hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
87888990919293 4451 - 4500 of 5090
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4451.
  Sehlin Bergman, Pia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Stattin, Veronica
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Tro på skolan! Lärares syn på religionsämnet i åk 4 och 5 i en tid av förändring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudfrågor handlar om hur religionsämnet och kursplanerna har förändrats genom tiderna, hur ämnet kan beskrivas utifrån olika perspektiv samt vilka förutsättningar ämnet har. För att få fram lärarnas förhållningssätt till ämnet, och dess konsekvenser, har vi utgått från följande frågeställningar: Vilket existensberättigande har religionsämnet i dagens och morgondagens skola, vilka syften ser lärare som religionskunskapens viktigaste samt hur påverkar detta lärares val av arbetsområden och informationskällor? Enkätstudien grundar sig på 11 lärare i grundskolans åk 4 och 5.

  Resultatet av undersökningen visar att kristendomen dominerar trots att lärarna ser förståelse för andra människors religioner och livsåskådningar som ämnets främsta syften. Resultatet visar också på ett mycket litet samband mellan vad lärarna uppger som ämnets syften, val av stoff och val av arbetsområden som de uppger att de gör. Religionsämnet spelar en viktig roll i arbetet att förbereda eleverna inför ett allt mer mångkulturellt samhälle. Vikten av att arbeta med ämnet utifrån dagens villkor och förutsättningar är essentiellt då motsatsen kan medföra att tolerans och förståelse för andra människor inte utvecklas tillräckligt väl. Framtidens samhälle kan då bli segregerat med en utbredd rasism och främlingsfientlighet som följd.

 • 4452.
  Sehovic, Amela
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Saado, Mona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Erosionsskador hos barn och ungdomar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to examine and explain the various methods available to rate the erosion damage, and on which teeth and tooth surfaces of erosion damage mostly occurs in children and adolescents.

  Method: A literature review was conducted, based on 15 scientific articles that have been reviewed, evaluated and analyzed. Articles were searched for in the database PubMed.

  Result: Six of the articles used the TWI (tooth wear index), which is an index to diagnose the tooth wear in the primary and permanent dentition. Eight articles used other indices as they considered that the TWI was not sufficiently developed to register the degree of tooth wear on some teeth. Tooth wear in the primary dentition occurs most often in the canines and incisors. Tooth wear in the permanent dentition was found in the literature to be mostly occurring on the occlusal / incisal surfaces of all teeth and tooth surfaces.Lyssna

  Conclusion: There is no common index in the articles but many of them use the TWI. It may therefore be beneficial for the future to development a common index that can be useful for all age groups and categories in order to diagnose the tooth wear.

 • 4453.
  Selaci, Florinda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Moldovan, Marinela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Förekomst av karies och parodontit hos vuxna personer med övervikt/fetma2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem världen över. År 2008 var cirka 1,5 miljarder vuxna i världen överviktiga. Syftet med litteraturstudien var att undersöka om det finns en ökad förekomst av karies och parodontit hos vuxna personer med övervikt/fetma. Urvalet begränsades till vuxna som var 19 år eller äldre. Studien utfördes i form av en allmän litteraturstudie och materialet samlades in genom sökning i databaserna Pub Med och Science Direkt samt genom manuell sökning. Resultaten sammanställdes utifrån 14 vetenskapliga artiklar.

  Två vetenskapliga artiklar visade en ökad förekomst av karies hos personer med övervikt/fetma i jämförelse med personer som var normalviktiga. De andra artiklarna (n=2) som berörde karies hittade inget direkt samband mellan ökad kariesförekomst och övervikt/fetma.

  En ökad förekomst av parodontit hittades hos personer med övervikt/fetma i flera studier (n=4) vid jämförelse med normalviktiga deltagare. De resterande studierna (n=6) visade ett samband mellan förekomst av parodontit och personer med övervikt/fetma.

  Det tycks finnas en ökad förekomst av parodontit hos personer med övervikt/fetma då olika socioekonomiska faktorer eller andra förhållanden har betydelse. De fåtal artiklar som undersöktes visar att faktorer som kostvanor, saliv och munhygien är avgörande vid kariesförekomst.

 • 4454.
  Selimovic, Emina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Symbols as a means of emotional enhancement in Julie Otsuka’s When the Emperor Was Divine2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4455.
  Selimovic, Emina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sipola, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den goda pedagogiken: en studie gjord bland matematiklärare och deras elever i årskurs 82013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur matematikundervisningen bedrivs och hur den nya läroplanen integreras i denna. En studie har genomförts riktad mot elever i tre klasser som går i årskurs åtta samt deras undervisande lärare i matematik. 71 elever svarade på en enkät, tre lärare intervjuades och observationer av klassrummen gjordes. I vårt resultat och analysarbete har vi kombinerat svaren från de olika metoderna för att få en djupare förståelse och ökad validitet. Resultatet visar att lärarna strävar efter variation i undervisningen för att eleverna ska uppnå de mål och förmågor som finns i den nya läroplanen, Lgr11. Eleverna trivs i hög grad med hur undervisningen bedrivs idag men önskar mer variation. Lärarna lyfter bland annat brist på tid och resurser som en stark faktor vid planering av en varierad undervisning utifrån elevernas behov.

 • 4456.
  Selinder, Ulrika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kartläggning och utveckling av tidiga aritmetiska kunskaper hos elever i grundsärskolan2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som lärare i grundsärskolan saknade jag ofta bra undervisningsmaterial till mina elever. Utifrån detta utkristalliserades syftet med studien som är att undersöka om kartläggningsmaterialet MRP – The Mathematic Recovery Programme från ”Early Numeracy” (Wright, Martland & Stafford, 2006) är användbart i grundsärskolan och i så fall vilka delar som lämpar sig att använda i grundsärskolan, samt att se om de uppföljande uppgifterna som rekommenderas ger någon effekt på elever i grundsärskolan.

  För att kunna besvara detta har 13 grundsärskoleelevers aritmetiska kunskaper kartlagts. Därefter valdes 7 elever ut, vilka utmanades utifrån uppgifter från det kompletterande materialet ”Teaching Number (Wright, Martland & Stafford, 2006), antingen enskilt eller i grupp.  Studien har genomförts med hjälp av deltagande observationer och flexibla intervjuer (Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998).

  Studiens teoretiska grund finns i det konstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Det konstruktivistiska perspektivet valdes eftersom de betonar vikten av att uppgifterna anpassas efter individens inre mognad och kognitiva förmåga, vilket väl kan kombineras med det sociokulturella perspektivet som betonar vikten av den sociala gruppens gemenskap som en förutsättning för utveckling inom den proximala utvecklingszonen.

  Studiens resultat visar på att materialet är lika användbart i grundsärskolan som i grundskolans tidiga år, eftersom kartläggningsmaterialet hjälpte pedagogen att finna elevens kunskapsnivå, samt därefter lyckades utmana eleven att utvidga sina kunskaper under en treveckorsperiod. Alla eleverna utökade sina matematiska kunskaper under studiens gång. 

  Slutsatsen blir att alla elever bör kartläggas med MRP del 1.1 och 2.1, men därefter får antalet delar anpassas efter elevernas kunskapsnivå. För att genomföra kartläggningen och de uppföljande utmaningarna rekommenderas att pedagogen är väl insatt i materialets utformning och tanke för att kunna utmana eleven utifrån dennes resultat.

 • 4457.
  Seller, Helen
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Pedagogers erfarenheter av att ha individintegrerade elever i sin grupp/klass2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få ta del av pedagogers erfarenheter av att ha individintegrerade elever i sin grupp/klass och att få ta del av pedagogers syn på hur vi kan nå ett ökat samarbete mellan grundskolan och grundsärskolan. Och hur skolan kan bli bättre på att möta alla elever i behov av särskilt stöd.

  De senaste åren har det skett en ökning till särskolan men ändå har samhället en vision om ”en skola för alla”. Uppsatsen tar upp särskolan och deras arbetssätt och vilka elever som särskolan är till för. Carlbeck-Kommitténs slutbetänkande tas upp i ett eget kapitel och där ges frågor som rör ett närmande av de bägge skolformerna. Begrepp som normalitet, särskiljning, inkludering och segregering behandlas i uppsatsen. Uppsatsen belyser också några förklaringar till svårigheter i mötet mellan skolformerna. Teorier som är använda i uppsatsen är stämplingsteorin och systemteorin.

  Jag valde att göra en kvalitativ undersökning ute på olika skolor, från förskoleklass till år fyra. Den kvalitativa undersökningen gjordes i form av intervjuer då jag sökte pedagogers erfarenheter av det aktuella ämnet. Studien visar att pedagoger vill ha en mer nära relation till sin egna skolledning och att skolledningen måste arbeta aktivt med de frågor som rör särskolan. Det behövs mer kunskap om särskolan och dess elever. Det måste till attitydförändringar om skolan ska lyckas med att möta alla elever. En ökad acceptans för elevers olikheter.

 • 4458.
  Sellgren, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Mötet mellan tre lärodimensioner – en analys av instuderingsuppgifter i två gymnasieläroböcker i geografi2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Lärobokens roll i geografiundervisningen är av betydande karaktär och styrdokumenten menar att kunskap ska förmedlas utefter en variation av teorier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur instuderingsuppgifterna i två läroböcker i geografi på gymnasiet förhåller sig till de tre lärodimensionerna, behaviorism, kognitivism och konstruktivism. Problempreciseringarna för uppsatsen är:

  - Hur förhåller sig de två läroböckernas instuderingsuppgifter till behaviorism, kognitivism och konstruktivism?

  - Hur förhåller sig uppgifterna i de två läroböckerna till varandra vid en jämförelse i användningen av teorierna?

  Läroböckerna vilka granskas är de två läromedelsserier vilka finns tillhanda dags datum för gymnasiet i geografi. Läroböckerna är Geo-guiden av Torsten Persson, Tord Porsne, Göran Andersson och Bo Andersson från år 2000 och Geografi- människan, resurserna och miljön av Peter Östman, Olof Barrefors och Kalju Luksepp från 2002. Uppsatsen undersöker även hur de två läroböckerna förhåller sig till varandra i användningen av de tre teorierna. Resultatet bygger på en tolkningsram för teorierna konstruerad utefter litteratur vilken förklarar de olika teorierna. Uppsatsen visar att läroböckernas uppgifter förhåller sig till teorier på olika sätt och att deras användningsområde skiftar. Geo-guiden domineras av konstruktivism medan Geografi- människan, resurserna, miljön använder sig av de tre teorierna i ungefär samma utsträckning.

 • 4459.
  Senekovic, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Gayle Harling, Sarah
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kedjad vid könet: Diskurser kring genus i fem pedagogers resonemang2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och problematisera diskurser som kommer till uttryck i pedagogers resonemang kring genusfrågor. Studiens ansats är feministisk poststrukturalism. Vi vill kunna identifiera och fördjupa förståelsen för språkligt burna värden i pedagogernas resonemang, eftersom dessa inverkar på hur elever förstår sig själva, andra och förhåller sig till varandra. Vi har för syfte att nå och synliggöra strukturer. För att uppnå syftet formulerades följande frågeställningar: Vilka diskurser rörande genusfrågor kan utläsas i pedagogers resonemang? Och hur kan de utlästa diskurserna förstås i förhållande till nationella krav i Lgr11? För att besvara frågeställningarna har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med fem pedagoger. Intervjuerna har sedan analyserats med inspiration av diskursanalytiska metoder. De diskurser som utlästs i pedagogernas resonemang har varit sådana som förklarar individer som olika beroende av könstillhörighet. I förhållande till framskrivelser i Lgr11 så förstår vi sådana diskurser som problematiska, eftersom de strider emot styrdokumentets krav.

 • 4460.
  Seppänen, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Weiser, Eva
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hur vårdbiträde anställda i en poolgrupp uppfattar sin arbetssituation2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  This is a qualitative study with the aim to find out how caregivers in a resourcegroup experince their work situation. We wanted to know how they where treated by the ordinary staff and what strains and possibilities they can encounter in their daily work. We used semistructured interviews to answer our questions.

  We found out that the ordinary staff of caregivers always treated the resourcegroup like one of them. A strain that the resourcegroup experienced was the shortage of time which sometimes resulted in that they felt stressful. The resourcegroup work on different floors each day, giving them a chance to see and learn new things. It also means that they are responsible for giving medicine to caretakers that they do not know. They experienced this to be a strain, and when they where unsure they refused giving the elderly their medicine.

 • 4461.
  Serifler, Levent
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lundborg, Rasmus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mediabevakning och aktiemarknadens reaktion på ny information2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Relationen mellan publik media och kapitalmarknader är ett område som studerats under en lång period. Åsikter har väckts om att massmedia är en viktig faktor vid förståelsen av finansiella marknader då media har förmågan att ge upphov till irrationella reaktioner. Utifrån detta har en kritik mot massmedia växt fram som menar att media inte förmedlar viktig information. En del studier visar emellertid att en lättare åtkomst till ny information leder till att priser på finansiella marknader kan justeras mer effektivt.Syftet med denna studie är att förklara hur den historiska mediabevakningen som föregår en aktierekommendation påverkar hela aktiemarknadens aktörer genom att studera den överavkastning som föregår och efterföljer rekommendationen ifråga. Undersökningen har baserats på rekommendationer gällande svenska aktier som är börsnoterade på Large-, Mid- och Small-Cap listorna på Nasdaq OMX Nordic Stockholm under en period som sträcker sig över två år. Underlaget för mediabevakning utgår ifrån artiklar ur stora svenska tidsskrifter och rekommendationerna är hämtade ifrån större analytikerhus.Tidigare forskning har gjorts på aktiemarknadens reaktion vid publicerandet av nya rekommendationer men denna studie tar hänsyn till ytterligare en variabel, antalet historiska publikationer i media, för att försöka skapa ytterligare förståelse på området.Resultatet antyder att den grad av mediabevakning som föregår publicerandet av en aktierekommendation inte har en påverkan på marknadens mottagning av den nya informationen. Den tydligaste skillnaden som kunde ses mellan rekommendationer som föregicks av en hög respektive låg mediabevakning var att rekommendationen som föregicks av en låg mediabevakning visade ett marginellt större utslag vid publikationsdagen. Då denna observation emellertid inte kunde säkerställas statistiskt går det inte att dra några slutsatser utifrån detta resultat och studien kan således inte påvisa att mer lättillgänglig information leder till en mer informerad marknad.

 • 4462.
  Sernham, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hellberg, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Skönlitteratur och Döden - en undersökning om vad förskollärare anser om skönlitteratur som redskap för barns orientering i ämnet döden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats är att som blivande förskollärare få mer kunskap om pedagogens åsikter på hur skönlitteratur kan fungerar som metod inom ämnet döden. Döden är en naturlig del i livet, liksom skönlitteratur är en naturlig del i förskolan. Vilka åsikter har pedagoger om skönlitteratur som behandlar ämnet döden? Litteraturen behandlar olika aspekter kring skönlitteratur, döden, barnet och pedagogen. Författarna lyfter fram svårigheterna med ämnet döden samtidigt som de belyser möjligheterna med skönlitteraturen för att skapa en naturligare inställning till ämnet. Vi har under arbetets gång valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer på fyra förskolor i Skåne län, med fem olika pedagoger. Samtliga pedagoger har vi tidigare haft kontakt med i olika sammanhang. Vi har valt att intervjua dessa pedagoger då vi tror att vår tidigare möten med varandra kan bidra till en öppnare dialog inom ämnet. I vår diskussion behandlar vi litteraturen, resultaten och våra egna tankar för att besvara vår problemprecisering. Vi har kommit fram till att pedagogers uppfattning till skönlitteratur som behandlar ämnet döden är beroende av deras egen livserfarenhet och grundsyn till ämnet döden. Pedagogerna menar på att tillsammans med noga utvald skönlitteratur som behandlar ämnet döden kan man ge barnen ett redskap för att få en förståelse till döden.

 • 4463.
  Servin, Elisabeth
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  BOHICA (Bend Over Here It Comes Again): kan ledningen undvika BOHICA syndromet vid en omorganisation?: en fallstudie i en sydsvensk sparbank.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is about how the company management should prepare to avoid BOHICA syndrome to develop from a reorganisation. BOHICA syndrome is a cynical attitude, acquired by recurrent disappointments from, for example reorganisations. If the company management is attentive and identifies and addresses such disappointments, BOHICA syndrome can prohibit the possibilities in future to work efficiently and profitably in the company. BOHICA syndrome are thus by extension a threat to the company’s survival. The thesis for the paper assumes that the various influences on the employees create expectations within the organisation, which are the potential base for future disappointments. According to the theory presented in the work the influencing factors are identified in the management perspective, the organisational perspective and customer perspective. The case-study was carried out at a South-Swedish savings bank, which performed a reorganisation during 2008 and 2009 as a result of a merger. The data were collected throughout interviews of the VP and the project manager for the reorganisation (management perspective), an employee questionnaire (organisational perspective) and a customer survey (customer perspective). The results show that, even though the company management does lots of the basic preparatory analyses and planning prior to the reorganisation, there will most likely be several expectations within the organisation that are not met anyway. If no measures are taken, the risk will increase of that BOHICA syndrome may mount and spread within the organisation.

 • 4464.
  Servin, Janni
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vegetation i förändring: – Hur har den återupptagna ängshävden påverkat kärlväxterna på Föllingsös slåtteräng?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föllingsö är odlingslandskapet som räddades undan från golfspelarnas klubbor och skyddades inom ramen för det Europiska nätverket Natura 2000. Slåtterängar är en viktig biotop då de hyser en hög biologisk mångfald och studien av Föllingsös slåtteräng i södra Östergötland omfattar en dels en återinventering av ängens kärlväxtarter dels en historisk kartanalys. Kartanalysen som omfattar tiden 1821-2013 visar att ängen inledningsvis brukats som äng och under en ca 50 år lång period nyttjats som betesmark innan ängsskötseln återupptogs 1993. En analys av 1821 års bonitetsgradering visar ett mönster som innebär att de ängsmarker med lägst bonitet är de som i störst utsträckning har undkommit rationalisering och omläggning till åkermark och därmed är de ängsmarker med längst kontinuitet. Inventeringen, i form av en täckningsgradsanalys, gjordes i syfte att undersöka om den återupptagna hävden har påverkat vegetationen. I kategorin ”betesgynnade” arter har en minskning skett. Orsakerna till detta tillskrivs förändringar i hävden då tramp och gödsling minskat avsevärt i och med övergången till slåtter. För att öka antalet slåttergynnade arter föreslås ett försök där ängen slåttras vid två tillfällen per år i stället för som nuvarande en.

 • 4465.
  Shabani, Ardita
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Josef, Jasmin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Karriären inom revisionsbranschen: vem är det som lyckas att bli partner i en stor revisionsbyrå? En kvalitativ analys av individens kulturella kapital och habitus.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De stora revisionsbyråerna kännetecknas av strikt hierarki med en tydlig karriärstege. Att bli partner i en stor revisionsbyrå innebär att nå den högsta positionen inom byrån och bli en del av firman. Av de hundratals ekonomer som börjar sin karriär i någon av de stora revisionsbyråerna är det ungefär bara var tionde person som blir partner. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vem det är som lyckas att bli partner och vad som krävs för att bli utvald. Syftet är även att förstå vilken roll det kulturella kapitalet och habitus har för en individs möjligheter att lyckas bli partner i en stor revisionsbyrå.

   

  I studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts för att få en djupgående förståelse om vem det är som blir partner och uppfylla studiens syfte. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer varav tre manager och fem partners. I studien har professionsteorin och organisationsteorin till största del använts som en bakgrundsbeskrivning. Studiens största fokus ligger dock på Bourdieus teori om det kulturella kapitalet och habitus.

   

  Slutligen kom vi fram till att den som lyckas bli partner är den som har förmågan att driva firman framåt och generera intäkter till firman. Det är därför viktigt att vara marknadsorienterad och tycka om att göra affärer.

   

 • 4466.
  Shahraki, Faranak
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Mahan, Peggy
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kvinnomisshandeln - Varför stannar hon kvar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnomisshandeln ökar ständigt och betraktas som ett allvarligt samhällsproblem. Syftet med vårt arbete är att försöka få ett svar på frågan: ”varför stannar hon kvar?”. Vår frågeställning är: Varför stannar en del kvinnor kvar hos män som misshandlar dem fysiskt och/eller psykiskt? Uppsatsens metodologi är kvantitativ. Vi samlade in vårt empiriska material genom 6 intervjuer: två från kvinnojouren, en f.d. polis som har arbetat med misshandelsfall och som numera är psykologilärare vid Högskolan Kristianstad samt tre misshandlade kvinnor. Vårt syfte är inte att lösa problemet, men vi kan med hjälp av våra respondenter få lite bättre förståelse för utsatta kvinnors situation. I uppsatsen kommer vi fram till att våldet är ett uttryck för mannen som vill ta makt över kvinnan, han vill visa att det han säger är lag och vill att kvinnan ska lyda utan några invändningar. I studien påvisas också att våldet är en reaktionssätt som kan utlösas i viss situation eller relation.

 • 4467.
  Shala, Nergjivane
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Jakob, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder gentemot patienter med självskadebeteende2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självskadebeteendet betraktas som ett folkhälsoproblem vilket har uppmärksammats mer på senare tid. Vårdpersonal möter denna patientgrupp inom olika vårdenheter då patienter med självskadebeteende kommer in på akutmottagningar för skador de vållat själv. Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder gentemot patienter med självskadebeteende. Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie där datainsamling genomfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO. En granskning gjordes av sju artiklar som svarade på studiens syfte. Resultat: Betydande faktorer visade att vårdpersonalen yttrar olika emotionella uttryck så som frustration och medkänsla i kontakt med patienter med ett självskadebeteende, och andra avgörande faktorer som påverkar vårdpersonalens attityder, vilket kunde vara brist på tid och otillräcklig kompetens. Diskussion: För att kunna förstå denna patientgrupp bör underliggande faktorer belysas, vilket kan då påverka vårdpersonalens attityder gentemot patienter med självskadebeteende. Slutsats: Det finns ett behov av att identifiera faktorer som skapar negativa attityder inom sjukvården. Studier bekräftar att vårdpersonalen önskar ökad kompetensutbildning.

 • 4468.
  Shala, Ubejd
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Rodriguez, Angel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Indoor Positioning using Sensor-fusion in Android Devices2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project examines the level of accuracy that can be achieved in precision positioning by using built-in sensors in an Android smartphone. The project is focused in estimating the position of the phone inside a building where the GPS signal is bad or unavailable. The approach is sensor-fusion: by using data from the device’s different sensors, such as accelerometer, gyroscope and wireless adapter, the position is determined. The results show that the technique is promising for future handheld indoor navigation systems that can be used in malls, museums, large office buildings, hospitals, etc.

 • 4469.
  Shamshiri, Atena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Upplevelser av att bemöta patienter med psykisk ohälsa: ett sjuksköterskeperspektiv inom vården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos Sveriges befolkning och räknas till en av folksjukdomarna. Personer med psykisk ohälsa kan drabbas av psykiska eller fysiska besvär och söker sig då till vården där patienterna kommer att möta sjuksköterskor. Syfte: Belysa sjuksköterskornas upplevelser av att bemöta patienter med psykisk ohälsa i vården. Metod: Litteraturöversikt som bygger på åtta kvalitativa artiklar. Resultat: Tre huvudkategorier och två subkategorier skapades. Första huvudkategorin var kunskapens betydelse i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa med subkategorierna positiva upplevelser av kunskapens betydelse och negativa upplevelser av kunskapens betydelse. Andra huvudkategorin var upplevda yrkesroll i mötet av patienter med psykisk ohälsa. Tredje huvudkategorin var upplevda känslor i mötet av patienter med psykisk ohälsa med subkategorierna positiva upplevelser och negativa upplevelser. Diskussion: Fynd i huvudkategorierna som diskuterades var sjuksköterskornas bristande kunskap och kompetens leder till att patienter med psykisk ohälsa inte erbjuds den vård de har rätt till. Okunskapen kan leda till rädsla för det okända och en känsla av att psykiatrin inte är en del av allmänsjuksköterskornas ansvar.

 • 4470.
  Shangjin, Xu
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Linfa, Hu
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Cunbin, Yu
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  The structural prerequisites for successful implementation of governmental performance management in China2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Advocated by the New Public Management, performance management has been adopted by many developed countries since 1980s. The Chinese government wants to improve government performance by performance management reform, but encounter a lot of difficulties. Why? Because the successful implementation of governmental performance management has its prerequisites, especially the structural prerequisites, which are the basic preconditions of successful performance management reform. The purpose of this dissertation is to answer such questions: What are the structural prerequisites for the successful implementation of governmental performance management? How is the model of the structural prerequisites used to analyze the Chinese governmental structure? We develop this model from the theories of New Public Management and experiences of performance management reform in other countries. In this model, we argued that the decentralization and coordination in governmental structure are the structural prerequisites. Then, we use Swedish governmental structure as an empirical example to explain our model. At last, we analyze Chinese governmental structure by using this model and want to find whether it conforms to this Model. We discovered that there are three typical features of Chinese governmental structure: centralization, no separation between the political party in power and administration, and overlapping of the leadership, which are the typical features of Weberian bureaucracy combined with Chinese characteristics, and are totally different from our Model. We wish our dissertation could be helpful to the performance management reform in P. R. China by providing the structural prerequisites for the successful implementation of governmental performance management.

 • 4471.
  Shen, Zheng
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Investigating Reading Strategies in the CET-6 Reading Comprehension Test for Chinese Non-English Major Students2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Although substantial research has been conducted into reading strategies, the difference between the reading strategies the students think they learn in class and the reading strategies the teacher considers she teaches is given little critical attention in the academic world. This study aims to investigate the relationship between non-English major students’ application of seven reading strategies for the CET-6 test and the teacher’s formal instruction in these with a view to improving teaching practices at university level.

   

  A reading comprehension test and a questionnaire were given to 16 non-English major sophomore graduate students to establish what reading strategies are most and least utilized by students. A questionnaire was also presented to the teacher to ascertain what reading strategies she had taught. It is established that there are differences in the students’ and the teacher’s perceptions of what reading strategies have been taught and their suitability in the CET-6 reading comprehension text.

 • 4472.
  Shen, Zheng
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The Good Mother: A Moral Guide in Family Education2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [en]

  Louisa May Alcott’s Little Women contains didactic messages that teach readers valuable lessons about life through Mrs March’s very special kind of family education. It concentrates on the content of her education and her methods, relying on five main qualities—mercy, self-reliance, labor and duty, the family and modesty. These qualities are analysed from the point of view of the implied reader. 

 • 4473.
  Sheruye, Arash
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjösten, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Medborgarlöften inom Lunds kommun: en brottspreventiv samverkansmodell?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. Baserat på fyra frågeställningar har studiens syfte varit en blottläggning av samverkan mellan medborgarna, kommunen och polisen som har gett upphov till medborgarlöftet i kampen mot brottsligheten i Lund. Denna samverkan har ett brottsförebyggande syfte. För att kunna besvara frågeställningarna har arbetet koncentrerats på två kriminologiska teorier, rational choice- och rutinaktivitetsteorin. I vår studie har vi använt oss av en kvantitativ metod som gör gällande sekundäranalys av offentlig statistik. Valet av den här metoden föll sig naturligt då den är lämpar sig väl för den studie av brottslighet inom Lunds kommun som vi ämnat att beakta. Metodvalet är även motiverbart utifrån ett tids- och ekonomiskt perspektiv då den stora mängden av kvantitativa data i form av inrapporterade polisanmälningar, som vi analyserat, upptas av polismyndigheterna och sedermera bearbetas av Brottsförebyggande rådet och presenteras i statistisk form. Som en avgränsning har vi valt att fokusera på åren 2010-2015. Vi har analyserat fyra olika brott inom kommunen: brott mot trafikbrottslagen, tillgrepp av icke motordrivet fortskattningsmedel, cykel, brott mot narkotikastrafflagen samt en analys av samtliga anmälda brott inom kommunen. Den totala mängden anmälda brott indikerar under perioden 2010-2015 en svag eskalerande trend och tendens gällande brottsutvecklingen och den totala mängden anmälda brott. En genomsnittsberäkning visar att det i snitt anmäls 14 924 st. brott årligen mellan åren 2010 till och med 2015.

 • 4474.
  Shihao, Tang
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Shen, Shen
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Commercialization and Audit quality: Evidence from Chinese audit market2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years, the commercialization of the audit market has become more and more apparent, which is an inevitable trend. After the Enron scandal broke out, researches about commercialization and audit professions, audit quality have arisen. Most of these studies are focus on western audit firms. The purpose of this study is to look at the impact of commercialization of the Chinese audit industry from the auditor perspective. This paper is based on 109 responses to a survey distributed to Chinese auditors, including Big 4 firms and non-Big 4 firms. This study use market orientation, customer orientation and process orientation as indicators of commercialization. Auditor independence and auditor competence as two main cornerstones of audit quality. The data were analyzed by multiple statistics test. Our finding indicates that all three indicators of commercialization of audit market have a positive relation with auditor independence and competence. We are thus concluding that commercialization of the audit market has a positive relation to audit quality. Also, we find that auditors in Big 4 and non-Big 4 audit farm are not much difference. This may be because the Big 4 in the Chinese market do not have the same dominance as in the Western market.

 • 4475.
  Sidling, Jaana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Vilka effekter ger den nya lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats är att beskriva effekterna av att det införs en skattereduktion på hushållsnära tjänster. I uppsatsen har det använts både teori och empiri för att försöka att beskriva en enskild händelse. Jag försöker att beskriva vad effekterna blir nationellt, om det är skillnader i olika regioner samt vilken målgrupp som berörs av skattereduktionen. För att kunna göra det på bästa sätt var det nödvändigt att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Användningen av primärdata och sekundärdata har krävts för att kunna ge en heltäckande bild över effekterna av skattereduktionen. Det har även utförts fyra ostrukturerade intervjuer via telefon och e-mail med entreprenörer inom branschen hushållsnära tjänster. Slutsatsen av mitt arbete visade sig vara att nationellt sett har effekterna av införandet av skattereduktion på hushållsnära tjänster varit positiv. Den hushållsnära branschen har en ökning av nystartade företag på 80 procent. Det är stora regionala skillnader i ökning av företag. Det är storstads regioner som ökar mest både som köpare av tjänsterna och av nystartade företag. Målgrupper som visar intresse av att köpa hushållsnära tjänster finns i nästan samtliga samhällsklasser men det är barnfamiljer, höginkomsttagare och högutbildade som är den största kundgruppen.

 • 4476.
  Sievers, Martin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lärares lärande: Intervjuer med fem lärare om deras syn på erhållen kompetensutveckling i två gymnasieskolor2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fem lärare på två gymnasieskolor. Intervjuerna visar att lärarna är mest nöjda med den individuella ämnesinriktade kompetensutvecklingen. Däremot är de mindre nöjda med den ämnesöverskridande kompetensutvecklingen, speciellt då den sker i form av skolgemensamma studiedagar. Utifrån tidigare forskning kan detta hänga ihop med att de har betydligt mindre inflytande över denna typ av utbildning än de har över sin egen individuella kompetensutveckling. De gjorda intervjuerna visar också att lärarna inte upplever att beslut om kompetensutveckling i skolan fattas utifrån rationella överväganden grundade på genomarbetade utvärderingar och analyser. Viktigare faktorer tycks istället vara lärarnas eget intresse, vilken tid de har att delta i kompetensutveckling och hur mycket pengar som finns avsatta för kompetensutveckling.

  Undersökningen pekar även på en paradox: Samtidigt som medinflytande och rationalitet är viktiga förutsättningar för en god kompetensutveckling så riskerar dessa faktorer att stå i något av ett motsatsförhållande till varandra. Om besluten om kompetensutveckling grundas mer på rationella beslutsunderlag, riskerar lärarnas inflytande att minska, vilket kan påverka deras lärande negativt, även om kvaliteten i utbildningen ökar. Detta tyder på att det är viktigt att hitta rätt balans mellan inflytande och rationalitet för att skapa optimala förutsättningar för lärande i en organisation.

 • 4477.
  Sigfridsson, Jörgen M.
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Ljungkvist, Sara
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Ett steg närmare individualiserad matematikundervisning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra begreppet individualisering och att vi själva skulle planera och genomföra en individualisering som skiljer sig från den traditionella kvantitativa hastighetsindividualiseringen. Vi valde att genomföra en individualisering som bygger på vissa valmöjligheter samt variation i arbetssätt och innehåll. Inom vårt planerade arbetssätt arbetar samtliga elever inom samma område och vårt arbetssätt skulle kunna ingå under en kvalitativ individualisering. Vår individualisering har genomförts i en sjätteklass inom området längd. Utifrån genomförandet har vi sedan undersökt vilka val eleverna har gjort och vad som styr deras val. Den metod som valdes till att undersöka detta var samtal med eleverna samt minnesanteckningar som eleverna gjorde i samband med sina val. Resultatet visar att eleverna inte är särskilt positivt inställda till att arbeta med textuppgifter istället väljer de främst räkneuppgifter med lite text. Många elever tycker dessutom om att arbeta praktiskt med matematik. Resultatet talar även om att merparten av eleverna väljer uppgifter som erbjuder dem variation av såväl innehåll som arbetssätt.

 • 4478.
  Sigurdson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  German, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Finns det anledning till handledning? Om lärares och skolledares syn på special- pedagogens handledningsuppdrag i förskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kritiskt granska och jämföra lärares och skolledares syn på specialpedagogens handledningsuppdrag i förskolan. Utifrån syftet ställs frågorna; vilken syn finns det kring det specialpedagogiska handledningsuppdraget och ses handledning som ett redskap för kompetensutveckling?

  Studien fokuserar på områden som främst rör förskola, specialpedagogik och handledning. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta lärare och sex skolledare i förskolan från fem kommuner.

  Utifrån syftet kartläggs följande områden i litteraturdelen: skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik, specialpedagogens uppdrag, handledning, förskola i förändring samt skolledarens roll. Kapitlet avslutas med teorier som socialkonstruktivism, social systemteori och utvecklingsekologi, som avser skapa en helhetssyn kring en människas livsvärld, andra världar runtomkring samt förbindelser dem emellan.

  Studien visar att samtliga respondenter har kännedom om specialpedagogens handledningsfunktion, men synen på specialpedagogisk handledning skiljer sig åt. Skolledares syn beskrivs huvudsakligen såsom samtal, reflektion och en möjlighet till förändrat synsätt. Enstaka efterfrågar tips och idéer.

  Lärarna ser handledning, som tips, idéer och efterfrågar den kunskap som specialpedagogen besitter. Någon ser reflektion som kompetenshöjande. Samtliga respondenter ser att specialpedagogisk handledning är utvecklande för yrkesrollen. En slutsats är att handledningsbegreppet bör tydliggöras för att kunna efterfrågas.

  Specialpedagogisk handledning, konsultation, ges när det efterfrågas. Kontinuerlig handledning i permanenta grupper förekommer inte.

 • 4479.
  Sihlberg, Lisa
  Högskolan Kristianstad.
  Skogsdynamik på hällmarker på Sotenäset i Bohuslän:fallstudie Åby säteri2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Åldern på borrprover från tall (Pinus sylvestris) på utvalda hällmarksberg belägna på Åby säteris gamla utmarker studerades enligt en årsringsanalys (korsdatering med pekår, se t.ex. Niklasson, Zackrisson & Östlund 1994) i syfte att undersöka trädsuccessionen i lokal skala. Enligt Fries (1951, 1958), som studerade skogssuccessionen i Sotenäs genom pollenanalyser och historiska källor var hällmarkerna kala fram till mitten av 1800-talet p.g.a. hårt skogsutnyttjande (Fries, 1958, s. 43). Även Lindner (1935) beskriver regionalt hällmarkerna som skogslösa under samma tidsperiod. (Lindner 1935, s. 159-165).Resultaten från borrningarna visar att merparten träd grodde under perioden 1800-1850 med en topp i föryngringen på 1860-talet. En jämförelse mellan tillväxten av de borrade äldre träden och unga tallar från både öppen och sluten skog, visade att de borrade träden troligtvis vuxit i relativt öppna förhållanden, men att hällmarksbergen dock har haft en viss skogsvegetation även innan 1800-talet, vilket indikerar ett avtagande av den tidigare skogsdecimeringen och en␣ökande skogsföryngring på hällmarksutmarkerna kring Åby säteri nästan 100 år tidigare än vad både Fries och Lindner beskriver. Säteriverksamheten kan ligga till stor grund i detta då skog kunde hämtas på annat håll.

 • 4480.
  Sijin, Fang
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  An Analysis of Gender Differences in Minimal ResponsesBased on the Cartoon Show The Simpsons 2008Student paper first termOppgave
  Abstract [en]

  Based on the cartoon show The Simpsons, the present investigation finds out that  there are differences in the communicative competence between male and female speakers, especially the selected characters from the cartoon show, in terms of their use of minimal responses. The focus will be on the frequency, type and function of male and female usage of minimal responses.

 • 4481.
  Sijin, Fang
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning. Högskolan Kristianstad.
  Chinese Gloss or English Gloss: Which Is More Effective for Incidental Vocabulary Acquisition through Reading?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Based on the survey of Chinese students in a Sweden university,the present study finds out that Chinese EFL learners at a low level can benefit from incidental English vocabulary acquisition through reading aided by glosses, that they prefer glosses in reading materials, and whether Chinese gloss and English gloss differ in effectiveness on incidental vocabulary learning.

 • 4482.
  Silver, Gunilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tillberg, Jeanette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att leva med en familjemedlem med kronisk obstruktiv lungsjukdom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BACKGROUND: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a slow progressive disease affecting the family caregivers by limiting their lifestyle. Subsequently the situation can be experienced as stressful for both the afflicted and the relatives. To easier understand the needs of the caregivers of family members suffering from COPD have, it is important to get an insight into their experience of every-day life, so that medical staff can help, support and promote their health according to their needs. AIM: To illustrate caregivers’ experiences of living with a family member suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease. METHOD: A general literary study where scientific articles were searched for through electronic databases and through manual searches. Seven articles were included and analyzed through content analysis. RESULT: Family caregivers experienced social isolation, a shift in roles, heavy work load without possibility of relief, and constant worry for their sick family member. They also lacked information and support from the nursing staff. CONCLUSION: Family caregivers of family members suffering from COPD need help and support in order not to develop stress related diseases caused by not being able to cope with the situation. By creating comprehensibility, manageability, and meaningfulness the nurse can help the family caregiver to cope with their situation and prevent ill-health.

 • 4483.
  Simic, Milica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kreditbedömning av kunskapsintensiva service- och tjänsteföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De olika kriserna samt låg- och högkonjunkturer som inträffat har medfört till att bankerna blivit mer återhållsamma i sin kreditgivning. Det som kan påverka bankers kreditbeslut är kreditbedömningsprocessen. I tidigare studier sägs det att det kan finnas skillnader i vad banktjänstemän studerar under kreditbedömningen, medan andra menar att storbanker har komparativa fördelar av att studera ett företags kvantifierbara information. Kunskapsintensiva service- och tjänsteföretag (KIBS) åtskiljs från vissa branscher genom att huvudsakligen bestå av immateriella tillgångar och är därav även säkerhetsbegränsade. De immateriella tillgångarna anses vara svåra att värdera och vissa intressenter påpekar att de finansiella rapporterna i dessa typer av företag har tappat sin relevans.

  Syftet är att utreda hur banktjänstemän i storbanker kreditbedömer KIBS dvs. vad för bedömningskriterier som de tar hänsyn till samt vad deras förhållningsätt till bland annat KIBS immateriella tillgångar samt finansiella rapporter har för någon påverkan på det. Med detta menas om det har någon påverkan på vilka bedömningskriterier (information) som tas hänsyn till samt på något delmoment som bedöms. Det ska på så sätt klargöras om kreditbedömningen därför skiljer sig mellan branscher. Under studien utgår man från bland annat Berger och Udells teori kring indelning av information och nyinstitutionell teori. Semistrukturerade intervjuer har använts för att få förståelse kring bankers kreditbedömning och urvalet har begränsats till tre storbanker, där sammanlagt sex intervjuer utförts. Kompletterande frågor besvarades via mejl och telefon.

  Resultatet blev att kreditbedömningen inte åtskiljdes mellan branscher. Banktjänstemännen i storbankerna fokuserade till skillnad från i tidigare studier både på kvalitativ samt kvantitativ information och därav ansåg även att de finansiella rapporterna var relevant. De immateriella tillgångarna påverkade räntenivån under kreditbedömningen beroende på hur de var bokförda. Om någon immateriell tillgång är bokförd som en tillgång, dras den av från det egna kapitalet och alla förutom en av banktjänstemännen accepterade inte immateriella tillgångar som säkerhet. Det som kunde åtskiljas var vilka säkerheter som bankerna kunde erhålla från KIBS. Vissa bedömningskriterier ansågs även vara i synnerhet viktiga ur banktjänstemännens perspektiv vid kreditbedömning av KIBS.

 • 4484.
  Simic, Rebeka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tinglöf, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Förändringar för företag efter konvertering till IFRS: en kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på företag efter konvertering till IFRS. Den vetenskapliga metod som används i studien är hermeneutisk. Studiens empiri är insamlad genom intervjuer. Respondenterna bestod av fem medarbetare från två olika börsnoterade företag. Dessa respondenter valdes ut då de hade arbetat på samma företag både före och efter konverteringen till IFRS samt kunskap om företagsekonomi. Den teoretiska referensramen utgå från aktuell forskning kring IFRS, organisatorisk förändring och företagskultur. Institutionell- och legitimitetsteorin kan förklara varför företag konverterar till IFRS, ett företags strävan och arbete för att behålla legitimitet och därför utgår studien ifrån dessa. Resultat och slutsatser visar att medarbetare hade en positiv inställning till förändringen och att företagen har behållit den företagskultur som fanns på arbetsplatsen före IFRS konvertering och börsnotering. Studien visar att medarbetare upplever en ökad legitimitet från både interna och externa intressenter. Vidare visar studien att medarbetarna upplever en förändring av sina arbetsuppgifter, där främst arbetssätt har förändrats i form av mer struktur och tydligare direktiv. Även arbetsplatsen har förändrats med nya större lokaler och fler anställda. IFRS konverteringen upplevs av medarbetarna har ökat företagets resurser, utöver fler medarbetare, har även kunskap och expertis hos medarbetare ökat.   

 • 4485.
  Sinanovic, Miran
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Hur mår gymnasieflickorna?: en kvalitativ studie om flickors tankar kring kroppsideal, levnadsvanor och utseende2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mental illness is increasing among high school girls. At the same time the use of social media is increasing which is considered to be a major part of Western society. Increased body weight is considered to be associated with dissatisfaction whit the appearance. A dissatisfaction whit body perception can lead to problems such as depression, anorexia nervosa, self-injury and drug abuse. Never before has it been considered as difficult as it is today to fit into the today's society regarding apperance and it has been a negative trend over recent years. Through increased self-confidence and physical activity can body perception be improved. The purpose of the study was to investigate the thoughts of high school girls regarding how body perception, body ideals and living habits affect their health. Through semistructured interviews of six high school girls the study's empirical content was obtained from which further a inductive qualitative concentanylsis was conducted. The results of the study showed that the thoughts differ and aspects which affect the health most are considered to be the circle of friends and social media. Furthermore, the result showed that the individuals need to find factors in life to create and maintain good health, these factors differ from each individual. In addition to this, the result showed that physical activity, in excessive amounts, did contribute to a better health. From a public-health perspective is it important to increase the health of the population and prevent mental illness, especially among the young people who are the future of Sweden. Further studies on the subject can lead to more and better methods and strategies to prevent mental illness among high school girls.

 • 4486.
  Sineux, Benoît
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Psykiska övergrepp inom äldrevården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: Physological abuse consists of threats, harassment, humiliation, telling off, refuse to talk, social isolation, abandonment as well as attitudes that lead to a feeling of insecurity and desperation. Institutional elder abuse is very elusive and an overall picture is still considered missing.

  Aim: The purpose of this essay was to review psychological abuse within the elderly care.

  Method: This essay is based on a literature study with systematic search.

  Result: This article review led to main categories and the result of the study is presented after these. The first ones gives a picture of the kind of psychological abuse that occured within the the elderly care. The second one deals with the possible explanations for psychological abuse within elderly care. The result showed that verbal assault was the most common form of psychological abuse against elderly. A more discreet form of abuse took place when caregivers used depersonalization or infantilization. Isolation and threats occured at a lesser extent.

  Conclusion: A caregiver with an inappropriate behavior towards elderly often means well basically but could psychologically abuse elderly patients because of one´s stress, fear, ignorance or anger. Stereotyped attitudes towards eldery (so-called ageism) could also, consciously or unconsciously, influence attitudes in institutional settings. The banalisation of psychological abuse, if the abuse is not questioned, will continue. Therefor we must ensure that carers have access to adequate knowledge in order to develop an appropriate attitude towards elderly.

 • 4487.
  Siriwardana, Indrani Manel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Knowledge, Attitudes and Practices of Dengue Fever Prevention among School Teachers in a Medical Officer of Health Area in Central Sri Lanka: A qualitative study2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Dengue fever (DF) is the most common mosquito-borne viral disease that affects humans. It has become a major health problem in Sri-Lanka. School teachers can act as knowledge of dengue transferring and behaviors related to dengue changing agents of students in particular and community in general. 

  Aim: This qualitative study aimed to get insight on knowledge, attitudes and practices of dengue fever prevention among, school teachers in a Medical Officer of Health Area in Central Sri-Lanka.

  Method: Data was collected through focus group discussions and semi-structured interviews. The material was analyzed by using qualitative content analysis.

  Findings: The analysis comprises four main categories and nine sub categories which describe school teachers’ knowledge, attitude and preventive practices of DF.The study showed that the participants knew most about the mode of spread and symptoms of dengue fever. Participants made contribution at home as well as in schools to control vector breeding. Participants reiterated that although the government took some preventive measures, they were inadequate.

  Conclusion: School teachers can be used as change agent in dengue prevention in the community due to their positive attitudes towards dengue prevention and their social position.

 • 4488.
  Siverståhl Svärd, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En skola för alla, barn med diagnosen ADHD: En kvalitativ studie med erfarna lärare inom området2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där syftet är att genom intervjuer med lärare, försöka få mer och ny kunskap om hur man kan underlätta och hjälpa barn med diagnosen ADHD i en skola för alla. Vi har intervjuat lärare och en fritidspedagog från åk F – 5, alla med olika erfarenhet och tjänster. Våra informanter består av två lärare, två specialpedagoger och en assistent/fritidspedagog. Alla medverkande jobbar på skolor i mindre orter.

  Undersökningen ger ett resultat om hur en lärare bemöter barn med diagnosen ADHD i en skola för alla. Efter genomförandet av denna studie vill vi särskilt belysa följande punkter att ha i åtanke då man bemöter barn med ADHD i en skola för alla;

  • Att ha kunskap om vad ADHD är, och gärna gå fortbildning.
  • Att ha en bra och tydlig struktur över den dagliga verksamheten.
  • Att anpassa undervisning med lättare uppgifter, kortare och mer konkreta.

 • 4489.
  Sivhed, Elna R.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Populär historia - historiesyn kontra kursplan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar tidskriften Populär Historia. Tidskriften används av många skolor och jag har själv använt den i undervisningen. Dock undrar jag om den har en historiesyn som ligger i samklang med kursplanen för historia A på gymnasiet. För att få en bra bild av både Populär Historia och kursplanen redogörs de för separat. Tidskrift och kursplan jämförs sedan och skillnader respektive likheter presenteras.

  Innehållet i tidskriften visar sig inte vara helt i samförstånd med kursplanen utan skiljer sig på många punkter. Något som kan bero på att tidskriften och kursplanen har olika uppfattningar om vad historia är, och vad historia bör förmedla.

 • 4490.
  Sivhult, Petra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Rast på en gymnasiesärskola: en fallstudie om rastens betydelse på gymnasiesärskolan utifrån det sociokulturella perspektivet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna fallstudies problemområde är en närmare granskning av en gymnasiesärskolans raster. Syftet med arbetet är att synliggöra en gymnasiesärskolas specialpedagogers, speciallärare samt elevers upplevelser kring rastens betydelse samt de aktiviteter som förekommer. Fallstudien presenterar också tidigare forskning kring raster samt forskning kring fysisk aktivitet. Den teoretiska ramen är det sociokulturella perspektivet som står i fokus vid granskning av det insamlade materialet i form av semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer.  

  Resultatet visar att det finns en samstämmighet bland både elever och pedagoger (specialpedagoger/speciallärare) att rasten definieras i form av elevens egen tid till att kunna vila och återhämta sig mellan lektionerna. Rastens definition är även den tid under skoldagen då eleverna har störst möjlighet att välja aktiviteter som de vill sysselsätta sig med. Vidare visar resultatet att eleverna överlag önskade lugna raster med möjlighet till socialt umgänge samt möjlighet att kunna sitta i lugn och ro med sina datorer och mobiler. Fallstudien visar även att det förekom mest stillasittande rastaktiviteter som inte inbjöd till mycket fysiskt aktivitet och att det inte heller eftersöktes av eleverna. Vidare vid resultatgranskningen framkom det att utifrån det sociokulturella perspektivet var det inte alltför mycket samspel eller kommunikation som utspelade sig emellan eleverna under rasttiden.

  Fallstudiens konklusion är att eleverna överlag var nöjda med sina raster och inte hade något större behov av förändring inom området. Samtidigt visar fallstudien att det behövs ytterligare forskning kring raster och även i kombination med fysisk aktivitet inom gymnasiesärskolan.

 • 4491.
  Sivhult, Petra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Sköld, Christina
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Självförtroendet är betydelsefullt! – en undersökning om självförtroendets betydelse för läs- och skrivutvecklingen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för vårt arbete var vår övertygelse om att självförtroendet inverkar vid elevers läs- och skrivutveckling. Syftet med arbetet var att göra en jämförelse mellan författares och verksamma pedagogers syn på vilka faktorer som är betydelsefulla för elevens självförtroende i samband med läs- och skrivutveckling. För att kunna göra denna jämförelse genomförde vi intervjuer med verksamma pedagoger och tog på så vis reda på deras åsikter. Undersökningen visade att alla pedagogerna tyckte att elevens självförtroende påverkar dess läs- och skrivutveckling vilket även förstärks av författarna i litteraturgenomgången. De faktorer som, enligt de intervjuade pedagogerna, är betydelsefulla för elevens självförtroende är främst hemmet och föräldrarna, krav och beröm. Denna uppfattning kommer till viss del även till uttryck i den litteratur vi läst, även om denna oftast har en annan fokus i resonemanget som gör det djupare. Vår undersökning visade också att de verksamma pedagogerna anser att pedagogen kan stärka elevens självförtroende, allmänt genom sitt förhållningssätt och specifikt genom sin ansträngning att anpassa undervisningen till varje elevs behov. Denna syn har de intervjuade pedagogerna gemensamt med författare som t.ex. Atterström (2000) och Smith (2000).

 • 4492.
  Sjöbeck, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Zigon, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kollegialitet och individualism: en identitetskonflikt i revisorers vardag?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The research of organizational structure and control in the audit profession suggest that there is a contradiction in that auditors should both nurture collegialities while they at the same time have their own responsibility for their individual development and career. This creates a competitive situation among colleagues who in return are expected to maintain a good social relationship and team spirit with each individual. Subsequently, being part of the collegiality and being highly individualistic, gives rise to a theoretical dilemma where these opposing forces are supposed to coincide with each other.The purpose of this paper is to create a bigger understanding of how auditors at major accounting firms can handle the conflict that arises. In order to explore this dilemma, we conducted a qualitative study based on an abductive approach. We have made seven semi-structured interviews from a localistic view. In addition, we have limited our sample to auditors in the Big 4 of southern Sweden.Furthermore, we have chosen to analyse the conflict from an identity perspective to better understand how auditors can relate to both collegiality and individualism. Through this study we have concluded that it only looks like a paradox in theory. Our empirical evidence suggests that this is not a practical problem. This principal contradiction dissolves in the everyday chaos where one is automatically suppressed by the other. Our conclusion that auditors do not see this as a practical problem, does not lead to that the theoretical dilemma is unimportant. It rather requires a deeper understanding of the phenomenon. The conclusion also results into questioning what this means for the theory of control and organizational structure.This phenomenon can also be applied to other parts of society. Today's labour market is considered increasingly individualized where each individual is responsible for their own success, while they at the same time are supposed to consider the collegiality and collaborate with others as well as the company at large. Therefore, our study provides a social contribution in the form of increased understanding of how individuals deal with the conflict between collegiality and individualism.

 • 4493.
  Sjöbeck, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Walters, Emma
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Fysisk aktivitet och dess eventuella påverkan på studieresultaten – en studie i årskurs 9 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat i grundskolan. Uppsatsen syftar också till att studera om ett högt betyg i idrott och hälsa medför att eleverna har ett högt snittbetyg i alla ämnen. En enkätundersökning har genomförts på 61 elever samt en fristående betygsundersökning för att söka ett eventuellt samband. Resultatet av undersökningarna visar att gruppen högaktiva elever har ett högre snittbetyg i kärnämnena i jämförelse med gruppen lågaktiva elever. Undersökningarna pekar på att ju högre betyg eleverna har i idrott och hälsa desto högre snittbetyg i alla ämnen har eleverna, som grupp. Resultatet på undersökningen tyder på att fysisk aktivitet påverkar studieresultaten positivt, men någon säker koppling mellan fysisk aktivitet och studieresultaten kan inte göras.

 • 4494.
  Sjöbeck, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Rökfri arbetstid?: En enkätstudie bland kommunanställda2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Smoking is a health problem with a negative impact on virtually all body organs. Smoking can cause, for example, lung cancer, cancers in other organs and cardiovascular disease. There is also a social aspect of smoking. If individuals have many smokers in their environment, the risk to start smoking is increased, and for those who already smoke the chance of quitting will be less. Many municipalities today face smoke-free working to reduce smoking and passive smoking adverse effects. The Kristianstad municipality has not introduced smoke-free working. The purpose of this study was to investigate the employees in Kristianstad municipality attitudes to smoke-free working hours as a basis for a change. The method used was a quantitative cross-sectional study by questionnaire. The data collection was conducted in four administrations with a web questionnaire and the number of respondents was 207. The results showed that a majority of the employees in Kristianstad municipality wants to introduce smoke-free working. It was concluded that smoke-free working has strong links with smoking habits, the social environment and education.

  Keywords: Smoking, attitude, social, educational attainment, participation.

 • 4495.
  Sjöbeck, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Nilsson, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Healthy life for mentally retarded: a qualitative study from a staff perspective2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hälsa är ett vitt begrepp som det finns många olika definitioner på. Det finns definitioner på hälsa som menar att hälsa handlar om att må bra och ha god handlingsförmåga samt lyfta fram vikten av att varje individ ska ha möjlighet att göra det som hon värderar som viktigt. Förståndshandikappade har begränsningar som gör att de inte kan leva sitt liv på samma sätt som normalbegåvade kan. Begränsningar är fysiska, psykiska och sociala. Förståndshandikappade åldras dessutom fortare än normalbegåvade människor. Det är löprelevant att arbeta för att främja de boendes hälsa och arbeta för att ett hälsosamt åldrande ska kunna ske. Litteraturgenomgång: Litteratur inom områdena förståndshandikapp, hälsa och åldrande visar att det finns behov av att arbeta för att främja ett hälsosamt åldrande hos de förståndshandikappade och därför finner vi det intressant att arbeta vidare med detta ämne. Syfte: Att ta reda på hur ett hälsofrämjande liv kan främjas hos förståndshandikappade enligt personal på boende för förståndshandikappade. Metod: Undersökningen är kvalitativ och enskilda intervjuer gjordes med åtta personer som arbetar på boende för förståndshandikappade. Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas. Materialet behandlades konfidentiellt. Resultat: Personal på boende för förståndshandikappade poängterar vikten av att äta nyttigt och att vara fysiskt aktiv. De menar att ett gott socialt liv ökar chansen till ett hälsosamt åldrande och att kulturaktiviteter har god inverkan på hälsan. De ser även att de själva har en viktig roll då det gäller att främja ett hälsosamt åldrande hos de förståndshandikappade. Diskussion: Förståndshandikappade som bor på boende för förståndshandikappade är beroende av den personal som arbetar där. Därför har personalen en ytterst viktig roll för att främja de boendes hälsa och arbeta för ett hälsosamt åldrande. Detta kan de göra på ett flertal olika sätt både då det gäller fysisk, psykiskt och social hälsa.

 • 4496.
  Sjöbeck, Lovisa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svensson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Say forever you'll be mine: En kvantitativ studie om skapande av kundlojalitet inom SMF-bankrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Banksektorn är ett verksamhetsområde som påverkats av digitaliseringens framfart. Konsekvenserna av digitaliseringen innefattar bland annat ökad konkurrens, likartade produkter och låga bytesbarriärer. Till följd av digitaliseringens konsekvenser är förmågan att skapa bestående relationer en stor konkurrensfördel för bankerna, då det är mer kostsamt för bankerna att skapa nya kundrelationer än att behålla de nuvarande. Därmed blir kundlojalitet en nyckelfaktor för bankernas långsiktiga resultat. Tidigare studier fokuserar ofta på privatpersoner, ur bankens perspektiv eller utanför Sveriges gränser. Till skillnad från tidigare fokuserar studien på svenska mikro, små och medelstora företag, för att undersöka lojalitetskapande i SMF-bankrelationer i den digitala bankvärlden. SMF är en stor och viktig kundgrupp och det är därmed av stort intresse för de svenska bankerna att förstå hur lojalitetsskapande i deras relationer med SMF fungerar. Studien kring kundlojalitet inom SMF-bankrelationer utförs genomatt studera faktorerna förtroende, servicekvalitet samt kundnöjdhet, som tidigare framhävts som betydande faktorer i skapandet av kundlojalitet.

  Studien tillämpar en positivistisk och deduktiv forskningsansats, med en kvantitativ metod som präglar studien vars empiriska data samlades in genom en internetenkät. Studiens resultat, baserat på 209 respondenter, påvisar att kundlojalitet i SMF-bankrelationer påverkas av servicekvalitet och kundnöjdhet. För att skapa lojalitet är det en god idé för de svenska bankerna att bland annat lägga resurser på att utveckla användarvänliga digitala tjänster, fokusera på att kunna möta företagskundernas behov samt behandla dem som värdefulla kunder.

 • 4497.
  Sjöberg, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Energibalans för rötkammaranläggningen vid centrala reningsverket i Kristianstad för olika driftalternativ2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det Svenska miljömålet om återföring av växtnäring till produktiv mark, har gjort att ett initiativ till certifieringsregler för återföring av avloppsslam tagits fram. Som en viktig del i dessa certifieringsregler krävs det att slammet måste vara hygieniserat. På centrala reningsverket i Kristianstad vill man använda sig av termofil rötning som hygieniseringsmetod. Termofil rötning innebär en höjning av temperaturen i rötkamrarna med ca 19 °C.

  Denna rapport syftar till att göra en jämförelse av energiutbyte och ekonomi vid olika driftsbetingelser för rötkammaranläggningen.

  I rapporten ingår energibalans som inkluderar uppvärmning av slammet, värmeförluster från rötkammarens väggar, samt energiinnehållet i den producerade rötgasen. En jämförelse görs mellan alternativen mesofil och termofil rötning, samt mellan nuvarande uppvärmning och tilläggsisolering av rötkamrarna. Termofil rötning innebär ett ökat energibehov beroende på uppvärmning och värmeförluster, eftersom en högre temperatur erfordras än vid mesofil rötning. Resultaten visar att rent energimässigt skulle det bästa alternativet vara isolera rötkamrarna och behålla mesofil rötning. Resultatet baseras på att gasproduktionen förblir den samma vid termofil rötning. Om gasproduktionen skulle öka med mer än 14 % vid termofil rötning, blir alternativet med termofil rötning och tilläggsisolering det mest lönsamma alternativet från energisynpunkt.

 • 4498.
  Sjöberg, David
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Nyemissioner och aktiekursutveckling – Vilken roll spelar redovisningen? 2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att företag väljer tidpunkten för nyemissioner och emitterar när företagsledningen anser att företaget är övervärderat, vilket innebär att aktiesparare betalar ett högt pris för aktierna. Enligt tidigare studier, främst från USA och England, har detta visat sig leda till långsiktiga negativa effekter på aktiekursen. Forskning har även visat att det förekommer redovisningsmanipulation i samband med nyemissioner på den amerikanska och engelska marknaden. Vinster tidigareläggs i ett försök att missleda marknaden att övervärdera aktien och företagsledningen kan därmed sätta en högre emissionskurs.

  Studien har två syften. Det första syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan nyemissioner och aktiekursutveckling i Sverige. Det andra syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan redovisning som tidigarelägger vinster och nyemissioner i Sverige. I studien finns även fokus på faktorn ägarstruktur, vilket är vanligt inom mer redovisningsinriktade studier. Syftet är att förklara att agentens möjligheter till att agera opportunistiskt kan begränsas av ägarstrukturen, vilket kan ha betydelse för emissionsbeslutet, men också för den finansiella redovisningen inför nyemissionen. För detta finner dock studien inget stöd. Jag kan heller inte styrka att det förekommer redovisningsmanipulation eller att redovisningsmanipulation påverkar aktiekursen efter nyemissioner.

  Studien visar dock att det finns en negativ effekt på aktiekursutvecklingen efter nyemissioner i Sverige, men att den avtar efter 1,5 till 2 år efter nyemissionen. Emitterade företag har en genomsnittlig negativ aktiekursutveckling på 24,8 % jämfört med icke-emitterande företag de 2 första åren efter nyemissionen. Studien visar även att branschtillhörighet har inverkan på hur marknaden bemöter nyemissioner.

 • 4499.
  Sjöberg, Jennifer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Lam, Cuong
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hur personer med ångest upplever taktil massage som behandlingsmetod2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Beröring är en viktig del i omvårdnaden som sjuksköterskan tillämpar naturligt. Beröring har en lugnande funktion och taktil massage som metod kan därmed tillämpas i syfte att lugna patienter med ångestproblematik. Syfte: Syftet var att belysa hur personer med ångest upplever taktil massage som behandlingsmetod. Metod: En litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt tillämpades. Studien baserades på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Personer med ångest upplevde sin tillvaro som oerhört lidande. Massagen medförde i personens kaos en upplevelse av välbefinnande för kropp och själ och som även gav utrymme för att fly från tid, rum och tankar. Massagen ingav känslor av bekräftelse och respekt men som emellertid även upplevdes som en överträdelse av den personliga sfären. Diskussion: Att känna sig utvald upplevdes som något oerhört värdefullt. Kropp och själ var viktigt för individens utvecklande och totala harmoni. Integriteten var betydelsefull att poängtera då kroppen upplevdes som ett personligt och privat område. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar effekterna av taktil massage. Detta medför att större förståelse och kunskap kring behandlingen kan erhållas. På så vis kan en bättre och mer optimal omvårdnaden erbjudas.

 • 4500.
  Sjöberg, Katarina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Storjohann, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bemötandet av personer som försökt att ta sitt liv: en litteraturöversikt med utgångspunkt från sjuksköterskan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste 20 åren har det skett en ökning av självmordsförsök i Sverige och varje år dör nästan 1 miljon människor i världen på grund av självmord. En stor andel av dessa personer har tidigare varit i kontakt med somatiska vården på grund av självmordsproblematik. Enligt Ida Jean Orlandos interaktionsteori reagerar sjuksköterskan känslomässigt i mötet med patienten och agerar utifrån denna känsla, vilket har en direkt påverkan på bemötandet. Syftet med arbetet var att undersöka sjuksköterskors bemötande av personer som försökt ta sitt liv med utgångspunkt från sjuksköterskan. Arbetet var en litteraturöversikt som grundades på 13 artiklar som granskats enligt Röda Korsets granskningsmall. De övergripande teman som utgjorde resultatet var: bemötande: positiva attityder och negativa attityder, kommunikation, miljö och känslor. De fynd som diskuterades var kopplingen mellan längden av arbetslivserfarenhet och positivt bemötande, att sjuksköterskans bemötande påverkar patienten, samt att öppen, direkt kommunikation om självmordsförsöket var viktigt. Sjuksköterskan bemötande har en betydande inverkan på interaktionen med patienten och det är viktigt att aktivt arbeta för att förbättra detta.

87888990919293 4451 - 4500 of 5090
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf