hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 984
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Dessner, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svensson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Allas rätt till lika bemötande i vården: en allmän litteraturöversikt om homosexuella personers upplevelser i vården2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Rättigheterna för homosexuella personer har på senare år förbättrats, men inom vården förekommer fortfarande heteronormativa antaganden.

  Syfte: Belysa homosexuella personers upplevelser av mötet med vården.

  Metod: Allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ karaktär analyserades.

  Resultat: Det framkom både positiva och negativa upplevelser i mötet med vården. Resultatet presenteras i de två huvudkategorierna ”Diskriminering och stigma” och ”Respekt”.

  Slutsats: För att fler ska få en positiv upplevelse i mötet med vården är det viktigt att som sjuksköterska vara öppen för olika familjekonstellationer och inte göra heteronormativa antaganden.

  Fulltekst (pdf)
  Allas rätt till lika bemötande i vården
 • 252.
  Dickerboom, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Larsson, Madelene
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Urininkontinens: Åtgärder vid urininkontinens hos kvinnor över 65 år2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens är ett hälsoproblem som har stor påverkan på det känslomässiga välbefinnandet. Risken att drabbas av problem med urininkontinens ökar med stigande ålder. Urininkontinens innebär ofta ytterligare betydande grad av vårdtyngd för de personalgrupper som vårdar dessa patienter. Det är sjuksköterskans ansvar att utreda och förskriva inkontinenshjälpmedel, därför behöver hon ha kunskaper om olika utrednings-, omvårdnads- och behandlingsalternativ som finns. Syftet var att belysa vilka åtgärder som kan användas för att hantera omvårdnaden av kvinnor över 65 år med urininkontinens, samt resultatet av åtgärderna. Metod: En litteraturstudie gjordes där totalt 16 vetenskapliga artiklar inkluderades. Resultatet visade åtgärder som delades in i sex kategorier; "personalutbildning", "patientinformation", "utredning och bedömning", "fysisk träning", "beteendeträning" och "inkontinenshjälpmedel". Diskussion: Största hindret för att minska urinläckaget är brist på kunskap och engagemang hos patienter och personal. Med små, enkla medel som motion, fasta toalettider och minskat vätskeintag kan urinläckaget och även användandet av blöjor minska, i både antal och storlek. Slutsats: Det finns åtgärder att göra innan blöjor förskrivs. Samtliga åtgärder gjorde att urinläckaget minskade.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253.
  Dillenz, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Westrup, Emil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hur patienter som drabbats av strokeupplever ätsvårigheter2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att belysa strokedrabbade patienters upplevelser avätsvårigheter. Bakgrund: Varje år insjuknar ca 33 000 personer i stroke i Sverige. Omkring hälften av dessa upplever ätsvårigheter. Ätsvårigheter definieras som svårigheter som, ensamma eller tillsammans, inverkar negativt på förberedelsen och intagandet av mat och dryck. Metod: Detta är en litteraturstudie med artiklar hämtade från tre olika databaser: PsycInfo, Cinahl och Pubmed. Analysen av artiklarna gjordes genom att hitta textinnehåll i artiklarna som svarar mot syftet i denna studie. Dessa har format kategorier som redovisas i resultatet. Resultat: Fyra kategorier av upplevelser framkom: Ny tugg- och sväljproblematik, Försämrad matupplevelse och ork, Rädsla för att inte kunna kontrollera födointaget och Skam för sitt bordsskick. Slutsats: Sjuksköterskan kan med hjälp av metoder för bedömning av patientens ätsvårigheter hjälpa patienten att undvika negativa upplevelser. Om patienter känner skam och döljersina ätsvårigheter kan detta leda till att de inte orkar fullfölja en måltid. Det i sin tur kan leda till ett försämrat födointag och ett förvärrat hälsotillstånd. Med ett förhållningssätt till patientens individuella upplevelse av skam och rädsla kan sjuksköterskan försöka få patienten att sätta ord på hur han/hon känner sig och på så sätt förbättra ätsvårigheterna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254.
  Dina, Fikrije
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson Porsebäck, Carina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Anhöriga till strokedrabbade: deras behov av information och stöd: en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då en person drabbas av stroke blir han/hon beroende av hjälp och då känner anhöriga att de ofrivilligt får ansvaret att vårda sin familjemedlem. För de anhöriga är det oftast en ny okänd värld som öppnar sig och deras informationsbehov är stort. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva det behov av information och stöd som anhöriga till de som drabbats av stroke har. Metod: En litteraturstudie där 17 vetenskapliga artiklar granskades och en innehållsanalys gjordes enl. Forsberg och Wengström. Resultat: Studiens resultat presenteras med tre huvudkategorier: Upplevelsen av att vara anhörigvårdare; Anhörigas behov av information och stöd; Faktorer hos anhöriga som påverkar flödet av information. De flesta anhöriga ansåg att de inte fick tillräcklig och adekvat information under tiden deras familjemedlem vårdades på sjukhus. Detta kunde medföra osäkerhet och rädsla hos många anhöriga. Slutsats: Det är av stor betydelse att vårdpersonalen ger de strokedrabbades anhöriga individuellt anpassad information och stöd eftersom de förväntas bli deras informella vårdare efter utskrivning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Dina, Fikrije
  et al.
  Kristianstads kommun.
  Pajalic, Zada
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  How school nurses experience their work with schoolchildren who have mental illnes: a qualitative study in a Swedish context2014Inngår i: Global Journal of Health Science, ISSN 1916-9736, E-ISSN 1916-9744, Vol. 6, nr 4, s. 34110-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Reports from research have shown that mental illness has increased dramatically in recent years and is currently one of the biggest problems among Swedish children and adolescents.

  Aim: The aim of this study was to describe how Swedish school nurses experience their work with schoolchildren who have mental illness

  Method: Data were gained by individual interviews with school nurses (n = 10) and were analyzed by using manifest qualitative content analysis.

  Results: The results of the study showed that school nurses used various tools when working with schoolchildren who have mental illness. The working tools were regular health talks, motivational interviewing, individual counseling, family counseling, creating trust, and affirming the child's confidence. 

  Conclusion: Results of the study demonstrate the need for further research on schoolchildren's experience of getting help and support from the school nurse. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Djulabic, Jasminka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lundahl, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sarman, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Copingstrategier som smärtlindring vid omläggning av brännsår: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år brännskadas cirka 23000 personer i Sverige så svårt att de kräver vård. Smärtan som följer behandlingen av skadan är oftast väldigt intensiv och påfrestande för patienten. Syfte: Att undersöka hur olika copingstrategier kan ha en smärtlindrande effekt vid såromläggning av brännskadade patienter. Metod: En litteraturstudie med ett systematiskt arbetssätt. Resultatet bygger på 17 vetenskapliga artiklar och en licentiatavhandling. Resultat: Avledning, avslappning och hanterbarhet visade sig vara de centrala fynden vid de olika copingstrategierna. Beroende på vilken strategi patienten använder sig av varierar tyngdpunkten mellan de olika fynden. Slutsats: Smärtintensitet, aktivering och hanterbarhet var viktiga faktorer som kan påverka copingförmågan och därmed smärtlindringen. För att kunna hjälpa patienter att bemästra sin situation på ett adekvat sätt är det viktigt för sjuksköterskor att bli medvetna om betydelsen av dessa faktorer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Dojcinovic, Tamara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Stjärnfeldt, Julia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på sjukhus under sitt första yrkesverksamma år2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Dolk, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karmeborn, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Närståendes behov vid palliativ vård i livets slutskede: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård är den vård som ges då patienten inte längre reagerar på botande behandling. Att vara närstående till någon som vårdas palliativt kan innebära påfrestningar som aldrig tidigare erfarits. Vilka behov de närstående har varierar beroende på vilken roll de för tillfället befinner sig i, antingen rollen som mottagare av vård eller rollen som givare av vård. Syfte: Syftet var att beskriva närståendes behov vid palliativ vård i livets slutskede, då patienten vårdas i hemmet. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på elva kritiskt granskade kvantitativa och kvalitativa artiklar. Data eftersöktes i databaserna Cinhal, PubMed och PsycINFO. Resultat: De behov som identifierats och beskrivs i resultatet är; delaktighet, information och kunskap, normalitet och kontinuitet i vardagen, stöd samt meningsfullhet. Slutsats: Alla närstående borde ges chans att få en så meningsfull sista tid som möjligt tillsammans med patienten. För att möjliggöra detta krävs att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, då tillfredställelsen av ett behov ofta är beroende av att även andra behov uppfylls.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Doward, Lynda C.
  et al.
  Galen Research, Manchester.
  Meads, David M.
  Galen Research, Manchester.
  Fisk, John
  Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.
  Twiss, James
  Galen Research, Manchester.
  Hagell, Peter
  Lund University.
  Oprandi, Nadia C.
  University of Verona.
  Grand'Maison, François
  Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec.
  Bhan, Virender
  Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia.
  Arbizu, Txomin
  University of Barcelona.
  Kohlmann, Thomas
  Greifswald University.
  Brassat, David
  Department of Neurology and INSERM U536, University of Toulouse.
  Eckert, Benjamin J.
  Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, New Jersey.
  McKenna, Stephen P.
  Galen Research, Manchester.
  International development of the Unidimensional Fatigue Impact Scale (U-FIS)2010Inngår i: Value in Health, ISSN 1098-3015, E-ISSN 1524-4733, Vol. 13, nr 4, s. 463-468Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The 22-item Unidimensional Fatigue Impact Scale (U-FIS) provides an index of the impact of fatigue on patients with multiple sclerosis (MS). The objective is to produce eight new language versions of the U-FIS: Canadian-English, Canadian-French, French, German, Italian, Spanish, Swedish, and US-English.

  METHODS: The U-FIS was translated via two translation panels. Cognitive debriefing interviews conducted with patients in each country assessed face and content validity. Scaling and psychometric properties were assessed via survey data with patients in each country completing the U-FIS, Nottingham Health Profile (NHP), and demographic questions.

  RESULTS: Cognitive debriefing interviews demonstrated U-FIS acceptability. Analysis of postal survey data showed all new language versions to be unidimensional. Reliability was high, with test-retest correlations and internal-consistency coefficients exceeding 0.85. Initial evidence of validity was provided by moderate to high correlations with NHP scales. The U-FIS was able to discriminate between groups based on employment status, perceived MS severity, and general health.

  CONCLUSION: The U-FIS is a practical new measure of the impact of fatigue. It was successfully adapted into eight new languages to broaden availability for researchers. Psychometric analyses indicated that the new language versions were unidimensional and reproducible with promising construct validity.

 • 260.
  Dunér, Anna
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Blomqvist, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Vårdkedjans aktörer och organisering2009Inngår i: Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling / [ed] Ehrenberg, Anna, Wallin, Lars, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 181-212Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 261.
  Dychawy-Rosner, Irena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Forskningscirklar för utveckling av närsjukvården i Bromölla kommun2007Inngår i: FoU-tidningen, nr 6, s. 11-Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 262.
  Dychawy-Rosner, Irena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Samtal om närsjukvården i Bromölla2007Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Dzanic, Jasmin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Swenson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskans förebyggande åtgärder avseende alkoholmissbruk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt World Health Organisations världshälsorapport bidrar alkohol till mer än 9% av sjukdomsorsakerna i Europa och vållar 1,8 miljoner dödsfall årligen i hela världen. Alkohol har alltid varit och är än idag ett av världens största samhälls- och sjukvårdsproblem. I Sverige är det mer än sex tusen personer som dör i alkoholrelaterade sjukdomar per år, vilket motsvarar lika många dödsfall som i tobaksrelaterade sjukdomar. Alkoholproblematiken tas därför upp i litteraturstudien. Syfte: Att beskriva vilka förebyggande åtgärder en sjuksköterska kan erbjuda personer för att de ska undvika att missbruka alkohol. Metod: Arbetet är en allmän litteraturstudie baserat på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Okunskap och dålig utbildning skapade en osäkerhet hos sjuksköterskan, vilket kunde resultera i att de inte vågade ingripa när de mötte personer som hade ett alkoholmissbruk. Tidigt ingripande hade enligt studier en viktig uppgift då det visade sig att en tidig intervention oftast förhindrade ett skadligt intag av alkohol i framtiden. Det viktigaste och kanske tuffaste steget för en sjuksköterska var att våga uppmärksamma skadligt alkoholintag hos en patient och att det helst skulle vara en rutin i sjuksköterskans arbete.

  Fulltekst (pdf)
  Alkohol
 • 264.
  Eckhoff, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Copingstrategier hos patienter med cancersjukdom2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cancer är en sjukdom som väcker många tankar och känslor. Tidigare värderingar och prioriteringar i livet ifrågasätts och omvärderas oftast av den som drabbats av cancer. En allvarlig sjukdom som cancer kan bidra till stress och påverka kroppen på flera sätt, försämrat immunförsvar är ett av dem. Coping är ett begrepp som innebär individens sätt att hantera en svår situation. Coping delas in i två huvudgrupper, emotionell- och problemfokuserad coping. Genom att öka sjuksköterskors förmåga att identifiera patienters copingstrategier, kan bemötandet och förmågan att förstå individen förhoppningsvis förbättras. Syftet med studien var att belysa copingstrategier hos patienter med cancersjukdom. En litteraturstudie som bygger på tjugo vetenskapliga artiklar, tolv kvalitativa och åtta kvantitativa studier. Resultatet visar att patienter med cancer hanterar sjukdomen på olika sätt. Genom att påverka det som är möjlig, försöka se utifrån ett positivt perspektiv men även strategier som innebar att se utifrån ett negativt perspektiv. Andra sätt att hanterasjukdomen var att ta fokus från sjukdomen och finna stöd i olika former. Copingstrategier har olika effekt beroende på individuella faktorer och under vilken tidsperiod de används. Strategier med negativ effekt kan ha allvarliga konsekvenser och bör därför vara viktiga för sjuksköterskor att identifiera. Genom att försöka hjälpa till bättre coping kan fysisk och psykisk skada minska, trots sjukdom.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 265.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Att arbeta inom vård och omsorg av äldre2004Inngår i: Att vara äldre: Man har ju sina krämpor / [ed] Blomqvist, K. & Edberg, A-K., Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 15-25Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 266.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att möta personer med demens2002Inngår i: Att möta personer med demens / [ed] Anna-Karin Edberg, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 13-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 267.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.
  Att möta personer med demens2011Inngår i: Att möta personer med demens / [ed] Anna-Karin Edberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 2, s. 19-33Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 268.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens (BPSD)2013Annet (Annet vitenskapelig)
 • 269.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Care for the caregivers2012Inngår i: Bridging the gap: god demensomsorg – et spørsmål om ledelse, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 270.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Individuellt anpassad omvårdnad2002Inngår i: Att möta personer med demens / [ed] Edberg, A-K, Lund: Studentlitteratur AB, 2002, 1Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 271.
  Edberg, Anna-Karin
  Vårdalsinstitutet.
  ”Jag önskar att jag kunde göra så mycket mer”2008Inngår i: Tidningen Äldreomsorg, ISSN 1403-7025, nr 5, s. 56-59Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 272.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Kognitiv svikt2014Inngår i: Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa / [ed] Edberg, Anna-Karin, Wijk, Helle, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 645-685Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 273.
  Edberg, Anna-Karin
  Lunds universitet.
  Minnessvårigheter och förvirringstillstånd2009Inngår i: Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa / [ed] Anna-Karin Edberg & Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 749-791Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 274.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nurses difficulties in dementia care2005Inngår i: Focus on quality of life/ dementia care, Stuttgart: Demenz support , 2005Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 275.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Nurses wellbeing: an important factor for high quality care in residential care facilities2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 276.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  När sinnena sviktar2017Inngår i: Omvårdnad & äldre / [ed] Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 239-248Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 277.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Palliativ vård till äldre personer inom kommunal vård och omsorg2012Inngår i: Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten, ISSN 2001-1164, nr 1, s. 11-13Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Palliativ vård ur ett kommunalt perspektiv2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 279.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Palliativ vård vid särskilt boende: svårigheter och möjligheter2013Annet (Annet vitenskapelig)
 • 280.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Personcentrerad omvårdnad2011Inngår i: Att möta personer med demens / [ed] Anna-Karin Edberg, Lund: Studentlitteratur, 2011, 2, s. 151-169Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 281.
  Edberg, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  På väg mot en personcentrerad demensvård2011Inngår i: Från äldreboende till medicinsk forskning / [ed] Frimurarstiftelsen, Stockholm: Konung Gustaf V:s och drottning Victorias frimurarestiftelse , 2011, 1Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 282.
  Edberg, Anna-Karin
  Vårdalsinstitutet.
  Ålder som kriterium för prioriteringar inom hälso- och sjukvård2007Inngår i: Vårdalnytt, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 283.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Department of Health Sciences, and the Vårdal Institute, Lund University.
  Bird, Mike
  NSW Greater Southern Area Health Service and National Australian University , Canberra, Australia.
  Richards, David A.
  Department of Health Sciences , University of York , United Kingdom.
  Woods, Robert
  School of Psychology, University of Wales Bangor , United Kingdom.
  Keeley, Philip
  School of Nursing, Midwifery and Social Work, The University of Manchester , United Kingdom.
  Davis-Quarrell, Vivienne
  School of Psychology, University of Wales Bangor , United Kingdom.
  Strain in nursing care of people with dementia: nurses' experience in Australia, Sweden and United Kingdom2008Inngår i: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 12, nr 2, s. 236-243Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  The aim of this study was to explore nurses' experience of strain in dementia care.

  METHOD:

  Focus groups were held with 35 nurses in Sweden, Australia and UK, who care for people with dementia. The discussions were tape-recorded and analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS:

  The nurses described the complexity of their situation and referred to environmental factors such as 'the system', community attitudes, other staff, residents' family members and also their own family. With regard to caring for people with dementia, three main sources of strain could be identified: Being unable to reach; Trying to protect; and Having to balance competing needs.

  CONCLUSION:

  The nurses' experience could be understood as a desire to do the best for the people in their care by trying to alleviate their suffering and enhance their quality of life. When they did not have the resources, opportunity or ability to do this, it caused strain.

 • 284.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Blomqvist, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Molander, Ulla
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Wijk, Helle
  Göteborgs universitet & Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Sund-Levander, Märta
  Linköpings Universitet.
  Ernsth Bravell, Marie
  Jönköping University.
  Vanliga symtom hos äldre2017Inngår i: Omvårdnad & äldre / [ed] Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 355-395Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 285.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Edfors, Ellinor
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nursing care for people with frontal-lobe dementia: difficulties and possibilities2008Inngår i: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 20, nr 2, s. 361-374Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Nursing care for people with dementia diseases affecting the frontal lobes places special demands on staff, but there is little information available about how best to tailor nursing care. The aim of this study was to describe nurses' experience of difficulties and possibilities in caring for people with dementia diseases with frontal-lobe dysfunction.METHOD: The study was carried out as a descriptive qualitative study. Data collected during interviews with nursing staff (n = 10) were analyzed using qualitative content analysis.RESULTS: The difficulties experienced were related to the patients' lack of inhibition and judgment, anxiety, agitation, reduced ability to deal with physical needs, egocentricity, imbalance between rest and activity and depressed mood. The possibilities were seen in relation to the nursing staff's professional encounters, characterized as being clear and consistent, a step ahead, flexible, calm and creating a positive atmosphere, close and trusting and being and doing things together. Continuous feedback and support were prerequisites for the engagement of the staff.CONCLUSION: Nursing care in this context involves ethical issues whereby the residents' integrity must be balanced against a safe and secure environment. Nursing care is a sensitive but also demanding task, where nurses' actions can reduce the negative effects of the disease. It is therefore important to support staff in nursing care so they are able to manage their work and reduce the risk of emotional exhaustion.

 • 286.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Edfors, Ellinor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Ericsson, E.
  Ernsth Bravell, M.
  Nobis, R.
  Wijk, H.
  Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre gör skillnad2013Inngår i: Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten, ISSN 2001-1164, nr 4, s. 33-36Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 287.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna.
  Friberg, Febe
  Universitetet i Stavanger.
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna.
  Wijk, Helle
  Göteborgs universitet.
  Öhlén, Joakim
  Ersta Sköndal högskola.
  Introduktion2013Inngår i: Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden / [ed] Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Friberg, Febe; Wallin, Lars; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim, Lund: Studentlitteratur, 2013, , s. 264s. 15-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 288.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Ehrenberg, AnnaHögskolan Dalarna.Friberg, FebeNorge.Wallin, LarsHögskolan Dalarna.Wijk, HelleGöteborgs universitet.Öhlén, JoakimErsta Sköndal högskola.
  Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna bok och webb är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Redan före sin publicering har Omvårdnad på avancerad nivå varit känd för många under det lekfulla arbetsnamnet Omvårdnadens höjder. Innehållet är två sammanflätade delar: en tryckt bokdel och en digital webbdel. Den senare är helt unik i sitt slag. Ett åttiotal forskande och/eller kliniskt verksamma sjuksköterskor har skapat en digital artikelsamling som beskriver tillämpningen av avancerad omvårdnad inom respektive specialistområde. Webbmaterialet innehåller även sammanfattande ljudklipp, frågor samt den tryckta boken i sin helhet så att den kan läsas på exempelvis iPad. Detta är det första bokverket i Sverige som beskriver huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå. Utgångspunkten är de sex kärnkompetenser som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården och som Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar bör utgöra en röd tråd med progression genom utbildningarnas nivåer:

  • Personcentrerad vård
  • Samverkan i team
  • Evidensbaserad vård
  • Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
  • Säker vård 
  • Informations- och kommunikationsteknologi

  Tillsammans bildar bok och webb ett gemensamt och mångfaldigt innehåll för specialistsjuksköterskeutbildningarna. Avsikten är att skapa en grund för dessa utbildningar och deras motsvarigheter där omvårdnad på avancerad nivå kan beskrivas och problematiseras. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

 • 289.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Lunds universitet.
  Ehrenberg, AnnaFriberg, FebeWallin, LarsWijk, HelleÖhlén, Joakim
  Omvårdnadens grunder: en specialutgåva för sjuksköterskor2010Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 290.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Elmståhl, Sölve
  Lunds universitet.
  Varför krävs ett  flervetenskapligt perspektiv på hälsa, vård och omsorg till äldre?2013Inngår i: Ä : en tidning för Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård : geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten, ISSN 2001-1164, nr 1, s. 32-34Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Ericsson, Iréne
  Jönköping University.
  Kognitiv förmåga och svikt2017Inngår i: Omvårdnad & äldre / [ed] Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 405-427Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 292.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Ericsson, Iréne
  Jönköping University.
  Gunnarsson, Evy
  Stockholms universitet.
  Psykisk ohälsa2017Inngår i: Omvårdnad & äldre / [ed] Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 433-455Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 293.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Ernsth Bravell, Marie
  Hälsohögskolan Jönköping.
  Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre2013Inngår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 110, nr 45, s. 1984-1986Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Personer som bor och vårdas på särskilt boende (säbo) har omfattande omvårdnadsbehov och ofta nedsatt kognitiv funktion, de är ofta multisjuka och har många olika läkemedel samtidigt.

  Om en god vårdkvalitet ska kunna garanteras, måste kompetensen bland vårdpersonalen höjas, framför allt avseende specifik geriatrisk kompetens.

  En betydande andel av de äldre som bor och vårdas på säbo avlider också där, trots att förutsättningarna för att ge en god palliativ vård vid livets slut är begränsade.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Moyle, Wendy
  Brisbane, Australien.
  Chan, Sally
  Singapore.
  The IPA complete guides to Behavioural and Psychological Symtoms of Dementia, BPSD: Nurses guide2012Bok (Annet vitenskapelig)
 • 295.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Törnquist, Agneta
  Stockholms universitet.
  Hasson, Henna
  Karolinska Institutet.
  Sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg2014Inngår i: Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling / [ed] Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 279-294Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 296.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Wijk, HelleGöteborgs universitet.
  Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa2014Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv. I boken har 33 svenska forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen, och andras, forskning inom respektive område. Flertalet författare är sjuksköterskor med doktorsexamen.

  Boken består dels av kapitel som fokuserar på hur man kan stärka patientens hälsa och välbefinnande, dels av kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär. De kapitel som fokuserar på hälsa och välbefinnande handlar exempelvis om hur man kan stödja delaktighet och känslan av sammanhang samt vikten av en god miljö för omvårdnadens genomförande. De kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär handlar exempelvis om sjuksköterskans bedömning och åtgärder, både generellt enligt omvårdnadsprocessens olika steg vid akuta situationer, men även vid olika vanligt förekommande symtom och tecken på ohälsa. Varje kapitel inleds med en övergripande beskrivning av området, orsaker till patientens besvär samt patientens upplevelse. Därefter följer en beskrivning av hur sjuksköterskan kan bedöma och hjälpa patienten med fokus på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder.

  Omvårdnadens grunder består av totalt tre publikationer utan inbördes ordning: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna. Instruktioner för hur man kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

 • 297.
  Edberg, Anna-Karin
  et al.
  Lunds universitet.
  Wijk, HelleSahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa2009Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 298.
  Edberg, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att vårda personer med substansberoende i somatiska vårdmiljöer: sjuksköterskans attityder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Substansberoende är ett växande folkhälsoproblem som kräver allt större resurser i dagens hälso- och sjukvård. Detta leder till att dagens sjuksköterskor möter personer med substansberoende i större utsträckning än tidigare. Sjuksköterskeutbildningen omfattar oftast inte kunskap om substansberoende och studier visar att bristande kunskap kan påverka personalens attityder till olika patientgrupper vilket i sin tur kan påverka både den givna vården och vårdmötet. Syfte: Syftet med studien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor kan ha till att vårda personer med substansberoende inom somatiska vårdmiljöer. Metod: Studien är en litteraturöversikt, som utifrån tidigare forskning, belyser sjuksköterskors attityder till att vårda personer med substansberoende. Översikten är baserad på sju vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar, som både kvalitetsgranskats och analyserats. Resultat: De artiklar vi fann pekade på en negativ attityd hos sjuksköterskor till att vårda personer med substansberoende i somatiska vårdmiljöer. De mest framträdande attityderna är att det är en krävande patientgrupp, och att det inte känns meningsfullt att vårda dem. Diskussion: För att kunna uppnå bättre vårdkvalitet och förbättra vårdmötet till patienter med substansberoende behövs det enligt resultatet en attitydförändring hos sjuksköterskor. Kunskap, erfarenhet och en känsla av mening i vårdandet av patientgruppen verkar vara viktigt och diskuteras enligt Antonovsky´s KASAM teori.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 299.
  Edbladh, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Johnsson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att leva med ALS: en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en neurologisk sjukdom som i Sverige drabbar cirka 200 personer varje år. Sjukdomen är progressiv och gör att den drabbade personen förlorar kroppsliga funktioner och avlider oftast inom fem år. Att arbeta med personer som har en dödlig sjukdom kräver inte bara kunskap om sjukdomen utan också om hur personer upplever att leva med sjukdomen. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med Amyotrofisk lateralskleros. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Analysen gjordes genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier presenterar upplevelserna av att leva med ALS. Dessa benämns En kropp i förändring, Relationer till andra påverkas, Hopp & hopplöshet, Kontroll & kontrollförlust samt Existensen utmanas. Slutsats: Personer som lever med ALS upplever ofta negativa känslor vilket påverkade deras livskvalitet i negativ riktning. Det uppmärksammades i mindre utsträckning även positiva känslor i samband med sjukdomen. För att kunna tillgodose en tillfredställande vård med grund i de individuella upplevelserna finns det behov av mer forskning inom ämnet. Genom mer kunskap om hur sjukdomen upplevs ökar förutsättningarna för personal att möta dem i deras individuella behov och därmed kan individens välbefinnande under sjukdomsförloppet öka.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Edfors, Ellinor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Nilsson, Gabriella
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Att vara nyanställd inom en allmänpsykiatrisk kliniks slutenvård: en kartläggning utifrån sjuksköterskors erfarenheter2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga sjuksköterskornas erfarenheter av att vara nyanställd inom en allmänpsykiatrisk kliniks slutenvård. Målet med kartläggningen var att den skulle kunna ligga till grund för utvecklingen av en handlingsplan som kan underlätta introduktionen för nyanställd personal. Studien genomfördes genom en modifierad form av Group Concept Mapping utifrån prompten ”Exempel på betydelsefulla erfarenheter av att vara nyanställd sjuksköterska på psykiatriska klinikens slutenvård är…”. I resultatet framkom följande betydelsefulla områden; introduktion, bemötande och arbetsklimat, ledning och organisation, information vid anställningsintervju, kunskaper specifika för psykiatri, rutiner och struktur, roller krav och förväntningar samt reflektion. Innehållet i samtliga områden ansågs vara lika betydelsefulla dock bör introduktionen utformas utifrån varje sjuksköterskas erfarenheter, kunskaper och individuella behov. Framträdande i resultatet var även betydelsen av en gynnsam miljö, som präglas av ett gott arbetsklimat, relevant stöd från kollegor och chefer, möjlighet till reflektion och att få vara ny på arbetsplatsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 of 984
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf