hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 451
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Glendell, Jennie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att planera för musik: musikaktiviteter i tre förskolor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om musikaktiviteter i förskolan och bygger på kvalitativa intervjuer av pedagoger samt observationer i verksamheten. Syftet är att få ökad förståelse för förskolans arbete med musik och få insikt kring vilken roll pedagogerna har för barnens musikaliska utveckling. Resultatet visar på att musiken utgör en stor del i förskolan men pedagogerna saknar musikalisk utbildning, de eftersöker till viss del större kompetens genom bredare utbildning i lärarhögskolan. Resultatet visar att de planerade musikaktiviteterna styrs av pedagogerna och används främst som ett verktyg för social och språkligutveckling. Jag har också kommit fram till att barnen på förskolan använder sig av musik i sin fria lek.

 • 152.
  Gogu, Tobias
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Evolutionen är ett syfte": en studie av elevers världsbilder angående evolutionsteorin2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis swedish students’ worldsviews, in relation to the theory of evolution, were studied. Thirty students from two different schools and cities took part in the survey and four students were later chosen for interviews. The results showed that there are many different types of students and categories in this matter. The study also showed that for some religious students, accepting the theory of evolution was not difficult thus showing that religious students can both believe in God and in the theory of evolution.

 • 153.
  Granberg, Albina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Uppsala University.
  Olsson, Viktoria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala University.
  Teaching and learning cooking skills in Home Economics: what do teachers for students with mild intellectual disabilities consider important to learn?2017Ingår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 119, nr 5, s. 1067-1078Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to explore which elements of cooking skills Home Economics (HE) teachers in schools for students withmild intellectual disability (ID) consider important for their students to learn. Design/methodology/approach - In total, 22 qualitative interviews with HE teachers of students with mild ID were conducted. The transcripts were analyzed thematically using the sociocultural approach on learning and knowledge as a theoretical framework. Findings - The elements of cooking skills that were emphasized included mastering the language of cooking, measuring, following recipes, representing an instrumental and task-centered - knowledge on cooking. Practical implications - The results of this study provide an insight into cooking lessons in HE in schools, not only regarding the focus that teachers give to cooking skills, but also to how cooking skills can be understood on a theoretical level. This has implications for both regular schools and schools for students with mild IDs since the elements that teachers consider important then guide what the students are given to learn. Teachers should be conscious that the planning of lessons should also be based on the students' specific circumstances and context. Originality/value - To the authors' knowledge, this is the first study that provides knowledge about how HE teachers reason regarding which cooking skills they consider important for students to learn. HE is taught to both children and adolescents, and it is important to investigate teachers' perceptions about the subject and how the teaching is organized, including cooking skills.

 • 154.
  Granqvist, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Dans i skolan: dansens roll i fyra skolor i Blekinge2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I grundskolans läroplaner Lpo 94 och Lgr 11 ska elever i svensk grundskola få använda dans som uttrycksmedel. Dansen har idag en undanskymd roll i skolan och är inte ett eget ämne. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare i grundskolan som fått uppdraget att undervisa i dans ser på konstformen dans, dansens roll i skolan och vilken kompetens om dans de undervisande lärarna har.I den teoretiska delen i uppsatsen använder jag mig av tidigare forskningsmaterial inom estetiska ämnen och området dans. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer samt rapporten Kartläggning av dansen i sydost som har sammanställts av Dans i Sydost. I denna studie har jag begränsat mig till fyra skolor i Blekinge län.Resultatet visar att det finns bristande kunskap om ämnet dans i skolorna. Det görs få ansträngningar i kommunerna för att nå ut med dans i skolan. När inte kunskap om ämnet dans finns är det ofta de instrumentella målen som blir huvudsyfte för den som undervisar vilket betyder att man inte utgår från uttryckets egenvärde. Oftast får inte eleverna någon estetisk upplevelse av dansen. Resultatet visar också att när den som undervisar dans har ämneskunskapen kan eleven få en estetisk upplevelse även i de fall lektionens syfte utgick från instrumentella värden.

 • 155.
  Grengby, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Pedagogisk förmåga, Social förmåga, Ledarskap: egenskaper på "bra" lärare?2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Ur ett elevperspektiv belyser uppsatsen frågan vad en ”bra” lärare är. Elevers åsikter placeras in i tre större teman; pedagogisk förmåga, social förmåga samt ledarskap. Korrelation mellanvad elever anser viktigt och vad elever anser möta utforskas också. Detta görs via en kvantitativ enkätundersökning. Uppsatsen diskuterar även egenskaperna i relation till vad elever behöver för att klara av sin skolgång och stå rustade mot arbetsmarknaden efter sin skolgång.

  Tidigare forskning pekar på att undervisning som görs meningsfull innebär att lärare inneharen pedagogisk förmåga. Lärare har social förmåga när det finns ett positivt samspel mellan lärare och elev och när elever blir bekräftade. Ledarskap innebär ett ansvarstagande från både lärare och elevers håll. Organiserad undervisning, tydlighet och när elever får vara med och bestämma betyder också att ett gott ledarskap finns hos läraren. Positiv effekt på inlärningen ges vid varierande undervisning, vilket ingår i både pedagogisk förmåga, social förmåga ochledarskap. Resultat pekar på att elever anser pedagogisk förmåga, social förmåga och ledarskap varaviktiga egenskaper för en ”bra” lärare.

  Resultat visar också att elever anser sig möta dettarelativt ofta, dock i mindre utsträckning än vad de anser det vara viktigt.

  Ämnesord: pedagogisk förmåga, social förmåga, ledarskap, meningsfullhet, samspel,varierande undervisning, viktigt, möter, arbetsmarknaden.

 • 156.
  Grevholm, Barbro
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Om du hade 100 miljoner ...2000Ingår i: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, nr 2, s. 3-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  NCM har fått ett regeringsuppdrag att i samarbete med Statens skolverk och Högskoleverket ”utarbeta förslag till innehåll i kompetensutvecklingsprogram för matematik och matematikdidaktik för lärare”. Matematikbiennalen 2000 avslutades med synpunkter från en panel på vad som bör prioriteras och varför? Här följer ett referat av inläggen.

 • 157.
  Grönwall, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Persson, My
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  En skola för alla: Pedagogers uppfattningar om inkludering2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Undersökningen kommer att behandla hur lärare och pedagoger uppfattar möjligheter och svårigheter med en inkluderande skola. Studien redogör för aktuell forskning kring begreppet inkludering. Även ett historiskt perspektiv på den inkluderande skolan presenteras. Genom semistrukturerade intervjuer vill vi se pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Pedagogerna vi har intervjuat arbetar alla i grundskolan. I resultatet ser informanterna positivt på att arbeta inkluderande men för att ett inkluderande arbetssätt skall fungera krävs det att de rätta förutsättningarna finns. När informanterna pratar om inkludering är de tydliga med att alla elever skall vara med.

 • 158.
  Gustafsson, Camilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedersen, Carolin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barnlitteraturens betydelse i förskolan: en studie om pedagogers arbete med lässtunder i språkutvecklande syfte2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur ett urval pedagoger på ett begränsat antal förskolor arbetar med lässtunderna för att främja barns språkutveckling. Studien tar sin utgångspunkt i Statens offentliga utredningar (SOU), Skolverket, forskare, teoretiker och författare som diskuterar på vilket sätt pedagoger kan arbeta med lässtunderna i förskolan för att påverka barns spårkutveckling. Som teoretisk utgångspunkt använder denna studie den sociokulturella teorin som Vygotskij förespråkar. Den empiriska delen består av fyra semistrukturerade intervjuer och den metodologiska utgångspunkten är kvalitativ. Resultatet visar på att pedagogerna är nöjda i arbetet med barns språkutveckling utifrån förskolans förutsättningar. Pedagogerna beskriver barnlitteraturen som betydelsefull för barns språkutveckling. Lässtunderna uppstår oftast spontant enligt pedagogerna och för att barnen ska varva ner. Däremot sker de planerade lässtunderna när barnen vilar och vid olika temaarbeten. Därtill visar resultatet av intervjuerna att barns språk stimuleras när de får höra berättelser och bearbeta dessa genom samtal under lässtunderna. Slutligen visar studien på att arbetet med barns språkutveckling under lässtunderna till viss del försvåras, då en del av pedagogerna anser att de inte har tillräckligt med tid, närhet till biblioteket och att lokalernas utformning kunde vara bättre för att arrangera lässtunder.

   

 • 159.
  Gustafsson, Louise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sletterhage, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Det är så tomt här, jag skulle föreslå två gungor och en rutschkana”: En intervjustudie av barns perspektiv på förskolegården2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra barns uppfattningar av förskolegården med utgångspunkt i forskningsfrågorna: Finns det områden på förskolegården som barnen anser vara mer eller mindre attraktiva att vara på? Samt Om så är fallet, vad kan detta bero på? En kvalitativ intervjustudie genomfördes i form av samtalspromenader på en förskola där barn i fyra till fem års ålder intervjuades i par. Materialet har efter intervjuerna sammanställts utifrån de olika uppfattningarna barnen framförde. Vi har i arbetet valt att utgå ifrån begreppen barnperspektiv och barns perspektiv som en teoretisk utgångspunkt och använda en fenomenografisk inspirerad forskningsansats vid analysen av studiens resultat, då fokus har varit variationen av barns uppfattningar. Resultatet visade en stor variation i barnens uppfattningar av förskolegården vilket sammanställdes med hjälp av att kategorisera barnens uppfattningar i tre rubriker; Attraktiva områden på förskolegården, Mindre attraktiva områden på förskolegården samt Avskilda platser på förskolegården. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning inom området.  

 • 160.
  Gustavsson, Jakob
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Terrorism: en komparativ studie av hur terrorismbegreppet används i svenska läromedel2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur terrorismbegreppet presenteras och används i svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan, både före och efter terrorattackerna den 11 september 2001. Eftersom definitionen av termen terrorism i högsta grad är en politisk fråga kan man således även anta att användningen av begreppet har förändrats under de senaste decennierna. Studien har genomförts utifrån följande frågeställningar:Skiljer sig egentligen framställningen och användningen av begreppet terrorism åt i de äldre läroböckerna jämfört med de läroböcker som publicerades efter den 11 september 2001 och i så fall hur? Vilken bild lyser igenom i läroböckerna av den potentielle/aktuelle terroristen och av det potentiella/aktuella offret och hur väl stämmer egentligen denna bild överens med kravet på en skola för alla?De resultat som min studie har frambringat visar att de grupper och organisationer som läroboksförfattarna kopplar till terrorismverksamhet har förändrats från att huvudsakligen handla om nationella befrielserörelser och politiska och religiösa ytterlighetspartier till att numera främst handla om islamistiska grupper och organisationer. Resultaten behandlas avslutningsvis i en diskussion om hur väl dessa resultat stämmer överens med skolans anspråk på att vara en skola för alla.

 • 161.
  Gustavsson, Laila
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att bli bättre lärare: hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis reports results from a study that focuses on teachers’ professional development during an in-service training period.   The aim is to analyse and describe how the teachers talk about and handle lesson content. The first question concerns changes in relation to a specific object of learning. The second question concerns how they relate to a theoretical framework and the third question concerns differences in the students’ learning outcome and if it can be understood in relation to the teachers’ development.   The variation theory is the theoretical framework that is used for lesson planning as well as when analysing results. The basis of the study is that learning always is the learning of something and that the teachers’ activity as well as the students’ activity constitutes the space of variation that decides what is possible to learn concerning a delimited object of learning, i.e. the enacted object of learning. The object of learning is seen as a capability and it can be defined by its critical features. The constitution of the meaning aimed for the critical features of the object must be discerned. The intentional object of learning describes the teachers’ intention with the lesson, and the lived object of learning is what the students really discerned. The theoretical assumption is that learning always assumes an experienced variation where learning is seen as a change in the learners’ possibility to experience the world in a certain way. You have to have experienced a phenomenon’s variation to understand its meaning, i.e. what we experience is how something differs from something else.   The method is Learning study and it can be described as a hybrid of the Japanese Lesson study and Design experiment. A Learning study is theoretically grounded and the primary focus is on an object of learning. The learning study group consisted of three teachers and most often two researchers. Each member had equal status in the group. The object of learning seen from the teachers’ perspective was the variation theory that was gradually introduced by the researchers. The empirical material was generated from audio-taped discussions and from videotaped lessons.   The findings should be seen as a contribution to the discussion about teachers’ professional development. The teachers participated in a collective construction of professional knowledge and it can be stated that the teachers had no problem changing their discussions to focus on a specific object of learning when the theoretical framework was used in relation to their own practices. Another finding is that the change in how the teachers handled the object of learning influenced the students’ learning in a positive way although the results were subtle.

 • 162.
  Gustavsson, Laila
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Dilemman i praxisnära forskning2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 163.
  Gustavsson, Laila
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  The important differences between what and how-aspects in a learning situation2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 164.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Holmqvist, Mona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  What is the difference between a lesson study and a learning study?: empirical findings from an intended learning study that turned into a lesson study2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 165.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Holmqvist, Mona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Marton, Ference
  University of Gothenburg, Learning and teaching unit.
  Teachers' understanding and use of a learning theory2010Ingår i: Active citizenship: abstracts, Malmö: Nordic Educational Research Association (NERA) , 2010, s. 57-58Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 166.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Learning study: potential way to study teachers' development in professional skills2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 167.
  Gärdsborn, Martina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Gustafsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Pedagogens bemötande av barn i förskolan: ur ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att titta på pedagogens bemötande av barn i förskolan ur ett genusperspektiv vilket innebär att ta reda på om, när och hur skillnader görs utifrån barnets kön. Den teoretiska ansatsen har även haft det socialkonstruktivistiska perspektivet som grund där fokus ligger på att människor i samspel med varandra konstruerar samhället och innebörden av begrepp såsom könsroller, genus, femininitet och maskulinitet. Studien grundar sig på en kvalitativ ansats där både observationer och intervjuer har använts och våra forskningsfrågor har varit: På vilka sätt syns det skillnader i pedagogens bemötande av flickor och pojkar? Hur erbjuder samt uppmuntrar pedagogerna barnen olika utifrån förutbestämda könsmönster? Tyder pedagogers utsagor kring sitt bemötande av flickor och pojkar på medvetenhet? Resultatet från observationerna påvisade att pedagogerna bemötte flickor och pojkar på olika sätt främst när det kommer till tonläge, kroppsspråk, samtalets innehåll, att ställa olika krav samt genom att tillskriva barn könsroller. Resultatet från intervjuerna synliggjorde att pedagogerna till stor del var medvetna om begreppet genus samt om sitt individanpassade agerande men att där fanns en viss omedvetenhet kring sitt agerande utifrån ett genusperspektiv. För att få svar på syftet med studien utfördes först observationerna av verksamma pedagoger och därefter intervjuer för att synliggöra pedagogernas reflektion kring sitt agerande.

 • 168.
  Götulf, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Larsson, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Spindeln i nätet: En studie om specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån en forskningsfråga som berör hur specialpedagogens specifika kompetens framträder i arbetet med extra anpassningar i och utanför klassrummet. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använde, totalt intervjuades fem specialpedagoger verksamma i grundskolan F-6. Resultatet av den empiriska studien som vi gjort visar specialpedagogens specifika kompetens är komplex och handlar om att specialpedagogen måste ha kompetens att hantera många olika uppgifter och då på olika sätt och i olika sammanhang. I och utanför klassrummet, verkar specialpedagogen som spindeln i nätet i arbetet med extra anpassningar dock skiljer sig rollen åt beroende på hur specialpedagogens specifika kompetens används på de olika skolorna. Det förekommer att specialpedagogen undervisar elever både enskilt och i grupp och att hen tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel som ett led i att anpassa. Specialpedagogen arbetar även som kvalificerad samtalspartner när det gäller extra anpassningar främst genom att då vara rådgivande eller utgå ifrån en frågeställning. För att specialpedagogen ska erhålla en helhetssyn kring elevers behov av insatser har denna också en observerande och kartläggande roll i klassrummet.  Utanför klassrummet, på organisationsnivå, arbetar specialpedagogen med implementering, skapande av rutiner samt att verka för en helhetssyn. Specialpedagogen har även en del i dokumentation, uppföljning och utvärdering. Dock står inte specialpedagogen ensam i arbetet med extra anpassningar utan samarbete sker med både ledning, skolpersonal och till viss del även vårdnadshavare.

 • 169.
  Hallberg, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Friberg Jönsson, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johnsson, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vad får barn i förskolan göra i den fria leken?: Pedagogers uppfattning om hur inspirerande och inbjudande inomhusmiljöer och material påverkar den fria leken2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökning bygger på att ta reda på pedagogers uppfattning kring hur barnen har tillgång till det pedagogiska materialet i den fria leken, vad som kan vara avgörande för att inspirera barnen i förskolans miljö med hjälp av det pedagogiska materialet. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i utvecklingspedagogikens grunder. Begreppen variation, urskiljning och medvetenhet är viktiga för pedagoger att förhålla sig till i mötet med barn i förskoleåldern. Resultatet belyser vikten av pedagogers förhållningsätt, både till det pedagogiska materialet och vilka förutsättningar som skapas i den inomhusmiljön som barnen befinner sig i den fria leken. I resultatet framkommer det också att ett varierande material och pedagogernas intention med det pedagogiska materialet, har betydelse för hur inspirerande det blir för barnens fria lek. En kvantitativ enkät har styrt vårt fokusområde till hur pedagogerna uppfattar vilken plats barnen väljer i den fria leken och vad det kan bero på. En kvalitativ undersökning i form av minifokusgrupper fördjupar oss i pedagogernas uppfattning, kring det pedagogiska materialets funktioner i barnens fria lek.

 • 170.
  Hammerå, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Kördel, Anna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  ”Men är man liksom med där så kan leken bygga ofantligt bra broar till andra kompisar utan att vi har samma verbala språk”: Leken som verktyg för att främja trygghet för nyanlända barn i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna på två mångkulturella förskolor arbetar för att skapa trygghet i leken hos nyanlända barn. För att få fram ett resultat så genomfördes en kvalitativ studie där fyra förskollärare intervjuades enskilt kring ämnet, vilket sedan transkriberades och analyserades grundligt för att få fram ett resultat. Studien utgick ifrån ett interkulturellt perspektiv då det perspektivet berör mångkulturella grupper där en handling sker bland individer med olika kulturella bakgrunder. Resultatet visade på att förskollärarna använder sig av olika metoder som närvarande pedagog, ta del av barnens hemkultur, tecken, bilder och rörelser för att främja trygghet hos nyanlända barn i leken. Förskollärarens inflytande i barns gruppkonstellationer beskrivs då det skapar trygghet hos barn även där. En närvarande förskollärare som bidrar till att barnen leker i en varierad mångfald skapar på så sätt en trygghet i en interkulturell miljö.

 • 171.
  Hegner, Susann
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mustonen, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det flerspråkiga klassrummet: Hur läraren kan skapa en språkutvecklande undervisning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt och sociokulturellt perspektiv redogörs för lärarnas syn på språkutveckling, arbetssätt och resurser samt tillgång till forskning och fortbildning för en stöttande undervisning. Forskning visar att olika faktorer i undervisningen så som ordförrådets storlek, modersmålets användning, stöttning genom interaktion och kontexten påverkar flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska.

  Syftet med vår undersökning är att bidra till kunskap om hur lärarna säger sig skapa en språkutvecklande undervisning med särskilt fokus på det flerspråkiga klassrummet. Empirin i denna kvalitativa forskningsstudie samlades in genom intervjuer av nio lärare och jämfördes efter analys med forskningen. Resultatet av empirin visar att ett språkutvecklande arbete är centralt i undervisningen, framförallt i det flerspråkiga klassrummet. Det som har visat sig vara framstående i undervisningen är användning av arbetssätt som bjuder in till samtal, varierande användning av språket, beaktande av elevernas olika inlärningsstilar samt användning av olika uttrycksformer. Det framgick att den mest betydelsefulle resursen är studiehandledaren som kan stötta elever både i och utanför klassrummet. Vidare har majoriteten av respondenter deltagit i fortbildningar samt tagit del av forskning som berör språkutveckling.

  Slutsatsen är att lärare skapar undervisning där visuellt stöd är ett grundläggande redskap och använder olika arbetsformer och resurser som stöttar eleverna i deras språkutveckling. Dessutom krävs en medvetenhet kring att språkutveckling och behärskandet av ett andraspråk tar tid. Modersmålets användning som resurs förespråkas tydligt av forskning. Empirin har dock visat att det inte ges utrymme i undervisning genom aktiv tillämpning av modersmålet som stöd på ett sådant sätt som forskning framhåller.

 • 172.
  Hellberg, Lina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Regnell, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Olika uttryck för kommunikation”: förskollärares uttalanden om kommunikation i mötet med barn och föräldrar på två mångkulturella förskolor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kvalitativ studie som handlar om kommunikation på mångkulturella förskolor. Syftet med den empiriska undersökningen är att ta reda på hur förskollärare uttalar sig om den kommunikation som sker på mångkulturella förskolor. De frågeställningar studien utgår från är: På vilka olika sätt kan kommunikation komma till uttryck på en mångkulturell förskola? På vilka sätt stödjer och utvecklar pedagogerna kommunikation i en mångkulturell förskola? Insamling av materialet har skett genom semistrukturerade intervjuer vilka spelats in med diktafon och transkriberats.

  Resultatet från de intervjuer som gjorts diskuteras mot forskningsbakgrunden i vilken vi lyfter tidigare forskning inom relevanta områden för studien. Bland annat beskrivs här kommunikation, interkulturell kommunikation och förskolan som diskurs.

  Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt och olika stöd är av stor betydelse för den kommunikation som sker på mångkulturella förskolor. Det framkommer även en medvetenhet från pedagogers sida att eventuella kommunikationssvårigheter är något som berör alla parter, även dem själva.

 • 173. Helldén, Karina
  et al.
  Nord, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - En studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med fokus på verksamma pedagogers upplevelser2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av framgångstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att försöka förstå pedagogernas upplevelser har det sociokulturella samt det relationella perspektivet använts som teoretisk ram. Studiens litteraturöversikt belyser perspektiv på funktionsnedsättningar samt framgångsstrategier med perspektiv på lärande och utveckling. Studien är kvalitativ med inspiration av fenomenologin. Med hjälp av intervjuer ville vi få kunskap om och beskriva vad pedagoger upplever som framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resultaten av studien visar sammanfattningsvis att den fysiska lärmiljön bör vara lugn, strukturerad, att eleverna har möjlighet till egna avskärmade platser eller rum samtidigt som det gemensamma utrymmet ger möjligheter till socialt samspel. Lärmiljön bör präglas av goda relationer, delaktighet samt arbetsglädje. Arbetssättet och undervisningen bör vara anpassad utifrån varje elevs förutsättningar. Användning av scheman och bildstöd, förberedelse, hög personaltäthet och att själv tillverka läromedel som är anpassade utifrån varje elevs behov upplever pedagogerna som framgångsstrategier. Studien visar att erfarna pedagoger som är kunniga och trygga i sin profession utvecklar lärmiljöer utifrån en genomtänkt syn på lärande där de sociokulturella och relationella perspektiven är tongivande. Att stärka elevens egna förutsättningar till lärande och socialt samspel upplever pedagogerna som utmaningar då de ser elevens hela livsperspektiv som en given utgångspunkt i sitt arbete. Studien kan bidra till att synliggöra pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i arbetet med aktuell elevgrupp samt att bygga upp en bank av kollektivt minne kring möjliga framgångsstrategier.

 • 174.
  Hellmer, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Student autonomy and peer learning: an example2012Ingår i: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, nr 1, s. 51-54Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This short article presents and describes a transition from "traditional" teaching with knowledge transferred from the teacher to the students in a classroom to a peer-to-peer situation in which the students, with different support, learn from each other. The process and results are encouraging and the peer-to-peer approach will be used and developed further in economics courses.

 • 175.
  Henriksson, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Barngruppen i fokus under inskolning: en studie utifrån pedagogens perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. Undersökningen har valt att titta på hur många barn som är inskrivna på avdelningen, samt hur många barn som inskolas under en period på tolv veckor. Pedagogerna fick i enkätundersökningen förhålla sig till olika påståenden som innehöll frågor om hur pedagogen upplevde barnen i barngruppen under inskolning, i förhållanden till verksamheten, pedagogen i sin pedagogiskaroll, samt kring barnens beteende. Resultatet för undersökningen redovisas i form av olika diagram som visar en sammanställning av pedagogernas enskilda svar. Teorin som ligger till grund för arbetet är anknytningsteorin som fokusera på vikten av att pedagoger har goda kunskaper om vilken nytta teorin spelar hos de yngsta barnen i deras relationsskapande. Anknytningsteorins utgångs-punkter ligger till grund när ett barn skapar en tryggrelation med en annan vuxen än föräldrarna. Vad blir det för effekter för barnen i förskolan, när deras trygga relationer sätts på prov varje gång ett nytt barn inskolas till gruppen på avdelningen. Vad säger tidigare forskning kring barngruppen, stress hos barn och pedagogens roll som anknytningsperson? Dessa aspekter kommer vara i fokus och sättas i sammanhang till undersökningens resultat. Resultatet för studien ”hur ser pedagoger förändringar på barnen i barngruppen under inskolning?” För att besvara frågeställningarna har studien tittat på tre aspekter verksamheten under inskolning, vad uppvisa barnen i barngruppen under inskolning, samt hur pedagoger upplever sig i sin pedagogiska roll under inskolning.  Resultatet visar att pedagoger använder verksamhetens miljöer och resurser i den utsträckning det går under inskolning. Pedagogerna gör även aktiva val för barnen i barngruppen under inskolning exempelvis utnyttja avdelningens alla rum för lek, delar barnen i mindre grupper m.m. Studien visar trots pedagogernas ansträngningar att barn i barngruppen uppvisar ett aggressivt eller utåtagerande beteende, ökat behov av stöttning och gör mer anspråk efter sina föräldrar, barn visar även tecken på trötthet och ledsamhet. Pedagogerna upplever sig själva inte räcka till för alla barn exempelvis i att möta deras behov av närhet m.m.     

 • 176.
  Henriksson, Rebecca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Hedlund, Matilda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  "Men det finns flickor som puttas och pojkar som är snälla.": En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning till förskollärare har en nyfikenhet väckts hos oss själva över hur pedagoger arbetar med genus i förskolan och vilka uppfattningar som finns om genus. Vi har använt oss av intervjuer som metod och intervjuat sex legitimerade förskollärare i södra Sverige. Syftet med denna studie har varit att belysa de olika sätten att förhålla sig till genus i förskolan då samma styrdokument gäller i alla förskolor. Läroplanen ger dock tolkningsutrymme för hur arbetet skall gå till, vilket gör att det arbetas på olika sätt i förskola men varje sätt är unikt. I intervjuerna finns inga rätt eller fel utan vi har haft som mål att få förskollärarnas egna spontana tankar kring genus. Arbetets teoretiska ansats är utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv, essentionellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. I vårt resultat blev det tydligt att förskollärarna kopplar genus och kön som samma betydelse. Vilket vi också kunde koppla till hur de arbetar med jämställdhetsarbete i förskolan. För förskollärarna går genus och jämställdhetsarbete hand i hand i förskolans verksamhet.

 • 177.
  Hermansson, Carina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vad används arbetstiden till?: utvärderingsrapport2007Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 178.
  Hermansson, Carina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Nordblad, Birgitta
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  En lärarutbildning med tydlig yrkesinriktning2003Ingår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, nr 3, s. 109-117Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 179.
  Hjort, Katrin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Den danska gymnasiereformen - mening i galenskapen?: ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete2008Ingår i: Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Aili, Carola, Blossing, Ulf, Tornberg, Ulrika, Stockholm: Lärarförbundets förlag , 2008, s. 229-250Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 180.
  Hjort, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Kvalificerade samtal mellan handledare i ett VFU-projekt. Presentation på Nätverket ”Specialpedagogik och kvalificeradesamtal” Mälardalens högskola2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 181.
  Hjort, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Practitioners' voices regarding pre-school and professional dialogues with student teachers. Paper presented at the EECERA (European Early Childhood Educational Association) Conference, Birmingham 6 - 8 September, 20102010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Hjort, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  The discourse of the professional pre-school teacher – in a field of tension between creativity and contention. Paper presented at the OMEP European Conference Nicosia, 6-8 May, European University Cyprus2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 183.
  Hjort, Marie-Louise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Sjöberg Larsson, Carita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Steen, Ann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  VFU-projekt: samtalsguide: vägledning för handledningssamtal i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 184.
  Hjorth, Marie-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Handledares röster om förskolans verksamhet i relation till handledning av lärarstudenter2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att arbeta med noteringar för att få syn på vad som händer i undervisningen2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 186.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att arbeta med öppna uppgifter2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 187.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att utveckla elevernas problemlösningsförmåga2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 188.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Det dolda spelet i klassrummet2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 189.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Förslag på problem att arbeta med2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 190.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Samband och förändring för årskurs 1-32014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 191.
  Holgersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Teachers’ awareness of student learning. Paper presented at Norsma 5, Reykjavik, October 20092009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We report from a project aiming at stimulating primary and secondary teachers to work with open-ended activities, and using accounts-of to develop their awareness of the results of these activities. Results show that accounts-of seem to have a good potential of developing teachers’ awareness of student reasoning and thinking, i.e. giving them a better stance for following the learning of the students, and that open-ended tasks seem to have a great potential for a better inclusive mathematics teaching by not demanding special tasks or special instructions for certain students or smaller groups of students.

 • 192.
  Holgersson, Ingemar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Ödmark, Krister
  Umeå universitet.
  Popov, Oleg
  Umeå universitet.
  Att göra noteringar och att auskultera2014Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 193.
  Holmberg, Leif
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Forskare, consult eller morsa: handledares uppfattning om kvalité vid handledning av examensuppsatser2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studier  av  handledarrollen  har  visat  på  betydande  skillnader  mellan  olika handledare.   Framförallt   har   bristen   på   gemensam   teoretisk   referensram uppfattats  som  en  väsentlig  anledning  till  skillnaderna.  I  den  här  studien undersöks hur olika handledare vid en företagsekonomisk institution förstår sin arbetsuppgift dels med utgångspunkt från sina tidigare olika erfarenheter, dels med utgångspunkt från sin uppfattning av vad som de anser väsentliga aspekter på  kvalité  i  handledningssituationen. De  aspekter på  begreppet kvalité  som använts är vetenskaps-, lärande-, samhälls- och social kvalité. Resultatet visar på att de olika individuella meningsskapande processerna i huvudsak kan hänföras till två olika underförstådda referensramar som baseras på handledarens syn på den primära uppgiften att dana forskare eller konsulter. Samtidigt ser de sin egen handledarroll i samma termer d.v.s. som seniorforskare eller seniorkonsult – och ibland också i en så stödjande roll att de kan uppfattas som stormorsa.

 • 194.
  Holmquist, Per-Ola
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hjertqvist, Björn
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sociala relationer och konflikthantering2011Ingår i: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, s. 187-201Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 195.
  Holmqvist, Mona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lärande lär lärare2011Ingår i: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, s. 13-26Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 196.
  Holmqvist, Mona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skälen till att välja läraryrket är många. En del är i första hand intresserade av att undervisa i sitt ämne, några är mer intresserade av kontakten med barn och ungdomar och för ytterligare andra kan kombinationen av dessa delar vara orsaken till yrkesvalet. Innan man har egen erfarenhet av att arbeta som lärare är det omöjligt att till fullo veta vad läraryrket innebär, dess komplexitet och vilka frågeställningar man behöver brottas med.

  Bokens syfte är att öppna nya dimensioner för hur vi kan tänka om lärande, skola och lärarutbildning. De förgivettaganden som vi har ska utmanas och ifrågasättas för att ge plats för utveckling av ny kunskap som lärare kan vara med om att skapa i sin framtida lärargärning. För att våga tänka nytt och ifrågasätta vårt sätt att se på undervisning idag, i syfte att skapa en ännu bättre skola, krävs en förmåga att problematisera, se möjligheter och lyssna till dem som på olika sätt är verksamma i dagens skola.

  Författarna presenterar sina olika perspektiv genom att kombinera fakta och praxisnära frågeställningar inom tre områden:

  • lärande i pedagogiska miljöer

  • samverkan i pedagogiska miljöer

  • pedagogiska miljöer som samhällsinstitutioner.

  Boken är en introduktion till den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen och kan med fördel också läsas av verksamma lärare i kompetensutveckling som arbetar med att utveckla sin skolverksamhet.

 • 197.
  Holmqvist, Mona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Teachers' learning in a learning study2011Ingår i: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 39, nr 4, s. 497-511Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The point of departure in this study is the question: do teachers who develop theoretical knowledge of the variation theory change the way(s) they offer their pupils the object of learning due to the theoretical framework. The aim of the study is to describe this development, i.e. to find if and how teachers developed theoretical knowledge when planning instruction, and in what way(s) this has an impact on the pupils' learning outcome when using contrasts in the instruction. The theoretical framework is strongly content related, and by analysing the learning object's critical aspects the teachers are guided to focus on the content in this particular way. The question "what does it take to develop knowledge about the object of learning?" has to be answered by the teachers before choice of teaching method is made. The research method used is Learning Study, a fusion between lesson study and design experiment. The teachers (6) have carried out nine research lessons in three Learning Study cycles (containing three lessons each). The pupils belong to three different classes and are between 9 and 11 years old. The result shows how the teachers gradually use the variation theory when planning instruction and how the learning outcomes shown by the pupils improve. The developed theoretical insight seems to affect the teachers' ways of seeing the object of learning, such as subtle changes of how to organize the critical features of the learning object, are discerned. In every learning study cycle contrasts are used in one lesson, and in the analysis of the effect of the contrasts, the two remaining lessons are used as control groups. The results show the impact of contrasts in the pupils' learning outcomes. The need to complement a lesson study with a theoretical perspective on learning is that the teachers are then given the opportunity to make use of the theory when planning instruction individually, not only in a lesson study. There again, the Learning Study model seems to be a powerful model with which to develop teachers' understanding of the theoretical framework.

 • 198.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Gustavsson, Laila
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Generative learning2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  By contrasting critical aspects in a dimension of variation, the learning object can change form and be experienced in different ways which influence the students’ ability to learn. To investigate in which ways the contrasts affect the students’ learning outcome was the primary focus of the study, but the results also show an interesting pattern of how students’ learning outcome in short and long time perspective are affected. We have worked with learning study as a method, and the results are based on analyses of three learning studies made up of three lessons each. The results show how one pattern offers the students to look critically upon their previous knowledge and make them find new ways of seeing the object of learning. This pattern has also been found to be more powerful in preparing students for future learning, since it seems to generate new learning after the learning situation itself.

 • 199.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Gustavsson, Laila
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Wernberg, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nor to lead or to be led: praxis-oriented basic research within the field educational science and teaching2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 200.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Nilsson, Jan
  Hur kan lärare utveckla ett livslångt lärande?2005Ingår i: Lärande hela livet: en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle / [ed] Lindelöf, Jan, Lund: Studentlitteratur , 2005, s. 39-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När vi tog på oss uppgiften att författa detta kapitel, vilket vi gjorde med glädje, började vi genast att fundera över kapitelrubrikens motsats, dvs. kan lärare undvika att utveckla ett livslångt lärande? Tanken på att lärare inte skulle utveckla ett livslångt lärande var för oss båda väldigt främmande, eftersom vi anser att lärares professionella objekt är just lärande. För utomstående framstår kanske rubrikens fråga som berättigad, med tanke på att det i det massmediala bruset finns farhågor om att skolan inte utvecklas i takt med samhället eller att det är svårt att förändra skolan, som ofta framställs som om den lever kvar i gamla mönster och vägrar förnya sig. Det finns dock ett undantag där man tycks vara enig om att skolan förändrats, och det är i så fall att lärarna i skolan inte längre har någon automatisk auktoritet (SOU1997:121; SOU1999:23).

1234567 151 - 200 av 451
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf