hkr.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1187
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Different ways of handling learning objects in science when pre-school children and their teachers are visiting nature2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute to knowledge about pre-school teachers´ qualitative different ways of handling a learning object in science when children 4-5 years old are visiting nature. Learning is here seen as a change in the learners’ possibility to experience the world in a certain way and it takes place everywhere. It can be both planned and unplanned.The framework used, variation theory, states for learning to occur, critical aspects of the learning object have to be simultaneously discerned and focused on. The learning object is seen as a capability and it can be defined by its critical features. When playing and interacting with others, a space of variation is constituted that decides what is possible to learn concerning a delimited learning object. When teachers make differences in the children’s´ earlier experiences visible it may contribute to, critical aspects that the learner has not been previously able to discern becomes visible. The data is collected by video observations (20 hours). A group of children and their teachers were videotaped during their stay in nature (a total of 9 days). The research builds on ordinary preschool activities and is not an experiment designed by the researcher. A qualitative analysis seeks to discern how teachers can maintain children’s interest of the phenomena and contribute to develop the children´s knowledge. All parents were informed and had to give their written permission for the children to take part in the research. Every time when starting the video recording the children were asked if it was OK to observe them and they were informed it was freely for them to stop the recording whenever they wanted. The teachers were informed they also had permission to stop the observation whenever they wanted. All participants were guaranteed preservation of anonymity. Three qualitatively different ways of dealing with a learning object is found. In the presentation possible reasons for the teachers´ different ways of handling the learning object will be discussed. Implication for practice is to show the teacher´s role in children’s learning of science. The curriculum points out science learning as an important question for pre-school teacher to handle, but teachers often lack a strategy for this mission.

   

 • 252.
  Göransson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Nilsson, Viktoria
  Kristianstad University. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Barns estetiska lärprocesser: En studie i hur och varför estetiska lärprocesser tillämpas i praktiken2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 253.
  Haarstad Öberg, Anne
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skrift, bild och ljud: en studie av elevers digitala texter producerade i appen Book Creator2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens elever möter texter som består av många olika delar, så kallade multimodala texter. Dessa texter kombinerar verbal text, bilder, diagram, film med mera. I denna undersökning skriver tre elever berättelser i appen Book Creator för iPad. Syftet med studien är att undersöka tre elevers texter utifrån forskningsfrågorna: vilka semiotiska modaliteter använder eleverna och på vilket sätt synliggörs elevernas multimodala textkompetens. I studien ingår även en reflektion över appen Book Creator utifrån vilka semiotiska modaliteter appen erbjuder, vilka områden i LGR11 appen kan stödja och vilket svenskämne den lägger upp till. Undersökningen är genomförd i undersökarens egen klass. Appen Book Creator valdes efter en förfrågan på olika nätforum. Grunden i undersökningen är Kress och van Leeuwens sociosemiotiska analysteori för texter och i undersökningen används begreppen komposition, funktionell specialisering, funktionell tyngd och multimodal affordance. Tre elevers texter analyseras utifrån dessa begrepp. Texterna visar att eleverna har kunskaper om när de ska använda de olika modaliteterna och vilken modalitet som passar bra att använda. Som många forskare i den tidigare forskningen visar är det viktigt att läraren väljer rätt uppgift och vet vad han/hon vill ha ut av den. Undersökningen visar även att lärare behöver mera kunskap om hur multimodala texter ska analyseras och även hur man ska undervisa om dem. Skolan behöver ändra fokus från den verbala texten till den multimodala

 • 254.
  Habibovic, Asima
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Taboo language: Teenagers' understanding of and attitudes to English taboo language2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 255.
  Hagerman, Lena
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Att skapa ledare – genus- organisations- och maktperspektiv på ledarskapsutveckling Creating Leaders- Gender, Organization and Power: a New Perspective2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens fokus utgörs av den tröghet som präglar processen mot en jämnare köns-fördelning på samhällets högre chefspositioner. Den inleds med en kartläggning av aktuell forskning, som omfattar områdena genus och ledarskap, ledarskapsutbildning, organisationskultur och makt samt en intervjuundersökning som kompletteras med policydokumentanalys. Utifrån analysen som materialet genererar drar jag slutsatser som resulterar i förslag till en alternativ ledarskapsutbildning. Uppsatsens primära syfte är att genom litteraturstudie, kvalitativt upplagda intervjuer med personer på chefsbefattningar, chefsutvecklare, pedagoger inom ledarskapsutveckling, kreativt skrivande och rollspel samt dokumentanalys undersöka förutsättningarna för kvinnli-ga chefer och ledare. Det sekundära syftet är att motivera upplägget på en ledarskaps-utbildning, som både möjliggör en könsutjämning och erbjuder en mall för kreativ le-darskapsutveckling oavsett tidigare hierarkier och strukturer. I min analysmodell av dikotomierna chefsskap – ledarskap finns en kvantitativ ansats. För övrigt präglas uppsatsen av ett holistiskt, tvärvetenskapligt förhållningssätt vilket även gäller val av metoder, både i empiridelen och analysarbetet. Att påverka den rådande normativa ordningen kräver ett alternativt sätt att tänka vilket presenteras i uppsatsens slutana-lys. Den består av en modell för tänkandets utveckling samt förslag till en ledar-skapsutbildning som omfattar tekniker för förändring på individnivå samt en alterna-tiv analys av organisationsstrukturer.

 • 256.
  Harmon, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sabani, Arberesha
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Genom vilka glasögon ser vi historien?: en analys av skolläroböcker i historia2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studieär att undersöka om eventuell eurocentrism förekommer i historieundervisningen i den svenska skolan. Elevernas upplevelse av den undervisning de erbjuds har också belysts i undersökningen. Lärare arbetar utifrån direktiv där intentionerna är att den svenska skolan ska vara en skola för alla; frågan är om dessa intentioner kommer till uttryck, med andra ord om de fungerar i praktiken. Särskilt fokus har lagts på det perspektiv som finns i skolläroböckerna. Således har undersökningen genomförts genom en kvalitativ analys av utvalda läroböcker på gymnasienivå, läro–och kursplaner, samt genom intervjuer med elever. Undersökningen visar att skolläroböckerna som analyserades har ett perspektiv som till stor del domineras av det västerländska perspektivet. Perspektivet som används i dessa böcker anses här således bidra till en reproduktion av ett ”oss”-och ett ”dem” tänkande.

 • 257.
  He, Ying
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  A Study of L2 Vocabulary Learning Strategies2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  He, Ying
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  An Analysis of Gender Differences in Minimal Responses in the conversationsin the two TV-series Growing Pains and Boy Meets World2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 259.
  Hedström, Marita
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Åkerlund, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI: en studie av faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI hos BUP2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   I den här studien har vi undersökt vilka faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI (Artificiell Intelligens). Det vår analys och slutsats pekar på är faktorer som: otydlighet, inkonsekvens i interaktioner, brist på feedback och information men även personliga samtal och väntetider. Våra empiriska undersökningar visar på att dessa faktorer påverkar upplevelserna på olika sätt, både negativt och positivt. Genom att beakta dessa faktorer samt även möjligheterna som digitalisering med AI ger, kan detta bidra till att skapa önskvärda användarupplevelser. Våra studier har resulterat i ett designförslag där vi föreslår att AI används för rutinuppgifter, bedömningar och för att stödja dokumentation.

  Studien är relevant i och med att vi har identifierat att det finns luckor i tidigare forskning om just kopplingen mellan användarupplevelse, digitalisering och AI.

  Vi har använt kvalitativa metoder för de empiriska undersökningarna: observation och intervjuer. Vi har även genomfört en workshop för att undersöka det designförslag vi kommit fram till.

  Vi vill peka på att resultatet av våra undersökningar är relevant för de digitaliseringsprojekt som pågår idag, men vi ser även att det krävs vidare studier i form av att en utveckling av den föreslagna lösningen genomförs och testas, samt att man undersöker användarupplevelse vid digitalisering med AI vidare med flera fall.

 • 260.
  Hegner, Susann
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Mustonen, Annika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det flerspråkiga klassrummet: Hur läraren kan skapa en språkutvecklande undervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt och sociokulturellt perspektiv redogörs för lärarnas syn på språkutveckling, arbetssätt och resurser samt tillgång till forskning och fortbildning för en stöttande undervisning. Forskning visar att olika faktorer i undervisningen så som ordförrådets storlek, modersmålets användning, stöttning genom interaktion och kontexten påverkar flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska.

  Syftet med vår undersökning är att bidra till kunskap om hur lärarna säger sig skapa en språkutvecklande undervisning med särskilt fokus på det flerspråkiga klassrummet. Empirin i denna kvalitativa forskningsstudie samlades in genom intervjuer av nio lärare och jämfördes efter analys med forskningen. Resultatet av empirin visar att ett språkutvecklande arbete är centralt i undervisningen, framförallt i det flerspråkiga klassrummet. Det som har visat sig vara framstående i undervisningen är användning av arbetssätt som bjuder in till samtal, varierande användning av språket, beaktande av elevernas olika inlärningsstilar samt användning av olika uttrycksformer. Det framgick att den mest betydelsefulle resursen är studiehandledaren som kan stötta elever både i och utanför klassrummet. Vidare har majoriteten av respondenter deltagit i fortbildningar samt tagit del av forskning som berör språkutveckling.

  Slutsatsen är att lärare skapar undervisning där visuellt stöd är ett grundläggande redskap och använder olika arbetsformer och resurser som stöttar eleverna i deras språkutveckling. Dessutom krävs en medvetenhet kring att språkutveckling och behärskandet av ett andraspråk tar tid. Modersmålets användning som resurs förespråkas tydligt av forskning. Empirin har dock visat att det inte ges utrymme i undervisning genom aktiv tillämpning av modersmålet som stöd på ett sådant sätt som forskning framhåller.

 • 261.
  Hellberg, Lina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärares retorik och praktik gällande formativ bedömning i svenskämnet: - En kvalitativ undersökning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare kan sakna en fördjupad förståelse för arbetet med formativ bedömning, vilket kan leda till att de använder metoderna på ett oreflekterat och rutinmässigt sätt. Syftet med vår undersökning var att få en bild av lärares retorik och praktik beträffande deras bedömning, med särskilt fokus på den formativa bedömningen i svenskämnet. Metoderna som användes var semistrukturerade intervjuer och klassrumsobservationer. Resultatet visade att arbetet med formativ bedömning blir synligt i samtliga lärares retorik. I undervisningspraktiken blev formativ bedömning synligt i olika stor utsträckning. Samstämmigheten mellan retorik och praktik blev därför god och tills viss del i två av fallen. I det tredje fallet förekom ytterst lite samstämmighet. Slutsatsen som kunde dras var att kunskaperna kring begreppet formativ bedömning var olika långt utvecklat hos lärarna. Formativ bedömning är inte en metod utan handlar istället om ett förhållningssätt till lärande. Läraren ser då bedömning, lärande och undervisning som delar som samspelar med varandra och har fördjupad förståelse för arbetet med formativ bedömning. Det professionella lärandet är av stor vikt för att lärare ska få arbetet med formativ bedömning hållbart och gynnsamt. Om lärare tillsammans får utveckla en samsyn och fördjupad teoretisk förståelse kring formativ bedömning ges de möjlighet att utveckla ett formativt förhållningssätt. 

 • 262.
  Hildebrand Gyllerup, Emma
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Carlsson, Sara
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  tills tron skiljer oss åt: hur uppväxten inom Jehovas vittnen påverkar de sociala relationerna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to explore how interpersonal relationship can be affected by groing up in a New Religoius Movement such as Jehovah’s Withnesses and how it has affected them both in their youth and today. The aim was also to explore if there were people in the respondents' environment that was significant to them during their childhood and which support our respondents have received if they were in need of it.We have not found any previous research on children's social relationships within the Jehovah's Witnesses. We therefore believe that this study is of high relevance to both society and also for all the professionals who come into contact with these children. To discover a child in need, knowledge about how their social environment looks like is crucial. We chose to conduct qualitative interviews with six former Jehovah's Witnesses. The main theories we have assumed is the theory of social interactionism and cognitive dissonance.

  The vast majority of our respondents have grown up in a strong relationship with their faithful family and assembly. They believe that they have had a large social network but still felt alone in their concerns and thoughts. Several of the interviewees have experienced dissonance when their beliefs collided with societal values and norms. Some of our interviewees have only had contact with other witnesses (aside from the inevitable contact through school) because they have been taught that "worldly people", or non-Witnesses, are evil and their enemies. Others have had several relationships with people outside the organization and have never experienced this as wrong or strange. The genuine cohesion they experienced during childhood has had a sharp end in connection with the respondents' exclusions, when virtually all the faithful witnesses chosen to turn their back on them. Following the exclusion, several interviewees sought professional help in the form of therapy and they all allege that their upbringing has had negative consequences for them in adulthood.

 • 263.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Att läsa Karen Blixen: en upplevelse av mångtydighet1978In: Artes: kvartalsskrift för konst, litteratur och musik, ISSN 0345-0015, Vol. 4, no 2, p. 104-116Article in journal (Other academic)
 • 264.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Christian IV som litterär gestalt: en litteraturhistorisk exposé1978In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1977-1978, p. 41-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 265.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Den mytiska människan: en dagbok1981In: Radix: tidskrift för humanism, ISSN 0348-0682, p. 194-213Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 266.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Den okända Karen Blixen1981In: Bokvännen, ISSN 0006-5846, Vol. 36, no 1, p. 3-9Article in journal (Other academic)
 • 267.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Den okända Karen Blixen1981In: Bokvännen, ISSN 0006-5846, Vol. 36, no 1, p. 3-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 268.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  "Dykkeren" - en krishistoria i Karen Blixens författarskap?: ett tolkningsförsök med bakgrund av Karen Blixens estetik1982In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 103, p. 28-39Article in journal (Refereed)
 • 269.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Då spelades det teater!1981In: Klippt ur Kristianstadsbladet: 125 år / [ed] Hjelmstedt, Lennart, Melén, Erik, Kristianstad: Kristianstadsbladet , 1981, p. 206-212Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 270.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Ett par ord om Karen Blixens besøg i Lund1979In: Blixeniana, ISSN 0105-2071, p. 11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 271.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Fra det gamle Danmark: en genetisk och analytisk studie av Karen Blixens berättelse1972In: Kritik, ISSN 0454-5354, Vol. 6, no 23, p. 74-90Article in journal (Other academic)
 • 272.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Från folksaga till konstsaga1981In: Bauer: en konstnär och hans sagovärld, Stockholm: Nationalmuseum , 1981, p. 99-125Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 273.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Från Kristianstads gamla teater I: det första spelåret på Kristianstad teater1981In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, p. 67-72Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 274.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Från Kristianstads gamla teater II: Ibsen i Kristianstad1981In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, p. 78-85Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 275.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Från Kristianstads gamla teater III: Shakespeare på Kristianstads gamla teater1981In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, p. 73-77Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 276.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Från prins Hatt till prins Mio: om sagogenrens utveckling1988Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur har arvet från folksagan tagits tillvara och utvecklats av senare sagodiktare? Ett försök till svar ger Hans Holmberg i sina sagostudier som utgår från folksagan om Prins Hatt under jorden. Särskild vikt läggs vid hur folksagan gestaltats i sina nya sammanhang. I en särskild studie analyseras H C Andersens förnyelse av folksagans element och hans klassiska text i Kejsarens nya kläder. Även illustratörerna och översättarna granskas.

  I en ingående studie klarläggs hur Astrid Lindgren utvecklar en personlig sagoform. En avslutande jämförelse mellan henne och Karen Blixen visar att mellan dem finns stora likheter: bådas diktning har sitt ursprung i saga och myt och de skriver egentligen för alla åldrar, även om de genom en konstig indelningsmani hamnar i olika fållor.

 • 277.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Gamla kyrkogården: en kulturoas i Kristianstad1987Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 278.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Herman Bang läser upp: ett fyrverkeri1981In: Klippt ur Kristianstadsbladet: 125 år / [ed] Hjelmstedt, Lennart, Melén, Erik, Kristianstad: Kristianstadsbladet , 1981, p. 221-223Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 279.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Hjalmar Söderberg och Fredrik Böök1982In: Bokvännen, ISSN 0006-5846, Vol. 37, no 2, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 280.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Hjälten med den bräckta pannan: Georg Carl von Döbeln, 1758-18201981In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, p. 56-66Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 281.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Ingen skygge uden lys: om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen1995Book (Other academic)
 • 282.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Karen Blixens estetiska balansakt1985In: Studiekamraten, ISSN 0039-3452, Vol. 67, no 2, p. 9-13Article in journal (Other academic)
 • 283.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kristianstad i litteraturen1981In: Kristianstadsbladets jubileumsblad, Kristianstad: Kristianstadsbladet , 1981, p. 28-30Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kung Kristian IV:s dröm: en lokal sägen och dess litterära betydelse1981In: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, Vol. 57, p. 159-165Article in journal (Refereed)
 • 285.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kungens dröm1981In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, p. 14-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 286.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Myt och konstmyt i barn- och ungdomsböcker1986In: Ord och bilder för barn och ungdom. 2, Utblick över barn- och ungdomslitteraturen: debatt och analys / [ed] Furuland, Lars, Ørvig, Mary, Stockholm: Rabén & Sjögren , 1986, p. 147-151Chapter in book (Other academic)
 • 287.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Myt och konstmyt i barn- och ungdomsböcker: (med utblickar mot vuxenlitteraturen)1983In: Svensklärarföreningens årsskrift, ISSN 0349-3563, p. 38-59Article in journal (Other academic)
 • 288.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Nordiska kulturförbindelser: August Strindberg och Herman Bang1981In: Horisont: organ för Svenska Österbottens litteraturförening, ISSN 0439-5530, Vol. 28, no 6, p. 56-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 289.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Något om teaterlivet i Kristianstad under åren 1835-18371978In: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1977-1978, p. 63-78Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 290.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Några anteckningar om Christian IV som litterär gestalt1978In: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, Vol. 54, p. 260-265Article in journal (Refereed)
 • 291.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Några reflexioner i anslutning till Marianne Juhls tolkning av "De standhaftige Slaveejere"1982In: Blixeniana, ISSN 0105-2071, p. 328-332Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 292.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om Brattingsborgspenningarna1982In: Årsskrift, ISSN 0281-2576, p. 17-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 293.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om danska teatergrupper i Ystad under 1800-talet1981In: Ystadiana, ISSN 1653-3658, Vol. 26, p. 67-72Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om dansk-svenska kulturförbindelser1978In: Nyt fra Odense Universitet, ISSN 0109-7415, Vol. 12, p. 118-120Article in journal (Other academic)
 • 295.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om dansk-svenska kulturförbindelser1978In: Bokvännen, ISSN 0006-5846, Vol. 33, no 7, p. 125-128Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om djuret i människan och människan i djuret: tre barnlitterära exempel1998In: Om barndom, djurmänniskor, könsideal och krisgrupper: litteraturvetenskapliga och sociologiska innehållsanalyser / [ed] Britt-Louise Wersäll, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 1998, p. 21-33Chapter in book (Other academic)
 • 297.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om "Storme": en krishistoria i Karen Blixens författarskap1983In: Artes: kvartalsskrift för konst, litteratur och musik, ISSN 0345-0015, Vol. 9, no 6, p. 58-83Article in journal (Other academic)
 • 298.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Personhistoriska notiser av Lars Feuk1982In: Årsskrift, ISSN 0281-2576, p. 30-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 299.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Prins Hatt under jord: mytiska ekon i en svensk folksaga1980In: Horisont: organ för Svenska Österbottens litteraturförening, ISSN 0439-5530, Vol. 27, no 5, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Holmberg, Hans
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Resa genom Blicherland1980In: Studiekamraten, ISSN 0039-3452, Vol. 62, no 3, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
3456789 251 - 300 of 1187
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf