hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
88899091929394 4501 - 4550 of 5041
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4501.
  Stahlin, Madeleine
  et al.
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hallström, Anna
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Det är vi som ska göra skillnad": - en kvalitativ studie ur ett elevperspektiv gällande hållbar utveckling och -konsumtion2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv få en uppfattning om hur ungdomarna ser på konsumtion och konsumtionsvanor i förhållande till ett hållbart samhälle.

  Teoretiska utgångspunkter grundar sig bland annat utifrån konsumtionssamhället enligt professor Zygmunt Bauman och konsumtionssamhällets drivkrafter enligt professor Mats Alvesson.

  Metoden som använts i studien är fokusgruppsintervjuer där fakta samlats in med hjälp av diktafon och videokamera.

  Resultatredovisningen består utav ungdomarnas yttrande och kommentarer samt analys och tolkning utifrån dessa.

  Ungdomarna som är uppvuxna i ett informations- och konsumtionssamhälle verkar vara medvetna när det gäller sin påverkanskraft mot ett hållbart samhälle genom sin konsumtion, såväl kortsiktigt som långsiktigt, lokalt som globalt. Skillnad mellan könen visade sig vara en faktor som framkom i studien när det gäller engagemang och vilja till förändring mot ett mer hållbart samhälle.

   

   

 • 4502.
  Stanojevic, Marcus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Truong, Patrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor: en enkätstudie bland gymnasieelever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Datorspelande har blivit en vanligare fritidssyssla bland ungdomar och datorspelande polariseras i massmedia och är en mansdominerad miljö. Forskning visar att datorspelande kan associeras med fysisk inaktivitet och onyttiga matvanor. Studier visar också att datorspelande kan vara associerat med självkänsla. Det är därför viktigt att förstå hur dagens ungdom förhåller sig till datorspelande. Studiens syfte är att undersöka äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor. En kvantitativ enkätstudie har genomförts och genomgått en statistisk analys. Resultat från 115 deltagare, 51 män och 64 kvinnor, presenteras.

  92 % av männen och 47 % av kvinnorna spelade datorspel. Resultatet visade inga signifikanta skillnader kring självkänsla för varken kön eller datorspelare. Inga signifikanta skillnader fanns mellan datorspelare och träningsaktiva dagar, men skillnader fanns för matvanor och datorspelare. Datorspelare åt mindre frukt och mer chips än icke-datorspelare. Det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnors datorspelande; de olika könen hade olika vanor och männen hade mer erfarenhet av datorspel. Kommunikationen om datorspel till föräldrar var låg, där 29 % av datorspelarna pratar om spel med sina föräldrar, 21 % positivt och 8 % negativt.

  Männen föredrar multiplayer-spel, vilket tyder på att män har mer sociala interaktioner när de spelar. Många män är högkonsumenter vilket tyder på att den sociala interaktionen är viktigt för männen och datorspelandet utgör då en arena där det sociala behovet tillfredsställs. Detta kan skapa mansdominerade grupper inom datorspelen där miljön blir mer välkomnande för män än kvinnor. Även om studien inte kunde finna signifikanta skillnader för självkänsla mellan datorspelare och icke-datorspelare kan den heller inte utesluta möjligheten att datorspelandet påverkar självkänslan. En djupare kvalitativ intervjustudie kring datorspelande rekommenderas för att få en bättre förståelse kring datorspel och självkänsla.

 • 4503.
  Stark, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vos, Emma
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Utomhus - en undersökning om hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger i olika förskolor förhåller sig och arbetar med utomhuspedagogik. Vi har ett intresse av att se hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik för att vi tycker det är viktigt som pedagog att aktivt vara ute och lära barnen om växter och djur, även lärande skapas ute till förmån för barnens utveckling. Ett urval gjordes av förskolor med olika inriktning för att få bredd på undersökningen. Vi valde intervju som metod för att få svar på våra frågeställningar. För att få en helhetssyn på hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik valde vi ut informanter från en småbarnsavdelning respektive en syskonavdelning från varje förskola. Resultatet i vår undersökning visar en positiv inställning hos pedagogerna till utomhuspedagogik. Pedagogerna ser utomhuspedagogiken som en del i barns lärande och utveckling. I vår undersökning kom vi fram till att alla pedagogerna i förskolorna arbetar med utomhuspedagogik, men olika beroende på var förskolan är placerad och vad pedagogerna har för syn på vad utomhuspedagogik innebär. Pedagogerna talar för en god utveckling hos barnen genom att vara utomhus och använda sig av det som naturen har att erbjuda, till exempel utvecklar barnen sin lek, motorik samt läran om växter och djur.

 • 4504.
  Stattin, Elise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Talib, Hedeel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Den säkra osäkerheten Om lärares förändrade villkor i arbetet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera hur lärare säger att de upplever den socio-emotionella dimensionen och den administrativa dimensionen av sitt arbete. Vi gör detta genom att intervjua tio lärare på gymnasiet. Vi använder oss av en indirekt, lågstrukturerad metod för att låta intervjupersonerna formulera sig så fritt som möjligt. I skolan möts människor med olika bakgrund, olika värderingar, olika mål i livet och människor i olika åldrar. Skolan är en plats fylld av mänskligt utbyte, konflikter och ständiga förändringar. I samband med införandet av Läroplan för det Obligatoriska skolväsendet (LpO94) skedde en decentralisering av skolan som kom att starkt påverka lärares arbete. Lärare upplever att arbetsbördan stadigt har ökat och att de har allt mindre inflytande över sitt arbete. De har svårt att ta till sig och genomföra förändringar trots att de i intervjuerna uppger att de hade velat förändra mer. Vi har funnit att lärares ålder spelar roll för hur de upplever olika delar av sitt arbete, vilken livsfas lärare befinner sig i har betydelse för hur de pratar om och agerar i olika situationer. Det finns ett starkt behov hos människor att känna sig sedda och behövda. Detta i kombination med att lärare inte alltid förstår syftet med alla sina arbetsuppgifter gör att de prioriterar bort vissa uppgifter till förmån för andra. Märkligt nog prioriterar de bort det som de anser vara sitt egentliga arbete till förmån för arbetsuppgifter som de anser är tråkiga. Arbetet ger även en översikt över tidigare forskning om lärares arbetssituation.

 • 4505.
  Stedt, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Isaksson Sandström, Angelica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Palliativ vård i hemsjukvården: En litteraturstudie om patienters, anhörigas och sjuksköterskors erfarenheter2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att få kunna vårdas och dö hemma i en familjär och välkänd miljö innebär för de allra flesta en känsla av trygghet. För många anhöriga är det självklart att leva nära den döende och ta ansvar för omvårdnaden. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan familjen liknas vid en mobil, vid obalans påverkas alla familjemedlemmar. Syftet med studien var att belysa patientens, anhörigas och sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet för att få en ökad förståelse för sjuksköterskors roll i detta sammanhang. Metod: Litteraturstudie där tidigare forskning i ämnet undersökts och sammanställts. Studien består av tolv artiklar från olika vetenskapliga tidskrifter. Resultat: Att få vårdas och dö hemma hade stor betydelse för patientens livskvalitet. Sjuksköterskans stöd och engagemang kan i många fall ha avgörande betydelse för om patienten avlider i hemmet, på hospice eller på sjukhus. Viljan för anhöriga att vårda kunde vara större än förmågan att orka med. Sjuksköterskans uppgift var att försöka läsa av och möta patientens och anhörigas behov. Att skapa en god relation till familjen visade sig vara av största vikt inom palliativ hemsjukvård. Slutsats: En god kommunikation med familjens medlemmar skapar förutsättningar för en god relation. Det är en svår men viktig balansgång för sjuksköterskan att kunna identifiera och tillfredsställa behoven hos varje enskild familj.

 • 4506.
  Stedt, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Malmquist, Marika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Utbildning & Undervisning: En kvalitativ undersökning av pedagogers beskrivningar av den egna utbildningen och undervisningen i ämnet idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet idrott och hälsa ska främja en aktiv livsstil för eleverna och det är idrottslärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att uppleva olika aktiviteter och erbjuda nya och positiva upplevelser kring fysisk aktivitet. Detta för att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger som undervisar i grundskolans tidigare år beskriver den undervisning de själva bedriver i ämnet idrott och hälsa samt hur de beskriver sin egen utbildning inom ämnet. En kvalitativ undersökningsmetod har använts där sex pedagoger intervjuades. Pedagogerna har olika utbildningar från olika orter i Sverige. Gemensamt för respondenterna är att de alla undervisar eller har undervisat i ämnet idrott och hälsa. Två av respondenterna har ingen utbildning inom ämnet men bedriver eller har bedrivit undervisning i idrott och hälsa för elever i grundskolans tidigare år. Resultatet visade att intresset för ämnet är en viktig faktor för att bedriva undervisning, oavsett i vilket ämne. Deras utbildning i har gett dem stoff och kött på benen men de anser även att deras genuina intresse för idrott och hälsa underlättar och har bidragit med en del kunskaper till undervisning för eleverna i grundskolans tidigare år.

 • 4507.
  Steen, Ann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ett studentkritiskt öga.: Förskollärarstudenter konstruerar kriterier för handledningssamtalets innehåll, form och funktion.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur begreppet handledning med fokus mot handledningssamtalens innehåll, form och funktion uttalas, konstrueras och legitimeras av förskollärarstudenter. Som metod har nio förskollärarstudenter i sin sista utbildningstermin intervjuats genom fokusgruppssamtal. Analysförfarandet utgår från Faircloughs tredimensionella analysmodell, diskursiv praktik, text och social praktik. Analysen utgår från frågorna vad som sägs och hur det sägs om handledning. Social praktik, i den här studien förskolan, och diskursiv praktik, där texter produceras och konsumeras, ses i ett dialektiskt förhållande. Studenter uttalar olika förväntningar och möter olika förutsättningar för handledning i den sociala praktiken. Vad studenterna säger om handledning har framträtt i följande fyra diskurser: Relationer i fokus, Dirigerande samtal i fokus, Sociala praktiken i fokus och Innehåll och kompetens i fokus. Hur studenterna önskar att detta genomförs beskrivs och diskuteras utifrån två huvuddiskurser: Kriterier för lärarutbildarens uppdrag och Kriterier för handledningssamtalets innehåll, form och funktion.

  Resultatet visar på att olika förutsättningar, kunskaper och kompetenser för handledning ger olika kvalitativa skillnader i studenternas utbildning. Förskolans sociala praktik präglas av begreppen omsorg, fostran och lärande, dess kultur och tradition kan ha en viss påverkan hur handledningssamtalen utformas. Uppdraget att handleda är oftast ålagt utan specifik kunskap eller kompetens att handleda efterfrågas. Relationsorienterade vardagliga möten uttrycks som en grund för god handledning. Innehållet i handledningssamtalen ska förena yrke, ämne och forskning, vilket i sig inte är självklart att lärarutbildaren har förmåga att göra. Yrkesspråket har en avgörande roll för hur studenten utmanas i sitt lärande. Den sociala praktiken blir oftast raster för bedömning och bekräftelse, där snarare studentens beteende bedöms än att studenten ges möjlighet till reflektion över sin kommande yrkesroll. Detta leder till om och hur lärarutbildningen ska förbereda studenter för handledning som en naturlig del i lärarutbildningen, för att på längre sikt kunna säkerställa god kvalitet under den verksamhetsförlagda utbildningen?

 • 4508.
  Steen, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Mariana, Nilsson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Matematik ska vara kul och utmanande: En undersökning om hur lärare i årskurs 1-3 undervisar i matematik2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är det många elever som inte når målen i matematik i grundskolan, de tappar lusten och tycker att det är ett svårt och tråkigt ämne. Vi har därför valt att undersöka hur matematiken kan göras lustfylld. Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur lärarna i årskurs 1-3 undervisar i matematik, för att skapa lust och motivation hos eleverna. Litteraturen kommer att diskuteras och jämföras med vad lärarna anser spela roll för ett lustfyllt lärande i matematik. Faktorer som visar sig påverka att eleverna känner lust och motivation är förståelsen, tilliten till sin egen förmåga och att innehållet i undervisningen är meningsfullt. Det visar även att lärarens förhållningssätt är avgörande för om eleven tycker matematik är roligt eller inte. Det kommer fram att eleverna lär sig på olika sätt och därför gynnar inte ett arbetssätt alla elever. Det framhävs att ett varierat arbetssätt är att föredra i undervisningen. De arbetssätt som lärarna i undersökningen använder är matematikboken, laborativ matematik, problemlösning samt att kommunicera matematik. Undersökningen visar även fördelar och nackdelar med vissa arbetssätt. Även lärarnas tankar om de nya målen för årskurs tre och om de påverkar deras undervisning kommer att lyftas fram.

 • 4509.
  Steen, Ludvig
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Weinert, Michael
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Öhrvik, Gustav
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Internationalizatio Inversa - Modernising Internationalization theory2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  With the world becoming one homogenous market-place, as a result of globalization, the need for effective internationalization theories is ever increasing. Today, it has become more difficult to present a differentiated business option that will get noticed in the long line of similar companies, and this can all be seen as the direct effect of globalization.

  The research field of Internationalization theory already contains a number of different suggested strategies to use. The problem is, that most of these are built up around the assumption that the world consists of many small and well-protected markets. To assume such a thing 20-30 years ago was only reasonable. Today, however, the rules of the market game has changed: China has opened up its market, the Berlin wall has fallen and the Internet has provided companies with a new set of opportunities.

  In this dissertation, an alternative internationalization strategy for the firm is presented. This strategy will differentiate the company, and at the same time raise interest among consumers. The name of the model is Internationalizatio Inversa (Internationalization reversed), and it is a modern internationalization theory which takes the effects of globalization into consideration and tries to exploit these.

 • 4510.
  Stefanovici, Celia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Sehic, Mirela
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Organizations and the location of the decision making authority2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This dissertation was aimed to research how well the existing theories in decision making and organizational structure agree with the modern organizations of today. The nature of our research made it necessary for us to use both the deductive and the inductive approach. The deductive mainly because we started our research by exploring already existing data and the inductive approach because we created our own data though the multiple case studies, in form of semi-structured interviews, of three Swedish organizations. This was done in order to make it possible for us to get a deeper understanding of the chosen subject, and we kept an open mind for the results. We also researched where in the organizations the authority of decision making is located, in order to see to what extend these organizations are centralized/decentralized and how much authority the local managers have in their own hands.

  The results we got in our research to both the first research question, which was where in the organizations the authority of decision making is located, and to the second research question, which was how much authority the interviewed local managers had, were similar. The results showed that the researched organizations were both centralized and decentralized at the same time. Yet, the level of centralization and decentralization and the authority held by the interviewed local managers depends on the structure of the organization and on the environment that the organizations operate in.

 • 4511.
  Stehn, Mimmi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det är väl en likvärdig utbildning?: en komparativ granskning av läromedel för religionskunskap 12013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag undersökt om olika läroböcker för religionskunskap 1, som är avsedda för antingen studieförberedande program eller yrkesförberedande program ger alla elever samma möjligheter att nå upp till läroplanens kunskapskrav inom området för etik och moral. Undersökningen genomfördes även för att lyfta fram anledningar till att författare ger ut olika typer av läroböcker för en gymnasiegemensam kurs där ämnesplan och kunskapsmål är samma. Studien presenterar tidigare forskning inom ämnet genom att titta på den senaste läroplanen Gy 11, syfte och kunskapsmål i ämnesplanen för religionskunskap 1, tidigare forskning inom läromedel samt etik och moral inom religionskunskap. Studien bygger på en kvalitativ komparativ innehållsanalys av fem utvalda läromedel samt en kompletterande kvantitativ studie. Resultatet visar att läroböckerna i stort innehåller tillräckligt med information för att eleverna ska kunna nå målen. Skillnaderna mellan de olika läroböckerna är marginella och skillnader finns framförallt i presentationen av de olika normativa etiska modellerna samt antalet och djupet i övningsuppgifterna. Tendenser finns att kommersiella syften kan medverka till att olika läromedel för samma kurs produceras. 

 • 4512.
  Steinholtz, Matilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tyndal, Maria
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Faktorer som påverjar uteblivande och återbud inom tandvården -en enkätstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Non-attendance and cancellations within dental care is a problem resulting in both financial and time consuming losses. The purpose of this questionnaire was to investigate different factors influencing non-attendance and cancellations. Six public and private dental clinics located in Skåne participated. Information about the clinics and patient-related factors were collected. Result: Totally 182 patients cancelling or not attending their appointment were registered. Cancellation the day before an appointment was most common. Private practices had the highest number of failed attendances and cancellations, of which a higher number of cancellations were seen the last day prior to the appointment. Patients 30-65 years old showed the highest number of cancellations/non-attendance. Men were more likely to fail an appointment, and women cancelled more often. Patients who live far from the clinic were more likely to cancel or fail their appointment. Examination was the kind of dental treatment that patients cancelled and failed to attend most often. Discussion: This study focus on some factors which may influence non-attendance and cancellations within dental care. It is however important to keep in mind that cancellation up to the day prior to appointment is legitimate since the clinic then can book another patient.

 • 4513.
  Stenfeldt, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Wedenell, Joel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Företagsförvärv: en studie om revisorns roll i förvärvsprocessen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företagsförvärv är i dagens samhälle vanligt förekommande när företag har som målsättning att växa. Det finns en del tidigare forskning kring detta området, däremot finns det inte lika mycket forskat kring aktiva aktörer vid förvärvsprocessen. Vi har valt att inrikta oss på en specifik aktör i denna studien, revisorn. Detta för att revisoryrket kan innebära flera olika roller och arbetsuppgifter, till exempel revisorn som granskare, revisorn som rådgivare samt en roll där revisorn har en legitimerande funktion. I denna studie är det framförallt revisorn som rådgivare som behandlas och det vi vill undersöka är var i förvärvsprocessen revisorn är delaktig samt vad den då bidrar med.

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för processen vid ett företagsförvärv samt vad revisorn bidrar med i denna.

  I denna studie har fem fallstudier genomförts där semistrukturerade intervjuer har gjorts med revisorer som har eller har haft koppling till företagsförvärv. Teorin från referensramen användes vid vår analys av de empiriska resultaten, detta gjordes för att se hur tidigare teori förhåller sig till vår empiri.

  Studiens resultat visar att revisorns roll under förvärvsprocessen fungerar som en rådgivare, det är däremot ovanligt att revisorn är delaktig under hela processen. Den del i processen där revisorn bidrar med mest är vid företagsbesiktningen, som även kan nämnas som due diligence. Vidare kan vi konstatera att ett företagsförvärv oftast innebär en väldigt stor och komplex process där det kan uppstå problem dock är det väldigt ovanligt att ett företagsförvärv avbryts.

 • 4514.
  Stenlund, Petra
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Utbildning för mellanchefer - hur påverkar det vardagen? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie om hur utbildningar för mellanchefer tar sig uttryck, praktiseras och konkretiseras i vardagen. Studien behandlar även mellanchefers arbetssituation och hur den påverkar utfallet och den praktiska användningen av utbildningar i vardagen. De som deltar i undersökningen är butikschefer på KappAhl i Sverige. KappAhl är ett detaljhandelsföretag som säljer såväl dam- som herr- och barnkläder.

  Studien har lagts upp i form av en utvärdering av en nyligen genomförd ledarutbildning för butikscheferna. Resultatet visar att butikscheferna har en positiv upplevelse av utbildningen som helhet. Studien tyder på att den största vinsten med utbildningen låg i den sociala gemenskapen och inte i den faktiska utbildningen. Den sociala gemenskapen med kollegor är något som de flesta butikscheferna upplever att de saknar i sin vardag och det behovet är viktigt att uppfylla under de träffar som förekommer butikscheferna emellan. Vidare visar studien att användandet av nya kunskaper i vardagen starkt påverkas av den arbetssituation som butikscheferna upplever att de har. Resultatet säger att brist på resurser i form av bland annat tid gör att de nya kunskaperna inte alltid kommer butiken tillgodo på ett tillfredställande sätt, varken för företaget eller för butikscheferna.

 • 4515.
  Stenman, Erika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi. Högskolan i Kristianstad.
  Strong Employer Brands and Employee Advocacy in Social Media: exploring the Employee Perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Employer Branding activities in the competitive labour market are becoming increasingly interactive rather than being a top-down exercise. Limited resources together with new technology is playing a role in this development. Little, but some research exists on Employee Advocacy or the voluntary promotion and defence of a brand by its employees. While some researchers suggest that strong Employer Brands fosters Employee Advocacy, there seem to be little empirical support or comprehensive models incorporating the supportive factors. Earlier studies have been primarily quantitative in nature, focusing on the corporate perspective. This research adds a qualitative angle with focus on the Employee Perspective.

  The purpose with this thesis is to explore how employees in companies with strong Employer Brands practice Employee Advocacy in a Social Media context, Because of the subjectivist and abductive approach, the method was qualitative in form of interviews with employees of different companies in the service sector as primary data together with secondary data.

  The findings indicate that Employee Advocacy, although largely driven by employee commitment, in practice seem to be a rather temporary phenomenon. The dominating intrinsic motives for Employee Advocacy does not seem to translate in a Social Media Context, where nature of expression ultimately seem to depend more on external or situational factors.

  The limitations of this study are the small number of respondents made up of a convenience sample. The narrow theoretical base also limits the study to explore and broaden a phenomenon rather than developing an entirely new concept. The conceptual model could act as a basis for other studies with a combined qualitative/quantitative approach or as a basis for discussion in companies formulating their Employer Branding or Social Media strategies.

  The original value of the conducted study is a comprehensive model of shapers and some new empirical insights regarding complexities of the Employee Advocacy phenomenon.

 • 4516.
  Stenros, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Olsson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Matematik i förskolan: En intervjustudie om hur förskollärare tolkar de matematiska strävansmålen i lpfö 98/102011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte   är att undersöka hur förskollärare tolkar de matematiska strävansmålen i den   reviderade läroplanen för förskolan och hur detta sedan kommer till uttryck i   deras förhållningssätt och arbete med matematik ute i förskolorna. Arbetet   ger en översikt av tidigare forskning och litteratur kring vad matematik är och   matematik ur ett lärar- samt barnperspektiv. Studien är en småskalig   kvalitativ intervjustudie där vi utifrån sex förskollärares perspektiv har   undersökt deras syn på de reviderade matematiska strävansmålen, hur de   utvecklar barnen matematiskt och när de anser att barnen möter matematik i   förskolan. Sammanfattningsvis visar resultaten i vår undersökning på att våra   respondenter anser att barn i förskolan möter matematik i vardagssituationer,   planerade aktiviteter samt i lek. De framhåller sin egen betydelse för   barnets lärande där de poängterar att en medveten förskollärare kan lyfta och   utmana barnen matematiskt i alla situationer. Vi konstaterar att miljön,   kontexten samt varierat material är av stor betydelse när det kommer till   utveckla barnen matematiskt. När respondenterna uttalar sig om lpfö 98/10 går   meningarna isär. Vi kan möjligen se att de olika synsätten grundar sig i   förskollärarens individuella kunskap inom matematikområdet.

 • 4517.
  Stewart, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Återanvända avloppsvatten?: Vattenbesparande åtgärder på Västra Strandens reningsverk, Halmstad kommun2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I april 2017 infördes bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner inför en hotande vattenbrist sommaren 2017. Syftet med det här arbetet är att undersöka möjligheterna att minska dricksvattenförbrukningen vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad kommun genom att återanvända avloppsvatten i reningsverkets processer. Vattenförbrukningen i olika processer har undersökts samt möjligheterna att använda återvunnet avloppsvatten i dessa. Kvaliteten på utgående avloppsvatten vid verket har undersökts samt vilken kvalitet som kan vara nödvändig i olika processer. Vid vissa processer i verket används redan återvunnet avloppsvatten för spolning och spädning. Resultatet av undersökningen visar att polymerberedningen är en stor vattenförbrukare på reningsverket. Det kan dock vara problematiskt att frångå användningen av dricksvatten här då polymerberedningen är känslig för suspenderad substans och eventuella kloridrester i vattnet. Andra möjliga användningsområden för återvunnet avloppsvatten på reningsverket är som spolvatten, i föravvattnaren och för att späda slam.

 • 4518.
  Stjernander, Thereze
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Deliberativa samtal – vad kan de innebära och hur kan de användas? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras ett antal texter i syfte att finna svar på vad deliberativa samtal kan innebära och hur/om de används i praktiken. Ett intresse för frågor som rör elevinflytande ligger till grund för studien och uppsatsen visar att elevinflytande inte kan separeras från demokratifrågor. Frågor om makt och meningsskapande berörs också. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Habermas teori om det kommunikativa handlandet men arbetet har också stimulerats av Deweys skrifter. De texter som granskas är utgivna i Sverige och avgränsade på så sätt att de fokuserar vad som finns skrivet om deliberativa samtal och hur deliberativa samtal som begrepp blivit beforskat. Analysen görs huvudsakligen utifrån de tre kategorierna förpackningsformat, genre och diskurs samt utifrån vilket av Habermas giltighetsanspråk som kan tänkas gälla. Den textanalys som görs här visar vilka kännetecken det deliberativa samtalet kan ha enligt studerade texter, vad deliberativa samtal kan innebära, samt pekar på att deliberativa samtal inte används i någon större utsträckning.

 • 4519.
  Stjernfeldt, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Heijbel, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Anhörigas upplevelse av sjuksköterskans bemötande.: Vid akuta somatiska sjukdomstillstånd.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en rapport från socialstyrelsen framgår det att akutmottagningarna runt omi landet har ca 2,5 miljoner patientfall, därtill kommer ännu fler anhöriga ochnärstående. Patientnämnden, som är det organ som hanterar klagomål från patienter ochanhöriga, uppger att det varje år kommer ungefär 4000 anmälningar där patienter ochanhöriga har känt sig kränkta och dåligt bemötta i sjukvården. Syfte: Syftet var attbeskriva hur vuxna anhöriga upplever bemötandet av sjuksköterskan vid akutasjukdomstillstånd inom somatisk vård. Metod: Arbetet skrevs som en allmänlitteraturstudie, enligt metod för kvalitativ manifestinnehållsanalys. Resultat:Anhörigas upplevelser i bemötandet från sjuksköterskorna kunde delas in i tre olikakategorier: trygghet-otrygghet, att bli sedd och bekräftad och sjuksköterskansmaktutövande. I det trygga och bekräftande bemötandet upplevde anhöriga känslor avtrygghet och betydelsefullhet, detta gav dem förutsättningar att skapa en handlingsplanför framtiden. När sjuksköterskan istället utövade sin maktställning upplevde anhörigakänslor av maktlöshet och att befinna sig i en beroendeställning. Detta gjorde attanhöriga fastnade i känslor av skuld och kunde inte ta sig vidare.

 • 4520.
  Stjernkvist, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thuresson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Prinsessor tacklar alltid hårdast: hur förmedlar två utvalda barnböcker genus till barn i förskolan?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus.

  För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. Därefter genomfördes en intervju med slumpmässigt utvalda barn som deltagare. Vi valde sedan att läsa böckerna för barnen. Dokumentationen, videofilmning, gjorde det möjligt för oss att analysera barnens spontana reaktioner under intervjun och läsningen.

  Vi såg att barnens tidigare erfarenheter speglade deras uppfattning kring vad som anses vara flicksaker respektive pojksaker. Barnens uttryck i intervjun kring materiella saker uppfattade vi könsstereotypiskt. Däremot var barnen öppna för nya synvinklar under läsningen av böckerna. Barnen konstaterade i diskussionen att alla kan leka med allt och de ifrågasatte inte när böckerna överskred könstypiska normer.

 • 4521.
  Stjernquist, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  ”Jobbar ni verkligen så här?” – en studie om gymnasielärares uppfattning och användning av betyg i kursen samhällskunskap A2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att studera vilka kunskapsskillnader lärare fokuserar för betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG) i kursen samhällskunskap A. Följande tre frågeställningar formulerades för att uppnå syftet: Vad anser lärarna att eleverna skall lära sig i kursen samhällskunskap A? Vad anser lärarna krävs för betygen G, VG och MVG i kursen samhällskunskap A? Vilka betygsunderlag används och hur är de utformade? Metoder som använts är intervjuer samt textanalys. Analysen är av kvalitativ karaktär. Studiens primärmaterial består av intervjuer med sex gymnasielärare i samhällskunskap samt prov från fyra av lärarna. Materialet har analyserats utifrån styrdokument, tidigare forskning samt behavioristisk och sociokulturell teori. För att studera kunskapsskillnaderna har de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet varit utgångspunkten. Enligt styrdokumenten skall de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet inte vara hierarkiskt ordnade. Studiens resultat visar att lärarnas uppfattningar var att faktakunskaper motsvarar betyget godkänd och att det främst krävs kvalitativa kunskapsskillnader för att uppnå betygen väl godkänd och mycket väl godkänd.

 • 4522.
  Stjernquist, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Det var något med n: en intervjustudie om elevers förståelse för variabler2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever ska efter grundskolansmatematik inneha en vana i att räkna med uttryckssymboler. Jag har märkt, i mitt arbete som lärare, vilka svårigheter gymnasieelever kan besitta i förståelsen för variabelbegreppet. Undersökningens syfte har varit att undersöka elevers förståelse för variabelbegreppet, vid lösning av en uppgiftsom innebär att hitta mönster, samt vad eventuella svårigheter kan bero på. Litteratur och forskning har studerats och sedan har intervjuer skett med elever från årskurs ett på gymnasiet. Sex stycken intervjuer har genomförts varav en pilotstudie. Eleverna fick i uppgift att lösa ett öppet matematiskt problem som handlade om att hitta mönster. I slutet av uppgiften skulle en generell lösningsmetod hittas och därmed skulle förståelsen för variabelbegreppet prövas. Två av eleverna lyckades lösa uppgiften fullständigt och visade förståelse för variabelbegreppet. De tre övriga eleverna visste inte hur de skulle angripa problemet då en generell lösning skulle hittas. De slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att drygt hälften av eleverna saknar kunskap eller har dålig erfarenhet av variabelbegreppet.

 • 4523.
  Stjernqvist, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lärande genom oförenligheter - fem livsberättelser 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om fenomenet oförenligheter och dess möjliga betydelse i lärandesammanhang i skuggan av Bourdieus teori om sociala fält. Det övergripande syftet med denna uppsats var att söka bättre förståelse samt undersöka huruvida det fanns något signifikant mönster eller struktur kring det lärande som uppkommer ur situationer som särpräglats av oförenligheter. Utifrån centrala begrepp, en abduktiv och fenomenologisk-hermeneutisk ansats, lät jag genomföra samtal med fem personer i syfte att undersöka förhållanden kring fenomenet. Genom samtal med individer som erfarit allehanda former av arbetslivsrelaterade situationer, har jag tagit del av fragment utifrån deras livsberättelser. Resultatet visar att situationer som kännetecknas av oförenligheter tenderade att vara emotionellt laddade. Då individen mobiliserar resurser i syfte att möta de rådande förhållandena uppstår möjlighet till lärande. Individen kom med andra ord lära sig av både konfliktsituationen och det som följer av den. Min slutsats är, efter en sammantagen analys, att oförenligheter kan utgöra en viktig faktor gällande lärande och utveckling, vilket tenderar att befästa erfarenheter i reell mening. Lärande genom oförenligheter gagnar utvecklingen och utgör om något en obestridlig del i det så kallade livslånga lärandet.

 • 4524.
  Stjärna, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bennis Bjom, Vanessa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med depressiva symtom: en litteraturstudie.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Depression är den ledande orsaken till ohälsa i världen, 300 miljoner människor lever med sjukdomen idag. Det finns flera olika behandlingsalternativ för personer med depression och fysisk aktivitet är ett av dem. Fysisk aktivitet är samtliga former av kroppsrörelse som leder till ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan ha lika god effekt som läkemedel och psykoterapi och kommer med färre biverkningar än läkemedel. Därför kan fysisk aktivitet användes som en omvårdnadsåtgärd för personer med depressiva symtom. Syftet var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med depressiva symtom. Metoden var en allmän litteraturöversikt där kvalitativa artiklar inkluderades och där resultaten kategoriserades i fyra huvudkategorier och sju subkategorier. Resultat Fördelarna med den fysiska aktiviteten för personer med depressiva symtom kunde vara ökat välbefinnande, minskad stress, ökad självkänsla och mer energi i vardagen. Fysisk aktivitet var en krävande omvårdnadsåtgärd där personerna kunde uppleva hinder och det kunde vara svårt att motivera sig till att vara fysiskt aktiva. Diskussion För att personerna skall uppleva fördelar med den fysiska aktiviteten krävs följsamhet till omvårdnadsåtgärden. Personcentrerad vård kan öka möjligheten för att öka följsamheten och ge goda vårdresultat. Det är viktigt att individanpassa den fysiska aktiviteten för att öka förutsättningarna för att personerna ska kunna ta sig an hinder och öka motivationen till att vara aktiv. Slutsats Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd upplevs fördelaktigt av personer med depressiva symtom men omvårdnadsåtgärden kommer med utmaningar. Låg motivation, hinder och dåligt anpassad fysisk aktivitet resulterar i låg följsamheten vilket indikerar att personerna behöver mer stöttning kring omvårdnadsåtgärden.

 • 4525.
  Stolt, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lindgren, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utvärdering av den specialpedagogiska verksamheten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att kartlägga och undersöka på vilket sätt den specialpedagogiska verksamheten utvärderas på sex skolor i en kommun. Vi ville i vår studie söka svar på om skolor lever upp till de nationella och lokala kraven som ställs på utvärdering. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom utvärdering och vilka krav som ställs utifrån styrdokumenten. Genom intervjuer med skolchef och rektorer ville vi kartlägga och undersöka på vilket sätt den specialpedagogiska verksamheten utvärderas. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att kommunen utvärderar den specialpedagogiska verksamheten som en del i skolans utvärderingsarbete med hjälp av utvärderingsmodellen Qualis. Den specialpedagogiska utvärderingen görs främst på individnivå och framförallt i ämnet svenska. Kommunen lever i stora drag upp till kraven på utvärdering enligt styrdokumenten.

 • 4526.
  Stoltz, Katarina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svensson, Annika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  LUST ATT LEDA - kvinnligt ledarskap i kommunal äldreomsorg ENJOYABLE LEADERSHIP - female leadership in municipal old-age care2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  This study is about female leadership. The purpose was to gain a better insight to qualities female managers in public sector assume they need to make an enjoyable leadership. We were also interested in finding out what they think is the joy and amusement in the leadership and how they consider responsibility and authority. We used a qualitative method interviewing female leaders at their work. In our analysis of the data we have looked for pattern and key words in a qualitative way. Three groups of subjects emerged: "The choice to lead", "Trait of character" and "Female leadership - responsibility and authority". Theories about roles and a model of demand and control were used as a theoretical framwork. The middle managers in the municipal old-age care are found out to be in an exposed position. To further the enjoyable leadership the female middle managers describes qualities such as good empaty, good self confidence, capacity to nearness and distance to their work, good simultaneous capacity and a personality as an entrepreneur. The female middle managers in this study were aware of their exposed position, although they considered themselves having an inspiring and enjoyable work.

 • 4527.
  Stoltz, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vem är jag?: Elevers upplevelser av delaktighet och identitetsutveckling i gymnasiesärskolan utifrån tidigare skolgång.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva gymnasiesärskolelevers upplevelser utifrån tidigare skolgång, där de gått integrerat i grundskolan, samt synliggöra hur övergången till gymnasiesärskolan påverkar deras identitetsutveckling. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om utvecklingsstörning, styrdokument, specialpedagogiska perspektiv och identitet och delaktighet.

  Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill jag se vad eleverna upplever som framgångsfaktorer för en lyckad skolgång. Hur eleverna upplever tillhörighet och delaktighet i särskolan, och hur övergången från en skolform till en annan kan påverka identitetsutvecklingen och vad skolformen innebär för elevernas framtid.

  Det teoretiska ramverket består av två teorier; det sociokulturella perspektivet och teorin om stigma. Dessa valdes eftersom de tydligt kan kopplas till den sociala miljöns betydelse för lärande, och hur den sociala identiteten hos personer med utvecklingsstörning skapas. Studien är kvalitativ och inspirerad av ett fenomenologiskt angreppssätt och bygger på semi-strukturerade intervjuer.

  I studien framkommer fyra områden som framgångsfaktorer för en lyckad individ integrerad skolgång; Den sociala miljön, lärarens kompetens, upprätthållandet av struktur och regler, samt organisationen av undervisningen. Det framkommer att den formella tillhörigheten till skolformen delar eleverna i två grupper, där upplevelserna skiljer sig åt mellan grupperna. Båda grupperna upplever fördelar med en tillrättalagd undervisning och trygghet i särskolan, men den formella tillhörigheten ses av den ena gruppen som negativt både för identiteten, självkänslan och skapar en begränsning av möjligheterna i framtiden.

  Genom att få möjligheten att ta del av gymnasiesärskoleelevers åsikter och perspektiv på sin skolgång, har jag fått insikten att de viktigaste frågorna för unga

  vuxna med utvecklingsstörning är frågor som rör tillhörighet, identitet och framtid. Dessa frågor kommer att vägleda mig i min roll som speciallärare på gymnasiesärskolan och jag hoppas att andra genom min studie kan få ta del av elevernas perspektiv och på så sätt vill jag ge elever med funktionsnedsättningar en röst i samhället. Min förhoppning är att mina insikter ska leda till att samarbetet mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan stärks och att elevers åsikter alltid respekteras och prioriteras när åtgärder för elever i behov av särskilt stöd diskuteras.

 • 4528.
  Storjohann, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Danielsson, Clary
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Persson, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Det livslånga lärandet i fokus - möter föräldrars syn på lärande, läroplanens syn på lärande?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på barns lärande. Studien belyser även förskolans uppdrag vad gäller det livslånga lärandet. Den teoretiska utgångspunkten hämtas ur det sociokulturella perspektivet. Syftet är också att få kunskap om huruvida förskolans och föräldrarnas syn på lärande, sammanfaller eller skiljer sig åt. Genom att öka medvetenheten hos pedagogerna i förskolan om föräldrars syn på barns lärande kan mötet mellan familj och förskola stärkas. Studien kan således skapa bättre förutsättningar för barns lärande i förskolan.

  Resultatet i undersökningen visar enligt föräldraintervjuer, att förskolans roll är stor och viktig för barns lärande. Lärande sker alltid och överallt i samspel med andra, både barn och vuxna. Föräldrars syn på lärande sammanfaller på flera plan med förskolans uppdrag kring det livslånga lärandet.

 • 4529.
  Storm, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad.
  Hansson, Linda
  Högskolan Kristianstad.
  Sjuksköterskans stödinsatser till barn med övervikt.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förekomsten av barnfetma är ett stort globalt problem i dagens samhälle. För att kunna minska problemet krävs det att vi som sjuksköterskor jobbar med stödinsatser som förebygger barnfetma.

  Syfte: Att belysa aspekter av stödinsatser från sjuksköterskan till överviktiga barn och deras familjer. Metod: En litteraturstudie har gjorts baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Resultat: Sjuksköterskans förebyggande arbete för barn med övervikt är viktigt för barnen och deras familjer. Kategorierna som arbetades fram belyser de områden som är speciellt viktiga och beskriver vad sjuksköterskan gör och vilken roll hon har. Identifiering och Uppföljning är ett viktigt steg för att kunna hjälpa och stödja de överviktiga barnen. Informativa samtal beskriver vad sjuksköterskan kan informera och lära ut om kost och fysisk aktivitet. Motivation och Uppmuntran, i denna kategori beskriver sjuksköterskan hur man kan gå till väga för att stödja och uppmuntra barnen. Det sista som kom fram i resultatet var Samverkan, här beskrivs vilka tillgångar som finns och borde finnas för den överviktiga. Diskussion: Brist på engagemang och motivation gör det väldigt svårt för sjuksköterskan att hjälpa och stötta de överviktiga barnen och deras familjer. Även om både det överviktiga barnet och dens familj är medvetna om problemet är det en lång väg att gå och kräver mycket stöd och kunskap från sjuksköterskan. Slutsats: För att hjälpas åt som vårdpersonal och dela varandras kunskaper och erfarenheter kan vi ge stöd till överviktiga att uppnå en hälsosam vikt.

 • 4530.
  Storm-Pallesen, Evelina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Work-related Stress and Health among Hotel Employees in Malmø 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [en]

  Over the past three decades, there has been a growing belief in all sectors of employment and in government that the experience of stress at work has undesirable consequences for the health and safety of individuals and for the health of their organizations. Identification of factors responsible for stress and its management at its primary level has long term benefits both for employee and employer. The hotel is generally seen as a sector whose working environment involves many stresses and strains. It is very important to measure the stress level among employees and to identify the factors that create stress in order to lessen its impact on employee’s health and work. The aim of this study was to investigate possible relationships between various levels of occupational stress and socio-demographic characteristics of hotel employees and to apply Karasek's Demand /Control/Support Model to an analysis of the relationships between job type and perceived stress and stress behaviours among hotel workers.The objective was that the results should be able to be used in working out a health promoting organization. The data collection has been made by a questionnaire study answered by hotel employees of selected hotels in Malmø.

  The results showed 39% of employees in a hotel industry feel that they are always or often stressed. Bad health was found among employees in high strain jobs (64%). Employees in iso- strain jobs were more stressed (61%) and had bad health (35%) in comparison to other job types. High job demands and low social support were associated with stress. High demands and low control were associated with presence of negative health.

  Active jobs (OR=6, 79), bad health (OR=5, 14), unsatisfaction with work (OR=4, 61), lack of work experience (OR=3, 6), lack of support (OR=3, 02), p=0,028), low general demands (OR=4, 2) showed to be important predictors of work characteristics in stress perception.

 • 4531.
  Straise Müllern, Gina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Persson, Julia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Alla som önskar ett sex- och samlevnadslyft, räck upp en hand!: en kvalitativ studie om sex- och samlevnadsundervisningens kvaliteter samt önskningar från mellanstadielärare2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera och beskriva vilka faktorer som påverkar lärarnas arbete när de undervisar i ämnet sex och samlevnad i grundskolans årskurs 4-6, samt vad de önskar för utveckling inom ämnet. Skolinspektionen (2018) har utfört en kvalitetsgranskning inom området som framhåller att undervisningen i sex och samlevnad på mellanstadiet brister på flertalet punkter. Några av dessa är rektorns styrning, brist på kompetensutveckling och att koppling till värdegrunden i vissa fall helt saknas. Studien utgår från en kvalitativ metod och den teoretiska utgångspunkten för studien är ett normkritiskt samt sociokulturellt perspektiv på lärande. Under insamlingen av empirin har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer med legitimerade lärare. Vårt empiriskt insamlade material visade på en samstämmighet mellan lärarna kring hur skolan bör bedriva en god sex- och samlevnadsundervisning. Resultatet visade även att rektorns styrning är betydelsefull samt att samhället har förändrats snabbt de senaste åren.

 • 4532.
  Strand, Gustav
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Mattsson, Olof
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Förskollärares digitala kompetens: en kvalitativ studie angående några förskollärares upplevelser av sin digitala kompetens och arbete med IKT2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några förskollärare upplever digital kompetens, hos sig själv samt i verksamheten, deras upplevelser av hur digital kompetens kan påverka deras arbete med IKT och deras upplevelser av att arbeta med IKT. Forskningsfrågorna lyder: Hur upplever några förskollärare sin digitala kompetens? Hur upplever några förskollärare att deras digitala kompetens påverkar hur de arbetar i förskolans verksamhet? Hur upplever några förskollärare arbete med IKT? Studien har en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det har medverkat sex förskollärare från sex olika verksamheter i studien. Bearbetning av det insamlade materialet skedde genom en fenomenologisk analys samt en tematisk analys. Analysen presenteras i fyra kategorier: förskollärares upplevelser av digital kompetens, ett kvalitativt arbete med IKT, stöd och möjligheter för kompetensutveckling samt styrdokumentens roll och förväntningar. Resultatet visade på en skillnad mellan förskollärares definition av digital kompetens och hur skolverket definierar digital kompetens. Det framkom även en stor variation i hur säkra förskollärare upplever sig vara i sitt arbete med IKT. Resultatet visar även att det finns en skillnad mellan tillgången till digitala verktyg i verksamheter samt tillgång till kompetensutveckling. Slutsatsen är att arbete med IKT i förskolans verksamhet har en koppling till hur förskollärare ser på sin egna digitala kompetens, deras attityd och intresse till arbete med IKT samt de digitala möjligheter som verksamheten har att erbjuda.

 • 4533.
  Strandberg, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Digitalt meningsskapande: en intervjustudie om flickors kommunikativahandlingar i olika nätgemenskaper2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande magisteruppsats skrivs inom fältet Svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Syftet är att undersöka digitalt meningsskapande i olika nätgemenskaper utifrån barnets perspektiv, nämligen sju flickor i årskurs 7 och 8. Forskningsfrågorna fokuserar på drivkrafterna bakom deltagande i olika nätgemenskaper, hur man kommunicerar och interagerar med varandra och vad man lär sig. Studien har en kvalitativ ansats.Metoden är semistrukturerade intervjuer.Studiens övergripande teoretiska plattformär ett sociokulturellt perspektiv på meningsskapande.Med teori och begrepp, som kommunikativ handling, även från medieekologin, multiliteracies och samhälls- och medievetenskapen analyseras vad flickorna ger uttryck för att deras digitala meningsskapande består av.Undersökningen visar att de kommunikativa handlingarna läsande, skrivande, lärande, relations- och identitetsskapande samspelar med olika modaliteter, medier och konventioner. De syftar till att inför likasinnade visa upp sig, sina intressen och berättelser, men också om att pröva nya roller och lära sig mer om sig själv.Meningsskapandet handlar även om att kollektivt och i interaktion med andra lösa problemsamt bidra till medskapande för att därigenom bekräfta tillhörigheten inom nätgemenskapen.

 • 4534.
  Strandberg, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Kulturen fyller mitt liv": en kvalitativ studie om hur kultur kan främja äldres upplevelser av hälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Sveriges befolkning blir alltmer äldre och det gör att behovet av en välfungerad hälso- och sjukvård blir större. För att vi ska behålla hälsan längre upp i åldrarna behövs åtgärder som är hälsofrämjande, vilket kan vara i form av kulturella aktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka äldre personers beskrivningar av hur kultur kan främja upplevelse av hälsa. Metod: Kvalitativ metod användes i studien med semi-strukturerade intervjuer. Deltagarna valdes ut genom ett strategiskt urval med fokus på givna kriterier, där deltagarna inte skulle ha någon form av demenssjukdom. Kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att få fram kategorier med tillhörande subkategorier. Resultat: Utifrån resultatet har tre kategorier tagits fram som var Ett liv med kultur, Kultur som påverkansfaktor för hälsa och Kulturaktiviteter som hälsoarbete. Det övergripande temat Äldreperspektiv på kultur har två underliggande subteman Äldres individperspektiv och Äldres grupperspektiv. Konklusion: Kulturella aktiviteter ökar välbefinnandet och livskvaliteten för äldre, vilket ingår för upplevelse av hälsan. Kulturella aktiviteter ökar även gemenskap och tillhörighet. Det har framkommit att hälsoarbete inom kultur är väsentligt ur både ett individ- och grupperspektiv för upplevelsen av hälsa för äldre. Resultatet i studien kan bidra med förståelse för hur kultur kan främja äldres upplevelser av hälsa.

 • 4535.
  Strid, Julia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Norrman, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Högläsning - underhållning eller kunskapsutveckling?: En studie om pedagogers och elevers syn på högläsning2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers och elevers uppfattning om och förhållningssätt till högläsning inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks vilka texter som förekommer vid högläsningsstunden, vad som påverkar bokvalet samt elevernas möjligheter att bearbeta det som läses högt i undervisningen. I forskningsbakgrunden framhålls att högläsning kan bidra till att utveckla elevers språkliga förmåga samtidigt som läslusten främjas. Forskning visar att bearbetning av det höglästa gör att elever kan ta del av varandras funderingar och därmed vidga sitt eget perspektiv. Studien är en småskalig kvalitativ studie baserad på observationer i tre olika klasser samt intervjuer med tre pedagoger och tre elever i förskoleklass, skolår ett och skolår två. Resultatet visar att val av högläsningsbok görs av pedagogerna med hänsyn till eleverna, men även utifrån egen smak och tycke. Pedagogerna poängterar varierande arbetssätt och har höga ambitioner och tankar om sin undervisning. Eleverna har en positiv inställning till högläsning och ser högläsningsstunden som ett lugnt och avkopplande inslag i skolans undervisning. Samtidigt är eleverna medvetna om att de utifrån högläsningen kan vidga sina kunskaper genom att lära sig hur en berättelse är uppbyggd och få inspiration till eget skrivande och läsande.

 • 4536.
  Struhak, Mirna
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  "De sa HJÄRTLIGT välkomna" - En kvalitativ studie om fem invandrares tankar kring processen att bli integrerade in i det svenska samhället "They said HEARTILY welcome" - A qualitative study of five immigrant´s thoughts of the process of integrating in to Swedish society2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to illustrate immigrants’ and refugees’ thoughts and experiences of the process of integrating into Swedish society and to examine which social networks foster the process. The main questions in the study are: * What experiences enable refugees and immigrants to become integrated and fully participating members of the Swedish society?

  * What is the importance of the social networks with regards to integration into Swedish society? A qualitative method was used and five interviews were completed with SFI (Swedish for immigrants) students. The study shows that knowledge of Swedish language promotes an initiative in contacting native Swedes, and it also determines the success of integration. To attend college is considered an advanced step in integration process. The will to integrate is also one of the main requirements for a successful integration. The surrounding environment certainly affects immigrants’ and refugees’ integration process and feeling of participation. Participants of the study state that their everyday lives, and amicable relationships with native Swedes help the integration process. Trust between concerned persons is a presupposition for a successful integration. Age of immigrants and refugees is another important element to consider when observing the process of integration. In conclusion, study participants feel that the choice of the social network is a crucial one when it comes to the integration process. Some have social networks that include native Swedes, others do not. Immigrants and refugees that do not have any contact with native Swedes are usually not well-versed in Swedish, or they feel they cannot make a connection with the native Swedes. Some feel that Swedish society has a negative vision of immigrants and refugees and this is the reason they are not able to make the connection with the native Swedes. The only contact that some of respondents have with native Swedes is with people working in immigration/refugee centres. Participants of the study feel successful integration means doing things “the right way” and doing things “the way a native Swede would do it”.

 • 4537.
  Stråth, Sanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thorman, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förskolan - en värld i miniatyr, eller?: Intervjuer med förskollärare om tradition och kultur i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar gällande kultur – och traditionsskapande. Forskningsfrågor lyder: Hur tycker pedagogerna att de arbetar med traditioner på förskolan? Hur uppfattar pedagogerna att kultur- och traditionsarbetet på förskolan bidrar till barnen i deras barngrupp? I studien har en kvalitativ forskningsansats använts med semistrukturerade intervjuer som metod. Det har medverkat sex pedagoger på tre olika förskolor. Bearbetning av det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv berör det som handlar om att den kultur barnen lever i påverkar sedan hur barnen leker och hur de lär. Analysen kommer att presenteras med hjälp av tre olika begrepp, nämligen: Bevara och överföra, skapa nytt och bidra. Resultatet visade på att kulturbundna traditionella firanden inte kan ses ur ett enhetligt synsätt. Slutsatsen som dras utifrån resultat och diskussion är att arbetet med traditioner på förskolan är komplext och kräver tid och kunskap för att kunna bidra till den komplexitet som den mångkulturella förskolan utgör.

 • 4538.
  Ströbeck, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svensson, Britt-Inger
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Högbegåvad - privilegierad eller bortglömd: en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka rektorers beredskap när det gäller att bemöta högbegåvade elever. Bakgrunden till vårt intresse är den specialpedagogiska visionen ”en skola för alla” och det förtydligande som den nya skollagen innebär när det gäller dessa elevers rätt till särskilt stöd. Arbetet beskriver de särbegåvade elevernas behov både på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Undersökningens metod är enkäter som följts upp med intervjuer. Resultatet utifrån enkäterna pekar på att kunskapsnivån när det gäller dessa frågor är låg och handlingsberedskapen ännu lägre. Av de rektorer som besvarade vår enkät är det en tredjedel som inte vet vad särbegåvade elever är eller har felaktig definition av begreppet. En fjärdedel uppger att de har handlingsplaner för att bemöta dessa elever men det är bara en enda som kan visa upp en sådan plan. Även intervjuerna pekar på samma resultat. Den lärare som undervisar en särbegåvad elev kan sällan räkna med specifikt stöd från skolledningen utan måste söka kunskap på eget håll.

 • 4539.
  Ströberg, Åsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tenghagen, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: More focus has been placed towards autonomy when it comes to care and in special towards palliative care. The purpose with palliative care is to relieve and support at the end of the life. When the patient has difficulties to communicate to those around him due to his illness it is hard to preserve the patients right of self-determination. It is very important to consider the patient as autonomous during the course of the illness. Different alternatives have been developed to preserve the patient’s autonomy such as dedicate a deputy or plan the care of the patient in advance.

  Aim: The aim of this study was to describe, from an ethical point of view, how the patient’s autonomy could preserved at palliative care.

  Method: A general literature study where 11 scientific articles have been analysed from a qualitative checklist whereof the result has been discussed based on the principles of ethics. A literature study was conducted through a search of articles in electronic data bases.

  Result: Through participation of the patient during the decision-making, which is based on qualitative information and communication with those among him, his or her autonomy could be preserved. The patient should be considered to be in the centre and participate during the decision-making as far as possible even though the illness will limit the actions of the patient more and more.

  Conclusions: It is important that the patient will not be harmed since the patient is vulnerable during the palliative phase. The purpose of the care is to strengthen the patient’s autonomy. This will be achieved by the treatments and investigations that are provided will improve the being of the patient and not cause any harm. The autonomy of a patient in palliative care will be strengthened and preserved by holistic thinking, meeting the patient in his situation and identifying his or her needs.

 • 4540.
  Ströberg, Åsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tenghagen, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv - en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: More focus has been placed towards autonomy when it comes to care and in special towards palliative care. The purpose with palliative care is to relieve and support at the end of the life. When the patient has difficulties to communicate to those around him due to his illness it is hard to preserve the patients right of self-determination. It is very important to consider the patient as autonomous during the course of the illness. Different alternatives have been developed to preserve the patient’s autonomy such as dedicate a deputy or plan the care of the patient in advance. Aim: The aim of this study was to describe, from an ethical point of view, how the patient’s autonomy could preserved at palliative care. Method: A general literature study where 11 scientific articles have been analysed from a qualitative checklist whereof the result has been discussed based on the principles of ethics. A literature study was conducted through a search of articles in electronic data bases. Result: Through participation of the patient during the decision-making, which is based on qualitative information and communication with those among him, his or her autonomy could be preserved. The patient should be considered to be in the centre and participate during the decision-making as far as possible even though the illness will limit the actions of the patient more and more. Conclusions: It is important that the patient will not be harmed since the patient is vulnerable during the palliative phase. The purpose of the care is to strengthen the patient’s autonomy. This will be achieved by the treatments and investigations that are provided will improve the being of the patient and not cause any harm. The autonomy of a patient in palliative care will be strengthened and preserved by holistic thinking, meeting the patient in his situation and identifying his or her needs.

 • 4541.
  Ström, Viktoria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Axelsson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Titta fröken, en gråsugga! Undervisning med naturen som resurs i årskurs 3 och 4 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka sätt två lärare använder sig av naturen som resurs i naturundervisningen. I litteraturgenomgången sätts olika teorier kring naturundervisning in i ett sammanhang och den för ämnet aktuella kursplanen presenteras. Den undersökning som gjorts och som legat till grund för den analytiska diskussionen, har varit förlagd i årskurs tre respektive årskurs tre-fyra på två olika skolor. Eleverna i de båda klasserna har svarat på frågeformulär. Även de aktuella lärarna har fått fylla i frågeformulär med liknande frågor. Genom undersökningen har vikten av att använda naturen som resurs i naturundervisningen blivit bekräftad. Resultatet visar att både lärare och elever ser en klar fördel i att vara utomhus då man talar om naturen, vilket går hand i hand med det teorin talar om i litteraturgenomgången.

 • 4542.
  Strömberg, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kokk, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Markusson, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Närståendes behov av stöd vid palliativ vård av ett barn2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  År 2004 avled 190 barn i åldrarna 5 - 14 år i Sverige av en sjukdom som krävde palliativ vård. När dessa barn insjuknade berördes även de närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de närståendes behov av stöd när ett barn vårdades palliativt. Studien genomfördes som en allmän litteratur studie och aktuell forskning från år 2000 - 2007 granskades och analyserades.

  Resultatet visade att närstående hade behov av empati, ärlighet och förståelse. Behov av delaktighet i omvårdnaden, det vill säga stöd att utföra en uppgift eller sköta omvårdnaden av sitt barn. Behov av information, kommunikation och undervisning, att den information som gavs var korrekt, individanpassad och utförlig. Behov av tillit till sin egen förmåga, hjälpte de närstående att känna att de beslut och de uppfattningar som de hade kring den aktuella situationen var korrekta.

  Stöd till de närstående är en av sjuksköterskans främsta uppgifter i den palliativa vården av barn. Trots kunskapen om de behov som finns och den forskning som gjorts upplever de närstående fortfarande vissa brister i stödet. Ytterligare forskning inom området behövs för att ge kunskap om varför stödet uteblir eller inte når fram till de närstående.

 • 4543.
  Strömberg, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Westerlund, Gita
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Level of self-esteem, social network and experience of school education among girls - a questionnaire survey in Kitwe, Zambia 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Health should be seen as a resource in daily life so people can feel satisfaction and social support network has been shown to have a significant impact on health. Another important determinant on health is education. There is a strong interrelationship between health and education. The centre of work in health education and promotion is the development of self-esteem. The aim of the study was to investigate the level of self-esteem, social network and experience of school education among girl’s 13-16 years, in Kitwe Zambia, in order to increase knowledge about how to learn to strengthen self-esteem and empowerment in girls. This investigation is a cross-sectional survey and we have chosen to use a quantitative method such as questionnaires. Our study received the approval of the University of Kristianstad Ethics Committee. The result shows that the girls think that the school is important for their future and that they enjoy going to school. But 34% of the girls felt that the school did not treat everybody the same and 50% of the girls were not involved at all in any student club. The results in our study showed that there were no statistical connections between level of self-esteem, social network and experience of school education. Our conclusion is that it did not matter what level of self-esteem the girls had, they had a good social network and a positive attitude towards school. A high level of self-esteem increases the young girls believes in themselves and that they can feel capable of taking a bigger part in the society. We hope that this study will underline the importance of women’s education, empowerment and self-esteem for their development. We believe that this may not change the world, but it is one good step in the development of a country.

 • 4544.
  Strömberg, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lennartsson, Tina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”NO är ju lite torrt och faktaspäckat” En studie om användandet av skönlitteratur i undervisningen i naturorienterande ämnen 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studier visar att språket i läroböcker i de naturorienterande ämnena har en hög abstraktions nivå och ofta är skrivna för dem som redan är intresserade av ämnena (Helldén med flera, 2005). Skönlitteratur kan användas som komplement till läroböcker, för att skapa intresse och djupare förståelse (skolverket, 2007). Uppsatsens syfte är att undersöka verksamma pedagogers användande av skönlitteratur i undervisningen av de naturorienterande ämnena samt vilka fördelar de ser med detta.

  Den empiriska undersökningen baseras på intervjuer med sex pedagoger verksamma i årskurs 4 – 6, utvalda genom en enkätundersökning. Intervjuundersökningen visar att pedagogerna till viss del använder sig av skönlitteratur i sin undervisning av de naturorienterande ämnena, men att de ser svårigheter med att hitta passande litteratur. De främsta fördelarna, med att använda skönlitteratur i undervisningen, är enligt pedagogerna det vardagsnära språket och möjligheterna till upplevelser.

 • 4545.
  Strömblad, Lisbeth
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Hemmafruarnas epok2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur samhälleliga institutioner och olika aktörer påverkade kvinnorna under 1950-talet att bli hemma och ta hand om hem och familj. Studien inleds med en historisk tillbakablick som startar omkring 1920 och avslutas med efterkrigstiden. Femtiotalet brukar kallas hemmafruarnas epok och jag har studerat litteratur, tidskrifter och forskning som behandlar denna period och som berör kvinnors situation.

  Undersökningen bygger på avhandlingar och andra böcker samt olika myndigheters betänkanden. Texterna har granskats kritiskt.

  Undersökningen visar hur flera aktörer försökte påverka kvinnorna till att stanna hemma och ta hand om hem och familj. Under beredskapstiden gjordes ansträngningar att få kvinnorna att tjänstgöra inom industrin, lantbruk andra verksamhetsgrenar för att ersätta de män som var uttagna till beredskapstjänst. När kriget var slut gick männen tillbaks till sina arbeten och kvinnans roll i hemmet betonades av flera aktörer som viktig och att hennes plats var där.

  Under slutet av femtiotalet och i början av sextiotalet förändrades situationen. Kvinnan behövdes inom industrin och Svenska Arbetsgivarföreningens attityd till kvinnlig arbetskraft förändrades. Kvinnorörelserna kämpade också för att kvinnorna skulle vara yrkesverksamma, för att öka jämlikheten mellan man och kvinna.

 • 4546.
  Strömbäck, Emilie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Räty, My
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Man får inte bara ett nej!": En studie om pedagogers förhållningssätt angående barns delaktighet och inflytande i förskolan.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka de konsekvenser förskollärares

  förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande kan medföra för barnen i

  förskoleverksamheten. Läroplanen för förskolan benämner barns delaktighet och

  inflytande som något som ska genomsyra verksamheten tillsammans med

  samhällets demokratiska värderingar (Skolverket, 2010). Då läroplanen endast

  utgår från strävansmål utan konkreta anvisningar för hur dessa aspekter ska

  integreras i verksamheten är det pedagogernas tolkning och förhållningssätt kring

  ämnet som styr. Detta gör att pedagogens förhållningssätt får en viktig roll i

  verksamheten och är således både intressant och viktig att undersöka och

  reflektera kring. Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och bygger på

  observationer samt ett eftersamtal med pedagogerna på den aktuella avdelningen.

  Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av det sociokulturella- och

  relationella perspektivet, då vi granskar samspelen och relationerna mellan

  pedagog och barn. Resultatet visar att pedagogerna i vår studie var väl medvetna

  om sitt eget förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande, samt att de

  arbetade aktivt med dessa frågor. Något som framkom i analysarbetet, som vi

  sedan för en diskussion kring, var att delaktighet och inflytande är något som

  pedagogerna kan ge och som barnen kan få. Detta ledde oss in i en diskussion

  kring pedagogers makt och hur denna tar sig i uttryck.

 • 4547.
  Sturesson, Annika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Håkansson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care: A questionnaire study among students of nursing in Zambia2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care among students of nursing at the School of Nursing in Livingstone, Zambia. The respondents were women and men in the ages between 20 and 43. A questionnaire consisting of 29 questions was handed out to 119 students. The results showed that the majority of the students brushed their teeth every day. Visits to dental clinics, however, were few. The most common reason for dental visits was pain. Most of the respondents knew about one or more HIV-related oral diseases, and the most common answer was oral candidosis. The overall knowledge of HIV/AIDS-related oral lesions was very high, and the majority of the respondents were interested to receive more information about the subject. The respondents had good knowledge in oral health and oral diseases, and the majority had a positive attitude concerning oral health care providers. The majority also considered collaboration between dental care and regular health care as essential. Although the knowledge about oral health was good, the result showed infrequent dental visits among the respondents.

 • 4548.
  Sturesson, Jimmy
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Barns förmåga att utläsa ansiktsuttryck och empatiska förmåga ändras från förskolan till mellanstadiet2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie var att undersöka om hur barnens empatiska förmåga till att utläsa den rätta emotionen från ansiktsuttryck förändras från förskoleålder till mellanstadieålder. Vi testade 24 barn i ca åldern 7 och 24 barn i åldern 11 med ”Reading the mind in the eyes” test. Barnens lärare fick fylla i en frågeformulär för vart och ett av barnen, om barnens sociala kompetens och förmåga till att ta socialt initiativ. Vi tittade även efter möjliga effekter av att ha äldre syskon på barnens förmåga till att utläsa den rätta emotionen från ansiktsuttryck, eftersom andra studier har visat att social kompetens utvecklas snabbare när barn växer upp i en omgivning med äldre syskon. Vi fann, som förväntat, en signifikant skillnad mellan de äldre och de yngre barnens prestationer på ”reading the mind in the eyes” testet. Vi fann även att barnen med äldre syskon gjorde bättre ifrån sig på testet än de barnen som antingen var de äldsta syskonen i familjen eller det enda barnet i familjen. Men förvånande var att det inte fanns något förhållande mellan barnens förmåga till att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck, och lärarnas skattning av deras sociala kompetens. Möjligheten finns att testet som lärarna använde för att utvärdera vart och ett av barnens sociala kompetens var opålitligt, eller att testet av att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck var opålitligt. Det diskuteras även möjligheten att lärarna var opålitliga bedömare av deras elevers sociala kompetens. Eller kanske den enskilda kompetensen, att identifiera den rätta emotionen av ansiktsuttryck, som bidrar till social kompetens, utvecklas långt tidigare än social kompetens som helhet.

 • 4549.
  Sturesson, Jimmy
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Johansson, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Nollvision för självmord2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ifrågasätter varför det satsas så mycket pengar på den så kallade nollvisionen i trafiken, när det dör långt färre människor där än genom självmord. Materialet hämtades in från databaser och genom olika intervjuer. Resultatet visade att regeringen satsade 1,5 miljarder på åtgärder inom infrastrukturer, medan bara 2 miljoner ges till självmordsprevention. Massmedia undviker att behandla frågan på grund av den så kallade ”Werthereffekten” som innebär att ju fler som hör talas om det desto fler begår självmord.

 • 4550.
  Stynsberg, Inés
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Frostgård, Matilda
  Livet förändras efter en brännsskada: Allmän litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Livet förändras för individer som drabbats av en brännskada. Många får beståendeärr och funktionsnedsättning som innebär stora sociala, fysiska och psykiska utmaningar sompåverkar deras liv. Brännskada är ett trauma som uppstår när huden kommer i kontakt medvärme. Huden fungerar som skydd för inre organ, reglerar kroppstemperatur ochvätskemängd, fungerar som känsel och kontaktyta samt infektionsbarriär.Syfte: Syftet var att belysa individers upplevelser av livet efter en brännskada.Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på kvalitativa och kvantitativavetenskapliga artiklar.Resultat: Resultatet visade att individer som drabbats av en brännskada upplevde sin kroppsom främmande och kände sig begränsad i vardagen på grund av funktionsnedsättning ochsynliga ärr. Stödet från närstående var ovärderligt för dessa personer och det hjälpte demgenom den långa rehabiliteringen. Upplevelsen av meningsfullhet var mycket viktigt och detfann individerna genom att ha ett meningsfullt arbete och bli accepterade av samhället.Konklusion: Det sociala nätverket har stor betydelse för individens förmåga att hanteraföljderna efter en brännskada och påverkar även individens psykiska tillstånd. Därför är det avvikt att involvera hela familjen i omvårdnaden.

88899091929394 4501 - 4550 of 5041
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf