hkr.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1186
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Seklers röster om Trefaldighetskyrkan1978In: Björck, Ingemar, Andersson, Thorsten, Holmberg, Hans. Heliga Trefaldighets kyrka och församling i Kristianstad 350 år: på uppdrag av församlingen utarb. till kyrkans 350-årshögtid den 21 maj 1978, Kristianstad: Heliga trefaldighets församling , 1978, p. 44-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 302.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Två märkliga laveringar i Ystads teater: vad bilderna berättar1981In: Ystadiana, ISSN 1653-3658, Vol. 26, p. 73-77Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 303.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Vad skrev Hjalmar Söderberg egentligen i Kristianstadsbladet?1979In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, p. 52-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 304.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Vilhelm Ekelund: vårens diktare1980In: Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen, ISSN 0346-2412, Vol. 25, no 3, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 305.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Vägledning genom "Samtale om Natten i København"1977In: Blixeniana, ISSN 0105-2071, p. 97-126Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 306.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Wordsworth's påskliljor1978In: Studiekamraten, ISSN 0039-3452, Vol. 60, no 3, p. 17-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 307.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College.
  Ynglingar under påverkan: om Hellström, Böök och Kristianstad2009In: Leopold, Lennart, Ström, Eva (red.). Det var ingen tjusande idyll: Gustaf Hellström och hans tid, Stockholm: Atlantis , 2009, p. 79-97Chapter in book (Other academic)
 • 308. Holmberg, Hans
  et al.
  Leopold, Lennart
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Gustaf Hellströms brev till Fredrik Böök kommenterade av Hans Holmberg och Lennart Leopold2009In: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad, ISSN 1653-0268, Vol. 9, no 17-18, p. 4-17Article in journal (Other academic)
 • 309.
  Holmberg, Hans
  et al.
  Kristianstad University College.
  Leopold, Lennart
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Käre Broder Fredrik!: Hellströms vänskap till Böök i ny belysning2009In: Årsskrift / Föreningen Gamla Christianstad, ISSN 0281-2576, p. 119-133Article in journal (Other academic)
 • 310.
  Holmqvist, Marianne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att bli vuxen i en värld som rämnar En narratologisk analys av John Marsdens I morgon-svit2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Uppsatsens syfte är att analysera John Marsdens sju böcker om ett fiktivt krig i Australien utifrån frågeställningarna: Vilket av böckernas två teman dominerar, är det kriget eller vuxenblivandet och hur konstruerar Marsden Ellie och de övriga ungdomarna? Som metod har Maria Nikolajevas teorier för textanalys tillämpats. Analysen visar att Marsden flätar samman sina båda teman och att krigstemat är förutsättningen för temat att bli vuxen. Ellie och de andra ungdomarna har flera olika egenskaper och utvecklas på olika sätt i böckerna, men de har också en given roll i som följer dem genom hela boksviten.

 • 311.
  Holmqvist, Stefan
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Vårdträdens resa i tid och tanke: en komparativ studie över tid om bakomliggande orsaker till ett landskapselements uppkomst2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdträdet är ett landskapselement som har sitt kulturella ursprung i hedniska tider av träddyrkan. Dessa träd har förts från heliga lundar in till gårdsplanerna där de har planterats för att sedan tjäna som symbol för gårdens lycka eller olycka beroende på trädets hälsa och hur behandlingen av trädet utförts. I moderna tider tenderar vi att istället för en tro på ödet och sökandet efter omen för att sia om framtiden, resonera med hjälp av logik och rationalitet för att tolka vår omgivning. Hur dessa sätt att tänka står i kontrast till varandra har varit utgångspunkten för denna studien. Vårdträdet har tjänat som symbol för detta då landskapselementet fortfarande existerar på den skånska landsbygdens gårdstomter precis som det gjort i hundratals år. Hur kulturen, och resonerandet kring träden i fråga ser ut idag i jämförelse med då är dock den intressanta frågan och syftet med studien har varit att få en djupare förståelse för detta. Genom detta kan ett bidrag ges till diskussionen kring varför platser ser ut som de gör. Frågeställningen för studien har därför blivit "Vilka faktorer i då- och nutid ligger bakom skapandet av landskapselementet vårdträd?" Undersökningsmetoden som valts för detta har till en början varit att studera frågelistor från Lunds universitets Folklivsarkiv. Vidare har djupintervjuer genomförts tillsammans med människor som har ett vårdträd växande i anslutning till gården de bor på. På detta sätt har en historisk inblick skapats om vårdträden som sedan kan ställas i kontrast emot dagens människors tänkande om samma sorts träd. Resultaten visar på att vissa kulturella fenomen lever kvar medan andra har förändrats. Vårdträden anses idag liksom då, som kulturarvsobjekt som "tillhör gården". Träden används också fortfarande som socialiseringsplats samt som solskydd och i viss mån som offerplats av gröt på julen samt att trädet får växa fritt. Hur kulturen dock skiljer sig visar sig i hur rädslan vid trädets behandling ej existerar i samma grad längre. Vårdträden respekteras då liksom nu, men tron om bestraffning och otur vid "illa" behandling av vårdträdet är ej lika starkt manifesterat i de intervjuades tankar som det tenderade att vara enligt frågelistorna. Då vårdträden i traditionell mening ej rördes över huvud taget, gallras träden idag utan större eftertanke. Vad likheterna gällande synen på träden som kulturarvssymbol beror på, kan vara att träden p.g.a. sina höga åldrar genom denna konstant tillskrivs ett historiskt värde genom berättelser som hela tiden tillskrivs trädet desto äldre det blir. Därför har vårdträdet då liksom nu många gånger tjänat som släktklenod för gårdens invånare där minnen från alla livets skeden är knutna. Skiljaktigheterna kan bero på hur dagens rationella och logiska tänkande skiljer sig från folktrons ej ifrågasättande och okritiska synsätt. På grund av detta tenderar personerna att vifta bort de historiska föreställningarna och behandla sina vårdträd som de vill. Dock lever möjligen vårdträdskulturen kvar även som ett "mekaniskt" handlande, dvs att planteringen i sig, att träden ej rörs och att "ta i trä" är handlingar som utförs av automatisk karaktär utan att reflektera över deras historiska innebörd. Oavsett vad, fortsätter i alla fall vårdträdet vara ett inslag på den skånska landsbygden.

 • 312.
  Homberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Peter nansens reportage från avrättningen av Anna Månsdotter1978In: Tidskrift, ISSN 0346-3192, Vol. 9, no 4, p. 56-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 313.
  Hägertorp, Ulrika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  De sista ängarna: En studie över den historiska bördigheten i dagens skyddade ängar i Kronobergs län2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ängen var länge ett viktigt markslag som försörjde djuren med hö och lövfoder. Under 1800- och början av 1900-talet påbörjades en förändring och effektivisering inom jordbruket som ledde till att stora arealer äng plöjdes upp och lades om till åker.

  Studiens syfte är att undersöka vad det är för typ av ängsmark som hävdas idag och hur detta kan påverka dagens synsätt på hur en äng ursprungligen såg ut. Hypotesen som detta arbete bygger på är att det är de ängar som förr (1800-tal och tidigare) som klassades som de sämre inom byn som finns bevarade idag eftersom de bättre ängarna plöjdes upp till åker. För att testa denna hypotes har 31 byar med ängar som finns skyddade som naturreservat- eller Natura 2000-område undersökts i Kronobergs län. Med hjälp av historiska kartor och skiftesakter från 1800-talet studerades ängsboniteten i respektive by.

  Resultatet visar att det är de bättre ängarna som hävdas idag i de undersökta byarna och hypotesen har i detta fall visat sig vara felaktig. Eftersom många människor idag saknar erfarenhet av ängsbruk får de kvarvarande slåttermarkerna representera bilden av hur en äng ska se ut. Undersökningen har visat att det var ängar av låg bonitet som var vanligast på 1800-talet. De som finns bevarade idag hade framför allt en god till mycket god bonitet, vilket innebär att de inte är representativa och på så vis ger en felaktig bild. Inför framtiden bör man därför tänka på att integrera både natur och kultur i bevarandet av ängar. Genom att skydda marker av varierande bonitet, både de bra och de dåliga, får man olika naturliga förutsättningar och på så vis även olika artsammansättningar.

 • 314.
  Håkansson, Anders
  Svenska FN-sjukhuskompaniet, L14, Naqoura, Libanon.
  Varför är vi här?1987In: Vår tid i Libanon: minnesbok L14 jan-sept 1987 : svenska 14:e sjukvårdskompaniet i Libanon, Naqoura: Svenska 14:e sjukhuskompaniet i Libanon , 1987, p. 3-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 315.
  Håkansson, Anders
  Göteborgs universitet.
  Venus, Pax eller Pales?: den s.k. Tellusfrisens centralgestalt i gammalt och nytt ljus2011Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Venus, Pax eller Pales? Den s.k. Tellusfrisens centralgestalt har alltsedan frisen hittades på 1500-talet varit föremål för återkommande försök till identifiering: elementet jord, Tellus, Pax, Italia, Venus, Rhea Silvia eller Ceres. Ikonografiska studier och texter av Horatius, Lucretius och Vergilius har använts som stöd för identifikationsförsöken. En utgångspunkt vid dessa identifikationer har varit att det altare frisen tillhör är det Ara Pacis Augustae, som invigdes år 9 f.Kr. Man har därför varit tvungen att sätta frisens motiv i relation till detta altare. De framförda identifieringarna undersöks och jämförelser med en fris från Karthago görs. Ingen av identifieringarna är problemfri; viktiga attribut saknas, eller så tycks någon gudinna framställas på ett tidigare okänt sätt.

  En tidigare oprövad identifiering, Pales, prövas och kopplingen till Ara Pacis släpps. Resultatet är en väl sammanhållen identifiering av helgedomen som ett altare helgat åt staden Roms grundläggning, eller gudinnan Roma. Några friser tycks visa deltagare i festen Parilia och i övrigt pekar motiven på den juliska, eller augusteiska, ättens ursprung och fortbestånd.

  För det fortsatta studiet av friserna och helgedomen hävdas att uppfattningen att det är fråga om Ara Pacis Augustae måste överges.

 • 316.
  Håkansson, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Vad är en kulturväg?: En jämförande studie av kulturvägsinventeringar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad är en kulturväg? Vid första anblick kan man tro att det är en enkel fråga att svara på. Denna uppsats visar på komplexiteten kring begreppet och lyfter behovet av en diskussion av det. Trafikverket genomför just nu ett projekt där alla statliga vägar i Sverige ska inventeras i syfte att hitta landets kulturvägar. Det har även utförts inventeringar tidigare, men då utan en definition på kulturvägar. I fyra inventeringar, utförda mellan 1995–2018, har aspekterna sträckningen, beläggning, objekt vid vägen och omgivande landskap undersökts i syfte att se vad som ligger till grund för klassificering av kulturvägar. Av resultatet går det att se att objekt vid vägen och det omgivande landskapet har stor tyngd vid klassificering av kulturvägar. Objekt vid vägen är en bred och tydlig aspekt medan det omgivande landskap är en aspekt som är svårdefinierad. Uppsatsen problematiserar aspekterna och lyfter viktiga frågor som bör besvaras inför en kulturvägsinventering.

 • 317.
  Håkansson, Sebastian
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Är objektiva moraliska värden möjliga utan Gud?: en teoriprövning av Moralens Landskap2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What drove me to write this paper is the will to  examine if there is a philosophically and scientifically viable  alternative foundation for an objective morality other than what we like to refer to as "God". The  American philosopher and neuroscientist Sam Harris presents in his book The Moral Landscape a thesis for an objective morality based on science in which he states that  science can determine human values. The purpose of this paper is to perform a theoretical trial of The Moral Landscape, examining Harris' thesis and it's relations to the philosophical obstacles that stands in its way, these being mainly the famous philosophical principle "Hume's Law" and G.E. Moore's "Naturalistic Fallacy and Open Question Argument" and thus will serve as my main theoretical foundation. The results of my study was not conclusive since Harris in fact doesn't succeed in bridging the gap between facts and values on a scientific ground. He does, however, present a philosophical case, which is hard to argue against, on which you could found moral principles that require science in practice.

 • 318.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Historical fiction: close reading of literature in a didactic context2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  My interest and talk concerns how to use historical text in close reading within the school subject History. The presentation is both didactic and literary. In my doctoral thesis from 2010, I studied 11-year-olds reading Maj Bylock ́s fictional historical trilogy about the Viking era. I analysed the novel Drakskeppet (1997) and made comparisons to the children’s historybooks. The thesis consists of a textual analysis part and an empirical one; the latter is discussion-based learning and shows results of close reading. My further empirical material consists of text talks to 11-year -olds during about seven months’ time with historical texts as the main text during lessons. I will in my presentation discuss three texts used in the learning process: a text from the middle ages and also Ronja, The Robber’s daughter by Astrid Lindgren as well as an American historical novel.The main subject is : Can text talks and close reading improve historical knowledge? There are two main aspects of the research: the didactic research question is how to become a reader with a deep understanding of text and the historical research area is about how to achieve a better understanding in the school subject History by discussions. The didactic methods and theoretical framework used are text talks inspired by professor Judith Langer, University of Albany, USA. Her work and ideas in Envisioning Literature: Literary Understanding and Literature Instruction (2010) is used. Her "envisioning buildning" structure including questions is used in close reading of texts, preferably historical texts. Her associate researchers Mary Adler and Eija Rougle has operationalized her work and give examples of close reading and discussion-based learning. My presentation will altogether discuss the impact historical fiction can have on the young people’s understanding of both the past and our time as well as howtexts may be best used in order to create knowledge and understanding of the past. Empirical classroom work about text talks will be included and some of the text discuss emigration and diaspora linked to research by Robin Cohen.

 • 319.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Historical novels and cultural encounters2009In: Children's Literature and Cultural Diversity in the Past and the Present / [ed] Sabine Berthold, Hans-Heino Ewers, 2009, p. 89-89Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: In my licentiate thesis The Reading of Fiction and Historical Awareness in Pre-Teenage Children (2007) I studied 11-year-olds reading Maj Bylock's fictional historical trilogy about the Viking era. In my continued work I analyse these novels: Drakskeppet (1997), Det gyllene svärdet (1999), and Borgen i fjärran (1999). Maj Bylock says that she reflects the present time in her historical texts and this is easier to do when events are placed several hundred years back in time. All irrelevant details may then be removed and timeless human issues instead given prominence. One human issue can be cultural encounters. The aim of the text analysis is to show the textual conditions for reading, which may help pupils become involved in their own historical awareness and identify with the characters in the novels. I study two particular functions of the historical novel: impressions of knowledge and analogy. Focusing on the main character Petite's development and intersectionality in order to compare gender, ethnicity, and class, I use postcolonial concepts to describe cultural encounters generated by migration, diaspora, and hybrid identity. I further portray female role models as fictional characters. This work focuses mainly on gender as a road towards empowerment, a term used by Brown/St.Clair about historical fiction. From the concepts above and ideas about how cultural encounters can be portrayed I analyse the cultural contexts in which Petite finds herself from the age of a young girl to adulthood, a story of coming of age. I will describe three examples of cultural encounters concerning analogy in the novels.

 • 320.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Maj Bylocks Drakskeppstrilogi: analogi och kulturmöten2011In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 34, no 1, p. 114-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In my thesis “It could just as well have happened today”: Maj Bylock's Drakskeppstrilogi and historical consciousness in ten- to twelve-year-olds, I provide a textual, thematic analysis of the three novels from 1997–1998. Further, in an empirical study I have documented the reading of Bylock's fictitious, historical trilogy about the Viking era as done by 11-year-old children, whose thematic work and development of a historical consciousness also have been part of the study. This article deals only with the textual analysis aspect, which purpose is to show what in the texts might produce a historical consciousness in children as well as how the characters are portrayed in order for children to identify with them. Two functions of the novels are studied: knowledge and analogy. The focus is on the main character Petite/Åsa and her development with a view to gender, ethnicity and class as seen from an intersectional perspective. I use postcolonial concepts such as diaspora and hybrid identity in order to describe cultural encounters brought on by migration. I portray female characters gaining a higher level of empowerment, a term used by Joanne Brown and Nancy St. Clair. Bylock claims that she is reflecting the present in her historical texts and that this is more straightforwardly achieved when the events are set several hundred years ago. As a result irrelevant details can be removed and the focus be placed on timeless, human phenomena, for instance cultural encounters. In the light of the above and ideas about how best to describe cultural encounters I analyse the cultural contexts in which the main character finds herself focusing on her transition from a girl into a woman and her quest for a multicultural identity. I elaborate on the concepts mentioned in the previous by describing two cultural encounters which provide an analogy with the present.

 • 321.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Maj Bylocks Drakskeppstrilogi: analogi och kulturmöten2011In: Barnelitterært forskningstidsskrift, ISSN 2000-7493, E-ISSN 2000-7493, Vol. 2, p. 5835-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In my thesis “It could just as well have happened today”: Maj Bylock's Drakskeppstrilogi and historical consciousness in ten- to twelve-year-olds, I provide a textual, thematic analysis of the three novels from 1997–1998. Further, in an empirical study I have documented the reading of Bylock's fictitious, historical trilogy about the Viking era as done by 11-year-old children, whose thematic work and development of a historical consciousness also have been part of the study. This article deals only with the textual analysis aspect, which purpose is to show what in the texts might produce a historical consciousness in children as well as how the characters are portrayed in order for children to identify with them. Two functions of the novels are studied: knowledge and analogy. The focus is on the main character Petite/Åsa and her development with a view to gender, ethnicity and class as seen from an intersectional perspective. I use postcolonial concepts such as diaspora and hybrid identity in order to describe cultural encounters brought on by migration. I portray female characters gaining a higher level of empowerment, a term used by Joanne Brown and Nancy St. Clair. Bylock claims that she is reflecting the present in her historical texts and that this is more straightforwardly achieved when the events are set several hundred years ago. As a result irrelevant details can be removed and the focus be placed on timeless, human phenomena, for instance cultural encounters. In the light of the above and ideas about how best to describe cultural encounters I analyse the cultural contexts in which the main character finds herself focusing on her transition from a girl into a woman and her quest for a multicultural identity. I elaborate on the concepts mentioned in the previous by describing two cultural encounters which provide an analogy with the present.

 • 322.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Migration and identity in Swedish and Canadian historical novels for children2012In: Forum for World Literature Studies, ISSN 1949-8519, E-ISSN 2154-6711, Vol. 4, no 2, p. 250-259Article in journal (Refereed)
 • 323.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skönlitterär läsning ger intryck av kunskap2009In: Historier: Arton- och nittonhundratalens skänlitteratur som historisk källa / [ed] Christer Ahlberger et. al., Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet , 2009, p. 147-153Chapter in book (Other academic)
 • 324.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna: Licentitatavhandling med fokus på läsning inom tematiskt arbete om vikingatiden2007In: Femte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: forskningens tillämpning i skolan. Växjö den 29-30 november 2007 / [ed] Lindgren, Maria, Växjö: Växjö University Press , 2007, p. 71-88Chapter in book (Other academic)
 • 325.
  Jannisa, Gudmund
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Östtimor - ut ur kolonialismen, in i tystnaden2005In: Merdeka & Östtimor information, ISSN 1402-2559, no 26-27, p. 4-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 326.
  Jehpsson, Madeleine
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Beatrix Potters kaniner: verklighet och fantasi2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis deals with questions concerning facts and fiction in the world of Beatrix Potter's rabbits. The purpose is first and foremost to find the connections between the pet rabbits, that she used as art models, and the rabbits that came to life through her "tales".

  The method has been to gather facts through biographic reading, and to analyse Beatrix Potter's rabbit tales, using tools developed by Swedish picture book experts. The rabbit characters are thoroughly examined and so are the settings where the tales take place. Matters concerning Beatrix Potter's painting technique and illustration style as well as her literary and pictorial inspirations are dealt with.

  Conclusions are, that the fictive rabbit characters have indeed a lot to do with the fact that Beatrix Potter was interested in natural history and studied animal behaviour and anatomy in detail. For a long time rabbits, both wild and domesticated, were her favourite study objects which provided conditions for her rabbit fantasies. Sprung from her first infant picture book, The Tale of Peter Rabbit, there are many "side shows" associated with her name. Peter Rabbit is now immortal but in the hands of others than his creator.

 • 327.
  Jeppsson, Charlie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Johansson, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Att ställa krav på interaktiva läromedel2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är datorer en naturlig del av vardagen för både vuxna och barn. Datorer och interaktiva läromedel har successivt integrerats i elevernas skolmiljö, men finns framför allt som ett komplement till den traditionella undervisningen. Denna bör rimligen underställas vissa krav för att bland annat målen i läroplanen ska uppnås. Vilka är då de specifika krav som kan ställas på ett interaktivt läromedel för att detta ska anses vara av god kvalitet? Vad är det som motiverar elever i grundskolan att använda sig av dessa läromedel? Hur väl utfaller de krav som utvecklarna har på interaktiva läromedel med de krav som användarna har? Dessa frågeställningar fann vi intressanta att studera och undersöka. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i krav från användare och utvecklare.

  Det här examensarbetet baseras på litteraturstudier, observationer och intervjuer. Vi har utgått från en kvalitativ forskningsansats i arbetet och de data som samlats in har tolkats och sammanställs här under rubriken Analys. Som studieobjekt har det interaktiva läromedlet Månresan använts med tillåtelse från utvecklaren. Undersökningen genomfördes i skolmiljö och bestod av observationer och intervjuer med berörda elever och lärare. Vi har även genomfört intervjuer med utvecklare av interaktiva läromedel. Dessa olika metoder ger tillsammans en god plattform för att våra frågeställningar ska kunna besvaras och för att syftet med studierna ska uppfyllas.

  Resultatet visar på att det finns förbättringar att göra både under utvecklingsprocessen och när det gäller den faktiska användningen. Vidare ges också ett påpekande om svårigheterna kring kravformulering inom detta område.

 • 328.
  Jeppsson, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Extended meaning by symbolism in Julia Otsuka's novel When the Emperor was divine2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Johansson Falck, Marlene
  et al.
  Umeå University.
  Lundmark, Carita
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Tunnelling, towering, and bridging: the figurative and non-figurative use of converted verbs2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is a corpus linguistic investigation of the converted verbs tunnel, tower and bridge. It is based on 500 random instances of each verb from the Corpus of Contemporary American English (COCA). We analyze the usage patterns of these verbs and the ways in which they are constrained by people’s embodied experiences of real-world tunnels, towers and bridges. Our aim is to better understand the ways in which people’s embodied experiences of artefacts influence the usage patterns of converted verbs.

  Noun-verb conversion has previously been explained in terms of metonymy (e.g. Dirven 1999), or in terms of combinations between metonymy and metaphor (e.g. Kuczok 2011). Dirven (1999: 280) suggests five classes of converted verbs – object, instrument, manner, locative, and essive verbs – based on three types of event schemata, where the converted verb metonymically represents a salient participant in the schema.

  Our analysis shows that tunnel, tower and bridge are indeed all metonymic, but do not clearly fit into any of Dirven’s classes. They share some similarities with the converted verbs in his ‘manner’ category, but the artefacts that are represented by the nouns tunnel, tower, and bridge are not always clear participants in an event schema, and there are significant differences between them. Moreover, the verbs differ in regard to their tendencies to be used metaphorically.

  As is coherent with the connecting function of real-world bridges, bridge is primarily used metaphorically to bridge gaps, differences, domains, divides, boundaries, and chasms. Tunnel is used both metaphorically and non-metaphorically, with a focus on the manner and path involved in the action schema of digging a tunnel. As opposed to bridges, the salient feature of tunnels thus seems to be related to how tunnels are constructed, rather than to what function they currently serve. Tower is used metaphorically in reference to trees, mountains, or people that tower over something. Uses such as these appear related to the fact that the salient feature of a tower is that it is tall, and thus has the function of placing people in a high-up position.

  Taken together, the usage patterns of these verbs suggest that their meanings are based on our embodied experience of the artefact, the artefact’s affordances, and general image schemas. To fully understand the metonymic bases and the figurative uses of these verbs, we therefore need to also consider salient features of those particular artefacts, especially their functions (Gibson 1979).

 • 330.
  Johansson, Helena
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  “Every Child in Our World Will Know His Name”: Harry Potter and the Philosopher’s Stone by J. K. Rowling - A Future Children’s Classic –2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Bring the noise2013In: International Journal of Art, Culture and Design Technologies, ISSN 2155-4196, Vol. 3, no 1, p. 26-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article the author will present how they developed different processes for collectively producing a seriesexplorative soundscapes and mechanical artefacts using specific constraints influenced by theories from artand architecture. The author will show how they worked with a design methodology that brought togetheran editor and the final expression of the artwork into one surface of interaction and execution using a virtualcityscape as an iterative ground for sound and music explorations, and give some examples of the differentprototypes and iterations. The author will also discuss how they tweaked/iterated with the parameters of the framework, the sounds and the final visual expression to match their artistic intention, and finally to bringsome noise into Abadyl. Also influencing the overall framework.

 • 332.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Ideal spaces exhibition2017In: ArtsIt2017, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Through the years we have worked with  the idea of gestalt through artefact creation (including virtual objects and 3D-worlds) as one surface to explore, exploit, test and communicate our ideas and concepts, that are generative rather than produced, where we try  to grasp systematic insights through complex generated realities, in which an audience later is invited to interact.  In our Ideal spaces exhibition for the 2016 Biennale in Venice, we tried to explore this via a combination of presenting ideal city spaces, active participation of the visitors molding their own spaces, and symbolic representation. Ideal Spaces is also a high-tech project that uses diverse technologies in new ways, also new techniques and programming developed by us. In this paper, we show the theoretical and cultural background, and some lessons learned, regarding on what level of abstraction a visitor could interact with our exhibition to better understand how visitors created their own ideal spaces.

 • 333.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Soundscaping2018In: Enhancing art, culture, and design with technological integration / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, Pennsylvania 17033-1240, USA: IGI Global , 2018, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter, the author presents how he developed different processes for collectively producing a series explorative soundscapes through interface creation and mechanical artifacts using specific constraints influenced by theories of art, design, and architecture. He shows how he worked with a design methodology that brought together an editor and the final expression of the artwork into one surface of interaction and execution using a virtual cityscape as an iterative ground for sound and music explorations, and gives some examples of different prototypes and iterations. The author also discusses how he tweaked/iterated with the parameters of the framework, the sounds, and the final visual expression to match his artistic intention, and finally to bring some noise.

 • 334.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  The people´s smart sculpture PS22016In: ISEA 2016: Journey to Abadyl / [ed] Martin Koplin, 2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The People’s Smart Sculpture (PS2) panel discusses future oriented approaches in smart media-art, developed, designed and exploited for artistic and public participation in the change and re-design of our living environment. The actual debate about a smart future is not taking into account any idea of media art as an instrument for to realize the social sculpture, mentioned by Beuys[1] or as social sculpture itself.

  The People’s Smart Sculpture is the only large scale Creative Europe media-art project (2014-2018) in this context. It fosters participative-art and collaborative media-art-processes. The artistic results and the open approaches of the project will be discussed by 5 panelists from 5 countries. The project itself is constituted by 12 project-partners in 8 European countries with more than 350 artists and creatives from 29 countries worlwide. The approach works on two levels: the implementation of cultural participation-projects by media-artists and the ongoing optimization of the art and participation aspects. PS2 integrates diverse groups of people to participate in the non-institutional set up of structures for the people´s re-design of their urban, societal and living environment. Artists, citizens, creatives with a new user's perception and new skills are able to „medialize“ the Cultural R>evolution of art, culture, society and science: into spaces of a new public.

 • 335.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Wanderlost2014In: Cyberworlds (CW), 2014 International Conference, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I will discuss a art and design project called wander lost, were we through co-creation try to populate a virtual world with people, objects and architecture. In this project we have developed a method for gathering input and inspiration for early stages in the design process designing virtual worlds. I will through some example of work show how worlds, real and virtual are as much made as found, and how they can be used to challenged each other into new forms of experiences and expressions, of both physical and virtual spaces. Where the virtual space transformed into maps & instructions can challenge the physical with qualities that is very hard to achieve in the physical world itself, and in that conflict new insights and expressions can revealed. Today Hybrid creations have become a method for working with cultural production not only with different elements of form, but as blending identities of the creators as well, wander lost support that process. We show how we from the virtual settings of the city of Traora we have extracted a series of walks as instructions and invited different co-creators to explore these algorithmical walks in their everyday surrounding in order to be surprised by rediscovery, using a digital camera/smart phone to capture and later communicate their findings. Allowing the unfamiliar to co-exist with the comfortably familiar. To create a process where digital worlds challenge and inspire digital expressions, tools and models with physical play and exploration. Supporting our long-term aim with research in new media is to set up design methods that can be used in a creative and collaborative process. We show how these findings played a crucial role designing the virtual city Traora. The Traora Flaneur kit turns everyday walks into discoveries of both urban contexts as well as ideas for possible virtual worlds.

 • 336.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Wanderlost2015In: Analyzing art, culture, and design in the digital age / [ed] Gianluca Mura, Hershey, Pensylvania: IGI Global, 2015, p. 71-78Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter I will discuss a art and design project called wanderlost, were we through co-creation try to populate a virtual world with people, objects and architecture. In this project stages we have developed a method for gathering input and inspiration for early stages in the design process designing virtual worlds. I will through some example of work show how worlds, real and virtual are as much made as found, and how they can be used to challenged each other into new forms of experiences and expressions, of both physical and virtual spaces. Where the virtual space transformed into maps & instructions can challenge the physical with qualities that is very hard to achieve in the physical world itself, and in that conflict new insights and expressions can revealed. Today Hybrid creations have become a method for working with cultural production not only with different elements of form, but as blending identities of the creators as well, wanderlost support that process. We show how we from the virtual settings of the city of Traora we have extracted a series of walks as instructions and invited different co-creators to explore these algorithmical walks in their everyday surrounding in order to be surprised by rediscovery, using a digital camera/smartphone to capture and later communicate their findings. Allowing the unfamiliar to co-exist with the comfortably familiar. To create a process where digital worlds challenge and inspire digital expressions, tools and models with physical play and exploration. Supporting our long-term aim with research in new media is to set up design methods that can be used in a creative and collaborative process. We show how these findings played a crucial role designing the virtual city Traora. The wanderlost method turns everyday walks into discoveries of both urban contexts as well as ideas for possible virtual worlds.

 • 337.
  Johansson, Michael
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Gehmann, Ulrich
  Tyskland.
  Ideal spaces: digital-cultural ecology and the medium-sized city2016In: Digital-cultural ecology and the medium-sized city / [ed] S. Sparke & G. Cairns, 2016, p. 5-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In our working group Ideal Spaces we are concerned with mediated worlds: especially the one of ideal worlds reconstructed, mainly concentrating on a classical topic of a “mediated” city through history, namely that of a utopian ideal city. How these utopian places have to be conceived as being ‘ideal’ ones. How this has been mediated, in terms of their modes of presentation, but also in those of the ideas underlying them as regards the different audiences that were thought to be addressed by them?

  These historical conceptions of what an ‘ideal world’ should, or could be is a classical topic of our cultural sphere, and focuses upon one perspective of relevance, that of an ideal city. The latest since the onset of what has been called ‘modernity’, now providing the actual background of the actually built cities we all live in, as our environment of relevance.

  Such conceptions of ‘ideal’ relevant worlds can be compared, as a background folio, with the approaches towards an ‘ideal’ environment as they become evident in the concept of The City of Abadyl. That in itself is a proposed city, a fantasy, a set of codes and models, a library of artefacts and prototypes, and foremost, it is its co-creators. Since its inception in 1999 it has grown into a large database of materials interlinked through the shape of a city, regardless of their respective incompatibilities. Support and create a geatlt for inquary

  Our approach is to create an environment which facilitates artistic work practice in complex production environments such as those of digital media, supporting invited artists, researchers, companies, and students. We establish a ready-made, fictitious gravity that others can easily transfer their knowledge into. So How do we go about exploring this complex digital space? We could let people walk the streets of Abadyl in for example a game engine, but we have so far chosen to go in another direction. We have used the framework of Abadyl to stage different events in the form of written scenarios that provide detailed and specific background material. Our scenarios try to bring aspects of field study and fantasy together, to slowly create a discrete dynamic tension or displacement between persons, objects, time, places, and events that are not usually, if ever, associated into new and surprising conjunctions. Through this work we have developed several methods of worldmaking. The aspect of imagery is of particular importance here since comparisons can be made between traditional conceptions of pre-planned ideal worlds – e.g., the ideal of a functionalist city, of a typically ‘modern’ one, etc. – and imageries that evolve de novo and unplanned, as it is tried in the case of Abadyl.

  Moreover, such comparisons inform about a further aspect of imagery and hence, of being mediated. We have to take the notion of the ideal in both its connotations as a mental or inner image on the one hand (from the Greek eidos, or idea); and on the other, as a perfect state to be achieved and longed for (the ideal in its common terms of understanding). If we do so, then it becomes evident that even seemingly ‘new’ and ‘spontaneous’ outcomes like those in Abadyl are informed by mental or ‘inner’ images deeply rooted in what is called a cultural memory, that is, rest on a culture-specific substratum. And it is very interesting to see how these both layers of imagery, the “new” and the “old” one, are influencing each other in mutual terms. Which is a very important topic of mediated cities today since the assumption is that what is happening in Abadyl is also happening here.

 • 338.
  Johansson, Michael
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Gehmann, Ulrich
  Tyskland.
  Reiche, Martin
  Tyskland.
  Gestalt2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many disciplines have the culture and nurturing to explore, create, and tell stories about worlds. Therefore, our contribution is about the re-discovery of an idea that has been crucial in occidental thinking and which became underestimated: the notion of gestalt. To conceive real-world (and other) phenomena in terms of gestalt helps to gain a holistic understanding of them, and the aim of our paper therefore is to promote a method to rediscover the world in a less analytical fashion than it has been done in the last 400 years, after an analytical-based perception of reality gained ground with the scientific method developed in the 17th century and later. At the same time, a gestalt-approach helps to reframe (and better understand) recent technological developments as outcomes of an analytical way of thinking. Because analysis and the shaping of processes and entities according to functionalities is not the only or most suitable way to generate understanding, despite we got used to such a general state of mind.

  To conceive the world primarily in analytical terms or as a set of functions became culturally accepted. A gestalt-approach can be a promising complement to the prevalent analytical approaches, and the general benefit of such an approach lies in the use of comparative methods to create knowledge or design processes. Also borrowing ideas from Design Theory where Gestalt is analogous to a design process, we can view it as a process of knowledge acquisition and learning from the previously unknown.

  Gestalt perception as well as -conception helps to develop another kind of epistemology than the prevalent analytical/functional one, as for instance cybernetics, system theories and bioengineering already demonstrated. It transcends the border between real and virtual towards envisioning a complete reality, and out of that proves to be a method of working with unknown phenomena.

 • 339.
  Johansson, Michael
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Åberg, Kristoffer
  Against the self-evident2014In: Real virtuality: about deconstruction and multiplication of world / [ed] Ulrich Gehmann, Martin Rieche, Berlin: Transcript Verlag, 2014, p. 419-441Chapter in book (Refereed)
 • 340.
  Johansson, Roger
  et al.
  Lund University.
  Johansson, Victoria
  Lund University.
  Wengelin, Åsa
  Lund University.
  Text production in handwriting versus computer typing2012In: Learning to write effectively: current trends in European writing research / [ed] Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L., van Waes, L., Leiden: Brill Academic Publishers, 2012, p. 375-379Chapter in book (Refereed)
 • 341.
  Johansson, Roger
  et al.
  Lunds universitet.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  Wengelin, Åsa
  Lunds universitet.
  Holmqvist, Kenneth
  Lunds universitet.
  Reading during text production2012In: Learning to write effectively: current trends in European research / [ed] Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L., van Waes, L., Brill Academic Publishers, 2012, p. 359-363Chapter in book (Refereed)
 • 342.
  Johansson, Roger
  et al.
  Lunds universitet.
  Wengelin, Åsa
  Lunds universitet.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  Johansson, Mikael
  Lunds universitet.
  Reading a finished text versus reading your own emerging text2012Conference paper (Refereed)
 • 343.
  Johansson, Victoria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Lunds universitet.
  Att undersöka språk2013In: Språket, människan och världen: människans språk 1-2 / [ed] Victoria Johansson, Gerd Carling & Arthur Holmer, Lund: Studentlitteratur AB, 2013Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 344.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  Developmental aspects of text production in writing and speech2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis aims at describing the developmental patterns of text production in four text types: spoken and written narrative texts, and spoken and written expository texts (n=316), produced by four age groups: 10-year-olds, 13-year-olds, 17-year-olds and university students (n=79). It explores material from an experimental study with a cross-sectional design comprising spoken texts recorded on video and written texts recorded by means of keystroke logging, which makes it possible to investigate the real-time process of written text production.

  Various measures of text production were compared across age, genre and modality. This revealed almost no differences between 10-year-olds and 13-year-olds concerning the number of words, clauses or T-units. Nor were there any differences between the 17-year-olds and the university students. This indicates that a major developmental step occurs between the ages of 13 and 17. However, other results, including comparisons of MLU, words per T-unit and clauses per T-unit, an analysis of lexical density and diversity in both speech and writing, and an investigation of the use of editing and deletion operations on the keyboard during text writing, all suggest that the developmental trend is more complex. One example is that the 13-year-olds have a higher MLU and more words per T-unit than the 10-year-olds.

  Further, the investigation of the keystroke-logging data reveals the real-time process behind the texts. Here we find that the 13-year-olds engage in editing operations to a larger degree. The comparatively short and lexically poor texts (especially in the expository genre) of the 13-year-olds can thus be interpreted as the result of their struggling to meet the structural demands of a specific text type. Further findings indicate that although 17-year-olds in many ways can compete with university students in writing, if they are allowed to write for longer time. However, the university students perform better at the expository spoken task, suggesting that the adults are better at drawing from strategies learned from writing as they carry out a cognitively demanding spoken task. Finally, an analysis of the global pause pattern during writing suggests that genre characteristics are important factors that influence the cognitive load during text writing.

  The interplay between speech and writing is an important factor for developing and maintaining skills in both modalities. While the writing of the youngest age group in this study is influenced by strategies derived from speaking, the adults seem able to benefit from strategies and linguistic structures learned through writing when they are, for example, giving a speech. The thesis ends with a discussion of how constraints affecting working memory influcence performance in both speech and writing. To reduce the cognitive effort of language production, both speakers and writers rely on strategies and knowledge they have previously acquired. This entails an important transfer of knowledge and structures between both modalities and genres. 

 • 345.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  Handwriting or typing – a comparative study2014Conference paper (Other academic)
 • 346.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  The writer and the reader: advanced writers’ cognitive processes during writing2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In their seminal writing model from 1981, Hayes & Flower identify three main components: planning, translation and reviewing. However, it is unclear how aware the writer is about the importance of these processes during writing, and what a writer herself would identify as her most important writing processes. It is also uncertain if different processes are in focus during different stages in the development of writing. Bereiter & Scardamaila’s (1987) model of knowledge tellers and knowledge transformers, in combination with Kellogg’s (2008) addition of knowledge crafters describes a development from a writer who is interested in telling everything from beginning to end, to a writer who modifies and edit her text, to a writer who has focus on the reader’s experience of the text.

  In this study in-depth interviews were used to find out how advanced writers think about their own writing processes. We were particularly interested in the writer’s shift from the text (knowledge transformer) to the reader’s experience of the text (knowledge crafter).

  We recruited 16 participants from a university program for creative writing. Most, if not all, aim at becoming professional authors. All participants volunteered to take part in a writing experiment in the beginning of their 2-year-program. However, this study focuses on the second part of the study: interviews about their views and definition of writing. More specifically the open questions dealt with their thoughts on editing, planning, reading and how “present” the reader was during their writing processes. Their answers were contrasted to a group of established authors (n=7) who got the same questions. The findings so far indicate that the students to a much less degree than the established authors planned their writing project on a global level. The students were further more concerned about their own exploration of their writing than what a potential reader may think about the text. A difference in the student group found between those few who had previously worked professionally with writing (e.g. journalists), where the awareness of the future reader were equally present as in the group of established authors.

  The results give room for different reflection on the students’ views on planning and the reader:

  1.The students may take their education in creative writing as an opportunity to explore their own writing processes, and thus putting less emphasize on both the global planning of the text and the potential readers’ reactions. In a different context they may be more concerned about the reader.

  2.The students were in the beginning of their education during these interviews. The program put great effort in letting their students meet and receive reader reactions to their texts. Consequently, a follow-up interview by the end of the program may reveal a different awareness of the reader.

  This study gives a contribution to the field of life-long learning and development of writ-ing. It will also add important knowledge for the development of teaching methods for adult writers.

 • 347.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  Writing – it's like learning a new language!2013In: Language acquisition and use in multilingual contexts / [ed] Anna Flyman Mattson & Catrin Norrby, Lund: Lund University Publications , 2013, p. 70-79Chapter in book (Refereed)
 • 348.
  Johansson, Victoria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Lunds universitet.
  Andersson, Annika
  Lunds universitet.
  Horne, Merle
  Lunds universitet.
  Mårtensson, Frida
  Lunds universitet.
  Roll, Mikael
  Lunds universitet.
  Strandviken, Teresa
  Lunds universitet.
  Sayehli, Susan
  Lunds universitet.
  Språk och hjärna2013In: Språket, människan och världen: människans språk 1-2 / [ed] Victoria Johansson, Gerd Carling & Arthur Holmer, Lund: Studentlitteratur AB, 2013Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 349.
  Johansson, Victoria
  et al.
  Lunds universitet.
  Anna W, Gustafsson
  Lunds universitet.
  Varför språkvetare?: om varför-frågor och forskningsetiska principer2014Conference paper (Refereed)
 • 350.
  Johansson, Victoria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Lunds universitet.
  Asker-Árnason, Lena
  Lunds universitet.
  Grenner, Emily
  Lunds universitet.
  Sahlén, Birgitta
  Lunds universitet.
  Öka skrivlusten!: tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn2013Conference paper (Other academic)
45678910 301 - 350 of 1186
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf