hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
90919293949596 4601 - 4650 of 5024
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4601.
  Svensson, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämförande studie av vänster kammarvolymer och vänster kammarmassa hos hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion och friska kontroller2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är en hjärt-kärlsjukdom som drabbar allt fler människor i världen. Varje år söker ungefär en miljon patienter i U. S. A vård för symptom för hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt delas in efter ejektionsfraktion, bevarad och reducerad. Vid bevarad ejektionsfraktion är det ofta en sämre fyllnad av vänster kammare. Magnet resonans tomografi (MR) är en undersökningsmetod som använder kroppens egna vätejoner för att skapa en bild med hjälp av ett starkt magnetfält och anses vara ”gold standard” för att mäta hjärtats volymer och massa. Syftet med den här studien var att jämföra vänster kammarvolymer, massa och funktion hos hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion och friska kontroller. Sju patienters och åtta friska kontrollers hjärtan undersöktes med magnetkamera på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Bilderna analyserades genom manuell utlinjering av vänster kammare. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna kunde visas. I motsats med tidigare studier visade den nuvarande studien ingen skillnad i vänster kammarvolymer, massa och funktion. Dock kan den nuvarande studien anses vara begränsad på grund av det låga antalet patienter och kontroller. 

 • 4602.
  Svensson, Magdalena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Svensson, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hur är mitt barn på förskolan?: en studie om i vilken utsträckning föräldrars förväntningar uppfylls under ett utvecklingssamtal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I förskolan sker det dagliga möten mellan föräldrar och pedagoger där övergripande information om barnet utbyts. Utöver dessa dagliga möten ska föräldrarna enligt regeringen (Regeringens prop. 2004/05:11) erbjudas utvecklingssamtal en gång per termin. Det finns inga klara riktlinjer för hur ett utvecklingssamtal ska gå till, men syftet är att pedagoger och föräldrar för en gemensam dialog där en helhetsbild av barnet skapas. Syftet med den här undersökningen är att jämföra hur föräldrarnas förväntningar överensstämmer med det material som förskolorna använder som observations- och samtalsunderlag inför och under ett utvecklingssamtal. En kvalitativ studie har genomförts genom att ett frågeformulär, en såkallad self-report, skickades ut till föräldrar på två olika förskolor i en medelstor kommun i södra Sverige. De insamlade self-reports jämfördes sedan med tre olika samtalsunderlag som används inför eller vid utvecklingssamtal inom förskolor i samma kommun. Resultatet visar att föräldrarna vill få information om sina barns utveckling, sociala samspel, förskoleverksamhet samt huruvida deras barn är i behov av stöd. Samtalsunderlagen uppfyller till viss del föräldrarnas förväntningar, samtidigt som studien visar att underlagen har vissa brister.

   

 • 4603.
  Svensson, Magnus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Slumpen i texten: en begreppshistorisk studie av slump2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som mål att undersöka hur begreppet slump har använts i olika typer av litteratur. Jag kommer fokusera på själva begreppet, och inte fenomenet som sådant och använder mig därför i denna uppsats av begreppshistoriska metoder och teorier.

  Slumpen berörs ofta i vår tid - både i det talade språket och i litteraturen – och begreppets användningsområde är ibland bredare – eller smalare – än dess egentliga mening, om det nu ens finns en sådan. Slump definieras i Nationalencyklopedin som ''inom sannolikhetsteorin benämning på det oförutsägbara.'' Mitt intresse för ämnet ligger i att identifiera olika historiska definitioner av samt olika syner på slumpen. Även i vår tid betyder slumpen något annat i matematisk mening än i folkmun. Tyke och Fortuna är två gestalter som fått bära lyckans, ödets och slumpens fenomen, men vad har hänt sedan dess? Vem har burit slumpens namn?

 • 4604.
  Svensson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barn i sorg - ett arbete om pedagogers kunskaper, möte och arbete med barn i sorg2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet jag vill uppnå med detta arbete är att sprida kunskap om barns sorg och hur denna kan yttra sig. Jag vill även ta reda på hur en pedagog kan förbereda sig själv samt sina elever på sorg, hur pedagogen bör möta och arbeta med barn i sorg samt vart pedagogen kan vända sig om denne är i behov av extra hjälp. I litteraturgenomgången redogör jag bland annat för barns sorgeprocess, krisens faser, sorgereaktioner samt pedagogens möte, kommunikation och arbete med barn i sorg. Jag belyser även kort skolans krishantering. I den empiriska delen har jag genom intervjuer undersökt sex pedagogers erfarenheter beträffande barn och sorg. Jag har även undersökt dessa pedagogers kännedom om skolans handlingsplan. I resultatdelen har jag sammanfattat och redovisat delar av det som framkom under intervjuerna. I diskussionen jämför och diskuterar jag resultaten från intervjuerna med litteraturen jag läst. I diskussionen väver jag även in mina egna tankar och värderingar. Det slutliga resultatet pekar på att de sex pedagoger vilka jag intervjuade, inte har tillräckliga kunskaper för att på bästa sätt kunna möta och arbeta med barn i sorg.

 • 4605.
  Svensson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Eriksson, Heléna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kommunikation i förskolan: pedagogens kommunikation med yngre barn i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt som pedagogen kommunicerar med yngre barn i förskolan. I litteraturen kan man läsa om den sociokulturella teorin, vad kommunikation är och vad pedagogen har för roll. För att ta reda på vilka sätt pedagogen kommunicera med yngre barn i förskolan gjordes observationer i tamburen vid utgång. Här får pedagogen möjlighet att kommunicera om matematik, kroppsuppfattning, höger, vänster m.m. När observationerna utfördes var det snö och kallt ute. Då behövde barnet mycket kläder på sig, vilket gjorde att pedagogen fick en längre tid att kunna föra en dialog tillsammans med barnet. Det gjordes 17 observationer på nio olika avdelningar på fyra olika förskolor. För att se resultatet av observationerna gjordes en tabell, där kan utläsas på vilka sätt pedagogen kommunicera till det yngre barnet. Resultatet tyder på att pedagoger använder sig mest av pedagogisk dialog med yngre barn i förskolan.

 • 4606.
  Svensson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jönsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att göra de osynliga synliga En studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar To make the invisible ones visible A study about children with psychical disturbed parents 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  The aim of this essay has been to deepen the knowledge of how professional social workers, therapists and almoners experience working with children who have psychical disturbed parents.

  By interviews we have examined the experiences of people who, through their work, comes in contact with children whose parents suffer from psychical disturbance. In our interviews we have concentrated on specific themes, such as working with these children, the situation these children are in, parenthood and cooperation with other actors in the field of action.

  Literature has earlier shown that children with psychical disturbed parents have been difficult to discover. This was confirmed in our study. Literature has also shown that the different actors in the social and psychiatric fields have had difficulties to cooperate around these children, something that was also confirmed.

  To sum up we found that all our respondents experienced that people have started to pay more notice to children with psychical disturbed parents, and the children are more visible today. We also found that all our respondents were hoping to develop cooperation with others in the field of action, a cooperation that would focus on children with psychical disturbed parents.

 • 4607.
  Svensson, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Alla har en mobiltelefon": En attitydundersökning kring införandet och användandet av mobiltelefonen som pedagogiskt redskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genomföra en studie av pedagogers attityder till mobiltelefonen som ett pedagogiskt redskap. Fokus i denna uppsats ligger på att identifiera några vanligt förekommande attityder och diskutera dem mot bakgrund av teorier kring maktutövning, motståndet mot den tekniska implementeringen och generationers specifika användarmönster. I forskningsbakgrunden behandlas även mobiltelefonens framväxt och funktion i dagens samhälle, m-learning och mobiltelefonens för- och nackdelar i den pedagogiska undervisningen. Undersökningen genomfördes dels med hjälp av enkäter, dels med hjälp av fokusgruppsintervjuer i både årskurs fyra och årskurs åtta. Med hjälp av forskning inom området har sedan resultatet analyserats och diskuterats. Resultatet åskådliggör att mobiltelefonen idag till stor grad ses som ett störningsmoment i klassrummen av både pedagoger och elever. Skolorna som medverkar i denna studie har därtill en policy som förkunnar nolltolerans mot mobiltelefoner i skolan. Yngre pedagoger (under 35 år) ser dock betydligt positivare på mobiltelefonens framtid som pedagogiskt redskap än deras äldre kollegor (över 35 år), även om inte alla pedagoger över 35 år ser negativt på mobiltelefonens framtid. De framhåller enhälligt att rektorn är den person som bär det största ansvaret för en lyckad teknologisk implementering i deras undervisning eftersom de själva till mycket stor del saknar tid för att kunna genomföra det själva.

 • 4608.
  Svensson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Håkansson, Anette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Personlighet och Health Locus of Control: en korrelationsstudie med deltagare från Sverige och Tyskland2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har undersökts personlighet och Health Locus of Control hos 56 kvinnor och män i åldrarna 18 till 65 år, där 30 var svenskar och 26 var tyskar. Undersökningens frågeställning var: Är en eller fler personlighetsdimensioner i Fem-Faktor-modellen relaterade till i vilken utsträckning en individ har Internality, Powerful others eller Chance Health Locus of Control. En NEO-PI enkät och ett Multi dimensionella Health Locus of Control-skalan-formulär administrerades. Resultatet från undersökningen kunde påvisa en signifikant korrelation mellan Openess to Experience och Powerful Others Health Locus of Control samt Conscientiousness och Powerful Others Health Locus of Control. En signifikant skillnad mellan svenskar och tyskar beträffande Powerful Others kunde också påvisas. Resultaten diskuteras utifrån att det kan vara andra faktorer än personlighet, som styr varje människas Health Locus of Control

   

 • 4609.
  Svensson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lindberg, Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Persson, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Elever med utomnordisk bakgrund Specialpedagogers uppfattningar om mottagande av elever med utomnordisk bakgrund i särskola 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om specialpedagogers uppfattningar om mottagande av elever med utomnordisk bakgrund i särskola. Syftet med examensarbetet är att undersöka specialpedagogers uppfattningar om vilka anledningar, samband och testmaterial som förekommer vid mottagande av elever med utomnordisk bakgrund i särskola. En frågeställning är vilken uppfattning specialpedagoger har om vilka anledningar det finns till att elever med utomnordisk bakgrund skrivs in i särskola. I undersökningarna kom det fram att svag begåvning, tal- och språksvårigheter och koncentrationssvårigheter kunde tillsammans med andra svårigheter orsaka att elever med utomnordisk bakgrund skrevs in i särskola.

 • 4610.
  Svensson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ördén, Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  "Vi både möts och inte möts" - En kvalitativ studie om politikers syn på samverkan med teamchefer inom äldreomsorgen "We both meet and don`t meet" - A gualitative study on politics vision on cooperation with supervisor in old-age care2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  While conducting our practical training we experienced how the structure and the complexity of the municipal administration could, from a white-collar workers perspective, become a limitation and burden for efficient work. Deriving from this experience we found an interest in how politicians reasoned with regards to their relationship with supervisor in municipal old-age care. Kouzes och Micos (1979) “Theory of organizational behavior in human service” became our point of departure. Their framework was therefore the foundation for our research and work throughout this paper.

  Our aim with this research was to examine how politicians viewed their relationship with supervisor in municipal old-age care. On the basis of the problem definition we conducted a qualitative research by interviewing eight politicians from eight different municipalities.

  The result showed that most of the respondents were satisfied with the current administrative structure and their relationship with the supervisor in municipal old-age care. Much effort was focused on working and communicating through the formal and hierarchal structure established within the municipality. However, some of the respondents had a different perception. Primarily, they viewed territorial thinking and self-centred behaviour as obstacles for efficient work.

  Keyword: collaboration, politics, supervisor in municipal old-age care, structure of municipal administration.

 • 4611.
  Svensson, Marlen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Olsson, Martina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att slåss mot en osynlig fiende - Kvinnors upplevelser av postpartumpsykos2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Background:There are three diffrent postpartum problems a woman can suffer after a childbirth, postpartum blues that is the mildest one that almost everyone are suffering. Postpartum depression that is substantial and above 10-15 % are suffering, the most servere is postpartumpsychosis that 1-2 women per 1000 deliveries are suffering from. Aim: Illustrate womens experience during and after a postpartumpsychosis. Methods: This is a literary review of scientific articel and biographies, they are analysed with latent content analysis. Results: Six themes were found after the literature review; experience of; “unnatural frame of mind”, loss of controll, loneliness, feeling guilt, living with a label and fear that there will be a recurrence. Conclusions: To live trough a postpartumpsychosis is a very strong experience for women.

 • 4612.
  svensson, mats
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den relationella brännpunkten: En reltionell studie av kvalitativ art där relationen mellan lärare och elev granskas2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att empiriskt utforska lärare – elevrelationen på skoltid. Studien undersöker hur lärares gensvar och elevers respons på träningsskolan uttrycks i situerad undervisning. Fokus är relationens betydelse för inlärning vilket granskas genom att analysera kommunikationen mellan elever och personal ur ett relationellt perspektiv. Denna studie tar sin utgångspunkt i barnkonventionen (UD, 2006) och barns rättigheter att i undervisning ingå i demokratiska relationer. Utifrån en grundläggande syn på utbildning betonas barns rätt till undervisning, med respekt för varje unikt barn och barnets rätt att möta undervisning som möjliggör deras potential (UNICEF, 2007b). Författaren till studien är verksam inom grundsärskolan med inriktning träningsskola där valet av ämne "Den Relationella Brännpunkten" väcktes ur ett intresse av bemötande, förhållningssätt och vad som sker mellan människor. Träningsskolans elevgrupp kan anses mer sensitiv än andra grupper av elever. Delvis beroende på de funktionsnedsättningar som legitimerar en plats i särskolan, det vill säga utvecklingsstörning. Elevernas vilja, åsikter och motivation måste ofta upptäckas av personalen genom en kartläggning av elevers behov och intressen då det sällan framkommer direkt från eleven. I den kartläggningen är vårdnadshavares information mer betydelsefull än själva diagnosen som inte ger några pedagogiska eller didaktiska svar. En helt avgörande faktor är hur väl personalen lyckas i sin relation till eleven vilket både kräver en djupare teoretisk förståelse av funktionshindret, och ett genuint intresse för eleven som individ. Ansvaret för att bygga upp, bibehålla och utveckla relationen är lärarnas. Studien, som är av kvalitativ art, som genomförs på grundsärskolan med inriktning träningsskolan. I fokus är de processer som påverkar relationsbyggandet. Därmed bidrar studien till kunskapsutveckling inom området relationell pedagogik. I resultatet av studien anser författaren att studien bara skrapar lite på ytan till ett relationellt perspektiv men ändå ser, trots sin ringa storlek och begränsning sådana vinster med att uppmärksamma ett relationellt förhållningsätt att studien lär fortsätta fast då som praktiknära aktionsforskning.

 • 4613.
  Svensson, Michal
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Wahlgren, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Den äckliga skolmaten - myt eller verklighet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det debatteras ofta om huruvida skolmaten är tillräckligt bra eller inte. I tidigare studier har det visat sig att eleverna ansåg att skolmaten smakade illa och att många elever inte åt lunch över huvudtaget. Det finns studier som påvisat att elevernas inlärnings - och koncentrationsförmåga har påverkats negativt av utebliven skollunch.

  Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med elevgrupper för att få fram vilka åsikter som förekommer om skolmaten. I vår frågeställning och analys har vi fokuserat på elevinflytande och förbättringar av skolmaten.

  Vårt resultat visar att det inte förekommer några större skillnader mellan pojkar och flickors åsikter om mat. Det förekommer fortfarande en stark kritik mot skolmaten. Eleverna anser att det existerande matrådet inte fungerar vilket resulterar i att det inte sker några förändringar.

 • 4614.
  Svensson, Monica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Co-workers continuing professional development from a salutogenic perspective: Leaders views2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim. The aim of this study was to explore unit leaders’ views of, and their role as facilitators, of co-workers’ continuing professional development (CPD) in hospital settings. Background. CPD is an important and necessary part of work, but how is it facilitated in a reality of cost cuttings and a priority to run a ward? Methods. This is a qualitative study with a salutogenic perspective. Ten unit leaders described their experiences in semi-structured interviews that were performed in cooperation with another researcher who studied organizational culture. The data was analyzed with qualitative conventional content analysis and the procedure was inductive. Findings. The unit leaders meant that CPD was meaningful and health promoting, but an accepting attitude from the organization and co-workers was desired. CPD was sometimes a requirement from the organization, but the unit leaders’ orders were to prioritize to run the ward, which could affect the possibility to perform CPD. The unit leaders explained that co-workers wanted and needed to work with development, it could be a requirement for staying at work. The unit leaders found it important to drive change and development, but it should be performed by the coworkers. Roles, responsibilities, and work conditions needed to be clarified, which could increase the feeling of involvement and participation and thereby make development of work possible. Conclusion. Goals for CPD needs to be clarified and the valuation and priority increased. Involvement, responsibility and CPD are connected.

 • 4615.
  Svensson, Niklas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Thelandersson, Marc
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Den onde, den gode, den osynlige: En läroboksanalys om synen på kalla krigets aktörer i historieläroböcker för gymnasiet från 1960-talet till idag.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur aktörerna under det kalla kriget framställts, och framställs, i historieläroböcker för gymnasiet från 1960-talet fram till idag. Syftet med undersökningen är att behandla hur aktörerna i kalla kriget framställs. Det vill säga vilka som ses som aktiva i form av aktörerna öst och väst samt vilka attribut som tillskrivs de olika aktörerna i de olika läroböckerna över tid. Efter attribut delas sedan aktörerna in i tre teman; den onde, den gode, den osynlige. Det är också uppsatsens syfte att redovisa hur mycket plats som ges åt kalla kriget i läroböckerna. Uppsatsen behandlar även om det är personer eller nationer som ses som huvudaktörer. Frågeställningen är:

  • Vilka attribut, i form av den onde eller den gode tillskrivs det kalla krigets aktörer i läroböcker för gymnasiets grundkurser i historia från 1960-talet fram till idag och vilka lämnas onämnda, i form av den osynlige?

  • I hur stor utsträckning, i form av antal sidor och bilder, behandlas kalla kriget i läroböcker för gymnasiets grundkurser i historia från 1960-talet fram till idag?

  Av resultatet framgår att det överlag har varit Sovjetunionen som setts som den onde fram till dess att Sovjet transformerat till ett demokratiskt styrt Ryssland då synen blir mer objektiv. I den mån det går att utläsa en god sida av konflikten är detta uteslutande västblocket, och främst USA. Den kvantitativa delen visar att platsen som ges åt kalla kriget i historieläroböckerna varit relativt oförändrat genom de år som behandlas i undersökningen. Det visar sig också att svenska historieläroböcker har tagit, och i vissa fall fortfarande tar, ställning åt eleverna istället för att låta eleverna själva ta de nödvändiga moraliska besluten om ont och gott.

 • 4616.
  Svensson, Per
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bjerkeborn, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Eutanasi: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En utmaning för många sjuksköterskor är att bemöta patienter som efterfrågar eutanasi. När en sjuksköterska möter en patient som efterfrågar eutanasi är det till fördel om hon kan förstå varför patienten efterfrågar detta och försöka sätta sig in i patientens situation. Syfte: Syftet var att belysa eutanasi ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: En allmän litteraturstudie har genomförts där 15 artiklar har använts. Artiklarna analyserades och resultatet presenterades i fem kategorier. Resultat: Sjuksköterskans upplevelser av mötet med patienten som efterfrågar eutanasi påverkades av hennes moraliska värderingar, relationer med övrig vårdpersonal och anhöriga, kunskap, juridiska begränsningar och bristen av stöd från läkare. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde en brist på stöd från kollegorna och att kommunikationen mellan sjuksköterskorna och läkarna inte alltid var tillfredsställande. Slutsats: Som sjuksköterska är det viktigt att kunna reflektera och sätta sina egna värderingar åt sidan samt att lyssna på patienten och skapa förtroende. Att skapa relationer med samtliga inblandade i patientens vård, samt att ha en öppen kommunikation påverkar sjuksköterskans upplevelser positivt. För att få en ökad förståelse och kunskap för ämnet krävs mer undervisning under sjuksköterskeutbildningen. Debriefing efter krävande situationer skulle leda till en ökad trygghet hos sjuksköterskor.

 • 4617.
  Svensson, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Wiktorsson, Rosmarie
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Inställningen till ämnet idrott och hälsa - en undersökning bland lärare och elever i årskurs fyra till sex 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete tas det del av lärare och elevers uppfattning till ämnet idrott och hälsa. Inledningsvis beskrivs ämnets förändring av innehåll och styrdokument samt vad som berättigar ämnet idrott och hälsa idag och konsekvenserna av fysisk inaktivitet. Vårt syfte med arbetet är att få mer kunskap kring lärarnas och elevernas uppfattning till ämnet idrott och hälsa, vilket vi gjort genom en enkätundersökning med eleverna samt intervjuer med lärarna. Eleverna anser att ämnet ska finnas i skolan för att det är roligt och bra att röra på sig, men även för att de ska få prova på olika saker. Lärarna anser att ämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna ska få en paus från den vanliga klassrumsundervisningen och de har även en positiv inställningen till införandet av 30 minuter fysisk aktivitet om dagen.

 • 4618.
  Svensson, Peter
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Gud är kärlek, men vad är kärlek? De delade åsikterna om den kristna kärlekstanken2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida den romersk-katolska kyrkans, och de protestantiska kristnas, uppfattningar av vad som konstituerar den kristna kärleken överensstämmer. De båda lägren är definitivt enade om att kärleken är den absoluta grundpelaren i kristendomen, och då de bekänner sig till samma religion borde de ha en samsyn på hur grundpelaren i den ser ut.

  Den allmänna åskådningen hos protestantiska kristna är att Guds kärlek helt och hållet är agape. Ett omfattande verk om hur och varför den är det, har en svensk teolog vid namn Anders Nygren författat på 1930-talet.

  För ungefär två år sedan utgav den nuvarande påven en encyklika som redogör för den romersk-katolska kyrkans syn på den kristna kärleken. Till den encyklikan har jag ställt frågan ”Är Guds kärlek ren agape, enligt den samtida romersk-katolska kyrkan?”. Genom en analys av texten har jag funnit att Guds kärlek inte är ren agape, enligt den romersk-katolska kyrkan. Således drogs slutsatsen att de båda lägrens uppfattningar om vad som konstituerar den kristna kärleken inte överensstämmer.

 • 4619.
  Svensson, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Jag pratar inte med dig, jag är självständig! En analys av elevers sätt att konstituera självständighet2009Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska gymnasieskolan ingår kursen ”PA 1201 Projektarbete” som obligatorisk i samtliga gymnasieprogram. Styrdokumenten för kursen genomsyras av det svårfångade begreppet självständighet. Studien syftar till att identifiera redskap och metoder eleverna använder sig av för att möta kravet om självständighet i PA 1201, och att redovisa vad som tolkas som elevernas föreställningar av vad som konstituerar självständighet.Resultaten är nådda genom analyser av videoinspelningar av elever i interaktion och genom samma elevers loggboksanteckningar. I analysarbetet av filmerna har Zimmermans self-regulated strategies (1989) varit vägledande. Metoden kan betraktas som etnografisk.Analyserna visar att eleverna bland annat använder sig av metoderna att planera och sätta delmål, värdera sitt arbete och söka hjälp hos olika personer (dock inte lärare). Redskap som eleverna fanns använda för att möta kravet om självständighet var bland annat Mindmap, Internet och diskussion.Vidare antyder analysen att eleverna, enligt utsagor, har en begränsad syn på vad som konstituerar självständighet, vilket kan leda begränsningar i lärandet och i utvecklandet av självständighet. Varifrån eleverna har fått denna begränsade bild kan endast spekuleras i, men då den i stort överstämmer med den bild av självständighet som styrdokumenten målar upp väcks misstanken om att elevernas uppfattning, via lärarna, härstammar från de dokumenten.

 • 4620.
  Svensson, Peter
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vetenskap upp i dagen: En analys av hur gymnasieelever manifesterar vetenskapligt arbetssätt i text2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studien syftar till att undersöka hur elever hanterar kriteriet om vetenskapligt arbetssätt i projektarbeten av teoretisk karaktär. Detta ger en fingervisning av på vilka aspekter av vetenskaplighet som gymnasieelevers arbetssätt uppvisar styrkor respektive svagheter. Projektredovisningarna utgörs av texter på mellan 15 och 25 sidor som är skrivna av gymnasieelever som läser det tredje och sista året i svensk gymnasieskola. I undersökningen har analyser gjorts av fyra elevtexter enligt en egenkomponerad analysmodell genom vilken tre aspekter av elevernas texter fokuseras. Aspekterna är kritiskt tänkande, slutledningsförmåga och referenshantering. Resultatet visar över lag att eleverna har god slutledningsförmåga, men att deras kritiska tänkande och deras sätt att hantera referenser är bristande.

 • 4621.
  Svensson, Peter
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Vetenskap upp i dagen?: En analys av hur gymnasieelever manifesterar vetenskapligt arbetssätt i text2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studien syftar till att undersöka hur elever hanterar kriteriet om vetenskapligt arbetssätt i projektarbeten av teoretisk karaktär. Detta ger en fingervisning av på vilka aspekter av vetenskaplighet som gymnasieelevers arbetssätt uppvisar styrkor respektive svagheter. Projektredovisningarna utgörs av texter på mellan 15 och 25 sidor som är skrivna av gymnasieelever som läser det tredje och sista året i svensk gymnasieskola. I undersökningen har analyser gjorts av fyra elevtexter enligt en egenkomponerad analysmodell genom vilken tre aspekter av elevernas texter fokuseras. Aspekterna är kritiskt tänkande, slutledningsförmåga och referenshantering. Resultatet visar över lag att eleverna har god slutledningsförmåga, men att deras kritiska tänkande och deras sätt att hantera referenser är bristande.

 • 4622.
  Svensson, Peter
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Svensson, Sanna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Multiplikationstabellen - olika sätt att undervisa2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Hur ska läraren välja en bra undervisningsmetod vid inlärning av multiplikationstabellen? Först måste läraren veta hur eleverna lär, vilka arbetsmetoder som finns samt vad som är bra med dem. Svaren söktes i teorier om hjärnan, matematikinlärning samt olika arbetssätt och metoder. Med teorierna i bakfickan gav vi oss ut och intervjuade specialpedagoger, speciallärare och matematiklärare för att ta reda på hur de väljer metod. Resultatet av studien blev att läraren måste känna till varje elevs inlärningsstil och variera undervisningen för att ge eleverna arbetssätt och metoder som passar deras olika sätt att lära.

 • 4623.
  Svensson, Rebecka
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Litteratur i undervisningen - en studie i ungdomars läsförståelse2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen handlar om hur skönlitterära texter kan bjuda elever motstånd på grund av svåra ord, komplicerad meningsbyggnad, svårbegripliga stilfigurer, berättargreppet, den tidshistoriska och kulturella inramningen etc. och därmed ligger undersökningens förutsättningar i gränsen mellan litteraturteori och stilforskning. Den empiriska delen består dels av ett test och dels en intervju. I testet utröns hur väl informantgruppen i skolår nio begriper utvalda textavsnitt från svenska författares texter från tiden 1879 till 1998. I intervjun undersöks i vilken mån innehåll och struktur skapar svårigheter i elevgruppens läsning av en roman. Som ett resultat kartläggs ett antal ”svåra” ord av vilka en del stör, och andra uppenbarligen inte stör, förståelsen, samt hur satsbyggnaden och användandet av stilfigurer kan underlätta eller försvåra läsningen. Undersökningens diskussion pekar bland annat på betydelsen av att lärare har kunskap om de hinder elever kan möta på det stilistiska, morfologiska och lexikala planet och hur de metodiskt bör gå till väga för att ge elever den förförståelse som behövs för att läsa och nå insikt om texters kvaliteter.

 • 4624.
  Svensson, Rebecka
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Skrivande och samtal i lärandets tjänst2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vygotskijs idéer kring sambanden mellan tanke och språk och Dysthes studier kring dialogiska klassrumsklimat bildar grundvalen för undersökningen. I den empiriska delen av uppsatsen finns intervjuer som har gjorts med lärare för skolår 7-9. Intervjuerna handlar om hur lärarna använder skrivande och samtal i undervisningen, vilka metodiska redskap som kommer i bruk för skrivande och samtal, samt i vilken mån de anser att språket har en grundläggande betydelse för lärandet. Ett resultat av den empiriska undersökningen är att lärarna i de samhällsorienterande ämnena och språk hade större medvetenhet om skrivande och samtal som medel till lärande än lärarna i naturorienterande ämnen och matematik. Undersökningens diskussion visar att det är viktigt att lärare har insikt i hur de ska arbeta med skrivande och samtal i undervisningen, eftersom det påverkar huruvida eleverna får rätt förutsättningar att arbeta efter läroplanens anvisning om att eleverna skall kunna uttrycka tankar och idéer i tal och i skrift.

 • 4625.
  Svensson, Regina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Åkesson, Jennie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att bli förälder till ett prematurt barn - Litteraturstudie/Becoming a parent when a child is born premature - Literature review2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: Almost every 20th child is borne premature in Sweden, before the parents are ready to care for a new family member. The parents need to cope with the stress and anxiety of having their newborn child in the neonatal ward and influenced by nursing care of neonatal staff grow their parental role.

  Purpose: The aim of this study was to illustrate experiences of parenthood within the care of premature at the neonatal ward.

  Method: A review where 18 articles between 2000 and 2005 were chosen and examined. The articles were analysed according to VIPS, which facilitates the practical use of the result.

  Result: The study reveals that parenthood is experienced as a time dependent process with three phases, primary, secondary and tertiary, where the parent’s needs and experiences changed character. The parents experienced that they developed from passive to active in the care of the premature child when the neonatal staff guided their participation, gave information/education and support. Interventions concerned the environment and coordination was experienced as enhancing parenthood because it made it possible for the parents to be close to their premature child.

  Conclusion: There’s still interventions that needs to be done at the neonatal ward to enhance parents experience of their parenthood.

 • 4626.
  Svensson, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Malmsten, Margaretha
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barn i behov av särskilt stöd i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att genom intervjuer med personal i förskolan undersöka hur pedagoger talar om sitt arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om barn i behov av särskilt stöd i förskolan med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se följande; Hur talar/definierar pedagoger om barn i behov av särskilt stöd? Vilken hjälp beskriver pedagogerna att barn i behov av särskilt stöd kan få i förskolan? Vilka resurser beskriver pedagogerna att de kan få för att hjälpa barn med särskilda behov?Sammanfattningsvis pekar resultatet på att alla barn på något vis är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna i förskolan ska bemöta barnen utifrån varje enskilt barns behov. Det är pedagogerna som ska anpassa sig efter barnen, inte tvärtom detta menar vår specialpedagog om vi intervjuade.

 • 4627.
  Svensson, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Persson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Lågstadielärares kunskaper i engelskundervisning: en kvalitativ intervjustudie om lärarens kunskaper för att bedriva engelskundervisning på lågstadiet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna intervjustudie fokuserar vi på lågstadielärares olika kunskaper och hur dessa  påverkar undervisningen. Vår studie utgår från de 7 intervjuer som vi har genomfört, där lärarnas egna kunskaper framställs samt vad deras val har för betydelse för engelskundervisningens utformning. Syftet med vår studie är att synliggöra vilka didaktiska beslut lärare tar i engelskundervisningen och hur dessa beslut kan påverkas av lärarens ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper samt kunskaper om läroplanen. I studien argumenterar vi för att lågstadielärare är i behov av ovanstående kunskaper för att kunna bedriva en meningsfull engelskundervisning på lågstadiet.

 • 4628.
  Svensson, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Åberg, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Bilder och musik i svensklärares undervisning - en kvalitativ undersökning ur gymnasielärares perspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Genom kursmålen uppmanas svensklärare på gymnasiet att använda bilder och musik i sin undervisning och som blivande gymnasielärare i svenska väcktes frågor om hur verksamma lärare arbetar med detta. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka varför och hur lärare använder bilder och musik i svenskundervisningen. För att klargöra syftet har vi arbetat med följande frågeställningar: Varför anser lärare att det är relevant att använda bilder och musik i svenskundervisningen och hur använder de det? Anser lärare att de anpassar svenskundervisningen efter elevers olika sätt att lära? Vad vill lärare uppnå genom användandet av bilder och musik? Undersökningen grundar sig på intervjuer med fyra gymnasielärare och har bearbetats utifrån en kvalitativt inriktad metod. Vi har funnit att lärare använder bilder och musik dels som verktyg för eleverna, dels som verktyg för ämnet. Som ett verktyg för ämnet används bilder och musik för att tolka eller jämföra med skriven text. Som ett verktyg för eleverna används bilder och musik för att underlätta förståelsen och som hjälp för främst svaga elever att nå målen. Vi har också funnit att de intervjuade lärarna anser sig medvetna om elevers olika sätt att lära, men huruvida man tillmötesgår det skiljer sig åt.

 • 4629.
  Svensson, Stephanie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Schön, Carin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Gå in på bloggen så får du se ditt barn som gör ditten och datten": en studie av bloggen som pedagogiskt verktyg2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera forskare anser att bloggen är ett verktyg som har god pedagogisk potential i skolan (Clyde 2005; Ray 2006; Ward 2004). Syftet med studien ”Gå in på bloggen så får du se ditt barn som gör ditten och datten”- en studie av bloggen som pedagogiskt verktyg i skolan är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare årskurser använder sig av klassbloggar samt hur de resonerar kring användandet av bloggen i skolan. Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med lärare i Ystad kommun. För att undersöka om lärarnas intervjusvar stämde överrens med det som gick att finna i bloggarna och för att kunna göra en jämförelse, gjordes även en studie av lärarnas befintliga klassbloggar.

  I studiens resultat framkommer det att lärarnas IT-kunskaper och inställning till bloggen speglar hur de använder sig av bloggen i verksamheten. Lärarna använder främst klassbloggen för att ge vårdnadshavarna inblick i verksamheten och delge dem information. Elevdelaktigheten är låg på klassbloggarna och syftet med bloggarna är inte att dokumentera och bedöma enskilda elevers utveckling. De främsta hindren med bloggen som lärarna uttrycker är att föräldrarna inte tillåter sina barn att vara med på bild på internet samt bristen på tid.

 • 4630.
  Svensson, Theres
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Turesson, Louise
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Att lära sig läsa - elevers och pedagogers sätt att se på läsning 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt vetenskapliga arbete är att undersöka hur elever i årskurs ett ser på sin läsinlärning, samt vilka föreställningar lärare har om elevers läsinlärning. Forskningsbakgrunden presenteras under följande rubriker: lärandeteorier, barns lärande, läsinlärning, förutsättningar för god läsning samt ett urval av läsinlärningsmetoder. Semistrukturerade intervjuer tillämpades i inhämtandet av kvalitativa data. Respondenterna består av fyra lärare och sexton elever. I resultat- och analysdelen sammanfattas intervjuerna och resultatet från de två respondentgrupperna jämförs. Sedan följer diskussionen där resultatet av vår undersökning kopplas till tidigare forskning och arbetets syfte. Därefter presenteras slutsatser, med utgångspunkt från resultatet av undersökningen, som visar att flertalet av eleverna inte ser läsningens användningsområden utanför skolan. En annan slutsats är att problem uppstår när pedagogernas föreställningar om elevernas egna tankar kring läsning inte överensstämmer med verkligheten. Arbetet avslutas med en metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning.

 • 4631.
  Svensson, Therese
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Distriktssköterskans erfarenhet av samtal med personer med övervikt på vårdcentral2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt är ett växande problem nationellt likaså internationellt. Trots detta genomför inte distriktssköterskan i Sverige samtal med personer med övervikt i tillräcklig omfattning. Distriktssköterskor undviker ibland samtal om övervikt då de inte vill kränka personen. Syfte: Att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av samtal med personer med övervikt på vårdcentral. Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio distriktssköterskor. Kvalitativ manifest innehållsanalys tillämpades vid analysen. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier som beskriver informanternas erfarenheter: Förhålla sig rätt, Individen i centrum, Betydelsen av personens motivation och Att hjälpa och bekräfta. Distriktssköterskorna intog olika roller då samtalen genomfördes där rollen som förebild var betydande. Det var viktigt att samtala kring en persons övervikt men varsamhet krävdes då övervikten skulle nämnas. Samtalen var även viktiga att anpassa utefter personen med övervikt, vilket uppnåddes lättats då distriktssköterskorna använde sig av samtalsmetoden motiverande samtal. Vare sig personen med övervikt var motiverad eller omotiverad hade det stor betydelse för samspelet i samtalet med distriktssköterskan. Genom samtal kunde distriktssköterskorna förebygga sjukdomar, främja hälsan samt följa upp personerna för bästa omvårdnad. Slutsats: Oberoende av om distriktssköterskorna själva var smala, normalviktiga eller överviktiga anses rollen som förebild vara av betydelse vid samtalen. Då övervikt är ett växande problem är det ett viktigt område att föra samtal om där distriktsköterskorna bör föra samtalet individuellt anpassat för personen med övervikt.

 • 4632.
  Svensson, Tina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Nilsson, anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Det komplexa beslutet: Kvinnors emotionella upplevelser före och efter inducerad abort2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har abort varit lagligt sedan 1975. Kvinnor har rätt att själva fatta abortbeslut fram till graviditetsvecka 18. Varje år görs 30 – 40 000 aborter i Sverige. Abortupplevelsen kan vara emotionellt komplicerad för många kvinnor och varierar beroende på hur kvinnans livssituation ser ut. Syfte: Beskriva kvinnors emotionella upplevelser före och efter inducerad abort. Metod: En litteraturstudie har gjorts, som utgår från femton kvalitativa artiklar, vilka har analyserats och kvalitetsgranskats. Datainsamling utfördes via sökningar i databaserna PsychInfo, PsychArticles, PubMed samt Cinahl. Resultat: Kvinnors emotionella upplevelser vid abortbeslut samt det stöd som ges i samband med aborter påverkar kvinnans fortsatta liv i olika grad. Kvinnor uttrycker att stödet de får i samband med aborter är otillräckligt. Slutsats: För att bespara kvinnorna lidande över lång tid behöver stödet till kvinnorna i abortsituationer utvecklas. Sjuksköterskan bör därför bli medveten om kvinnors komplexa upplevelser för att kunna ge kvinnan det stöd som behövs.

 • 4633.
  Svensson, Tommy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Gud vs. ondskan: en studie av prästers gudsföreställning och deras syn på teodicéproblemet2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Min uppsats Gud vs. ondskan är en studie av vilken gudsuppfattning präster har, samt hur deargumenterar kring teodicéproblemet. Efter en halv termins studier i religionsfilosofi valdejag att skriva detta arbete där jag intervjuade fem olika präster och lät de svara öppet påovanstående frågor. Mitt arbete är en kombination av litteraturstudier och en empiriskundersökning och jag gav mig in i detta arbete utan att försöka försvara någon tes. Dennauppsats är att betrakta som ett underlag för att ge kunskap om vilken gudsuppfattning prästerhar och hur de får ihop problemet med en allgod Gud och en existerande ondska.Efter en inledande bakgrunds- och metoddel kommer en litteraturdel som innefattar enförklarande del om teodicéproblemet. Litteraturdelen innehåller också olika avsnitt vilkabehandlar olika gudsföreställningar och diskussioner om för eller emot Guds existens. Efterlitteraturdelen redovisar jag resultatet av de intervjuer jag har gjort. Denna del är upplagd såatt jag först har försökt förklara hur prästerna besvarat min fråga om deras gudsföreställning.Därefter kommer deras svar, där de ger sin syn och förklaring på hur en god Gud tillåterondskan att existera.Efter intervjudelen kommer en analys av hur prästerna svarat på mina frågor. Här försöker jagbetona likheter och skillnader i svaren. Jag kommer i detta avsnitt också att visa på hur svårtdet är att förklara vad eller vem Gud är. I detta avsnitt visar jag också att även präster harmycket svårt att komma med rimliga argument för att det finns en god och allsmäktig Gudsamtidigt som vi lever i en värld med ondska som ett naturligt inslag.Uppsatsen avslutas med en mycket kort sammanfattning av mitt arbete.

 • 4634.
  Svensson, Ulf
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Westerling, Gunilla
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Bygger vi en skola för alla? En studie av fyra nybyggda skolor 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den fysiska miljön är viktig när vi vill skapa en skola som är lämplig att möta alla elever. Denna undersökning försöker ta reda på vilka krafter som styr utformandet av en ny skola.

  Genom intervjuer kartläggs projekteringen av fyra nybyggda skolor. Genom fältstudier granskas också slutresultatet, det vill säga den färdiga skolan. En arkitekt intervjuas och en pågående projektering av en skolombyggnad studeras.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om skolbyggnadsprojekt och undersöker om det finns en nära koppling mellan nybyggandet av skolor och pedagogiska visioner. Visionerna kan bestå av allt från att skapa en ekologisk naturskola till att skapa en skola som suddar ut gränserna mellan särskola och grundskola.

  Undersökningen är viktig för att den visar att det finns ett stort personalinflytande över skolbyggnadernas utformning som är unik om vi ser det i ett historiskt perspektiv. Pedagoger och framförallt specialpedagoger behöver kunskap både om byggprocesser och om skolbyggande för att kunna hävda de specialpedagogiska intressena. God kunskap i dessa frågor är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna tillvarata den möjlighet att påverka som givits.

 • 4635.
  Svensson, Veronica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att förebygga hot och våld mot socialsekreterare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine if and how the social service and the social welfare secretary provides against threat and violence in the encounter with clients. The study is qualitative and carried out with six semi-structured interviews with social welfare secretaries and participation observations at the social welfare offices in three municipalities. The theoretical starting points used were symbolic interactionism and strange loops. The result shows that social service and social welfare secretaries both use measures to prevent threat and violence to occur. The precautionary measures mainly used by social services are ; looked doors, alarm device, loose objects removes and interview rooms are furnish in purpose for the social welfare secretary to flee the room at urgent need. Measures used by the social welfare secretary where focusing on their manner of behaving in their encounter with clients. Some of the important factors where to act respectful, professional, calmly, honestly and to posses`knowledge. The result also shows that measures such as looked doors, removing loose objects and the use of alarm device might be perceived by clients as insulting, provocative, a feeling of being inferior and losing control of their situation. The study implies that an increased knowledge of if and how the surroundings and the precautionary measures used by social service affect clients. The aim should be to create a more open then closed social service office.

 • 4636.
  Svensson-Lindberg, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Reader-response-kritiken och uppnåendet av estetisk känslighet - en uppsats om tolkning av skönlitteratur i 2000-talets gymnasieskola 2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie om svensklärares attityder och förhållningssätt till hur skönlitteratur används i undervisningen och om det görs några tolkningar av de lästa verken samt hur dessa tolkningar tar sig uttryck. Området som undersöks är i vilken utsträckning lärarna låter sina elever göra subjektiva tolkningar av de litterära texterna som de möter och om det är läsarens egen upplevelse och den estetiska känsligheten som eftersträvas i klassrummet eller om skönlitterära verk har andra värden som känns viktigare för yrkesverksamma lärare.

  Vad som också utreds är om lärarna på något sätt är influerade av reader-response-kritiken och om de anser att reader-response-kritiken har påverkat skolvärlden under 1900-talet.

  Undersökningen ger först och främst en bild av sex svensklärares inställningar och attityder gentemot användningen av skönlitteratur på gymnasiet. Dessutom redogör uppsatsen för olika teorier om reader-response-kritiken och estetisk känslighet vad det gäller tillägnandet av skönlitteratur och vilken bild kursplaner samt läromedel ger av hur läsning av skönlitteratur kan se ut i dagens gymnasieskola.

 • 4637.
  Svärd, Björn
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Inkluderad med en god självbild, på elevens villkor, i en skola för alla: stödet som gemensam nämnare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att kartlägga vilka faktorer som påverkar elever på ett individuellt program att känna sig inkluderade med god självbild och även studera deras tankar kring inkludering och självbild i skolan. Jag vill också undersöka och kritiskt granska elevernas tankar och upplevelser kring olika lösningar för stödinsatser i en skola för alla och undersöka hur de skattar sig själva i skolsituationen.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning gällande självbild, inkludering och stödundervisning, vilket tar sin utgångspunkt i målet om en skola för alla.

  Med hjälp av intervjuer ville jag se hur 25 elever på det individuella programmet tänker kring självbild, inkludering och stödlösningar i en skola för alla.

  Sammanfattningsvis pekar resultatet på att eleverna anser att avsaknaden av betyg är det som påverkar självbilden mest negativt i skolan. Lärarens roll som den som ser, anpassar och hjälper eleven betraktas som viktigt utifrån att få en god självbild i skolan och anses viktigare än att ha kompisar i gruppen. Tendensen är också att eleverna skattar sig som mindre duktiga i de ämnen där de inte nådde betyg under år 9. Resultatet kring negativ påverkan på känslan av inkludering i skolan visar att det viktigaste är att ha kompisar i gruppen. Även här betraktas lärarens roll som betydelsefull. Utifrån en sammanställning av resultatet kring självbild och inkludering i skolan framstår att ha kompisar i gruppen och att bli sedd och uppmärksammad av läraren som det som spelar störst roll för eleverna. Stödformerna betraktas inte vara så viktiga utifrån negativ påverkan på självbild och känsla av inkludering. Majoriteten av eleverna kände sig inte inkluderade i skolan som helhet under år 9 och denna känsla har inte förändrats nu på gymnasiet. En övervägande del av eleverna anser att denna känsla hade varit annorlunda om de gick ett nationellt program. Dock kände majoriteten av eleverna sig inkluderade i sin klass under år 9 och denna känsla har nu förstärkt i gruppen på det individuella programmet. Majoriteten av eleverna anser inte att denna känsla skulle blivit mer positiv genom att gå ett nationellt program. Intressant är att fem elever nämner att det individuella programmet skapar bättre förutsättningar för att känna sig inkluderad i gruppen. En övervägande del av eleverna är negativa till att alla elever kan gå tillsammans i gemensamma klasser, och knappt hälften av eleverna är positiva till att det går att få det stöd man behöver i den ordinarie klassen. Valet av stödform är väldigt varierande och det som uppfattas som negativt för den ena eleven kan vara positivt för andra. Dock väljer majoriteten av elever att få stödet utanför den ordinarie gruppen.

 • 4638.
  Svärd, Tobias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Wessman, Josefin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Med musik som medel: Om deltagande och lärande i och med musik i särskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att, med ett särskilt fokus på delaktighet och deltagande, undersöka och belysa musikens funktion och roll för elever inom särskolan inriktning ämnesområde och individuellt program i två kommuner. De områden som har belysts för att uppnå studiens syfte är: de aspekter i musik som främjar delaktighet, hur deltagandet tar sig uttryck samt hur musiken kan fungera som ett redskap och stöd för lärande.Den sociokulturella teorin och teorin om situerat lärande utgör studiens teoretiska ramverk. Båda har valts utifrån att lärande beskrivs som en process vilken möjliggörs i mötet med andra samt att kunskapen ses som kontextbunden, situerad.Vidare har studien en kvalitativ forskningsansats där empirin har samlats in genom en metodtriangulering bestående av enkätundersökning, observationer och intervjuer.Resultatet visar att musiken, på grund av sina strukturella och lustfyllda egenskaper och dess förmåga att stimulera flera perceptioner, kan fylla funktionen att nå ut, bjuda in och förena deltagarna. Det skapar en möjlighet att använda musik som ett redskap i att kommunicera kunskap på olika sätt, både fysiskt och intellektuellt. Musiken kan även fungera som en gemensam nämnare i andra ämnen och aktiviteter. Slutligen framträder en bild av hur musiken, i högre grad jämfört med andra ämnen och ämnesområden, fungerar som en gruppgemensam aktivitet. Det sociala sammanhanget, med det riktade uppmärksamhetsfokus som musikaktiviteten erbjuder, ger deltagarna en möjlighet att lära av och med varandra i deras proximala utvecklingszon.

 • 4639.
  Sylvander, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  To measure what is ethically important in the decisionmakingprocess for auditors as managers: the development of a multidimensional instrument2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The article develops a multidimensional scale that measures to what extent different moral philosophical dimensions influence auditors’ decision-making in their managerial role. An additional aim was to explore if auditors perceive differences in the ethical decision-making process as managers and as auditors. The scale was developed based

  on eight ethical dimensions from a priori theory. The scale was converted into a webbased questionnaire and sent to Swedish authorised auditors. Exploratory factor analysis (EFA) was used to test the scale, since it is a suitable method for scale development and early stages of research. The EFA indicates a five-dimensional scale; however, the eight-dimensional scale is to some extent supported, since two of the five dimensions, both connected to duties, are multidimensional in themselves. Hence, the study implies that the concept of duty is a wider concept in the auditing context than in moral philosophical theory, which could be explained by the nature of the profession and that auditors do not perceive a difference between the managerial and auditing role. However, since the study is limited to the Swedish auditing context, the scale needs to be tested in other geographical and cultural contexts. Other implications and suggestions for further research are also presented.

 • 4640.
  Syrén, Joachim
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Upplevd psykisk ohälsa och stress hos gymnasieelever: skillnader hos gymnasieelever med eller utan inriktning Nationellt Godkänd Idrottsutbildning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se om det finns någon skillnad hos gymnasieelever med eller utan nationellt godkänd idrottsutbildnings (NIU) upplevda psykiska ohälsa och stress. Syftet var också att undersöka om det fanns ett samband mellan upplevd psykisk ohälsa och stress. En elektronisk enkät besvarades av 104 gymnasieelever i åldrarna 17-20 år ifrån fyra olika skolor i Mellansverige. 58 avgymnasieleverna hade ingen nationell idrottsinriktning i utbildningen och 46 elever hade således valt gymnasieutbildning med NIU. Upplevd psykisk ohälsa mättes med en svensk version av General Health Questionarie (GHQ-12) och upplevd stress mättes med en svensk version av Percieved Stress Scale(PSS-14). Studien fick inte stöd för sin hypotes att gymnasielever med idrottsinriktning (NIU) upplevde mer psykisk ohälsa och stress än de utan idrottsinriktning. Studien fann en positiv korrelation mellan stress och psykisk ohälsa. Kvinnor upplevde mer psykisk ohälsa och stress än män.

 • 4641.
  Syrén, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilsson, Kamilla
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  12-åringars kunskap om karies, munhygienvanor, kostvanor samt erfarenhet av tobak2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  A tendency of impaired oral health has lately been seen among children and adolescents. The consumption of soft drinks and fruit juices is rising and at the same time many children and adolescents skip breakfast and lunch at school. That in combination with a frequent snacking increases the risk of caries. The aim of this study was to examine the knowledge of caries, oral hygiene- and dietary habits and experience of tobacco among 12-year-old schoolchildren. The study was performed in 5th grade in four different schools in the North East of Skåne in cooperation with the dental health board clinic in Näsby, Kristianstad. The study included 56 individuals who attended to the public dental health clinic in Näsby. The study showed that the 12-year-old schoolchildren had relatively good knowledge about caries prevention and good oral hygiene habits. Most of the respondents ate daily their lunch in school, while the intake of sweets and soft drinks were limited to once or twice a week. However, boys had a slightly more frequent intake of soft drinks compared to girls. Only a few individuals had tried tobacco (cigarettes or snuff). To prevent further impairment of the oral health among children and adolescents it is important that they receive knowledge of the correlation between diet and caries. In addition they need to understand the importance of a good oral hygiene and to be aware of the harm of tobacco.

 • 4642.
  Säbrink, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Johansson, Annica
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Flickor är gnabbiga och gnälliga medan pojkar bara springer och slåss 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  AbstractSyftet med denna uppsats är att synliggöra förskollärarnas tankar och synsätt kring hur de uppfattar att de behandlar barnen ur ett genusperspektiv i konfliktsituationer. Undersökningen är baserad på en litteraturstudie och intervjuer av sex förskollärare. De är verksamma på tre olika småbarnsavdelningar i förskolan. Resultatet visar att de flesta förskollärarna anser sig behandla flickor och pojkar likadant i konfliktsituationer. Men de är överens om att hade de blivit observerade av en objektiv individ, hade kanske deras handlande visat sig vara annorlunda. Vår slutsats är att pedagoger måste bli medvetna om sitt förhållningssätt i konfliktsituationer ur ett genusperspektiv. För att de sedan ska kunna behandla barnen lika och inte beroende på vilket genus de har.

 • 4643.
  Särvegård, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Bengtsson, Anette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Läromedel - på vilka grunder?: en kvalitativ studie kring matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är tänkt att belysa användandet av läromedel som utgångspunkt i matematikundervisningen i grundskolans lägre åldrar. Inte att läromedel används, utan hur och vid vilka tillfällen det används samt om och när lärare på fältet anser att användande av läromedel har betydelse för elevers lärande och utveckling.

  Vi har undersökt följande:

  1. Varför och när väljer lärare att använda läromedel i matematik?
  2. Vilken syn har lärare på hur deras elever tillägnar sig kunskaper och färdigheter i matematik?

   

  För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört semistrukturerade intervjuer av fem yrkesverksamma lärare. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av tematisk analys. De slutsatser vi kunnat dra utifrån den litteratur vi bearbetat är att lärare främst använder läromedel i så hög utsträckning på grund av organisatoriska orsaker som exempelvis att det är tidsbesparande, ses som en garanti för undervisningens kvalitet samt att det ger eleverna en struktur de känner sig trygga med. Vi har också kunnat dra slutsatsen att socialt samspel och kommunikativa aktiviteter har stor betydelse för elevers lärande och utveckling i matematik.

 • 4644.
  Söderberg, Eva
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ljungberg, Lidia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Handledningsbehov med förhinder.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is that, based on expertise in special education tutoring, examine the degree of supervision demanded by teachers in primary schools. As a result of this study, we can see the views teachers have regarding guidance within the following issues: the demand for tutoring, the importance of conversation and reflection, and guidance from the specialist teacher.Since the study deals with phenomena of a qualitative nature, we use semi-structured interviews in the empirical part of trying to understand the informants' way of looking at the phenomenon we are investigating. The study included interviews with six teachers in the elementary school year’s 1-3. The results show that there are more opportunities than obstacles to mentoring. To have someone to go to for advice and support is an important part of the guidance. While there is ambiguity about what the meaning of mentoring is believed to be and who it is for. Special educator's role as mentors in schools varies widely and there is no doubt that the special educator serves many functions and is there for those children who are in need of extra support. The importance of conversation and reflection is considered important, while the lack of time seems to be an obvious factor governing teachers' daily lives in a negative way.

 • 4645.
  Södergren, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Oskarsson, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Våga ny teknik: Om pedagogers användning avtekniska hjälpmedel i undervisningen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur tekniska hjälpmedel används i undervisningen, vad när och hur. Uppsatsen tar även upp författares syn på tekniska hjälpmedel samt resultaten utifrån de observationer vi utfört inom området, som redovisas ur en positiv synvinkel. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om pedagogerna i de observerade klasserna använder sig av tekniska hjälpmedel i undervisningen. Studien är kvalitativ och består av observationer i tre klasser, åk 1,4 och 5. Resultatet visar att den tekniska användningen i de observerade klasserna är varierad, men den finns där!

 • 4646.
  Södergren, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vi kan och vill utvecklas: en undersökning om parkarbetares dagliga arbete inom en kommunal teknikförvaltning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunala parkarbetare är en ”tyst” yrkesgrupp vars arbetssituation och framtida utvecklingsmöjligheter sällan uppmärksammas eller diskuteras i kommunala arbetsgivarsammanhang. Det finns ett brett forskningsfält som intresserar sig för arbetsförhållanden inom serviceyrken som i olika hög utsträckning kan jämföras med parkarbetaryrket. Någon forskning där parkarbetares specifika arbetssituation belyses har däremot inte gått att finna. Detta gör föreliggande undersökning mer angelägen.

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad det innebar att arbeta som parkarbetare inom en kommunal teknikförvaltning med utgångspunkt i de medverkandes känsla av sammanhang (KASAM) i arbetet. För att uppnå syftet användes deltagarorienterande metoder som gav de medverkande parkarbetarna tillfällen till reflektion över det egna arbetet: projektmöte, brainstorming, fokusgrupp, medföljning samt informella grupp- och individsamtal. Undersökningsresultaten återkopplades och diskuterades kontinuerligt med de medverkande parkarbetarna. Dessa har också i efterhand utvärderat undersökningsprocessen.

  Den kvalitativa analysen av det omfattande materialet utmynnade i ett antal kategorier som ligger till grund för undersökningsresultatens presentation.

  Undersökningen visade att deltagarna upplevde en stark känsla av sammanhang när det gällde arbete och arbetskamraterna. Det handlar om arbetsgruppens yrkesstolthet och professionella förhållningssätt gentemot medborgarna och i utförandet av arbetsuppgifterna. Begreppen handlar om vikten att hjälpas åt, fördelning av arbetsuppgifter och att ha roligt tillsammans. Resultaten visar att initierat pilotprojekts varaktighet var otydligt vilket innebar en svag känsla av sammanhang. En svag känsla av sammanhang sågs också avseende utveckling som handlar om arbetsgruppens önskemål om nya arbetsuppgifter, effektivare arbetssätt och att ledningen ska ta tillvara på nya idéer. En svag känsla av sammanhang upplevdes också i förhållande till arbetsledare/chef som deltagarna anser ska vara en central person för dem. Deltagarna efterlyste en öppen dialog innehållande delaktighet och möjlighet till att påverka och att utforma tydliga mål tillsammans.

  Sammantaget innehåller uppsatsen noggranna beskrivningar av tillvägagångssätt, analyser och resultat avseende undersökningens empiriska genomförande och litteraturgenomgång. Beskrivningarna underlättar bedömningar av metodernas användbarhet och resultatens tillförlitlighet. De kan också utgöra en inspiration och vägledning vid eventuella framtida utvecklingsarbeten.

 • 4647.
  Söderholm, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Barns handlingsutrymme under skolans raster: en etnografisk studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att uppmärksamma, förstå samt öka kunskapen om funktionen och meningen med skolans rast. På så vis bidrar studien till ökad kunskap kring såväl barns perspektiv och vilket handlingsutrymme de såväl skapar som nämner som meningsskapande. Genom att använda etnografi som vetenskaplig teknik avser studien belysa rasten utifrån aktiviteter och handlingar som sker.

   

  Utifrån 50 timmars deltagande observation under en skolas förmiddags- och lunchraster består empirin av fältanteckningar, inspelade intervjuer och samtalspromenader . Data har från studiens början producerats under bearbetning, tolkning och analys av materialet. Utifrån denna har tre områden synliggjorts i såväl observationer, intervjuer och samtalspromenader. I studien redogörs detta för under följande rubriker: Skillnader i handlingsutrymme mellan flickor och pojkar,  Utemiljöns betydelse  för barns aktörskap och Vuxnas normer versus barns normer.

   

  Studiens resultat lyfter fram viktiga aspekter av hur barnen själva uppfattar sitt aktörskap och handlingsutrymme utifrån rastens kontext genom sina berättelser och de observationer som genomförts. Resultatet visar skillnader i agerande och handlingsutrymme utifrån kön, där flickor uttrycker ett tydligt behov i att få förhandla kring vad som ska göras under rasten. Naturliga inslag i utemiljön som träd och buskar får en större betydelse och påverkan för barns meningsskapande än rastaktiviteter. Vuxnas normer versus barnens normer skapar hinder för det handlingsutrymme som barnen har behov av, framförallt när det gäller vissa former av lek och regelsättande men resultatet visar även skillnader i hur vuxna förhåller sig till skolans rast kontra hur barnen vill att de vuxna ska agera.

 • 4648.
  Söderholm, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hermansson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sociometrisk status och arbetstilfredsställelse: en kvantitativ studie av olika prediktorer för arbetstillfredsställelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvantitativ studie som haft som syfte att undersöka vad som bäst predicerar arbetstillfredsställelse. De variabler som har mätts som eventuella prediktorer är; sociometrisk status enligt sociometerteorin, socioekonomisk status, personlig känsla av makt samt personlighetsdraget extraversion. Urvalet bestod av (N=128) deltagare som alla var anställda av ett medelstort företag. Denna studie har utgått från en liknande studie The Local-Ladder Effect: Social Status and Subjective Well-Being (Anderson, Kraus, Galinsky & Keltner, 2012) som handlade om subjektivt välbefinnande och sociometrisk status. Arbetstillfredsställelse mättes enligt MSQ (Minnesota satisfaction questionnarie). Sociometrisk status och personlig känsla av makt mättes enligt liknande påståenden som Anderson, Kraus et al. (2012) använt, vilka beskrivs närmre i metoddelen. Socioekonomisk status mättes utifrån inkomst samt utbildningsbakgrund. Personlighetsdraget extraversion mättes med frågor ur personlighets-testet IPIP. Frågeställningenlyder; vad predicerar arbetstillfredsställelse bäst: socioekonomisk-eller sociometrisk status? Även vad personlighetsdraget extraversion spelar för roll som prediktor till arbetstillfredsställelse var en fråga som ställdes. Hypotesenformulerades att utifrån sociometerteorin prediceras arbetstillfredsställelse i större utsträckning än inkomst/socioekonomisk status. De insamlade svaren från enkätundersökningen bearbetades i SPSS version 22 genom en multipel regressionsanalys samt korrelationsanalyser. Endast personlig känsla av makt ficksignifikant stöd i regressionsanalysen då samtliga variabler fanns med som prediktorer, men efter en medieringsanalys fick vi stöd för att sociometrisk status predicerar arbetstillfredsställelse via personlig känsla av makt. Resultatet från regressionsanalysen (modell Enter)visade att personlig känsla av makt var den starkaste prediktorn av arbetstillfredsställelse (β=.50, p< .05) Korrelationen visade samma riktning. Den starkaste korrelationen fanns mellan arbetstillfredsställelse och variabeln personlig känsla av makt som delvis förklarar sociometrisk status(r=.57, p<.05).

 • 4649.
  Söderling, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ovesson, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Bildskapandet i montessoripedagogiken: en studie om hur man arbetar med förskolebarns bildskapande på tre montessoriförskolor2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det kommer hela tiden nya rön kring barns utveckling och lärande och något som ligger i tiden är att barn lär sig nya saker och utvecklas genom samspel och i kommunikation med andra. Ett annat aktuellt ämne är att vi lever i en bildvärld och att barnen ständigt exponeras för nya bilder och synintryck. Det är därför av stor vikt att pedagogen för en dialog med barnen kring deras bilder så att de kan lära sig att tolka egna och andras bilder, samt att använda bilden som ett uttrycksmedel. I samspel med kamrater och pedagoger kan barnet få syn på sitt eget bildskapande. I denna uppsatsen undersöker vi hur man ser på barns bildskapande inom montessoripedagogiken och hur man arbetar med bildskapande med tanke på att pedagogiken är 100år. Som metod har vi använt oss av intervjuer för att undersöka hur montessoripedagoger ser på barns bildskapande, hur pedagogiken har utvecklats och hur man idag arbetar med bildskapande på dessa förskolor. Resultatet visar att pedagogiken har utvecklats och att bildskapande tar en stor del av verksamheten. På de undersökta förskolorna arbetar man mycket efter Maria Montessoris grundtankar som bland annat innebär att barnen ska bli självständiga och att deras inre processer är viktiga. Barnen arbetar ofta individuellt och pedagogerna upplever inte att barnen har något behov av att kommunicera under arbetets gång. Pedagogerna samtalar dock gärna med barnen efteråt då de får berätta hur de har tänkt och gjort. Flera av intervjusvaren tyder på att man arbetar med dokumentation av barns bilder och för samtal med barnen kring sparat material och fotografier. Att arbeta med dokumentation som ett verktyg för reflektion och utvärdering förekommer inte i lika stor utsträckning. Pedagogerna har en medvetenhet om bildskapandets betydelse och arbetar mycket med skapande verksamhet. De svarar att det är barnens fria val som styr aktiviteterna och att de sällan planerar den skapande verksamheten. Det framkommer dock i intervjusvaren att de faktiskt planerar en hel del skapande aktiviteter och att de nästan alltid har en tanke med det de gör. Vad planerad verksamhet innebär är en tolkningsfråga. Pedagogerna lägger inte någon större vikt vid barnens samspel med varandra i de skapande aktiviteterna, utan anser att samspel är något som förekommer hela tiden och sker naturligt.

 • 4650.
  Söderlund, Eva
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ytell, Sara
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  "Om du inte ser mig finns jag inte" Om barn som bevittnar våld i hemmet: "If you don't see me I don't exist" About children who witness domestic violence.2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Children that are exposed to domestic violence are placed in a vulnerable situation and they are not been given their own identity during the family conflict resolution process. Focus is mostly directed towards the parents and their conflict-filled situation. The aim of this study is to talk with professionals and take part of their experiences with regards to the phenomenon of children who witness domestic violence. The study is conducted from a child/crime victim perspective and is restricted to men's violence against women. A qualitative method is used which consist of interviews involving representatives of BRIS, the Police, Social Service, a Woman Shelter, and two Crisis Centers with different concentrations. Our sources in the study agreed with the notion that these children which are expose to such violence ought to be defined crime victims; consequently, they will require professional help and support. The system theory and crisis theory were utilized in this study as Cullberg states in order to explain our results.

  The parents often believe that their children do not see or hear the violence when it takes place, but our sources disagree with this notion. The study concludes that there remain a lot to be done with regards to working with children which are exposed to such violence. The importance of more education and understanding of the situation which children face is a necessity and can not be overemphasized. Finally, the study highlights a need for authorities to work more together and learn from each other. The main conclusion is that there is an urgent need for the adult world to be aware of the presence of the child during an adult dispute, take greater responsibility, to consult and to act accordingly with a view of decreasing the unreported cases involving children.

90919293949596 4601 - 4650 of 5024
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf