hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
949596979899100 4801 - 4850 of 5146
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4801.
  Tholen, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Har familjen betydelse för välbefinnandet när det gäller intagna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie ville ta reda på om intagna med partner eller barn harett bättre välbefinnande, jämfört med intagna utan partner eller barn.Andra syftet var att ta reda på om god kvalité i familjerelationernager ett förbättrat välbefinnande. Tidigare studier visar att socialt stödi förhållanden kan motverka stress, det kan hjälpa människor ochförbättra personens hälsa och välbefinnande. Ett tredje syfte var att tareda på om det finns ett samband mellan välbefinnandet och de trecopingstrategierna, problemlösning, informationssökning ochflyktbeteende. Tidigare undersökningar visar att copingstrategier ären skyddande faktor mot ohälsa och är relaterat till välbefinnandet.Studien baseras på en enkätundersökning, där 58 män på en slutenanstalt deltog. Resultat visade att det inte fanns signifikanta effekterpå välbefinnandet av partnerskap och föräldraskap, i de fall det fannsen god kvalité i familjerelationen uppnåddes ett förbättratvälbefinnande. Studien visade på ett signifikant resultat mellanvälbefinnandet och familjerelationer. Resultaten visade också attintagna som använde sig av problemlösning mådde bättre.Informationssökning hade en negativ inverkan på välbefinnandet,vilket var oväntat. Flyktbeteende hängde ihop med ett dåligtvälbefinnande, intagna som flydde från verkligheten mådde sämre,vilket var enligt förväntan.

 • 4802.
  Tholin, Måns
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Uppföljning av 4 skånska kommuners miljökonsekvensbeskrivningar: en studie av detaljplaner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 2004, a provision was introduced into the Environmental Code, which states that the plans and programs that may lead to significant environmental impact should be tested through an environmental impact assessment. This study focuses on what happens after such a description has been made. Is there anyone monitoring the real impact? And if so, in what regard?By reviewing environmental impact assessments made of Detailed Development Plans, as well as interviews with the municipalities concerned, I wanted to answer the question of municipalities actually live up to the legislative requirements, and how is monitoring sections written in the EIA's. The results show varying quality regarding monitoring sections in the EIA´s and almost non-existent follow-up work after the plan has been prepared.The municipalities that were interviewed all thought that the follow up idea was good, but in practice difficult. The reasons for this are that the law is poorly precise; there is a lack of resources or that the responsibilities within the organization can be a problem according to the municipalitiesOne of the solutions to this problem may be a reporting requirement against the municipalities, as this usually leads to an expanded and more focused work.

 • 4803.
  Tholén, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vilka personliga egenskaper krävs för en framgångsrik individuell karriärutveckling?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4804.
  Thomaidou, Eleni
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Elevernas upplevelser av modersmålets betydelse i andraspråksutvecklingen: En kvalitativ undersökning ur ett elevperspektiv2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur barn tänker kring sitt modersmål och om de anser att det påverkar andraspråksutvecklingen. Litteraturgenomgången innefattar forskning kring andraspråksutveckling och en del av de teorier som kan påverka inlärningen. Då mitt intresse ligger hos de generativa teorier som finns har fokus lagts på Chomskys universella grammatik. Vad gäller forskning kring modersmålets påverkan finns det i nuläget inte mycket att finna ur ett elevperspektiv, vilket är det perspektiv som är i fokus här. Jag har emellertid funnit en uppsats där elever har intervjuats angående deras uppfattning av modersmål och andraspråk vilket har varit intressant att jämföra med de resultat som har framkommit i denna studie. Då denna undersökning har som mål att få så mycket detaljerad information som möjligt från en mindre grupp människor fann jag att den kvalitativa undersökningen var mest lämplig. Resultaten visar att eleverna inte finner några större nackdelar med att vara tvåspråkiga och att modersmålet är kopplat till hemmet. Det har även visat sig att modersmålsundersvisningen inte är integrerad i skolans övriga verksamhet men detta är något som eleverna inte heller har förväntat sig. Min slutsats är att eleverna inte anser att modersmålet påverkar andraspråksinlärningen vilket i sig motsäger de resultat som andra undersökningar har genererat.

 • 4805.
  Thomasson, Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bremberg, Charlotte
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Kläder: En kvalitativ undersökning om klädernas betydelse för socialsekreterare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of our study is to explore social workers view on the importance of clothing. We want to know how and if social worker reflects on the importance of their clothing and how it may affect their clients. Dresses social workers differently due to different work situations? Play client`s clothes any role in the social welfare officers? Can client`s clothing affect the assessment of their problem?

  The study is based on a qualitative method. The data consists of two focus group interviews with four social workers in each group, containing three women and one man in each focusgroup, with a total of eight informants.

  The results of our study indicate that the clothes are important in meeting with clients and especially as to help create a relationship with the client. The result also indicate that client`s clothing acts as a marker for the clients health.

 • 4806.
  Thomson, Liyana
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Idrizi, Besarta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Personer med diabetes typ två upplevelse av mötet med sjuksköterskan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Av befolkningen i Sverige 9,7 miljoner är fyra till sex procent drabbade av diabetes. Nästan nittio procent av dessa personer har diabetes typ två. I omvårdnadsprocessen ingår undervisning och att förmedla information som en del av sjuksköterskans arbete. För att omvårdnaden av diabetes som syftar till att stabilisera HbA1c skall uppnå goda resultat, krävs en förändrad livsstil. Forskning har visat att mötet med sjuksköterskan har betydelse för att personen skall kunna förändra sin livsstil. Syfte: var att beskriva personer med diabetes typ två upplevelse av mötet med sjuksköterskan. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som baserades på femton kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes med inspiration av Friberg (2012). Resultat: presenteras i tre kategorier med subkategorier: upplevelsen av det första mötet, upplevelsen av information i mötet, upplevelsen av sjuksköterskans undervisning i mötet. De viktiga faktorerna i mötet som framkom var; samarbete, kontinuitet, delaktighet, undervisning och individuell information. Diskussion: Tre delar som diskuterades var; faktorer i det första mötet som främjade att en relation utvecklades, betydelsen av att få individuell information och betydelsen av sjuksköterskans undervisning. Slutsats: Det finns ett behov av att belysa hur personer upplever mötet med sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan utbildas att ge personer stöd och individuellt anpassad information och undervisning kan det leda till en förbättrad egenvård.

 • 4807.
  Thongdee, Nittaya
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Törnhed, Natalia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nyutexaminerad sjuksköterska: upplevelsen av det första året i yrkesutövningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från student till yrkesutövningen som skrämmande. Det är av vikt att de praktiska utbildningsplatserna till studenterna ska finnas tillgängliga med resurser för praktisk utbildning och handledning. Syfte: Att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt första år i sin yrkesutövning. Metod: Allmän litteratur studie, där 14 vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Sex kategorier framkom: Farhågorna i den nya yrkesrollen; Att känna sig redo i den nya yrkesrollen; Arbetskläder- ökad status; Otillräcklig erfarenhet; Stressig arbetsmiljö och Brist på stöd och handledning. Diskussion: De tre viktigaste fynden var otillräcklig erfarenhet, stressig arbetsmiljö samt brist på stöd och handledning. Att vara oerfaren i den nya rollen upplevdes som en jobbig period. Konflikter i teamet ledde till stress och hälsoproblem. De nyutexaminerade sjuksköterskorna uttryckte en önskan om bättre handledning och stöd. Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver stöd och handledning i form av introduktionsprogram under första året.

 • 4808.
  Thoresson, Simon
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Andersson, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad blir effekterna av listbyten?: en sambandsorienterad studie mellan listbyten och dess effekt på volym, volatilitet samt likviditet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns sedan tidigare redan studier om hur olika faktorer så som handlad volym, volatilitet och likviditet påverkas av ett listbyte. Det finns dock en motstridighet mellan denna forskning och Efficient Market Hypothesis och flera studier visar på att Efficient Market Hypothesis inte är applicerbar. Dessa studier är framförallt utförda på den amerikanska börsmarknaden och visar på att handlad volym, volatilitet och likviditet påverkas av ett listbyte och endast ett fåtal av liknande undersökningar studerar den svenska aktiemarknaden. Genom att fokusera på ovan nämnda faktorer och hur dessa påverkas av ett listbyte i uppåtgående led mellan samtliga handelsplatser i Sverige blir det därför intressant att jämföra om resultatet från tidigare föreligger på den svenska marknaden.

  Syftet med uppsatsen är att identifiera de effekter ett listbyte i uppåtgående led på den svenska aktiemarknaden har på tillgångens handlade volym, volatilitet samt likviditet. För att kunna uppfylla syftet användes en kvantitativ eventstudie och en hypotesdeduktiv ansats. Studien är baserad på tidigare teoretiska hypoteser om listeffekter som tillsammans mynnar ut i de hypoteser denna studie avser besvara. För att statistiskt testa hypoteserna utfördes en regressionsanalys. 

  Resultatet av studien kan påvisa att de bolag som gör ett listbyte i uppåtgående led minskar sin volatilitet. Däremot kan den inte påvisa att det föreligger någon skillnad i den handlade volymen samt likviditeten för dessa bolag. Detta medför att hypotesen om volatilitet stämmer medan resultat inte kan ge stöd för hypoteserna att den handlade volymen och likviditeten ökar efter listbytet.

  Denna studie är främst riktad till de bolag som överväger att göra ett listbyte i uppåtgående led och kan därför användas som ett verktyg för att ge en antydan på eventuella effekter ett listbyte har. Den påvisade effekten på volatiliteten kan ge en indikation om ett listbyte ökar eller minskar risken. 

 • 4809.
  Thornberg, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ett acceptabelt koordinatsystem: Om bedömning av nationella prov med stöd av bedömningsmatriser2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens kursplaner betonas att elever ska utveckla komplexa förmågor och inte enbart fakta och färdigheter. Vid bedömning av sådana komplexa förmågor ställs krav på de bedömningsverktyg som används att de ska kunna bedöma dessa på ett tillförlitligt sätt. Ett verktyg för ändamålet som ofta lyfts fram är bedömningsmatriser. I denna studie analyseras filmad interaktion mellan lärare för att synliggöra hur lärare skapar mening kring sin uppgift att bedöma mer omfattande elevarbeten med stöd av bedömningsmatriser, vilka överväganden de gör och vilka dilemman som uppstår. Resultaten visar att lärare vid bedömningen förutom de instruktioner som tillhandahålls även lyfter in andra faktorer som blir avgörande vid bedömningen. Utifrån resultatet förs även en diskussion kring utveckling av bedömarkompetens hos lärare.

 • 4810.
  Thornberg, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kan sambedömning leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att bedömning och betygssättning av elevers prestationer brister i likvärdighet förs ofta fram som ett problem. Olika förslag att åstadkomma en ökad likvärdighet förespråkas i olika sammanhang och ett sådant förslag är sambedömning. Sambedömning handlar om att lärare samverkar kring bedömning och betygssättning. Trots att sambedömning förs fram som ett sätt att få en större likvärdighet vid bedömning och betygssättning så saknas vetenskapliga belägg för sådana antaganden. I denna studie har en litteraturöversikt genomförts i syfte att få kunskap om vilka effekter sambedömning har och om dessa effekter kan leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning Resultaten visar att sambedömning har effekter som på sikt kan leda till en ökad likvärdighet vid bedömning och betygssättning om den får omfatta flera steg i bedömningsprocessen, men det är även en process som kan påverkas av flera olika faktorer.

 • 4811.
  Thornblad, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Fredriksson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors upplevelse av lidande i samband med hjärtinfarkt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av våra vanligaste folksjukdomar idag. Det är lika vanligt att avlida av hjärtinfarkt för båda könen. Vid hjärtinfarkt kan lidandet vara stort och se olika ut. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband med hjärtinfarkt. Metod: Kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar från databaserade sökningar användes i denna litteraturstudie. Resultat: Fyra kategorier framkom, dessa var: upplevelser av lidande innan hjärtinfarkten brutit ut, upplevelser av lidande vid insjuknandet, upplevelser av lidande under sjukhusvistelsen och upplevelser av lidande efter sjukhusvistelsen. Slutsats: Kvinnorna lider ofta av atypiska symtom vilket gör att kvinnornas lidande kan se annorlunda ut. En annan orsak som gör lidandet stort för kvinnorna är att de känner ett stort ansvar för hem och familj, vilket de inte klarar av efter att de blivit sjuka. Livet förändras radikalt efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Kvinnorna känner ofta en stor existentiell osäkerhet och en osäkerhet inför framtiden. Genom att ha kännedom om kvinnors lidande vid hjärtinfarkt kan ett annat synsätt och bemötande inom vården minska kvinnors lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan kan tillgodose kvinnans individuella behov.

 • 4812.
  Thornström, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thurn, Monica
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  ”Man kan läsa i lärarhandledningen” – en studie om lärares syn på NO-undervisningen i de lägre åldrarna2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på NO-undervisning i skolans lägre åldrar. I litteraturgenomgången diskuteras faktorer som påverkar lärarens inställning, och forskning kring lärarutbildning och elevers intresse lyfts fram. Liksom forskningsargument som stöder NO-undervisningen och styrdokumentens innehåll. Den aktuella situationen för svenska elever vad gäller den naturvetenskapliga undervisningen diskuteras, och en jämförelse görs med internationella studier. Genom en kvantitativ enkätundersökning har vi samlat in material som vi sedan bearbetat och analyserat. 45 lärare från sex olika skolor i två kommuner deltog. Vi har kommit fram till att det undervisas väldigt lite i NO-ämnen i skolans lägre åldrar och att andelen lärare med Ma/Na utbildning är låg. Resultatet visar att det är inom biologiämnet som undervisning sker och sällan inom fysik och kemi. Undersökningen visar också att fortbildning för lärare inom NO-ämnena är ovanlig.

 • 4813.
  Thornström, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sandström, Annie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Organiserade musikaliska aktiviteter på fyra förskoleavdelningar i södra Sverige2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur de organiserade musikaktiviteterna på fyra förskoleavdelningar är uppbyggda samt vilket syfte dessa har. Data samlades in genom observationer på fyra förskoleavdelningar som följdes upp med en intervju med den aktiva förskolläraren. De två frågor som ligger till grund för vårt arbete är:

  Vilket innehåll har de organiserade musikaliska aktiviteterna i förskolan?

  Vilken uppfattning har förskollärare om betydelsen av organiserade musikaliska aktiviteter för barn i förskolan?

  Huvudresultatet i vårt examensarbete visar att förskollärarna använder sig av olika verktyg för att fånga barnen i de musikaliska aktiviteterna. Pedagogerna har olika syn på samlingarna vilket gör att innehållet i de musikaliska aktiviteterna varierar och kan bidra till god språkutveckling för barnen.

 • 4814.
  Thorssell, Louise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Svensson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Motorik i förskolan: en intervjustudie om förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och motoriskt lärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och vilka effekter de upplever fysisk aktivitet i förskolan har på barnets motoriska lärande. Tidigare forskning visar att vi står inför en samhällsförändring där den tidigare vardagliga motionen succesivt försvinner för att vi får tillgång till fler bekvämligheter i samband med den ständigt uppdaterade tekniken. Livsförändringar som denna ställer i längden till problem eftersom människan är i behov av rörelse för att fungera på bästa möjliga sätt och förebygga motoriska brister. För att kunna utveckla de fundamentala motoriska färdigheterna är det viktigt med rörelse tidigt i livet. Alla barn måste ges möjlighet till rörelse i förskolan så de kan röra sig med en säkerhet som är naturlig i olika situationer de möter. Som förskollärare finns möjligheter men också skyldigheter att förverkliga en hållbar livsstil med goda vanor som barnet kan ha med sig hela livet. Studiens resultat visar att förskollärarna anser att fysisk aktivitet i förskolan är viktigt för barnets motoriska lärande. De anser att deras roll är viktig och att deras engagemang påverkar barnets lust och motivation för fysisk aktivitet. Förskollärarnas smak eller osmak för ämnet visar sig ha stor påverkan på undervisningen. De förskollärare som har smak för fysisk aktivitet väljer gärna att planera aktiviteterna, medan andra ser den fria leken och den spontana fysiska aktiviteten som en tillgång som främjar motoriskt lärande. Resultatet har bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En sammanställning av studiens resultat utifrån dess syfte med frågeställningar har kopplats till studiens teoretiska perspektiv som gjorts med hjälp av Bourdieus teori om habitus. 

 • 4815.
  Thorsson, Helen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Axelsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Segregerad eller integrerad undervisning: ett specialpedagogiskt dilemma?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 4816.
  Thorstensson, Susanna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Hur planerar och organiserar gymnasielärare sin undervisning med tanke på elever som har dyslexi?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Alla gymnasieprogram har nu, på grund av samhällets ökade kunskapskrav, en bred teoretisk grund vilket har lett till att dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter är mer synliga i skolan. Enligt Lpf 94 ska lärare ge extra stöd till elever som behöver det och i undervisningen utgå ifrån elevernas skilda behov och erfarenheter. Syftet med arbetet var att ta reda på hur gymnasielärare planerar och organiserar sin undervisning med tanke på elever med dyslexi då det finns en viss brist på forskning när det gäller dyslexi hos gymnasieelever. För att göra detta genomförde jag en enkätundersökning, svarsfrekvensen är dock inte så hög att det går att dra några allmängiltiga slutsatser. Vad som framkom av svaren är att de flesta gymnasielärare har inte fått någon större utbildning i ämnet dyslexi i sin lärarutbildning. Detta trots att skolverket genom flera undersökningar har visat på vikten av hög lärarkompetens för att förebygga läs- och skrivsvårigheter och hjälpa elever med dyslexi. Bristen på förståelse och kunskap hos lärare kan till och med vara en förvärrande omständighet hos elever med dyslexi. I undersökningen ansåg de flesta lärarna att de förbättrat sina kunskaper om dyslexi efter de börjat arbeta och de gav många exempel på hur de hjälpte sina elever trots att de inte såg sina kunskaper om dyslexi som tillräckliga.

 • 4817.
  Thorsén, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Digital Design för att främja kommunikation i astmavård: Hur digitala tjänster genom individanpassad information kan komplettera och främja vårdmötet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige uppskattas 800 000 personer leva med astma. I landet pågår ett digitaliseringsarbete för att via e-tjänster göra vården mer tillgänglig för patienter. E-tjänster avsedda för astmavård har uppvisat svårigheter att främja kommunikation mellan patient och vårdgivare. E-tjänster har inte ansetts kunna ersätta den personliga kontakt som ett möte mellan patient och vårdpersonal erbjuder. Bristande kontakt med vården kan leda till att gradvis försämring av astmasymtom inte upptäcks. Det kan också leda till en avsaknad av upplevt socialt stöd hos patienten, vilket kan leda till sämre mental hälsa. För att undersöka hur e-tjänster för astmavård kan designas för att, genom individanpassad information, främja och upprätthålla kommunikationen mellan patient och vårdgivare, till stöd för god vård och patienthälsa, har en studie uppdelad i tre steg genomförts. Denna studie inleddes med en litteratursökning, följdes av en intervjustudie med öppna intervjuer och avslutades i en konceptdriven designprocess. Intervjuerna analyserades mot tidigare teorier och användes tillsammans med dessa som grund för att skapa ett designkoncept tänkt att främja och upprätthålla kommunikation mellan patient och vårdgivare i astmavården. Designkonceptet, “Astmaportalen”, togs iterativt fram genom en konceptdriven designmetod vilken involverade astmavårdpersonal, astmapatienter samt informatikstuderande. Konceptet manifesterades i form av en digital prototyp. Utvärderingar med astmavårdpersonal, astmapatienter och informatikstuderande visade att designkonceptet skulle kunna utgöra ett användbart bidrag till en symbios av vårdmöten på plats och digitala lösningar.

 • 4818.
  Thorén, Andreas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Pettersson, Kacper
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Saddam Hussein och Gustav Vasa - landsfäder eller tyranner? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer vi att behandla frågan om huruvida Gustav Vasa och Saddam Hussein kan anses vara landsfäder eller tyranner. Det finns mer eller mindre identiska strukturer vad gäller likheter mellan Vasa och Hussein som ledare och person. Likheterna yttrar sig i formen av ledarskap och strävan efter att bilda en stark nation, samt deras ambition att framstå som en stark symbol för makten. Men skillnaden mellan Vasa och Hussein är att det gjordes under olika historiska, sociala och politiska premisser. I Sverige fanns det en stark tro på att förändra Sverige från flera löst sammanhängande landskap till en stark enad nation. Hussein hade samma vision men arbetade inte aktivt med att lösa tvisten mellan Sunni och Shia. Det är denna motsättning i relation med klansamhället som gav Hussein det komplicerade läge han utsattes för som ledare för Irak, samt den regering som tar efter honom idag. Slutsatsen blir att Vasa och Hussein hade visioner om att skapa ett starkt land, de försökte vara landsfäder men var lika mycket tyranner.

 • 4819.
  Thorén, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Bilacz, Andrea
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Hur uppfattar elever mobbning? - en kvalitativ studie i årskurs 3 och 72006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vi vill med vår uppsats ta reda på om vad mobbning egentligen är, hur den uppkommer, vad som kännetecknar mobbare, mobboffer och medlöpare samt hur man kan förebygga och åtgärda mobbning.

  Vårt syfte med uppsatsen är också att ta reda på hur elever uppfattar mobbning. Anledningen till att vi valt att skriva om mobbning är vi vill få ökad kunskap om detta inför vår kommande yrkesroll och vi anser att elever har en viktig roll i arbetet mot mobbning.

  I uppsatsen tar vi del av hur litteraturen beskriver mobbning och vi gör en undersökning genom kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 3 och 7. Det vi får ta del av kopplar vi till vårt resultat.

  Undersökningens resultat påvisar att elever definierar mobbning som att det är när flera elever retas eller slår en elev och att detta sker ofta. Eleverna tycker också att mobbning förebyggs genom ökad kunskap och information om mobbning, ett bra rastvaktssystem och mobbningsgrupper i alla åldersgrupper. De anser också att mobbning kan åtgärdas genom samtal med elever, lärare, rektor och föräldrar.

 • 4820.
  Thorén, Mia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  "Och väggarna förvandlades till världen runtomkring": pedagogers röster och praktiker kring att främja elevers fantasi och kreativitet i och genom fritidshemmets inomhusmiljö2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Betoningen i fritidshemmets och dess pedagogers uppdrag ligger på det som många gånger är oförutsägbart – lek, utforskande och kreativa arbetssätt samt att främja elevers fantasi och kreativitet. Fritidshemmet är även en fysisk plats – en komplex miljö där förväntningar om informellt lärande och omsorg ska iscensättas och ta plats.

  Den fysiska inomhusmiljön i fritidshemmet och pedagogernas roll i att använda den som en del av det pedagogiska uppdraget finns inte i detalj specificerat i styrdokumenten och är ett område som inte tidigare prioriterats högt i akademisk forskning, men kan ses vara på tydlig uppgång.

  Studien, som genomförts i form av samtalspromenader tillsammans med pedagoger på fyra fritidshem i Skåne syftar till att – genom ett designteoretiskt och sociokulturellt perspektiv – belysa pedagogers intentioner och praktiker kring att främja elevers kreativitet och fantasi i och genom den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. Den ställer även frågan kring vilka artefakter som används för detta syfte och på vilket sätt de presenteras för eleverna.

  Studiens resultat visar en samstämmig bild av både det utbud av artefakter som presenteras för elever i syfte att främja kreativitet och fantasi, och ett ospecificerat uppdrag som i högsta grad är levande för pedagogerna men många gånger är marginaliserat.

 • 4821.
  Thunberg, Joanna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  How Femininity in Chinese and American Culture Confused and Established the Narrator's Identity in The Woman Warrior2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay uses social constructionism and intersectionality to argue that the narrator in The Woman Warrior is experiencing feelings of identity confusion due to the different stereotypes of femininity that American and Chinese culture hold. The experiences are caused mainly by Chinese society, American society, her mother, and the talk-stories told in the book. She also establishes her identity through all four of these categories and comes to the conclusion that the concept of femininity is a stereotype and should not be adhered to as it furthers the patriarchal view of women.

 • 4822.
  Thurban, Belinda
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  En undersökning av skolavslutning i kyrkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Med detta arbetet vill jag undersöka argumenten för och emot skolavslutning i kyrkan. Med hjälp av policydokument, rektorer, praxis och debattsidor lyfts argument fram och diskuteras. Svenska skolan och Svenska kyrkan har i många år haft starka band till varandra och många skolor har skolavslutning i kyrkan. I undersökningen framkom det att de som förespråkar skolavslutning i kyrkan menar att det är något mysigt, högtidligt och en tradition vi haft i många år. De som talar emot menar att man genom att ha skolavslutning i kyrkan utestänger elever från en dag som bör vara en gemensam högtidsdag.

  Att en skolavslutning ska vara för alla, vara trevlig och högtidlig är den mening som delas av alla som talar om skolavslutning i kyrkan. Av undersökningen framkommer också att det är viktigt att varje skola själv får bestämma hur de ska ha sin skolavslutning det är inget som skall bestämmas av politiker.

 • 4823.
  Thuresson, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Dennis
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kulturreliktväxternas livskraft: en jämförelse mellan växtinventeringar av ödeträdgårdar i Skåne och Blekinge2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Växter som kan nyttjas till vår fördel har utvecklats under en lång tid. Från bondestenåldern när kontrollen över skörden växer fram till att mer avancerade trädgårdar med kulturreliktväxter blomstrar upp i 1800-talets bondesamhälle. Syftet med arbetet är att jämföra kulturreliktväxter på torp och gårdslämningar i Hässleholms kommun. Även data från tidigare studier användes för att undersöka skillnaden mellan gårdar och torp samt undersöka om övergivnadsåret påverkar antalet kulturväxter som finns kvar. Övergivna gårdar hyste fler kulturväxter än övergivna torp och gårdarna hade fler träd och buskar än torpen. Torparen ville troligtvis ha växter med snabb avkastning och hade varken råd eller tid med prydnadsbuskar eller att plantera fruktträd som behöver flera år på sig att ge frukt. Övergivnadsåret påverkar inte artantalet och kanske att markanvändningen av platsen spelar en större roll än övergivnadsåret. Vi tycker att det gröna kulturarvet behövs lyftas fram tydligare då bevarandet av kulturväxter och deras historia är viktig. 

 • 4824.
  Thuresson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att vilja men inte kunna: en litteraturöversikt om vårdpersonals upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom primärvården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos Sveriges befolkning och räknas till en av folksjukdomarna. Personer med psykisk ohälsa kan drabbas av psykiska eller fysiska besvär och söker sig då till primärvården och kommer där att möta sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

  Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga kvalitativa artiklar genomfördes.

  Resultat: Två huvudkategorier med fyra subkategorier framkom. Den första huvudkategorin ”Kommunikationens betydelse för bemötandet” bestod av subkategorierna Verbal kommunikation och Icke-verbal kommunikation. Kommunikationen, både den verbala och icke-verbala, mellan vårdpersonal och patient hade stor betydelse för hur det upplevdes att bemöta patienten. Den andra huvudkategorin ”Begränsningar som påverkar bemötandet”, bestod av följande subkategorier: Begränsningar i den egna professionen och Begränsningar i organisationen. Brist på kunskap hos personalen eller brist på resurser i organisationen påverkade personalens möjlighet att bemöta patienten så som var önskvärt.

  Slutsats: Vårdpersonal behöver ta mer eget ansvar för att tillgodogöra sig ny forskning och information om bemötande och patienters sjukdomar, samtidigt bör staten fortsätta med uppmaningar och uppmuntran till utveckling av sjukvården och fortbildning av personal.

 • 4825.
  Thuresson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jane Eyre by Charlotte Bronte: Janes journey through life2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine Janes personal progress through the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte. It addresses the issue of personal development in relation to social position in England during the nineteenth – century. The essay follows Janes personal journey and quest for independence, equality, self worth and love from a Marxist perspective. In the essay close reading is also applied as a complementary theory.

 • 4826.
  Thuresson, Mona
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kvalificerad yrkesutbildning i praktiken: Handledares syn på lärande i arbetet (LIA).2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Kvalificerad yrkesutbildning är en relativt ny utbildningsform inom den eftergymnasiala utbildningen. En tredjedel av utbildningen omfattas av lärande i arbete (LIA) och detta är också en viktig framgångsfaktor för utbildningen. I den arbetsplatsförlagda utbildningen har de medverkande företagen huvudansvaret genom att erbjuda arbetsuppgifter och handledning för studenterna. Syftet med studien har varit att närmare studera handledarens syn på det lärande som äger rum på arbetsplatsen. Undersökningen har haft en explorativ karaktär och vald metod har varit halvstrukturerade intervjuer med sex handledare. Resultatet har visat att handledaren i dessa fall hade en chefsbefattning och fungerade som arbetsledare med ett övergripande ansvar. Den mer operativa handledningen delegerades till en eller flera underordnade. Undersökningen visade också att studenterna snabbt kom in i arbetet och blev en i arbetslaget. Samtliga intervjuade tyckte att den skolförlagda delen i utbildningen hade stor betydelse även om deras egna kunskaper om innehållet i denna var begränsad. Innehållet i det lärande som sker på arbetsplatsen läggs till stor del upp av företagen men även studentens eget intresse kan påverka upplägget av praktiken. Vid intervjuerna framkom även ett varierat behov av handledarutbildning.

 • 4827.
  Thurezon, Per
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thurezon, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämställdhetens inverkan på föräldrars tid med sina barn2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  One purpose of our study was to investigate if equality in work time and parental leave in a relationship affect the time that parents spend with their children. Our first hypothesis was that increased equality in work time and parental leave leads to a reduction of the parents’ total time with their children, ie the children spend more hours in pre-school and begin pre-school earlier. In order to test our hypothesis, we investigated the relationship between the woman’s and the man’s work time and parental leave and the time that the children spend in pre-school as well as at what age they began pre-school by using two surveys.

  Our study showed a significant coherence between both working women’s work time and the children’s time in pre-school as well as women’s parental leave and the children’s age at start in pre-school. We did not find any corresponding coherence for men. This indicates that it is the women’s work situation which, to a large degree, determines the children’s time in pre-school and at what age they start pre-school. Hence, increased equality in work life, meaning that women work more, probably has the consequence that the children spend more time in pre-school and also start pre-school earlier.

  The second purpose of our study was to investigate parents’ own experience of the equality in their relationship, compared to their actual equality regarding work time, parental leave, housekeeping, time with their children and own time. Our second hypothesis was that couples feel much more equal than their actual division of work time, parental leave, housekeeping, time with the children and own time indicates. We found some coherence between experienced equality and especially division of work time and housekeeping. Our study showed, however, that most couples feel that they have equality, despite an unequal division of work time and parental leave.

 • 4828.
  Thuvesson, Ingrid
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Icke-verbal kommunikation mellan pedagog och barn i förskolan – Pedagogers uppfattningar och erfarenheter av ”kroppsspråk” i konfliktsituationer mellan vuxen och barn 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om den icke-verbala kommunikationen mellan pedagogen och barnet i förskolan. Syftet med arbetet var att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter pedagoger har av den icke-verbala kommunikationen i samband med konfliktsituationer mellan den vuxne och ett barn. Avsikten var även att undersöka vad pedagogerna uppfattar som viktigt när det gäller icke-verbala signaler i konfliktsituationer, samt hur de använder eller skulle kunna använda sin kropp som ett redskap i dessa situationer.De teoretiska utgångspunkterna har drag av det socialpsykologiska perspektivet och delar av arbetet stöds på Brodin och Hylanders tolkningar av Sterns teorier och texter om barns självutveckling. Min undersökning gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Fem pedagoger fördelat på två kommuner intervjuades. I resultatet framkom det att pedagogerna anser att det är viktigt med ögonkontakt, att verbalt språk och kroppsspråk stämmer överens, samt att det är viktigt att vara i jämnhöjd med barnet. Det framkom även att pedagogerna använder sig själva som verktyg hela tiden de är tillsammans med barnet.

 • 4829.
  Thuvesson, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Nilsson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  "ALLA SKA FÅ VARA MED": Medvetenhet och inställning till individanpassadundervisning och till ämnet bland lärare i Idrott och hälsa.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4830.
  Thyr, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö. Helgeå Model Forest.
  Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns avrinningsområde: skyddsvärda områden idag och i framtiden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4831.
  Tidblom, Anette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nyandlig personlighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan personlighetsdimensionerna enligt Five Factor-modellen och attityder till andlighet och livsåskådningar enligt New Age. Även eventuella skillnader mellan könen och åldersgrupper i relation till New Age studeras. Studien utfördes som en kvantitativ undersökning i form av en enkät, bestående av en svensk översättning av Big Five Inventory (BFI) för att mäta personlighet och New Age Orientation Scale (NAOS) för att mäta attityder till andlighet och de livsåskådningar som karaktäriserar New Age. Resultatet visade ett signifikant positivt samband mellan personlighetsfaktorn Öppenhet och människor som tilltalas av andlighet och livsåskådningar enligt New Age. Inga relationer till de andra personlighetsfaktorerna inom Five Factor-modellen och New Age konstaterades. Resultatet visade även signifikanta skillnader mellan könen där kvinnor var mer positiva till New Age än män. Inga signifikanta åldersskillnader framkom.

 • 4832.
  Tiderman, Vendela
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Stenberg, Ida
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp: en litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2018 rapporterades totalt 8663 fall av hjärtstopp i Sverige. Vid hjärtstopp är det viktigt att hjärt och lungräddning startar så fort som möjligt för att öka chansen för överlevnad. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och förstå personer som varit med om ett hjärtstopp. Genom att tillämpa en personcentrerad vård och låta patienten vara delaktig i vården kan relationen mellan patient och sjuksköterska stärkas, vilket kan underlätta för patienten att bearbeta  hjärtstoppet. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Metod: En litteraturstudie som baserades på 10 stycken kvalitativa artiklar. Artikelsökningar gjordes i två databaser, Cinahl och PubMed.  Analysen genomfördes genom att artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att identifiera upplevelser som svarade på syftet, av de identifierade upplevelserna skapades kategorier och underkategorier. Resultat: Resultatet beskriver personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Det upplevdes sårbart att skrivas ut från sjukhuset efter hjärtstoppet. Både kognitiva och kroppsliga förändringar upplevdes efter hjärtstoppet. Nya prioriteringar i livet hade uppkommit och sociala relationer upplevdes viktiga. Minnesluckor från hjärtstoppet kunde upplevas och många existentiella frågor angående framtid, död och varför händelsen inträffade upplevdes. Känslor av tacksamhet för att ha överlevt framträdde. Diskussion: De centrala fynden som diskuterades var den uttryckta skillnaden i fysiska förmågan, vikten av goda relationer samt minnen från händelsen och oro inför framtiden. Fynden diskuterades utifrån tidigare forskning, etik samt utifrån Antonovskys teori KASAM. Ämnet diskuteras även utifrån ett genusperspektiv då studierna som ingick i litteraturstudien var utförda på majoriteten män.

 • 4833.
  Tieu, My Phuong
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Guo, Bei Lan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Managing cultural differences in business relationships: a dynamic interpretation of cross-cultural business relationships2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  China has under three decades experienced rapid economic progress and transformed from being a backward economy to one of the world’s fastest growing economy. China is facing changes in business and social environment as a result of its exposure to foreign technologies, lifestyles and cultures. Even though, the traditional way of doing business has changed, it has still not completely disappeared. Therefore, it is important for foreign firms to know how to cope with the change of Chinese culture when sourcing in China. The awareness of cultural differences is crucial for firms willing to establish and manage cross-cultural business relationships with Chinese companies. The purpose of this dissertation is to study how cultural differences influence the factors of communication, trust and commitment in business relationships. Existing literature offers interesting insights into the influence of culture on some of the above mentioned factors. However, there is a limited number of studies that investigate the influence culture has on all these three factors (communication, trust and commitment) between Swedish firms and Chinese companies. A qualitative research was adopted to reach the purpose of this study. Semi-structured interviews were carried out with one fully owned subsidiary of a Swedish manufacturing company and its two Chinese suppliers. This is to obtain the different perspectives of Swedish and Chinese cultures when interacting in business relationships.

   

  Our conclusion is that cultural differences are not the main problems in cross-cultural business relationships, but it is the neglecting of cultural differences that cause problems. The results show that both the Swedish subsidiary and its Chinese suppliers adapted to situations to solve problems. Communication was an essential factor, which had important functions in the business relationships since it could develop both trust and commitment. This study brings insight into cross-cultural business relationships between Swedish firms and Chinese companies.

 • 4834.
  Tingström, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Madame Bovary den tredje: en feministisk och socialhistorisk analys av Emma Bovary som kvinna, hustru och moder2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en närläsning av Gustave Flauberts Madame Bovary fokuserar denna studie på huvudkaraktären, Emma Bovary, och hennes brytningar från de förväntningar som finns på henne som kvinna, hustru och moder. Förväntningar som bestämmer hur hon bör vara och agera. Emma jämförs dessutom med romanens andra kvinnor då även de analyseras. Studien utförs med stöd i feministiska teorier men även ett socialhistoriskt perspektiv används. Det resultat som går att finna består av Emmas ovilja till anpassning i sina kvinnliga roller. Hon vägrar vara enbart kvinnlig, sätter sig själv i första hand, frånsäger sig ansvaret för hem och hushåll och stöter bort sin dotter. Emma varken kan eller vill vara den kvinna som det förväntas av henne, istället vill hon vara den hon drömmer om och det i en annan verklighet än sin egen.

 • 4835.
  Tingström, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skola i fritt fall?: en diskursanalys av skoldebatten på två ledarsidor2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan är ett ämne som återkommande diskuteras och debatteras och denna studie har som syfte att analysera och jämföra dagens diskurser om skolan, så som de kommer till uttryck på Aftonbladets och Dagens Nyheters ledarsidor. Studien fokuserar på vilka särdrag som går att finna på tidningarnas ledarsidor om skolan men också hur funna diskurser kan förstås ur ett kritiskt utbildningsteoretiskt perspektiv. Insamlat material analyseras med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys och resultatet ställs i en teoretisk analys mot studiens valda teori, som behandlar skolan i det postmoderna samhället. Det resultat som går att finna består av likheter men också skillnader i hur de olika tidningarna skriver ut och kommunicerar bilden av skolan på sina ledarsidor. Den reglerade skolan med ett fåtal aktörer framställs som den goda skolan av Aftonbladet medan Dagens Nyheter framhäver det fria valets skola med ökande krav på kontroll. Det går i diskurserna om skolan att finna diskursiva mönster som till stor del är gemensamma för båda tidningarnas ledarsidor. I diskurserna synliggörs återkommande ett nyttotänkande och vad som främst fokuseras i tidningarnas ledare är inte utvecklingen av ett mer demokratiskt samhälle utan istället ett mer konkurrenskraftigt samhälle. Med detta följer synen på skolan som förmedlare av nyttiga, och mätbara, kunskaper som kan leda till ekonomisk vinning. Den svenska skolan anses inte kunna leva upp till detta och de båda tidningarna enas om att den svenska skolan är i kris, den kanske till och med befinner sig i fritt fall.

 • 4836.
  Tingström, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Välgörenhet och individens välfärdsansvar: välgörenhetsbegreppet i välfärdsstatens förändring2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genomföra en ideologiskritisk analys av välgörenhetsbegreppet i det senmoderna samhällets välfärdsförändring. I utförandet av detta har välgörenheten som teori och praktik skisserats upp med hjälp av teorier om det senmoderna samhället. Teorin har använts som ett ideologikritiskt verktyg i studiet av det offentliga samtalet kring välgörenhet. Ett offentligt samtal som i studien innefattas av massmedialt men också politiskt material. Studiens resultat visar på en samhälls- och välfärdsförändring som fått till följd att välgörenhetsbegreppet liberaliserats och instrumentaliserats. Ett utökat fokus på välgörenhet kan i studien ses som ett kännetecken för det senmoderna samhället och den medföljande ansvarsförskjutningen av välfärden.

 • 4837.
  Tinnert, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  LEK är LIV En studie om hur pedagoger uttrycker sig om lek, lärande och lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Leken har en stor betydelse för barns utveckling. För barn som är i behov av särskilt stöd ex. svårt att koncentrera sig eller brister i sitt lekbeteende, finns lekarbete som är ett specialpedagogiskt arbetssätt. Lekarbete står för ”barnet i lek arbetar med sin utveckling”. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger utrycker sig kring lekens betydelse, om leken finns med i det dagliga arbetet i skolan och om lek/lekarbete är något som används som ett specialpedagogiskt arbetssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I litteraturgenomgången behandlas bl.a. vad lek är, hur olika forskare ser på lek, lek i förskola/förskoleklass/skola och lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt. Genom att intervjua sex pedagoger som arbetar i förskoleklass och skolans första år har jag undersökt hur de ser på vad lek är, att använda lek i lärandet och lek som ett specialpedagogiskt arbetssätt. Resultatet av undersökningen visar att pedagogernas definition av lek varierar, men att de alla anser att leken är viktig och att de använder sig mycket av lek vid inlärning. Resultatet visar också att leken inte får glömmas bort och att förskolans pedagogik med mycket lek ska få plats i skolans lägre årskurser. Studien visar att lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt är en metod som kan passa och hjälpa många barn som är i behov av särskilt stöd.

 • 4838.
  Tobian, Vanessa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ajdinovic, Daliborka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  En studie om utagerande barn med sociala svårigheter i förskolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete handlar om utagerande barn som har sociala svårigheter i förskolan. Syftet med arbetet var att undersöka vilket bemötande pedagogerna har gentemot utagerande barn samt vilka metoder och strategier som används i arbetet för att integrera dessa barn. I arbetet var vårt mål även att undersöka om de utagerande barnens föräldrar är med i pedagogernas arbete, svårigheter som kan uppstå i arbetet och om eventuellt andra resurser finns tillgängliga för både de utagerande barnen och pedagogerna på förskolan. Dessa presenteras i litteraturgenomgången och diskuteras sedan i samband med resultatet i diskussionsdelen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning med sex pedagoger från olika förskolor i södra Skåne har vi fått fram svar på uppsatsens frågeställningar där enstaka verkliga fall har presenterats av de intervjuade pedagogerna.

 • 4839.
  Tobiasson Svensson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Torngren, Matilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Man måste blada hela världen”: En learning study kring förskolebarns lärande om lövsprickning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att studera förskolebarns lärande om lövsprickning och hur förskollärare kan underlätta detta lärande. Metoden som används är learning study, vilket kan sägas vara en form av aktionsforskning. Learning study är en metod för att studera elevers lärande, det är praxisnära forskning som knyter samman teori och praktik. Det som analyseras är inte undervisningsmetoder, utan hur de kritiska aspekterna som underlättar förståelsen av lärandeobjektet presenteras. Den teoretiska utgångspunkten är variationsteorin som har många likheter med den utvecklingspedagogik som präglar förskolans läroplan.

  Förskolan ska sträva efter att barnen förstår naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. Studier visar att kompetensutveckling inom lärarkåren på området naturvetenskap och små barn har positiv inverkan på barns lärande. De learning studies som gjorts i förskolan är få vilket gör denna studie relevant för utbildningsvetenskapen.

  Studien presenterar vilka kritiska aspekter som kan finnas hos förskolebarn för att lära sig om var löv kommer ifrån samt hur en learning study kan påverka barns lärande kring detta. En kritisk aspekt för att förstå att lövsprickning är en del av växtens kretslopp är att kunna skilja på död och levande gren. En annan kritisk aspekt är att förstå knoppen som en del i lövets kretslopp. Studien visar att det variationsteoretiska perspektivet på lärande gynnar de barn som hade svagare förkunskaper. Den visar också att barn tidigt har utvecklat en vardagsföreställning som förskollärarna kan ha svårt att utmana. Vi fann att förskollärarens förhållningssätt är lika viktigt för barns lärande som att finna de kritiska aspekterna.

 • 4840.
  Toftner, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Andersson, Alexandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Är skolan en skola för alla?: En studie om hur idrottslärare talar om sitt arbete mot målet en skola för alla2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte i vår studie är att undersöka hur idrottslärare uppfattar sitt inkluderande uppdrag och talar om hur de arbetar mot målet en skola för alla. Vi intervjuade fem idrottslärare på olika skolor. Vi ställde olika frågor till idrottslärarna om bland annat bemötande, anpassningar, motivation, tillgänglighet och delaktighet. Efterhand som vi transkriberade intervjuerna identifierade vi fyra kategorier i materialet. Den första kategorin ”en skola för alla” innehåller lärarnas upplevelser av arbetet mot målet en skola för alla. ”Motivation” är den andra kategorin, där lärarna uttrycker hur de motiverar alla elever att delta i undervisningen. Under kategori tre, ”bemötande”, kom vi fram till att de flesta lärare ansåg att det var viktigt att bemöta alla elever olika. Den fjärde kategorin blev ”anpassningar”, där lärarna talade om olika sätt att anpassa sin undervisning så att alla elever känner delaktighet. Resultatet av vår studie visar att lärarna har skilda uppfattningar om en skola för alla, men att vi även kan se vissa likheter. Det mest uppseendeväckande med vårt resultat är att flera av idrottslärarna ansåg att det redan var en skola för alla, trots att de inte hade haft särskilt många elever med till exempel funktionsnedsättningar. 

 • 4841.
  Toivonen Kastarinen, Anne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Interventioner för livsstilsförändring avseende kost och fysisk aktivitet inom primärvården2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Ill-health related to unhealthy lifestyle is increasing and despite existing knowledge about healthy lifestyle it is difficult to change behaviour. Counselling in the primary health care is often superficial and without critical elements for behaviour change. Aim: The aim of this paper to elucidate interventions for change of lifestyle with respect diet and physical activity. Method: A literature review was carried out and ten scientific articles were analyzed and compiled in two main categories: design of these interventions and participation in them. Results: Education, decision making, goal setting, feedback, social support and follow-up were identified as critical elements for behaviour change. The interventions that all showed positive effects on diet, physical activity or feedback from participants were mainly carried out by dieticians, physicians and registered nurses. The participation was generally high. Interventions carried out in routine primary health care by registered nurses demonstrated participation over 88% and the primary health care nurses were identified as appropriate professionals for the interventions. Conclusion: Multilevel Interventions for change of lifestyle with respect to diet and physical activity should be used for behavioural changes and motivated district nurses constitute an ideal group for conducting interventions in primary health care setting that also permits a natural cooperation with other health professionals.

 • 4842.
  Tollgren, Ulrika
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Materia i omvandling: Grundskoleelevers förståelse av fotosyntesen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Målet för den naturvetenskapliga undervisningen är att ge eleverna kännedom om och förståelse för grundläggande begrepp och sammanhang. Fotosyntesen är en avgörande förutsättning för liv. För att förstå hur ekosystem hänger ihop krävs en förståelse för att atomer varken nybildas eller försvinner utan att alla processer innebär att atomerna är de byggstenar som används om och om igen. Denna insikt hos enskilda individer kan vara avgörande för hur mänskligheten lyckas hantera globala miljöproblem i ett större samhällsperspektiv.

   

  Undersökningsgruppen består av 24 elever i årskurs 8. De fick inledningsvis formulera sig skriftligt om hur de tänker kring materiaomvandling i samband med fotosyntes och förbränning. Under 5 veckor fick de följa ett slutet kretslopp, samtidigt som de undervisades om materiaomvandling i samband med fotosyntesen. Eleverna deltog i en strukturerad halvklassdiskussion runt ett slutet kretslopp. Frågeställningarna behandlade vanliga vardagstankar och de baserades på några av de svårigheter som finns för fördjupad förståelse för fotosyntesen enligt NO-didaktikforskaren Björn Andersson. Undersökningen avslutades med att eleverna återigen fick formulera sina tankar skriftligt.

   

  Undersökningens resultat verifierar övrig didaktisk forskning som pekat på svårigheter att förstå materiaomvandling. De undersökta eleverna visade inte upp det molekylbegrepp som innebär att samma atomer som ingår i en process återfinns som produkter efteråt.

   

  Studien pekar också på att elevernas kvalitativa förståelse hänger samman med hur undervisningsstoffet presenteras. Varje individ lever i sin unika verklighet. Dessa elevers förståelse verkar fördjupas när de upplever en verkligt kvalitativ skillnad mellan förförståelsen och den undervisning som presenteras. I annat fall läggs nya fakta till gamla strukturer och eleven har lärt sig något annat än det som pedagogen avsåg att förmedla

 • 4843.
  Tollgren, Ulrika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hyddesten, Hilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Det är ju bra att kunna räkna, eller hur?": - gymnasieelevers attityder till kunskapsmålen i matematik A2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla gymnasielever läser kärnämneskursen matematik A. Syftet med detta arbete är att undersöka elevernas attityder till ämnet matematik samt vilken nytta eleverna uppfattar att de har av de nationella kursmålen för matematik A i privatlivet och i sin studieinriktning.

  Undersökningen genomfördes som en enkät i tre studieförberedande klasser och i tre yrkesförberedande klasser på en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Eleverna i samtliga klasser värderar ämnet matematik så som viktigt, även om de inte tyckte det var roligt. Endast eleverna på det naturvetenskapliga programmet uppfattar ämnet som både viktigt och roligt. Eleverna på samhällsvetenskapligt program med fotbollsprofil samt eleverna på barn- och fritidsprogrammet uppfattar matematiken som viktig och tråkig.

  När eleverna värderade de olika kursmålen i relation till sin elevsituation värderade eleverna på de studieförberedande programmen de olika målen jämt över som ganska viktiga med motiveringen att de krävs för att klara kursen. Eleverna i de olika yrkesförberedande programmen värderade klassvis målen tydligt som olika viktiga beroende på sin studieinriktning. De motiverade sina svar med många praktiska exempel och värderade de mål, som hade praktisk koppling till deras yrkesutbildning, högt.

 • 4844.
  Tolstikova, Natalja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Learning English Vocabulary via Online Communication: a study of vocabulary learning strategies used by English learners in Lithuania2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to investigate vocabulary learning strategies that are used and perceived to be helpful by English learners while communicating online. The participants of the study are 20 young Lithuanian English learners (23-28 years old) who use online communication on a weekly basis. The method of the research is a combination of a questionnaire and a follow-up email interview. The questionnaire items are based on Schmitt’s taxonomy of vocabulary learning strategies (1997), while the interview questions deal both with certain choices in the questionnaire and general attitudes towards online communication. The results of the study show that an overwhelming majority of the respondents are experienced users of a number of online communication types and mostly interact via emails and short messages about leisure and work issues. The most used vocabulary strategies are different from the ones perceived to be most helpful. Although the respondents tend to choose individual determination strategies to discover a new word’s meaning, they believe social strategies to be highly beneficial. A conclusion might be made that as long as language learners are provided with instructions, socializing on the Internet might be a tool of English vocabulary learning.

 • 4845.
  Tomasson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Pålsson, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Specialpedagogen En studie över lärares förväntningar på specialpedagogen 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Av tradition har specialpedagogiken handlat om normalitet och avvikelse. Målet med dagens skola är en skola för alla, där den breda mångfalden ses som en tillgång. Alla som lever tillsammans i samhället ska också kunna gå i samma skola. Studien syftar till att genom en kvalitativ studie undersöka vilka förväntningar lärare i grundskolan har på specialpedagogen. Samtidigt redogörs för den syn specialpedagogen själv har på sitt uppdrag. Den semistrukturerade intervjumetoden är utförd i en kommun, där åtta lärare och fem specialpedagoger intervjuats. Tidigare forskning skildrar det specialpedagogiska ämnet, dess historiska framväxt och specialpedagogens etablering av yrkesrollen. Det specialpedagogiska yrkesuppdraget beskrivs utifrån de tre benen; undervisa, utveckla och utreda.

  Resultatet visar att den vanligaste förväntningen på specialpedagogen rör undervisning av elever i svårigheter. Det uttrycks ett stort behov av att specialpedagogen är den som läraren kan bolla tankar och idéer med samt få råd, stöd och hjälp av. Detta definieras som en form av handledning, men en mer strukturerad form av handledning efterfrågas också. Specialpedagogen förväntas göra utredningar, utvecklingsbedömningar, tester och diagnoser samt observationer av elever.

  Förväntningarna från lärarna stämmer i stort sett överens med specialpedagogens syn på sina arbetsuppgifter och går åt det håll som det specialpedagogiska uppdraget beskrivs i utbildningsplanen.

 • 4846.
  Tordsson, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  I ljuset av läxans renässans: faktorer som får elever att ägna sig åt självstudier och göra sina läxor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Självstudier upplevs av många lärare och elever, även i denna studie, som en mycket viktig del av lärandet. Hemmet eller andra avskilda platser som bibliotek kan erbjuda en lugnare studiemiljö än skolans, vilket är essentiellt för koncentrationen. Flera av lärandets nödvändiga delmoment, att nå förståelse, lära in fakta och repetition gynnas av självständigt arbete enligt forskning om läxans fördelar och nackdelar. Denna forskning pekar även på vikten av att gradvis öva upp den mentala och praktiska förmågan till självstudier. Det senare kan anses vara avgörande inför ett självstyrt livslångt lärande i yrkesliv och högre studier såväl som i den privata sfären.

  I det här arbetet intervjuades fem lärare individuellt och åtta naturvetarelever i grupp om vilka faktorer de ansåg var avgörande för att elever ägnar sig åt självstudier. Lärarna menade att föräldrarnas kravbild och överföring av värderingar var viktigast, medan eleverna hävdade att det var lärarnas kravbild och uppföljning av läxor som var avgörande. Eleverna exemplifierade med att de på grund av skillnaderna mellan två av deras lärares agerande alltid gjorde sina läxor i ämnet latin men sällan i ämnet engelska trotts att detta skapade stor frustration, eftersom de upplevde engelska som ett mycket viktigare ämne.

  Intervjuresultaten implicerar därför att det främst är det yttre motivationstrycket, från lärare och föräldrar, som får de undersökta naturvetareleverna att ägna sig åt självstudier.

 • 4847.
  Torefalk, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Holmén, Lina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tandhygienisters uppfattning av att identifiera och behandla tandvårdsrädda patienter - En kvalitativ studie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur tandhygienister på tandvårdskliniker för allmäntandvård identifierar tandvårdsrädda patienter och hur de uppfattar att behandla dessa.

  Material och metod: Materialet inhämtades genom intervjuer med elva tandhygienister som arbetade på Folktandvårdskliniker inom allmäntandvård i Kristianstad med omnejd. Metoden var kvalitativ och data analyserades med en innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och analyserades och resulterade i tre huvudkategorier som beskrev hur tandhygienister identifierar tandvårdsrädda patienter och upplever att behandla dessa. Kategorierna var patienternas beteende, psykologiskt tillstånd och hantering.

  Resultat: Tandhygienisterna försöker att vara lugna och fokuserade på att hjälpa och behandla den tandvårdsrädde patienten på ett så tillfredställande sätt som möjligt. De försöker också att planera behandlingen tillsammans med patienten. Tandhygienisterna upplever ingen märkbar stress eller olust i anslutning till behandlingen av tandvårdsrädda patienter. Mer kunskap om tandvårdsrädsla efterfrågades av flertalet tandhygienister.

  Konklusion: Tandhygienisterna är medvetna i sitt arbete med tandvårdsrädda patienter.

 • 4848.
  Torell, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Sundberg, Linda
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Friluftsliv i skolan: En studie om en utomhusprofilerad skolas friluftsliv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 4849.
  Torgersen, Lorraine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Malmö Högskola.
  Mer djur i socialt arbete?: socionomers röster2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study focuses on the use of animals in social work from the perspective of social workers. The purpose of this study is to examine social workers’ experiences of animal assisted social work and how social workers view the integration of animals in various fields of social work. The research is based on a qualitative method and four semi-structured interviews were conducted with social workers. The theories incorporated in the study are Attachment Theory and Sense of Coherence (SOC).

  The following results are presented: Social workers are considered to have a more comprehensive understanding of clients compared to their associates who do not hold a degree in Social Work. The Social Work Programme prepares you for work in various roles in numerous work places and the social workers claim to sympathise with the many aspects which affect clients. Some of the positive aspects of incorporating animals in social work include opportunities to experience the outdoors and exercise when spending time with the animals but also the additional satisfaction of being able to offer clients these benefits. The social workers are aware of potential safety risks in handling and associating with the animals and these safety risks appear to have a negative impact on animal assisted social work. According to the social workers, animal allergies can be minimized and should not be the focal point. SOC and its three components – Comprehensibility, Manageability and Meaningfulness have been applied to the social workers experiences of animal assisted social work and their experiences shared indicate that animals can hold properties of an attachment figure. Animals have a calming effect on clients, and assist in the connection between social worker and client.

 • 4850.
  Torlöf Martinsson, Kathinka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Fribrock, Maria
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vad ser lärarna ute på fältet för syfte med de nationella proven i årskurs fem?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om lärares förhållande till de nationella proven, som sedan 1996 hålls för skolår 5, i syfte att hjälpa till för bedömning av elevers kunskaper. Vi ville också undersöka om det fanns andra faktorer som påverkade lärares bedömning av elever. Vi valde att göra en fallstudie i form av intervjuer och observationer. Vårt material hämtade vi från två olika skolor.

  I vår teoridel redogörs för Skolverkets riktlinjer i användandet av de nationella proven samt dess syfte. Här framkommer det även olika bedömningsformer som alla har för avsikt att ge en lärare den bästa förutsättning för en rättvis bedömning av elevers kunskaper.

  Några olika former av bedömning presenteras och diskuteras i relation till en rättvis bedömning av elevers kunskaper.

  I vår undersökande del framkommer det att lärare använde sig av olika material och inte bara de nationella proven då de bedömde elevernas kunskaper i matematik.

949596979899100 4801 - 4850 of 5146
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf