hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456 251 - 274 av 274
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Soneson, Thore
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  Johansson, Michael
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  ‘Wanderlost’: a participatory art and design endeavor2018Ingår i: Mediterranean cities and island communities: smart, sustainable, inclusive and resilient / [ed] Anastasia Stratigea & Dimitris Kavroudakis, Cham: Springer, 2018, s. 135-160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Wanderlost’ addresses the growing complexity of life in today’s city spaces and the imminent challenges to the development of the urban environment. It delineates experiences gained from a project’s work, which incorporated workshops, artists’ collaborations, interactive participatory setups in public, theatre and performance spaces. It is a result of two public workshops in the end of the four-year-long period in the People Smart Sculpture (PS2) framework in the cities of Kristianstad and Copenhagen, with public events in April/May 2017 and October 2017. In this article we discuss how the project was prepared, set-up and implemented. We call this storyworld ‘Wanderlost’, developed from the project CubeX “The Journey to Abadyl”. We describe this work in the sections Collaboration, Research and Methods to show how we draw knowledge, methods and research from our work in the collaborative network PRAMnet in developing participatory concepts using a virtual city, the city of Abadyl as a backdrop. We put forward our models for engaging participation in a storyworld to imagine the world and our relations anew. We conclude that the ‘Wanderlost’ concept and project can be reused and re-situated in other contexts and environments; keeping the fundamental three formats with a digitally mediated tool, physical guides and explorative walks and a map of amusing and provoking artworks as a matrix.

 • 252.
  Stenman, Erika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi. Högskolan i Kristianstad.
  Strong Employer Brands and Employee Advocacy in Social Media: exploring the Employee Perspective2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Employer Branding activities in the competitive labour market are becoming increasingly interactive rather than being a top-down exercise. Limited resources together with new technology is playing a role in this development. Little, but some research exists on Employee Advocacy or the voluntary promotion and defence of a brand by its employees. While some researchers suggest that strong Employer Brands fosters Employee Advocacy, there seem to be little empirical support or comprehensive models incorporating the supportive factors. Earlier studies have been primarily quantitative in nature, focusing on the corporate perspective. This research adds a qualitative angle with focus on the Employee Perspective.

  The purpose with this thesis is to explore how employees in companies with strong Employer Brands practice Employee Advocacy in a Social Media context, Because of the subjectivist and abductive approach, the method was qualitative in form of interviews with employees of different companies in the service sector as primary data together with secondary data.

  The findings indicate that Employee Advocacy, although largely driven by employee commitment, in practice seem to be a rather temporary phenomenon. The dominating intrinsic motives for Employee Advocacy does not seem to translate in a Social Media Context, where nature of expression ultimately seem to depend more on external or situational factors.

  The limitations of this study are the small number of respondents made up of a convenience sample. The narrow theoretical base also limits the study to explore and broaden a phenomenon rather than developing an entirely new concept. The conceptual model could act as a basis for other studies with a combined qualitative/quantitative approach or as a basis for discussion in companies formulating their Employer Branding or Social Media strategies.

  The original value of the conducted study is a comprehensive model of shapers and some new empirical insights regarding complexities of the Employee Advocacy phenomenon.

 • 253.
  Ståhl, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Cululejevic, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  IFRS i ett nötskal: en kvalitativ studie om anledningar till att svenska bolag väljer IFRS frivilligt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. IFRS är ett redovisningsregelverk som bolag och intressenter kan ta del av för att jämföra och därmed besluta vilka bolag som är värda att investera i. Den ger ett gemensamt språk som börsnoterade bolag är tvingade till att använda medan onoterade bolag frivilligt väljer att använda. I tidigare studier har indikerats att bolag har både fördelar och nackdelar med tillämpningen av IFRS. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bolagen som väljer att byta till IFRS och anledningarna bakom besluten.

  Forskningsstudien antar en kvalitativ ansats och undersöker vilka fördelar och nackdelar med IFRS som anses finnas bland svenska onoterade bolag. Data till studien samlades in på tre sätt för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Den primära datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Sekundärt skickades enkäter med öppna frågor ut. Datainsamlingen kompletterades även med externa och interna dokument. Datatriangulering användes för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av data.

  Resultatet av studien tyder på att en stor fördel med IFRS är just att redovisningsstandarden är applicerbar i hela världen vilket gör jämförbarhet över landets gränser möjlig. Vidare har det av studien även framkommit att upplysningskraven och standarderna i IFRS anses vara många och komplicerade. Slutligen fann studien att om fördelarna är större än nackdelarna så kommer bolaget med största sannolikhet att byta redovisningsstandarden. Författarnas åsikt är, med utgångspunkt i institutionell teori samt legitimitetsteori, att fler bolag kommer att tillämpa IFRS frivilligt.

 • 254.
  Svenningsson, Nina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  What’s up AI?!: En undersökning kring människoliknande beteende hos chatbotar och dess påverkan på användarupplevelsen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) sprider sig genom samhället och används mer och mer inom flera olika områden. Chatbotar är en populär form av social AI som använder sig av naturligt språk för att kommunicera med användare. Det finns olika åsikter kring huruvida en chatbot ska prata och bete sig människolikt eller inte. Den ena sidan argumenterar att chatbotar ska fortsätta utvecklas för att kunna simulera mänskligt beteende och intelligens, å andra sidan argumenteras att chatbotar ska vara tydliga med att de är maskiner och att det även kan vara positivt för användarupplevelsen om chatbotar inte är alltför människolika. Dessutom finns det teorier om att ett beteende som är för människolikt kan skapa obehag hos användaren. Detta examensarbete syftar till att undersöka den diskrepans som har observerats i resultaten från vetenskapliga studier för att ge indikationer på vilka faktorer som bidrar till en positiv användarupplevelse i interaktionen med chatbotar i förhållande till hur människolika de uppfattas. Resultatet visar på att det finns en stor bredd i användares preferenser för hur en chatbot bör bete sig vilket gör det svårt att nämna specifika människoliknande faktorer som är tilltalande för en större grupp användare. Om man idag vill designa en chatbot som tilltalar så många användare som möjligt bör man ge den en officiell/formell ton samt låta den svara kort, koncist och med sofistikerade ordval och välkonstruerade meningar. För att gå vidare rekommenderas bland annat att undersöka hur chatbotar kan anpassa sitt beteende efter olika användare för att skapa en positiv användarupplevelse.

 • 255.
  Svensson, Amelia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Svensson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Buddy or Boss?: en kvantitativ studie på anställdas motivation i förhållande till ledarens ledarskapsstil och personlighet i privat och offentlig sektor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att undersöka ledarens påverkan på privat och offentligt anställdas motivation är aktuellt med tanke på den pågående diskussionen inom svensk politik rörande privatiseringen av offentliga tjänster. Dessutom leder världens ökande globalisering, organisationers utveckling och individens förändrade arbetskultur till att uppfattningen om ledarskap och motivation är i ständig förändring. Tidigare forskning har präglats av ett stort fokus på själva ledaren, men har på senare år riktat större uppmärksamhet mot följderna av ledarskapet. Det är även utgångspunkten i denna studie, vars syfte är att förklara hur ekonomers motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor.

  Studien har ett deduktivt förhållningssätt och undersöker kvantitativt hypoteser kring ledarskapsstil, personlighet och motivation genom en enkätundersökning riktad till ekonomer. MätinstrumentenMultifactor Leadership Questionnaire, Ten-Item Personality Inventory och Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale användes för att utforma enkäten och mäta de tre huvudkomponenterna. Studien undersökte även faktorerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och sektortillhörighet.

  Resultaten av studien bekräftar tidigare forskning genom att påvisa ett starkt signifikant samband mellan såväl transformativ ledarskapsstil och inre motivation, som transaktionell ledarskapsstil och yttre motivation. Vidare fann studien ett signifikant positivt samband mellan egenskaperna Sympatiskhet, Öppenhet och Extraversion och inre motivation samt mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre motivation. Studien kunde däremot inte bekräfta den effekt som sektortillhörighet väntades ha på sambanden mellan ledarskap och motivation, eftersom den modererande effekten antingen var obefintlig eller motsatt det förväntade. Det finns därmed ett behov av mer forskning på området ledarskap med fokus på sektorns effekt på den anställdas motivation.

 • 256.
  Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  du Plessis de Richelieu, Hannes
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The never ending story: en studie om hur banker implementerar nya regelverk2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bankers förmåga att implementera regelverk kan utifrån flera perspektiv anses viktigt. Utifrån finansinspektionens perspektiv är en lyckad implementering viktigt för att skydda det finansiella systemet och konsumenterna. Medan det utifrån bankernas egna perspektiv är viktigt, dels ur ett kostnadsperspektiv och dels för att bibehålla nöjda kunder samt rätten att bedriva bankverksamhet. Trots fördelen med en lyckad implementering är tidigare forskning på området begränsad. Studiens syfte är därför att förklara hur banker implementerar nya regelverk.

  För att uppfylla studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångsätt tillämpats. I undersökningen har två fallstudier genomförts där empiri samlats genom åtta semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av bankanställda som varit högt uppsatta i implementeringen av MiFID II och MiFIR. Empirin har sedan analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. Utifrån analysen har sedan en modell för hur banker implementerar regelverk skapats.

  Studiens slutsats är att bankers implementering av regelverk påverkas av samarbete mellan banker via branschorganisationer, bankernas målsättning, företagskulturen, regelverkets komplexitet och till viss del av organisationsstrukturen. Implementering kan delas upp i tolkning och införande där en stor del handlar om att översätta regelverket och integrera det i affärsverksamheten. För att sedan få anställda att tillämpa regelverket används olika former av styrmekanismer, så som utbildning, information och uppföljning. 

 • 257.
  Sylvander, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Linköping University.
  Umans, Timurs
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS).
  Lindberg, Rebecca
  The effects of strategic stakeholder management on non-profit organizations' reputation2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 258. Testi, Enrico
  et al.
  Biggeri, Mario
  Bellucci, Marco
  During, Roel
  Persson, H. Thomas R.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för arbetsliv.
  An introduction to social entrepreneurship2018Ingår i: Social Entrepreneurship and Social Innovation: Ecosystems for Inclusion in Europe / [ed] Mario Biggeri, Enrico Testi, Marco Bellucci, Roel During, H. Thomas R. Persson, Milton Park, Abingdon, Oxon, UK: Routledge, 2018, 1, s. 1-12Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 259. Testi, Enrico
  et al.
  Biggeri, Mario
  Bellucci, Marco
  During, Roel
  Persson, H. Thomas R.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för arbetsliv.
  Social entrepreneurship and social innovation: ecosystems for inclusion in Europe2018 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 260.
  Thorsén, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Digital Design för att främja kommunikation i astmavård: Hur digitala tjänster genom individanpassad information kan komplettera och främja vårdmötet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige uppskattas 800 000 personer leva med astma. I landet pågår ett digitaliseringsarbete för att via e-tjänster göra vården mer tillgänglig för patienter. E-tjänster avsedda för astmavård har uppvisat svårigheter att främja kommunikation mellan patient och vårdgivare. E-tjänster har inte ansetts kunna ersätta den personliga kontakt som ett möte mellan patient och vårdpersonal erbjuder. Bristande kontakt med vården kan leda till att gradvis försämring av astmasymtom inte upptäcks. Det kan också leda till en avsaknad av upplevt socialt stöd hos patienten, vilket kan leda till sämre mental hälsa. För att undersöka hur e-tjänster för astmavård kan designas för att, genom individanpassad information, främja och upprätthålla kommunikationen mellan patient och vårdgivare, till stöd för god vård och patienthälsa, har en studie uppdelad i tre steg genomförts. Denna studie inleddes med en litteratursökning, följdes av en intervjustudie med öppna intervjuer och avslutades i en konceptdriven designprocess. Intervjuerna analyserades mot tidigare teorier och användes tillsammans med dessa som grund för att skapa ett designkoncept tänkt att främja och upprätthålla kommunikation mellan patient och vårdgivare i astmavården. Designkonceptet, “Astmaportalen”, togs iterativt fram genom en konceptdriven designmetod vilken involverade astmavårdpersonal, astmapatienter samt informatikstuderande. Konceptet manifesterades i form av en digital prototyp. Utvärderingar med astmavårdpersonal, astmapatienter och informatikstuderande visade att designkonceptet skulle kunna utgöra ett användbart bidrag till en symbios av vårdmöten på plats och digitala lösningar.

 • 261. Truant, E
  et al.
  Culasso, F
  Argento, Daniela
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Disclosing strategies and business models in the integrated report:: mission (im)possible2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Although various studies already exist on integrated reporting, gaps remain to be filled. The disclosure of strategies and business models (BMs) has not yet been investigated in depth in the literature. The purpose of this paper is to explore the extent to which strategies and BMs are disclosed in Integrated Reports (IRs). In addition, this paper seeks to understand the reasons for the changes in such disclosures over time. A longitudinal case study focusing on Terna, an Italian listed public utility operating in the electricity sector, is presented. Multiple methods of data collection and analysis were adopted. A content analysis based on the framework of Sukhari & De Villiers (2018) was performed on Terna’s IRs from 2011 to 2017. Interviews were conducted with several managers to integrate the data stemming from the content analysis. The paper opens up the “black box” of corporate strategy disclosures, showing how they can evolve over time. The findings reveal potential reasons for the resistance to fully communicating sensitive corporate information related to strategic goals and their implementation. Specifically, changes in key managerial roles affect the process of sharpening the disclosures in IRs.

 • 262.
  Tuvesson, Clara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lu, Kwok
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The dramaturgy of the audit process: challenges in the social interaction between the auditor and client2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Audit is a bilateral task where the auditors are required to socially interact with their clients during the audit process. The auditor and client may encounter different expectations that could lead to challenges in their social interaction. Thus, the purpose of this study is to explore the challenges in the social interaction between the auditor and client during the audit process. Prior literature has applied versions of agency that are implicitly based on classic contract law and virtually ignored clients as a research object. The original value of this study lies in the adoption of the dramaturgical analysis into the context of audit. This study employs a qualitative research method. Semi-structured interviews were conducted with seven real auditor-client dyads in Scania, Sweden. The findings suggest that clients are fixated on the price tag of an audit and do not consider the person delivering the audit service. This puts the auditor and client at risk as the findings suggest that the social interaction is important whereby a similarity attraction in sociodemographic space facilities the social interaction. Asset evaluations can create challenges in the social interaction which are solved with residual control stemming from ownership as well as social status. The seven auditor-client dyads in this study deals with their own unique challenges that resulted in seven prototypes. This study fills in a gap in the literature by interviewing and analyzing the auditors’ respective client expectations on one another. To fulfil each other’s diverse expectations, both must embody different roles.

 • 263.
  Uka, Gazmend
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lundin, Julia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The perception on auditors’ involvement in tax evasion arrangements2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  For most, offshore company setups in countries such as Panama or Ireland are tied to thoughts of illegal activities leading to tax evasion. Although in many cases these preconceptions seem to be in order, in general we seem to miss a key point in reasoning of how and why these activities are possible. The conclusions this study provides are based on material derived from qualitative interviews conducted in Sweden and are used to argue against existing research findings which point the auditor as a key player in tax evasion arrangements and a reason of tax evasion existence. In addition, we argue that issues of tax evasion are of complex nature and therefore no individual profession can be pointed to as a scapegoat, instead additional research needs be done in order to map and understand the processes that are involved in setting up a tax evasion arrangement. Furthermore, the material gathered by this research suggests that a better understanding of tax evasion arrangements might form the ground for an international collaboration such as effective common regulation against tax evasion. The interviews which this study is based upon are conducted on auditor stakeholders who have an understanding in taxation issues and who work near auditors and therefore have an adequate understanding of the auditor profession.

 • 264.
  Umans, Timurs
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS).
  Andersson, William
  Planken, William
  Genell, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Smith, Elin
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Top management team’s shared leadership, organizational control systems and organizational ambidexterity: study of Swedish municipal corporations2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 265.
  Umans, Timurs
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  Broberg, Pernilla
  Linköping University.
  Emsfors, Jennifer
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Källström, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Tjärnemo, Helene
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Images of the accounting profession and its development: gender, contextual domains and role2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 266.
  Umans, Timurs
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Kockum, Martin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lindberg, Sofie
  Nilsson, Elin
  Digitalization in the banking industry and workers subjective well-being: contingency perspective2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 267.
  Umans, Timurs
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Kockum, Martin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS).
  Nilsson, Elin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Sofie, Lindberg
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Digitalisation in the banking industry and workers subjective well-being: contingency perspective2018Ingår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 11, nr 6, s. 411-423Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore how bankers perceive digitalisation relating to their subjective well-being. The paper seeks to further explore how this relation is contingent on the aspect of structural organisation represented by the concept of individualist/collectivist organisational culture.

  Design/methodology/approach – The study is based on the survey distributed to employees of 18 bank offices in the south of Sweden, which 161 employees answered. The analysis of the data was performed by descriptive statistics, principle component analysis, Pearson correlations, multiple linear and moderating multiple linear regression analyses.

  Findings – The study indicates that bankers’ experience digitalisation as a four-faceted construct: a tool for information management, and work optimisation, customer relation management and as a change agent. The study suggests that the use of digital tools for work optimisation has a positive relation to the work- related dimensions of subjective well-being as well as a spillover effect on the life balance and life satisfaction dimensions. It also indicates that the information management dimension has a positive relation to the life satisfaction aspect of subjective well-being. Finally, the study found that increasing the degree of collectivist organisation culture has a positive moderating effect on the relation between the use of digital tools for work optimisation and life balance and subjective well-being, respectively.

  Originality/value – The study reveals a new way of operationalising digitalisation in banks and is the first study of its type to explore the relationship between digitalisation different facets and banker subjective well-being.

 • 268.
  Umans, Timurs
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lidén, Alina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  Collaborative learning and foreign students happiness: implementation and reflections2018Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 6-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 269.
  Umans, Timurs
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Smith, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society (AOS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  Andersson, William
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Planken, William
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Top management teams’ shared leadership and ambidexterity: the role of management control systems2018Ingår i: International Review of Administrative Sciences, ISSN 0020-8523, E-ISSN 1461-7226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study explores how top management teams’ shared leadership is related to organizational ambidexterity in public-sector organizations, theoretically and empirically considering how this relationship is contingent on the management control system. Using a sample of 85 Swedish municipal housing corporations, we find that shared leadership has a positive relationship with organizational ambidexterity in public-sector organizations. Moreover, increasing use of new public management control systems, based on combined reward and performance controls, positively moderates this relationship. The study also finds that traditional public management control systems, based on combined planning and administrative controls, do not moderate the relationship between top management teams’ shared leadership and organizational ambidexterity. Accordingly, this article contributes to the public and strategic management literature, as well as to managerial practice.

 • 270.
  van Kleef, Bram
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Hejhal, Krystof
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Qualitative study III:: What makes foreign students happy?2018Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 64-82Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 271.
  Van Kleef, Bram Johannes
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The role of bonus and commission schemes in value co-creation: exploring Tensions and Conflicts in Car Dealerships2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bonus and commission schemes are common practice among firms as an incentive for the salesforce. Despite the growing body of literature on value co-creation and the practical relevance, it remains unknown how these management tools relate to each other. There is a gap in research on conflict theory but it is argued that they derive from a paradox. The purpose of this study is to investigate the role of bonus and commission schemes and the potential tensions and conflicts that are caused by different paradoxes. It shows an exploration of how these paradoxes connect to value co-creation in car dealerships from a salesforce perspective. A theoretical framework is established to review the available literature. We have conducted six in-depth interviews to pursue rich qualitative data to fully grasp the dynamics of the dealership. We have found results that indicate a number of paradoxes that exist in the dealerships. We discuss that the variety of paradoxes bring tensions and conflicts forward, but also that some of the paradoxes are harmless. We also find that our respondents implicitly support value co-creation and that long-term relationships are essential. In our discussion a model is presented to present an overview. 

 • 272.
  Yrjö Collin, Sven-Olof
  et al.
  Högskolan Kristianstad.
  Smith, Elin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The management of independent directors: a praxis hypothesis2019Ingår i: Research handbook on boards of directors / [ed] Gabrielsson, J., Khlif, W. and Yamak, S., Edward Elgar Publishing, 2019, s. 193-209Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 273.
  Åkesson, Bengt
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Det omöjligt möjligas konst2019Ingår i: KristianstadsJournalen, nr April 2019, s. 58-58Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Åkesson, Bengt
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Skattefunderingar mellan julskinkan och nyårsskumpan2018Ingår i: Kristianstadsjournalen, nr Jul & Nyår, s. 60-60Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
3456 251 - 274 av 274
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf