hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
92939495969798 4701 - 4750 of 5007
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4701.
  Tingström, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Madame Bovary den tredje: en feministisk och socialhistorisk analys av Emma Bovary som kvinna, hustru och moder2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en närläsning av Gustave Flauberts Madame Bovary fokuserar denna studie på huvudkaraktären, Emma Bovary, och hennes brytningar från de förväntningar som finns på henne som kvinna, hustru och moder. Förväntningar som bestämmer hur hon bör vara och agera. Emma jämförs dessutom med romanens andra kvinnor då även de analyseras. Studien utförs med stöd i feministiska teorier men även ett socialhistoriskt perspektiv används. Det resultat som går att finna består av Emmas ovilja till anpassning i sina kvinnliga roller. Hon vägrar vara enbart kvinnlig, sätter sig själv i första hand, frånsäger sig ansvaret för hem och hushåll och stöter bort sin dotter. Emma varken kan eller vill vara den kvinna som det förväntas av henne, istället vill hon vara den hon drömmer om och det i en annan verklighet än sin egen.

 • 4702.
  Tingström, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skola i fritt fall?: en diskursanalys av skoldebatten på två ledarsidor2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan är ett ämne som återkommande diskuteras och debatteras och denna studie har som syfte att analysera och jämföra dagens diskurser om skolan, så som de kommer till uttryck på Aftonbladets och Dagens Nyheters ledarsidor. Studien fokuserar på vilka särdrag som går att finna på tidningarnas ledarsidor om skolan men också hur funna diskurser kan förstås ur ett kritiskt utbildningsteoretiskt perspektiv. Insamlat material analyseras med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys och resultatet ställs i en teoretisk analys mot studiens valda teori, som behandlar skolan i det postmoderna samhället. Det resultat som går att finna består av likheter men också skillnader i hur de olika tidningarna skriver ut och kommunicerar bilden av skolan på sina ledarsidor. Den reglerade skolan med ett fåtal aktörer framställs som den goda skolan av Aftonbladet medan Dagens Nyheter framhäver det fria valets skola med ökande krav på kontroll. Det går i diskurserna om skolan att finna diskursiva mönster som till stor del är gemensamma för båda tidningarnas ledarsidor. I diskurserna synliggörs återkommande ett nyttotänkande och vad som främst fokuseras i tidningarnas ledare är inte utvecklingen av ett mer demokratiskt samhälle utan istället ett mer konkurrenskraftigt samhälle. Med detta följer synen på skolan som förmedlare av nyttiga, och mätbara, kunskaper som kan leda till ekonomisk vinning. Den svenska skolan anses inte kunna leva upp till detta och de båda tidningarna enas om att den svenska skolan är i kris, den kanske till och med befinner sig i fritt fall.

 • 4703.
  Tingström, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Välgörenhet och individens välfärdsansvar: välgörenhetsbegreppet i välfärdsstatens förändring2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genomföra en ideologiskritisk analys av välgörenhetsbegreppet i det senmoderna samhällets välfärdsförändring. I utförandet av detta har välgörenheten som teori och praktik skisserats upp med hjälp av teorier om det senmoderna samhället. Teorin har använts som ett ideologikritiskt verktyg i studiet av det offentliga samtalet kring välgörenhet. Ett offentligt samtal som i studien innefattas av massmedialt men också politiskt material. Studiens resultat visar på en samhälls- och välfärdsförändring som fått till följd att välgörenhetsbegreppet liberaliserats och instrumentaliserats. Ett utökat fokus på välgörenhet kan i studien ses som ett kännetecken för det senmoderna samhället och den medföljande ansvarsförskjutningen av välfärden.

 • 4704.
  Tinnert, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  LEK är LIV En studie om hur pedagoger uttrycker sig om lek, lärande och lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Leken har en stor betydelse för barns utveckling. För barn som är i behov av särskilt stöd ex. svårt att koncentrera sig eller brister i sitt lekbeteende, finns lekarbete som är ett specialpedagogiskt arbetssätt. Lekarbete står för ”barnet i lek arbetar med sin utveckling”. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger utrycker sig kring lekens betydelse, om leken finns med i det dagliga arbetet i skolan och om lek/lekarbete är något som används som ett specialpedagogiskt arbetssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I litteraturgenomgången behandlas bl.a. vad lek är, hur olika forskare ser på lek, lek i förskola/förskoleklass/skola och lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt. Genom att intervjua sex pedagoger som arbetar i förskoleklass och skolans första år har jag undersökt hur de ser på vad lek är, att använda lek i lärandet och lek som ett specialpedagogiskt arbetssätt. Resultatet av undersökningen visar att pedagogernas definition av lek varierar, men att de alla anser att leken är viktig och att de använder sig mycket av lek vid inlärning. Resultatet visar också att leken inte får glömmas bort och att förskolans pedagogik med mycket lek ska få plats i skolans lägre årskurser. Studien visar att lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt är en metod som kan passa och hjälpa många barn som är i behov av särskilt stöd.

 • 4705.
  Tobian, Vanessa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ajdinovic, Daliborka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  En studie om utagerande barn med sociala svårigheter i förskolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete handlar om utagerande barn som har sociala svårigheter i förskolan. Syftet med arbetet var att undersöka vilket bemötande pedagogerna har gentemot utagerande barn samt vilka metoder och strategier som används i arbetet för att integrera dessa barn. I arbetet var vårt mål även att undersöka om de utagerande barnens föräldrar är med i pedagogernas arbete, svårigheter som kan uppstå i arbetet och om eventuellt andra resurser finns tillgängliga för både de utagerande barnen och pedagogerna på förskolan. Dessa presenteras i litteraturgenomgången och diskuteras sedan i samband med resultatet i diskussionsdelen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning med sex pedagoger från olika förskolor i södra Skåne har vi fått fram svar på uppsatsens frågeställningar där enstaka verkliga fall har presenterats av de intervjuade pedagogerna.

 • 4706.
  Tobiasson Svensson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Torngren, Matilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Man måste blada hela världen”: En learning study kring förskolebarns lärande om lövsprickning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att studera förskolebarns lärande om lövsprickning och hur förskollärare kan underlätta detta lärande. Metoden som används är learning study, vilket kan sägas vara en form av aktionsforskning. Learning study är en metod för att studera elevers lärande, det är praxisnära forskning som knyter samman teori och praktik. Det som analyseras är inte undervisningsmetoder, utan hur de kritiska aspekterna som underlättar förståelsen av lärandeobjektet presenteras. Den teoretiska utgångspunkten är variationsteorin som har många likheter med den utvecklingspedagogik som präglar förskolans läroplan.

  Förskolan ska sträva efter att barnen förstår naturvetenskapliga fenomen och sammanhang. Studier visar att kompetensutveckling inom lärarkåren på området naturvetenskap och små barn har positiv inverkan på barns lärande. De learning studies som gjorts i förskolan är få vilket gör denna studie relevant för utbildningsvetenskapen.

  Studien presenterar vilka kritiska aspekter som kan finnas hos förskolebarn för att lära sig om var löv kommer ifrån samt hur en learning study kan påverka barns lärande kring detta. En kritisk aspekt för att förstå att lövsprickning är en del av växtens kretslopp är att kunna skilja på död och levande gren. En annan kritisk aspekt är att förstå knoppen som en del i lövets kretslopp. Studien visar att det variationsteoretiska perspektivet på lärande gynnar de barn som hade svagare förkunskaper. Den visar också att barn tidigt har utvecklat en vardagsföreställning som förskollärarna kan ha svårt att utmana. Vi fann att förskollärarens förhållningssätt är lika viktigt för barns lärande som att finna de kritiska aspekterna.

 • 4707.
  Toftner, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Andersson, Alexandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Är skolan en skola för alla?: En studie om hur idrottslärare talar om sitt arbete mot målet en skola för alla2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte i vår studie är att undersöka hur idrottslärare uppfattar sitt inkluderande uppdrag och talar om hur de arbetar mot målet en skola för alla. Vi intervjuade fem idrottslärare på olika skolor. Vi ställde olika frågor till idrottslärarna om bland annat bemötande, anpassningar, motivation, tillgänglighet och delaktighet. Efterhand som vi transkriberade intervjuerna identifierade vi fyra kategorier i materialet. Den första kategorin ”en skola för alla” innehåller lärarnas upplevelser av arbetet mot målet en skola för alla. ”Motivation” är den andra kategorin, där lärarna uttrycker hur de motiverar alla elever att delta i undervisningen. Under kategori tre, ”bemötande”, kom vi fram till att de flesta lärare ansåg att det var viktigt att bemöta alla elever olika. Den fjärde kategorin blev ”anpassningar”, där lärarna talade om olika sätt att anpassa sin undervisning så att alla elever känner delaktighet. Resultatet av vår studie visar att lärarna har skilda uppfattningar om en skola för alla, men att vi även kan se vissa likheter. Det mest uppseendeväckande med vårt resultat är att flera av idrottslärarna ansåg att det redan var en skola för alla, trots att de inte hade haft särskilt många elever med till exempel funktionsnedsättningar. 

 • 4708.
  Toivonen Kastarinen, Anne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Interventioner för livsstilsförändring avseende kost och fysisk aktivitet inom primärvården2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Ill-health related to unhealthy lifestyle is increasing and despite existing knowledge about healthy lifestyle it is difficult to change behaviour. Counselling in the primary health care is often superficial and without critical elements for behaviour change. Aim: The aim of this paper to elucidate interventions for change of lifestyle with respect diet and physical activity. Method: A literature review was carried out and ten scientific articles were analyzed and compiled in two main categories: design of these interventions and participation in them. Results: Education, decision making, goal setting, feedback, social support and follow-up were identified as critical elements for behaviour change. The interventions that all showed positive effects on diet, physical activity or feedback from participants were mainly carried out by dieticians, physicians and registered nurses. The participation was generally high. Interventions carried out in routine primary health care by registered nurses demonstrated participation over 88% and the primary health care nurses were identified as appropriate professionals for the interventions. Conclusion: Multilevel Interventions for change of lifestyle with respect to diet and physical activity should be used for behavioural changes and motivated district nurses constitute an ideal group for conducting interventions in primary health care setting that also permits a natural cooperation with other health professionals.

 • 4709.
  Tollgren, Ulrika
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Materia i omvandling: Grundskoleelevers förståelse av fotosyntesen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Målet för den naturvetenskapliga undervisningen är att ge eleverna kännedom om och förståelse för grundläggande begrepp och sammanhang. Fotosyntesen är en avgörande förutsättning för liv. För att förstå hur ekosystem hänger ihop krävs en förståelse för att atomer varken nybildas eller försvinner utan att alla processer innebär att atomerna är de byggstenar som används om och om igen. Denna insikt hos enskilda individer kan vara avgörande för hur mänskligheten lyckas hantera globala miljöproblem i ett större samhällsperspektiv.

   

  Undersökningsgruppen består av 24 elever i årskurs 8. De fick inledningsvis formulera sig skriftligt om hur de tänker kring materiaomvandling i samband med fotosyntes och förbränning. Under 5 veckor fick de följa ett slutet kretslopp, samtidigt som de undervisades om materiaomvandling i samband med fotosyntesen. Eleverna deltog i en strukturerad halvklassdiskussion runt ett slutet kretslopp. Frågeställningarna behandlade vanliga vardagstankar och de baserades på några av de svårigheter som finns för fördjupad förståelse för fotosyntesen enligt NO-didaktikforskaren Björn Andersson. Undersökningen avslutades med att eleverna återigen fick formulera sina tankar skriftligt.

   

  Undersökningens resultat verifierar övrig didaktisk forskning som pekat på svårigheter att förstå materiaomvandling. De undersökta eleverna visade inte upp det molekylbegrepp som innebär att samma atomer som ingår i en process återfinns som produkter efteråt.

   

  Studien pekar också på att elevernas kvalitativa förståelse hänger samman med hur undervisningsstoffet presenteras. Varje individ lever i sin unika verklighet. Dessa elevers förståelse verkar fördjupas när de upplever en verkligt kvalitativ skillnad mellan förförståelsen och den undervisning som presenteras. I annat fall läggs nya fakta till gamla strukturer och eleven har lärt sig något annat än det som pedagogen avsåg att förmedla

 • 4710.
  Tollgren, Ulrika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hyddesten, Hilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Det är ju bra att kunna räkna, eller hur?": - gymnasieelevers attityder till kunskapsmålen i matematik A2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla gymnasielever läser kärnämneskursen matematik A. Syftet med detta arbete är att undersöka elevernas attityder till ämnet matematik samt vilken nytta eleverna uppfattar att de har av de nationella kursmålen för matematik A i privatlivet och i sin studieinriktning.

  Undersökningen genomfördes som en enkät i tre studieförberedande klasser och i tre yrkesförberedande klasser på en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Eleverna i samtliga klasser värderar ämnet matematik så som viktigt, även om de inte tyckte det var roligt. Endast eleverna på det naturvetenskapliga programmet uppfattar ämnet som både viktigt och roligt. Eleverna på samhällsvetenskapligt program med fotbollsprofil samt eleverna på barn- och fritidsprogrammet uppfattar matematiken som viktig och tråkig.

  När eleverna värderade de olika kursmålen i relation till sin elevsituation värderade eleverna på de studieförberedande programmen de olika målen jämt över som ganska viktiga med motiveringen att de krävs för att klara kursen. Eleverna i de olika yrkesförberedande programmen värderade klassvis målen tydligt som olika viktiga beroende på sin studieinriktning. De motiverade sina svar med många praktiska exempel och värderade de mål, som hade praktisk koppling till deras yrkesutbildning, högt.

 • 4711.
  Tolstikova, Natalja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Learning English Vocabulary via Online Communication: a study of vocabulary learning strategies used by English learners in Lithuania2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to investigate vocabulary learning strategies that are used and perceived to be helpful by English learners while communicating online. The participants of the study are 20 young Lithuanian English learners (23-28 years old) who use online communication on a weekly basis. The method of the research is a combination of a questionnaire and a follow-up email interview. The questionnaire items are based on Schmitt’s taxonomy of vocabulary learning strategies (1997), while the interview questions deal both with certain choices in the questionnaire and general attitudes towards online communication. The results of the study show that an overwhelming majority of the respondents are experienced users of a number of online communication types and mostly interact via emails and short messages about leisure and work issues. The most used vocabulary strategies are different from the ones perceived to be most helpful. Although the respondents tend to choose individual determination strategies to discover a new word’s meaning, they believe social strategies to be highly beneficial. A conclusion might be made that as long as language learners are provided with instructions, socializing on the Internet might be a tool of English vocabulary learning.

 • 4712.
  Tomasson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Pålsson, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Specialpedagogen En studie över lärares förväntningar på specialpedagogen 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Av tradition har specialpedagogiken handlat om normalitet och avvikelse. Målet med dagens skola är en skola för alla, där den breda mångfalden ses som en tillgång. Alla som lever tillsammans i samhället ska också kunna gå i samma skola. Studien syftar till att genom en kvalitativ studie undersöka vilka förväntningar lärare i grundskolan har på specialpedagogen. Samtidigt redogörs för den syn specialpedagogen själv har på sitt uppdrag. Den semistrukturerade intervjumetoden är utförd i en kommun, där åtta lärare och fem specialpedagoger intervjuats. Tidigare forskning skildrar det specialpedagogiska ämnet, dess historiska framväxt och specialpedagogens etablering av yrkesrollen. Det specialpedagogiska yrkesuppdraget beskrivs utifrån de tre benen; undervisa, utveckla och utreda.

  Resultatet visar att den vanligaste förväntningen på specialpedagogen rör undervisning av elever i svårigheter. Det uttrycks ett stort behov av att specialpedagogen är den som läraren kan bolla tankar och idéer med samt få råd, stöd och hjälp av. Detta definieras som en form av handledning, men en mer strukturerad form av handledning efterfrågas också. Specialpedagogen förväntas göra utredningar, utvecklingsbedömningar, tester och diagnoser samt observationer av elever.

  Förväntningarna från lärarna stämmer i stort sett överens med specialpedagogens syn på sina arbetsuppgifter och går åt det håll som det specialpedagogiska uppdraget beskrivs i utbildningsplanen.

 • 4713.
  Tordsson, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  I ljuset av läxans renässans: faktorer som får elever att ägna sig åt självstudier och göra sina läxor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Självstudier upplevs av många lärare och elever, även i denna studie, som en mycket viktig del av lärandet. Hemmet eller andra avskilda platser som bibliotek kan erbjuda en lugnare studiemiljö än skolans, vilket är essentiellt för koncentrationen. Flera av lärandets nödvändiga delmoment, att nå förståelse, lära in fakta och repetition gynnas av självständigt arbete enligt forskning om läxans fördelar och nackdelar. Denna forskning pekar även på vikten av att gradvis öva upp den mentala och praktiska förmågan till självstudier. Det senare kan anses vara avgörande inför ett självstyrt livslångt lärande i yrkesliv och högre studier såväl som i den privata sfären.

  I det här arbetet intervjuades fem lärare individuellt och åtta naturvetarelever i grupp om vilka faktorer de ansåg var avgörande för att elever ägnar sig åt självstudier. Lärarna menade att föräldrarnas kravbild och överföring av värderingar var viktigast, medan eleverna hävdade att det var lärarnas kravbild och uppföljning av läxor som var avgörande. Eleverna exemplifierade med att de på grund av skillnaderna mellan två av deras lärares agerande alltid gjorde sina läxor i ämnet latin men sällan i ämnet engelska trotts att detta skapade stor frustration, eftersom de upplevde engelska som ett mycket viktigare ämne.

  Intervjuresultaten implicerar därför att det främst är det yttre motivationstrycket, från lärare och föräldrar, som får de undersökta naturvetareleverna att ägna sig åt självstudier.

 • 4714.
  Torefalk, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Holmén, Lina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tandhygienisters uppfattning av att identifiera och behandla tandvårdsrädda patienter - En kvalitativ studie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur tandhygienister på tandvårdskliniker för allmäntandvård identifierar tandvårdsrädda patienter och hur de uppfattar att behandla dessa.

  Material och metod: Materialet inhämtades genom intervjuer med elva tandhygienister som arbetade på Folktandvårdskliniker inom allmäntandvård i Kristianstad med omnejd. Metoden var kvalitativ och data analyserades med en innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och analyserades och resulterade i tre huvudkategorier som beskrev hur tandhygienister identifierar tandvårdsrädda patienter och upplever att behandla dessa. Kategorierna var patienternas beteende, psykologiskt tillstånd och hantering.

  Resultat: Tandhygienisterna försöker att vara lugna och fokuserade på att hjälpa och behandla den tandvårdsrädde patienten på ett så tillfredställande sätt som möjligt. De försöker också att planera behandlingen tillsammans med patienten. Tandhygienisterna upplever ingen märkbar stress eller olust i anslutning till behandlingen av tandvårdsrädda patienter. Mer kunskap om tandvårdsrädsla efterfrågades av flertalet tandhygienister.

  Konklusion: Tandhygienisterna är medvetna i sitt arbete med tandvårdsrädda patienter.

 • 4715.
  Torell, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Sundberg, Linda
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Friluftsliv i skolan: En studie om en utomhusprofilerad skolas friluftsliv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 4716.
  Torgersen, Lorraine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Malmö Högskola.
  Mer djur i socialt arbete?: socionomers röster2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study focuses on the use of animals in social work from the perspective of social workers. The purpose of this study is to examine social workers’ experiences of animal assisted social work and how social workers view the integration of animals in various fields of social work. The research is based on a qualitative method and four semi-structured interviews were conducted with social workers. The theories incorporated in the study are Attachment Theory and Sense of Coherence (SOC).

  The following results are presented: Social workers are considered to have a more comprehensive understanding of clients compared to their associates who do not hold a degree in Social Work. The Social Work Programme prepares you for work in various roles in numerous work places and the social workers claim to sympathise with the many aspects which affect clients. Some of the positive aspects of incorporating animals in social work include opportunities to experience the outdoors and exercise when spending time with the animals but also the additional satisfaction of being able to offer clients these benefits. The social workers are aware of potential safety risks in handling and associating with the animals and these safety risks appear to have a negative impact on animal assisted social work. According to the social workers, animal allergies can be minimized and should not be the focal point. SOC and its three components – Comprehensibility, Manageability and Meaningfulness have been applied to the social workers experiences of animal assisted social work and their experiences shared indicate that animals can hold properties of an attachment figure. Animals have a calming effect on clients, and assist in the connection between social worker and client.

 • 4717.
  Torlöf Martinsson, Kathinka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Fribrock, Maria
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vad ser lärarna ute på fältet för syfte med de nationella proven i årskurs fem?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om lärares förhållande till de nationella proven, som sedan 1996 hålls för skolår 5, i syfte att hjälpa till för bedömning av elevers kunskaper. Vi ville också undersöka om det fanns andra faktorer som påverkade lärares bedömning av elever. Vi valde att göra en fallstudie i form av intervjuer och observationer. Vårt material hämtade vi från två olika skolor.

  I vår teoridel redogörs för Skolverkets riktlinjer i användandet av de nationella proven samt dess syfte. Här framkommer det även olika bedömningsformer som alla har för avsikt att ge en lärare den bästa förutsättning för en rättvis bedömning av elevers kunskaper.

  Några olika former av bedömning presenteras och diskuteras i relation till en rättvis bedömning av elevers kunskaper.

  I vår undersökande del framkommer det att lärare använde sig av olika material och inte bara de nationella proven då de bedömde elevernas kunskaper i matematik.

 • 4718.
  Tornberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Inställningen till dans hos lärare i idrott och hälsa på högstadiet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Dansen har funnits lika länge som människan och den fyller flera viktiga funktioner. I det här arbetet tas en rad positiva effekter av dansen upp. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning lärare i idrott och hälsa har till dans. Med inställning så menas kunskap, färdighet och attityd till dans och om deras inställning till dans påverkar hur mycket de använder sig av dans i undervisningen. En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av enkäter för att få svar på problemformuleringen. Enkäten skickades ut till lärare i idrott och hälsa på högstadiet i alla landskap i Sverige för att få en stor spridning på undersökningen. I studiens teoretiska bakgrund belyses dansen ur ett historisk, socialt och psykologiskt perspektiv. Dessutom presenteras dansens effekter för rörelsesinnet samt vad som står om dans i styrdokumenten.

  Resultatet visar att dansundervisningen får begränsat med tid i skolorna. Majoriteten av lärarna i idrott och hälsa tycker inte att dans är roligt men anser att dansen har en viktig roll i skolan. Det framkommer att idrottslärarna anser sig ha otillräckliga färdigheter inom dans. Några slutsatser som kommer fram i diskussionen är att om eleverna och lärarna i idrott och hälsa ska tycka det är roligt med dans så måste dansundervisningen hänga med i utvecklingen och lärarna i idrott och hälsa skall inte vara rädda för att lyfta in nya stilar och ny musik. Resultatet av undersökningen visar att en fortbildning för lärare i idrott och hälsa inom dans är nödvändig för att höja kvaliteten, intresset och användandet.

 • 4719.
  Tornberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Inställningen till dans hos lärare i idrott och hälsa på högstadiet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Dansen har funnits lika länge som människan och den fyller flera viktiga funktioner. I det här arbetet tas en rad positiva effekter av dansen upp. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning lärare i idrott och hälsa har till dans. Med inställning så menas kunskap, färdighet och attityd till dans och om deras inställning till dans påverkar hur mycket de använder sig av dans i undervisningen. En kvantitativ undersökning har genomförts med hjälp av enkäter för att få svar på problemformuleringen. Enkäten skickades ut till lärare i idrott och hälsa på högstadiet i alla landskap i Sverige för att få en stor spridning på undersökningen. I studiens teoretiska bakgrund belyses dansen ur ett historisk, socialt och psykologiskt perspektiv. Dessutom presenteras dansens effekter för rörelsesinnet samt vad som står om dans i styrdokumenten.

  Resultatet visar att dansundervisningen får begränsat med tid i skolorna. Majoriteten av lärarna i idrott och hälsa tycker inte att dans är roligt men anser att dansen har en viktig roll i skolan. Det framkommer att idrottslärarna anser sig ha otillräckliga färdigheter inom dans. Några slutsatser som kommer fram i diskussionen är att om eleverna och lärarna i idrott och hälsa ska tycka det är roligt med dans så måste dansundervisningen hänga med i utvecklingen och lärarna i idrott och hälsa skall inte vara rädda för att lyfta in nya stilar och ny musik. Resultatet av undersökningen visar att en fortbildning för lärare i idrott och hälsa inom dans är nödvändig för att höja kvaliteten, intresset och användandet.

 • 4720.
  Torstensson, Olivia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Albinsson, Magdalena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ska vi lägga pennan åt sidan?: en studie om för- och nackdelar med att skriva sig till läsning med dator utifrån sex lärares perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att framhäva pedagogers perspektiv på för- och nackdelar med arbetet kring strategin att skriva sig till läsning. Metoden vi valt är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex verksamma pedagoger som alla arbetar med att skriva sig till läsning med hjälp av dator. Pedagogerna fick inte några frågor innan intervjutillfället. Forskningsbakgrunden tar upp ett historiskt perspektiv på läs- och skrivinlärningen, verksamma lärare som arbetar med pedagogiken samt hur användandet av tekniken i strategin fungerar. Styrdokumentens syn på informations- och kommunikationsteknik belyses liksom pedagogernas roll i arbetet med att skriva sig till läsning. Studien visar att fördelarna med att skriva sig till läsning framförallt är att:  Undervisningen är lätt att anpassa efter individens behov och intresse.  Elever med läs- och skrivsvårigheter kan lyckas på lika förutsättningar som övriga elever.  Sambandet mellan skriv- och läslärandet tydliggörs i arbetet med att skriva sig till läsning. Största nackdelen är när informations- och kommunikationstekniken inte fungerar. Vår slutsats är att strategin är aktuell i dagens samhälle men att det fortfarande har bedrivits för lite forskning kring området. Ämnesord: ASL, IKT, skola, samspel, pedagogik

 • 4721.
  Toth, Gabriel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vasovic, Milan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Generation Y som investerare: en kvantitativ studie om hur generation Y:s karaktäristika påverkar deras investeringsbeteende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nyanländande Generation Y håller på att positionera sig på arbetsmarknaden och omfattas av individer födda inom intervallet 1980 – 1995. Det återfinns dessvärre ytterst lite forskning gällande generationens investeringsbeteende. Mestadels av tidigare forskning har hittills handlat om hur tidigare generationer, så som Baby Boomers och Generation X, tenderar att investera. Denna studie har därför försökt bidra till att fylla ut tomrummet i kunskapen beträffande Generation Y.

  Studien utreder investeringsbeteendet hos Generation Y genom att undersöka hur specifika karaktäristika påverkar deras sä̈tt att investera. Således är syftet med denna studie att kartlägga och analysera hur Generation Y:s särskilda karaktäristika påverkar deras investeringsbeteende. Tillvägagångssättet har varit att det först konstruerades en modell utifrån den redan tillgängliga forskningen, varpå uppsatsen därefter avsåg att testa validiteten och kvaliteten i våra antaganden och i den upprä̈ttade modellen.

  Uppsatsen utfördes med hjälp av en kvantitativ metod med positivistisk filosofi och deduktiv ansats. Undersökningsverktyget som till största grad användes för studien var en internetbaserad enkät där respondenterna fick ta del av en rad olika påståenden. Respondenterna som har deltagit i denna studie är till majoriteten bosatta i Sverige och omfattar respondenter som vid undersökningstillfället var 15 – 70 år.

  Denna studie indikerar slutligen att Generation Y har ett särskilt investeringsbeteende och att deras specifika sätt att investera på grundar sig i deras särskilda karaktäristika, vilket också påvisas med hjälp av ett antal statistiska modeller. Resultatet åskådliggör ytterligare att även demografiska faktorer som modersmål, kön och ålder påverkar investeringsbeteendet.

  Ett förslag till framtida forskning kan vara att komplettera uppsatsens kvantitativa metod med en kvalitativ metod. Detta tillvägagångssätt hade således kunnat bidra till en djupare förståelse för forskningen och ett bättre resultat och har därför varit av stort värde för uppsatsen.

 • 4722.
  Toxi, Benita
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Sonesson, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Eleven i centrum? - är det möjligt? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att belysa lärares uppfattning om det faktum att det är eleven som ska stå i centrum i dagens skola och hur de säger sig arbeta med detta. I litteraturdelen belyser vi relevanta delar från styrdokumenten och olika teorier om hur man kan sätta individens lärande i centrum, samt vilka faktorer som kan tänkas påverka eleverna när de lär. I vårt arbete använde vi också Skolverkets undersökningar som beskriver hur dagens skola arbetar med detta. Vår empiriska del består av åtta kvalitativa intervjuer med verksamma grundskollärare. Vår resultat visar att alla tycker att det är bra att eleven ska stå i centrum, det är nästintill en självklarhet. Man arbeta på i sin tro att man sätter eleven i centrum vilket man också gör men på ett tämligen enkelriktat sätt. Lärarrollen är förändrad och det påverkar möjligheten att möta eleverna.

 • 4723.
  Tran, Ngan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Belul, Ebru
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  “Oh! I’m buying this bikini, it’ll fit perfectly when I’ve lost 2 kilos”: a study on how lingerie and swimwear companies influence consumers to buy their products2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Approximately 50% of girls and young women are not satisfied with their bodies. A huge reason for this is the thin body ideal dominating today’s social media. Lingerie and swimwear companies like Victoria’s Secret, Hunkemöller and Triangl uses the thin body ideal in their social media marketing but do not get any consequences for it. Today’s generation Z have been affected a lot from this kind of marketing.

  The purpose of the study was to understand how it is possible that young women from generation Z are willing to buy products from the lingerie and swimwear industry, when most of the time these companies’ social media marketing have an unrealistic image of the perfect body. In order to fulfill the purpose, a qualitative strategy was conducted through the use of three different focus groups. In these interviews, fifteen young women discussed the Instagram pictures of Victoria’s Secret, Hunkemöller and Triangl.

  The conclusions of the study show how companies are using the thin body image in their marketing to influence young women from generation Z into wanting to buy their products. When companies use the stereotyped woman in their marketing, consumers would either want to resemble the models that are perceived as the female stereotype or be socially accepted by being thin. However, consumers could also want to be perceived in a certain way, that is the way of the stereotyped woman on social media. Therefore, the product is attractive for the consumers even though this situation can be understood as unethical. 

 • 4724.
  Trifunovska, Kristina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Trifunovski, Robin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Human Resource Management: motivation among emplyees in multinational corporations2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Problem: Motivation is the number one problem facing businesses today. It is essential for employers to recognize what motivates employees in order to improve productivity and ensure the success of the company (Wiley, 1997). Even though employee motivation is a well researched topic, most studies have particularly focused on small domestic companies. Opportunities within MNCs and small companies are significantly different. Qualitative methods in the field of management is very limited, which the article by Cassell, Symon, Buehring and Johnson (2006) supports. 

  Purpose: The purpose of this dissertation is to explore what motivates employees to work. Focus will be on employees working in multinational corporations in Sweden. In order to do so, we aim to identify key factors which have an impact on motivation at work. This study will contribute with a framework of motivational factors in a organization. It will also give an insight in employees’ attitudes towards motivation and what motivation means to them. 

  Methodology: This thesis will use a qualitative method. The study is based on an interpretivistic philosophy with an abductive research approach. In order to answer our research question, primary data is collected through interviews with a number of employees from multinational companies in Sweden. This research strategy enables us to make investigations about work motivation.

  Conclusions: After analyzing the motivational factors in our study, we can make the conclusion that motivation is highly personal and differs from individual to individual. Work motivation is also not consistent over time, meaning, the factor which motivates an individual today will most likely not be the same motivational factor a year from now. It is clear that personal circumstances will have an impact on employee motivation. Results reveal that employees who are in the same profession are similarly motivated and satisfied in their work.

 • 4725.
  Trifunovska, Kristina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Trifunovski, Robin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekelund, Christer
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  Franchisor-franchisee relationships: an interaction approach2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose- The purpose of this paper is to examine franchise relationships by using an interaction approach which involves several exchanges or actor bonds between a franchisor and franchisee, such as information, social, and cooperative exchanges, which create a long-term relationship. The objective is to provide a conceptual framework to investigate the relationship from the franchisee’s point of view since little research has been conducted from this perspective.

  Design/methodology/approach- This study is based on a web survey directed towards franchisees in Sweden. A total of 191 survey responses were obtained from a wide range of industries, representing a 16.2% response rate. A Pearson Correlation test was performed for the hypotheses.

  Findings- The findings supported all five hypotheses. The results show that 160 firms exchange information with the franchisor through an IT system. It is also evident that the majority who use IT systems are small businesses, however, this is due to the fact that the largest sample of this study consists of small firms (n=180).

  Research limitations/implications- Limitations of this study involve the somewhat difficulty to obtain access to a large sample of franchisees because of franchisors´ unwillingness to provide contact and email information (in some cases due to confidentiality). The majority of firms participating in the study are categorized as small organizations, a desired comparison of results from larger firms is, consequently, limited.

  Originality/value- The paper contributes to filling the gap within franchise relationship literature by applying an interaction approach in contrast to prior economic theories in this field of study.

 • 4726.
  Trifunovski, Alexandar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Steén, Max
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Micro-firms and the auditor: a study of the individual-firm commitment between auditors and exempted firms in Sweden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose with this dissertation is to examine the individual–firm commitment between auditors and exempted firms from the client perspective and how it is influenced by relational influencing factors. The impact of these factors is investigated through a three component model incorporating affective, calculative and normative commitment.

   

  Method: The study encompasses a triangular research method and can be seen as a twofold complementary approach. The choice of methodology seeks to qualitatively investigate how auditors actively work to impact the level of trust, social bonds and satisfaction as well as the level of commitment in their relationship with the exempted firm. The intention is to complement the findings from the qualitative study with quantitatively measured factors from the client’s perspective using a survey strategy.

   

  Conclusion: The findings of this study indicated that micro-firms are predominantly affectively committed to their auditor based on positive feelings of attachment and less due to normative and calculative reasons. Trust and satisfaction proved to be the most significant factors in ensuring long-term and enduring relationships between auditors and micro-firms.

   

  Implications: Affective commitment proved to be the most significant construct in explaining the characteristics of the auditor-micro firm relation in this study. By critically evaluating the relationship, the auditor can assess to which degree trust, social bonds and satisfaction can be implemented to strengthen the commitment of the exempted firm, thus influencing their long-term staying intention.

 • 4727.
  Trikson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt: en kvalitativ studie på en gymnasieskola i södra Sverige2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att belysa det tematiska och ämnesintegrerade arbetssättet somett stöd till lärande. De teoretiska utgångspunkterna tar sin ansats i framförallt Deweys ochVygotskijs syn på kunskap och lärande. Betoningen ligger på att skapa ett meningsfulltlärande där elevens erfarenheter tas till vara och undervisningen därmed upplevs begriplig,hanterbar samt meningsfull. Studien baseras på en kvalitativ undersökning med fyralärarintervjuer samt en fokusgrupp med elever i en fallstudie som utförts på en specifikgymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visar att såväl lärare som elever finner det tematiskaoch ämnesintegrerade arbetssättet meningsfullt. Eleverna upplever att de har möjlighet attkunna fördjupa sig. Lärarna är tudelade i denna fråga beroende på om fördjupning avserämnesspecifik fördjupning eller möjligheten att se helheten. Såväl lärare som elever menar attämnesintegrerat arbete skapar en helhetsbild av kunskap. Några lärare menar dock att längreteman med en bredare definition hade varit önskvärt för att kunna nå en fördjupning inomvissa ämnen.

 • 4728.
  Trkulja, Simo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bidragsfusk i det senmoderna samhället: en analys av diskussioner på Flashback Forum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våra attityder har stor betydelse för det kontrollkriminologiska fältets utseende och för de civil och straffrättsliga institutionernas funktion i vår samtid. Forumanvändarnas språkbruk är i den meningen ideologiskt och bidrar till att underbygga den rådande världsbilden. En världsbild som legitimerar etablerade maktförhållanden. Av denna anledning är medvetenhet om dominerande attityder betydelsefullt. En kritisk granskning av inläggen i Flashback Forum bidrar till att klargöra de sociala konsekvenserna av människors inställning till bidragsfusk.

  Syftet med uppsatsen är att genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys granska forumanvändarnas attityder om grovt bidragsfusk i Flashback Forum mot bakgrund av nyliberala tankegångar. Detta innebär att texten analyseras i förhållande till det bredare sociala sammanhanget.

  Analysen visar att forumanvändarnas krav på mer förebyggande säkerhetsarbete i form av nya lagar och en förändrad tillämpning av existerande civil- och förvaltningsrättsliga lagar uttrycks i förhoppning om att på ett effektivare sätt hantera inbillade källor till skada - en nyliberal föreställning besatt av osäkerhet. Samtidigt resulterar denna process i en kriminalisering av alla människor i behov av stöd från det offentliga välfärdssystemet.

 • 4729.
  Trogen, Josefin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Projekt Aktiva studenter: en intervjustudie om deltagarnas upplevelse av projektet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Fysisk inaktivitet och stillasittande beteende är två av de största riskfaktorerna för ohälsa, sjukdom och död i västvärlden idag. Många människor uppfyller inte riktlinjerna kring regelbunden fysisk aktivitet, och studenter är inget undantag. Aktiva studenter var ett projekt på KTHhallen i Stockholm som bedrevs för sjätte året i rad med syftet att få fysiskt inaktiva studenter att bli aktiva. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka varför deltagarna valde att delta i Aktiva studenter, hur de upplevde projektet samt om de upplevde några effekter av sitt deltagande och i så fall på vilket sätt.  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med sex semistrukturerade intervjuer. Materialet sorterades med hjälp av studiens syfte och diskuterades sedan med hjälp av Deci och Ryans Self-Determination Theory och tidigare forskning inom ämnet. Resultat: Alla deltagare brukade vara fysiskt aktiva när de var yngre, men hade de senaste åren varit inaktiva. De definierade sig ändå som aktiva personer, vilket var en av huvudanledningarna till att de ansökte till Aktiva studenter. De ville återfå sina gamla vanor. Studien visade att Aktiva studenter hade positiva effekter på deltagarnas fysiska aktivitetsvanor. Nästan alla deltagare trodde att de skulle fortsätta med dessa vanor om ett och tio år. Studien visade också att den ökade fysiska aktivitetsnivån hade positiva effekter på deras fysiska och mentala hälsa.  Konklusion: Genom deltagande i Aktiva studenter ökade deltagarnas motivation till fysisk aktivitet, och då främst den yttre motivationen. Studenterna som deltog i studien hade varit aktiva tidigare i livet men var inaktiva vid projektets start. Det är därför inte möjligt att utifrån denna studie säga om och hur studenter som aldrig varit fysiskt aktiva tidigare, och som är fullständigt omotiverade till att bli detta, skulle påverkas av ett liknande projekt då de inte förekom som deltagare i studien, men trots detta kan ha deltagit i projektet.

 • 4730.
  Tröst, Henrik
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Ondskan i läroboken - Hitlers väg till makten framställd i svenska och finska läroböcker i historia2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsen undersöker hur Adolf Hitlers biografi och plats i historien beskrivs i

  ett antal svenska och finska läroböcker i historia för grundskolans högstadium.

  Undersökningen är avgränsad till perioden från Hitlers födsel till

  maktövertagandet i Tyskland 1933/34.

  Uppsatsen använder sig av ett antal teoretiska begrepp hämtade från tidigare

  historiografisk forskning om Hitler. Uppsatsens syfte är att se om läroböckerna

  skildrar Hitler som en individuell aktör eller som en del av en struktur. Uppsatsen

  utreder också om läroböckerna förenklar beskrivningen av Hitler genom att

  demonisera honom. Slutligen redogörs för skillnader och likheter i svenska och

  finska läroböckers biografiska beskrivningar av Hitler.

  Uppsatsens slutsats är att Hitler i samtliga läroböcker är en aktör med stor

  möjlighet att påverka historiens förlopp. De strukturella förklaringarna till Hitlers

  och nazismens framgångar är oftast ekonomiska. Det finns tendenser till

  demonisering av Hitler i läroböckerna, men överlag undviker man att diskutera

  Hitlers karaktär och person utanför den politiska sfären. Beskrivningarna av

  Hitler är likartade i svenska och finska läroböcker. De finska läroböckerna

  förklarar i högre utsträckning tyskarnas vilja att rösta på Hitler med hotet från

  kommunismen, möjligen på grund av den egna finska historiska erfarenheten från

  inbördeskriget (1917) och närheten till det forna Sovjetunionen.

 • 4731.
  Tseng, Meiyi
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nyström, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jag är inte han eller hon längre: En litteraturstudie om hur transpersoner upplever mötet med sjukvården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste årtionde har antalet ansökningar gällande könsbyte ökat i Sverige. Personer som identifierar sig som det motsatta könet, transpersoner, kan oftast ses som en utsatt patientgrupp. De personer som vill förändra sin kropp till det könet de vill efterlikna, finns det åtgärder och behandlingar som gör detta möjligt. Vilket sätter stora krav på sjukvårdspersonal. Syfte: Syftet var att beskriva transpersoners upplevelser i mötet med sjukvården. Metod: En litteraturstudie har genomförts genom att ha analyserat och sammanställt sju kvalitativa vetenskapliga artiklar. Detta resulterade i tre kategorier. Resultat: Det visade sig att transpersoner möttes av vårdpersonal med bristande kunskap, då vårdpersonal inte visste hur de skulle vårda patientgruppen. Transpersoner kände sig även förbisedda, eftersom det fanns vårdpersonal som ignorerade och nonchalerade patientgruppen. När patientgruppen sökte vård blev de diskriminerade, vilket resulterande till att patientgruppen fick finna andra transvänliga vårdgivare. Slutsats: För att undvika att transpersoner upplever sig diskriminerade samt förbisedda krävs det som vårdpersonal att vara professionell i sin yrkesroll, behandla alla sina patienter jämlikt samt ha ett holistiskt synsätt. Eftersom det finns brister inom vårdandet av transpersoner kan det behövas ytterligare forskning inom området, för att vidga kunskapen kring vårdandet och mötet med patientgruppen. För att inte möta transpersoner med okunskap är det därför viktigt att vårdpersonal ständigt håller sig uppdaterade med ny forskning. 

 • 4732.
  Tuovila, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Ander, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  För barnets bästa?: En kvalitativ undersökning om förskollärare och rektorers tankar kring sin anmälningsskyldighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  We came across the discussion about the so-called duty to report (14 kap 1 § SoL) and we found some previous research, showing that preschool teachers are hesitant to report, and that they want real evidence that children are being mistreated, even though the duty to report clearly states that they have to report as soon as they suspect that a child is being mistreated. Our purpose became to study what tendencies and conditions preschool teachers and principals, placed in the municipalities of Hässleholm and Kristianstad, have to fulfil their duty to report according to the social services act, when there is a well founded suspicion that a child is being mistreated.  We split the purpose into the following research questions:

   

   

  • Do local guidelines about how preschool teachers should act when suspecting that a child is being mistreated exist, and are they being followed? To what degree does the staff has knowledge about these guidelines?
  • How do preschool teachers experience the treatment from colleagues, principals and social welfare officers when they´ve done or wanted to do a report?
  • How do preschool teachers experience the reactions of a report from custodians?

   

  We did conversational interviews with two principals, one from the municipality of Hässleholm, and one from the municipality of Kristianstad. We also made focusgroup interviews with the staff, three persons each from one of their respective preschools. Our conclusion is that preschool teachers are unwilling to report mistreatment. They prefer to, together with the principal and other professional people in the municipality, attempt to solve the problems within the organization of the school. The teachers do not stand behind the report themselves, instead it´s the principal. Unless the principal, who´s not always around to see the children in first-hand, thinks that a report should be made, a report will not be done.  We also have seen that the view on reports is homogenous for all the staff within the same workgroup. The staff affects each other, thus creating a norm telling them how to act in situations concerning a mistreated child.

 • 4733.
  Turesson, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kristianstad Studentkårs Android Applikation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   This degree project deals with an Android application that has been made available to Kristianstad Student Union. The main objective of this work was to create a communicative simplicity between students and Kristianstad Student Union at Kristianstad University. The second objective was to try and make the application entertaining, based on interviews with users.

 • 4734.
  Turesson, Josefine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Stehn, Mimmi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att vara eller inte vara med: En studie av pedagogers och elevers syn på samband mellan specialundervisning och utanförskap2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi försökt att fånga pedagogers och elevers syn på samband mellanspecialundervisning som sker enskilt eller i mindre grupp utanför klassrummet, underordinarie undervisning, och utanförskap. Studien lyfter huruvida elever som är i behov avsärskilt stöd, och får detta genom specialundervisning utanför klassrummets ordinarieundervisning, bemöts annorlunda jämfört med övriga elever och om det påverkar dessaelevers kamratrelationer.Studien presenterar tidigare forskning inom området för specialundervisning genom att se påbemötandet av elever i behov särskilt stöd, vikten av gemenskap samt tankar om en godlärandemiljö i skolan. Studiens undersökning bygger på kvalitativa frågor ställda tillpedagoger och elever kring deras skolors arbetssätt, elevers bemötande och kamratkontaktermed de som får specialundervisning utanför klassrummet under ordinarie undervisning.I resultatet av studiens undersökning har vi funnit att pedagogers och elevers syn på sambandmellan specialundervisning och utanförskap generellt inte skiljer sig åt. Majoriteten i bådadelarna av undersökningsgruppen är överens om att de inte kan se att bemötande ochkamratkontakter påverkas av specialundervisningen. Vi kan dock se tendenser i några avpedagogernas svar och i flertalet elevers kommentarer att det görs en viss skillnad mellanelever som har specialundervisning och elever som inte har det.

 • 4735.
  Turkanovic Karlsson, Lejla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Upplevelser av att vara närstående av utländsk härkomst till äldre i palliativ vård i hemmet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård i hemmet kräver stora resurser från närstående av utländsk härkomst. Närstående har stor del av ansvaret och behöver relevant stöd då uppgifterna som följer med ansvaret kan vara komplicerad. Närstående behöver introduceras med tydlig information, utbildning och samtal. För att kunna ge rätt stöd behöver distriktssköterskor få ökad kunskap om hur närstående av utländsk härkomst upplever palliativ vård i livets slutskede riktad till äldre. Syftet med studien är att beskriva upplevelser av att vara närstående av utländsk härkomst till äldre individer (>65 år) i palliativ vård i hemmet. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 10 närstående. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att för närstående av utländsk härkomst kunde palliativ vård i hemmet innebära såväl trygghet som utsatthet. När närstående upplevde att de var välinformerade, att personalen var kompetenta och tillgängliga så skänkte det trygghet. Utsatthet upplevdes när de inte var informerade om vården i livets slutskede, att bemötande var oprofessionellt, att ansvarstagandet om den döende anhörig var ofrivilligt. Den kulturella synen på döden och hur vård borde bedrivas i livets slutskede kunde skapa konflikter mellan de och vårdpersonal. Resultatet av studien stödjer tidigare forskning om informationsbrist och behov av extra stöd till närstående av utländsk härkomst.

 • 4736.
  Tuvesson, Clara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lu, Kwok
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The dramaturgy of the audit process: challenges in the social interaction between the auditor and client2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Audit is a bilateral task where the auditors are required to socially interact with their clients during the audit process. The auditor and client may encounter different expectations that could lead to challenges in their social interaction. Thus, the purpose of this study is to explore the challenges in the social interaction between the auditor and client during the audit process. Prior literature has applied versions of agency that are implicitly based on classic contract law and virtually ignored clients as a research object. The original value of this study lies in the adoption of the dramaturgical analysis into the context of audit. This study employs a qualitative research method. Semi-structured interviews were conducted with seven real auditor-client dyads in Scania, Sweden. The findings suggest that clients are fixated on the price tag of an audit and do not consider the person delivering the audit service. This puts the auditor and client at risk as the findings suggest that the social interaction is important whereby a similarity attraction in sociodemographic space facilities the social interaction. Asset evaluations can create challenges in the social interaction which are solved with residual control stemming from ownership as well as social status. The seven auditor-client dyads in this study deals with their own unique challenges that resulted in seven prototypes. This study fills in a gap in the literature by interviewing and analyzing the auditors’ respective client expectations on one another. To fulfil each other’s diverse expectations, both must embody different roles.

 • 4737.
  Tuvesson, Marcus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Carlsson, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Småföretagarens val av ekonomisk rådgivning: en jämförande studie mellan tillväxt- och levebrödsföretagare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Småföretagare har ofta begränsade resurser för att kunna täcka alla arbetsuppgifter inom företaget. Kunskaperna inom den ekonomiska förvaltningen är ofta bristfällig på grund av att lagar, regler och förordningar är i ständig utveckling. Småföretagarna identifierar för hur man ska komplettera den bristande kunskapen. De uppstår således ett viktigt val, där en ekonomisk rådgivare som matchar företagets ambitioner ska väljas. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur småföretagaren resonerar vid val av ekonomisk rådgivning genom att belysa beslutsprocessen samt vilka bedömningskriterier småföretagaren utgår ifrån för att minska informationsasymmetrin och hur dessa värderas. Vidare kommer studien att undersöka om resonemangen varierar beroende på om det är en levebrödsföretagare eller en småföretagare med tillväxtambitioner. Studien har utgått från ett abduktivt tillvägagångssätt, där beslutsteorier i form av rationalitet fungerat som inspirationskälla för att hitta mönster kopplat till småföretagares beslutsprocess. Detta har kompletterats med ett djupgående fokus på vilka bedömningskriterier som avgör valet av ekonomisk rådgivare. För att kunna få en förståelse för detta, har studien utgått från kvalitativ metod baserat på semistrukturerade intervjuer. I och med att studien är av jämförande karaktär, har fyra intervjuer inom vardera klassificeringen av småföretagare genomförts. Studien visar hur småföretagare tenderar att utgå från olika sorter av rationalitet kopplat till olika bedömningskriterier. Småföretagarens egna preferenser styr vilken sorts rationalitet som utnyttjas vid valet av ekonomisk rådgivare. Den gemensamma nämnare hos småföretagarna är att de uppvisar en förtroenderationalitet vid valet av ekonomisk rådgivning. Det har även visat sig att familjeförhållandet för den ekonomiska rådgivaren kan påverka valet för småföretagaren.

 • 4738.
  Tuvesson, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nilsson, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Datorn som redskap i elevers tidiga läs- och skrivinlärning En undersökning om hur pedagoger resonerar kring IKT och samspelets betydelse vid elevers textskapande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur ett antal pedagoger på olika Tragetoninspirerade skolor resonerar kring sitt arbetssätt vid datorn i elevernas skriv- och läsinlärning samt hur pedagogerna värderar samarbetet som metod vid elevers textproduktion. Undersökningen bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Frågorna har berört datorn i undervisningen, samspelets betydelse vid datorn, skrivundervisning vid datorn respektive handskrivning, pedagogernas upplevelser kring elevernas skriv- och läsfärdigheter samt pedagogernas roll i undervisningen. Av resultatet framgår det att pedagogerna ser positivt på metoden, Skriva sig till läsning. Det finns flera fördelar med datorn i elevernas skriv- och läsinlärning, exempelvis kan eleverna koncentrera sig mer på innehållet och språket i berättelserna än att forma bokstäver för hand. Det framgår att eleverna även använder pennan som skrivverktyg i undervisningen. Ett annat resultat är att pedagogerna nyttjar elevsamarbetet i undervisningen men att de värderar det olika. Slutligen visar resultatet att pedagogerna är enade i sin uppfattning om vilken roll de har i skriv- och läsundervisningen.

 • 4739.
  Tuweson, Therése
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Skottén, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med självskadebeteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Ett av dagens problem är att vårdpersonal i mötet med föräldrar till barn med självskadebeteende, har en brist på förståelse för deras upplevelser. Föräldrars upplevelser är viktiga för vårdpersonal att veta om för att kunna ge god omvårdnad utan att vara dömande. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med självskadebeteende. Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie baserad på sju kvalitativa artiklar. Resultat: I litteraturstudien framkom fyra huvudkategorier: Föräldrarna upplevde hjälplöshet, föräldrarna riktade sin ilska mot barnet, föräldrarna kände att det var deras fel och föräldrarna upplevde en brist på hjälp. De framkom även att flera föräldrar upplevde en brist på hjälp från vården. De visste inte var hjälpen fanns att söka eller var de skulle vända sig för att få stöd. Föräldrarna tror att de lättare kunnat hantera livet om de fått hjälp av vården. Diskussion: Bristen som föräldrarna upplevde av vården kan bero på felfördelning av resurser. Hade mer ekonomiska resurser prioriterats på vård av anhöriga, hade kanske behandlingstiden förkortats för barnet. Föräldrarna hade också känt sig mer meningsfulla och delaktiga i behandlingen. De framkom att föräldraras reaktioner liknar de som förekommer i en kris. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen är de delar som förekommer i en kris. Slutsats: Familjeperspektivet är viktigt att betona när vårdpersonal möter ett barn med självskadebeteende och deras anhöriga. Sjuksköterskan bör ha kunskap om andra instanser som kan ge stöd till patienten och anhöriga i en kris om de inte själva har kompetensen inom området. Forskning vore önskvärd om hur sjukvårdspersonal ska bemöta föräldrar för att ge bättre omvårdnad.

 • 4740.
  Tykesson, Anders
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Uusivirta, Nina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Widell, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Samma eller likartad verksamhet: ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 1991 förändrades läget för Sveriges fåmansföretag i samband med att en ny skattereform infördes. Reformen medförde förmånligare beskattning på utdelning och kapitalvinst för fåmansföretagsägare med kvalificerade aktier. Samtidigt infördes även de så kallade 3:12-reglerna för att förhindra fåmansföretagsägare, med kvalificerade aktier, från att omvandla faktisk arbetsinkomst till kapitalinkomst. I inkomstskattelagens 57 kap 4§ anges förutsättningarna för när en aktie ska anses vara kvalificerad. Enligt denna paragraf anses aktierna i ett fåmansföretag bland annat kvalificerade om ägaren eller någon närstående, under de senaste fem åren, varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver ”samma eller likartad verksamhet”.

   3:12-reglerna har vid ett flertal tillfällen förändrats genom åren och två av de mer väsentliga förändringarna genomfördes år 1995 samt 1996 och berörde begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Efter dessa förändringar var den allmänna uppfattningen att fåmansföretagsreglerna kunde kringgås genom att flytta verksamheten mellan olika bolag i syfte att lägga det överlåtande bolaget vilande i fem år. Detta för att därefter avyttra aktierna till förmånligare beskattning. Under det senaste året har dock detta förfarande blivit allt mer oklart då fem nya förhandsbesked tagit upp frågan om vad som faktiskt räknas som ”samma eller likartad verksamhet”.

   Syftet med uppsatsen är att utifrån begreppet ”samma eller likartad verksamhet” undersöka i vilka situationer aktier i fåmansföretag smittas och blir kvalificerade. Detta har undersökts genom jämförelse av begreppets tolkning i äldre och nyare praxis. Studien visar att det troligtvis inte längre är möjligt att flytta verksamheten mellan olika bolag för att kringgå beskattning enligt 3:12-reglerna. Denna nya tolkning innebär att de bolag som tidigare ansetts botade från 3:12-reglerna efter fem år nu verkar inneha kvalificerade aktier även efter att karenstiden löpt ut. Att tolkningen av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” förändrats kanske inte är så förvånansvärt då reglernas ursprungliga syfte var att komma åt situationer som bildats för att kringgå fåmansföretagsbeskattningen.

 • 4741.
  Tyrberg, Barbro E
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sex och samlevnad i ämnet naturkunskap: samtal i en lärargrupp kring nytt innehåll i ämnesplanen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Höstens 2011 övergick svensk gymnasieskola till ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” (Lgy 11) och i samband med detta lyftes sex- och samlevnads-undervisning in i flera ämnen, bland annat i naturkunskap. Eftersom sex och samlevnad i alla tidigare läroplaner legat utanför ämnena uppkom en unik situation när området skulle implementeras.

  Syftet med denna studie har varit att få en bild av hur detta nypålagda uppdrag kunde lösas.

  Empirin i studien utgörs av transkriberade samtal förda under seminarier i ett arbetslag med naturkunskapslärare som läste en fortbildningskurs i sex- och samlevnadsundervisning.

  Studiens bakgrund ger en historisk resumé över sex- och samlevnadsundervisning i Sverige med gymnasiefokus och har ett lärarperspektiv. Kapitlet ger inblick i frågor som rör undervisningens komplexitet där personliga gränser, jämställdhet, elevperspektiv, hälsofrämjande perspektiv och alla elevers delaktighet är centrala.

  Det insamlade materialet har behandlats med en diskursanalytiskt inspirerad metod.

  Av resultatet framgår att lärargruppens funderingar ligger i linje med en hel del av litteraturen, men en markant skillnad framträder. Dikotomin mellan risk och bejakande, som belyses i flera texter, är inte tydligt framgående i samtalen. Istället binds samtalen om undervisning samman av lärarnas omtanke om eleverna. I omtanken ryms flera aspekter av elevernas liv och leverne, men utan litteraturens motsättningar.

  När de diskursliknande sammanhangen skola samt hälso- och sjukvård ställs i relation till varandra framgår, av lärares och skolsköterskas resonemang, att det förutsätts finnas en större tilltro till hälso- och sjukvårdens fysiologiska kunskaper, oavsett faktiska förhållandena.

 • 4742.
  Täckström, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Johansson, Annette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Björkegren Lundholm, Anne
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Relations in palliative care2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Background: Relation means the relationship between two parts. By creating a good relation between nurse and patient you can conduce a better caring. Aim: The aim of the study was to illustrate the relation within palliative care from nurse- patient perspective. Method: The study is a literature review where ten articles were analysed with qualitative content analysis. Results: The findings showed that knowledge, communication, continuity, silence and availability were the most important thing for the nurse in the relationship. Energy, regular contacts, having time and the nurse being able to listen was most important for the patient. In the encounter between the nurse and patient, communication is fundamental for understanding in the conversation where the patient tried to find information about treatment, medicament and the illness. The most valuable was being able to talk about feelings. You must get to know the patient as the person he is to be able to know his interests and what he considers important. Continuity is a prerequisite to make the patient feel safe and secure. Conclusion: Being able to pay attention to unspoken needs and understanding why the patient reacts the way he does is a proof that knowledge has appeared.

  Keywords: Relationship, relation nurse – patient, communication, palliative care.

 • 4743.
  Tågerud, Ingrid
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Dom ser mig som en idiot": Elevers tankar om ogiltig frånvaro och skolsituationen på högstadiet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att utreda vilka faktorer som leder till ogiltig frånvaro för elever på högstadiet. Jag vill undersöka vilka förändringar skolan behöver göra för att möta elevernas behov och vad rollen som specialpedagog innebär i detta förändringsarbete. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning när det gäller elevers skolfrånvaro, skolans organisation och arbetssätt samt elevers självkänsla och motivation. Till grund för det metodiska arbetet i min studie ligger aktionsforskningen. Med hjälp av strukturerade enkäter, observationer med registreringsschema och halvstrukturerade intervjuer vill jag ta del av elevernas syn på sin skolsituation. Eleverna i min studie efterlyser tydliga lärare som kan hålla ordning i klassrummet. De vill ha lärare som lyssnar på dem och förstår att de har svårigheter. Att ständigt misslyckas tär på självkänslan, därför är det oerhört betydelsefullt med positiv feedback. Det är viktigt att lärarna visar eleverna att de har förväntningar på dem, bemöter dem med respekt och utgår från varje elevs egen kunskapsnivå. Skolans uppgift är att anpassa arbetssättet så att eleverna får en känsla av sammanhang och känner lust att lära.  Specialpedagogen har en viktig roll när det gäller att förstå vad i lärandemiljön som gör skolsituationen problematisk för eleverna. För lärarnas del kan specialpedagogen bidra med handledning som ger möjlighet till reflektion och pedagogiska diskussioner gällande yrkesrollen. I samverkan med skolledningen och elevhälsoteamet kan specialpedagogen organisera och utveckla lärandemiljön.   Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att elevens totala livssituation påverkar skolgången. Ogiltig frånvaro på högstadiet är en komplex fråga som inte alltid skolan själv kan komma tillrätta med. Det krävs ett nära samarbete mellan skolledningen och elevhälsoteamet, mellan hemmet och skolan, och ibland även med socialtjänsten. 

 • 4744.
  Törnberg, Michael
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eric, Karlsson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mobilapplikationer som hjälpmedel i underhållsindustrin: med fokusering på arbetsorderhantering2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis paper discusses the results of a survey which was conducted to investigate the potential usefulness of mobile apps in the maintenance department at Perstorp Specialty Chemicals AB. The paper contains four sections, a theory section, a method section , a section that explains the functionality of the app, and finally a results section where the results and conclusions of the survey are discussed. The theory section explains and discusses relevant terminology used in the computer science field and in the maintenance industry. The theoretical model used in this paper is also discussed. The methods section gives a stepwise description of the project and a description of platform and software used. In addition, the calculation models and survey techniques utilized are presented. The app section gives a thorough description of the app and its functions. Finally, results, conclusions and suggestions for future work are presented.

 • 4745.
  Tügel, Batu
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Hansson, Kristoffer
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Långtidssjukskrivningar ur ledare och medarbetares perspektiv: En studie i tre organisationer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Långtidssjukskrivningar har ökat drastiskt på senare år och är ett stort problem i dagens samhälle. Det har genom åren varit ständiga debatter och ett flertal studier har gjorts av bl.a. Statens offentliga utredare, Arbetslivsinstitutet och Försäkringskassan. Studierna fokuserar ofta på vad långtidssjukskrivningar beror på och dess konsekvenser för samhället. Det är framförallt den offentliga sektorn som drabbats hårdast, där vård och omsorg står för de högsta sjukskrivningstalen.

  Syftet med detta examensarbete är att analysera ledares - och medarbetares syn på ett antal utvalda faktorer som kan tänkas leda till långtidssjukskrivningar och hur man åtgärdar detta problem inom vården. Studien grundar sig på tre utvalda sjukhus där vi intervjuat tre ledare och tre medarbetare. Med detta underlag redogör vi för skillnader och likheter i hur de intervjuade ser på några utvalda faktorer: arbetsmiljö, stress, ledarskap och omorganisation. Vi analyserar också hur arbetet med hälsofrämjande frågor bedrivs vid de aktuella arbetsplatserna.

  Slutsatsen som vi kom fram till i denna uppsats var att det fanns både skillnader och likheter mellan ledares och medarbetares syn på hur arbetsmiljö, stress, ledarskap och omorganisationer inverkar på långtidssjukskrivning. Samtliga faktorer, med undantag av omorganisationer, ansågs av såväl ledare som medarbetare ha inverkan på långtidssjukskrivningar. Det framkom inte några speciella olikheter i ledares och medarbetares syn på arbetsmiljö och ledarskap. Däremot kunde man se tydliga skillnader i ledares och medarbetares syn på den arbetsrelaterade stressen. Det hälsofrämjande arbetet ansågs av samtliga intervjuade vara en viktig process för att minska riskerna för långtidssjukskrivning.

 • 4746.
  Uggmark, Henrika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Weise, Ellinor
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Påverkar personlighet graden av Organizational Citizenship Behavior? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) kännetecknas av individuella beteenden som inte finns med i de formella arbetsuppgifterna men som främjar arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen var att undersöka om graden av OCB påverkas av personlighet och ett antal bakgrundsvariabler i en förändringskontext. I studien, som i huvudsak baserades på forskning av Organ med kollegor, undersöktes tre olika verksamhetsområden: Försäkringskassan, tandvården och detaljhandeln. Studien utformades med en kvantitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign, där insamlingen av data skedde m.h.a. en enkät. Enkäten bestod av 37 frågor uppdelade i tre delar där första delen bestod av tre bakgrundsfrågor, andra delen av tio påståenden som mätte personlighet och den sista delen av 24 frågor som mätte graden av OCB. Resultatet av studien visade att det överlag fanns en hög grad av OCB inom de undersökta verksamhetsområdena. Ett visst samband hittades mellan personlighet och de olika beteendena under begreppet OCB, och en viss skillnad i graden av OCB hittades beroende på utbildningsnivå. Eftersom det redan finns en hög grad av OCB på flera håll i arbetslivet är det viktiga inte att öka graden, utan att lära sig att få upp ögonen för beteendet och dra fördel av det.

 • 4747.
  Uka, Gazmend
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lundin, Julia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The perception on auditors’ involvement in tax evasion arrangements2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  For most, offshore company setups in countries such as Panama or Ireland are tied to thoughts of illegal activities leading to tax evasion. Although in many cases these preconceptions seem to be in order, in general we seem to miss a key point in reasoning of how and why these activities are possible. The conclusions this study provides are based on material derived from qualitative interviews conducted in Sweden and are used to argue against existing research findings which point the auditor as a key player in tax evasion arrangements and a reason of tax evasion existence. In addition, we argue that issues of tax evasion are of complex nature and therefore no individual profession can be pointed to as a scapegoat, instead additional research needs be done in order to map and understand the processes that are involved in setting up a tax evasion arrangement. Furthermore, the material gathered by this research suggests that a better understanding of tax evasion arrangements might form the ground for an international collaboration such as effective common regulation against tax evasion. The interviews which this study is based upon are conducted on auditor stakeholders who have an understanding in taxation issues and who work near auditors and therefore have an adequate understanding of the auditor profession.

 • 4748.
  Ulfhager, Anette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Förnöjelse i en Kärleksrelation2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att undersöka olika faktorers betydelse för tillfredsställelsen i en kärleksrelation. Framförallt; anknytning, konflikt och copingstilar, samt inre/yttre sexuell locus of control, relationsfaktorer, spillovereffekt; påverkan mellan partners relationstillfredsställelse och konfigurationen av pars anknytningsstilar. Dessutom undersöktes om det fanns en gemensam underliggande struktur inom anknytning, konflikt och copingstilar. 106 personer (52 par) besvarade en enkät rörande de olika områdena. Faktoranalys visade 60 % total gemensam varians för anknytning, konflikt och copingstilar, de tre presenterade faktorerna benämns som generella copingstilar; -flexibel, -ångestrelaterad och -undvikande. Regressionsanalys visade att flexibel och ångestrelaterad coping tillsammans med kärlek gentemot partnern, partnerns tillgänglighet för samtal och gemensamma intressen förklarade 71 % av den totala variansen i relationstillfredsställelsen. Konfigurationen av pars anknytningsstilar avvek delvis från tidigare forskning, kombinationer av stilar innehållande hög ångest eller högt undvikande påträffades. Kombinationen secure/secure anknytningsstil var vanligast och visade sig genom one way ANOVA analys positivt påverka mäns nyttjande av integrerande konfliktstil och för såväl kvinnor som män ge hög relationstillfredsställelse. Korrelation mellan parternas tillfredsställelse i relationen gav stöd åt spillover hypotesen. Sammanfattningsvis kan sägas att anknytningsmönster på flera sätt påverkar relationstillfredsställelsen.

 • 4749.
  Ulfheden, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Henriksson, Jon-Alexander
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En enkätundersökning om kroppsideal bland elever i årskurs 92013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to the core contents in the curriculum for the compulsory school 2011 for the subject Physical Education grades 7-9, teachers of the subjects shall give their students knowledge about body ideals within sports, and the society as a whole. The purpose of this study was to examine and analyze the attitude toward body ideals of the students soon to leave secondary school. The study was based on a quantitative survey with 70 participating students from three different schools. The results show that the schools, according to the students, do not inform the students about body ideals. However, the result shows that the students consider body ideals as an important topic that needs to be dealt with in school, since they consider the adolescences of today are living with a pressure telling them what to look like. The students consider body ideals to be healthy as long as they have received information about it and know how to deal with it. The famous people portrayed in media influence adolescents' body image. The study has shown that the 9th graders are not happy with the body ideals and thinks that it is an important topic for the school to bring up.

 • 4750.
  Ulloa Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Nilsson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Rubin, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva som hemlös kan innebära hälsoproblem. Forskning visar att hemlösa på grund av dåligt bemötande inte söker sig till vården. Mötet med hemlösa personer ska bygga på respekt och omtanke. Vårdpersonal behöver därför vara medvetna om och reflektera över beroendet av varandra i mötet. Kunskap och förståelse för hemlösa personers problematik kan bidra till att förbättra omvårdnaden. Syfte: Att beskriva mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie och tretton vetenskapliga studier granskades, analyserades och delades in i tre kategorier. Resultat: Resultatet visade att respekt för värdighet och integritet, upplevelser av tillit och respekt för självbestämmande påverkade mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal. Slutsats: En ökad kunskap om problematiken i mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal behövs för att kunna förverkliga målet om lika vård på lika villkor.

92939495969798 4701 - 4750 of 5007
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf