hkr.sePublications
Change search
Refine search result
234567 201 - 250 of 344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Mattingsdal, Morten
  et al.
  Brown, Andrew Anand
  Djurovic, Srdjan
  Sønderby, Ida Elken
  Server, Andres
  Melle, Ingrid
  Agartz, Ingrid
  Hovig, Eivind
  Jensen, Jimmy
  Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.
  Andreassen, Ole A.
  Pathway analysis of genetic markers associated with a functional MRI faces paradigm implicates polymorphisms in calcium responsive pathways2013In: NeuroImage, ISSN 1053-8119, E-ISSN 1095-9572, Vol. 70, p. 143-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Several lines of evidence suggest that common polygenic variation influences brain function in humans. Combining high-density genetic markers with brain imaging techniques is constricted by the practicalities of collecting sufficiently large brain imaging samples. Pathway analysis promises to leverage knowledge on function of genes to detect recurring signals of moderate effect. We adapt this approach, exploiting the deep information collected on brain function by fMRI methods, to identify molecular pathways containing genetic variants which influence brain activation during a commonly applied experiment based on a face matching task (n=246) which was developed to study neural processing of faces displaying negative emotions. Genetic markers moderately associated (p<10(-4)) with whole brain activation phenotypes constructed by applying principal components to contrast maps, were tested for pathway enrichment using permutation based methods. The most significant pathways are related to post NMDA receptor activation events, driven by genetic variants in calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (CAMK2G, CAMK2D) and a calcium-regulated nucleotide exchange factor (RASGRF2) in which all are activated by intracellular calcium/calmodulin. The most significant effect of the combined polygenic model were localized to the left inferior frontal gyrus (p=1.03 × 10(-9)), a region primarily involved in semantic processing but also involved in processing negative emotions. These findings suggest that pathway analysis of GWAS results derived from principal component analysis of fMRI data is a promising method, to our knowledge, not previously described.

 • 202.
  Medjugorac, Tin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hur allvarligt vi bedömer diskriminering beror på om det orsakas av ingruppsgillande eller utgruppsogillande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diskriminering kan bero på olika attityder, en av dem är att man ogillar medlemmar av den gruppensom man själv inte tillhör (utgruppsnegativitet), och en annan kan vara att man gillar medlemmar avsin egen grupp (ingruppspositivitet), diskriminering kan alltså ibland ske utan att man har någonnegativ attityd till den andra gruppen. I den här studien undersöktes hur allvarlig diskrimineringanses vara beroende på om den baseras på utgruppsnegativitet eller ingruppspositivitetHuvudhypotesen att diskriminerande beteende anses mer allvarligt om det orsakas avutgruppsnegativiteten än av ingruppspositiviteten fick stöd. Det vill säga att människor är merförlåtande när diskrimineringen sker därför att någon är partisk än när diskrimineringen sker därföratt någon är hatisk. Studien visade också att personer som skattar högt på social dominans skattadepersoner som diskriminerade mindre negativt. Resultaten diskuteras i relation till teorier om normermot fördomsfullhet och diskriminering.

 • 203.
  Merino, Julius
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sonnsjö, Tove
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Diagnosens Makt: en studie i hur gymnasieelever förhåller sig till sin diagnos2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur gymnasieelever menar sig uppleva och förhålla sig till sin diagnos. Uppsatsen utgår från Michel Foucaults teorier kring avvikelse, normalitet och den pastorala makten. Teorierna gör det möjligt att komma bakom etablerade normer och bidra till den pedagogiska yrkesrollens utveckling. Litteraturgenomgången fokuserar på forskning som behandlar specialpedagogik, diagnosens påverkan på självuppfattning och självkänsla och diagnosens roll i stigmatisering och stämpling av individer.

  Uppsatsen har en kritisk forskningsansats för att försöka synliggöra bakomliggande orsaker till elevernas förhållningssätt. Den empiriska delen består av en kvalitativ studie där vi använder oss av semistrukturerade, personliga, intervjuer för att söka svar på hur sex gymnasieelever menar sig uppleva och förhåller sig till sina diagnoser. Intervjuerna genomfördes på en skola i Skåne. Det framkom att samtliga respondenter hyste en tilltro till experter, att diagnosen hade stor inverkan på deras skolgång och självuppfattning. Även en vilja att anpassa sig till normer, och korrigera sitt beteende därefter, uppdagades under intervjuerna. Elevernas förhållningssätt till diagnoserna varierade, men samtliga ansåg det positivt med en diagnos då medicinering och hjälp nu fanns att tillgå. Resultaten pekar mot en bekräftelse av Foucaults teorier om avvikelse, normalitet och den pastorala makten.

 • 204.
  Mihov, Claire
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Elg, Markus
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Att vårda patienter med möjlig risk för posttraumatiskt stressyndrom: Utifrån sjuksköterskans kompetensområde2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mer än två tredjedelar av befolkningen utsätts någon gång för en traumatisk händelse som är tillräckligt stark för att den utsatte skulle kunna drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Inom all hälso- och sjukvård möter personalen människor med psykisk ohälsa av olika former, inklusive stressrelaterade tillstånd. Sjuksköterskan har möjlighet att i dessa möten identifiera behovet av omvårdnad, stärka patientens egna resurser och skapa möjligheter till återhämtning Syfte: Syftet var att utifrån sjuksköterskans kompetensområde belysa vad som är betydelsefullt vid vård av patienter med möjlig risk för posttraumatiskt stressyndrom. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes, baserad på elva kvantitativa och en kvalitativ vetenskaplig artikel. Resultat: Två kategorier framkom: Identifiering och bedömning av personer med möjlig risk för PTSD, och dess subkategorier kunskaper och verktyg, samt sjuksköterskans åtgärder vid risk för PTSD med subkategorierna debriefing och patientinformation/självhjälp. Resultatdiskussion: En av de funna riskfaktorerna för PTSD visade sig ha ett tveksamt värde, de förebyggande åtgärderna hade inga effekter men uppskattades likväl av patienterna, vilket innebär ett etiskt dilemma för sjuksköterskan. Slutsats: Mer forskning inom detta behövs. Sjuksköterskan bör vara en aktiv lyssnare, bidra med information, och hjälpa patienten att hantera de psykiska påfrestningarna efter trauma.

 • 205.
  Mohnke, Sebastian
  et al.
  Tyskland.
  Erk, Susanne
  Tyskland.
  Schnell, Knut
  Tyskland.
  Schütz, Claudia
  Tyskland.
  Romanczuk-Seiferth, Nina
  Tyskland.
  Grimm, Oliver
  Tyskland.
  Haddad, Leila
  Tyskland.
  Pöhland, Lydia
  Tyskland.
  Garbusow, Maria
  Tyskland.
  Schmitgen, Mike M.
  Tyskland.
  Kirsch, Peter
  Tyskland.
  Esslinger, Christine
  Tyskland.
  Rietschel, Marcella
  Tyskland.
  Witt, Stephanie H.
  Tyskland.
  Nöthen, Markus M.
  Tyskland.
  Cichon, Sven
  Tyskland.
  Mattheisen, Manuel
  Tyskland.
  Mühleisen, Thomas
  Tyskland.
  Jensen, Jimmy
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Schott, Björn H.
  Tyskland.
  Maier, Wolfgang
  Tyskland.
  Heinz, Andreas
  Tyskland.
  Meyer-Lindenberg, Andreas
  Tyskland.
  Walter, Henrik
  Tyskland.
  Further evidence for the impact of a genome-wide-supported psychosis risk variant in ZNF804A on the Theory of Mind network2014In: Neuropsychopharmacology, ISSN 0893-133X, E-ISSN 1740-634X, Vol. 39, no 5, p. 1196-1205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The single-nucleotide polymorphism (SNP) rs1344706 in ZNF804A is one of the best-supported risk variants for psychosis. We hypothesized that this SNP contributes to the development of schizophrenia by affecting the ability to understand other people's mental states. This skill, commonly referred to as Theory of Mind (ToM), has consistently been found to be impaired in schizophrenia. Using functional magnetic resonance imaging, we previously showed that in healthy individuals rs1344706 impacted on activity and connectivity of key areas of the ToM network, including the dorsomedial prefrontal cortex, temporo-parietal junction, and the posterior cingulate cortex, which show aberrant activity in schizophrenia patients, too. We aimed to replicate these results in an independent sample of 188 healthy German volunteers. In order to assess the reliability of brain activity elicited by the ToM task, 25 participants performed the task twice with an interval of 14 days showing excellent accordance in recruitment of key ToM areas. Confirming our previous results, we observed decreasing activity of the left temporo-parietal junction, dorsomedial prefrontal cortex, and the posterior cingulate cortex with increasing number of risk alleles during ToM. Complementing our replication sample with the discovery sample, analyzed in a previous report (total N=297), further revealed negative genotype effects in the left dorsomedial prefrontal cortex as well as in the temporal and parietal regions. In addition, as shown previously, rs1344706 risk allele dose positively predicted increased frontal-temporo-parietal connectivity. These findings confirm the effects of the psychosis risk variant in ZNF804A on the dysfunction of the ToM network.

 • 206.
  Morin, Kristina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Rova, Annica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Arbetstillfredsställelse och stress: inom könssegregerade arbetsplatser i kommunala verksamheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på om det fanns något samband mellan stress och arbetstillfredsställelse på arbetsplatser i kommunala verksamheter. I studien undersöktes också om det fanns yrkesskillnader inom kommunen, det vill säga uppvisade både de som arbetade inom socialförvaltningen: särskilt boende för äldre (extremt kvinnodominerade yrken) och de som arbetade inom samhällsbyggnadsförvaltningen: brandkår, vaktmästare, vatten och avlopp, renhållning, bygg med flera. (extremt mansdominerade yrken) ett sådant samband eller skiljde det sig åt mellan arbetsplatserna. Tidigare forskning har visat att en individs stressnivå påverkar arbetstillfredsställelsen. I arbetslivet har besvär som orsakats av arbetet på grund av stress och andra psykiska påfrestningar ökat, kvinnor har drabbats värre än män. Studien genomfördes med hjälp av självskattade enkäter som mätte arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad stress i kommunala verksamheter. Studien hade 81 deltagare, 38 stycken anställda från socialförvaltningen, och 43 stycken från samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultatet visade att det fanns ett negativt samband mellan stress och arbetstillfredsställelse. Det vill säga att ju högre stress deltagarna rapporterade desto lägre arbetstillfredsställelse påvisades. Vidare visade resultatet att extremt kvinnodominerade arbetsplatser hade till viss grad lägre arbetstillfredsställelse och högre stress än de extremt mansdominerade arbetsplatserna. 

 • 207.
  Niederberger, Ueli
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Relational Competence Theory: Can Respect, Authenticity, and Responsibility Predict Relationship Quality?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Positive relationships are considered to be one of the most important protective factors in the development of the individual. Relational Competence Theory states that there are competen-cies that promote the establishment and maintenance of positive relationships. Danish family therapist and writer Jesper Juul defined relational competence as a loosely interconnected set of relational values and attitudes. The current study examines if relational values and attitudes can be used to predict relationship quality. A survey conducted with a small sample (N = 51) of parents of junior high school students in Central Switzerland was used to measure the predictor variables Respect for the Other’s Individuality, Authenticity, and Responsibility for the Rela-tionship, as well as two different measures of relationship quality. The variables were measured both for the relationships between parents and their children and romantic partner relationships. A regression analysis showed that the three predictors significantly predicted relationship quali-ty in both types of relationship. The effect sizes varied from medium to large. Even though these findings are not causal in their nature, they suggest that these three variables may be part of a wider set of relational values and attitudes that promote positive relational outcomes. One possible implication may be that individuals can improve their relationships by reconsidering their relational attitudes and values.

 • 208.
  Nieminen Kristoffersson, Tuija
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kris, trauma och posttraumatiska stressreaktioner: om krisgruppernas arbete i ett samhällsteoretiskt perspektiv1998In: Om barndom, djurmänniskor, könsideal och krisgrupper: litteraturvetenskapliga och sociologiska innehållsanalyser / [ed] Britt-Louise Wersäll, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 1998, p. 47-64Chapter in book (Other academic)
 • 209.
  Nilsson, Emelie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Att leva med bipolär sjukdom.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Bipolar disorder involves periods of mania and depression, which may cause difficulties for those affected. In order to understand and help those affected, health care providers need to be aware of the subjective experience and coping skills of their clients. Purpose: To examine how people with bipolar disorder experience and handle their illness. Method: A literature review of relevant qualitative articles was conducted. Results: subjects' attitudes towards the diagnosis and treatment varied and the relationship with healthcare professionals was relevant. The disorder was accompanied with feelings of uncertainty, uncontrollability and instability. It also affected self confidence, self-esteem, caused an experience of stigma and relationship difficulties. Coping strategies included acceptance, information, structure of everyday life and family support. Discussion: Antonovskys theory about sense of coherence, SOC, was used for the discussion Acceptance and motivation to treatment are key- topics for health care professionals. Clients lower self- esteem and the issue of stigma needs to be addressed. This might increase the clients SOC and facilitate the move towards a salutogenic perspective. Patient information should be adapted to individual needs. Conclusion: Awareness of individual experiences and skills is necessary. The clients care and treatment needs to be adapted accordingly.

 • 210.
  Nilsson, Ingrid
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kronbäck, Cornelia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barnet bara sitter där!: en studie om blyga och tillbakadragna barn i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur förskoleverksamheten tillgodoser de blyga och tillbakadragna barnen samt vad som görs just för dessa. Det har varit angeläget att undersöka vad som kan vara grunden till blygsel, förskollärares bemötande samt hur verksamheten arbetar för att tillgodose de blyga och tysta barnen. Bakgrunden till studien grundar sig i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som menar att förskolans uppdrag är att anpassa verksamheten utifrån samtliga barn och låta barns intresse, nyfikenhet samt erfarenhet ligga som grund för lek och lärande. Det är centralt att som pedagog anpassa den pedagogiska verksamheten till varje barn då barn lever i olika livsmiljöer och påverkas på olika sätt. Centrala begrepp i litteratur och det empiriska materialet har varit blyghet, tystlåtenhet, tillbakadragenhet, barnets självkänsla, pedagogisk kompetensens samt kommunikationens betydelse.

  Studien infattar en kvalitativ metod med inspiration av semistrukturerade intervjuer av nio verksamma förskollärare.

  Resultatet av studien visar att en betydelsefull kompetens hos förskollärare är yrkeserfarenheten som har betydelse i hur förskolläraren bemöter det blyga barnet. Det är även av stor vikt att arbeta aktivt som förskollärare med att stärka barnets självkänsla, då det är en bristande självkänsla som blygsel grundar sig i. Resultatet visar även på att ett arbete i mindre grupper där de blyga barnen görs delaktiga samt aktiva liksom där deras intresse lyfts fram är av central roll.

 • 211.
  Nohrenius, Peter
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Åsander, Madeleine
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Dyka efter spänning: Sensation seeking scale testad på dykare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är dykare spänningssökare? Är män mer spänningssökande än kvinnor? 51 dykare, 27 män och 24 kvinnor, läts fylla i enkäten Sensation seeking scale version 5 (SSS-V). Sensation seeking scale har utvecklats av Marvin Zuckerman med kollegor sedan 1960-talet och mäter graden av spänningssökande personlighetsdrag, på engelska: sensation seeking. Enkäten har visat sig valid på flera hundra studier men har bara testats på dykare ett fåtal gånger. Hypoteserna är att dykare är mer spänningssökande än normalpopulationen (H1) och att dykande män är mer spänningssökande än dykande kvinnor (H2). Kontrollgruppen består av psykologistudenter från Delware University mellan år 1986 och 1992, 410 män och 807 kvinnor. Resultatet visar med statistisk signifikant säkerhet att dykare är mer spänningssökande än normalpopulationen och att dykande män är mer spänningssökande än dykande kvinnor. Validitet och alternativ till Sensation seeking scale m.m. tas upp i diskussionsdelen.

 • 212.
  Nyman, David
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Einars, Gisela
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Effekter av psykologisk debriefing och avlastningssamtal efter traumatisk händelse hos brandpersonal2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigated the effectiveness of psychological debriefing after traumatic events among professional firefighters. We sought to understand the emotional effect of traumatic events in daily work. To examine this, a survey was conducted with 59 firefighters and among these 91 percent had experienced a traumatic event. There were no significant difference in post trauma reactions and psychological well being among firefighters after traumatic event depending on participate or not participate in psychological debriefing.

 • 213.
  Nystrand, Jenny
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Borg, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Arbetslunch - ett sätt att hinna mer, eller en risk för ökad stress?: en studie om arbetsluncher och dess inverkan på upplevd stressnivå hos kontorsanställda2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The level of job related stress is higher than ever. As a result, an increasing number of people choose to continue working during the lunch break or to skip it altogether. There are signs that the view of the lunch break as an opportunity for recovery and rest has changed. In some places, the lunch break has become a loaded topic, both for employers and employees, which can have negative consequences for both the individual and the workplace. The lunch break is usually one of the longest breaks during the working day and gives office workers a chance to disconnect thoughts on their work tasks and perhaps also the opportunity to leave the workplace for a change of environment and are thus a good opportunity for recovery. The purpose of the study was to investigate perceived stress levels in office workers after three different types of lunch situations (free lunch, work lunch in the office building and work lunch outside the office building) and with this contribute with knowledge and information that could be helpful to both employers and employees, in creating as favorable a lunch situation as possible, from a stress perspective. Stress was measured with Depression, Anxiety, Stress Scales DASS-21. The result indicates that the type of lunch break you have had affects the perceived stress level after lunch.

 • 214.
  Olaison, Henrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Attityder till regler och regelefterlevnad på arbetsplats2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka om medarbetares attityd till regler och regelefterlevnad på en arbetsplats varierar med faktorer som anställningstiden, kön och personalkategori. Undersökningen har genomförts som en enkätundersökning med frågeställningar som belyser olika delar av regler och regelefterlevnad, både ur ett generellt och ur ett individuellt perspektiv. Försöksdeltagarna är tjänstemän och verkstadsanställda på ett medelstort mellansvenskt företag inom tillverkningsindustrin. Undersökningen visar på att det finns en skillnad i attityden mellan grupperna och att personer med lång anställningstid har en negativare inställning till regler och regelefterlevnad är personer med kort anställningstid, men att skillnaden inte är statistiskt signifikant.

 • 215.
  Olovsson, Magnus
  Kristianstad University, School of Education and Environment. Nösnäsgymnasiet.
  Fri vilja, determinism, religiositet och oro: Svenska gymnasieelevers attityder till några existentiella begrepp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective was to examine students’ attitudes versus the concepts of free will and determinism, and to juxtapose these to anxiety and religiosity.An online survey was filled in by 162 Swedish students aged between 18 and 20 in an upper secondary high school. To measure the concepts of free will and determinism the Paulhus & Carey FAD-Plus scale (2011) has been used. Anxiety was measured with two types of the short STAI-index.The factor analysis did not support the idea of an extra division of the original FAD-plus index into the factors ‘free will without moral responsibility’ and the fac-tor ‘moral responsibility’. Some minor sex differences were notices in that females scored higher on fatalistic determinism as well as anxiety. The correlation be-tween free will and scientific determinism were very small negative and not sig-nificant, implying that the two concepts are compatible to at least some respond-ents. The same week correspondence were noticed between scientific determin-ism and moral, showing that the dichotomy between the concepts having low support among students.The traditionally seen opposite concepts of fatalistic and scientific determin-ism were surprisingly positively and significant corresponding.Conclusion of the survey results support the view that the question on free will and determinism is more complex than a simple two way street as shown by Paulhus & Carey (2011) and Nichols & Knobe (2007). Moral responsibility is strongly connected to free will, but is not negatively correlated to determinism showing an interesting paradox in the traditional view of these concepts.

 • 216.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Barn i svenska ”militära familjer”: barns berättelser om hur de reder sig när förälder åker iväg som svensk soldat på utlandsmission2017In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, p. 51-63Chapter in book (Other academic)
 • 217.
  Olsson, Mimmi
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Wik, Sandra
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hur påverkar föräldrars beteenden i nyckelsituationer depressiva känslor hos ungdomar, i jämförelse med allmänna uppfostransstilar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är sambandet mellan ungdomars depressiva känslor och föräldrars beteenden i nyckelsituationer större än sambandet mellan depressiva känslor och allmänna uppfostransstilar? Detta har vi undersökt genom att låta 108 högstadieelever fylla i en enkät och sedan analysera deras svar genom hierarkisk regression. Tidigare forskning har påvisat att positiva beteenden är viktiga när det gäller föräldrars uppfostran och depressiva känslor hos ungdomar. Uppvisandet av positiva beteenden verkar dock inte likaviktiga som avsaknaden av dem. Vi har i vår studie gått ännu ett steg längre och våra resultat visar på att hur föräldrar beter sig i nyckelsituationer har större betydelse för depressiva känslor hos ungdomar än vad allmänna uppfostransstilar har. Resultatet stödjer tidigare teorier som pekat mot att det kan finnas specifika nyckelsituationer där föräldrars reaktioner påverkar depressiva känslor hos ungdomar.

 • 218.
  Osterberg, Kai
  et al.
  Lund University.
  Persson, Roger
  Lund University.
  Viborg, Njordur
  Lund University.
  Jönsson, Peter
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Tenenbaum, Artur
  Skaraborg Hospital, Skövde.
  The Lund University Checklist for Incipient Exhaustion: a prospective validation of the onset of sustained stress and exhaustion warnings2016In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 16, article id 1025Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The need for instruments that can assist in detecting the prodromal stages of stress-related exhaustion has been acknowledged. The aim of the present study was to evaluate whether the Lund University Checklist for Incipient Exhaustion (LUCIE) could accurately and prospectively detect the onset of incipient exhaustion and to what extent work stressor exposure and private burdens were associated with increasing LUCIE scores. Methods: Using surveys, 1355 employees were followed for 11 quarters. Participants with prospectively elevated LUCIE scores were targeted by three algorithms entailing 4 quarters: (1) abrupt onset to a sustained Stress Warning (n = 18), (2) gradual onset to a sustained Stress Warning (n = 42), and (3) sustained Exhaustion Warning (n = 36). The targeted participants' survey reports on changes in work situation and private life during the fulfillment of any algorithm criteria were analyzed, together with the interview data. Participants untargeted by the algorithms constituted a control group (n = 745). Results: Eighty-seven percent of participants fulfilling any LUCIE algorithm criteria (LUCIE indication cases) rated a negative change in their work situation during the 4 quarters, compared to 48 % of controls. Ratings of negative changes in private life were also more common in the LUCIE indication groups than among controls (58 % vs. 29 %), but free-text commentaries revealed that almost half of the ratings in the LUCIE indication groups were due to work-to-family conflicts and health problems caused by excessive workload, assigned more properly to work-related negative changes. When excluding the themes related to work-stress-related private life compromises, negative private life changes in the LUCIE indication groups dropped from 58 to 32 %, while only a negligible drop from 29 to 26 % was observed among controls. In retrospective interviews, 79 % of the LUCIE indication participants confirmed exclusively/predominantly work stressors, while 6 % described a predominance of private life stressors. Conclusions: Negative changes in the work situation were the most prominent change related to a sustained increase in LUCIE scores. The findings seem to confirm that LUCIE is a potentially useful tool for clinical screening of incipient work-related exhaustion.

 • 219.
  Ottová-Jordan, Veronika
  et al.
  Tyskland.
  Smith, Otto R. F.
  Norge.
  Augustine, Lilly
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi. Jönköping University, HLK.
  Gobina, Inese
  Lettland.
  Rathmann, Katharina
  Tyskland.
  Torsheim, Torbjørn
  Norge.
  Mazur, Joanna
  Polen.
  Välimaa, Raili
  Finland.
  Cavallo, Franco
  Italien.
  Jericek Klanscek, Helena
  Slovenien.
  Vollebergh, Wilma
  Nederländerna.
  Meilstrup, Charlotte
  Danmark.
  Richter, Matthias
  Tyskland.
  Moor, Irene
  Tyskland.
  Ravens-Sieberer, Ulrike
  Tyskland.
  Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level2015In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 25, no 2, p. 83-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: This article describes trends and stability over time in health complaints in adolescents from 2002 to 2010 and investigates associations between health complaints, behavioural and social contextual factors at individual level and economic factors at macro-level.

  METHODS: Comprising N = 510 876 11-, 13- and 15-year-old children and adolescents in Europe, North America and Israel, data came from three survey cycles of the international Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. Age- and gender-adjusted trends in health complaints were examined in each country by means of linear regression. By using the country as the random effects variable, we tested to what extent individual and contextual variables were associated with health complaints.

  RESULTS: Significant associations are stronger for individual level determinants (e.g. being bullied, smoking) than for determinants at macro-level (e.g. GDP, Gini), as can be seen by the small effect sizes (less than 5% for different trends). Health complaints are fairly stable over time in most countries, and no clear international trend in health complaints can be observed between 2002 and 2010. The most prominent stable determinants were being female, being bullied, school pressure and smoking.

  CONCLUSION: Factors associated with health complaints are more related to the proximal environment than to distal macro-level factors. This points towards intensifying targeted interventions, (e.g. for bullying) and also targeting specific risk groups. The comparably small effect size at country-level indicates that country-level factors have an impact on health and should not be ignored.

 • 220. Ottová-Jordan, Veronika
  et al.
  Smith, Otto R.F.
  Gobina, Inese
  Mazur, Joanna
  Augustine, Lilly
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Cavallo, Franco
  Välimaa, Raili
  Moor, Irene
  Torsheim, Torbjörn
  Katreniakova, Zuzana
  Vollebergh, Wilma
  Ravens-Sieberer, Ulrike
  Trends in Multiple Recurrent health complaitns in 15-year-olds in 35 countries in Europe, North America and Israel from 1994 to 20102015In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 25, no suppl 2, p. 24-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Health complaints are a good indicator of an individual's psychosocial health and well-being. Studies have shown that children and adolescents report health complaints which can cause significant individual burden.

  METHODS: Using data from the international Health Behaviour in School-aged Children study, this article describes trends in multiple recurrent health complaints (MHC) in 35 countries among N = 237 136 fifteen-year-olds from 1994 to 2010. MHC was defined as the presence of two or more health complaints at least once a week. Logistic regression analysis was performed to evaluate trends across the five survey cycles for each country.

  RESULTS: Lowest prevalence throughout the period 1994-2010 was 16.9% in 1998 in Austria and highest in 2006 in Israel (54.7%). Overall, six different trend patterns could be identified: No linear or quadratic trend (9 countries), linear decrease (7 countries), linear increase (5 countries), U-shape (4 countries), inverted U-shape (6 countries) and unstable (4 countries).

  CONCLUSION: Trend analyses are valuable in providing hints about developments in populations as well as for benchmarking and evaluation purposes. The high variation in health complaints between the countries requires further investigation, but may also reflect the subjective nature of health complaints.

 • 221.
  Ousdal, Olga T.
  et al.
  Oslo University Hospital.
  Andreassen, Ole A.
  Oslo University Hospital.
  Server, Andres
  Oslo University Hospital.
  Jensen, Jimmy
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Increased amygdala and visual cortex activity and functional connectivity towards stimulus novelty is associated with state anxiety2014In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 9, no 4, p. e96146-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Novel stimuli often require a rapid reallocation of sensory processing resources to determine the significance of the event, and the appropriate behavioral response. Both the amygdala and the visual cortex are central elements of the neural circuitry responding to novelty, demonstrating increased activity to new as compared to highly familiarized stimuli. Further, these brain areas are intimately connected, and thus the amygdala may be a key region for directing sensory processing resources to novel events. Although knowledge regarding the neurocircuit of novelty detection is gradually increasing, we still lack a basic understanding of the conditions that are necessary and sufficient for novelty-specific responses in human amygdala and the visual cortices, and if these brain areas interact during detection of novelty. In the present study, we investigated the response of amygdala and the visual cortex to novelty, by comparing functional MRI activity between 1st and 2nd time presentation of a series of emotional faces in an event-related task. We observed a significant decrease in amygdala and visual cortex activity already after a single stimulus exposure. Interestingly, this decrease in responsiveness was less for subjects with a high score on state anxiety. Further, novel faces stimuli were associated with a relative increase in the functional coupling between the amygdala and the inferior occipital gyrus (BA 18). Thus, we suggest that amygdala is involved in fast sensory boosting that may be important for attention reallocation to novel events, and that the strength of this response depends on individual state anxiety.

 • 222.
  Ousdal, Olga Therese
  et al.
  Oslo University Hospital.
  Specht, Karsten
  University of Bergen.
  Server, Andres
  Oslo University Hospital.
  Andreassen, Ole A.
  Oslo University Hospital.
  Dolan, Ray J.
  University College London.
  Jensen, Jimmy
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  The human amygdala encodes value and space during decision making2014In: NeuroImage, ISSN 1053-8119, E-ISSN 1095-9572, Vol. 101, p. 712-719Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Valuable stimuli are invariably localized in space. While our knowledge regarding the neural networks supporting value assignment and comparisons is considerable, we lack a basic understanding of how the human brain integrates motivational and spatial information. The amygdala is a key structure for learning and maintaining the value of sensory stimuli and a recent non-human primate study provided initial evidence that it also acts to integrate value with spatial location, a question we address here in a human setting. We measured hemodynamic responses (fMRI) in amygdala while manipulating the value and spatial configuration of stimuli in a simple stimulus-reward task. Subjects responded significantly faster and showed greater amygdala activation when a reward was dependent on a spatial specific response, compared to when a reward required less spatial specificity. Supplemental analysis supported this spatial specificity by demonstrating that the pattern of amygdala activity varied based on whether subjects responded to a motivational target presented in the ipsilateral or contralateral visual space. Our data show that the human amygdala integrates information about space and value, an integration of likely importance for assigning cognitive resources towards highly valuable stimuli in our environment.

 • 223.
  Persson, Matilda
  Kristianstad University. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Ansiktsigenkänning: Holistisk och analytisk bearbetning vid ansiktsigenkänning av den egna etniska gruppen jämfört med andra etniska grupper2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract (English)

  The purpose of this study was to examine if the reason for Own Race Bias (ORB) – The fact that humans remember faces of their own ethnicity better than faces with another ethnic background/history – lies in the encoding mechanism. It also examined if celebrity faces were more holistically, and non-celebrity faces more analytically, encoded. Half of the stimulus material consisted of Caucasian Americans, and the other half of African Americans. One third of the faces belonged to celebrities. The task for the 51 participants was to recognize the faces. The results showed that celebrity faces were more often recognized than non-celebrity faces, and the difference was greater in holistic processing than in analytic. The difference between Caucasian and African faces showed the same tendency, but was not significant.

 • 224.
  Persson, Roger
  et al.
  Lund University.
  Österberg, Kai
  Lund University.
  Viborg, Njördur
  Lund University.
  Jönsson, Peter
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Tenenbaum, Artur
  Gothenburg University.
  Two Swedish screening instruments for exhaustion disorder: cross-sectional associations with burnout, work stress, private life stress, and personality traits2017In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 45, no 4, p. 381-388Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS: To examine the relationships of two screening instruments recently developed for assessment of exhaustion disorder (ED) with some other well-known inventories intended to assess ED-related concepts and self-reports of job demands, job control, job support, private life stressors, and personality factors.

  METHODS: A cross-sectional population sample ( n = 1355) completed: the Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS), Self-reported Exhaustion Disorder Scale (s-ED), Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9), Job Content Questionnaire (JCQ), Big Five Inventory (BFI), and items concerning family-to-work interference and stress in private life.

  RESULTS: Compared to participants without any indication of ED, participants classified as having ED on KEDS or s-ED had higher scores on all four SMBQ subscales, lower scores on the UWES-9 subscales vigor and dedication, higher JCQ job demands scores, lower JCQ job support scores, higher degrees of family-to-work interference and stress in private life, and higher BFI neuroticism and openness scores. In addition, participants classified as having ED on KEDS had lower scores on the UWES-9 absorption subscale, the JCQ job control scale, and lower BFI extraversion, agreeableness and conscientiousness scores, compared to the subgroup not classified as having ED.

  CONCLUSIONS: As expected, we observed an overall pattern of associations between the ED screening inventories KEDS and s-ED and measures of burnout, work engagement, job demands-control-support, stress in private life, family-to-work interference, and personality factors. The results suggest that instruments designed to assess burnout, work engagement, and ED share common ground, despite their conceptual differences.

 • 225.
  Plenty, Stephanie
  et al.
  Stockholm University/Karolinska Institutet.
  Östberg, Viveca
  Stockholm University/Karolinska Institutet.
  Almqvist, Ylva
  Stockholm University/Karolinska Institutet.
  Augustine, Lilly
  Swedish National Institute of Public Health .
  Modin, Bitte
  Stockholm University/Karolinska Institutet.
  Psychosocial working conditions: an analysis of emotional symptoms and conduct problems amongst adolescent students2014In: Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, E-ISSN 1095-9254, Vol. 37, no 4, p. 407-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored how psychosocial features of the schoolwork environment are associated with students' mental health. Data was drawn from 3699 ninth grade (15 year-old) Swedish students participating in the Health Behaviour in School-Aged Children survey. Using Structural Equation Modelling, perceived school demands, decision control and social support from teachers, classmates and parents were examined in relation to students' emotional and conduct problems. Higher demands were associated with greater emotional symptoms and conduct problems. Although weaker social support predicted emotional symptoms and conduct problems, the relative influence of teachers, classmates and parents differed. Teacher support was more closely associated with conduct problems, particularly for girls, while classmate support was more strongly related to emotional symptoms. The findings indicate that while excessive school pressure is associated with poorer mental health, social support can assist in optimising adolescents' emotional health and adaptive behaviour, as well as shaping perceptions of demands.

 • 226.
  Psouni, Elia
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Bengtsson, H.
  Relationship between parents' attachment and caregiving representations at different levels of awareness2008Conference paper (Refereed)
 • 227.
  Psouni, Elia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Biomedicin.
  Janke, Axel
  LOEWE – Biodiversity and Climate Research Center – BiK-F, Senckenberganlage, Frankfurt am Main.
  Garwicz, Martin
  Neuronano Research Center, BMC F10, Lund University.
  Impact of carnivory on human development and evolution revealed by a new unifying model of weaning in mammals2012In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, no 4, p. e32452-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our large brain, long life span and high fertility are key elements of human evolutionary success and are often thought to have evolved in interplay with tool use, carnivory and hunting. However, the specific impact of carnivory on human evolution, life history and development remains controversial. Here we show in quantitative terms that dietary profile is a key factor influencing time to weaning across a wide taxonomic range of mammals, including humans. In a model encompassing a total of 67 species and genera from 12 mammalian orders, adult brain mass and two dichotomous variables reflecting species differences regarding limb biomechanics and dietary profile, accounted for 75.5%, 10.3% and 3.4% of variance in time to weaning, respectively, together capturing 89.2% of total variance. Crucially, carnivory predicted the time point of early weaning in humans with remarkable precision, yielding a prediction error of less than 5% with a sample of forty-six human natural fertility societies as reference. Hence, carnivory appears to provide both a necessary and sufficient explanation as to why humans wean so much earlier than the great apes. While early weaning is regarded as essentially differentiating the genus <italic>Homo</italic> from the great apes, its timing seems to be determined by the same limited set of factors in humans as in mammals in general, despite some 90 million years of evolution. Our analysis emphasizes the high degree of similarity of relative time scales in mammalian development and life history across 67 genera from 12 mammalian orders and shows that the impact of carnivory on time to weaning in humans is quantifiable, and critical. Since early weaning yields shorter interbirth intervals and higher rates of reproduction, with profound effects on population dynamics, our findings highlight the emergence of carnivory as a process fundamentally determining human evolution.

 • 228.
  Rama, Driton
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Är lagöverträdande ungdomar mer impulsiva än laglydiga jämnåringar?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om det finns någon skillnad i impulsivitet mellan de ungdomar som begår brott och dem som inte gör det. Andra faktorer som undersöks är skillnader i spänningssökare personlighet och empati hos laglydiga och lagöverträdande ungdomar. Detta har undersökts genom en kvantitativ studie med laglydiga och lagöverträdande ungdomar. Ungdomsbrottslingars resultat från självskattningsformulär har jämförts med högpresterande och andra laglydiga ungdomar. Resultaten som kommit fram stöds inte av tidigare forskning då det finns inte någon skillnad i grad av självskattat impulsivitet mellan en grupp ungdomsbrottslingar och högpresterande eller andra laglydiga ungdomar. Dock fanns det signifikanta skillnader i graden av självskattat empati. Den blandade laglydiga gruppen hade högre empati än de andra grupperna. Det var inga signifikanta skillnader i självskattat empati mellan ungdomsbrottslingarna och naturprogram gruppen.

 • 229. Reckless, Greg E.
  et al.
  Bolstad, Ingeborg
  Nakstad, Per H.
  Andreassen, Ole A.
  Jensen, Jimmy
  Division of Mental Health and Addiction, Oslo University Hospital.
  Motivation alters response bias and neural activation patterns in a perceptual decision-making task.2013In: Neuroscience, ISSN 0306-4522, E-ISSN 1873-7544, Vol. 238, p. 135-147Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Motivation has been demonstrated to affect individuals' response strategies in economic decision-making, however, little is known about how motivation influences perceptual decision-making behavior or its related neural activity. Given the important role motivation plays in shaping our behavior, a better understanding of this relationship is needed. A block-design, continuous performance, perceptual decision-making task where participants were asked to detect a picture of an animal among distractors was used during functional magnetic resonance imaging (fMRI). The effect of positive and negative motivation on sustained activity within regions of the brain thought to underlie decision-making was examined by altering the monetary contingency associated with the task. In addition, signal detection theory was used to investigate the effect of motivation on detection sensitivity, response bias and response time. While both positive and negative motivation resulted in increased sustained activation in the ventral striatum, fusiform gyrus, left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) and ventromedial prefrontal cortex, only negative motivation resulted in the adoption of a more liberal, closer to optimal response bias. This shift toward a liberal response bias correlated with increased activation in the left DLPFC, but did not result in improved task performance. The present findings suggest that motivation alters aspects of the way perceptual decisions are made. Further, this altered response behavior is reflected in a change in left DLPFC activation, a region involved in the computation of perceptual decisions.

 • 230.
  Reckless, Greg E.
  et al.
  University of Oslo.
  Ousdal, Olga T.
  University of Oslo.
  Server, Andres
  Oslo University Hospital.
  Walter, Henrik
  Charité Universitätsmedizin, Berlin.
  Andreassen, Ole A.
  University of Oslo.
  Jensen, Jimmy
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  The left inferior frontal gyrus is involved in adjusting response bias during a perceptual decision-making task2014In: Brain and Behavior, ISSN 2162-3279, E-ISSN 2162-3279, Vol. 4, no 3, p. 398-407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  Changing the way we make decisions from one environment to another allows us to maintain optimal decision-making. One way decision-making may change is how biased one is toward one option or another. Identifying the regions of the brain that underlie the change in bias will allow for a better understanding of flexible decision-making.

  Methods

  An event-related, perceptual decision-making task where participants had to detect a picture of an animal amongst distractors was used during functional magnetic resonance imaging. Positive and negative financial motivation were used to affect a change in response bias, and changes in decision-making behavior were quantified using signal detection theory.

  Results

  Response bias became relatively more liberal during both positive and negative motivated trials compared to neutral trials. For both motivational conditions, the larger the liberal shift in bias, the greater the left inferior frontal gyrus (IFG) activity. There was no relationship between individuals' belief that they used a different strategy and their actual change in response bias.

  Conclusions

  The present findings suggest that the left IFG plays a role in adjusting response bias across different decision environments. This suggests a potential role for the left IFG in flexible decision-making.

 • 231. Risberg, Jarl
  et al.
  Hagstadius, Stefan
  Johanson, Aki
  Stenberg, Georg
  University of Lund.
  Regional cerebral blood flow correlates of anxiety and personality traits1991In: Lassen, N.A., Ingvar, D.H., Raichle, M.E., Friberg, L. (eds), Brain work and mental activity: quantitative studies with radioactive tracers: proceedings of the Alfred Benzon Symposium 31 held at the premises of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen August 12-16, 1990, Copenhagen: Munksgaard , 1991, p. 392-401Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  The importance of personality, IQ and learning approaches: predicting academic performance2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the present doctoral thesis was to examine to what extent personality traits and approaches to learning contribute to academic performance in upper secondary school (high school), after controlling for the well-known fact that general intelligence accounts for a large part of the variance. The general proposition of the thesis is that personality traits are stable dispositions and therefore predispose an individual to behave or act in a specific manner (Costa & McCrae, 1976). Additionally, another important determinant of academic performance is students’ approaches to learning, the way someone studies and makes sense of a particular school subject (Biggs, 1999). Study I examined how personality traits, divided into facets, predict academic performance in different school subjects. The results from several SEM analyses showed that personality, specifically Conscientiousness, has a positive influence on academic performance. In addition, there was a negative relation between Extraversion and academic performance and a positive relation between Neuroticism and academic performance. There were also interesting findings on the facet levels for all traits. The major conclusion of this study is that personality traits, both on the factor level and on the facet level, are important to academic performance in general, but sometimes more specifically to different school subjects. In Study II, the aim was to investigate the unique contribution of learning approaches to academic performance. A second aim was to explore possible gender differences in learning approaches. It was found that learning approaches contributed uniquely to academic performance, over and above personality and general intelligence. Differences between girls and boys were found, both with respect to the use of learning approaches and the consequences of these learning approaches for performance results. Based on a longitudinal design, the aim of Study III was to explore to what extent personality traits predict academic performance. Conscientiousness, Extraversion and Neuroticism were found to predict overall academic performance. Results suggest that personality traits, as measured at the age of 16, can predict academic performance at the age of 19, and more specifically: the grades of conscientious students improved from age 16 to age 19. This study extends previous work by assessing the relationship between the Big Five and academic performance over a three-year period.

 • 233.
  Rosander, Pia
  et al.
  Department of Psychology, Lund University.
  Bäckstrom, Martin
  Department of Psychology, Lund University.
  Stenberg, Georg
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Personality traits and general intelligence as predictors of academic performance: a structural equation modelling approach2011In: Learning and individual differences, ISSN 1041-6080, E-ISSN 1873-3425, Vol. 21, no 5, p. 590-596Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to investigate the extent to which personality traits, after controlling for general intelligence, predict academic performance in different school subjects. Upper secondary school students in Sweden (N=315) completed the Wonderlic IQ test (Wonderlic, 1992) and the IPIP-NEO-PI test (Goldberg, 1999). A series of hierarchical structural equation models showed that general intelligence, Conscientiousness, Extraversion and Neuroticism were significantly linked to overall academic performance. There were also different findings for a lower level of personality traits, e.g. different personality traits were associated with different subjects. The findings are discussed with regard to previous results on personality traits as determinants of academic performance in different school subjects and the fact that lower level traits may facilitate achievement in particular subjects.

 • 234.
  Rosander, Pia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  Bäckström, Martin
  Lunds universitet.
  Personality traits measured at baseline can predict academic performance in upper secondary school three years late2014In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 55, no 6, p. 611-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to explore the ability of personality to predict academic performance in a longitudinal study of a Swedish upper secondary school sample. Academic performance was assessed throughout a three-year period via final grades from the compulsory school and upper secondary school. The Big Five personality factors (Costa & McCrae, 1992) - particularly Conscientiousness and Neuroticism - were found to predict overall academic performance, after controlling for general intelligence. Results suggest that Conscientiousness, as measured at the age of 16, can explain change in academic performance at the age of 19. The effect of Neuroticism on Conscientiousness indicates that, as regarding getting good grades, it is better to be a bit neurotic than to be stable. The study extends previous work by assessing the relationship between the Big Five and academic performance over a three-year period. The results offer educators avenues for improving educational achievement.

 • 235.
  Rosander, Pia
  et al.
  Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.
  Bäckström, Martin
  Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet.
  The unique contribution of learning approaches to academic performance, after controlling for IQ and personality: are there gender differences?2012In: Learning and individual differences, ISSN 1041-6080, E-ISSN 1873-3425, Vol. 22, no 6, p. 820-826Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study investigated the unique contribution of learning approaches to academic performance, also taking gender differences into account. The participant sample consisted of 476 school pupils (53% girls and 47% boys) from two upper secondary schools in Sweden who completed two self-reported measures related to personality and learning approaches and one cognitive ability test. A series of hierarchical regressions were performed with participants' school subject-specific grades as the criterion variable and learning approaches as the predictor variable, after controlling for all variance related to IQ and personality. The results showed that learning approaches accounted for 6% and 16% of the variance in academic performance for girls and boys, respectively. The results are discussed in terms of possible explanations for and implications of the gender differences found.

 • 236.
  Ryding, Erik
  et al.
  Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Lund.
  Decety, Jean
  Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Lund.
  Sjöholm, Hans
  Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Lund.
  Stenberg, Georg
  Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Lund.
  Ingvar, David H.
  Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Lund.
  Motor imagery activates the cerebellum regionally: a SPECT rCBF study with 99mTc-HMPAO1993In: Cognitive Brain Research, ISSN 0926-6410, E-ISSN 1872-6348, Vol. 1, no 2, p. 94-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our earlier findings of a cerebellar activation during motor imagery (Brain Res., 535 (1990) 313-317) were made with a technique with low regional resolution. Therefore we could not elucidate the distribution of the cerebellar activation. In the present study the cerebellar regional cerebral blood flow (rCBF) changes during motor imagery (MI) was measured with a single photon emission computed tomography (SPECT) rCBF method (99mTc-HMPAO) with higher regional resolution during (1) silent counting, and (2) MI (which included silent counting) in 17 normal subjects. Comparing the SPECT results from the two tasks revealed the regional activations during MI. We confirmed that the most pronounced regional activations during MI were found in the cerebellum, especially in its infero-lateral parts on both sides.

 • 237. Ryding, Erik
  et al.
  Stenberg, Georg
  University of Lund.
  An example of analysis of regional significance levels in a multiregional CBF measurement with the t-moment test1991In: Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, vol. 11, Suppl. 2, 1991, Vol. 11, no Suppl. 2, p. S453-Conference paper (Refereed)
 • 238.
  Schlenkert, Christel
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Olausson, Mats
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stress och sociala medier bland gymnasister2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan upplevd stress och användande av och tillgänglighet till sociala medier bland gymnasister. 167 elever deltog i studien och besvarade en digitalt presenterad enkät angående sina beteendevanor kring sociala medier och upplevd stress. Resultatet visade att en stor andel av eleverna var aktiva användare av sociala nätverk under lektionspass, 73,6 %, och av mobiltelefoner på nätterna, 60,4 %. Samtidigt kände 58,6 % av eleverna oro eller ångest för skolarbetet. Statistisk analys visade att stressnivån ökade med ålder och var högre hos flickor än hos pojkar. Hos flickorna fanns även en signifikant koppling mellan användande av sociala medier och endogen eller inifrån kommande stress. Flickornas användande av mobiltelefon nattetid uppvisade positiva korrela­tioner till såväl sömnsvårigheter som flera exogena eller utifrån kommande stressvariabler. Hos pojkarna fanns en signifikant koppling mellan sömnsvårigheter och frek­vensen hos deras Facebook-användande. Den exogena stresskänslan av svårighet att klara av vardagens krav hade hos pojkarna ett signifikant sam­band till vanan att gå in på Facebook under lektionspassen, medan hos flickorna samma stress­variabel var signifikant kopplad till vanan att läsa och skriva SMS på natten. En sammanfattande tolkning av resultaten visade att flickor generellt uppvisade ett starkare samband mellan stress och användning av sociala medier än pojkar. 

 • 239.
  Sikström, Sverker
  et al.
  Lund University.
  Hellman, Johan
  Lund University.
  Dahl, Mats
  Lund University.
  Stenberg, Georg
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Marcus
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  The role of sparsely distributed representations in familiarity recognition of verbal and olfactory materials2018In: Cognitive Processing, ISSN 1612-4782, E-ISSN 1612-4790, Vol. 19, no 4, p. 481-494Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present the generalized signal detection theory (GSDT), where familiarity is described by a sparse binomial distribution of binary node activity rather than by normal distribution of familiarity. Items are presented in a distributed representation, where each node receives either noise only, or signal and noise. An old response (i.e., a "yes" response) is made if at least one node receives signal plus noise that is larger than the activation threshold, and item variability is determined by the distribution of activated nodes as the threshold is varied. A distinct representation leads to better performance and a lower ratio of new to old item variability, than a more distributed and less distinct representations. Here we apply the GSDT to empirical data on verbal and olfactory memory and suggest that verbal memory relies on a distinct neural item representation, whereas olfactory memory has a fuzzy neural representation leading to poorer memory and inducing a larger ratio of new to old item variability.

 • 240.
  Siotis Ekberg, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Briem, Valdimar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Lunds universitiet.
  de Lima, Sonia
  Pyskiatriska öppenvården, Region Skåne.
  Dödsolyckor på spåret och deras psykologiska konsekvenser för lokförarna2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är slutrapporten från vår undersökning av psykiska konsekvenser för lokförare av de påkörningar de varit med om på järnvägsspåren. Tidigare har det publicerats tre delrapporter i projektet (Briem, de Lima & Siotis, 2004; Briem, Siotis & de Lima, 2007a, 2007b), och resultaten pekar entydigt i samma riktning. De indikerar att dödsolyckorna på järnvägsspåren har långvariga och ofta svårartade psykiska effekter på lokförarna. Förutom att orsaka lokförarna obehag och lidande kan detta påverka deras hälsa och arbetsprestation, och därmed också säkerheten på järnvägen. Vi har funnit tydliga stressindikationer hos lokförarna både i våra intervjuer och i observation av deras beteende. Dessa tecken på underliggande stress till trots, var det vanligt med påståenden från lokförarna om att allt stod psykosocialt bra till med dem. Även defensiv copingstil och ändrad känsla av sammanhang i tillvaron, vilket ibland framkom i testresultaten, vittnar om underliggande stresstillstånd. Vi har också funnit indikationer på repressiv anpassning, ibland även tecken på PTSD, särskilt i fall där det inte fanns tillräckligt socialt stöd. I jämförelser av lokförares reaktioner med motsvarande reaktioner hos järnvägsanställda i andra befattningar fann vi bl.a. en samverkan mellan allmänna livshändelser och traumatiska händelser i arbetet, samt skillnader i stressindikationer mellan män och kvinnor. Dessa skillnader från övriga anställda kan delvis bero på yrkesspecifika sociobiologiska egenskaper i lokförargruppen, vilken av tradition huvudsakligen består av män med hög medelålder, det senare beroende på rekryteringsfaktorer och tid i yrket. Inom själva lokförargruppen fanns i flesta avseenden endast obetydliga skillnader. Vi kan konstatera två saker: (i) Lokförarna i de tre undersökta urvalen tillhör en gemensam population, trots skillnader beroende på deltagarnas individuella egenskaper som ålder och kön. (ii) Lokförargruppen uppvisar betydande skillnader från övriga deltagare med hänsyn till ett flertal egenskaper och testresultat, och utgör således en av egna karakteristika präglad grupp som på vissa avgörande punkter särskiljer sig från övriga järnvägsanställda. Våra huvudsakliga resultat indikerar att det finns ett permanent, ofta lågstämt, traumatiskt stresstillstånd hos många av de lokförare som varit med om en påkörning med dödlig utgång. Tillståndet kvarstår ibland årtionden efter händelsen, och kan förvärras om lokförarna upplever fler olyckor som liknar den ursprungliga traumatiska händelsen. Även andra, stressiga händelser kan förvärra tillståndet. Komplexiteten i dessa samband visar att det är nödvändigt att ta hänsyn till många olika faktorer vid hantering av psykologiska följder av allvarliga olyckor på järnvägen. Det är viktigt att ha en medvetenhet om behovet av bearbetning och stöd som kan uppkomma hos de olycksdrabbade lokförarna vid olika tillfällen efter traumatiska olyckor. En trolig anledning till att psykiska problem ofta dröjer kvar hos lokförarna är att någon regelrätt terapeutisk insats sällan sätts in efter en traumatisk händelse. Den support som ursprungligen givits av lokförarnas egen kamratförening är dock ovärderlig i och med att den lindrar de akuta stressreaktionerna, men den ersätter inte de professionella åtgärder som i många fall behövs. Vi har i detta projekt lagt grunden till effektiv bedömning av lokförarnas psykiska välmående. Det som nu återstår är att genom en fortsatt forskningsinsats komma fram till effektiv behandling och eventuella terapiformer för denna så utsatta grupp.

 • 241.
  Siotis Ekberg, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Briem, Valdimar
  Kristianstad University.
  de Lima, Sonia
  Psykiatriska öppenvården, Region Skåne.
  Lokförare och dödsolyckor på spåret: Psykologiska och säkerhetsmässiga aspekter.: Delrapport 3, september 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lokförare är en för olyckor särskilt ustsatt grupp. I genomsnitt inträffar två allvarliga olyckor i veckan på järnvägsspåren, och statistiskt sett kommer varje lokförare att vara med om minst en påkörning med dödlig utgång under sitt yrkesliv. Att vara vittne till en dödsolycka skapar i de flesta fall svår stress, och det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga, om än inte nödvändigtvis invalidiserande, psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. I innevarande projekt undersöktes de psykiska följderna för lokförare av traumatiska händelser på järnvägen. Trettiotre personer anställda vid tågdrift inom Södra banregionen deltog i denna delstudie, 28 lokförare och 5 personer i annan befattning. Deltagarna svarade på ett antal frågor om sig själva, om de olyckor de varit inblandade i och om sitt psykiska tillstånd. Först analyserades dessa data ("Malmö II") enskilt, och sedan analyserades svar från 26 av lokförarna (de som hade mer än 5 års tjänstgöring) tillsammans med motsvarande data från vår första delstudie i innevarande projekt (Briem, de Lima, & Siotis, 2004). Resultaten tyder på att urvalen i allt väsentligt kan ses som representativa för samma population, och att flera individuella faktorer påverkar utfallet hos individerna. Detta diskuteras i relation till tidigare forskning och lokförarpopulationens psykosociala egenskaper.

 • 242.
  Siotis Ekberg, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Briem, Valdimar
  Kristianstad University.
  de Lima, Sonia
  Psykiatriska öppenvården, Region Skåne.
  Lokförare och dödsolyckor på spåret:Psykologiska och säkerhetsmässiga aspekter.: Delrapport 2, 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lokförare är en för olyckor särskilt ustsatt grupp. I genomsnitt inträffar två allvarliga olyckor i veckan på järnvägsspåren, och statistiskt sett kommer varje lokförare att vara med om minst en påkörning med dödlig utgång under sitt yrkesliv. Att vara vittne till en dödsolycka skapar i de flesta fall svår stress, och det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga, omän inte nödvändigtvis invalidiserande, psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. I innevarande projekt undersöktes de psykiska följderna för lokförare och annaninblandad personal av traumatiska händelser på järnvägen. Fyrtioåtta personer anställda vidlokal tågdrift i Stockholm deltog i projektet, 27 lokförare och 21 i annan befattning. Deltagarnasvarade på ett antal frågor om sig själva, de olyckor de varit inblandade i och sitt psykiskatillstånd. Resultaten tyder på att de traumatiska effekterna kan ta sig komplexa uttryck, och attflera individuella och psykosociala faktorer påverkar utfallet hos enskilda personer. Härframstår som viktigast individens kön, tidigare trauman, samt fysisk eller psykologisk närhet tillden fokala olyckan. Anledningarna till detta diskuteras i relation till tidigare forskning. Möjliga åtgärder för att lindra stressen, omedelbart eller på längre sikt, diskuteras också.

 • 243.
  Skog, Daniel
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Personlighet, mellangruppskontakt och fördomar om thailändska minoritetsgrupper2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens utgångspunkter finns i Gordon W. Allports kontaktteori gällande kontakt mellan grupper och även Theodor W. Adornos teori angående den auktoritära personligheten. Studien undersökte på vilket sätt auktoritär personlighet påverkar en majoritetsgrupps direkta- och indirekta kontakt med minoritetsgrupper samt majoritetsgruppens fördomar. De två grupper som berördes var majoritetsgruppen thailändare och minoritetsbefolkning i provinsen Chiang Rai i norra Thailand. En enkätstudie genomfördes på elever av majoritetsgruppen vid Mae Fah Luang University (N=44). En svag korrelation mellan högre auktoritära värden och låga kontaktvärden påträffades men var inte signifikant. Ingen signifikant korrelation påträffades mellan gruppkontakt och fördomar. Ingen signifikant korrelation påträffades mellan auktoritära värden och fördomar.

 • 244.
  Sonesson, Göran
  et al.
  Lunds universitet.
  Lenninger, Sara M
  Lunds universitet.
  The psychological development of semiotic competence: from the window to the movie by way of the mirror2015In: Cognitive development, ISSN 0885-2014, E-ISSN 1879-226X, Vol. 36, no Oct/Dec, p. 191-201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Psychologists have been interested in the mirror image chiefly as a device permitting the subject to discover his/her self-representation, and semioticians have denied that the mirror image could be a kind of sign. In the present paper, our intention is to develop a framework for realising a detailed comparison between perceptual reality, as seen in a peephole, and mirror images, as well a streaming video and pre-recorded video. In the first section, we introduce the semiotic notion of sign, using precise criteria to assure that the mirror image, as used by adults, functions as a sign. In the second section, experimental studies comparing some constellations of perceptual reality, mirror images, and video strips are scrutinized, and we report briefly the results of a study which we ourselves set up to investigate the capacities of 2 year old children to understand an object choice task conveyed by means in those four kinds of media. The result suggests that continuity, which is the opposite of differentiation defining the sign, is still important for enabling the understanding of the task in children at this age.

 • 245. Sonmark, Kristina
  et al.
  Godeau, Emmanuelle
  Augustine, Lilly
  Högskolan Jönköping, CHILD.
  Bygren, Magnus
  Modin, Bitte
  Individual and contextual expressions of school demands and their relation to psychosomatic health: a comparative study of students in France and Sweden2016In: Child Indicators Research, ISSN 1874-897X, E-ISSN 1874-8988, Vol. 9, no 1, p. 93-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the health-related implications of both individual students’ and class-level concentrations of perceived demands in terms of pressuring, difficult and tiring schoolwork in France and Sweden, two countries with substantial differences in their educational systems and recent notable differences in PISA-results. Data come from Health Behaviour in School-aged Children (2001/02, 2005/06 and 2009/10) and comprise a total of 33,243 students aged 11, 13 and 15. Findings show that feeling under pressure from schoolwork is less prevalent in Sweden than in France among 11 and 13-year olds, but almost twice as common among 15-year olds. Yet its correlation with 15-year olds’ psychosomatic complaints is stronger in France than in Sweden. Feeling tired by schoolwork is equally common for 11- and 13-year olds in the two countries, but more frequent among 15-year olds in Sweden. It is also a stronger predictor of psychosomatic complaints in Sweden than in France across all age-groups. While it is more common at all ages to perceive the schoolwork as difficult in France, its relationship with psychosomatic complaints is stronger among students in Sweden. The proportion of classmates reporting high school demands is also linked to poorer student health, but these effects were largely confined to girls in both countries.

 • 246.
  Sonnby-Borgström, Marianne
  et al.
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Dismissing-avoidant pattern of attachment and mimicry reactions at different levels of information processing2004In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 45, no 2, p. 103-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Individuals with a dismissing-avoidant pattern of attachment are assumed to repress anxiety-related signals, a disposition hypothesized to interfere with facial mimicry and emotional contagion. Further, they are assumed to have one internal working model associated with anxiety, operating out of awareness at early, automatic stages of information processing, and another positive model operating at later, cognitively controlled stages of processing. The main aim of the present investigation was to compare facial mimicry in dismissing-avoidant and non-dismissing subjects at different levels of information processing. Pictures of happy and angry faces were exposed to 61 subjects at three different exposure times (17, 56, and 2,350 ms) in order to elicit facial muscle reactions, first at automatic levels and then at a more controlled levels. Corrugator activity ("frowning muscles") represented negative emotions and zygomaticus activity ("smiling muscles") positive emotions. The dismissing-avoidant subjects scored significantly lower on emotional empathy than the non-dismissing subjects. At the automatic level the dismissing-avoidant subjects showed "normal" corrugator responses (negative emotions) upon exposure to angry faces. At the cognitively controlled level of processing (2,350 ms) a significant interaction effect was shown between Faces x Muscles x Attachment pattern. The dismissing-avoidant subjects showed no corrugator response and an increased zygomaticus response ("smiling reaction") to the angry face, whereas the non-dismissing subjects reacted with a significant mimicking reaction. The dismissing-avoidant subjects' tendency to "smiling" in response to the angry face at the controlled level (2,350 ms) may be interpreted as a repression of their earlier, automatically evoked (56 ms) negative emotional reaction.

 • 247.
  Sonnby-Borgström, Marianne
  et al.
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Models-of-self and models-of-others as related to facial muscle reactions at different levels of cognitive control2003In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 44, no 2, p. 141-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The hypotheses of this investigation were based on attachment theory and Bowlby's conception of "internal working models", supposed to consist of one mainly emotional (model-of-self) and one more conscious cognitive structure (model-of-others), which are assumed to operate at different temporal stages of information processing. Facial muscle reactions in individuals with positive versus negative internal working models were compared at different stages of information processing. The Relationship Scale Questionnaire (RSQ) was used to categorize subjects into positive or negative model-of-self and model-of-others and the State-Trait Anxiety Inventory was used to measure trait anxiety (STAI-T). Pictures of happy and angry faces followed by backward masking stimuli were exposed to 61 subjects at three different exposure times (17 ms, 56 ms, 2,350 ms) in order to elicit reactions first at an automatic level and then consecutively at more cognitively elaborated levels. Facial muscle reactions were recorded by electromyography (EMG), a higher corrugator activity representing more negative emotions and a higher zygomaticus activity more positive emotions. In line with the hypothesis, subjects with a negative model-of-self scored significantly higher on STAI-T than subjects with a positive model-of-self. They also showed an overall stronger corrugator than zygomatic activity, giving further evidence of a negative tonic affective state. At the longest exposure time (2,350 ms), representing emotionally regulated responses, negative model-of-self subjects showed a significantly stronger corrugator response and reported more negative feelings than subjects with a positive model-of-self. These results supported the hypothesis that subjects with a negative model-of-self would show difficulties in self-regulation of negative affect. In line with expectations, model-of-others, assumed to represent mainly knowledge structures, did not interact with the physiological emotional measures employed, facial muscle reactions or tonic affective state.

 • 248.
  Sonnby-Borgström, Marianne
  et al.
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Svensson, Owe
  Lunds universitet.
  Emotional empathy as related to mimicry reactions at different levels of information processing2003In: Journal of nonverbal behavior, ISSN 0191-5886, E-ISSN 1573-3653, Vol. 27, no 1, p. 3-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The hypotheses of this investigation were based on conceiving of facial mimicry reactions in face-to-face interactions as an early automatic component in the process of emotional empathy. Differences between individuals high and low in emotional empathy were investigated. The parameters compared were facial mimicry reactions, as represented by electromyographic (EMG) activity, when individuals were exposed to pictures of angry or happy faces. The present study distinguished between spontaneous facial reactions and facial expressions associated with more controlled or modulated emotions at different information processing levels, first at a preattentive level and then consecutively at more consciously controlled levels: 61 participants were exposed to pictures at three different exposure times (17, 56, and 2350 ms). A significant difference in facial mimicry reactions between high- and low-empathy participants emerged at short exposure times (56 ms), representing automatic, spontaneous reactions, with high-empathy participants showing a significant mimicking reaction. The low-empathy participants did not display mimicking at any exposure time. On the contrary, the low-empathy participants showed, in response to angry faces, a tendency to an elevated activation in the cheek region, which often is associated with smiling.

 • 249.
  Sonnby-Borgström, Marianne
  et al.
  Malmö högskola.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Svensson, Owe
  Gender differences in facial imitation and verbally reported emotional contagion from spontaneous to emotionally regulated processing levels2008In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 49, no 2, p. 111-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous studies on gender differences in facial imitation and verbally reported emotional contagion have investigated emotional responses to pictures of facial expressions at supraliminal exposure times. The aim of the present study was to investigate how gender differences are related to different exposure times, representing information processing levels from subliminal (spontaneous) to supraliminal (emotionally regulated). Further, the study aimed at exploring correlations between verbally reported emotional contagion and facial responses for men and women. Masked pictures of angry, happy and sad facial expressions were presented to 102 participants (51 men) at exposure times from subliminal (23 ms) to clearly supraliminal (2500 ms). Myoelectric activity (EMG) from the corrugator and the zygomaticus was measured and the participants reported their hedonic tone (verbally reported emotional contagion) after stimulus exposures. The results showed an effect of exposure time on gender differences in facial responses as well as in verbally reported emotional contagion. Women amplified imitative responses towards happy vs. angry faces and verbally reported emotional contagion with prolonged exposure times, whereas men did not. No gender differences were detected at the subliminal or borderliminal exposure times, but at the supraliminal exposure gender differences were found in imitation as well as in verbally reported emotional contagion. Women showed correspondence between their facial responses and their verbally reported emotional contagion to a greater extent than men. The results were interpreted in terms of gender differences in emotion regulation, rather than as differences in biologically prepared emotional reactivity.

 • 250. Sonnby-Borgström, Marianne
  et al.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Svensson, Owe
  Imitative Responses and Verbally Reported Emotional Contagion from Spontaneous, Unconscious to Emotionally Regulated, Conscious Information-processing Levels2008In: Neuropsychoanalysis, ISSN 1529-4145, Vol. 10, no 1, p. 81-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The first aim of the study was to investigate whether facial imitative responses and subjective experiences of emotional contagion (self-reported hedonic tone) can be evoked as a result of unconscious information processing or whether these responses rely on conscious, interpretative processing. As a second aim, the correspondence between the participants’ self-reported hedonic tone and the magnitude of their facial responses was investigated. The third aim was to explore how increased involvement of conscious processing (longer exposure times) influenced facial imitative responses, self-reported hedonic tone, and the correspondence between these responses. Information-processing levels from unconscious (17–23 ms) to conscious (2,500 ms) levels were induced by successively prolonged presentations of facial stimuli. The 102 participants were exposed to masked pictures of happy, angry, and sad facial expressions. Facial responses (EMG) and self-reports of hedonic tone were measured after facial stimuli exposures. Verbally reported emotional contagion and zygomaticus imitative responses were observed at the subliminal exposure level, as well as correlations between these responses. These results were interpreted as being in line with a spontaneous, unconscious process involved in imitation and the subjective experiences of emotional contagion. Correlations between the participants’ magnitude of facial responses and their degree of emotional contagion were found at all exposure levels, from subliminal to clearly supraliminal levels of exposure. At the supraliminal exposure, 26 of the participants responded with inverted zygomaticus responses (“smiles”) toward angry expressions, a response that may be interpreted as a defensive response.

234567 201 - 250 of 344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf