hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
58596061 3001 - 3019 av 3019
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 3001.
  Åman, Ulrika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Persson, Sanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  En sjukdom för livet: Ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 12010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige insjuknar 750 barn och ungdomar varje år i diabetes mellitus typ 1. Ungdomstiden är för många fylld av identitetssökande och frigörelse från föräldrarna. Genom denna utvecklingsperiod i livet ska de hitta sin plats i samhället. För de drabbade ungdomarna öppnas plötsligt en helt ny värld av utmaningar. Syfte: Syftet var att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metod: Litteraturstudien är uppbygg av vetenskapliga artiklar som sökts fram via databaserna PubMed och Cinahl. Ungdomar som medverkade i de utvalda artiklarna var mellan 10-19 år. Resultat: Resultatet visar att diabetes påverkade ungdomarnas liv i hög grad. Det fanns både positiva och negativa upplevelser som många gånger var beroende av hur väl sjukdomen var integrerad i deras liv. Vänner och föräldrar spelade en viktig roll genom att stötta och inge trygghet men upplevdes även ibland tjatiga och överbeskyddande. Slutsats: Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om diabetes och hur detta påverkar ungdomars liv. För ungdomar är det viktigt att ha kontroll över sjukdomen och att kunna vara som alla andra. Här har sjuksköterskan en viktig roll att genom förståelse och kunskap kunna utbilda och stötta ungdomarna individuellt och värna om deras integritet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3002.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Kalmar.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå University.
  Johansson, Peter
  Linköping University Hospital.
  Blomqvist, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Social support and its association with health-related quality of life among older patients with chronic heart failure2013Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 12, nr 1, s. 69-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Social support is generally known to influence health-related quality of life (HRQoL), but this association is not well explored among older patients with chronic heart failure.

  Aims: (1) To describe social support in older patients with chronic heart failure in relation to gender. (2) To investigate if age, gender, cohabitation, perceived financial situation, and disease severity are associated with social support. (3) To investigate if social support is associated with HRQoL after controlling for age, gender, and disease severity.

  Methods: Data were collected in a sample of 349 patients (≥65 years) with chronic heart failure. Patients’ HRQoL was measured with the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire and the Short Form-12 Health Survey Questionnaire. The Interview Schedule for Social Interaction measured social support. Data were analysed with descriptive statistics, repeated-measure ANOVA, and multiple linear regression analyses with robust standard errors.

  Results: Social support was generally rated high, although being a man, living alone, perceiving a problematic financial situation, and high disease severity (NYHA) were associated with lower levels of social support. Age was not associated with social support. Social support was generally associated with HRQoL, in particular the emotional dimensions.

  Conclusion: Taking social support into account when caring for older patients with heart failure can be of importance for improving or maintaining HRQoL.

 • 3003.
  Åsen, Kristina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Boking, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Dental erosion: kolsyrade vattens erosiva potential2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka den erosiva potentialen av vanligt förekommande kolsyrade vatten med eller utan smaksättning. Studien genomfördes som en laboratoriestudie vid Institutionen för Odontologi vid Göteborgs universitet. Totalt omfattades studien av 34 buteljerade kolsyrade vatten med eller utan smak, tre kolsyrade vatten producerade i kolsyreapparat samt sex referensdrycker. Samtliga produkter testades genom registrering av initialt pH med pH-elektrod och buffring med 0,1 M NaOH till det värde då pH neutraliserats. Dryckens surhetsgrad beräknades därefter vilket anses som ett mått på dess erosiva potential. Resultatet visade att majoriteten av kolsyrade vatten hade ett initialt pH-värde >5 men variationer fanns mellan varumärken. Samtliga studerade vatten uppvisade en lägre erosiv potential jämfört med referensdrycker som färskpressad citron- och apelsinjuice, men inte jämfört med läskedrycker. Data visade att syrakoncentrationen steg när mängden kolsyra ökade. Olika smaktillsatser hade endast en mindre påverkan på den erosiva potentialen. Denna studie visade att kolsyremängden var av större betydelse än smaktillsats för syrakoncentrationen i vattnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3004.
  Åstrand, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vet de ens om att jag är här?: Att vänta på akutmottagningen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akutmottagningen är en enhet som erbjuder behandling och vård till akut sjuka eller skadade patienter. De patienter med störst behov utav vård går först, vilket kan leda till att mindre akut sjuka patienter prioriteras ned i köordningen. Det kan i sin tur leda till långa väntetider. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att vänta på akutmottagningen. Metod: Allmän litteraturstudie. Resultat: analysen genererade fem kategorier; Att känna sig lämnad, acceptans, missnöje, oro och ovisshet. Flertalet studier visade att information angående den uppskattade väntetiden kunde lugna patienterna. Utebliven information samt kontakt med sjukvårdspersonalen kunde ge oro. En lång väntetid hade en negativ effekt på patientens helhetsintryck utav sitt besök på akutmottagningen. Miljön och organisationen på akutmottagningen påverkade patienten till att känna misstro och stress. Dock beskrev patienter att de var nöjda med vården de erhöll på akutmottagningen och att de kände sig lyssnade på utav sjuksköterskan. Diskussion: Patienterna har behov av att erhålla information, att bli sedda samt få kontakt med personalen. Sjuksköterskan behöver besitta kunskaper i patientens upplevelser samt förmåga att bemöta patienten utifrån upplevelserna. Slutsats: De fem kategorierna kan, var för sig eller sammanlagt, påverka patientens upplevelse. Sjukvårdspersonalen måste försöka förstå patientens behov utav information, att bli sedd och kontakt, och därigenom försöka förbättra patientens upplevelse av att vänta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3005.
  Öhlander, Claes
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  West, Saga
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vilken erfarenhet har patienter med schizofreni av mötet med omvårdnadspersonal inom psykiatrisk vård?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en av allvarlig och ofta livslång psykisk sjukdom som påverkar många delar av den drabbades liv. Mötet mellan omvårdnadspersonalen och patienten inom den psykiatriska vården är avgörande eftersom det lägger grunden för möjligheten till en god hälsa. Omvårdnadspersonalens uppgift är att involvera patienten i dennes omvårdnad och att se patienten som en hel människa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka erfarenheter patienter med schizofreni har av mötet med omvårdnadspersonalen inom den psykiatriska vården. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes baserad på tio vetenskapliga artiklar, vilka kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Resultatet visade att det fanns tre genomgående erfarenheter av mötet; Behov av en dialog; Behov av att bli involverad och Behov av att bli sedd som en person. För att få en djupare förståelse för patienternas erfarenheter av mötet krävs ytterligare forskning som utgår ifrån patientperspektivet. Sådan kunskap och förståelse kan påverka patientens vård och behandling i positiv riktning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3006.
  Öhman, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  De utsatta skolbarnen: Sambandet mellan mobbning och psykosomatiska symtom - en registerstudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mobbning utgör ett allvarligt problem i svenska skolor. Huvudvärk, magont, ryggont, nacksmärtor och trötthet är frekventa psykosomatiska symtom hos elever utsatta för mobbning. En viktig uppgift för skolsköterskan kan vara förebyggandet av mobbning. Syfte: var att studera om det finns samband mellan upplevelsen av att vara utsatt för mobbning och förekomst av psykosomatiska symtom hos skolbarn i årskurs 5 och 7.

  Metod: Studien var en tvärsnittsstudie utifrån registerdata inhämtad från Folkhälsoinstitutet. I studien ingick totalt 7596 svenska skolbarn i åldern 11 och 13 år. Materialet analyserades bivariat och med multivariata regressionsmodeller. Resultat: Skolbarn som upplevde sig mobbade visade sig ha fler psykosomatiska symtom än skolbarn som inte var mobbade (OR= 2.73). Flickor hade fler psykosomatiska symtom än pojkar (OR= 1.76). Skolbarn i årskurs 7 hade fler psykosomatiska än barnen i årskurs 5 (OR=2.73).  Skolbarn som var stressade av skolarbetet uppvisade fler psykosomatiska symtom (OR= 3.38). Flickor var mindre ofta mobbade än pojkar. (OR= 0.86).  Skolbarn som ej trivdes i skolan var oftare utsatta för mobbning än elever som trivdes i skolan (OR=1.52).   Slutsats: Mobbning och stress av skolarbetet utgör en fara för skolbarns hälsa. Skolbarn som blir mobbade trivs även sämre i skolan.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3007.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University.
  Cross-cultural adaptation and validation of the Oral Impacts on Daily Performances OIDP) in Swedish2008Ingår i: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 32, nr 4, s. 187-195Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim was to assess the validity and reliability of a Swedish version of the Oral impacts on Daily Performance (OIDP) index measuring oral health-related quality of life. MATERIAL AND METHODS: After translation and cultural adaptation, a 3-site sample of 204 adults (20-86 years) was interviewed using the OIDP. Moreover, the study included a self-administered questionnaire and a clinical examination. RESULTS: A total of 39.7% reported at least one oral impact on daily life. The most common performances affected were eating and cleaning teeth (both 20.6%). Oral effects on psychological performances caused the highest impacts. No gender or age differences were demonstrated with respect to having at least one impact. However, among those affected, women, old and young subjects scored higher than men and other ages, respectively, on the OIDP. The face and content validity were deemed good in pilot interviews with laypersons and dental professionals. The construct validity was confirmed, as the OIDP score was consistently associated with self-perceived oral health OR 2.13 (95% CI 1.10-4.10) and other self-rated variables, e.g. satisfaction with oral health OR 2.43 (CI 1.34-4.41), also when accounting for age, gender and socioeconomic differences. Associations were estimated using logistic regression. Lacking 10 or more teeth was associated with a higher OIDP score, which supports the criterion validity of the instrument. In a test-retest analysis Cohen's kappa was 0.77. CONCLUSIONS: The Swedish version of the OIDP appears to be a valid and reliable measure for assessing oral impacts on daily performances.

 • 3008.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University.
  Oral impacts on daily performances: associations with self-reported general health and medication2009Ingår i: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 67, nr 6, s. 370-376Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective. The aim of the present study was to examine the impact of general diseases and medication on oral health-related quality of life (OHRQoL) in a Swedish adult population using the Swedish version of Oral Impacts on Daily Performances (OIDP). Material and methods. A three-site sample of 200 adults (20-86 years; participation rate 70%) was interviewed using the OIDP, and a medical anamnesis was performed in 2006-7. A self-reported questionnaire provided complementary socio-economic data. Results. The burden of medical diagnoses and medications was greatest among the older participants in the study. The mean number of medicines in regular users was: ≥60 years, 3.6 (SD 2.6); 40-59 years, 1.9 (SD 1.5); and 20-40 years, 1.9 (SD 1.8) (p =0.013). There were no gender differences in general health or medication variables. Self-reported health, medical diagnoses and medication were significantly and consistently associated with the OIDP score: subjects with ≥1 diagnosis, OR 2.22 (95% CI 1.19-4.14) and subjects with ≥1 medicines, OR 1.85 (95% CI 1.01-3.40) versus those without diagnoses or medication. However, there was a clear gradient: OIDP scores increased with increasing numbers of diagnoses and medicines. Conclusion. The Swedish version of the OIDP was found useful for measuring impacts of general health and medication on OHRQoL. Dental care should pay special attention to patients with medical conditions or who are on medication, because these patients are more likely to experience oral impacts on daily performances.

 • 3009.
  Östberg, Mattias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Österberg, Jakob
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  CSR commitment in SMEs: a study on owners' perception of stakeholders2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility (CSR) is an important subject in business administration, and has been for many years. Over the past few years it has been become an increasingly debated topic. The CSR subject mainly focuses on multinational enterprises (MNEs), resulting in a research gap concerning CSR in small and medium size enterprises (SMEs). SMEs outline the majority of all companies on the European market; therefore, it is empirically interesting to further investigate how SMEs perceive CSR commitment.

  The purpose of this dissertation is to explain how CSR commitment of internal and external stakeholders influences CSR commitment in SMEs.

  The research was conducted with a quantitative survey. The data collected with the survey was tested and analyzed with both an explanatory and exploratory research strategy. Explanatory research was performed in order to test the derived hypotheses and explain the research question. Exploratory research was then performed in order to provide a further understanding of how SMEs view stakeholders and their CSR commitment.

  These two research strategies revealed that internal and external stakeholders influence CSR commitment in SMEs. However, SMEs perceive some stakeholders similarly because of their relationship with the company. There are three main concepts of CSR commitment: environmental, social and financial responsibility. Results showed that financial CSR is considered distinctly different from the two other measured CSR concepts. The theoretical contributions may be of importance to owners of SMEs and MNEs in order to gain a deeper understanding of CSR as a subject. Also, findings can help scholars interested in further researching CSR commitment in SMEs. The methodological contributions of this dissertation are of relevance for future research on the subject, since the developed instrument for measuring CSR commitment was successful. Without an established measure for this area, this instrument enables further development and thereby more valid research regarding CSR commitment and SMEs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  CSR commitment
 • 3010.
  Österdahl, Liselott
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Stubbendorff, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Team: hur och varför?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det blivit allt populärare att organisera olika typer av verk­samheter i team. Vår avsikt med detta examensarbete var att skapa en förståelse för vad ett team är, när team är det bästa arbetssättet, hur man förankrar ett team samt vilka faktorer organisationer bör ta i beaktande i strävan att skapa ett väl fungerande team. I vår empiriska undersökning genomfördes semistrukturerade intervjuer med ledningen och teamledarna inom en organisation som nyligen infört en teambaserad organisation. I resultaten speglas ledningens och teamledarnas upplevelser av denna process. Våra resultat visar att det finns många faktorer som bör tas i beaktande då man organiserar verksamheten i team. Det som ter sig mest problematisk i den här skildrade processen är att hitta en balans mellan tillräckliga riktlinjer för teamen samtidigt som att ge dem tillräcklig autonomi för att de ska känna sig delaktiga. Ett sätt att hantera problematiken skulle kunna vara att ledningen försöker se till de individuella behoven hos respektive teamledare för att utifrån dessa komma fram till vilket stöd och vilken typ av riktlinjer som skulle kunna vara lämpliga. Teamledarna skulle också kunna ta hjälp av varandra för att tillsammans definiera rollen, få en klarare bild av vad upp­giften innebär och vilka behov de har för att kunna leva upp till egna och andras förvänt­ningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3011.
  Österlind, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Being a “good” or “good enough teacher”: a longitudinal constructivist teacher project2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers are the most important school based factor for students’ learning outcomes (Santoro, Reid, Mayer & Singh, 2012). Teachers are also central to school improvement efforts (OECD, 2005). Teachers’ options to work in accordance with their professional ideals are of significant importance to their health and wellbeing (Hultell, 2011).

  In this project Swedish teacher teams reflected over their work during a three-year period. Time shortage caused by technical problems, staff-shortage and extensive administrative workload hampered their opportunities to do a good job, causing stress, guilt and dissatisfaction. The group process was appreciated since it allowed the in depth exploration of aspects of the teachers’ work and professional role.

  This indicates that constructivist projects where teachers can share meanings of the concepts “good” teaching and being a “good” or a “good enough” teacher can help them balancing diverging concepts such as “effective knowledge delivery” and “relations and care for pupils ”.

 • 3012.
  Österlind, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Construing and re-construing individual experiences by combing repertory grid interviews and diary-in-group method2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3013.
  Österlind, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Construing teachers’ quality work: a team perspective2015Ingår i: PCP at 60: past, present and future, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3014.
  Österlind, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Diary-in-group method: A constructivist participative group technique2016Ingår i: Constructivist approaches and research methods: A practical guide to exploring personal meanings / [ed] Pam Denicolo, London: Sage Publications, 2016, 1, s. 178-180Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 3015.
  Östholm, Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Christine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Fysisk aktivitet på recept och dess följsamhet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem. Rekommendationen för svenska folket är att vara fysiskt aktiv 30 minuter om dagen, vilket uppfylls av ungefär hälften av den vuxna befolkningen. De senaste årens forskning har visat att stillasittande är en oberoende riskfaktor. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en individanpassad skriftlig ordination, en metod för att främja fysisk aktivitet. Socialstyrelsen har konstaterat att rådgivning i kombination med skriftlig ordination ger bättre följsamhet vid FaR® än enbart rådgivning. Syfte: Syftet var att beskriva de faktorer som har betydelse för följ-samheten vid FaR®. Metod: Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteratur-översikt med arbetssättet att gå från en tankeprocess till en kunskapsprocess. Resultat: Faktorer som förskrivaren, kommunikation, patientens förutsättningar och regel-bundenhet har identifierats. Dessa faktorer har betydelse för förskrivningsprocessen vid FaR® och dess följsamhet för patienten. Diskussion: Kunskapen om dessa faktorer skapar möjligheter för vidare utveckling av förskrivningsprocessen. Förskrivarens roll är viktig, att bedöma och att individanpassa ordinatonen så att förutsättningarna för patienten förblir goda och ger följsamhet. Slutsats: Identifieringen av faktorerna förskrivaren, kommunikation, patientens förutsättningar och regelbundenhet skapar möjligheter för vidare kvalitetsutveckling av FaR®.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3016.
  Østermark Sørensen, Helle
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Work and non-work related determinants of Danish workers mental health problems: A mixed method study2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify work and non-work related determinants of mental health problems in Danish workers´ from a pragmatic integrative perspective. A convergent mixed method design consisting of a quantitative (n=391) and qualitative strand (n=10) with integrated interpretation was applied. The determinants of workers´ psychological distress was found to be multi-facetted and multi-contextual. Both strands identified high demands/effort and low social support/reward as important determinants both within and outside the workplace. Moreover it was found that it is the interaction of strains across context that facilitates mental health problems rather than a single element. The mixed method design contributed with an expanded perspective on the complexity of mental health problems among the Danish workers.

 • 3017.
  Šmite, Darja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Wohlin, Claes
  Blekinge Institute of Technology.
  Aurum, Aybuke
  University of New South Wales.
  Jabangwe, Ronald
  Blekinge Institute of Technology.
  Numminen, Emil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  Offshore insourcing in software development: structuring the decision-making process2013Ingår i: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 86, nr 4, s. 1054-1067Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A variety of new forms of business are enabled through globalization and practiced by software organizations today. While companies go global to reduce their development costs, access a larger pool of resources and explore new markets, it is often assumed that the level of delivered services shall remain the same after implementing the sourcing decisions. In contrast, critical studies identified that global software development is associated with unique challenges, and a lot of global projects fail to mitigate the implications of a particular global setting. In this paper we explore offshore insourcing decisions on the basis of empirical research literature and an empirical field study conducted at Ericsson. By analyzing decisions in two different cases we found that each offshore insourcing decision consisted of deciding what, where, when, how and why to insource. Related empirical research and field observations suggest that not all combinations are successful and alignment between different decision points has thus a prominent role. To address these concerns we built an empirically-based insourcing decision structure, which outlines a logical path through the decision options and helps selecting an offshore insourcing strategy that targets creation of the necessary alignment. The key element of the proposed approach is a structured and well-defined decision-making process, which is intended to support managers in their decision-making. The usefulness of the proposed approach is evaluated in an additional empirical case of a new offshore insourcing decision.

 • 3018.
  Westergren, Albert (Redaktör)
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Datorbaserad Utbildning Näring och Ätande (DUNÄT). Utvecklad och lanserad för PC och iOS/Android 2015 (App Name: Dunät. App Version Number: 1.0.0. App type: iOS App. App SKU: 20150220. App Apple ID: 975219063)2015Konstnärlig output (Ogranskad)
 • 3019.
  Westergren, Albert (Redaktör)
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Minimal Eating Observation and Nutrition Form (MEONF-II) utvecklad för iOS och Android, lanserad 2015. Applikaktion.2015Konstnärlig output (Ogranskad)
58596061 3001 - 3019 av 3019
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf