hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
90919293949596 4601 - 4650 of 5118
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4601.
  Strand, Gustav
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Mattsson, Olof
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Förskollärares digitala kompetens: en kvalitativ studie angående några förskollärares upplevelser av sin digitala kompetens och arbete med IKT2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några förskollärare upplever digital kompetens, hos sig själv samt i verksamheten, deras upplevelser av hur digital kompetens kan påverka deras arbete med IKT och deras upplevelser av att arbeta med IKT. Forskningsfrågorna lyder: Hur upplever några förskollärare sin digitala kompetens? Hur upplever några förskollärare att deras digitala kompetens påverkar hur de arbetar i förskolans verksamhet? Hur upplever några förskollärare arbete med IKT? Studien har en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det har medverkat sex förskollärare från sex olika verksamheter i studien. Bearbetning av det insamlade materialet skedde genom en fenomenologisk analys samt en tematisk analys. Analysen presenteras i fyra kategorier: förskollärares upplevelser av digital kompetens, ett kvalitativt arbete med IKT, stöd och möjligheter för kompetensutveckling samt styrdokumentens roll och förväntningar. Resultatet visade på en skillnad mellan förskollärares definition av digital kompetens och hur skolverket definierar digital kompetens. Det framkom även en stor variation i hur säkra förskollärare upplever sig vara i sitt arbete med IKT. Resultatet visar även att det finns en skillnad mellan tillgången till digitala verktyg i verksamheter samt tillgång till kompetensutveckling. Slutsatsen är att arbete med IKT i förskolans verksamhet har en koppling till hur förskollärare ser på sin egna digitala kompetens, deras attityd och intresse till arbete med IKT samt de digitala möjligheter som verksamheten har att erbjuda.

 • 4602.
  Strandberg, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Digitalt meningsskapande: en intervjustudie om flickors kommunikativahandlingar i olika nätgemenskaper2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande magisteruppsats skrivs inom fältet Svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Syftet är att undersöka digitalt meningsskapande i olika nätgemenskaper utifrån barnets perspektiv, nämligen sju flickor i årskurs 7 och 8. Forskningsfrågorna fokuserar på drivkrafterna bakom deltagande i olika nätgemenskaper, hur man kommunicerar och interagerar med varandra och vad man lär sig. Studien har en kvalitativ ansats.Metoden är semistrukturerade intervjuer.Studiens övergripande teoretiska plattformär ett sociokulturellt perspektiv på meningsskapande.Med teori och begrepp, som kommunikativ handling, även från medieekologin, multiliteracies och samhälls- och medievetenskapen analyseras vad flickorna ger uttryck för att deras digitala meningsskapande består av.Undersökningen visar att de kommunikativa handlingarna läsande, skrivande, lärande, relations- och identitetsskapande samspelar med olika modaliteter, medier och konventioner. De syftar till att inför likasinnade visa upp sig, sina intressen och berättelser, men också om att pröva nya roller och lära sig mer om sig själv.Meningsskapandet handlar även om att kollektivt och i interaktion med andra lösa problemsamt bidra till medskapande för att därigenom bekräfta tillhörigheten inom nätgemenskapen.

 • 4603.
  Strandberg, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Kulturen fyller mitt liv": en kvalitativ studie om hur kultur kan främja äldres upplevelser av hälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Sveriges befolkning blir alltmer äldre och det gör att behovet av en välfungerad hälso- och sjukvård blir större. För att vi ska behålla hälsan längre upp i åldrarna behövs åtgärder som är hälsofrämjande, vilket kan vara i form av kulturella aktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka äldre personers beskrivningar av hur kultur kan främja upplevelse av hälsa. Metod: Kvalitativ metod användes i studien med semi-strukturerade intervjuer. Deltagarna valdes ut genom ett strategiskt urval med fokus på givna kriterier, där deltagarna inte skulle ha någon form av demenssjukdom. Kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att få fram kategorier med tillhörande subkategorier. Resultat: Utifrån resultatet har tre kategorier tagits fram som var Ett liv med kultur, Kultur som påverkansfaktor för hälsa och Kulturaktiviteter som hälsoarbete. Det övergripande temat Äldreperspektiv på kultur har två underliggande subteman Äldres individperspektiv och Äldres grupperspektiv. Konklusion: Kulturella aktiviteter ökar välbefinnandet och livskvaliteten för äldre, vilket ingår för upplevelse av hälsan. Kulturella aktiviteter ökar även gemenskap och tillhörighet. Det har framkommit att hälsoarbete inom kultur är väsentligt ur både ett individ- och grupperspektiv för upplevelsen av hälsa för äldre. Resultatet i studien kan bidra med förståelse för hur kultur kan främja äldres upplevelser av hälsa.

 • 4604.
  Strid, Julia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Norrman, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Högläsning - underhållning eller kunskapsutveckling?: En studie om pedagogers och elevers syn på högläsning2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers och elevers uppfattning om och förhållningssätt till högläsning inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks vilka texter som förekommer vid högläsningsstunden, vad som påverkar bokvalet samt elevernas möjligheter att bearbeta det som läses högt i undervisningen. I forskningsbakgrunden framhålls att högläsning kan bidra till att utveckla elevers språkliga förmåga samtidigt som läslusten främjas. Forskning visar att bearbetning av det höglästa gör att elever kan ta del av varandras funderingar och därmed vidga sitt eget perspektiv. Studien är en småskalig kvalitativ studie baserad på observationer i tre olika klasser samt intervjuer med tre pedagoger och tre elever i förskoleklass, skolår ett och skolår två. Resultatet visar att val av högläsningsbok görs av pedagogerna med hänsyn till eleverna, men även utifrån egen smak och tycke. Pedagogerna poängterar varierande arbetssätt och har höga ambitioner och tankar om sin undervisning. Eleverna har en positiv inställning till högläsning och ser högläsningsstunden som ett lugnt och avkopplande inslag i skolans undervisning. Samtidigt är eleverna medvetna om att de utifrån högläsningen kan vidga sina kunskaper genom att lära sig hur en berättelse är uppbyggd och få inspiration till eget skrivande och läsande.

 • 4605.
  Struhak, Mirna
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  "De sa HJÄRTLIGT välkomna" - En kvalitativ studie om fem invandrares tankar kring processen att bli integrerade in i det svenska samhället "They said HEARTILY welcome" - A qualitative study of five immigrant´s thoughts of the process of integrating in to Swedish society2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to illustrate immigrants’ and refugees’ thoughts and experiences of the process of integrating into Swedish society and to examine which social networks foster the process. The main questions in the study are: * What experiences enable refugees and immigrants to become integrated and fully participating members of the Swedish society?

  * What is the importance of the social networks with regards to integration into Swedish society? A qualitative method was used and five interviews were completed with SFI (Swedish for immigrants) students. The study shows that knowledge of Swedish language promotes an initiative in contacting native Swedes, and it also determines the success of integration. To attend college is considered an advanced step in integration process. The will to integrate is also one of the main requirements for a successful integration. The surrounding environment certainly affects immigrants’ and refugees’ integration process and feeling of participation. Participants of the study state that their everyday lives, and amicable relationships with native Swedes help the integration process. Trust between concerned persons is a presupposition for a successful integration. Age of immigrants and refugees is another important element to consider when observing the process of integration. In conclusion, study participants feel that the choice of the social network is a crucial one when it comes to the integration process. Some have social networks that include native Swedes, others do not. Immigrants and refugees that do not have any contact with native Swedes are usually not well-versed in Swedish, or they feel they cannot make a connection with the native Swedes. Some feel that Swedish society has a negative vision of immigrants and refugees and this is the reason they are not able to make the connection with the native Swedes. The only contact that some of respondents have with native Swedes is with people working in immigration/refugee centres. Participants of the study feel successful integration means doing things “the right way” and doing things “the way a native Swede would do it”.

 • 4606.
  Stråth, Sanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thorman, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förskolan - en värld i miniatyr, eller?: Intervjuer med förskollärare om tradition och kultur i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar gällande kultur – och traditionsskapande. Forskningsfrågor lyder: Hur tycker pedagogerna att de arbetar med traditioner på förskolan? Hur uppfattar pedagogerna att kultur- och traditionsarbetet på förskolan bidrar till barnen i deras barngrupp? I studien har en kvalitativ forskningsansats använts med semistrukturerade intervjuer som metod. Det har medverkat sex pedagoger på tre olika förskolor. Bearbetning av det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv berör det som handlar om att den kultur barnen lever i påverkar sedan hur barnen leker och hur de lär. Analysen kommer att presenteras med hjälp av tre olika begrepp, nämligen: Bevara och överföra, skapa nytt och bidra. Resultatet visade på att kulturbundna traditionella firanden inte kan ses ur ett enhetligt synsätt. Slutsatsen som dras utifrån resultat och diskussion är att arbetet med traditioner på förskolan är komplext och kräver tid och kunskap för att kunna bidra till den komplexitet som den mångkulturella förskolan utgör.

 • 4607.
  Ströbeck, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svensson, Britt-Inger
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Högbegåvad - privilegierad eller bortglömd: en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka rektorers beredskap när det gäller att bemöta högbegåvade elever. Bakgrunden till vårt intresse är den specialpedagogiska visionen ”en skola för alla” och det förtydligande som den nya skollagen innebär när det gäller dessa elevers rätt till särskilt stöd. Arbetet beskriver de särbegåvade elevernas behov både på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Undersökningens metod är enkäter som följts upp med intervjuer. Resultatet utifrån enkäterna pekar på att kunskapsnivån när det gäller dessa frågor är låg och handlingsberedskapen ännu lägre. Av de rektorer som besvarade vår enkät är det en tredjedel som inte vet vad särbegåvade elever är eller har felaktig definition av begreppet. En fjärdedel uppger att de har handlingsplaner för att bemöta dessa elever men det är bara en enda som kan visa upp en sådan plan. Även intervjuerna pekar på samma resultat. Den lärare som undervisar en särbegåvad elev kan sällan räkna med specifikt stöd från skolledningen utan måste söka kunskap på eget håll.

 • 4608.
  Ströberg, Åsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tenghagen, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: More focus has been placed towards autonomy when it comes to care and in special towards palliative care. The purpose with palliative care is to relieve and support at the end of the life. When the patient has difficulties to communicate to those around him due to his illness it is hard to preserve the patients right of self-determination. It is very important to consider the patient as autonomous during the course of the illness. Different alternatives have been developed to preserve the patient’s autonomy such as dedicate a deputy or plan the care of the patient in advance.

  Aim: The aim of this study was to describe, from an ethical point of view, how the patient’s autonomy could preserved at palliative care.

  Method: A general literature study where 11 scientific articles have been analysed from a qualitative checklist whereof the result has been discussed based on the principles of ethics. A literature study was conducted through a search of articles in electronic data bases.

  Result: Through participation of the patient during the decision-making, which is based on qualitative information and communication with those among him, his or her autonomy could be preserved. The patient should be considered to be in the centre and participate during the decision-making as far as possible even though the illness will limit the actions of the patient more and more.

  Conclusions: It is important that the patient will not be harmed since the patient is vulnerable during the palliative phase. The purpose of the care is to strengthen the patient’s autonomy. This will be achieved by the treatments and investigations that are provided will improve the being of the patient and not cause any harm. The autonomy of a patient in palliative care will be strengthened and preserved by holistic thinking, meeting the patient in his situation and identifying his or her needs.

 • 4609.
  Ströberg, Åsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tenghagen, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv - en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: More focus has been placed towards autonomy when it comes to care and in special towards palliative care. The purpose with palliative care is to relieve and support at the end of the life. When the patient has difficulties to communicate to those around him due to his illness it is hard to preserve the patients right of self-determination. It is very important to consider the patient as autonomous during the course of the illness. Different alternatives have been developed to preserve the patient’s autonomy such as dedicate a deputy or plan the care of the patient in advance. Aim: The aim of this study was to describe, from an ethical point of view, how the patient’s autonomy could preserved at palliative care. Method: A general literature study where 11 scientific articles have been analysed from a qualitative checklist whereof the result has been discussed based on the principles of ethics. A literature study was conducted through a search of articles in electronic data bases. Result: Through participation of the patient during the decision-making, which is based on qualitative information and communication with those among him, his or her autonomy could be preserved. The patient should be considered to be in the centre and participate during the decision-making as far as possible even though the illness will limit the actions of the patient more and more. Conclusions: It is important that the patient will not be harmed since the patient is vulnerable during the palliative phase. The purpose of the care is to strengthen the patient’s autonomy. This will be achieved by the treatments and investigations that are provided will improve the being of the patient and not cause any harm. The autonomy of a patient in palliative care will be strengthened and preserved by holistic thinking, meeting the patient in his situation and identifying his or her needs.

 • 4610.
  Ström, Viktoria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Axelsson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Titta fröken, en gråsugga! Undervisning med naturen som resurs i årskurs 3 och 4 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka sätt två lärare använder sig av naturen som resurs i naturundervisningen. I litteraturgenomgången sätts olika teorier kring naturundervisning in i ett sammanhang och den för ämnet aktuella kursplanen presenteras. Den undersökning som gjorts och som legat till grund för den analytiska diskussionen, har varit förlagd i årskurs tre respektive årskurs tre-fyra på två olika skolor. Eleverna i de båda klasserna har svarat på frågeformulär. Även de aktuella lärarna har fått fylla i frågeformulär med liknande frågor. Genom undersökningen har vikten av att använda naturen som resurs i naturundervisningen blivit bekräftad. Resultatet visar att både lärare och elever ser en klar fördel i att vara utomhus då man talar om naturen, vilket går hand i hand med det teorin talar om i litteraturgenomgången.

 • 4611.
  Strömberg, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kokk, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Markusson, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Närståendes behov av stöd vid palliativ vård av ett barn2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  År 2004 avled 190 barn i åldrarna 5 - 14 år i Sverige av en sjukdom som krävde palliativ vård. När dessa barn insjuknade berördes även de närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de närståendes behov av stöd när ett barn vårdades palliativt. Studien genomfördes som en allmän litteratur studie och aktuell forskning från år 2000 - 2007 granskades och analyserades.

  Resultatet visade att närstående hade behov av empati, ärlighet och förståelse. Behov av delaktighet i omvårdnaden, det vill säga stöd att utföra en uppgift eller sköta omvårdnaden av sitt barn. Behov av information, kommunikation och undervisning, att den information som gavs var korrekt, individanpassad och utförlig. Behov av tillit till sin egen förmåga, hjälpte de närstående att känna att de beslut och de uppfattningar som de hade kring den aktuella situationen var korrekta.

  Stöd till de närstående är en av sjuksköterskans främsta uppgifter i den palliativa vården av barn. Trots kunskapen om de behov som finns och den forskning som gjorts upplever de närstående fortfarande vissa brister i stödet. Ytterligare forskning inom området behövs för att ge kunskap om varför stödet uteblir eller inte når fram till de närstående.

 • 4612.
  Strömberg, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Westerlund, Gita
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Level of self-esteem, social network and experience of school education among girls - a questionnaire survey in Kitwe, Zambia 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Health should be seen as a resource in daily life so people can feel satisfaction and social support network has been shown to have a significant impact on health. Another important determinant on health is education. There is a strong interrelationship between health and education. The centre of work in health education and promotion is the development of self-esteem. The aim of the study was to investigate the level of self-esteem, social network and experience of school education among girl’s 13-16 years, in Kitwe Zambia, in order to increase knowledge about how to learn to strengthen self-esteem and empowerment in girls. This investigation is a cross-sectional survey and we have chosen to use a quantitative method such as questionnaires. Our study received the approval of the University of Kristianstad Ethics Committee. The result shows that the girls think that the school is important for their future and that they enjoy going to school. But 34% of the girls felt that the school did not treat everybody the same and 50% of the girls were not involved at all in any student club. The results in our study showed that there were no statistical connections between level of self-esteem, social network and experience of school education. Our conclusion is that it did not matter what level of self-esteem the girls had, they had a good social network and a positive attitude towards school. A high level of self-esteem increases the young girls believes in themselves and that they can feel capable of taking a bigger part in the society. We hope that this study will underline the importance of women’s education, empowerment and self-esteem for their development. We believe that this may not change the world, but it is one good step in the development of a country.

 • 4613.
  Strömberg, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lennartsson, Tina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”NO är ju lite torrt och faktaspäckat” En studie om användandet av skönlitteratur i undervisningen i naturorienterande ämnen 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studier visar att språket i läroböcker i de naturorienterande ämnena har en hög abstraktions nivå och ofta är skrivna för dem som redan är intresserade av ämnena (Helldén med flera, 2005). Skönlitteratur kan användas som komplement till läroböcker, för att skapa intresse och djupare förståelse (skolverket, 2007). Uppsatsens syfte är att undersöka verksamma pedagogers användande av skönlitteratur i undervisningen av de naturorienterande ämnena samt vilka fördelar de ser med detta.

  Den empiriska undersökningen baseras på intervjuer med sex pedagoger verksamma i årskurs 4 – 6, utvalda genom en enkätundersökning. Intervjuundersökningen visar att pedagogerna till viss del använder sig av skönlitteratur i sin undervisning av de naturorienterande ämnena, men att de ser svårigheter med att hitta passande litteratur. De främsta fördelarna, med att använda skönlitteratur i undervisningen, är enligt pedagogerna det vardagsnära språket och möjligheterna till upplevelser.

 • 4614.
  Strömblad, Lisbeth
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Hemmafruarnas epok2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur samhälleliga institutioner och olika aktörer påverkade kvinnorna under 1950-talet att bli hemma och ta hand om hem och familj. Studien inleds med en historisk tillbakablick som startar omkring 1920 och avslutas med efterkrigstiden. Femtiotalet brukar kallas hemmafruarnas epok och jag har studerat litteratur, tidskrifter och forskning som behandlar denna period och som berör kvinnors situation.

  Undersökningen bygger på avhandlingar och andra böcker samt olika myndigheters betänkanden. Texterna har granskats kritiskt.

  Undersökningen visar hur flera aktörer försökte påverka kvinnorna till att stanna hemma och ta hand om hem och familj. Under beredskapstiden gjordes ansträngningar att få kvinnorna att tjänstgöra inom industrin, lantbruk andra verksamhetsgrenar för att ersätta de män som var uttagna till beredskapstjänst. När kriget var slut gick männen tillbaks till sina arbeten och kvinnans roll i hemmet betonades av flera aktörer som viktig och att hennes plats var där.

  Under slutet av femtiotalet och i början av sextiotalet förändrades situationen. Kvinnan behövdes inom industrin och Svenska Arbetsgivarföreningens attityd till kvinnlig arbetskraft förändrades. Kvinnorörelserna kämpade också för att kvinnorna skulle vara yrkesverksamma, för att öka jämlikheten mellan man och kvinna.

 • 4615.
  Strömbäck, Emilie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Räty, My
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Man får inte bara ett nej!": En studie om pedagogers förhållningssätt angående barns delaktighet och inflytande i förskolan.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka de konsekvenser förskollärares

  förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande kan medföra för barnen i

  förskoleverksamheten. Läroplanen för förskolan benämner barns delaktighet och

  inflytande som något som ska genomsyra verksamheten tillsammans med

  samhällets demokratiska värderingar (Skolverket, 2010). Då läroplanen endast

  utgår från strävansmål utan konkreta anvisningar för hur dessa aspekter ska

  integreras i verksamheten är det pedagogernas tolkning och förhållningssätt kring

  ämnet som styr. Detta gör att pedagogens förhållningssätt får en viktig roll i

  verksamheten och är således både intressant och viktig att undersöka och

  reflektera kring. Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och bygger på

  observationer samt ett eftersamtal med pedagogerna på den aktuella avdelningen.

  Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av det sociokulturella- och

  relationella perspektivet, då vi granskar samspelen och relationerna mellan

  pedagog och barn. Resultatet visar att pedagogerna i vår studie var väl medvetna

  om sitt eget förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande, samt att de

  arbetade aktivt med dessa frågor. Något som framkom i analysarbetet, som vi

  sedan för en diskussion kring, var att delaktighet och inflytande är något som

  pedagogerna kan ge och som barnen kan få. Detta ledde oss in i en diskussion

  kring pedagogers makt och hur denna tar sig i uttryck.

 • 4616.
  Sturesson, Annika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Håkansson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care: A questionnaire study among students of nursing in Zambia2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care among students of nursing at the School of Nursing in Livingstone, Zambia. The respondents were women and men in the ages between 20 and 43. A questionnaire consisting of 29 questions was handed out to 119 students. The results showed that the majority of the students brushed their teeth every day. Visits to dental clinics, however, were few. The most common reason for dental visits was pain. Most of the respondents knew about one or more HIV-related oral diseases, and the most common answer was oral candidosis. The overall knowledge of HIV/AIDS-related oral lesions was very high, and the majority of the respondents were interested to receive more information about the subject. The respondents had good knowledge in oral health and oral diseases, and the majority had a positive attitude concerning oral health care providers. The majority also considered collaboration between dental care and regular health care as essential. Although the knowledge about oral health was good, the result showed infrequent dental visits among the respondents.

 • 4617.
  Sturesson, Jimmy
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Barns förmåga att utläsa ansiktsuttryck och empatiska förmåga ändras från förskolan till mellanstadiet2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie var att undersöka om hur barnens empatiska förmåga till att utläsa den rätta emotionen från ansiktsuttryck förändras från förskoleålder till mellanstadieålder. Vi testade 24 barn i ca åldern 7 och 24 barn i åldern 11 med ”Reading the mind in the eyes” test. Barnens lärare fick fylla i en frågeformulär för vart och ett av barnen, om barnens sociala kompetens och förmåga till att ta socialt initiativ. Vi tittade även efter möjliga effekter av att ha äldre syskon på barnens förmåga till att utläsa den rätta emotionen från ansiktsuttryck, eftersom andra studier har visat att social kompetens utvecklas snabbare när barn växer upp i en omgivning med äldre syskon. Vi fann, som förväntat, en signifikant skillnad mellan de äldre och de yngre barnens prestationer på ”reading the mind in the eyes” testet. Vi fann även att barnen med äldre syskon gjorde bättre ifrån sig på testet än de barnen som antingen var de äldsta syskonen i familjen eller det enda barnet i familjen. Men förvånande var att det inte fanns något förhållande mellan barnens förmåga till att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck, och lärarnas skattning av deras sociala kompetens. Möjligheten finns att testet som lärarna använde för att utvärdera vart och ett av barnens sociala kompetens var opålitligt, eller att testet av att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck var opålitligt. Det diskuteras även möjligheten att lärarna var opålitliga bedömare av deras elevers sociala kompetens. Eller kanske den enskilda kompetensen, att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck, som bidrar till social kompetens, utvecklas långt tidigare än social kompetens som helhet.

 • 4618.
  Sturesson, Jimmy
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Johansson, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Nollvision för självmord2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ifrågasätter varför det satsas så mycket pengar på den så kallade nollvisionen i trafiken, när det dör långt färre människor där än genom självmord. Materialet hämtades in från databaser och genom olika intervjuer. Resultatet visade att regeringen satsade 1,5 miljarder på åtgärder inom infrastrukturer, medan bara 2 miljoner ges till självmordsprevention. Massmedia undviker att behandla frågan på grund av den så kallade ”Werthereffekten” som innebär att ju fler som hör talas om det desto fler begår självmord.

 • 4619.
  Stynsberg, Inés
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Frostgård, Matilda
  Livet förändras efter en brännsskada: Allmän litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Livet förändras för individer som drabbats av en brännskada. Många får beståendeärr och funktionsnedsättning som innebär stora sociala, fysiska och psykiska utmaningar sompåverkar deras liv. Brännskada är ett trauma som uppstår när huden kommer i kontakt medvärme. Huden fungerar som skydd för inre organ, reglerar kroppstemperatur ochvätskemängd, fungerar som känsel och kontaktyta samt infektionsbarriär.Syfte: Syftet var att belysa individers upplevelser av livet efter en brännskada.Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på kvalitativa och kvantitativavetenskapliga artiklar.Resultat: Resultatet visade att individer som drabbats av en brännskada upplevde sin kroppsom främmande och kände sig begränsad i vardagen på grund av funktionsnedsättning ochsynliga ärr. Stödet från närstående var ovärderligt för dessa personer och det hjälpte demgenom den långa rehabiliteringen. Upplevelsen av meningsfullhet var mycket viktigt och detfann individerna genom att ha ett meningsfullt arbete och bli accepterade av samhället.Konklusion: Det sociala nätverket har stor betydelse för individens förmåga att hanteraföljderna efter en brännskada och påverkar även individens psykiska tillstånd. Därför är det avvikt att involvera hela familjen i omvårdnaden.

 • 4620.
  Ståhl, Olof
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Thamhaksa, Veeraphan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Produktutveckling och outsourcing – en studie bland skånska livsmedelsföretag2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Livsmedelsindustrin utgör en viktig del av svensk industri och är den fjärde största branschen i Sverige mätt i omsättning. Syftet var att kartlägga hur stora och medelstora svenska producerande livsmedelsföretag i Skåne arbetar med produktutveckling samt hur de arbetar med och vilken inställning de har till outsourcing. Undersökningens resultat grundas på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på intervjupersonernas företag vid nio livsmedelsproducerande företag i Skåne. I resultatdelen visas en kartläggning över hur företagen i stora drag arbetar med produktutveckling från idé till färdig produkt, samt hur företagen arbetar med uppföljning av existerande produkter. Resultatdelens kärna ligger vid outsourcing av produktutveckling och företagens inställning till detta, samt vilka delar och i vilken utsträckning företagen arbetar med outsourcing i dagsläget. Resultatet visar en övervägande positiv inställning till outsourcing. Beroende på var när och hur är externa tjänster mer eller mindre intressant för företagen att köpa in. Slutsatsen är att de stora och medelstora företagen är positivt inställda till outsourcing och ser ljust på framtiden när det gäller produktutveckling.

 • 4621.
  Ståhl, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Cululejevic, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  IFRS i ett nötskal: en kvalitativ studie om anledningar till att svenska bolag väljer IFRS frivilligt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. IFRS är ett redovisningsregelverk som bolag och intressenter kan ta del av för att jämföra och därmed besluta vilka bolag som är värda att investera i. Den ger ett gemensamt språk som börsnoterade bolag är tvingade till att använda medan onoterade bolag frivilligt väljer att använda. I tidigare studier har indikerats att bolag har både fördelar och nackdelar med tillämpningen av IFRS. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bolagen som väljer att byta till IFRS och anledningarna bakom besluten.

  Forskningsstudien antar en kvalitativ ansats och undersöker vilka fördelar och nackdelar med IFRS som anses finnas bland svenska onoterade bolag. Data till studien samlades in på tre sätt för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Den primära datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Sekundärt skickades enkäter med öppna frågor ut. Datainsamlingen kompletterades även med externa och interna dokument. Datatriangulering användes för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av data.

  Resultatet av studien tyder på att en stor fördel med IFRS är just att redovisningsstandarden är applicerbar i hela världen vilket gör jämförbarhet över landets gränser möjlig. Vidare har det av studien även framkommit att upplysningskraven och standarderna i IFRS anses vara många och komplicerade. Slutligen fann studien att om fördelarna är större än nackdelarna så kommer bolaget med största sannolikhet att byta redovisningsstandarden. Författarnas åsikt är, med utgångspunkt i institutionell teori samt legitimitetsteori, att fler bolag kommer att tillämpa IFRS frivilligt.

 • 4622.
  Stålebjer, Anna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Digitala verktyg i främjandet av barns språkutveckling: En kvalitativ studie med fokus på pedagogers perspektiv på digitala verktyg i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer synliggöra hur digitala verktyg används i förskolan för att främja barns språkutveckling, även hur pedagoger förhåller sig till detta. Studien utgår ifrån utvecklingsteorier grundade av Vygotskij och Piaget, som mynnar ut i dagens utvecklingspedagogiska perspektiv på lärande. Där grunden för lärande är samspel, kommunikation och en vilja att ständigt utvecklas vidare, både enskilt som kollektivt. Digitala verktyg blir allt mer vanliga i förskolans verksamhet vilket bidrar till att pedagogernas kompetens måste kunna bemöta detta. Därmed är fokus riktas mot pedagogernas egna erfarenheter, kompetenser och värderingar kring användandet av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling. Resultatet i studien visade på att pedagogens förhållningssätt till digitala verktyg är av stor betydelse vid användandet. Det visade även att pedagogerna använde sig mycket av det som verktyg och att det ger positiva effekter på barns språkutveckling. Forskningsstudien är utförd med förhoppningar om att inspirera pedagoger i förskolan att använda sig av digitala verktyg.

 • 4623.
  Sun, Jun (John)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Xu, Xingqiao (David)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Criterion-related Validity Analysis of Performance Management in Local Government2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Advocated by the New Public Management movement, performance management has been increasingly adopted in local government agencies, aiming to improve government performance and accountability. The purposes of this dissertation are trying to investigate the current practice of performance management and its effectiveness, and find out whether there are differences between Sweden and China, and between different agency levels in terms of performance management and government performance. According to theoretical review, we combine two performance management models into a new one with four stages, and establish a three-dimensional government performance model based on the Balanced Scorecard, with which questionnaires are designed. The results, carried out mainly in China, show that to a large extent the models are consistent with the theory. Nevertheless, a new stage of performance management, named as performance appraisal, emerges combining performance measurement with parts of performance report. It is found that the four stages of performance management are received different attentions in local government agencies. The results also display that two stages of performance management (performance improvement and performance standard-set) have strong causal relations with government performance. Meanwhile, there are significant differences between three agency levels in terms of some performance management stages and one performance dimension, according to the results. As far as the two nations are concerned, Sweden is much better than China at all the four stages of performance management, but only much better at one performance dimension—learning and growth—than China.

 • 4624.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Cognitive Study of War Metaphors in Five Main Areas of Everyday English: Politics, Business, Sport, Disease and Love2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4625.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies   : A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements   2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  For several decades, reading strategies have aroused many researchers’ interest.Readingis a very important language skill for English learners; however, many English majors feel that their reading proficiency is far from satisfying though they have studied English for more than ten years. Therefore, the current situation of using reading strategies among Chinese sophomore English majors is studied in this paper. The research aims to study the relationship between the use of reading strategies and the students’ reading achievements. The reading comprehension part of TEM 4 (2006) and two questionnaires are adopted in this study to collect data from the investigated students. The participants are 54 English major sophomores from a university in China. The major findings of this study are: English majors use reading strategies in medium level when doing reading comprehension tests. Both metacognitive and cognitive reading strategies significantly correlate with reading achievements and both of them play important roles in reading comprehension. There are differences in the application of reading strategies between high-proficiency readers and low-proficiency readers. Teachers do not pay high attention to instructing reading strategies in the classroom, so some pedagogical implications on the teaching of reading strategies are suggested.

   

 • 4626.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies: A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements 2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For several decades, reading strategies have aroused many researchers’ interest.Readingis a very important language skill for English learners; however, many English majors feel that their reading proficiency is far from satisfying though they have studied English for more than ten years. Therefore, the current situation of using reading strategies among Chinese sophomore English majors is studied in this paper. The research aims to study the relationship between the use of reading strategies and the students’ reading achievements. The reading comprehension part of TEM 4 (2006) and two questionnaires are adopted in this study to collect data from the investigated students. The participants are 54 English major sophomores from a university in China. The major findings of this study are: English majors use reading strategies in medium level when doing reading comprehension tests. Both metacognitive and cognitive reading strategies significantly correlate with reading achievements and both of them play important roles in reading comprehension. There are differences in the application of reading strategies between high-proficiency readers and low-proficiency readers. Teachers do not pay high attention to instructing reading strategies in the classroom, so some pedagogical implications on the teaching of reading strategies are suggested.

 • 4627.
  Sun, Ling
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Investigating Chinese English Majors’ Use of Reading Strategies  : A Study on the Relationship between Reading Strategies and Reading Achievements           2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For several decades, reading strategies have aroused many researchers’ interest.Readingis a very important language skill for English learners; however, many English majors feel that their reading proficiency is far from satisfying though they have studied English for more than ten years. Therefore, the current situation of using reading strategies among Chinese sophomore English majors is studied in this paper. The research aims to study the relationship between the use of reading strategies and the students’ reading achievements. The reading comprehension part of TEM 4 (2006) and two questionnaires are adopted in this study to collect data from the investigated students. The participants are 54 English major sophomores from a university in China. The major findings of this study are: English majors use reading strategies in medium level when doing reading comprehension tests. Both metacognitive and cognitive reading strategies significantly correlate with reading achievements and both of them play important roles in reading comprehension. There are differences in the application of reading strategies between high-proficiency readers and low-proficiency readers. Teachers do not pay high attention to instructing reading strategies in the classroom, so some pedagogical implications on the teaching of reading strategies are suggested.

 • 4628.
  Sundberg, Andreas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Frida, Molin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hinder för och vägar till smärtdokumentation: En empirisk studie av äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gruppen äldre kommer att öka i antal och då smärta ökar med ålder kommer fler individer att ha ont. Fler äldre med smärta ställer större krav på hälso- och sjukvården. Studiers visar att sjuksköterskors bild och de äldres upplevelser av smärta inte alltid stämmer överens samt att det finns brister i smärtdokumentation. Syftet med studien var att belysa smärtdokumentation hos en grupp äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård. Materialet analyserades med en kvantitativ beskrivande metod och en kvalitativ innehållsanalys. Urvalet bestod av individer med smärta 65 år och äldre. Resultatet visade att många äldre hade ont vid vila och aktivitet. De valde vila framför aktivitet som smärtlindrande åtgärd, trots att fanns nackdelar med vila. Resultatet visade även på brister i sjuksköterskors dokumentation av smärtan. Ett hinder för dokumentation var att en grupp äldre inte berättade om sin smärta vilket kunde bero på att de äldre bland annat inte ville vara till besvär eller att de ansåg att smärta var en del av att bli gammal.

 • 4629.
  Sundberg, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ivansson, Amany
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Att vara elev i en mångkulturell skola: Vilka möjligheter och svårigheter upplever invandrarelever i undervisning och lärande?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Syftet med arbetet är att få en inblick i invandrarelevers perspektiv på vilka möjligheter och svårigheter de upplever i lärande och undervisning i mångkulturella skolor, samt hur deras olika erfarenheter relaterade till kulturell bakgrund påverkar lärandeutvecklingen. I forskningsbakgrunden presenteras lärandeteorier och riktlinjer som betonar vikten av att elevernas bakgrunder och erfarenheter involveras i lärandet. Interkulturell pedagogik beskrivs som ett möjligt förhållningssätt i undervisningen och forskning kring lärares upplevelser i mångkulturella skolor presenteras. Genomgången av tidigare studier kring invandrarelevers situation i mångkulturella skolor berör språkliga och kulturella aspekter, liksom bostadsområdets betydelse och problematisering av identitetsbegrepp. Uppsatsens empiriska del består av kvalitativa intervjuer med sex invandrarelever i grundskolans senare del, fördelade på två skolor med mångkulturell elevsammansättning. Eleverna vittnar om en öppenhet och tolerans för olika kulturer och menar att de inte lägger någon vikt vid kulturell bakgrund varken i vänskapsrelationer eller i relationen till lärare. Flerspråkigheten och den mångkulturella elevsammansättningen beskrivs av eleverna huvudsakligen som positiv och berikande. Däremot beskriver de inte att elevernas kulturella bakgrunder behöver tas tillvara i undervisningen. Språkutveckling i svenska ses av eleverna som avgörande för den egna kunskapsutvecklingen.

 • 4630.
  Sundberg, Jenni
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Lisbeth
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att vända frånvaro till närvaro: en studie av skolans dokumentering och insatser2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka arbetssätt skolor använder för att vända frånvaro till närvaro för att skapa förutsättningar för elevens lärande.  Det övergripande syftet med studien är att kartlägga skolors arbete och processer med att få elever med långvarig frånvaro att bryta mönstret och åter bli delaktiga i skolans undervisning. Teoretisk ram för studien utgörs av den relationella specialpedagogikens brännpunkt som har flera beröringspunkter med ett systemvetenskapligt synsätt. Informationen samlades in via analys av elevdokumentation, rutiner och handlingsplaner vid frånvaro samt genom halvstrukturerade intervjuer med företrädare för  elevhälsoteamen vid fyra skolor i två kommuner. Undersökningens slutsatser handlar i stort om betydelsen av fungerande relationer på flera nivåer, anpassning av kraven till elevens förmåga, ett långsiktigt arbete och frånvarorutiner. Konklusionen i rapporten belyser vikten av att eleven görs delaktig och samarbetets betydelse som framgångsfaktorer.

 • 4631.
  Sundell, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thoresson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Att väcka läs- och skrivglädje2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att försöka finna motiverande arbetssätt som möjliggör att läs- och skrivglädjen väcks/utvecklas i den klass där vår verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen var förlagd höstterminen 2005.

  I teoridelen redogörs det dels för olika teoretiska utgångspunkter gällande vår syn på kunskap och lärande och dels för de teoretiska utgångspunkter som motiverar vikten av arbetet med läs- och skrivundervisning i skolan. Slutligen redogörs även för olika teoretiska utgångspunkter vilka lett fram till valet att arbeta utefter ett tematiskt arbetssätt. Vi har använt oss av intervjuer av såväl elever som aktiva pedagoger i vår datainsamling. Elevintervjuerna låg till grund för utformningen av arbetssättet och syftet med pedagogintervjuerna var att ytterligare utveckla vårt kunnande inom läs- och skrivundervisning.

  Vårt examensarbete handlar således om huruvida tematiskt arbetssätt kan väcka/utveckla berörda elevers läs- och skrivglädje, för att därigenom utveckla läs- och skrivförmågan. Resultatet av arbetet ledde fram till följande slutsats; vi har inga bevis som styrker att vi lyckats med vår ambition att utveckla läs- och skrivglädjen hos alla elever i den aktuella klassen, men vi kan visa att vi lyckats med de elever som var i störst behov av det.

 • 4632.
  Sundell, Martin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Meningsfull kunskap: en intervjustudie med utgångspunkt i det individuella programmet på en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att studera och bidra med nya insikter om vad som är meningsfull kunskap för eleverna på en gymnasiesärskolas individuella program. Anledningen till att jag vill undersöka detta är att jag i mitt arbete inom denna skolform nästan dagligen möter ett dilemma i frågan om vad som är det viktigaste för den enskilda eleven att lära sig för att ha de bästa förutsättningarna i sitt framtida vuxenliv. Styrdokumenten för gymnasiesärskolans individuella program lämnar ett stort utrymme till individuella anpassningar, både beträffande stöd och kunskapsutveckling, och därmed blir också tolkningsutrymmet stort. Därför vill jag undersöka vilka uppfattningar lärare och elever, bland andra, har kring vad som är meningsfulla kunskaper för eleverna att få med från utbildningen ut i vuxenlivet.

  För att finna svar på detta har jag utgått från ett fenomenologiskt inspirerat metodval med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I analysen av resultatet av intervjuerna har jag tagit hjälp av teorier om KASAM och pliktetik respektive konsekvensetik för att belysa och perspektivera empirin.

  Huvuddragen i resultatet handlar om att meningsfulla kunskaper för eleverna på den undersökta gymnasiesärskolan utgår från elevernas framtidsbehov kopplat till vuxenliv och framtida sysselsättning. Följaktligen är det viktigt att få en bild av hur respektive elevs framtida liv kan se ut beträffande sysselsättning och vuxenliv. Eftersom det flesta eleverna, efter gymnasiet, går vidare till daglig verksamhet framstår det också som viktigt att eleverna i skolan arbetar med kunskaper relaterade till denna sysselsättning. Därmed framträder också en tydlig bild av att samarbetet mellan skolan och daglig verksamhet skulle behöva stärkas, bland annat i syfte att skapa samsyn kring vilka kunskaper som kan vara relevanta för den enskilda eleven utifrån framtida potentiella sysselsättningar.

 • 4633.
  Sundfelt, Sten
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Smajlovic, Amela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Besparingar inom Barn- och utbildningsnämnden: en jämförande studie mellan Landskrona och Kristianstad kommun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: Besparingar inom Barn- och utbildningsnämnden.

  Seminar date: 29th of May 2009

  Course: Degree thesis in Business Administration, bachelor thesis

  Authors: Amela Smajlovic and Sten Sundfelt

  Advisor: Leif Holmberg

  Purpose: Our purpose is to explain the cost-saving process that many municipality organisations face because of the global financial crisis.

  Limitations: We have limited our study to the municipality of Landskrona and Kristianstad.

  Method: Our study has a qualitative approach. By using open interviews we have been able to get an open dialog with our respondents.

  Theory: We have compared with different theories, such as Rombach’s budget-theory and Wildavsky’s role theory.

  Empirics: The material is based on interviews and conversations with key figures in different levels of the organisations in Landskrona and Kristianstad.

  Conclusions: The success of a cost-saving process depends on the engagement, awareness and how inclined to changes the persons in the organisations are. Has everybody the willingness to take responsibility fore the organisation and the changes that the surrounding world claims?

 • 4634.
  Sundin-Erixon, Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Holmberg, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. Deltagarna är verksamma pedagoger i grundskolans årskurs 1-3 samt en deltagare som är verksam i grundskolans årskurs 7-9. Vi använder oss av en metod kallad "reflexiva" intervjuer där vi undersöker tolkningar och reflektioner av pedagogers tankar och funderingar inom naturorienterande ämnen. Vår undersökning koncentrerar sig på ämnesteori och didaktik utifrån tidigare forskning samt pedagogers tillgänglighet till kompetensutvecklande aktiviteter. Undersökningen visar på pedagogernas behov av vidareutbildning och vilken tillgång de sex deltagarna har till relevant läromedel, men även hur de använder sig av och planerar utifrån läroplanen. Utifrån våra sex deltagare kunde vi se skillnader på hur pedagogerna förhåller sig till de naturorienterande ämnena beroende på pedagogens tillgång till vidareutbildning, tillgängligt material samt läromedel på skolorna. Undersökningen gav slutsatsen att de tre pedagoger som är verksamma i kommuner som har gjort större satsningar på läromedel inom de naturorienterande ämnena uttrycker en större säkerhet inom ämnet. Resterande tre deltagare är verksamma i kommuner där läromedel i NO- undervisningen inte är ekonomiskt prioriterat. Dessa deltagare uttrycker ett större behov av ett tryckt läromedel med starka kopplingar till läroplanen (2017).

 • 4635.
  Sundlöf, Miriam
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Trötthet och fördomar: en studie i diskriminering av överviktiga vid mental trötthet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka om mental trötthet leder till ökad diskriminering av överviktiga. Genom att använda en dual process-modell, inleddes undersökningen med en bedömningsuppgift som deltagarna fick utföra i labbmiljö. Vid ett senare tillfälle fick var och en ombesörja att de genomförde ett implicit associationstest (IAT), följt av en explicit graderingsfråga, där deltagarna uppskattade en eventuell skillnad i normal- kontra överviktigas mentala prestation. Syftet med dessa tester var att ta reda på om diskriminering mot överviktiga existerade inom gruppen i sin helhet på såväl implicit som explicit nivå. Hälften av gruppen hade genomgått en kraftig mental trötthetsbelastning före bedömningsuppgiften, med avsikt att se om bias mot överviktiga ökade vid mental trötthet. Resultatet för alla testningar var för sig visade på diskriminering mot överviktiga, men inte att det förekom någon högre diskriminering vid mental trötthet. Möjliga förbättringar i undersökningsdesignen diskuteras, liksom praktiska implikationer.

 • 4636.
  Sundquist, Gun
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thestrup, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Reggio Emiliainspiration i förskolan2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur det som kallas Reggio Emilia inom förskolan kan komma till uttryck i några svenska förskolor. I vår litteraturbakgrund har vi skrivit om själva bakgrunden till hur det startade i Italien vid tiden för andra världskrigets slut. Här tar vi upp vad som är viktigt i deras filosofi och hur det kom till Sverige i början av 1980-talet. Vi har gjort kvalitativa intervjuer på några förskolor för att få svar på vår problemprecisering som var följande:

  -Vilka innebörder ger pedagoger ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt?

  -Vilken betydelse kan ett s.k. Reggio Emiliainspirerat arbetssätt ha för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i en svensk förskola?

  När vi analyserade intervjumaterialet, fick vi fram följande teman, som fick rubrikerna: Studiedag och förskoletidning, Ett kompetent och socialt barn, Att få berätta sin berättelse, Miljön: tillåtande, inspirerande och utmanande, Hundra sätt att tala, Att rannsaka sig själv och se möjligheter, Avgränsade lekmiljöer, … lära sig å lyssna, Utmaningar, Titta här! Kommer du ihåg..., Att planera är att reflektera!

 • 4637.
  Sundqvist, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Zäll Carlsson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En smal och krokig stig: en studie om behovsformulering i elevers åtgärdsprogram2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar vad som skrivs under rubriken behov i åtgärdsprogram och huruvida skolor följer Skolverkets riktlinjer från 2014, gällande hur behov i åtgärdsprogram bör formuleras. Studien baseras på 65 åtgärdsprogram från åk 4-6 som vi har begärt, och fått in, från 19 slumpmässigt utvalda skolor i hela Sverige. Åtgärdsprogrammen tolkades utifrån ett relationellt och kategoriskt perspektiv med en hermeneutisk ansats. Vid vår analys framkom det sju olika teman under rubrikerna svårigheter och behov. Dessa teman visar att skolor i stor utsträckning skriver elevens behov  på ett sätt som inte överensstämmer  med Skolverkets senaste riktlinjer, och att behov i många fall inte utgörs av just behov, utan skrivs som svårigheter, diagnoser, personliga egenskaper, oönskat beteende och oreflekterat tyckande kring eleven. Resultatet visar att en majoritet av de åtgärdsprogram vi har analyserat representerar ett kategoriskt perspektiv. Tidigare forskning visar på hur formuleringar som dessa kategoriserar elever och har en identitetsskapande funktion hos eleven. Om skolproblem knyts till individen, leder detta inte till förändringar i lärmiljön. Forskning visar också att dessa formuleringar kring elever kan upprätthålla och underbygga ett kategoriskt perspektiv i skolan. En tänkbar anledning  till att Skolverkets riktlinjer har svårt att få genomslag i praktiken är att dessa i sig lämnar stort tolkningsutrymme för skolledare och skolpersonal. Examensarbetet kan visa på att Skolverkets riktlinjer från före 2014, där det rekommenderades att elevers svårigheter skulle beskrivas under rubriken behov, fortfarande följs. 

 • 4638.
  Sundström, Johnny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Widerberg, Lena
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Litteraturundervisning för alla? En studie om hur elevers erfarenheter och intressen tillvaratas i svenskämnets litteraturundervisning 2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa hur elever upplever att deras erfarenheter och intressen tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Huvuddelen av undersökningen är av kvalitativ natur och den har genomförts i form av intervjuer. Intervjuerna har sedan analyserats med stöd av styrdokument, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. De teorier som ligger till grund för uppsatsen är det sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F, samt att lärande till stor del är relaterat till elevens tidigare upplevelser och till elevens tidigare förvärvade kunskaper och insikter. Undersökningen baseras på intervjuer med fyra gymnasielever och fyra elever från grundskolans skolår nio.

  Studien visar att eleverna inte upplever skönlitteraturen i skolan som meningsfull i någon större utsträckning, vilket kan bero på att deras intressen och erfarenheter åsidosätts i svenskämnets litteraturundervisning. Sammanfattningsvis erbjuder undersökningen en ökad förståelse för hur elever tänker gällande skönlitteratur. De slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är att lärare och elever inte alltid möts i samförstånd när det gäller urvalet och användningen av skönlitteratur i skolan.

 • 4639.
  Sundström, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Första mötet är det bästa egentligen: Ett aktionsforskningsprojekt med syfte att utveckla kontaktmannaskapet inom kommunal äldrevård2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett aktionsforskningsprojekt om kontaktmannaskap deltog en arbetsgrupp på ett vårdboende i tre fokusgruppssamtal. I problemorienteringsfasen klargjordes kontaktpersonens roller. Dessa roller var relationsskaparen, länken och administratören. Rollen som relationsskapare var den mest givande för kontaktpersonen. Rollerna som relationsskapare och länk var sammanflätade då länken var beroende av att relationen fungerade. Med rollerna som grund genomfördes planeringsfasen där arbetsgruppen diskuterade hur kontaktmannaskapet behövde förändras. För att kunna fullfölja de tre rollerna behövdes utrymme i form av tid, särskilt som relationsskapare och länk. Administratören behövde också tid, men var inte på samma sätt beroende av en relation till vårdtagaren. Gruppen identifierade tre förändringsområden det första mötet, information och informationsöverföring. Det första mötet behövde utvecklas då det var grunden för en god relation som byggde på ömsesidighet och förtroende. En sådan utveckling kräver att kontaktpersonen får tid, men också stöd från enhetschef, sjuksköterska och/eller vice kontaktperson. I aktionsfasen utformade gruppen tillsammans en informationsbroschyr för att förbättra informationen. Planerade första möten har genomförts av kontaktperson och sjuksköterska både på korttidsvård och med besök i den äldres hem. Ett gott kontaktmannaskap kräver inre förutsättningar i form av vilja och kompetens hos kontaktpersonen. Det krävs också yttre förutsättningar i form av tid och stöd.

 • 4640.
  Sundström, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Varland, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Attityder till äldres ätande och näringstillstånd: En enkätstudie bland kommunala sjuksköterskor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Äldre personer riskerar i stor utsträckning att drabbas av undernäring och sjuksköterskor har en viktig uppgift i nutritionsarbetet kring dessa personer. Studiens syfte var att mäta attityder till äldres ätande och näringstillstånd. Det validerade instrumentet Staff Attitudes to Nutritional Nursing Care Geriatric scale (SANN-G-skalan) användes. I urvalet ingick sjuksköterskor på särskilt boende och korttidsboende i två kommuner. Två påståenden som handlade om kostpolicy och utbildning i nutrition lades till i enkäten, med möjlighet att lämna kommentar. Svarsfrekvensen var knappt 50 %. Resultatet visade att sjuksköterskorna totalt sett hade en positiv attityd. Det delområde som visade högst andel positiv attityd var individualisering som handlade om individanpassade måltider. En tredjedel av sjuksköterskorna ansåg att det sällan förekommer att äldre människor på kommunalt äldreboende är undernärda, trots att forskning visar motsatsen. För att få kunskap om hur de äldres näringstillstånd är i realiteten bör ansvariga inom respektive kommun undersöka hur många bedömningar som gjorts, vilken dokumentation som finns samt vidtagna åtgärder. Det kan vara en god grund för ett utvecklings- och förbättringsarbete där utbildning, reflektion kring arbetssätt och kommunikationsvägar bör ingå. Den positiva attityden och önskan om utbildning är gynnsam för utvecklings- och förbättringsarbete av nutrition och målttidssituation på särskilt boende och korttidsboende.

 • 4641.
  Sundvall, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Johansson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv” En studie om årskurs åtta elevers tankar kring fenomenet mobbning 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I studien har vi undersökt hur elever uppfattar och vilka erfarenheter elever i årskurs åtta har kring fenomenet mobbning ur elevperspektiv och mellan flickor och pojkar. Vi vill med studien skapa djupare förståelse kring fenomenet mobbning inför kommande yrkesroll. Genom enkätundersökning fick vi fram vårt resultat. Resultatet visar att mobbning förekommer, men blir motsägelsefullt då övervägande elever svarat att de inte blivit mobbade eller har mobbat själva. Vi fick bekräftelse på flera av förklaringsmodellerna när enkäten sammanställdes och de olika mobbningsformerna nämns av eleverna, dock inte e-mobbning. Flickor och pojkar anser att det är mobbaren som mår dåligt och att föräldrarna har minst ansvar när det gäller mobbningens förekomst på skolan. Eleverna tror att skillnad kan finnas beroende på skolans storlek och antal elever men däremot inte i formerna av mobbning. Flickor och pojkar beskriver ordet mobbning med snarlika ord, och kan sammanfattas med citatet – ”ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv”.

 • 4642.
  Sunesson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Östergaard, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Genus, kön och jämställdhet i förskolan – en fråga om pedagogisk jämställdhetsmedvetenhet 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra förhållningssätt och handlingar i det dagliga arbetet med barnen, ur ett könsperspektiv. Vår målsättning är att studera hur traditionella könsrollsmönster överförs och hur de befästs. Genom litteratur och undersökningar har vi sökt svar på våra frågor.

  Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi har filmat pedagoger i mötet med barn. Vi har även fört löpande protokoll över barns lek och pedagogers förhållningssätt till leken.

  Genom våra undersökningar har vi fått fram resultat som visar att vi bemöter pojkar och flickor olika beroende på kön och att vår egen bakgrund påverkar oss i detta bemötande. Det enda sättet att bryta mönstret är att som pedagog bli medveten om sina egna värderingar och hur dessa tar sig uttryck i det dagliga bemötandet av barnen.

 • 4643.
  Svahn, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lisbeth, Svensson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Elevers beräkningsstrategier i subtraktion: en studie i skolår 3 och 62017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få kunskap om vilka strategier elever använder vid subtraktion samt att jämföra likheter och skillnader i årskurs 3 och 6. Enligt nuvarande läroplan ska elever under hela grundskolan få möjlighet att utveckla kunskaper i hur huvudräkningsstrategier kan tillämpas i olika matematiska och vardagliga sammanhang (Skolverket, 2011). Studiens empiri är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ i form av insamling av data, i vårt fall ett eget skrivet matematiktest. Testet innehåller uppgiftstyper av både huvudräkningskaraktär samt skriftliga beräkningar. Studien övergår sedan till kvalitativ när vi intervjuar elever i samband med vårt matematiktest. Resultaten i denna studie visar att elever använder sig av flera olika strategier när de räknar subtraktion. Elever som presterat lågt i vårt matematiktest använder sig av få strategier jämfört med elever med högre resultat. Eleverna med högt resultat använder olika strategier och är flexibla vid val av metod beroende på uppgiftstyp. 

 • 4644.
  Svahn, Kaj
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att precisera och geografiskt lokalisera kärnvärden och värdekärnor i riksintresseområden för naturvård - en fallstudie av Nordbillingen, Skövde kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen testas en metod för att precisera och lokalisera värdekärnor inom riksintresseområden. Metoden prövades genom en fallstudie där riksintresse för naturvård - Nordbillingen fick utgöra exempel på riksintresseområde. Syftet var att testa en metod för att utforma beslutsunderlag som kan användas vid bedömningar kring huruvida en förändrad markanvändning kan tänkas medföra ”påtaglig skada” på ett riksintresse eller ej. Som utgångspunkt för att definiera vad som ingick i riksintresseområdets kärnvärden användes riksintresseområdets registerblad och de aspekter som presenterades däri antogs utgöra just kärnvärden, d.v.s. det som riksintresseområdet syftar till att bevara. Ett stort antal inventeringsresultat och annan tidigare insamlad kunskap om områdets natur studerades i syfte att lokalisera var de utpekade kärnvärdena var lokaliserade, hur de hängde ihop och hur de sammanföll i värdekärnor. Det hela resulterade i identifiering av värdekärnor i riksintresseområdet vilka presenteras i kartform. Metodiken befanns således användbar, dock med vissa förbehåll.

 • 4645.
  Svalin, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Cardelli, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns inflytande i en målinriktad, resultatstyrd fritidshemsverksamhet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fritidshemmet arbetar med barns inflytande i fritidshemmets

  verksamhet där pedagogernas uppdrag inte bara är att lära barnen demokrati, utan att också

  bedriva verksamheten i demokratiska former. Syftet med vår studie är att vinna förståelse för

  barns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets målinriktade och

  resultatstyrda verksamhet. I studien görs både en historisk tillbakablick på vad tidigare

  styrdokument har sagt om elevinflytande och hur dagens styrdokument är formulerade kring

  samma fenomen. Studien har arbetats fram utifrån en fenomenologisk vinkling av barns

  perspektiv, vilket här innebär att begreppet inflytande ses som ett fenomen som har brutits

  ner till de didaktiska frågorna vad, hur och när barnet uppfattar att, och upplever sig få,

  inflytande i fritidshemmets verksamhet.

  Vi har analyserat tidigare forskning, litteratur och skolans styrdokument samt sökt empiri i

  intervjuer förlagda som samtalspromenader och genom frågeformulär för att vinna förståelse

  i ämnet. Resultatet visar att barnen upplever att de får inflytande genom olika

  mötesprocesser, men att de är mindre delaktiga i verksamhetens planering. Vidare visar våra

  resultat att barnen sätter störst värde på inflytande över kompisarna och medbestämmande i

  leken och att pedagogens närvaro har stor betydelse för om inflytande fås i den fria leken på

  fritidshemmet.

 • 4646.
  Svedberg Hallgren, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karriärplanering och kompetensförsörjning i privat företag, kommun och region2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Talent Management och Performance Management är nya begrepp som baseras på att organisationer på ett strukturerat sätt planerar för att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare samt definierar hur de ska skapa, styra och mäta en prestationskultur. Baserade på organisationens affärsmål ska strategierna framgångsrikt medföra att organisationen kan sörja för sitt behov av medarbetarkompetens som organisationens utveckling och överlevnad kräver. Jag valde att undersöka om organisationer aktivt arbetar med innehållet i begreppen. Inför studien där mitt huvudsyfte är att analysera hur stora organisationer hanterar karriärplanering och kompetensförsörjning valde jag att intervjua tre medarbetare som arbetar centralt med personalstrategiska frågor. De tre organisationer som ingår i studien, det vill säga en kommun, en region och ett privat företag hanterar organisationens behov av kompetens olika. Det privata företaget och regionen är de organisationer som centralt tagit fram strategier för att hantera organisationens behov av kompetens och båda arbetar aktivt med sitt varumärke där bland annat nöjda medarbetare ses som en framgångsfaktor. Kommunen konstaterar att de har stora pensionsavgångar men har inte arbetat fram strategier hur de ska hantera sin kompetensförsörjning och arbetar inte aktivt med marknadsföring av sitt varumärke. Regionen och det privata företaget har påbörjat en kartläggning av medarbetarnas kompetens men inte kommunen. De tre organisationerna är överens om att ansvaret för kompetensförsörjning och karriärplanering ska delas mellan organisationen och den enskilde medarbetaren.

 • 4647.
  Svenningsson, Nina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  What’s up AI?!: En undersökning kring människoliknande beteende hos chatbotar och dess påverkan på användarupplevelsen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) sprider sig genom samhället och används mer och mer inom flera olika områden. Chatbotar är en populär form av social AI som använder sig av naturligt språk för att kommunicera med användare. Det finns olika åsikter kring huruvida en chatbot ska prata och bete sig människolikt eller inte. Den ena sidan argumenterar att chatbotar ska fortsätta utvecklas för att kunna simulera mänskligt beteende och intelligens, å andra sidan argumenteras att chatbotar ska vara tydliga med att de är maskiner och att det även kan vara positivt för användarupplevelsen om chatbotar inte är alltför människolika. Dessutom finns det teorier om att ett beteende som är för människolikt kan skapa obehag hos användaren. Detta examensarbete syftar till att undersöka den diskrepans som har observerats i resultaten från vetenskapliga studier för att ge indikationer på vilka faktorer som bidrar till en positiv användarupplevelse i interaktionen med chatbotar i förhållande till hur människolika de uppfattas. Resultatet visar på att det finns en stor bredd i användares preferenser för hur en chatbot bör bete sig vilket gör det svårt att nämna specifika människoliknande faktorer som är tilltalande för en större grupp användare. Om man idag vill designa en chatbot som tilltalar så många användare som möjligt bör man ge den en officiell/formell ton samt låta den svara kort, koncist och med sofistikerade ordval och välkonstruerade meningar. För att gå vidare rekommenderas bland annat att undersöka hur chatbotar kan anpassa sitt beteende efter olika användare för att skapa en positiv användarupplevelse.

 • 4648.
  Svensson, Alexandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nylander, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur personer med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar: en allmän litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människors sätt att leva har under det senaste århundrandet förändrats.Detta har lett till att diabetes typ 2 har ökat runt om i världen. Diabetes typ 2 är enkronisk sjukdom som leder till höga blodsockervärden. Det går att fördröjasjukdomsförloppet och undvika komplikationer om man genomför livsstilsförändringar.Förändringarna kan leda till tankar och känslor hos individerna kring deras situation.Det är viktigt för sjuksköterskor med ökad kunskap om hur personer med diabetes typ 2upplever genomförandet av livsstilsförändringar. Ökad kunskap inom detta område kange personer med diabetes typ 2 förbättrade förutsättningar vid genomförandet avlivsstilsförändringar.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att öka kunskapen om hur personer med diabetestyp 2 upplever livsstilsförändringar. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom fem huvudkategorier; upplevda känslor, hinder ochmöjligheter, upplevelse av motivation, betydelse av stöd samt vikten av information. Diskussion: Utifrån resultatet framkom tre centrala fynd som diskuterades; hinder ochmöjligheter, upplevelse av motivation och betydelse av stöd.

 • 4649.
  Svensson, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tolerera mera: En studie om elevers uppfattning om hur religionsämnets syfte och värdegrundsbegreppet tolerans framkommer i undervisningen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 4650.
  Svensson, Amelia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Svensson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Buddy or Boss?: en kvantitativ studie på anställdas motivation i förhållande till ledarens ledarskapsstil och personlighet i privat och offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att undersöka ledarens påverkan på privat och offentligt anställdas motivation är aktuellt med tanke på den pågående diskussionen inom svensk politik rörande privatiseringen av offentliga tjänster. Dessutom leder världens ökande globalisering, organisationers utveckling och individens förändrade arbetskultur till att uppfattningen om ledarskap och motivation är i ständig förändring. Tidigare forskning har präglats av ett stort fokus på själva ledaren, men har på senare år riktat större uppmärksamhet mot följderna av ledarskapet. Det är även utgångspunkten i denna studie, vars syfte är att förklara hur ekonomers motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor.

  Studien har ett deduktivt förhållningssätt och undersöker kvantitativt hypoteser kring ledarskapsstil, personlighet och motivation genom en enkätundersökning riktad till ekonomer. MätinstrumentenMultifactor Leadership Questionnaire, Ten-Item Personality Inventory och Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale användes för att utforma enkäten och mäta de tre huvudkomponenterna. Studien undersökte även faktorerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och sektortillhörighet.

  Resultaten av studien bekräftar tidigare forskning genom att påvisa ett starkt signifikant samband mellan såväl transformativ ledarskapsstil och inre motivation, som transaktionell ledarskapsstil och yttre motivation. Vidare fann studien ett signifikant positivt samband mellan egenskaperna Sympatiskhet, Öppenhet och Extraversion och inre motivation samt mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre motivation. Studien kunde däremot inte bekräfta den effekt som sektortillhörighet väntades ha på sambanden mellan ledarskap och motivation, eftersom den modererande effekten antingen var obefintlig eller motsatt det förväntade. Det finns därmed ett behov av mer forskning på området ledarskap med fokus på sektorns effekt på den anställdas motivation.

90919293949596 4601 - 4650 of 5118
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf