hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
89909192939495 4551 - 4600 of 5019
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4551.
  Sundvall, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Johansson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv” En studie om årskurs åtta elevers tankar kring fenomenet mobbning 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I studien har vi undersökt hur elever uppfattar och vilka erfarenheter elever i årskurs åtta har kring fenomenet mobbning ur elevperspektiv och mellan flickor och pojkar. Vi vill med studien skapa djupare förståelse kring fenomenet mobbning inför kommande yrkesroll. Genom enkätundersökning fick vi fram vårt resultat. Resultatet visar att mobbning förekommer, men blir motsägelsefullt då övervägande elever svarat att de inte blivit mobbade eller har mobbat själva. Vi fick bekräftelse på flera av förklaringsmodellerna när enkäten sammanställdes och de olika mobbningsformerna nämns av eleverna, dock inte e-mobbning. Flickor och pojkar anser att det är mobbaren som mår dåligt och att föräldrarna har minst ansvar när det gäller mobbningens förekomst på skolan. Eleverna tror att skillnad kan finnas beroende på skolans storlek och antal elever men däremot inte i formerna av mobbning. Flickor och pojkar beskriver ordet mobbning med snarlika ord, och kan sammanfattas med citatet – ”ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv”.

 • 4552.
  Sunesson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Östergaard, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Genus, kön och jämställdhet i förskolan – en fråga om pedagogisk jämställdhetsmedvetenhet 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra förhållningssätt och handlingar i det dagliga arbetet med barnen, ur ett könsperspektiv. Vår målsättning är att studera hur traditionella könsrollsmönster överförs och hur de befästs. Genom litteratur och undersökningar har vi sökt svar på våra frågor.

  Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi har filmat pedagoger i mötet med barn. Vi har även fört löpande protokoll över barns lek och pedagogers förhållningssätt till leken.

  Genom våra undersökningar har vi fått fram resultat som visar att vi bemöter pojkar och flickor olika beroende på kön och att vår egen bakgrund påverkar oss i detta bemötande. Det enda sättet att bryta mönstret är att som pedagog bli medveten om sina egna värderingar och hur dessa tar sig uttryck i det dagliga bemötandet av barnen.

 • 4553.
  Svahn, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lisbeth, Svensson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Elevers beräkningsstrategier i subtraktion: en studie i skolår 3 och 62017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få kunskap om vilka strategier elever använder vid subtraktion samt att jämföra likheter och skillnader i årskurs 3 och 6. Enligt nuvarande läroplan ska elever under hela grundskolan få möjlighet att utveckla kunskaper i hur huvudräkningsstrategier kan tillämpas i olika matematiska och vardagliga sammanhang (Skolverket, 2011). Studiens empiri är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ i form av insamling av data, i vårt fall ett eget skrivet matematiktest. Testet innehåller uppgiftstyper av både huvudräkningskaraktär samt skriftliga beräkningar. Studien övergår sedan till kvalitativ när vi intervjuar elever i samband med vårt matematiktest. Resultaten i denna studie visar att elever använder sig av flera olika strategier när de räknar subtraktion. Elever som presterat lågt i vårt matematiktest använder sig av få strategier jämfört med elever med högre resultat. Eleverna med högt resultat använder olika strategier och är flexibla vid val av metod beroende på uppgiftstyp. 

 • 4554.
  Svahn, Kaj
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att precisera och geografiskt lokalisera kärnvärden och värdekärnor i riksintresseområden för naturvård - en fallstudie av Nordbillingen, Skövde kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen testas en metod för att precisera och lokalisera värdekärnor inom riksintresseområden. Metoden prövades genom en fallstudie där riksintresse för naturvård - Nordbillingen fick utgöra exempel på riksintresseområde. Syftet var att testa en metod för att utforma beslutsunderlag som kan användas vid bedömningar kring huruvida en förändrad markanvändning kan tänkas medföra ”påtaglig skada” på ett riksintresse eller ej. Som utgångspunkt för att definiera vad som ingick i riksintresseområdets kärnvärden användes riksintresseområdets registerblad och de aspekter som presenterades däri antogs utgöra just kärnvärden, d.v.s. det som riksintresseområdet syftar till att bevara. Ett stort antal inventeringsresultat och annan tidigare insamlad kunskap om områdets natur studerades i syfte att lokalisera var de utpekade kärnvärdena var lokaliserade, hur de hängde ihop och hur de sammanföll i värdekärnor. Det hela resulterade i identifiering av värdekärnor i riksintresseområdet vilka presenteras i kartform. Metodiken befanns således användbar, dock med vissa förbehåll.

 • 4555.
  Svalin, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Cardelli, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns inflytande i en målinriktad, resultatstyrd fritidshemsverksamhet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fritidshemmet arbetar med barns inflytande i fritidshemmets

  verksamhet där pedagogernas uppdrag inte bara är att lära barnen demokrati, utan att också

  bedriva verksamheten i demokratiska former. Syftet med vår studie är att vinna förståelse för

  barns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets målinriktade och

  resultatstyrda verksamhet. I studien görs både en historisk tillbakablick på vad tidigare

  styrdokument har sagt om elevinflytande och hur dagens styrdokument är formulerade kring

  samma fenomen. Studien har arbetats fram utifrån en fenomenologisk vinkling av barns

  perspektiv, vilket här innebär att begreppet inflytande ses som ett fenomen som har brutits

  ner till de didaktiska frågorna vad, hur och när barnet uppfattar att, och upplever sig få,

  inflytande i fritidshemmets verksamhet.

  Vi har analyserat tidigare forskning, litteratur och skolans styrdokument samt sökt empiri i

  intervjuer förlagda som samtalspromenader och genom frågeformulär för att vinna förståelse

  i ämnet. Resultatet visar att barnen upplever att de får inflytande genom olika

  mötesprocesser, men att de är mindre delaktiga i verksamhetens planering. Vidare visar våra

  resultat att barnen sätter störst värde på inflytande över kompisarna och medbestämmande i

  leken och att pedagogens närvaro har stor betydelse för om inflytande fås i den fria leken på

  fritidshemmet.

 • 4556.
  Svedberg Hallgren, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karriärplanering och kompetensförsörjning i privat företag, kommun och region2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Talent Management och Performance Management är nya begrepp som baseras på att organisationer på ett strukturerat sätt planerar för att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare samt definierar hur de ska skapa, styra och mäta en prestationskultur. Baserade på organisationens affärsmål ska strategierna framgångsrikt medföra att organisationen kan sörja för sitt behov av medarbetarkompetens som organisationens utveckling och överlevnad kräver. Jag valde att undersöka om organisationer aktivt arbetar med innehållet i begreppen. Inför studien där mitt huvudsyfte är att analysera hur stora organisationer hanterar karriärplanering och kompetensförsörjning valde jag att intervjua tre medarbetare som arbetar centralt med personalstrategiska frågor. De tre organisationer som ingår i studien, det vill säga en kommun, en region och ett privat företag hanterar organisationens behov av kompetens olika. Det privata företaget och regionen är de organisationer som centralt tagit fram strategier för att hantera organisationens behov av kompetens och båda arbetar aktivt med sitt varumärke där bland annat nöjda medarbetare ses som en framgångsfaktor. Kommunen konstaterar att de har stora pensionsavgångar men har inte arbetat fram strategier hur de ska hantera sin kompetensförsörjning och arbetar inte aktivt med marknadsföring av sitt varumärke. Regionen och det privata företaget har påbörjat en kartläggning av medarbetarnas kompetens men inte kommunen. De tre organisationerna är överens om att ansvaret för kompetensförsörjning och karriärplanering ska delas mellan organisationen och den enskilde medarbetaren.

 • 4557.
  Svenningsson, Nina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  What’s up AI?!: En undersökning kring människoliknande beteende hos chatbotar och dess påverkan på användarupplevelsen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) sprider sig genom samhället och används mer och mer inom flera olika områden. Chatbotar är en populär form av social AI som använder sig av naturligt språk för att kommunicera med användare. Det finns olika åsikter kring huruvida en chatbot ska prata och bete sig människolikt eller inte. Den ena sidan argumenterar att chatbotar ska fortsätta utvecklas för att kunna simulera mänskligt beteende och intelligens, å andra sidan argumenteras att chatbotar ska vara tydliga med att de är maskiner och att det även kan vara positivt för användarupplevelsen om chatbotar inte är alltför människolika. Dessutom finns det teorier om att ett beteende som är för människolikt kan skapa obehag hos användaren. Detta examensarbete syftar till att undersöka den diskrepans som har observerats i resultaten från vetenskapliga studier för att ge indikationer på vilka faktorer som bidrar till en positiv användarupplevelse i interaktionen med chatbotar i förhållande till hur människolika de uppfattas. Resultatet visar på att det finns en stor bredd i användares preferenser för hur en chatbot bör bete sig vilket gör det svårt att nämna specifika människoliknande faktorer som är tilltalande för en större grupp användare. Om man idag vill designa en chatbot som tilltalar så många användare som möjligt bör man ge den en officiell/formell ton samt låta den svara kort, koncist och med sofistikerade ordval och välkonstruerade meningar. För att gå vidare rekommenderas bland annat att undersöka hur chatbotar kan anpassa sitt beteende efter olika användare för att skapa en positiv användarupplevelse.

 • 4558.
  Svensson, Alexandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nylander, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur personer med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar: en allmän litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människors sätt att leva har under det senaste århundrandet förändrats.Detta har lett till att diabetes typ 2 har ökat runt om i världen. Diabetes typ 2 är enkronisk sjukdom som leder till höga blodsockervärden. Det går att fördröjasjukdomsförloppet och undvika komplikationer om man genomför livsstilsförändringar.Förändringarna kan leda till tankar och känslor hos individerna kring deras situation.Det är viktigt för sjuksköterskor med ökad kunskap om hur personer med diabetes typ 2upplever genomförandet av livsstilsförändringar. Ökad kunskap inom detta område kange personer med diabetes typ 2 förbättrade förutsättningar vid genomförandet avlivsstilsförändringar.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att öka kunskapen om hur personer med diabetestyp 2 upplever livsstilsförändringar. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom fem huvudkategorier; upplevda känslor, hinder ochmöjligheter, upplevelse av motivation, betydelse av stöd samt vikten av information. Diskussion: Utifrån resultatet framkom tre centrala fynd som diskuterades; hinder ochmöjligheter, upplevelse av motivation och betydelse av stöd.

 • 4559.
  Svensson, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tolerera mera: En studie om elevers uppfattning om hur religionsämnets syfte och värdegrundsbegreppet tolerans framkommer i undervisningen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 4560.
  Svensson, Amelia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Svensson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Buddy or Boss?: en kvantitativ studie på anställdas motivation i förhållande till ledarens ledarskapsstil och personlighet i privat och offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att undersöka ledarens påverkan på privat och offentligt anställdas motivation är aktuellt med tanke på den pågående diskussionen inom svensk politik rörande privatiseringen av offentliga tjänster. Dessutom leder världens ökande globalisering, organisationers utveckling och individens förändrade arbetskultur till att uppfattningen om ledarskap och motivation är i ständig förändring. Tidigare forskning har präglats av ett stort fokus på själva ledaren, men har på senare år riktat större uppmärksamhet mot följderna av ledarskapet. Det är även utgångspunkten i denna studie, vars syfte är att förklara hur ekonomers motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor.

  Studien har ett deduktivt förhållningssätt och undersöker kvantitativt hypoteser kring ledarskapsstil, personlighet och motivation genom en enkätundersökning riktad till ekonomer. MätinstrumentenMultifactor Leadership Questionnaire, Ten-Item Personality Inventory och Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale användes för att utforma enkäten och mäta de tre huvudkomponenterna. Studien undersökte även faktorerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och sektortillhörighet.

  Resultaten av studien bekräftar tidigare forskning genom att påvisa ett starkt signifikant samband mellan såväl transformativ ledarskapsstil och inre motivation, som transaktionell ledarskapsstil och yttre motivation. Vidare fann studien ett signifikant positivt samband mellan egenskaperna Sympatiskhet, Öppenhet och Extraversion och inre motivation samt mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre motivation. Studien kunde däremot inte bekräfta den effekt som sektortillhörighet väntades ha på sambanden mellan ledarskap och motivation, eftersom den modererande effekten antingen var obefintlig eller motsatt det förväntade. Det finns därmed ett behov av mer forskning på området ledarskap med fokus på sektorns effekt på den anställdas motivation.

 • 4561.
  Svensson, Anette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wijk, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Vuxnas upplevelse av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Diabetes förekommer hos 3-4 procent av Sveriges befolkning. Uppkomsten av diabetes är ofta relaterad till livsstil. Hur människor upplever att få diagnosen påverkar synen på sjukdom och framtid. Människor som får sjukdomen är i behov av stöd från vårdpersonal. Syfte: Beskriva vuxnas upplevelser av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus. Metod: Systematisk litteraturstudie, där 8 stycken vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Analys av artiklar resulterade i fyra olika kategorier: bemötande, hantera negativa känslor, lära genom utbildning och accepterande/anpassning. Diskussion: Det fanns kunskapsbrist om sjukdomen bland diabetespatienter. Utbildning med stöd och ett bra bemötande från vårdpersonal kan förebygga kunskapsbrist. Slutsats: Vuxna som får diagnosen diabetes mellitus behöver ha stöd från vårdpersonal och anhöriga. Patienter behöver ha kunskap om diabetes för att egenvårds-kapacitet ska kunna utvecklas.

  Nyckelord: Diabetes, stöd, upplevelse, utbildning

  Abstract

  Background: Diabetes occurs in 3-4 per cent in the Swedish population. Diabetes is often related to the lifestyle. How people experience to receive the diagnosis affects the view of illness and future. People who get the illness need support from caregivers. Aim: Describe adults experience of support after they have received the diagnose diabetes mellitus. Method: A systematic literature review, there eight scientific articles were revised. Result: The analyse resulted in four different categories: treatment, manage negative feelings, learn by education and accepting/adaptation. Discussion: The findings showed that a lack of knowledge existed of the illness among diabetes patients. Education with support and a good treatment from the caregivers could prevent a lack of knowledge. Conclusion: Adults who receive the diagnose diabetes mellitus need support from caregivers and the next of kin. Patients need knowledge about diabetes too know how to develop self care capacity.

  Keywords: Diabetes, education, experience, support

 • 4562.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  du Plessis de Richelieu, Hannes
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The never ending story: en studie om hur banker implementerar nya regelverk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ability of banks to implement regulations is important in several aspects. From the Finance Inspection ́s Point of view a successful implementation is important to protect the financial system and the consumers. For the banks it is important from a cost-benefit perspective, but also to keep customers satisfied and to maintain the right to continue banking. In spite of the advantages of successful implementation, the research in this area is limited. The aim of the study is therefore to explain how banks can implement new regulations.

  To fulfil the aim of the study we have adopted a qualitative view. Two case studies have been made in which empirics has been collected through eight semi-structured interviews. The respondents were bank employees who had been highly involved in the implementation of MiFID II and MiFIR. The empirics were thereafter analyzed with guidance from the theoretical frame of reference.

  The conclusion of the study is that the banks implementation of regulations is influenced by different factors: the cooperation between banks, the aim of the bank, the corporation culture, and the structure of the organization. The analyze has been used as a start point to create a model for how banks implement regulations. Implementation can be divided into interpretation and introduction. A major challenge is to translate the regulations and integrate them into the business activity. In order to make the employee practice the regulations, different steering mechanisms are used, for example education, information and monitoring. 

 • 4563.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En kurs utan plan?: om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 4564.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En kurs utan plan?: Om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 4565.
  Svensson, AnnaLena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Axelsson, Jennie
  Vad pratar du om?: - En studie kring innehållet i samtalet vid lunchen på förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur förskollärare samtalar tillsammans med barnen under lunchen på förskolan. Videoobservationer har genomförts av fyra legitimerade förskollärare på tre förskolor. Analysen av resultatet har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv där ett lärande sker genom utmaning, samspel och vikten av att individen är aktiv. Resultatet visar att samtalen består av tre teman; samtalets karaktär, kontrollfrågor och omsorg. Resultatet visade att alla fyra samtalen hade ganska lika karaktärer under luncherna och att de var uppbyggda på ungefär samma sätt. I tre av observationerna började lunchen med att förskollärarna samtalade om maten som serverades tillsammans med barnen. Antingen berättade förskolläraren vilken mat som serverades eller så frågade förskolläraren vad barnen skulle äta. Det som förekom flera gånger under samtalet var att förskollärarna ställde slutna eller ledande frågor till barnen där de enbart hade möjlighet till att svara ja eller nej. Detta ledde till att samtalen inte utvecklades vidare. Under samtalen ställde även förskollärarna frågor till barnen om vad de hade gjort för aktiviteter tidigare under dagen, barnen återberättade vad de gjort. Observationerna visade även att när barnen påstod eller berättade något så svarade förskolläraren vid de flesta tillfällen med fråga tillbaka till barnen. det förekom även under samtalen att förskollärarna förmedlade beteende, regler och normer som var förknippade med måltidssituationen.

 • 4566.
  Svensson, Annika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Wahlund, Britt-Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Fosterhemsvård Med fokus på metoder vid utredning av nya familjehem, metoder vid handledning/stöd samt kunskap till blivande familjehem2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  This is a study of foster homes. The focus is at the methods, used at foster homes evaluations and at guidance/support the foster homes are offered.

  En questionnaire is made in Skåne, on this theme.

  Except that, it contains a fairly lot of useful information for families who are interested in becoming foster home.

  The questionnaire is made among public and private participants who evaluates new foster homes and places children (under 18 years) in Skåne.

  Because of the low answer frequency, we can’t generalize the result of the questionnaire. But the result we have obtained indicates that Kälvestens evaluation method is used frequently.

  In the subject of support/guidance we can’t see any specific methods used. There are similarity in the way our respondents describes there work in practice, like education and guidance in group, house calls, external guidance by experts and support by telephone.

 • 4567.
  Svensson, Camilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svensson, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer som laryngektomeras på grund av huvudhalscancer - en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Total laryngektomi medför förändringar i livssituationen, både tillfälliga och permanenta. Den nya livssituationen kan bli omskakande och risken för negativ påverkan på livskvaliteten är stor.

  Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie belysa vilka faktorer som påverkar livskvalitet hos personer som laryngektomeras på grund av huvudhalscancer.

  Metod: Systematisk litteraturstudie genomfördes. 15 artiklar analyserades och sorterades in i Huvudkategorier och Subkategorier.

  Resultat: Faktorer som påverkade livskvalitet var fysiska faktorer, nutritionsrelaterade faktorer, kommunikationsmetoder, kommunikationsförmåga, ekonomi, sociala faktorer, depression och information.

  Slutsat: Livskvaliteten påverkas efter total laryngektomi. Genom att känna till vilka faktorer som påverkar livskvaliteten kan sjukvårdspersonal hjälpa och stötta personer som har laryngektomerats och de som i framtiden kommer att genomgå laryngektomi.

 • 4568.
  Svensson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Andersson, Nilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barns tidiga skrivande - En studie om förhållningssätt till barns tidiga skriftspråksförsök i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  According to the Läroplan för förskolan, Lpfö 98, are pre-schools suppose to introduce the written language and embrace childrens curiosity about the ability to communicate with the written language. The purpose with this research is therefor to study the attitudes of pre-school teachers towards three- to five years olds writing and also to shred some light over which role teachers and other adults have when children learn to write. The earlier research contains different theories about how children in pre-schools conquer the written language and the teachers role in this process. Teachers attitudes towards and thoughts about childrens early writing could be made visible through interviews with teachers who all currently work at pre-schools. The results indicate that pre-school teachers have different attitudes towards childrens early attempts to write. Their attitude is connected to their basic pedagogy outlook which effects the teachers in all aspects of their work. The results also shows that pre-school teachers and other adults play an important role in the childrens development towards being a person who can write. By letting the children play their way to new knowledge and treat them in a positive way teachers and other adults benefits the childrens development.

 • 4569.
  Svensson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Selmani, Arta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Pojkar och flickors lek utomhus i förskolan: En studie om pedagogers inställning till konstruktion av könsroller2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers inställning till vad leken och leksakerna har för roll för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll samt vad pojkar och flickor leker för lekar och vilka leksaker de använder sig av. I uppsatsen finns envetenskaplig bakgrund där olika begrepp som är centrala för studien kommer att belysas med hjälp av olika teorier. Vi har intervjuat nio pedagoger där åtta var kvinnor och en var man för att ta reda på pedagogernas inställning till vilken roll leken och leksakerna har för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll, det har också observerats en barngrupp för att kunna se vad pojkar och flickor leker med för leksaker och lekar. Dessa metoder användes för att få svar på frågeställningarna som är; Hur resonerar pedagoger kring leken och leksakernas roll för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll? samt Vilka typer av lekar och leksaker leker pojkar och flickor åt utomhus? Sammanfattningsvis visar studien på att pedagogernas förhållningssätt och hur de introducerar leksaker påverkar hur och vad barnen väljer att leka med för leksak eller vilken lek de leker. Resultaten visade även att flickor och pojkar leker med samma leksaker men att det självklart även sker att pojkar leker med typiska pojkleksaker och flickor leker med typiska flickleksaker. Detta var något som pedagogerna ansåg att man skulle respektera då det finns vissa traditionella könsmönster som visar på hur flickor och pojkar ska vara och bete sig.

 • 4570.
  Svensson, Charlott
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Biofilmforming bacteria cultured on antibacterial Surface2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: To prevent bacteria from forming biofilm on medical devices is an important challenge.Biofilm formation is associated with decreased susceptibility to antibioticsand the development of antibiotic resistance. The problem has to be solved by both preventing the formation of biofilm and development of new antibiotics directed to the formation of biofilm. Antibacterial coating on medical devices is a preventive action to decrease the risk of catheter related infections. The Bactiguard coating is one example, and has been clinically proven to reduce infections. But if the Bactiguard coating affects formation of microbal biofilm or production of extracellular polymeric substances (EPS) is not yet fully understood.

  Methods: The amount of biofilm formed on coated and uncoated surface was compared by staining of EPS. Three different bacterial species were cultured separately and together.

  Results: All three species of bacteria did form biofilm on Bactiguard coated surface. However, there was significantly less bacterial growth on the Bactiguard coated microtiter plates compared to the uncoated. Quantification of EPS was not successful. Colonization of S. epidermidis appeared differently on Bactiguard coated microscope slides after 4-8 h of culture.

  Discussion: The antibacterial effects of Bactiguard coated catheters seem to be more connected to inhibited adherence of bacteria to the surface.  The coating has to be optimized for further study on microtiterplates.

   

 • 4571.
  Svensson, Charlotte
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ledarskap ur ett genusperspektiv. I Sverige finns av regeringen fastställda mål om en jämställd arbetsmarknad. Trots detta är andelen kvinnliga chefer låg. Det finns många olika påståenden om kvinnligt ledarskap i litteratur och media till varför andelen kvinnliga chefer är så liten. Det är dock inte ofta som de kvinnor som lyckats bli ledare får göra sina röster hörda och berätta om sina upplevelser av hur det är att vara chef. Därför fokuserar denna uppsats på att låta kvinnliga chefer själva berätta vilka faktorer som har påverkat dem att välja en karriär som ledare. Uppsatsen syftar också till att försöka komma fram till om det finns några gemensamma egenskaper och någon gemensam bakgrund hos kvinnor som väljer att bli chef.

  Undersökningen omfattade sex intervjuer med kvinnliga chefer på mellannivå. Studien visade inte på att de kvinnliga cheferna har någon gemensam uppväxtmiljö eller bakgrund. Däremot visade studien att respondenterna hade gemensamma egenskaper. Undersökningen visade också att de faktorer som oftast anges i litteraturen som hinder för kvinnor att bli chefer inte stämmer överens med de hinder som de intervjuade kvinnorna upplever. De största problemen de upplever med att vara kvinna och chef är att ha kvinnliga underordnade samt att bli chef över sina tidigare kollegor.

 • 4572.
  Svensson, Dennis
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Zia, Sahar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  How can universities use E-marketing to attract students?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how various universities address E-marketing activities as a help for attracting more students. The key issue was to add knowledge by investigating and understanding E-marketing activities in combination with parts of Promotion Mix, and Relationship Marketing. Three universities in the south of Sweden were interviewed. A qualitative research method was applied, in combination with an deductive approach.

  Theories regarding the above mentioned elements were investigated and compared with data from semi-structured interviews of universities’ communication departments. Findings showed that in general universities are taking E-marketing into consideration, and understand the importance of its implementation. Yet, they have not applied all the activities which could have been to their advantage. Findings also showed that the universities’ most efficient E-marketing tool was their websites, as it could be appreciated by both current and potential students. In addition, Relationship Marketing and Promotion Mix seemed, in all universities, as a proper complement for E-marketing. However, it appeared that both elements were not implemented to their fullest either.

  This study could be of use to both practitioners and academics. The study shares information and knowledge of marketing channels which can be useful, yet, have not been used to their full capacity. Practitioners may benefit from the theory and findings, which show how higher education is adjusting to the technological revolution.

 • 4573.
  Svensson, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arvidsson, Lovisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Instängd mellan fyra väggar": en litteraturstudie om patienters upplevelser av isolering på grund av smittsam sjukdom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Runt om i världen används isolering på grund av smittsam sjukdom för att förhindra en vidare smittspridning på sjukhus och i samhället. Utformning av isolering har utvecklats över flera århundraden i dagens samhälle förekommer isolering på vårdavdelningar på allmänna sjukhus. Isolering innebär att patienter begränsas både fysiskt och psykiskt från en interaktion med sjukvårdspersonal och närstående. Patienter i isolering är sårbara och utsatta och det krävs därför en förståelse hos sjukvårdspersonal för denna patientgrupp för att utforma relevanta omvårdnadsåtgärder.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av isolering på grund av smittsam sjukdom.

  Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, CINAHL Complete och PsycINFO. Granskning och analys skedde utifrån en granskningmall från Högskolan Kristianstad och Fribergs analysmodell. 

  Resultat: Patienters upplevelse av isolering på grund av smittsam sjukdom redovisas i fyra huvudkategorier vara bakom stängda dörrar, behovet av att få besök, isoleringsåtgärdernas inverkan på vården och kunskap skapar trygghet samt åtta subkategorier. Ett enskilt rum skapade ett privatliv men det orsakade även en ensamhet och rummets utformning var därför betydelsefullt. Regelbundna besök från sjukvårdspersonal och närstående förbättrade upplevelsen. En del patienter upplevde att vården inte blev påverkad av isoleringsåtgärderna medans en del upplevde att den blev påverkad. Genom tydlig information om isolering förbättrades upplevelsen.

  Slutsats: Ökad förståelse hos sjukvårdspersonal kan medföra en förbättrad upplevelse hos patienterna av isolering. Sjukvårdspersonal kan genom flera spontana besök och en tydlig information förbättra upplevelsen av isolering. Information kan i sin tur öka patienternas förståelse för isolering vilket skapar en trygghet. 

 • 4574.
  Svensson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Faktorer som relaterar till rökvanor bland svenska 11- och 15 åringar: en kvantitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Folkhälsa berör många samhällsområden och det är mycket viktigt att alla människor tar del av information och kunskap om hälsa. Rökning är en stor fara för folkhälsan som ständigt är aktuell och många projekt påbörjas just för att få en minskning av tobaksanvändning och förhindra ohälsa på grund av rökning. Särskilt viktigt är det att studera rökning bland unga. Syftet med den här uppsatsen är studera hur rökvanor ser ut och förändras bland ungdomar vid 11 och 15 års ålder och hur rökvanorna kan relateras till alkoholvanor, socioekonomi och fysisk aktivitet. Metoden innebar användning av enkätdata från Statens folkhälsoinstituts färdigställda enkäter. Undersökningen handlar om Skolbarns hälsovanor och genomförs vart fjärde år sedan 1985/1986. De utvalda ungdomarna i studien var de som var födda år 1994 och det var 3465 som svarade. De var då 11 respektive 15 år när de svarade på enkäterna. Resultatet efter bearbetning i programmet SPSS visade att fler flickor än pojkar röker men att pojkarna hade en tidigare rökdebut. De som röker trivdes i mindre grad med livet än icke rökare. Även minskat intresse från föräldrar, brist på fysisk aktivitet och ökad stress var faktorer som gick hand i hand med barnens rökning.  Resultatet påpekar att det är viktigt att börja med insatser i tidiga tonåren då det kan förhindra början på tonåringarnas rökvanor. Även att koppla ihop denna insats mot rökning med alkohol då faktorerna tycks hänga samman. En viktig faktor för som relaterar till lägre andel rökande tonåringar är föräldraengagemang.  Att arbeta för en ökad fysisk aktivitet på fritiden kan också vara en faktor som kan medföra en minskning av rökning.

 • 4575.
  Svensson, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Holmberg, Linda
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Pedagogers tal om sin roll i leken2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet är en studie av pedagogers tal om sin roll i leken. I litteraturdelen följer teorier och definitioner kring leken. Undersökningen bygger på intervjuer och frågeformulär med pedagoger i förskolan. Vi kom fram till att pedagogerna talade om leken på ett positivt sätt och var medvetna om lekens betydelse för barnen. Pedagogerna deltog i leken när de blev inbjudna av barnen. När något barn var utanför och när barnen inte kom igång med någon lek. Det framkom också att pedagogerna upplevde tidsbristen som ett stort hinder för att kunna deltaga i barnens lek.

 • 4576.
  Svensson, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Inga duvungar av uggleägg: En studie om den socioekonomiska segregationen i samhällskunskapsundervisnigen på gymnasiet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka hur lärares uppfattningar om elevers socioekonomiska bakgrunder inverkar på studierna och undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet, samt mot bakgrund av detta avhandla mer allmänna frågor och problem om skolan som institution för jämlikhet och likvärdighet.

  Utifrån detta syfte har tre gymnasielärare i samhällskunskap på gymnasiet intervjuats. Dessa intervjuer har sedan genomgått en ideologikritisk analys utifrån den teoretiska utgångspunkten, som utgörs av den dialektiska materialismen. Resultatet av analysen visar att lärarna tillsammans med utbildningssystemet i stort styrs av en dominerande utbildningsmässig diskurs, som tilltalar de elever med studietradition från hemmet i större utsträckning än de utan. Således sker det en utbildningsmässig segregation inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet beträffande elevers socioekonomiska bakgrund

 • 4577.
  Svensson, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Språk och integration - En utvärdering av ett kommunalt projekt under utveckling i Kristianstads kommun2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Problem/bakgrund: Det finns invandrare som efter flera års boende i Sverige av olika anled-ningar inte lyckats lära sig att tala och/eller skriva svenska i sådan utsträckning att det genererat till självförsörjning som följd av fast arbete eller anställning. Projektet som utvärderats har sin utgångspunkt i att försöka öka svenska språk och skrivkunskaper till dessa personer i en sådan utsträckning att det kan leda till självförsörjning och integrering i det svenska samhället. Språket ses som en av de enskilt viktigaste faktorerna för en integrering i det nya sociala landskapet.

  Syfte: Syftet är att genom en fallstudie (innehållande flera kompletterande metoder) utvärdera ett kommunalt projekt som är under utveckling. Fallstudien omfattas av en målutvärdering och en processutvärdering; målutvärderingen problematiserar kring projektets långsiktiga målsättningar som består av integrering och stärkt självkänsla. Processutvärderingen problematiserar kring deltagarnas upplevelser gällande den praktiska verksamheten.

  Beskrivning: För att på bästa sätt svara upp mot uppdragets komplexa karaktär har en fallstudie valts som arbetsstrategi. Utvärderingen är kvalitativ och bygger på ett explorativt materialinsamlande innefattande dokumentstudier, deltagande observation och intervjuer. Dokumentstudier gjordes mot bakgrund till att dels sätta mig in i en för mig ny organisation, samt dels för att få en översikt av tidigare projekt. Deltagande observationer gjordes för att få insyn i den praktiska verksamheten samt för att etablera en kontakt med kommande intervjupersoner. De deltagande observationerna gav även kunskap som var viktig för att formulera och kanalisera de olika frågorna som ligger till grund för kommande samtalsintervjuer; denna kunskap går bara att erhålla genom att närvara vid levande gruppdynamik. Fem intervjuer gjordes med deltagare i verksamheten och ytterligare sex intervjuer/samtal hölls för ett insamlande av kringinformation.

  Det totala arbetet består av en magisteruppsats och en rapport tillsammans. Strukturen har inordnats efter arbetets karaktär och metod- samt teoriavsnittet har förlagts till appendix.

  Resultat: resultaten visar på att projektet som utvärderas uppfyller sin funktion mot antaganden att lära ut svenska till invandrare. Vidare visar resultat på hur språket är ett vitalt integreringsinstrument.

 • 4578.
  Svensson, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Why did't Reagan invade Rhode Island instead?: En studie om Ronald Reagans motiv till att USA skulle intervenera på Grenada.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien behandlar de motiv den amerikanske presidenten Ronald Reagan fann till att USA skulle intervenera på Grenada, samt hur denna motivbild skapades. Som teori användes John J Mearsheimers offensiva realism och metoden tog sin utgångspunkt i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursanalys. Materialet som undersöktes bestod av texter och uttalanden med Reagan som avsändare. I analysen visade sig både motiv tillhörande den realistiska och liberala diskursen. Den liberala diskursen var dock underställd den realistiska, vilket visade på en hegemoni för den senare.

 • 4579.
  Svensson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Velin, Cindie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Monokulturellt i det mångkulturella: en kvalitativ studie om hur historielärare bedriver undervisning med en mångkulturell elevsammansättning2011Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I forskning om den mångkulturella skolan ges stort utrymme åt undervisning som bedrivs där i stort. Litet fokus riktas dock specifikt till historieundervisningen och historieämnet. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare i historia bedriver sin undervisning med en mångkulturell elevsammansättning.Den teoretiska utgångspunkten utgörs av socialkonstruktivismen, metoden i sin tur är kvalitativ och tar sin utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer av respondentkaraktär. Respondenterna utgjordes av sex stycken lärare i historia som undervisade på mångkulturella högstadieskolor i nordöstra Skåne. Råmaterialet från intervjuerna analyserades med hjälp av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalys.Resultatet visade att det fanns två diskurser beträffande historieundervisning med den mångkulturella elevsammansättningen. Den ena diskursen betonade en monokulturell undervisning, där stor uppmärksamhet riktades mot europeisk historia. Den andra diskursen betonade en interkulturell undervisning med hänsyn till elevernas skiftande ursprung. Den monokulturella diskursen fick stort utrymme vilket ur socialkonstruktivismens postkoloniala synvinkel kan tolkas som att den anses stå högre och vara mer berikande än den interkulturella.

 • 4580.
  Svensson, Helene
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "De ehh jag, de e jag som bestämmer": en kvalitativ intervjustudie om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i Klippans kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4581.
  Svensson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Svensson, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Åberg, Jennie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Lek och relationsskapande: Pedagogers syn och tankar kring lek och relationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger talar om och beskriver sina tankar kring leken som relationsskapande samt hur de tänker kring hur lek och relationer kan inverka på trygghet, gemenskap och tillhörighet i förskolans verksamhet.För att skapa en större förståelse utifrån syftet har studien utgått ifrån följande frågeställningar: • Hur beskriver pedagogerna att lek kan användas för att främja relationsskapande? • Vilken inverkan anser pedagogerna att relationer kan ha för trygghet och det sociala samspelet? Studien grundas i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma pedagoger som arbetar med barn i åldern ett till tre år, samt en pedagog som arbetar med barn i åldern tre till fem år. Likheter och skillnader har därmed kunnat synliggöras i arbetssätt och tankar kring barns relationsskapande och hur leken kan användas i processen för att skapa relationer och samhörighet både barnen emellan liksom mellan barn och pedagoger. Forskningsbakgrunden påvisar att exkludering är ett vanligt fenomen medan resultatet från denna studie fokuserar på hur pedagoger kan arbeta inkluderande för att skapa samhörighet och trygghet i förskolans verksamhet. Resultatet från studien har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv liksom den relationella pedagogiken där vikten av en genuint intresserad och emotionellt närvarande pedagog belyses som viktig både för att stödja barn i lek och i skapande av relationer. I diskussion har resultat och analys knutits an och problematiserats utifrån tidigare forskning. Här belyses även studiens metodval och hur det kan ha inverkat på studiens resultat och analys.

 • 4582.
  Svensson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vallin, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "När barnen löser sina konflikter själv så hör man oftast sin egen röst själv": En gruppintervjustudie om förskollärares uppfattning av konflikthantering i barngruppen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattning av konflikthantering i barngruppen. En gruppintervju har genomförts med tre förskollärare från en förskola. Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Resultatet har analyserats utifrån fenomenografin, som fokuserar på individers olika sätt att uppfatta fenomen de tidigare erfarit. Resultatet har utifrån frågeställningarna samt syftet delats in i tre olika teman, vilka är konflikter, metod/strategi och förskollärares uppfattning av konflikthantering. Resultatet visade att förskollärarnas syn på konflikthantering ligger till grund för hur de hanterar konfliktsituationer. Grunden för deras uppfattning av konflikthantering är beroende vilka konflikter de tidigare mött som de sedan skapar sig erfarenheter och kunskaper utifrån. Resultatet visade även att förskollärarna var överens om att uppfattningen av konflikthantering var individuell och personlig utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Det framgick även att förskollärarna hade liknande definition av begreppet konflikt men att de aldrig tidigare diskuterat begreppet i arbetslagen. De hade dessutom inte någon uttalad strategi för hantering av konflikter, dock framkom det i gruppintervjun att de använde sig av varierande strategier. Ingen av förskollärarna ger uttryck i gruppintervjun för att de använder sig av förebyggande arbete. Dock framgick det att deras förebyggande arbete var att introducera kommunikation tidigt i barnens liv och att det på så sätt blir ett redskap de kan använda.

 • 4583.
  Svensson, Ingmari
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Hur pedagoger uppfattar begreppet en skola för alla: Gruppintervjuer med olika yrkeskategorier verksamma i en f-6 skola.2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studien är kvalitativ och utgörs av halvstrukturerade gruppintervjuer med olika yrkeskategorier verksamma i en f-6 skola (förskoleklass till och med årskurs 6). De olika yrkeskategorierna är alla pedagoger men verksamma inom olika områden, vilka är årskurs 1-3, årskurs 4-6, specialundervisning, förskola/fritidshem och elevvård.

  Syftet med studien är att undersöka hur olika yrkeskategorier verksamma i en f-6 skola ser på kunskap, skolans organisation och specialundervisning, i förhållande till de i läroplanen (Lpo 94) fastställda strävansmålen, att verka för en skola för alla

  I andra kapitlet i läroplanen (Lpo 94) talas det om strävansmål och uppnåendemål, där strävansmålen anger inriktningen på skolans arbete och där uppnåendemålen anger vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Strävansmålet är samhällets uppdrag till skolan och ska vara utgångspunkten för skolans planering. Det ska leda till diskussioner om kunskap och organisation i en skola för alla.

  I resultatdelen framkommer pedagogernas olika tankar kring kunskap, skolans organisation och s ecialundervisning, vilket i sin tur kan härledas till två perspektiv på kunskap, ett individperspektiv och ett relationsperspektiv. Individperspektivet utgår från vad eleven är, medan relationsperspektivet utgår från vem eleven är i förhållande till sin omgivning.

 • 4584.
  Svensson, Jimmy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur påverkar VD:n företagets CSR-redovisning?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Industrialiseringen de senaste århundrandena har medfört att välståndet i många länder har ökat oerhört. Dock har utvecklingen också medfört att ekosystem, mark, luft och vatten har tagit skada. Företag som blir tillräckligt stora och mäktiga kan även skada sin sociala omgivning genom att ignorera frågor som gäller till exempel anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. Krav har därför kommit från omgivningen att företagen bör arbeta för att minimera sin skadliga inverkan på miljön och samhället. I och med detta har CSR-redovisning kommit att bli aktuellt. Syftet med denna studie är att förklara hur VD-relaterade faktorer påverkar företags CSR-redovisning.

  En deduktiv ansats och en kvantitativ metod har valts. Med hjälp av befintlig teori har tolv hypoteser tagits fram för att testas empiriskt. Hypoteserna berör hur VD-variablerna ålder, besittningstid, branscherfarenhet, ägande, bonus och kön påverkar CSR-redovisningen i ett företag.

  Studien slår fast att det finns ett negativt samband mellan VD-ägande och CSR-redovisning men att det inte finns något stöd för att VD-besittningstid, VD-branscherfarenhet, VD-ålder, VD-bonus eller VD-kön påverkar CSR-redovisningen. Faktumet att VD-ägande och CSR-redovisning var negativt korrelerade var inte i linje med de teorier som användes i studien vilka föreslog att sambandet skulle vara positivt. Studien har således uppdagat att befintliga teorier behöver utvecklas ytterligare för att förklara hur VD-ägande påverkar CSR-redovisning.

 • 4585.
  Svensson, Joakim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Johansson, Ulf
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Som en skygg hund”: -En litteraturstudie om personers upplevelse av att leva med schizofreni2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En procent av den svenska befolkningen får någon gång i livet diagnosen schizofreni. Sjukdomen kan leda till funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Det kan vara svårt att förstå upplevelsen av att leva med schizofreni. Det finns positiva symtom som rösthallucinationer och vanföreställningar, det finns även negativa symtom som viljelöshet, apati och osocialt beteende. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med schizofreni. Metod: Litteraturstudie baserad på sexton kvalitativa artiklar. Resultat: Åtta kategorier erhölls utifrån analys av personers upplevelser av att leva med schizofreni, utöver detta identifierades utanförskap som ett övergripande tema. Diskussion: Utanförskapet berodde på en oförstående omgivning som i sin tur delvis berodde på stigmatisering av personer med schizofreni. Personer med schizofreni valde att isolera sig vilket delvis kunde bero på ekonomiska svårigheter. Sjuksköterskan kan vara en viktig del i att personer med schizofreni återhämtar sig och kan bryta upplevelsen av utanförskap. Slutsats: Vid omvårdnaden av personer med schizofreni kan det vara avgörande att sjuksköterskan är medveten om och arbetar aktivt för att bryta det upplevda utanförskapet. Denna studie kan vara en påminnelse om vilka områden som sjuksköterskan kan beakta vid omvårdnaden av personer med schizofreni.

 • 4586.
  Svensson, Joanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Haugland-Karlstad, Kristine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Idrott och särbegåvning: Fem lärares syn på särbegåvade elevers möjlighet till utveckling inom kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet.2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan är ett forum där varje elev har olika förutsättningar, förmågor och erfarenheter. Alla elever har rätt att utvecklas inom samtliga ämnen, vilket föranleder att läraren bör anpassa undervisningen utifrån flera perspektiv och många olika individers behov. Idrott och hälsa A är en kurs inom vilken det finns en stor bredd där en rad olika moment skall få ta plats. I en klass kan det förekomma stor variation mellan elevers förutsättningar, där alla har olika förmågor och där somliga elever har särskild fallenhet för vissa moment. Vilka rättigheter har elever med särskild fallenhet inom moment som till exempel basket, simning och friidrott? Ger kursen Idrott och hälsa A möjligheter för dem att utveckla och fördjupa kunskaper, färdigheter och förmågor inom den specifika idrotten? Undersökningens syfte var att genom intervjuer studera vilka erfarenheter fem lärare som undervisade i kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet har då det kommer till att arbeta med elever som är särbegåvade inom en specifik idrott. Samt vilka möjligheter respektive svårigheter de såg med att arbeta utvecklande med dessa elever. Genom kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare i Idrott och hälsa har dessa respondenter fått dela med sig av sina erfarenheter och tankar inom studiens område. Resultatet visade att lärarna inte anser sig vara skyldiga att utveckla de särbegåvade eleverna inom deras specifika idrotter. Däremot kunde respondenterna se att det finns mycket inom ämnet som de särbegåvade eleverna kan ta med sig till sitt idrottsutövande, framförallt teoretiskt där moment som kost, stress, sömn med mera finns med som en viktig del i ämnet.

 • 4587.
  Svensson, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Johansson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  IUP – Hur arbetar man med individuella utvecklingsplaner i skolan? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I vår undersökning kommer vi att visa hur man använder sig av IUP-individuella utvecklingsplaner i skolan. Vi kommer att utgå från dessa frågeställningar:

  Hur följer man elevernas utveckling med hjälp av IUP? Hur går det till när man arbetar med IUP i skolan?

  I litteraturgenomgången tar vi upp vad som redan finns forskat kring IUP. Vi har funnit att IUP tydliggör elevernas utveckling på deras egen nivå och konkretiserar de mål som eleverna, enligt styrdokumenten, läroplaner och kursplaner, ska uppnå. Vi jämför sedan resultaten av våra intervjuer med det som redan finns framforskat från andra forskningsstudier.

 • 4588.
  Svensson, Jonny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjögren, Olga
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilsson, Ann-Christin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters förståelse för erhållen läkemedelsinformation vid utskrivning från sjukhus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  It’s known that the drug information patients get at discharge from hospital is often insufficient. Patients’ ignorance of which drug they use and how to take them can lead to drug related problems, can cause suffering and heavy expenses.

  The aim of this study was to shed light on the patients’ understanding for drug information, which was given at discharge from hospital. The literature survey was used as a method and based upon a systematic choice of scientific articles, which were found in different databases during the period of April 1 to May 31, 2008.

  The result from eighteen chosen articles showed that there were problems in patients’ understanding of their drug information. The understanding could be influenced by different factors, among other things: age, number of prescribed drugs, how much and what kind of information the patients got at discharge. The patients thought the information they got from the nurse and the doctor had the same quality. The understanding for the drug treatment increased when the drug information was delivered in both verbal and writing and at a follow-up telephone call or meeting at home. When the understanding for the their drug treatment got better, the compliance increased and the drug related problems decreased.

  The conclusion is that the nurse plays an important role to inform and educate the patients about their drug treatment and to follow up the patients’ understanding.

 • 4589.
  Svensson, Josefine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thorson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Nej, nej inte färdig (viftar med fingret)”: En observationsstudie om samspel och kommunikation på en mångkulturell förskola.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien skrivs inom ramen för förskollärarprogrammet inom utbildningsvetenskap. Syftet med studien var att ta reda på hur barns samspel och kommunikation fungerade i en mångkulturell förskola. Vi har observerat barn i åldrarna 3-4 år. Frågorna som vi ville ha svar på var: Hur samspelar barn med varandra i den fria leken på en mångkulturell förskola? Vilken typ av kommunikation förekommer i samspelet?

   

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och i bakgrunden talas det om uppdraget i och fördelar med ett mångkulturellt samhälle. I resultatet framkommer att barnen kommunicerar i samspel med varandra med hjälp av det verbala språket, kroppsspråket och det emotionella språket. Genom att kombinera de olika språken kan barnen lättare uttrycka sig. Resultatet visar att det emotionella språket och kroppsspråket har stor betydelse för barnen i den mångkulturella förskolan, barnen söker också varandras uppmärksamhet ofta och på olika sätt. I diskussionen lyfter vi frågan om hur och varför barnen använder sig mycket av det emotionella språket i samspelet med varandra. Slutsatsen i arbetet blev att barnens användande av multimodal kommunikation gjorde det lättare för barnen att kommunicera och samspela med varandra.

 • 4590.
  Svensson, Karolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Om närvaro i förskolan och pedagogers arbete med att stimulera närvaro2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4591.
  Svensson, Karolina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Myhre, Nathalie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Insights about the Swedish ethical consumer: a study on consumer behavoiur towards fairtrade coffee2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fairtrade is one way to reach sustainable development in emerging countries, for example South America and Africa. Lately, Fairtrade has become highlighted and popular. This has led to studies on consumers’ view on Fairtrade, for instance in Belgium and America. Among the previous studies, the ethical consumer has been identified. At the moment, there is no research done in Sweden on who the Swedish Ethical Consumer is, regarding purchases of Fairtrade coffee. Therefore, with this thesis we want to fill the research gap on identifying the Swedish Ethical Consumer and which factors that influence him or her in the purchase decision.

  The study was performed on Swedish coffee consumers on Facebook. Different factors such as consumer related, environmental related, and product related, are measured to see if there is any relationship between these factors and how they influence the Swedish Ethical Consumer. With help from a snowball sampling technique and a self-administrated survey, 111 answers were collected. From that, we could identify the Swedish Ethical Consumer, given this sample.

  The result showed that product and demographics seemed to be the most affecting factors on ethical consumer behaviour. For this sample, brand (taste) of the product was by far the most popular product related factor to consider when buying coffee. From the environmental factors, the demographics were of greatest matter. Attitudes and knowledge were the most important consumer related factors. It seems like a majority of the respondents who think that Fairtrade is important (attitudes) also do buy Fairtrade coffee. Also, the respondents who possess much information (knowledge) about it tend to buy it.

  This study contributes to fill the gap in the lack of studies of Swedish Ethical Consumer behaviour. The conclusions can be used as a guideline and tool for companies to brand a new product. It could also be helpful for organisations to provide more information about Fairtrade to the consumers.

 • 4592.
  Svensson Liljegren, Christina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogers syn på utevistelse i förskolan:  2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att försöka få en större förståelse för vad utevistelse betyder. Men även hur de intervjuade pedagogerna resonerar och uppfattar utevistelsens betydelse i förskolan.

  Metoden som har använts är semistrukturerad intervju med frågor som är öppna, för att därmed kunna komma med följdfrågor, där de intervjuade kan utveckla sina svar.

  Fyra pedagoger från två olika förskolor har intervjuats, deras erfarenheter som förskollärare varierar mellan 1,5 – 35 år i yrket.

  Resultatet visar att pedagogerna anser att utevistelsen är en viktig aktivitet i förskolan, som dock inte utnyttjas i den utsträckning som den borde. På de förskolor som undersöktes, bestod barnens utevistelse av mycket fri lek där de i hög grad själv kunde välja vad de ville göra när de var ute. Det gjordes också promenader och kortare utflykter som var mer strukturerade.

 • 4593.
  Svensson, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Trulsson, Karin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Hälsofrämjande faktorer ur barns perspektiv: En intervjustudie med barn i förskola och förskoleklass2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is about children’s voices and their reflection in what causes them Wellbeing duringschool. The aim is also to clarify children’s reflections when they learned something difficult and how they are experiencing support. The theoretical foundation is based on Antonovsky KASAM theory and Scheffs theory with the processing and interpretation toward hermeneutics perspective. This essay is based on a qualitative method with semi-structured interviews. The empirical foundation is based on interviews with 7 children in preschool and 6 children from kindergarten. The resultat shows that being with friends and participations with other pupils are important for young children’s prosperous and wellbeing. Result also shows that mathematics and science are subject which pupils found difficulty and leaned on friends for help. Majority of children experience that their teacher listened and were there to help when they needed support.The conclusion is that health-promoting factors from children’s perspective is showing us that feeling safe and being able to participate with other friends promote wellbeing for children.Children who didn´t have any friends or stable friendship also didn´t like school. This study shows that liking school has a connection with meaningful friendship and a feeling off belonging.

 • 4594.
  Svensson Lindberg, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Masskulturen och skolan: Om svensklärares och elevers förhållande till film och ett vidgat textbegrepp.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en studie som visar vilken relation svensklärare har till ”det vidgade textbegreppet” och hur de förhåller sig till filmen som en del av ”det vidgade textbegreppet”. ”Det vidgade textbegreppet” är en relativt ny syn på vad ordet text innebär, där bland annat film, musik, drama och det talade språket även benämns som texter. Uppsatsen inleds därför med att redogöra för vad skolans styrdokument säger om ett vidgat textbegrepp för att sedan följas upp med utdrag ur svensklärarföreningens årsskrift där nya förhållningssätt till texter presenteras. Därefter redogörs för textens och läskunnighetens historia med olika syner på skilda texttyper och lässtilar.

  Den metod som använts vid undersökningen med fem lärare är kvalitativ och har utförts med semistrukturerade intervjuer. Elevundersökningen har istället bestått av en kvantitativ form där trettiotre respondenter i årskurs nio fått svara på enkäter.

  I resultatdelen redogörs det bland annat för lärares olika synsätt på att de nya texterna bör vidgas och ges plats i undervisningen samtidigt som lärarna måste utmana sin egen syn på vad som är dålig respektive bra text, i avsikt att använda sig av det som eleverna tycker om i undervisningen. En medvetenhet om att olika kulturella bakgrunder existerar såväl mellan lärare och elever som mellan elever och elever är också något som benämns som viktigt att ha i åtanke när det gäller att arbeta med olika texter.

 • 4595.
  Svensson, Linn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Åkesson, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Leken i förskolan: en studie om hur pedagoger ser på lek2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är attstudera hur pedagoger inom förskolan ser på leken. Leken är en viktig del avbarnens liv. Den framhålls i både läroplan och inom forskning som viktig förbarn och deras utveckling, då man menar att det är i leken som barn utvecklasbåde fysiskt och psykiskt. I vår forskningsbakgrund redogör vi för forskningkring lekens betydelse och leken i förskolan. Vi redogör även för historiskaforskningsteorier om lek, som har haft inverkan på hur förskolan och dessläroplan utformats. Vårt metodval för att undersöka detta är kvalitativa intervjuer.Vi har hämtat inspiration ur det sociokulturella perspektivet när vi analyseraderesultaten av vår undersökning.

   

  Resultatet som framkommit påvisarpedagogernas medvetenhet om lekens betydelse i relation till lärande. Lek sessom något nödvändigt för lärandet, det går hand i hand.  Resultatet av vår studie visar också att pedagogensroll och förhållningssätt är mycket avgörande i förhållandet till lek ochlärande, enligt våra informanters uppfattning.

 • 4596.
  Svensson, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämförande studie av vänster kammarvolymer och vänster kammarmassa hos hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion och friska kontroller2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är en hjärt-kärlsjukdom som drabbar allt fler människor i världen. Varje år söker ungefär en miljon patienter i U. S. A vård för symptom för hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt delas in efter ejektionsfraktion, bevarad och reducerad. Vid bevarad ejektionsfraktion är det ofta en sämre fyllnad av vänster kammare. Magnet resonans tomografi (MR) är en undersökningsmetod som använder kroppens egna vätejoner för att skapa en bild med hjälp av ett starkt magnetfält och anses vara ”gold standard” för att mäta hjärtats volymer och massa. Syftet med den här studien var att jämföra vänster kammarvolymer, massa och funktion hos hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion och friska kontroller. Sju patienters och åtta friska kontrollers hjärtan undersöktes med magnetkamera på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Bilderna analyserades genom manuell utlinjering av vänster kammare. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna kunde visas. I motsats med tidigare studier visade den nuvarande studien ingen skillnad i vänster kammarvolymer, massa och funktion. Dock kan den nuvarande studien anses vara begränsad på grund av det låga antalet patienter och kontroller. 

 • 4597.
  Svensson, Magdalena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Svensson, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hur är mitt barn på förskolan?: en studie om i vilken utsträckning föräldrars förväntningar uppfylls under ett utvecklingssamtal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I förskolan sker det dagliga möten mellan föräldrar och pedagoger där övergripande information om barnet utbyts. Utöver dessa dagliga möten ska föräldrarna enligt regeringen (Regeringens prop. 2004/05:11) erbjudas utvecklingssamtal en gång per termin. Det finns inga klara riktlinjer för hur ett utvecklingssamtal ska gå till, men syftet är att pedagoger och föräldrar för en gemensam dialog där en helhetsbild av barnet skapas. Syftet med den här undersökningen är att jämföra hur föräldrarnas förväntningar överensstämmer med det material som förskolorna använder som observations- och samtalsunderlag inför och under ett utvecklingssamtal. En kvalitativ studie har genomförts genom att ett frågeformulär, en såkallad self-report, skickades ut till föräldrar på två olika förskolor i en medelstor kommun i södra Sverige. De insamlade self-reports jämfördes sedan med tre olika samtalsunderlag som används inför eller vid utvecklingssamtal inom förskolor i samma kommun. Resultatet visar att föräldrarna vill få information om sina barns utveckling, sociala samspel, förskoleverksamhet samt huruvida deras barn är i behov av stöd. Samtalsunderlagen uppfyller till viss del föräldrarnas förväntningar, samtidigt som studien visar att underlagen har vissa brister.

   

 • 4598.
  Svensson, Magnus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Slumpen i texten: en begreppshistorisk studie av slump2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som mål att undersöka hur begreppet slump har använts i olika typer av litteratur. Jag kommer fokusera på själva begreppet, och inte fenomenet som sådant och använder mig därför i denna uppsats av begreppshistoriska metoder och teorier.

  Slumpen berörs ofta i vår tid - både i det talade språket och i litteraturen – och begreppets användningsområde är ibland bredare – eller smalare – än dess egentliga mening, om det nu ens finns en sådan. Slump definieras i Nationalencyklopedin som ''inom sannolikhetsteorin benämning på det oförutsägbara.'' Mitt intresse för ämnet ligger i att identifiera olika historiska definitioner av samt olika syner på slumpen. Även i vår tid betyder slumpen något annat i matematisk mening än i folkmun. Tyke och Fortuna är två gestalter som fått bära lyckans, ödets och slumpens fenomen, men vad har hänt sedan dess? Vem har burit slumpens namn?

 • 4599.
  Svensson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barn i sorg - ett arbete om pedagogers kunskaper, möte och arbete med barn i sorg2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet jag vill uppnå med detta arbete är att sprida kunskap om barns sorg och hur denna kan yttra sig. Jag vill även ta reda på hur en pedagog kan förbereda sig själv samt sina elever på sorg, hur pedagogen bör möta och arbeta med barn i sorg samt vart pedagogen kan vända sig om denne är i behov av extra hjälp. I litteraturgenomgången redogör jag bland annat för barns sorgeprocess, krisens faser, sorgereaktioner samt pedagogens möte, kommunikation och arbete med barn i sorg. Jag belyser även kort skolans krishantering. I den empiriska delen har jag genom intervjuer undersökt sex pedagogers erfarenheter beträffande barn och sorg. Jag har även undersökt dessa pedagogers kännedom om skolans handlingsplan. I resultatdelen har jag sammanfattat och redovisat delar av det som framkom under intervjuerna. I diskussionen jämför och diskuterar jag resultaten från intervjuerna med litteraturen jag läst. I diskussionen väver jag även in mina egna tankar och värderingar. Det slutliga resultatet pekar på att de sex pedagoger vilka jag intervjuade, inte har tillräckliga kunskaper för att på bästa sätt kunna möta och arbeta med barn i sorg.

 • 4600.
  Svensson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Eriksson, Heléna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kommunikation i förskolan: pedagogens kommunikation med yngre barn i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt som pedagogen kommunicerar med yngre barn i förskolan. I litteraturen kan man läsa om den sociokulturella teorin, vad kommunikation är och vad pedagogen har för roll. För att ta reda på vilka sätt pedagogen kommunicera med yngre barn i förskolan gjordes observationer i tamburen vid utgång. Här får pedagogen möjlighet att kommunicera om matematik, kroppsuppfattning, höger, vänster m.m. När observationerna utfördes var det snö och kallt ute. Då behövde barnet mycket kläder på sig, vilket gjorde att pedagogen fick en längre tid att kunna föra en dialog tillsammans med barnet. Det gjordes 17 observationer på nio olika avdelningar på fyra olika förskolor. För att se resultatet av observationerna gjordes en tabell, där kan utläsas på vilka sätt pedagogen kommunicera till det yngre barnet. Resultatet tyder på att pedagoger använder sig mest av pedagogisk dialog med yngre barn i förskolan.

89909192939495 4551 - 4600 of 5019
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf