hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
9596979899100101 4851 - 4900 of 5023
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4851.
  Wendel, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Barnen bakom missbruket: yrkesverksammas erfarenheter av gruppen som stöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to study how the communities work with groups as a support to children with addictive parents, and to increase my understanding of the groups meaning as a support. My main questions have been: How are the child group sessions formed? What kind of experience does the group leaders have regarding their functions? The study is a qualitative investigation that has been turned to prefessionals in the subject area and  is based on 6 interviews and secondary sources. The material has been analyzed from a narrativ theory as well as a salutogent perspective. Research shows that children growing up in an addictive environment often have decreased psychological health and are overrepresented amongst those who developed a future addiction. During the 1990- ies the first groups for children in addicted enviroments developed in Sweden and since then the groups have improved intensely. Reasearch shows that support is an important part for children with addictive parents and those who has managed well in life has had an adult to support and confirm them. All of my interviews worked with children are people too (CAP) as a method but the shape of the groups were formed differently. They showed the importance of meeting with other children in the same situations and rebuilding their self esteem. It was important that the child was aware that the parents addiction wasn´t their fault and nothing they could change. My result clearly shows the importance of the group existence and describes that the children progressivly opened up and could talk about their experiences. The need of the group sessions felt as large but the difficulty lies in how to get the children to enter the group. In the matter of development my interviews wanted the public to be more aware of these problems and let them know that these groups existed.

  Keywords: children, addictive parents, groups, support, professionals perspective

 • 4852.
  Wendt, Tobias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kinnwall, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Men läroboken är inte död...: En kvalitativ studie om lärobokens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares uppfattning om lärobokens roll i svenskundervisningen på gymnasiet, samt hur de resonerar kring sin användning av läroböcker i undervisningen. Det empiriska materialet bygger på 5 semistrukturerade intervjuer med lärare av olika ålder och yrkeserfarenhet. Studiens resultat och analys sätts i relation till befintlig forskning inom området.

  Resultatet av visar att gymnasielärarna i första hand ser läroboken som ett komplement, eller som ett läromedel av flera. Samt att lärobokens roll i undervisningen varierar baserat på vilken del av svenskämnet, den språkliga eller den litteraturvetenskapliga som läraren talar om. Här framgår att fyra av de fem tillfrågade lärarna upplever sig ha större användning av läroboken både i förarbetet samt den konkreta undervisningen när det kommer till den språkliga delen av ämnet, medan de i större utsträckning använder sig av övrig- eller egenproducerat material i den litteraturvetenskapliga delen av undervisningen.

  Det tydligaste resultatet som går att utläsa av vår studie, vilket även finner stöd i den befintliga forskningen inom ämnet, är att det som i första hand avgör lärobokens roll i undervisningen är lärarens subjektiva uppfattning om professionen och läraruppdraget, vilket faller tillbaka på den enskilda lärarens behov av kreativ frihet, deras pedagogiska och politiska grundsyn samt deras ämnes- och kunskapssyn.

 • 4853.
  Wennerberg, Martina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Några svenskars fritid- En strike för det sociala kapitalet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The title of this study came about from the title of Robert Putnams book Bowling Alone, where Putnam mentions that less people are bowling in teams than before. Bowling is still a large leisure activity in the USA but people tend to bowl more and more in small groups and less in organized teams.

  This study deals with social capital and leisure time. Its aim is to find out if some Swedish people create social capital on their leisure time and also how do they spend their leisure time. Robert Putnams book Bowling Alone serves as main background material along with the work by Bo Rothstein. The study also contains statistics from SCB and five interviews have been carried out. The results show that the US and Sweden are different on some points and very similar on others. The social capital is doing quite well on some points and not so good on others. All and all one can say that there is still hope for the social capital.

 • 4854.
  Wennerlund, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Veronika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vilka faktorer påverkar en kunds benägenhet att lämna sin bank?: Kvantitativ undersökning inom bankverksamheten2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till att lämna sin bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken som väger tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank. Anledningen till det syfte som studien valt är på grund av den konkurrenssituation som bankerna befinner sig i.I den teoretiska referensramen diskuteras det först hur en organisation jobbar med sina kunder. Därefter följer information om kundrelationer och kundtillfredsställelse. Härefter presenteras de faktorer som kan påverka en kund: lojalitet, kundnöjdhet, varumärke, förtroende och åtagande. Studien valde i undersökningsmodellen att föra samman förtroende och åtagande till ett begrepp för att sedan gå djupare in på detta. Förtroende/åtagande påverkas av olika indikatorer som kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation. Förtroende/åtagande vägdes sedan mot begreppet benägenhet att lämna för att se vilket samband de har till varandra.Undersökningen använder sig av en deduktiv ansats med ett positivistiskt synsätt. Denna studie baseras på en kvantitativ metod då det görs en enkätundersökning för att kunna besvara studiens hypoteser utifrån problemformuleringen. Sedan presenteras resultaten med hjälp av SPSS med bland annat en regressionsanalys och korrelationstest.Undersökningen görs i två steg för att besvara hypoterserna. I det första steget testas de olika indikatorerna till förtroende/åtagande för att se vilka av dessa som har störst påverkan på förtroende/åtagande och även för att se vilka andra samband som finns. Det visade sig att opportunistiskt beteende inte hade något samband och saknade tillförlitlighet till förtroende/åtagande. I det andra steget testas förtroende/åtagande till benägenhet att lämna sin bank för att se om det finns en koppling mellan dessa variabler. Resultatet visade att en kunds benägenhet att lämna sin bank påverkas av förtroende/åtagande som därigenom påverkas av de olika indikatorerna förutom genom opportunistiskt beteende. Studien har fem hypoteser som accepterades och en som förkastades. Detta resultat kan vara användbart för banker för att veta hur de ska agera mot sina kunder. Bankerna bör lägga fokus på hantering av ett kundmöte och även få kunden att känna tillit till sin bank.

 • 4855.
  Wennerlund, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Thongkiang, Kritsada
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Beroende av tolk för att kommunicera med patienter inom slutenvård: sjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska vara delaktig inom hälso- och sjukvården, vilket innebär bland annat att patienten ges möjlighet att påverka behandlingen. När språket inte behärskas försvinner denna möjlighet. För att sjuksköterskan ska kunna skapa möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård när kommunikationshinder föreligger är tolk ett alternativ som gynnar båda parter. Tolken ska enligt god tolksed översätta allt som sägs, utan att lägga in sina egna åsikter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av planering och genomförande av kommunikation med tolk inom slutenvården. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar från databaserna Pubmed, Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna är granskade med hjälp av HKRS granskningsmall för kvalitativa artiklar och analyserade enligt Fribergs (2012b) analysmodell. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av hur kommunikation med hjälp av tolk fungerar skiljde sig åt och sju kategorier framkom av analysen; Faktorer som påverkar kommunikationen med patienten, betydelsen av tid, att få tillgång till tolk, ett hot mot integriteten, att vara beroende av andra för informationsöverföring, att förlita sig på anhöriga och betydelsen av tid. Diskussion: Studiens kvalitet granskades med hjälp av Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att tolken påverkade patientens integritet. Sjuksköterskor upplevde även bristande förtroende för tolken och behov av ökad kompetens för mer effektiv kommunikation med tolk. Resultatet diskuteras delvis utifrån Suzie Kims yrkesdomän, Antonovskys teori om KASAM samt ur etiska aspekter och samhällsperspektiv.

 • 4856.
  Wennerlund, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Melander, Andrée
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Upplevelser av måltidsmiljön: Små förändringar kan göra skillnad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att få nöjda gäster eller kunder är det för företag och verksamheter viktigt att arbeta med upplevelser. Speciellt gäller det för verksamheter med tjänstebaserade produkter. I denna explorativa studie undersöks om måltidsmiljön, i ett tjänstebaserat företag, kan påverka helhetssynen av företaget. I undersökningen genomfördes en förändring på måltidmiljön, mellan två olika grupper. Undersökningen tillämpades på konferensanläggningen Krinova Science Park, Kristianstad. Förändringens syfte var att se om gästernas upplevelse hos verksamheten påverkades utifrån olika måltidsmiljöer. De två undersökta grupperna tilldelades en och samma enkät där påståenden berörde olika aspekter i måltidsmiljön. Aspekterna byggde på olika delar som på ett eller annat sätt påverkar individers sinnen. Det fanns skillnader i gruppernas svar gällande måltidsmiljöns påverkan på helhetsupplevelsen hos konferensanläggningen. Det kan tyda på att de små förändringarna som gjordes i måltidsmiljön påverkade gästernas svar. Till exempel visade resultatet i påståendet om dekorationen att fler individer i gruppen som upplevde förändringen, svarade mer positivt till lokalens dekoration. Samt instämde fler respondenter, som upplevde förändringen, helt till påståendet om måltidsmiljön påverkade helhetsupplevelsen av besöket hos Krinova Science Park. Resultaten styrks även av tidigare vetenskapliga studier inom ämnet måltidsmiljö och upplevelser. Slutsatser som dras i studien är att olika måltidsmiljöer faktiskt påverkar gäster syn på verksamheten som helhet. Dock kan inte generella slutsatser dras av enkätundersökningens resultat.

 • 4857.
  Wennås Brante, Eva
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kampen om tiden: hur lärare gör för att synkronisera tid och arbete2005Oppgave
  Abstract [sv]

  Svenska skolor är målstyrda. En konsekvens av det är att lärares arbete delvis är odefinierat. Gräsrotsbyråkrater, en grupp som lärare tillhör, konfronteras ofta med dilemmat att tiden inte räcker till i förhållande till arbetsuppgifter och måldokument. Det är av vikt för lärare att definiera sitt arbete och organisera sin tid så att tid och arbete blir synkroniserade. Den här artikeln syftar till att förstå hur synkroniseringen av arbete och tid hanteras. Synkroniseringsarbetet är möjligt att studera i arbetslagsmöten. Data i form av bandinspelningar har samlats in från 12 arbetslagsmöten på ett gymnasium. Analysen utgår ifrån positioneringsteorin. Resultaten visar att lärare under möten ofta placerar antingen sig själva eller andra i positionen som tidsvakt eller tidstjuv. Varje position innehåller rättigheter, skyldigheter och förpliktelser, vilka undersöks och beskrivs i artikeln. I diskussionen lyfts tre aspekter av resultatet fram; hur man vaktar sin personliga tid på ett effektivt sätt; styrkan i att vakta tiden kollektivt och; lärares medvetenhet om sitt läraruppdrag. Samtidigt försvåras fullföljandet av läraruppdraget genom att lärares arbetsförhållanden präglas av gräsrotsbyråkrati.

 • 4858.
  Wernersson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Klassteorier: en kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Goldthorpe samt Wrights teori om klasser. Teorierna beskrevs, jämfördes med varandra samt utvärderades utifrån deras förmåga att nå upp till den vetenskapsteoretiska läran falsifikationismens ideal. För att förklara materialet användes diskursanalys där avsikten var att se hur senare texter om klass byggde på tidigare – d.v.s. diskursiva praktiker. Den teori som användes för att bedöma teoriernas vetenskaplighet var Karl Poppers falsifikationism. Utöver detta bedömdes de huruvida de kunde förklara sociala fenomen på ett bra sätt. Vid jämförelsen noterades att samtliga teorier betonade ägandets betydelse för klasspositionen. Marx såg dock ägandet som mer centralt än de övriga som även betonade andra saker som exempelvis kunskaper, ansvar, arbetskontrakt och auktoritet. Marx och Eriksons teori var lika i det hänseendet att de ansåg klassens betydelse var stor för att förklara sociala fenomen i jämförelse med Weber och Erikson och Goldthorpe som mer såg klasser som tillfälliga positioner. Både Marx och Wright ansåg att exploatering var ett viktigt vetenskapligt och moraliskt begrepp vilket författaren till detta arbete även gjorde. Vid en analys av klassindelning bedömdes Marx ha den enklaste klassindelningen medan Weber bedömdes ha den mest differentierade klassindelningen. Däremellan hamnade Wright och Erikson och Goldthorpe vilka var ungefär lika differentierade. Samtliga teorier befanns ha svårigheter att nå upp till falsifikationismens ideal om att kunna ge exakta förutsägelser och falsifieras genom observationer. Wrights teori var dock den som ansågs vara den bästa.

 • 4859.
  Wessberg, Elsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Ringius, Ewa
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Barns skrivglädje En väg till att bli en god läsare? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med den här studien är, att undersöka om barns skrivglädje kan vara en väg till att bli en god läsare. Barns skrivande hamnar då i fokus för läsinlärningen. Utgångspunkter för vårt arbete har varit kommunikativa teorier av Montessori, Piaget och Vygotskij, samt skrivningar i olika styrdokument, främst om skrivning, vilka vi kopplat samman med delar av nutida forskning. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med respondenter från olika yrkeskategorier i förskolan och grundskolan. Resultatet av vår undersökning visar att barns skrivglädje kan leda till att de blir goda läsare. Det framgår av studien att genom faktorer som skriftlig stimulering och uppmuntran, vistelse i en språkrik miljö, medvetenhet om språkets funktioner, vuxnas bemötande utifrån allas olika individuella förutsättningar, har betydelse för barns och elevers lärande.

 • 4860.
  Wessberg, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Schultz, Lotta
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Läs- och skrivsvårigheter Om hur specialpedagoger arbetar för att främja en god läs- och skrivinlärning 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur specialpedagogen arbetar i år f-5 för att främja en positiv läs- och skrivutveckling hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien baseras på tio semikvalitativa intervjuer med specialpedagoger inom en medelstor skånsk kommun.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om hur läs- och skrivutvecklingen främjas gällande inlärningsprocess och utveckling samt metodval. Den belyser även specialpedagogens roll och adekvata teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultatet på att informanterna ansåg sig ha en viktig roll i att främja en god läs- och skrivutveckling hos elever i svårigheter. Majoriteten av respondenternas arbetsuppgifter var förlagd till undervisning av enskilda elever. Deras arbete präglades av en helhetssyn där elevens behov, intresse och förmåga fanns i fokus. Metodval anpassades utifrån individen, vilket gjorde att olika metoder kombinerades för optimal inlärning. Vikten av tidiga, intensiva insatser som oftast skedde enskilt betonades av alla medverkande. Samtliga ansvarade för genomförandet av de test som kommunen antagit för att kartlägga behovet av stöd, vilket var ett betydande kriterium. Beslutsfattare för det specialpedagogiska stödet varierade från skola till skola.

 • 4861.
  Wessel, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Olsson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Det mesta som kan göras inomhus kan även göras utomhus: En studie av pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och utemiljön som pedagogisk resurs2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och utemiljön som pedagogisk resurs. Syftet med studien är att få en bild av hur utemiljön nyttjas i skola och fritidsverksamheter och om utemiljön uppfattas som en pedagogisk resurs. Vår huvudfråga är: Hur uppfattar pedagoger som arbetar med barn mellan sex till tolv år vad som kan menas med utomhuspedagogik och miljön som pedagogisk resurs? Tidigare forskning visar på att utevistelser kan främja lärande, där fysiska och psykiska aktiviteter kan kombineras. Studien har utförts på tre kommunala skolor och en I Ur och Skur- skola. Vårt urval gjordes utifrån skolverksamheternas läge och dess närmiljö. Det för att se om närheten till utemiljön eller andra faktorer inverkade på utövandet. I urvalet utgick vi också från verksamheternas pedagogik, för att kunna se om pedagogernas uppfattningar skiljer sig åt. En I Ur och Skur- verksamhet använder utemiljön ständigt i undervisningen. Val av forskningsmetod föll på kvalitativa intervjuer, där vi hade direktkontakt med informanterna. På så sätt samlade vi information om pedagogernas egna, uppfattningar, vilket var vårt syfte. Studien visar att begreppet utomhuspedagogik är svåridentifierat, medan metoder kring utövandet är det som pedagogerna i studien har mest kunskap om. Användandet av utomhusmiljön varierar i verksamheterna, vilket beror på vissa inverkande faktorer. De kan handla om tids- och personalbrist, dåligt väder och dåliga kläder.

 • 4862.
  Westberg-Larsson, Pia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Krejstrup-Klüft, Ulrika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Livsstilsutbildning som hälsofrämjande insats på arbetsplatsen: en utvärdering av en företagshälsovårds livsstilsutbildning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka upplevda effekter och konsekvenser av en livsstilutbildning ur ett deltagarperspektiv, ett anordnande perspektiv och ett organisatorisktperspektiv. Detta med anledning av ett ökat fokus från samhället på ett hållbart arbetsliv. Resultatet baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder och utgår från två resultatinriktade utvärderingsmodeller och en aktörsfokuserad utvärderingsmodell. Datainsamling har skett i form av gruppintervjuer, enskilda intervjuer samt enkät. Mot bakgrund av livsstilsutbildningens uppsatta mål har analysen av kvalitativa data skett genom kategorisering, den kvantitativa delen har analyserats genom internetverktyget Google Docs. Resultatet tyder på att arbetsgivare med stor fördel kan investera i livsstilsutbildningar då studien visar att investeringen kan anses vara en både lönsam och effektfull hälsofrämjande insats på arbetsplatsen.

 • 4863.
  Westergren, Maja
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Södergren, Oscar
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Spiritual and Existential needs in palliative care2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: Previous research has shown that the understanding and knowledge about the spiritual needs is not given high priority among nursing staff. During the latest years the body and its functions has controlled the healthcare and the spiritual needs has been placed in the background. All humans have spiritual needs that must be satisfied irrespective of religious background. Aim: The aim of this study was to in a caring perspective illustrate patients’ spiritual and existential needs in palliative care. Method: The study is a literature review where 12 articles has been analyzed and summarized to give an overview of rescent research. The approach for the work of the analysis of the articles was qualitative content analysis. Results: The spiritual needs increase in palliative care. To handle the increased needs coping strategies are needed. Nursing staff, relatives and religion are considered by the patient to be important resourses in order to handle the situation. The spiritual needs are not always payed attention to because of lack of knowledge among health care personal. Discussion: The older generation are most likely more spiritual and religious convinced. The sum of this becomes that most of the palliative care patients have a religious belief, that might explain the meaning of spirituality in palliative care. Conclusion: The spiritual needs increase in palliative care and the most important as a nurse is to pay attention to and answer these needs. Through education and increased awareness of spiritual needs, the palliative care could improve considerably.

 • 4864.
  Westergård, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Lek och lekfulla aktiviteter i barnskolan - möjligheter och hinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redovisar en studie vars syfte är att studera pedagogers inställning till lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt deras föresatser när det gäller att ge leken utrymme och använda den som redskap för lärande. Dessutom undersöks hur pedagogernas förklarade föresatser i detta ämne överensstämmer med den faktiska situationen i en barnskoleklass, samt vilka möjligheter och hinder som påverkar lekens utbredning i denna verksamhet. Intervjuer av de fyra pedagoger som arbetar i denna klass har tillsammans med observationer av verksamheten använts som kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av intervjuer och observationer har kopplats samman och analyserats utifrån problempreciseringen. Slutresultatet av studien visar att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt att deras strävan är att ge lek och lekfulla aktiviteter utrymme, men olika hinder begränsar möjligheterna till detta.

 • 4865.
  Westergård, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Schmidt, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogisk dokumentation: Vad, hur och varför?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter att den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, trätt i kraft har kravet på pedagogisk dokumentation i förskolan ökat. Denna studie undersöker förskollärares tankar om, och arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan, med fokus på de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Resultatet visar på en övervägande positiv syn hos förskollärare. Även negativa aspekter så som tidsbrist, kompetensbrist samt olika synsätt på vad den pedagogiska dokumentationen är har framkommit i undersökningen.

 • 4866.
  Westerlin, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Elgemark, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hundens påverkan på äldre personer på ett särskilt boende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla personer oavsett ålder har mänskliga behov som behöver tillgodoses för att personen ska kunna känna välbefinnande. Ibland tvingas en individ att flytta till ett särskilt boende på grund av särskilda behov. För en del personer kan det vara svårt att vänja sig att bo på ett särskilt boende, som kan leda till ensamhet och depression. Vården som ges till de äldre ska se till de fysiska, psykiska och sociala behoven. Det är därför relevant att fördjupa sig i vad som skulle kunna underlätta denna förändring, vilket skulle kunna vara en hund.   Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om och i så fall hur hundar påverkar äldre personer som bor på särskilt boende. Metod: En litteratur studie som är baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier Social påverkan, Psykisk påverkan och Fysisk påverkan. Slutsats: Studierna visade inga samstämmiga resultat, men konstaterande kan göras att hunden har möjlighet att bidra till en vardag där individens behov är i fokus.

 • 4867.
  Westerman, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ohlsson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters beskrivning av att vårdas på isoleringsrum -en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: Every day patient´s get isolated in hospitals as a consequense of infection control purposes. Physical isolation can result in lack of human contact and a new unknown environment for the patient. Those two factors can easily cause stress within the patient and create anxiety for the future. Aim: The aim of the study was to describe patient´s experience of being nursed in an isolation room. Method: The method that was used was a literature research, where earlier research findings were read and put together. Results: In most studies patient´s experience negative feelings such as depression, anxiety and other mood disturbances. Positive feelings like being alone was also described. Other categories that occurred was the need for information, the environment and contact with staff and relatives. Discussion: The nurse has a big influence on the patient´s experience and it´s important to have a close relationship with the patient. It´s also important that she can sit down quietly with the patient and have an open discussion regarding the patient´s care and give room for eventual questions. Through knowledge and understanding she can hopefully reduce the negative effects of isolation that might occur.

 • 4868.
  Westford, Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bjud på en kopp kaffe: .. En fallstudie ur klientperspektiv/ Let´s talk over a cup of coffee A case studie from a clientperspective2006Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay at bachelor level was to increase the understanding regarding the experiences of a client’s meetings with different public authorities. The method used was a case study viewed from a client’s perspective and based upon three qualitative interviews with one client. Theories were used to create order and to analys the empiric material. The interviewed person talked about feelings such as dishonour, unfair treatment and feeling powerless.

  The informant wanted to reclaim the power of her life, to have influence and self-determination. Being a client and turn to different authorities for help can lead to divergent.

 • 4869.
  Westny, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Emotioner i domstol: en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål.

  Frågeställningarna utgår därför ifrån vilka emotionsnormersom återfinns i domar för respektive gärningsman och brottsoffer. Frågeställningarna tar också upp vilka känslor som syns och vems känslor som uppvisas. Materialet har analyserats med hjälp av Hoschilds teori om emotionsregler samt Nils Christies teori om det ideala offret.

  Metoden för arbetet har varit kvalitativ innehållsanalys för tolkandet av domarna. Resultatet för arbetet visade att olika typer av känslor uppvisas samt att de i olika fall ligger till grund för ett juridiskt beslutsfattande.

 • 4870.
  Wetterlöv, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  KBT på behandlingshem: Utkomst av behandling för unga kvinnor med multimodal psykiatrisk problematik.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor och därmed också behovet av evidensbaserade effektiva behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsmetod som visat sig vara effektivast för en rad olika psykiatriska problem. För unga kvinnor med multimodal problematik är inte alltid poliklinisk-behandling tillräcklig utan en institutionsbehandling kan vara nödvändig. Forskningen av institutionsbehandlingar ger slutsatsen att de ska grundas på kognitiva och inlärningsteoretiska principer även om väldigt få studier gjorts på målgruppen; unga kvinnor med multimodalproblematik. Målet var att göra en sådan studie och se hur självskadebeteende, mående, psykofarmaka användande och behovet av sluten psykiatrisk vård påverkas hos unga kvinnor med multimodalproblematik som genomgått en KBT behandling på ett behandlingshem. Studien, genomförd som en självskattningsstudie med 19 deltagare, visade signifikanta resultat på dessa problem förutom på behovet av sluten psykiatrisk vård. Studien visade även ökad funktionsgrad hos de behandlade unga kvinnorna. En replikering av studien med andra parametrar och bättre uppföljning vore önskvärd.

 • 4871.
  Wetterstrand, Marie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  ”Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om!”: En fallstudie om maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och undervisas i en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier av svenska nyanlända gymnasieelever med utvecklingsstörning har rönt i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet. I syfte att synliggöra elevkategorin och hinder, möjligheter och maktaspekter när dessa elever tas emot och undervisas genomfördes en fallstudie. Datainsamlings-metoderna var intervju, gruppintervju och observation och resultatet analyserades ur ett intersektionellt perspektiv för att ge en djupare förståelse för hur dimensionerna funktionalitet och etnicitet samverkar och hur detta påverkar elevkategorin. Resultatet visar att elevkategorin marginaliseras och att de dimensioner den tillhör ofta förstärker varandra, vilket komplicerar utredningsarbetet, mottagandet och undervisningen. Trots detta trivs eleverna och utvecklas kunskapsmässigt, vilket kan bero på att skolpersonalen kompenserar för systemets brister. De är emellertid kringskurna av brist på överblick, rutiner, uppföljning, fortbildning och kompetensutveckling samt en godtycklighet kring vilken elev som får vad och varför, särskilt när det gäller språkutvecklingsinsatser. I detta sammanhang har den flerspråkiga resurspersonalen en viktig men komplicerad roll i förhållande till elevkategorin och deras vårdnadshavare, eftersom de ofta fungerar som både språk- och kulturtolkar. Ytterligare forskning behövs för att utveckla förståelse för de utmaningar som dessa elever möter, vilka påverkas av intersektionen av funktionalitet och etnicitet.

 • 4872.
  Wetterstrand, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Jag kan alltså finns jag!: Om praktisk kunskap i bild- och slöjdundervisningen på gymnasiesärskolans individuella program2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den praktiska kunskapen synliggörs inte i lika stor utsträckning som den teoretiska,

  och vikten av praktiska kunskaper för ungdomar med utvecklingsstörning

  uppmärksammas sällan.

  Uppsatsens syfte är därför att undersöka den praktiska kunskapen i praktisktestetiska

  ämnen på gymnasiesärskolan samt att verka för att synliggöra denna

  praktiska kunskap och dess mervärden. Uppsatsen ger en översikt av vad praktisk

  kunskap är, vilka diskurser som finns kring praktisk kunskap idag, samt fakta om

  utvecklingsstörning och särskola, och skapande i praktiskt-estetiska ämnen.

  Genom att göra två semistrukturerade intervjuundersökningar, en med en grupp

  pedagoger som undervisar i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan, och en

  med 9 verksamhetsträningsprogramselever ville jag skaffa mig en uppfattning om

  hur undervisningen ser ut i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan idag.

  Sammanfattningsvis kom jag fram till att skapande verksamhet på

  gymnasiesärskolan ger eleverna glädje, bättre självförtroende och många olika

  sorters kunskaper och färdigheter, viktiga både för nuet och vuxenlivet, och eftersom

  många särskoleelever har begränsade möjligheter att uttrycka sig i tal och skrift är

  det viktigt för dem att få uttrycka sig genom att skapa i praktiskt-estetiska ämnen.

  Jag kom också fram till att det finns en tudelning mellan praktiska och teoretiska

  ämnen på gymnasiesärskolan och att eleverna kan göra kunskapsvinster om

  pedagogerna arbetar mer ämnesöverskridande. Vidare fann jag att många personer

  med utvecklingsstörning har ett speciellt och personligt uttryck i sina alster.

 • 4873.
  Wiberg, Björn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Gustavsson, Patrik
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Linux vs: Windows - är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en likvärdig konkurrenssituation sett ur ett användbarhetsperspektiv?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna uppsats var att genomföra en kvalitativ undersökning kring om KDE kan ersätta Windows XP som användargränssnitt för normalanvändare på en persondator. Vi ville även ta fram de fördelar och nackdelar som KDE har i jämförelse med Windows XP, med eventuella förslag till förbättring.

  Metod

  Primärdata hämtades genom att testa operativsystemet på 25 personer som fick "tänka högt". Detta för att få en anblick om var det kan finnas problem. Även sekundärdata i form av litteratur inom området, tidskrifter, artiklar, rapporter och information från Internet har använts.

  Slutsats

  Resultatet visade klart och tydligt att testpersonerna var nöjda med Linux KDE efter det att de testat det men majoriteten skulle ej kunna tänka sig ersätta Windows XP med Linux KDE. Alltså är inte Linux KDE en möjlig ersättare till Windows XP.

 • 4874.
  Wiberg, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Förekomst av depressiva symtom hos pappor2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Edinburgh Postnatal Depression Scale är en screeningmetod som fungerar för att fånga upp mammors symtom på förlossningsdepression, men även pappor kan drabbas av depression i samband med att de blir föräldrar. En Screeningmetod som fångar upp depressiva symtom hos pappor saknas i dagsläget.

  Syfte: Syftet var att; a) undersöka förekomst av depressiva symtom bland  pappor med barn under sex månader, b) jämföra utfallen mellan förstagångs och icke förstagångspappor, c) samt testa reliabiliteten av instrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale hos pappor.

  Metod: En pilotstudie med tvärsnittsdesign genomfördes. En kvantitativ ansats valdes och datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät. Ett reliabilitetstest av instrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale genomfördes.

  Resultat: Två av 31 pappor visar tecken till depression, flergångspappor visar fler tecken än förstagångspappor och skillnaden var signifikant. Edinburgh Postnatal Depression Scale har god reliabilitet med en Chronbach's alfa på 0,83.

 • 4875.
  Wiberg, Karin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Political bias in hiring: people consider political opponents as less hireable than others without weighting criteria to justify why2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that characteristics like gender and ethnicity can affect the possibility to be hired. Decisions in hiring may also be justified by weighting the importance of hiring criteria and can thus seem unbiased. In other areas, bias due to political affiliation have been noted to be even more pronounced than bias due to ethnicity. However, effects of candidates’ political affiliation in hiring are not equally researched. This study aimed to fill this blank. Participants (N= 283) were randomized to a between-subjects design; A third read a resumé from a candidate affiliating with the The Left Party, a third read a resumé from a candidate affiliating with The Sweden Democrats, a party at the right end of the spectrum, and a third read a resumé from a candidate with no political affiliation. After reading the resumés, participants evaluated the hireability of their candidate. They also stated which hiring criteria, experience or education, was considered most important in this evaluation. Results showed that participants evaluated candidates with divergent political affiliation from the own as less hireable than candidates with unknown political affiliation, or a politicalaffiliation more similar to the own. Cues of political affiliation may thus be a disadvantage for an individual, applying for a job. However, biased evaluations were not justified to seem unbiased by weighting criteria. It is suggested that social norms do not imply hiding political bias to the same degree as bias due to for example gender or ethnicity.

 • 4876.
  Wiberg, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Upplevelse av arbetsglädje och känsla av sammanhang - en enkätstudie bland anställda på en högskola 2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Man spends most part of the day at work and is therefore influenced by it’s ambience. That’s why it’s important that the environment at work is health promoting and can function as a supportive environment. The purpose of this study was to describe job satisfaction among employees and to analyse a possible connection between job satisfaction and employees experiences of SOC. The approach in this study was quantitative and the method used was a questionnaire. The sample consisted of employees at a university in the south of Sweden. The response rate of the questionnaire was 65,5 % meaning that 133 individuals answered. The result revealed a significant difference between employees with low SOC and employees with high SOC according to experience of job satisfaction. Employees with a high SOC did in fact enjoy going to work daily in a higher rate then employees with low SOC. This study shows that there is a relation between job satisfaction and high SOC. A high SOC is an important factor because employees with high SOC experience more meaningfulness, development, excitement and they also experience more involvement in the job.

 • 4877.
  Wiberg-Lind, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Larsson, Gunilla
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att ha en förälder med cancer: En litteraturstudie om ungdomars reaktioner. / To have a parent with cancer: A literature review about adolescents reactions2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  För ungdomar som är mitt uppe i frigörelseprocessen från föräldrarna kan det vara en känslomässig balansgång när en förälder insjuknar i cancer. Det är viktigt att denna oro uppmärksammas och bekräftas för att inte ge långsiktiga negativa konsekvenser. Syftet med litteraturstudien var att belysa ungdomars reaktioner när en förälder har cancer. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga studier inkluderades i resultatet. Fyra olika tema identifierades, familjens inverkan på ungdomars reaktioner, ångest och depressionssymtom, stressrelaterade symtom och motstridiga känslor och reaktioner. Det framkom att familjen hade en stor inverkan på ungdomars reaktioner. Ett gott känslomässig klimat och tillåtelse att uttrycka sina känslor minskade ångesten. Ungdomar som hade förmåga att separera känslorna kring föräldern med cancersjukdom och sitt vardagliga liv för övrigt visade sig ha lägre nivåer av ångest och stressymtom. Det visade sig att flickor till mödrar med cancer var de som visade upp fler reaktioner än vad pojkarna gjorde. Skolsköterskans uppgift kan vara att identifiera de ungdomar som är mest sårbara och behöver extra stöd då en förälder har cancer.

  Abstract in English:

  Adolescents in the process of teenage liberation from their parents can find themselves in an emotional balancing act if a parent falls ill to cancer. Therefore, it is important to acknowledge and recognize the potential negative consequences this will have for the adolescent in the long-term. The aim of this study was to highlight how adolescents react to a parent falling ill with cancer. The study was carried out using a general literature review of the results from nine scientific studies. Four different themes were identified: the family’s response to the youth’s reaction, anxiety and depression symptoms, stress related symptoms, and contradictory feelings and reactions. An environment with good emotional support and freedom to express one’s feelings reduced anxiety. Adolescents that had the ability to separate their emotional feelings about their parent’s cancer illness and their daily activities generally showed a lower level of anxiety and stress symptoms. The study showed that girls, with mothers that had fallen ill with cancer, exhibited more reactions than boys did. In cases where a adolescent’s parent falls ill with cancer, it is suggested that school nurses identify those adolescents that are most vulnerable and in need of extra support.

 • 4878.
  Wibäck, Mikael
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Ågren, Niklas
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Åkerlund, Marita
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Gröna Lammets värdekedja - Ekologiskt från gård till butik?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att beskriva Gröna Lammets värdekedja samt dess

  framtidsutsikter. Gröna Lammet är en ekonomisk förening som är KRAV-certifierad.

  Problemen vi identifierade under arbetets gång handlar främst om värdekedjans

  uppbyggnad och vilka som ingår i den. Vidare ställde vi oss frågan: är hela

  värdekedjan ekologisk?

  Vi har utfört intervjuer och studiebesök i föreningens kedja för att skapa en

  övergripande bild av hur processen från djur till konsument fungerar. Intervjuobjekten

  valdes framför allt efter tillgänglighet samt efter vilken information de skulle kunna

  tänkas ge oss. Analysen gjordes med hjälp utav befintliga teorier, litteratur samt

  artiklar. Vidare analyserades värdekedjan utifrån tre olika perspektiv: tekniskt,

  ekonomiskt och socialt.

  Föreningen sköter leveranserna från uppfödare till slakteri, men ut till slutkonsument

  anlitas inhyrda företag. Då åkeriernas transportsträckor ligger utanför föreningens

  kontroll medför detta att Gröna Lammet inte kan garantera ett slutligt totalt ekologiskt

  värde på produkterna. Vi presenterade en lösning till problemet genom en integrerad

  transportservice vilket skulle möjliggöra en mer omfattande ekologisk kontroll över

  värdekedjan.

  Uppfödarna bör inte beräkna all KRAV-kostnad på hela lammkroppen eftersom allt

  på lammet inte är förädlingsbart. En lösning till detta problem är framtagning av nya

  produkter från lammkroppen. Denna lösning ökar även föreningens intäkter eftersom

  nya produkter blir introducerade på nya marknader.

  Beroendesituationen mellan uppfödare och slakteri kan ses som gynnsamt för

  föreningen, de strävar förmodligen efter samma mål. Uppfödarna kan vara nyckeln till

  expansion och vi presenterade här hur föreningen kan hantera dessa parter.

 • 4879.
  Widell Rönnbrand, Mathilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vihma Andersson, Linn
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Betydelsen av beröringsmassage för patienter: - en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring är viktigt för patienten och i omvårdnaden berör sjuksköterskan patienten dagligen. Beröringsmassage är en strukturerad, mjuk och kroppsnära massage som kan utföras på hela kroppen. Beröringsmassage kan användas som ett komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av beröringsmassage i samband med vård och omsorg. Metod: En litteraturöversikt som har grundats i nio kvalitativa artiklar. Resultat: Patienters upplevelse av beröringsmassage presenterades som tre huvudkategorier: Kroppsliga-, psykiska- och existentiella upplevelser som innefattar underkategorier. Beröringsmassagen upplevdes bland annat som fysiskt avslappnande, ökade välmående, smärtstillande, ångest- samt stresslindrande och fick patienterna att känna sig prioriterade. Diskussion: Att kroppsliga besvär lindrades var ett intressant fynd där beröringsmassage upplevdes som smärtstillande och ökade kroppens rörlighet. Att patienterna upplevde sig sedda var ett väsentligt fynd i resultatet där det framgick att patienterna kände sig prioriterade samt fick en större känsla av omsorg vid beröringsmassagen. Beröringsmassage visade sig också påverka sinnesstämningen hos olika patientgrupper. Ångest och stress lindrades med hjälp av beröringsmassage. Slutsats: Det är viktigt att den som utför beröringsmassage är lyhörd och tänker på patientens bästa. Det är viktigt att kunskapen om beröringsmassage ökar med hjälp av forskning så att det kan användas som ett komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa inom vård och omsorg.

 • 4880.
  Widerberg, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Portfolio i förskolan - med perspektiv på specialpedagogik2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Marie Widerberg (2010). Portfolio i förskolan med perspektiv på specialpedagogik. (Portfolio in primary school with perspective on special education.) Sektionen för lärarutbildningen, specialpedagog utbildningen 90 hp.

  Examensarbetets syfte är att med perspektiv på specialpedagogik, undersöka hur portfolion används på förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion enligt pedagogerna, det enskilda barnet och förskolans verksamhet? På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt? Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med portfolio? samt Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap? Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om portfolio, specialpedagogik samt specialpedagogens roll i förskolan. I studien använder jag mig av den kvalitativa (tolkande) forskningstraditionen med semistrukturerade intervjuer, narrativ metod och analys. Jag har intervjuat fem pedagoger och en specialpedagog som arbetar med och har kunskap om portfoliometodiken. Det empiriska materialet har sedan tolkats med hjälp av tidigare forskning på området och inspirerats av Antonovskys, Vygotskijs och Foucaults teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i undersökningen på att portfoliometodiken bör vara väl lämpad att använda som ett redskap för specialpedagogen, i samverkan med pedagogerna, där barnets förmågor och styrkor dokumenteras. Resultatet visar att portfolions främsta syfte är att synliggöra barnens lärande. Det i sin tur skapar utvecklingsmöjligheter, genom att ta med perspektiv på specialpedagogik i portfolioarbetet i en inkluderande verksamhet. Hur pedagogerna och specialpedagogen strukturerar upp arbetet med portfolio skiljer sig åt men det handlar till stor del om att ta tillvara stunder i vardagsarbetet. Resultatet visar att portfolion kan komma väl till användning i samtal och reflektioner, som bidrar till utveckling av dokumentationen i allmänhet och förskolans verksamhet i synnerhet. Reflektionsarbetet på förskolorna försiggår såväl emellan pedagoger, som mellan barn och pedagog. Det används främst i syfte att utmana barnen i deras lärande och mindre i syfte att utmana pedagogernas kompetensutveckling. Det som är angeläget är att pedagogerna får tid till handledning i att synliggöra dokumentationerna som görs i portfolion och "ta isär" begrepp. Stor betydelse bör läggas vid tidsaspekten, då denna studie i likhet med flera andra påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken. Min huvudslutsats blir att pedagogisk verksamhet med inriktning på portfoliometodik i förskolan är ansvarsfull och komplex. Det återspeglas i min studie.

  Nyckelord:  dokumentation, förskola, lärande, portfolio, reflektion, specialpedagog

  Marie Widerberg

  Examinator: Jerry Rosenqvist

  Handledare: Ann-Elise Persson

 • 4881.
  Wihlborg, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Livet efter hjärtinfarkt.  En allmän litteraturstudie om kvinnors livssistuation.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 13000 kvinnor i Sverige i hjärtinfarkt. Det är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Sverige. Det är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Sverige. Biologiska skillnader mellan kvinnor och män innebär att sjukdom och hälsa kan upplevas olika. Kvinnor har beskrivit insjuknandet i hjärtinfarkt som en overklig känsla och en skam över att bli sjuk. Kvinnan ställs inför psykiska och fysiska utmaningar där balans mellan livsmod och tappad livsgnista blir tydligare än tidigare. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sin livssituation efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes.13 kvalitativa vetenskapliga original artiklar inkluderades. Resultat: Kvinnornas livssituation påverkades och förändrades av hjärtinfarkten. Nya tankar kring livet väcktes. Kvinnorna upplevde en osäkerhet inför framtiden, fysiska begränsningar på grund av trötthet och svaghet. Stöd och nära relationer var viktiga och stödjande i den nya livssituationen. Att komma till acceptans fick kvinnorna att våga se framåt. Diskussion: Som sjuksköterska är det betydelsefullt att känna till kvinnans förändrade livsvärld efter hjärtinfarkt för att kunna möta henne där hon är. Preventivt arbete med fokus på en personcentrerad omvårdnad där kvinnan känner sig sedd och bekräftad tas upp till diskussion.

 • 4882.
  Wihlborg, Helen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Wänman, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Vårdpersonalens upplevelser av omvårdnaden hos personer med demenssjukdom: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar blir allt vanligare och en stigande ålder ökar risken för att få denna sjukdom. Att få en demenssjukdom innebär att språket, tankeförmågan liksom de kognitiva och intellektuella funktionerna är nedsatta. Målet i omvårdnaden är att vårdtagaren skall ha ett gott liv trots sjukdom. Vårdpersonalen upplever att de behöver mer kunskap för att ge personer med demenssjukdom en god omvårdnad. Syfte: Syftet är att beskriva hur vårdpersonalen upplever omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt som grundade sig på tolv kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som söktes fram via elektroniska databaser och som därefter granskades och analyserades. Resultat: Resultatet visade att kunskap och utbildning saknades, att det var svårt att kommunicera med vårdtagare med demenssjukdom samt att vårdpersonalen gav vårdtagarna lugnande läkemedel för att hinna med sitt arbete. Diskussion: Att ha kunskap och utbildning om demenssjukdomar och hur omvårdnaden påverkar vårdtagaren kan leda till att kommunikationen förbättras och en positiv atmosfär erhålls med mycket humor och skratt mellan vårdtagare och vårdpersonal. Dessutom kan vårdtagarnas läkemedelsintag av lugnande mediciner minskas. En slutsats av denna litteraturstudie är att utbildning och kunskap är en viktig del i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att arbetsgivaren bör tillhandahålla kontinuerlig utbildning till vårdpersonalen.

 • 4883.
  Wijk, Petter
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Persson, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Tekniska och sociala faktorers inverkan på relationer i affärsnätverk - En kavalitativ studie av ett producerande företag 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Relationer har en central roll vid byggandet av företagsnätverk. Rapporten delar upp relationerna i tekniska och sociala relationer. Påverkan av tekniska system eller andra tekniska lösningar är tydlig och viktig att arbeta med för att uppnå en långsiktig affärsrelation. I rapporten undersöks hur tekniska lösningar påverkar de sociala faktorerna i en B2B relation. Fallföretagets perspektiv tas som utgångspunkt i rapporten och hur relationer med befintliga återförsäljare inom deras affärsnätverk påverkas av olika tekniska system.

  Syfte: Syftet är att utvärdera hur affärssystemet Axapta påverkar de sociala relationerna i ett kundnätverk, samt hur företaget kan gå tillväga för att stärka sina kundrelationer genom andra tekniska och sociala lösningar.

  Genomförande: Rapporten bygger på en litteraturstudie och en undersökning på ett fallföretag innefattande fem kvalitativa intervjuer.

  Resultat: Studien har resulterat att vi har fått en större förståelse för hur sociala och tekniska faktorer samverkar i en relation inom ett B2B-nätverk. Utifrån intervjuer och teori har vi arbetat fram en modell som visar att det finns vissa samband mellan de sociala och tekniska faktorerna i vårt fallföretags affärsnätverk och att dessa samband är mycket komplexa. Denna modell återfinns i vår slutdiskussion i slutet av rapporten. Vi har funnit att det finns många faktorer som bidrar till att konflikter uppstår i ett affärsnätverk och har därför gett konflikter en mer central roll i vår modell än vad Perry et al. (2002) gjorde i sin modell. Vi har också sett fler samband mellan de olika faktorerna än vad Perry har i sin modell.

  Nyckelord: Business to business, nätverk, relationer, tekniska faktorer och sociala faktorer.

 • 4884.
  Wik, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Giuffrida, Stephanie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Barns lek, att närvara eller inte närvara, det är frågan: förskollärares berättelser om barns lek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolans arbetssätt där omsorg, fostran och lärande ständigt arbetats i symbios med varandra, har nu utmanats genom att förskolans läroplan reviderades i motivering till att utbildning och utveckling allt mer fått ta plats. Syftet med studien blir därför att få en uppfattning om hur förskollärare ser på sin egen delaktighet och närvaro i barns lek genom personliga intervjuer.  Undersökningen utgör ett sociokulturellt perspektiv som har sitt ursprung ur Vygotskijs teorier och tankar kring leken som en social och kulturell aktivitet, där sociala interaktioner och kommunikationer blir avgörande. Sammanfattningsvis påvisar resultatet att leken är viktig i barns liv och att förskollärare ser allvaret i att bibehålla denna lek genom att beskriva sin egen delaktighet i den på olika sätt.

 • 4885.
  Wikbourn, Emil
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lindberg, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det behövs inte så mycket för att få till det lill: En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. Ett läroplansteoretiskt perspektiv ligger till grund för antagandet att en läroplan är en text som föreskriver ett önskat innehåll, men att personalen och yttre faktorer spelar in i vilken innebörd läroplanen ges i praktiken. Fokusgruppsdiskussioner med personal från fyra fritidshem har genomförts. Studiens resultat och analys pekar på att personalen har i uppdrag att tillgodose elevers önskemål och behov, samtidigt som de behöver skapa nya erfarenheter för eleverna och stimulera dem att utöva inflytande i verksamheten. Fritidshemmets kapitel i läroplanen har bidragit med tydlighet och fungerar som ett verktyg när fritidshemspersonalen ska definiera, motivera och argumentera för sin verksamhet. För att uppfylla sitt uppdrag behöver fritidshemspersonalen förutom ekonomiska och organisatoriska förutsättningar även samarbeta och arbeta för utveckling på både grupp- och individnivå.

 • 4886.
  Wikdahl, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Witting, Katarina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Minde the Gap: en fallstudie om framgångsfaktorer och delaktighet vid övergångar mellan skolmiljöer.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Preschool, preschool class and comprehensive school are separate forms of schooling in Sweden. As a consequence, Swedish children experience two transitions between three school forms in little more than a year’s time. The aim of this qualitative study is to provide a better understanding of successful transitions. The study data is based on semi-structured interviews and the sample consists of both teachers and pupils. The study is based on a sociocultural theory with inspiration from Wenger´s model of learning and Wengers-Trayners theory of situated learning and community of practice. All three frameworks´ focus is on the environments importance for the students learning and learning as a process of participation in communities of practice. Results show that the students see themselves as active participants in their own development and learning but they interpret participation differently. The teachers, on the other hand, agreed upon what constitutes learning as well as the content in the education. But when the pupil transit between settings, the teachers do not exchange knowledge, experiences and information about said content, nor successful working methods. Instead, the focus is put on the pupil as an individual. In order to promote continuity for all pupils experiencing transitions between settings, it is important that there is a shared approach between all professionals involved. Here, a teacher with a Postgraduate Diploma in Special Educational Needs could help align practice and bridge the gap.

 • 4887.
  Wiklund, Carina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lövqvist, Catharina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Hur ungdomars välmående, neuroticism och extroversion hänger samman med en livsstil med självdestruktivt beteende2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan ungdomars inställning till självdestruktivt beteende, välmående, neuroticism samt extroversion och sätt att leva. Genom en faktoranalys skapades en livsstils variabel som sammanfattades till variablerna medveten och konsument. En stor del av studien behandlar ungdomar då de kan vara välmående men ändå skada sig själva på grund av den livsstil de har. I studien har 96 ungdomar deltagit. Undersökningen har utförts på tre olika gymnasieskolor i Skåne. Det är en kvantitativ undersökning som har utförts genom enkätformulär. Formuläret har berört aspekterna välmående, extroversion, neuroticism och livsstil. Resultatet visade ett samband mellan välmående och extroversion samt en livsstil som uteslöt självskada. Ungdomarna trodde de vanligaste orsakerna till självdestruktivt beteende berodde på depression, uppmärksamhet, konflikt i hemmet och i skolan.

 • 4888.
  Wilander, Björn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  di Zazzo, Melina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kyrkogården under 1700-talet: Ett förslag till rekonstruktion av Hjortsberga kyrkogård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkogårdar har utvecklats fram till idag. Det syftar också till att ge förslag på hur en modern kyrkogård kan rekonstrueras samt skötas för att återspegla förhållandena under 1700-talet. Den valda kyrkogården är Hjortsberga i Ronneby församling.

  Dagens kyrkogård med klippta häckar och krattade grusgångar har en ca hundraårig historia. Före 1800-talet var den i huvudsak en anläggning med sparsam växtlighet som inte ägnades någon planering. Gräs var högvuxet och det hände även att kreatur betade innanför murarna.

  Arbetet bygger på litteratur- och arkivstudier såväl som intervjuer. Rekonstruktionsförslaget utgörs till stor del av en återgång på kyrkogården till ängsmark, samt nedtagande av planterade parkträd till förmån för lokala trädslag. Äldre brukningsformer kan då med fördel införas som till exempel lieslåtter och hamling. I arbetet diskuteras även etiska frågeställningar kring ingrepp på kyrkogården och vad de medför för sorgearbetet.

 • 4889.
  Williamsson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Holmer, Annelie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Upplevelser i samband med en obotlig cancersjukdom: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar samt självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BACKGROUND: One of the nurse’s areas of responsibility is to relieve suffering. Research has shown that nurses give an indication of an emotional load in the interaction with dying patients. This means that patients need of relieved suffering gets disregarded because of nurse’s fear of the unknown. Nurses can get an understanding through putting herself into the perspective of the patient, and through that she can reduce suffering. One way is to read autobiographies that describe experiences of diseases, which contributes to the nurse’s competence. AIM: The aim of the study was to illustrate people’s experiences of living with an incurable cancerdisease. METHOD: A qualitative literature review that was based on five phenomenological scientific articles and two autobiographies. Interpretation of the literature was based on Graneheim and Lundmans content analysis. RESULT: Two main categories for scientific articles and autobiographies developed into: "changes experiences in the relation to yourself", which included changes of identification and changes of the body and "changed experiences in the relation to others", which resulted in for example to be disregarded and to be a burden for others. CONCLUSION: The suffering can be identified and relieved if the nurses gets knowledge from patients own experiences of how to live with an incurable cancerdisease. Further research needs to be done in the topic of nursing dying patients, to acquire the knowledge needed to cope with the fear.

 • 4890.
  Willysson Almström, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oral hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med användning av GOHAI2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga studier som har använt sig av det orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet GOHAI. Studien bygger på en allmän litteraturstudie som sammanställt forskning inom det ämne som är valt. Granskning gjordes av artiklar som använt sig av GOHAI vilka söktes via PubMed. Begränsning gjordes på deltagare ≥60 år, engelskspråkiga och med abstract tillgängligt. Studien baserades på 20 kvantitativa artiklar. Resultatet visade att studierna kom från olika delar av världen. Majoriteten av deltagarna bodde självständigt. Medelvärdet för GOHAI var mellan 30-50 för många av deltagarna i de studier som granskades. Fler kvinnor än män upplevde sämre OHRQoL, liksom de allra äldsta, protesanvändare, deltagare med dåligt tandstatus oh näringsbrist. Högutbildade hade bättre OHRQoL än lågutbildade. Konklusionen av studien är att äldre uppfattar sin OHRQoL som medelmåttig till dålig. I flera studier visades att framförallt kvinnors OHRQoL var sämre jämfört med mäns. 

 • 4891.
  Wilnerzon Thörn, Rose-Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre: en fenomenografisk studie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hemtjänstpersonalen är nyckelpersoner inom äldreomsorgen och har, som första linjes vårdgivare, en unik möjlighet att främja fysisk aktivitet och träning för äldre. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att undersöka hur hemtjänstpersonalen i sin yrkesutövning uppfattar, och agerar i relation till, fysisk aktivitet och träning för äldre. Studiens syfte var att beskriva hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre (65 år och äldre) som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. Utifrån en fenomenografisk ansats har nitton intervjuer, genom ett strategiskt urval, genomförts med hemtjänstpersonal. Resultaten visar två olika uppfattningar om fysisk aktivitet där den första var: “ fysisk aktivitet är att röra sig “och beskrivs som vardagliga rörelser i det dagliga livet och utomhus aktiviteter.  Den andra var att: “ fysisk aktivitet är att anstränga sig" och beskrivs som aktiviteter äldre gör genom att hantera sitt dagliga liv och utomhus aktiviteter eller genom att kämpa i utförandet av fysisk aktivitet med syfte att bli mindre inaktiv. Tre olika uppfattningar om träning framkom. Den första var att " träning är fysisk aktivitet “ som beskrivs som rörelser som utförs baserat på individuella träningsprogram från sjukgymnast/fysioterapeut eller genom vardagliga sysslor, såsom påklädning, städning eller att handla. Den andra var ” träning är rehabilitering “ och beskrivs som en bestående del av rehabiliteringsprocessen eller som en ordination att följa. Den tredje var att ” träning är ett medel " och beskrivs som medel för att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre personer huvudsakligen relaterade till rörlighet eller till sociala aktiviteter. Slutsats: Baserat på resultaten blir det tydligt att hemtjänstpersonalen har olika uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre, vilket kan vara viktigt att medvetengöra, om hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna ge adekvata instruktioner och handledning. Baserat på resultaten framkommer det att hemtjänstpersonalen har ett hälsopromotivt och/eller ett preventivt förhållningssätt gentemot den äldre, vilket är viktigt att medvetengöra, om målet är att prioritera främjande av hälsa och välbefinnande för äldre inom äldreomsorgen.

 • 4892.
  Wilnerzon Thörn, Rose-Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nursing Assistants’ Perceptions of Physical Activity and Exercise among Older People: a Phenomenographic Study2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nursing assistants’, as frontline caregivers in the care of older people, have a unique opportunity to encourage physical activity and exercise in older people. Hence, the perceptions by these care providers of physical activity and exercise among older people are an essential factor. The aim of this study is to  describe how nursing assistants perceive physical activity and exercise for older people, over the age of 65, receiving home care and home help. Method: Data was collected through interviews with 19 nursing assistants, selected by strategic sampling and analysed using a phenomenographic approach. Results: The findings show two different perceptions of physical activity for the older people: “physical activity is to  move” described as everyday movements i.e. everyday activities and outdoors activities and “physical activity is to make an effort”, described as older people handling their day-to-day tasks and outdoor activities or struggling to be less inactive and performing healthy activities. Three different perceptions of exercise for the older people emerged: “exercise as physical activity”, described as movement performed, based on individual exercise programmes from the physiotherapist or through day-to-day tasks such as dressing, cleaning or shopping; “exercise as rehabilitation” described as part of the rehabilitation process or as a prescription to follow, and “exercise as an agent” described as enhancing the health and well-being of older people, principally related to mobility or enhancing the older people’s social activities. Conclusion: This study shows that there are a variety of perceptions of physical activity and exercise among nursing assistants which can be important for health professionals to be aware of, in order to provide targeted support. This study also shows two different approaches by nursing assistants towards older people: a health-promotion one and a preventive one; it would seem to be important to be aware of these approaches, if a shift towards promoting health and well-being should be implemented in the care of older people.

 • 4893.
  Wilson, Mia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Mödrars upplevelser av förlossningsdepression: En litteraturstudie utifrån kvinnans perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förlossningsdepression är en av de vanligaste medicinska problem som drabbar nyblivna mammor. Forskning visar att 8-15 procent utvecklar en depression efter förlossningen. I de flesta kulturer uppfattas barnafödandet som en glädjefylld händelse. Att bli förälder förknippas med självförverkligande och hopp om framtiden. Denna bild står ofta i stark kontrast till verkligheten. Syfte: Syftet var att beskriva mödrars upplevelser av förlossningsdepression. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på sexton kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom att mammorna hade höga förväntningar på sig själva men också från omgivningen. När de inte kunde leva upp till allas förväntningar upplevde de sig som ”dåliga mammor”. Kvinnorna upplevde ofta ensamhet, hopplöshet, utmattning, skam och dålig självkänsla. Ett flertal kvinnor hade tankar på självmord och kände det som en sista utväg. Slutsats: De plikter, krav och ansvar som följer med att bli mamma kan vara en bidragande orsak till att vissa kvinnor drabbas av förlossningsdepression. Som nybliven mamma finns det stora förväntningar. Att bli mamma är en av de största förändringarna i livet och förlossningsdepression kan vara en reaktion på detta.

 • 4894.
  Wilsson, Anneli
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Förslag till placering av anläggningar för att förbättra vattenkvalitén i Tidan 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Considering water quality, landuse and reducion of wetland area in the watershed of Tidan, areas witch are in need of constructions to improve the water quality are identified. Constructions are suggested to be located within the smaller streams in the watershed, so that the water is treated before it reaches the stream Tidan.

 • 4895.
  Wiman, Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Pedagogers arbetssätt med barn med autism2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning är att få kunskap om hur arbetet med autistiska barn i grundskolan, årskurs fyra till sex, går till och hur pedagogen kan tillgodose deras behov på bästa sätt.

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om autism. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på följande: Hur anser de intervjuade personerna att man ska arbete med barn med autism? Vad anser de intervjuade personerna att man ska tänka på som pedagog när man bemöter barn med autism?

  Utifrån det insamlade materialet som jag fick har jag analyserat det och resultatet pekar på att det finns ingen renodlad metod, utan pedagogerna plockar olika arbetssätt från olika metoder. Det framkommer också att pedagogerna bland annat använder sig av bilder samt att man har olika scheman när man arbetar med barn med autism för att göra det så tydligt som möjligt. Något annat som är viktigt som pedagog är att man individanpassar metoden till varje enskilt barn. En annan sak som resultatet pekar på är att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i undervisningen så att det som barnet med autism lär sig i skolan även kan förstärkas hemma också. Det framkommer även i resultatet att det finns en massa olika fördomar om autism. I resultatdelen framhåller jag även att det kan vara lätt att känna sig osäker när man är nyutbildad pedagog men då gäller det att visa en bestämd sida utåt. Det är även viktigt att tänka på sitt kroppsspråk när man arbetar med barn med autism. Det gäller att se glad ut när man verkligen är det för annars kan ett barn med autism misstolka uttrycket. I resultatdelen framhålls även att datorn och Ipad kan vara ett bra hjälpmedel för att arbeta med barn med autism. Det kan framkomma färdigheter som inte pedagogen har vetat om tidigare samt att datorn kan även öka kommunikationen mellan pedagog och barnet med autism när pedagogen sitter med. 

 • 4896.
  Winberg, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Om risk, mål och makt: en kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Världen har upplevt många misslyckade projekt med katastrofal utgång, trots att risker varit kända och att visselblåsare slagit larm, men man har valt att inte lyssna. Varför? Jag bestämde för att titta på tre fall och se om det fanns något samband dem mellan, trots deras olikheter vad gäller tid, geografi och syfte samt jämföra det mot faktorerna risk, mål och makt. Min studie har visat att i organisationer eller grupper där demokrati och öppenhet råder är det lättare att föra dialog om risker, än det motsatta. Diskurser med starkt barriärbrytande målfokus är maktkoncentrat, och ofta ovilliga att lämna ifrån sig makt frivilligt. Dessutom är måluppfyllelse ibland viktigare än resultaten. När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, när prestigeförlust och skam väntar ifall man backar, då är det som att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill omöjligt att kliva av.

 • 4897.
  Winell, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Att vara eller inte vara... tillsammans?: En studie om elevers uppfattningar om könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens lärare i idrott och hälsa har stor frihet att forma undervisningen på det sätt som de själva tycker är bäst för eleverna, eftersom vare sig läro- eller kursplan nämner något om undervisningsformen. Detta skall dock ske i samverkan med eleverna. Därför behöver man också veta vilka uppfattningar eleverna har kring undervisningsformen. Trots det finns det idag inte mycket forskning inom området. Vilka uppfattningar har elever kring undervisningsformen i idrott och hälsa, i detta fall den könsblandade och den könsuppdelade? Syftet med det här examensarbetet var att undersöka elevers uppfattningar om könsblandad och könsuppdelad i undervisning i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio. Sexton elever intervjuades för att få svar på detta. Resultatet visar att det finns både för- och nackdelar med de båda undervisningsformerna, men att den könsblandade undervisningen är mer populär än den könsuppdelade. En del elever menade att man gärna kan växla mellan de båda undervisningsformerna och andra var av den uppfattningen att undervisningsformen inte spelade någon roll. Elevernas uppfattningar har hänförts till kategorierna lektionsklimat, den sociala faktorn, läraren, pojkars och flickors olikheter, eleven själv samt aktiviteten.

 • 4898.
  Winqvist, Martina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Nilsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Möjligheter med film/tv-program i undervisningen för grundskolans år 0 till 92004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka hur lärare använder film/tv-program i sin undervisning. I litteraturgenomgången framställs forskares syn på hur lärare bör/ska använda film/tv-program i undervisningen. De som själva är lärare använder sig regelbundet av film/tv-program i sin undervisning och denna användning studeras. Uppsatsen berör också upphovsrätten och ger en kort sammanfattning av vad lagen säger om användning av film/tv-program i skolan. Uppsatsens empiriska del utgår från en enkätundersökning bland yrkesverksamma lärare. En del av frågorna är öppna och ger lärarna möjlighet att utveckla sina svar. Där framkommer det att lärarna var positiva till att använda film/tv-program i sin undervisning och ser det som ett komplement. Uppsatsen vill också inspirera till diskussioner mellan forskare och lärare om möjligheterna med användandet av film/tv-program i undervisningen.

 • 4899.
  Winsnes, Elisabet
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Om man skriver så, vilken bild skapas då?: - diskursanalys av föräldrabrev i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att via en diskursanalys av föräldrabrev söka kunskap kring vilken bild av förskolans verksamhet som framträder ur föräldrabrev. Frågeställningar som ställdes till det empiriska materialet var: Vilken typ av information kommuniceras ut till föräldrarna i föräldrabreven? samt Vilken barnsyn framträder i föräldrabreven? Studiens samlade material bestod av 86 föräldrabrev. Med hjälp Foucaults maktbegrepp mejslades olika diskurser fram i analysen av materialet. Uppsatsen ramades in av postmoderna teorier. Tidigare forskning som på olika sätt ringade in studiens syfte visade på det komplexa med föräldrasamverkan.

  Studiens resultat visar att den typ av information som kommuniceras ut till föräldrarna via föräldrabrev innehåller både praktisk information och en beskrivning utav verksamheten. Den bild av förskolans verksamhet som framträder ur föräldrabreven delas in i två diskurser. Dels den styrning som förekommer via förskollärarnas organiserande av verksamheten samt den styrning som sker via förskollärarnas lyhördhet. Gällande den barnsyn som framträder i föräldrabreven identifierades även där olika diskurser: synen på barnet som aktivt och följsamt, synen på barnet som kunskapsskapande samt synen på barnet som problematiskt.

 • 4900.
  Winther, Cássandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Det handlar om att ta tillvara på elevernas frågor och funderingar": pedagogers tankar om sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När tonåringar utvecklar sin syn på sexualitet och samlevnad behöver de vuxenvärldens stöd och vägledning. Denna period av en människas liv präglas av upptäckande och utforskande vilket gör det betydelsefullt att ungdomar tillskansar sig kunskaper och utvecklar förståelse som bidrar till att de fattar hälsosamma beslut. Skolan fyller en viktig funktion i arbetet med att försöka ge alla ungdomar samma möjligheter till en god sexuell hälsa och är således en självklar arena för hälsofrämjande arbete. Syftet med denna studie är att ta del av pedagogers upplevelser av att undervisa inom sex- och samlevnad. Datainsamlingen genomfördes i form av sex semistrukturerade intervjuer med pedagoger inom olika undervisningsämnen på olika högstadieskolor i två kommuner. Resultatet tyder på att det finns en gemensam uppfattning om att sex - och samlevnadsundervisningen i skolan är viktig och dessutom antas ha positiva effekter för elevers sexuella hälsa. Det framgår dock att det förekommer skillnader i pedagogernas upplevelser av att kunna arbeta med sex – och samlevnad på ett strukturerat, medvetet och kreativt sätt. Hemmet och skolan beskrivs som två viktiga arenor. Föräldrar verkar ha en tilltro till pedagogers kompetens och pedagogerna själva tar sitt uppdrag som upplysare och vägvisare på stort allvar.

9596979899100101 4851 - 4900 of 5023
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf