hkr.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 70 of 70
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Energi-, närings- och vätskebehov [Nutrition]2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Energi-, närings- och vätskebehov [Nutrition] Energibehov För att upprätthålla kroppsvikten krävs balans mellan intag och förbrukning av energi. Energiutgifterna består i huvudsak av två delar, basal energiåtgång för att hålla kroppstemperaturen och försörja organen med energi och energiåtgång till följd av fysisk aktivitet. Energibehovet bestäms av en rad olika faktorer som kön, ålder och grad av fysisk aktivitet. Män har, beroende på större muskelmassa, vanligtvis större energibehov än kvinnor. Med stigande ålder minskar energibehovet. Det beror framför allt på minskad fysisk aktivitet, men också på minskad kroppscellsmassa. Detta leder till att den basala energiomsättningen sjunker något. Den fysiska aktiviteten sjunker relativt sett betydligt mer än den basala energiåtgången. Vid inflammation ökar den basala energiförbrukningen vilket vanligen kompenseras av att energiåtgången till följd av fysisk aktivitet minskar. Inflammatorisk påverkan leder också till minskad aptit varför viktnedgång är vanlig i dessa sammanhang. Minimigränsen för att upprätthålla liv på längre sikt ligger 20 procent över det basala behovet. Denna låga nivå förutsätter total avsaknad av fysisk aktivitet, till exempel att ligga stilla i sängen eller att vara helt stillasittande i rullstol. För individer som har mycket låg fysisk aktivitet, företrädesvis sängbundna, rekommenderas ett energiintag på 30 procent över det basala behovet. För individer med måttlig fysisk aktivitet gäller ett behov på 50 procent över det basala behovet. Det finns sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan vara extra energikrävande. Exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom som ofta leder till ett mycket energikrävande andningsarbete, Parkinsons sjukdom med darrningar och stela/spända muskler, dementa som är fysiskt aktiva och rör sig mycket samt stora operationer, sepsis och brännskador kan kräva extra energi. Det kan innebära ett behov som är upp till 80 procent över den basala omsättningen eller ännu mer. Det är dock mycket viktigt att göra en individuell bedömning så att inte mängden ordinerad energi blir för stor. Se beskrivningen av Refeeding syndrom. För kritiskt sjuka som inte har en stabil metabolism kan för stora mängder tillförd energi vara skadlig trots stora förluster. Vanligen rekommenderas inte mer än 15-20 kcal/kg kroppsvikt. I dessa sammanhang måste alltid behandlande läkare avgöra vilket energibehov som är lämpligt. Se beskrivningen av Refeeding syndrom. Man kan få ett ungefärligt värde på den vuxna personens behov av energi med hjälp av nedanstående tabell ur skriften Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg [2]. kJ/kg/dygn kcal/kg/dygn BMR (basalmetabolism) 85 20 BMR + 25 procent (sängbundna) 105 25 BMR + 50 procent (ej sängbundna) 126 30 BMR + 75-100 procent (återuppbyggnadskost) 147-168 35-40 Dessa värden korrigeras erfarenhetsmässigt om patienten är •mager (+10 procent) •18-30 år (+10 procent) •70 år (-10 procent) För varje grads temperaturförhöjning (+10 procent). Vid övervikt (BMI > 25) kan den kroppsvikt som motsvarar BMI = 25 användas, med tillägg av 25 procent av den överskjutande vikten. Näringsbehov Behovet av näringsämnen för vuxna förändras inte lika mycket med stigande ålder som behovet av energi. En äldre person har samma behov som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre behov av energi. Matens näringstäthet, det vill säga näringsämne per energienhet, bör därför vara hög för äldre personer med liten aptit. Protein är inte i första hand en energikälla för kroppen. Proteinets roll handlar istället om att bidra till proteinsyntes i kroppen. Om en person inte kan täcka sitt energibehov med fett och kolhydrater utnyttjas protein i större utsträckning som energikälla eftersom kroppen då utnyttjar de egna förråden för energiförbrukning. Kroppens förmåga att syntetisera nytt protein försvåras också. Det betyder att exempelvis sjuka äldre har ett högre behov av protein. Proteinbehov En människas behov av protein avgörs av hennes hälsotillstånd. Rekommendationen för en frisk vuxen person anges i de Nordiska Näringsrekommendationerna [6] till mellan 10-20% protein av totala energiintaget för måltidsplannering rekommenderas 15 energi procent. I takt med ett minskat energiintag (under 8 MJ/dag) ska protein E% ökas därefter. Vid stress och skador ökar förluster av protein. Proteinbehovet kan därför vara högre vid sjukdom, vilket ställer ytterligare krav på matens näringstäthet. 20% av energiintaget eller 1,2-1,5 g per kg kroppsvikt och dygn rekommenderas. Rekommendationerna är baserade på tillförsel av proteiner med ett högt biologiskt värde (hög kvalitet) det vill säga de är enkla att absorbera och har ett högt innehåll av essentiella aminosyror. Behov av vitaminer, mineralämnen och spårelement Nedsatt aptit och negativ energibalans innebär också svårigheter att täcka behovet av vitaminer, mineralämnen och spårämnen, vilket kan motivera supplementering med kosttillskott. I den nya Nordiska Näringsrekommendationerna [6] har rekommenderad intagsnivå för vitamin D ökats för barn över två år och vuxna till 10 ug och personer över 75 år till 20 ug. Det är med enbart vanligt kostintag svårt att komma upp i dessa nivåer när aptiten sviktar och man inte exponeras för solljus. Det kan därför vara motiverat att ta vitamin D status och därefter ta ställning till specifik supplementering. Behov av fibrer Behovet av, respektive nyttan med, fibrer i samband med sjukdom beror på en rad olika faktorer och måste alltid avgöras individuellt utifrån diagnos, symtom och medicinering. Fiberrik kost har vanligen stor volym, vilket inverkar negativt på energitätheten. Behov av vätska En vuxen frisk människa har ett basbehov av vätska motsvarande cirka 30 ml/kg normal kroppsvikt och dygn, men variationen är stor. Man måste också alltid ta hänsyn till olika vätskeförluster som kräkningar och diarréer. Vid sjukdom kan behovet förändras. Det kan både öka och minska beroende på sjukdomstillståndet. I samband med vätskeretention är det viktigt att vara uppmärksam på intaget som eventuellt kan behöva begränsas. I samband med förstoppning kan det vara befogat att försöka stimulera till ökat intag. Läs mer i Vårdhandbokens texter om enteral nutrition och parenteral nutrition. Refeeding syndrom Vid svår undernäring är det högre risk för så kallat refeeding syndrom. Detta är ett livshotande överbelastningssyndrom som kan uppstå om undernärda personer ges mer näring än vad vävnaderna förmår metabolisera. Tecken på refeeding syndrom är stigande kroppstemperatur, snabbt ökande vikt på grund av vätskeretention, cirkulatoriska och respiratoriska förändringar, till exempel bröstsmärta, lungödem, takykardi, arytmier och hög andningsfrekvens. Elektrolytrubbningar bidrar till utvecklingen av tillståndet. Framförallt sjunker nivåerna av kalium, fosfat och magnesium i blodet, varför dessa bör kontrolleras något dygn efter behandlingens start. Risken för refeeding syndrom är störst vid intravenös energitillförsel. För att undvika detta bör man starta nutritionsbehandlingen försiktigt med 50-70% av de beräknade behoven (15-20 kcal/kg kroppsvikt) och öka dosen successivt under 3-5 dagar. Revideringsdatum:2015-01-28 Manusförfattare: Elisabet Rothenberg, leg dietist, biträdande professor, Högskolan Kristianstad Faktagranskare: Ann Ödlund Olin, leg sjuksköterska, med dr, vårdutvecklingsledare, Kvalitet och patientsäkerhet, enheten för Omvårdnadskvalitet, Karolinska universitetssjukhuset

 • 52.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Kosttillägg förlänger livet på undernärda äldre2014In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, no 111, article id C7YMArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 53.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet.
  Nutrition and physical function2014Conference paper (Other academic)
 • 54.
  Rothenberg, Elisabet
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Lindblad, Amanda
  Bosaeus, Ingvar
  Body composition and hand grip strength in healthy community-dwelling older adults in sweden2015In: Journal of Aging Research & Clinical Practice, ISSN 2273-421X, Vol. 4, no 1, p. 54-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Longevity increases worldwide but there are few studies on body composition and hand grip strength inpopulations over 80 years. Given high prevalence of chronic disease and functional disability in octogenarians, it may be difficult todistinguish effects of ageing from those imposed by disease. The European Consensus definition of sarcopenia recommends usingboth low muscle mass and function for diagnosis.

  Objectives: Examine body composition and hand grip strength in a selected groupof community-dwelling older adults with high level of functional independence. In addition, longitudinal changes in handgripstrength were examined using previously collected data.

  Design: Cross-sectional body composition and hand grip strength witha four year retrospective analysis on previously assessed hand grip strength.

  Setting: Measurements were conducted by homevisits.

  Participants: 102 community-dwelling 83-96 year-olds, 50 % women.

  Measurements: Hand grip strength was registered bya dynamometer and body composition analysis using bioimpedance spectroscopy.

  Results: According to European Consensusdefinition, only 6/102 had normal muscle mass - no men, although 78 % of men and 40 % of women had normal muscle strength.Since previously collected data four years earlier, men had lost strength (p<0.001), while women had not (p=0.202).

  Conclusions: Subject characteristics and health status support well-preserved body energy, protein stores and muscle strength. Low musclemass was much more prevalent than low muscle strength. Results may give an indication of what constitutes a healthy bodycomposition in oldest old and could serve as a starting point for reference values on healthy body composition in octogenarians.

  Download full text (pdf)
  BODY COMPOSITION AND HAND GRIP STRENGTH IN HEALTHY COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS IN SWEDEN A.
 • 55.
  Sandgren, Håkan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Vid vattenrikets gränser: lyrikern Albert Henning och hembygdens ekologi2006Conference paper (Refereed)
 • 56.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Barn som vägrar prova nya smaker2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 57.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  En jämställd måltid2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 58.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Mat och näring i förskoleåldern2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 59.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Måltiden - rutin eller lärandesituation2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 60.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Måltidspedagogik: mat- och måltidskunskap i förskolan2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Maten och måltidens roll på förskolan har skiftat genom åren och har alltid haft en central del i förskolans verksamhet. Förskollärare förväntas ha kunskaper i allt från betydelsen av god hygien, till sin egen roll som förebild vid måltiderna. De förväntas dessutom ha kunskaper kring bra mat för barn och får ofta frågor från föräldrarna kring mat och måltider. Boken är tänkt att fungera som bakgrund, inspiration och stöd till alla förskollärare i arbetet med mat och måltider i förskolan. Utgångspunkten är lärande om och med mat och måltider med grund i såväl mat- och måltids­kunskap och pedagogik som läroplanen för förskolan och de nationella folkhälsomålen.

  Boken omfattar två delar. Första delen vilar på disciplinerna i mat- och måltidskunskap i förskolan, medan den andra delen presenterar praktiska tillämpningar, övningar och exempel på hur personalen kan arbeta med mat och måltider. Innehållet i boken är mat- och måltidskunskap som omfattar matkultur och kommunikation, livsmedelsvetenskap samt näring och hälsa där kreativitet, hantverk och vetenskap går hand i hand kopplat till barn och verksamheten i förskolan.

  Syftet med boken är att lyfta maten och måltidens roll i den pedagogiska verksamheten på förskolan samt att öka kunskapen kring mat och hälsa.

  Boken vänder sig särskilt till lärare och barnskötare i förskolan, föräldrar och alla andra som är intresserade av barn och mat.

 • 61.
  Sepp, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Cederlund, Ida
  Att äta med alla sinnen2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 62.
  Sollerhed, Ann-Christine
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Så utomordentligt fånigt att halva jordens befolkning får en dag av årets 3652015In: Kristianstadsbladet, ISSN 1103-9523, no 7 mars, p. A13-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 63.
  Sollerhed, Ann-Christine
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Recurrent pain and discomfort in relation to fitness and physical activity among young school children2013In: European Journal of Sport Science, ISSN 1746-1391, E-ISSN 1536-7290, Vol. 13, no 5, p. 591-598Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As an increase in pain symptoms among children has been shown in the last decades, the aim of this study was to describe perceptions of recurrent pain, measured physical fitness and levels of reported physical activity (PA) in children, and to investigate if any associations between PA, fitness and recurrent pain could be identified. A school-based study comprised 206 Swedish children 8?12 years old, 114 boys, 92 girls. A questionnaire with questions about perceived pain, self-reported PA and lifestyle factors was used. Health-related fitness was assessed by 11 physical tests. A physical index was calculated from these tests as a z score. High physical index indicated high fitness and low physical index indicated low fitness. ANOVA test, chi-square test and logistic regression analysis were used to compare active and inactive children. The prevalence of one pain location (head, abdomen or back) was 26%, two 11% and three 4% (n=206). Female gender, living in single-parent families, low PA and low subjective health were associated with reported recurrent pain. Children reporting high levels of PA had high physical index and reported low prevalence of pain symptoms. The physical index and level of self-reported PA decreased gradually the more pain locations. Physically active children had higher fitness levels and reported less pain symptoms than inactive peers. Coping with pain is an integral part of PA, and active children learn to cope with unpleasant body sensations which together with high fitness may reduce the perception of pain. As an increase in pain symptoms among children has been shown in the last decades, the aim of this study was to describe perceptions of recurrent pain, measured physical fitness and levels of reported physical activity (PA) in children, and to investigate if any associations between PA, fitness and recurrent pain could be identified. A school-based study comprised 206 Swedish children 8?12 years old, 114 boys, 92 girls. A questionnaire with questions about perceived pain, self-reported PA and lifestyle factors was used. Health-related fitness was assessed by 11 physical tests. A physical index was calculated from these tests as a z score. High physical index indicated high fitness and low physical index indicated low fitness. ANOVA test, chi-square test and logistic regression analysis were used to compare active and inactive children. The prevalence of one pain location (head, abdomen or back) was 26%, two 11% and three 4% (n=206). Female gender, living in single-parent families, low PA and low subjective health were associated with reported recurrent pain. Children reporting high levels of PA had high physical index and reported low prevalence of pain symptoms. The physical index and level of self-reported PA decreased gradually the more pain locations. Physically active children had higher fitness levels and reported less pain symptoms than inactive peers. Coping with pain is an integral part of PA, and active children learn to cope with unpleasant body sensations which together with high fitness may reduce the perception of pain.

 • 64.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Verksamhetsberättelse 2014: Mat och Måltid vid Högskolan Kristianstad2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  År 2014 var händelserikt. Jubileum, kvalitetsutvärdering, lärarlyft, forskningspublikationer och nya projekt. Ett hårt arbete som lönat sig. Vi har blivit uppmärksammade i media vid ett flertal tillfällen och fått goda vitsord från flera håll. Forskningen inom Mat och Måltid har fått en skjuts framåt genom etableringen av forskningsmiljön MEAL.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Höjier, Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Barns smakpreferenser och matvanor2014In: Nordisk Nutrition, ISSN 1654-8337, no 3, p. 19-22Article in journal (Other academic)
 • 66.
  Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Kylefors, Martin
  Mjörnell, Kristina
  En åldrande befolkning: slutrapportering av nationell strategisk forskningsagenda2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The background to the Agenda is the increasing proportion of elderly, it means both challenges and opportunities for society, business and entrepreneurship. The long term vision is to create a sustainable society for the aging population. The aim is to create and develop easily accessible goods, services and network – according the elderly people’s needs and demands. These products should be able to solve the complex situation for the elderly and to meet personal needs. The group of elderly is large and heterogeneous, in Sweden most elderly are healthy and live an independent life. But there are also those who are frail and sick, with great need of assistance and care. The work within the research agenda has been multidisciplinary in order to find new interaction effects. The agenda goal was to form collaborations through meetings and workshops where ideas and innovation chains with a holistic view were created. The Goal was achieved through four workshops with some 30 organizations. Smaller meetings were also held, as well as collaboration with other agendas. Three priority areas have been identified: housing, nutrition and health. To achieve this vision, it is important to work with preventions from an individual approach in a holistic perspective. Simple and robust regulatory frameworks and structures should benefit the individual's independence. Welfare technology that makes existing technology adapted, accessible and useful for the elderly would take us closer to the vision. This can be done through collaborations!

  Key

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. SP Technical Research Institute, Sweden & University of Copenhagen, Dept of Food Science, Denmark.
  Åström, Annika
  SP Technical Research Institute, Sweden.
  Ståhlbröst, Anna
  Luleå University of Technology.
  Exploring differences between central located test and home use test in a living lab context2015In: International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6423, E-ISSN 1470-6431, Vol. 39, no 3, p. 230-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of Living Labs (LLs) has evolved to support the creation of experience-based development of innovations in real-life, user-driven and open environments. Two types of consumer product tests used generally are central location tests (CLT) and home use tests (HUT) where the acceptability or liking of a product or group of products is determined together with the view of whether one product is preferred over other products. This article explores the similarities and differences between CLT and HUT test results in a LL context. In both settings, the acceptance of five flavoured chocolate bars was evaluated for appearance, odour, taste/flavour, texture and overall liking. Apart from the mean values of liking in the two tests, data were analysed to identify consumer segments. Qualitative data were also collected by asking for consumer comments on the tested samples. The results show that independent of test method the bars were evaluated equally and all accepted by the consumers. A clear difference between CLT and HUT testing was that CLT consumers significantly differed from the HUT consumers, giving the test samples lower scores. For example, the mean values of the overall acceptance scores given by HUT consumers varied between 6.0 and 6.6, while for CLT consumers the corresponding values varied from 5.4 to 5.9. Another difference was the number of comments from consumers. CLT consumers richly commented on the products in a verbose way, while HUT consumers used the opportunity to comment very sparingly. Considering the cluster analysis as yet another difference between the testing methods, clusters from the CLT were more distinct and the number was higher with five clusters in CLT and four in HUT. Clusters where consumers liked all the products in both test settings were twice as many for HUT than in CLT. Applying the LL approach, there is a need for methods and approaches that capture a rich picture of consumers during test performance without being intrusive or obstructive of activities and context. The approach offers the opportunity for companies to have consumers not only test products but also offer input that can stimulate new innovations and give consumers more power and influence.

 • 68.
  Wirtén, Håkan
  et al.
  Världsnaturfonden WWF.
  Jonsson, Helena
  Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
  Carlberg, Jonas
  LRF Mjölk.
  Jacobsson, Dan
  Färskvaror ICA Sverige.
  Rydén, Harald
  Fazer Food Services.
  Ungerth, Louise
  Konsumentföreningen Stockholm.
  Ståhle, Gunnela
  Vi Konsumenter.
  Sundberg, Cecilia
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Strid, Ingrid
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Björklund, Johanna
  Örebro Universitet.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Kruhsberg, Mikael
  Macklean Strategiutveckling.
  Sverige behöver en ny nationell matstrategi2014In: Göteborgs-PostenArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 69.
  Yli-Panula, Eija
  et al.
  Turku University.
  Eloranta, Varpu
  Turku University.
  Persson, Christel
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Finnish and Swedish students' drawings of the landscape they want to conserve and how the drawings reflect their environmental conceptions2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   

   

  It is important to find out the children´s and adolescents’ future views of the environment and in this way to listen to their “voices”. This study is part of the bigger projects were children´s, adolescents´ and teacher students´ future views about the landscape and environment worth to conserve have been studied dealing in some European countries and will be studied also worldwide. The theoretical basis lies on human geography, on environmental psychology, on environmental ecology and on education for sustainable development.

  The aim was to analyze the drawings of a group of Finnish (n=311) and Swedish (n=246) students in age of 11-16 years and to identify the landscape they would like to conserve, and also to find out students’ conceptions of the environment.

  In this research the opinions of the Finnish and Swedish students have been studied using a qualitative and phenomenographical approach, while the focus is to study students’ conceptions of a landscape and environment worth preserving as a phenomenon.

  The results show that all three landscape groups; nature, built and social environment were present among Finnish and Swedish drawings in all studied age groups. The landscape most commonly represented environment as a place including living things and very few of them represented relational focus between the drawer and environment. In general, students demonstrated positive relation to the environment and in the written text the worries about the environment were expressed. The Swedish students seemed to focus in their drawn landscapes more into the nature conservation and taking care of the environment, while Finnish students seem to want to conserve an environment which they have experienced.

  The drawings together with the written text can be used as a kind of “teaching tool” to evaluate the students’ future views of the environment. This study gives important information for the teachers in their work for sustainable development education. Teachers are the most influential in educating children and adolescents to be leaders of tomorrow in conserving and protecting our environment.

 • 70. Yli-Panula, Eija
  et al.
  Persson, Christel
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Pollari, Heini
  The consciousness of the Finnish and Swedish pre service teachers of the relationships of the concepts – species identification, biodiversity and sustainable development2014Conference paper (Refereed)
12 51 - 70 of 70
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf