hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 1425
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Boman, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Steneberg, Sophie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Snacka för att greppa begreppet!: Fyra lärares bruk av och syn på språk och kommunikation i matematikundervisningen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikation och matematiskt språkbruk skiljer sig åt i matematikklassrummet beroende på hur lärare och elever agerar. I denna studie har syftet varit att bidra med ökad förståelse för kommunikationen som förekommer i matematikundervisningen, samt för synen på hur formella och informella matematiska begrepp används av fyra lärare i matematikundervisningen. Syftet har även varit att bidra med fördjupad kunskap genom att undersöka dessa fyra lärares uppfattningar om kommunikation samt om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. Frågeställningen vi utgått ifrån är vilka formella och informella begrepp som förekommer under en lärarledd genomgång under en matematiklektion, hur lärarna ser på användning och betydelse av de formella och informella begrepp som förekommer i matematikundervisningen. Vi ville även se på vilket sätt läraren omvandlar elevernas vardagsspråk till formellt, matematiskt språk under genomgången och vilka uppfattningar dessa fyra lärare har om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. 

 • 152.
  Borg, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skolan är på min sida: elever med stöd av elevassistent – vad relationen mellan elev och assistent innebär för elever på gymnasiets nationella program2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur elever som går på gymnasiets nationella program och som har stöd av en elevassistent upplever sin studiesituation.  Studien undersöker vad relationen mellan elev och elevassistent har för betydelse för elevens skolgång ur elevens och ur skolans perspektiv.

  Studien är inspirerad av Antonovskys salutogena förhållningssätt där hälsa står i fokus. Utifrån sociokulturell teori och relationell pedagogik belyses hur interaktion och relation mellan elev och assistent skapar förutsättningar för välmående, lärande och utveckling. Med hjälp av enskilda intervjuer, med stöd av föreställningskarta, samlas elevers och elevassistenters upplevelser in. En gruppintervju med specialpedagoger samt dokumentanalys av skolans dokumentation kring de intervjuade eleverna i form av ansökan om elevassistent, åtgärdsprogram och uppföljande samtal visar skolans bild av elevernas studiesituation.

  Att välja att tacka ja till stöd av elevassistent är en lång process för gymnasieeleven. Den kan sträcka sig över elevens hela första gymnasieår, vilket då inkluderar skolans ansökningsprocess. Elevens självkänsla och självförtroende minskar under denna tid och både elever, assistenter och specialpedagoger beskriver elevernas känsla av misslyckande. Resultatet visar att elever som har stöd av assistent har en eller flera funktionsnedsättningar. Alla intervjugrupper beskriver att stöd av assistent innebär en ökad känsla av sammanhang för de intervjuade eleverna. Assistenten ses av eleven som ett stöd, en vän och en förebild som bidrar till att sätta kunskaper i fokus och ge studierna mening. Relationen kan också bidra till inkludering genom att eleven känner sig delaktig och agerar mer aktivt både i det pedagogiska och i det sociala sammanhang som klassrummet utgör. På så vis motverkar relationen med assistenten upplevelsen av stödet som särskiljande. Assistenten bidrar till att studierna blir begripliga och hanterbara genom att finnas till hands för eleven och på ett konkret sätt stödja planering, fokus och dialog kring skoluppgifter. Flera elever önskar samtidigt mer kontakt med mentor och lärare. Målet med stödet är enligt skolans personal att eleven ska bli alltmer självständig under sin gymnasietid.

  Specialpedagogen ses som en viktig handledare, både av elev och assistent. Eleverna ser specialpedagogen som den som har överblick över studierna.  Assistentens roll och uppdrag är otydlig i skolans dokumentation och behöver förtydligas.  Assistentens kunskap om eleven och elevens styrkor behöver få större påverkan på den pedagogiska praktiken genom samverkan med mentor och undervisande lärare, något som ytterligare kan öka elevens men också personalens känsla av sammanhang.

 • 153.
  Borg, Magnus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Persson, Martin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Utbildning inom Kriminalvården: En kvalitativ komparativ innehållsanalys av de lokala arbetsplanerna i Region Syd2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av en kvalitativ komparativ innehållsanalys nå en djupare förståelse och kunskap kring innehållet och likvärdigheten i samtliga lokala arbetsplanerna inom Kriminalvården, Region Syd. Vi kommer bland annat att belysa likvärdigheten avseende dimensioner såsom kvalitet, studerandeinflytande och utformning. Vid analysen använder vi relevanta teorier och tidigare forskning, som behandlar rehabilitering, organisationsteori och gräsrotsbyråkrati för att förklara vad eventuella skillnader i de lokala arbetsplanerna kan bero på. Resultat av vikt som presenteras är att antagnings- och urvalsprocessen likvärdigt beskrivs i samtliga lokala arbetsplaner. Inom Region Syd ges, enligt de lokala arbetsplanerna, klienterna samma förutsättningar till studiemotiverande samtal som kan intressera klienten till studier. De lokala arbetsplanerna visar på variationer och avsaknad av klarhet om hur verksamheten skall utvärderas, liksom tydliga angivelser av vad studerandeinflytande innebär. Uppfylls en saklig beskrivning av områdena ovan i arbetsplanerna kan en mer likvärdig utbildning för klienten uppnås inom Region Syd. I arbetet diskuteras även fördelarna att tillämpa ett gemensamt språk. Slutligen önskar vi att poängtera Kriminalvårdens vision ”Bättre ut”. Rehabiliteringstanken har präglat svensk kriminalvårdspolitik sedan 1800- talets början och utbildningen har sedan dess fått en allt viktigare roll för att nå detta mål.

 • 154.
  Borg, Viktor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Petersson, André
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Motivation till fysisk aktivitet: en kvalitativ intervjustudie bland fysiskt aktiva medarbetare på Saab i Linköping2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studiens bakgrund säger forskning att fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa i samhället och på grund av det blir begreppet motivation automatiskt betydelsefullt. Vill samhället satsa på fysisk aktivitet och öka folkhälsan behöver individer motiveras på ett rättvist sätt. Syftet med studien var att få förståelse i vad det är som motiverar fysiskt aktiva medarbetare på Saab i Linköping till att vara fysiskt aktiva, men framförallt förstå varför de är motiverade. För att besvara syftet användes Saab i Linköping som arena då de historiskt sätt haft ett aktivt hälsoarbete. En kvalitativ intervjustudie användes som metod för studien, med ett riktat urval till fysiskt aktiva medarbetare. Resultatet, som är uppdelat i ett deskriptivt avsnitt och ett avsnitt med traditionell innehållsanalys, visar på att flertalet faktorer påverkar en individs motivation till fysisk aktivitet. Välbefinnande, kunskap, processinriktat arbete och stöd från social och fysisk omgivning visade sig vara viktiga komponenter för medarbetarnas motivation till fysisk aktivitet. Det är viktigt att, gärna i tidig ålder, skapa förutsättningar för individer att motivera sig själva till fysisk aktivitet. Förutsättningarna borde, utifrån konklusionen, vara en helhet av faktorer som genom en process skapar välbefinnande hos individen. 

 • 155.
  Borgfeldt, Eva
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  ”Det kan vara svårt att förklara på rader”: perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 32017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Drawing and coloring have been part of young students text making as  longas the writing system has been used, but with the increased use of digital tools and an enlarged focus on accountability of today there is a reinforced educational interest to understand what constitutes multimodal student texts in the context of classroom practice. This thesis project overall aim is to highlight and discuss the opportunities and difficulties in the assessment of language and knowledge-developing multimodal text work in a multilingual educational context.Conceptually the study is grounded in sociocultural theories, in sociosemiotic theory and in multiliteracies research. The methods used consist of qualitative multimodal text analysis and semi-structured interviews with students and their teacher.The three empirical studies were carried out, each having a different perspective. The first study looks at the text production of students in an integrated work of drawing, coloring and writing. The second study focuses how students reason when they choose to draw, write or both draw and write when they report to their teacher what they have learned. The third study discusses what the teacher highlights when assessing her students’ multimodal text productions. Overall, the results show that the semiotic resources, images and color, dominate students’ text productions and that the teacher attaches great importance to the illustrations, but that she, despite the best intentions, has trouble using multimodal criteria when assessing the students’ different ways of expressions and semiotic resources into a whole. It seems to be problematic for the teacher to allow students to freely interpret and independently design the task while she at the same time intends to make an overall assessment of how the content is presented. The results also indicate that it is difficult  for  the  students  to  verbalize  their  thoughts on the assessment and in practice; the teacher more often is focused on assessing abilities relating to how thoroughly the students carry out the process of documenting rather than encouraging the students to develop and express their knowledge. Finally, the thesis concludes with discussing the content of an ongoing need for research, especially regarding the consequences it may have for younger students, whatever language background they have.

 • 156.
  Borgström, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Veronika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hur tolkar förskolebarn genus i en könsneutral barnbok?2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkningar och uppfattningar av den könsneutrala boken Kivi och monsterhund. Vår undersökning grundade sig i boken Kivi och monsterhunden som är den första Svenska könsneutrala barnboken som utkom januari 2012.Med hjälp utav kvalitativa intervjuer ville vi se hur barnen tolkade karaktären utifrån ett genusperspektiv. Vår teoretiska bakgrund ligger i det sociokulturella perspektivet sett utifrån ett genusperspektiv.Resultatet visar att barnens sätt att tänka var realistiskt, och kopplas till tidigare erfarenheter. Majoriteten av undersökningsgruppen ansåg genom bara att höra sagan att huvudkaraktären var en pojke. Det framgick aldrig varför barnen tolkade sagan som de gjorde.När de intervjuade väl fick se den diskuterade litteraturen stod de fortfarande fast vid att karaktären var en pojke, medan de som svarat på annat vis ändrade de sig till pojke.

 • 157.
  Braco, Veletanlic
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Chen, Eric Zhi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Flipped classroom approach and its implementation in an online course2016Ingår i: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Active learning is the process where students learn beyond passively listening to an instructor's lecture. In this way students are engaged in their learning activities. It has been accepted that active learning leads to deeper understanding and better learning outcomes.

  The term flipped classroom has been widely used to describe a new pedagogical approach in which traditional lecture and homework elements of a course are reversed so that the initial exposure to the learning content takes place outside of the classroom. This approach frees up class time, promotes active learning and engagement in learning and facilitates student-centered learning.

  In this study we experimented with flipped classroom approach in the online course Programming in C during the autumn term 2015. The purpose of the experiment was to determine whether flipped classroom can serve as an appropriate method to use in an online course and to find out to what extent flipped classroom can stimulate active learning in an online setting. Based on known concept of flipped classroom approach and literature review, we systematically reviewed YouTube videos and selected 52 video clips to use as companion course materials. We also compiled and produced 212 quiz questions to use as formative assessment. In order to promote interaction among the students, we experimented with peer-review as a part of the laboratory work process. We also provided scheduled online sessions in the form of chat rooms. Short video clips were positively received by the students. Even the peer-review approach was positively received but the students gave up this activity at the end of the course, due to the work load. Flipped classroom has potential to be used in online settings but distinction between "classroom" and "outside classroom" is not always clear.

  More work is needed to make this distinction visible and to make the transition between these two learning environments smooth.

 • 158.
  Brandes, Åsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ljung, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogers kunskap om barns skrivutveckling i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom en kvalitativ intervjustudie så har vi undersökt hur pedagoger i förskolan möter, stimulerar och utmanar barn i sina skriftförsök och hur skrift synliggörs på förskolan. Studiens syfte är att ta reda på vilken kunskap pedagoger i förskolan har kring barns tidiga skrivutveckling. Enligt läroplanen för förskolan 98/10 ska pedagoger i förskolan utveckla barns intresse för skrift. Forskning säger att barn redan innan skolstart utvecklar ett intresse för texter och symboler. Studien belyser hur barn socialiseras in i skriften genom den kultur och miljö de får möjlighet att möta redan i tidig ålder. Det är då av vikt att barn på förskolan möter pedagoger som är lyhörda och ser deras skriftförsök för att kunna utmana och stötta dessa. Pedagogens roll är att erbjuda aktiviteter där barn ges möjlighet att integrera med varandra, och tillsammans med pedagog för att skapa ett lärande. Studien visar att pedagoger i stunden möter barns intresse för skrift när barn visar nyfikenhet för detta. Interaktion med personer i barnets omgivning och en miljö som erbjuder artefakter och tillfälle för kommunikation ses av pedagoger som en viktig del i barns skrivutveckling.

 • 159.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  A description of upper secondary school students' critical viewpoints concerning the interaction between teachers and students. Bidrag presenterat vid Nordiska Föreningen för Pedagogisk Forskning 15-18 mars2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to describe and understand secondary school students´ critical viewpoint on their teachers´ attitudes and actions regarding interaction with students. The teachers are not seen as individuals, but as a collective force. A handful of theories serve as a theoretical basis for the paper. These discuss the following phenomena: the generation gap; interaction; relations between Human Services Organisations workers and their clients; dissonance in the interaction between teachers and students; and an attempt to define teacher professionality. A qualitative survey, with open and structured questions, has been answered by 110 students in upper secondary school. The answers have been categorized and compared to the theoretical framework. The main thesis is that the personal relationship between student and teacher is of vital importance to interaction in the classroom. The study shows that there is severe criticism of teachers in secondary school concerning student - teacher interaction.

 • 160.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Den nya lärarutbildningen i Sverige - beskrivning och några kritiska kommentarer2004Ingår i: Agora - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner, ISSN 1603-3280, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [da]

  I Sverige er læreruddannelsen forskningsbaseret og udgør almenpædagogikken grundelementet i uddannelsen, dog således at pædagogikken og det dertil knyttede eksamensarbejde er fælles for flere af læreruddannelserne, eksempelvis arbejder kommende gymnasielærere og folkeskolelærere sammen i eksamensprojekterne. Göran Brante ,universitetsadjunkt i pedagogik ved Högskolan i Kristianstad beskriver indgående de svenske diskussioner om forholdet mellem professionalisme og forskning i de reformer af læreruddannelsen, der er blevet gennemført de sidste 2 år. Den svenske læreruddannelsen indeholder tre hoveddele: En AU-del (allmän utbildningsområde) er samfundsvidenskabeligt funderet og tværfaglig og vedrører problemstillinger, der gælder på tværs af fag i skolen, i uddannelsen og i samfundets syn på skolen og på opdragelse. Desuden en ’Inriktningsspecifik utbildningsområde’ der nærmest svarer til en linjefaglig baggrundsviden. Endelig et specialområde, hvor den studerende kan ’profilere’ sin professionskompetence ved studier, der går ind i særlige områder, som den studerende har fattet særlig interesse for gennem uddannelsen.

 • 161.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Förbättrad interaktion mellan studerande och lärare genom ökad professionalism?2002Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 11, nr 3, s. 91-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, there has been a lively debate on the state of schools. Two aspects have so far been discussed separately: the problematic status of the teaching profession, and interaction problems between teachers and students. These aspects have been considered in an inquiry involving 110 upper secondary school students. The analysis revealed severe criticism of teachers' actions and attitudes towards their students. Using this study as a basis, several theories are put forward - starting point for understanding the causes of the problems that have provoked students' criticism. These theories cover the following factors: interaction, the generation gap, relations between Human Service Organization Workers and their clients, and dissonance in the interaction between teachers and students. One particular implication is that teachers' inadequate professionalism may limit their possibilities to counteract the tendencies noted in the theoretical approaches mentioned above.

 • 162.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  In what ways can Lesson Studies, Variation Theory and Learning Studies help pre-service teachers to be better prepared for work?2012Ingår i: Abstracts book, 2012, s. 1-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Education is a complex and difficult work. It is an immense responsibility to take care of the society’s young members and help them develop the necessary knowledge and required abilities essential for life in society. During the last centuries different theories and methods have been developed to help teachers to be prepared for the educational activity. Simultaneously we have seen that one problem for education and teachers is the gap between theory and practice, which perhaps has always been an issue. Two models to test and discuss teaching, learning and to accomplish a way to help learners are lesson and learning study. Lesson study is a method mostly used by experienced teachers to develop teaching regarding certain topics, to meet curriculum goals to help learners take initiative or develop certain learning prerequisites. Lesson studies are accomplished through research lessons in different forms, but all these build on teacher collaboration, self-critical reflection, and are in certain ways connected to demands from curriculum. Learning study, based on variation theory, is inspired from lesson study and design experiments. In learning studies researchers and teachers collaborate concerning targeted objects of learning and how to best help students to discern these. The theoretical base of variation theory guides teaching and learning, which focuses on the object of learning and how it should be varied, instead of focusing on the method or the context. Both models have shown positive results in practice. They definitely enhance teachers’, researchers’, and students’ knowledge as well as develop learning and teaching. But in what way can they enhance pre-service teachers in their knowledge about their upcoming practice? If you have tools helping you to understand or handle the somewhat difficult and complicated situation at school, your ability to do this in a more powerful way increases. This has been shown in the results of several studies of lesson and learning study, but what aspects are critical to such an increase and in what way can these models or this theory also be used in teacher education?

 • 163.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lärare av idag: om konstitutioneringen av identitet och roll2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession.

  One objective is to illustrate and discuss what may make teaching appear to be a complex and intensive profession, as well as what conditions are necessary to make the relationship between teachers and pupils appear to be characterized by asymmetry. A second objective is to discuss which changes to working conditions could in turn lead to changes to the apparent complications in teachers’ working conditions.

  Using a systemic approach as the point of departure, different mechanisms that may contribute to the constitution of teachers’ identity and role are discussed. On the one hand the systemic analysis moves from a biological point of view, via a cultural, a psychological and a societal point of view, to explain and comprehend how groups can develop asymmetrical relationships. On the other hand, curriculum changes, as well as changes in the school system over the last twenty years and the synchronous nature of teacher work, are used in discussing the complex and intensive character of teaching.

  Abduction makes it possible to explain the complex and intensive character of the teaching profession, as well as the asymmetric relationship between teachers and pupils, using these mechanisms. It is also proposed that interplay exists between these two aspects. A third result is the proposal that many of these problems may be explained by the extensive reforms that have burdened teachers and schools since the end of the last century.

  In conclusion, changes in teachers’ attitudes towards innovation, their approach to knowledge, the relationship with the pupils, and the teachers’ mission, are suggested as possible means of modifying the situation.

 • 164.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Lärarutbildning: förändring över tid2011Ingår i: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, s. 235-250Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 165. Brante,, Göran
  Läroplanen som skolans uppdrag2011Ingår i: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, s. 217-233Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 166.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Multitasking and synchronous work: complexities in teacher work2009Ingår i: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 25, nr 3, s. 430-436Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teacher work is described as increasing in complexity and intensity. Reasons for this include societal changes, reformed and increased work tasks, and the changed moral and normative character of teacher work, but also teachers' experiences of doing more than one thing at the same time, and of thinking about one's work at all times. The concept of multitasking is discussed as it relates to teachers' activities. The study is based on data collected with an organizational sampling method (OSM). The concept of synchronous work is developed and discussed as it relates to structural influences, involving concepts that conflict in some respects. It is concluded that the confrontation between teacher engagement and structural and social constraints can lead to work satisfaction, frustration, indifference or ignorance.

 • 167. Brante, Göran
  Relationer inom handledning2012Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 2, s. 109-116Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Göran Brante beskriver problem med handledningsrelationen inom några områden som frekvent tas upp i diskussioner till exempel distinktionen personlig och professionell, genderrelationer och olika handledningsstilar. Han formulerar handledningsrelationen i pedagogiskt didaktiska termer och argumenterar för att det trots allt finns några viktiga faktorer som är gemensamma för allt lärande och som bör prägla relationen. En god handledningsrelation präglas av att handledaren har kunskap om det som skall läras och vad som krävs för att detta skall kunna läras. Handledningsrelationen måste vara tillåtande och ge utrymme för att doktoranden att kunna fungera självständigt genomtänkt och kritiskt. Den måste ta hänsyn till temporala aspekter, till exempel till att handledning är en process där relationens förutsättningar ständigt förändras.

 • 168.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Up to me, them or the relation between us?: teachers’ expressed conceptions about teaching2010Ingår i: Progress in Education.: Volume 22 / [ed] Robert V. Napa, Hauppauge, NY: Nova Publishers , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 169.
  Brante, Göran
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Why schools get bad marks for teacher-student interaction. Paper presented at the European Sociological Association 5th Conference. Visions and Divisions. Helsingfors 28 augusti – 1 september2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 170.
  Brante, Göran
  et al.
  Gothenburg University.
  Holmquist Olander, Mona
  Gothenburg University.
  Holmquist, Per-Ola
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Palla, Marta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Theorising teaching and learning: pre-service teachers’ theoretical awareness of learning2015Ingår i: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 38, nr 1, s. 102-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine pre-service teachers’ theoretical learning during one five-week training module, and their educators’ learning about better lecture design to foster student learning. The study is iterative: interventions (one per group) were implemented sequentially in student groups A–C, the results of the previous intervention serving as the baseline for the design developed for the next. These learning study participants, 79 students from year three of a teacher training programme, studied the variation theory (VT) of learning. Three lesson cycles were completed, each comprising four steps: (1) a pre-test, (2) a 15-min intervention discussing VT, (3) a post-test and (4) a delayed post-test conducted eight weeks later. The results indicated learning differences between groups; qualitative analysis identified three categories of student answers, i.e. emergent, premature and unaware, regarding their theoretical understanding. Group C had more students with emergent knowledge (36%) than did groups A (20%) or B (17%) at post-testing.

 • 171.
  Brinck, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Fånga barnens lärande och synliggöra det": en intervjustudie angående förskollärares uppfattningar om pedagogisk dokumentation.2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på förskollärares uppfattningar om pedagogiskdokumentation och även hur de ser på barns delaktighet och inflytande i denna. Vi använde ossav en kvalitativ intervjustudie för vår undersökning. Vårt resultat visar att förskollärarnaanvänder sig av pedagogisk dokumentation, men vi har funnit att förskollärarna har olika syftemed den pedagogiska dokumentationen vilket resulterar i att den används på olika sätt ute iverksamheten. Barnens delaktighet och inflytande fann vi till vis del, men våra intervjuadeförskollärare nämner tidsbrist som en bidragande faktor till varför barnens delaktighetbegränsas. Vår slutsats är att den pedagogiska dokumentationen upplevs ha en framtid ute iverksamheten på förskolorna. Förskollärarna i vår studie ser positivt på pedagogiskdokumentation och ser i den en process som utvecklar och driver verksamheten med barnenframåt.

 • 172.
  Brink, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Tankar om talböcker: elevperspektiv på Legimus2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka vilka hinder samt möjligheter som kan identifieras i elevers användande av talböcker samt att få en uppfattning om hur elever uppfattar lärares attityd och kompetens inom detta område. Den metod som jag använt är enkäter som besvarats av elever i åk 4-9 som har ett Legimuskonto. Resultatet av enkätsvaren redovisas som tabeller och diagram samt genom redovisning av ett representativt urval av citat från respondenternas svar. Resultatet tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2001) samt utifrån en teori om stigmatisering (Goffman, 2014). Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenterna i denna studie till största delen är positivt inställda till att använda talböcker. De menar att talböcker gör det lättare att förstå texter och ger dem möjlighet att uppleva spännande böcker som de annars hade haft svårt att läsa. Att kunna läsa samma böcker som sina klasskamrater ansågs också som en viktig aspekt. Trots den i grunden positiva inställningen hos flertalet respondenter framkom ett antal negativa faktorer såsom bristen på inlevelse hos inläsaren, att det är pinsamt att använda talböcker samt att de uppfattar det som att deras lärare tycker att fysiska böcker är bättre. Då det gäller hur respondenterna uppfattar lärares attityd och kompetens inom detta område visar resultaten på stora variationer.

 • 173.
  Brorsson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fornander, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En skola i ett mångkulturellt samhälle: En studie gällande två skolors arbete gentemot skolverkets allmänna råd2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning. I denna studie kommer vi rikta in oss på nyanlända elever och hur två exempelskolor arbetar med undervisning av nyanlända elever. Arbetet består av en forskningsbakgrund där vi belyser vad tidigare forskning beskriver inom ämnet för utbildning av elever med annat modersmål. Vi gjorde därför en kvalitativ studie där vi genom intervjuer med fyra grundskolelärare, på två skolor, i två kommuner, studerat hur skolorna och kommunerna följer skolverkets intentioner. Utifrån vår forskningsbakgrund, som är vår teoretiska utgångspunkt, har vi redogjort för hur exempelskolorna följer Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Vårt resultat har visat att exempelskolorna inte kan fullfölja de intentioner skolverket presenterar av olika anledningar. 

 • 174.
  Brorsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Se barnet på nytt varje dag: En kvalitativ studie kring barns kulturella ramar2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogerna i förskolan undersöker och tar till vara på barns olika kulturella ramar i sin planerade verksamhet. Denna studie har fokus på matematik och begreppet rumsuppfattning. För att studera detta gjordes en litteraturstudie för att kunna definiera vad en kulturell ram är för något. En pedagog beskriver att en kulturell ram för ett barn är de erfarenheter och dom uppfattningar som de har fått/lärt sig under tiden de levt. Vidare undersöktes hur pedagogers syn är på matematik i förskolan?  samt vad som räknas till begreppet rumsuppfattning? Efter det genomfördes kvalitativa intervjuer med fem pedagoger verksamma på olika förskolor. Resultatet visar på att pedagoger idag är intresserade av matematiken i vardagen och medvetna om hur viktigt det är att aktivt arbeta med matematiken. Att det är genom språket som djupare förståelse för begreppen kan bildas. Pedagogens roll är snarare att visa på begreppen i vardagen än att ha planerad verksamhet kring ämnet. Att kartlägga barns förkunskaper är något som de flesta pedagoger önskade större möjligheter till, att det idag inte skedde i den önskvärda omfattningen. Den kartläggningsmetod som främst användes var observationer av olika varianter.

 • 175.
  Bruce, Barbro
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Hansson, Kristina
  Lunds universitet.
  An exploratory study of verbal interaction between children with different profiles of DLD and their classroom teachers in educational dialogues2019Ingår i: Child Language Teaching and Therapy, ISSN 0265-6590, E-ISSN 1477-0865Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children with a history of developmental language disorder (DLD) entering school are a challenge for classroom teachers. Teachers are often not very familiar with DLD, and language difficulties in school age children are often not obvious in context-supported everyday language. However, their language is still vulnerable. The teachers' way of talking with four children with DLD, two with predominantly production difficulties and stronger language comprehension and two with language comprehension difficulties were studied in two types of context, differing in their degree of structure. Variables for a quantitative analysis were number of words per minute and mean length of utterance (MLU) in words for both teachers and children, and the number of questions asked by the teacher. A qualitative analysis focused on identifying typical characteristics depending on context and the child's type of difficulties. In both contexts the teachers talked more than the children, but the difference was smaller in the less structured context, mainly because the children talked more. The two children with predominantly production difficulties seemed to take advantage of the opportunities to take initiatives offered in the less structured context. The children with comprehension difficulties function better in the more structured context, where their comprehension difficulties were less obvious. Studies with more rigorous design analysing more aspects of teacher's interactive behavior in different contexts and with children with different linguistic profiles are needed to provide teachers with information to raise their awareness of how to provide support adapted to the linguistic profiles of children with DLD.

 • 176.
  Bruce, Barbro
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Rubin, Maria
  Malmö högskola.
  Thimgren, Pia
  Malmö högskola.
  Åkerman, Roger
  Malmö högskola.
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och förhållningssätt2016Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

  Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att utvecklas till nyfikna och lärande människor. Som lärare behöver man förhålla sig till läroplaner och styrdokument och samtidigt lyssna på, läsa av och bekräfta barnen och eleverna, inte minst i situationer där man blir utmanad i sin lärarroll. Utmaningarna driver varje lärares professionella utveckling, vilket förutsätter självkännedom, mod att våga se och höra sig själv samt en beredskap att anpassa, utveckla och förändra sitt förhållningssätt utifrån barnen.

  Den här boken vänder sig till lärare på alla stadier, från förskolan till gymnasieskolan. Det pedagogiska uppdraget och stöd i och för lärandet tas upp i förhållande till respektive skolform. Ett särskilt fokus riktas på relationer och samspel, språk och kommunikation samt samtal och kollegial handledning.

 • 177.
  Bruhn, Alina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Hesselroth, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Quantitative study II:: what makes foreign students happy?2018Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 131-154Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 178.
  Brunosson, Albina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kökets bråkstakar: elevers förståelse för bråktal i hem- och konsumentkunskap2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to investigate students’ understanding of fractions when they occur in the practical subject home economics. In order to investigate this, the learning study method was used. Learning study can be understood as a method to gain deeper understanding of what is learnt by students during a lesson to increase learning outcome.

  The variation theory framework has been utilized to analyze the results of this study. The object of learning was chosen to be addition of fractions bigger than one half when they appear in home economics. The results indicate that in order for the learners to experience the object of learning it requires that they discern some critical aspects; to distinguish between quarters and four parts, the relationship between the part and the whole in fractions, varied presentations of the same fraction along with an understanding of the meaning of the concept to double.

   

  Moreover the students have carried out a math test which tested the students’ theoretical understanding of fractions to see whether they can transfer the knowledge from one learning context to another. The result evinces that most of the learners show a good understanding of fractions in a theoretical context as well as a practical. The learning study has increased the students learning according to the object of learning

 • 179.
  Brunström, Magnus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hagedorn-Johansson, Julia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Elever med ett högre betyg får oftare feedback från läraren: En enkätundersökning om elevers uppfattningar kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen behandlar elevernas uppfattningar om hur de blir bedömda av sin lärare, hur de uppfattar betygsättningen, lärarens tydlighet kring betyg och bedömning samt hur de uppfattar att de påverkas av betyget i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning på två högstadieskolor i södra Sverige. Studiegruppen uppgick till 153 elever varav 66 flickor och 87 pojkar. Resultatet av studien visar att majoriteten av eleverna uppgav att läraren i ämnet idrott och hälsa ger rättvisa betyg. Övervägande delen av eleverna uppgav att de tror att de bedöms utifrån deras kunskaper och hur väl de nått målen när läraren sätter betyg. Märkbart är dock att många av eleverna angett faktorer som de tror ingår när läraren sätter betyg, vilka inte kan kopplas till kursplanen i ämnet. Resultatet visar vidare att de elever som angav ett högre betyg uppgav att de oftare får hjälp och feedback från läraren i ämnet idrott och hälsa. Av undersökningens resultat kan slutsatsen dras att eleverna uppfattar betyg och bedömning olika och att de påverkas på olika sätt.

 • 180.
  Bryhagen, Camilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hur blir det sommar?: en studie om pedagogens uppfattningar om vad och hur barn lär naturvetenskap2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hur lärare undervisar i naturvetenskap och vilken didaktik de använder. Det finns många synpunkter kring hur den naturvetenskaplig undervisning bör vara utformad, men fungerar teorierna i praktiken? Vad tror pedagogerna på fältet, som vi talat med? Vad är en effektiv inlärningsmetod? Hur formar man som pedagog sin undervisning efter sina elevers erfarenheter och hur utvecklar kan de hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för naturvetenskapliga fenomen? Det är vad denna studie kommer att handla om.

  Vårt syfte är att belysa att det finns många olika sätt och perspektiv på den naturvetenskapliga didaktiken. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger ute i verksamheterna som alla har något att delge av hur de praktiserar sin didaktik och hur de ser på elevers lärande inom de naturvetenskapliga områdena.

 • 181.
  Brynolf, Margrethe
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Rektors ansvar för lärarens roll: en studie kring skolans styrning och ledning2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Brånemo, Felix
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  IMPRO - elevers upplevelser kring inkludering2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns det en koppling mellan inkludering och lärande för fem intervjuade IMPRO - elever.

  Arbetet börjar med att ge en översikt av tidigare forskning kring inkludering och lärande samt skolans påverkan. Det teoretiska ramverket som används i detta arbetet är det sociokulturella.

  Med hjälp av kvalitativa intervjuer intervjuades fem stycken elever på en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och resultaten från de intervjuade eleverna tematiserades efter vad eleverna valde att ta upp i intervjuerna.

  Elevernas upplevelser kring deras tid som IMPRO elev på gymnasiet är stommen i detta arbete. De teman som eleverna tog upp och var mest framträdande var: elevernas syn på sin situation och bakgrund, olika anpassningar, lärarens påverkan samt specialpedagogens roll.

  Dessa olika teman påverkar på olika sätt elevernas upplevelser och resultat. Ett övergripande tema som är återkommande i samtliga teman är inkludering. Inkludering är framträdande dels i samtliga elevers bakgrund på grundskolan på olika sätt men även i deras gymnasiestudier, även här på olika sätt. De olika anpassningar som görs främjar i elevernas fall, oavsett om de är i det ordinarie klassrummet eller inte, inkludering.

  Eleverna sammanfattar det som att flexibilitet, lärarens upplägg samt läraren som viktiga faktorer för att lyckas med sitt IMPRO ämne.

 • 183.
  Burreau, Sven
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Fotosyntesspel på ett science center: lärande eller bara roligt?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den föreliggande studien diskuteras och undersöks olika aspekter av lärandet som sker på ett science center. I arbetets empiriska del undersöks om elever från skolår 4 till gymnasiets år 3 lär sig något om hur fotosyntesen går till, genom att spela det dataspel som heter Fotosyntesen. Totalt ingick i studien 182 elever, uppdelade på tre åldersklasser. Alla deltagande elever fick svara på en enkät med frågor om fotosyntesen. Hälften av dem fick först spela Fotosyntesen. Resultaten visar att spelet har en signifikant positiv påverkan på elevernas svar på vad som behövs i fotosyntesen. Någon motsvarande effekt av spelet sågs dock inte när det gällde kunskap om fotosyntesens produkter. Dessa resultat gällde för alla åldersklasser. Resultaten förklaras i studien med att kontroll på fotosyntesprodukterna inte poängmässigt gynnar den som spelar spelet, till skillnad från kontroll på ljus och de ämnen som behövs i fotosyntesen. När det gäller djupare förståelse om fotosyntesen visade sig spelets effekt vara åldersberoende. De av de äldre elever som spelat spelet uppvisade bättre djupförståelse än de som inte spelat spelet. Följaktligen lär sig alla som spelar Fotosyntesen mer om processen, och för äldre elever gäller detta även den djupare förståelsen.

 • 184.
  Byström, Annette
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Specialläraren: en specialistkompetens i skolans värld: en studie av speciallärarens (specialiseringspråk-, skriv- och läsutveckling) pedagogiska lärande- och utvecklingsuppdrag.2018Ingår i: Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, ISSN 2000-0022, Vol. 15, nr 3, s. 1-44Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 185. Byström, Annette
  et al.
  Grahm, Catarina
  Sjunnesson, Helena
  Fenomenet elevhälsa: Ett diskussionsunderlag som belyser elevhälsa i Sverige och Finland2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan 2010 finns begreppet Elevhälsa inskrivet i den svenska skollagen (SFS  2010:800). Till grund för den nu aktuella lagtexten ligger utredningen Från dubbla spår till elevhälsa: i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling (Elevvårdsutredningen, 2000). Uppdraget för elevhälsan ska kretsa kring lärande, hälsa och skolmiljö och arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För att möta det föreskrivnata uppdraget, anges i skollagen (2010:800) att elevhälsan ska omfatta kompetenserna skolhälsovård (skolläkare och skolsköterska), kurator, skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. I elevhälsan möts därmed kompetenser med grund i olika teorier och utgångspunkter.

  Intresset för elevhälsa som fenomen har väckts hos oss dels utifrån våra tidigare erfarenheter som klasslärare och specialpedagoger, där vi både tagit del av och varit en del av såväl elevvård som elevhälsa, och dels utifrån vårt arbete som adjunkter inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen vid Hög-skolan Kristianstad. Vi ser det som angeläget att studenterna på speciallärar- och specialpedagogprogrammen förbereds för att vara en del av elevhälsoarbetet, vilket kan innebära att vara en del av elevhälsoteamet.

  Genom att belysa den svenska elevhälsan och sätta den i relation till hur ett annat land arbetar med motsvarande frågor är avsikten med denna rapport att skapa ett underlag för diskussion, där olika sätt att arbeta med, och förhålla sig till, elevhälsa lyfts fram.

  Landet vi valt att relatera till är Finland. Valet har gjorts dels utifrån den debatt som förts i media om PISA-resultat och de goda resultat Finland visar där och dels utifrån att det i Finland endast utbildas speciallärare. Finland har dessutom sedan 2014 infört en ny modell för stöd, kallad trestegsmodellen.

  Via Erasmus+, Staff mobility for training har vi haft möjlighet att göra studiebesök i Vaasa i Finland, där vi besökt Åbo Akademi och , två grundskolor. Vid besöketr  där vi samtalade vi med skolpersonal, men också med l samt därutöver samtal med en jurist på den finska motsvarigheten till motsvarande det svenska Skolverket. I samband med besöken i Vaasa skrevs fältanteckningar som nu sammanställts och används i denna rapport. 

 • 186.
  Börjesson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kromnow, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Åtgärdsprogram: en cirkulär eller linjär process?2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att genom studier av åtgärdsprogram undersöka huruppföljningen och utvärderingen ser ut för de elever i skolår 3 och 6 som har/har haftåtgärdsprogram i en sammanhängande period av mer än två år. Det sekundära syftet är attgenom intervjuer studera vilka erfarenheter av uppföljning och utvärdering i arbetet medåtgärdsprogram som finns hos rektorer, specialpedagog/speciallärare samt klasslärare i skolår3 och 6. Vi vill också undersöka vilken roll specialpedagogen/specialläraren har i detta.Vårt arbete ger en bild av åtgärdsprogrammets historik samt en översikt av forskning kringåtgärdsprogrammens betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Vi lyfter även de olikaspecialpedagogiska perspektiven.Studien är av kvalitativ karaktär och vi har använt metodkombination av semistruktureradeintervjuer och dokumentforskning. Vi har genomfört 15 intervjuer, fördelade på två rektorer,fem speciallärare, fyra klasslärare för skolår 3 samt fyra klasslärare för skolår 6.Dokumentforskningen omfattar 14 elevers åtgärdsprogram.Vi har antagit en fenomenologisk ansats för vår studie och vi utgår från ett sociokulturelltperspektiv med dialogen i centrum.Resultatet visar på att det finns brister vad gäller uppföljning och utvärdering avåtgärdsprogram. Denna erfarenhet visar alla yrkeskategorier på. Detta kan även utläsas idokumentforskningen. Det visar sig också att de flesta åtgärderna är kategoriska och påindividnivå.Ämnesord: mål, uppföljning, utvärdering, åtgärder och åtgärdsprogramSyftet med följande arbete är att genom studier av åtgärdsprogram undersöka huruppföljningen och utvärderingen ser ut för de elever i skolår 3 och 6 som har/har haftåtgärdsprogram i en sammanhängande period av mer än två år. Det sekundära syftet är attgenom intervjuer studera vilka erfarenheter av uppföljning och utvärdering i arbetet medåtgärdsprogram som finns hos rektorer, specialpedagog/speciallärare samt klasslärare i skolår3 och 6. Vi vill också undersöka vilken roll specialpedagogen/specialläraren har i detta.Vårt arbete ger en bild av åtgärdsprogrammets historik samt en översikt av forskning kringåtgärdsprogrammens betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Vi lyfter även de olikaspecialpedagogiska perspektiven.Studien är av kvalitativ karaktär och vi har använt metodkombination av semistruktureradeintervjuer och dokumentforskning. Vi har genomfört 15 intervjuer, fördelade på två rektorer,fem speciallärare, fyra klasslärare för skolår 3 samt fyra klasslärare för skolår 6.Dokumentforskningen omfattar 14 elevers åtgärdsprogram.Vi har antagit en fenomenologisk ansats för vår studie och vi utgår från ett sociokulturelltperspektiv med dialogen i centrum.Resultatet visar på att det finns brister vad gäller uppföljning och utvärdering avåtgärdsprogram. Denna erfarenhet visar alla yrkeskategorier på. Detta kan även utläsas i dokumentforskningen. Det visar sig också att de flesta åtgärderna är kategoriska och påindividnivå.

 • 187.
  Börjesson, Mattias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Eriksson, Martin
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Rektorers möjligheter att påverka elevers fysiska aktivitet: En studie av rektorers syn på betydelsen av daglig fysisk aktivitet under skoldagen samt hur de arbetar med detta2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt rektorer för förskoleklasser och till och med årskurs fem har kring daglig fysisk aktivitet under skoldagen och dess betydelse för elevers inlärning, samt vilka strategier och metoder de använder för att erbjuda elever möjlighet till 30 minuters daglig fysisk aktivitet. I forsknings- genomgången framställs olika forskares och författares uppfattningar om betydelsen av fysisk aktivitet ur olika perspektiv. Här redogörs även för rektorsuppdraget och vilka ansvarsområde som gäller för rektorerna. Undersökningen består av en intervjustudie med sju rektorer. Av resultatet framgår det att rektorernas möjlighet till att påverka elevers rörelse är god. Rektorerna använder personalens kompetens tillsammans med närmiljön för att ge eleverna möjlighet till 30 minuters daglig fysisk aktivitet. Respondenterna är eniga om att daglig fysisk aktivitet gagnar lärandet och samtliga anser att fysisk aktivitet är viktigt för eleverna - det bidrar till ett såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande.

 • 188.
  Bøje, Jakob Ditlev
  et al.
  Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.
  Hjort, Katrin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Larsen, Lene
  Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
  Raae, Henrik
  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.
  Studiekompetence - professionelle elever?: definitionen og forståelsen af, hvad studiekompetence er, er afgørende for vurderingen af reformens effekt.2008Ingår i: Gymnasieskolen, ISSN 0017-5927, nr 15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [da]

  Studiekompetence er et af de helt centrale omdrejningspunkter i 2005-reformen. Derfor kunne et centralt »succeskriterium« for reformen være, at elevernes studiekompetence faktisk øges. Men hvad vil det egentlig sige at være studiekompetent? Som vi tidligere har beskrevet her i bladet, kan studiekompetence defineres på flere forskellige måder. Vores analyse af reformens styringsdokumenter og andre centrale reformpapirer kunne udpege mindst 4 konkurrerende – indbyrdes mere eller mindre konfliktende – forståelser af begrebet.

 • 189.
  Cai, Yunhong
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The Use of Cohesive Devices in the Compositions of Chinese College Students2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 60 poäng / 90 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Writing plays an important role in people's daily communication. But for Chinese university students, writing an English composition constitutes a tough task, in which the use of cohesive devices is one of the major problems. Though cohesion has a lot to do with the quality of a composition, the empirical study of their relationship from the perspective of quantitative research is rarely done.

 • 190.
  Caliskan, Bektas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vi har mycket utomhuspedagogik men vi tänker inte på det: En studie om fritidspedagogers olika uppfattningar om barns lärande utomhus på fritidshem.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera fritidspedagogers olika uppfattningar om barns lärande utomhus på fritidshem. I studien har det använts av kvalitativa intervjuer och frågeformulär där fenomenografi används som perspektiv för att fånga pedagogers olika uppfattningar om lärande utomhus.

  I resultatet har det förekommit att lärande sker i olika former bland annat ute i naturen, tematisk, i leken och att lärandet utomhus främjar olika förmågor hos barnen. Studien visar att lärande utomhus är obegränsad och att det lärande sker ständigt ute bland annat i naturen, i leken, individuellt så som socialt.

 • 191.
  Calmerbäck, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sandberg, Anna-Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att se möjligheter där andra ser hinder: uppfattningar om inkludering och tillgänglig undervisning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att analysera hur pedagoger, elever och skolledare vid en gymnasieskola uppfattar fenomenen inkludering och tillgänglig undervisning genom att undersöka deras syn på möjligheter och utmaningar med att som elev inskriven i gymnasiesärskolan delta i undervisning på nationella program på gymnasieskolan. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med målet att finna variationer i uppfattningarna kring inkludering och tillgänglig undervisning hos de olika aktörerna. Tidigare forskning har visat att begreppet inkludering används på olika sätt vilket resulterar i att skolors arbete med inkluderingsprocesser tar sig olika uttryck beroende på vilken definition man utgår ifrån. Studier visar även att heterogena grupper kan ha en positiv effekt för både elever i behov av särskilt stöd och för elever utan samma behov samt att särskiljande lösningar ofta har en stigmatiserande effekt. Trots detta anser många lärare och rektorer att just heterogeniteten i klassrummen är en av de största utmaningarna. Tillgänglighet handlar om hur väl en verksamhet fungerar för personer med en funktionsnedsättning. En tillgänglig lärmiljö handlar om att ge alla elever förutsättningar att vara delaktiga och inkluderade i utbildning. En väl genomtänkt undervisning som är varierad, utmanande och i förväg anpassad efter alla elevers behov kommer att leda till att minska antalet elever i svårigheter. Ett sätt att göra detta är att använda sig av Universal design for learning, en uppsättning principer som utgår ifrån att alla elever lär på olika sätt och att läraren därför behöver använda sig av olika metoder för att möta alla elevers behov. Resultatet av vår studie visar att informanterna uppfattar att ett gemensamt förhållningssätt är viktigt för att kunna möta alla individer. Skolan ses som ett litet samhälle där alla ska ges möjlighet att möta mångfald och olikheter. För att inkludering och tillgänglighet ska kunna uppnås uppfattar informanterna att det krävs en vilja att inkludera alla elever samt att det är viktigt att olika professioner på skolan samarbetar. En annan viktig förutsättning för en lyckad inkludering är ett relationellt perspektiv samt en vilja att anpassa undervisningen efter de elever man som lärare har framför sig.

 • 192.
  Carlsson, Liselott
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  På väg mot en tillgänglig utbildning för elever inom autism-spektrumtillstånd: en kvalitativ intervjustudie utifrån några informanters beskrivning av ett kommunövergripande skolutvecklingsprojekt2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study is based on a few informants’ descriptions andexperiences of the schools in a municipal school changed their workto increase inclusion for students with Autism Spectrum Disorders(ASD). The focus of the study is the changes which have been implemented,how it has influenced the student group's schooling andwhat success factors and challenges the school has encountered.According to the Swedish Education Act, shall the Swedish regularschool be available to all scholars. However, several studies and accountsshow that primary schools have found it difficult to meet theeducational needs of students with ASD. The national board of education(2009) and The Swedish schools inspectorate (2012) criticizingthe school for not investigating the students' needs and supplyadequate support.The study was conducted by a qualitative approach; data were collectedthrough semi-structured - and focus interviews. The choice touse interviews are based on interesting to let each informant describeshow their school, meet and educated students with ASD andwhat elements they consider important developments of an inclusiveschool for pupils with ASD.The implication of the results confirms that by increasing theknowledge about autism spectrum disorders of the instructors, theschool has developed a more including learning environment for thestudents. By creating, a flexible organization in the school’s studentsgives the chance to be in school on their own terms. Belonging to aclass on their own terms, with the possibility of instructing in differentcontexts, has increased the presence of many students.

 • 193.
  Carlsson, Malhin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hagström, Erika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Att förstå det man läser är en demokratisk rättighet”: En kvalitativ studie om hur lärare reflekterar kring läsförståelse av skönlitterära texter i skolans tidiga år2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en kvalitativ metod där fyra lärare deltar i halvstrukturerade intervjuer. Undersökningens syfte är att få kunskap om hur lärare resonerar kring hur elever utvecklar läsförståelse samt vilka moment lärarna anser viktiga att lyfta i undervisningen för att gynna sådan utveckling. De forskningsfrågor som bär upp studien är utformade dels efter vilka centrala aspekter som lärarna anser är relevanta för utveckling av läsförståelse samt hur undervisningen är utformad. Det empiriska material som inhämtats har bearbetats och analyserats utifrån sociokulturella teoribildningar.

  Undersökningsresultatet är att ordförrådet är av vikt för en god läsförståelse vilket lärarna kopplar samman med de sjunkande resultaten i internationella mätningar. Lärarnas uppfattning är att den primära socialisationen, tillsammans med den ökande datoranvändningen, påverkar elevernas försämrade läsförståelse. Vidare menar de att upplevelseläsningen inte får lika mycket plats under fritiden som förr, vilket påverkar de läserfarenheter eleverna kommer till skolan med, utvecklingen av ordförrådet, motivationen till läsning liksom den naturliga träningen för att automatisera avkodningen. Lärarna menar att de ständigt arbetar med att utveckla elevernas förmåga att göra inferenser när de läser. Undersökningen pekar på att olika undervisningsmodeller och inte minst samtal kommer till användning och två grundläggande utgångspunkter för undervisningen synliggörs, nämligen innehållsorienterad och strategiorienterad undervisning.

 • 194.
  Carlsson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Bergström, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Musik med yngre barn: en intervjustudie om åtta pedagogers förhållningssätt till musik med barn i åldern ett till åtta år.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur pedagoger arbetar med musik tillsammans med barn i åldern ett till åtta år. Resultatet erhölls genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger. Undersökningen visade att pedagogerna tycker det är viktigt att använda musik tillsammans med yngre barn, men hur musik används i verksamheten varierade. Av resultatet framgick också att pedagogerna anser att musik är en artefakt i barns språkliga respektive motoriska utveckling. Litteratur som tagits fram för uppsatsen stärker pedagogernas svar. Den teoretiska ansatsen som valts för arbetet är det sociokulturella perspektivet och det pragmatiska synsättet. Detta för att musik är socialt och kan utövas med hjälp av praktiska aktiviteter.

 • 195. Carlsson-Ågren, Margareta
  et al.
  Berg, Stig
  Wenestam, Claes-Göran
  Daily life of the oldest old1992Ingår i: Journal of sociology and social welfare, ISSN 0191-5096, Vol. 19, nr 2, s. 109-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 196.
  Carlström, Emma
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Lärande i arbetslivet: chefers syn på sin utveckling och sitt lärande2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag ställs det höga krav på kompetens och att vi ständigt ska lära i arbetet. Kraven innebär ett stort behov av kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Finns ingen drivkraft att utvecklas är det svårt att finna en plats på arbetsmarknaden.

  Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer upplever sina möjligheter till utveckling och lärande i arbetet. Underlag för studien är nio intervjuer med chefer i olika branscher i både den offentliga och privata sektorn.

  Studien visar att respondenterna är utvecklingsbenägna. De nöjer sig inte med den kompetens de redan besitter, utan strävar ständigt efter att lära nytt. En röd tråd genom respondenternas svar är hur viktigt det är att träffa andra människor och lära tillsammans. De söker inte status och ekonomisk belöning, utan det är just möjligheten att få lära och utvecklas i arbetet som de drivs av.

 • 197.
  Carlström Hagman, Lena-Pia
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Forskningsanknytning: ett försök att lösa upp en knut2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna framställning diskuteras forskningsanknytning av högre utbildning med särskilt fokus på den nya lärarutbildningen. Diskussionen behandlar forskningsanknytning uti från styrdokument på nationell och lokal (lärosätes-) nivå samt med avseende på den enskilde studentens lärande. Försök görs att nyansera begreppet forskningsanknytning och ge det olika betydelser genom att relatera det till utbildning, undervisning och målen för studentens lärande.

 • 198.
  Carlström Hagman, Lena-Pia
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Vad kan "levande utbildningsteori" betyda för lärarutbildningen?2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin avstamp i den vardagliga observationen att vi som lärare inte alltid förmår leva upp till våra pedagogiska värderingar. Jag diskuterar en teoretisk och metodisk ansats som skulle kunna bidra till att minska detta glapp och som samtidigt skulle kunna stödja vår pedagogiska kunskapsutveckling. Avslutningsvis föreslås några tillämpningar med särskilt fokus på lärarutbildningen, men som förhoppningsvis kan vara av nytta även inom andra utbildningsområden.

 • 199.
  Carlström, Inge
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Den framtida lärarrollen: några nedslag i utredningar, utvärderingar, styrdokument för lärarutbildningen och den obligatoriska skolan samt en diskussion kring kongruensproblemet2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 200.
  Carlström, Inge
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Den påbjudna lärarrollen: en analys av skolans styrdokument2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport belyser lärarens roll i de centrala styrdokumenten. Bakgrund ges genom en historisk genomgång av undervisnings- och läroplaner där lärarrollen sätts i fokus. Tyngdpunkten ligger på 1960-talets läroplaner samt Lgr 80. Härigenom får man en uppfattning om hur rollen utvecklats. Det är i första hand den påbjudna lärarrollen som diskuteras, men också den möjliga, den genomförda. och den erhållna nämns.

  Lpo 94 ägnas därefter särskilt stor uppmärksamhet. Här analyseras läroplanstexten kring två frågeställningar:

  ”Vilka uppgifter har skolan enligt Lpo 94?”

  ”Vilken roll har lärare för att skolan ska klara sin uppgift?”

  Genom detta förfaringssätt kartläggs skolans samhällsansvar och lärarens del i detta.

  Svaret på frågorna ges genom att skolans uppgiftsrymd presenteras som en semantisk sfär där uppgifterna på olika sätt är beroende av varandra och hänger samman till en helhet. Lärarens roll i skolans samhällsuppdrag ges i form av aspekter och kategorier. Aspekterna på skolans uppgifter knyts åter till läroplanen och innebörden med avseende på lärarrollen exemplifieras genom lämpliga kärncitat.

  Erfarenheterna från den historiska genomgången och de båda analyserna knyts samman till en nulägesbeskrivning. Denna avslutas med några förslag till åtgärder som skulle kunna resultera i att den påbjudna lärarrollen har större möjlighet att närma sig den erhållna.

1234567 151 - 200 av 1425
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf