hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bauer, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur ser män och kvinnor med olika etnisk bakgrund på sig själva? En studie av unga arbetslösa individers självkänsla 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker självkänslan hos 81 arbetslösa unga kvinnor och män med olika etnisk bakgrund. Syftet är att undersöka om självkänslan hos arbetslösa ungdomar skiljer sig från den hos icke- arbetslösa (arbetande och studerande) ungdomar. Tidigare forskning belyser arbetslöshetens negativa psykologiska konsekvenser för individens välbefinnande och självkänsla. Respondenternas ålder är 19- 25 år och har svensk respektive utländsk bakgrund där sistnämnda syftar både på första- och andragenerationsinvandrare. Två mätinstrument används: Rosenbergs Self- esteem scale och Irhammars ”Som jag ser mig själv”. I jämförelse med normeringsgruppen (icke- arbetslösa) hade denna studies respondenter lägre självkänsla. Individer med utländsk bakgrund hade bättre självkänsla än individer med svensk bakgrund. Ingen skillnad kunde påvisas mellan könen med avseende på självkänsla. Beroende på hur individen betraktar självkänsla så behöver inte arbetslöshet leda till sämre självkänsla. En brist på undersökningar finns som behandlar självkänsla och etnicitet, i synnerhet bland arbetslösa individer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52. Beckman, Viveca
  et al.
  Hedstigen, Birgitta
  Svensson, Lis
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att socialiseras in i vuxenlivet2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 170-188Chapter in book (Other academic)
 • 53.
  Benedictsson, Agneta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Söderlund, Birgitta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Specialpedagogiskt perspektiv - på lärande i Montessorimiljön 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie är gjord i syfte att undersöka specialpedagogers och skolledares syn på Montessorimiljöns möjligheter att främja alla barns optimala lärande och vilket arbetssätt specialpedagogerna använder i denna miljö. Vi har även studerat skolledare och specialpedagogers syn på Montessoriskolans möjlighet att vara en skola för alla. Bakgrunden till att vi valde arbetssätt som studieobjekt är att vi under våra studier funnit att det råder tveksamhet om specialpedagogens roll. Vi ville även undersöka om skolor med en speciell pedagogik och lärandemiljö kan ge alla barn möjlighet till optimalt lärande. Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med skolledare och specialpedagoger som är verksamma inom Montessoriskolor. De viktigaste resultaten som vi kunde se vid denna studie är att hälften av informanterna, oavsett yrkesgrupp, inte ansåg att Montessorimiljön gav alla barn möjlighet till optimalt lärande. De menade istället att denna miljö av olika anledningar inte passar för alla barn, samtidigt som de vid förfrågan påtalade att deras skola var en skola för alla. Vi fann att specialpedagogerna mestadels arbetade individinriktat, kompensatoriskt och enskilt med de barn som behövde stöd. Detta arbetssätt ifrågasatte varken skolledare eller specialpedagoger och ingen av dem framförde någon önskan att förändra arbetssättet. Vi drog slutsatsen att informanterna skilde specialpedagogiken från Montessoripedagogiken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 54.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Department of Psychology, Lund University.
  Psouni, Elia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mothers' representations of caregiving and their adult children's representations of attachment: intergenerational concordance and relations to beliefs about mothering2008In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 49, no 3, p. 247-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mothers (N= 35) and their adult children completed questionnaires and were interviewed in order to examine relationships between mothers' caregiving representations and their adult children's attachment representations, and relationships between attachment/caregiving representations and beliefs about mothering. Mothers' and their children's accounts of and present thinking about their past relationship were highly similar, indicating that the two parts develop concordant states of mind regarding their relationship. In contrast, there was no relationship between mothers' and their adult children's beliefs about mothering, suggesting that such beliefs are not simply passed on from generation to generation within families. Attachment/caregiving classification interacted with generation in influencing a belief that biological facts determine maternal behavior, young adults with preoccupied attachment being particularly prone to reject this idea. Attachment/caregiving classification also had a significant effect on participants' tendency to adhere to an idealized conception of mothering, this tendency being associated with a dismissive attachment/caregiving representation.

 • 55.
  Bengtsson, Ingmarie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ravhed, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Det är samma barn vi talar om! Specialpedagogens roll och identitet på en familjecentral, i samverkan med olika verksamheter 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En helhetssyn på barnet är en förutsättning för ett bra specialpedagogiskt arbete. Denna helhetssyn kan vara möjlig på familjecentraler, där många olika verksamheter samarbetar. Sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv sker barnets utveckling i interaktion med miljön. Syftet med studien är att se vilken roll specialpedagogen kan ha på en familjecentral där olika instanser verkar kring det enskilda barnet som är i behov av särskilt stöd. Målgruppen består av specialpedagog med förskollärarexamen, barnskötare med ansvar för öppna förskolans verksamhet, två förskollärare, socialchef, BVC-sköterska samt skolsköterska. Uppsatsens empiriska del har utförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma på en familjecentral i en kommun i södra Sverige.

  Studiens resultat visar att specialpedagogen ses som en mycket viktig länkperson i samarbete med olika verksamheter, i en gemensam strävan efter helhetssyn. Specialpedagogen arbetar också som handledare och rådgivare. Samverkansgruppen är ett viktigt forum för alla berörda. Respondenterna eftersträvar ett prestigelöst samarbete där yrkesrollerna är tydliga. Ur samarbetssynpunkt ses inte sekretessen som något hinder, eftersom föräldrarna alltid är delaktiga. Alla verksamheter på familjecentralen har inte lika mycket tid avsatt för samarbete vilket kan vara ett hinder i samverkansarbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Bengtsson, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Äter 8 och 11 åringar enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för skolmaten?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Målet med maten i skolan är att den ska vara tillräckligt näringsriktig och att det ska finnas tillräckligt mycket av den för att kunna fylla elevernas näringsbehov. Det är därför viktigt att matsedeln näringsberäknas och att den därmed uppfyller näringsrekommendationerna. Livsmedelsverket har i samarbete med Centrum för Tillämpad Näringslära utformat riktlinjer för hur en bra skollunch ska se ut. Studiens huvudsyfte var att undersöka hur mycket kolhydrater, fett, proteiner och järn eleverna egentligen får i sig via skollunchen i jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer. Ett ytterligare syfte var att titta på om eventuella miljöfaktorer kan påverka hur mycket barnen äter. Metoden som användes var kvantitativ i form av vägning av elever och av skolmaten samt en enkät vilken genomfördes på 25 elever i åldern 7 till 11 år på en skola i Kristianstad kommun. Resultatet visade att de flesta eleverna som deltog i studien är mätta när de lämnar matsalen. Trots det så ligger den totala mängd energi eleverna fick i sig, i genomsnitt 319 kcal, nästan 50 % under det rekommenderade intaget. Det baseras på energiintaget av två luncher. Undersökningen visade också att majoriteten av eleverna tycker att ljudnivån är för hög, vilket kan påverka måltidssituationen. Huruvida det är rent och fint överallt i matsalen var däremot inte alla överens om.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Bengtsson, Ulla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läsförståelse i början och i slutet av en termin i skolår 7-9 genusperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många undersökningar visar att flickor läser bättre än pojkar och att den totala läsförståelsen försämras. Denna studie undersöker om det stämmer i en 7-9-skola hösten 2005. Boristester har använts för att vid två tillfällen mäta elevernas läsförståelse och läshastighet. Resultaten har omvandlats till Staninepoäng och är därför jämförbara. De redovisas i diagramform med förklarande analys. Resultaten visade att flickor läser bättre än pojkar och att många resultat sjönk från det ena testtillfället till det andra. Läshastigheten påverkade läsförståelsen. De elever som hade svag läsförståelse kunde fångas upp och erbjudas hjälp i sin läsutveckling.

  Läsning består av många komponenter som är nödvändiga för läsförståelsen. I litteraturstudierna har jag fördjupat mig i vad tidigare forskare skrivit om detta. Vygotskij, Piaget och Goffman står för den teoretiska förankringen i denna studie som är kvantitativ och mäter resultaten objektivt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Berg, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fagerberg, Isabella
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Tillvägagångssätt som skolledare utvecklar och använder vid kriser2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskapet i dagens arbetsliv innefattar många roller och uppgifter. En av dem är att ta tillvara på humankapitalet på bästa sätt. Detta kan handla om faktorer som motivation, arbetstillfredsställelse och möjlighet till vidareutveckling men också om uppgifter som hamnar utanför vardagens och organisationens vanliga liv; att handskas med kriser. Syftet med studien var att undersöka vilka tillvägagångssätt skolledare utvecklar och använder vid kriser. Teorier och forskning på området kris, krishantering och ledarskap beskriver vikten av kunskap, erfarenhet, kommunikation, handlingskraft samt möjligheterna till olika samarbets- och samverkanspartners. Genom 8 kvalitativa intervjuer inhämtades empiri. Skolledarna bekräftade och poängterade, vikten av tillvägagångssätt, men var samtidigt medvetna och ödmjuka inför de olika svårigheter och problem som kan förhindra en lyckad krisberedskap och krishantering. Undersökningen har lett till iakttagelser som bottnar i att krishantering är komplext. Det finns inga facit och en krissituation är inte den andra lik men kunskap är strategiskt och med en större förståelse för vad som händer med människan vid kriser står man som ledare bättre rustad för hur man ska hantera det som följer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 59. Berg, Jessica
  et al.
  Jönsson, Ann-Margret
  Karlsson, Linda
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mat: när, var och hur?2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 129-142Chapter in book (Other academic)
 • 60.
  Bergh, Elisabet
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mårtensson, Tony
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Schylander, Kenny
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rektor - styrdokumentens förlängda arm i arbetet mot ’en skola för alla’ 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In 2005 we made a research in a Swedish community board about their view on the political and ideological intentions of ‘a school for all’. The results from that study were the background to this research.The aim with this research was to find out how principles in the same community were thinking about ‘ a school for all’ and if they were leading a development towards ‘a school for all’. In that context they were given the opportunity to explain their definition and reasoning about “inclusion” and “integration”.

  This qualitative research has been done with interviews with nine principals in nine principal areas and in one community. We have also distributed question sheet to eighty-one teachers and special teachers within the same areas. The purpose of question sheet was to see if the principles views had any influence on the teachers acting in their work with children with special needs. Our conclusions were as follow. The principals were not acting, in their leadership, towards ‘a school for all’. The teachers and special teachers where the informal leaders, in their subjective definitions of difficulties, the art of children’s special needs and how they deal with the difficulties.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Berglund, Olu
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Kenneth
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  STRESS SOM SJUKSKRIVNINGSORSAK2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens forskningshypotes var att arbetslösa (och därmed låginkomsttagande) kvinnor är mest utsatta för stress som sjukskriv-ningsorsak. Hypotesen har testats på 20953 personer, varav 63 % var kvinnor och 37 % var män. Samtliga undersökningsdeltagare var bo-ende i Skåne län. Gruppen representerar alla som varit sjukskrivna i minst 60 dygn vid mättillfället. Denna undersökning visar klart att det är anställda kvinnor i åldern 30-49 år, med en sjukpenninggrundande inkomst på över 201000 kronor per år, som är mest utsatta för stress. Resultaten går därmed mot hypotesen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 62.
  Bergman, Olof
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nordgren, Maria
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vad är "mentorskap" och hur uppstår lärande i en mentorsrelation?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie genomfördes på ett ledarskapsprogram i södra Sverige med 20 deltagare som också var adepter för sina 20 mentorer. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur intervjupersonerna uppfattade mentorskap och att jämföra detta med det teoretiska mentorskapet, samt att utröna om det uppstår lärande i mentorskapet. De teorier som utgicks ifrån härstammar från Dewey, Kolb, Knowles och Argyris. Undersökningen hade en kvalitativ ansats med inriktning på semistrukturerade intervjuer. De fem intervjuer som gjordes var uppdelade på två mentorer, två adepter och en programutformare. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter att genomföra. Det resultat som slutligen nåddes pekade på att mentorskap är ett väldigt individuellt lärandesätt, vilket gör det svårt att göra en jämförelse mellan olika typer av program. Många likheter med teoretiskt mentorskap fanns hos intervjupersonerna däremot var det på den mer personliga nivån som skillnader kunde utmätas. Lärande sett utifrån de pedagogiska teorier vi undersökt uppstod under mentorskapet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 63. Bergström, Anette
  et al.
  Olsson, Ann
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att förstå vad som sker vid matbordet under en måltid2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 108-128Chapter in book (Other academic)
 • 64.
  Bergström, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jagmark, Helena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Våga se – kunna agera Skolsituationen för barn med alkoholmissbrukande föräldrar – sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka skolpersonalens åsikter och erfarenheter kring arbetet med att upptäcka, hjälpa och stödja barn i grundskolan (F-9) som lever med alkoholmissbrukande föräldrar. Vi vill även ta del av skolpersonalens tankar kring specialpedagogens roll i detta arbete. Vidare vill vi ta reda på hur det förebyggande arbetet i skolan, angående missbruk, kan se ut utifrån skolpersonalens kunskaper och erfarenheter.

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om barn som växer upp med alkoholmissbrukande föräldrar. Dessutom beskrivs teorier som belyser det samband som finns mellan barnets sociala miljö och barnets fortsatta utveckling. Rapportens resultat är baserat på kvalitativa intervjuer med åtta personer som arbetar inom skolans verksamhetsområde. Resultaten pekar på att ämnet anses viktigt och angeläget.

  Respondenterna är medvetna om många av de tecken som barnen i denna situation kan uppvisa. Samtidigt efterfrågas mer information och kunskap för att personerna ska känna sig trygga och professionella i att kunna hantera situationen. Specialpedagogens roll i sammanhanget uppfattas olika och stämmer oftast inte överens med specialpedagogens tänkta ansvarsområde enligt gällande styrdokument.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65.
  Berlin, Mats
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Betydelse av självkänsla och locus of control för mobiltelefonanvändning2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mobiltelefoni och SMS (textmeddelanden) är ett intresseområde på frammarsch. Avsikten med studien var att undersöka om personlighetsegenskaper som självkänsla och locus of control har någon inverkan på vilket sätt människor använder sina mobiltelefoner. Tidigare studier har indikerat att de som föredrar textmeddelanden har lägre självkänsla än de som föredrar röstkommunikation. Ett internetbaserat frågeformulär användes för att undersöka mobiltelefonanvändningen hos studenter vid en högskola i södra Sverige, och då speciellt undersöka tal/text preferensen i relation till ålder, kön och personliga egenskaper. Överlag visade gruppen av studenter (n= 116) en preferens mot att tala (M = 4.5 med text och tala som ytterligheter på en femgradig skala). Relativ textpreferens associerades med ungdom och yttre kontroll-lokus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 66.
  Berlin, Mats
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Emotikoner som affektivt hjälpmedel i samband med elektronisk post2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag vill med denna uppsats undersöka vilket inflytande emotikoner har på läsare av elektronisk post meddelande. Totalt fanns det 39 deltagare som fick bedöma tonen i de fyra e-postmeddelanden varav två med emotikoner och två utan emotikoner. Hypotesen är att emotikoner kommer att generera en större afektiv respons hos den som läser e-postmeddelanden än vad meddelanden utan emotikoner gör. E-postmeddelanden innehållande emotikoner genererade inte större affektiv respons än de utan emotikoner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 67.
  Berner, Ingrid
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kan styrmetoders utformning minska sjukfrånvaron och förbättra arbetssituationen? 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen och det vi idag kallar kunskapssamhället innebär stora förändringar med ökade krav inom de allra flesta branscher och i de allra flesta länder. Den nya tiden påverkar ledarskapet, ledarnas situation och den påverkar medarbetarskapet - enskilt och i arbetsteamet. De ökade kraven medför ofta ökad press och stress som i sin förlängning kan påverka ohälsan.

  Om den nya tidens förändringar möts med traditionell styrning, d v s att chefen är den som tänker, drar upp riktlinjer, informerar och detaljstyr vad som skall utföras, påverkar det såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Med för låg delaktighet skapas olust, lågt engagemang, låg motivation och en sämre psykosocial arbetsmiljö som i sin förlängning påverkar hela livssituationen. Det räcker emellertid inte att informera eller sitta ner och prata. Det måste finnas tydliga strukturer och metoder som involverar medarbetarna kring verksamheters mål, vad som skall uppnås och som tillåter människor att tänka och använda sin kreativitet. Föreliggande arbete har visat att när arbetsteam tillämpar nya styrmetoder skapas hälsa, effektivitet och väl-

  befinnande, som är varandras förutsättningar på såväl individnivå, verksamhetsnivå som sett i ett nationalekonomiskts perspektiv.

  När arbetsteam får möjlighet att visa upp vad de åstadkommit tillsammans, når de självförverkligande och upplever en känsla av eufori. Det uppstår med andra ord positiva emotioner som gör att det är ”kul att gå till jobbet!” Stolthet och arbetsglädje infinner sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 68.
  Berntsson, Annelie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svenzén, Erik
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Polisers upplevelser kring debriefing2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka polisers upplevelse kring debriefing. Studien undersökte hur polismyndigheten i Skåne län arbetar med debriefing och vad de kan utveckla samt förbättra. Litteraturgenomgången tar upp de sju olika faser som debriefing kretsar kring samt vilka förutsättningar som bör råda för att en debriefing ska kunna hållas. Studien är av kvalitativ art, fyra intervjuer med två kvinnor och två män genomfördes. Urvalspersonerna var två erfarna poliser samt två relativt nyutexaminerade poliser, förutsättningen var att de genomgått debriefing. Urvalet gjordes för att se eventuella skillnader i tankesätt och handling. Studien resulterade i att det fanns skillnader, det finns tankesätt som bör implementeras till hela organisationen. Överlag följer polismyndigheten rekommenderade handlingssätt som litteraturen presenterar. Polismyndigheten bör klargöra begrepp exempelvis genom att sammanställa information om begreppen defusing och debriefing samt göra en folder om stress och stresshantering som poliser kan ta del av.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 69.
  Bevemyr, Mats
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”Jag forskar om Kapybaran” En studie kring elevers tillvägagångssätt och ämnesval vid fri forskning i en åldersintegrerad klass i grundskolan 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar upp frågor kring arbetet med ”forskning” som bedrivs av elever i grundskolan. Det som är fokus i denna studie är frågan hur eleverna i sin fria forskning väljer ämne och tillvägagångssätt i sitt forskningsarbete. I studien anläggs ett sociokulturellt perspektiv på lärande och de resultat som framkommer analyseras framförallt genom teorier kring lärande i praktikgemenskaper. Den empiriska delen av studien har genomförts i en åldersintegrerad klass i grundskolans år F-5. Metodologiska utgångspunkter vid fältarbetet har i huvudsak sin grund inom etnografisk metodteori och såväl deltagande observation som olika typer av intervjuer har varit viktiga inslag i det empiriska fältarbetet. Det övergripande resultatet i studien tyder på att elevernas val av så väl forskningsämne som av tillvägagångssätt i sitt forskningsarbete är mycket rutinbetonat och variationen mycket liten. Genom det teoretiska analysrastret kan klassen ses som en praktikgemenskap där lärandet och handlandet konstitueras och bibehålls. Praktikgemenskapen socialiserar så att säga till likriktighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 70.
  Billberg, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Juchert, Robert
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Känslor av skuld och skam i arbetslivet 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att undersöka förekomsten av känslor av skuld och skam i arbetslivet. Ambitionen är att med hjälp av en kvalitativ metod få ökad förståelse av hur anställda upplever, hanterar och påverkas av dessa känslor. Den teoretiska grunden bygger på Lewis och Tangneys affektteori. Teorin behandlar bland annat känslan av att inte leva upp till omgivningens mål, normer och förväntningar. Individens attribuering påverkar i hög grad om hon upplever skuld eller skam. Personens copingstrategi påverkar också hur hon kommer att hantera liknande känslor i framtiden.

  I studien intervjuades sex personer. Undersökningspersonernas ålder varierade och de var från spridda yrkesområden. Resultaten speglar ett arbetsklimat som i hög utsträckning framkallar dåligt samvete orsakat av skuld- och skamkänslor. Skuld- och skamkänslor har en negativ påverkan på intervjupersonerna och hur de väljer att hantera dessa känslor varierar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 71.
  Billing, Marie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Minne för ord En jämförelse i minne för negativa, positiva och neutrala ord2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier har visat att man minns emotionella ord bättre än neutrala ord. I den här studien har en jämförelse mellan minnet för negativa, positiva och neutrala ord gjorts och den visade att det negativa ord man bäst kom ihåg. 48 personer deltog i experimentet som genomfördes på internet. Deltagarna fick studera 17 negativa, 17 positiva och 17 neutrala ord, totalt 51 ord. Varje ord visades i 400 ms, men inkodningstiden (dvs. tiden mellan visningen av orden) varierade mellan deltagarna: 500 ms, 750 ms, 1100 ms och 1700 ms. I minnestester av den här typen är inkodningstiden vanligtvis 2000 ms, varför detta test får anses som svårt. Efter visningen av orden fick varje försöksperson avgöra om ett ord hade visats innan eller om det var nytt i ett minnestest. En 4 (inkodningstid) x 3 (valens) mixed mellangrupp-inomgrupp ANOVA visade att sensitiviteten d’ var högst för negativa ord, dvs. man kom bäst ihåg negativa ord. Resultatet visade också att inkodningstiden påverkade hur många ord man kom ihåg. En 4 (inkodningstid) x 3 (valens) mellangrupp-inomgrupp ANOVA visade att responsbias C, var lägre för emotionella ord, dvs. man var mer benägen att säga att man kom ihåg ett emotionellt ord oavsett om det var gammalt eller nytt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 72.
  Bjermer, Christoffer
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Linse, Daniel
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Funktionella Äldre: en kartläggning om probiotiska produkters användning inom äldrevården2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en rad Functional Food produkter på marknaden och vi har valt att fokusera på probiotiska livsmedel. Syftet med arbetet var att kartlägga hur probiotiska produkter används i vården, av äldre, på vårdboenden i Malmö.

  Förundersökningen visade att 25 av 30 vårdboenden använde probiotika, men förståelsen för vad som menades med probiotika påverkade svaren. Vi valde att djupintervjua personal på sex kommunala vårdboenden och av resultatet framgår det att olika faktorer påverkar användningen av probiotika inom vården.

  I undersökningen kom det tydligt fram att det främsta användningsområdet för probiotiska livsmedel var att motverka mag- och tarmbesvär. Anledningen till användandet berodde dock på flera faktorer. Det tydligaste sambandet som framkom var mellan användning och informationskällor, dvs. experter inom området. Dessa var läkare och dietister som förmedlade trovärdig information om produkternas funktioner. Även produktens konsistens, smak, näringsinnehåll och pris kan begränsa eller gynna användningen. Av resultatet framkom även att probiotika skapar en trygghet genom att det säljs som ett livsmedel och inte som piller. Beaktansvärt är att inget av boendena valde probiotiska produkter efter de effekter som kan påvisas på förpackningen (som Skånemejeriers Proviva). De utgick ifrån att produkterna bar med sig samma positiva egenskaper gentemot mag- och tarmbesvär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 73.
  Bjernhed, Anders
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En studie om psykosocial stress och dess eventuella påverkan av bedömningsförmågan i arbetsrelaterade situationer vid säkerhetsklassade kriminalvårdsanstalter 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Förmågan att kunna göra adekvata säkerhetsbedömningar i olika arbetsrelaterade situationer vid en säkerhetsklassad anstalt (Klass A, B och C) är av yttersta vikt för personalen som arbe-tar vid dessa. Arbetet har främst syftat till att undersöka hur personalens upplevda psykosocia-la stress påverkar deras förmåga att göra en säkerhetsmässig adekvat bedömning vid en stress-fylld situation, detta även satt i relation till rent demografiska faktorer. Inledningsvis så utför-des en pilotstudie vid en C-anstalt. Enkäten sändes sedan ut till respondenterna vilka utgjordes av vårdare på anstalterna med nämnda säkerhetsklasser. I enkäten förekom några kortfattade beskrivningar av steg i en händelseutveckling som enligt litteraturen är typiska för en person som kan komma att suicidera, och deltagarna ombads skatta rimligheten i de åtgärder som vidtogs.Resultatet av undersökningen pekade på att en demografisk faktor som hög ålder kan öka den upplevda psykosociala stressen. Det framkom inget klart uttalat samband mellan upplevd psykosocialstress och överilat beteende i en arbetsrelaterad situation. Totala antalet respon-denter i hela enkäten uppgick till 63 personer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 74.
  Bjäreborn, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Andersson, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Varför läsa på distans? - om kommunikation och interaktion i en Internetbaserad distanskurs i pedagogik 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats fokuserar, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, på varför studenter väljer att läsa en Internetbaserad distanskurs i pedagogik på C-nivå och hur kursdeltagarna bedömer kommunikationen och interaktionen i kursen. Studien omfattar en teoretisk del, bestående av en genomgång av tidigare forskning samt litteratur i ämnet, dels vad gäller distansstudier och Internetbaserade distansstudier, dels pedagogiska teorier om lärsamhället idag. Den empiriska delen har en kvalitativ ansats där studenterna fått besvara en elektronisk enkät via nätet. Resultaten visar att flertalet av kursdeltagarna som valt att läsa pedagogikkursen som Internetbaserad distanskurs är kvinnor, 30 år eller äldre, yrkesarbetande med familj och hemmavarande barn. Studien visar även att kursdeltagarna är nöjda med kommunikationsformen och flexibiliteten som Internetbaserade distansstudier möjliggör. Slutligen framkommer behovet av att skapa personliga möten, gärna i någon form av basgrupp.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 75. Bjäreborn, Charlotte
  et al.
  Johansson, Ulf
  Johansson, Yvonne
  Örtlund, Elisabet
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att hämta en sak eller att gå och handla: vari består skillnaden?2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 143-156Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Björk, Mikael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olsson, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ALKOHOLBRUK och ARBETSLIV - En studie av attityder till alkoholbruk i anslutning till arbetet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Gränserna mellan arbete och fritid har tunnats ut. Alkohol i relation till arbete har blivit vanligare, beroende på förändringar i alkoholattityden. Även organisationer har anammat alkoholen som ett sätt att umgås framförallt genom ”afterwork”. Arbetsplatser är dåliga på att informera ut sin alkoholpolicy. I undersökningen visade det sig att de flesta inte kände till en sådan. En väl förankrad policy kan vara en hjälp i det förebyggande alkoholarbetet. Denna studie har undersökt vuxenstuderande (n=100) på ett lärcenter i syfte att beskriva attityder gentemot alkohol i samband med utförande av arbete, under arbetstid och i anslutning till arbete. Kvantitativ metod har använts genom en enkät. Studiens resultat pekar på nolltolerans till alkohol under arbetstid. Resultatet visar även ett positivt ställningstagande till alkoholtester vid godtagbara skäl. Undersökningen visar på att det finns skillnader mellan människor och deras attityder beroende på kön, ålder och livssituation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Blom, Viveca
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Stöd och delaktighet på gymnasiet specialpedagogers beskrivning av sin verksamhet 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och analysera hur specialpedagoger på sex olika gymnasieskolor i en kommun beskriver sin verksamhet. Arbetet ger i litteraturdelen en översikt över gymnasieskolans utveckling och tidigare forskning kring normalitet och avvikelse, olika perspektiv på specialpedagogik och lärande, stödundervisning i gymnasieskolan. Problem i dagens gymnasieskola belyses och även speciallärarens roll förr och specialpedagogens uppgifter idag. Den teoretiska utgångspunkten är utvecklingsekologisk och sociokulturell. Undersökningen är en semistrukturerad intervjumetod utförd i en kommuns sex gymnasieskolor där målgruppen har varit elva specialpedagoger.

  Resultatet av studien visar att specialpedagogens uppgift i gymnasieskolan är övervägande kompensatorisk med undervisning på individ eller gruppnivå. På ett par skolor förkommer även att specialpedagogen är ett stöd för ämnesläraren i klassrummet. Konsultation och handledning av enskilda lärare förekommer till viss del. Kontinuerlig handledning av lärare i grupp förekommer inte på kommunens gymnasieskolor. Utredningar, framför allt i form av läs - och skrivutredningar utföres men inte i någon större omfattning. Utvecklingsarbete tillsammans med skolledningen upptar inte någon stor del av specialpedagogernas uppgifter.

  Elevernas svårigheter i mötet med gymnasieskolan beskrivs som relaterade till dåliga förkunskaper från högstadiet, läs – och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter , dålig motivation, samhälleliga problem samt skolans och klassens organisation och kultur.

  Specialpedagogernas handlingsutrymme är beroende av skolans organisation samt skolledningens och lärares förhållningssätt och syn på elevers svårigheter. Flera specialpedagoger efterfrågar en radikal förändring av organisation och arbetssätt samt ett specialpedagogiskt synsätt hos alla lärare för att kunna möta alla elever.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 78.
  Blomqvist, Eva
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Gillborg Jäderström, Christofer
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fritid + Arbete = Balans? En studie med sex unga akademiker i arbetslivet, om deras reflektioner kring balans mellan fritid och arbete 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att förstå unga, arbetande akademikers reflektioner kring att uppnå balans mellan fritid och arbete. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har vi undersökt och fått större inblick i problemområdet utifrån våra sex intervjupersoner upplevelser. Resultatet av vår undersökning visar att våra intervjupersoner upplever att de har balans. Balansen uppnår de genom en klar gränsdragning mellan arbete och fritid och att använda fritiden till rekreation, återhämtning och umgänge med familj och vänner. Då våra intervjupersoner är nya på arbetsmarknaden och har lagt mycket tid och pengar på utbildning, har de som mål att utvecklas inom sitt yrke. Intervjupersonerna anser sig ha mer tid till utveckling i dagsläget då de befinner sig i en livssituation där självförverkligande får stort utrymme i både arbetet och fritiden. Våra intervjupersoner talar om självförverkligande i termer som att bli uppmärksammad av andra, att få bekräftelse och kunna göra det man själv vill. Nyckeln till förståelse för hur våra intervjupersoner upplever balans mellan arbete och fritid finns i de individuella aspekterna, aspekter som hur individen definierar fritid, de individuella drivkrafterna till arbetet och hur självförverkligandet bidrar till att individen upplever sig som Någon.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Blomqvist-Magnusson, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Liselott
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur kan matematiksvårigheter identifieras och kartläggas? En studie om hur skolan kan arbeta för att upptäcka och kartlägga elever i matematiksvårigheter skolår 1-5, samt specialpedagogens roll i detta 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skolan kan arbeta för att följa elevens matematikutveckling och hur skolan kan identifiera och kartlägga elever i matematiksvårigheter i skolår 1-5. Med hjälp av litteratur och aktuella forskningsrapporter sökte vi kunskap om utvecklingsprocessen i matematik, orsaker till matematiksvårigheter och olika kartläggningsmetoder. I vår kvalitativa studie ville vi även ta reda på vilken roll specialpedagogen hade i detta arbete. Det är viktigt att följa elevernas matematikutveckling och tidigt upptäcka deras starka och svaga sidor, för att kunna ge dem rätt bemötande. Resultaten från vår studie visade att det i första hand var klasslärarnas uppgift att följa elevernas matematiska utveckling och därmed upptäcka och identifiera elever i matematiksvårigheter. Specialpedagogerna var sällan involverade i kartläggningen av elevernas matematikutveckling, de var mera inriktade på elevernas språkutveckling. Endast de specialpedagoger som hade en vidareutbildning i matematik konsulterades för handledning till klasslärarna i kartläggningsarbetet. Vi fann också att samtliga pedagoger saknade och efterfrågade bra och enkla kartläggningsmetoder, helst gemensamma för hela skolan eller kommunen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 80.
  Bohman, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Carlsson, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Pedagogisk handledning - mer än bara samtal mellan kolleger: En kvalitativ studie om pedagogisk handledning.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract:

  Syftet med denna kvalitativa undersökning var att undersöka hur dagens specialpedagoger arbetar med handledning ute i sina verksamheter. Vi ville även undersöka om deras handledningsarbete stämmer överens med deras tankar om handledning. Vi ämnade också undersöka om specialpedagogerna ansåg att deras specialpedagogiska utbildning gett dem tillräcklig kunskap inom området.

  I vår litteraturgenomgång har vi belyst följande område inom pedagogisk handledning: vad handledning är, individuell handledning, grupphandledning, handledarens kompetens och uppgifter, handledningens funktioner och möjligheter, hinder för handledning samt systemteori och Kolbs lärcirkel.

  I vår kvalitativa undersökning som bestod av 10 intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger så kom vi fram till att våra respondenter var positiva till pedagogisk handledning och de ansåg att det stärkte och stöttade personalen och ledde deras arbete framåt.

  Nyckelord: Handledning, pedagogisk handledning, specialpedagogik och specialpedagogisk kompetens.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 81.
  Boman, Anette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Alm, Ingrid
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur fungerar arbetet och samverkan kring tidig anknytning och dess problematik? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att belysa tidig anknytning och dess problematik och hur specialpedagoger arbetar med anknytningsproblematiken.

  I litteraturgenomgången tar vi bland annat upp hur både arv och miljö spelar en stor roll då det gäller utvecklingen inom det nära samspelet mellan barn och föräldrar, det vill säga den livsviktiga anknytningen.

  Barn knyter alltid an till en vuxen även om anknytningen blir otrygg och negativ.

  Det empiriska underlaget utgörs av intervjuer med fem specialpedagoger, fyra psykologer, två sjuksköterskor och en familjebehandlare.

  Resultatet av detta arbete visar att samtliga yrkeskategorier som var tillfrågade tycker att resurser ska sättas in så tidigt som möjligt vid anknytningsproblematik och att specialpedagoger har en viktig roll i i arbetet med anknytning. Åtgärderna som sätts in ska vara anpassade efter familjens individuella behov och samtliga respondenter framhåller att det är aldrig för sent att åtgärda tidig anknytningsproblematik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Boman, Lars
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samband mellan, Locus of Control, chefens tillgänglighet för arbetstagaren, arbetstrivsel och uppmuntrande från chefen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning belyste sambanden mellan arbetstrivsel i relation till Locus of Control, chefens tillgänglighet för arbetstagaren och uppmuntran från chefen. Tidigare undersökningar har visat att det finns en positiv korrelation mellan intern Locus of Control och arbetstrivsel. Forskning har även visat att det finns samband mellan olika typer av ledarskap och arbetstrivsel men lite forskning är gjord för att undersöka vilket samband det finns mellan chefens tillgänglighet för arbetstagaren och arbetstrivseln. Av de 47 personer som deltog i undersökningen var alla kvinnor, vilka alla arbetade inom Vård och Omsorg men på två olika arbetsplatser där på den ena arbetsplatsen hade kontinuitet bland chefer och på den andra hade de varit olika chefer under samma period. Studien visade att det finns ett signifikant samband mellan arbetstrivsel och chefens tillgänglighet, LOC, och uppmuntrande ledarskap, däremot fanns det inte någon signifikant skillnad i arbetstrivseln mellan de båda arbetsplatserna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Borander, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Johansson, Maja
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Klass och ohälsa - i Sverige ur ett genusperspektiv 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en litteraturstudie med syfte att belysa sociala faktorer som kan ge upphov till skillnader i ohälsa mellan könen utifrån ett genusperspektiv. Social ojämlikhet är en strukturell egenskap som säger något om den ojämlika fördelningen av möjligheter och resurser i ett samhälle. Jämlikhet eller ojämlikhet är relationellt och handlar om förhållandet mellan individer eller sociala grupper. Ibland är strukturen i sig en indikator på ett samhällsproblem. Att studera skillnader i levnadsförhållanden mellan olika personer i olika klasser kan ge oss en uppfattning om hur samhällets struktur, i form av klasstillhörighet, återverkar på de enskilda individernas basala förhållanden, nämligen liv och hälsa. Ojämlikhet i hälsa avser skillnader i sjuklighet och dödlighet mellan människor i olika sociala positioner. Om exempelvis okvalificerade arbetare skulle kunna ges samma låga dödlighet som högre tjänstemän skulle dödligheten minska med 43 procent för männen och 23 procent för kvinnorna i denna grupp. Nästan hälften av dödligheten bland dessa arbetarmän, och närmare en fjärdedel av dödligheten bland kvinnorna i samma grupp, är alltså i någon mening socialt genererade. Centralt för förståelsen av representationen av klass är kopplingen mellan klass och genus. Klass och genus inte går att skiljas åt som grunder till ojämlikheter. De har gemensamma band men genererar varierande mönster av strukturella förhållanden och livserfarenheter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 84.
  Borgström, Carina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Röstigenkänning och Ansiktsigenkänning: Kan yrkeserfarenhet påverka prestation och konfidensbedömningar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta studium var att undersöka om det fanns skillnader i förmågan till identifikation och konfidensbedömningar för röstigenkänning och ansiktsigenkänning relaterat till yrkeserfarenhet och erfarenhet av identifikationsuppgifter. Undersökning genomfördes som ett experiment med två grupper. Experimentgruppen (N=27) bestod av yrkesverksamma poliser, väktare, larmoperatörer och kriminalvårdare. Kontrollgruppen (N=27) utgjordes av försökspersoner som saknade yrkeserfarenhet av identifikationsuppgifter. Resultatet visade att det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan de två identifikationsuppgifterna (röstigenkänning vs. ansiktsigenkänning) och de två grupperna. Experimentgruppen visade sig ha signifikant bättre identifikationsförmåga för röster. Experimentgruppen var också signifikant mer underkonfidenta för röstigenkänning jämfört med kontrollgruppen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85.
  Borgström, Mikael
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skolprestationers beroende av sociala variabler: En kvantitativ analys av kommunala skolor i Stockholm2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen diskuteras sociala variablers inflytande på skolresultat i kommunala skolor i Stockholm. Det mönster som framträder indikerar att skolprestationer i mycket hög utsträckning är relaterat till socioekonomisk status. Barn till högutbildade och höginkomsttagare presterar bättre i skolan än barn till lågutbildade och låginkomsttagare. Detta medför att storstadsområdet uppvisar tydliga spatiala skillnader.

  Orsakerna till denna dispersion diskuteras i uppsatsen utifrån sociolingvistiska förklarings-modeller, vilka fokuserar på barns språkliga skillnader utifrån sociala faktorer. Härutöver diskuteras klassystemets reproduktion, utifrån Pierre Bourdieus arbete, något som är fundamentalt bl a för förståelsen av snedrekryteringen till gymnasieskolan.

  I uppsatsen genomförs statistiska korrelations- och regressionsberäkningar. I modellerna som presenteras utgör medelinkomst, utbildningsnivå och andel immigranter de oberoende variablerna. Skolor med hög andel immigranter uppvisar sämre skolresultat än andra skolor. Denna variabel korrelerar inbördes – starkt – mot övriga oberoende variabler. Som beroende variabler har meritvärde och behörighet till gymnasieskolan använts.

  Innerstadsnära skolor utgör en homogen grupp med relativt låg spridning av variabelvärden, ett mönster som kontrasterar mot skolorna i perifera stadsdelar. Här är spridningen större och betydande variationer förekommer mellan datamaterialets extremer, skolor med bäst resultat är följaktligen lokaliserade till förortsområden. Dessa skillnader kan säkerställas statistiskt.

  Dessa samband är inte okända sedan tidigare, men studier visar att skillnaderna ökar, vi kan tala om en social polarisering.

  Det framkommer att skolprestationerna i Stockholms kommun blir bättre och bättre vilket också gäller riket i stort, samtidigt har andelen elever som är behöriga till nationella programmet minskat under några år (även om andelen var något högre år 2004). Mot denna bakgrund är komparativa analyser av skolorna synnerligen viktiga. Förändringar kan tolkas som en respons på förändrade sociala strukturer, därmed utgör detta ett viktigt forsknings-område för sociologin.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Brandgård, Christian
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur påverkas mellanchefers kompetensutvecklingsansvar av den organisationsstruktur de verkar inom? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete avser huruvida mellanchefers kompetensutvecklingsansvar påverkas av den organisationsstruktur de verkar inom. Undersökningen är gjord inom polismyndigheten och omfattar kriminaljourens verksamhet i fyra polisområden i region syd. Undersökningens syfte är att uppmärksamma och synliggöra faktorer som påverkas av organisationsstrukturen. Målet är att skapa ett relevant underlag vad avser vidareutveckling och förbättring av kompetensutvecklingen inom polismyndigheten. Teorier om organisation, kompetens samt ledarskap har använts för att öka kunskapen och förståelsen kring det aktuella ämnesområdet. Empirin är insamlad med hjälp av en kvalitativ metod genom intervjuer med mellanchefer inom kriminaljouren. Resultatet samt analysen tar fram och synliggör ett antal faktorer som har betydelse för mellanchefers kompetensutvecklingsansvar. Dessa faktorer är främst riksdags- och regeringsbeslut, samt ekonomiska anslag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 87.
  Brante, Göran
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  A description of upper secondary school students' critical viewpoints concerning the interaction between teachers and students. Bidrag presenterat vid Nordiska Föreningen för Pedagogisk Forskning 15-18 mars2001Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to describe and understand secondary school students´ critical viewpoint on their teachers´ attitudes and actions regarding interaction with students. The teachers are not seen as individuals, but as a collective force. A handful of theories serve as a theoretical basis for the paper. These discuss the following phenomena: the generation gap; interaction; relations between Human Services Organisations workers and their clients; dissonance in the interaction between teachers and students; and an attempt to define teacher professionality. A qualitative survey, with open and structured questions, has been answered by 110 students in upper secondary school. The answers have been categorized and compared to the theoretical framework. The main thesis is that the personal relationship between student and teacher is of vital importance to interaction in the classroom. The study shows that there is severe criticism of teachers in secondary school concerning student - teacher interaction.

 • 88.
  Brante, Göran
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Förbättrad interaktion mellan studerande och lärare genom ökad professionalism?2002In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 11, no 3, p. 91-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, there has been a lively debate on the state of schools. Two aspects have so far been discussed separately: the problematic status of the teaching profession, and interaction problems between teachers and students. These aspects have been considered in an inquiry involving 110 upper secondary school students. The analysis revealed severe criticism of teachers' actions and attitudes towards their students. Using this study as a basis, several theories are put forward - starting point for understanding the causes of the problems that have provoked students' criticism. These theories cover the following factors: interaction, the generation gap, relations between Human Service Organization Workers and their clients, and dissonance in the interaction between teachers and students. One particular implication is that teachers' inadequate professionalism may limit their possibilities to counteract the tendencies noted in the theoretical approaches mentioned above.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 89.
  Bredefeldt Öhman, Monica
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Episodiskt minne: finns det något sådant?2003In: Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, ISSN 0029-1463, Vol. 55, no 4, p. 232-341Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The distinction between semantic and episodic memory is discussed on the basis of an empirical study focusing on mental representations and autobiographical memory. The notion of episodic memory is called in question. An alternative model is proposed which is grounded in whether the memory is refering to the self or not, and if a phenomenal reliving experience is activated or not. In the proposed model autobiographical memory and semantic memory are partly overlapping but the recollective memory is regarded to be a "natural kind" and consequently secluded. Everything a person knows and remembers has its origin in experiences. If the experiences are emotionally significant for the self they will fill a different function for the individual than they will if they are emotionally neutral. This is the crucial point for whether the memory of an experience will become a semantic memory or an autobiographical memory.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 90.
  Bredefeldt Öhman, Monica
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Livet som figur: om självbiografiskt minne2003Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 91.
  Brogren, Jens
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Östensson, Karl-Anton
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Self-esteem i ett nytt ljus: en redogörelse för, och validering av, sociometerteorin2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade för det första till att ge en grundlig och bred presentation av self-esteem-begreppet utifrån sociometerteorin, samt för det andra att korsvalidera Leary m.fl. (1995, studie 1 och 5). Vi ville förmedla hur sociometerteorins nya betraktelsesätt har satt self-esteem begreppet i ett nytt ljus, samt har kunnat förklara self-esteem på ett bredare och mer funktionellt sätt. Vi ville också visa vilka kopplingar det finns mellan self-esteem, social oro, uppfattad social exkluderingsstatus och människors förväntningar om huruvida deras beteende kommer att leda till social inkludering. Utifrån sociometerteorin betraktas self-esteem som en sociometer som övervakar en persons relationsvärde och hjälper människor att reglera sina interpersonella relationer. I studien ingick 81 kvinnliga och 51 manliga högskolestudenter från en högskola i södra Sverige. Resultaten visade på att det förekom: a) en signifikant positiv korrelation (r=0,35) mellan state self-esteem och beteenden som förväntas leda till social inkludering, b) en signifikant negativ korrelation (r=-0,73) mellan trait self-esteem och uppfattad exkluderingsstatus, c) en signifikant negativ korrelation (r=-0,56) mellan social oro (IAS) och trait self-esteem, d) en signifikant positiv korrelation (r=0,60) mellan social oro (IAS) och uppfattad exkluderingsstatus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 92.
  Brynolf, Margrethe
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fackföreningarnas betydelse för lärarrollen: en studie av fackföreningarnas framväxt och förändringar, med fokus på 1990-talet, och hur dessa har påverkat lärarrollen2004Report (Other academic)
 • 93.
  Brynolf, Margrethe
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rektors ansvar för lärarens roll: en studie kring skolans styrning och ledning2003Report (Other academic)
 • 94.
  Brynolf, Margrethe
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Carlström, Inge
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Svensson, Kjell-Erik
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Läraryrkets många ansikten2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Läraren lever i en dynamisk relationsvärld som ger en kraftfull puls i hans eller hennes arbete. I ständiga här-och-nu-situationer måste uppkomna problem lösas, beslut tas och åtgärder genomföras under tidspress. Man kan verkligen tala om läraryrkets intensitet. Till det kommer en ökande differentiering, dvs. att lärarens roll utformas olika bl.a. beroende på i vilken kommun, i vilken skola och i vilket arbetslag som han eller hon tjänstgör.

  Med stor sannolikhet kommer läraryrket i framtiden att bli minst lika intensivt som idag och differentieringen om möjligt ännu större, vilket ställer stora krav på lärarutbildning och fortbildning. Den här boken är avsedd för det allmänna utbildningsområdet inom lärarutbildningen och ett bidrag till den kompetensutveckling av redan verksamma lärare som är nödvändig inför dessa utmaningar.

  Bokens antagande är att framtidens lärare kan klara av sin situation och forma sin lärarroll bättre än många upplever att de kan idag. För att detta ska kunna ske krävs att lärarna känner att de har stöd från samhället, att de känner att de är delaktiga och att det finns en allmän acceptans för att kunskap är viktig. Dessutom behöver lärarrollens samhällsansvar tydliggöras. Men framförallt ställer det krav på lärare och rektorer som måste våga vara flexibla, kreativa och våga utnyttja det friutrymme som finns.

  Här behandlas en rad aspekter av läraryrket, allt från lärarens samhällsansvar – och hur det vuxit fram i ett historiskt perspektiv – till den egna personliga professionalismen. Varje kapitel avslutas med en ”pedagogisk hörna”, ett smörgåsbord av frågor och uppgifter som stimulans för diskussion, utforskning och reflektion.

 • 95.
  Brännström, Anelma
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Drakporten Attityder angående inklusiv utbildning i Kina och i Sverige 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta studium är att studera skillnader och likheter i attityder angående inklusiv utbildning i Kina och i Sverige; skall alla barn gå i samma skola? Detta görs genom kvalitativa studier bland några av skolans aktörer i de respektive länderna. Som metod användes djupintervjuer. Den yttre likheten med en obligatorisk nioårig skolgång i de båda länderna sammanföll med en överraskande stor inre likhet i form av ett gap mellan skolpolitisk retorik och praktik. Det offentliga målet i Sverige är ”en skola för alla”, men i praktiken går skolan mot allt större segregering av elever. I Kina vill staten genom olika utbildningspolitiska åtgärder minska studiestressen hos eleverna samtidigt när antalet privata och statliga elitskolor bara blir fler och fler. Undersökningen gav också vid handen att flerparten av mina informanter både i Sverige som i Kina inte stödde idéen om att inkludera alla barn i samma skolor. Trots dessa likheter fanns det också uppenbara skillnader mellan skolorna i Sverige och i Kina. I Sverige kan man ta hjälp av specialpedagoger och assistenter när ett barn hamnat i svårigheter, medan man i Kina ofta baserar undervisningen efter ett grupptänkande; elever med olika förmågor skall hjälpa varandra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 96.
  Brännström, Anelma
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Elevers tankar om skolval och valfrihet: En enkät- och intervjustudie med elever på grundskolans senare del.2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vad eleverna anser om det fria skolvalet och om valfriheten i skolan. Detta görs genom kvalitativa studier bland de elever på grundskolans senare del, vilka gjort ett aktivt skolval. Som metod används skriftliga öppna frågeställningar och djupintervjuer. Ur elevernas uppfyllda förväntningar eller besvikelser på den valda skolan gjordes innebördsanalyser, vilka kunde kasta ljus över vad eleverna ansåg vara viktigt i skolan i dag och i framtiden. Dessa synpunkter hade en stor överstämmelse med beskrivningen om skolan i vår senaste läroplan. Några av de överraskande resultaten var att en av de undersökta skolorna visade sig att vara en uppsamligsskola för tidigare missnöjda elever, att lärarna utgjorde en av anledningarna till elevernas skolbyte och att eleverna trots höga ambitioner om individualisering i de nationella styrdokumenten inte får välja sitt bästa arbetssätt i tillräcklig utsträckning. Detta arbete har hos mig väckt tankar till fortsatt forskning exempelvis när det gäller uppsamlingsskolornas roll i vårt skolsystem och boendesegregationens påverkan på kvalitén i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 97.
  Burstedt, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mat för resande i tid och rum2006In: Mat: genealogi och gestaltning / [ed] Burstedt, Anna, Fredriksson, Cecilia, Jönsson, Håkan, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 147-163Chapter in book (Other academic)
 • 98.
  Burstedt, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Fredriksson, Cecilia
  Lunds universitet.
  Jönsson, Håkan
  Inledning2006In: Mat: genealogi och gestaltning / [ed] Burstedt, Anna, Fredriksson, Cecilia, Jönsson, Håkan, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 5-19Chapter in book (Other academic)
 • 99.
  Burstedt, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Fredriksson, CeciliaLunds universitet.Jönsson, Håkan
  Mat: genealogi och gestaltning2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Födans ursprung har blivit en viktig fråga när det gäller vårt förhållande till mat och måltider. Västerhavstorsk, stenåldersmat och dinkelvete är några exempel på hur både geografiskt, historiskt och biologiskt ursprung kan användas för att förstärka matens attraktionskraft. Kraven på äkthet och ursprunglighet kring hur maten produceras, hanteras och presenteras blir allt starkare. Förståelsen av födan har blivit genealogisk: dels vill man kunna bedöma enskilda livsmedels biologiska härkomst, dels vill man fastställa dess kulturella ursprung.

  Boken problematiserar matens genealogi och gestaltning utifrån etnologiska, kulturgeografiska och företagsekonomiska perspektiv. Genom fallstudier i miljöer som rör sig från småskaliga lantbruk till högteknologiska laboratorier belyser författarna matkulturella förändringar och deras betydelse i vardagslivet. Den gemensamma utgångspunkten handlar om att analysera hur mat och ursprung kopplas samman och gestaltas.

  Boken vänder sig i första hand till universitets- och högskolestuderande på utbildningar med mat- och måltidsanknytning, men är skriven för att locka alla med intresse för matens och måltidens kulturella innebörder till läsning.

 • 100.
  Bäck, Carolinn
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Edith Piaf - att överskrida på förhand givna förutsättningar 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den allra första gången jag kom i kontakt med den franska sångerskan Edith Piaf var när jag var liten. Jag förstod inte vad hon sjöng om men hörde på hennes röst att det var något alldeles speciellt. Som sociologistudent och med de sociologiska begreppen i bagaget upptäckte och upplevde jag Piaf på ett annat sätt, i Mills bemärkelse, problematiken mellan det biografiska och det historiska.

  Uppsatsens frågeställning hur en aktör kan överskrida på förhand givna omständigheter, besvaras med hjälp av analyser av Edith Piafs liv. Piaf rörde sig under sin livstid upp och ner eller fram och tillbaka i ett polariserat artistliv i trettiotalets Paris och passade därför bra som studieobjekt för uppsatsen. Teorier och tankar kring att röra sig i, samt att delta i att skapa nya strukturer appliceras på Piaf. Uppsatsen behandlar Piafs historiska bakgrund samt socialisering, hur aktören under sin livstid har genomgått olika stadier och positioner in i vad som i uppsatsen kallas hermeneutiskt cirkel. Ur perspektivet kulturellt kapital diskuteras också aktörens reproduktion av vanor och mönster, samt habitus och förvaltandet av det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 51 - 100 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf