hkr.sePublications
Change search
Refine search result
56789 351 - 400 of 449
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Ottosson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Larsson, Annica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Populärlitteraturens vara eller icke vara i svenskundervisningen: en undersökning om lärares attityd till populärlitteratur i undervisningen2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om lärares inställning till populärlitteratur i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka svensklärares inställning till populärlitteratur i undervisningen på gymnasiet och om lärarna har samma inställning. Syftet är även att undersöka fördelar och nackdelar med att använda populärlitteratur i undervisningen och om lärarnas syn på populärlitteratur och dess användning i svenskundervisningen överrensstämmer med tidigare forskning. Arbetet inleds med en forskningsbakgrund som belyser populärlitteraturen som litteratur och dess förhållande till skolan.

  Metoden som används är en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer som genomförts med sju svensklärare på gymnasiet i varierande åldrar och kön. Resultatet av vår undersökning visar på att lärarnas ålder speglar en viss inställning till populärlitteraturen i undervisningen. De äldre lärarna som har deltagit i studien tenderar att upphöja den klassiska litteraturen, medan det hos de yngre lärarna förekommer en allmänt positiv syn på populärlitteraturen i skolan. Utifrån resultatet kan det även ses ett tvetydigt förhållningssätt till populärlitteraturen hos de äldre lärarna; samtidigt som de kan se populärlitteraturens fördelar har de en kritisk inställning till dess roll i undervisningen.

 • 352.
  Ottosson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stuhre, Annika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns delaktighet: en kvalitativ studie kring utvecklingen av mellanmål i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Flertal barn spenderar mycket tid på förskolan i Sverige, vilket innebär att de äter flera mål mat där om dagen. Barnen har rätt till att uttrycka sina åsikter och de vuxna ska ta det i beaktande. Maten och måltiderna är en central del av deras tillvaro på förskolan och därför viktiga att få påverka och ha inflytande över. Syfte: Hur kan barn göras delaktiga i att utveckla och förbättra mellanmålsalternativen på förskolan? Material och metod: En kvalitativ studie med 5-6 åriga barn har gjorts, där barnen har ritat och diskuterat sitt favoritmellanmål i fokusgrupper. Sedan har ett sensoriskt gillandetest gjorts på nyutvecklade mellanmål där recepten grundar sig på barnens favoritmellanmål. Resultat: När barnen uttrycker vad ett gott mellanmål är så är det främst smaken de utgår ifrån och till viss del utseendet. Favoritmellanmålet är pannkakor och de mest omtyckta smakerna är jordgubbe, vanilj och banan. Det sensoriska gillandetestet visade att barnen kunde bedöma mellanmålen med hjälp av smileys. Slutsats: Ett gott mellanmål för barnen smakar bra och ser tilltalande ut. Barn kan göras delaktiga genom att på olika sätt uttrycka sig via olika visuella metoder och tycka till om mellanmålen genom att använda smileys. Dock kan det finnas utmaningar och svårigheter med att göra barnen delaktiga då det kan vara svårt att tolka och få fram deras idéer och synpunkter samt att barnens önskningar inte alltid överensstämmer med hur näringsinnehållet bör vara, men genom att använda flera visuella metoder kan de uttrycka sina åsikter och göras delaktiga.

 • 353.
  Palla, Linda
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Kompetens i en förskola för alla2008In: Förskoletidningen, ISSN 1402-7135, Vol. 33, no 1, p. 21-28Article in journal (Other academic)
 • 354.
  Palla, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Med blicken på barnet: om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. Huvudsaklig grund för studien är situationer där avdelningspersonal och specialpedagog möts för samtal samt texter som producerats i samband med dylika samtal. Studien vilar på en poststrukturalistisk teoribildning och har genomförts med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Studien har genomförts utifrån antagandet om att språket medverkar till hur människor konstituerar, socialt konstruerar och förändrar sin verklighet. Även om det finns rörlighet och förändringskraft i språket kan, genom att ett specifikt sätt att tänka och tala inom en kontext reproduceras och fixeras, viss kunskap och vissa föreställningar bli dominerande och till slut tas så för givna att de inte längre ifrågasätts. Studien erbjuder en alternativ bild som kan öppna upp för reflektion och andra sätt att tänka och tala än de som har blivit och utmärkt sig som naturliga och dominerande i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan.

 • 355.
  Palla, Marta
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Samtal för lärande2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 169-186Chapter in book (Other academic)
 • 356.
  Palla, Marta
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Steen, Ann
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Didaktisk analys för lärares lärande i den egna praktiken2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 145-152Article in journal (Other academic)
 • 357.
  Palmberg, Irmeli
  et al.
  Åbo Akademi University.
  Hermans, Mikaela
  Åbo Akademi University.
  Jeronen, Eila
  Univeristy of Oulu.
  Kärkkäinen, Sirpa
  University of Eastern Finland.
  Persson, Christel
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Yli-Panula, Eija
  Univeristy of Turku.
  Nordic student teachers' views on the importance of species and species identification2018In: Journal of Science Teacher Education, ISSN 1046-560X, E-ISSN 1573-1847, Vol. 29, no 5, p. 397-419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  People’s knowledge about nature, their interest in nature, their nature experiences, and their values and emotions regarding nature are factors that promote people’s positive views on environmental issues and sustainability. Knowing the variation and patterns in teachers’ and student teachers’ views is an essential step in considering the ways in which sustainability might be interpreted and enacted in schools and in teacher education. The aim of this study is to analyze student teachers’ views on the importance of species and species identification in general and as a part of their professional development regarding their understanding of biodiversity and sustainability. A total of 426 student teachers in Finland, Norway, and Sweden answered a questionnaire consisting of fixed and open-ended questions. Mixed methods were used: t test and analysis of variance for quantitative data and inductive and deductive, model-based content analysis for qualitative data. According to the majority of student teachers (85%), both species identification and biodiversity are important for sustainability; species identification in general was important to 58% of them. Their statements about importance contained mostly ecological views (46%), followed by emotional (17%), educational (16%), and utilitarian (11%) views. The remainder of the student teachers’ statements (10%) contained negativistic or indifferent views. The reasons for the low percentage of educational views are discussed. The implications of the results for teacher education worldwide are emphasized, especially the importance of those teaching methods that have the potential to increase student teachers’ understanding of sustainability.

 • 358.
  Palmér, Erik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Musikutövande i förskolan: hur kan förskolan främja barns utveckling genom att arbeta med musik?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av aktuell forskning som visar att svenska barn uppvisar sämre resultat i skolarbetet jämfört med barn från andra länder inom olika ämnen, som svenska och matematik, vill jag undersöka hur musik används i förskolan samt vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik. Används musiken rätt kan det ge goda resultat inom andra ämnen. I detta examensarbete är syftet att undersöka hur musik används i några olika förskolor. Detta för att bruk av musik enligt min uppfattning är vanligt förekommande i de flesta förskolors verksamhet. Därför har jag valt att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt musik används till exempel i samlingar och i den fria leken.För att undersöka detta har jag använt mig av ett frågeformulär som pedagoger på olika förskolor har fått besvara. Jag har även genomfört intervjuer med pedagoger för att få svar på vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik, samt hur pedagoger gör för att skapa goda förutsättningar för att bedriva musik i förskolan. Detta ger enligt min uppfattning en bra bild av hur musiken används i de förskolor jag har valt att undersöka samt vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik. Svaren från frågeformuläret har jag sammanställt i diagram, som jag har kommenterat i relation till problempreciseringen och litteraturgenomgången. Svaren från intervjuerna har jag sammanställt varje fråga för sig i brödtexten med kommentarer och hänvisningar till forskning och frågeformuläret. Resultaten visar att det finns stora variationer i hur musik används mellan olika avdelningar och förskolor. Det visar också att synen på musik i förskolan varierar stort från avdelning till avdelning. Men det finns även likheter, samsyn och förståelse för att musiken ska utgå från barnens bästa. Med ökad kunskap om hur musik kan användas i förskolan, samt genom ökad förståelse om musikens nytta för andra ämnen, går det att med enkla metoder bedriva musikundervisning så att barn på ett stimulerande och lustfylld sätt kan utveckla sina kunskaper och färdigheter.

 • 359.
  Paulsson, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Åkerblom, Ing-Marie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Specialpedagogens verktyg: samtal för att bygga relationer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialpedagogen har etablerat en ny yrkesroll där det förespråkas goda relationer. Vi utgår ifrån mellanmänskliga relationer när vi vill förstå oss själva och varandra. Goda relationer utvecklas och skapas i mötet med andra. Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att ha samtal. Bubers dialogfilosofi har använts i den teoretiska tolkningen och som en del av definitionen av relation eftersom han ser på vad som händer i möten och samtal mellan människor. Enligt Buber (1997) innebär relation ett speciellt förhållande mellan Jag och Du. I studien genomförs en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att undersöka specialpedagogernas upplevelser utifrån syftet. Vi är inspirerade av en fenomenologisk ansats. En semistrukturerad intervjuguide användes i intervjuerna av sex specialpedagoger. Det vårt resultat visar är att specialpedagogerna har både lika och olika upplevelser om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare. Det är specialpedagogens organisering för samtal; tiden för samtal, närvaron för att kunna samarbeta med förskollärare eller grundskollärare och specialpedagogens samtalskompetens som framkommer i analysen. Vår studie bidrar med nya tankar om specialpedagogens verktyg att genom samtal bygga relationer med förskollärare eller grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att kunna göra detta. I tidigare forskning har inte alla dessa tre delar: samtal, relationer och förutsättningar för detta, undersökts som en helhet. Vår analys och våra slutsatser visar att det finns ett behov av ett helhetsperspektiv.

 • 360.
  Paulsson, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Sander, Emelie
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Grupparbete och dess konsekvenser för inlärningen: Intervjuundersökning med pedagoger i årkurs 52009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att se hur pedagoger ser på grupparbete som inlärningsmetod.

  I litteraturdelen presenteras olika begrepp som har med grupparbete att göra, historik kring

  grupparbete samt kommer vi se till dagens skola och dess läroplan.

  Vi har intervjuat fyra pedagoger för att besvara vår forskningsfråga: Hur ser ett strategiskt

  urval av pedagoger i dagens skola på grupparbete som inlärningsmetod? De intervjuade

  pedagogerna valdes ut med kriteriet att de skulle vara verksamma i en årskurs 5 för att i

  kursplaner för olika ämnen finns mål at uppfylla i årskurs 5.

  Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna har olika syn på grupparbete men att de har

  samma bas, nämligen samarbete. Resultatet visar även att det finns olika vägar att gå för att

  uppnå mål, till exempel samarbete eller någon sorts faktakunskap, men även att pedagogerna

  använder grupparbete för att uppnå ett visst mål. Som helhet ser de intervjuade pedagogerna

  grupparbete som ett varierat arbetssätt.

  Ämnesord

  : Grupparbete, lära in i grupp, lära av varandra, samspel och samarbeta

 • 361.
  Pedersen, Jimmy
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Jartelius, Mathias
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nyanlända elever på fritidshemmet: samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. Studien genomfördes med hjälp av samtalspromenader som undersökningsmetod utifrån ett barns perspektiv, där fokus var att studera betydelsen av elevernas lek, språk och kulturella gemenskaper. Studien genomfördes på två fritidshem i södra Sverige. Fritidshemmen är lantligt belägna och har olika stora elevgrupper. I elevgrupperna finns liten del nyanlända elever. Resultatet av studien visar att nyanlända elever upplever sig själva som delaktiga men väljer att leka bredvid den större gemenskapen på grund av svårigheter i att förstå språket och bli förstådda. Språket, leken, och de kulturella gemenskaperna spelar stor roll i hur nyanlända elever upplever delaktighet. Hur läraren agerar och har för inställning och insikt till nyanlända elever är mycket viktig för att lägga en bra grund för nyanlända elever. Studien är gjord för att lyfta ett dilemma som finns på olika fritidshem i Sverige.

 • 362.
  Peng, Gao
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  On the effectiveness of writing strategies in promoting 13-15 years old Chinese ESL learners' writing ability2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to evaluate the effectiveness of writing strategies in promoting 13-15 years old Chinese ESL learners’ writing ability. Two writing strategies I selected in this study are Julia's (in James 2000) 8-step writing strategy and Englert's (1991) POWER strategy. Both writing strategies are designed based on Hayes and Flower's (1989) theory of writing process but with different steps in guiding writing. According to their different functions, these two strategies can stand for two main kinds of writing strategies at present. The study included two questionnaires and two writing tests designed for fifteen Chinese students who were chosen randomly in grade 3 of a middle school. Through the analysis of these questionnaires, the students’ attitude to writing and the functions of writing strategies were collected in order to keep the two tests reliable and authentic. And then, the pre-test was used to evaluate these students' primary level of English writing; in the post-test, these students were divided into three groups: the first two groups received two writing strategies and the last one was no strategy group. The comparison of their writing results between the two tests were analysed. Both writing strategies groups in the post-test showed the effectiveness of the given writing strategies .

   

  Two writing strategies were chosen for this study according to the research objects' English level and cognitive capability. And the fifteen research objects chosen in Chinese middle school represent the average level of Chinese ESL learners in writing. The analysis of their results in both tests focused on the content of their writings and writing elements, such as, vocabulary, grammar, organization. In the qualitative research of the study, the 8-step writing strategy is shown to be the more effective one for 13-15 years old Chinese ESL learners.

 • 363.
  Permer, Karin
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Permer, Lars-Göran
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Tullgren, Charlotte
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Klassrummets tillfälliga sanningar: att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg2008In: Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Aili, Carola, Blossing, Ulf, Tornberg, Ulrika, Stockholm: Lärarförbundets förlag , 2008, p. 39-53Chapter in book (Other academic)
 • 364.
  Persson, Anna
  Kristianstad University College, School of Teacher Education. Kristianstad University College.
  Alternativ kommunikation - en specialpedagogisk utmaning i träningsskolan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det gäller kommunikation, utifrån elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan som använder alternativa kommunikationssätt för att både förstå och bli förstådda.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kommunikation och då framförallt den icke-verbala kommunikationen. Begreppet kommunikation belyses utifrån funktionshinder och har flera olika utgångspunkter i studien. De valda teorierna kan kopplas både till kommunikation utifrån ett elevperspektiv och till den specialpedagogiska yrkesrollen.

  Studien är kvalitativ och bygger på fyra intervjuer med specialpedagoger som arbetar inom träningsskolan med elever som använder alternativa kommunikationssätt.

  Resultatet av studien visar att specialpedagogens roll inom träningsskolan är mycket komplex. Specialpedagogen behöver bred kompetens och kunskap inom många olika områden för att möta sina elever. Den kommunikativa miljön är kanske inte alltid optimal, men specialpedagogerna arbetar medvetet för att eleverna ska samspela med varandra och ta egna initiativ. Specialpedagogerna utgår alltid från elevernas individuella förutsättningar och behov och söker ständigt nya möjligheter till utveckling och lärande för varje enskild elev, vilket är en stor pedagogisk utmaning.

 • 365.
  Persson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Stenberg, Caroline
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Pedagogers uppfattnignar om delaktighet i barns lek på förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers olika uppfattningar om delaktighet i barns lek på förskolan. Vi vill även få en djupare inblick i pedagogers uppfattning om lekens betydelse. Vår undersökning baseras på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sex verksamma pedagoger i förskola deltar.

   

  I forskningsbakgrunden beskrivs Friedrich Fröbels syn på barn och lek  samt barnstugeutredningen. Vidare behandlas Lev S Vygotskijs och Jean Piagets teoretiska synsätt på lek. Vi belyser även forskares och författares uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande samt vikten av pedagogers delaktighet.

   

  Resultatet visar att samtliga pedagoger i undersökningen framhåller och är medvetna om lekens betydelse i förskolans vardag. Dock framkommer det att pedagogerna har olika uppfattningar om när, hur och varför en pedagog ska delta tillsammans med barn i deras lek. Det visar sig också i resultatet att pedagogerna anser att de kan tillföra barn och leken olika saker. Bland annat att lek kan fortsätta längre, att pedagoger fungerar som förebild för barn och tillför nya aspekter och infallsvinklar när de deltar i leken.

 • 366.
  Persson, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  IKT i undervisningen: Hur används det på gymnasiet?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av IT i undervisningen har fokuserat på kvantitativ inventering av hur många datorer skolor har och antalet lärare som utbildats för att använda IT i undervisningen. Jag vill ta reda på vilka möjligheter som finns, hur vi använder oss av dessa möjligheter i vår undervisning och varför vi väljer att använda eller inte använda dessa möjligheter. Eftersom IT ständigt utvecklas borde det vara logiskt att sättet vi använder oss av IT i undervisningen tar jämna steg med teknikens utveckling. Syftet är att undersöka hur gymnasielärare andvänder sig av IT i undervisningen, vilka förutsättningar som lärare upplever finns för IT i undervisningen, vilken kompetensutbildning lärarna genomgår eller erbjuds och hur lärare ser på användandet av IT i undervisningen. För insamlandet av primärdata har jag som metod valt att göra en elektronisk enkätundersökning i en av Googles applikationer, Google Drive. Förfrågan om deltagande i enkätundersökningen har skickats till samtliga gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare blev även de flesta skolor i Jönköping, Linköping, Örebro, Västerås och Lund tillfrågade om att delta i enkätundersökningen. Resultatet och undersökningen visar att lärare och elever på de flesta skolor har tillgång till en dator per lärare och elev. Den vanligaste användningen av IKT i undervisningen är planering och kommunikation i olika lärplattformer samt video- och ljudredigering i olika applikationer från Google och Apple. Flera lärare använda andra IKT-verktyg i undervisningen såsom till exempel Kahoot för att göra undersökningar och självrättande test. Användandet av IKT i undervisningen är även kopplat till den enskilde lärarens intresse av IKT. Slutsatserna är att lärare fortfarande mest använder datorn i undervisningen till att förmedla information digitalt istället för analogt. Det vill säga att eleverna läser sina uppgifter och texter på datorn istället för att läsa dem på papper. Att lärare fortfarande är i behov av kompetensutbildning om hur man använder datorer rent praktiskt men även om hur de kan använda datorerna för pedagogisk vinning rent teoretiskt.

 • 367.
  Persson, Heidi
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Rosinski, Daniela
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  "Världen är inte uppdelad i ämnen": Intervjuundersökning om tematiskt arbete2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under verksamhetsförlagda utbildningar har det framkommit att tematiskt arbete inte är ett entydigt begrepp. Lärare ute på fältet har haft delade meningar om arbetssättets innehåll och genomförande. Tematiskt arbete har dessutom ofta blivit bortprioriterat till förmån för den traditionella undervisningen. Syftet med undersökningen är att ur ett lärarperspektiv synliggöra hur verksamma lärare arbetar med tematiskt arbete. Undersökningens forskningsfrågor är vilken syn på lärande har de lärare som arbetar tematiskt, hur arbetar lärarna tematiskt och på vilket sätt gynnar tematiskt arbete elevers utveckling och lärande? För att besvara forskningsfrågorna användes en kvalitativ metod där fyra intervjuer genomfördes med lärare som arbetar tematiskt i årskurs F-3. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är positiva till tematiskt arbete och menar att det skapar en helhet för eleverna. I arbetet anser lärarna att man integrerar alla ämnena i det arbete som utförs. Dock visas det tydligt att lärarna har svårt för att helt gå ifrån de traditionella ämnena för att uppfylla kunskapsmålen som finns. Det viktiga med tematiska arbetet är att man utgår ifrån elevernas intresse och att det är deras lärande som skall komma i första hand.

 • 368.
  Persson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Joakim
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Skolmiljö: En studie kring hur olika elever upplever sin skolmiljö2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  I denna studie utreds hur elever i verksamheten upplever sin skolmiljö, utifrån förhållandena mellan elev och pedagog, elev och elev/grupp, pedagog och föräldrar och elev och föräldrar.

  Ur elevernas perspektiv framkommer vilka situationer som upplevdes som goda -respektive konfliktfyllda i skolmiljön. Elevernas svar på frågorna var det resultat varpå vi grundade våra slutsatser.

  Enkäten delades ut i två klasser i år 5 och fem klasser i år 6. Två av klasserna från skolår 6 kom från en skola som låg på landsbygden. Övriga klasser gick på skolor som låg centralt inne i en stad.

  I undersökningen deltog 137 elever, varav: 73 tjejer och 64 killar

   Från skolår 5 var det sammanlagt 41 elever, varav: 24 tjejer och 17 killar

   Från skolår 6 var det sammanlagt 96 elever, varav: 49 tjejer och 47 killar

  Från staden var det sammanlagt 102 elever, varav: 54 tjejer och 48 killar

   Från landet var det sammanlagt 35 elever, varav: 19 tjejer och 16 killar

  Undersökningen visar att det inte var någon större skillnad på svarsalternativen mellan tjejer och killar, mellan elever från staden eller från landet eller mellan elever från skolår 5 och skolår 6. Undersökningen visar även att eleverna arbetar bäst när det är tyst och lugnt i klassrummet.Ämnesord

  : skolmiljö, läromiljö, psykosocialmiljö, barns tankar

 • 369.
  Persson, Lisa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärarstudenters pedagogiska relationskompetens: Hur en grupp studenter på fritidspedagogutbildningen föreställer sig kompetensen, dess betydelse i yrket och hur utbildningen bidrar till att utveckla den2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna studie försökt utforska lärarstudenters föreställningar om pedagogisk relationskompetens. Ett underordnande syfte med undersökningen var att diskutera vad utbildningen och i synnerhet den för studien aktuella kursen bidrar med i fråga om studenternas pedagogiska relationskompetens. Undersökningen genomfördes på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem i en mellanstor svensk kommun. Studien tar främst sin utgångspunkt i skandinavisk forskning i ämnet. Metoderna som använts är såväl individuella intervjuer som fokusgruppsintervjuer. Resultaten av samtliga intervjuer analyserades, sammanställdes och presenterades utifrån teman och underteman. Resultatet visar på att studenterna har en uppfattning om att främjande av goda relationer med elever är en förutsättning för yrket och att utvecklandet av pedagogisk relationskompetens är en viktig faktor för att bli en bra pedagog. Resultatet som framkommit tyder på att studenterna i första hand uppehåller sig vid resonemang om relationer utifrån ett punktuellt perspektiv, där intresse för den enskilda elevens problem och förmågor är i blickpunkten. Dock ges en antydan om att studenterna i viss mån kan resonera kring relationer ur ett relationellt perspektiv, där vikten främst läggs vid hur elevens handlingar kan förstås i relation till det aktuella sammanhanget. Resultatet ger ett visst stöd för att den aktuella kursen ökar studenternas förmåga att utveckla pedagogisk relationskompetens. I första hand kan praktiken ses som viktig och kan antas vara en avgörande del av utbildningen för studenternas möjlighet att utveckla pedagogisk relationskompetens.

   

 • 370.
  Persson, Teresia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Strandberg, Niklas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärare och fritidspedagogers uppfattningar rörande barn med koncentrationssvårigheter.: en studie i hur pedagoger upplever barns beteende i olika miljöer2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga hur fritidspedagoger och lärare i årskurs F-5 uppfattarkoncentrationssvårigheter på fritidshem och skola. De forskningsfrågor som vi har arbetatutifrån är: På vilka sätt uppfattar lärare och fritidspedagoger barn medkoncentrationssvårigheter i skola samt fritidshem och hur upplevs deras beteende i olikamiljöer? Skiljer sig deras uppfattningar? Vilka synsätt har lärare/fritidspedagoger på barnmed koncentrationssvårigheter? Hur arbetar lärare och fritidspedagoger med barn som harkoncentrationssvårigheter inom skola och fritidshem?Studien präglas av ett sociokulturellt perspektiv där samspelet med andra har en storbetydelse för barns utveckling och lärande. I studien förklaras begreppetkoncentrationssvårigheter samt faktorer och förhållningssätt som kan påverkakoncentrationen. Undersökningen är en kvalitativ studie där vi har intervjuat femfritidspedagoger och fyra lärare fördelade på sex olika skolor. Genom dessa intervjuer anservi att vi fick en djupare insikt i hur pedagoger uppfattar barn med koncentrationssvårigheter.Utifrån vår analys och diskussion kom vi fram till att vi inte har märkt några stora skillnader ihur pedagogerna upplever barn med koncentrationssvårigheter. Den skillnad vi reflekteratöver är kring miljön och hur koncentrationssvårigheterna visar sig i respektive miljö. Barnenskoncentrationssvårigheter märks både i skolan och på fritidshemmet, men på olika sätt. Iskolan upplevs det att barnen har svårare att sitta still och göra uppgifterna utifrån uppsattamål, med mindre valmöjligheter. På fritidshemmet yttrade det sig mer i att barnen påbörjarolika aktiviteter som de oftast har valt själva, men har sedan svårt att slutföra dem och gårefter en kort stund vidare till nästa aktivitet.

 • 371.
  Persson, Viktoria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Framgångsfaktorer för implementeringsarbetet med extra anpassningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att belysa hur ett framgångsrikt arbete med implementering av extra anpassningar kan se ut. Mer preciserat belysa vad rektorns och specialpedagogens roll i implementeringsarbetet med extra anpassningar är samt vilka framgångsfaktorerna är i ett lyckat implementeringsarbete. Utgångspunkten är de tre skolor som 2016 blev godkända i Skolinspektionens kvalitetsgranskning för sitt arbete med extra anpassningar. Inspiration har hämtats av Senges (2004) systemteori ”De fem disciplinerna” för att tolka resultaten. Studien bygger på en triangulering som innefattar både kvalitativ metod, intervju online, samt kvantitativ metod, webbenkät. Med hjälp av dessa har arbetet och resultatet med implementering av extra anpassningar, på de tre av Skolinspektionen godkända skolorna, synliggjorts. Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att rektor har varit ansvarig ledare som läst in sig på materialet kring extra anpassningar och möjliggjort för ett implementeringsarbete på skolorna för att frigöra tid för fortbildning, handledning och kollegialt lärande. Specialpedagogen spelar en stor roll som förändringsagent genom att vidarebefordra kunskap och implementera den i verksamheten. Studien visar på framgångsfaktorer som kollegialt lärande, rutiner, tydlighet och struktur, kompetensutveckling, tydligt arbetsmaterial, utvärdering, ”låta det ta tid” samt den personliga inställningen. Studiens resultat har visat på liknande mönster hos de tre olika skolorna som kan jämföras med implementeringsteorin. Därför kan resultatet användas i arbetet med implementering av de extra anpassningarna, men även överföras på liknande processer.

 • 372.
  Peter, Berry
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Specialläraren i mötet med nyanlända elever2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisningens organisation kring nyanländas lärmiljöer är trots regleringar fortsatt varierande. Syftet med studien är att undersöka speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer, vilka hinder och möjligheter som föreligger och hur rollen skulle kunna formuleras. Studien avgränsas till undervisningens organisation där lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare på modersmålet genom den tidigare forskningen framträder som nyckelroller, medan speciallärare där lyser med sin frånvaro. Genom att intervjua de tre yrkesgrupperna på tre grundskolor tecknas bilden av deras inbördes roller, samverkansgrad och framförallt vilka hinder och möjligheter som finns för speciallärare att verka där. Professionsteoretiska perspektiv, liksom perspektiv på inkludering och språklig sårbarhet används som redskap för att analysera materialet. Ur detta framträder resultat som indikerar att speciallärare finns i nyanländas lärmiljöer i olika grad. En avgörande faktor för speciallärares närvaro förefaller vara hur specialpedagogiskt språkstöd definieras i relation till nyanländas lärande. Ett hinder som identifieras är en vänta-och-se-attityd i elevernas andraspråksutveckling, där den anses självläka över tid, med sena och ibland ineffektiva specialpedagogiska insatser som följd. En önskan finns hos samtliga yrkesgrupper om en speciallärarroll som verkar förebyggande mot språklig sårbarhet från förberedelseklass till ordinarie klass. Speciallärarens perspektiv på inkludering och sårbarhet i språk-, läs- och skrivutvecklingen föreslås som verktyg i en sådan roll för att utveckla undervisningen och stärka nyanländas lärande.

 • 373.
  Petersson, Kenneth
  et al.
  Linkoping University.
  Olsson, Ulf
  Stockholm University.
  Krejsler, John Benedicto
  Kristianstad University.
  Popkewitz, Thomas
  University of Wisconsin/Madison.
  European governance of teacher education: the creation of new futures for nordic education2010In: Active citizenship: abstracts, Malmö: Nordic Educational Research Association (NERA) , 2010, p. 294-295Conference paper (Other academic)
 • 374.
  Pettersson, Louise
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Pedagogers upplevelse av barngruppens storlek i förskola2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att ta reda på Pedagogers upplevelse av barngruppens storleks betydelse för barns utveckling och lärande i relation till den fysiska miljön i förskolan. För att svara på syftet användes en kvantitativ metod och för att nå ut till så många pedagoger som möjligt så gjordes en webbenkät. Länk till undersökningen lades ut i fyra olika grupper på Facebook. Dessa grupper är gjorda för pedagoger som jobbar i förskolan, 2372 pedagoger deltog i undersökningen. Bearbetning och analysering av insamlad empirisk data gjordes genom att ställa frågorna emot varandra och få fram de mest intressanta svaren som utmärkte sig. Frågorna som utmärkte sig mest redovisas i korstabeller. Ett fåtal av frågorna redovisas i cirkeldiagram och en fråga i stapeldiagram för att man tydligt ska kunna se svaren. Resultatet visar att pedagogerna upplever att barngruppen idag är för stora och mer än hälften av alla pedagoger som svarade anser att dem inte har tillräckligt många rum på sin avdelning. Ljudnivån är ofta väldigt hög och det begränsar barns utveckling och lärande. Min slutsats är att pedagogerna upplever att barnens utveckling och lärande blir begränsat på grund av barngruppen storlek. 

 • 375.
  Plantin Ewe, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  ADHD symptoms and the teacher–student relationship: a systematic review of literature2019In: Emotional and Behavioural Difficulties, ISSN 1363-2752, E-ISSN 1741-2692, Vol. 24, no 2, p. 136-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This systematic review integrates the existing literature regarding relationships that students with attention-deficit/hyperactivity disorder(ADHD) have with their teachers, in mainstream inclusive primary, secondary and high school settings. Theoretical approaches and methodicalchoices were considered in understanding the literature and consideringpossible research areas. The methods used in the reviewed literatureshow that investigations in this research field have predominantly usedquantitative surveys. Several theoretical approaches have been used,with attachment theory the most-prominent. The findings indicate students with ADHD generally feel less close to their teacher than do theirnon-ADHD peers, which agrees with the teachers’ perceptions. Thus,teachers experience less emotional closeness, less co-operation andmore conflicts in their relations with their students with ADHD thanwith other students. Teachers’ rejection of ADHD students poses a riskfactor for not only school failure, but also peer exclusion and rejection,leading to low self-esteem and loneliness.

 • 376.
  Pokorná, Taťána
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Acquiring the English Collocations with some Element of Unpredictability: by means of chunking, comparing, guessing2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 377.
  Rampe, Miranda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Tuvesson, Patricia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hur ser man bråk?: en studie om visuella representationer av bråk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study we examine mathematics teacher’s verity in their reasoning and their different perspectives about visual representations and sub-constructs of fractions. Teachers were interviewed about task that their students solved, which were the methods used in this study. Therefor we also examine if there are any correlations between the teacher’s different perspectives of visual representations and the classes results on fraction tasks. The study was based on three theoretical frameworks; Four stages through the use of representations, five sub-constructs of fraction and pedagogical content knowledge. The methodological consideration and analysis were based on these theories. The result showed that there were some similarities and differences in the teacher’s reasoning. A similarity was that all participated teachers found visual representations as a helpful tool when teaching fractions for student’s conceptual understanding. Another similarity was that all teachers were more familiar with the part-whole sub-construct than the other subconstructs of fraction. Some differences in the teacher’s reasoning were if they found fraction difficult or not for the students and in which extent visual representation should be used in the ninth grade. When the class results were analyzed some connections were found. Student have difficulties with tasks where area models are not equaled partitioned, with tasks related to number lines and to tasks were the students must change from a visual to a textual representation. According to the teachers comments these difficulties accurse due to that the students lacks a curtain mathematical understanding that is required when solving these tasks. This leads to the use of an inaccurate method. The teacher’s also comments that some tasks in this study requires a higher conceptual understanding which affects the classes’ results.

 • 378.
  Redfors, Andreas
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Rosberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Socio-scientific collaborative inquiry in astrobiology: the design and implementation of a digital learning environment2010In: Contemporary science education research: teaching / [ed] M. F. Taşar & G. Çakmakci, 2010, p. 231-241Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a European project – CoReflect – researchers in seven countries are developing, implementing and evaluating teaching sequences using a web-based platform (STOCHASMOS). The interactive web-based inquiry materials support collaborative and reflective work. The project methodology is based on the idea of design-based research, which seeks to bridge the often disconnected worlds of academia and educational practices. Hence, the teachers are engaged throughout the project. The learning environments will be iteratively tested and refined, first as pilot projects, then during local implementations, and finally during implementations and synthesis work at the European level. All learning environments are focusing “socio-scientific” issues.  In this article we report from the pilot of the Swedish learning environment with an Astrobiology context. The socio-scientific driving questions were “Should we look for, and try to contact, extraterrestrial life?”, and “Should we transform Mars into a planet where humans can live in the future?” The students are in their last year of compulsory school (16 years old), and worked together in triads. We report from the groups’ decisions and arguments used. A majority of the groups express reluctance towards both the search of extraterrestrial life and the terraforming of Mars.

 • 379.
  Regnell, Annika
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Löfgren, Philip
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ett orättvist betygssystem?: Gymnasielärares syn på betygsättning inom Idrott & Hälsa2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att elever anser att betygen i det nuvarande målrelaterade betygssystemet är orättvisa och att lärare utgår ifrån andra aspekter vid betygsättningen än att betygsätta elevernas kunskaper. Därmed valde vi att undersöka hur lärares bedömning och betygsättning utförs bland behöriga lärare för att få klarhet i om det nuvarande betygssystemet är ett rättvist betygssystem.

  Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter som behöriga gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa gör sin bedömning och betygsättning utifrån. Fokus riktas även åt att granska hur lärarna säger sig bedöma olika moment i undervisningen och vilka uppfattningar lärarna har kring det målrelaterade betygssystemet. Studien består av en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med sju behöriga lärare i idrott och hälsa på gymnasiet.

  Studien visar att de behöriga lärarna i idrott och hälsa bedömer och betygsätter utifrån andra än gällande aspekter. Lärarna säger sig bedöma kondition och styrka utifrån olika tester i form av resultat för att kunna mäta elevernas utveckling av den fysiska statusen. Lärarna uppger att det nuvarande betygssystemet innehåller för få steg och att rättvisa betyg därmed inte kan sättas. Det framhävs av lärarna att lärare i samma ämne bör samarbeta och föra kontinuerliga diskussioner för att likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning ska kunna nås upp till.

 • 380.
  Riddersporre, Bim
  et al.
  Malmö högskola.
  Bruce, BarbroKristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg.

  Omsorg är också en viktig del i kunskapsrepertoaren hos dem som arbetar i förskolan, en kunskap som ofta förblir ”tyst” och svår att dela och utveckla utan ett gemensamt språk för det man gör.

  I boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund utforskas omsorg i förskolan som fenomen och begrepp ur olika perspektiv. Här ges både nya kunskaper och ett bidrag till förskolans professionella språk för arbete med omsorg.

  Boken vänder sig både till studerande på förskollärarutbildningar och till verksamma pedagoger i förskolan.

 • 381.
  Rosengren, Sabina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Elin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Datorplattan som ett estetiskt verktyg: En kvalitativ undersökning kring barns inställning till datorplattan i förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den digitala tekniken har blivit en stor del av förskolans verksamhet under de senare åren. På det sociala mediet Facebook fick vi kontakt med en förskola som arbetar aktivt med datorplattor i deras verksamhet. Studien grundar sig på en kvalitativ metod och vårt syfte har varit att undersöka barns syn på datorplattan samt deras användande på en förskola. Våra forskningsfrågor för denna studie är: Vad använder barnen datorplattan till och hur ser barnen på användandet av datorplattan i förskolan? Eftersom det ännu inte finns svensk forskning kring detta område har vi utgått från internationell forskning i vår studie. Vår litteraturgenomgång innehåller både teoretiska perspektiv och tidigare forskning som är relevanta för det valda området. I vår undersökning har fem barn deltagit i observationer och en gruppintervju. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån en fenomenografisk ansats och ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vårt resultat har visat att barnen använder datorplattan till att spela och att verktyget i sin tur blir ett hjälpmedel för barnens lärande. Något som varit centralt i undersökningen är användningen av estetiska appar. Datorplattan används till större del när barnen samarbetar med varandra, vilket barnen ser som turtagning. På förskolan benämner barnen datorplattan för lärplatta utan att visa förståelse kring dess innebörd. Den digitala tekniken har blivit en stor del av förskolans verksamhet under de senare åren. På det sociala mediet Facebook fick vi kontakt med en förskola som arbetar aktivt med datorplattor i deras verksamhet. Studien grundar sig på en kvalitativ metod och vårt syfte har varit att undersöka barns syn på datorplattan samt deras användande på en förskola. Våra forskningsfrågor för denna studie är: Vad använder barnen datorplattan till och hur ser barnen på användandet av datorplattan i förskolan? Eftersom det ännu inte finns svensk forskning kring detta område har vi utgått från internationell forskning i vår studie. Vår litteraturgenomgång innehåller både teoretiska perspektiv och tidigare forskning som är relevanta för det valdaområdet. I vår undersökning har fem barn deltagit i observationer och en gruppintervju. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån en fenomenografisk ansats och ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vårt resultat har visat att barnen använder datorplattan till att spela och att verktyget i sin tur blir ett hjälpmedel för barnens lärande. Något som varit centralt i undersökningen är användningen av estetiska appar. Datorplattan används till större del när barnen samarbetar med varandra, vilket barnen ser som turtagning. På förskolan benämner barnen datorplattan för lärplatta utan att visa förståelse kring dess innebörd.

 • 382.
  Rosén, Jeannette
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Toth, Christina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hållbar utveckling i förskolan: en intervjustudie om förskollärares syn på sitt arbete med hållbar utveckling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om begreppet hållbar utveckling och hur denna uppfattning ligger till grund för hur de arbetar med begreppet i förskolan. Som metod för studien används kvalitativa intervjuer där förskollärare av olika kön, i olika åldrar och på två olika förskolor intervjuas. Tidigare forskning visar att det finns många olika sätt att arbeta med hållbar utveckling i förskolan. Denna studie utgår från att hållbar utveckling består av tre olika delar; en ekologisk, en social och en ekonomisk del. Resultatet visar att förskollärarna har god kännedom om begreppet hållbar utveckling men att det inte är ett begrepp de använder. Frågan vi ställer oss är om förskollärarnas tolkning av begreppet hållbar utveckling har någon betydelse för hur de arbetar med ett lärande för hållbar utveckling i förskolan. Det visar sig att majoriteten av förskollärarna förknippar hållbar utveckling med alla tre delarna; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska delen. De anser sig dock inte arbeta med alla delarna. Samtliga förskollärare säger sig arbeta med den ekologiska delen. Studien visar att trots att samtliga förskollärare arbetar med den sociala delen av hållbar utveckling, anser inte alla att det är lärande för hållbar utveckling som ligger till grund för detta arbete.

 • 383.
  Saari, Amira
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Thapanee
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka strategier förskollärarna använder sig av för att stimulera och stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Metoden vi har valt för att ta reda på detta är intervjuer. Den teoretiska ansats vi har valt för vår studie är språkteorin och det sociokulturella perspektivet, där språk, kommunikation och samspel är i fokus. Huvudresultatet som framkommit i vår studie är att majoriteten av förskolorna främst fokuserar på att barnen ska lära sig svenska. Resultatet visar även att förskolorna använder sig av liknande hjälpmedel för att stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling. Samtliga förskollärare nämner att de har en viktig roll i förskolan där de behöver lyssna, vara närvarande och tydliga i arbetet med barnen. De nämner även att konkret material, små grupper och att stötta samt utmana barnen är viktigt för att de ska utvecklas och lära sig. I arbetet utgår de alltid från barnens intresse, förståelse och behov.

 • 384.
  Sahlin, Rebecca
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Jona och Isa stannar hemma idag...: - en kvalitativ studie om betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the causes of problematic school absence, how language and communication can be important for problematic school absence, as well as how the pattern can be broken and turn absence to attendance. In the investigation, the study is delimited to problematic school absence linked to students with neuropsychiatric disabilities (NPF). The survey wants to find out how some schools in a municipality are working on students with problematic school absence if there is a specific action plan for this and whether they act on the basis of it. Theoretical framework for the study consists of a relational special pedagogical perspective, as well as relational pedagogy. The study data was collected through three formal, semi-structured and in-depth interviews with custodians, as well as two surveys online, one to the rectors and one to special educators and teachers who work with problematic school absence. The study concludes the importance of early efforts, genuine relationships, as well as individualized measures. The results showed that many causes of problematic absence co-operate, that language and communication are key parts of this problem, that schools have good practices and action plans in case of problematic absence, and that the importance of personal relationships and special educational skills in meeting with these children needs to be developed.

 • 385.
  Samuelsson, Helena
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Svensson, Maria
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Försummade barn: ett åsidosatt problem En studie om hur verksamma pedagoger i förskolan förhåller sig vid misstanke om att ett barn försummas2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur sju verksamma pedagoger i förskolan förhåller sig vid misstanke om att ett barn försummas. Litteraturgenomgången behandlar ett barns grundläggande behov och ett barns behov av anknytning utifrån Bowlby´s teori. Vidare behandlas förskolans roll, där vikten av tidig upptäckt tas upp samt förskolans anmälningsplikt. Kvalitativa intervjuer med sju verksamma pedagoger inom förskolan utgör data i studien. Resultatet visar att försummelse, omsorgssvikt och vanvård av ett barn kan vara: otillräckligt med kläder, bristande hygien och negligering av ett barns behov. Flertalet av pedagogerna framhåller att fysisk misshandel är värre än försummelse vilket leder till att de flesta av pedagogerna inte anmäler direkt vid misstanke om att ett barn försummas eller vanvårdas. I dessa fall anses det vara viktigt att ge barnets föräldrar en chans till förbättring innan en anmälan till socialförvaltningen görs.

 • 386.
  Sandberg, Birte
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skolan som samhällsinstitution2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 203-215Chapter in book (Other academic)
 • 387.
  Sandell, Mikael
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Evolution i skolan: Aspekter på undervisning i evolution i gymnasieskolan2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationella studier visar att elever i alla stadier har stora brister i evolutionskunskap ochhar svårigheter att lära sig evolution. Denna uppsats ger en översikt överevolutionsundervisningen i den svenska skolan och försöker klarlägga varför evolution är såsvårt att förstå och lära ut.Styrdokumenten för den svenska skolan betonar inte övergripande evolutionskunskaper,och i de flesta läroböcker har evolution litet utrymme. Svenska elevers kunskaper i evolutionär svaga, och även många svenska biologilärare verkar ha bristande förståelse.Evolutionsprocessen är svår att förstå, den kräver ett helt annat tänkande änvardagstänkandet. De flesta elever tillämpar vardagstänkande i sina förklaringar av evolution,och har därmed ingen verklig förståelse av processen. Denna insikt måste finnas med iutformningen av evolutionsundervisningen, och läraren måste få eleverna att tänka på ett nyttsätt för att de verkligen skall förstå evolution.

 • 388.
  Sandgren, Håkan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Från Åsa-Nisse till Brad Pitt: film som didaktiskt verktyg i lärarutbildningen2004In: Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Göteborg den 8-9 januari 2004 / [ed] Staffan Thorson, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning , 2004Conference paper (Refereed)
 • 389.
  Sandgren, Lina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att fostra för effektivitet: en kritisk analys av den nya gymnasieskolans politiska underlag2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utröna vilka värden som präglar den kunskaps- och samhällssyn som ligger till grund för den nya gymnasieskolan och vad dessa går att härleda till, samt diskutera vilka konsekvenser detta kan tänkas få ur ett vidare demokratiskt perspektiv. 

  Studien använder sig av en kvalitativ ideologikritisk metod, och finner sin teoretiska ansats i kritisk teori och Frankfurtskolans tankar kring det senmoderna samhällets möjligheter och begränsningar.

  Det material som bildar underlag för studien utgörs av propositionen för en ny gymnasieskola (2008/09:199) och den offentliga utredning (SOU 2008:27) som föregick denna.

  Studien visar att den kunskaps- och samhällssyn som ligger till grund för den nya gymnasieskolan är kraftigt präglad av instrumentella, funktionella och entreprenörsmässiga värden. Dessa värden går att härleda till den kapitalistiska struktur som genomsyrar det senmoderna samhället vari en målrationell syn på såväl utbildning som samhälle främjas. Studiens resultat påvisar en icke-värderande politik och inskränkningar i demokratin som riskerar att leda till att etablerade maktstrukturer och ojämlikheter i samhället reproduceras och befästs ytterligare.

 • 390.
  Santiago, Carolina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nordström, Mimi
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förstår du vad jag säger?: en studie om kommunikation mellan föräldrar och pedagoger i en mångkulturell förskola2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan lyfts bemötandet med föräldrar fram, att oavsett hur omständigheterna ser ut när barnen blir lämnade och hämtade på förskolan så ska pedagogen bemöta föräldern på ett välkomnande sätt Lpfö 98 (skolverket 2010). Vårt syfte med studien är att ge en bild av kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar på en mångkulturell förskola när den verbala kommunikationen är begränsad. Studien omfattar tre frågeställningar och dessa är; vad pedagoger och föräldrar samtalar om, hur informationsutbytet ser ut för att föräldrar ska förstå den, samt vilka kommunikationssätt som används i mötet under lämning och hämtning av barn på förskolan.

 • 391.
  Saplacan, Diana
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Teljega, Marijana
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  How to increase the students' degree of involvment and participation in project based courses?2016In: Lärarlärdom: 2015, Växjö: Linnéuniversitetet , 2016, p. 182-211Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The degree of students’ involvement and participation in non-examinatory parts of courses at higher level, such as lectures, is often significantly lower than in the examinatory parts. This can especially be seen in project based courses, where the main examination form is done through the application of the-ory into a practical project, rather than through a written examination. More spe-cific, this paper focuses on two such courses, from the area of software engineer-ing. The courses are given on the second, respectively third year, of the Bachelor Programme in Software Development, at Kristianstad University. These are also part of the academic loop of the programmes. Here, the lectures were replaced by seminars based teaching, with the purpose of raising the students’ degree of ac-tive- involvement and participation into the courses, ensuring a better learning quality, enabling more interaction between the groups of students, and finally fa-cilitating a higher application of the theory into the practical project. Through concrete examples, the paper will showcase the changes that were made in these two courses, with regard to the learning outcomes, the academic loop, and forma-tive examination forms, such as seminars, with the purpose of increasing the qual-ity of teaching and learning. Finally, the immediate positive effects of these changes show we need to look further on how we can find more innovative ways of teaching and learning, especially in the project based courses, in order to in-crease student’s degree of involvement and participation.

 • 392.
  Scharnell, Madeleine
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stjärnkvist, Krister
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pedagogens vikt på sikt: Pedagogernas tankar kring leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att studera leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är forskning kring genus i leken. I studien har tre fritidspedagoger intervjuats. I intervjuerna framgår att fritidspedagogerna uppfattar att eleverna fortfarande väljer könsbundna lekar men att det håller på att förändras och att eleverna allt oftare väljer utifrån det egna intresset. Pedagogerna i studien tycker att de kan se förändring av könsmönster och könsroller och att lekarna inte är så könsbundna som de varit tidigare.

 • 393.
  Schön, Sofie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ljunggren, Madeleine
  Håll i, håll om, håll ut: en intervjustudie om förskolechefers syn på handledning i förskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The reason why we chose to investigate how preschool managers view supervision, is because during our specialist preschool teachers training and our own experiences had been that supervision is often not used proactively, but more as a disciplinary tool. According to Swedish School law it is the duty of the preschool manager to ensure the progress and the development of the education in the preschool. We want to investigate if specialist educational supervision could lead to improvement of professional competency and an overall improvement within the organisation.

   

  The purpose of our investigation is to gain an insight into specialist preschool managers attitude towards professional supervision and how supervision is being used in preschool organisations. We have interviewed five preschool managers from four different municipalities about their view on professional supervision and how they use it in their preschool organisations. Four out of five preschool organisations employ a specialist teacher and one preschool has access to an external specialist teacher.

   

  The outcome is that specialist educational supervision is used to develop the organisation, to increase the competency amongst teachers, to provide an opportunity to reflect and get new ideas. The outcome also demonstrates the importance of the competence and skill set of the supervisor and what challenges organisations might face when providing supervision. The gains of providing specialist teachers within organisations were also evident, and that there are challenges with accessing this support externally instead.

   

  An further outcome of our study is that specialist educational supervision in preschool contributes to organisational development and an increase of the teachers’ competency. When analysing the results in our study we have used a system theoretical perspective on professional supervision.

 • 394.
  Selghed, Bengt
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Betygssystemet som fenomen ur ett lärarperspektiv2004In: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, ISSN 1652-2729, no 2, p. 1-18Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article focus on how teachers’ experience the criterion-referenced grading system as a phenomenon and consists of one of three themes from a thesis titled Not yet passed: How teachers’ experience a criterion-referenced grading system and what they say about its use in Swedish secondary schools. The empirical study was carried out as semi-structured audiotaped interviews with thirty qualified teachers, in the subjects English, Maths and Swedish, who all had experiences of assessing and grading according to the new grading system. Teachers in just these subjects are the only ones that have national tests as a support for grading their students. This theme has a phenomenographic approach. The results are described in four hierarchically arranged categories. The results show that the new criterionreferenced grading system in secondary schools in Sweden seems to function unsatisfactorily. Teachers seem not to have grasped the assumptions underlying the grading system. The change from grading based on quantitative aspects of knowledge to qualitative ones, was evidently too big a step. Instead teachers’ assessments and gradings follow ingrained habits.

 • 395.
  Selghed, Bengt
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Ett omöjligt uppdrag?: om lärares bedömningar och betygsättning2010In: Dilemman i skolan: aktuella utmanignar och professionella omställningar / [ed] Göran Brante & Katrin Hjort, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2010, p. 82-95Chapter in book (Other academic)
 • 396.
  Selghed, Bengt
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis reports results from a study that focuses on how teachers experience the criterion-referenced grading system and how they say they use it in their professional work. The empirical study was carried out as semi-structured audiotaped interviews with thirty qualified teachers, in the subjects English, Maths and Swedish. The outcome of the qualitative analysis consists of four parts. In the first, the theme analysed was teachers' ways of experiencing the grading system as a phenomenon. This theme has an phenomenographic approach. The results are described in four hierarchically arranged categories. In the second theme, teachers' ways of using the grading system in their professional work was examined. Six situations were identified. In the third theme, teachers' experience of what aspects they discern in the student's grade, was in focus. Even here six categories were established. Finally, four different examples of attitudes towards the grading system and the grading process are presented as a fictional composite. The results show that the new criterion-referenced grading system in secondary schools in Sweden seems to funciton unsatisfactorily. Teachers seem not to have grasped the assumptions underlying the grading system. The change from grading based on quantitative aspects of knowledge to qualitative ones, was evidently too big a step. Instead teachers' assessment and grading follow ingrained habits.

 • 397.
  Selghed, Bengt
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nordström, Åke
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att bedöma lärande2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 83-98Chapter in book (Other academic)
 • 398.
  Selinder, Ulrika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kartläggning och utveckling av tidiga aritmetiska kunskaper hos elever i grundsärskolan2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som lärare i grundsärskolan saknade jag ofta bra undervisningsmaterial till mina elever. Utifrån detta utkristalliserades syftet med studien som är att undersöka om kartläggningsmaterialet MRP – The Mathematic Recovery Programme från ”Early Numeracy” (Wright, Martland & Stafford, 2006) är användbart i grundsärskolan och i så fall vilka delar som lämpar sig att använda i grundsärskolan, samt att se om de uppföljande uppgifterna som rekommenderas ger någon effekt på elever i grundsärskolan.

  För att kunna besvara detta har 13 grundsärskoleelevers aritmetiska kunskaper kartlagts. Därefter valdes 7 elever ut, vilka utmanades utifrån uppgifter från det kompletterande materialet ”Teaching Number (Wright, Martland & Stafford, 2006), antingen enskilt eller i grupp.  Studien har genomförts med hjälp av deltagande observationer och flexibla intervjuer (Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998).

  Studiens teoretiska grund finns i det konstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Det konstruktivistiska perspektivet valdes eftersom de betonar vikten av att uppgifterna anpassas efter individens inre mognad och kognitiva förmåga, vilket väl kan kombineras med det sociokulturella perspektivet som betonar vikten av den sociala gruppens gemenskap som en förutsättning för utveckling inom den proximala utvecklingszonen.

  Studiens resultat visar på att materialet är lika användbart i grundsärskolan som i grundskolans tidiga år, eftersom kartläggningsmaterialet hjälpte pedagogen att finna elevens kunskapsnivå, samt därefter lyckades utmana eleven att utvidga sina kunskaper under en treveckorsperiod. Alla eleverna utökade sina matematiska kunskaper under studiens gång. 

  Slutsatsen blir att alla elever bör kartläggas med MRP del 1.1 och 2.1, men därefter får antalet delar anpassas efter elevernas kunskapsnivå. För att genomföra kartläggningen och de uppföljande utmaningarna rekommenderas att pedagogen är väl insatt i materialets utformning och tanke för att kunna utmana eleven utifrån dennes resultat.

 • 399.
  Sjöberg Larsson, Carita
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Steen, Ann
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  ”Vilka lärare skickar ni ut från högskolan och vilka lärare får vi ute?”: samtalets betingelser för handledning under verksamhetsförlagd del av lärarutbildning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This article elucidates the professional dialogue between student teacher and supervisor and it´s conditions as a supervising method in professional academic education. The aim of the study is to discuss how students articulate the conditions of the professional dialogue and the positioning of themselves and supervisors are made. The student taped discussions were analysed. Inspired by positioning theory we analysed the students discussions in order to interpret and elevate patterns showing the conditions concerning the professional dialogues for the students teacher education. The main findings are the students positioning themselves as listener and the supervisor is positioned as communicator of rights, obligations and oughtness. The communicator is positioned to a great number of responsibilities in the professional dialogues and the listener is positioned themselves passive. The professional experienced knowledge and the scientific knowledge will integrate in professional dialogues to challenge the students in their future profession. The contents, form and function of the professional dialogue are situated the students workplace. The conditions of the professional dialogue may vary due to the specific terms that the supervisor have.

 • 400.
  Sjöfors Paulsson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Östergren, Martina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Calliditas: ett arbete om elevers utveckling av den metakognitiva förmågan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som följer: När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva förmåga och kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall?

  En kvalitativ undersökning i form av intervjuer användes och totalt djupintervjuades fem speciallister inom områdena neurofysiologi, psykologi och pedagogik. Utöver detta intervjuades 4 pedagoger angående hur de arbetar med utvecklandet av den metakognitiva förmågan hos eleverna. Detta sammankopplades sedan med litteratur och aktuell forskning inom ovan nämnda områden. Vi har valt att använda oss av Vygotskijs kulturteori ur ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att belysa vårt arbete.

  Några av våra speciallister framhåller att den metakognitiva förmågan tidigast kan vara färdigutvecklad först vid 20-25 årsålder. Detta resultat visar även en stor del av vår litteratur på. De andra två av speciallisterna säger att utvecklingen av denna förmåga kan ske tidigare, men är beroende av hjärnans fysiologi samt stöttning av omgivningen. Alla framhåller hjärnans plasticitet och att det finns individuella skillnader beroende på arv och miljö och att vi idag inte säkert vet vilken kapacitet hjärnan har eller om det kan sägas att den någon gång är färdigutvecklad.

  Studiens resultat pekar på att det finns avgörande färdigheter som behövs för att kunna använda sin metakognitiva förmåga och att det finns olika faktorer som påverkar användandet av den. Färdigheterna är bl.a. arbetsminne, impulskontroll, koncentration och självreglering av känslor m.m. Vygotskij framhåller vikten av leken för att utveckla dessa färdigheter i samspel med andra. Faktorer som påverkar är genetiskt arv, uppväxtmiljö, stress, kost, motion, fantasi, krav på prestation m.m. Pedagoger och specialister vittnar, helt i linje med litteraturen som används i studien, om vikten av att arbeta med anknytning, återkoppling, repetition, meningsfullhet, lustfyllhet, samt att detta arbete bör vara prestations- och stressbefriat. Därtill bör ett multimodalt inlärningssätt med stora inslag av kultur och utmaningar användas för elevens utveckling av den metakognitiva förmågan.

56789 351 - 400 of 449
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf