hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
78910111213 451 - 500 of 5147
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Artebrant, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Arvidsson, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Specialpedagogiska insatser - för elever i läs- och skrivsvårigheter 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet omfattar en undersökning om specialpedagogik för elever som befinner sig i läs – och skrivsvårigheter. Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka, personella och ekono-miska, insatser som görs för elever som befinner sig i läs – och skrivsvårigheter och som därmed är i behov av ett specialpedagogiskt stöd samt hur detta uppnås i förhållande till styrdokumentens krav.

  Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, där forskaren strävar efter att synliggöra egenskaper och uppfattningar hos respondenterna genom intervjuer. Fyra pedagoger med olika yrkesspecialiseringar har deltagit i undersökningen. Resultatet visar att de tillfrågade pedagogerna arbetar på ett medvetet och engagerat sätt för att tillgodose elevers behov. Pedagogernas tankar och resonemang kring åtgärder och specialpedagogiska insatser för elever i behov av specialpedagogiskt stöd följer mycket väl styrdokumentens direktiv.

  Emellanåt brister skolans insatser och förmåga att följa styrdokumenten beroende på begränsade ekonomiska resurstillgångar. Slutsatsen blir att skolan är beroende av komm-unens investeringar. Om inte tillräckliga ekonomiska resurser finns att tillgå, är det svårt att tillgodose alla elevers behov och därmed uppnå en skola för alla.

 • 452.
  Artursson Kjell, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Varför slutar flickor att idrotta inom organiserad lagidrott?: en kvalitativ studie bland flickor i åldern 13 till 16 år2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan år 2007 har regeringen avsatt 500 miljoner kronor årligen, i ett projekt som kallas för ”Idrottslyftet”, för att under fem år satsa på barn- och ungdomsidrotten. Trots detta verkar det som att fler unga flickor väljer att sluta idrotta inom organiserad lagidrott. 

  Syftet med studien var att undersöka varför flickor i åldern 13 till 16 år slutar att idrotta inom organiserad lagidrott. Fokusgrupper valdes som metod, och 13 fokusgruppsintervjuer (n=118) genomfördes i tre kommuner i nordöstra Skåne. Två intervjuer valdes ut för en djupare analys och transkribering, resterande elva analyserade enbart det material som svarade på syftet. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det var flera olika faktorer som påverkade flickornas val till att sluta idrotta inom organiserad lagidrott. Faktorerna var: familj och vänner och föreningsidrotten. Skolidrotten pekades också ut som en negativ faktor. Diskussionen kopplar resultatet till två hälsoperspektiv; patogenes och salutogenes. Resultatet relaterat till patogenes diskuterar faktorerna kring varför unga flickor väljer att sluta idrotta inom organiserad lagidrott, samt flickornas syn på hur skolorna bedriver sin idrottsundervisning. Vidare diskuteras resultatets salutogena anknytning kring hur idrottsföreningar och skolidrotten kan arbeta för att minska på avhoppen inom idrottsföreningarna och få fler flickor att bli aktiva på fritiden och fortsätta att vara aktiva i framtiden. Konklusionerna var att idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott borde bedriva en förening grundad på Idrotten vill (som handlar om idrottens idé. Idrottsföreningar och Riksidrottsförbundet har tillsammans skapat riktlinjer för idrottens utformning i svenska förbund och föreningar) och föreningsfostran, men samtidigt beröra tävlingsfostran. En idrottsförening som kan balansera dessa tre faktorer kommer att ha goda förutsättningar att nå framgång på olika sätt. Skolor borde se över innehållet i idrottsundervisningen, göra den mer variationsrik och stimulerande för eleverna. Även samhället och föräldrar borde tillsammans arbeta för att barn och ungdomar ska få en positivare attityd gentemot idrott.

   

 • 453.
  Arvidsson, Daniel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bergqvist, Joakim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bünger, Robin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  IP-telefoni: en teknisk undersökning2011Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektet har till syfte att undersöka den revolutionerande tekniken bakom IP-telefoni. Eftersom tekniken är relativt ung så finns det fortfarande mycket att lära om hur det fungerar och hur den används. Projektet behandlar fördelar och nackdelar samt vilka hot som finns och hur man kan känna sig säker när man använder IP-telefoni till vardags. Det primära objektivet med projektet är att få en helhetsbild och förstå hur tekniken verkligen fungerar.

  Vidare behandlas telefonens historia då det är viktigt att se var tekniken har sina rötter och hur den utvecklats sedan dess. Som en röd tråd från telefonens teknologi och det publika telefonnätets rötter görs en jämförelse mellan de två teknologierna för att se skillanderna och förmodade fördelar och nackdelar med de båda systemen. Olika sorters protokoll som har ett nära förhållande till IP-telefoni så som SIP, RTP, UDP och IP behandlas. För att få en sanningsenlig bild över hur vardagliga användare upplever IP-telefoni så har en enkätundersökning angående vanor och möjliga problem gjorts hos de anställda på Region Skåne.

 • 454.
  Arvidsson, Emil
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Buchholtz, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  “En ytlig bransch”: en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. Syftet med studien var att undersöka kroppsuppfattning och upplevt välbefinnande bland träningsinstruktörer som arbetar på gym. Detta för att öka förståelsen för möjliga faktorer som kan påverka kroppsuppfattningen och välbefinnandet. Metod: Studien har genomförts med hjälp av ett kvalitativt metodval i form av enskilda semistrukturerade intervjuer där totalt 10 deltagare har fått representera resultatet. Resultat: Sammanfattningsvis visade resultatet att de flesta informanter hade både negativa och positiva tankar om den egna kroppen, men där de positiva tankarna dominerade. Den egna kroppen ansågs vara ett värdefullt redskap där det var viktigt för deltagarna att underhålla sitt yttre då klienter ofta föredrog vältränade träningsinstruktörer. Somliga informanter tävlade även i bodybuilding, vilket tenderade att påverka deras välmående negativt. Det framkom även att det finns en större press kring kvinnors utseende än vad det gör för män ur ett samhällsperspektiv. Deltagarnas syn på hälsa sammanfatttas som ett holistiskt synsätt där flera viktiga komponenter behövde samspela med varandra. Konklusion: På grund av den begränsade forskningen finns därför ett behov för att vidare studera kroppsuppfattning utifrån en kvalitativ och kvantitativ aspekt för att ge en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar den.

 • 455.
  Arvidsson, Gun
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Lindberg, Ulf
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Laborativ matematik - ett intressant och roligt arbetssätt?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöks om ett laborativt arbetssätt påverkar 46 elevers intresse och förståelse för matematik. Genom enkäter av flervalskaraktär studeras elevernas inställning till matematik och hur en bra matematikundervisning ska vara. Genom kvalitativa intervjuer med sju matematiklärare undersöker vi hur de ser på laborativ matematik och hur de lägger upp sin undervisning, Då urvalet är litet gäller resultatet endast för studien.

  Gensvaret på laborationer och praktisk problemlösning tyder på att de flesta uppskattade att arbeta i grupp på ett mer praktiskt och undersökande sätt och flertalet kunde ta till sig den nya kunskapen. Om laborativa inslag höjer elevernas kunskapsnivå kunde inte påvisas under studien. Enkätsvaren visar att eleverna ibland finner matematiken lätt och ibland svår, att vissa avsnitt är roliga, medan andra är tråkiga. Eleverna vill ha en varierad undervisning, där praktiska exempel varvas med uppgifter i boken. De vill både kunna arbeta i grupp och enskilt. Mellan två gånger i veckan och en gång i månaden vill de arbeta laborativt.

  Vid intervjuerna visade det sig att samtliga lärare vara positiva till laborativ matematik, men ser sig inte ha tillräckligt med tid eller resurser. I genomsnitt disponerade lärarna mellan 20 och 50 % av lektionstiden till genomgång på tavlan.

 • 456.
  Arvidsson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tv-reklam för söta drycker: En studie av hur antalet reklaminslag förändrats under åren 1999-20142016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Tv-reklam för söta drycker kan leda till ökad konsumtion av ohälsosamma och energirika drycker med högt sockerinnehåll. Under år 2014 inhandlades i genomsnitt 92 liter läskedryck i Sverige per konsument, vilket är en ökning med tio liter jämfört med år 2000. Vid regelbunden konsumtion av söta drycker ökar risken för att utveckla såväl övervikt och fetma som karies.

  Syfte: Syftet är att undersöka om antalet reklaminslag för söta drycker på tv har förändrats under åren 1999-2014 och om det finns några skillnader mellan olika tv-kanaler när det gäller antalet reklaminslag.

  Material och metod: I studien undersöks tv-reklam för de söta dryckerna läsk, saft och juice med utgångspunkt från ett Exceldokument baserat på reklamdata från TvChecks databas. Genom att filtrera data efter livsmedelsnummer och år kunde olika tabeller och diagram skapas för att se vilka förändringar som skett i antalet reklaminslag för söta drycker under åren 1999-2014.

  Resultat: Tv-reklam för söta drycker har ökat markant mellan åren 2013 och 2014. De tv-kanaler som i genomsnitt visat mest reklam för söta drycker är Kanal 5 och TV3, samtidigt som TV4 och TV7 sänt minst tv-reklam i genomsnitt under åren 1999-2014. Utöver detta syns en tydlig ökning av antalet reklaminslag för drycker sötade med sötningsmedel under perioden 1999-2014 från 586 till 8716 reklaminslag.

  Slutsats: Antalet reklaminslag för söta drycker har ökat markant under åren 2013-2014, samtidigt som antalet reklaminslag under åren 1999-2009 legat på en relativt konstant nivå.

 • 457.
  Arvidsson, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svensson, Rose-Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Support by a nurse to parents with a colic infant2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Every six baby that is born gets colic. It means that the child cries for at least three hours three days a week. For the child’s parents this is one big strain and feelings like despair, helplessness and isolation are common. The nurse’s task is to support the parents through respectful and empathic actions in order to relieve sufferings and increase their feelings of confidence. The aim of this study was to describe how the nurse could give physical and mental support to parents with colic infants. The study is based on seven articles, which have been checked according to different review models depending on whether the article was qualitative or quantitative. The result was presented in two central categories, physical and mental support. In the two central categories subcategories were formed. Physical support could be given by parents being introduced to using a cry diary, structuring their daily life in order to reduce their stress and using baby massage. Mental support could be given by the nurse listening to the parents and showing respect for their situation. To give advice and to teach the parents different treatment strategies could also be of help here. The conclusion is that the general nurse is given different support tactics on how to give support to parents with a colic infant. The nurse decides when, where, what and how the support shall be given to the parents.

 • 458.
  Arvidsson, Åsa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Vad händer när fysiken möter estetiken?: att använda StoryTelling med drama i NO-undervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att använda berättelser som undervisningsmetod är ingen nyhet i skolan. Däremot har metoden, av tradition, inte varit så vanlig i NO-undervisningen. På senare tid lyfts, i såväl skoldebatt som forskning, elevers svårigheter med begreppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. En orsak till problemen, menar många, är att elever inte finner naturvetenskapen meningsfull. StoryTelling är ett undervisningsmaterial och ett arbetssätt uppbyggt kring historiska berättelser kring ett naturvetenskapligt innehåll. Läraren gestaltar till exempel en historisk forskare och i rollen som forskaren berättar hen om sitt arbete. Det primära syftet med StoryTelling är att beskriva naturvetenskapernas karaktär. Jag blev dock intresserad av att undersöka om berättelserna också skulle kunna bidra till att utveckla elevernas begreppsförståelse. Detta har jag i den här studien undersökt genom att berätta berättelsen från materialet i en mellanstadieklass. Jag utgår i min studie från Egans teori om hur "romantic understanding" kan stödja kognitiv utveckling från en konkret och kontextberoende förståelse av omvärlden till naturvetenskapliga, generella förklaringsmodeller. Jag har filmat fyra elevgruppers diskussioner om vakuum och tryck före och efter att jag berättade en berättelse där jag iklädde mig rollen som Otto von Guericke. Gruppdiskussionerna har analyserats utifrån gruppernas användning av nya begrepp och förklaringar samt nya gester och bildliga uttryck. Samtliga grupper förändrar, i större eller mindre utsträckning, sina förklaringar kring vakuum efter att ha tagit del av min berättelse. En del grupper använder också gester och bildliga uttryck från berättelsen under sina diskussioner. Resultaten indikerar att StoryTelling kan vara ett stöd för att utveckla elevers begreppsförståelse i naturvetenskap.

 • 459.
  Asamoah, Helen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  De Zylva, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Behandlingsmetoder för dental erosion: En kvantitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att kartlägga behandlingsmetoder för dental erosion. Den metod som användes var en litteratursökning vilken gjordes under mars månad 2018, i databasen PuBMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 19 artiklar. Ämnen och metoder för behandling av dentala erosioner var Kaseinfosfopeptid - amorft kalciumfosfat (CPP - ACP), fluor, Polyvinylmetyletermalein syra (PVM/MA) syra, Er:YAG och CO2 laser, samt Euclea natalensis växt. Olika variabler såsom emaljförlust, dentinförlust, ythårdhetsförändring, remineraliseringsgrad och storlek på dentinkanaler mättes för att värdera effekten av utläkning vid dental erosion. I fyra av fem studier som testade kaseinfosfopeptid-amorft kalciumfosfat (CPP-ACP) i form av tuggummi eller tandkräm sågs en signifikant effekt på dental erosion. Fluor och fluor i olika kombinationer och formula såsom gel/lack, tandkräm och munskölj hade också en positiv effekt på dental erosion. PVM/MA syran gav en god effekt på dental erosion då alla öppnade dentinkanaler var stängda efter användning. Däremot visade behandling med Er:YAG och CO2 laser samt Euclea natalensis ingen stor effekt. Slutsatsen är att användning av CPP-ACP,  fluor och fluor i kombination med andra  ämnen  samt PVM/MA syra har goda effekter vid behandling av dental erosion

 • 460.
  Asfaqul Islam, Asfaqul
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  A real-time ECG warning system on myocardial infarction, hyperkalemia and Atrioventricular Block2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ECG warning system is established for real time monitoring of a patient's electrocardiogram (ECG) and automatic detection of certainement cardiac diseases, namely myocardial infarction, hyperkalemia and atrioventricular block. A distinctive research work related on the assimilation of modern technologies: software, computer and information technologies. ECG early warning system's algorithm is developed in accordance to measuring the average of the ECG signatures and Interprets the data with simulated healthy curve. The prototype system INITIALLY classifies the data and Evaluated it with natural healthy simulated curve. Meanwhile the system discards f healthy curve exists otherwise the system stores the distinguished abnormalities in the curve then transfers Warning to the doctor and patient. Cardiac patients can be assisted by this warning system by detecting abnormalities at the very early stage. Consequently, doctors Provide better tools to identify cardiac diseases resulting things more accurate medical advice

 • 461.
  Asfedai Larsson, Joel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Falk, Emil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nu mår man?: en kvalitativ studie om tidspress och välmående2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifrån ett välmåendeperspektiv.

  För att besvara syftet har en kvalitativ studie genomförts. Tidspress utforskas från tre håll: tidsdeadlinepress, tidsbudgetpress och arbetsbelastning. I begreppet välmående inkluderas life satisfaction, job satisfaction och work life balance. Studien bygger på empiri från åtta redovisningskonsulter aktiva på redovisningsbyråer i södra Sverige. Empiriinsamling har skett genom en metodtriangulering bestående av intervjuer, observationer och dokumentär forskning, detta för att öka studiens tillförlitlighet.

  Studiens resultat visar att uppkomsten av tidspress i redovisningsbranschen bland annat beror på dokumentationskrav, avbrott i arbetet och kundens förväntningar. Trots tidspress och ojämn arbetsbelastning trivs redovisningskonsulten med sitt arbete. Dock uppstår situationer där tidspressen tar överhanden, vilket resulterar i negativa konsekvenser för redovisningskonsultens välmående. Omfattningen av tidspress och arbetsbelastning redovisningskonsulten känner sig bekväm med kan hänföras till individens personliga egenskaper.

  Slutsatsen visar att redovisningskonsultens personliga egenskaper är avgörande för hur tidspress upplevs. Om tidspressen tar överhanden, vilket är individuellt och beror på personliga egenskaper, återspeglas det genast genom obalans mellan arbete och fritid, vilket resulterar i minskat välmående hos redovisningskonsulten. 

 • 462.
  Ask, Joakim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Aronsson, Martin
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Idrott och hälsa i en åttondeklass: Aktivitetsgrad mätt med stegräknare och synen på lektionsinnehåll urett genusperspektiv2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att skillnaden mellan pojkars och flickors aktivitetsgrad skiljer under lektioner i idrott och hälsa. Pojkarna har generellt sett visat sig ta fler steg än flickorna. Syftet med undersökningen är att kartlägga skillnaderna gällande aktivitetsgrad pojkar och flickor emellan under tre olika lektioner i idrott och hälsa. Vidare finner vi det också intressant att se vad målpopulationen har för åsikter om vad de anser kan kategoriseras som ett manligt/kvinnligt, kvinnligt eller manligt lektionsinnehåll. Målpopulationen består av en åttondeklass med 32 elever i sydvästra Sverige. För att samla in de data vi behöver, använder vi oss utav stegräknare och enkäter. Resultatet visar att pojkar har ett högre stegantal än flickorna under samtliga tre genomförda lektioner vad beträffar det aritmetiska medelvärdet. När det gäller målpopulationens syn på vilka aktiviteter som kategoriseras som manligt/kvinnligt, kvinnligt alternativt manligt, visar resultaten bland annat att bollspel av flickorna ses som en manlig/kvinnlig aktivitet. Resultatet från den tredje och sista lektionen vilken består av musik och rörelse, visar att mer än hälften av målpopulationen anser att detta är en manlig/kvinnlig aktivitet.

 • 463.
  Askari Saif, Mehrnoosh
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Peters, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Maten är att leva: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år dör ca 95 000 människor i Sverige och 60 % av dem beräknas behöva palliativ vård. De flesta lider av undernäring i form av anorexi och kakexi eller biverkningar av strålning och kemoterapi som är en gemensam orsak till aptitförlust eller aptitlöshet vilket orsakas av olika symtom. Dessa problem kan orsaka ett lidande. Genom personcentrerad vård och kompetenta sjuksköterskor med specialistutbildning kan patientens livskvalitet höjas. Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur palliativa patienter upplever sin aptitförlust. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Resultat: Studien visade att patienter med aptitförlust har en stor önskan om att bli hörda och att sjuksköterskan ska finnas där för att lyssna på dem. Upplevelser som önskan att överleva, skuldkänslor, förlust av kontroll på olika nivåer och relationer som är konfliktladdade påverkade patienters aptit negativt. Upplevelser och aptit har ett stort inflytande på livskvaliteten. Slutsats: Att arbeta efter personcentrerad vård kopplad till KASAM kan vara en lösning för att kunna öka patientens livskvalitet i samband med ökat matintag. Webbaserad utbildning som DUNÄT kan vara en stor hjälp till att öka förståelse för nutritionens vikt. Kollegial utbildning kan vara till hjälp för att öka medvetenhet om möjliga problem. En noggrann omvårdnadsanamnes gör det möjligt att rätt åtgärd kan inledas. Medvetenheten om att patienten är en unik person med unika upplevelser kan göra stor skillnad för alla inblandade.

 • 464.
  Aspeklev, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Gustavsson, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Skönlitteratur som läromedel 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur pedagoger kan använda sig av skönlitteratur i sin undervisning i ett kunskapssökande sammanhang. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där pedagoger som arbetar medvetet med skönlitteratur i skolår 1 – 6 har intervjuats. Resultatet visar att det redan från årskurs 1 går att använda sig av skönlitteratur i undervisningen och att det är nödvändigt för att kunna uppfylla kursplanens intentioner. Samtliga pedagoger använder sig huvudsakligen av skönlitteratur i sin undervisning och i undersökningen framkommer också fördelarna med att använda sig av skönlitteratur istället för traditionella läromedel. I resultatet kan utläsas att det är valet och bearbetningen av litteratur som har en avgörande roll för vilka kunskaper och lärdomar eleverna utvecklar. För att skönlitteratur ska kunna fungera som en kunskapskälla måste den bearbetas, för det är genom bearbetningen som en förståelse skapas och utvecklar eleverna.

 • 465.
  Asplund Brattberg, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Adaptive Memory: Survival Processing in Ancestral and Fictional Scenarios2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the function behind adaptive memory by comparing groups of participants processing information in  ancestral and fictional  scenarios related to survival.  The  thesis  was  that  participants  would  retain  information  to  a  higher  extent  if processing  occurred  in  a  fictional,  threatening  scenario  compared  to  scenarios  based  on pleasantness  and survival  in  grasslands. There  were four different  scenarios,  whereas three acted as experimental and one as a control. The comparison was measured by the number of recalled words after a rating process which consisted of rating the relevance of words to survival in respective scenario. Seventy-one participants of differing age were recruited from different parts of the world through social media. They participated by completing a memory experiment on  Explorable.com.  The  results  showed  that  there  were  no  significant  differences  between groups and the number of rated words recalled. The thesis could therefore not be confirmed. No significant difference could be found in rating of the words in the different scenarios. Much research made on the topic of adaptive memory has suggested that participants remember better when processing information in scenarios described as threatening survival in grasslands and during a zombie outbreak. It seems that simple threat to survival does not increase the retention of information. The increased retention found in scenarios related to zombies may not be due to the popularity this subject has in film and games.

 • 466.
  Asplund, Jeanette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Gunnarsson, Barbro
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Mitt barn går på skoldaghem: en intervjustudie ur föräldrars perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I vår C-uppsats skriver vi om skoldaghemmet sedd utifrån förälderns perspektiv.

  Syftet med denna uppsats var att nå en ökad förståelse för hur det känns för föräldrar till barn som måste byta från skola till skoldaghem. Vi ville också ta reda på anledningen till bytet samt de känslor som väcks. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med föräldrar till barn på skoldaghem. I litteraturgenomgången tar vi upp hur specialundervisningen sett ut i Sverige och vilka elever som skolan anser vara i behov av särskilt stöd. Vi tar också upp hur olika författare ser på integrering. Där går det även att läsa om skoldaghemmens uppkomst samt teoretiska utgångspunkter, både från Antonovskys begrepp KASAM och från Sandéns utgångspunkt om barns jagmedvetenhet. I metoddelen beskriver vi tillvägagångsättet och våra övervägande inför att vi valde att göra en kvalitativ undersökning.

  Det som framkommer i resultatet är att många föräldrar kämpat länge för att deras barn ska få en skolmiljö där de kan tillgodogöra sig undervisningen. Många av respondenterna kände oro och olust inför skoldaghemsplacering men med facit i hand är de flesta nöjda med placeringen. I resultatet beskrivs även hur det gått för dessa elever samt hur planeringen för tillbakagången till ordinarie skola sett ut. I diskussionen knyter vi samman litteraturen med tidigare forskning och jämför med resultat från vår undersökning.

 • 467.
  Assarsson, A
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jinnevik, I
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors förebyggande arbete vid övervikt/fetma hos barn och ungdomar -en litteraturstudie baserad på Kims domäner2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt under uppväxtåren har ökat markant de senaste åren, 20-25% av Sveriges tioåringar är idag överviktiga. För att häva denna utveckling krävs att bland annat sjuksköterskor utövar förebyggande arbete. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor kan förebygga övervikt/fetma hos barn och ungdomar. Metod: Studien är en systematisk literaturstudie och bygger på tio vetenskapliga artiklar samt en avhandling. Dessa har granskats och analyserats. Kategorisering och materialet gjordes med hjälp av Kims domäner med anvisningar för en modell för deduktiv metoanalys.Resultat: Sjuksköterskors förebyggande arbete med barn i tidig ålder krävs för att häva utvecklingen av övervikt/fetma. En modell skulle kunna vara vägledande för sjuksköterskor för att ge information och undervisning samt att motivera och engagera hela familjen. Diskussion: Brist på engagemang och motivation hos barn och föräldrar hämmar preventionsarbetet. Sjuksköterskornas bemötande bör vara individanpassat. En modell som hjälp för sjuksköterskors preventionsarbete har framtagits i studien utifrån Kims domäner.

 • 468.
  Assarsson, Andréas
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Jag gör allting & jag är lite överallt - en studie kring flexibilitet i två organisationer och några av dess anställda 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studien fäster vikt på hur det moderna arbetslivet skiljer sig ifrån tidigare former av arbetsliv. Skillnaden ligger i att det moderna arbetslivet innebär ständiga förändringar gällande yrkesroller och organisation medan tidigare form av arbetsliv snarare kunde beskrivas som statiskt. Denna uppsats studerar hur flexibilitet påverkar två organisationer och deras anställda. Studien har fokuserats på hur anställda inom respektive organisation uppfattar sin yrkesroll inom sin organisation. Vid en given yrkesroll skapar detta förväntningar på den anställde ifrån kollegor och arbetsgivare. Beroende på vilken typ av flexibilitet som kan tillskrivas en yrkesroll skapas en viss typ av anställd inom organisationen. Studien granskar hur flexibilitet bidrar till att skapa generella arbetare och speciella arbetare. I min uppsats försöker jag även närma mig vissa problem, som sjukfrånvaro, och beteenden, som sjuknärvaro, har uppstått i arbetslivet i stort och försöker sätta dessa problem i en kontext som är starkt präglad av olika typer av flexibilitet. Studien ämnar även visa på hur stor dynamik som finns i det moderna arbetslivet och hur denna dynamik kan förstås genom olika aspekter av flexibilitet.

 • 469.
  Assarsson, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Anderberg, Kajsa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Att inte bli trodd gör extra ont": Patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakrund: Personer som lider av långvarig smärta är återkommande inom hälso- och sjukvården. Långvarig smärta beräknas kosta det svenska samhället cirka 80 miljarder kronor per år. Att behandla långvarig smärta kan vara svårt eftersom smärta ofta innefattar psykologiska faktorer så som känslor, tankar och/eller beteende. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande är en viktig del i omvårdnaden av patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta. Metod: En allmän litteraturstudie med elva inkluderade originalartiklar. Datainsamling gjordes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Granskningen utgick från en granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen utfördes i fem steg utifrån en modell av Friberg (2012b). Resultat: Patienter med långvarig smärta ansåg att det var viktigt att betraktas som en unika personer med individuella behov. Att bli behandlad med respekt och få sin smärtupplevelse bekräftad var viktigt i bemötandet. När hälso- och sjukvårdspersonalen visade intresse och gav adekvat information ökade patientens delaktighet. I resultatet presenteras negativa men även positiva upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Diskussion: Studiens kvalitet bedömdes utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegrepp. De tre centrala fynden kommunikation, tilltro och kunskap diskuterades i relation till etik, bemötande samt samhällsperspektiv. 

 • 470.
  Assarsson, Helena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Martinsson, Catia
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Lärares förhållningssätt - eleven alltid i centrum2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om lärares förhållningssätt där syftet är att beskriva och analysera vilka strategier lärare använder för att utmana elevens lärande. Studien baseras på kvalitativ undersökning i form av intervjuer av sju grundskolelärare. Vi valde att hämta vårt empiriska material på olika skolor med hopp om att få kvalitativt skilda utsagor.

  I teoridelen redogörs det dels för hur läraryrket styrs utifrån gällande politisk styrning samt ekonomiska aspekter. Studien belyser betydelsen av att variera metod och material för att bemöta alla elevers olikheter och olika inlärningsstilar. Individuell utvecklingsplan och portfolio är två redskap för läraren i syfte att dokumentera elevens lärande och utveckling. Samtidigt som läraren förväntas att möta den enskilda individen ska hon eller han även möta gruppen. Det empiriska materialet visar att många lärare använder olika värderingsöv-ningar för att få en väl fungerande grupp. Litteraturdelen avslutas med en redogörelse av de teoretiska utgångspunkterna, i form av Vygotskijs och Piagets teorier, som ligger som grund för denna studie.

  Genom fördjupning i litteratur och empiriskt material visar resultatet att många lärare sätter eleven i centrum, men i sina uppfattningar ger de också uttryck för problematiken med att hantera stora klasser.

 • 471.
  Assarsson, Kristina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Gunnarsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Svalner, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Hälsoinvesteringar - ekonomiskt motiverbara utifrån sjukfrånvarons totala kostnad?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att beräkna företagets totala kostnader för sjukfrånvaro och undersöka om hälsoinvesteringarna är ekonomiskt motiverbara i form av minskad sjukfrånvarokostnad.

  Vid beräkning av företagets totala kostnader för sjukfrånvaron har vi utgått från Liukkonens modell som innefattar både kvarvarande- och merkostnader som uppkommer till följd av sjukfrånvaron. Modellen har sedan kompletterats med förklaringar från andra författare.

  Datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med personalansvariga på tre företag. Vi valde företag i tre olika branscher; ett tjänsteföretag, ett tillverkande företag och ett sjukhus i den offentliga sektorn.

  I vår undersökning fann vi att företagens redovisade kostnader för sjukfrånvaro är betydligt lägre än vad våra beräkningar visade. Detta kan till viss del förklaras med att företagen inte tar hänsyn till de kring- och merkostnader som uppkommer vid sjukfrånvaro. Konsekvenserna av detta kan vara att företagen aldrig ser de totala kostnaderna som sjukfrånvaron medför, vilket i sin tur kan leda till felaktiga investeringsbeslut. Vidare undersökte vi företagets hälsoinvesteringar och om dessa fått effekter på sjukfrånvaron. Undersökningen visade att alla tre företagen hade en minskning i sjukfrånvaro. För att kunna konkludera om det är hälsoinvesteringarna som bidragit till denna minskning har vi granskat andra faktorer som kunnat påverka resultatet. Analysen påvisade att tjänsteföretagets hälsoinvesteringar hade ett samband med minskningen av sjukfrånvaro, vilket gör investeringen ekonomiskt motiverbar. I de andra företagen kunde vi inte påvisa ett direkt samband.

  För att se effekterna av lagen om särskild sjukförsäkringsavgift har vi genomfört ett förenklat exempel på tjänsteföretaget. Beräkningen visade att företaget kommer att få ökade kostnader för sjukfrånvaron från den 1 januari 2005.

 • 472.
  Ast, Felicia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bjärnskog, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att vara förälder till ett barn med schizofreni: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns cirka 30 000- 40 000 personer i Sverige som har sjukdomen schizofreni. Sjukdomen debuterar ofta i unga år med symtom som vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal och rörelser samt viljelöshet. Den påverkar hela familjen då barnet genomgår en stor förändring. Den brist på förståelse från omgivningen som förekommer bidrar till stor besvikelse och oro hos föräldrarna. Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn med schizofreni. Metod: En systematisk litteraturstudie har gjorts och den baserades på tolv empiriska artiklar. Resultat: I resultatet framgår det att föräldrar kände skuld över att de inte sökte hjälp tidigare då schizofrenins första symtom yttrade sig. Det fanns en oro över deras barns stora förändring och föräldrarna upplevde en ovisshet inför framtiden. Den information och hjälp som erbjöds då barnet fick sin diagnos ansåg föräldrarna som bristfällig. Att delge sina erfarenheter och funderingar i särskilda stödgrupper med personer i samma situation gav föräldrarna en trygghet. Diskussion: Det bör etableras en kontakt med sjukvården tidigast möjligt vid insjuknandet. Som sjuksköterska är det viktigt att främst se till den enskilda individen men vid en sjukdom som schizofreni är familjen väldigt betydelsefull att ta hänsyn till. Slutsats: Tidigare insatta åtgärder så som bättre och mer regelbunden information skulle kunna underlätta föräldrarnas vardag och på så sätt skapa en mer fungerande familjesituation.

 • 473.
  Astikainen, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Olsson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters upplevelser att leva med diabetes typ 22006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ständigt ökar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Nio vetenskapliga artiklar analyserades. Analysen resulterade i fem huvudkategorier; upplevelser av att ändra livsstil, coping - ett sätt att hantera sin diabetes, upplevelser av en förändrad självkänsla, upplevelser av vårdpersonalens bemötande och framtidssyn. Resultat som framkom i studien var svårigheter med att ändra livsstil beträffande kostvanor, hantering av medicinering och fysisk aktivitet. Att hantera diabetes med hjälp av coping var vanligt förekommande. Vårdpersonalens bemötande upplevdes positivt när det handlade om kontinuitet och negativt när det handlade om tillrättavisningar och oengagerad vårdpersonal. Genom ökade kunskaper hos vårdpersonal om hur patienter upplever sin diabetes kan också omvårdnaden utvecklas och förbättras för denna patientkategori.

  Diabetes type 2 is a chronic disease that increases. The aim with this literature study was to describe patients' experiences of living with diabetes type 2. Nine scientific articles were analyzed. The analysis resulted in five central categories; experiences of changing lifestyle, coping - a way to handle your diabetes, experiences of a changed self-esteem, experiences of nursing staffs refuting and future sights.

  Results that emerged in the study were difficulties with changing lifestyle concerning eating habits, handling of medicine and physical activity. To handle diabetes with the aid of coping were common occurring. Nursing staff refuting was experienced positively when it was about continuity and negative when it was about admonitions and uncommitted nursing staff.

  Through increased knowledge from nursing staff about how patients experience their diabetes nursing could be developed and be improved for this patient category.

 • 474.
  Atmer, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Thagesson, Pontus
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  High-tech vs: Low-tech companies - Variations in internationalisation process2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The internationalisation process of companies has for long been popular to observe among researchers. Although many of the developed theories do explain this process rather accurately, we found them too general in their definition of what sorts of companies they apply to. In this dissertation we compared the internationalisation process in high-tech companies to low-tech companies in an attempt to observe differences or similarities. Was it really possible that the existing theories or at least some of them could explain this process in two so clearly different business sectors? Our conclusion is that they could not. The research of this dissertation found main differences between high-tech and low-tech companies in country focus, network-settings, and what phase their products were in at the time of their internationalisation process. As a by-product we also observed the importance of personal experience in the choice of market, which seems to be closely linked to small companies, that is thus both in high-tech and in low-tech companies.

 • 475.
  Augustinsson, Rebecka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  To have or not to have - Evidensbaserad undervisning i samhällskunskap2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har sitt fokus på evidens i klassrummet där samhällskunskap är ämnet. Evidens är ett begrepp som har blivit centralt när det diskuteras skolutveckling. Evidensbaserad undervisning innebär systematiserade metoder som är vetenskapligt prövade. Skolans praktik är ytterst komplex där läraren troligen behöver agera med stor skicklighet för att hantera olika oväntade situationer som inträffar. Evidensbaserad undervisning är baserad på naturvetenskaplig kunskapssyn medans samhällskunskapen är baserad på människans komplexitet. Problematiken med två olika kunskapssyner mynnar ut i att jag ställer samhällskunskapen i relation till evidensbegreppen, evidensbaserad samt informerad undervisning. Metoderna som används är kvalitativ metod som inkluderar intervju och observationer i klassrummet. Jag har haft ett systematiskt tillvägagångssätt vid tolkning av det empiriska material, vilket är tematisk analys. Genomgående visar observationerna på samtal och dialog som visar på dynamiken i klassrummet. I intervjun framträder läroplanen som central del i undervisningen samt en viss osäkerhet kring evidens begreppet. Vilket det empiriska materialet visar på. Resultatet mynnas ut i att förstå hur en evidensbaserad undervisning står i relation till samhällskunskapen samt vilka konsekvenser en evidensbaserad undervisning tycks ha i samhällskunskap. Jag argumenterar för behovet av att anpassa evidens begreppet och dess praktisering till ämnet, i detta fall samhällskunskapens mång och tvetydighet i klassrummet. En av slutsatserna är att evidensbaserad undervisning bör diskuteras vidare. Då mitt empiriska material varit tunt, borde forskning fokusera på att studera relationen mellan en evidensbaserad undervisning och samhällskunskap.

 • 476.
  Augustsson, Catharina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sandberg, Åsa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Elevens självbild och lärarens relation till eleven.: Har det någon betydelse för undervisnngen2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att undersöka hur läraren kan stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka om det finns ett samband, enligt oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem. Vår ambition är att se om det finns ett samband mellan lärarens arbetssätt som i förlängningen kan förhindra att elever exkluderas till mindre grupper. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom begreppen självkänsla och självförtroende, relationer och deras betydelse för elevens inlärning. Den teori som vi har utgått från är Scheffs´ teori om sociala band och till en viss del även Meads teori om speglingsprocessen. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer ville vi se vad som kännetecknar lärare som medvetet arbetar med elevens självbild och även hur relationen påverkar arbetet med elevens självbild. Vi ville också se respondenternas syn på hur de tycker att man skall arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår studie på att nästan samtliga lärare är väl medvetna om hur man stärker elevens självbild i undervisningen och att en god relation är betydelsefull. Vidare visar resultaten att trots lärarnas medvetenhet lyckas inte alla omsätta kunskapen i arbetet med eleverna. Resultaten av enkäten visar att drygt hälften av lärarna tycker att elever i behov av särskilt stöd skall få hjälp i klassrummet utav en speciallärare medan resultatet från intervjuerna visar att hälften av de tillfrågade menar att eleverna skall få sin undervisning enskilt eller i liten grupp.

 • 477.
  Augustsson, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  De öppna fältens rationalisering i områden med olika ägarstruktur i nordöstra Helsingborg under perioden 1947–2017: Med fokus på trädrader och habitatöar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste 50 åren har intensifieringen av jordbruket ökat i takt med maskinernas framfart. Detta på bekostnad av att livsviktiga biotoper för djur och växter försvunnit, då åkerlandskapet blivit allt mer homogent. Skogen och jordbrukslandskapet är två av de artrikaste landskapstyperna och utgör idag störst hot för Sveriges rödlistade arter. Undersökningsområdet ligger i nordvästra Skånes åkerlandskap och uppsatsen behandlar jordbruksmarkens öppna fält och dess utveckling. Uppsatsen belyser även skillnader mellan små- och medelstora jordbruk jämfört med storjordbruk i ett område bestående av Fleninge, Kropp, Holk och Rosendal, belägna i nordöstra Helsingborgs kommun. Undersökningsområdet är intressant för att studera olika markägares förhållningssätt till jordbruksmarken. En GIS-analys över områdets landskapsutveckling av öppna fält, trädrader och habitatöar presenteras för åren 1947, 1965 och 2017. Analysen visar att medelstorleken på de öppna fälten, betesmarken och åkermarken i båda undersökningsområdena har mer än fördubblats på 70 år, med störst förändring på storjordbruket. Det syns även tydligt att antalet fält successivt minskat med åren då 197 fält har försvunnit på de små- och medelstora jordbruken samtidigt som 69 försvunnit i storjordbruksområdet. En genomsnittlig minskning av trädrader, med cirka 129 meter per år, sker på det små- och medelstora jordbruket, där minskningen är störst. Habitatöarna går från att ha varit vanligare inom storjordbruket till att merparten försvinner under undersökningsperiodens senare del. På det små- och medelstora jordbruket ökar antalet habitatöar även om en stor andel habitatöar avlägsnas, så tillkommer många. År 2017 finns totalt 99 habitatöar i undersökningsområdet, vilket innebär en minskning med cirka 0,4 habitatöar per år. Habitatöarna har dock varit svåra att analysera, detta ser dock ut att hänga samman med att glesa typer av trädrader tillkommer där, vilka enligt gängse kategoriseringskriterier inte räknas till trädrader utan blir individuella habitatöar. Denna utveckling har troligen en negativ inverkan på den biologiska mångfalden i området. Då minskning av habitat och biotoper är ett av de största hoten för biodiversiteten och arters utrotning är det grundläggande att jordbruket istället bidrar till bevarande av arter för en hållbar framtid.

 • 478.
  Augustsson, Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Cederholm, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Skönlitteratur som grund för ett ämnesövergripande samarbete - En undersökning om elever och lärares attityder kring skönlitteratur i andra ämnen än svenska 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Skönlitteratur är ett naturligt inslag i svenskundervisningen, men hur är det i ämnena engelska, moderna språk, historia, religionskunskap och samhällskunskap? Genom en granskning av kursplanerna konstateras att det finns många öppningar för de lärare som är intresserade av att arbeta med litteratur i klassrummet, men är detta praxis ute på skolorna? Vilka attityder finns egentligen bland lärare och elever vad gäller att använda just litteraturläsning som ett alternativt undervisningsinslag? Denna uppsats behandlar bland annat dessa frågor. Från enkätundersökningar som besvarats av lärare och elever ges en bild av vilka attityder som finns kring användandet av skönlitteratur i olika ämnen på grundskolans senare del samt gymnasieskolan. Syftet är att se mellan vilka ämnen ett samarbete, där skönlitteraturen fungerar som grund, är rekommenderbart utifrån olika aspekter.

  Utgångspunkten för undersökningen är att skönlitteratur är en bra kunskapskälla, vilket stöds av den forskning som presenteras i uppsatsen. Även undersökningens resultat pekar på detta, då det visar sig att såväl lärare som elever är positivt inställda till att använda skönlitteratur i undervisningen. Studien visar även att ett ämnesövergripande samarbete utifrån en skönlitterär text inte bör uteslutas, men att en stor del av samarbetets utfall beror på lärarens inställning.

 • 479.
  Auinger Brodin, Ellinor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Borgström, Olivia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Användaracceptans till digitala betalningsmedel: En empirisk studie om fysiska butikers acceptans till nya digitala betalningsmedel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den traditionella detaljhandel har utsatts för en ökad konkurrens från e-handelsföretag och måste idag kunna erbjuda liknande förutsättningar för att behålla sina kunder. Idag är digitala betalningsmedel en allt mer förekommande betalningsmetod i affärer. Modehandeln är idag en av de växande branscherna där digitala betalningsmedel tar mer och mer plats. Tidigare forskning har studerat hur kundacceptansen är gentemot digitala betalningsmedel. Men det finns en bristfällighet i tidigare studier ur ett företagsperspektiv. Därav har denna studie valt att studera vilka faktorer som påverkar användaracceptansen till digitala betalningsmedel ur ett företagsperspektiv. Men även om butikers användaracceptans till ny teknologi och digitala betalningsmedel basers på samma faktorer som för konsumenterna. Studien är begränsad till att enbart studera fysiska butiker på två köpcenter. Studien har använda sig av två modeller som har varit centrala inom tidigare forskning. Den första modellen är Technology acceptance model är har varit en central modell vid analys av kundacceptans av ny teknologi. Den andra modellen är Technology-Organization-Environment och har varit central vid studier angående hur acceptansen av ny teknologi är ur ett företagsperspektiv. För att kunna besvara problemformuleringen har först en kartläggning utförts, av vilka digitala betalningsmedel som finns på marknaden. Intervjuer på de två utvalda köpcentrena, Emporia och Nova lund, har även utförts. Intervjufrågorna som har ställts är baserade på den egenskapade modellen i uppsatsen. Slutligen har uppsatsen kommit fram till att den egenskapade modellen är applicerbar. Variablerna bestämmelser ovanifrån, användarvänlighet och befintlig teknik är de avgörande faktorerna vid företags användaracceptans till digitala betalningsmedel. 

 • 480.
  Aurora, Pirraku Eriksson
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lundgren, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Medias rapportering av IT-relaterade brott2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har problemställningen varit om det finns det någon skillnad mellan hur olika typer av publikationer, Aftonbladet.se och IDG.se, väljer att publicera nyheter om IT-relaterade brott. Metoden har varit att genom en kvantitativ innehållsanalys använda en kodningsmanual för att undersöka relevanta artiklar från två mediehus, Aftonbladet.se, som har en webbtidning och IDG.se, som har en rad teknikinriktade (speciellt datorteknik) tidningar på webben. Vi har valt att hämta artiklar från åren 2012 till och med 2014. Den teori som valts som grund för analysen i uppsatsen är den så kallade skandalteorin där en skandal karaktäriseras av att något exceptionellt inträffar genom att en eller flera personer inte uppför sig som han eller hon borde, vilket resulterar i ett förtroendebrott. Under perioden 2012-2014 har utvecklingen av artiklar som handlar om IT-relaterade brott legat mellan 150 – 250 artiklar per år med något fler från IDG.se. Aftonbladet.se har en publik som utgörs av privatpersoner där den ”säljande” skandalen också mer naturligt är en händelse där en privatperson är offret medan IDG.se har en publik som i högre grad utgörs av företag och offentliga organisationer eller de som är intresserade av teknik i relation till företag.

 • 481.
  Avdic, Nasiha
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Badran, Israa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  How do consumers perceive online advertising?: a cross cultural comparison between Sweden and China2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation is to investigate cultural differences in consumer perception of online advertising. As the Internet grows it has become important for companies to adjust website design to cultural differences in online advertising. Internet users are more comfortable with website design related to their own culture. There have been a limited number of previous investigation regarding website design and our study aims to fill this gap.

  Schwartz cultural values are used to investigate cultural differences on a micro level. Our study aims to compare Sweden and China based on cultural values. The two countries were chosen because of the cultural differences. Schwartz cultural values have been selected since Schwartz investigates cultural differences on an individual level.

  The result of the dissertation indicates that there are other factors than colour text and image that influence consumers’ perception of the website design. One of the challenges in the dissertation was to connect the conceptual model to the collected data from the focus group interviews. However, some of the Schwartz’s cultural values could be captured where the participants were motivated by the culture in the responses. The result of the study can be used for companies and their website design in connection to Swedish and Chinese culture. The investigation gave us more understanding regarding the area of online advertising in connection to website design. 

 • 482.
  Avdijaj, Egzona
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jacobson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur påverkar kvalitetskontroller revisorers arbetsrutiner?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze how auditors are affected by quality controls and if audit practice changes because of quality controls. To fulfill the purpose of this study there has been interviews made with five auditors. The conclusion by this study is that the interviewed auditors work practices are affected by quality controls and that the extent and effect depends on the auditor and the office that the auditor works in. The auditors who worked as quality reviewers at the agencies where they are employed at, we felt that they were more secured in the response towards quality controls. This may be because they are quality reviewers themselves and they know what the quality control requires and what must be met to be approved. One of the key elements of a quality control is feedback and suggestions for improving the next audit. This seems to be appreciated by all auditors and an important tool to help the auditors evolve in the profession. The majority of the auditors believe that mandatory education is one of the most important steps into keeping themselves updated on new standards. To summarize the result of the study we conclude that quality controls can affect the audit practice, but this comes to expression in different ways depending on the auditors experiences of quality control and what agency the auditor work in.     

 • 483.
  Awad, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Ungas syn på integration: En kvalitativ studie om invandrarungdomars syn på integration2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to acquire an enhanced knowledge about young immigrants’ point of view of integration. During a former practical training semester I became interested in what the young immigrants thought about their own integration, what their conception was about this issue. I found that it had different meaning to different persons, to some it meant assimilation, to others it meant being able to interact with the opposite gender. To examine this I used interviews and interviewed an amount of young immigrants in different stages of their studies in Swedish. The essential theme throughout the work was to determine what the young people’s point of view was. I found that there is a profound interest from the professionals working with integration, to make the integration process as good as possible for the individuals undergoing it. But the most frequent opinion was that communication is most essential in this issue, the newly arrived young people couldn’t learn Swedish fast enough so that they would be able to communicate with there peers and the rest of the society.

 • 484.
  Aweida Hafez, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Savo, Narin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Diabetes mellitus typ 2 och parodontit hos äldre2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 485.
  Aweidah, Nasim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Pagels, Veronica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  What makes generation Y jump: en kvantitativ studie av hur den nya generationen bankanställda motiveras av monetära och icke-monetära incitament2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Right now a major generational change is taking place within the banking sector. The new generation entering the labor market is often referred to as generation Y and it consists of individuals born between 1980 and 1995. Previous research has shown that the banking industry as a whole put a widespread emphasis on monetary incentives within the reward system. At the same time several studies highlight that individuals from generation Y are rather motivated by primarily non-monetary incentives.

  The aim of this dissertation is to explain how various monetary and non-monetary incentives affect the motivation of bank employees from generation Y. A positivistic research philosophy has been used with a deductive approach and a quantitative research method.

  This study indicates that bank employees from generation Y are motivated by retirement savings as well as a personal mentor or chief who draws attention to their development. Their motivation is also affected to some degree by freedom to control their own time. This study even indicates that bank employees from generation Y primarily appreciate the following incentives along with the previously stated: Continuous training, career plan, discount on loans and pay increases

  The respondents in this study were mainly employees of banks where monetary incentives were not used to any great extent. This can be seen as a limitation as well as the fact that the respondents where solely employed within Swedish banks. Given this, there is a scope for further studies of generation Y within the banking sector.

  Research regarding which incentives bank employees from generation Y are motivated by, has so far been absent. This dissertation may be of value for banks that want to be at ease that they are doing everything to keep their employees highly motivated. 

 • 486.
  Axelsen, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Björk, Helena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilsson, Jeanette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: Myocardial infarction is the most frequent cause of death in Sweden. Previous research has indicated large gender differences as regards the type of care received by the patient. Aim: The aim of the literature review was to describe women’s experiences after myocardial infarction. Methods: A literature review based on eleven qualitative articles was performed. Findings: The articles were categorized into three main groups; physiological and psychological experiences, experiences of changed relationships, and women’s coping in daily life. Conclusions: Drawing on previous research done in this field, we conclude that it is of crucial importance that all healthcare professionals – irrespective of profession – which encounter female heart attack sufferers, are increasing their knowledge base and their emphatic skills to adequately be care for this patient group. It is especially essential for nurses to be aware of the gender differences and to give the affected woman, and her whole family, necessary and individually tailored, support and rehabilitation.

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är stora skillnader i vården mellan män och kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Syftet: Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie genomfördes där endast kvalitativa artiklar granskades. Resultat: Elva artiklar granskades och tre huvudkategorier bildades; fysiska och psykiska upplevelser, upplevelser av förändrade relationer samt kvinnors hantering av sin vardag. Slutsats: Inom vården bör all personal använda ett holistiskt synsätt för att öka kunskapen och förståelsen för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Det är viktigt att sjuksköterskorna uppmärksammar de könsskillnader som finns och att både kvinnorna och deras familjer får individuellt anpassat stöd och rehabilitering. Sjuksköterskan bör även vara uppmärksam på vilka kvinnor som är i behov av stöd och en längre kontakt med vården och lägga fokus på dessa kvinnor.

 • 487.
  Axelsson, Annette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Johansson, Elisabeth
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ämnesintegrerat arbetssätt: Lärarnas arbete med organisering och planering2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika lärare inom grundskolan kan organisera och planera ett ämnesintegrerat arbetssätt och hur det ämnesintegrerade arbetssättet kan främja elevernas lärande och utveckling. Bakgrunden är att samhället har utvecklats och blivit styrt av mål, resultat och individualisering. Vilket har gjort samhället till ett kunskapssamhälle som i sin tur påverkat lärarrollen. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Vi har genomfört en kvalitativ studie med metoden intervjuer. Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor med åtta pedagoger, varav en av intervjuerna var en gruppintervju på tre personer. Av resultatet framgår det att lärarna anser att eleverna i ett ämnesintegrerat arbetssätt får en bredare kunskap som kan bidra till att eleverna blir självständiga och trygga samhällsmedborgare.  

 • 488.
  Axelsson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  A cross-sectional pre- and postintervention study of hygiene routines amongst health care workers combined with a screening of microbes in wounds2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the fall of 2005 and the spring of 2006, there was a nosocomial infection outbreak caused by a multiresistant Escherichia coli producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) in a unit at the Central Hospital in Kristianstad. The bacteria were believed to be transmitted through patient contact with the hands of staff members. Since five of the cases of ESBL-producing E. coli were found in wounds of patients from the unit, wounds in other units needed to analyzed. In Sweden, patients with wounds are treated in hospitals as well as in municipal health care settings. The aim of this study was to investigate, improve and evaluate hygiene routines among the hospitals’ and municipal health care facilities’ staff members. In addition, a screening for the microbial flora, including multi antibiotic resistance, in patients’ wounds in these facilities was carried out.

  The study used a cross-sectional pre- and postintervention design. The data collection was designed as naturalistic observational study with participant observations and interviews. The study was performed at two central general hospitals, three general hospitals and six counties municipal health care settings in Sweden. The coverage area were 370 000 inhabitants. The data from the investigation in 2006 were analyzed and presented in individually written reports for each unit. The national regulations on basic hygiene were implemented in 2007. A poster was distributed to all participating units and displayed for patients and visitors. The message of the poster stated: “[We respect patient hygiene safety by: wearing short sleeves; long hair wearing up; have short unpainted nails; not wearing jewellery on our hands or arms; disinfect our hands before and after every patient and care procedure. Please remind us if we forget!]“. In 2006, 214 units, 2541 staff members in a patient care situation and 218 staff members were observed when treating wounds. In 2008, 221 units, 2339 staff members in a patient care situation and 142 staff members were observed when treating wounds.

  The working clothes provided by the employer significantly increased for municipal staff members (from 39% to 62%) as did the use of plastic aprons also (from 53% to 75%). Staff members with either short hair or long hair wearing it up was significantly decreased for municipality staff members (from 94% to 88%). The correct absence of jewellery increased significantly (from 53% to 69%), as did the correct absence of nail polish, build up nails, and infected cuticles (from 74% to 77%)). The use of gloves increased significantly for all staff members (from 83% to 89%). The staff members were observed during a wound treatment situation, and the correct absence of jewellery increased for hospital staff members (from 75% to 89%). The use of gloves decreased (from 91% to 80%). The use of plastic apron significantly increased (from 27% to 52%). In the microbiology screening study, a total of 394 patients with 438 wounds were included. The most frequent microbe was Gram-positive cocci, which was found in 458 (60%) of the 760 isolates and in 353 (81%) of the wounds. Two ESBL-producing isolates were found, one Escherichia coli and one Enterobacter aerogenes.

  The findings suggest that the combined interventions and the method used with multidisciplinary teams as well as multiple strategies for interventions might have a positive effect on focusing on hygiene routines. Knowledge of the local bacteria flora and their antibiotic resistance as well as the type of wounds, is of importance when deci ing what antimicrobial treatment to suggest, and the monitoring needs to be continuing.

 • 489.
  Axelsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilsson, Annika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ohlsson, Anna-Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av mrsa bärande patienter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Mulitresistent staphylococcus aureus (MRSA) is a bacteria that is resistent against penicillin, this makes it difficulte to treat. MRSA causes woundinfections and other seriouse conditions. If MRSA establishes in an hospital environment it often spreads fast. Common ways of spreading MRSA is through direct or indirect contact. The nurse should work according to guidelines, apply hygienic routines and prevent the spread of infections. Aim: The aim of the literaturestudie was to illustrate factors that affects nurses care of patients carrying MRSA. Method: A literature study was carried out. Results: the study found four categories: knowledge, attitudes, guidelines and risk. They showed that nurses had to little knowledge about MRSA and the preventive routines that ought to be followed. If the nurse had knowledge she also had a positive attitude and was able to give same care to the patient carrying MRSA as to the ones that not carrying it. Conclusion: Knowledge, attitudes and guidelines about MRSA needs to be improved. This gives a better care of MRSA infected patients and decreases the infections risks for both medical personel and patients.

 • 490.
  Axelsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Severin, Kata
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Jag mår bara normalt, jag känner inte att det är något konstigt med att prata spanska eller svenska": Om tvåspråkiga elevers tankar kring sin tvåspråkighet och enspråkiga pedagogers attityder till tvåspråkigheten bland barn.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka tvåspråkiga elevers syn på sin egen tvåspråkighet och hur de upplever att den blir bemött i skolan. Vidare var vårt syfte att undersöka hur lärarna ser på elevernas tvåspråkighet och ställer dessa attityder och föreställningar mot varandra. För att uppnå detta syfte har det gjorts sju kvalitativa forskningsintervjuer varav fyra är med pedagoger och tre är med två elever åt gången. Intervjuerna utfördes i en mångkulturell skola i en av de största städerna i Sverige. Resultaten som framkommit genom denna studie går hand i hand med studier utförda av bland andra Otterup (2008). Det har visat sig att de tvåspråkiga barn som deltagit i vår undersökning har en tämligen naturlig och okonstlad syn på sin egen tvåspråkighet medan pedagogerna gärna problematiserar fenomenet och kopplar tvåspråkighet direkt till, som de utrycker det, halvspråkighet och språkliga brister. Det har även framkommit att tvåspråkigheten står i nära samband med identitet både för intervjuade pedagoger och de tvåspråkiga eleverna själva. Huvudresultatet för studien är att det finns ett glapp mellan attityderna till tvåspråkighet mellan pedagogerna och forskningen samt elevernas verklighet. Vi ser vikten av att detta glapp minskas då all forskning pekar på pedagogernas och skolans roll för en gynnsam tvåspråkig utveckling.

 • 491.
  Axelsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nedmar, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Compassion fatigue är ett nytt begrepp och är en respons på stress som kan påverka sjuksköterskors hälsa och skapa svårigheter att ge en god vård.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue.

  Metod: Denna litteraturöversikt grundades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes till ett nytt resultat och en ny helhet.

  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna involverade sig för mycket och kände stark ansvarskänsla för patienter. En påfrestande arbetsmiljö i kombination med svårigheter att hålla professionella gränser i patientkontakten, kan vara orsaken till att compassion fatigue uppstår. Compassion fatigue påverkade arbetslivet genom att sjuksköterskorna använde distansering till patienter och anhöriga för att undvika känslomässigt svåra situationer. Sjuksköterskor hade behov av organisatoriska förändringar för att inte drabbas av tillståndet. Compassion fatigue kan förebyggas och motverkas på individnivå genom att ha en hälsosam balans mellan yrkesliv och privatliv. För att minska risken att drabbas av compassion fatigue, är det viktigt med reflektion om sina tankar och känslor för att kunna bearbeta dem.

  Diskussion: Sjuksköterskor som känner stark ansvarskänsla och involverar sig för mycket i patientkontakten har en ökad risk att drabbas av tillståndet. Distansering är en osund strategi som sjuksköterskor använder för att bevara sin hälsa, men som sänker kvaliteten i omvårdnaden. Nyexaminerade sjuksköterskor löper större risk att drabbas av compassion fatigue. Genom att införa information och öka kunskapen om tillståndet redan på utbildningsnivå kan det skapa en medvetenhet och förbereda sjuksköterskestudenter inför det kommande arbetslivet. 

 • 492.
  Axelsson, Eva
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Kvist, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  En enkätundersökning om hur gymnasieelever upplever sin klassrumsmiljö2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete får man stifta bekantskap med hur elever vid tre olika gymnasieskolor i Kristianstad kommun upplever sin inlärningsmiljö och hur de tror att denna miljö påverkar deras lärandeprocess. För att komma fram till ett resultat används en enkätundersökning. Huvudresultaten som framkommer i denna undersökning är att majoriteten av respondenterna tror att klassrumsmiljön påverkar deras inlärning, att några faktorer såsom temperatur, färg och möbler spelar större roll än andra och att eleverna inte känner sig delaktiga i utformningen av sin klassrumsmiljö.

 • 493.
  Axelsson, Helena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Pettersson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Tjejer och killars attityd till skolan, NO och den fysiska miljön i NO-salen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Elevers motivation, lärande och deras psykiska skolmiljö ligger allt som oftast till grund för forskning i och kring skolans värld. Då studier saknas på området kring hur elever påverkar eller påverkas av skolans fysiska miljö, har en enkätundersökning genomförts i grundskolans senare del. Resultaten visar att eleverna, i den undersökta skolan, inte prioriterar sin fysiska miljö i den utsträckningen som antogs. Elevernas reflektioner kring sin fysiska arbetsmiljö är sval och oklar. Ytterligare forskning på området elevers fysiska arbetsmiljö i relation till deras attityder till skolan föreslås. Tendenser från genomförd enkätundersökning visar också på att resultat från tidigare genomförda undersökningar, utifrån ett genusperspektiv, kring ungdomars attityder till de naturvetenskapliga ämnena förstärks.

 • 494.
  Axelsson, Lars
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Arbetslösa ungdomars upplevelser av sin livssituation i början av 2000-talet2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva arbetslösa ungdomarnas upplevelser av vardagen – deras subjektiva erfarande av det som är av central betydelse för dem – för att fördjupa kunskapen och få ett bättre underlag för samhällets framtida kontakter med arbetslösa ungdomar. Det empiriska underlaget utgjordes av en intervjustudie som genomfördes bland sexton arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år, som varit arbetslösa mellan 3-18 månader. Resultaten visar att de flesta ungdomarna var missnöjda med sin livssituation som arbetslösa. Beskrivningar av vardagen som tråkig, ensam, meningslös, stressande och deprimerande var frekvent återkommande i intervjuerna. Arbetsförmedlingens insatser motsvarade oftast inte ungdomarnas förväntningar. Men gruppen ”arbetslösa ungdomar” förefaller vara en mycket heterogen grupp. Olika variationer i ungdomarnas sätt att erfara olika fenomen i arbetslöshetssituationen beskrivs utifrån de teman som ungdomarna ansåg som viktigast för aktuell livskvalitet. Sysselsättning och aktivitet, ekonomi, socialt stöd och mental hälsa var de teman, som oftast nämndes som viktiga för livskvaliteten. I denna studie har ungdomarnas livskvalitet betraktats som ett utfall av lärande- utvecklings och socialisationsprocesser. Därmed kan också ungdomarnas situation påverkas genom att läro- och utvecklingsprocesser i större utsträckning inriktades på den enskilde individens samlade förmåga, d.v.s. att ungdomarnas situation bör beaktas ur ett mer individinriktat perspektiv. Ett sådant synsätt kan öka ungdomarnas kvalificeringsmöjligheter och därmed ökas också deras möjligheter att få ett arbete. Ett förslag på en pedagogisk modell som kan antas öka kunskaperna om variationen i ungdomarnas upplevelser av arbetslöshetssituationen, den s.k. PEOPLE-modellen, presenteras avslutningsvis i uppsatsen.

 • 495.
  Axelsson, Linn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jonskog Eriksson, Elinor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sambandet mellan parodontit och KOL2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic lung disease. The disease is the fourth leading cause of death and more than 5 percent of the adult population worldwide is affected.

  The aim of this study was to investigate the association between periodontitis and COPD.

  Search for material for the literature review was done in the medical database PubMed where the keywords were: "Chronic obstructive pulmonary disease" and "Periodontal health or periodontal disease". The result is based on twelve studies that were extracted and analyzed. The studies have investigated pocket depth, attachment loss, plaque index, bleeding on probing and bone loss. Ten studies compared a COPD group with a healthy control group, one study compared two COPD groups and one study examined a COPD group and a group with other lung diseases.

  Most studies found that people with COPD had a higher incidence of pocket depth, attachment loss, plaque index, bleeding on probing and bone loss. The conclusion of the literature review is that there is an association between periodontitis and COPD and that smoking is a link between the two diseases.  

 • 496.
  Axelsson, Monika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Broberg, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Schéle, Charlotta
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Nedskrivningar -för en rättvisande bild eller eget intresse?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den pågående övergången till mer internationella redovisningsregler och rekommendationer diskuteras just nu flitigt i Sverige. Samtidigt som den internationella harmoniseringen ska stärkas och jämförbarheten öka, finns oro för att en mängd nya valmöjligheter ger ett allt för stort spelrum för uppskattningar och bedömningar av företagsledningen.

  Via EU:s fjärde bolagsdirektiv har begreppet ”rättvisande bild” kommit in i den svenska årsredovisningslagen och i Sverige har Redovisningsrådet förbundit sig att verka för att IASB:s standarder kommer till uttryck i de svenska rekommendationerna. Exempel på detta är RR17, om nedskrivningar, som införts i Sverige från och med år 2002. RR17 ger ett visst handlingsutrymme när det gäller vilken metod som ska tillämpas vid nedskrivning av anläggningstillgångar. De metoder som tillåts ger dessutom utrymme för subjektiva bedömningar. Genom att utgå från teorier som handlar om att människor är rationella och strävar efter att maximera sin egen nytta är syftet med denna studie att undersöka om nedskrivningar görs av företagsledningar för att uppnå en rättvisande bild, om nedskrivningar görs i eget intresse eller på grund av institutionella faktorer.

  Genom att statistiskt analysera ett material som samlats in via granskning av de svenska börsföretagens årsredovisningar, testas hypoteser som är ställda utifrån Positive Accounting Theory och Institutionell teori.

  Studien visar att det finns starka samband mellan nedskrivningarnas storlek och företagens räntabilitet på totalt kapital samt mellan nedskrivningarnas storlek och huruvida företagen gjort VD-byte eller inte. Dessutom konstateras att någonting händer år 2004 som skulle kunna härledas till den stundande övergången till IAS/IFRS.

 • 497.
  Axelsson, Philippe
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sånge, Catarina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad kan sjuksköterskan göra för att underlätta för vuxna personer med stickrädsla?: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom vården är möten med vuxna patienter som känner obehag inför blodprovstagning eller rädsla vid situationer där stick är inblandat vanligt förekommande. Studier visar att det rör sig om cirka tio procent av den vuxna befolkningen som känner stickrädsla. Sjuksköterskan har därvid ett stort ansvar att hjälpa patienterna genom de ibland påfrestande situationer som kan uppstå på grund av stickrädslan. Syfte: Syftet var att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att underlätta för den vuxna patienten med stickrädsla vid sticksessioner. Metod: Studien är en litteraturstudie där resultatet baserats på kvantitativa och kvalitativa originalartiklar. Artiklarna har granskats, analyserats och sammanställts. Resultat: Resultatet visar att det finns olika sätt att underlätta för den stickrädda vuxna patienten. Det är möjligt genom att smärtlindra patienten, genom att miljön och den medicinska utrustningen är sådan att den kan minska stressen för den stickrädda vuxna patienten, samt genom kommunikation, där lyhördhet och respekt ingår, med patienten. Slutsats: Vårdpersonal som möter vuxna stickrädda patienter i samband med sticksessioner behöver ha kunskap om stickrädsla hos vuxna och redskap för att underlätta för dem och ge dem ett gott bemötande.

 • 498.
  Axelsson, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Ågren, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Konflikthantering - pedagogers upplevelser av arbetet med konflikthantering2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Då den psykiska ohälsan i skolan ökar, blir arbetet med konflikthantering allt viktigare. Det är också så att i många situationer är det oundvikligt att undfly konflikter. Eftersom arbetet med konflikthantering är mycket tids- och energikrävande, var syftet med denna studie, att undersöka hur lärarna upplever detta arbete. Syftet var även att se vilka konflikthanteringsmetoder som finns och används. Studien är gjord med en kvalitativ metod, där tolv lärare intervjuades med hjälp av sex semistrukturerade frågor. I vårt resultat framkom att i stort sett alla de intervjuade lärarna upplevde arbetet med konflikthantering som positivt. De metoder som används av de tolv lärarna är, rollspel, samtal, medling, kompissamtal och hemlig kompis. Vi har kommit fram till att om ämnet konflikthantering ska kunna få en högre status måste lärare få utbildning, tid och resurser. Om lärare blir bra på att arbeta kontinuerligt med både förebyggande konflikthantering och faktisk konflikthantering, kommer hälsan i skolan att bli bättre.

 • 499.
  Axelsson, Torbjörn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Isaksen, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vilka svårigheter finns när gymnasieelever lär linjära ekvationer? – Undersökning av inlärningsmöjligheter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vilka svårigheter finns då gymnasielever lär linjära funktioner?

  Bakgrunden till att problemformuleringen uppkom är att det är en stor grupp elever som hamnar i svårigheter när de ska arbeta med linjära ekvationer. Syftet med undersökningen är att belysa några av de svårigheter som finns, ringa in dem och se vilka de bakomliggande faktorerna är. Målet är att finna svårigheter för att senare kunna samla vidare kunskap gällande dessa

  Undersökningen är kvalitativ och baseras på tre diagnoser och en intervju och är utförd på ett gymnasium. Resultatet visar på att många elever bl.a. saknar baskunskaper och problemlösningsförmåga samt att läraren ofta ej gör matematik verkligt vilket bidrar till omotivation. Studien har resulterat i en mängd punkter av svårigheter som sammanfattas efter diskussionen. Detta är ett stort område att forska i vilket bidrar till att det finns många fler svårigheter att finna än de vi funnit. Ett intressant område att göra vidare forskning på är hur man kan förebygga dessa svårigheter och hjälpa elever ur svårigheterna.

 • 500.
  Axgart, Robert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hellman, Adam
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Redovisningsval: en studie om faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I början av 2014 infördes ett nytt regelverk för hur företag och ekonomiska föreningar ska avsluta sina räkenskapsår. Inte förrän media började rapportera om problemet tidigare i år har diskussionen satts igång och flera organisationer har gjort uttalande och förenklingar. De har visat sig vara svåra att tolka och implementera och för en del bostadsrättsföreningar kan tillämpningen vara ödesdiger. Valet står mellan två regelverk i det så kallade K-projektet.Syftet med studien är att utifrån bostadsrättsföreningarnas perspektiv utforska vilka faktorer som påverkar och hur de påverkas beroende av redovisningsvalet styrelsen gör. Detta kommer utföras genom att studera ekonomiska förvaltare som förser föreningarna med rekommendationer och information. Studiens problemformulering är därför vilka faktorer påverkar föreningarnas val av regelverk.Studien kommer utgå från ett abduktivt resonemang vilket är väsentligt för en explorativ studie. Tillsammans med teorier om rationella beslut, principal-agent förhållande, intressenter och risk, kommer vi att skapa en förståelse för hur föreningar fattar beslut. För att uppnå detta mål och få en bra helhetsbild kommer vi att utgå från kvalitativa undersökningar med semi-strukturerade intervjuer. För att styrka studiens tillförlitlighet utgick vi ifrån tillförlitliga metoder som är en central del för en god forskning. Vi har varit konsekventa och opartiska där vi utgick från samma material vid samtliga intervjuer för att forskningsfrågan ska anses korrekt framförd.Genom att analysera empirin har vi kunnat skapa exempel på möjliga scenario i resultaträkningar för att enklare kunna göra kopplingar till teorin. Resultatet av studien konstaterade att det är flera faktorer som påverkar valet som styrelsen gör. Det visade sig att styrelsen är beroende av information utifrån och att det finns flera intressenter som har ett egenintresse i valet.

78910111213 451 - 500 of 5147
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf