hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
137138139140141142143 6951 - 7000 of 7197
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 6951.
  Wennås Brante, Eva
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Where to look, when to do it and for what reason?2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6952.
  Wennås Brante, Eva
  et al.
  University of Gothenburg.
  Holmqvist Olander, Mona
  University of Gothenburg.
  Nyström, Marcus
  Humanities Lab, Lund.
  Exploring the impact of contrasting cases in text and picture processing2013Inngår i: Journal of Visual Literacy, ISSN 1051-144X, Vol. 32, nr 2, s. 15-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Multimodal learning materials are frequently met in education assuming enhanced learning outcomes. This study examined whether contrasts in such materials are likely to support reading comprehension for all readers. Young adults (n=46) met either text-only or text+picture material. Participants (19 with low phonological awareness [PA] and 27 controls with high PA) thereafter answered open interview questions to check for reading comprehension. Learning materials were designed to focus readers on aspects critical to understanding the content by the use of contrasts; eye-tracking was used as method. Well-known pictures aided information recall, but contrasts described in the text were most effective for learning.

 • 6953.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Att undersöka och utveckla undervisning: Learning Study som metod2008Inngår i: Rönnqvist, Carina, Vinterek, Monika (red). Se skolan: forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet , 2008, s. 103-121Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6954.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lärare lär om elevers lärande med hjälp av learning study2006Inngår i: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, s. 51-66Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6955.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Lärare lär om elevers lärande med hjälp av learning study2006Inngår i: Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell / [ed] Holmqvist, Mona, Lund: Studentlitteratur , 2006, s. 51-67Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 6956.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Variationsteorin i praktiken2005Inngår i: Forskningsarbete pågår: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / [ed] Erixon, Per-Olof, Umeå: Umeå universitet , 2005, s. 316-332Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under sin tid på lärarutbildningen, och även som verksam lärare, läser och diskuterar studenter och lärare olika teorier om lärande. Samtalen resulterar inte alltid i att teorierna genomsyrar lärarens praxis, även om det i många fall varit syftet. I stället är det ofta tankar kring hur man kan utforma undervisningen som blir det bestående av en utbildning eller fortbildning. Behövs det då verkligen ännu en teori om lärande? Så länge lärare vill försöka lära elever finns det behov av sätt att uttrycka hur detta lärande konstitueras. Variationsteorin är en teori som fokuserar det intentionella lärandet i ett klassrum eller liknande. Det är emellertid inte hur vi arbetar i skolan som den vill belysa, utan vad vi vill att eleverna skall lära och varför de lär i en situation men inte i en annan. I denna artikel beskrivs variationsteorin med exempel från en nyligen genomförd studie i ämnet matematik (studien ingår i forskningsprojektet Lärandets Pedagogik, som pågår åren 2003–2005 finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Mona Holmqvist, Högskolan Kristianstad). 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6957.
  Wernered Knutsson, Ann
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Svensson, Carina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Läs- och skrivundervisning för alla elever: några lärares syn på sitt och speciallärares uppdrag att skapa en språkligt tillgänglig undervisning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Språket har stor betydelse för utveckling och lärande och det är viktigt att alla elever får en god start i sin skriftspråkliga utveckling. Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och skolan har ett uppdrag att möta alla elever så de utvecklas så långt som möjligt. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några lärare ser på sitt uppdrag i arbetet med att utforma en läs- och skrivundervisning för alla elever, i samverkan med speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i årskurs 1 - 3, har använts. Empirin har analyserats med hjälp av sociokulturellt perspektiv, specialpedagogiska perspektiv med fokus på det relationella samt SPSM:s tillgänglighetsmodell. Resultatet visar att lärare identifierar var eleven befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling i syfte att utforma en lärmiljö som ger bästa möjlighet till utveckling. I lärarnas beskrivning framkommer vikten av att både den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön samspelar. Ett relationellt perspektiv kan tolkas i verksamheterna. Läsning och skrivning sker i en gemenskap där stöttning till elever ges på olika sätt. Det kan vara i form av stöd från lärare, speciallärare och klasskamrater. Stödet kan också utgöras av olika strategier eller lärverktyg. Speciallärarens uppdrag kan tolkas som trefaldigt; den som kartlägger och identifierar, den som undervisar och den som stödjer och ger råd. Det mesta sker i samverkan med lärarna. Specialläraren upplevs som ett nav i verksamheterna, tillgänglig och lätt att komma i kontakt med. Studiens resultat bidrar med kunskap om hur speciallärares, med specialisering mot språk-, skriv och läsutveckling, kompetens kan komma till nytta i utformandet av en läs- och skrivundervisning för alla elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6958.
  Wernersson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Klassteorier: en kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Goldthorpe samt Wrights teori om klasser. Teorierna beskrevs, jämfördes med varandra samt utvärderades utifrån deras förmåga att nå upp till den vetenskapsteoretiska läran falsifikationismens ideal. För att förklara materialet användes diskursanalys där avsikten var att se hur senare texter om klass byggde på tidigare – d.v.s. diskursiva praktiker. Den teori som användes för att bedöma teoriernas vetenskaplighet var Karl Poppers falsifikationism. Utöver detta bedömdes de huruvida de kunde förklara sociala fenomen på ett bra sätt. Vid jämförelsen noterades att samtliga teorier betonade ägandets betydelse för klasspositionen. Marx såg dock ägandet som mer centralt än de övriga som även betonade andra saker som exempelvis kunskaper, ansvar, arbetskontrakt och auktoritet. Marx och Eriksons teori var lika i det hänseendet att de ansåg klassens betydelse var stor för att förklara sociala fenomen i jämförelse med Weber och Erikson och Goldthorpe som mer såg klasser som tillfälliga positioner. Både Marx och Wright ansåg att exploatering var ett viktigt vetenskapligt och moraliskt begrepp vilket författaren till detta arbete även gjorde. Vid en analys av klassindelning bedömdes Marx ha den enklaste klassindelningen medan Weber bedömdes ha den mest differentierade klassindelningen. Däremellan hamnade Wright och Erikson och Goldthorpe vilka var ungefär lika differentierade. Samtliga teorier befanns ha svårigheter att nå upp till falsifikationismens ideal om att kunna ge exakta förutsägelser och falsifieras genom observationer. Wrights teori var dock den som ansågs vara den bästa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6959.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Könsideal och moral i 1800-talets populärpress1998Inngår i: Om barndom, djurmänniskor, könsideal och krisgrupper: litteraturvetenskapliga och sociologiska innehållsanalyser / [ed] Britt-Louise Wersäll, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 1998, s. 35-46Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6960.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lärares professionalism: en problematisering i ljuset av aktuell forskning2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport ger en översikt av främst svensk och j anglosaxisk forskning om lärares professionalism och professionalisering. Följande frågor och nyckelbegrepp behandlas.

  Hur kan professionalism och professionalisering definieras?

  Vilka tidsförändringar har skett ifråga om professionalisering?

  Vilka nya grundkrav har vuxit fram på lärarrollen?

  När och hur har professionalismen och lärares makt minskat över tid? Varför?

  Vilka ideal och realiteter finns då det gäller lärares etik, politiska förhållanden och påverkan?

  Vilken betydelse har läraridentiteten?

  Vad innebär kunskap och kompetens i ett professionellt sammanhang? samt

  Vilka strategier bör samhället och lärarna använda for att öka lärarprofessionalismen?

 • 6961.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lärarrollen i verkligheten: åtta grundskollärare berättar2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  |Rapporten redovisar resultatet av en empirisk undersökning av åtta grundskollärares uppfattningar och upplevelser ifråga om lärarrollen och dess förändring, främst under de senaste decennierna. Intervjuerna utfördes i fyra strategiskt och stratifierat utvalda skolor med hjälp av narrativ metod. Denna metod utgår från en kvalitativ ansats, som innebar att lärarna själva berättade relativt fritt utifrån en frågeguide.

  En medveten avgränsning gjordes i undersökningen: ett kategoriserat innehållsfokus fanns, där substansen betraktades som det viktiga, inte berättelsernas former eller strukturer. Frågorna behandlade, förutom bakgrund och motiv till yrkesvalet, upplevelser av lärararbetet och lärarutbildningen, uppfattningar om läroplaner, lärarens upplevelse av sin livssituation (viktiga levnadshändelser), vidare lärarens synpunkter på skolans organisation och ekonomi över tid. Andra viktiga frågor berörde deras uppfattningar om samhällsförändringar, skolans värdegrunder samt risken for utbrändhet bland lärare.

  Resultaten visade att professionalismen behövde stärkas. Några av lärarna kände sig nedvärderade i samhället och i massmedierna, de ansåg sig behöva bättre stöd för sin sociala elevfostran, önskade klarare moralisk gränssättning, mer hjälp för svagare elever, for att kunna använda nya pedagogiska modeller och verktyg på rätt sätt. Sociala och kulturella skillnader kräver mer resurser. Skolor har visserligen flera stödorgan, men mer samarbete med föräldrarna önskas. Ifråga om samhällets förändring brister lokaldemokratin, enligt flera lärare. Arbetsuppgifter hopar sig och detta resulterar ofta i tidsbrist och stress. Men flera förslag till förbättringar för lärare och skola framläggs av de intervjuade, såväl resursstöd utifrån som omorganisation av det egna arbetet och skolverksamheten.

 • 6962.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Maskulinitetens förändring: teoretiska utblickar och medieinnehållen som representativa praktiker2011Inngår i: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, s. 41-62Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6963.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Samhällsförändringar och nya lärarroller2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs översiktligt ett flertal samhällsförändringar, vilka varit av betydelse för att skapa och förändra nya sociala och kulturella lärarroller. Beskrivningen grundar sig på såväl svensk som internationell forskning.

  Följande problemställningar har väglett översikten.

  Vilka är samhällsförändringarnas innebörd och vilka konsekvenser har de haft för lärares arbete?

  Vilka hinder eller möjligheter för lärare utpekas av forskarna?

  Vad orsakar lärares utbrändhet och hur kan denna motverkas?

  Vad betyder ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) för lärares roller?

  En viktig slutsats är att skola och lärare borde få mer resurser till kompetensutveckling för att klara de nya sociala och kulturella rollerna, särskilt med tanke på fostran, mångkulturalism och kommunikationspedagogik. Lärare borde även få träna i proaktiv stresshantering för att minska risken för senare utbrändhet. Ifråga om IKT behövs mer ideologisk reflektion, mål- och värdeinriktning samt pedagogisk och organisatorisk vidareutveckling.

 • 6964.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Skolans värdegrunder2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 6965.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Skolkultur och lärarroll2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar översiktligt olika perspektiv, teorier och tidigare empiriska undersökningar om skolkultur. Följande frågor vägleder rapporten.

  Hur kan skolkulturbegreppet definieras? Vad ingår i skolkulturen?

  Vilka perspektiv har tidigare forskare utgått ifrån och vad innebär dessa perspektiv?

  Vilka aspekter framhävs och vilka resultat finns i svensk respektive utländsk forskning?

  Hur kan en strategisk positiv skolutveckling genomföras?

  I slutet av rapporten preciseras skolkulturens byggstenar med hjälp av kategorierna skolförbättring, skoleffektivitet, undervisningskultur, organisationskultur, avgränsad normativ kultur samt lärarkultur.

  Byggstenarna antas utgöra kontexter, vilka inramar lärarrollen på mellannivå. Denna nivå befinner sig mellan de yttre ramarna för lärarrollen (t.ex. statliga styrdokument) och den individuella lärarens inre egenskaper, attityder, erfarenheter, känslor och förmågor.

  Med utgångspunkt i skolkulturens byggstenar formuleras slutligen j strategiska råd angående en positiv skolkulturell utveckling. Dessa råd är viktiga förutsättningar för framtidens lärarroll. De kategoriserade strategiska råden skulle även kunna användas metodologiskt som en grund för operationaliseringar eller påståenden i strukturerade enkäter eller intervjuer då skolkulturer i bred bemärkelse inom olika typer av skolor skall undersökas och analyseras.

 • 6966.
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  TV-etik, mediejuridik och mediepolitik: om värden och våld2000Bok (Annet vitenskapelig)
 • 6967.
  Wessberg, Elsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Ringius, Ewa
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Barns skrivglädje En väg till att bli en god läsare? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med den här studien är, att undersöka om barns skrivglädje kan vara en väg till att bli en god läsare. Barns skrivande hamnar då i fokus för läsinlärningen. Utgångspunkter för vårt arbete har varit kommunikativa teorier av Montessori, Piaget och Vygotskij, samt skrivningar i olika styrdokument, främst om skrivning, vilka vi kopplat samman med delar av nutida forskning. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med respondenter från olika yrkeskategorier i förskolan och grundskolan. Resultatet av vår undersökning visar att barns skrivglädje kan leda till att de blir goda läsare. Det framgår av studien att genom faktorer som skriftlig stimulering och uppmuntran, vistelse i en språkrik miljö, medvetenhet om språkets funktioner, vuxnas bemötande utifrån allas olika individuella förutsättningar, har betydelse för barns och elevers lärande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6968.
  Wessberg, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Schultz, Lotta
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Läs- och skrivsvårigheter Om hur specialpedagoger arbetar för att främja en god läs- och skrivinlärning 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur specialpedagogen arbetar i år f-5 för att främja en positiv läs- och skrivutveckling hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien baseras på tio semikvalitativa intervjuer med specialpedagoger inom en medelstor skånsk kommun.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om hur läs- och skrivutvecklingen främjas gällande inlärningsprocess och utveckling samt metodval. Den belyser även specialpedagogens roll och adekvata teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultatet på att informanterna ansåg sig ha en viktig roll i att främja en god läs- och skrivutveckling hos elever i svårigheter. Majoriteten av respondenternas arbetsuppgifter var förlagd till undervisning av enskilda elever. Deras arbete präglades av en helhetssyn där elevens behov, intresse och förmåga fanns i fokus. Metodval anpassades utifrån individen, vilket gjorde att olika metoder kombinerades för optimal inlärning. Vikten av tidiga, intensiva insatser som oftast skedde enskilt betonades av alla medverkande. Samtliga ansvarade för genomförandet av de test som kommunen antagit för att kartlägga behovet av stöd, vilket var ett betydande kriterium. Beslutsfattare för det specialpedagogiska stödet varierade från skola till skola.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6969.
  Wessel, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Olsson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Det mesta som kan göras inomhus kan även göras utomhus: En studie av pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och utemiljön som pedagogisk resurs2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och utemiljön som pedagogisk resurs. Syftet med studien är att få en bild av hur utemiljön nyttjas i skola och fritidsverksamheter och om utemiljön uppfattas som en pedagogisk resurs. Vår huvudfråga är: Hur uppfattar pedagoger som arbetar med barn mellan sex till tolv år vad som kan menas med utomhuspedagogik och miljön som pedagogisk resurs? Tidigare forskning visar på att utevistelser kan främja lärande, där fysiska och psykiska aktiviteter kan kombineras. Studien har utförts på tre kommunala skolor och en I Ur och Skur- skola. Vårt urval gjordes utifrån skolverksamheternas läge och dess närmiljö. Det för att se om närheten till utemiljön eller andra faktorer inverkade på utövandet. I urvalet utgick vi också från verksamheternas pedagogik, för att kunna se om pedagogernas uppfattningar skiljer sig åt. En I Ur och Skur- verksamhet använder utemiljön ständigt i undervisningen. Val av forskningsmetod föll på kvalitativa intervjuer, där vi hade direktkontakt med informanterna. På så sätt samlade vi information om pedagogernas egna, uppfattningar, vilket var vårt syfte. Studien visar att begreppet utomhuspedagogik är svåridentifierat, medan metoder kring utövandet är det som pedagogerna i studien har mest kunskap om. Användandet av utomhusmiljön varierar i verksamheterna, vilket beror på vissa inverkande faktorer. De kan handla om tids- och personalbrist, dåligt väder och dåliga kläder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6970.
  Wesslén, Annika
  et al.
  Department of Domestic Sciences, Uppsala University.
  Sepp, Hanna
  Department of Domestic Sciences, Uppsala University.
  Fjellström, Christina
  Department of Domestic Sciences, Uppsala University.
  Swedish preschool children's experience of food2002Inngår i: International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6423, E-ISSN 1470-6431, Vol. 26, nr 4, s. 264-271Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Focus group interviews were carried out at 12 preschools. The aim was to investigate children's perceptions and experiences of food, and the possibility of using focus group techniques with children aged 3–5 years. A total of 103 children participated. The children associated food and eating with rules and norms. Most children described these rules and norms as well as what they were and were not allowed to do. They knew very well the difference between acceptable and non-acceptable mealtime behaviour, and were especially aware of what they were not allowed to do. When children were asked to rate foods they 'disliked', they spoke instead about their favourite foods. They did not categorize food as good or bad, as adults often do, but as 'food' and 'non-food', for example, sweets were not food. The method used in this study, the focus group interview, was judged to be a useful tool for exploring how children think about and jointly reflect upon food.

 • 6971.
  Westberg, Peter
  et al.
  Lunds universitet.
  Lundh, Lars-Gunnar
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Implicit associations and social anxiety2007Inngår i: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 36, nr 1, s. 43-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to test whether an Implicit Association Test (IAT) with self- and social anxiety-words is sensitive to differences in trait social anxiety, and to an experimental induction of social anxiety. This was performed in the context of a partial replication of a previous study, in which Mauss et al. (2004) compared high and low trait socially anxious individuals before and after a social anxiety induction (an impromptu speech). Mauss et al.'s findings were replicated; that is, (i) the social anxiety induction produced increases in self-rated anxiety, self-rated physiological responses, and actual physiological arousal; and (ii) higher trait social anxiety was associated with stronger self-rated anxiety and stronger self-rated physiological responses, but not with stronger actual physiological responses. In addition, the results showed higher IAT social anxiety scores, both (i) as a result of the social anxiety induction, and (ii) as a function of self-reported trait social anxiety. It is suggested that the IAT may be a useful method for the experimental study of automatic evaluational thought patterns.

 • 6972.
  Westberg-Larsson, Pia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Krejstrup-Klüft, Ulrika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Livsstilsutbildning som hälsofrämjande insats på arbetsplatsen: en utvärdering av en företagshälsovårds livsstilsutbildning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka upplevda effekter och konsekvenser av en livsstilutbildning ur ett deltagarperspektiv, ett anordnande perspektiv och ett organisatorisktperspektiv. Detta med anledning av ett ökat fokus från samhället på ett hållbart arbetsliv. Resultatet baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder och utgår från två resultatinriktade utvärderingsmodeller och en aktörsfokuserad utvärderingsmodell. Datainsamling har skett i form av gruppintervjuer, enskilda intervjuer samt enkät. Mot bakgrund av livsstilsutbildningens uppsatta mål har analysen av kvalitativa data skett genom kategorisering, den kvantitativa delen har analyserats genom internetverktyget Google Docs. Resultatet tyder på att arbetsgivare med stor fördel kan investera i livsstilsutbildningar då studien visar att investeringen kan anses vara en både lönsam och effektfull hälsofrämjande insats på arbetsplatsen.

  Fulltekst (pdf)
  Livsstilsutbildning som hälsofrämjande insats på arbetsplatsen
 • 6973.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Etik och ätande2003Inngår i: Westergren, Albert (red.), Svårigheter att äta, Lund: Studentlitteratur , 2003, s. 147-155Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 6974.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan2018Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 6975.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Kunskapsomsättning genom samverkan2013Inngår i: Aktionsforskning i vård och omsorg - tillämpning och teori / [ed] Liselotte Jakobsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013, s. 95-110Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6976.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Näring och ätande: handbok för kommunal, sluten och öppen hälso- och sjukvård i Nordöstra Skåne2008Bok (Annet vitenskapelig)
 • 6977.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Påverkan på ätandet när man blir äldre2003Inngår i: Westergren, Albert (red.), Svårigheter att äta, Lund: Studentlitteratur , 2003, s. 47-53Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 6978.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svårigheter att äta2003Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna bok sätts äldres ätande i fokus i stället för, som brukligt är, deras nutrition. Författarna utgår från de senaste forskningsrönen och visar på den praktiska betydelsen av forskningens resultat.

  Följande aspekter på äldres ätande tas upp:

  • ätandet ur ett socialt och kulturellt perspektiv

  • måltidsvanor, måltidsmiljö och rutiner

  • åldrandets, sjukdomars och munhälsans inverkan på ätandet

  • bedömning, behandling och bekräftelse vid svårigheter att äta

  • konsekvenser av svårigheter att äta

  • etiska aspekter på ätande

  • utbildning om ätande.

  Boken är allmängiltigt för alla som på något sätt arbetar med måltidsrelaterade uppgifter och äldres ätande på sjukhus, inom särskilt och ordinärt boende. Boken vänder sig även till studerande inom högskola och universitet.

  VÅRDlitt-serien är en utveckling av den tidigare FoU-serien som Vårdförbundet initierat i syfte att stärka medlemmarna i den professionella yrkesutövningen.

  Syftet med serien är att:

  • stimulera till utveckling av läromedel och fackböcker

  • göra kunskapen tillgänglig

  • synliggöra dess tillämpbarhet

  • sprida angelägen kunskap.

 • 6979.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Edfors, Ellinor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Nursing students gain tools for knowledge utilisation through a work and research integrated learning assignment – a qualitative study2013Inngår i: Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, Vol. 3, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: By integrating education, research and collaboration with society, in a learning assignment, the level of nursing students learning can be enhanced.

  Aim: The purpose of this study was to explore nursing students’ experiences of participating in a work and research integrated learning assignment during their clinical practice courses.

  Methods: At the end of their nursing training, in their sixth semester, five nursing students were recruited to the study and interviewed after which the texts of interviews were analysed using content analysis. The participants had been involved in two studies, one during their second semester, where the risk of falling was assessed, and one during their sixth semester where the risk for under nutrition was assessed.

  Results: The students experienced that the two assignments enhanced their learning in how to work as a foreman/supervisor, how to inform and engage in dialogue, about using risk assessment, and further, gave them the opportunity to meet the people behind the diagnosis. Through assignments they could also identify the need for knowledge within the study focus, for instance, the risks for falling or the risk of undernourishment. Further, they described how they tried to live up to the ethical standards and that they had learned about using a scientific approach in their work.

  Conclusion: It is possible to integrate Research, Education and Collaboration in a learning assignment during Nursing education (RECN-assignment) by allowing nursing students to participate in an actual research project during their work integrated learning courses. Such an approach enhances nursing students learning about research and the area being studied in the actual research project.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6980.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hedin, Gita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Axelsson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Långvarig och akut smärta: hos patienter och boende: en studie genomförd av studenter på sjuksköterskeprogrammet2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga smärta och smärtbehandling hos patienter på sjukhus och hos boende i särskilt och ordinärt boende.

  Metod: Datainsamlingen utfördes av sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning på sjukhus och i särskilt/ordinärt boende våren 2009. Även kliniska adjunkter/kliniska lärare var behjälpliga vid datainsamlingen. Studenterna fick genom datainsamlingen träning i att ge information till personal och patienter/boende, sammanställa resultatet från enheten, samt att återrapportera och reflektera över resultaten. Studien genomfördes ej som en totalundersökning, m.a.o. det är ett urval av respondenter som kommit att ingå i resultatet.

   Resultat:

  Totalt genomfördes 419 stycken smärtbedömningar. Av respondenterna uppgav 35% att de hade långvarig smärta och 14% att de hade akut smärta. Personer med långvarig smärta var äldre (76 år respektive 69 år), oftare kvinnor (67% respektive 53%) och bodde i störst utsträckning i särskilt/ordinärt boende (37% respektive 17%) än de med akut smärta. Respondenterna med akut smärta angav oftare att personalen frågade om de hade ont (84% respektive73%) medan personerna med långvarig smärta i större utsträckning angav att de i det längsta försökte låta bli att visa att de hade ont (akut smärta: 43%, respektive långvarig smärta 59%). De vanligaste strategierna vid akut smärta var att be om något för smärtan (84%), lägga sig och vila (78%), eller att försöka tänka på något annat (64%). De vanligaste strategierna vid långvarig smärta var att lägga sig och vila (83%), be om något för smärtan (73%) eller att försöka tänka på något annat (70%). Av de studenter som utvärderade sin medverkan (n=51) upplevde 74% att de fick bättre vetenskaplig förståelse 51%  ett ökat intresse för smärtbedömning och 55% ökade kunskaper om ämnet smärta.

   Konklusion:

  Långvarig smärta var vanligast förekommande hos kvinnor och bland äldre personer.

  Strategierna för hur personer gör personalen uppmärksam på att man har värk/smärta och för hur man hanterar sin smärta skiljer sig åt beroende på om man har akut eller långvarig smärta. Att delta i datainsamling och andra forskningsaktiviteter har en positiv effekt för sjuksköterskestudenters förståelse av forskning och även för deras intresse för området som studeras.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6981.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lindholm, Christina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Axelsson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ulander, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Både undernäring och övervikt inom vård och omsorg november 2005: en punktprevalensstudie kring ätande och näring2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6982.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Petersson, Karin
  Kost- och restaurangverksamheten, Kristianstads kommun.
  "Från Utspisning till Restaurang": tre år med studiecirklar fokuserade på ätande och näring: personalens erfarenheter, attityder, kunskap samt effekter för vårdtagarna2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim with this project was to evaluate study circles with focus on eating and nutrition from different perspectives.

  Method

  Several different methods have been used, for instance did participants in the study circles continuously evaluate their experiences (structured form), comparisons between the first study circles and the later ones were made, comparisons between participants and non-participants were also made, undernourishement and care actions were surveyed before and after implementation of study circles and finally a focus group interview was made with project leaders, participants and study circle leaders.

   

  Results and conclusions

   

  When comparing the early study circles with later ones it was shown that a full day study circle leader education gave a better outcome than a short introduction to leading study circles. It was also indicated that by systematically carrying through study circles by the time it is created a better climate at the place of work which also contributes to a more positive view on what the study circles bring about to oneself and to the team. A metaphor for this could be that the study circles create “circles on the water”, i.e. more study circles with the same focus at the working place – the better results.

   

  When comparing the views from persons that participated in study circles and those who did not it was shown that attitudes and knowledge with respect to food and mealtimes were affected in some aspects in a positive way among those that had participated in a study circle.

   

  In comparisons between three interventions, i.e. no intervention, implementation of a policy document and implementation of study circles to increase the competence among the staff it was concluded that a combination of study circles and implementation of a policy document for screening and treatment/prevention of undernourishment might be the intervention that can give the best outcome by increasing the precision in nutritional care and decreasing the number of residents having a low BMI. In the same way the precision might increase if there is a specific focus on what method to use for detecting undernutrition risk and on what actions that should be taken for persons being at risk for undernutrition. In any intervention it is important to also consider residents being overweight or being at risk for developing overweight.

   

  In total it was 592 persons divided on 71 study circles that participated. Of those it was 98% that regarded the content in the study circles as very interesting/interesting, 94% thought that the content was very relevant/relevant and 92% that the degree of difficulty was just right/easy. When the participants self rated their knowledge about eating and nutrition as it was before and after having participated in the study circle a significant improvement was seen. Before participating it was 72% that thought they had enough/great knowledge and afterwards it was 96%.

   

  The focus group interview showed that study circles contributed to that the staff contemplated eating and nutrition in an equivalent way, prerequisites for and effects from study circles could be described and the need for a continuation was stressed. Many results was shown that are important to consider when implementing study circles as an intervention for improving eating, mealtimes and nutrition. Some of the results confirm what has been shown in the continuous evaluations described above. The study circles were regarded as an outstanding pedagogic method by getting the staff from the same unit to focus on a specific area and setting goals adapted to the working place context. It was expressed that one person alone has difficulties to achieve changes in an organisation, a group has better chances, and if many groups/teams have gone through the same study circles one becomes stronger and have a better chance to achieve changes, one gets the same view.

   

  It was also clear that homogenous groups were to prefer instead of heterogeneous groups, i.e. the participants should come from the same working place. It was also a huge advantage that staff from the kitchens participated. The communication between the staff at the wards and the staff in the kitchens improved, and that was one of the main gains achieved with the intervention.

   

  The study circle seems to be the ideal pedagogic method to achieve improvements in meal, mealtimes and nutrition in special accommodations. One person has little chance to achieve changes at the ward but together the chances increase. It is also described as difficult to alone transform the knowledge from an education day to the own context. Of course, the choice between study circles or any other education must also depend on the aim of the education and of participating in it.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6983.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Petersson, Karin
  Kost- och restaurangverksamheten, Kristianstads kommun.
  Kunskaper och attityder hos personal som deltagit i studiecirklar kring ätande & näring2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6984.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Petersson, Karin
  Kost- och restaurangverksamheten, Kristianstads kommun.
  Utvärdering av studiecirklar på temat "Ätande och näring": genomförda vår och höst 2006 samt vår 20072007Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6985.
  Westergård, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Lek och lekfulla aktiviteter i barnskolan - möjligheter och hinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redovisar en studie vars syfte är att studera pedagogers inställning till lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt deras föresatser när det gäller att ge leken utrymme och använda den som redskap för lärande. Dessutom undersöks hur pedagogernas förklarade föresatser i detta ämne överensstämmer med den faktiska situationen i en barnskoleklass, samt vilka möjligheter och hinder som påverkar lekens utbredning i denna verksamhet. Intervjuer av de fyra pedagoger som arbetar i denna klass har tillsammans med observationer av verksamheten använts som kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av intervjuer och observationer har kopplats samman och analyserats utifrån problempreciseringen. Slutresultatet av studien visar att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt att deras strävan är att ge lek och lekfulla aktiviteter utrymme, men olika hinder begränsar möjligheterna till detta.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6986.
  Westergård, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Schmidt, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogisk dokumentation: Vad, hur och varför?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter att den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, trätt i kraft har kravet på pedagogisk dokumentation i förskolan ökat. Denna studie undersöker förskollärares tankar om, och arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan, med fokus på de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Resultatet visar på en övervägande positiv syn hos förskollärare. Även negativa aspekter så som tidsbrist, kompetensbrist samt olika synsätt på vad den pedagogiska dokumentationen är har framkommit i undersökningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6987.
  Westford, Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bjud på en kopp kaffe: .. En fallstudie ur klientperspektiv/ Let´s talk over a cup of coffee A case studie from a clientperspective2006Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay at bachelor level was to increase the understanding regarding the experiences of a client’s meetings with different public authorities. The method used was a case study viewed from a client’s perspective and based upon three qualitative interviews with one client. Theories were used to create order and to analys the empiric material. The interviewed person talked about feelings such as dishonour, unfair treatment and feeling powerless.

  The informant wanted to reclaim the power of her life, to have influence and self-determination. Being a client and turn to different authorities for help can lead to divergent.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 6988. Westman, A.-K.
  et al.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Åberg-Bengtsson, L.
  Ottosson, Torgny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Beach, D.
  Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll: studier bland femteklassare och förskoleelever2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 6989.
  Westny, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Emotioner i domstol: en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål.

  Frågeställningarna utgår därför ifrån vilka emotionsnormersom återfinns i domar för respektive gärningsman och brottsoffer. Frågeställningarna tar också upp vilka känslor som syns och vems känslor som uppvisas. Materialet har analyserats med hjälp av Hoschilds teori om emotionsregler samt Nils Christies teori om det ideala offret.

  Metoden för arbetet har varit kvalitativ innehållsanalys för tolkandet av domarna. Resultatet för arbetet visade att olika typer av känslor uppvisas samt att de i olika fall ligger till grund för ett juridiskt beslutsfattande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6990.
  Wetterlöv, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  KBT på behandlingshem: Utkomst av behandling för unga kvinnor med multimodal psykiatrisk problematik.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor och därmed också behovet av evidensbaserade effektiva behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsmetod som visat sig vara effektivast för en rad olika psykiatriska problem. För unga kvinnor med multimodal problematik är inte alltid poliklinisk-behandling tillräcklig utan en institutionsbehandling kan vara nödvändig. Forskningen av institutionsbehandlingar ger slutsatsen att de ska grundas på kognitiva och inlärningsteoretiska principer även om väldigt få studier gjorts på målgruppen; unga kvinnor med multimodalproblematik. Målet var att göra en sådan studie och se hur självskadebeteende, mående, psykofarmaka användande och behovet av sluten psykiatrisk vård påverkas hos unga kvinnor med multimodalproblematik som genomgått en KBT behandling på ett behandlingshem. Studien, genomförd som en självskattningsstudie med 19 deltagare, visade signifikanta resultat på dessa problem förutom på behovet av sluten psykiatrisk vård. Studien visade även ökad funktionsgrad hos de behandlade unga kvinnorna. En replikering av studien med andra parametrar och bättre uppföljning vore önskvärd.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6991.
  Wetterstrand, Marie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  ”Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om!”: En fallstudie om maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och undervisas i en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier av svenska nyanlända gymnasieelever med utvecklingsstörning har rönt i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet. I syfte att synliggöra elevkategorin och hinder, möjligheter och maktaspekter när dessa elever tas emot och undervisas genomfördes en fallstudie. Datainsamlings-metoderna var intervju, gruppintervju och observation och resultatet analyserades ur ett intersektionellt perspektiv för att ge en djupare förståelse för hur dimensionerna funktionalitet och etnicitet samverkar och hur detta påverkar elevkategorin. Resultatet visar att elevkategorin marginaliseras och att de dimensioner den tillhör ofta förstärker varandra, vilket komplicerar utredningsarbetet, mottagandet och undervisningen. Trots detta trivs eleverna och utvecklas kunskapsmässigt, vilket kan bero på att skolpersonalen kompenserar för systemets brister. De är emellertid kringskurna av brist på överblick, rutiner, uppföljning, fortbildning och kompetensutveckling samt en godtycklighet kring vilken elev som får vad och varför, särskilt när det gäller språkutvecklingsinsatser. I detta sammanhang har den flerspråkiga resurspersonalen en viktig men komplicerad roll i förhållande till elevkategorin och deras vårdnadshavare, eftersom de ofta fungerar som både språk- och kulturtolkar. Ytterligare forskning behövs för att utveckla förståelse för de utmaningar som dessa elever möter, vilka påverkas av intersektionen av funktionalitet och etnicitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6992.
  Wiberg, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Månsson, Joakim
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Consumers' perceptions of social media advertisements: a cross-cultural comparison among Sweden, India, and Japan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The development of technology in the 21st century has led to extensive use of various social media platforms worldwide among consumers as well as businesses, which has led to an increased number of advertisements on social media across borders, where they may face differences regarding how their advertisement is perceived considering cultures, religions, and traditions. These cultural factors make it crucial for companies to recognize local cultural differences to succeed globally. Qualitative data collection with semi-structured interviews with fourteen participants from Sweden, India, and Japan was implemented to determine whether there are discrepancies concerning individual perceptions towards social media advertisements. The interviews were conducted by participants taking part in an artificial and recorded Facebook feed consisting of advertisements connected to four of Hofstede's dimensions, as well as pictures, and posts. The empirical findings suggest that the participants' perceptions are subjective and highly individual, but similarities could be linked to their attitude, brand recognition, imagery, and interest. In addition, when considering the Hofstede's model, it indicates that culture infuses the participants perception of the advertisements connected to all four dimensions examined in terms of femininity, masculinity, individualism, collectivism, restraint, indulgence, and power distance. However, the dimensions had less measurable effect related to national culture among the participants regarding each represented nation. With the results of this study, we hope to contribute with increased insight into how consumers based on their national culture can interpret advertisements on social media.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6993.
  Wiberg, Karin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Political bias in hiring: people consider political opponents as less hireable than others without weighting criteria to justify why2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that characteristics like gender and ethnicity can affect the possibility to be hired. Decisions in hiring may also be justified by weighting the importance of hiring criteria and can thus seem unbiased. In other areas, bias due to political affiliation have been noted to be even more pronounced than bias due to ethnicity. However, effects of candidates’ political affiliation in hiring are not equally researched. This study aimed to fill this blank. Participants (N= 283) were randomized to a between-subjects design; A third read a resumé from a candidate affiliating with the The Left Party, a third read a resumé from a candidate affiliating with The Sweden Democrats, a party at the right end of the spectrum, and a third read a resumé from a candidate with no political affiliation. After reading the resumés, participants evaluated the hireability of their candidate. They also stated which hiring criteria, experience or education, was considered most important in this evaluation. Results showed that participants evaluated candidates with divergent political affiliation from the own as less hireable than candidates with unknown political affiliation, or a politicalaffiliation more similar to the own. Cues of political affiliation may thus be a disadvantage for an individual, applying for a job. However, biased evaluations were not justified to seem unbiased by weighting criteria. It is suggested that social norms do not imply hiding political bias to the same degree as bias due to for example gender or ethnicity.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6994.
  Wibäck, Mikael
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Ågren, Niklas
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Åkerlund, Marita
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Gröna Lammets värdekedja - Ekologiskt från gård till butik?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att beskriva Gröna Lammets värdekedja samt dess

  framtidsutsikter. Gröna Lammet är en ekonomisk förening som är KRAV-certifierad.

  Problemen vi identifierade under arbetets gång handlar främst om värdekedjans

  uppbyggnad och vilka som ingår i den. Vidare ställde vi oss frågan: är hela

  värdekedjan ekologisk?

  Vi har utfört intervjuer och studiebesök i föreningens kedja för att skapa en

  övergripande bild av hur processen från djur till konsument fungerar. Intervjuobjekten

  valdes framför allt efter tillgänglighet samt efter vilken information de skulle kunna

  tänkas ge oss. Analysen gjordes med hjälp utav befintliga teorier, litteratur samt

  artiklar. Vidare analyserades värdekedjan utifrån tre olika perspektiv: tekniskt,

  ekonomiskt och socialt.

  Föreningen sköter leveranserna från uppfödare till slakteri, men ut till slutkonsument

  anlitas inhyrda företag. Då åkeriernas transportsträckor ligger utanför föreningens

  kontroll medför detta att Gröna Lammet inte kan garantera ett slutligt totalt ekologiskt

  värde på produkterna. Vi presenterade en lösning till problemet genom en integrerad

  transportservice vilket skulle möjliggöra en mer omfattande ekologisk kontroll över

  värdekedjan.

  Uppfödarna bör inte beräkna all KRAV-kostnad på hela lammkroppen eftersom allt

  på lammet inte är förädlingsbart. En lösning till detta problem är framtagning av nya

  produkter från lammkroppen. Denna lösning ökar även föreningens intäkter eftersom

  nya produkter blir introducerade på nya marknader.

  Beroendesituationen mellan uppfödare och slakteri kan ses som gynnsamt för

  föreningen, de strävar förmodligen efter samma mål. Uppfödarna kan vara nyckeln till

  expansion och vi presenterade här hur föreningen kan hantera dessa parter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6995.
  Wickenberg, Per
  Lunds universitet.
  En ny och stor utmaning för högskolorna: skall främja en hållbar utveckling2007Inngår i: Eskilsson, Olle, Redfors, Andreas (red.), Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, s. 67-73Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 6996.
  Wickenberg, Per
  et al.
  Lund university.
  Axelsson, HarrietMalmö university.Fritzén, LenaVäxjö university.Helldén, GustavHögskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.Öhman, JohanÖrebro university.
  Learning to change our world?: Swedish research on education & sustainable development2004Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 6997.
  Wicklund, Beret
  et al.
  Norge.
  Larsen, Ann Sylvi
  Norge.
  Vikbrant, Gunilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap. Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Lærerstudenten som leser: en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter2016Inngår i: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, ISSN 2387-5739, Vol. 2, nr 1, s. 119-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [no]

  I denne artikkelen presenteres en studie av hvilke litterære erfaringer en gruppe svenske og norske lærerstudenter har ved inngangen til lærerstudiet. Forfatterne har flere års erfaring med litteraturundervisning i lærerutdanningens norsk- og svenskfag, og i artikkelen problematiseres studentenes kompetanse innen litteratur og hvilke utfordringer lærerutdanningen står overfor. Studien er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdannere i morsmålsfagene i nordiske land gjennom Norplusprosjektet «Nabospråk i lærerutdanningen». Norplus-prosjektet har som formål å fremme språk- og kulturforståelse, litteraturlesing og undervisningskompetanse blant nordiske lærerstudenter. Samarbeidet har gjort det mulig å kunne se situasjonen ikke bare i et norsk, men også i et nordisk perspektiv. En tydelig tendens er at lærerstudenter er mindre aktive lesere jo lavere klassetrinn de kvalifiserer seg for å undervise på. De er generelt positive til lesing, og mange leser mye for opplevelse og avkobling, men da helst krim og internasjonale bestselgere. De har liten erfaring med mer avansert litteratur og klassikere, og en mer utforskende og reflekterende tilnærming til litteraturen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6998.
  Widerberg, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Portfolio i förskolan - med perspektiv på specialpedagogik2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Marie Widerberg (2010). Portfolio i förskolan med perspektiv på specialpedagogik. (Portfolio in primary school with perspective on special education.) Sektionen för lärarutbildningen, specialpedagog utbildningen 90 hp.

  Examensarbetets syfte är att med perspektiv på specialpedagogik, undersöka hur portfolion används på förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion enligt pedagogerna, det enskilda barnet och förskolans verksamhet? På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt? Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med portfolio? samt Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap? Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om portfolio, specialpedagogik samt specialpedagogens roll i förskolan. I studien använder jag mig av den kvalitativa (tolkande) forskningstraditionen med semistrukturerade intervjuer, narrativ metod och analys. Jag har intervjuat fem pedagoger och en specialpedagog som arbetar med och har kunskap om portfoliometodiken. Det empiriska materialet har sedan tolkats med hjälp av tidigare forskning på området och inspirerats av Antonovskys, Vygotskijs och Foucaults teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i undersökningen på att portfoliometodiken bör vara väl lämpad att använda som ett redskap för specialpedagogen, i samverkan med pedagogerna, där barnets förmågor och styrkor dokumenteras. Resultatet visar att portfolions främsta syfte är att synliggöra barnens lärande. Det i sin tur skapar utvecklingsmöjligheter, genom att ta med perspektiv på specialpedagogik i portfolioarbetet i en inkluderande verksamhet. Hur pedagogerna och specialpedagogen strukturerar upp arbetet med portfolio skiljer sig åt men det handlar till stor del om att ta tillvara stunder i vardagsarbetet. Resultatet visar att portfolion kan komma väl till användning i samtal och reflektioner, som bidrar till utveckling av dokumentationen i allmänhet och förskolans verksamhet i synnerhet. Reflektionsarbetet på förskolorna försiggår såväl emellan pedagoger, som mellan barn och pedagog. Det används främst i syfte att utmana barnen i deras lärande och mindre i syfte att utmana pedagogernas kompetensutveckling. Det som är angeläget är att pedagogerna får tid till handledning i att synliggöra dokumentationerna som görs i portfolion och "ta isär" begrepp. Stor betydelse bör läggas vid tidsaspekten, då denna studie i likhet med flera andra påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken. Min huvudslutsats blir att pedagogisk verksamhet med inriktning på portfoliometodik i förskolan är ansvarsfull och komplex. Det återspeglas i min studie.

  Nyckelord:  dokumentation, förskola, lärande, portfolio, reflektion, specialpedagog

  Marie Widerberg

  Examinator: Jerry Rosenqvist

  Handledare: Ann-Elise Persson

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6999. Widesjö, Sara
  Utmarkers förändring på Kristianstadslätten och Linderödsåsen: utifrån jordarter, storlek, markanvändning och djurhållning.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att komplettera den forskning som gjorts inom landskapsvetenskap och kulturgeografi utifrån ett utmarksperspektiv. Studien ska bidra till förståelse för utmarkernas placering och förändring under de senaste 200 åren. Detta görs genom att jämföra två områden med olika naturgeografiska förutsättningar, ett på Linderödsåsen och ett på Kristianstadslätten, utifrån faktorerna jordarter, utmarkers storlek, markanvändning och djurhållning.

  Utmarkerna var de områden som byns bönder i huvudsak använde till bete. I denna studie kommer det som lantmätaren klassat som utmark, hagmark eller fäladsmark i kartornas protokoll att räknassom utmark. Kartmaterialet av utmarker och inägor sammanställdes till två områden som det gjordes olika analyser inom och för att utföra detta användes geografiska informationssystem. Studiens resultat diskuteras framförallt i samband med tre andra studier som tar upp frågor kring utmarker och bete.

  Studiens analyser visar att jordarterna har haft en viss inverkan på utmarkernas placering. Utmarkernas areal skiljer sig mellan områdena vilket kan bero på de förutsättningar som jordarterna skapat. Markanvändningen förändrades, efter den agrara revolutionen ökade åkermarken och trädvegetationen på betesmarkens bekostnad. Från 1900-talets mitt fram till idag har markanvändningen förändrats ytterligare men inte lika drastiskt. Djurhållningen skiljde sigmellan områdena. På Kristianstadsslätten hade de en högre djurtäthet än på Linderödsåsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7000.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  Erovic Ademovski, Seida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  Karlgren-Andersson, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Sättlin, Susanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  Wallin Bengtsson, Viveka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  Hälsoklinik på Tandhygienistprogrammet2017Inngår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 2, s. 29-34Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
137138139140141142143 6951 - 7000 of 7197
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf