hkr.sePublications
Change search
Refine search result
456789 301 - 350 of 420
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Månsson Bergqvist, Anne
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ferdinandsson, Janita
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Elever med ADHD i det moderna skolhusets lärandemiljö2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att undersöka i vilken utsträckning hänsyn tas till de särskilda förutsättningar i den fysiska miljön som elever med diagnosen ADHD gynnas av gällande sin koncentrationsförmåga, vid nybyggnation av en skola. På vilket sätt märks dessa hänsyn i plankonstruktionen? Vilka möjligheter finns att anpassa miljön för enskilda individer?

   

  Arbetet ger en överblick över tidigare forskning kring skolhusets utveckling samt över vilka miljöfaktorer som gynnar respektive missgynnar elever med ADHD. Genom att göra en fallstudie, där vi observerade miljön och intervjuade utvalda personer ur olika yrkeskategorier på en nybyggd skola, ville vi se hur man tänker när man ska utforma en lärandemiljö som ska fungera i en skola för alla, även för elever med koncentrationssvårigheter.

   

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att inga speciella hänsyn tas till denna grupp av elever, utan fokus ligger på att skapa en flexibel skola som ska gå att anpassa efter enskilda elevers behov. I byggnationen av den skola vi har studerat var ambitionen att skapa ett naturligt samarbete spårvis från årskurs F till årskurs 9, alltså en organisationsförändring, vilken har överskuggat en inkluderingstanke som fanns med från början. Det finns heller inga riktlinjer för hur man gör utbildningen tillgänglig för elever med kognitiva orienteringshinder, såsom uttalade koncentrationsnedsättningar, vilket det finns för de flesta andra funktionsnedsättningar. Kunskap inom detta område saknas.

 • 302.
  Månsson, Bodil
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Konsten att göra inkludering möjlig: om kvalitetstänkande i undervisning för särskolelever i grundskolan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att beskriva komplexiteten i undervisningen av en kommuns grundskoleplacerade särskoleelever, gällande kvalitetsbegreppet utifrån några aktörers perspektiv. Arbetet ger först en översikt över styrdokument som reglerar kvalitetsarbetet och olika infallsvinklar på begrepp inom kvalitetsområdet. Vidare tas i litteraturgenomgången upp inkluderingsfrågan genom olika forskares infallsvinklar på en skola för alla, särskolan, integreringsproblematiken och något om kvalitetsfaktorer i inkluderade miljöer. Specialpedagogens roll och några aktörers perspektiv får också sin belysning. Med hjälp av dokumentforskning och intervjuer med fem specialpedagoger och två särskolerektorer i den individintegrerade verksamheten i en kommun ville jag ha svar på mina problemformu-leringsfrågor. Sammanfattningsvis pekar resultatet i undersökt kommun på att det har skett en stor kvalitetsutveckling av den individintegrerade verksamheten de senaste åren. Komplexiteten för en individintegrerad särskoleelev är hög och specialpedagogen från särskolans uppgift är att skapa känsla av sammanhang där delaktighet har stor betydelse. Komplexiteten visar sig också i organisationen och specialpedagogens arbetssituation. Engagemang på och inom alla nivåer, befintlig skolkultur, hög delaktighet, bra samarbete, goda kontakter, hög kunskap, tydlig information samt utbildning ger god kvalitet. Olika praktiska förlag framkommer för förbättrad kvalitet i undersökt kommun. Det gäller sådant som tid för planering, nätverksträffar, arbetsbeskrivning och ökat antal uppföljningstillfällen. Inställningen till kvalitetsutveckling är i allmänhet positiv.

 • 303.
  Möllerström, Madelene
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ohlsson, Emelie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pojkar kan också ha baddräkt: en studie om pedagogers tankar kring traditionella könsmönster2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie som tar stöd av utvecklingspsykologiska teorier och är baserad på intervjuer på en F-5 skola. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till traditionella könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Lgr11 säger att skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och detta är undersökningens bakgrund. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem pedagoger som har olika utbildningar – förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger, men samtliga arbetar på samma skola. Vår slutsats är att arbete mot traditionella könsmönster sker varje dag och det är de små utmaningarna för barnens föreställningar som spelar stor roll i deras utveckling. Resultatet visar även att pedagoger som vi har intervjuat gärna skulle vilja bli observerade i sin yrkesroll för att kunna utveckla sina arbetsmetoder kring traditionella könsmönster.

 • 304.
  Nilsson, Ann
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Olofsson, Marika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  I elfte timmen!: en studie om specialpedagogens yrkesroll, kompetens och framtida roll i samarbete med den nya specialläraren2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att lyfta specialpedagogens yrkesroll och kompetens i samarbete med den nya specialläraren.  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom specialpedagogik.

   

  I vår undersökning intervjuade vi nio personer, fem specialpedagoger och fyra rektorer. Med hjälp av kvalitativ intervjuteknik var vår målsättning att få fram vilken bild specialpedagoger och rektorer ger av specialpedagogens yrkesroll idag.  Vi avsåg också att undersöka om yrkesverksamma specialpedagoger och rektorer känner till den nya specialläraren och dess kompetens. Vilka visioner om framtiden ger de intervjuade angående specialpedagogens yrkesroll nu när den nya specialläraren träder in på scenen?

   

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att den vanligast förekommande arbetsuppgiften i specialpedagogens arbete är undervisning riktad mot enskilda elever. Majoriteten av specialpedagogerna har inte ansvar för organisationsfrågor, utvecklingsfrågor eller handledande uppgifter i någon större omfattning. Den specialpedagog, som hade ett ansvar för organisationsfrågor i sin tjänst, hade under sin utbildningstid själv hållit sin rektor informerad om sin kommande roll och vad den skulle komma att innebära. En av specialpedagogerna arbetade på ett resurscenter där ansvarsuppgifterna mer tydligt stämde överens med specialpedagogens examensordning. Majoriteten av de svarande hade kännedom om den nya speciallärarens intåg men endast en vag bild av dennas kompetens. Många av de intervjuade hade en föreställning om att den nya speciallärarens roll var fokuserad på det direkta arbetet med elever. Alla svarande kan se att ett samarbete mellan speciallärare och specialpedagog skulle kunna vara givande för verksamheten i skolan. Det skulle då kunna skapas ett utrymme för de ansvarsuppgifter som idag ofta får stå tillbaka i specialpedagogens yrkesutövning såsom handledning, utvecklings- och organisationsfrågor. Flertalet av de intervjuade anser att det skulle vara bra för verksamheten med båda kompetenserna, men påpekar att ekonomin troligtvis aldrig kommer att tillåta det. Att anställa både en specialpedagog och en speciallärare på en och samma skola räcker inte resurserna till för.

 • 305.
  Nilsson, Bo
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Autonomy and ownership – digital music tools enhance autonomy and musical creativity for children in need of special support2017In: Absctracts: senior research: NNMPF 2017: the 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017, 2017, p. 14-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This presentation highlights results from an action research project in a Swedish primary school. The aim of the project is to investigate digitally-based musical settings with young children in need of special support. Various digital-based music instruments were used to facilitate performing, creating and learning music, alone or in small groups.

  The theoretical background of the project is found in sociocultural educational theories, health theories and musicology. To engage in musicking is to take part in any kind of musical event such as performing, listening, practicing or providing material for musical activities. The Zone of Proximal Development describes how the learner with guidance can improve his or her social interaction with more competent peers. Physical and psychological tools mediate the world to individuals engaged in practical activities such as musicking.

  The research method is inspired by ethnographical methods and performed in collaboration between a music educator and the researcher. Data was collected mainly through participant observations, field notes, audio and video recordings. Preliminary results of the study demonstrate that even very young children quickly learn how to use digitally-based instruments for playing and creating music. Open-ended apps seemed to catch the participants’ interest, whereas in some cases they soon lost interest in ready-made apps.

  Results furthermore imply that a musical setting might be regarded as a combination of cultural, musical, technical, physical, psychological and personal resources. The digitally-based instruments were found in many cases to enhance autonomy and latitude for children in need of special support. This may be of even greater importance for the participants with Swedish as their second language. To participate in musicking and to learn music creates a sense of ownership that is of great importance for the individual not only from an educational, but also from a democratic perspective.

 • 306.
  Nilsson, Bo
  et al.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Uddholm, Mats
  Danmark.
  Narratives about music and health2017In: Absctracts: senior research: NNMPF 2017: the 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017, 2017, p. 58-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Music is used in many professional contexts that are not associated, in a traditional sense, with either music therapy or music education. How do professionals in different contexts use music, and how do they describe their thoughts about music in their professional work? Those are the main questions in our inquiry, focusing on narratives about music and health in professional relations.

  In this presentation, results from a pilot study where six strategically chosen participants from Sweden and Denmark were interviewed, will be presented and discussed. The pilot study was inspired by ethnographic methods and conducted to develop a research design for further research in this area.

  Our study is based on the assumption that individuals will establish a relationship with music, regardless of the presence of professional music therapists, community musicians or music educators (Ruud, 2008; Bonde, 2011; Nilsson, 2013; Uddholm, 2012). Furthermore, experience from the field provides evidence that music occurs in various professional relations other than those involving music therapists or music educators, such as: with clients, students, children, elder people; among nurses, deacons, social workers, preschools teachers or care assistants. The field of Music and Health is not necessarily about illness or care, but can as well be understood as an aspect of quality of life. The unique position of music as an aesthetic expression among youth also makes the democratic aspect of music, especially important.

  Previous research in this area has often been conducted within music therapy, many times based on biological and neuropsychological explanations of human behaviour in relation to music (Ruud, 2008). Therefore, we find it relevant in our research to investigate narratives from, and by, all kinds of professionals who use music in their practices.

 • 307.
  Nilsson, Bo
  et al.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet.
  Uddholm, Mats
  Danmark.
  Narratives about music and health2017Conference paper (Other academic)
 • 308.
  Nilsson, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Sjöstedt, Terese
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Barn med sociala och emotionella svårigheter i förskolan: Att upptäcka och stödja dessa barn2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan upptäcker och stödjer barnmed sociala och emotionella svårigheter. För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt attutföra gruppintervjuer på en förskola i södra Skåne där tolv respondenter valt att besvara vårafrågor. Utifrån tidigare forskning och genom vår studie visar resultatet att barn med socialaoch emotionella svårigheter kan yttra sig på olika sätt; inåtvänt och utåtagerande beteende.Genom att man som pedagog är vaksam och uppmärksam kan man tidigt upptäcka dessa barn,hjälpa dem att underlätta sin situation och på så sätt förebygga framtida konsekvenser. Detfinns många tecken hos barn med sociala och emotionella svårighet, det kan vara allt från ont imagen, koncentrationssvårigheter eller att de har svårt att tolka leksignaler och samarbeta medandra. För att kunna stödja dessa barn måste man som pedagog på förskolor ha grundläggandekunskaper om barn med sociala och emotionella svårigheter.

 • 309.
  Nilsson, Christian
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Kemiundervisning: hur förberedda eleverna från grundskolan anser sig vara att möta gymnasieskolans kemiundervisning på det naturvetenskapliga programmet?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en stor förändring för varje elev att lämna grundskolan och gåvidare till gymnasieskolan. Det ställs stora krav på att eleverna måstevälja rätt redan från början. Detta innebär att elevernas förkunskaper ärmycket viktiga dels för att få en bra start i utbildningen dels för attgenomföra sin gymnasieutbildning med en god måluppfyllelse.I denna undersökning kommer elever som går sitt första år på detnaturvetenskapliga programmet att få svara på frågor om förkunskapernai kemi var tillräckliga från grundskolan och hur starten på gymnasieutbildningenupplevdes.Kursplanen i kemi för grundskolans år 7-9 samt kursplanen för kemi A pågymnasieskolan ska analyseras utifrån hur kunskapsmålen i de olikaskolformerna möts när eleverna byter skolform.Respondenterna i denna undersökning fick svara på andelen lärarleddundervisning, svårighetsgraden i kemi på gymnasiet samt om derasslutbetyg från grundskolan mötte gymnasieskolans krav på kunskap.

 • 310.
  Nilsson, Lars-Erik
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Fusk?: lärare i press mellan pedagogik och förvaltningsrätt2010In: Dilemman i skolan: aktuella utmanignar och professionella omställningar / [ed] Göran Brante & Katrin Hjort, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2010, p. 96-115Chapter in book (Other academic)
 • 311.
  Nilsson, Lars-Erik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hur presenteras verksamhetsförlagd utbildning på Högskolan Kristianstads webbplats?: rapport i forskningsmiljön Forskning om verksamhetsförlagd utbildning.2011Report (Other academic)
 • 312.
  Nilsson, Lars-Erik
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Do I have to say yes?": a positioning theory perspective on prioritizing and dividing work in school2010In: Words of conflict, words of war: how the language we use in political processes sparks fighting / [ed] A. Moghaddam & R. Harré, Santa Barbara: Praeger , 2010, p. 31-45Chapter in book (Other academic)
 • 313.
  Nilsson, Marie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Ejlertsson, Göran
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Blomqvist, Kerstin
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap I. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Caring as a salutogenic aspect in teachers' lives2015In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 46, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This inquiry explored how a group of teachers experienced resources for their well-being, both at work and in their private lives. The findings indicate that caring, for others and for oneself, is central for teachers' well-being. Caring is manifested in being present in the moment, and in actions which promote the well-being of oneself and others. Implications from the findings suggest that both school administration and teacher education should pay special attention to the caring aspects of teaching, as they influence teachers' well-being and retention, as well as the pupils' learning. Health promotion interventions could benefit from these findings.

 • 314.
  Nilsson, Rebecka
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Andersson, Mary-Ann
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vad är kvalité: undersökning av uppfattningen om kvalitet i samband med verksamhet vid en skola2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This dissertation was made since we wanted to investigate the conception called quality within the school sector. What it means and if there is something that can give an explanation of how they  at look at the conception within the school sector. This will be the benchmark through the dissertation, trying to find out the most important things which might be equal to quality within the school.

  To find the answers of our questions we will read literature according to the subject. To get an increased understanding we will interview some people within the school efficacy, and give students a survey to fill in.

  The most important results from our investigation is to look at everything in its entirety, not only look at what grades students get. Even though this the most narrated sign of quality. There is so much more which is building quality of school. All other characteristics such as comfort, teachers etc. must work out too, to get grades and quality which is satisfying. By having these characteristics as good as possible you will get close as close as possible to an optimal solution to reach good quality. If you succeed with that, you will have a god quality.

 • 315.
  Nilsson, Sara
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Herdmo, Sofie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Ibland vill jag ha någon som står och skriker mig i örat och ibland vill jag att det ska vara knäpptyst”: en intervjustudie om hur flickor med ADHD upplever skolan och undervisningen i Idrott och hälsa.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens lärare kommer med största sannolikhet stöta på elever med olika svårigheter, bland

  annat ADHD. Förståelse och en ökad kompetens är viktigt för att inkludera och anpassa

  undervisningen för alla. Forskning kring flickor med ADHD är enligt Nadeau, Littman och

  Quinn (1999) bristfällig och pojkar får mer uppmärksamhet än flickor.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flickor med ADHD har upplevt skolsituationen

  och undervisningen i Idrott och hälsa i grundskolan, samt hur de mådde i skolan. För att

  besvara syftet intervjuades fyra flickor med ADHD i åldrarna 14- 20. Resultatdelen delades

  in i kategorier efter vår problemformulering, där flickornas uttalande sammanfattades i

  underrubriker. Dessa rubriker är diagnos, upplevt stöd i skolan, välbefinnande och

  kamraternas betydelse samt undervisningen i Idrott och hälsa.

  Det resultat som framkommit i uppsatsen är att merparten av flickorna upplever skolan som

  jobbig och meningslös, fast på olika sätt. Flera av flickorna i undersökningen upplever sig

  själv som speciella, annorlunda och att de inte är som alla andra. I vår undersökning så finner

  vi att flickorna inte hade några motoriska svårigheter vad de själva kunde utmärka under

  undervisningen i Idrott och hälsa. Att vara fysiskt aktiv underlättade deras

  koncentrationssvårigheter, då de fick möjlighet att komma bort från de teoretiska ämnena

  som krävde stort fokus och stillasittande.

 • 316.
  Nilsson, Simon
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hasanaj, Elvis
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Undervisning i förskolan: Hur begreppet undervisning uppfattas av förskolans personal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisningsbegreppet finns med sedan tidigare i skollagen, men när undervisningsbegreppet för förskolan kom in i skollagen innebar det att förskolan skulle erbjuda undervisning (SFS, 2010:800). Inledningsvis i denna studie beskrivs behovet av att undersöka undervisningsbegreppet i förskolan, där studiens syfte är att synliggöra hur begreppet undervisning uppfattas av förskolans personal. Studien har med inspiration utifrån en fenomenografisk ansats och kvalitativ forskningsmetod urskilt olika beskrivningskategorier åt som är, undervisning som något spontant och undervisning som något planerat. Metoden för att genomföra arbetet och få fram data har studien använt sig av metodiken med fokusgrupper som utgör empirin.

 • 317.
  Nitsch, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lärare och mentorer som gör skillnad: en intervjustudie med gymnasieelever vilka lever med psykisk ohälsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att bidra med kunskap om specialpedagogiska insatser som skolan kan erbjuda för att underlätta för elever, som lever med psykisk ohälsa, att genomföra sin gymnasieutbildning. För att belysa detta behövde jag få del av elevers egna erfarenheter från sina gymnasiestudier. Sex elever som lever med psykisk ohälsa, och förväntas ta studentexamen inom ramen av tre år intervjuades för studien

  I studien framkommer att det är avgörande för eleverna att möta mentorer och lärare som lyssnar på och bekräftar dem för att de ska fortsätta sina studier. Specialpedagogens har ett betydelsefullt uppdrag att genom handledning stärka mentorer och lärare i deras roll, sprida kunskap och information om psykisk ohälsa samt framhålla betydelsen av att bygga starka band med elever. När betydelsen av relationer betonas och prioriteras skapas de förutsättningar som krävs för att kunna erkänna och lyfta problemen kring psykisk ohälsa och få bort skammen så att fler elever kan få den hjälp och det stöd de behöver snabbare.

  Förutsättningen för att mentorer och lärare ska kunna vara ute med eleverna och arbeta relationsskapande är att organisationen tillåter och ger förutsättningar för det arbetet. Här har specialpedagogen ett viktigt uppdrag att påverka skolledningen och EHT samt arbeta organisatoriskt genom kunskapsspridning och handledning.

  Studien är av explorativ karaktär och ger inte ett tillräckligt underlag för att kunna dra några definitiva slutsatser om hela populationen elever med psykisk ohälsa. Dock har genom intervjuerna ett mönster framträtt som är av värde att undersöka vidare.

 • 318.
  Nordahl, Martina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Medin, Nathalie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  De lär från oss, vi lär från dem: pedagogers interkulturella arbetssätt i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte ligger på medverkande arbetslags arbetssätt med interkulturalitet samt hur de planerar och arbetar utifrån ett interkulturellt perspektiv. Studien genomsyras av ett tänk kring vi och de andra.

  Det svenska samhället präglas av många olika hemkulturer och med detta i åtanke anser vi att människor behöver få en förståelse och visa solidaritet för varandra, detta för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Tidigare forskning beskriver även att ett tänk kring vi och de andra måste försvinna för att alla människor i samhället ska kunna se varandra som likvärdiga.

  Pedagoger i förskolan har som uppdrag att bland annat föra det svenska kulturarvet såsom traditioner och högtider vidare till barnen i verksamheten.

  I studien samlades data in genom ett kvalitativt frågeformulär där sex arbetslag från två olika förskolor deltog.

  Resultatet visar att arbetslagen arbetar interkulturellt genom att intressera sig för barnens olika hemkulturer och hemspråk. Studien visar även hur jul, påsk, midsommar och barnens födelsedagar är de högtider och traditioner som är centrala i de förskolor som studien utgår från. I arbetslagen utgår pedagogerna från svenska normer och deras egen hemkultur när de väljer vilka högtider och traditioner de ska uppmärksamma tillsammans med barnen. Analysen av resultatet fokuserar på hur pedagogerna i studien anser att ett tänk kring vi och de andra inte får förekomma men trots detta är ändå en teori kring vi och de andra det som genomsyrar hela resultatet.

 • 319.
  Nordquist, Pär
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Global uppvärmning: gymnasieelevers oro och kunskap2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Global warming is generally recognized as one of the major environmental challenges we have to face in the near future. The students in school today are the ones that will have to deal with the consequences of it tomorrow. That is why education about it is so important. Previous research shows that students believe that environmental issues in general are important problems to be solved. I this study I tested students in grade twelve, in four different schools in order to find out what their level of knowledge about global warming is, how worried they are about it and if there are any correlation between their knowledge and their level of worry. The results show that the students have a medium to low degree of knowledge. They are quite worried except for when it comes to how they themselves will be affected. The correlation between knowledge and worry also indicates that a low level of knowledge is correlated to a low level of worry.

 • 320.
  Offing, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hjälp! Hur gör man?: Pedagogers upplevelser av att använda lågaffektivt bemötande i skolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lågaffektivt bemötande utgår ifrån tanken att barn gör rätt om de kan, snarare än att barn gör rätt om de vill. Metoden går ut på att förändra förutsättningar för och bemötande av elever som hamnar i problemskapande beteende. Den föreliggande studien är en del av ett utvecklingsprojekt där lågaffektivt bemötande har implementerats i tre svenska grundskolor. I denna delstudie redovisas intervjuer med fem respektive fyra pedagoger från två av dessa skolor. Syftet med studien är att undersöka hur uppfattningar och arbetssätt förändrats bland pedagogerna utifrån implementeringen av ett lågaffektivt bemötande i skolan. I studien undersöks vilka hinder och möjligheter som lärarna upplever i mötet med problemskapande beteende utifrån ett nytt perspektiv och vilka förändringar de kan se i elevernas beteende. Forskning kring lågaffektivt bemötande är ännu i sin linda men ett flertal omfattande studier visar på samband mellan bemötande och problemskapande beteende samt konsekvenser för elevers prestationer. Den föreliggande studien har en fenomenologisk ansats då den undersöker pedagogernas upplevelser av att använda ett lågaffektivt bemötande. Tolkningar av resultatet görs ur ett relationellt perspektiv. Intervjuerna genomfördes i fokusgrupper för att få till stånd ett naturligt samtal kring upplevelserna. Pedagogerna inbjöds att beskriva sina upplevelser så ingående som möjligt och jag som intervjuare höll mig i bakgrunden och ställde endast enstaka frågor som fördjupade berättelserna. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i sin helhet för att ingen information skulle gå förlorad. Pedagogerna kände initialt att det skulle bli svårt att använda lågaffektivt bemötande i en miljö där flera barn uppvisar problemskapande beteende. De tyckte att det kändes fel att behålla lugnet då de egentligen var upprörda inombords. Känslor av orättvisa gentemot andra barn samt en rädsla för ifrågasättande från utomstående beskrevs också. Upplevda hinder är för få vuxna och för många elever i olika svårigheter. Handledningen upplevs ibland som långt ifrån pedagogernas verklighet. Efterhand upptäcker pedagogerna att de lär sig hejda sina impulser och självförtroendet växer då de ser hur problemskapande beteenden minskar och de har mer energi kvar i slutet av dagen.

 • 321.
  Ohlin, Christer
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Specialpedagogik i praktiken – särskolan en lärandemiljö för alla?2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 153-160Article in journal (Other academic)
 • 322. Olander, Christina
  et al.
  Zelmerlöw, Lena
  Vid vilka tillfällen under skoldagen används TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation)?: En enkät- och intervjustudie med pedagoger och rektorer inom grundsärskolan.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Olander, C. & Zelmerlöw, L. (2015). Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet.

   Det övergripande syftet med vår studie är att belysa TAKK i grundsärskolan ur olika perspektiv. De frågor vi söker svar på är:

  • Vid vilka tillfällen under skoldagen arbetar pedagogerna inom grundsärskolan med TAKK?
  • Vilka TAKK-kunskaper har pedagogerna i grundsärskolan?
  • Hur ser rektorerna inom grundsärskolan på pedagogernas arbete med TAKK och hur möjliggör de detta?

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kommunikation och specialpedagogik. Valet av vår teoretiska utgångspunkt vilar på det sociokulturella samt det utvecklingsekologiska perspektivet, där det påvisas att vi alla ingår i en social kontext och ett system där samtliga aktörer kring individen påverkar varandra. Vi har även blivit inspirerade av hermeneutiken, denna kan förstås som en tolkningslära, där det handlar om att söka förståelse för människors varande.

  Resultatet visar på att det inom grundsärskolan finns en positiv syn på TAKK som kommunikationsmetod. Pedagoger och rektorer anser att det är en metod som bör prioriteras i undervisnings och fortbildningssituationer. Studien visar dock att detta inte är något som prioriteras i praktiken, då pedagogerna ofta själva tar ansvar för sin kompetensutveckling inom TAKK. Resultatet visar också att elever inom grundsärskolan som använder TAKK oftast bara erbjuds en väldigt liten arena för delaktighet och sammanhang, då personal och skolkamrater utanför klassen oftast inte kan kommunicera via TAKK. Generellt kan sägas att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper i TAKK för att kunna erbjuda samtliga elever på skolan en kommunikativ miljö. Studien påvisar dock att rektorerna lägger stor vikt vid och gärna anordnar fortbildning, men den måste initieras av pedagogerna.

  Detta arbete kan ge en inblick i hur pedagoger och rektorer tänker kring och värderar arbetsmetoden TAKK. Den kan ge de olika undersökningsgrupperna värdefull insikt i hur den ”andra sidan” tänker och studien kan genom det förhoppningsvis överbrygga en del hinder så att samtlig personal i skolan hjälps åt att hitta bra arbets- och utbildningsformer.

 • 323.
  Olofsson, Eva-Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsson, Ida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Motorisk förmåga: Utifrån ett MUGI-test med förskolebarn2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar barns motoriska förmåga på tre olika förskolor, utifrån ett MUGI-test. Vårt syfte var att undersöka om det går att utföra ett MUGI-test på femåriga barn. Vi har observerat barnen som utförde övningar i MUGI-testet. Vi har kommit fram till ett resultat, som vi sedan har diskuterat och analyserat. Resultatet visar att nästan alla övningar är för svåra för barnen att genomföra, därför blir vår slutsats att MUGI-testet inte går att genomföra med femåringar på grund av att de inte kommit så långt i sin motoriska utveckling.

 • 324.
  Olsson, Anne
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Liselott
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Specialpedagogens uppdrag - ett teamarbete"2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien är att beskriva hur specialpedagoger och chefer ser på specialpedagogens uppdrag i verksamheter inom förskola, grund- och gymnasiesärskola samt vilka förväntningar som finns på specialpeagogen från chefen.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om specialpedagogens roll. Med hjälp av enkäter och intervjuer ville vi undersöka vilket uppdrag specialpedagoger anser att de har i förskolan, grund- och gymnasiesärskolans verksamheter samt vilka förväntningar cheferna har på specialpedagogen i de olika verksamhterna. 

  Studiens teoretiska ramverk i vårt arbete bygger på det sociokulturella perspektivet. Vi avser att undersöka hur två olika aktörer ser på specialpedagogens uppdrag och då anser vi detta perspektiv som lämpligt att utgå från. 

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår studie på att det finns en samsyn på specialpedagogens uppdrag, vilket kan tyda på ett bra och nära samarbete mellan chefer och specialpedagoger i undersökande verksamheter. Vi har valt att inte skriva ut vilka som arbetar i respektive verksamhet och därmed enligt etiska principer skydda våra respondenter.

 • 325.
  Olsson, Sara
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sonesson, Mia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Teknik, ett viktigt skolämne?: Lärares respektive lärarutbildares resonemang kring teknikundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar om hur teknikundervisningen framträder i grundskolan har vi genomfört två undersökningar där syftet har varit att undersöka hur några lärare i grundskolans årskurs 1-3 resonerar kring teknikämnet samt angående sin teknikundervisning. Dessutom har syftet med andra undersökningen varit att undersöka hur några lärarutbildare resonerat kring teknikundervisningen på lärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I våra undersökningar har vi också undersökt vad lärare, respektive lärarutbildare uttryckt om teknikämnets förutsättningar i grundskolan och på lärarutbildningen. Vår teoretiska utgångspunkt har varit det pragmatiska perspektivet. I våra undersökningar har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet från våra två undersökningar visar att ämneskompetens är av stor vikt både för lärarna och lärarutbildarna för att de ska känna sig trygga att undervisa i ämnet. Det får vi bekräftat då samtliga lärare och lärarutbildare i våra undersökningar har gått fortbildning i teknik. Förutsättningar för undervisningen har visat sig vara beroende av material och lokal. Dessutom framkommer det, utifrån lärarnas resonemang, att det finns svårigheter att tolka målen i teknik där en anledning kan vara att det inte finns några kunskapskrav i årskurs tre. I Undersökningen med lärarutbildarna visar resultatet att det är viktigt att eleverna får sina 200 timmar i teknik och att lärarstudenterna kan hantera kunskapskraven för årskurs sex anpassat för de lägre årskurserna. Därutöver anser lärarutbildarna att det är viktigt att vidga studenternas syn på att teknik är mer än elektroniska artefakter.

 • 326.
  Olsson, Sara
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vjollca, Sumaj
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Demokrati i förskoleklass: - En studie om hur förskollärare kan förhålla sig till demokrati i förskoleklassens verksamhet och hur demokrati kan synliggöras för barnen2015Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar att få kunskap om hur demokrati kan se ut i olika förskoleklasser.

  Eftersom demokrati är ett brett område har vi valt att avgränsa begreppet till utbildning

  och samhälle.

  I vår undersökning har vi utgått ifrån teoretikern Johan Dewey som lyfter demokratins

  roll i undervisningen och i dagens samhälle.

  Undersökning utgår ifrån en kvalitativ metod som bygger på intervjuer och observationer.

  Vi har intervjuat åtta förskollärare som arbetar i olika förskoleklasser i samma kommun.

  Intervjuerna och observationerna har gått ut på att få en bredare bild av hur förskollärarna

  ser, förhåller sig och arbetar med demokrati i verksamheten tillsammans med barnen.

  Resultatet visar att förskollärarna i vår studie har en viss förståelse kring begreppet

  Demokrati, däremot tycker dem att det är ett väldigt stort och avancerat begrepp som

  innefattar många olika faktorer. I resultatet framkommer det att man inte samtalar om

  begreppet demokrati med barnen i förskoleklasserna utan förskollärarna agerar till viss

  del demokratiskt utan att reflektera över det. Deras synsätt kring demokrati är att

  involvera barnen i verksamheten, så att barnen känner sig viktiga och delaktiga i sin

  vardag, men i den praktiska verksamheten är det lätt att man glömmer bort de teoretiska

  aspekterna.

 • 327.
  Omed Nader, Rebaz
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Kvist, Johannes
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Några fritidslärares uppfattningar kring sina arbetsuppgifter under skoltid2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ökad kunskapen om vilka arbetsuppgifter några fritidslärare uppfattar att de har under skoltid. I studien har fem intervjuer genomförts med utbildade fritidslärare där de berättar om vilka arbetsuppgifter de har under skolverksamheten samt även hur de förhåller sig till detta efter fritidshemsverksamhetens integrering med skolverksamheten.

  I analysarbetet kommer det fram om vad intervjupersonerna har för uppfattningar kring uppdraget, vissa av de tycker att de utnyttjas som vikarierar, medans andra anser att det är bra för eleverna när fritidslärarna kommer in i skolverksamheten då fritidslärarna arbetar mer på ett pedagogiskt sätt jämfört med ämneslärarna.

  Sammanfattningsvis så finns det kvalitativt skilda uppfattningar om vad en fritidslärare gör och vilka olika arbetsuppgifter de har. Övergripande så visar det att de fritidslärare som har en heltidstjänst behöver arbeta inom skolverksamheten och där vara ett stort komplement eller avlastare.

  Genom att finnas inom skolans verksamhet och ha ständig kontakt med eleverna så uppfattar fritidslärarna att de får en bättre kontakt och relation till eleverna då de senare träffas under fritidsverksamheten också. Dessa relationer uppfattar fritidslärarna har en positiv inverkan på samspelet i skolan med eleverna för att skapa en så bra och trygg miljö som möjligt.

  I slutändan uppfattas det som att fritidsläraryrket är det komplement och klister som skolan behöver för att vara en funktionell verksamhet då klasslärarna måste avlastas och andra tomrum måste fyllas ut för att ge alla elever de bästa förutsättningarna på en bra skolgång med mycket kunskapsinlärning och trygghet.

 • 328.
  Ottosson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Larsson, Annica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Populärlitteraturens vara eller icke vara i svenskundervisningen: en undersökning om lärares attityd till populärlitteratur i undervisningen2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om lärares inställning till populärlitteratur i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka svensklärares inställning till populärlitteratur i undervisningen på gymnasiet och om lärarna har samma inställning. Syftet är även att undersöka fördelar och nackdelar med att använda populärlitteratur i undervisningen och om lärarnas syn på populärlitteratur och dess användning i svenskundervisningen överrensstämmer med tidigare forskning. Arbetet inleds med en forskningsbakgrund som belyser populärlitteraturen som litteratur och dess förhållande till skolan.

  Metoden som används är en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer som genomförts med sju svensklärare på gymnasiet i varierande åldrar och kön. Resultatet av vår undersökning visar på att lärarnas ålder speglar en viss inställning till populärlitteraturen i undervisningen. De äldre lärarna som har deltagit i studien tenderar att upphöja den klassiska litteraturen, medan det hos de yngre lärarna förekommer en allmänt positiv syn på populärlitteraturen i skolan. Utifrån resultatet kan det även ses ett tvetydigt förhållningssätt till populärlitteraturen hos de äldre lärarna; samtidigt som de kan se populärlitteraturens fördelar har de en kritisk inställning till dess roll i undervisningen.

 • 329.
  Ottosson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stuhre, Annika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns delaktighet: en kvalitativ studie kring utvecklingen av mellanmål i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Flertal barn spenderar mycket tid på förskolan i Sverige, vilket innebär att de äter flera mål mat där om dagen. Barnen har rätt till att uttrycka sina åsikter och de vuxna ska ta det i beaktande. Maten och måltiderna är en central del av deras tillvaro på förskolan och därför viktiga att få påverka och ha inflytande över. Syfte: Hur kan barn göras delaktiga i att utveckla och förbättra mellanmålsalternativen på förskolan? Material och metod: En kvalitativ studie med 5-6 åriga barn har gjorts, där barnen har ritat och diskuterat sitt favoritmellanmål i fokusgrupper. Sedan har ett sensoriskt gillandetest gjorts på nyutvecklade mellanmål där recepten grundar sig på barnens favoritmellanmål. Resultat: När barnen uttrycker vad ett gott mellanmål är så är det främst smaken de utgår ifrån och till viss del utseendet. Favoritmellanmålet är pannkakor och de mest omtyckta smakerna är jordgubbe, vanilj och banan. Det sensoriska gillandetestet visade att barnen kunde bedöma mellanmålen med hjälp av smileys. Slutsats: Ett gott mellanmål för barnen smakar bra och ser tilltalande ut. Barn kan göras delaktiga genom att på olika sätt uttrycka sig via olika visuella metoder och tycka till om mellanmålen genom att använda smileys. Dock kan det finnas utmaningar och svårigheter med att göra barnen delaktiga då det kan vara svårt att tolka och få fram deras idéer och synpunkter samt att barnens önskningar inte alltid överensstämmer med hur näringsinnehållet bör vara, men genom att använda flera visuella metoder kan de uttrycka sina åsikter och göras delaktiga.

 • 330.
  Palla, Linda
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Kompetens i en förskola för alla2008In: Förskoletidningen, ISSN 1402-7135, Vol. 33, no 1, p. 21-28Article in journal (Other academic)
 • 331.
  Palla, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Med blicken på barnet: om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. Huvudsaklig grund för studien är situationer där avdelningspersonal och specialpedagog möts för samtal samt texter som producerats i samband med dylika samtal. Studien vilar på en poststrukturalistisk teoribildning och har genomförts med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Studien har genomförts utifrån antagandet om att språket medverkar till hur människor konstituerar, socialt konstruerar och förändrar sin verklighet. Även om det finns rörlighet och förändringskraft i språket kan, genom att ett specifikt sätt att tänka och tala inom en kontext reproduceras och fixeras, viss kunskap och vissa föreställningar bli dominerande och till slut tas så för givna att de inte längre ifrågasätts. Studien erbjuder en alternativ bild som kan öppna upp för reflektion och andra sätt att tänka och tala än de som har blivit och utmärkt sig som naturliga och dominerande i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan.

 • 332.
  Palla, Marta
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Samtal för lärande2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 169-186Chapter in book (Other academic)
 • 333.
  Palla, Marta
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Steen, Ann
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Didaktisk analys för lärares lärande i den egna praktiken2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 145-152Article in journal (Other academic)
 • 334.
  Palmberg, Irmeli
  et al.
  Åbo Akademi University.
  Hermans, Mikaela
  Åbo Akademi University.
  Jeronen, Eila
  Univeristy of Oulu.
  Kärkkäinen, Sirpa
  University of Eastern Finland.
  Persson, Christel
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Yli-Panula, Eija
  Univeristy of Turku.
  Nordic student teachers' views on the importance of species and species identification2018In: Journal of Science Teacher Education, ISSN 1046-560X, E-ISSN 1573-1847, Vol. 29, no 5, p. 397-419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  People’s knowledge about nature, their interest in nature, their nature experiences, and their values and emotions regarding nature are factors that promote people’s positive views on environmental issues and sustainability. Knowing the variation and patterns in teachers’ and student teachers’ views is an essential step in considering the ways in which sustainability might be interpreted and enacted in schools and in teacher education. The aim of this study is to analyze student teachers’ views on the importance of species and species identification in general and as a part of their professional development regarding their understanding of biodiversity and sustainability. A total of 426 student teachers in Finland, Norway, and Sweden answered a questionnaire consisting of fixed and open-ended questions. Mixed methods were used: t test and analysis of variance for quantitative data and inductive and deductive, model-based content analysis for qualitative data. According to the majority of student teachers (85%), both species identification and biodiversity are important for sustainability; species identification in general was important to 58% of them. Their statements about importance contained mostly ecological views (46%), followed by emotional (17%), educational (16%), and utilitarian (11%) views. The remainder of the student teachers’ statements (10%) contained negativistic or indifferent views. The reasons for the low percentage of educational views are discussed. The implications of the results for teacher education worldwide are emphasized, especially the importance of those teaching methods that have the potential to increase student teachers’ understanding of sustainability.

 • 335.
  Palmér, Erik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Musikutövande i förskolan: hur kan förskolan främja barns utveckling genom att arbeta med musik?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av aktuell forskning som visar att svenska barn uppvisar sämre resultat i skolarbetet jämfört med barn från andra länder inom olika ämnen, som svenska och matematik, vill jag undersöka hur musik används i förskolan samt vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik. Används musiken rätt kan det ge goda resultat inom andra ämnen. I detta examensarbete är syftet att undersöka hur musik används i några olika förskolor. Detta för att bruk av musik enligt min uppfattning är vanligt förekommande i de flesta förskolors verksamhet. Därför har jag valt att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt musik används till exempel i samlingar och i den fria leken.För att undersöka detta har jag använt mig av ett frågeformulär som pedagoger på olika förskolor har fått besvara. Jag har även genomfört intervjuer med pedagoger för att få svar på vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik, samt hur pedagoger gör för att skapa goda förutsättningar för att bedriva musik i förskolan. Detta ger enligt min uppfattning en bra bild av hur musiken används i de förskolor jag har valt att undersöka samt vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik. Svaren från frågeformuläret har jag sammanställt i diagram, som jag har kommenterat i relation till problempreciseringen och litteraturgenomgången. Svaren från intervjuerna har jag sammanställt varje fråga för sig i brödtexten med kommentarer och hänvisningar till forskning och frågeformuläret. Resultaten visar att det finns stora variationer i hur musik används mellan olika avdelningar och förskolor. Det visar också att synen på musik i förskolan varierar stort från avdelning till avdelning. Men det finns även likheter, samsyn och förståelse för att musiken ska utgå från barnens bästa. Med ökad kunskap om hur musik kan användas i förskolan, samt genom ökad förståelse om musikens nytta för andra ämnen, går det att med enkla metoder bedriva musikundervisning så att barn på ett stimulerande och lustfylld sätt kan utveckla sina kunskaper och färdigheter.

 • 336.
  Paulsson, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Åkerblom, Ing-Marie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Specialpedagogens verktyg: samtal för att bygga relationer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialpedagogen har etablerat en ny yrkesroll där det förespråkas goda relationer. Vi utgår ifrån mellanmänskliga relationer när vi vill förstå oss själva och varandra. Goda relationer utvecklas och skapas i mötet med andra. Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att ha samtal. Bubers dialogfilosofi har använts i den teoretiska tolkningen och som en del av definitionen av relation eftersom han ser på vad som händer i möten och samtal mellan människor. Enligt Buber (1997) innebär relation ett speciellt förhållande mellan Jag och Du. I studien genomförs en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att undersöka specialpedagogernas upplevelser utifrån syftet. Vi är inspirerade av en fenomenologisk ansats. En semistrukturerad intervjuguide användes i intervjuerna av sex specialpedagoger. Det vårt resultat visar är att specialpedagogerna har både lika och olika upplevelser om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare. Det är specialpedagogens organisering för samtal; tiden för samtal, närvaron för att kunna samarbeta med förskollärare eller grundskollärare och specialpedagogens samtalskompetens som framkommer i analysen. Vår studie bidrar med nya tankar om specialpedagogens verktyg att genom samtal bygga relationer med förskollärare eller grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att kunna göra detta. I tidigare forskning har inte alla dessa tre delar: samtal, relationer och förutsättningar för detta, undersökts som en helhet. Vår analys och våra slutsatser visar att det finns ett behov av ett helhetsperspektiv.

 • 337.
  Paulsson, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Sander, Emelie
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Grupparbete och dess konsekvenser för inlärningen: Intervjuundersökning med pedagoger i årkurs 52009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att se hur pedagoger ser på grupparbete som inlärningsmetod.

  I litteraturdelen presenteras olika begrepp som har med grupparbete att göra, historik kring

  grupparbete samt kommer vi se till dagens skola och dess läroplan.

  Vi har intervjuat fyra pedagoger för att besvara vår forskningsfråga: Hur ser ett strategiskt

  urval av pedagoger i dagens skola på grupparbete som inlärningsmetod? De intervjuade

  pedagogerna valdes ut med kriteriet att de skulle vara verksamma i en årskurs 5 för att i

  kursplaner för olika ämnen finns mål at uppfylla i årskurs 5.

  Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna har olika syn på grupparbete men att de har

  samma bas, nämligen samarbete. Resultatet visar även att det finns olika vägar att gå för att

  uppnå mål, till exempel samarbete eller någon sorts faktakunskap, men även att pedagogerna

  använder grupparbete för att uppnå ett visst mål. Som helhet ser de intervjuade pedagogerna

  grupparbete som ett varierat arbetssätt.

  Ämnesord

  : Grupparbete, lära in i grupp, lära av varandra, samspel och samarbeta

 • 338.
  Pedersen, Jimmy
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Jartelius, Mathias
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nyanlända elever på fritidshemmet: samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. Studien genomfördes med hjälp av samtalspromenader som undersökningsmetod utifrån ett barns perspektiv, där fokus var att studera betydelsen av elevernas lek, språk och kulturella gemenskaper. Studien genomfördes på två fritidshem i södra Sverige. Fritidshemmen är lantligt belägna och har olika stora elevgrupper. I elevgrupperna finns liten del nyanlända elever. Resultatet av studien visar att nyanlända elever upplever sig själva som delaktiga men väljer att leka bredvid den större gemenskapen på grund av svårigheter i att förstå språket och bli förstådda. Språket, leken, och de kulturella gemenskaperna spelar stor roll i hur nyanlända elever upplever delaktighet. Hur läraren agerar och har för inställning och insikt till nyanlända elever är mycket viktig för att lägga en bra grund för nyanlända elever. Studien är gjord för att lyfta ett dilemma som finns på olika fritidshem i Sverige.

 • 339.
  Peng, Gao
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  On the effectiveness of writing strategies in promoting 13-15 years old Chinese ESL learners' writing ability2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to evaluate the effectiveness of writing strategies in promoting 13-15 years old Chinese ESL learners’ writing ability. Two writing strategies I selected in this study are Julia's (in James 2000) 8-step writing strategy and Englert's (1991) POWER strategy. Both writing strategies are designed based on Hayes and Flower's (1989) theory of writing process but with different steps in guiding writing. According to their different functions, these two strategies can stand for two main kinds of writing strategies at present. The study included two questionnaires and two writing tests designed for fifteen Chinese students who were chosen randomly in grade 3 of a middle school. Through the analysis of these questionnaires, the students’ attitude to writing and the functions of writing strategies were collected in order to keep the two tests reliable and authentic. And then, the pre-test was used to evaluate these students' primary level of English writing; in the post-test, these students were divided into three groups: the first two groups received two writing strategies and the last one was no strategy group. The comparison of their writing results between the two tests were analysed. Both writing strategies groups in the post-test showed the effectiveness of the given writing strategies .

   

  Two writing strategies were chosen for this study according to the research objects' English level and cognitive capability. And the fifteen research objects chosen in Chinese middle school represent the average level of Chinese ESL learners in writing. The analysis of their results in both tests focused on the content of their writings and writing elements, such as, vocabulary, grammar, organization. In the qualitative research of the study, the 8-step writing strategy is shown to be the more effective one for 13-15 years old Chinese ESL learners.

 • 340.
  Permer, Karin
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Permer, Lars-Göran
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Tullgren, Charlotte
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Klassrummets tillfälliga sanningar: att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg2008In: Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Aili, Carola, Blossing, Ulf, Tornberg, Ulrika, Stockholm: Lärarförbundets förlag , 2008, p. 39-53Chapter in book (Other academic)
 • 341.
  Persson, Anna
  Kristianstad University College, School of Teacher Education. Kristianstad University College.
  Alternativ kommunikation - en specialpedagogisk utmaning i träningsskolan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det gäller kommunikation, utifrån elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan som använder alternativa kommunikationssätt för att både förstå och bli förstådda.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kommunikation och då framförallt den icke-verbala kommunikationen. Begreppet kommunikation belyses utifrån funktionshinder och har flera olika utgångspunkter i studien. De valda teorierna kan kopplas både till kommunikation utifrån ett elevperspektiv och till den specialpedagogiska yrkesrollen.

  Studien är kvalitativ och bygger på fyra intervjuer med specialpedagoger som arbetar inom träningsskolan med elever som använder alternativa kommunikationssätt.

  Resultatet av studien visar att specialpedagogens roll inom träningsskolan är mycket komplex. Specialpedagogen behöver bred kompetens och kunskap inom många olika områden för att möta sina elever. Den kommunikativa miljön är kanske inte alltid optimal, men specialpedagogerna arbetar medvetet för att eleverna ska samspela med varandra och ta egna initiativ. Specialpedagogerna utgår alltid från elevernas individuella förutsättningar och behov och söker ständigt nya möjligheter till utveckling och lärande för varje enskild elev, vilket är en stor pedagogisk utmaning.

 • 342.
  Persson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Stenberg, Caroline
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Pedagogers uppfattnignar om delaktighet i barns lek på förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers olika uppfattningar om delaktighet i barns lek på förskolan. Vi vill även få en djupare inblick i pedagogers uppfattning om lekens betydelse. Vår undersökning baseras på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sex verksamma pedagoger i förskola deltar.

   

  I forskningsbakgrunden beskrivs Friedrich Fröbels syn på barn och lek  samt barnstugeutredningen. Vidare behandlas Lev S Vygotskijs och Jean Piagets teoretiska synsätt på lek. Vi belyser även forskares och författares uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande samt vikten av pedagogers delaktighet.

   

  Resultatet visar att samtliga pedagoger i undersökningen framhåller och är medvetna om lekens betydelse i förskolans vardag. Dock framkommer det att pedagogerna har olika uppfattningar om när, hur och varför en pedagog ska delta tillsammans med barn i deras lek. Det visar sig också i resultatet att pedagogerna anser att de kan tillföra barn och leken olika saker. Bland annat att lek kan fortsätta längre, att pedagoger fungerar som förebild för barn och tillför nya aspekter och infallsvinklar när de deltar i leken.

 • 343.
  Persson, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  IKT i undervisningen: Hur används det på gymnasiet?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av IT i undervisningen har fokuserat på kvantitativ inventering av hur många datorer skolor har och antalet lärare som utbildats för att använda IT i undervisningen. Jag vill ta reda på vilka möjligheter som finns, hur vi använder oss av dessa möjligheter i vår undervisning och varför vi väljer att använda eller inte använda dessa möjligheter. Eftersom IT ständigt utvecklas borde det vara logiskt att sättet vi använder oss av IT i undervisningen tar jämna steg med teknikens utveckling. Syftet är att undersöka hur gymnasielärare andvänder sig av IT i undervisningen, vilka förutsättningar som lärare upplever finns för IT i undervisningen, vilken kompetensutbildning lärarna genomgår eller erbjuds och hur lärare ser på användandet av IT i undervisningen. För insamlandet av primärdata har jag som metod valt att göra en elektronisk enkätundersökning i en av Googles applikationer, Google Drive. Förfrågan om deltagande i enkätundersökningen har skickats till samtliga gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare blev även de flesta skolor i Jönköping, Linköping, Örebro, Västerås och Lund tillfrågade om att delta i enkätundersökningen. Resultatet och undersökningen visar att lärare och elever på de flesta skolor har tillgång till en dator per lärare och elev. Den vanligaste användningen av IKT i undervisningen är planering och kommunikation i olika lärplattformer samt video- och ljudredigering i olika applikationer från Google och Apple. Flera lärare använda andra IKT-verktyg i undervisningen såsom till exempel Kahoot för att göra undersökningar och självrättande test. Användandet av IKT i undervisningen är även kopplat till den enskilde lärarens intresse av IKT. Slutsatserna är att lärare fortfarande mest använder datorn i undervisningen till att förmedla information digitalt istället för analogt. Det vill säga att eleverna läser sina uppgifter och texter på datorn istället för att läsa dem på papper. Att lärare fortfarande är i behov av kompetensutbildning om hur man använder datorer rent praktiskt men även om hur de kan använda datorerna för pedagogisk vinning rent teoretiskt.

 • 344.
  Persson, Heidi
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Rosinski, Daniela
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  "Världen är inte uppdelad i ämnen": Intervjuundersökning om tematiskt arbete2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under verksamhetsförlagda utbildningar har det framkommit att tematiskt arbete inte är ett entydigt begrepp. Lärare ute på fältet har haft delade meningar om arbetssättets innehåll och genomförande. Tematiskt arbete har dessutom ofta blivit bortprioriterat till förmån för den traditionella undervisningen. Syftet med undersökningen är att ur ett lärarperspektiv synliggöra hur verksamma lärare arbetar med tematiskt arbete. Undersökningens forskningsfrågor är vilken syn på lärande har de lärare som arbetar tematiskt, hur arbetar lärarna tematiskt och på vilket sätt gynnar tematiskt arbete elevers utveckling och lärande? För att besvara forskningsfrågorna användes en kvalitativ metod där fyra intervjuer genomfördes med lärare som arbetar tematiskt i årskurs F-3. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är positiva till tematiskt arbete och menar att det skapar en helhet för eleverna. I arbetet anser lärarna att man integrerar alla ämnena i det arbete som utförs. Dock visas det tydligt att lärarna har svårt för att helt gå ifrån de traditionella ämnena för att uppfylla kunskapsmålen som finns. Det viktiga med tematiska arbetet är att man utgår ifrån elevernas intresse och att det är deras lärande som skall komma i första hand.

 • 345.
  Persson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Joakim
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Skolmiljö: En studie kring hur olika elever upplever sin skolmiljö2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  I denna studie utreds hur elever i verksamheten upplever sin skolmiljö, utifrån förhållandena mellan elev och pedagog, elev och elev/grupp, pedagog och föräldrar och elev och föräldrar.

  Ur elevernas perspektiv framkommer vilka situationer som upplevdes som goda -respektive konfliktfyllda i skolmiljön. Elevernas svar på frågorna var det resultat varpå vi grundade våra slutsatser.

  Enkäten delades ut i två klasser i år 5 och fem klasser i år 6. Två av klasserna från skolår 6 kom från en skola som låg på landsbygden. Övriga klasser gick på skolor som låg centralt inne i en stad.

  I undersökningen deltog 137 elever, varav: 73 tjejer och 64 killar

   Från skolår 5 var det sammanlagt 41 elever, varav: 24 tjejer och 17 killar

   Från skolår 6 var det sammanlagt 96 elever, varav: 49 tjejer och 47 killar

  Från staden var det sammanlagt 102 elever, varav: 54 tjejer och 48 killar

   Från landet var det sammanlagt 35 elever, varav: 19 tjejer och 16 killar

  Undersökningen visar att det inte var någon större skillnad på svarsalternativen mellan tjejer och killar, mellan elever från staden eller från landet eller mellan elever från skolår 5 och skolår 6. Undersökningen visar även att eleverna arbetar bäst när det är tyst och lugnt i klassrummet.Ämnesord

  : skolmiljö, läromiljö, psykosocialmiljö, barns tankar

 • 346.
  Persson, Lisa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärarstudenters pedagogiska relationskompetens: Hur en grupp studenter på fritidspedagogutbildningen föreställer sig kompetensen, dess betydelse i yrket och hur utbildningen bidrar till att utveckla den2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna studie försökt utforska lärarstudenters föreställningar om pedagogisk relationskompetens. Ett underordnande syfte med undersökningen var att diskutera vad utbildningen och i synnerhet den för studien aktuella kursen bidrar med i fråga om studenternas pedagogiska relationskompetens. Undersökningen genomfördes på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem i en mellanstor svensk kommun. Studien tar främst sin utgångspunkt i skandinavisk forskning i ämnet. Metoderna som använts är såväl individuella intervjuer som fokusgruppsintervjuer. Resultaten av samtliga intervjuer analyserades, sammanställdes och presenterades utifrån teman och underteman. Resultatet visar på att studenterna har en uppfattning om att främjande av goda relationer med elever är en förutsättning för yrket och att utvecklandet av pedagogisk relationskompetens är en viktig faktor för att bli en bra pedagog. Resultatet som framkommit tyder på att studenterna i första hand uppehåller sig vid resonemang om relationer utifrån ett punktuellt perspektiv, där intresse för den enskilda elevens problem och förmågor är i blickpunkten. Dock ges en antydan om att studenterna i viss mån kan resonera kring relationer ur ett relationellt perspektiv, där vikten främst läggs vid hur elevens handlingar kan förstås i relation till det aktuella sammanhanget. Resultatet ger ett visst stöd för att den aktuella kursen ökar studenternas förmåga att utveckla pedagogisk relationskompetens. I första hand kan praktiken ses som viktig och kan antas vara en avgörande del av utbildningen för studenternas möjlighet att utveckla pedagogisk relationskompetens.

   

 • 347.
  Persson, Teresia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Strandberg, Niklas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärare och fritidspedagogers uppfattningar rörande barn med koncentrationssvårigheter.: en studie i hur pedagoger upplever barns beteende i olika miljöer2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga hur fritidspedagoger och lärare i årskurs F-5 uppfattarkoncentrationssvårigheter på fritidshem och skola. De forskningsfrågor som vi har arbetatutifrån är: På vilka sätt uppfattar lärare och fritidspedagoger barn medkoncentrationssvårigheter i skola samt fritidshem och hur upplevs deras beteende i olikamiljöer? Skiljer sig deras uppfattningar? Vilka synsätt har lärare/fritidspedagoger på barnmed koncentrationssvårigheter? Hur arbetar lärare och fritidspedagoger med barn som harkoncentrationssvårigheter inom skola och fritidshem?Studien präglas av ett sociokulturellt perspektiv där samspelet med andra har en storbetydelse för barns utveckling och lärande. I studien förklaras begreppetkoncentrationssvårigheter samt faktorer och förhållningssätt som kan påverkakoncentrationen. Undersökningen är en kvalitativ studie där vi har intervjuat femfritidspedagoger och fyra lärare fördelade på sex olika skolor. Genom dessa intervjuer anservi att vi fick en djupare insikt i hur pedagoger uppfattar barn med koncentrationssvårigheter.Utifrån vår analys och diskussion kom vi fram till att vi inte har märkt några stora skillnader ihur pedagogerna upplever barn med koncentrationssvårigheter. Den skillnad vi reflekteratöver är kring miljön och hur koncentrationssvårigheterna visar sig i respektive miljö. Barnenskoncentrationssvårigheter märks både i skolan och på fritidshemmet, men på olika sätt. Iskolan upplevs det att barnen har svårare att sitta still och göra uppgifterna utifrån uppsattamål, med mindre valmöjligheter. På fritidshemmet yttrade det sig mer i att barnen påbörjarolika aktiviteter som de oftast har valt själva, men har sedan svårt att slutföra dem och gårefter en kort stund vidare till nästa aktivitet.

 • 348.
  Persson, Viktoria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Framgångsfaktorer för implementeringsarbetet med extra anpassningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att belysa hur ett framgångsrikt arbete med implementering av extra anpassningar kan se ut. Mer preciserat belysa vad rektorns och specialpedagogens roll i implementeringsarbetet med extra anpassningar är samt vilka framgångsfaktorerna är i ett lyckat implementeringsarbete. Utgångspunkten är de tre skolor som 2016 blev godkända i Skolinspektionens kvalitetsgranskning för sitt arbete med extra anpassningar. Inspiration har hämtats av Senges (2004) systemteori ”De fem disciplinerna” för att tolka resultaten. Studien bygger på en triangulering som innefattar både kvalitativ metod, intervju online, samt kvantitativ metod, webbenkät. Med hjälp av dessa har arbetet och resultatet med implementering av extra anpassningar, på de tre av Skolinspektionen godkända skolorna, synliggjorts. Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att rektor har varit ansvarig ledare som läst in sig på materialet kring extra anpassningar och möjliggjort för ett implementeringsarbete på skolorna för att frigöra tid för fortbildning, handledning och kollegialt lärande. Specialpedagogen spelar en stor roll som förändringsagent genom att vidarebefordra kunskap och implementera den i verksamheten. Studien visar på framgångsfaktorer som kollegialt lärande, rutiner, tydlighet och struktur, kompetensutveckling, tydligt arbetsmaterial, utvärdering, ”låta det ta tid” samt den personliga inställningen. Studiens resultat har visat på liknande mönster hos de tre olika skolorna som kan jämföras med implementeringsteorin. Därför kan resultatet användas i arbetet med implementering av de extra anpassningarna, men även överföras på liknande processer.

 • 349.
  Peter, Berry
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Specialläraren i mötet med nyanlända elever2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisningens organisation kring nyanländas lärmiljöer är trots regleringar fortsatt varierande. Syftet med studien är att undersöka speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer, vilka hinder och möjligheter som föreligger och hur rollen skulle kunna formuleras. Studien avgränsas till undervisningens organisation där lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare på modersmålet genom den tidigare forskningen framträder som nyckelroller, medan speciallärare där lyser med sin frånvaro. Genom att intervjua de tre yrkesgrupperna på tre grundskolor tecknas bilden av deras inbördes roller, samverkansgrad och framförallt vilka hinder och möjligheter som finns för speciallärare att verka där. Professionsteoretiska perspektiv, liksom perspektiv på inkludering och språklig sårbarhet används som redskap för att analysera materialet. Ur detta framträder resultat som indikerar att speciallärare finns i nyanländas lärmiljöer i olika grad. En avgörande faktor för speciallärares närvaro förefaller vara hur specialpedagogiskt språkstöd definieras i relation till nyanländas lärande. Ett hinder som identifieras är en vänta-och-se-attityd i elevernas andraspråksutveckling, där den anses självläka över tid, med sena och ibland ineffektiva specialpedagogiska insatser som följd. En önskan finns hos samtliga yrkesgrupper om en speciallärarroll som verkar förebyggande mot språklig sårbarhet från förberedelseklass till ordinarie klass. Speciallärarens perspektiv på inkludering och sårbarhet i språk-, läs- och skrivutvecklingen föreslås som verktyg i en sådan roll för att utveckla undervisningen och stärka nyanländas lärande.

 • 350.
  Petersson, Kenneth
  et al.
  Linkoping University.
  Olsson, Ulf
  Stockholm University.
  Krejsler, John Benedicto
  Kristianstad University.
  Popkewitz, Thomas
  University of Wisconsin/Madison.
  European governance of teacher education: the creation of new futures for nordic education2010In: Active citizenship: abstracts, Malmö: Nordic Educational Research Association (NERA) , 2010, p. 294-295Conference paper (Other academic)
456789 301 - 350 of 420
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf