hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
91929394959697 4651 - 4700 of 5024
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4651.
  Söderlund, Eva
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ytell, Sara
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  ”Om du inte ser mig finns jag inte” Om barn som bevittnar våld i hemmet ”If you don’t see me I don’t exist” About children who witness domestic violence 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Children that are exposed to domestic violence are placed in a vulnerable situation and they are not been given their own identity during the family conflict resolution process. Focus is mostly directed towards the parents and their conflict-filled situation. The aim of this study is to talk with professionals and take part of their experiences with regards to the phenomenon of children who witness domestic violence. The study is conducted from a child/crime victim perspective and is restricted to men's violence against women. A qualitative method is used which consist of interviews involving representatives of BRIS, the Police, Social Service, a Woman Shelter, and two Crisis Centers with different concentrations. Our sources in the study agreed with the notion that these children which are expose to such violence ought to be defined crime victims; consequently, they will require professional help and support. The system theory and crisis theory were utilized in this study as Cullberg states in order to explain our results.

  The parents often believe that their children do not see or hear the violence when it takes place, but our sources disagree with this notion. The study concludes that there remain a lot to be done with regards to working with children which are exposed to such violence. The importance of more education and understanding of the situation which children face is a necessity and can not be overemphasized. Finally, the study highlights a need for authorities to work more together and learn from each other. The main conclusion is that there is an urgent need for the adult world to be aware of the presence of the child during an adult dispute, take greater responsibility, to consult and to act accordingly with a view of decreasing the unreported cases involving children.

 • 4652.
  Söderlund, Johan
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Gymnasieelevers tankar kring kemiska processer i ett vardagligt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete belyser jag elevers tankar om fotosyntes och nedbrytning. Syftet är att studera hur elever tillämpar naturvetenskaplig kunskap på vardagsfenomen. Jag studerar hur eleverna använder sitt vardagliga språk och den teori de lärt sig i skolundervisningen. Aktuell forskning på dessa områden presenteras tillsammans med teorier om lärande och analyser och kommentarer till kursplanen.

  Intervjuer har genomförts med ett antal elever där undersökningens huvudmål har varit att se hur eleverna utvecklat sin förståelse rörande frågor om fotosyntes och nedbrytning när de gått från grundskolan till gymnasiet samt om vetenskapliga språk förändras i någon utsträckning.

  Resultatet har sedan jämförts med en nationell utvärdering av skolans naturvetenskapliga undervisning där samma frågor användes.

  Det resultat arbetet utmynnat i har gett mig den insikten att elever ofta har mer kunskap än de spontant visar. Detta anser jag är en viktig iakttagelse och hoppas därför kunna dela med mig av denna till andra pedagoger.

 • 4653.
  Söderlundh, Sussie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och inblandad kolaska: en utvärdering av effektivitet och avfallshantering ur ett miljöperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Filtermaterial av 75 % torv och 25 % kolaska har använts under 2 respektive 4 år för rening av avloppsvatten från två biltvättar. Jämförelse med Kristianstads kommuns riktvärden för avloppsvatten från fordonstvättar visar att filtren fungerat. För avfallsklassning krävs kunskap om innehåll av miljöfarliga ämnen i produkter som använts i tvätthallarna. I brist på kunskap om innehåll av ej analyserade miljöfarliga ämnen i filtren anses förbränning vara ett bra omhändertagande ur miljösynpunkt, då energi och aska återvinns.

 • 4654.
  Söderström, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad.
  Ewerlöf, Karin
  Högskolan Kristianstad.
  "Det är ju viktigt att vi finns där och höjer ribban": En undersökning om hur verksamma pedagoger tar tillvara och utmanar barns läsing och skrivning i förskolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under pågående lärarutbildning har vi upplevt att det finns delade meningar om huruvida pedagoger ska ta tillvara och utmana barns läsning och skrivning i förskolan. Med utgångspunkt i detta blev syftet med undersökningen att belysa hur verksamma pedagoger arbetar för att ta tillvara och utmana barns läsning och skrivning i förskolan med barn i åldrarna tre till sex år. Intervjuer och observationer genomfördes i fyra olika förskolor. I forskningsbakgrunden framkommer olika forskares och författares uppfattningar angående barns läs- och skrivutveckling i förskolan. I problempreciseringen ingår frågor som hur pedagoger i förskolan tar tillvara och utmanar barns läsning och skrivning, använder pedagoger olika språkstimulerande material i verksamheterna, vad i såfall, hur föräldrar blir delaktiga i arbetet med barn läs- och skrivutveckling. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i gemenskap med andra människor. Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna har ett positivt synsätt gällande barns läsning och skrivning i förskolan, det vill säga, att de försöker ta tillvara och utmana barns kunskaper och förmågor inom läsning och skrivning på olika sätt. Men resultatet visar även att några av pedagogerna har stött på motvilja från skolans håll.

  Ämnesord: Läs- och skivutveckling, pedagoger, barn, förskola, utmana, lärande

 • 4655.
  Sörberg, Erika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Det är inte du som bestämmer i det här hushållet": framställningen av brottsoffren och gärningspersoner avseende grov kvinnofridskränkning i förundersökningsprotokoll och domar.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning är aktuella frågor som har fått stort utrymme i media på senare år. Syftet med den här studien är att undersöka om det framkommer mönster och beskrivningar av hur målsäganden (brottsoffren) och de tilltalade (gärningspersonerna) framställs och beskrivs i förundersökningsprotokoll med tillhörande domar avseende grov kvinnofridskränkning. Tidigare forskning förklarar orsakerna till mäns våld mot kvinnor utifrån olika vetenskaper, så som socioekologiska faktorer, biologiska förklaringar och ur ett könsmaktsperspektiv. Teorierna som använts i den här studien är Nils Christies teori om det ideala brottsoffret och den ideala gärningspersonen samt teorin om genus. Förundersökningsprotokollen och domarna har textanalyserats och diskursanalys har använts för att fokusera på diskurserna och maktrelationerna inom den. Resultatet bekräftar mycket av tidigare forskning främst att majoriteten av gärningspersonerna tenderar att ha ett kontrollerande och svartsjukt beteende och att brottsoffren kunde beläggas skuld för våldet. Samtidigt som teorin om det ideala offret och gärningsperson inte uppfylldes på alla kriterium. En majoritet av brottsoffren hade nämligen det ekonomiska överläget över gärningspersonerna som i flera fall var arbetslösa. Flera av brottsoffren försökte att rädda relationen för att de älskade sina män så innerligt. Kontrollerande gärningspersoner och kärleksfulla brottsoffer.

 • 4656.
  Sörensen, Josefine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Herbenö, Lina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  När allting är trist: Män och kvinnors upplevelser av att leva med depression2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Risken för att drabbas av depression någon gång i livet är 50 % för kvinnor och 20 % för män. Orsaken till varför en depression utvecklas hos en del människor kan bero på olika faktorer, så som ärftlighet och av olika påfrestningar under uppväxten. Syfte: Syftet var att belysa upplevelser hos män och kvinnor som lever med depression. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes och baserades på nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Det visade sig att depression var något individuellt. Något som var återkommande i studierna var hur upplevelser och faktorer i barndomen kunde ha lett till depression och många personer upplevde ett lidande och en smärta i samband med sin depression. Det visade sig även att personer hanterade sin depression på olika sätt. Diskussion: I diskussionen lades det vikt på tre huvudfynd; att leva upp till höga krav i barndomen, att inte bli förstådd av omgivningen och skillnaden i hur män och kvinnor uttryckte sin depression. Slutsats: Efterhand som depression blir allt vanligare i vårt samhälle är det av vikt för vårdpersonal att få en ökad förståelse för området för att kunna ge en god individanpassad omvårdnad.

 • 4657.
  Sörensen, Magnus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Naturum och Instagram: En undersökning av naturvägledningens spår i sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Naturvägledning som begrepp etablerades redan i början av 1900-talet i Sverige, och har sedan dess spelat en viktig roll i utformandet av naturturism och friluftsliv. Idag är Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Centrum för naturvägledning aktiva aktörer inom området. Tillsammans med naturum strävar de efter att locka ut besökare i naturen, och samtidigt öka förståelsen för samspelet mellan natur- och kulturlandskapet. I takt med att samhället digitaliserats allt mer, har även ett behov av digitala hjälpmedel inom naturvägledning uppdagats. I framtiden förväntas bland annat mobil naturvägledning spela en viktig roll i detta arbete. I denna studie undersöks hur naturums informationsmaterial återspeglas i det sociala mediet Instagram. Genom innehållsanalys, bildanalys och statistisk analys har kopplingar mellan naturums informationsmaterial och Instagram studerats. Resultatet visar att det finns tydliga kopplingar mellan vad naturum förmedlar och vad som medvetet framställs i Instagram, men även att samspelet mellan natur- och kulturlandskapet är genomgående underrepresenterat i de undersökta materialen.

 • 4658.
  Sörensen, Viktoria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ungdomars åsikter om kroppsideal i media: en enkätundersökning bland gymnasieelever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dominerande kroppsideal är föränderliga över tid och kopplas till samhällets normer, attityder och kultur. Det ideal som dominerats längst är det kvinnliga smalhetsidealet och det manliga muskulösa kroppsidealet. Idag sprids bilden av den ”perfekta” kroppen snabbare än någonsin tidigare och genom media nås allt fler. Ungdomar är en särskilt känslig målgrupp för exponeringen av kroppsideal. Det åtråvärda kroppsidealen är idag kopplade till en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar där symtomen är bland annat; depression, ångest och ätstörningar. Som ett resultat av en förändrad attityd i samhället har ett nytt fenomen blivit allt vanligare. Fenomenet är bilder som visar upp kroppar som varierar i storlek och utseende. Även några företag har börjat använda sig av denna nya företeelse, för att göra upp med ouppnåeliga kroppsideal. Syftet med studien har varit att undersöka gymnasieelevers åsikter om det nya fenomenet, för att undersöka om det möjligen kan användas som en hälsofrämjande insatts. En nätbaserad enkätstudie genomfördes där 28 gymnasieelever svarade. Resultatet visade att majoriteten av svarspersonerna hade en positiv attityd till bilder av ”vardagliga kroppar”. Studien visade slutligen att media kan användas som arena för att sända ut hälsofrämjande budskap. Resultatet visade även vikten av att avsändarna för budskapet kodar budskapet meningsfullt och presenterar det på ett sådant sätt så att målgruppen kan ta till sig budskapet.

 • 4659.
  Sörensson, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Tykesson, Ylva
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vad motiverar elever i skolarbetet? – en studie om elevers uppfattningar kring motivation i skolarbetet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbete var att få en ökad kunskap om och förståelse för vad som motiverar eleverna i skolarbetet. Inledningsvis gjorde vi en litteraturfördjupning inom området och fördjupade oss i begreppet motivation, olika teorier om motivation och vad läroplanen säger om området. För att få ökad kunskap och förståelse delade vi ut 81 stycken enkäter i årskurs tre och sex. För att få en ytterligare förståelse genomförde vi 12 stycken intervjuer.

  Resultatet visar att det är positiv uppmuntran, belöning, varierade arbetsuppgifter och skolan i allmänhet som eleverna i undersökningen anser som motiverande faktorer i skolarbete. Uppmuntran och belöning är också faktorer som litteraturen tar upp som motiverande faktorer. I enkätundersökningen gav eleverna också olika förslag att på hur de skulle vilja bli motiverade i skolarbetet som till exempel: få längre rast, mer varierande arbetsuppgifter, använda datorn mer och fler belöningar och tävlingar.

 • 4660.
  Sörlie, Anita A.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Anknytning och Idrott: trygg-bas script och möjligt sporttävlingsscript hos idrottsaktiva skolbarn och samband med föräldrainvolvering i barnets idrott2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trygg-bas scripts är mentala anknytningsrepresentationer som bildas och utvecklas hos individen utifrån dess samvaro med anknytningsperson(er). Studiens syfte var att undersöka förekomst av idrottsrelaterade (tävlings) script och sambandet mellan trygg-bas styrka i barnens eventuella sporttävlingsscript, trygg-bas generellt och koherens i barnets anknytningsrepresentation. Dessutom söktes förståelse för barns och föräldrars involvering och upplevelse av barnets idrottsaktivitet. Föräldrapress undersöktes från både barn- och föräldraperspektiv. Slutligen diskuterades samband mellan barnets anknytning och föräldrapress. Barnen testades för scriptkunskap (Secure Base Script Test, SBST; Psouni & Apetroaia, 2011), samt blev intervjuade (Friends and Family Interview, FFI; Steele & Steele, 2005). Idrottsenkäter besvarades av barn och föräldrar. Idrottsaktiva skolbarn i åldern 9-12 år (N = 86) och föräldrar (N = 74) deltog. Nivåerna av föräldrapress är låga, dock något högre sett från barnens perspektiv. Signifikanta, negativa korrelationer mellan trygg anknytning och föräldrapress rapporteras. Föräldrarnas sensitivitet och/eller barnens balanserade emotionssystem kan vara förklaringar. Samband mellan barnens generella trygg-bas scripts och ett sporttävlingsscript rapporteras. Scriptkunskap för att tackla sporttävlingar var högre för trygga än för otrygga barn (F(1,40) = 5.05, p = .03, partiell η2 = .11). Vilket tyder på att tryggt anknutna barn har en trygg-bas kunskap som är nyttig i idrottssituationer, vilket framhäver anknytningsteorins relevans för sportpsykologi.

 • 4661.
  Tahiri, Besnik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Basel II effekter på kreditutlåning: en kvalitativ studie om vilka effekter kapitalkrav i Basel II har för bankutlåning hos svenska storbanker.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Banker fyller viktiga funktioner i samhället och fungerar som finansiella mellanhänder som tillhandahåller betalningstjänster. Bankers krediter är viktiga för den svenska ekonomins utveckling och progression. Krediter fyller många funktioner och behov i samhället och organisationer och stater är beroende av välfungerande kreditsystem. Banker är speciella aktörer eftersom de regleras starkare än andra företag och förändringar i banksystemen kan tas emot med motstånd. Förändring i detta hänseende är då Baselkommitten skruvar på parametrarna och ökar kapitalkraven för bankerna. Företagskrediter blir av högre omfattning eftersom de oftast har längre löptid än bankernas inlåning vilket kan generera likviditetsbrist. Banker är väldigt känsliga eftersom det rör stora belopp och systemförändringar kan innebära förluster av stora belopp. Störningar i bankers system kan få en spridningseffekt till andra banker vilket hotar hela ekonomin (Lind, 2005). Studiens syfte är därför att bidra med ökad förståelse för vilka effekter kapitalkraven i Basel II medför för svenska storbankers krediter.

  Studiens teoretiska förhållningssätt utgår från nyinstitutionella teorin genom ett legalt perspektiv som undersöker legala förändringars påverkan på bankers krediter. Teorin omfattar koncept som anknyts till problematiseringen för att kunna möjliggöra en analys. Tidigare forskare som undersökt Basel II regelverket har beaktats till exempel Hakenes och Schnabel, (2011), Wahlström (2009), Repullo och Suarez (2004), Ruthenberg och landskroner (2008) och Rime (2005).  Studien beaktar kvalitativ undersökning, bestående av nio semistrukturerade intervjuer i fyra storbanker. Studien har tillämpat deduktiv ansats och forskningsfilosofin interpretivism för öka förståelsen för hur ökade kapitalkrav påverkat storbankerna.

   

  Studiens resultat visar i likhet med tidigare forskare att storbanker kommer att implementera IRK metoden eftersom denna omfattar differentierad prissättning med större beaktande till riskaspekter.  Studien visar att Basel II har möjliggjort för storbankerna att fokusera på lågriskkunder eftersom det innebär att mindre kapital behöver hållas. Studien visar även att i kontrast mot tidigare forskning så minskar kapitalkraven riskincitamenten för bankerna eftersom kapitalkraven medför en rättvisare bild av riskerna. Studiens resultat är att kapitalkraven har ökat bankernas kapitaltäckningsgrad och utlåningsräntan, men inte kreditvolymerna.

 • 4662.
  Tahiri, Besnik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kundlojalitet: påverkande faktorer för lojalitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den konkurrensutsatta bankmarknaden har det blivit viktigare att utveckla kundrelationerna då det är ett bra sätt att differentiera sig från varandra. Avsikten med studien är att förklara och analysera vilken inverkan demografiska faktorer har på lojalitet.

  I teorin har det framförts en presentation på relationsmarknadsföring och dennes betydelse i dagens samhälle. Efteråt har vi utifrån tidigare forskning beskrivit oberoende variabler som kundnöjdhet, förtroende, kommunikation, engagemang, kompetens och beroende variabeln kundlojalitet. Därefter har en presentation av demografiska faktorerna kön, ålder, inkomst och kultur framförts. Dessa faktorer har varit basen för utveckling av vår undersökningsmodell. Utifrån teorin har vi uppmärksammat att tidigare forskare har kommit fram till att kommunikation är en viktig variabel för både förtroendet och lojaliteten. Även nöjdheten och engagemang har i deras undersökningar ett signifikant samband med lojaliteten.

  Studien har använt sig av deduktiv ansats och utifrån en positivistisk synvinkel. Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ undersökning genom enkätfrågor. Dessa frågor har baserats på tidigare forskning och tilldelats 130 studenter på Malmö högskola vid två olika tillfällen.

  Analysen har framförts genom statistiska tester i SPSS. Inledningsvis analyserades vilken tillförlitlighet studien har och det visade sig att alla faktorer förutom kompetensen hade hög reliabilitet. Därefter kan vi genom korrelationstestet se att förtroende, nöjdhet, engagemang, kommunikation har en positiv korrelation till kundlojalitet. Studiens sista test var regressionsanalys som prövade vilka faktorer som har ett signifikant samband med kundlojaliteten. Det visade sig att alla faktorer förutom kompetens hade ett signifikant samband med kundlojalitet. Faktorerna slogs samman till en gemensam variabel; kundlojalitet. Detta gjordes i syfte att jämföra hur demografiska faktorer påverkar kundlojaliteten hos studenter. Det resultera i att endast kön var den faktor som hade en signifikant skillnad vilket innebär att den påverkar kundlojalitet. Kultur, ålder och inkomst hade ingen signifikant skillnad. Vi kunde även utläsa att skillnaderna i medelvärde var för små mellan de olika grupperna mot variabeln kundlojalitet

 • 4663.
  Takacs, Margareta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Svalin, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Kariessituationen hos äldre2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom medellivslängden ökar och de egna tänderna behålls högre upp i åldrarna finns det en ökad kariesrisk hos de äldre. Syftet med litteraturstudien var att redogöra för riskfaktorer som påverkar kariessituationen hos äldre personer. Ytterligare ett syfte var att ta reda på vilka tänder och tandytor som främst drabbas av karies. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Databaserna PubMed och Cinahl användes. Artiklar publicerade år 2000-2010 inkluderades. Total ingick 15 artiklar i resultatet. Resultatet visade att kost, mediciner, saliv, bakterier, gingivala retraktioner, egenvård, rökning, avtagbara proteser, protetiska kronor och antalet kvarvarande tänder var riskfaktorer som kunde orsaka både kron- och rotytekaries hos äldre. Rotytan, ocklusalytan och lingualytan samt de ytor som var belägna i direkt relation med lagningar var de ytor som främst drabbades av karies. De mest utsatta tänderna för kariesangrepp var molarerna, premolarerna samt caninerna. Många olika faktorer bidrar till en ökad kariesrisk hos äldre. Flertalet studier redovisade ett samband mellan gingivala retraktioner och rotytekaries. Majoriteten av det granskade materialet visade att rotytan var känslig för kariesangrepp. Framförallt var molarerna utsatta för kariesrisk hos äldre.

 • 4664.
  Talarowska, Camilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Tuzinovic, Denana
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Business networks A study of managers in small companies and their perceived benefits of formal business network participation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this dissertation is to research managers of small size firms and to study managers’ perceived benefits of their participation in a formal business network. Small firms can benefit from managers participation in formal business network by gaining more knowledge, getting access to resources, create alliances and create opportunities to internationalize.

  Methodology: This dissertation is of a deductive approach. Existing theory of managers, managerial demographic characteristics, networks and the outcomes to form a theoretical background is used. From this theory we will develop pattern models, conduct a survey, test the result statistically and compare the result with our created perceived pattern models.

  Conclusions: Our findings show that no matter what managerial demographic characteristics of the manager, small firm managers mostly perceive to benefit from more knowledge, gaining consultancy and improving their companies’ position on the market as a result of their participation in the formal business network. Few managers perceived to gain knowledge about international markets, finding employees or created foreign co-operation.

 • 4665.
  Talik, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Torstensson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Specialpedagogen som handledare: Att handleda med reflektion och utveckling i fokus2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka specialpedagogers syn på vilka de viktigaste processerna i handledning är samt vilka effekter och utvecklingsmöjligheter den kan ge. Vi ämnar rikta in oss på specialpedagoger som arbetar i förskola och skola år F-9. Vi vill undersöka utvecklingsmöjligheterna på individ- arbetslags- och skolnivå. Vi vill även ta reda på vilken syn specialpedagogerna har på sin egen roll som handledare. Med tanke på att handledning verkar förekomma ganska sparsamt är även frågeställningen om specialpedagogens kompetens i handledning tas tillvara intressant för oss.

   

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om olika perspektiv på specialpedagogik, om handledning, om handledarens legitimitet att handleda samt om reflektion. I arbetet lyfter vi fram några viktiga teorier såsom socialkonstruktionism, fenomenologi, systemteori och KASAM. I vårt val av teorier har studiens syfte och frågeställningar varit i fokus. Dessa utvalda teorier är användbara för att kunna tolka och förstå verkligheten samt i arbetet med att förstå hur en individs handlingar inom ett system påverkar och står i relation till andra individers handlingar och andra system. Med hjälp av intervjuer har vi utifrån sex specialpedagogers perspektiv undersökt deras syn på handledning.

   

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att våra respondenter ser reflektion och samtalet i sig som viktiga processer i handledning. Möjligheterna till utveckling genom handledning är flera t ex en ökad medvetenhet om den egna rollen, en ökad yrkestrygghet, bättre samarbete och samsyn. Specialpedagogerna ser sig själva som ett bollplank, en som ska se på verksamheten med nya ögon och en som ska förlösa redan existerande kunskap. Specialpedagogernas kompetens i handledning används sparsamt. På de skolor som kompetensen används finns det en tydlig arbetsbeskrivning för specialpedagogen  och handledningen är inarbetad i verksamheten.

   

   

 • 4666.
  Tang, Fohai
  Högskolan Kristianstad.
  A Mobile System for Vital Sign’s Data Collection and Data Presentation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this project work is to make research on vital sign’s data collection and datapresentation on handheld devices. With the development of smart phones and tablets, more andmore people prefer accomplishing their daily tasks on mobile devices. Additionally, theawareness of personal health care increases at the same time. This report consists of three mainparts: analysis, design and implementation and system evaluation. By studying literature andsearching related works on the internet, general design guidelines are documented. The result isthat a prototype is implemented with the functionalities of data collection and data presentation.The system test and evaluation are also completed.

 • 4667.
  Tao, Yanfang (Alice)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Zhu, Dezhi (Steven)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  The Entry of FDI in China's Water Industry2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Since 2002, a new phenomenon has emerged that MNEs (Multinational Enterprises) have invested in China’s Water Industry (CWI), which belongs to the state-owned and monopolized industries with characteristics of low efficiency, low profitability, intensive investment, as well as price limitations. From the view of economic rational law, all capital has the economic nature to pursue the profit maximizing. However, this new phenomenon did not show this economic rationality of capital. It impels our motivation to make a research on the topic. Therefore, the aim of our dissertation is to answer the questions of why, where and how of FDI in China’s Water Industry.

  Since few existing theories can answer our proposed questions, we adopt the SCP (Structure-Conduct-Performance) approach in Industrial Economics and OLI (Ownership-Location-Internalization) theorem in FDI theories as a deductive base to create a new applicable CIF (Country-Industry-Firm) model, which can be used to answer the questions of why, where and how of FDI in China’s Water Industry.

  Then, we use a positivistic philosophy to try the newly created model with multiple research methods: a case study and a survey. We focus on a typical and empirical case: Vivendi Water in China. Consequently, we analyze the data in detail.

  After the empirical research study, we conclude that the Country Factors, Industry Factors and Firm Factors are the main factors which facilitate FDI in China’s Water Industry. They also determine the preferred mode & locations of FDI in this particular field as well.

 • 4668.
  Tapper, Roger
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kjellsson, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Läsläxa-För att lära2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i skolår 2 upplever läsläxan, det vill säga läsning som hemuppgift. Inledningsvis redogör vi för olika teoretiska utgångspunkter utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Här betonar vi särskilt språkets och kommunikationens betydelse. Därefter belyser vi den aktuella forskningen som tar upp ämnet om hur barn lär sig läsa. Läsinlärning, förförståelse, minne och motivation är centrala begrepp inom detta område.

  Genomgående i litteratur- och forskningsavsnitten försöker vi kontinuerligt att kritiskt granska texterna.

  Den metod vi använde oss av är kvalitativ eftersom vi genomförde en fallstudie, där vi intervjuade tio elever, fem flickor och fem pojkar.

  I vår undersökning kom vi fram till att barnen såg läsläxan som ett sätt att lära. Inte något av de intervjuade barnen ifrågasatte läxan som ett sätt att lära. Däremot ifrågasatte några om det var relevant att träna på något som de redan behärskade. Barnen gjorde ofta läsläxan på egen hand. Föräldrarnas medverkan vad gäller läsläxan var till stora delar sporadisk. De intervjuade barnen tyckte det var mycket viktigt att kunna läsa. Några kunde också se att de i framtiden kommer att ha nytta av sin kunskap.

 • 4669.
  Tastsidis Olsson, Alexis
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Håkansson, Patricia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Basel II: en reglerings inflytande på motivation i banksektorn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Baselregelverket är en samling rekommendationer och riktlinjer som syftar till att skapa global finansiell stabilitet. Det gällande regelverket, Basel II, riktar sig till kreditinstitut och andra värdepappersbolag i de länder som har valt att införliva regelverket i nationell lag. Basel II införlivades i svensk rätt i början av 2007 och därmed har regelverket blivit bindande för svenska banker.

   

  Basel II stipulerar att banker ska använda internt utvecklade modeller för att utvärdera risk och kapitaltäckning samt fastställer att denna utvärdering ska användas för beslutsfattande i den dagliga verksamheten. Regelverkets krav har bland annat resulterat i ökad bolagsstyrning då utvecklandet av strategier och kontrollsystem för sådana typer av riskmodeller är något som sker på hög organisatorisk nivå, vid bankens huvudkontor. Problematiken i detta är att implementeringen av ett regelverk som influerar bankens organisationsstruktur blir en svårhanterlig fråga och får stor inverkan på arbetet för anställda med operativa befattningar.   

  Denna studie syftar till att genom åtta semistrukturerade intervjuer med anställda på operativ nivå vid fyra svenska banker skapa insikt i vilket inflytande regleringar, som Basel II, har på motivation i arbetet. Fynden indikerar att regleringar som medför förändring i arbete på operativ nivå kan influera motivationen om de anställda inte förstår syftet. Utifrån de anställdas uppfattningar kan vi påvisa att kommunikation och ledarskap spelar en avgörande roll för hur anställdas kommer uppleva sådana regleringars inverkan. Med avseende på detta resultat görs tolkningen att kommunikation och ledarskap bör anpassas utifrån de anställdas tidigare erfarenheter och kunskaper för att inte förändring i arbetet ska ge upphov till otillfredsställelse på grund av bristande förståelse.

 • 4670.
  Tawfiq, Wamid
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Treatment of Graywater as a Suitable Solution to Save Water and Electricity for Iraq's Householders2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Conscious governments in the developing countries try to keep abreast of developments, by offering better services to their citizens; one of the important services is to preserve the natural water resources.

  Implementation of constructed wetlands part of sustainable water resource management and ecosystem is a new approach for water treatment and biological disposal of contaminants, therefore families can contribute to these treatments through the use this system in their houses.

   In order to meet the demand of daily water consumption by separating greywater from wastewater and for its reuse after treatment constructed wetland systems are one of the successful ecological treatments to reduce the concentration of pollutants in greywater. In view of the acute water crisis supply in Iraq, the best solution found for covering the daily consumption of householders is to apply the constructed wetland for treatment of greywater. The implementation of green roofs technique is one of the best ways to intercept rainwater. Especially in Iraq, where this technique can be used to provide thermal insulation, and an appropriate environment, to use the roofs for sleeping at night in the summer season.

 • 4671.
  Taylor, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Milosavljevic, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kvinnliga chefers möjligheter att disponera sin tid – om skapandet av en balansgång mellan arbete och fritid i ett flexibelt arbetsliv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Forskning kring kvinnligt chefskap visar på både svårigheter och möjligheter kopplat till arbetsrollen. Samtidigt som aktiva yrken som chefskapet tidigare har visat sig ha en positiv inverkan på individens hälsa visar senare studier att kvinnliga chefer ligger i riskzonen för utbrändhet. Förklaringen till denna utveckling kan tänkas ligga i svårigheterna med att hantera de allt högre krav som ställs på tillgänglighet. I förlängningen kan detta leda till andra negativa aspekter såsom rollöverbelastning då individen upplever multipla, motstridiga förväntningar från olika håll. Detta i sin tur kan ge upphov till svårigheter för kvinnliga chefer att balansera sitt arbete med sin fritid. Syftet med denna studie var att skapa en förståelse kring kvinnliga chefers möjligheter att disponera sin tid och därmed också göra gränsdragningar mellan arbete och fritid. Insamlingen av empirin utfördes genom semistrukturerade intervjuer varav 8 stycken genomfördes. Resultatet av dessa visar på individuella skillnader i hur kvinnorna hanterar både sin situation på arbetet och i hemmet, samt copingstrategier. Respondenterna har stött på de svårigheter som tas upp i denna studie och bekräftar dess existens. De menar att i takt med att man får ökad erfarenhet inom chefsyrket lär man sig att prioritera både sig själv och sin hälsa. Svårigheterna med att skapa balans i tillvaron upplevs vara den övergripande faktorn i flertalet av de andra problem som kan uppstå. Komplexiteten i chefsyrket, stressen och utvecklingen mot ett flexibelt arbete gör det allt svårare att möjliggöra gränsdragningar mellan arbete och fritid. Studien visar på att fenomenet bör ses ur ett individuellt perspektiv där copingstrategier anpassas efter situation.

 • 4672.
  Tedenvall, Rebecka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Wendt, Linda
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Ledarskap på distans – erfarenheter och upplevelser av hur distans påverkar ledarskap i en organisation2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Traditionella uppfattningar om den ensamme heroiske ledaren har gjort att mycket av fokus har legat på ledaren som aktör och inte på den scen där de arbetat. Olika omständigheter och situationer påverkar vad en ledare bör, men också vad han eller hon kan göra. En av dessa omständigheter eller förutsättningar är den där ledaren har sina medarbetare på fysiskt avstånd, ett ledarskap på distans.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka ledarskap i en organisation där chefen har sina medarbetare på fysisk distans. Vi är intresserade av ledarskapets innehåll och hur chefen och medarbetarna uppfattar detta. Dessutom är vår intention att fånga respondenternas uppfattning, erfarenheter och upplevelser av hur distansen påverkar ledarskapet.

  Undersökningen har gjorts i form av en fallstudie på ett tjänsteföretag i Malmöregionen, där intervjuer och observationer med chef och medarbetare utgjort huvuddelen. Tidigare ledarskapsforskning har fungerat som en teoretisk ram till vilken empirin har relaterats. Undersökningen visar att distans som förutsättning för ledarskapet påverkar detta på flera sätt. Områden i ett ledarskap som handlar om visioner, inspiration och engagemang, men även delar som organisering, planering och koordinering blir problematiska när ledarskapet måste ske på distans. Framför allt får dock det som i tidigare forskning ansetts som triviala ledarskapsaktiviteter; exempelvis informella samtal och kommunikation, stor betydelse och kan därför inte anses vara speciellt triviala i detta sammanhang.

 • 4673.
  Tefera, Behailu
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Unga vuxnas upplevelser av Internet Communities: En studie om hur virtuell gemenskap kan utveckla socialt kapital och lärande2011Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser unga vuxna har beträffande den virtuella gemenskapen på Internet communities och hur det påverkar deras hälsa och lärande. Studien grundar sig på folkhälsopedagogiskt perspektiv och bygger på en kvalitativ studie. Under genomförandet av arbetet har åtta individer deltagit i individuella intervjuer. I bakgrunden belyser jag hur den teknologiska utvecklingen förändrar det sociala samspelet i samhället. Ökande kommunikation via Internet communities har bidragit till att människor kan ha större sociala nätvärk utan fysiska hinder. Problemområdet var, att den ökande användningen av communities kan framkalla beroende som i sin tur kan ge upphov till stillasittande livsstil. Stress och brist på sömn var de symptom som har visat sig vara vanliga. I litteraturgenomgången tar jag upp betydelsen av socialt kapital, fysisk hälsa och även lärande med multimedia. I diskussionen tar jag upp vikten av socialt kapital relaterat till det virtuella samhället och på vilket sätt det kan påverka hälsa och lärande. Min konklusion av studien är att kommunikation via Internet communities blivit så pass vardagligt att det kan påverka människors hälsa och lärande, samt det även kan vara en viktig faktor för hälsa och lärande.

 • 4674.
  Tegelberg, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bodell, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olaga förföljelse: Ett samhällsproblem?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med jurister, poliser och kvinnojoursaktiva för att utreda och analysera fenomenet olaga förföljelse. Det åsikter som framkom i intervjuerna har tolkats och analyserats utifrån den symboliska interaktionismen samt från Beckers (1997) begrepp outsiders och moraliska entrepenörer. Olaga förföljelse innehåller flera brottsrubriceringar, definitionen av olaga förföljelse är när en gärningsperson begår systematiska och upprepade handlingar mot en ett offer. Offret i sin tur upplever kontakten som oönskad, negativ och kränkande. Lagen är nystiftad och ger begränsad uppfattning om huruvida det är ett socialt problem. Åsikterna gällande detta är delad. Dels ses det som ett problem på individnivå medan andra anser att det ska klassas som ett socialt problem. Kriminaliseringen har enligt respondenterna skett till följd av att det fanns krav, från rättsväsendet, polis och kvinnojoursaktiva, på högre straffskala och ökat stöd för offren. Den definitionsprocess som konstruerar ett socialt problem anses, av två av respondenterna, många gånger startas i medier.

 • 4675.
  Tegnér, Norea
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bemötande av icke-suicidalt självskadebeteende: en litteraturstudie om kvinnors upplevelser av psykiatrin2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Icke-suicidalt självskadebeteende har visat sig vara vanligare än vad som tidigare varit känt. Det finns endast fåtal studier att tillgå som tar upp patientens upplevelser av vården för självskadebeteende. Både ungdoms- och allmänpsykiatrin har fått skarp kritik för att det är brist på resurser och kunnande inom verksamheten. Metod och syfte: Genom en litteraturstudie där sju artiklar analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys besvarades syftet att belysa kvinnors, med icke-suicidalt självskadebeteende, upplevelser av bemötande inom psykiatrin. Resultat: Med hjälp av analysprocessen identifierades en huvudkategori och två underkategorier: upplevelse av att inte bli erkänd; upplevelse av brist på kunskap hos personal och upplevelse av maktlöshet. Diskussion: SBU och Nationella Självskadeprojektet har tagit fram forskning som visar på liknande resultat som denna studie såsom att patienterna upplever sig utsatta och dåligt bemötta. Utifrån Axel Honneths teori om erkännande riskerar kvinnor med självskadebeteende, genom respektlös behandling och stigmatisering, att uppleva känslan av att de inte är socialt betydelsefulla. Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att en stor del av kvinnor med självskadebeteende främst upplever ett negativt bemötande av vårdpersonal inom psykiatrin. Att bli sedd, bekräftad – erkänd är det mest betydelsefulla för ett gott bemötande.

 • 4676.
  Teljega, Marijana
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Automatic Control of a Window Blind using EEG signals2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis uses one of Brain Computer Interface (BCI) products, NeuroSky headset, to design a prototype model to control window blind by using headset’s single channel electrode. Seven volunteers performed eight different exercises while the signal from the headset was recorded. The dataset was analyzed, and exercises with strongest power spectral density (PSD) were chosen to continue to work with. Matlabs spectrogram function was used to divide the signal in time segments, which were 0.25 seconds. One segment from each of these eight exercises was taken to form different combinations which were later classified.The classification result, while using two of proposed exercises (tasks) was successful with 97.0% accuracy computed by Nearest Neighbor classifier. Still, we continued to investigate if we could use three or four thoughts to create three or four commands. The result presented lower classification accuracy when using either 3 or 4 command thoughts with performance accuracy of 92% and 76% respectively.Thus, two or three exercises can be used for constructing two or three different commands.

 • 4677.
  Temler, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kan professionell skepticism användas för att förutse revisorers beteende?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Auditors have a big role in society. The question of auditor independence has been debated frequently after the financial crisis. Long auditor tenure with clients has both advantages and disadvantages so the question is hard to solve.

  One of the traits that are encouraged with auditors is professional skepticism. An important part of professional skepticism is the personal skepticism of the auditor. The purpose of this dissertation is to investigate if a high professional skepticism can increase auditor independence by increasing profession identification and decreasing client identification. Earlier research in Social Identity Theory has shown that client identification is negatively related to auditor independence and that profession identification is positively related to auditor independence.

  A quantitative method is used in this dissertation. A survey was sent to 1000 qualified Swedish auditor. 273 of those replied. The material was statistically analyzed to test the different hypothesis in the dissertation. Our survey showed that professional skepticism has no relation to client- and profession identification. There is however a weak positive relation between professional skepticism and auditor independence. The conclusion is that more research is needed to investigate if auditor independence really is affected by the auditor ’s professional skepticism.

 • 4678.
  Ternrud, Ingrid
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Hur ser ett hjärta ut?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studien genomfördes som en laboration i biologi i tre åttondeklasser med totalt 42 elever. Elevernas skriftliga svar på frågor i anslutning till laborationen utvärderades med en utvecklad SOLO-taxonomi. Under laborationen observerades sex elever och anteckningar av deras samtal utvärderades också i den utvecklade SOLO-taxonomin. Efter laborationen intervjuades 17 elever. Resultatet av analysen av elevernas skriftliga svar visar att flickorna har tilldelats högre nivåer på sina svar och att de använt fler ord i svaren. Flickorna har fler svar på den högsta nivån och färre svar på den lägsta. Flickornas bättre resultat motsvaras av flickors högre betyg i den svenska grundskolan. I internationella undersökningar har flickor överlag sämre resultat än pojkar i naturvetenskapliga ämnen. Inom de naturvetenskapliga ämnena har flickorna bäst resultat i biologi.

  Eleverna som observerades hade oftast konkreta samtal om moment i laborationen. Vid intervjun uppgav eleverna att de uppskattade laborationer främst för att de bidrar till variation i skolarbetet. Av de intervjuade eleverna hade dubbel så många flickor som pojkar bett om hjälp under laborationen. Uppsatsen diskuterar om det finns ett elevperspektiv och lärareperspektiv på fördelarna med laborationer och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat.

 • 4679.
  Terzis, Dimitrios
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Att undervisa om Förintelsen i det mångkulturella klassrummet2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  I detta examensarbete kommer jag att göra en undersökning om vilka erfarenheter ett antal historielärare har om att undervisa om Förintelsen i ett mångkulturellt klassrum. Undersökningen är baserad på intervjuer som jag har gjort på två olika skolor i Nordvästskåne under våren 2009. Frågeställningarna som behandlas är, vilka fördelar och nackdelar det kan finnas då lärare undervisar om Förintelsen i ett mångkulturellt klassrum där bl.a ämnet Israel och  Palestina konflikten diskuteras och vilka pedagogiska metoder som lärare kan använda sig av då de undervisar om Förintelsen i en mångkulturell klass. Arbetet inleds med en kort historisk bakgrund om Förintelsen, för att sedan presentera relevant forskningsbakgrund där bl.a. olika teorier som det ”kollektiva minnet” och ”historiemedvetande” tas upp.

 • 4680.
  Thelander, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olsson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  En revisors två roller: en studie av skillnader mellan professionella normer som granskare och rådgivare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En revisor kan inta två roller som granskare och som rådgivare. Den huvudsakliga revisorsrollen ses ofta som en extern granskare av sina klienters verksamheter och den som lämnar en slutgiltig bedömning av företaget. Därutöver finns ytterligare en roll då revisorn är engagerad i klientföretaget och bistår med tilläggstjänster i form av rådgivning gällande verksamhetens redovisning och bokföring. För att revisorn ska fylla sin funktion i samhället är dess oberoende och förtroende två viktiga grundstenar för professionen och revisionsbyråns storlek anses ha en viss inverkan på detta. En revisors två roller kan beskrivas som en balansgång mellan dennes granskningsroll respektive rådgivningsroll med en tyngdpunkt som utgörs av kärnan för revisorsprofessionen samt dess grund. Rollerna kan styras av olika faktorer och vi har valt att undersöka vad detta kan leda till för differenser utifrån professionella och sociala normer.

  Vår studie syftar till att belysa revisorer utifrån två perspektiv och beskriva förhållandet mellan dess två roller, som ekonomisk granskare samt som rådgivare, och studera deras agerande i varierande situationer för att få en uppfattning om det kan uppstå skiljaktigheter i handlingar och resonemang som kan förklaras med hjälp av normdifferenser.

  Den empiriska undersökningen har påvisat att det egentligen inte finns några större nämnvärda skiljaktigheter mellan rollerna som är över vårt medelvärde. För att ändå undersöka vårt resultat har vi använt de skiljaktigheter som påfunnits för att analysera vad de kan bero på. Vi fann att revisorn i rollen som granskare följer sina professionella normer i större utsträckning än i rollen rådgivare. I rollen som rådgivare tycks de sociala normer spela en viktigare roll än vad de gör i rollen som granskare.

 • 4681.
  Theorin, Josefin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Wahlman, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Informationsutbyte mellan medlemsstaterna inom EU 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilket informationsutbyte som finns mellan EU medlemsstaterna, vad gäller medborgares utländska sparande i ett EU land.

  Klimatet på den ekonomiska marknaden har blivit hårdare och möjligheterna till mer och mer komplicerade och invecklade transaktioner gör det svårare för myndigheterna att kontrollera sparande utanför landets gränser. Svenska medborgare har över 1 000 miljarder kronor placerade på olika banker i utländska skatteparadis. I samband med att bankregister över bankkontoinnehavare i Liechtenstein offentliggjordes våren 2008 har frågan blivit än mer aktuell.

  Enligt svensk lag är det inte olagligt att placera pengar i skatteparadis, bara man tar upp det i sin deklaration och beskattas i det land där den skattskyldige har sin hemvist.

  För att myndigheterna i en stat ska kunna få denna information krävs samarbete mellan länderna inom EU. Genom lagstiftning och direktiv har myndigheterna stöd för detta. Många länder har även ingått skatteavtal med så kallade skatteparadis om att utbyta information.

  Direktivet 77/799/EG ger stöd för att det ska finnas ett informationsutbyte vad gäller uppgifter, som verkar relevanta för en riktig beskattning av inkomst och kapital som innebär en skatteminskning för en stat. 2003 antogs direktivet 2003/48/EG som innebär att länderna inom EU ska ha ett automatiskt utbyte av information mellan skattemyndigheterna i respektive medlemsstat. Direktivet omfattar endast sparande i form av räntebetalningar för fordringar. Luxemburg, Österrike och Belgien tar, istället för att automatiskt utbyta information om räntebetalningar, ut en källskatt.

  Det är den starka banksekretessen som har gjort det möjligt för medborgare att placera sitt sparande i en annan stat än där han har skatterättligt hemvist och därmed kunna undkomma beskattning. Sverige har inte en banksekretess av den typen som finns i skatteparadisen. Många av EU länderna utövar påtryckningar på de europeiska skatteparadisen, vilket kommer att leda till ett bättre informationsutbyte.

  Slutsatsen man kan dra är att medlemsstaterna inom EU är skyldiga att utlämna information. Länderna inom EU ska samarbeta för att minska skattebortfallet. Detta eftersom direktiven och skatteavtalen ger myndigheterna utvidgade möjligheter att inhämta information utanför sitt lands gränser. Det går inte att undkomma att beskattas på räntor från sparande i ett annat EU land och myndigheterna har stöd i direktiv och lagstiftning för att utbyta sådan information. En myndighet i en EU stat behöver inte konkreta bevis på att en person inte har deklarerat sitt sparande i utlandet utan att det räcker att de endast misstänker detta.

 • 4682.
  Theorin, Josefin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Wahlman, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Informationsutbyte mellan medlemsstaterna inom EU2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilket informationsutbyte som finns mellan EU medlemsstaterna, vad gäller medborgares utländska sparande i ett EU land. Klimatet på den ekonomiska marknaden har blivit hårdare och möjligheterna till mer och mer komplicerade och invecklade transaktioner gör det svårare för myndigheterna att kontrollera sparande utanför landets gränser. Svenska medborgare har över 1 000 miljarder kronor placerade på olika banker i utländska skatteparadis. I samband med att bankregister över bankkontoinnehavare i Liechtenstein offentliggjordes våren 2008 har frågan blivit än mer aktuell. Enligt svensk lag är det inte olagligt att placera pengar i skatteparadis, bara man tar upp det i sin deklaration och beskattas i det land där den skattskyldige har sin hemvist. För att myndigheterna i en stat ska kunna få denna information krävs samarbete mellan länderna inom EU. Genom lagstiftning och direktiv har myndigheterna stöd för detta. Många länder har även ingått skatteavtal med så kallade skatteparadis om att utbyta information. Direktivet 77/799/EG ger stöd för att det ska finnas ett informationsutbyte vad gäller uppgifter, som verkar relevanta för en riktig beskattning av inkomst och kapital som innebär en skatteminskning för en stat. 2003 antogs direktivet 2003/48/EG som innebär att länderna inom EU ska ha ett automatiskt utbyte av information mellan skattemyndigheterna i respektive medlemsstat. Direktivet omfattar endast sparande i form av räntebetalningar för fordringar. Luxemburg, Österrike och Belgien tar, istället för att automatiskt utbyta information om räntebetalningar, ut en källskatt. Det är den starka banksekretessen som har gjort det möjligt för medborgare att placera sitt sparande i en annan stat än där han har skatterättligt hemvist och därmed kunna undkomma beskattning. Sverige har inte en banksekretess av den typen som finns i skatteparadisen. Många av EU länderna utövar påtryckningar på de europeiska skatteparadisen, vilket kommer att leda till ett bättre informationsutbyte. Slutsatsen man kan dra är att medlemsstaterna inom EU är skyldiga att utlämna information. Länderna inom EU ska samarbeta för att minska skattebortfallet. Detta eftersom direktiven och skatteavtalen ger myndigheterna utvidgade möjligheter att inhämta information utanför sitt lands gränser. Det går inte att undkomma att beskattas på räntor från sparande i ett annat EU land och myndigheterna har stöd i direktiv och lagstiftning för att utbyta sådan information. En myndighet i en EU stat behöver inte konkreta bevis på att en person inte har deklarerat sitt sparande i utlandet utan att det räcker att de endast misstänker detta.

 • 4683.
  Thernfrid, Nils
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Wargéus, Filip
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Internetbaserade företags frivilliga redovisning: en kvantitativ studie som förklarar vilka företagsegenskaper som påverkar frivillig information i årsredovisningen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste åren har mängden frivilligt redovisad information i företags årsredovisningar ökat. Tidigare forskning som har fokuserat på traditionella företag har visat att olika företagsegenskaper kan påverka mängden frivilligt redovisad information. Med internets framfart har det vuxit fram en ny typ av företag som använder internet som sin primära försäljningskanal. Internet skapar en anonymitet för dessa företag vilket gör att de skiljer sig från traditionella företag. Ingen tidigare forskning har studerat vilka företagsegenskaper som påverkar mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. Med intentionen att fylla de ovan nämnda forskningsgapet är syftet med denna uppsats att förklara vilka företagsspecifika egenskaper hos internetbaserade företag som påverkar mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningen. Studien har en deduktiv ansats och är genomförd med en kvantitativ metod. Utifrån tidigare forskning och teorier skapades hypoteser. Varje hypotes bygger på en företagsegenskap och genom statistiska analyser undersöktes hur respektive företagsegenskap påverkar mängden frivilligt redovisad information. Studiens resultat visar att företagsstorlek, företagsålder och bolagsstrategin prospektör signifikant positivt påverkar mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. Därmed har studien stöd i agentteorin och legitimitetsteorin som användes i framtagandet av hypoteserna. Att studien genomfördes på internetbaserade företag och inte traditionella företag misstänker vi kan vara en förklarande anledning till att studiens resultat avviker något från tidigare forskningar. Att studien genomfördes på ett urval med icke-börsnoterade företag tror vi även kan vara en av anledningarna till denna avvikelse. Därför vore en framtida forskning kring mängden frivilligt redovisad information för börsnoterade internetbaserade företag intressant.

   

   

  Nyckelord: frivillig redovisning, internetbaserade företag, företagsegenskaper, bolagsstrategi

 • 4684.
  Thifors, Christian
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Gränsvärden - en oändlig uppgift2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet har varit att undersöka hur elever uppfattar och hanterar gränsvärden. Detta har jag gjort genom att först studera litteratur inom området och sedan genomföra intervjuer med elever från olika matematik E klasser. Tio elever intervjuades utifrån fem stycken problem med någon anknytning till gränsvärden. Undersökningen visar att eleverna har dålig förståelse för gränsvärden. De slutsatser som jag kan dra utifrån min undersökning är att elever saknar förståelse för vissa grundläggande begrepp som kontinuitet och går emot.

 • 4685.
  Thiger Arwidsson, Annika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Resilience, positiva känslor och livsmening2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stämmer det att ju högre resilience (återhämtningsförmåga) en individ har och ju mera av positiva känslor, desto större livsmening har hon också? Resilience är att vid psykologisk stress tillfälligt kunna gå ifrån sin vanliga nivå för självkontroll och när stressmomentet försvunnit återgå dit igen. En enkätundersökning har gjorts med 39 deltagare där variablerna resilience, positiva känslor och livsmening undersökts. Resultatet visar att både resilience och positiva känslor är positivt relaterade till livsmening. Full mediering visas för positiva känslor vilket innebär att de är en av flera möjliga mekanismer i processen mellan resilience och livsmening. Fler tänkbara mekanismer att undersöka skulle kunna vara hopp och mänskligt stöd och frågeställningen skulle även kunna testas i experiment.

 • 4686.
  Thiracharoenpanya, Thapana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Why do corporations across industry incur cost to disclose ethical and environmental information and how does it matter? An exploratory study of four Swedish corporations across industry 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The recognition of Corporate Social Responsibility (CSR) has increasingly become a key issue for today’s corporations. There is increasing public interest as a result of globalization in the world economy. Corporations adjust to rapid changes by extending beyond the traditional business model that is dominated by short-run profit maximization with the focus on economic aspects of company’s activities. It appears that corporations move beyond that extent to enhance both accountability and transparency in social and environmental commitment by internalizing such concerns into their operation. Not only are these designed to prevent potential criticism and pressure from media and public activists that play a crucial role shaping community awareness, but also to enhance their relations with key stakeholders. This research aims to gain a deeper understanding of corporate implementation of social and environmental responsibility and to become familiar with why organizations incur the cost to publish their operational activities that impact on social and environment. In order to achieve the purpose of this study, an exploratory study will be used as a key to examine through different characteristic of four Swedish corporations across industry. The research found that the benefits of having a CSR engagement are numerous and include strengthening profits, enhancing brand recognition and reputation as well as boosting employment relations. This study also examines the theoretical importance of stakeholder analysis and the motive behind the efforts to disclose information arising from different factors. This paper draws a conclusion to the extent to which communicating information voluntarily to public or disclosure about firms undertaking such activities can significantly affect stakeholders’ decision-making and contribute to the public’s perception.

 • 4687.
  Thisell, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Läs- och skrivundervisning En studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsen beskriver en studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien. Studien bygger på observationer, intervjuer och diagnostiseringar. Studien har följande problemprecisering: Hur bedriver svenskläraren läs- och skrivundervisningen och hur ser de yngre elevernas lärande ut relaterat till lärarens undervisning? Min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genomfördes på en svensk skola i södra Spanien under fem veckor. För att få information om elevernas läs- och skrivförmåga genomfördes observationer och intervjuer med en svensklärare och sex elever. Fyra diagnosmaterial användes; Språket lyfter!, LUS (läsutvecklingsschema), God läsutveckling – Kartläggning och övningar och SUS (skrivutvecklingsschema). Resultatet visar att eleverna har en god läs- och skrivförmåga och att ett läs- och skrivintresse finns hos respektive elev, vilket gynnar det fortsatta skolarbetet med elevernas läs- och skrivutveckling.

  Ämnesord: läs- och skrivutveckling, läsutveckling, skrivutveckling, läs- och skrivundervisning, läsundervisning, skrivundervisning, läsning, skrivning, undervisning.

 • 4688.
  Tholen, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Har familjen betydelse för välbefinnandet när det gäller intagna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie ville ta reda på om intagna med partner eller barn harett bättre välbefinnande, jämfört med intagna utan partner eller barn.Andra syftet var att ta reda på om god kvalité i familjerelationernager ett förbättrat välbefinnande. Tidigare studier visar att socialt stödi förhållanden kan motverka stress, det kan hjälpa människor ochförbättra personens hälsa och välbefinnande. Ett tredje syfte var att tareda på om det finns ett samband mellan välbefinnandet och de trecopingstrategierna, problemlösning, informationssökning ochflyktbeteende. Tidigare undersökningar visar att copingstrategier ären skyddande faktor mot ohälsa och är relaterat till välbefinnandet.Studien baseras på en enkätundersökning, där 58 män på en slutenanstalt deltog. Resultat visade att det inte fanns signifikanta effekterpå välbefinnandet av partnerskap och föräldraskap, i de fall det fannsen god kvalité i familjerelationen uppnåddes ett förbättratvälbefinnande. Studien visade på ett signifikant resultat mellanvälbefinnandet och familjerelationer. Resultaten visade också attintagna som använde sig av problemlösning mådde bättre.Informationssökning hade en negativ inverkan på välbefinnandet,vilket var oväntat. Flyktbeteende hängde ihop med ett dåligtvälbefinnande, intagna som flydde från verkligheten mådde sämre,vilket var enligt förväntan.

 • 4689.
  Tholin, Måns
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Uppföljning av 4 skånska kommuners miljökonsekvensbeskrivningar: en studie av detaljplaner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 2004, a provision was introduced into the Environmental Code, which states that the plans and programs that may lead to significant environmental impact should be tested through an environmental impact assessment. This study focuses on what happens after such a description has been made. Is there anyone monitoring the real impact? And if so, in what regard?By reviewing environmental impact assessments made of Detailed Development Plans, as well as interviews with the municipalities concerned, I wanted to answer the question of municipalities actually live up to the legislative requirements, and how is monitoring sections written in the EIA's. The results show varying quality regarding monitoring sections in the EIA´s and almost non-existent follow-up work after the plan has been prepared.The municipalities that were interviewed all thought that the follow up idea was good, but in practice difficult. The reasons for this are that the law is poorly precise; there is a lack of resources or that the responsibilities within the organization can be a problem according to the municipalitiesOne of the solutions to this problem may be a reporting requirement against the municipalities, as this usually leads to an expanded and more focused work.

 • 4690.
  Tholén, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vilka personliga egenskaper krävs för en framgångsrik individuell karriärutveckling?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4691.
  Thomaidou, Eleni
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Elevernas upplevelser av modersmålets betydelse i andraspråksutvecklingen: En kvalitativ undersökning ur ett elevperspektiv2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur barn tänker kring sitt modersmål och om de anser att det påverkar andraspråksutvecklingen. Litteraturgenomgången innefattar forskning kring andraspråksutveckling och en del av de teorier som kan påverka inlärningen. Då mitt intresse ligger hos de generativa teorier som finns har fokus lagts på Chomskys universella grammatik. Vad gäller forskning kring modersmålets påverkan finns det i nuläget inte mycket att finna ur ett elevperspektiv, vilket är det perspektiv som är i fokus här. Jag har emellertid funnit en uppsats där elever har intervjuats angående deras uppfattning av modersmål och andraspråk vilket har varit intressant att jämföra med de resultat som har framkommit i denna studie. Då denna undersökning har som mål att få så mycket detaljerad information som möjligt från en mindre grupp människor fann jag att den kvalitativa undersökningen var mest lämplig. Resultaten visar att eleverna inte finner några större nackdelar med att vara tvåspråkiga och att modersmålet är kopplat till hemmet. Det har även visat sig att modersmålsundersvisningen inte är integrerad i skolans övriga verksamhet men detta är något som eleverna inte heller har förväntat sig. Min slutsats är att eleverna inte anser att modersmålet påverkar andraspråksinlärningen vilket i sig motsäger de resultat som andra undersökningar har genererat.

 • 4692.
  Thomasson, Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bremberg, Charlotte
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Kläder: En kvalitativ undersökning om klädernas betydelse för socialsekreterare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of our study is to explore social workers view on the importance of clothing. We want to know how and if social worker reflects on the importance of their clothing and how it may affect their clients. Dresses social workers differently due to different work situations? Play client`s clothes any role in the social welfare officers? Can client`s clothing affect the assessment of their problem?

  The study is based on a qualitative method. The data consists of two focus group interviews with four social workers in each group, containing three women and one man in each focusgroup, with a total of eight informants.

  The results of our study indicate that the clothes are important in meeting with clients and especially as to help create a relationship with the client. The result also indicate that client`s clothing acts as a marker for the clients health.

 • 4693.
  Thomson, Liyana
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Idrizi, Besarta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Personer med diabetes typ två upplevelse av mötet med sjuksköterskan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Av befolkningen i Sverige 9,7 miljoner är fyra till sex procent drabbade av diabetes. Nästan nittio procent av dessa personer har diabetes typ två. I omvårdnadsprocessen ingår undervisning och att förmedla information som en del av sjuksköterskans arbete. För att omvårdnaden av diabetes som syftar till att stabilisera HbA1c skall uppnå goda resultat, krävs en förändrad livsstil. Forskning har visat att mötet med sjuksköterskan har betydelse för att personen skall kunna förändra sin livsstil. Syfte: var att beskriva personer med diabetes typ två upplevelse av mötet med sjuksköterskan. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som baserades på femton kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes med inspiration av Friberg (2012). Resultat: presenteras i tre kategorier med subkategorier: upplevelsen av det första mötet, upplevelsen av information i mötet, upplevelsen av sjuksköterskans undervisning i mötet. De viktiga faktorerna i mötet som framkom var; samarbete, kontinuitet, delaktighet, undervisning och individuell information. Diskussion: Tre delar som diskuterades var; faktorer i det första mötet som främjade att en relation utvecklades, betydelsen av att få individuell information och betydelsen av sjuksköterskans undervisning. Slutsats: Det finns ett behov av att belysa hur personer upplever mötet med sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan utbildas att ge personer stöd och individuellt anpassad information och undervisning kan det leda till en förbättrad egenvård.

 • 4694.
  Thongdee, Nittaya
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Törnhed, Natalia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nyutexaminerad sjuksköterska: upplevelsen av det första året i yrkesutövningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från student till yrkesutövningen som skrämmande. Det är av vikt att de praktiska utbildningsplatserna till studenterna ska finnas tillgängliga med resurser för praktisk utbildning och handledning. Syfte: Att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt första år i sin yrkesutövning. Metod: Allmän litteratur studie, där 14 vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Sex kategorier framkom: Farhågorna i den nya yrkesrollen; Att känna sig redo i den nya yrkesrollen; Arbetskläder- ökad status; Otillräcklig erfarenhet; Stressig arbetsmiljö och Brist på stöd och handledning. Diskussion: De tre viktigaste fynden var otillräcklig erfarenhet, stressig arbetsmiljö samt brist på stöd och handledning. Att vara oerfaren i den nya rollen upplevdes som en jobbig period. Konflikter i teamet ledde till stress och hälsoproblem. De nyutexaminerade sjuksköterskorna uttryckte en önskan om bättre handledning och stöd. Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver stöd och handledning i form av introduktionsprogram under första året.

 • 4695.
  Thoresson, Simon
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Andersson, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad blir effekterna av listbyten?: en sambandsorienterad studie mellan listbyten och dess effekt på volym, volatilitet samt likviditet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns sedan tidigare redan studier om hur olika faktorer så som handlad volym, volatilitet och likviditet påverkas av ett listbyte. Det finns dock en motstridighet mellan denna forskning och Efficient Market Hypothesis och flera studier visar på att Efficient Market Hypothesis inte är applicerbar. Dessa studier är framförallt utförda på den amerikanska börsmarknaden och visar på att handlad volym, volatilitet och likviditet påverkas av ett listbyte och endast ett fåtal av liknande undersökningar studerar den svenska aktiemarknaden. Genom att fokusera på ovan nämnda faktorer och hur dessa påverkas av ett listbyte i uppåtgående led mellan samtliga handelsplatser i Sverige blir det därför intressant att jämföra om resultatet från tidigare föreligger på den svenska marknaden.

  Syftet med uppsatsen är att identifiera de effekter ett listbyte i uppåtgående led på den svenska aktiemarknaden har på tillgångens handlade volym, volatilitet samt likviditet. För att kunna uppfylla syftet användes en kvantitativ eventstudie och en hypotesdeduktiv ansats. Studien är baserad på tidigare teoretiska hypoteser om listeffekter som tillsammans mynnar ut i de hypoteser denna studie avser besvara. För att statistiskt testa hypoteserna utfördes en regressionsanalys. 

  Resultatet av studien kan påvisa att de bolag som gör ett listbyte i uppåtgående led minskar sin volatilitet. Däremot kan den inte påvisa att det föreligger någon skillnad i den handlade volymen samt likviditeten för dessa bolag. Detta medför att hypotesen om volatilitet stämmer medan resultat inte kan ge stöd för hypoteserna att den handlade volymen och likviditeten ökar efter listbytet.

  Denna studie är främst riktad till de bolag som överväger att göra ett listbyte i uppåtgående led och kan därför användas som ett verktyg för att ge en antydan på eventuella effekter ett listbyte har. Den påvisade effekten på volatiliteten kan ge en indikation om ett listbyte ökar eller minskar risken. 

 • 4696.
  Thornberg, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ett acceptabelt koordinatsystem: Om bedömning av nationella prov med stöd av bedömningsmatriser2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens kursplaner betonas att elever ska utveckla komplexa förmågor och inte enbart fakta och färdigheter. Vid bedömning av sådana komplexa förmågor ställs krav på de bedömningsverktyg som används att de ska kunna bedöma dessa på ett tillförlitligt sätt. Ett verktyg för ändamålet som ofta lyfts fram är bedömningsmatriser. I denna studie analyseras filmad interaktion mellan lärare för att synliggöra hur lärare skapar mening kring sin uppgift att bedöma mer omfattande elevarbeten med stöd av bedömningsmatriser, vilka överväganden de gör och vilka dilemman som uppstår. Resultaten visar att lärare vid bedömningen förutom de instruktioner som tillhandahålls även lyfter in andra faktorer som blir avgörande vid bedömningen. Utifrån resultatet förs även en diskussion kring utveckling av bedömarkompetens hos lärare.

 • 4697.
  Thornberg, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kan sambedömning leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att bedömning och betygssättning av elevers prestationer brister i likvärdighet förs ofta fram som ett problem. Olika förslag att åstadkomma en ökad likvärdighet förespråkas i olika sammanhang och ett sådant förslag är sambedömning. Sambedömning handlar om att lärare samverkar kring bedömning och betygssättning. Trots att sambedömning förs fram som ett sätt att få en större likvärdighet vid bedömning och betygssättning så saknas vetenskapliga belägg för sådana antaganden. I denna studie har en litteraturöversikt genomförts i syfte att få kunskap om vilka effekter sambedömning har och om dessa effekter kan leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning Resultaten visar att sambedömning har effekter som på sikt kan leda till en ökad likvärdighet vid bedömning och betygssättning om den får omfatta flera steg i bedömningsprocessen, men det är även en process som kan påverkas av flera olika faktorer.

 • 4698.
  Thornblad, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Fredriksson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors upplevelse av lidande i samband med hjärtinfarkt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av våra vanligaste folksjukdomar idag. Det är lika vanligt att avlida av hjärtinfarkt för båda könen. Vid hjärtinfarkt kan lidandet vara stort och se olika ut. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband med hjärtinfarkt. Metod: Kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar från databaserade sökningar användes i denna litteraturstudie. Resultat: Fyra kategorier framkom, dessa var: upplevelser av lidande innan hjärtinfarkten brutit ut, upplevelser av lidande vid insjuknandet, upplevelser av lidande under sjukhusvistelsen och upplevelser av lidande efter sjukhusvistelsen. Slutsats: Kvinnorna lider ofta av atypiska symtom vilket gör att kvinnornas lidande kan se annorlunda ut. En annan orsak som gör lidandet stort för kvinnorna är att de känner ett stort ansvar för hem och familj, vilket de inte klarar av efter att de blivit sjuka. Livet förändras radikalt efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Kvinnorna känner ofta en stor existentiell osäkerhet och en osäkerhet inför framtiden. Genom att ha kännedom om kvinnors lidande vid hjärtinfarkt kan ett annat synsätt och bemötande inom vården minska kvinnors lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan kan tillgodose kvinnans individuella behov.

 • 4699.
  Thornström, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thurn, Monica
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  ”Man kan läsa i lärarhandledningen” – en studie om lärares syn på NO-undervisningen i de lägre åldrarna2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på NO-undervisning i skolans lägre åldrar. I litteraturgenomgången diskuteras faktorer som påverkar lärarens inställning, och forskning kring lärarutbildning och elevers intresse lyfts fram. Liksom forskningsargument som stöder NO-undervisningen och styrdokumentens innehåll. Den aktuella situationen för svenska elever vad gäller den naturvetenskapliga undervisningen diskuteras, och en jämförelse görs med internationella studier. Genom en kvantitativ enkätundersökning har vi samlat in material som vi sedan bearbetat och analyserat. 45 lärare från sex olika skolor i två kommuner deltog. Vi har kommit fram till att det undervisas väldigt lite i NO-ämnen i skolans lägre åldrar och att andelen lärare med Ma/Na utbildning är låg. Resultatet visar att det är inom biologiämnet som undervisning sker och sällan inom fysik och kemi. Undersökningen visar också att fortbildning för lärare inom NO-ämnena är ovanlig.

 • 4700.
  Thornström, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sandström, Annie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Organiserade musikaliska aktiviteter på fyra förskoleavdelningar i södra Sverige2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur de organiserade musikaktiviteterna på fyra förskoleavdelningar är uppbyggda samt vilket syfte dessa har. Data samlades in genom observationer på fyra förskoleavdelningar som följdes upp med en intervju med den aktiva förskolläraren. De två frågor som ligger till grund för vårt arbete är:

  Vilket innehåll har de organiserade musikaliska aktiviteterna i förskolan?

  Vilken uppfattning har förskollärare om betydelsen av organiserade musikaliska aktiviteter för barn i förskolan?

  Huvudresultatet i vårt examensarbete visar att förskollärarna använder sig av olika verktyg för att fånga barnen i de musikaliska aktiviteterna. Pedagogerna har olika syn på samlingarna vilket gör att innehållet i de musikaliska aktiviteterna varierar och kan bidra till god språkutveckling för barnen.

91929394959697 4651 - 4700 of 5024
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf