hkr.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1089
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Statistik för hälsovetenskaperna2003Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken ersätter den uppskattade och under nästan två decennier mycket använda boken “Grundläggande statistik – med tillämpningar inom sjukvården”. Förutom att innehållet omarbetats, ligger tillämpningarna nu inom ett bredare hälsovetenskapligt fält. Här introduceras statistikämnet på ett modernt men samtidigt enkelt och begripligt sätt. Logiken förklaras resonemangsvis. Syftet är att alla som vill skall kunna lära sig statistik.

  Boken tar upp de viktigaste begreppen och metoderna, såväl när det gäller att beskriva material som att genomföra analyser. Inledningsvis finns ett kapitel om undersökningsmetodik och ett om viktiga grundbegrepp. Därpå följer olika metoder för att presentera material med hjälp av tabeller och diagram samt olika genomsnitts- och spridningsmått. Ett kapitel behandlar linjär regression och korrelation. De mest använda metoderna för statistisk analys beskrivs, och avslutningsvis redovisas några centrala epidemiologiska begrepp.

  Exemplen har hämtats från hälsovetenskaperna generellt, dvs. de kan beröra yrkesgrupper som folkhälsovetare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialarbetare, läkare m.fl. Boken lämpar sig därför speciellt för högskole- och universitetsstuderande och yrkesverksamma inom dessa områden. Det finns ett stort antal övningsuppgifter, vilka har anpassats för såväl manuell hantering som datorbearbetning. För den som vill arbeta med hjälp av dator har boken en egen webbplats med ett omfattande övningsmaterial.

 • 252.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna2012Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här boken, vilken ersätter den tidigare ”Övningsbok i statistik”, har en direkt koppling till boken ”Statistik för hälsovetenskaperna” av samme författare. Kapitelindelningen är samma i de båda böckerna. I en tid med allt färre lärarledda undervisningstimmar, blir behovet av böcker för självstudier allt större. Det behovet avser den här boken möta.

  Här finns totalt 131 övningsuppgifter, med deluppgifter inräknade nästan det dubbla. Lösningarna till exemplen förklaras ingående, såväl logiskt som resonemangsvis. Författaren har lagt sig vinn om att ha en praktisk inriktning på övningsuppgifterna och de flesta exemplen har verklighetsbakgrund. Här finns en blandning av lösningar, där den logiska slutledningen bygger på endera egna beräkningar eller tolkning av datorutskrifter.

  Boken innehåller uppgifter om studiedesign med viktiga grundbegrepp, beskrivning av material med hjälp av tabeller och diagram samt olika genomsnitts- och spridningsmått. Standardisering ingår. Dessutom ingår ett stort antal övningsuppgifter om hypotesprövning vid olika studiedesigner med bl a t-test, Wilcoxon-test, z-test vid proportionstal, chitvåtest och konfidensintervall. Vissa centrala epidemiologiska begrepp ingår också samt linjär regression och korrelation. En del exempel finns inom området multivariat analys.

  För att övningsboken ska vara lämplig att använda även för den som läser en annan huvudbok än ”Statistik för hälsovetenskaperna”, finns inledningsvis läsanvisningar, vilka tydligt redovisar de olika kapitlens innehåll. Exemplen har hämtats från hälsovetenskaperna generellt, dvs de berör yrkesgrupper som folkhälsovetare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialarbetare, läkare m fl. Boken lämpar sig därför speciellt för högskole- och universitetsstuderande samt yrkesverksamma inom dessa områden.

 • 253.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Övningsbok i statistik: med lösningar2003 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med boken är att lära ut att praktiskt lösa statistiska problem. Totalt finns 108 övningsuppgifter – med alla delfrågor inräknade närmare 200 problem – som grundligt gås igenom i boken.

  De områden som tas upp är undersökningsmetodik med viktiga grundbegrepp, beskrivning av material med hjälp av tabeller och diagram, olika genomsnitts- och spridningsmått, standardisering samt linjär regression och korrelation. Dessutom ingår de mest använda metoderna för statistisk analys, t-test, Wilcoxon-test, z-test vid proportionstal, chitvåtest och konfidensintervall. Vissa centrala epidemiologiska begrepp ingår också.

  Lösningarna till exemplen förklaras logiskt och resonemangsvis. Författaren har lagt sig vinn om att ha en praktisk inriktning på övningsuppgifterna och de flesta exemplen har verklighetsbakgrund.

  Övningsuppgifterna är innehållsmässigt blandade. För den som vill träna på vissa avsnitt finns en förteckning över områden till vilka respektive uppgifter skall hänföras. Därför är övningsboken lämplig oavsett vilken bok man har som grundbok, även om kapitelindelning och innehåll anknyter till läroboken ”Statistik för hälsovetenskaperna” av samme författare. Medan läroboken har en bred hälsovetenskaplig tillämpning, är innehållet i övningsboken i huvudsak kopplat till hälso- och sjukvården.

 • 254.
  Ekberg, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Hjalmarsson, Theres
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Wengberg, Mia
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  ”Ett år är en gammal jul till en ny jul”: En kvalitativ studie om hur barn, fem och sex år gamla, uppfattar tid.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se vilken uppfattning barn, fem och sex år gamla, har av begreppet tid inom matematikområdet. Vi vill även undersöka vilka tänkbara orsaker barnens tidsuppfattning kan ha. Arbetet kommer att behandla teorier från Vygotskij och Piaget och ha en teo­retisks utgångspunkt i ett kontextuellt perspektiv. En bakgrund till begreppet tid, barn och matematik kopplat till tid, pedagogens roll och arbetssätt och styrdokumenten kommer även redovisas. I vår studie har tolv barn blivit intervjuade om deras uppfattning om tid. Utifrån barnens svar har fem pedagoger blivit intervjuade för att få fram hur de arbetar med begreppet tid och deras definition av ordet tid. Resultatet av undersökningen visar att barn har mycket mer kunskap, erfarenhet och tankar om tid än vad någon av de intervjuade pedagogerna var medvetna om. Pedagogerna sätter även en gräns för hur långt barnens kunskap eller erfarenheter ska sträcka sig, på grund av att pedagogerna själv anser att vissa saker är för abstrakta för barnen.

 • 255.
  Ekelund, Nils
  et al.
  Malmö University.
  Bramryd, Torleif
  Lund University.
  Jönsson, K. Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Palo, Thomas
  Umeå University.
  Wamsler, Christine
  Lund University.
  Implementing the Ecosystem Services Approach at the municipal level: a transdisciplinary project with coastal communities in south Sweden2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden a unique project supported by the Swedish Environmental Protection Agency will be developed in close collaboration with coastal municipalities in Skåne, and with a coordinating role by Skåne´s Association of Local Authorities. These municipalities face a range of different environmental challenges, from areas along the eastern coast line facing problems related to the Baltic Sea, to municipalities in the Öresund region. In this study a range of different environmental conditions and related ecosystem services, from vulnerability to floods, erosion and sea level rise to strong pressure on coastal systems from urbanization will be investigated. Research questions and directions are built on cases and scenarios which are a part of the local municipality planning process. The approach will be to study the premises of implementing the Ecosystem Services (ES) in municipal planning and decision making of five coastal municipalities. The present study will analyse past decisions, present planning and future challenges for municipality development and management from the perspective of ES, with the aim of increasing our understanding of the ES concept as a tool for sustainable development. A second aim of the project is to evaluate the potential value of connecting the ES approach to ongoing climate change adaptation in the municipalities. The project will use the six-step approach developed by the Economics of Ecosystems and Biodiversity framework (TEEB) as the main conceptual frame. This approach includes the following steps: 1) Identifying and agreeing on the problem with stakeholders, 2) Identify the ES which are most relevant and pressing in municipality planning, 3) Collect and identify the information needs and the method to collect the data, 4) Assess expected changes in ES due to decision and input from society, 5) Identify policy options based on changes in ES and 6) Assess social and environmental impacts of 1-5.

 • 256.
  Ekman, Julia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Falkenberg, Tea
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Produktvisualisering av skor på webben: en studie om interaktion och användarupplevelse vid produktpresentationer online2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid design och utveckling av produktpresentationer på e-handelsplatser är användarupplevelse en viktig aspekt som bör tas hänsyn till. Eftersom att digitala designers behöver förstå användarens behov vid digitala gränssnitt bidrar denna studie med information om användares krav för bäst uppfattning och navigation vid e-handels presentationer. I denna kandidatuppsats har användarupplevelser av olika visuella och statiska produktpresentationer, inom olika ehandelsplattformar undersökts, där formaten 2D bild, video, 360° och 3D är de format som harstuderats. Undersökningen har avgränsats till en specifik skomodell av märket new balance  därstudien har utforskat användares upplevelser av interaktioner och navigering med de olika alternativen av produktpresentationerna. Studien genomfördes med hjälp av en förundersökning i form av en enkätundersökning följt av en huvudundersökning innehållande en think-aloud observation samt intervju. Studien undersökte vilka presentationssätt som kan öka kundens förtroende samt ge användaren bäst verklighetsuppfattning av skon i ett e-handelssammanhang. Studien har bidragit till informativa gränssnitt vid design av e-handelssidor. Undersökningens resultat visade att användarnas upplevelser av statiska 2D bilder i kombination med visuell video, genererade tyngst information om produkten. Både vad det gäller material och helhet av skons utseende.

 • 257.
  Ekstrand, Elina
  et al.
  Kristianstad University.
  Lindstrand, Katarina
  Kristianstad University.
  Naturvetenskap i förskolan: En studie om hur förskollärare uppfattar naturvetenskap och barns naturvetenskapliga upptäckter i vardagen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om naturvetenskap i förskolan. Naturvetenskap finns runt om kring oss överallt och hela tiden. Barn upptäcker och utforskar naturvetenskap dagligen, men är det något som förskollärare uppfattar och synliggör för barn?

  Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och har som syfte att undersöka och få en uppfattning om hur förskollärare uppfattar begreppet naturvetenskap och de naturvetenskapliga upptäckter som barn gör i förskolans dagliga verksamhet, samt hur de anser sig göra för att tillvarata naturvetenskap och barns naturvetenskapliga upptäckter tillsammans med barngruppen. Som metod användes kvalitativa intervjuer med inspiration från en fenomenografisk forskningsansats, där tio förskollärare har blivit intervjuade utifrån semistrukturerade intervjuer. 

  Resultat som framkommit ur studien visar att de flesta förskollärare i studien uppfattade begreppet naturvetenskap som natur och utomhusmiljö och att de inte i någon större omfattning uppfattade barns naturvetenskapliga upptäckter i den vardagliga verksamheten. Detta resulterade i att de inte kunde förklara hur de synliggör barns naturvetenskapliga upptäckter för barn, istället talade de om hur de synliggör naturvetenskap utifrån egna idéer och kunskaper om naturvetenskap.

   

   

   

   

 • 258.
  Ekström, Ted
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Kristensson Eriksson, Simon
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Datalagring: nätverkslösning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har många kundföretag problem med datalagringen vilket beror på att behovet av att lagra data började öka kraftigt under 2000-talet och har fortsatt öka sedan dess. När kundföretagen började använda sig av virtualisering så expanderade även datastorleken. I samband med att datastorleken växte ville företagen att data inte skulle lagras lokalt utan att den skulle vara lagrad på en central plats som en serverhall och vara överskådlig.

  Studien utfördes på tre sätt, först undersöktes vilka datalagringslösningar som fanns och det skedde genom litteraturstudier. Därefter kontaktades företag som använde olika lösningar för datalagring. Nästa steg var att kontakta de leverantörer som kundföretag använde sig av och som levererade lösningarna.

  Under arbetets gång upptäcktes olika lösningar på problematiken med ett ökat datalagringsbehov. Resultatet visade att kundföretagen använde centrala datalagringslösningar som NAS (Network Attached Storage), SAN(Storage Area Network) och NUS (Network Unified Storage). De här systemen var optimerade och hade säkerhet för att lösa behovet av datalagring.

  Efter genomförd undersökning gjordes en analys av såväl litteraturstudien som intervjumaterial. Syftet var att försöka ge en rekommendation på olika alternativ av lösningar som såväl nyblivna som befintliga kundföretag bör välja för att lösa sina behov.

 • 259.
  Elander, Per
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Thai, Dennis
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Datalagring: en komparativ stude av datalagringslösningar2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan företag började använda sig av internet som ett verktyg för sitt arbete har bekymmer uppstått som de inte haft tidigare, som hur företagsdata ska lagras, vad för utrustning som är bäst för deras behov.

  Genomförandet av arbetet delades in i tre delar, där det första var att ta reda på vilka olika datalagringslösningar som fanns och användes i servermiljöer. Detta gjordes via litteraturstudier. Den andra delen var att intervjua kundföretag om deras lagringslösningar samt intervjua leverantörer av datalagringslösningar med ett antal frågor som berörde deras datalagringlösning(ar), rekommendationer och framtidsutsikten för datalagring. Den tredje och slutgiltiga delen var att skriva samman analysen över den information som tillförskaffats och de iakttagelser som gjorts.

  Resultatet av intervjuerna visade på flera pålitliga och snabba alternativ för datalagring som kunder använde och leverantörer sålde.  Lösningar som användes och levererades var NAS(Network Attached Storage), molnlagring av data och SAN(Storage Area Network).

  Vid genomförande av analysen togs både intervjumaterialet och litteraturmaterialet i beaktning för att kunna komma fram till adekvata slutsatser. Syftet med slutsatserna var att kunna ge ett bra svar på de frågor i frågeställningen som låg till grund för examensarbetet. Vad man har kommit fram till är att det finns inget bra svar för vilken lösning är bäst utan att olika lösningar är anpassad till olika syften och behov.

 • 260.
  Eliasson, Benjamin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Philip
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  LiDAR-datans möjligheter: en studie av senglaciala strandvallar i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den relativt nya tekniken LiDAR har gjort det möjligt att undersöka och kartera landformer på ett mer effektivt sätt än tidigare. Syftet med arbetet var att undersöka hur väl LiDAR-data lämpar sig för att studera de strandvallar som finns i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge. Metoden har mestadels bestått av GIS-arbete i ArcMap, där vi i kartbilderna illustrerat terrängen med terrängskuggning alternativt terränglutning. Det vi fick ut från GIS-metoden har vi sedan kontrollerat ute i fält. Med LiDAR har vi fått en detaljrik bild över strandvallarna. Det har visat sig att terränglutning är den bäst lämpade metoden för det syfte vi arbetat mot. Dessa kartor har sedan gått att jämföra med tidigare forskning om hur strandvallarnas förekomst ser ut. Strandvallarna kan även kopplas till de strandförskjutningskurvor som tidigare gjorts i området. Slutligen kan vi konstatera att LiDAR är en utomordentlig metod för att studera strandvallar.

 • 261.
  Eliasson, Mona
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Ivarsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Laboratorieundersökning av filtermaterial för lakvattenbehandling - karakterisering och reningseffektivitet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lakvatten har varierande föroreningsgrad och karaktär. Det bildas då regnvatten perkolerar igenom en deponi. I en deponiverksamhet är lakvattnet den huvudsakliga påverkan på den omgivande miljön. För att begränsa föroreningshalten i naturen behöver lakvattnet samlas upp och omhändertas. Olika tekniker har utvecklats för att rena lakvatten lokalt. En teknik är att använda ett naturligt material som torv för att i första hand reducera mängden metaller och organiska föreningar. Vid Stena Metall AB:s anläggning i Halmstad sker rening av vattnet i den lokala reningsanläggningen. Reningen består av luftning och sedimentering samt ett biofilter bestående av aska och torv (SB).

  I detta examensarbete har urlakning av ett antal olika filtermaterial gjorts genom att skaka materialen i 24 h. Även en reningseffektivitetsstudie av filtermaterialet SB har gjorts. Filtermaterialet används i dag som en biobädd och fungerar som det sista reningssteget utav lakvattnet på Stena Metall AB:s anläggning i Halmstad.

  I urlakningsstudien skakades varje filtermaterial i 24 h med kranvatten. Några gränsvärden för lakvatten finns inte i dag. ”Ny föreskrift om deponering och mottagande av avfall vid deponier” träde i kraft 2005. Föreskriftens gränsvärden för icke-farligt avfall har används som jämförvärden i denna studie. Resultatet visar att det är en stor skillnad på de olika materialens urlakning. I urlakningen är det endast Bark och Metallbark som överskrider DOC-värdet.

  Reningseffektivitetsstudien utfördes genom att skaka SB med fem olika koncentrationer av koppar-, fenol- och PCB-lösningar. Fenol- och PCB-analyser ryms inte inom detta arbete utan presenteras i ett annat arbete inom projektgruppen. I studien har lakvatten och kranvatten med de fem olika koncentrationer använts parallellt och därefter jämförts mot varandra. Materialet har skakats i 24 h. Resultatet visar en god reducering av koppar i både kran och lakvatten. Det sker en reducering av ammoniumkväve i lakvattnet medan det ökar i kranvattnet.

 • 262.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Adaptiv skötsel av europeiska simänder för jakt, naturvård och sjukdomseffekter – slutår2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This project concludes studies started during a 3-year project already reported to Naturvårdsverket. Recent unreported achievements include a phD project, 16 scientific manuscripts, 12 conference contributions and 10 popular papers. Results and management implications from these studies are summarized in this report. We highlight a previously overlooked potential conflict between fish stocking and duck management. We argue that the tools necessary for adopting an adaptive management of Swedish dabbling ducks are available, and that the success of such a paradigm shift in game management is enhanced if also programs are put in place to monitor changes in breeding population size and annual breeding success. Experiments and descriptive studies indicate that mallards are not affected by moderate changes in the arrival of spring, and that there is little duckling-food prey synchrony to become potentially mis-matched. We also argue it is important to continue monitoring avian influenza in wild ducks in Sweden.

 • 263. Elmberg, Johan
  Apparent lack of territoriality during the breeding season in a boreal population of common frogs Rana temporaria L.1986In: Herpetological Journal, ISSN 0268-0130, Vol. 1, no 2, p. 81-85Article in journal (Refereed)
 • 264.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Are dabbling ducks main players or merely noise in limnic ecosystems?2009In: Abstracts, 2nd Pan-European Duck Symposium, 2009, p. 25-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For obvious reasons waterfowl ecologists consider ducks as focal organisms and main players when we study patterns and processes in wetland ecosystems. However, limnologists and fish biologists historically have ‘a bottom-up’ view of the same ecosystems, and they largely regard ducks and other waterbirds merely as ‘background noise’ much at the mercy of other and more powerful forces. Focussing on European studies of dabbling ducks I will review the evidence for and against these largely opposing views. I argue that a lot can be learned from using descriptive and pattern-oriented studies to produce explicit predictions that can be tested under more rigorous experimental circumstances. I will also explore why the lack of reliable information about annual variations in recruitment and harvest rates is a major obstacle for understanding population trajectories of dabbling duck populations. Finally, I will review the existing evidence for the major paradigms addressing population limitation in European dabbling ducks.

 • 265.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Are dabbling ducks major players or merely noise in freshwater ecosystems?: a European perspective, with references to population limitation and density dependence2009In: Wildfowl, ISSN 0954-6324, E-ISSN 2052-6458, no Special issue 2, p. 9-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Waterfowl ecologists consider ducks important players in patterns and processes of freshwater ecosystems. Limnologists and fish biologists, on the other hand, historically have “a bottom-up” view of the same systems, often regarding waterbirds as “background noise” compared to other biotic influences. Evidence for and against these largely opposing views is reviewed, focussing on European dabbling duck studies. In oligo- and mesotrophic wetlands at low breeding density, their role is likely to be overshadowed by biotic interactions between fish, invertebrates and plants. Conversely, many other freshwater systems may be affected by dabbling ducks in various ways, acting as dispersers of invertebrates and plants, as predators, and as eutrophicators. It is concluded that dabbling ducks affect freshwater systems more profoundly than has hitherto been acknowledged. In their turn, freshwater ecosystems affect the ducks’ population ecology. In a less comprehensive treatment, the evidence for the major paradigms addressing population limitation in dabbling ducks is discussed briefly from a European perspective. It is concluded that top-down (predation) as well as bottom-up (food limitation) processes may both affect population size, but evidence for either is correlative, necessitating more experimental studies based on explicit predictions from pattern-oriented studies. In a discussion of the prospects for adopting a more adaptive management approach for European dabbling ducks, it is argued that a lack of information about annual variation in recruitment and harvest rates are major obstacles to understanding population change and for adopting a more adaptive management. A compilation of European studies about density dependence in Mallard Anas platyrhynchos indicates that population regulation may be a common phenomenon in this species, with possible important ramifications for research as well as management programmes.

 • 266.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att samsas om gäss - visar Vattenriket vägen?2015In: Vattenriket i fokus, ISSN 1653-9338, no 4, p. 12-15Article in journal (Other academic)
 • 267.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Bergand2007Other (Other academic)
 • 268.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Bergand2007Other (Other academic)
 • 269.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Bra häckningsår för finska vitryggar2003In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 62, no 5, p. 30-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 270.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Brånsjön - mer speciell än du tror!2006In: Fåglar i Västerbotten, ISSN 0348-1166, Vol. 31, no 1, p. 14-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 271.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Conservation biology and behaviour: from frog perspective to a bird´s eye view2014In: 10th Ecology & Behaviour meeting, Montpellier, Frankrike, 12-16/5, 2014: program and abstracts, 2014, p. 37-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  My plenary will explore the historical and ecological roots of the subdisciplines ≪conservation biology≫ and ≪behavioural ecology≫, which together make up the backbone of this session. Based on arguments about moral and factual necessities to halt biodiversity loss, I will discuss why, how and to what extent conservation biology and behavioural ecology have come to merge. I will highlight how this has affected conservation efforts in a variety of contexts and geographic settings. In doing so, most of my examples of successful integration between these research fields concern amphibians, reptiles and birds, spanning a wide range of spatial and temporal scales. My emphasis will be more on the conceptual cross-fertilization between the research fields than on the technical development permitting it. Rapid deterioration and reduction of natural habitats crucial for upholding biodiversity provides a backdrop for an analysis of research needs and a horizon scan of further integration of conservation and the study of animal behavior.

 • 272.
  Elmberg, Johan
  Department of Wildlife Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå.
  Cooperative nest defense by trios of Arctic Skuas Stercorarius parasiticus1992In: Ibis, ISSN 0019-1019, E-ISSN 1474-919X, Vol. 134, no 3, p. 298-298Article in journal (Refereed)
 • 273.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Department of Mathematics and Science.
  Density-dependent breeding success in mallards Anas platyrhynchos on a eutrophic lake2003In: Wildlife Biology, ISSN 0909-6396, E-ISSN 1903-220X, Vol. 9, no 1, p. 67-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Census data from a eutrophic lake collected in 1987-1999 were used to study nesting and breeding success in mallards Anas platyrhynchos. In each year there were 6-19 pair counts and 13-34 brood counts. The maximum combined count of single males and pairs (i.e. on any day in any of three census periods in May) provided the best fit with subsequent estimates of breeding success. Nesting success (average brood:pair ratio = 0.52), brood size of older ducklings (mean = 5.7) as well as fledgling success (2.86 juveniles per nesting pair) were higher than in many previous mallard studies. Per capita brood production as well as per capita fledgling production was negatively density dependent, but the latter was not statistically independent of the former. There was no correlation between per capita fledgling success and duckling mortality on a year-by-year basis, hence the density-dependent pattern in breeding success appears to be mediated through variation in nesting success. The number of paired females at the start of the breeding season correlated positively with the production of fledged juveniles the year before.

 • 274.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det lönar sig att häcka tidigt och inte för trångt2012In: Fåglar i Västerbotten, ISSN 0348-1166, Vol. 37, no 1, p. 4-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 275.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Ecology and natural history of the moor frog (Rana arvalis) in boreal Sweden2008In: Journal of field herpetology, no Supplement 13, p. 179-194Article in journal (Refereed)
 • 276.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Ecosystem services provided by seabirds: what projections can we make from waterbirds in general?2015In: 2nd World Seabird Conference: seabirds: Global ocean sentinels, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To facilitate conservation efforts and wise-use decisions about marine resource use there is an urgent need to further the understanding of what ecosystem services are provided by true seabirds, and to establish methodologies for quantifying the values of these services. Recent reviews address ecosystem services for birds in general (Wenny et al 2011) and for waterbirds (Green & Elmberg 2014), but such analyses are still much needed for the true seabirds. I will use insights from previous general reviews to outline research needs, shortcuts, generalities, projections, and pitfalls in the study of ecosystem services in true seabirds. In doing so, I will contrast previous knowledge and current knowledge gaps with characteristics unique for many seabirds, e.g. small population size, highly localized (vulnerable) breeding sites, extreme mobility, K-selected life histories, bycatch mortality and methodological problems associated with studying them.

 • 277.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  En islom som aldrig kom hem2017In: Anser: Skånes ornitologiska förening, ISSN 0347-9595, Vol. 56, no 1, p. 30-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 278.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  En punktinsats för nya fågelupplevelser eller Fågelskådning på nya vägar2005In: Fåglar i Västerbotten, ISSN 0348-1166, Vol. 30, no 3, p. 9-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 279.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ett farväl till den linnéanska liturgins sista officianter2011In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 1, p. 110-114Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 280.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Expertutlåtande om drakar2008In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 08-01Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 281.
  Elmberg, Johan
  Department of Animal Ecology, University of Umeå.
  Factors affecting male yearly mating success in the common frog, Rana temporaria1991In: Behavioral Ecology and Sociobiology, ISSN 0340-5443, E-ISSN 1432-0762, 10.1007/BF00180989, Vol. 28, no 2, p. 125-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mating behavior of the European common frog, Rana temporaria, was studied experimentally. Female body length was correlated with body mass as well as with fecundity. However, males showed no mating preference with regard to either female body length, body mass, or fecundity. In successive multiple matings, male readiness to re-mate as well as fertilization success did not vary among the first four matings. Further, fertilization success was not correlated with either the number of days since the previous fertilization, water volume in the experimental container, testes mass, female/male body length ratio, or female fecundity. However, there was a positive correlation between fertilization success and male fat reserve status. Sexual competition and mating patterns were studied in tanks in which operational sex ratio (OSR) and male density were manipulated, and time for sexual competition was allowed to vary. Successful take-overs and nonrandom mating (large male advantage) were observed only at a combination of a four-fold male bias in OSR and an unnaturally high male density (30-50/m2). I argue that in natural populations of Rana temporaria: (1) There is considerable intraspecific variation in the opportunity for sexual competition, (2) OSR influences mating pattern more than male density and time (duration of the prespawning period), and (3) nonrandom mating should be rare.

 • 282.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Felbestämd korsnäbb2007In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 66, no 3, p. 36-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 283.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Fortsatt uppåt för vitryggen i Finland2008In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 67, no 2, p. 34-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Goose poop in the park2018In: Bottom Line Health, ISSN 1092-0129, Vol. 32, no 6Article in journal (Refereed)
 • 285.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Gräsänder klarar av klimatförändringar2012In: Fåglar i Västerbotten, ISSN 0348-1166, Vol. 37, no 1, p. 14-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 286.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Hur livat är det i holken egentligen?: en smula populationsekologi för knipor och holkuppsättare2002In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 61, no 7, p. 28-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 287.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Hur lärkfalken vred min sverigekarta rätt2005In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 64, no 8, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 288.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Inköpta ägg hotar gräsanden2012In: Forskning & Framsteg, ISSN 0015-7937, no 3, p. 26-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad händer med inhemska arter när de vilda bestånden hela tiden fylls på med individer som är uppfödda i fångenskap och som kanske inte är anpassade till vår miljö?

 • 289.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Jaktbara svenska fågelarters utveckling under 50 år2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sveriges fågelfauna förändras hela tiden. Bara under de senaste femtio åren har flera nya arter etablerat fasta bestånd, medan andra har försvunnit. Dessutom visar många av de sedan länge bofasta arterna stora förändringar i antal under samma tid. Ökningar och minskningar påverkar arternas popularitet som jaktbyte, men det gör också förändringar i attityder och lagstiftning. Syftet med faktabladet är att ge en översikt av de nu jaktbara svenska fågelarternas utveckling under det senaste halvseklet, både vad gäller avskjutning och bestånd i stort.

 • 290.
  Elmberg, Johan
  SLU.
  Kraxig konstellation kontrar konstiga kombinationer2000In: Anser, ISSN 0347-9595, Vol. 39, no 1, p. 53-54Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 291.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Kråkfåglar som fröspridare: August Heintze visade vägen för hundra år sedan2019In: Svensk Botanisk Tidskrift, ISSN 0039-646X, Vol. 113, p. 344-349Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hamstrande nötskrikors stora betydelse för ekens föryngring och spridning är väl känd. Många känner också till att nötkråkan har samma roll för hassel och cembratall. Tack vare en mer än hundra år gammal – och länge förbisedd – forskargärning är det nu dags att inse att också kråkor och skator är viktiga för spridningen av en mycket lång rad växter. Johan Elmberg menar att det är på tiden att August Heintzes beundransvärda livsgärning blir uppmärksammad.

  The full text will be freely available from 2022-01-01 14:13
 • 292.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Lever elfenbensnäbben?2013In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 72, no 2, p. 8-Article in journal (Other academic)
 • 293.
  Elmberg, Johan
  Department of Animal Ecology, University of Umeå.
  Long-term survival, length of breeding season, and operational sex ratio in a boreal population of common frogs, Rana temporaria L.1990In: Canadian Journal of Zoology, ISSN 0008-4301, E-ISSN 1480-3283, Vol. 68, no 1, p. 121-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A population of individually marked adult Rana temporaria was studied during the breeding season in 1979–1988 in east-central Sweden. Annual return rate averaged 31% (range 16–51%) in males and 16% (range 5–33%) in females. Return rate was not size dependent but increased with every successful previous hibernation, indicating an increased survival rate with age. Return rate was not correlated with winter harshness. Once adult, males had on average 1.5 (maximum 6) seasons with the possibility of reproducing. Corresponding values for females were 1.4 and 4. Mean length of the breeding season was 20 (SD = 2) days. Calling generally started at water temperatures below 3 °C. The lowest spawning temperature was 1 °C. Average temperatures at spawning onset and peak spawning were 5 and 6 °C, respectively. Large males tended to arrive earlier at the pond than small males. Males arrived earlier and stayed longer than did females. The overall population sex ratio was close to unity. The operational sex ratio (OSR) varied during the breeding season, averaging 0.54 (one female to two males). No male was observed to mate more than once per season. I argue that survival selection is more important to male lifetime mating success than is competition in the breeding pond (sexual selection as affected by OSR and length of the breeding season).

 • 294.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Mer krut på fågelskyddet!2008In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 67, no 2, p. 35-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 295.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Nötskrikans vintervanor2012In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 71, no 5, p. 12-Article in journal (Other academic)
 • 296.
  Elmberg, Johan
  Department of Animal Ecology, University of Umeå.
  Ovarian cyclicity and fecundity in boreal common frogs Rana temporaria L. along a climatic gradient1991In: Functional Ecology, ISSN 0269-8463, E-ISSN 1365-2435, Vol. 5, no 3, p. 340-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Hypotheses that the patterns of energy storage, ovarian development and fecundity change along a climatic gradient were tested. Data from adult female common frogs Rana temporaria L. were collected in three study areas from mixed boreal lowland forest to alpine heath. There were no consistent altitudinal trends in body length or weight. Age, however, increased with altitude. During the feeding season, the rate of primary deposition of energy in the fat bodies was higher in mid-altitude than in lowland females. Relative ovary weight increased faster in alpine heath and mid-altitude frogs than in lowland frogs. There were no indications of an ovarian resting period. Rather, with increased altitude the oocytes for next year's reproduction tended to have entered the vitellogenic growth phase even before oviposition; possibly this was an adaptation to a short feeding season. Body length and fecundity were exponentially related in the lowland and the mid-altitude study areas. The relationship between body weight and fecundity appeared to be linear in at least the lowland population. Fecundity per gram body mass increased with age. Although differences between study areas were found, there was no consistent altitudinal trend in either absolute or size-relative fecundity. Fecundity varied between years as well as between populations. A negative correlation between relative liver weight and fecundity indicated a high cost to reproduction. Nevertheless, skipping years of reproduction, a phenomenon suggested to occur primarily in resource-poor environments, was rare.

 • 297.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Punktinsats på hög nivå gav "fel" spettar2006In: Fåglar i Västerbotten, ISSN 0348-1166, Vol. 31, no 1, p. 2-3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 298.
  Elmberg, Johan
  Department of Animal Ecology, University of Umeå.
  Random mating in a boreal population of European common frogs Rana temporaria L.1987In: Holarctic Ecology, ISSN 0105-9327, Vol. 10, no 3, p. 193-195Article in journal (Refereed)
 • 299.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Rekordmånga lyckade häckningar av vitrygg2018In: Vår fågelvärld, ISSN 0042-2649, Vol. 77, no 1Article in journal (Other academic)
 • 300.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Slätten tur och retur på 25 år2001In: Fåglar i Västerbotten, ISSN 0348-1166, Vol. 26, p. 54-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
3456789 251 - 300 of 1089
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf