hkr.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 421
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Löfstedt, Emelie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Mårtensson, Elin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Det obekväma samtalet: en litteraturöversikt om sjuksköterskors kommunikation kring sexualitet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa som innefattar allt från kön och könsidentiteter till intimitet och reproduktion. Sexualitet i relation till hälsa, alltså sexuell hälsa, är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Enligt kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan kunna kommunicera med patienter med ett respektfullt och lyhört förhållningssätt. Denna kommunikation om sexualitet kan ske via PLISSIT-modellen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikation om sexualitet med patienter. Metod: En litteraturöversikt med mixad metod baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Databaserna Cinahl Complete och PubMed användes för att hämta artiklar. Granskning gjordes enligt Högskolan Kristianstads granskningsmall samt analyserades utifrån Fribergs (2017) analysmodell. Resultat: Resultatet grundas på fyra huvudfynd: Samtalet om sexualitet prioriteras inte, Kunskapen om sexualitet är bristande, Ingen vill ta på sig ansvaret att samtala om patienters sexualitet och När det klaffar blir det bra. Diskussion: Styrkor och svagheter med studien bedömdes utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Två fynd diskuteras från resultatet kring hur sjuksköterskors brist på kunskap kan drabba patienten samt det bristande nyttjandet av en arbetsmodell. Kunskap är en kvalifikation för att sjuksköterskor ska kunna kommunicera om sexualitet med patienter. Det är även en grundläggande faktor för att sjuksköterskor ska kunna känna en trygghet i sin profession. PLISSIT-modellen kan vara ett verktyg för sjuksköterskor att bedriva en personcentrerad vård. Detta kan i sin tur leda till en avdramatisering av sexualitet på en samhällsnivå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Malmgren, Jennie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Lindkvist, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Riskfaktorer som skapar arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor: en kvalitativ litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett vanligt problem i yrken med komplexa arbetsuppgifter. Arbetsrelaterad stress uppkommer när kraven på person är större än personens kunskapsområde. Det har visat sig att sjuksköterskor som ofta utför komplexa arbetsuppgifter har ca 4% högre sjukfrånvaro relaterat till stress och ca 70 % av sjuksköterskorna bekräftar att deras yrke är psykiskt krävande. Syfte: Syftet var att beskriva riskfaktorer som skapar arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor som arbetar inom den slutna vården. Metod: Allmän litteraturstudie vars resultat baseras på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Riskfaktorer för arbetsrelaterad stress var bland annat otillfredsställande relationer, brist på stöd, hög arbetsbelastning samt brister i organisation och styrning. Diskussion: Fynden visade att arbetsrelaterad stress är ett hot mot patientsäkerheten, att arbeta i en otydlig yrkesroll och brist på Känsla av sammanhang (KASAM). Fynden diskuterades utifrån sjuksköterskors etiska koder/andra etiska aspekter, Karasek och Theorells Krav, kontroll och stödmodell samt utifrån ett samhällsperspektiv. I relation till studiens syfte visade resultatet att riskfaktorerna upplevdes av sjuksköterskorna bidra till en negativ arbetsmiljö och kunde även ge upphov till en etisk och moralisk stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Maria, Kläfverud
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för samhällsvetenskap och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Förväntningar på barn och trygghetspersoner i samband med barnahusbesök2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målgruppen för barnahus är barn som misstänks ha varit utsatta för brott såsom barnmisshandel och sexuella övergrepp. Barn kan besöka barnahus tillsammans med sina föräldrar. Om vårdnadshavaren, eller någon närstående till denne, är misstänkt kan barn hämtas till förhör utan vårdnadshavares vetskap eller samtycke. Barnet följs då av en trygg person som barnet känner från exempelvis förskolan eller skolan. Studien inkluderar både besök med och utan föräldrar. Fokus här är på skeenden i samband barnahusbesök. Empirin består främst av intervjuer med barn, trygghetspersoner och föräldrar. När barn besöker barnahus finns olika förväntningar förknippade med olika platser och tidpunkter. Ibland kan förväntningarna vara motstridiga i förhållande till varandra, exempelvis huruvida barnet ska berätta eller inte. När barnet förflyttar sig till barnahus och inom barnahus förändras förväntningarna. Barnet ska först tillsammans med en känd och trygg vuxen följa med till barnahuset som kan vara en ny plats för barnet. Senare förväntas barnet ensamt följa med polisen för att aktivt bidra i ett polisförhör. Förväntningarna på den tilltänkte trygghetspersonen förändras då denne förflyttar sig från förskola/skola till barnahus. I vardagen kan denne ha mycket att säga till om angående hur barnets tillvaro ska te sig. När den tilltänkte trygghetspersonen följer med ett barn till barnahus förändras dennes roll och uppdrag, även i relation till barnet. Trygghetspersonen förväntas där följa med och förmedla trygghet till barnet. Vid sidan om barnet blir trygghetspersonen besökare på barnahuset. Om barnet inte bedöms vara i behov av omedelbart skydd återvänder barnet efter besöket till förskolan, skolan eller hem. När barn och trygghetspersoner återvänder efter barnahusbesök återgår vardagen till det vanliga.

 • 254.
  Mari-Louise, Trip
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Mélé, Akakpo
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Shared decision making (SDM): patienters upplevelse av delat beslutsfattande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. Det paternalistiska synsättet har gradvis gått över till en mer patientcentrerad vård, där patienten blir en del av vårdteamet. För att öka patientdelaktigheten och självbestämmande inom dagens vård, rekommenderas sjukvårdspersonalen att arbeta efter SDM-modellen, en modell som ska hjälpa både patient och sjukvårdspersonal att tillsammans komma fram till de olika beslut som ska tas i olika vårdsituationer. Syfte:  Att beskriva patienters upplevelser av Shared decision making inom den somatiska vården. Metod: En allmän litteraturöversikt med beskrivande sammanställning, baserad på sju stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Patienternas upplevelse av SDM-modellen delades in i tre huvudkategorier med två underkategorier. Resultatet visar vikten av att som patient få information på ett språk som är begripligt för att kunna agera beslutsfattare. Men även att som patient känna tillit till sjukvårdspersonal samt att känna sig respekterad och uppleva trygghet.

  Diskussion: Genom att sjukvårdspersonal arbetar med personcentrerad vård sätts fokus på patienten och ökar inte endast patientens delaktighet utan gör också att patientens autonomi respekteras. Det är sjukvårdspersonalens ansvar att delge patienter rätt information samt bjuda in till samtal för att öka patienters delaktighet i vårdsammanhanget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255. Marktorp, Caroline
  et al.
  Lindskov, Susanne
  Norberg, Erika
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, School of Health and Society. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Tenghagen Moberg, Carina
  Mat, medicin och sväljsvårigheter vid Parkinsons sjukdom2017Other (Other academic)
 • 256.
  Martinsson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Haak, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Petersson, Pia
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Health related resources among older persons that receive preventive home visits – implications for further recommendations on health promotion2019Conference paper (Refereed)
 • 257.
  Martinsson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Lunds universitet.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Peterson, Pia
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Haak, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Health related resources among older persons that receive preventive home visits: implications for further recommendations on health promotion2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the sustainable development goals for 2030 the emphasis is on health promotion to enable healthy lives and wellbeing for all. Health promotion from an individual perspective focus on enabling the person to take control and improve health, by focusing on positive health related resources. Health promotion can be applied to older persons during a preventive home visit (PHV). Most of the studies made on PHVs to older persons have focused on risk factors. Suggestions for improvement of the PHV would be to add recommendations that promote health related resources, not only look at risk factors. In order to develop health promotion for older persons there is a need for research about positive health related resources. Therefore this study aim for exploring health related resources that could be found among older persons that have received a PHV.

  Methods: A cross-sectional study design was used including older persons age ≥75 years old, living in their own homes, and that had received PHV. Data were collected during a period of nine months, in two municipalities in the south of Sweden. Questions covered wellbeing, nutrition, physical health, functional ability, housing and economy. Binary logistic regression was used to analyse data.

  Results: In total 625 older persons were included in the study, 55.4 % were women, mean age was 80.6 (standard deviation 2.2 years). Preliminary results indicate that following factors are significantly associated with good general health (adjusting for age and gender): being able to do things that make one feel valuable, satisfied with existence, physically active several times per week, having no physical problems to participate in social activities, not feeling sad, not having reduced energy and not having reduced endurance.

  Conclusion: This results indicate that it can be of importance to pay attention to some specific health related resources when giving health promotion advices during the PHV.  

 • 258.
  Meholli, Florina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Rawi, Anbereen
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Upplevelser av cigarettrökning och uppfattning om dess påverkan på orala hälsan bland en grupp högskolestudenter: en kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur studenter som dagligen röker minst tio cigaretter upplever det egna tobaksbruket. Ett ytterligare syfte var att belysa studenternas uppfattning om cigarettrökningens påverkan på den orala hälsan. Material och metod: En empirisk studie med kvalitativ design tillämpades. Datamaterial samlades in genom intervjuer där åtta studenter från Högskolan Kristianstad deltog. Intervjuerna baserades på en intervjuguide på tolv frågor, som varade i cirka 10-15 minuter. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framgick att deltagarna upplevde lugnande och avslappnande känslor i samband med sin cigarettrökning. Dessa känslor framgick främst vid rökning under stressfulla situationer och var huvudanledningen till att deltagarna fortsatte röka. I samband med sin rökning upplevde majoriteten av deltagarna försämrad kondition och svårigheter att vara ifrån rökningen i fem timmar eller mer.  Studenternas uppfattningar om hur rökning påverkar oral hälsa var att det medförde främst gula tänder och dålig andedräkt. Slutsats: Studenterna hade en positiv syn på sin cigarettrökning där de upplevde främst avslappnande och lugnande känslor. Deras uppfattningar om rökningens effekter på orala hälsan var bristande där främst missfärgningar och dålig andedräkt framgick. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Mellhammar, Felicia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Thomasson, Elin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Vad blir det?: En kvantitativ undersökning om att ta reda på det ofödda barnets kön2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to this study is based on former research that has found that there is a difference in health between women and men. What this difference depends on is hard to determine and there is a discussion around if it’s the biological sex, what individuals are born to or if it’s the social sex, what individuals are shaped into by the culture. It has been found that a child’s identity can be shaped early, a type of socialization and former research shows different intensity on parents impact on children’s socialization. The purpose was to examined future parents attitudes to find out the unborn child’s sex. The method that was used was a questionnaire with both open and closed questions and then was a statistic analyze made, a total of 241 future parents from Sweden participated in the study. The result found that 75% of the participant wanted to find out the unborn child’s sex. The main reason to find out the sex was to prepare before the child’s arrival. The conclusion of this study shows that it’s not possible to make a conclusion about the unborn child’s future health can have a negative affect because the future parents finds out the unborn child’s sex, at the same time there is knowledge about that parents attitude to gender has an effect on the child. For a greater depth to understanding of which factors that impact to the will of finding out the child’s sex and if it can have an impact on the child, are there a need of further research in the field. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Muleya Munkombwe, Wisdom
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Nurses and non-pharmacological pain management in palliative care: A Qualitative study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the study was to explore the experiences and views of nurses on the use of non-pharmacological therapies of chronic pain management in palliative care patients.

  Background

  Non-pharmacological therapies have become increasingly popular because of limited effectiveness of pharmacological management of chronic pain. Therefore, nurses’ knowledge of non-pharmacological therapies is essential in palliative care.

  Design

  A qualitative exploratory research approach was used in the study to describe and clarify in-depth information about nurses’ experiences.

  Methods

  The study used semi-structured interviews involving 15 nurses who were purposefully sampled. Data was analysed through inductive content analysis.

  Results

  The results comprised four categories: Building and sustaining favourable therapeutic relationship: Experiences of nurses showed that creating conducive environment for nurse-patient engagement was vital in pain management. Recognising diversity of patient’s needs: The view was that non-pharmacological therapies worked better if patients were individualised. Incorporating significant others: Results revealed that nurses needed patient’s close friends, church, and family in patient’s pain management. Recognising existence of barriers: Barriers such as patient’s cooperation, nurses’ knowledge, and economic factors limited adequate non-pharmacological pain management.

  Conclusion

  Nurses view the use of non-pharmacological therapies of chronic pain management in palliative care patients as beneficial especially if nurse-related and patient-related barriers are addressed.Relevance to clinical practiceThe study holds the perspective that non-pharmacological therapies in palliative care require nurses to be versatile in managing chronic pain of their patients.

 • 261.
  Munkombwe, Wisdom Muleya
  et al.
  Zambia.
  Petersson, Kerstin
  Lunds universitet.
  Elgán, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Nurses' experiences of providing non-pharmacological pain management in palliative care: a qualitative study.2020In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 29, no 9-10, p. 1643-1652Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVES: To explore the experiences and views of nurses who provide non-pharmacological therapies for chronic pain management in palliative care.

  BACKGROUND: Nursing expertise in palliative care is essential in providing pain relief to patients with chronic diseases. Examinations of the use of non-pharmacological therapies for chronic pain management in palliative care have revealed what non-pharmacological therapies have been used, but there is insufficient knowledge regarding nurses' attitudes, views, and experiences regarding pain therapies in this context.

  DESIGN: A qualitative descriptive design was chosen.

  METHODS: Data were collected through individual interviews in a purposive sample with 15 nurses to ensure maximum variation. The data were analyzed using qualitative content analysis. This study aligns with the Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ) checklist.

  RESULTS: The analysis yielded four categories, as follows: "Building and sustaining favorable therapeutic relationships" involved the creation of trust and a solid relationship; in "recognizing the diversity of patients' needs," person-centered care is expressed as being vital for individualized non-pharmacological pain management; "incorporating significant others" describes how nurses can help to ease the patient's pain by identifying positive encounters with family members or friends; and in "recognizing the existence of barriers," nurses highlight vulnerable groups such as children, for whom nurses require special education to enable optimal non-pharmacologic pain management.

  CONCLUSION: The unique knowledge that nurses gain about the patient through the nurse-patient relationship is central and crucial for successful non-pharmacological pain management.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: This study emphasizes the need for nurses to get to know their patient and to be open and sensitive to patients' descriptions of their unique life situations, as this provides the necessary knowledge for optimal care and pain management. Nurses should be encouraged and given the opportunity to attend specialized training in palliative care and pain management.

 • 262.
  Musliu, Ermira
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Vasic, Snezana
  Kristianstad University, Faculty of Health Science. Kristianstad Univ, Fac Hlth Sci, S-29188 Kristianstad, Sweden..
  Clausson, Eva
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  School Nurses' experiences working with unaccompanied refugee children and adolescents: a qualitative study2019In: SAGE OPEN NURSING, ISSN 2377-9608, Vol. 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  School nurses are one of the first health-care professionals to meet unaccompanied refugee children and adolescents and therefore have an important impact on health outcomes. The aim of this study was to describe school nurses' experiences working with unaccompanied refugee children and adolescents. Semistructured interviews were conducted with school nurses (n = 14) who worked with unaccompanied refugee children and adolescents. The interviews were analyzed via qualitative content analysis. The results fell into three themes: (a) knowledge of trauma-informed care, (b) knowledge of intercultural nursing, and (c) importance of self-awareness. School nurses require the development of tailor-made skills that focus on crisis, trauma, and cultural awareness to meet the complex needs associated with working with unaccompanied refugee children and adolescents.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Musliu, Ermira
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Vasic, Snezana
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Clausson, Eva
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Unaccompanied refugee children and adolescents: school nurses' experiences2019Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Muthucumarana, Muditha
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science. Department of Allied Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayewardenepura.
  Samarasinghe, Kerstin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Elgán, Carina
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Family caregivers’ experience of providing informal care for stroke survivors2018Conference paper (Refereed)
 • 265.
  Muthucumarana, Muditha W.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Caring for stroke survivors: Experience of family caregivers in Sri Lanka2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stroke is a life changing event for both stroke survivor and the family caregiver. After the acute care at the hospital, the stroke survivors are discharged with many disabilities and the family members are supposed to take care of them at home and continue treatment and rehabilitation. The new role of ‘informal caregiver’ give rise many problems and difficulties for them and in order to identify those, exploring their experience on providing informal care was needed. An explorative descriptive study with qualitative approach was conducted with the participation of 10 family caregivers who were providing informal care to their stroke survivors treated at the stroke unit of the National hospital Sri Lanka. Data were collected through in-depth interviews. Qualitative analysis of data, resulted in an overriding theme; ‘Caring with love, against all odds’ along with four main categories ‘Life alterations’, ‘Lack of resources’, ‘Compassionate care’ and ‘Coping strategies’. Increased workload, physical problems and restricted social life were highlighted within the life alterations and knowledge and financial deficits were the resources family caregivers mainly lacked. Findings of the study emphasized the importance of further assessments and strategies to address burning issues of stroke family caregivers in order to promote the health and well-being of both stroke survivors and their families.

 • 266.
  Månsson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Teamarbete mellan distriktsjuksköterskan och ambulanssjuksköterskan vid akut omhändertagande inom primärvården2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Teamarbete vid akut omhändertagande mellan distriktssköterskan och ambulanssjuksköterskan inom primärvården avser en kort tid och snabba och korrekta beslut om vård och behandling är viktigt, för att inte mista värdefull tid eller information som kan spela roll för patientens vidare vård och hälsotillstånd. Brister i teamarbete kan leda till medicinska fel, skada kommunikationen och samarbetet mellan teammedlemmarna. Det kan leda till att patienten inte får den professionella vård patienten har rätt till.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka teamarbete mellan distriktssköterskan och ambulanssjuksköterskan vid akut omhändertagande inom primärvården.

  Metod: Webbaserad enkätstudie genomfördes i Södra Sverige med kvantitativ ansats där 168 distriktssköterskor och ambulanssjuksköterskor ingick.

  Resultat: Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan professionerna avseende teamarbete. Distriktssköterskor var mer nöjda med kommunikationen och överrapporteringen jämfört med ambulanssjuksköterskor. Ambulanssjuksköterskor var mer nöjda med samarbetet i teamet jämfört med distriktssköterskor.

  Slutsats: För att kunna möta patientens omvårdnadsbehov, stärka patientsäkerheten och förbättra resultaten för patienten behöver samarbetet och kommunikationen mellan teammedlemmarna fungera. Ett bra teamarbete innebär att medlemmarna används mer effektivt för att skapa en helhetssyn kring patienten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Naiken, Sandiren
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  The effect of mindfulness-based interventions on the health-related quality of life in the elderly: a meta-analysis2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Old age is often accompanied by declining health and reduced health-related quality of life (HRQoL). Mindfulness-based interventions (MBI) have been proposed as a non-pharmacological alternative to improve HRQoL in the elderly (>60 years old). There are a few randomised controlled trials (RCTs) in the literature which have examined the effects of MBI on HRQoL in old people. So, it has become essential to perform a meta-analysis to improve our understanding of how MBI could affect HRQoL in old-aged persons. A comprehensive literature search was done, and after applying the inclusion/exclusion criteria which were the selection of RCTs that investigated the effects of MBI sessions with a duration of 8 weeks or longer on HRQoL of the elderly, seven studies were selected. A meta-analysis was done with the results from these seven studies, and the unit of analysis for HRQoL outcomes was the Hedge's g. There were a total of 617 older adults with an average age of 73.8 years in the selected studies. A small improvement (g= 0.19, 95% CI= 0.02– 0.36) was found in HRQoL among the elderly in MBI groups compared to those in control groups. However, due to potential publication bias in this meta-analysis, the results reported here need to be carefully interpreted. The studies selected for this meta-analysis could not blind the participants to MBI, and this could represent a potential bias in their reported results. So, ways to estimate this bias need to be devised.

 • 268.
  Ng, Kwok
  et al.
  Finland.
  Tynjälä, Jorma
  Finland.
  Sigmundová, Dagmar
  Czech republic.
  Augustine, Lilly
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Sentenac, Mariane
  Frankrike.
  Rintala, Pauli
  Finland.
  Inchley, Jo
  England.
  Physical activity among adolescents with long-term Illnesses or disabilities in 15 European countries2017In: Adapted Physical Activity Quarterly, ISSN 0736-5829, E-ISSN 1543-2777, Vol. 34, no 4, p. 456-465Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physical activity (PA) is an important health-promoting behavior from which adolescents with long-term illnesses or disabilities (LTID) can benefit. It is important to monitor differences across countries in adherence with PA recommendations for health. The aim of this study was to compare PA levels among 15 European countries after disaggregating data by disability. Data from pupils (mean age = 13.6 years, SD = 1.64) participating in the 2013/2014 Health Behavior in School-aged Children study were analyzed to compare adolescents without LTID, with LTID, and with LTID that affects their participation (affected LTID). Logistic regression models adjusted for age and family affluence, stratified by gender and country group with PA recommendations for health as the outcome variable. With the data pooled, 15% (n = 9,372) of adolescents reported having LTID and 4% (n = 2,566) having affected LTID. Overall, fewer boys with LTID met PA recommendations for health than boys without LTID, although it was not statistically significant either at the national levels or for girls.

 • 269.
  Nielsen, M
  et al.
  Danmark.
  Maribo, T
  Danmark.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Melgaard, D
  Danmark.
  Associations between eating difficulties, nutritional status and activity of daily living in acute geriatric patients2018Conference paper (Other academic)
 • 270. Nielsen, M
  et al.
  Maribo, T
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Melgaard, D
  Associations between eating difficulties, nutritional status and activity of daily living in acute geriatric patients2018Conference paper (Refereed)
 • 271.
  Nielsen, Mie Marie
  et al.
  Danmark.
  Maribo, Thomas
  Danmark.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Melgaard, Dorte
  Danmark.
  Associations between eating difficulties, nutritional status and activity of daily living in acute geriatric patients2018In: Clinical Nutrition ESPEN, ISSN 2405-4577, Vol. 25, p. 95-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background & aims

  Eating difficulties, having a poor nutritional status, and low activity of daily living are all prevalent issues in the geriatric population. The aim of this study was to explore associations between patients' eating difficulties, their nutritional status and their activity of daily living in patients aged 60 years or older who were admitted to an acute geriatric unit.

  Methods

  A cross-sectional study was conducted between March and September 2016 at the geriatric department of North Denmark Regional Hospital, Hjørring. The inclusion criteria were: ≥ 60years old and hospitalized for a minimum of 24 h. The patients' eating difficulties were assessed using the Minimal Eating Observational Form (MEOF-II), including observations related to ingestion, deglutition and energy/appetite. Eating difficulties were determined on the basis of one or more components of the MEOF-II. Poor nutritional status was defined as an age-specific low body mass index (BMI), <20 kg/m2 if < 70 years, or <22 kg/m2 if ≥ 70 years. Activity of daily living was assessed using the Barthel-100 Index and defined as low (<50) or high (≥50).

  Results

  A total of 297 geriatric patients were included; the mean age was 83.0 (7.7) years and 56.2% of the patients were female. The prevalence of eating difficulties was 55%. Geriatric patients with eating difficulties had a risk increase of 155% of having poor nutritional status (p = 0.003). Geriatric patients with eating difficulties had a risk increase of 60% of having low activity of daily living (p < 0.001).

  Conclusions

  Eating difficulties were highly prevalent in geriatric patients and were associated with poor nutritional status and reduced activity of daily living. The identification of eating difficulties may be important for nutritional interventions and maintenance or improvement of activities of daily living in the geriatric population

 • 272.
  Nilsson, Helena
  et al.
  Specialisttandvården Region Halland .
  Berglund, Johan Sanmartin
  Blekinge Institute of Technology & Lund University.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Longitudinal evaluation of periodontitis and development of cognitive decline among older adults2018In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 45, no 10, p. 1142-1149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: to determine whether having periodontitis is associated with cognitive decline among older adults.

  MATERIAL AND METHODS: A prospective population study of older adults, Swedish National Study on Ageing and Care, (SNAC) provided repeated registrations of cognitive functions. Cognitive decline was defined as ≥ 3-points deterioration from a predetermined level at baseline, using the Mini-Mental State Examination (MMSE). Between 2001 and 2003, 715 individuals had a medical as well as a clinical and radiographic dental examination. The individuals were re-examined after 6 years. Periodontitis was defined as ≥ 4mm bone loss at ≥ 30% of tooth sites. Social variables were captured from questionnaires.

  RESULTS: The multivariate logistic regression analysis demonstrated a statistically significant association between prevalence of periodontitis and cognitive decline after adjustments of confounding factors of importance.

  CONCLUSIONS: A history of periodontitis may be of importance for cognitive functions among older adults. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 273.
  Nilsson, Helena
  et al.
  Halland hospital.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Lunds universitet & Blekinge tekniska högskola.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa. Irland, Blekinge tekniska högskola, USA, Kina.
  Longitudinal evaluation of periodontitis and tooth loss among older adults2019In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 46, p. 1041-1049Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To evaluate pattern of change in periodontal variables and tooth loss in a twelve-year follow-up study of older adults living in Sweden.

  METHODS: In a prospective population study of older adults, a clinical examination and radiographic dental examination were performed at baseline (2001-2003) and after 12 years (2013-2015). In 375 individuals, the number and proportion of sites with a distance ≥4 mm and ≥5 mm from cemento-enamel junction to the bone level, the number and proportion of teeth with pockets ≥5 mm and number of teeth lost were calculated. Dental caries was registered. Periodontitis was defined as having ≥2 sites with ≥5 mm distance from cemento-enamel junction to the marginal bone level and ≥1 tooth with pockets ≥5 mm.

  RESULTS: A diagnosis of periodontitis was evident in 39% of the individuals, and 23% of the individuals lost ≥3 teeth over the study period. The proportion of sites with ≥4 mm and ≥5 mm bone loss increased with age, while the proportion of teeth with pockets remained stable. Periodontitis was the strongest predictor for losing ≥3 teeth, OR 2.9 (p < .001) in the final model.

  CONCLUSIONS: Periodontitis is a risk factor for future tooth loss among older adults.

 • 274.
  Nilsson, Kerstin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Lunds universitet.
  When is work a cause of early retirement and are there any effective organizational measures to combat this?: a population-based study of perceived work environment and work-related disorders among employees in Sweden2020In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 20, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The ageing workforce has an impact on public health. The aim of this study was to evaluate work-related disorders, work tasks and measures associated with the possibility of working beyond 65 years of age or not.

  METHOD: The data comprised two sample surveys based on the Swedish population: the Survey of National Work-Related Health Disorders, and the National Work Environment Survey.

  RESULTS: A logistic regression analysis showed that an active systematic work environmental management in the workplace was a statistically significant association with whether individuals could work in their current occupation until 65 years of age (OR 1.7). The final multivariate model stated that whether individuals could work until 65 years was associated with bodily exhaustion after work, frequent feeling of the own work effort being insufficient at the end of the day, experience of the work as restricted and with a lack of freedom, working alone and at risk of unsafe or threatening situations, and generally feeling dissatisfied with the work tasks. Women-dominated workplaces were more highly associated with both male and female employees not being able to work until age 65 (OR 1.6).

  CONCLUSION: Deficiencies in the working environment seems to be a threat to the public health. An active systematic work environmental management in the workplace increases the possibility to extend the working life. Tools for managers, like the swAge-model, to easily perform active systematic work environmental controls could therefore be a possible way to decrease the risk of work injury as well as increase the possibility for a sustainable extended working life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Nilsson Lindström, Petra
  et al.
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Co-worker dialogue: a tool for health, personal development, and an empowering development culture in the workplace2018In: Society, health and vulnerability, E-ISSN 2002-1518, Vol. 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores managers' perspective on how co-worker dialogue [CWD] can foster co-worker health and personal development, and contribute to an empowering development culture in the workplace. The interview study was performed at a hospital in Sweden. Seventeen hospital managers participated. The managers, both men and women, worked in different areas, and a majority had 30-40 co-workers. To uncover underlying pattern phenomena in the interview data, a six-step inductive qualitative thematic analysis was conducted. The findings present three themes, each highlighting different prerequisites for CWD to function as a resource for the co-workers and the workplace: (1) Utility; (2) Content, and (3) Implementation. The study provides suggestions for and problems of practical implications from the findings. To make the findings useful in other organizations, practical implications are presented and discussed in the light of workplace health promotion [WHP]. The CWD is not focusing on performance the way traditional PA does. The CWD is therefore an important complement to PA in annual co-worker meetings, to also highlight the co-worker perspective. If managers realize the value of working with both PA and CWD, opportunities for health, personal development, and an empowering development culture are created.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Nilsson, Louise
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Eriksson, Evelina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  ”Instagramvänligt vet väl alla vad det är?”: en kvalitativ studie om unga kvinnors förändrade uppväxtvillkor genom sociala medier ur ett folkhälsoperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study’s background was based on the association between those who mainly used social media, young women between the ages of 16 and 25, were also the group that dominated in mental illness. Current research on why young women suffers from mental illness more than others is inadequate. Although, it is well-known that environments that young people integrates with growing up plays a significant role in youths mental health. Despite that young women spend at least 3 hours there daily, social media is not included as such environment. This motivated the study's purpose, to investigate young women's experiences about social media as an emerging environment in relation to their identity and health. Qualitative methodology enabled the collection of material through semistructured interviews in focus groups. The study found that young women perceive social media as an environment as realistic as any other environments they interact with growing up. The results of the study also describe the experiences of mental illness associated with social media, but that a high self-esteem serves as a protective factor. The conclusion explains whether there are determinants of health on social media, these should be considered as impactable provided they are discovered and documented. Therefore, future health work is proposed focusing on safe navigation for young people on social media. The conclusion demonstrates the importance of public health science research continuing in line with current social development, which in the study is understood to be digitized, in order not to lose valuable knowledge about what leads or interrupts courses against mental illness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Nilsson, Maria
  et al.
  Lund University.
  Jonasson, Stina
  Lund University.
  Lindholm, Beata
  Lund University.
  Hagell, Peter
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Iwarsson, Susanne
  Lund university.
  Walking difficulties is the main contributor to fear of falling in people with Parkinson’s disease2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Fear of falling is more common and pronounced in people with Parkinson’s disease than in controls. We conducted a series of studies that used multivariable regression analyses to identify explanatory factors of fear of falling in people with Parkinson’s disease. Three independent samples were used. The first study (n=154) was a postal survey study that used well-established self-rating scales. The second study replicated the first one by using a clinical sample (n=104) and added unexplored motor aspects (e.g., gait speed, functional balance performance) as well as global cognition. The third clinical study (n=241) included independent variables that focused on personal (e.g. general self-efficacy) and environmental factors as well as Parkinson-related disabilities. In all three studies, walking difficulties was the strongest explanatory (60–68%) factor. The results imply that walking difficulties in daily life should be the primary target in order to reduce fear of falling in people with Parkinson’s disease.

 • 278.
  Nivestam, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science. Lunds universitet.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet.
  Peterson, Pia
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Haak, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Factors associated with good health among older persons who received a preventive home visit: a cross-sectional study2020In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 20, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The ageing population is increasing worldwide, and this trend is bringing challenges both for the older person and for society. In order to meet the challenges a comprehensive approach is needed involving both health promotion and risk prevention. The preventive home visit is a public health intervention used around the world with the purpose of promoting health and preventing risk among older persons. However, most preventive home visits are focused on questions asking about risks. In order to strengthen the health promotion perspective during the preventive home visits, factors associated with good health need to be identified. The aim of this study was therefore to determine which factors were associated with good self-rated health among older persons who received preventive home visit.

  METHODS: This was a register study with a cross-sectional design, including older persons (≥75 years old), living in their own homes, and that had received preventive home visit. Data were collected during a period of 9 months, in two municipalities in the south of Sweden. A questionnaire covered mental, physical and lifestyle factors were used at home visit. Binary logistic regression was used to analyse the data.

  RESULTS: In total, 619 older persons were included in the study; 55.4% were women, and the mean age was 80.6 years (standard deviation 2.2 years). The following items were significantly associated with good health (after adjustment for age and gender): being able to do things that make one feel valuable, having no physical problems affecting participation in social activities, not feeling sad, not having reduced energy, and not having impaired endurance.

  CONCLUSIONS: The main conclusion of this study is that questions focusing on risks could be seen from a health promotion perspective and could thus be turned into assets with a positive impact on older persons' health. Furthermore, the mental and physical factors identified in the results as associated with good health have implications for the person's ability to feel valuable and participate in social activities. The results suggest that issues regarding both health promotion as well as risk prevention must be brought up during the preventive home visit.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Ny, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Khalaf, Atika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Maternal health care in a multiethnic setting with examples from Sweden, Scandinavia, and Europe2019In: Handbook of healthcare in the Arab World / [ed] Ismail Laher, Springer, 2019, p. 1-16Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Women immigrating with their children are a vulnerable group often exposed to ill health and a bad environment. In Europe, women from the Middle East have a complex situation, but immigrant women from low socioeconomic status backgrounds are at highest risk, also with regard to the perinatal period in life. In Sweden all women, independent of their immigrant status are offered free high-quality perinatal care performed by midwives free of charge and nearly 100% use this care, though differently than the nonmigrant population. Often care is sought late in pregnancy, and problems with regard to communication affects the situation as well as care-seeking patterns. However, experiences from families’ originating from the Middle East show their high trust in midwives in Sweden. This trust must be handled with care since it is a great challenge for the health-care organization in Sweden as well as in other countries to host large migrating population, reaching out and communicating in a satisfactory way.

 • 280.
  Nyström, Anne
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Petersson, Kerstin
  Lunds universitet.
  Janlöv, Ann-Christin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Being different but striving to seem normal: the lived experiences of people aged 50+ with ADHD.2020In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This qualitative study explored the day-to-day life of people aged 50+ diagnosed with ADHD. A phenomenological-hermeneutical method was chosen for the analysis. Two themes including sub-themes were revealed. The first theme, Being different and trying to handle my inner self, concerned emotional self-regulation, emotional resilience, social skills, and personal resource management. The second theme, Trying to adapt to fit in with people around me, concerned relationships, work, and personal finances. The comprehensive understanding was interpreted as Being different but striving to seem normal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Anhörig forskning: internationell militär insats2018In: Anhörigforskningen: Internationell Militär INsats / [ed] Invidzonen, 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Anhörigforskning Internationell Militär Insats Anhörigstöd Invidzonenn
 • 282.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Anhörigforskning  i Sverige: soldaten och dennes anhöriga i samband med internationella militära insatser2018In: Anhörigforskning / [ed] Försvarsmakten, Stockholm, 2018Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Barnahus ur socialsekreterares perspektiv2018In: Barn i Barnahus / [ed] Maria Kläfverud, http://www.nfbo.org/nfbo2018/, 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this part-study of the main study "Children in Barnahus", the perspective of the child welfare caseworker/social worker is explored. A total of 56 child welfare caseworkers in the Swedish Child Welfare Services (CWS) have participated in the study. Sweden has a service- and family-oriented social welfare system focused on providing early and preventive measures for families with children. The main orientation is collaboration with the child and the family, to offer support and focus on efforts on voluntary basis. The participating child welfare caseworkers talked about Barnahus primarily as a place for consultation, coordination and consultation. In the context of Barnahus the child welfare caseworkers’ main orientation was to prevent that the involvement of and the child’s visit in Barnahus, makes it more difficult for the CWS to approach and collaborate with the child’s family in further investigation and assessments of what is in the best interest of the child.  The extent of their own (CWS’s) reporting of cases to the police, was questioned in view of the drama that Barnahus visits can become for involved children and the child's family. Is it in the best interest of the child to primarily be summoned to Barnahus; become interviewed by policemen; to wait, too often for a long time, before the person on suspicion is heard and even longer until the case is brought further, if there will be any further proceedings at all. In very few cases is started prosecution.  The child welfare caseworkers saw their main task in Barnahus to assess the child's immediate need of protection by watching and listening in a co-hearing room with video connection to the child participating in the forensic interview with the policeman. In the study is recommended that a routine become introduced to offer every child after the police interview, a conversation of with the child’s own child welfare caseworker. Children in Sweden have legal right to be involved in matters concerning the child. Here it is about the child's need and best interest, and the child should become consulted in the assessments, if the child wants to and has the capacity for this. The child has also legal rights to be informed and have the opportunity to express a view of his/her own in what is going on and on plans. Important that the child welfare caseworkers pay attention to well-being of the child both immediately after the visit at Barnahus and later on. When  custodians are suspected of the crime, they are not invited to Barnahus together with their child. After being heard at Barnahus, special measures might have to be taken for protection of the child. If not, the child might anyhow might need recovery support after suddenly becoming summoned to Barnahus and/or in meeting their parents again if they haven’t been at Barnahus. In order to enable this, the CWS has to organize the social work so that the child welfare caseworker who meet the child at Barnahus also continues to support and be the child’s own child welfare caseworkers further on.

   

 • 284.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad.
  Barnens röster. Om förälders deltagande i internationella militära insatser: i barnens perspektiv2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2012–2017 har dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) bedrivits tillsammans med svenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. De har berättat om hur de lyckats få hemmafronten att fungera och upprätthålla levande relationer i dialogiskt samarbete och med hjälp av många samtal hemmavid och på distans. I studien berättade 25 barn i dialogiska samtalsintervjuer om att leva med en förälder som ska delta i, deltar och som deltagit i internationell militär insats och om vilka strategier de använde sig av. Dessutom berättade barnens föräldrar, och i förekommande fall syskon, om hur de uppfattade hur barnen påverkas och hanterar situationen liksom hur de själva berördes och agerade. Resultatet visar att för att en soldat som förälder ska kunna lämna sitt barn under en längre tid, som utlandstjänstgöring innebär, rekommenderas

  •  Att barnet kontinuerligt har tillgång till den andre föräldern eller annan anknytningsperson, och att denne tar emot och får stöd så att uppdraget som anknytningsperson kan fullgöras framgångsrikt.

  •  Att barnets föräldrar utvecklar föräldraskap som också kan överbrygga avstånd skapar närhet på distans mellan barn och föräldern som är iväg som soldat. Innebär relationsarbete för den hemmavarande föräldern med påminnelse om den frånvarande förälderns existens och kärlek, påminnelser om att denne är på jobbet. Hemmavarande kan behöva underlätta distanskommunikationen mellan barn – föräldern/soldaten.

  •  Att barns och familjers nätverk mobiliseras till stöd för barnet och dennes familj.

  •  Att ta del av utbudet i Försvarsmaktens anhörigstöd som främst har en förebyggande inriktning.

  •  Att vuxna på förskola och skola informeras om föräldern deltagande i insats.

  •  Att den militära föräldern besöker på skolan, eventuellt i uniform, och informerar barnets kamrater om militära insatser, kan fungera bra i vissa skolor och sammanhang och för vissa barn, men behöver noga övervägas i samråd med skola och i familjen beaktande vad besöket och informationen senare Rapport V Barnens röster och perspektiv. Erfarenhe ter av att ha förälder iväg på mission och föräldraskap vid deltagande i internationella militära insatser PhD Ann-Margreth E. Olssonkan skapa mellan barnen och särskilt för det berörda barnets skolsituation på gott och ont. Lyssna också på det egna barnet.

  •  Barnet kan vilja ha och eftersträva att förskola och skola ska vara ”fredade zoner” där barnet inte vill påminnas om att föräldern deltar i utlandsmission

  •  Att eget nätverk vid behov kan förstärkas genom att inte vara rädd för att involvera med samhälleliga resurser som BVC, förskola och skola, samt Försvarsmaktens anhörigstöd. Deltagande barnfamiljer visar stor kapacitet och resiliens. Föräldrarna har barnets bästa i fokus och håller sitt föräldraskap levande både hemmavid och på distans. Berörda barn vänder sig främst till den hemmavarande föräldern för stöd och samtal, men också äldre syskon och några utvalda vänner. De äldre barnen, tonårsbarnen, tar på sig mer ansvar i hemmet vilket de upplever som god förberedelse för eget självständigt liv. Utan föräldern som arbetar som soldat närvarande, blir familjelivet mer firare och nya rutiner växer fram. För att känslomässigt hantera frånvaron/förlusten av fadern iväg på insats, använder barnen huvudsakligen kognitiva strategier som ”att inte tänka på”, ”tänka bort”, ”tänka hela vägen igenom”, ”tänka på annat positivt” och råder andra barn att göra detsamma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Barns hälsa och delaktighet i barnavårdsutredningar i samband med Barn i Barnahus2018In: Barn i Barnahus / [ed] Maria Kläfverud, 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna delstudie av studien Barn i Barnahus har utforskats huruvida barns psykiska och fysiska hälsa utreds inom ramen för de BBIC-utredningar som socialsekreterarna genomför när barn misstänks vara utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp, samt barns delaktighet i de sociala utredningarna. I studien har 32 socialsekreterare individuellt intervjuats om utredningsarbetet i samband med att aktuellt barn besökt Barnahus. Texterna i 108 BBIC-utredningar har innehållsmässigt analyserats. Resultatet i studien visar att för deltagande socialsekreterare innebär samrådsmöten på Barnahuset handledning och konsultation. Läkares inrådan blir styrande. Den kunskap som finns inom hälso- och sjukvården om de barn som socialtjänsten utreder, efterfrågas och tas i allt större utsträckning med i de sociala utredningarna. Att barn förhörts på Barnahus omnämns inte alltid i utredningarna och mycket sällan något mer om besöket på Barnahus. Samtal med barnet har hållit i 75 % av de sociala utredningarna oftast av utredande socialsekreterare. Samtalet kan ha hållits av behandlare inom nyinsatt familjebehandling. Barnets inställning till vad som utredningen visar och föreslår, har noterats i 52 % av utredningarna.  Vidare forskning behövs som följer utvecklingen av socialtjänstens utredningar avseende barnets fysiska och psykiska hälsa också satt i relation till barnets sociala situation samt avseende barnets delaktighet när utredningsarbetet kombineras med behandlingsinsatser.

 • 286.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Different stories lived and told in different perspectives of primary family members: from within in a military deployment cycle including periods of leave at home2019In: Military families / [ed] Rene Moelker and Maron Andres, Lissabon, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Deployed family members meet different responses from within their families in context of deployments. In a dialogical participatory action research study involving Swedish soldiers and their families, 110 adults and 25 children narrated about their experiences of being or living with a deployed family member. In use of systemic and narrative ideas in combination with Appreciative Inquiry, the study focused on how soldiers and their families manage socially and relationally before, during and after deployments. Areas in focus were emerging interplay and communication; support needed, developed and used; solutions; recommendations to other families and different family members. Dialogical interviews were conducted with the whole participating family and/or some of the family members. Twenty-nine of the families (n=59) were followed before, during and after deployment. Twelve families were also interviewed later on – three years after the last interview closely after the deployment. With ethical considerations, the interviews were recorded, transcribed verbatim and thematic analyzed by the researcher. Result of the study: Narratives in different perspectives (soldier, veteran, home-staying partner, child, parent, sibling and others) lived and told, exposing different responses to and understanding of the phases of the on-going deployment cycle including for Swedish soldiers two periods of leave at home.

 • 287.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Internationell militär insats ur familjeperspektiv: insatscykler med växlande responser2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A dialogical participatory action research (DPAR) study has been conducted during2012-2017 with and about Swedish soldiers, veterans and their families, exploring theirexperiences of having a family member deployed abroad, how they manage sociallyand relationally, what support they need, develop and use including solutions of theirown and what they recommend to families with deployed family members. In thestudy participated all together 110 adults. There were 42 soldiers/veterans, 42 homestayingpartners, 21 parents of soldiers and 10 siblings (adults) of soldiers. Some of theparticipants have double connections, for example being a veteran and also a homestayingpartner. The study also includes 37 children of soldiers/veterans of whom 25participated in dialogical interviews of their own and in family interviews. Dialogicalparticipatory action research was conducted during 2012-2017 with and about Swedishsoldiers, veterans and their families, experiencing having a family member deployedabroad in areas of war and terror. It was explored how the families managed, whatsupport they needed as well as the capacity they themselves developed. The studycomprised 110 adult participants, of which 42 were soldiers/veterans, 42 partners,21 parents of soldiers, 10 siblings, and 37 children of soldiers/veterans. There wereparticipants having a double connection, for example being a veteran and a partner.Report III highlights how the division of carrying through a military deployment, intothe phases before, during and after deployment, is a strong simplification of whatunfolds and evolves for military families in the context of family member(s) being deployed.In the deployment cycle of responses here suggested, fourteen phases areincluded: (1) Prior to the mission; (2) The Mission; (3) Just before departure; (4) Departure;(5) Immediately after departure; (6) Before the first period of leave; (7) Duringthe first period of leave; (8) After the first and the second period of leave – in between;(9) During the second period of leave; (10) After the second period of leave; (11) Ending:Homecoming; (12) Returning; (13) Afterwards; (14) Later. This cycle is based ondeployments with a rotation period of six months and, according to the Rest and Recuperation(R&R) program of the Swedish Armed Forces, offering at least two periodsof leave including home trips for the soldiers. In the study is revealed that in the participatingmilitary families, the purpose of R&R is not primarily seen as rest and recoveryor recuperation for only the soldier but for the whole family, and also as relievingand strengthening the whole family in accomplishing the deployment together. Theconclusion is that the recurring periods of leave, R&R, a crucial for the implementationof the deployment and for maintaining living relationships and communication at a distance, both from the perspective of the soldier and the soldier's primary family.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Kommunikation, dialog och responser i familjer med soldater i internationell militär insats2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dialogisk deltagande aktionsforskningsstudie har under åren 2012–2017 bedrivits omsvenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. Fokus i studien är sociala aspekteroch hur relationerna utvecklas mellan de anhöriga, vilket stöd de behöver inklusiveegna lösningar som de använder och rekommenderar för familjer när en familjemedlemtjänstgör som soldat i internationell militär insats. I studien har deltagit 110 vuxnavarav 42 soldater/utlandsveteraner, 42 hemmavarande partners, 21 föräldrar till soldatoch 10 vuxna syskon till soldat. Några deltagare har dubbel tillhörighet, t.ex. ärbåde utlandsveteran och hemmavarande partner. Dessutom ingår 37 barn till soldat/utlandsveteran varav 25 intervjuats i egna samtal och 12 deltagit och observerats vidfamiljesamtal. Totalt är 59 familjer representerade.I denna rapport fokuseras på den kommunikation som soldater och anhöriga har medvarandra samt de responser som familjerna samskapar när familjemedlem ger sig ivägoch deltar i insats utomlands. Genom olika strategier i kommunikationen kan de upprätthållakänslan av närhet till varandra också på avstånd. De håller varandra informeradeoch/eller bekräftar varandra känslomässigt. Olika strategier utvecklas om när,var, hur, vad och vem soldaten kontaktar och hur de anhöriga kommunicerar medvarandra. Hänsyn tas till säkerhet. Kontakt upprätthålls i telefonsamtal, privata mobiltelefoner,när så medges i insatsområdet, genom sociala medier kompletterat medpaketförsändelser och brev, samt i begränsad omfattning, videokamera indirekt (förinspelat)eller direkt (Skype). Studien visar att fungerande kommunikation, både teknologisktoch mellanmänskligt, har avgörande betydelse för utvecklingen i familjenoch för familjemedlemmarnas välmående och kapacitet. Soldatens rätt till integritetsskyddadoch regelbunden kommunikation bör säkras. Utbildning och träning i dialogiskasamtal, kan med fördel ingå i förberedelserna inför deltagande i insats såväl försoldat som anhöriga och dem tillsammans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Rapport IV Det sociala och dialogiska anhorigstodet vid genomforande av internationella militära insatser – i den utvidgade familjens perspekiv inklusive soldaten som familjemedlem: Anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras familjer i samband med internationell militar insats. Swedish Military Families.2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  During 2012–2017, Dialogue Participating Action Research (DPAR) was conducted to- gether with Swedish soldiers, veterans and their families. They narrated about how they, also at distance, managed to collaborate and by means of many dialogical conversations, managed the home front and to keep their relationships alive. Swedish soldiers have responsibility to inform and involve their families. The support of the soldier’s family is an important part to ensure the soldier to manage to combine to be a caring family member and a deployed soldier with focus on the commission. The Armed Forces organise the family support with local family support co-ordinators as a base; inviting to events such as family meetings; publishing family information and offering family support through agreements with idea-based organisations.The main object of idea-based organisations is the benefit of members. Here they are all run by and for soldiers, veterans and their families. The couples who participated in the education Preparation and Relationship Education/Enhancement Program (PREP) provided by the Swedish Soldiers' Home Association, recommend participation to others. The Invidzonen affiliate network offers flexible support to partners, children and parents of soldiers including support for soldiers in their role as relatives. Within the Family Zone, coaching support is developed for parents and children. The Swedish Veteran Federation (SVF) and the Swedish Military Comrades' Association (SMKR) mainly offer support to the soldier/veteran. The Swedish Armed Forces family support is characterized by an offer of support with a preventive and involving focus. The offer of support is recommended to be varied as needs and demands change over time within the deployment cycle and are different depending on whether you are a partner, child, parent or siblings of the soldier. Before the deployment, in phase of premission, introduction of early, the introduction of early family meetings is recommended to mobilize preparations also on the home front. The soldiers are recommended to invite to and organize personal family network meetings with information about the deployment and dialogues to reach agreements on communication and collaborative support strategies in context of the deployment. Further contact and mobilization of mutual support when needed. The family meetings arranged by the Swedish Armed Forces are recommended to be more dialogical. In addition to oneway information to the familymembers, the family members want and require meeting forms making it easier to ask questions and discuss current issues. They wish that the family meetings also offer opportunities to get to know the families of their own soldier's workmates, when this not previously has been arranged otherwise. In terms of content, it is important that the family meetings of the Swedish Armed Forces both inform about the military context AND about what you as a homestaying family member can expect before, during and after deployment including responses and reactions of your own, and how to act preventive, to manage and improve the emerging istuation

  The Swedish military family support has a complementary and mobilizing orientation. The support needs to be varied and in tune with the development of the family life of the soldiers - the changes of the modern families. The engaged idea-based member organizations, organized by and for members, can be assumed to have every chance of succeeding to compliance in the development of their members' needs and interests. The combination that the Swedish Armed Forces offers family support both under its own management with local family support coordinators as key persons, and in collaboration with idea-based member organizations, run by soldiers, veterans and / or their families, means that the supply can be adapted to what is in required and needed in time. Crucial and a basic view, is to see the soldier and the veteran also as a family member and in mutual collaboration with family members of the soldier’s extended primary family. This collaboration is making it possible for the soldier to participate and carry out military deployments far from home and to have a home to return to.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Responsive understanding from within conducting social investigations in social work2014In: Beyond Professional Monologue.: Rendering Oppressed Voices Audible in Reflexive Dialogial Practice and Research / [ed] Gail Simon, Stockholm: Royal Institute of Art, The 15th International Bakhtin conference , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]
  1. Responsive understanding from within conducting social investigations in social work

   Ann-Margreth E. Olsson

   This is about an action research study exploring dialogical coaching in social work in Sweden. The clients, one another and others. The investigating social workers had traditionally been trained to seek neutral approach and external clarity (cf. Bakhtin, 1986). In the study the social workers started to invite the children to participate as partners in conducting the social investigations. This created increased mutual involvement in dialogical interplay. When the social workers addressed the children, inviting the children and their families into a mutually involving dialogical participation, exploring and inquiring about both the risks and the strengths of the responsive understanding (cf. Bakhtin, 1986, 1991, Shotter, 2004), that is, getting an understanding from within the family s perspective.

   In dialogical conversation it becomes easier for the social worker to be invited into the narratives of the child from within the child perspective when the child has been invited to participate and his/her requests about and choices in the participation are respected. Hearing the voice of the child, in the way the child chooses to speak, gives the social worker an idea of the of v of Bakhtin about how every unique speech experience is shaped and developed in continuous hem their own expression, their own evaluative tone, which we assimilate, rework, and re- Bakhtin, 1986 p. 89).

  Download full text (pdf)
  Responsive understanding from within conducting social investigations in social work
 • 291.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Swedish families' responses to military deployment2019In: The politics of military families: state, work organisations, and the rise of the negotiation household / [ed] Rene Moelker, Manon Andres, and Nina Rones, Routledge, 2019, p. 253-266Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines emergent responses in Swedish families when a family member working in the Swedish Armed Forces get deployed in an international military operation. A descriptive design encompassing eight years of dialogical participatory action research was used. During this period, 110 adults and 25 children participated in individual and/or group dialogical interviews. Qualitative content analysis was applied and emergent suggestions were subsequently validated in dialogues with participants. This eventually resulted in six ideal types of responses: Partnership; Supporting and mobilizing; Normalizing – ordinary life; Adjusting and negotiating; Emotional reacting; Suffering. The types, recognized by participating family members, including the soldiers, emerge as a matrix for the narrations of experiences and connected responses to the deployment. The Swedish families reject the notion that the general concept of military families captured ‘who we are’. We discuss the meaning of this in the context of organization (the Swedish Armed Forces) and society (family, government/politics).

 • 292.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Hansson, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Vardagen för familjer med förskolebarn och skolbarn med förälder iväg på militära insatser2019In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars uppväxt och livsvillkor / [ed] Eva K. Clausson & Bo Nilsson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2019, p. 41-59Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society. NATO – HFM RTG 258 The impact of military life on children from military families - HFM RTG 258 (Human Factors and Medicine, Research Task Group 258).
  Permatz, Maria
  Swedish Armed Forces.
  The framework of children’s well-being in Sweden including the children with a parent working as soldier or officer living in a so-called military family2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Olsson, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Rydsten, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Blomqvist, Kerstin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Existentiell ensamhet bland äldre personer: volontärers uppfattningar2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Äldre personer med många sjukdomar och komplexa vård- och omsorgsbehov tillhören sårbar grupp i samhället. Ohälsan och olika utmanande situationer i livet som denäldre personen ställs inför kan leda till att den äldre personen blir mer medveten omsin existens och framkalla upplevelser av existentiell ensamhet. Ändå vet vi förhållandevislite om hur existentiell ensamhet upplevs och hur den kan upptäckas. Volontärerär en grupp som möter äldre personer och som skull kunna sitta inne med kunskapom existentiell ensamhet bland äldre. Syftet var därför att ta reda på hur volontäreruppfattar och beskriver äldre personers upplevelser av existentiell ensamhet. Studieningår i ett större forskningsprojekt, den så kallade LONE-studien där, förutom volontärer,även äldre personer, deras närstående och personal ingår. Den aktuella undersökningenhade en kvalitativ induktiv ansats och 25 volontärer har intervjuats i sexfokusgruppsamtal. Under intervjuerna har en temaguide använts och intervjuerna haranalyserats med kvalitativ innehållsanalys. Volontärernas beskrivningar av hur de uppfattaratt äldre personer upplever existentiell ensamhet resulterade i fem sub-teman:att känna sig betydelselös, avsaknad av tillhörighet och förankring, farhågor inför detokända, förlust av sitt tidigare jag samt en önskan om att skona och längtan efter attdela. Dessa fem sub-teman bildade tillsammans huvudtemat: Vilsenhet, längtan eftermening och efter någon som vågar träda in i min värld. Vår slutsats är att volontärersitter inne på viktig kunskap om upplevelser av existentiell ensamhet och om de existentiellafunderingar som äldre har och att volontärer har en viktig roll i vård- och omsorgsarbetegenom att tillgodose äldre personers behov av att möta medmänsklighetoch kunna dela sina tankar och upplevelser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Olsson Möller, U
  et al.
  Lund University.
  Stigmar, K
  Lund University.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lund University.
  Malmström, M
  Lund University.
  Rasmussen, B H
  Lund University.
  Bridging gaps in everyday life: a free-listing approach to explore the variety of activities performed by physiotherapists in specialized palliative care2018In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 17, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A growing body of studies indicate benefits of physiotherapy for patients in palliative care, for symptom relief and wellbeing. Though physiotherapists are increasingly acknowledged as important members of palliative care teams, they are still an underutilized source and not fully recognized. The aim of this study was to explore the variety of activities described by physiotherapists in addressing the needs and problems of patients and their families in specialized palliative care settings.

  METHODS: Using a free-listing approach, ten physiotherapists working in eight specialized palliative care settings in Sweden described as precisely and in as much detail as possible different activities in which patients and their families were included (directly or indirectly) during 10 days. The statements were entered into NVivo and analysed using qualitative content analysis. Statements containing more than one activity were categorized per activity.

  RESULTS: In total, 264 statements, containing 504 varied activities, were coded into seven categories: Counteracting a declining physical function; Informing, guiding and educating; Observing, assessing and evaluating; Attending to signs and symptoms; Listening, talking with and understanding; Caring for basic needs; and Organizing, planning and coordinating. In practice, however, the activities were intrinsically interwoven. The activities showed how physiotherapists aimed, through care for the body, to address patients' physical, psychological, social and existential needs, counteracting the decline in a patient's physical function and wellbeing. The activities also revealed a great variation, in relation not only to what they did, but also to their holistic and inseparable nature with regard to why, how, when, where, with whom and for whom the activities were carried out, which points towards a well-adopted person-centred palliative care approach.

  CONCLUSIONS: The study provides hands-on descriptions of how person-centred palliative care is integrated in physiotherapists' everyday activities. Physiotherapists in specialized palliative care help patients and families to bridge the gap between their real and ideal everyday life with the aim to maximize security, autonomy and wellbeing. The concrete examples included can be used in understanding the contribution of physiotherapists to the palliative care team and inform future research interventions and outcomes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Olsson Möller, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Rydén, L
  Lund University.
  Malmström, M
  Lund University.
  A comprehensive approach to rehabilitation interventions following breast cancer treatment: a systematic review of systematic reviews2019In: BMC Cancer, ISSN 1471-2407, E-ISSN 1471-2407, Vol. 19, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Breast cancer (BC) is the most common type of cancer in women worldwide. Post-treatment, patients suffer from side effects and have various rehabilitation needs, which means that individualization is fundamental for optimal rehabilitation. This systematic review (SR) of SRs aims to evaluate the current evidence on rehabilitation interventions in female patients following BC treatment.

  METHODS: Full-text SRs published in English from 2009 were searched in Embase, PubMed, Cinahl Complete, PsycINFO, AMED, SCOPUS, and Cochrane Library.

  INCLUSION CRITERIA: SRs of randomized or non-randomized controlled trials investigating the effects of rehabilitation interventions in women following BC treatment. All outcomes were considered. Methodological quality was evaluated using the AMSTAR 2 tool and interrater agreement was evaluated. Out of 1269 citations retrieved, 37 SRs were included.

  RESULTS: Five rehabilitation areas were identified: exercise and physical activity (PA), complementary and alternative medicine (CAM), yoga, lymphoedema treatment, and psychosocial interventions. The most solid evidence was found in exercise/PA and yoga. Exercise interventions improved outcomes such as shoulder mobility, lymphoedema, pain, fatigue and quality of life (QoL). Effects of yoga were shown on QoL, anxiety, depression, sleep disturbance, fatigue and gastrointestinal symptoms. The effect of CAM was shown on nausea, pain, fatigue, anger and anxiety but these results need to be interpreted with caution because of low methodological quality in included studies in the SRs. Among the lymphoedema treatments, positive effects were seen for resistance training on volume reduction and muscle strength and psychosocial interventions such as cognitive behavioural therapy had positive effects on QoL, anxiety, depression and mood disturbance.

  CONCLUSIONS: This SR of SRs show solid positive effects of exercise/PA and yoga for women following BC treatment, and provides extended knowledge of the effects of CAM, yoga, lymphoedema treatment and psychosocial interventions. It is evident that more than one intervention could have positive effects on a specific symptom and that the effects depend not only on intervention type but also on how and when the intervention is provided. The results can be used as a foundation for individualized rehabilitation and aid health care professionals in meeting patients' individual needs and preferences.

  TRIAL REGISTRATION: PROSPERO ( CRD42017060912 ).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Olsson Möller, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Olsson, Ing-Marie
  Lunds universitet.
  Sjövall, Katarina
  Lunds universitet.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet.
  Rydén, Lisa
  Lunds universitet.
  Malmström, Marlene
  Lunds universitet.
  Barriers and facilitators for individualized rehabilitation during breast cancer treatment: a focus group study exploring health care professionals' experiences2020In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 20, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Breast cancer (BC) and related treatment are associated with the risk of developing a wide range of persistent disabling impairments. Despite extensive research in the field and an enhanced focus on BC rehabilitation, up to 34-43% of these patients are at risk of developing chronic distress. In addition, it is known that these patients repeatedly report unmet needs, which are strongly associated with reduced quality of life. However, despite knowledge that patients' needs for support during BC rehabilitation varies greatly, individualized rehabilitation is often lacking. Therefore, this study aimed to explore health care professionals' (HCPs) experiences of current rehabilitation practice and describe current barriers and facilitators for individualized rehabilitation for patients following BC treatment.

  METHODS: A total of 19 HCPs were included, representing various professions in BC care/rehabilitation within surgical, oncological and specialized cancer rehabilitation units at a university hospital in Sweden. Five semi structured focus group interviews were conducted and inductively analysed using conventional qualitative content analysis.

  RESULTS: Three categories were captured: (1) varying attitudes towards rehabilitation; (2) incongruence in how to identify and meet rehabilitation needs and (3) suboptimal collaboration during cancer treatment. The results showed a lack of consensus in how to optimize individualized rehabilitation. It also illuminated facilitators for individualized rehabilitation in terms of extensive competence related to long-term experience of working with patients with BC care/rehabilitation. Further, the analysis exposed barriers such as a great complexity in promoting individualized rehabilitation in a medically and treatment-driven health care system, which lacked structure and knowledge, and overarching collaboration for rehabilitation.

  CONCLUSION: This study suggests that the cancer trajectory is medically and treatment-driven and that rehabilitation plays a marginal role in today's BC trajectory. It also reveals that structures for systematic screening for needs, evidence-based guidelines for individualized rehabilitation interventions and structures for referring patients for advanced rehabilitation are lacking. To enable optimal and individualized recovery for BC patients', rehabilitation needs to be an integrated part of the cancer trajectory and run in parallel with diagnostics and treatment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Olsson Möller, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Pranter, Christa
  Lunds universitet & Region Skåne.
  Hagelin, Carina Lundh
  Ersta Sköndal & Karolinska institutet.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet & Region Skåne.
  Malmström, Marlene
  Lunds universitet & Region Skåne.
  Fürst, Carl Johan
  Lunds universitet.
  Rasmussen, Brigit H
  Lunds universitet & Region Skåne.
  Using cards to facilitate conversations about wishes and priorities of patients in palliative care2019In: Journal of Hospice and Palliative Nursing, ISSN 1522-2179, E-ISSN 1539-0705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To avoid discomfort, health care professionals may hesitate to pursue conversations about end of life with patients. Certain tools have the potential to facilitate smoother conversations in this matter. The objective was to explore the experiences of patients in palliative care in using statement cards to talk about their wishes and priorities. Forty-six cards with statements of wishes and priorities were developed and tested for feasibility with 40 participants, who chose the 10 most important cards and shared their thoughts about the statements and conversation. Data from individual interviews and field notes were analyzed using content analysis. One category describes practical aspects of using the cards including the relevance of the content and the process of sorting the cards. The second category describes the significance of using the cards including becoming aware of what is important, sharing wishes and priorities, and reflecting on whether wishes and priorities change closer to death. The cards helped raise awareness and verbalize wishes and priorities. All statements were considered relevant. The conversations focused not only on death and dying, but also on challenges in the participants' current life situation. For the most ill and frail participants, the number of cards needs to be reduced.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Olsson, Rickard
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Orsak till återfall i kriminalitet: Ur ett kvinnligt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa kvinnors situation efter frigivning. Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? Suzanne Kordon och Anna Wetterqvists ”Gärningsmannen är en kvinna” och Ingrid Landers ”Den flygande maran”, är de studier och teorier kring kvinnor som hamnat snett i tillvaron som utgör basen för den teoretiska utgångspunkten jag har i min uppsats, social konstruktionism för att vara mer exakt. För att ge ytterligare förståelse av fenomenet har det presenterats en del litteratur från Erving Goffman. Mina sju respondenter är alla återfallsförbrytare, trots olika insatser har de återfallit i brott, enligt analysen står svaret att finna i att identifikationen som avvikande har rotat sig för starkt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Ottová-Jordan, Veronika
  et al.
  Tyskland.
  Smith, Otto R. F.
  Norge.
  Augustine, Lilly
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi. Jönköping University, HLK.
  Gobina, Inese
  Lettland.
  Rathmann, Katharina
  Tyskland.
  Torsheim, Torbjørn
  Norge.
  Mazur, Joanna
  Polen.
  Välimaa, Raili
  Finland.
  Cavallo, Franco
  Italien.
  Jericek Klanscek, Helena
  Slovenien.
  Vollebergh, Wilma
  Nederländerna.
  Meilstrup, Charlotte
  Danmark.
  Richter, Matthias
  Tyskland.
  Moor, Irene
  Tyskland.
  Ravens-Sieberer, Ulrike
  Tyskland.
  Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level2015In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 25, no 2, p. 83-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: This article describes trends and stability over time in health complaints in adolescents from 2002 to 2010 and investigates associations between health complaints, behavioural and social contextual factors at individual level and economic factors at macro-level.

  METHODS: Comprising N = 510 876 11-, 13- and 15-year-old children and adolescents in Europe, North America and Israel, data came from three survey cycles of the international Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. Age- and gender-adjusted trends in health complaints were examined in each country by means of linear regression. By using the country as the random effects variable, we tested to what extent individual and contextual variables were associated with health complaints.

  RESULTS: Significant associations are stronger for individual level determinants (e.g. being bullied, smoking) than for determinants at macro-level (e.g. GDP, Gini), as can be seen by the small effect sizes (less than 5% for different trends). Health complaints are fairly stable over time in most countries, and no clear international trend in health complaints can be observed between 2002 and 2010. The most prominent stable determinants were being female, being bullied, school pressure and smoking.

  CONCLUSION: Factors associated with health complaints are more related to the proximal environment than to distal macro-level factors. This points towards intensifying targeted interventions, (e.g. for bullying) and also targeting specific risk groups. The comparably small effect size at country-level indicates that country-level factors have an impact on health and should not be ignored.

3456789 251 - 300 of 421
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf