hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
92939495969798 4701 - 4750 of 5213
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4701.
  Strömbäck, Emilie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Räty, My
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Man får inte bara ett nej!": En studie om pedagogers förhållningssätt angående barns delaktighet och inflytande i förskolan.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka de konsekvenser förskollärares

  förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande kan medföra för barnen i

  förskoleverksamheten. Läroplanen för förskolan benämner barns delaktighet och

  inflytande som något som ska genomsyra verksamheten tillsammans med

  samhällets demokratiska värderingar (Skolverket, 2010). Då läroplanen endast

  utgår från strävansmål utan konkreta anvisningar för hur dessa aspekter ska

  integreras i verksamheten är det pedagogernas tolkning och förhållningssätt kring

  ämnet som styr. Detta gör att pedagogens förhållningssätt får en viktig roll i

  verksamheten och är således både intressant och viktig att undersöka och

  reflektera kring. Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och bygger på

  observationer samt ett eftersamtal med pedagogerna på den aktuella avdelningen.

  Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av det sociokulturella- och

  relationella perspektivet, då vi granskar samspelen och relationerna mellan

  pedagog och barn. Resultatet visar att pedagogerna i vår studie var väl medvetna

  om sitt eget förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande, samt att de

  arbetade aktivt med dessa frågor. Något som framkom i analysarbetet, som vi

  sedan för en diskussion kring, var att delaktighet och inflytande är något som

  pedagogerna kan ge och som barnen kan få. Detta ledde oss in i en diskussion

  kring pedagogers makt och hur denna tar sig i uttryck.

  Fulltekst (pdf)
  Man får inte bara ett nej!
 • 4702.
  Sturesson, Annika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Håkansson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care: A questionnaire study among students of nursing in Zambia2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care among students of nursing at the School of Nursing in Livingstone, Zambia. The respondents were women and men in the ages between 20 and 43. A questionnaire consisting of 29 questions was handed out to 119 students. The results showed that the majority of the students brushed their teeth every day. Visits to dental clinics, however, were few. The most common reason for dental visits was pain. Most of the respondents knew about one or more HIV-related oral diseases, and the most common answer was oral candidosis. The overall knowledge of HIV/AIDS-related oral lesions was very high, and the majority of the respondents were interested to receive more information about the subject. The respondents had good knowledge in oral health and oral diseases, and the majority had a positive attitude concerning oral health care providers. The majority also considered collaboration between dental care and regular health care as essential. Although the knowledge about oral health was good, the result showed infrequent dental visits among the respondents.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4703.
  Sturesson, Jimmy
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Barns förmåga att utläsa ansiktsuttryck och empatiska förmåga ändras från förskolan till mellanstadiet2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie var att undersöka om hur barnens empatiska förmåga till att utläsa den rätta emotionen från ansiktsuttryck förändras från förskoleålder till mellanstadieålder. Vi testade 24 barn i ca åldern 7 och 24 barn i åldern 11 med ”Reading the mind in the eyes” test. Barnens lärare fick fylla i en frågeformulär för vart och ett av barnen, om barnens sociala kompetens och förmåga till att ta socialt initiativ. Vi tittade även efter möjliga effekter av att ha äldre syskon på barnens förmåga till att utläsa den rätta emotionen från ansiktsuttryck, eftersom andra studier har visat att social kompetens utvecklas snabbare när barn växer upp i en omgivning med äldre syskon. Vi fann, som förväntat, en signifikant skillnad mellan de äldre och de yngre barnens prestationer på ”reading the mind in the eyes” testet. Vi fann även att barnen med äldre syskon gjorde bättre ifrån sig på testet än de barnen som antingen var de äldsta syskonen i familjen eller det enda barnet i familjen. Men förvånande var att det inte fanns något förhållande mellan barnens förmåga till att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck, och lärarnas skattning av deras sociala kompetens. Möjligheten finns att testet som lärarna använde för att utvärdera vart och ett av barnens sociala kompetens var opålitligt, eller att testet av att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck var opålitligt. Det diskuteras även möjligheten att lärarna var opålitliga bedömare av deras elevers sociala kompetens. Eller kanske den enskilda kompetensen, att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck, som bidrar till social kompetens, utvecklas långt tidigare än social kompetens som helhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4704.
  Sturesson, Jimmy
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Johansson, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Nollvision för självmord2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ifrågasätter varför det satsas så mycket pengar på den så kallade nollvisionen i trafiken, när det dör långt färre människor där än genom självmord. Materialet hämtades in från databaser och genom olika intervjuer. Resultatet visade att regeringen satsade 1,5 miljarder på åtgärder inom infrastrukturer, medan bara 2 miljoner ges till självmordsprevention. Massmedia undviker att behandla frågan på grund av den så kallade ”Werthereffekten” som innebär att ju fler som hör talas om det desto fler begår självmord.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4705.
  Stynsberg, Inés
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Frostgård, Matilda
  Livet förändras efter en brännsskada: Allmän litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Livet förändras för individer som drabbats av en brännskada. Många får beståendeärr och funktionsnedsättning som innebär stora sociala, fysiska och psykiska utmaningar sompåverkar deras liv. Brännskada är ett trauma som uppstår när huden kommer i kontakt medvärme. Huden fungerar som skydd för inre organ, reglerar kroppstemperatur ochvätskemängd, fungerar som känsel och kontaktyta samt infektionsbarriär.Syfte: Syftet var att belysa individers upplevelser av livet efter en brännskada.Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på kvalitativa och kvantitativavetenskapliga artiklar.Resultat: Resultatet visade att individer som drabbats av en brännskada upplevde sin kroppsom främmande och kände sig begränsad i vardagen på grund av funktionsnedsättning ochsynliga ärr. Stödet från närstående var ovärderligt för dessa personer och det hjälpte demgenom den långa rehabiliteringen. Upplevelsen av meningsfullhet var mycket viktigt och detfann individerna genom att ha ett meningsfullt arbete och bli accepterade av samhället.Konklusion: Det sociala nätverket har stor betydelse för individens förmåga att hanteraföljderna efter en brännskada och påverkar även individens psykiska tillstånd. Därför är det avvikt att involvera hela familjen i omvårdnaden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4706.
  Ståhl, Olof
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Thamhaksa, Veeraphan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Produktutveckling och outsourcing – en studie bland skånska livsmedelsföretag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Livsmedelsindustrin utgör en viktig del av svensk industri och är den fjärde största branschen i Sverige mätt i omsättning. Syftet var att kartlägga hur stora och medelstora svenska producerande livsmedelsföretag i Skåne arbetar med produktutveckling samt hur de arbetar med och vilken inställning de har till outsourcing. Undersökningens resultat grundas på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på intervjupersonernas företag vid nio livsmedelsproducerande företag i Skåne. I resultatdelen visas en kartläggning över hur företagen i stora drag arbetar med produktutveckling från idé till färdig produkt, samt hur företagen arbetar med uppföljning av existerande produkter. Resultatdelens kärna ligger vid outsourcing av produktutveckling och företagens inställning till detta, samt vilka delar och i vilken utsträckning företagen arbetar med outsourcing i dagsläget. Resultatet visar en övervägande positiv inställning till outsourcing. Beroende på var när och hur är externa tjänster mer eller mindre intressant för företagen att köpa in. Slutsatsen är att de stora och medelstora företagen är positivt inställda till outsourcing och ser ljust på framtiden när det gäller produktutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4707.
  Ståhl, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Cululejevic, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  IFRS i ett nötskal: en kvalitativ studie om anledningar till att svenska bolag väljer IFRS frivilligt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. IFRS är ett redovisningsregelverk som bolag och intressenter kan ta del av för att jämföra och därmed besluta vilka bolag som är värda att investera i. Den ger ett gemensamt språk som börsnoterade bolag är tvingade till att använda medan onoterade bolag frivilligt väljer att använda. I tidigare studier har indikerats att bolag har både fördelar och nackdelar med tillämpningen av IFRS. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bolagen som väljer att byta till IFRS och anledningarna bakom besluten.

  Forskningsstudien antar en kvalitativ ansats och undersöker vilka fördelar och nackdelar med IFRS som anses finnas bland svenska onoterade bolag. Data till studien samlades in på tre sätt för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Den primära datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Sekundärt skickades enkäter med öppna frågor ut. Datainsamlingen kompletterades även med externa och interna dokument. Datatriangulering användes för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av data.

  Resultatet av studien tyder på att en stor fördel med IFRS är just att redovisningsstandarden är applicerbar i hela världen vilket gör jämförbarhet över landets gränser möjlig. Vidare har det av studien även framkommit att upplysningskraven och standarderna i IFRS anses vara många och komplicerade. Slutligen fann studien att om fördelarna är större än nackdelarna så kommer bolaget med största sannolikhet att byta redovisningsstandarden. Författarnas åsikt är, med utgångspunkt i institutionell teori samt legitimitetsteori, att fler bolag kommer att tillämpa IFRS frivilligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4708.
  Stålebjer, Anna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Digitala verktyg i främjandet av barns språkutveckling: En kvalitativ studie med fokus på pedagogers perspektiv på digitala verktyg i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer synliggöra hur digitala verktyg används i förskolan för att främja barns språkutveckling, även hur pedagoger förhåller sig till detta. Studien utgår ifrån utvecklingsteorier grundade av Vygotskij och Piaget, som mynnar ut i dagens utvecklingspedagogiska perspektiv på lärande. Där grunden för lärande är samspel, kommunikation och en vilja att ständigt utvecklas vidare, både enskilt som kollektivt. Digitala verktyg blir allt mer vanliga i förskolans verksamhet vilket bidrar till att pedagogernas kompetens måste kunna bemöta detta. Därmed är fokus riktas mot pedagogernas egna erfarenheter, kompetenser och värderingar kring användandet av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling. Resultatet i studien visade på att pedagogens förhållningssätt till digitala verktyg är av stor betydelse vid användandet. Det visade även att pedagogerna använde sig mycket av det som verktyg och att det ger positiva effekter på barns språkutveckling. Forskningsstudien är utförd med förhoppningar om att inspirera pedagoger i förskolan att använda sig av digitala verktyg.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4709.
  Sun, Jun (John)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Xu, Xingqiao (David)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Criterion-related Validity Analysis of Performance Management in Local Government2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Advocated by the New Public Management movement, performance management has been increasingly adopted in local government agencies, aiming to improve government performance and accountability. The purposes of this dissertation are trying to investigate the current practice of performance management and its effectiveness, and find out whether there are differences between Sweden and China, and between different agency levels in terms of performance management and government performance. According to theoretical review, we combine two performance management models into a new one with four stages, and establish a three-dimensional government performance model based on the Balanced Scorecard, with which questionnaires are designed. The results, carried out mainly in China, show that to a large extent the models are consistent with the theory. Nevertheless, a new stage of performance management, named as performance appraisal, emerges combining performance measurement with parts of performance report. It is found that the four stages of performance management are received different attentions in local government agencies. The results also display that two stages of performance management (performance improvement and performance standard-set) have strong causal relations with government performance. Meanwhile, there are significant differences between three agency levels in terms of some performance management stages and one performance dimension, according to the results. As far as the two nations are concerned, Sweden is much better than China at all the four stages of performance management, but only much better at one performance dimension—learning and growth—than China.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4710.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Cognitive Study of War Metaphors in Five Main Areas of Everyday English: Politics, Business, Sport, Disease and Love2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4711.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies   : A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements   2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  For several decades, reading strategies have aroused many researchers’ interest.Readingis a very important language skill for English learners; however, many English majors feel that their reading proficiency is far from satisfying though they have studied English for more than ten years. Therefore, the current situation of using reading strategies among Chinese sophomore English majors is studied in this paper. The research aims to study the relationship between the use of reading strategies and the students’ reading achievements. The reading comprehension part of TEM 4 (2006) and two questionnaires are adopted in this study to collect data from the investigated students. The participants are 54 English major sophomores from a university in China. The major findings of this study are: English majors use reading strategies in medium level when doing reading comprehension tests. Both metacognitive and cognitive reading strategies significantly correlate with reading achievements and both of them play important roles in reading comprehension. There are differences in the application of reading strategies between high-proficiency readers and low-proficiency readers. Teachers do not pay high attention to instructing reading strategies in the classroom, so some pedagogical implications on the teaching of reading strategies are suggested.

   

 • 4712.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies: A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements 2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For several decades, reading strategies have aroused many researchers’ interest.Readingis a very important language skill for English learners; however, many English majors feel that their reading proficiency is far from satisfying though they have studied English for more than ten years. Therefore, the current situation of using reading strategies among Chinese sophomore English majors is studied in this paper. The research aims to study the relationship between the use of reading strategies and the students’ reading achievements. The reading comprehension part of TEM 4 (2006) and two questionnaires are adopted in this study to collect data from the investigated students. The participants are 54 English major sophomores from a university in China. The major findings of this study are: English majors use reading strategies in medium level when doing reading comprehension tests. Both metacognitive and cognitive reading strategies significantly correlate with reading achievements and both of them play important roles in reading comprehension. There are differences in the application of reading strategies between high-proficiency readers and low-proficiency readers. Teachers do not pay high attention to instructing reading strategies in the classroom, so some pedagogical implications on the teaching of reading strategies are suggested.

  Fulltekst (pdf)
  Sun Ling; D-essay
 • 4713.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies  : A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements           2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For several decades, reading strategies have aroused many researchers’ interest.Readingis a very important language skill for English learners; however, many English majors feel that their reading proficiency is far from satisfying though they have studied English for more than ten years. Therefore, the current situation of using reading strategies among Chinese sophomore English majors is studied in this paper. The research aims to study the relationship between the use of reading strategies and the students’ reading achievements. The reading comprehension part of TEM 4 (2006) and two questionnaires are adopted in this study to collect data from the investigated students. The participants are 54 English major sophomores from a university in China. The major findings of this study are: English majors use reading strategies in medium level when doing reading comprehension tests. Both metacognitive and cognitive reading strategies significantly correlate with reading achievements and both of them play important roles in reading comprehension. There are differences in the application of reading strategies between high-proficiency readers and low-proficiency readers. Teachers do not pay high attention to instructing reading strategies in the classroom, so some pedagogical implications on the teaching of reading strategies are suggested.

  Fulltekst (pdf)
  Sun Ling;Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies : A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements
 • 4714.
  Sundberg, Andreas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Frida, Molin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hinder för och vägar till smärtdokumentation: En empirisk studie av äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gruppen äldre kommer att öka i antal och då smärta ökar med ålder kommer fler individer att ha ont. Fler äldre med smärta ställer större krav på hälso- och sjukvården. Studiers visar att sjuksköterskors bild och de äldres upplevelser av smärta inte alltid stämmer överens samt att det finns brister i smärtdokumentation. Syftet med studien var att belysa smärtdokumentation hos en grupp äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård. Materialet analyserades med en kvantitativ beskrivande metod och en kvalitativ innehållsanalys. Urvalet bestod av individer med smärta 65 år och äldre. Resultatet visade att många äldre hade ont vid vila och aktivitet. De valde vila framför aktivitet som smärtlindrande åtgärd, trots att fanns nackdelar med vila. Resultatet visade även på brister i sjuksköterskors dokumentation av smärtan. Ett hinder för dokumentation var att en grupp äldre inte berättade om sin smärta vilket kunde bero på att de äldre bland annat inte ville vara till besvär eller att de ansåg att smärta var en del av att bli gammal.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4715.
  Sundberg, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ivansson, Amany
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Att vara elev i en mångkulturell skola: Vilka möjligheter och svårigheter upplever invandrarelever i undervisning och lärande?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Syftet med arbetet är att få en inblick i invandrarelevers perspektiv på vilka möjligheter och svårigheter de upplever i lärande och undervisning i mångkulturella skolor, samt hur deras olika erfarenheter relaterade till kulturell bakgrund påverkar lärandeutvecklingen. I forskningsbakgrunden presenteras lärandeteorier och riktlinjer som betonar vikten av att elevernas bakgrunder och erfarenheter involveras i lärandet. Interkulturell pedagogik beskrivs som ett möjligt förhållningssätt i undervisningen och forskning kring lärares upplevelser i mångkulturella skolor presenteras. Genomgången av tidigare studier kring invandrarelevers situation i mångkulturella skolor berör språkliga och kulturella aspekter, liksom bostadsområdets betydelse och problematisering av identitetsbegrepp. Uppsatsens empiriska del består av kvalitativa intervjuer med sex invandrarelever i grundskolans senare del, fördelade på två skolor med mångkulturell elevsammansättning. Eleverna vittnar om en öppenhet och tolerans för olika kulturer och menar att de inte lägger någon vikt vid kulturell bakgrund varken i vänskapsrelationer eller i relationen till lärare. Flerspråkigheten och den mångkulturella elevsammansättningen beskrivs av eleverna huvudsakligen som positiv och berikande. Däremot beskriver de inte att elevernas kulturella bakgrunder behöver tas tillvara i undervisningen. Språkutveckling i svenska ses av eleverna som avgörande för den egna kunskapsutvecklingen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4716.
  Sundberg, Jenni
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Lisbeth
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att vända frånvaro till närvaro: en studie av skolans dokumentering och insatser2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka arbetssätt skolor använder för att vända frånvaro till närvaro för att skapa förutsättningar för elevens lärande.  Det övergripande syftet med studien är att kartlägga skolors arbete och processer med att få elever med långvarig frånvaro att bryta mönstret och åter bli delaktiga i skolans undervisning. Teoretisk ram för studien utgörs av den relationella specialpedagogikens brännpunkt som har flera beröringspunkter med ett systemvetenskapligt synsätt. Informationen samlades in via analys av elevdokumentation, rutiner och handlingsplaner vid frånvaro samt genom halvstrukturerade intervjuer med företrädare för  elevhälsoteamen vid fyra skolor i två kommuner. Undersökningens slutsatser handlar i stort om betydelsen av fungerande relationer på flera nivåer, anpassning av kraven till elevens förmåga, ett långsiktigt arbete och frånvarorutiner. Konklusionen i rapporten belyser vikten av att eleven görs delaktig och samarbetets betydelse som framgångsfaktorer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4717.
  Sundell, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thoresson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Att väcka läs- och skrivglädje2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att försöka finna motiverande arbetssätt som möjliggör att läs- och skrivglädjen väcks/utvecklas i den klass där vår verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen var förlagd höstterminen 2005.

  I teoridelen redogörs det dels för olika teoretiska utgångspunkter gällande vår syn på kunskap och lärande och dels för de teoretiska utgångspunkter som motiverar vikten av arbetet med läs- och skrivundervisning i skolan. Slutligen redogörs även för olika teoretiska utgångspunkter vilka lett fram till valet att arbeta utefter ett tematiskt arbetssätt. Vi har använt oss av intervjuer av såväl elever som aktiva pedagoger i vår datainsamling. Elevintervjuerna låg till grund för utformningen av arbetssättet och syftet med pedagogintervjuerna var att ytterligare utveckla vårt kunnande inom läs- och skrivundervisning.

  Vårt examensarbete handlar således om huruvida tematiskt arbetssätt kan väcka/utveckla berörda elevers läs- och skrivglädje, för att därigenom utveckla läs- och skrivförmågan. Resultatet av arbetet ledde fram till följande slutsats; vi har inga bevis som styrker att vi lyckats med vår ambition att utveckla läs- och skrivglädjen hos alla elever i den aktuella klassen, men vi kan visa att vi lyckats med de elever som var i störst behov av det.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4718.
  Sundell, Martin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Meningsfull kunskap: en intervjustudie med utgångspunkt i det individuella programmet på en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att studera och bidra med nya insikter om vad som är meningsfull kunskap för eleverna på en gymnasiesärskolas individuella program. Anledningen till att jag vill undersöka detta är att jag i mitt arbete inom denna skolform nästan dagligen möter ett dilemma i frågan om vad som är det viktigaste för den enskilda eleven att lära sig för att ha de bästa förutsättningarna i sitt framtida vuxenliv. Styrdokumenten för gymnasiesärskolans individuella program lämnar ett stort utrymme till individuella anpassningar, både beträffande stöd och kunskapsutveckling, och därmed blir också tolkningsutrymmet stort. Därför vill jag undersöka vilka uppfattningar lärare och elever, bland andra, har kring vad som är meningsfulla kunskaper för eleverna att få med från utbildningen ut i vuxenlivet.

  För att finna svar på detta har jag utgått från ett fenomenologiskt inspirerat metodval med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I analysen av resultatet av intervjuerna har jag tagit hjälp av teorier om KASAM och pliktetik respektive konsekvensetik för att belysa och perspektivera empirin.

  Huvuddragen i resultatet handlar om att meningsfulla kunskaper för eleverna på den undersökta gymnasiesärskolan utgår från elevernas framtidsbehov kopplat till vuxenliv och framtida sysselsättning. Följaktligen är det viktigt att få en bild av hur respektive elevs framtida liv kan se ut beträffande sysselsättning och vuxenliv. Eftersom det flesta eleverna, efter gymnasiet, går vidare till daglig verksamhet framstår det också som viktigt att eleverna i skolan arbetar med kunskaper relaterade till denna sysselsättning. Därmed framträder också en tydlig bild av att samarbetet mellan skolan och daglig verksamhet skulle behöva stärkas, bland annat i syfte att skapa samsyn kring vilka kunskaper som kan vara relevanta för den enskilda eleven utifrån framtida potentiella sysselsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4719.
  Sundfelt, Sten
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Smajlovic, Amela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Besparingar inom Barn- och utbildningsnämnden: en jämförande studie mellan Landskrona och Kristianstad kommun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: Besparingar inom Barn- och utbildningsnämnden.

  Seminar date: 29th of May 2009

  Course: Degree thesis in Business Administration, bachelor thesis

  Authors: Amela Smajlovic and Sten Sundfelt

  Advisor: Leif Holmberg

  Purpose: Our purpose is to explain the cost-saving process that many municipality organisations face because of the global financial crisis.

  Limitations: We have limited our study to the municipality of Landskrona and Kristianstad.

  Method: Our study has a qualitative approach. By using open interviews we have been able to get an open dialog with our respondents.

  Theory: We have compared with different theories, such as Rombach’s budget-theory and Wildavsky’s role theory.

  Empirics: The material is based on interviews and conversations with key figures in different levels of the organisations in Landskrona and Kristianstad.

  Conclusions: The success of a cost-saving process depends on the engagement, awareness and how inclined to changes the persons in the organisations are. Has everybody the willingness to take responsibility fore the organisation and the changes that the surrounding world claims?

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4720.
  Sundin-Erixon, Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Holmberg, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. Deltagarna är verksamma pedagoger i grundskolans årskurs 1-3 samt en deltagare som är verksam i grundskolans årskurs 7-9. Vi använder oss av en metod kallad "reflexiva" intervjuer där vi undersöker tolkningar och reflektioner av pedagogers tankar och funderingar inom naturorienterande ämnen. Vår undersökning koncentrerar sig på ämnesteori och didaktik utifrån tidigare forskning samt pedagogers tillgänglighet till kompetensutvecklande aktiviteter. Undersökningen visar på pedagogernas behov av vidareutbildning och vilken tillgång de sex deltagarna har till relevant läromedel, men även hur de använder sig av och planerar utifrån läroplanen. Utifrån våra sex deltagare kunde vi se skillnader på hur pedagogerna förhåller sig till de naturorienterande ämnena beroende på pedagogens tillgång till vidareutbildning, tillgängligt material samt läromedel på skolorna. Undersökningen gav slutsatsen att de tre pedagoger som är verksamma i kommuner som har gjort större satsningar på läromedel inom de naturorienterande ämnena uttrycker en större säkerhet inom ämnet. Resterande tre deltagare är verksamma i kommuner där läromedel i NO- undervisningen inte är ekonomiskt prioriterat. Dessa deltagare uttrycker ett större behov av ett tryckt läromedel med starka kopplingar till läroplanen (2017).

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 4721.
  Sundlöf, Miriam
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Trötthet och fördomar: en studie i diskriminering av överviktiga vid mental trötthet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka om mental trötthet leder till ökad diskriminering av överviktiga. Genom att använda en dual process-modell, inleddes undersökningen med en bedömningsuppgift som deltagarna fick utföra i labbmiljö. Vid ett senare tillfälle fick var och en ombesörja att de genomförde ett implicit associationstest (IAT), följt av en explicit graderingsfråga, där deltagarna uppskattade en eventuell skillnad i normal- kontra överviktigas mentala prestation. Syftet med dessa tester var att ta reda på om diskriminering mot överviktiga existerade inom gruppen i sin helhet på såväl implicit som explicit nivå. Hälften av gruppen hade genomgått en kraftig mental trötthetsbelastning före bedömningsuppgiften, med avsikt att se om bias mot överviktiga ökade vid mental trötthet. Resultatet för alla testningar var för sig visade på diskriminering mot överviktiga, men inte att det förekom någon högre diskriminering vid mental trötthet. Möjliga förbättringar i undersökningsdesignen diskuteras, liksom praktiska implikationer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4722.
  Sundquist, Gun
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thestrup, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Reggio Emiliainspiration i förskolan2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur det som kallas Reggio Emilia inom förskolan kan komma till uttryck i några svenska förskolor. I vår litteraturbakgrund har vi skrivit om själva bakgrunden till hur det startade i Italien vid tiden för andra världskrigets slut. Här tar vi upp vad som är viktigt i deras filosofi och hur det kom till Sverige i början av 1980-talet. Vi har gjort kvalitativa intervjuer på några förskolor för att få svar på vår problemprecisering som var följande:

  -Vilka innebörder ger pedagoger ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt?

  -Vilken betydelse kan ett s.k. Reggio Emiliainspirerat arbetssätt ha för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i en svensk förskola?

  När vi analyserade intervjumaterialet, fick vi fram följande teman, som fick rubrikerna: Studiedag och förskoletidning, Ett kompetent och socialt barn, Att få berätta sin berättelse, Miljön: tillåtande, inspirerande och utmanande, Hundra sätt att tala, Att rannsaka sig själv och se möjligheter, Avgränsade lekmiljöer, … lära sig å lyssna, Utmaningar, Titta här! Kommer du ihåg..., Att planera är att reflektera!

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4723.
  Sundqvist, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Zäll Carlsson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En smal och krokig stig: en studie om behovsformulering i elevers åtgärdsprogram2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar vad som skrivs under rubriken behov i åtgärdsprogram och huruvida skolor följer Skolverkets riktlinjer från 2014, gällande hur behov i åtgärdsprogram bör formuleras. Studien baseras på 65 åtgärdsprogram från åk 4-6 som vi har begärt, och fått in, från 19 slumpmässigt utvalda skolor i hela Sverige. Åtgärdsprogrammen tolkades utifrån ett relationellt och kategoriskt perspektiv med en hermeneutisk ansats. Vid vår analys framkom det sju olika teman under rubrikerna svårigheter och behov. Dessa teman visar att skolor i stor utsträckning skriver elevens behov  på ett sätt som inte överensstämmer  med Skolverkets senaste riktlinjer, och att behov i många fall inte utgörs av just behov, utan skrivs som svårigheter, diagnoser, personliga egenskaper, oönskat beteende och oreflekterat tyckande kring eleven. Resultatet visar att en majoritet av de åtgärdsprogram vi har analyserat representerar ett kategoriskt perspektiv. Tidigare forskning visar på hur formuleringar som dessa kategoriserar elever och har en identitetsskapande funktion hos eleven. Om skolproblem knyts till individen, leder detta inte till förändringar i lärmiljön. Forskning visar också att dessa formuleringar kring elever kan upprätthålla och underbygga ett kategoriskt perspektiv i skolan. En tänkbar anledning  till att Skolverkets riktlinjer har svårt att få genomslag i praktiken är att dessa i sig lämnar stort tolkningsutrymme för skolledare och skolpersonal. Examensarbetet kan visa på att Skolverkets riktlinjer från före 2014, där det rekommenderades att elevers svårigheter skulle beskrivas under rubriken behov, fortfarande följs. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4724.
  Sundström, Johnny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Widerberg, Lena
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Litteraturundervisning för alla? En studie om hur elevers erfarenheter och intressen tillvaratas i svenskämnets litteraturundervisning 2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa hur elever upplever att deras erfarenheter och intressen tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Huvuddelen av undersökningen är av kvalitativ natur och den har genomförts i form av intervjuer. Intervjuerna har sedan analyserats med stöd av styrdokument, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. De teorier som ligger till grund för uppsatsen är det sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F, samt att lärande till stor del är relaterat till elevens tidigare upplevelser och till elevens tidigare förvärvade kunskaper och insikter. Undersökningen baseras på intervjuer med fyra gymnasielever och fyra elever från grundskolans skolår nio.

  Studien visar att eleverna inte upplever skönlitteraturen i skolan som meningsfull i någon större utsträckning, vilket kan bero på att deras intressen och erfarenheter åsidosätts i svenskämnets litteraturundervisning. Sammanfattningsvis erbjuder undersökningen en ökad förståelse för hur elever tänker gällande skönlitteratur. De slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är att lärare och elever inte alltid möts i samförstånd när det gäller urvalet och användningen av skönlitteratur i skolan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4725.
  Sundström, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Första mötet är det bästa egentligen: Ett aktionsforskningsprojekt med syfte att utveckla kontaktmannaskapet inom kommunal äldrevård2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett aktionsforskningsprojekt om kontaktmannaskap deltog en arbetsgrupp på ett vårdboende i tre fokusgruppssamtal. I problemorienteringsfasen klargjordes kontaktpersonens roller. Dessa roller var relationsskaparen, länken och administratören. Rollen som relationsskapare var den mest givande för kontaktpersonen. Rollerna som relationsskapare och länk var sammanflätade då länken var beroende av att relationen fungerade. Med rollerna som grund genomfördes planeringsfasen där arbetsgruppen diskuterade hur kontaktmannaskapet behövde förändras. För att kunna fullfölja de tre rollerna behövdes utrymme i form av tid, särskilt som relationsskapare och länk. Administratören behövde också tid, men var inte på samma sätt beroende av en relation till vårdtagaren. Gruppen identifierade tre förändringsområden det första mötet, information och informationsöverföring. Det första mötet behövde utvecklas då det var grunden för en god relation som byggde på ömsesidighet och förtroende. En sådan utveckling kräver att kontaktpersonen får tid, men också stöd från enhetschef, sjuksköterska och/eller vice kontaktperson. I aktionsfasen utformade gruppen tillsammans en informationsbroschyr för att förbättra informationen. Planerade första möten har genomförts av kontaktperson och sjuksköterska både på korttidsvård och med besök i den äldres hem. Ett gott kontaktmannaskap kräver inre förutsättningar i form av vilja och kompetens hos kontaktpersonen. Det krävs också yttre förutsättningar i form av tid och stöd.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4726.
  Sundström, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Varland, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Attityder till äldres ätande och näringstillstånd: En enkätstudie bland kommunala sjuksköterskor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Äldre personer riskerar i stor utsträckning att drabbas av undernäring och sjuksköterskor har en viktig uppgift i nutritionsarbetet kring dessa personer. Studiens syfte var att mäta attityder till äldres ätande och näringstillstånd. Det validerade instrumentet Staff Attitudes to Nutritional Nursing Care Geriatric scale (SANN-G-skalan) användes. I urvalet ingick sjuksköterskor på särskilt boende och korttidsboende i två kommuner. Två påståenden som handlade om kostpolicy och utbildning i nutrition lades till i enkäten, med möjlighet att lämna kommentar. Svarsfrekvensen var knappt 50 %. Resultatet visade att sjuksköterskorna totalt sett hade en positiv attityd. Det delområde som visade högst andel positiv attityd var individualisering som handlade om individanpassade måltider. En tredjedel av sjuksköterskorna ansåg att det sällan förekommer att äldre människor på kommunalt äldreboende är undernärda, trots att forskning visar motsatsen. För att få kunskap om hur de äldres näringstillstånd är i realiteten bör ansvariga inom respektive kommun undersöka hur många bedömningar som gjorts, vilken dokumentation som finns samt vidtagna åtgärder. Det kan vara en god grund för ett utvecklings- och förbättringsarbete där utbildning, reflektion kring arbetssätt och kommunikationsvägar bör ingå. Den positiva attityden och önskan om utbildning är gynnsam för utvecklings- och förbättringsarbete av nutrition och målttidssituation på särskilt boende och korttidsboende.

  Fulltekst (pdf)
  Attityder till äldres ätande och näringstillstånd - en enkätstudie
 • 4727.
  Sundvall, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Johansson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv” En studie om årskurs åtta elevers tankar kring fenomenet mobbning 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I studien har vi undersökt hur elever uppfattar och vilka erfarenheter elever i årskurs åtta har kring fenomenet mobbning ur elevperspektiv och mellan flickor och pojkar. Vi vill med studien skapa djupare förståelse kring fenomenet mobbning inför kommande yrkesroll. Genom enkätundersökning fick vi fram vårt resultat. Resultatet visar att mobbning förekommer, men blir motsägelsefullt då övervägande elever svarat att de inte blivit mobbade eller har mobbat själva. Vi fick bekräftelse på flera av förklaringsmodellerna när enkäten sammanställdes och de olika mobbningsformerna nämns av eleverna, dock inte e-mobbning. Flickor och pojkar anser att det är mobbaren som mår dåligt och att föräldrarna har minst ansvar när det gäller mobbningens förekomst på skolan. Eleverna tror att skillnad kan finnas beroende på skolans storlek och antal elever men däremot inte i formerna av mobbning. Flickor och pojkar beskriver ordet mobbning med snarlika ord, och kan sammanfattas med citatet – ”ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv”.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4728.
  Sunesson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Östergaard, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Genus, kön och jämställdhet i förskolan – en fråga om pedagogisk jämställdhetsmedvetenhet 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra förhållningssätt och handlingar i det dagliga arbetet med barnen, ur ett könsperspektiv. Vår målsättning är att studera hur traditionella könsrollsmönster överförs och hur de befästs. Genom litteratur och undersökningar har vi sökt svar på våra frågor.

  Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi har filmat pedagoger i mötet med barn. Vi har även fört löpande protokoll över barns lek och pedagogers förhållningssätt till leken.

  Genom våra undersökningar har vi fått fram resultat som visar att vi bemöter pojkar och flickor olika beroende på kön och att vår egen bakgrund påverkar oss i detta bemötande. Det enda sättet att bryta mönstret är att som pedagog bli medveten om sina egna värderingar och hur dessa tar sig uttryck i det dagliga bemötandet av barnen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4729.
  Svahn, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lisbeth, Svensson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Elevers beräkningsstrategier i subtraktion: en studie i skolår 3 och 62017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få kunskap om vilka strategier elever använder vid subtraktion samt att jämföra likheter och skillnader i årskurs 3 och 6. Enligt nuvarande läroplan ska elever under hela grundskolan få möjlighet att utveckla kunskaper i hur huvudräkningsstrategier kan tillämpas i olika matematiska och vardagliga sammanhang (Skolverket, 2011). Studiens empiri är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ i form av insamling av data, i vårt fall ett eget skrivet matematiktest. Testet innehåller uppgiftstyper av både huvudräkningskaraktär samt skriftliga beräkningar. Studien övergår sedan till kvalitativ när vi intervjuar elever i samband med vårt matematiktest. Resultaten i denna studie visar att elever använder sig av flera olika strategier när de räknar subtraktion. Elever som presterat lågt i vårt matematiktest använder sig av få strategier jämfört med elever med högre resultat. Eleverna med högt resultat använder olika strategier och är flexibla vid val av metod beroende på uppgiftstyp. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4730.
  Svahn, Kaj
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att precisera och geografiskt lokalisera kärnvärden och värdekärnor i riksintresseområden för naturvård - en fallstudie av Nordbillingen, Skövde kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen testas en metod för att precisera och lokalisera värdekärnor inom riksintresseområden. Metoden prövades genom en fallstudie där riksintresse för naturvård - Nordbillingen fick utgöra exempel på riksintresseområde. Syftet var att testa en metod för att utforma beslutsunderlag som kan användas vid bedömningar kring huruvida en förändrad markanvändning kan tänkas medföra ”påtaglig skada” på ett riksintresse eller ej. Som utgångspunkt för att definiera vad som ingick i riksintresseområdets kärnvärden användes riksintresseområdets registerblad och de aspekter som presenterades däri antogs utgöra just kärnvärden, d.v.s. det som riksintresseområdet syftar till att bevara. Ett stort antal inventeringsresultat och annan tidigare insamlad kunskap om områdets natur studerades i syfte att lokalisera var de utpekade kärnvärdena var lokaliserade, hur de hängde ihop och hur de sammanföll i värdekärnor. Det hela resulterade i identifiering av värdekärnor i riksintresseområdet vilka presenteras i kartform. Metodiken befanns således användbar, dock med vissa förbehåll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4731.
  Svalin, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Cardelli, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns inflytande i en målinriktad, resultatstyrd fritidshemsverksamhet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fritidshemmet arbetar med barns inflytande i fritidshemmets

  verksamhet där pedagogernas uppdrag inte bara är att lära barnen demokrati, utan att också

  bedriva verksamheten i demokratiska former. Syftet med vår studie är att vinna förståelse för

  barns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets målinriktade och

  resultatstyrda verksamhet. I studien görs både en historisk tillbakablick på vad tidigare

  styrdokument har sagt om elevinflytande och hur dagens styrdokument är formulerade kring

  samma fenomen. Studien har arbetats fram utifrån en fenomenologisk vinkling av barns

  perspektiv, vilket här innebär att begreppet inflytande ses som ett fenomen som har brutits

  ner till de didaktiska frågorna vad, hur och när barnet uppfattar att, och upplever sig få,

  inflytande i fritidshemmets verksamhet.

  Vi har analyserat tidigare forskning, litteratur och skolans styrdokument samt sökt empiri i

  intervjuer förlagda som samtalspromenader och genom frågeformulär för att vinna förståelse

  i ämnet. Resultatet visar att barnen upplever att de får inflytande genom olika

  mötesprocesser, men att de är mindre delaktiga i verksamhetens planering. Vidare visar våra

  resultat att barnen sätter störst värde på inflytande över kompisarna och medbestämmande i

  leken och att pedagogens närvaro har stor betydelse för om inflytande fås i den fria leken på

  fritidshemmet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4732.
  Svedberg Hallgren, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karriärplanering och kompetensförsörjning i privat företag, kommun och region2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Talent Management och Performance Management är nya begrepp som baseras på att organisationer på ett strukturerat sätt planerar för att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare samt definierar hur de ska skapa, styra och mäta en prestationskultur. Baserade på organisationens affärsmål ska strategierna framgångsrikt medföra att organisationen kan sörja för sitt behov av medarbetarkompetens som organisationens utveckling och överlevnad kräver. Jag valde att undersöka om organisationer aktivt arbetar med innehållet i begreppen. Inför studien där mitt huvudsyfte är att analysera hur stora organisationer hanterar karriärplanering och kompetensförsörjning valde jag att intervjua tre medarbetare som arbetar centralt med personalstrategiska frågor. De tre organisationer som ingår i studien, det vill säga en kommun, en region och ett privat företag hanterar organisationens behov av kompetens olika. Det privata företaget och regionen är de organisationer som centralt tagit fram strategier för att hantera organisationens behov av kompetens och båda arbetar aktivt med sitt varumärke där bland annat nöjda medarbetare ses som en framgångsfaktor. Kommunen konstaterar att de har stora pensionsavgångar men har inte arbetat fram strategier hur de ska hantera sin kompetensförsörjning och arbetar inte aktivt med marknadsföring av sitt varumärke. Regionen och det privata företaget har påbörjat en kartläggning av medarbetarnas kompetens men inte kommunen. De tre organisationerna är överens om att ansvaret för kompetensförsörjning och karriärplanering ska delas mellan organisationen och den enskilde medarbetaren.

  Fulltekst (pdf)
  Karriärplanering och kompetensförsörjning
 • 4733.
  Svenningsson, Nina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  What’s up AI?!: En undersökning kring människoliknande beteende hos chatbotar och dess påverkan på användarupplevelsen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) sprider sig genom samhället och används mer och mer inom flera olika områden. Chatbotar är en populär form av social AI som använder sig av naturligt språk för att kommunicera med användare. Det finns olika åsikter kring huruvida en chatbot ska prata och bete sig människolikt eller inte. Den ena sidan argumenterar att chatbotar ska fortsätta utvecklas för att kunna simulera mänskligt beteende och intelligens, å andra sidan argumenteras att chatbotar ska vara tydliga med att de är maskiner och att det även kan vara positivt för användarupplevelsen om chatbotar inte är alltför människolika. Dessutom finns det teorier om att ett beteende som är för människolikt kan skapa obehag hos användaren. Detta examensarbete syftar till att undersöka den diskrepans som har observerats i resultaten från vetenskapliga studier för att ge indikationer på vilka faktorer som bidrar till en positiv användarupplevelse i interaktionen med chatbotar i förhållande till hur människolika de uppfattas. Resultatet visar på att det finns en stor bredd i användares preferenser för hur en chatbot bör bete sig vilket gör det svårt att nämna specifika människoliknande faktorer som är tilltalande för en större grupp användare. Om man idag vill designa en chatbot som tilltalar så många användare som möjligt bör man ge den en officiell/formell ton samt låta den svara kort, koncist och med sofistikerade ordval och välkonstruerade meningar. För att gå vidare rekommenderas bland annat att undersöka hur chatbotar kan anpassa sitt beteende efter olika användare för att skapa en positiv användarupplevelse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4734.
  Svensson, Alexandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nylander, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur personer med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar: en allmän litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människors sätt att leva har under det senaste århundrandet förändrats.Detta har lett till att diabetes typ 2 har ökat runt om i världen. Diabetes typ 2 är enkronisk sjukdom som leder till höga blodsockervärden. Det går att fördröjasjukdomsförloppet och undvika komplikationer om man genomför livsstilsförändringar.Förändringarna kan leda till tankar och känslor hos individerna kring deras situation.Det är viktigt för sjuksköterskor med ökad kunskap om hur personer med diabetes typ 2upplever genomförandet av livsstilsförändringar. Ökad kunskap inom detta område kange personer med diabetes typ 2 förbättrade förutsättningar vid genomförandet avlivsstilsförändringar.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att öka kunskapen om hur personer med diabetestyp 2 upplever livsstilsförändringar. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom fem huvudkategorier; upplevda känslor, hinder ochmöjligheter, upplevelse av motivation, betydelse av stöd samt vikten av information. Diskussion: Utifrån resultatet framkom tre centrala fynd som diskuterades; hinder ochmöjligheter, upplevelse av motivation och betydelse av stöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4735.
  Svensson, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tolerera mera: En studie om elevers uppfattning om hur religionsämnets syfte och värdegrundsbegreppet tolerans framkommer i undervisningen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4736.
  Svensson, Amelia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Svensson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Buddy or Boss?: en kvantitativ studie på anställdas motivation i förhållande till ledarens ledarskapsstil och personlighet i privat och offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att undersöka ledarens påverkan på privat och offentligt anställdas motivation är aktuellt med tanke på den pågående diskussionen inom svensk politik rörande privatiseringen av offentliga tjänster. Dessutom leder världens ökande globalisering, organisationers utveckling och individens förändrade arbetskultur till att uppfattningen om ledarskap och motivation är i ständig förändring. Tidigare forskning har präglats av ett stort fokus på själva ledaren, men har på senare år riktat större uppmärksamhet mot följderna av ledarskapet. Det är även utgångspunkten i denna studie, vars syfte är att förklara hur ekonomers motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor.

  Studien har ett deduktivt förhållningssätt och undersöker kvantitativt hypoteser kring ledarskapsstil, personlighet och motivation genom en enkätundersökning riktad till ekonomer. MätinstrumentenMultifactor Leadership Questionnaire, Ten-Item Personality Inventory och Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale användes för att utforma enkäten och mäta de tre huvudkomponenterna. Studien undersökte även faktorerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och sektortillhörighet.

  Resultaten av studien bekräftar tidigare forskning genom att påvisa ett starkt signifikant samband mellan såväl transformativ ledarskapsstil och inre motivation, som transaktionell ledarskapsstil och yttre motivation. Vidare fann studien ett signifikant positivt samband mellan egenskaperna Sympatiskhet, Öppenhet och Extraversion och inre motivation samt mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre motivation. Studien kunde däremot inte bekräfta den effekt som sektortillhörighet väntades ha på sambanden mellan ledarskap och motivation, eftersom den modererande effekten antingen var obefintlig eller motsatt det förväntade. Det finns därmed ett behov av mer forskning på området ledarskap med fokus på sektorns effekt på den anställdas motivation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4737.
  Svensson, Anette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wijk, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Vuxnas upplevelse av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Diabetes förekommer hos 3-4 procent av Sveriges befolkning. Uppkomsten av diabetes är ofta relaterad till livsstil. Hur människor upplever att få diagnosen påverkar synen på sjukdom och framtid. Människor som får sjukdomen är i behov av stöd från vårdpersonal. Syfte: Beskriva vuxnas upplevelser av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus. Metod: Systematisk litteraturstudie, där 8 stycken vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Analys av artiklar resulterade i fyra olika kategorier: bemötande, hantera negativa känslor, lära genom utbildning och accepterande/anpassning. Diskussion: Det fanns kunskapsbrist om sjukdomen bland diabetespatienter. Utbildning med stöd och ett bra bemötande från vårdpersonal kan förebygga kunskapsbrist. Slutsats: Vuxna som får diagnosen diabetes mellitus behöver ha stöd från vårdpersonal och anhöriga. Patienter behöver ha kunskap om diabetes för att egenvårds-kapacitet ska kunna utvecklas.

  Nyckelord: Diabetes, stöd, upplevelse, utbildning

  Abstract

  Background: Diabetes occurs in 3-4 per cent in the Swedish population. Diabetes is often related to the lifestyle. How people experience to receive the diagnosis affects the view of illness and future. People who get the illness need support from caregivers. Aim: Describe adults experience of support after they have received the diagnose diabetes mellitus. Method: A systematic literature review, there eight scientific articles were revised. Result: The analyse resulted in four different categories: treatment, manage negative feelings, learn by education and accepting/adaptation. Discussion: The findings showed that a lack of knowledge existed of the illness among diabetes patients. Education with support and a good treatment from the caregivers could prevent a lack of knowledge. Conclusion: Adults who receive the diagnose diabetes mellitus need support from caregivers and the next of kin. Patients need knowledge about diabetes too know how to develop self care capacity.

  Keywords: Diabetes, education, experience, support

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4738.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  du Plessis de Richelieu, Hannes
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The never ending story: en studie om hur banker implementerar nya regelverk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ability of banks to implement regulations is important in several aspects. From the Finance Inspection ́s Point of view a successful implementation is important to protect the financial system and the consumers. For the banks it is important from a cost-benefit perspective, but also to keep customers satisfied and to maintain the right to continue banking. In spite of the advantages of successful implementation, the research in this area is limited. The aim of the study is therefore to explain how banks can implement new regulations.

  To fulfil the aim of the study we have adopted a qualitative view. Two case studies have been made in which empirics has been collected through eight semi-structured interviews. The respondents were bank employees who had been highly involved in the implementation of MiFID II and MiFIR. The empirics were thereafter analyzed with guidance from the theoretical frame of reference.

  The conclusion of the study is that the banks implementation of regulations is influenced by different factors: the cooperation between banks, the aim of the bank, the corporation culture, and the structure of the organization. The analyze has been used as a start point to create a model for how banks implement regulations. Implementation can be divided into interpretation and introduction. A major challenge is to translate the regulations and integrate them into the business activity. In order to make the employee practice the regulations, different steering mechanisms are used, for example education, information and monitoring. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4739.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En kurs utan plan?: om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

  Fulltekst (pdf)
  En kurs utan plan
 • 4740.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En kurs utan plan?: Om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 4741.
  Svensson, AnnaLena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Axelsson, Jennie
  Vad pratar du om?: - En studie kring innehållet i samtalet vid lunchen på förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur förskollärare samtalar tillsammans med barnen under lunchen på förskolan. Videoobservationer har genomförts av fyra legitimerade förskollärare på tre förskolor. Analysen av resultatet har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv där ett lärande sker genom utmaning, samspel och vikten av att individen är aktiv. Resultatet visar att samtalen består av tre teman; samtalets karaktär, kontrollfrågor och omsorg. Resultatet visade att alla fyra samtalen hade ganska lika karaktärer under luncherna och att de var uppbyggda på ungefär samma sätt. I tre av observationerna började lunchen med att förskollärarna samtalade om maten som serverades tillsammans med barnen. Antingen berättade förskolläraren vilken mat som serverades eller så frågade förskolläraren vad barnen skulle äta. Det som förekom flera gånger under samtalet var att förskollärarna ställde slutna eller ledande frågor till barnen där de enbart hade möjlighet till att svara ja eller nej. Detta ledde till att samtalen inte utvecklades vidare. Under samtalen ställde även förskollärarna frågor till barnen om vad de hade gjort för aktiviteter tidigare under dagen, barnen återberättade vad de gjort. Observationerna visade även att när barnen påstod eller berättade något så svarade förskolläraren vid de flesta tillfällen med fråga tillbaka till barnen. det förekom även under samtalen att förskollärarna förmedlade beteende, regler och normer som var förknippade med måltidssituationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4742.
  Svensson, Annika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wahlund, Britt-Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Fosterhemsvård Med fokus på metoder vid utredning av nya familjehem, metoder vid handledning/stöd samt kunskap till blivande familjehem2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  This is a study of foster homes. The focus is at the methods, used at foster homes evaluations and at guidance/support the foster homes are offered.

  En questionnaire is made in Skåne, on this theme.

  Except that, it contains a fairly lot of useful information for families who are interested in becoming foster home.

  The questionnaire is made among public and private participants who evaluates new foster homes and places children (under 18 years) in Skåne.

  Because of the low answer frequency, we can’t generalize the result of the questionnaire. But the result we have obtained indicates that Kälvestens evaluation method is used frequently.

  In the subject of support/guidance we can’t see any specific methods used. There are similarity in the way our respondents describes there work in practice, like education and guidance in group, house calls, external guidance by experts and support by telephone.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4743.
  Svensson, Camilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svensson, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer som laryngektomeras på grund av huvudhalscancer - en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Total laryngektomi medför förändringar i livssituationen, både tillfälliga och permanenta. Den nya livssituationen kan bli omskakande och risken för negativ påverkan på livskvaliteten är stor.

  Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie belysa vilka faktorer som påverkar livskvalitet hos personer som laryngektomeras på grund av huvudhalscancer.

  Metod: Systematisk litteraturstudie genomfördes. 15 artiklar analyserades och sorterades in i Huvudkategorier och Subkategorier.

  Resultat: Faktorer som påverkade livskvalitet var fysiska faktorer, nutritionsrelaterade faktorer, kommunikationsmetoder, kommunikationsförmåga, ekonomi, sociala faktorer, depression och information.

  Slutsat: Livskvaliteten påverkas efter total laryngektomi. Genom att känna till vilka faktorer som påverkar livskvaliteten kan sjukvårdspersonal hjälpa och stötta personer som har laryngektomerats och de som i framtiden kommer att genomgå laryngektomi.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4744.
  Svensson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Andersson, Nilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barns tidiga skrivande - En studie om förhållningssätt till barns tidiga skriftspråksförsök i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  According to the Läroplan för förskolan, Lpfö 98, are pre-schools suppose to introduce the written language and embrace childrens curiosity about the ability to communicate with the written language. The purpose with this research is therefor to study the attitudes of pre-school teachers towards three- to five years olds writing and also to shred some light over which role teachers and other adults have when children learn to write. The earlier research contains different theories about how children in pre-schools conquer the written language and the teachers role in this process. Teachers attitudes towards and thoughts about childrens early writing could be made visible through interviews with teachers who all currently work at pre-schools. The results indicate that pre-school teachers have different attitudes towards childrens early attempts to write. Their attitude is connected to their basic pedagogy outlook which effects the teachers in all aspects of their work. The results also shows that pre-school teachers and other adults play an important role in the childrens development towards being a person who can write. By letting the children play their way to new knowledge and treat them in a positive way teachers and other adults benefits the childrens development.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4745.
  Svensson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Selmani, Arta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Pojkar och flickors lek utomhus i förskolan: En studie om pedagogers inställning till konstruktion av könsroller2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers inställning till vad leken och leksakerna har för roll för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll samt vad pojkar och flickor leker för lekar och vilka leksaker de använder sig av. I uppsatsen finns envetenskaplig bakgrund där olika begrepp som är centrala för studien kommer att belysas med hjälp av olika teorier. Vi har intervjuat nio pedagoger där åtta var kvinnor och en var man för att ta reda på pedagogernas inställning till vilken roll leken och leksakerna har för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll, det har också observerats en barngrupp för att kunna se vad pojkar och flickor leker med för leksaker och lekar. Dessa metoder användes för att få svar på frågeställningarna som är; Hur resonerar pedagoger kring leken och leksakernas roll för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll? samt Vilka typer av lekar och leksaker leker pojkar och flickor åt utomhus? Sammanfattningsvis visar studien på att pedagogernas förhållningssätt och hur de introducerar leksaker påverkar hur och vad barnen väljer att leka med för leksak eller vilken lek de leker. Resultaten visade även att flickor och pojkar leker med samma leksaker men att det självklart även sker att pojkar leker med typiska pojkleksaker och flickor leker med typiska flickleksaker. Detta var något som pedagogerna ansåg att man skulle respektera då det finns vissa traditionella könsmönster som visar på hur flickor och pojkar ska vara och bete sig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4746.
  Svensson, Charlott
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Biofilmforming bacteria cultured on antibacterial Surface2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: To prevent bacteria from forming biofilm on medical devices is an important challenge.Biofilm formation is associated with decreased susceptibility to antibioticsand the development of antibiotic resistance. The problem has to be solved by both preventing the formation of biofilm and development of new antibiotics directed to the formation of biofilm. Antibacterial coating on medical devices is a preventive action to decrease the risk of catheter related infections. The Bactiguard coating is one example, and has been clinically proven to reduce infections. But if the Bactiguard coating affects formation of microbal biofilm or production of extracellular polymeric substances (EPS) is not yet fully understood.

  Methods: The amount of biofilm formed on coated and uncoated surface was compared by staining of EPS. Three different bacterial species were cultured separately and together.

  Results: All three species of bacteria did form biofilm on Bactiguard coated surface. However, there was significantly less bacterial growth on the Bactiguard coated microtiter plates compared to the uncoated. Quantification of EPS was not successful. Colonization of S. epidermidis appeared differently on Bactiguard coated microscope slides after 4-8 h of culture.

  Discussion: The antibacterial effects of Bactiguard coated catheters seem to be more connected to inhibited adherence of bacteria to the surface.  The coating has to be optimized for further study on microtiterplates.

   

 • 4747.
  Svensson, Charlotte
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ledarskap ur ett genusperspektiv. I Sverige finns av regeringen fastställda mål om en jämställd arbetsmarknad. Trots detta är andelen kvinnliga chefer låg. Det finns många olika påståenden om kvinnligt ledarskap i litteratur och media till varför andelen kvinnliga chefer är så liten. Det är dock inte ofta som de kvinnor som lyckats bli ledare får göra sina röster hörda och berätta om sina upplevelser av hur det är att vara chef. Därför fokuserar denna uppsats på att låta kvinnliga chefer själva berätta vilka faktorer som har påverkat dem att välja en karriär som ledare. Uppsatsen syftar också till att försöka komma fram till om det finns några gemensamma egenskaper och någon gemensam bakgrund hos kvinnor som väljer att bli chef.

  Undersökningen omfattade sex intervjuer med kvinnliga chefer på mellannivå. Studien visade inte på att de kvinnliga cheferna har någon gemensam uppväxtmiljö eller bakgrund. Däremot visade studien att respondenterna hade gemensamma egenskaper. Undersökningen visade också att de faktorer som oftast anges i litteraturen som hinder för kvinnor att bli chefer inte stämmer överens med de hinder som de intervjuade kvinnorna upplever. De största problemen de upplever med att vara kvinna och chef är att ha kvinnliga underordnade samt att bli chef över sina tidigare kollegor.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4748.
  Svensson, Dennis
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Zia, Sahar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  How can universities use E-marketing to attract students?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how various universities address E-marketing activities as a help for attracting more students. The key issue was to add knowledge by investigating and understanding E-marketing activities in combination with parts of Promotion Mix, and Relationship Marketing. Three universities in the south of Sweden were interviewed. A qualitative research method was applied, in combination with an deductive approach.

  Theories regarding the above mentioned elements were investigated and compared with data from semi-structured interviews of universities’ communication departments. Findings showed that in general universities are taking E-marketing into consideration, and understand the importance of its implementation. Yet, they have not applied all the activities which could have been to their advantage. Findings also showed that the universities’ most efficient E-marketing tool was their websites, as it could be appreciated by both current and potential students. In addition, Relationship Marketing and Promotion Mix seemed, in all universities, as a proper complement for E-marketing. However, it appeared that both elements were not implemented to their fullest either.

  This study could be of use to both practitioners and academics. The study shares information and knowledge of marketing channels which can be useful, yet, have not been used to their full capacity. Practitioners may benefit from the theory and findings, which show how higher education is adjusting to the technological revolution.

  Fulltekst (pdf)
  How can universities use E-marketing to attract students?
 • 4749.
  Svensson, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arvidsson, Lovisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Instängd mellan fyra väggar": en litteraturstudie om patienters upplevelser av isolering på grund av smittsam sjukdom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Runt om i världen används isolering på grund av smittsam sjukdom för att förhindra en vidare smittspridning på sjukhus och i samhället. Utformning av isolering har utvecklats över flera århundraden i dagens samhälle förekommer isolering på vårdavdelningar på allmänna sjukhus. Isolering innebär att patienter begränsas både fysiskt och psykiskt från en interaktion med sjukvårdspersonal och närstående. Patienter i isolering är sårbara och utsatta och det krävs därför en förståelse hos sjukvårdspersonal för denna patientgrupp för att utforma relevanta omvårdnadsåtgärder.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av isolering på grund av smittsam sjukdom.

  Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, CINAHL Complete och PsycINFO. Granskning och analys skedde utifrån en granskningmall från Högskolan Kristianstad och Fribergs analysmodell. 

  Resultat: Patienters upplevelse av isolering på grund av smittsam sjukdom redovisas i fyra huvudkategorier vara bakom stängda dörrar, behovet av att få besök, isoleringsåtgärdernas inverkan på vården och kunskap skapar trygghet samt åtta subkategorier. Ett enskilt rum skapade ett privatliv men det orsakade även en ensamhet och rummets utformning var därför betydelsefullt. Regelbundna besök från sjukvårdspersonal och närstående förbättrade upplevelsen. En del patienter upplevde att vården inte blev påverkad av isoleringsåtgärderna medans en del upplevde att den blev påverkad. Genom tydlig information om isolering förbättrades upplevelsen.

  Slutsats: Ökad förståelse hos sjukvårdspersonal kan medföra en förbättrad upplevelse hos patienterna av isolering. Sjukvårdspersonal kan genom flera spontana besök och en tydlig information förbättra upplevelsen av isolering. Information kan i sin tur öka patienternas förståelse för isolering vilket skapar en trygghet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4750.
  Svensson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Faktorer som relaterar till rökvanor bland svenska 11- och 15 åringar: en kvantitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Folkhälsa berör många samhällsområden och det är mycket viktigt att alla människor tar del av information och kunskap om hälsa. Rökning är en stor fara för folkhälsan som ständigt är aktuell och många projekt påbörjas just för att få en minskning av tobaksanvändning och förhindra ohälsa på grund av rökning. Särskilt viktigt är det att studera rökning bland unga. Syftet med den här uppsatsen är studera hur rökvanor ser ut och förändras bland ungdomar vid 11 och 15 års ålder och hur rökvanorna kan relateras till alkoholvanor, socioekonomi och fysisk aktivitet. Metoden innebar användning av enkätdata från Statens folkhälsoinstituts färdigställda enkäter. Undersökningen handlar om Skolbarns hälsovanor och genomförs vart fjärde år sedan 1985/1986. De utvalda ungdomarna i studien var de som var födda år 1994 och det var 3465 som svarade. De var då 11 respektive 15 år när de svarade på enkäterna. Resultatet efter bearbetning i programmet SPSS visade att fler flickor än pojkar röker men att pojkarna hade en tidigare rökdebut. De som röker trivdes i mindre grad med livet än icke rökare. Även minskat intresse från föräldrar, brist på fysisk aktivitet och ökad stress var faktorer som gick hand i hand med barnens rökning.  Resultatet påpekar att det är viktigt att börja med insatser i tidiga tonåren då det kan förhindra början på tonåringarnas rökvanor. Även att koppla ihop denna insats mot rökning med alkohol då faktorerna tycks hänga samman. En viktig faktor för som relaterar till lägre andel rökande tonåringar är föräldraengagemang.  Att arbeta för en ökad fysisk aktivitet på fritiden kan också vara en faktor som kan medföra en minskning av rökning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
92939495969798 4701 - 4750 of 5213
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf