hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 3074
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Arvidsson, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svensson, Rose-Marie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Support by a nurse to parents with a colic infant2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Every six baby that is born gets colic. It means that the child cries for at least three hours three days a week. For the child’s parents this is one big strain and feelings like despair, helplessness and isolation are common. The nurse’s task is to support the parents through respectful and empathic actions in order to relieve sufferings and increase their feelings of confidence. The aim of this study was to describe how the nurse could give physical and mental support to parents with colic infants. The study is based on seven articles, which have been checked according to different review models depending on whether the article was qualitative or quantitative. The result was presented in two central categories, physical and mental support. In the two central categories subcategories were formed. Physical support could be given by parents being introduced to using a cry diary, structuring their daily life in order to reduce their stress and using baby massage. Mental support could be given by the nurse listening to the parents and showing respect for their situation. To give advice and to teach the parents different treatment strategies could also be of help here. The conclusion is that the general nurse is given different support tactics on how to give support to parents with a colic infant. The nurse decides when, where, what and how the support shall be given to the parents.

 • 252.
  Asamoah, Helen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  De Zylva, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Behandlingsmetoder för dental erosion: En kvantitativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att kartlägga behandlingsmetoder för dental erosion. Den metod som användes var en litteratursökning vilken gjordes under mars månad 2018, i databasen PuBMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 19 artiklar. Ämnen och metoder för behandling av dentala erosioner var Kaseinfosfopeptid - amorft kalciumfosfat (CPP - ACP), fluor, Polyvinylmetyletermalein syra (PVM/MA) syra, Er:YAG och CO2 laser, samt Euclea natalensis växt. Olika variabler såsom emaljförlust, dentinförlust, ythårdhetsförändring, remineraliseringsgrad och storlek på dentinkanaler mättes för att värdera effekten av utläkning vid dental erosion. I fyra av fem studier som testade kaseinfosfopeptid-amorft kalciumfosfat (CPP-ACP) i form av tuggummi eller tandkräm sågs en signifikant effekt på dental erosion. Fluor och fluor i olika kombinationer och formula såsom gel/lack, tandkräm och munskölj hade också en positiv effekt på dental erosion. PVM/MA syran gav en god effekt på dental erosion då alla öppnade dentinkanaler var stängda efter användning. Däremot visade behandling med Er:YAG och CO2 laser samt Euclea natalensis ingen stor effekt. Slutsatsen är att användning av CPP-ACP,  fluor och fluor i kombination med andra  ämnen  samt PVM/MA syra har goda effekter vid behandling av dental erosion

 • 253.
  Asfaqul Islam, Asfaqul
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  A real-time ECG warning system on myocardial infarction, hyperkalemia and Atrioventricular Block2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ECG warning system is established for real time monitoring of a patient's electrocardiogram (ECG) and automatic detection of certainement cardiac diseases, namely myocardial infarction, hyperkalemia and atrioventricular block. A distinctive research work related on the assimilation of modern technologies: software, computer and information technologies. ECG early warning system's algorithm is developed in accordance to measuring the average of the ECG signatures and Interprets the data with simulated healthy curve. The prototype system INITIALLY classifies the data and Evaluated it with natural healthy simulated curve. Meanwhile the system discards f healthy curve exists otherwise the system stores the distinguished abnormalities in the curve then transfers Warning to the doctor and patient. Cardiac patients can be assisted by this warning system by detecting abnormalities at the very early stage. Consequently, doctors Provide better tools to identify cardiac diseases resulting things more accurate medical advice

 • 254.
  Askari Saif, Mehrnoosh
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Peters, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Maten är att leva: en litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år dör ca 95 000 människor i Sverige och 60 % av dem beräknas behöva palliativ vård. De flesta lider av undernäring i form av anorexi och kakexi eller biverkningar av strålning och kemoterapi som är en gemensam orsak till aptitförlust eller aptitlöshet vilket orsakas av olika symtom. Dessa problem kan orsaka ett lidande. Genom personcentrerad vård och kompetenta sjuksköterskor med specialistutbildning kan patientens livskvalitet höjas. Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur palliativa patienter upplever sin aptitförlust. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Resultat: Studien visade att patienter med aptitförlust har en stor önskan om att bli hörda och att sjuksköterskan ska finnas där för att lyssna på dem. Upplevelser som önskan att överleva, skuldkänslor, förlust av kontroll på olika nivåer och relationer som är konfliktladdade påverkade patienters aptit negativt. Upplevelser och aptit har ett stort inflytande på livskvaliteten. Slutsats: Att arbeta efter personcentrerad vård kopplad till KASAM kan vara en lösning för att kunna öka patientens livskvalitet i samband med ökat matintag. Webbaserad utbildning som DUNÄT kan vara en stor hjälp till att öka förståelse för nutritionens vikt. Kollegial utbildning kan vara till hjälp för att öka medvetenhet om möjliga problem. En noggrann omvårdnadsanamnes gör det möjligt att rätt åtgärd kan inledas. Medvetenheten om att patienten är en unik person med unika upplevelser kan göra stor skillnad för alla inblandade.

 • 255.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Bergström, Kamilla
  Malmö högskola.
  Söderfeldt, Björn
  Malmö högskola.
  Schou, Lone
  Danmark.
  Hakanen, Jari
  Finland.
  Emotion work in dentistry: a theoretical overview of the key concepts, conditions and consequences2014Övrigt (Refereegranskat)
 • 256.
  Assarsson, A
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jinnevik, I
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors förebyggande arbete vid övervikt/fetma hos barn och ungdomar -en litteraturstudie baserad på Kims domäner2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt under uppväxtåren har ökat markant de senaste åren, 20-25% av Sveriges tioåringar är idag överviktiga. För att häva denna utveckling krävs att bland annat sjuksköterskor utövar förebyggande arbete. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor kan förebygga övervikt/fetma hos barn och ungdomar. Metod: Studien är en systematisk literaturstudie och bygger på tio vetenskapliga artiklar samt en avhandling. Dessa har granskats och analyserats. Kategorisering och materialet gjordes med hjälp av Kims domäner med anvisningar för en modell för deduktiv metoanalys.Resultat: Sjuksköterskors förebyggande arbete med barn i tidig ålder krävs för att häva utvecklingen av övervikt/fetma. En modell skulle kunna vara vägledande för sjuksköterskor för att ge information och undervisning samt att motivera och engagera hela familjen. Diskussion: Brist på engagemang och motivation hos barn och föräldrar hämmar preventionsarbetet. Sjuksköterskornas bemötande bör vara individanpassat. En modell som hjälp för sjuksköterskors preventionsarbete har framtagits i studien utifrån Kims domäner.

 • 257.
  Assarsson, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Anderberg, Kajsa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Att inte bli trodd gör extra ont": Patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakrund: Personer som lider av långvarig smärta är återkommande inom hälso- och sjukvården. Långvarig smärta beräknas kosta det svenska samhället cirka 80 miljarder kronor per år. Att behandla långvarig smärta kan vara svårt eftersom smärta ofta innefattar psykologiska faktorer så som känslor, tankar och/eller beteende. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande är en viktig del i omvårdnaden av patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta. Metod: En allmän litteraturstudie med elva inkluderade originalartiklar. Datainsamling gjordes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Granskningen utgick från en granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen utfördes i fem steg utifrån en modell av Friberg (2012b). Resultat: Patienter med långvarig smärta ansåg att det var viktigt att betraktas som en unika personer med individuella behov. Att bli behandlad med respekt och få sin smärtupplevelse bekräftad var viktigt i bemötandet. När hälso- och sjukvårdspersonalen visade intresse och gav adekvat information ökade patientens delaktighet. I resultatet presenteras negativa men även positiva upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Diskussion: Studiens kvalitet bedömdes utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegrepp. De tre centrala fynden kommunikation, tilltro och kunskap diskuterades i relation till etik, bemötande samt samhällsperspektiv. 

 • 258.
  Ast, Felicia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bjärnskog, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att vara förälder till ett barn med schizofreni: En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns cirka 30 000- 40 000 personer i Sverige som har sjukdomen schizofreni. Sjukdomen debuterar ofta i unga år med symtom som vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal och rörelser samt viljelöshet. Den påverkar hela familjen då barnet genomgår en stor förändring. Den brist på förståelse från omgivningen som förekommer bidrar till stor besvikelse och oro hos föräldrarna. Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn med schizofreni. Metod: En systematisk litteraturstudie har gjorts och den baserades på tolv empiriska artiklar. Resultat: I resultatet framgår det att föräldrar kände skuld över att de inte sökte hjälp tidigare då schizofrenins första symtom yttrade sig. Det fanns en oro över deras barns stora förändring och föräldrarna upplevde en ovisshet inför framtiden. Den information och hjälp som erbjöds då barnet fick sin diagnos ansåg föräldrarna som bristfällig. Att delge sina erfarenheter och funderingar i särskilda stödgrupper med personer i samma situation gav föräldrarna en trygghet. Diskussion: Det bör etableras en kontakt med sjukvården tidigast möjligt vid insjuknandet. Som sjuksköterska är det viktigt att främst se till den enskilda individen men vid en sjukdom som schizofreni är familjen väldigt betydelsefull att ta hänsyn till. Slutsats: Tidigare insatta åtgärder så som bättre och mer regelbunden information skulle kunna underlätta föräldrarnas vardag och på så sätt skapa en mer fungerande familjesituation.

 • 259.
  Astikainen, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Olsson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters upplevelser att leva med diabetes typ 22006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ständigt ökar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Nio vetenskapliga artiklar analyserades. Analysen resulterade i fem huvudkategorier; upplevelser av att ändra livsstil, coping - ett sätt att hantera sin diabetes, upplevelser av en förändrad självkänsla, upplevelser av vårdpersonalens bemötande och framtidssyn. Resultat som framkom i studien var svårigheter med att ändra livsstil beträffande kostvanor, hantering av medicinering och fysisk aktivitet. Att hantera diabetes med hjälp av coping var vanligt förekommande. Vårdpersonalens bemötande upplevdes positivt när det handlade om kontinuitet och negativt när det handlade om tillrättavisningar och oengagerad vårdpersonal. Genom ökade kunskaper hos vårdpersonal om hur patienter upplever sin diabetes kan också omvårdnaden utvecklas och förbättras för denna patientkategori.

  Diabetes type 2 is a chronic disease that increases. The aim with this literature study was to describe patients' experiences of living with diabetes type 2. Nine scientific articles were analyzed. The analysis resulted in five central categories; experiences of changing lifestyle, coping - a way to handle your diabetes, experiences of a changed self-esteem, experiences of nursing staffs refuting and future sights.

  Results that emerged in the study were difficulties with changing lifestyle concerning eating habits, handling of medicine and physical activity. To handle diabetes with the aid of coping were common occurring. Nursing staff refuting was experienced positively when it was about continuity and negative when it was about admonitions and uncommitted nursing staff.

  Through increased knowledge from nursing staff about how patients experience their diabetes nursing could be developed and be improved for this patient category.

 • 260.
  Atroshi, Isam
  et al.
  Department of Orthopedics, Hässleholm-Kristianstad Hospitals.
  Andersson, H. Ingemar
  Department of Rehabilitation Medicine, Kristianstad Hospital.
  Gummesson, Christina
  Department of Orthopedics, Hässleholm-Kristianstad Hospitals.
  Leden, Ido
  Department of Medicine, Division of Rheumatology, Kristianstad Hospital.
  Odenbring, Sten
  Department of Orthopedics, Hässleholm-Kristianstad Hospitals.
  Ornstein, Ewald
  Department of Orthopedics, Hässleholm-Kristianstad Hospitals.
  Primary care patients with musculoskeletal pain: value of health-status and sense-of-coherence measures in predicting long-term work disability2002Ingår i: Scandinavian Journal of Rheumatology, ISSN 0300-9742, E-ISSN 1502-7732, Vol. 31, nr 4, s. 239-244Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate long-term sick leave among primary care patients with musculoskeletal disorders and the predictive value of health-status and sense-of-coherence measures. METHODS: Patients aged 17 to 64 years who, during seven weeks, attended one of six primary care centers because of non-traumatic musculoskeletal pain and who completed the SF-36 health questionnaire and the sense of coherence (SOC) scale at baseline and after one year. RESULTS: Of 189 patients, 36 (19%) were sicklisted for at least three months before and/or after their visit; the most common diagnoses were non-specific soft-tissue or multiple joint, low back, and shoulder pain. The long-term sicklisted patients had significantly worse baseline SF-36 and SOC scores than the non-sicklisted patients; moderate improvement in the SF-36 bodily pain but no improvement in the physical functioning scores occurred. The duration of sick leave at baseline and the SF-36 bodily pain score were significant predictors of continuos one-year work disability. CONCLUSION: Long-term sick leave was common among primary care patients with musculoskeletal pain. The physical functioning and return-to-work outcomes after one year were poor. The SF-36 bodily pain scale might be helpful in identifying at risk patients.

 • 261. Augustinsson, Sören
  Grön rehabilitering på landsbygden: utmaning och möjlighet. Lantbrukarnas Riksförbund: en rapport från följeforskning av två projekt inom grön rehabilitering2009Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 262.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  Petersson, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  On discharge planning  : dynamic complex processes – uncertainty, surprise and standardisation2015Ingår i: Journal of Research in Nursing, ISSN 1744-9871, E-ISSN 1744-988X, Vol. 20, nr 1, s. 39-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How can discharge planning (DP) for patients who require care in the home following a period in hospital be understood and developed through the lenses of complexity theory? With the help of complexity theory and practice-based narrative research this study discloses the formal routines and complex dynamic practices that are associated with DP. A study of the literature established that there was an almost total absence of complexity-theoretical perspectives on interpreting and developing DP.                 

  The researchers collected narratives about the DP processes using qualitative interviews with the nurses responsible for this in a hospital ward: these were audio-recorded and transcribed verbatim. They also participated in and documented meetings where these nurses, as a group, discussed DP.                 

  The findings show that nurses have to continuously deal with uncertainty, surprises and the unknown. They have to make sense and take charge of dynamic complex events and new knowledge, and manage complex relations and information. The researchers argue that looking upon practice from the lenses of complexity theory, and therefore accepting the complexity of practice, could facilitate the development of nurses' skills in order to guarantee good quality in DP.

 • 263.
  Aupée, Anne-Marie
  et al.
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Age-related changes of phasic heart rate responses to affective pictures2008Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 49, nr 4, s. 325-331Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined age differences in phasic heart rate in response to neutral, negative and positive pictures. Heart rate changes and subjective ratings were analyzed in 22 middle-aged (40-55 years) and 30 older (56-78 years) participants. The effects of valence on the HR pattern across time were similar to that obtained by Bradley and co-workers. Conversely to previous studies, we did not report any age-related reduction in cardiac reactivity. Instead, when viewing positive pictures, the triphasic wave form appeared in the group of older adults, but for younger participants, it was replaced by a sustained deceleration. These results were interpreted in the light of the socioemotional selectivity theory.

 • 264.
  Aweida Hafez, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Savo, Narin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Diabetes mellitus typ 2 och parodontit hos äldre2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 265.
  Axelsen, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Björk, Helena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilsson, Jeanette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Background: Myocardial infarction is the most frequent cause of death in Sweden. Previous research has indicated large gender differences as regards the type of care received by the patient. Aim: The aim of the literature review was to describe women’s experiences after myocardial infarction. Methods: A literature review based on eleven qualitative articles was performed. Findings: The articles were categorized into three main groups; physiological and psychological experiences, experiences of changed relationships, and women’s coping in daily life. Conclusions: Drawing on previous research done in this field, we conclude that it is of crucial importance that all healthcare professionals – irrespective of profession – which encounter female heart attack sufferers, are increasing their knowledge base and their emphatic skills to adequately be care for this patient group. It is especially essential for nurses to be aware of the gender differences and to give the affected woman, and her whole family, necessary and individually tailored, support and rehabilitation.

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är stora skillnader i vården mellan män och kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Syftet: Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie genomfördes där endast kvalitativa artiklar granskades. Resultat: Elva artiklar granskades och tre huvudkategorier bildades; fysiska och psykiska upplevelser, upplevelser av förändrade relationer samt kvinnors hantering av sin vardag. Slutsats: Inom vården bör all personal använda ett holistiskt synsätt för att öka kunskapen och förståelsen för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Det är viktigt att sjuksköterskorna uppmärksammar de könsskillnader som finns och att både kvinnorna och deras familjer får individuellt anpassat stöd och rehabilitering. Sjuksköterskan bör även vara uppmärksam på vilka kvinnor som är i behov av stöd och en längre kontakt med vården och lägga fokus på dessa kvinnor.

 • 266.
  Axelsson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  A cross-sectional pre- and postintervention study of hygiene routines amongst health care workers combined with a screening of microbes in wounds2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2005 och våren 2006, utbröt en nosokomial infektion orsakad av en Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) producerande Escherichia coli på en avdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad. Spridningen av bakterien troddes ske via patienters kontakt med personalens händer. Eftersom fem fall av de ESBL-producerande E. coli fanns i patienters sår, behövde sår från andra avdelningar undersökas. I Sverige behandlas patienter med sår på sjukhus samt i den kommunala hälso-och sjukvården. Syftet med denna studie var att undersöka, förbättra och utvärdera personalens hygienrutiner på sjukhusen och kommunernas vårdinrättningar. Dessutom gjordes en mikrobiologisk screening, inklusive undersökning av antibiotikaresistens, i patienternas sår vid dessa vårdinstanser.

  Studiens design var tvärsnitts pre- och postintervention. Datainsamlingen var utformat som naturalistisk observationsstudie med deltagande observatörer (sjuksköterskestudenter, kliniska handledare och två sjuksköterskor på varje avdelning). Studien utfördes vid två länssjukhus, tre regionalsjukhus och sex kommunala hälsoinrättningar i Sverige. Täckningsområdet var 370 000 invånare. Data från undersökningen år 2006 analyserades och presenterades i individuellt skriftliga rapporter till varje avdelning. De nationella bestämmelserna om grundläggande hygienförskrifter genomfördes 2007. En poster distribuerades till alla avdelningar och exponerades för patienter och besökare. På postern stod: ”Vi respekterar hygiensäkerheten genom att använda kortärmade arbetskläder; ha långt hår uppsatt; ha kortklippta, omålade naglar; inte använda klockor, armband eller ringar i vårdarbetet; desinficera händerna mellan varje patient och innan olika vårdprocedurer; Påminn oss gärna om vi glömmer oss!". År 2006 deltog 214 avdelningar, 2541 personal i en omvårdnadssituation och 218 personal vid sårbehandlingar. År 2008 deltog 221 avdelningar, 2339 personal i en omvårdnadssituation och 142 personal vid sårbehandlingar.

  Tillgången till arbetskläder och användning av plastförkläden ökade signifikant (från 39% till 62% respektive 53% till 75%). Personal med kort eller uppsatt hår minskade signifikant för kommunernas personal (från 94% till 88%). Personal som inte bar smycken ökade signifikant (från 53% till 69%), liksom den korrekta frånvaron av nagellack, påbyggnadsnaglar och infekterade nagelband (från 74% till 77%)). Användning av handskar ökade signifikant för all personal (från 83% till 89%). Frånvaro av smycken för personal som observerades under en sårbehandling ökade signifikant (från 75% till 89%). Användningen av handskar vid sårbehandling minskade signifikant (från 91% till 80%). Användningen av plastförkläde ökade signifikant (från 27% till 52%). I mikrobiologi studien deltog 394 patienter med 438 sår. Mest frekvent var gram-positiva kocker, som fanns i 458 (60%) av de 760 isolaten och 353 (81%) av såren. Två ESBL-producerande isolat upptäcktes, en Escherichia coli och en Enterobacter aerogenes.

  Resultaten tyder på att de kombinerade interventioner och den metod som användes med multidisciplinära team samt flera strategier, inklusive patientinvolvering, kan ha en positiv effekt på att fokusera hygienrutiner. Kunskap om bakteriefloran och dess antibiotikaresistens lokalgeografiskt och i olika sårtyper, är av betydelse när beslut om eventuell antibiotikabehandling ska fattas, därför bör monitoreringen kontinuerligt uppdateras.

 • 267.
  Axelsson, Carolina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Ulander, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Fallriskbedömning med Downton Fallrisk Index: studenter på sjuksköterskeprogrammet använder och utvärderar instrumentet i oktober 20082009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 268.
  Axelsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilsson, Annika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ohlsson, Anna-Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av mrsa bärande patienter2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mulitresistent staphylococcus aureus (MRSA) is a bacteria that is resistent against penicillin, this makes it difficulte to treat. MRSA causes woundinfections and other seriouse conditions. If MRSA establishes in an hospital environment it often spreads fast. Common ways of spreading MRSA is through direct or indirect contact. The nurse should work according to guidelines, apply hygienic routines and prevent the spread of infections. Aim: The aim of the literaturestudie was to illustrate factors that affects nurses care of patients carrying MRSA. Method: A literature study was carried out. Results: the study found four categories: knowledge, attitudes, guidelines and risk. They showed that nurses had to little knowledge about MRSA and the preventive routines that ought to be followed. If the nurse had knowledge she also had a positive attitude and was able to give same care to the patient carrying MRSA as to the ones that not carrying it. Conclusion: Knowledge, attitudes and guidelines about MRSA needs to be improved. This gives a better care of MRSA infected patients and decreases the infections risks for both medical personel and patients.

 • 269.
  Axelsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nedmar, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue: en litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Compassion fatigue är ett nytt begrepp och är en respons på stress som kan påverka sjuksköterskors hälsa och skapa svårigheter att ge en god vård.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av compassion fatigue.

  Metod: Denna litteraturöversikt grundades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes till ett nytt resultat och en ny helhet.

  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna involverade sig för mycket och kände stark ansvarskänsla för patienter. En påfrestande arbetsmiljö i kombination med svårigheter att hålla professionella gränser i patientkontakten, kan vara orsaken till att compassion fatigue uppstår. Compassion fatigue påverkade arbetslivet genom att sjuksköterskorna använde distansering till patienter och anhöriga för att undvika känslomässigt svåra situationer. Sjuksköterskor hade behov av organisatoriska förändringar för att inte drabbas av tillståndet. Compassion fatigue kan förebyggas och motverkas på individnivå genom att ha en hälsosam balans mellan yrkesliv och privatliv. För att minska risken att drabbas av compassion fatigue, är det viktigt med reflektion om sina tankar och känslor för att kunna bearbeta dem.

  Diskussion: Sjuksköterskor som känner stark ansvarskänsla och involverar sig för mycket i patientkontakten har en ökad risk att drabbas av tillståndet. Distansering är en osund strategi som sjuksköterskor använder för att bevara sin hälsa, men som sänker kvaliteten i omvårdnaden. Nyexaminerade sjuksköterskor löper större risk att drabbas av compassion fatigue. Genom att införa information och öka kunskapen om tillståndet redan på utbildningsnivå kan det skapa en medvetenhet och förbereda sjuksköterskestudenter inför det kommande arbetslivet. 

 • 270.
  Axelsson, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, H. Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Edén, Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Inequalities of quality of life in unemployed young adults: a population-based questionnaire study2007Ingår i: International Journal for Equity in Health, ISSN 1475-9276, E-ISSN 1475-9276, Vol. 6, s. 1-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: It is well known that unemployment is a great problem both to the exposed individual and to the whole society. Unemployment is reported as more common among young people compared to the general level of unemployment. Inequity in health status and lifesatisfaction is related to unemployment. The purpose of this population-based study was to describe QOL among unemployed young people compared to those who are not unemployed, and to analyse variables related to QOL for the respective groups.

  Methods: The sample consisted of 264 young unemployed individuals and 528 working or studying individuals as a reference group. They all received a questionnaire about civil status, educational level, immigration, employment status, self-reported health, self-esteem, social support, social network, spare time, dwelling, economy and personal characteristics. The response rate was 72%. The significance of differences between proportions was tested by Fisher's exact test or by χ2 test. Multivariate analysis was carried out by means of a logistic regression model.

  Results: Our results balance the predominant picture of youth unemployment as a principally negative experience. Although the unemployed reported lower levels of QOL than the reference group, a majority of unemployed young adults reported good QOL, and 24% even experienced higher QOL after being unemployed. Positive QOL related not only to good health, but also to high self-esteem, satisfaction with spare time and broad latitude for decision-making.

  Conclusion: Even if QOL is good among a majority of unemployed young adults, inequalities in QOL were demonstrated. To create more equity in health, individuals who report reduced subjective health, especially anxiety need extra attention and support. Efforts should aim at empowering unemployed young adults by identifying their concerns and resources, and by creating individual programmes in relation not only to education and work, but also to personal development.

 • 271.
  Axelsson, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Håkansson, Anders
  Department of Clinical Sciences, Malmö, Family Medicine, Lund University.
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Work ethics and general work attitudes in adolescents are related to quality of life, sense of coherence and subjective health: a Swedish questionnaire study2005Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 5, s. 103-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Working life is an important arena in most people's lives, and the working line concept is important for the development of welfare in a society. For young people, the period before permanent establishment in working life has become longer during the last two decades. Knowledge about attitudes towards work can help us to understand young people's transition to the labour market. Adolescents are the future workforce, so it seems especially important to notice their attitudes towards work, including attitudes towards the welfare system. The aim of this study was to describe and analyse upper secondary school students' work attitudes, and to explore factors related to these attitudes. METHODS: The sample consisted of 606 upper secondary school students. They all received a questionnaire including questions about quality of life (QOL), sense of coherence (SOC), subjective health and attitudes towards work. The response rate was 91%. A factor analysis established two dimensions of work attitudes. Multivariate analyses were carried out by means of logistic regression models. RESULTS: Work ethics (WE) and general work attitudes (GWA) were found to be two separate dimensions of attitudes towards work. Concerning WE the picture was similar regardless of gender or study programme. Males in theoretical programmes appeared to have more unfavourable GWA than others. Multivariate analyses revealed that good QOL, high SOC and good health were significantly related to positive WE, and high SOC was positively related to GWA. Being female was positively connected to WE and GWA, while studying on a practical programme was positively related to GWA only. Among those who received good parental support, GWA seemed more favourable. CONCLUSION: Assuming that attitudes towards work are important to the working line concept, this study points out positive factors of importance for the future welfare of the society. Individual factors such as female gender, good QOL, high SOC and good health as well as support from both parents, positive experience of school and work contacts related positively to attitudes towards work. Further planning and supportive work have to take these factors into account.

 • 272.
  Axelsson, Linn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jonskog Eriksson, Elinor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sambandet mellan parodontit och KOL2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk lungsjukdom. Sjukdomen är den fjärde vanligaste dödsorsaken och mer än 5 procent av den vuxna befolkningen i världen är drabbade.

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka sambandet mellan parodontit och KOL.

  Sökning efter material till litteraturstudien gjordes i den medicinska databasen PubMed där sökorden var: ”Chronic obstructive pulmonary disease” och ”Periodontal health or periodontal disease”. Resultatet är baserat på tolv vetenskapliga studier som har analyserats och granskats. Studierna har undersökt fickdjup, fästeförlust, plackindex, blödning vid sondering och benförlust. Tio studier jämförde en KOL-grupp med en frisk kontrollgrupp, en studie jämförde två KOL-grupper och en studie undersökte en KOL-grupp och en grupp med andra lungsjukdomar.

  Flertalet studier kom fram till att personer med KOL hade högre förekomst av fickdjup, fästeförlust, plackindex, blödning vid sondering och benförlust. Slutsatsen är att det fanns ett samband mellan parodontit och KOL och att rökning har en koppling mellan sjukdomarna.

   

 • 273.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Malmö University.
  Persson, Lena
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Höglund Nielsen, Birgitta
  Danmark.
  Living in the wake of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Long-Term Oxygen Therapy2016Ingår i: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, Vol. 6, s. 376-385Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the fourth leading cause of death in the world. COPD is a progressive disease that could lead to chronic hypoxemia, which requires treatment as domiciliary Long-Term Oxygen Therapy (LTOT). There is a need for increased knowledge about self-care strategies used by individuals living with COPD and LTOT. Objective: The aim was to explore experiences and self-care strategies in patients living with both COPD and LTOT. Sample: The sample consisted of five men and five women diagnosed with COPD being prescribed LTOT for more than one year. Method: Ten interviews were undertaken and analyzed for both manifest and latent content. Results: Living with COPD and LTOT was associated with experiences of guilt although there were doubts about what had caused the lung disease. Both the lung disease and the oxygen therapy had a negative impact on their self-image. Anxiety was expressed when thoughts about the remaining time occurred. There was a constant balance between diminishing abilities and increasing restrictions related to the lung disease and the therapy. In order to compensate for arising imbalance, self-care strategies had been initiated aimed at preserving the present state of health, enabling and facilitating physical activity and promoting a positive attitude. Conclusion: The current study suggests that individuals living with COPD and LTOT are encouraged to adopt self-care strategies directed towards maintaining stability with regard to the lung disease, the oxygen therapy, physical capability and emotional reactions.

 • 274.
  Axelsson, Philippe
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sånge, Catarina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad kan sjuksköterskan göra för att underlätta för vuxna personer med stickrädsla?: en litteraturstudie2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom vården är möten med vuxna patienter som känner obehag inför blodprovstagning eller rädsla vid situationer där stick är inblandat vanligt förekommande. Studier visar att det rör sig om cirka tio procent av den vuxna befolkningen som känner stickrädsla. Sjuksköterskan har därvid ett stort ansvar att hjälpa patienterna genom de ibland påfrestande situationer som kan uppstå på grund av stickrädslan. Syfte: Syftet var att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att underlätta för den vuxna patienten med stickrädsla vid sticksessioner. Metod: Studien är en litteraturstudie där resultatet baserats på kvantitativa och kvalitativa originalartiklar. Artiklarna har granskats, analyserats och sammanställts. Resultat: Resultatet visar att det finns olika sätt att underlätta för den stickrädda vuxna patienten. Det är möjligt genom att smärtlindra patienten, genom att miljön och den medicinska utrustningen är sådan att den kan minska stressen för den stickrädda vuxna patienten, samt genom kommunikation, där lyhördhet och respekt ingår, med patienten. Slutsats: Vårdpersonal som möter vuxna stickrädda patienter i samband med sticksessioner behöver ha kunskap om stickrädsla hos vuxna och redskap för att underlätta för dem och ge dem ett gott bemötande.

 • 275. Axelsson, Runo
  et al.
  Bihari Axelsson, Susanna
  Åhgren, Bengt
  Nordic School of Public Health.
  Utveckling av en hälsofrämjande primärvård på Hisingen: uppföljning och utvärdering 2007-20082008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 276. Axelsson, Runo
  et al.
  Bihari Axelsson, Susanna
  Åhgren, Bengt
  Nordic School of Public Health.
  Utvärdering av DELTA‐samverkan ur Hisingsbornas perspektiv: Utvärderingsrapport2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 277.
  Azawi, Rayan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kaminsky, Karla
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kost och munhygienvanor hos skiftarbetare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga kostvanor och munhygienvanor samt uppfattning av den egna munhälsan hos skiftarbetare. Studien har utförts som en kvantitativ tvärsnittsstudie med användning av enkät. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 100 skiftarbetare från industri- och vård- och omsorgssektorn i Skåne. Det insamlade materialet analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0. Resultatet av studien visade att skiftarbetarnas kostvanor påverkades negativt av skiftarbete genom ökat småätande, intag av sötad dryck och oregelbundna måltider på grund av varierande arbetstider.  När det gäller munhygienvanor påverkades inte tandborstningen på samma sätt, däremot rengöringen mellan tänderna utförs inte regelmässigt. Studiens slutsats visade att skiftarbetarna hade goda munhygienvanor när det gäller tandborstning och fluoranvändning dock med mindre regelbunden rengöring mellan tänderna. Kostvanorna var bristfälliga med ökat småätande och sötade drycker mellan måltiderna.

 • 278. Bachert, C
  et al.
  Van Bruaene, N
  Toskala, E
  Zhang, N
  Olze, H
  Scadding, G
  Van Drunen, C M
  Mullol, J
  Cardell, L
  Gevaert, P
  Van Zele, T
  Claeys, S
  Halldén, Christer
  Malmö University Hospital.
  Kostamo, K
  Foerster, U
  Kowalski, M
  Bieniek, K
  Olszewska-Ziaber, A
  Nizankowska-Mogilnicka, E
  Szczeklik, A
  Swierczynska, M
  Arcimowicz, M
  Lund, V
  Fokkens, W
  Zuberbier, T
  Akdis, C
  Canonica, G
  Van Cauwenberge, P
  Burney, P
  Bousquet, J
  Important research questions in allergy and related diseases: 3-chronic rhinosinusitis and nasal polyposis - a GALEN study2009Ingår i: Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, ISSN 0105-4538, E-ISSN 1398-9995, Vol. 64, nr 4, s. 520-533Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Chronic rhinosinusitis is one of the most common health care challenges, with significant direct medical costs and severe impact on lower airway disease and general health outcomes. The diagnosis of chronic rhinosinusitis (CRS) currently is based on clinical signs, nasal endoscopy and CT scanning, and therapeutic recommendations are focussing on 2 classes of drugs, corticosteroids and antibiotics. A better understanding of the pathogenesis and the factors amplifying mucosal inflammation therefore seems to be crucial for the development of new diagnostic and therapeutic tools. In an effort to extend knowledge in this area, the WP 2.7.2 of the GA(2)LEN network of excellence currently collects data and samples of 1000 CRS patients and 250 control subjects. The main objective of this project is to characterize patients with upper airway disease on the basis of clinical parameters, infectious agents, inflammatory mechanisms and remodeling processes. This collaborative research will result in better knowledge on patient phenotypes, pathomechanisms, and subtypes in chronic rhinosinusitis. This review summarizes the state of the art on chronic rhinosinusitis and nasal polyposis in different aspects of the disease. It defines potential gaps in the current research, and points to future research perspectives and targets.

 • 279. Badersten, Anita
  et al.
  Birkhed, D
  Lundgren, T
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Tandhälsovård1986 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 280.
  Baeshen, H.A.
  et al.
  Department of Cariology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg.
  Kjellberg, H.
  Department of Orthodontics, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg.
  Lingström, Peter
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Birkhed, Dowen
  Department of Cariology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg.
  Uptake and release of fluoride from fluoride-impregnated chewing sticks (miswaks) in vitro and in vivo2008Ingår i: Caries Research, ISSN 0008-6568, E-ISSN 1421-976X, Vol. 42, nr 5, s. 363-368Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose was to investigate the uptake and release of fluoride (F) from F-impregnated chewing sticks (miswaks). In the first series, 3-cm-long pieces were impregnated in 1, 2, 3 and 4% NaF solutions for 3 h, 1 day and 3 days (10 pieces/test). There was a dose-response effect with respect to both impregnation time and the concentration of the F solution. In the second and third series, totally 40 miswak pieces were impregnated in 3% NaF for 1 day and 3 days; the outer layer (bark) was separated from the inner spongy part (pulp) and analyzed separately. F was released from both parts, but somewhat more was released from the bark than from the pulp; a plateau was reached at around 30 min. In vivo, 9 healthy subjects used three products for 2 min in a crossover design: (1) a miswak impregnated in 3% NaF for 1 day, (2) a miswak impregnated in 3% NaF for 3 days, and (3) 1 g of F toothpaste (containing 1,450 ppm F as NaF) on a toothbrush. The highest F concentration at the approximal area was obtained after using the miswak impregnated in 3% NaF for 3 days compared with the other products (p < 0.05 or p < 0.01). To conclude, NaF-impregnated miswaks produced a rapid release of F in vitro as well as in vivo and may be an interesting vehicle for home care use for caries prevention in countries where they are used regularly.

 • 281.
  Bak, Søren Alex
  et al.
  Eurofins Denmark A/S, Environment, Vejen.
  Hansen, Martin
  Department of Civil & Environmental Engineering, Stanford University.
  Pedersen, Kenneth Munk
  Halling-Sørensen, Bent
  Björklund, Erland
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Plattformen för molekylär analys. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön MoLab.
  Quantification of four ionophores in soil, sediment and manure using pressurised liquid extraction2013Ingår i: Journal of Chromatography A, ISSN 0021-9673, E-ISSN 1873-3778, Vol. 1307, nr September, s. 27-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A multi-residue pressurised liquid extraction (PLE) methodology has been established for the determination of the four ionophores: lasalocid, monensin, salinomycin and narasin in solid environmental matrices. The PLE methodology is combined with solid phase extraction as clean-up using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry applying electrospray ionisation for detection. The samples were freeze-dried prior to extraction. The absolute recoveries for soil and sediment ranged from 71 to 123% (relative standard deviation (RSDs) below 16%) and in the range 94–133% (RSDs 9–35%) for poultry manure. The final method allowed for the detection of four ionophores down to a few hundred ng kg−1 in natural solid matrices with limit of quantifications (LOQs) being 0.96, 0.87, 0.98, and 0.64 μg kg−1 in soil for lasalocid, monensin, salinomycin, and narasin, respectively. Corresponding LOQs in sediment were 1.28, 1.34, 1.39, and 0.78 μg kg−1 for the respective ionophores, while in manure the LOQs were 0.98, 1.01, 1.45, and 1.01 μg kg−1.

 • 282.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Lund University.
  Forslind, Kristina
  Lund University.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Measuring person-centred care in nurse-led outpatient rheumatology clinics2018Ingår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 16, nr 2, s. 296-304Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Measurement of person-centred care (PCC) outcomes is underdeveloped owing to the complexity of the concept and lack of conceptual clarity. A framework conceptualizing outpatient PCC in rheumatology nurse-led clinics has therefore been suggested and operationalized into the PCC instrument for outpatient care in rheumatology (PCCoc/rheum).

  OBJECTIVE: The aim of the present study was to test the extent to which the PCCoc/rheum represents the underpinning conceptual outpatient PCC framework, and to assess its measurement properties as applied in nurse-led outpatient rheumatology clinics.

  METHODS: The 24-item PCCoc/rheum was administered to 343 persons with rheumatoid arthritis from six nurse-led outpatient rheumatology clinics. Its measurement properties were tested by Rasch measurement theory.

  RESULTS: Ninety-two per cent of individuals (n = 316) answered the PCCoc/rheum. Items successfully operationalized a quantitative continuum from lower to higher degrees of perceived PCC. Model fit was generally good, including lack of differential item functioning (DIF), and the PCCoc/rheum was able to separate individuals with a reliability of 0.88. The four response categories worked as intended, with the exception of one item. Item ordering provided general empirical support of a priori expectations, with the exception of three items that were omitted owing to multidimensionality, dysfunctional response categories and unexpected ordering. The 21-item PCCoc/rheum showed good accordance with the conceptual framework, improved fit, functioning response categories and no DIF, and its reliability was 0.86.

  CONCLUSION: We found general support for the appropriateness of the PCCoc/rheum as an outcome measure of patient-perceived PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics. While in need of further testing, the 21-item PCCoc/rheum has the potential to evaluate outpatient PCC from a patient perspective.

 • 283.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Lund University.
  Forslind, Kristina
  Lund University.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Samuelson, Karin
  Lund University.
  Svensson, Björn
  Lund University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Person-centred care in nurse-led outpatient rheumatology clinics: conceptualization and initial development of a measurement instrument2018Ingår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 16, nr 2, s. 287-295Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Person-centred care (PCC) is considered a key component of effective illness management and high-quality care. However, the PCC concept is underdeveloped in outpatient care. In rheumatology, PCC is considered an unmet need and its further development and evaluation is of high priority. The aim of the present study was to conceptualize and operationalize PCC, in order to develop an instrument for measuring patient-perceived PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics.

  METHODS: A conceptual outpatient PCC framework was developed, based on the experiences of people with rheumatoid arthritis (RA), person-centredness principles and existing PCC frameworks. The resulting framework was operationalized into the PCC instrument for outpatient care in rheumatology (PCCoc/rheum), which was tested for acceptability and content validity among 50 individuals with RA attending a nurse-led outpatient clinic.

  RESULTS: The conceptual framework focuses on the meeting between the person with RA and the nurse, and comprises five interrelated domains: social environment, personalization, shared decision-making, empowerment and communication. Operationalization of the domains into a pool of items generated a preliminary PCCoc/rheum version, which was completed in a mean (standard deviation) of 5.3 (2.5) min. Respondents found items easy to understand (77%) and relevant (93%). The Content Validity Index of the PCCoc/rheum was 0.94 (item level range, 0.87-1.0). About 80% of respondents considered some items redundant. Based on these results, the PCCoc/rheum was revised into a 24-item questionnaire.

  CONCLUSIONS: A conceptual outpatient PCC framework and a 24-item questionnaire intended to measure PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics were developed. The extent to which the questionnaire represents a measurement instrument remains to be tested.

 • 284.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Helsingborg Central Hospital.
  Forslind, Kristina
  Helsingborg Central Hospital.
  Samuelson, Karin
  Lund University.
  Svensson, Björn
  Lund University, Helsingborg.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Measuring person-centered care in nurse-led outpatient rheumatology clinics2018Ingår i: International Conference on Probabilistic Models for Measurement, 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Person-centered care (PCC) is a key component to effective illness management and high-quality care but conceptually underdeveloped in outpatient care settings for long-term disorders such as rheumatoid arthritis (RA), and there is a lack of instruments measuring patient perceived PCC.

  AIM: To conceptualize and operationalize outpatient PCC as a basis for measuring patient-perceived PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics.

  DESIGN: A conceptual outpatient PCC framework was developed based on theory and patient experiences.The resulting framework was operationalizedinto items that were tested regarding their accordancewith the theoretical framework and their measurement properties according to Rasch measurement theory (RMT) using the RUMM2030 software. 

  RESULTS: The conceptual framework comprised five intermingled domains (personalization, shared decision-making, empowerment, communication, and social environment) that were operationalized into a 24-item PCC instrument for outpatient care in rheumatology (PCCoc/rheum). RMT analyses found items to successfully map out a quantitative continuum from lower to higher PCC levels, with generally acceptable model fit and a reliability of 0.88. Three items exhibiting multidimensionality, dysfunctional response categories, and/or unexpected hierarchical ordering were omitted. The revised PCCoc/rheum showed good accordance with the conceptual framework, improved fit, functioning response categories, and no DIF; reliability was 0.86.

  SUMMARY AND IMPLICATIONS: We found support for the PCCoc/rheum as a conceptually based outcome measure of patient perceived PCC. Results implied minor theoretical reconsiderations, and related scale revisions improved theoretical and clinical clarity. While in need of further testing, the PCCoc/rheum has great potential as a measure of outpatient PCC from a patient perspective.

 • 285.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Lund University & Helsingborg Hospital.
  Samuelson, Karin
  Lund University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.
  Fridlund, Bengt
  Lund University & Jönköping University.
  Forslind, Kristina
  Helsingborg Hospital & Lund University.
  Svensson, Björn
  Lund University.
  Thomé, Bibbi
  Lund University.
  Living with persistent rheumatoid arthritis: a BARFOT study2016Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, nr 17-18, s. 2646-2656Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVE: To describe and understand the meaning of living with persistent rheumatoid arthritis.

  BACKGROUND: A considerable number of patients with rheumatoid arthritis live with an ongoing active and symptomatic illness despite access to potent antirheumatic treatment. There is, however, a lack of knowledge about the meaning of living with this severe long-term illness, defined as persistent rheumatoid arthritis.

  DESIGN: A descriptive design based on a hermeneutic phenomenological method was used.

  METHODS: Ten adults with persistent rheumatoid arthritis and at least five years disease duration were interviewed. The interviews were analysed according to van Manen's method.

  RESULTS: Living with persistent rheumatoid arthritis revealed four overall themes: an existence dominated by painful symptoms and treatment, radical changes and limitations in one's life, a continual struggle to cope with one's life and to master the illness, and a dependency on those who are close by and the world around. The lifeworld was affected to a varying extent and in various ways by the illness but also by the dependence on its treatment and care that was not experienced as sufficiently meeting needs in terms of security, access to and coordination of care as well as team and rehabilitation services.

  CONCLUSIONS: Persistent rheumatoid arthritis and its treatment entail a radical effect on the person's life and quality of life. Current ordinary rheumatology care does not seem to meet the individual needs of the person with persistent rheumatoid arthritis in an optimal way.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: A greater knowledge about and understanding of the person who lives with persistent rheumatoid arthritis is important for facilitating the development of care and the relief of suffering. A holistic alternative to conventional clinical practice, such as person-centred care, could be tested as an innovative model of care. Our findings might serve as material for educational and counselling purposes for healthcare professionals.

 • 286.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Samuelson, Karin
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Svensson, Björn
  Section of Rheumatology at the Institution of Clinical Science, Lund University.
  Fridlund, Bengt
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Hesselgard, Karin
  Corpporate office, Skåne Regional Council, Malmö.
  The experience of care at nurse-led rheumatology clinics2012Ingår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 10, nr 4, s. 202-211Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective To describe how people with rheumatoid arthritis (RA) experience the care provided by Swedish nurse-led rheumatology outpatient clinics. Methods Eighteen adult people with a diagnosis of RA who had had at least three documented contact sessions with a nurse-led clinic were interviewed. The interviews were analysed with qualitative content analysis. Results Care was expressed in three categories: social environment, professional approach and value-adding measures. A social environment including a warm encounter, a familial atmosphere and pleasant premises was desired and contributed to a positive experience of care. The nurses' professional approach was experienced as empathy, knowledge and skill, as well as support. The care was described as person centred and competent, as it was based on the individual's unique experience of his/her disease and needs. The nurses' specialist knowledge of rheumatology and rheumatology care was highly valued. The offered care represented added value for the participants, instilling security, trust, hope and confidence. It was perceived as facilitating daily life and creating positive emotions. The nurse-led clinics were reported to be easily accessible and provided continuity of the care. These features were presented as fundamental guarantees for health care safety. Conclusion The experiences emphasized the need for a holistic approach to care. In this process, the organization of care and the role and skills of the nurse should be focused on the individual's needs and perspectives. The social environment, professional approach and value-adding measures are particularly relevant for optimal care at nurse-led rheumatology outpatient clinics.

 • 287.
  Bala, V.
  et al.
  Lund University.
  Fridlund, B.
  Jönköping University.
  Forslind, K.
  Lund University.
  Svensson, B.
  Lund University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.
  Towards measurement of person-centered care outcomes in outpatient nurse-led clinics2017Ingår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 76, s. 1520-1520Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Person-centered care (PCC) is increasingly emphasized as a key component of effective illness management and of developing high quality of care. Despite considerable progress of PCC in many areas of care there is currently a gap and a need for means to assess PCC practice in outpatient care. In rheumatology, PCC is considered an unmet need and further development and evaluation of this approach to care is thus of high priority.

  Objectives To develop an instrument for measuring person-centered care from the perspective of the person with rheumatoid arthritis (RA) in nurse-led outpatient clinics.

  Methods A conceptual framework of PCC in the outpatient context and focusing on the meeting between the person with RA and the nurse and on the patient as an active care partner was undertaken. Based on this framework, qualitative interviews (1,2) and a literature review, a 35-item questionnaire was proposed and qualitatively tested regarding acceptability and content validity among 50 persons with RA attending a nurse-led outpatient clinic. Two versions of the questionnaire were tested: one using four response categories (0 = Totally disagree; 3 = Completely agree), and one using two response categories (0 = Disagree; 1 = Agree). Content validity was estimated by calculating Content Validity Index of the individual items (I-CVI) and of the overall instrument (S-CVI).

  Results Respondents found the items easy to understand (77%) and relevant (93%). Seventy-three percent of the respondents preferred the questionnaire version with four response categories. This version took a mean (SD) of 5.3 (2.5) minutes to complete. I-CVI values ranged from 0.87 to 1.00 and S-CVI was 0.94. About 80% of the respondents considered some items to be redundant. This resulted in a reduced 24-item draft questionnaire that yield a total score between 0–72.

  Conclusions A preliminary 24-item patient-reported PCC questionnaire was developed. Psychometric testing is needed for validation of this tool before implementation.

 • 288.
  Balaton Blom, Kim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Bildtgård, Alexandra
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Kroppbildsuppfattning och användning av sociala medier bland ungdomar.: En kvantitativ undersökning ur ett salutogent perspektiv.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies inledning ger en övergripande bild av att svenska ungdomar generellt skattar sin hälsa som hög, däremot skattas den psykosociala hälsan lägre vilken innefattas av att vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv och sin kropp omfattas av kroppsbildsuppfattningen. Sociala medier tar allt mer tid i anspråk och används i större utsträckning som ett kommunikationsmedel. Levnadsvanor, miljö och det tidiga livets villkor har en betydelse för individens hälsa. Denna studies syfte var att undersöka ungdomars kroppsbildsuppfattning och användande av sociala medier samt undersöka relationen mellan dem. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes. Enkäter användes som datainsamlingsmetod bland skånska elever i åk 1-3 på gymnasiet, där 249 elever besvarade enkäten. Resultatet visade att 33 procent av flickor hade högre kroppsuppfattning än pojkar (14%) och att 38 procent av pojkarna hade lägre kroppsuppfattning än flickorna (18%) (p=0,001). Flickor använder sociala medier i större utsträckning än pojkar. Sättet flickor och pojkar använde sociala medier på skiljde sig åt. Flickor hade fler olika roller på sociala medier än pojkar, samt pojkar spelade mer onlinspel än flickor. Konklusion: Eftersom pojkarna i denna studie hade lägre kroppsbildsuppfattning och spelade mer onlinespel än flickorna är det utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv lämpligt att studera pojkars kroppsbildsuppfattning i relation till onlinespelande. Därför bör ytterligare forskning med inriktning på pojkars kroppsbildsuppfattning bedrivas utifrån både en kvalitativ och kvantitativ metodaspekt, med ändamål att försöka förstå vilka faktorer som ligger till grund för deras kroppsbildsuppfattning. 

 • 289.
  Ballovarre, Eva
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Samtalet mellan distriktssköterskan och patienten med nyligen upptäckt essentiell hypertoni: En kvalitativ intervjustudie2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hypertoni relaterat till livsstilsfaktorer är ett ökande problem i Sverige och enligt gällande riktlinjer ska förändringar i livsstilen kopplat till dessa faktorer vara prioriterat i behandlingen av hypertoni. Distriktssköterskans arbete med dessa patienter innefattar att kontrollera blodtrycket och i samband med detta ge råd angående livsstilsförändringar som kan sänka detta. Syftet med studien var att beskriva samtalet med patienten med nyupptäckt essentiell hypertoni såsom det erfars av distriktssköterskan. Studien har en kvalitativ ansats och datamaterial samlades in med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju distriktssköterskor.. Analysen av datamaterialet gjordes med hjälp av manifest och latent innehållsanalys och resulterade i följande tre huvudkategorier: alternera mellan olika funktioner, skapa tillit i patientrelationen och anpassa samtalet till patientens behov. Resultatet visade att distriktssköterskorna i samtalet med patienten med hypertoni strävade efter att skapa en tillitsfull relation och i denna erbjuda livsstilsrelaterad omvårdnad.  Distriktssköterskan alternerade i samtalet mellan olika funktioner såsom att fungera som en katalysator och att framföra budskap. Hon arbetade för att se patientens behov. Ibland uppstod dilemman då distriktssköterskan fick prioritera mellan de ämnen som ansågs viktiga för livsstilsförändringar men som kunde anses kränkande för patienten och därmed riskera att skada relationen. Konklusionen av det framkomna resultatet var att samtalet och därmed omvårdnaden av patienten med hypertoni skiljde sig beroende på vilken distriktssköterska denne kom till.

 • 290.
  Barbu, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Dirland, Joy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Undersköterskors uppfattning om oral hälsa och munvård på cancerpatienter: en kvalitativ studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa undersköterskors uppfattning om oral hälsa ochmunvård som utförs på inneliggande cancerpatienter.En kvalitativ studie har tillämpats med en intervjuguide som underlag. Åtta informanterintervjuades i anslutning till deras arbetsplats och intervjuerna varade 10-20 minuter.För att analysera intervjumaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys.Resultatet redovisas utifrån temat ”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågtprioriterat”. Att hjälpa patienterna med den dagliga munhygienen, upplevde inteinformanterna som något obehagligt utan såg det som en självklar del i sin yrkesroll.Informanterna upplevde även att den orala hälsan inte prioriterade och att det var svårtatt utföra munvård när patienterna nekade hjälp.Studiens slutsats visar att informanterna uppfattar den orala hälsan som en viktig del förpatientens välbefinnande men att munvård inte är det första som prioriteras hoscancerpatienter.

 • 291.
  Barclay, C J
  et al.
  Australien.
  Widén, Cecilia
  Australien.
  Mellors, L J
  Australien.
  Initial mechanical efficiency of isolated cardiac muscle2003Ingår i: Journal of Experimental Biology, ISSN 0022-0949, E-ISSN 1477-9145, Vol. 206, nr Pt 16, s. 2725-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to determine whether the initial mechanical efficiency (ratio of work output to initial metabolic cost) of isolated cardiac muscle is over 60%, as has been reported previously, or whether it is approximately 30%, as suggested by an estimate based on the well-established net mechanical efficiency (ratio of work output to total, suprabasal energy cost) of 15%. Determination of initial efficiency required separation of the enthalpy output (i.e. heat + work) into initial and recovery components. The former corresponds to energy produced by reactions that use high-energy phosphates and the latter to energy produced in the regeneration of high-energy phosphates. The two components were separated mathematically. Experiments were performed in vitro (30 degrees C) using preparations dissected from rat left ventricular papillary muscles (N=13). Muscle work output and heat production were measured during a series of 40 contractions using a contraction protocol designed to mimic in vivo papillary muscle activity. Net mechanical efficiency was 13.3+/-0.7%. The total enthalpy output was 2.16 times greater than the initial enthalpy output, so that initial mechanical efficiency was 28.1+/-1.2%.

 • 292.
  Barieva, Philippa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Vi har olika förutsättningar och jag måste prioritera utefter hela min situation”: en intervjustudie om distriktssköterskornas upplevelser av arbetet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler svårt sjuka patienter får vård i hemmet. Områdesansvarig distriktssköterska i kommunal hemsjukvård ansvarar ensam för både omvårdnad och medicinska insatser kring patienten. En hög arbetsbelastning ökar risken för att göra fel när distriktssköterskan har ansvar för många patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskornas upplevelser av arbete inom kommunal hemsjukvård med omvårdnadsansvar för patienter i ordinärt boende. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes i studien. Genom ett strategiskt urval har 14 distriktssköterskor från fyra kommuner intervjuats. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: ”Arbetsglädje”, ”Stödjande resurser” och ” Upplevelser av svåra situationer”. Distriktssköterskornas upplevelse av arbetsglädje kunde relateras till patientkontakten, användandet av sin kompetens, allmänhetens förtroende, variation i arbetet, trivseln på arbetsplatsen och samarbetet med andra i vården.  Distriktssköterskornas kompetens, relation med patienten och anhöriga, teamarbete och arbete i grupp, samarbete med andra vårdenheter, stöd från ledningen, arbetsmiljö och hjälpmedel och administrativt arbete är stödjande resurs i distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskor i studien hade individuellt olika belastning i arbetet och förutsättningar till stödjande resurser i sitt arbete, därför upplevde de olika mycket arbetsglädje och upplevelser av svåra situationer såsom etiska dilemman, oförutsägbarhet, otillräcklighet, frustration och irritation. Slutsats: Fungerande stödjande resurs i distriktssköterskans arbete kan öka distriktssköterskornas upplevelse av arbetsglädje. Tillsammans med resurser och kontinuerlig kompetensutveckling finns förutsättningar för att uppleva arbetsglädje, vilket behövs för att uppfylla distriktssköterskornas skyldighet att ge bra vård till patienterna. Ytterligare forskning behövs inom området eftersom kommunal hemsjukvård är i ständig utveckling i alla kommuner och det är oklart vilket sätt som är bäst att bedriva den.

 • 293.
  Bashara, Haitham
  et al.
  Dublin Dental School and Hospital, Division of Restorative Dentistry and Periodontology.
  Wohlfahrt, Johan Caspar
  Department of Biomaterials, University of Oslo.
  Polyzois, Ioannis
  Dublin Dental School and Hospital, Division of Restorative Dentistry and Periodontology.
  Lyngstadaas, Staale Petter
  Department of Biomaterials, University of Oslo.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Claffey, Noel
  Dublin Dental School and Hospital, Division of Restorative Dentistry and Periodontology.
  The effect of permanent grafting materials on the preservation of the buccal bone plate after tooth extraction: an experimental study in the dog2012Ingår i: Clinical Oral Implants Research, ISSN 0905-7161, E-ISSN 1600-0501, Vol. 23, nr 8, s. 911-917Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of the present study was to evaluate the effects of a novel bone substitute system (Natix®), consisting of porous titanium granules (PTG) and a bovine-derived xenograft (Bio-Oss®), on hard tissue remodelling following their placement into fresh extraction sockets in dogs. Material and methods: Six modalities were tested; Natix® granules with and without a covering double-layered Bio Gide® membrane; Bio-Oss® with and without a covering double-layered Bio Gide® membrane; and a socket left empty with and without a covering double-layered Bio Gide® membrane. Linear measurements, indicative of buccal bone height loss, and an area measurement indicative of buccal bulk bone loss were made. The statistical analysis was based on the Latin Square design with two blocking factors (dog and site). Tukey's post hoc test was used to adjust for multiple comparisons. Results: Histological observation revealed that while bone formed around both the xenograft and the titanium particles, bone was also noted within titanium granules. Of the five modalities of ridge preservation techniques used in this study, no one technique proved to be superior. Conclusion: The titanium granules were observed to have promising osseoconductive properties.

 • 294.
  Bashir, Kifah
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Bengtsson, Yvonne
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Palliative care for pancreatic cancer - patients´ experiences2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  To receive a diagnosis of pancreatic cancer can lead to a tremendous change in a person’s life. Thoughts regarding death may cause a personal crisis which can have negative influences on the patient’s social, mental and spiritual state. Most people with pancreatic cancer are diagnosed in a late stage of the disease. Therefore, palliative care is often one of the options that are offered to patients. Moreover, to be able to provide patients with nursing care and tend to their needs, it is very important to see them as unique individuals. The purpose with the literature review was to illustrate the experiences of palliative nursing care of patients with pancreatic cancer. A systematic literature review of scientific articles was performed. The study showed that patients’ experiences of need for information, patients’ need for time, support and personal relations, patients’ experiences of hope as well as patients’ need for symptom control were of importance in palliative nursing care.

 • 295.
  Bashota, Dren
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Isenheim, Sascha
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur är det att vara patient på en akutmottagning?: en litteraturstudie baserad på patienters upplevelse2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor besöker akutmottagningen vid försämrat hälsotillstånd. Patienterna omhändertas genom triagering beroende på patienten tillstånd. På en akutmottagning arbetar olika vårdprofessioner med varandra i team. Ett möte utspelar sig då patienten kommer i kontakt med vårdpersonalen. Patienten kan känna sig i en utsatt position då kontakt etableras med sjukvården. Patienterna uttrycker sina upplevelser i mötet och beskriver sin vistelse relaterat till bemötandet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara patient på akutmottagningen inom den somatiska vården. Metod: Studien är en kvalitativ innehållsanalys bestående av 10 vetenskapliga artiklar. Vi använde oss utav Fribergs (2012) analysmetod. Resultat: Kommunikationens betydelse, väntetiden, att bli sedd, förtroendet för vårdpersonal och patientens delaktighet var faktorer som påverkade patientens upplevelser. Dessa kunde ge positiva eller negativa upplevelser för patienten. Kategorierna är oberoende av varandra och kan vara tillfredsställande även om någon av kategorierna brister. Slutsats: Studier visar att relevanta arbetsmodeller kan implementeras för att påverka patienternas återkommande besök genom förbättrat bemötande och kommunikation.

 • 296.
  Basic, Edita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Språk som hinder: kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och patienter som är immigranter med annat modersmål2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När omvårdnadspersonal möter patienter som är immigranter med ett annat modersmål så räcker inte språkkunskaperna alltid till. Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadspersonals upplevelser av att kommunicera med patienter som är immigranter med annat modersmål. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar genomfördes. Artiklarna granskades utifrån Röda Korsets Högskolas granskningsmall. Resultat: Utifrån det givna innehållet så sammanställdes resultaten under tre kategorier: Språkbarriären som hinder för vård, här uppmärksammas att ”språkbarriären” som uppstår i kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och patientkategorin immigranter, är ett hinder i vården. Språkbarriären som stressfaktor, häri betonas att språkbarriären kan ses som en stresskälla för omvårdnadspersonalen. Språkbarriären som kräver tillfälliga tolkar: ett behov och ett hinder, här presenteras de så kallade tillfälliga tolkarna, d.v.s. tvåspråkiga anställda eller patienternas anhöriga, detta kan både uppfattas som ett behov och hinder i kommunikationen. Slutsats: Socialstyrelsen betonar att vårdpersonal ska ge alla patienter bra vård och omsorg oavsett patientens modersmål. Strategierna för att bekämpa språkbarriärer bör vara specifika för olika yrkeskategorier. Behovet att anlita utbildade tolkar för att säkerställa en tillfredsställande kommunikation mellan vårdpersonal och immigranter är viktigt. För att bekämpa språkbarriärer krävs insatserna från forskare, beslutsfattare och vårdpersonal.  

 • 297.
  Bauden, Monika
  et al.
  Lund University.
  Tassidis, Helena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Ansari, Daniel
  Lund University.
  In vitro cytotoxicity evaluation of HDAC inhibitor Apicidin in pancreatic carcinoma cells subsequent time and dose dependent treatment2015Ingår i: Toxicology Letters, ISSN 0378-4274, E-ISSN 1879-3169, Vol. 236, nr 1, s. 8-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Apicidin is a potent histone deacetylase inhibitor (HDACI) that selectively binds to histone deacetylases (HDACs) class I and interferes with the deacetylation process, which results in modification of acetylation level of cellular proteins. The aim of the study was to investigate the potential time and dose dependent cytotoxicity of the test compound, Apicidin, in pancreatic cancer cells Capan-1 and Panc-1 as well as estimate maximal tolerable dose (MTD) of the test agent and determine EC50 using four complementary colorimetric cytotoxicity or viability assays. The cells were treated with increasing concentrations of Apicidin (0-5000nM) for 2, 4 and 6h (short term exposure) or 24, 48 and 72h (long term exposure) before conducting cytotoxic analyses with lactate dehydrogenase assay or viability analyses with sulforhodamine B (SRB), methyl tetrazolium (MTT) and crystal violet (CV) assays. In order to investigate whether Apicidin irreversibly affects the cells already during the short term exposure, the medium containing Apicidin was removed and replaced with fresh culturing medium after 6h of treatment. The cells were then incubated for additional 24, 48 or 72h before carrying out the analysis. The results obtained from cytotoxicity and viability assays indicated, that Apicidin was well tolerated by both cell lines at concentrations below 100nM at any given time point and at all applied concentrations during the short term (6h or less) treatment. Continuous prolonged term exposures (48h or greater) of the cells to Apicidin with concentration exceeding 100nM resulted in significantly increasing cytotoxicity and sustained significant loss of cell viability. Moreover, long term exposure of pancreatic cancer cells Capan-1 and Panc-1 to Apicidin concentrations exceeding 100nM showed an initial anti-proliferative effect before cytotoxicity onset. In summary, MTD was exposure time dependent and estimated to 100nM for long term treatment and to at least 5000nM for treatment not greater than 6h. EC50 concentration of Apicidin was established after long term treatment, however with some variation when comparing the different assays and cell lines. Results from this study may encourage reinvestigating the capacity of potent HDACI Apicidin as an attractive agent for interfering with the deacetylation process catalyzed by HDACs for potential pancreatic cancer intervention.

 • 298.
  Bauer, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Nilsson, Ulla
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Munhälsan hos äldre på ett serviceboende i Kristianstad - en munhälsobedömning samt en enkätstudie 2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The aim of our study was to examine the oral health status using an oral assessment guide, ROAG, among elderly people in a block of service. Another aim was to evaluate the elderlys perception of there own oral health using a questionnaire. The study were undertaken at a ward in Kristianstad, with 39 caretakers. 21 caretakers participated in the study. The assessment of the oral health status was done on the same individuals (n=21) who answered the questions in the questionnaire. The questions were read by the authors. The caretakers answered the questions, and the answers were noted by the authors. Problems with teeth and saliva were most common. Using the assessment guide showed that three caretakers had no problem with their oral health status, while ten had four or more problems. The majority experienced a few problems with their oral health. Mouth dryness were the most common experienced problem.

 • 299.
  Baumgartner, Stefan
  et al.
  University of Bern, Bern, Switzerland.
  Imfeld, Thomas
  University of Zürich, Zürich, Switzerland.
  Schicht, Olivier
  University of Zürich, Zürich, Switzerland.
  Rath, Christian
  University of Zürich, Zürich, Switzerland.
  Persson, Rigmor E
  University of Bern, Bern, Switzerland & University of Washington.
  Persson, G Rutger
  University of Bern, Bern, Switzerland & University of Washington.
  The impact of the stone age diet on gingival conditions in the absence of oral hygiene.2009Ingår i: Journal of Periodontology, ISSN 0022-3492, E-ISSN 1943-3670, Vol. 80, nr 5, s. 759-768Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The objective of this study was to assess the oral microbiota and clinical data in subjects without access to traditional oral hygiene methods and who ate a diet available in the Stone Age.

  METHODS: Ten subjects living in an environment replicating the Stone Age for 4 weeks were enrolled in this study. Bleeding on probing (BOP), gingival and plaque indices, and probing depth (PD) were assessed at baseline and at 4 weeks. Microbiologic samples were collected at the mesio-buccal subgingival aspects of all teeth and from the dorsum of the tongue and were processed by checkerboard DNA-DNA hybridization methods.

  RESULTS: No subject had periodontitis. Mean BOP decreased from 34.8% to 12.6% (P <0.001). Mean gingival index scores changed from 0.38 to 0.43 (not statistically significant) and mean plaque scores increased from 0.68 to 1.47 (P <0.001). PD at sites of subgingival sampling decreased (mean difference: 0.2 mm; P <0.001). At week 4, the total bacterial count was higher (P <0.001) for 24 of 74 species, including Bacteroides ureolyticus, Eikenella corrodens, Lactobacillus acidophilus, Capnocytophaga ochracea, Escherichia coli, Fusobacterium nucleatum naviforme, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Porphyromonas endodontalis, Staphylococcus aureus (two strains), Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosis, and Streptococcus mitis. Bacterial counts from tongue samples were higher at baseline (P <0.001) for 20 species, including Tannerella forsythia (previously T. forsythensis), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (previously Actinobacillus actinomycetemcomitans; serotype a), and Streptococcus spp.

  CONCLUSIONS: The experimental gingivitis protocol is not applicable if the diet (e.g., Stone Age) does not include refined sugars. Although plaque levels increased, BOP and PD decreased. Subgingival bacterial counts increased for several species not linked to periodontitis, whereas tongue bacterial samples decreased during the study period.

 • 300.
  Beck, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  An intervention applying a palliative care approach in residential care: influences on nurse assistants' work situation2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction

  Palliative care is an approach characterized by a holistic view of the person, which supports the individual for living with dignity and with the best possible level of wellbeing until the end of life. Those who, in practice, provide care in Swedish residential care facilities for older people (RCFs) are nurse assistants (NAs), a work group with limited education. They also often stand alone with difficult decisions with regards to the care provision, as the registered nurse has the role of consultant rather than leader. In an explorative qualitative study we found that NAs experienced that it was difficult to focus on relationship aspects in their work, as the main discourse in the residential care focused on tasks. Palliative care was described as something that was applied only during a short define phase i.e. last days of the residents’ life. These results were used as a basis for development of an intervention focus on a palliative care approach in RCFs. The intervention consisted of study circles with NAs, and workshops together with their leaders, focusing on improvement work.

  Aim

  To investigate how an intervention focusing on a palliative care approach in RCFs influenced the NAs and their work.

  Method

  Two quantitative studies, based on a questionnaire, including several measurements, that was answered pre-, and post- intervention and one qualitative study based on individual interviews after the intervention. A total of 75 nurse assistants participated in the intervention and answered the questionnaire at baseline and at two follow-ups, in comparison with 110 nurse assistants who served as controls. 

  Results

  The evaluation of the intervention showed that the NAs, after the intervention, had increased their focus on the residents’ situation and to a greater extent stated that they focused on the residents’ life stories and on aspects that brought meaning to their lives. The NAs also stated that they experienced less criticism from their superiors as well as from the residents after the intervention. However, the evaluation also showed that the NAs had a more negative view of the leadership, were more critical to the medical and the nursing care, and that their job satisfaction had decreased after the intervention. Interviews after the intervention showed that they, as a result of the intervention, had not only gained increased insight into their own significance in their encounter with residents and their relatives, but also an increased awareness of the needs of the residents and their relatives. The intervention also contributed to an increased openness in the workgroup. However, the nurse assistants also expressed frustration over barriers, primarily in the form of a lack of resources and limited leadership, standing in the way of the implementation of changes.

  Conclusion

  The results indicate that the NAs, through discussions and reflections over praxis in their ordinary work group, developed an increased awareness about, and focus on relationship aspects. However, in spite of the leaders’ involvement, the intervention was not sufficient for changing the organizational prerequisites for working in line with the palliative care approach. When implementing a palliative care approach in RCFs, more focus on support to the leaders in needed in order to maintain sustainable changes.

3456789 251 - 300 av 3074
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf