hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 677
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Diener, Josephine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Stilwell, Lina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Den fria lekens betydelse för socialt samspel: Pedagogens förhållningssätt och barnens delaktighet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om den fria lekens betydelse för socialt samspel. Hur och på vilket sätt barnen och pedagogerna använder sig av socialt samspel i leken. Studien bygger på observationer av en barngrupp på en förskola, därefter har resultatet analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Begreppen som har lyfts upp är socialt samspel, kommunikation och pedagogens förhållningssätt. Observationerna har använts som hjälp till att redovisa resultatet. Resultatet visar att pedagoger har en viktig uppgift att stötta barn som har svårt med det sociala samspelet och hjälpa dem in i leken och under pågående lek. Kommunikationen framträder också som en viktig del i det sociala samspelet då barnen övar på att turas om i leken genom att ta kontakt både verbalt och icke verbalt med varandra. En närvarande pedagog kan kommunicera med barnen så att alla som vill blir delaktiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Donnrin, Madea Malwina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  The Relationship Between Stress Levels and Study Forms in University2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how two common ways of studying, mandatory Group study and Individual study, affects students’ mental health. 45 Swedish University students were scouted on the web and linked to an online questionnaire where they rated themselves during two conditions: working in group projects and working individually. A Student's t-test showed a strong significant difference between stress levels during Group study and Individual study, with Group study generating higher levels of distress among the participants. These findings are relevant to the discourse of stress and stressors in the educational environment as well as in work settings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Edström, Tobias
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Näslund, Regina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Glosor i rampljuset: en studie av ordinlärning i engelska via läromedel och Readers Theatre2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Second language learning requires that pupilslearn new words and thus requires a well-functioning memory and teaching methods that utilize how the memory stores and recalls words. In Swedish gradeschools, the traditional method used to acquaint pupils with new words and phrases (i.e.vocabulary) isthrough various textbook-based texts and recordings in connection with a vocabularylist that is to be studied for an upcoming vocabulary text. In our study, we compared word learning among pupilswho were taught by the traditional methodversus pupils who participated in an educational drama activity: Readers Theatre. Our study was limited, and its validity and reliability can be questioned from several aspects, but our results support the premise that pupilswho participate in Readers Theatrecan learn and remember new English vocabularyjust as well and even better than pupilswho learn them through traditional teaching methods. Our survey results suggest that the traditional method is better for mastering spelling and translation of selected vocabulary,at least in the short-term, while Readers Theatregivespupilsa better and more memorable understandingof the meaning and use of the vocabularyin context. Our results indicate that neitherof the methods isinfallible, as pupils’memory for the words and phrases they were exposed to deteriorated after a week. Combining the methods might have led to more deliberate repetition of the vocabularyand even better vocabularymemory

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Edvardsson, Jenny
  et al.
  Wendesgymnasiet Kristianstad.
  Godhe, Anna-Lena
  Göteborgs universitet.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Digitalisering, literacy och multimodalitet2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elevernas digitala kompetens i skolans olika ämnen betonas starkt i de reviderade läroplanerna från 2017, och digitaliseringens betydelse för lärande är en nyckelfråga för lärare, skolledare och samhället i stort. Men vad innebär digitaliseringen i skolan? Hur kan den bli en del av elevernas literacyutveckling? Och vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och lärarens undervisning?

  Författarna resonerar kring digitaliseringen av skolan och tar upp såväl potentiellt positiva som negativa aspekter. De sätter teorier kring digitalisering och dess inverkan på mänsklig kommunikation i relation till läsande, skrivande och samtalande samt diskuterar hur olika modaliteter – bilder, ljud, text – kan samverka i klassrumsarbete och undervisning.

  För att ge en tydlig bild av vad digitaliseringen kan innebära för lärarens planering, genomförande av undervisningen och efterarbete ges konkreta exempel från ämnena svenska och historia i gymnasiets årskurs 1.

  Digitalisering, literacy och multimodalitet vänder sig till en bred grupp av lärare och lärarstudenter med intresse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

 • 155.
  Eilard, Angerd
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Images of the Crisis of White Patriarchy in Swedish Primary School Textbooks2019In: Changin Media - Changin Schools.: IARTEM 2017. 14th International Conference on Research on Textbooks and Educational Media / [ed] Bruillard, Eric, Anichini, Alessandra & Baron, Geoges_louis eds., 2019, p. 45-50Conference paper (Refereed)
 • 156.
  Eilard, Angerd
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Malmö högskola.
  Racial Structures in School Textbooks and what we can Learn from them2019Conference paper (Refereed)
 • 157.
  Eilard, Angerd
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Svensk antirasism och det vita patriarkatets kris i grundskolans läromedel2018In: Plats för makt: en vänbok till Monika Edgren / [ed] Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed, Makadam Förlag, 2018, p. 124-142Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 158.
  Eilard, Angerd
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Tillbakablick under den pågående metoo-rörelsen på ett forskningsprojekt om genusordningar i skolans läromedel2018In: Samhälle, genus och pedagogik - utbildningsvetenskapliga perspektiv: en vänbok till Inga Wernersson. / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Högskolan Väst , 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 159.
  Eilard, Angerd
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Malmö högskola.
  Whiteness and Antiracism in Swedish Primary School Textbooks2018Conference paper (Refereed)
 • 160.
  Ekblad, Kristina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Olsson, Helén
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”När vi läser tillsammans och pratar om boken förstår jag bättre”: -att finna läslust och väcka tysta klassrum vid läsförståelsearbete2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Much attention and research has been brought to the fact that children spend less time reading,and that reading comprehension among children and adolescents is declining. Despite theseproblems are yet to be resolved and schools face a great challenge in finding ways to strengthenreading comprehension for all children and at the same time ignite the intrinsic motivation. In thefield of research, we find evidence that intrinsic motivation for reading in combination with social,verbal interaction are key factors in developing reading comprehension. We contribute toenlighten how reading comprehension can be enhanced through structured collaborativeeducation instruction and the impact this may have on reading motivation as well asunderstanding. After a short intervention in a year six, and use of modelling and cooperative workwe find indications that more students gain in understanding of the texts and therefore find thework more engaging, in comparison to traditional work. Using RTI – Response to Intervention wemeasure the students’ experiences of reading before and after the modelled classes. Thestudents´ experiences were considered to be relevant, since reflections on their own learning,metacognition, is an important part of the work on reading. The result shows that the weakestreaders experience reading easier to understand with the scaffolding offered. Readingcomprehension work through cooperative learning that encourages verbal interaction both in fullclass and in smaller groups, also prove to be motivational. Since the intervention was carried outin a very short period of time and is based on the students´ experiences, we cannot prove resultson actual effects of the intervention, since no comprehension tests as means for measuring wereused.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Ekdahl, Per
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Språkstört på fritids": hur fritidshem anpassar sin undervisning till elever med språkstörning2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i vår undersökning har varit att ta reda på hur ett urval av pedagoger på ett urval fritidshem arbetar med elever med språkstörning. Syftet har varit att ta reda på hur våra informanter ser på de utmaningar och anpassningar som finns när det gäller elever med språkstörning på fritidshemmen. Undersökningens frågor handlar om anpassningar, stöd samt skillnader i arbetssätt i kontrast till den reguljära undervisningen som sker i skolan. För att besvara undersökningens frågor har en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer genomförts. Sammanlagt har fyra fritidspedagoger på fyra olika skolor intervjuats. Vi har utgått från aktuell forskning inom området och låtit vår egen undersökning präglas av sociokulturella och hermeneutiska perspektiv.

   

  Av vår undersökning framgår att kännedomen om språkstörning på de undersökta fritidshemmen har brister. Metodarbetet framstår i hela materialet som ganska ensidigt, och trots att specialpedagogiskt samarbete existerar anser informanterna att arbetet med de elever som har en språkstörning bör utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Ekdal, Peter
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Giselsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Historiemedvetande: Broar måste slås; mellan nu, då och sedan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte.

  Majoriteten av forskningen visar på att det finns likheter i tankegångarna kring hur begreppet ska tolkas. En förenklad förklaring på synen är att dåtid- nutid- och framtidsperspektiv i samspel producerar ett historiemedvetande. Olika forskare fokuserar mer på en eller flera av tidsdimensionerna och lägger större tyngd på dessa i skapandet av historiemedvetandet. Oenigheterna kring begreppet historiemedvetande i forskningen ligger i förklaringsmodellen där allt rör sig i en gråskala utan en exakt definition av svart eller vitt. Det är också här vårt motiv för studien kommer in då vi saknar en förklaringsmodell som är fullständig och inte går att ifrågasätta.

  Ingångspunkten för arbetet grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, där Vygotskij menar att det är i samspelet mellan individ och grupp som faktisk kunskap produceras. Under samma förutsättningar som individen är en del av sin sociala och kulturella miljö, där interaktion med resten av gruppen skapar kunskap och identitet, så skapas också historien.

  Metoden som tillämpats i undersökningen av historiemedvetande som fenomen inom grundskolan, kommer ske enligt kvalitativa intervjuer. 

  Historiemedvetande som begrepp är så pass abstrakt att vikten av ett personligt möte med undersökningsobjektet är av stor magnitud och därför lämpar sig intervjun som undersökningsmetod bäst.

  Download full text (pdf)
  Historiemedvetande
 • 163.
  Eklund, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hedin, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Skolutvecklande specialpedagoger: en intervjustudie med specialpedagoger och rektorer2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate which possibilities SENCos have to work with school development. By interviewing principals and sencos working in school we hope to get answer to this question. We also want to find out how SENCos may contribute to develop “a school for all” by implement the special educational perspective. The study is based on following questions; How do principals and SENCos define school development? Which function does the SENCo have in the school development work? Which possibilities does the SENCo have to work with school development whether he or she is a part of the management? How does the SENCo contribute with the special educational perspective in “a school for all”? Theoretical perspectives in the study are organization research and system theoretical perspective. The study is based on a qualitative method with semi structured interviews with principals and SENCos. The result has been interpreted by a hermeneutic theoretical approach. Our research may contribute to clarifying the complex role of the SENCo in school development questions. Both principals and SENCos discloses the definition of school development to be extensive and difficult to describe. The role SENCo may have in questions about school development is dependent of the principals leadership and wich background the SENCo have, it may also vary over time according to school needs. The result shows that it is not obvious that the SENCo participate in the management, but the conclusion is that when they do, their influence in school development questions appears to be more of a strategic role. The SENCos in this research do feel that they work with questions about school development unlike the saying of previous research. The important role of SENCos by giving all students the best presumptions is underlined by all of the interviewed principals. The study ends with a discussion where the result is problematized by earlier research and suggestions of further research is also given.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Eliasson, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ljunggren, Jessica
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Att skapa förutsättningar för lärande-bärande broar mellan förskola och förskoleklass2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to find out if there are variations in the learning environments and working methods in preschool and preschool class, and to illustrate how the educators view transitions between preschool - preschool class. We also want to find out how the educators express themselves around children / pupils in need of adaptations / special support. Our study is based on a socio-cultural perspective, where we assume that learning takes place in a context, a context in which meaning is created through communication. People are constantly under development and change, and in all situations we can appropiate, thus take over and take on knowledge from our fellow human beings. The socio-cultural perspective has been inspired by the Russian researcher Vygotsky, who says that the child develops through his actions and his interaction with others and through biological changes. Mediated learning is a learning that takes place through knowledge acquired in different ways and with different tools. By using the socio-cultural perspective in our survey, we want to see which working methods are used and which learning environments have been built up. What opportunities are there for the children / students to communicate, appropiate and mediate?

   

  In the study, we also examined how educators express themselves around children / pupils in need of adaptations / special support. As well as the importance of good transitions between preschool - preschool class. Is it a child / student with special needs, the categorical perspective, or is it a child / student in special needs, the relational perspective?

   

  We have conducted the study with the help of interviews and observations of learning environments. The results show that the learning environments in both preschools and preschool classes offer different meeting places, different opportunities for communication, different constellations, different materials, different aids and different environments for the children / pupils to meet, communicate and develop together in. The biggest difference between preschool and preschool class is that the expectations are greater in the children in the care and knowledge bit in preschool class than in preschool. Several of the respondents also say that in the preschool, more is seen to the whole child and the children are given more opportunity and space to finish playing and to talk to each other. It is not possible to determine which perspective prevails in preschool or in preschool class. The categorical perspective could be discerned, among other things. When a preschool teacher teaches that everyone is expected to do the same. Sometimes the relational perspective is discerned, as the awareness of the positive with differences is expressed and the idea of ​​adapting the environment and working methods is emphasized for all children / pupils to succeed.

   

  Regarding the handover from preschool to preschool class, there is often an elaborated action plan. However, the opinions about the handover talks are different. Some of the respondents say that the handover talks are not needed, while others say that more professions should participate in such important meetings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Elmér, Maria
  et al.
  Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  Larsson, Hans Albin
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Demokratiutbildningen i lärarutbildningen: några jämförelser och tolkningar2006In: Journal of research in teacher education, no 1, p. 59-109Article in journal (Other academic)
 • 166.
  Emanuelsson, Tobias
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  D'Arcy, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Framgångssagor: berättelser om att lyckas i matematik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze which factors affects the development of knowledge, and the motivation of mathematic students with difficulties in mathematics in upper secondary school. Studies presented in this work shows that within motivation there are several factors which influence and together they have a huge impact upon students learning. The theoretical perspective which this study use is that motivation can be separated into intrinsic and extrinsic factors which influences individuals. The intrinsic factors we studied are mathematical anxiety, self-confidence and the inner goals which originates from within the student. The extrinsic factors we studied are learning environment, teaching and the relational perspective, where teacher-student relationships are fundamental for all education and learning cannot take place without it. As a method, we used semi structured interviews where a total of eight students in upper secondary school were interviewed individually at one occasion. All of the students are perceived by their teachers to have done remarkable progress in mathematics during the time they have studied in upper secondary school, as they have gone from having mathematical difficulties to be able to participate and to be active in the mathematics education. When the results were analyzed, we understood that students today are in a preferable learning environment which to a greater extent is more accessible for students, therefore their ability to learn mathematics has improved. The teaching now is better structured, distinct and also more formative. Several respondents now also have an achievement goal varying between higher grades, better knowledge and/or to be qualified for higher studies. At the same time the respondents experience better teacher-student relations and perceive their teachers as being more supportive, genuinely more interested to teach and committed to the success of the students. The teachers have had a huge impact to restore the respondent’s self-confidence in mathematics.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Emig, Yvonne
  et al.
  Tyskland.
  Jørgensen, Øyvind
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Studying gay and straight males' implicit gender attitudes to understand previously found gender differences in implicit in-group bias2017In: Current Research in Social Psychology, ISSN 1088-7423, E-ISSN 1088-7423, Vol. 25, p. 45-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research shows that men overall, in contrast to women, do not show a typical implicit in-group preference. One proposed explanation is greater interest in sex among males. If so, then gay males should show an implicit preference for males whereas straight males should prefer females. We tested this hypothesis using a modified version of the Brief Implicit Association Test on 38 gay and 65 straight males. The hypothesis was supported. As the majority of participants in previous studies on implicit gender attitudes are expected to be straight, this could contribute to the low implicit in-group bias among males.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Engkvist, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Malmberg Sigfridsson, Jörgen
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Främjande eller åtgärdande?: en studie av kommunala dokument gällande elevers skolnärvaro.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande arbete har 26 skånska kommuners policys kring skolnärvaro studerats och analyserats genom dokumentanalys. Syftet med studien har varit att undersöka skånska kommuners policydokument och handlingsplaner angående elevers skolfrånvaro för att se hur dessa refererar till forskning, styrdokument samt teorierna KASAM och relationellt perspektiv. Syftet innefattar även att undersöka om dokumentens fokus är på att främja närvaro eller åtgärda frånvaro. Tidigare forskning visar på hur avgörande goda relationer i skolan är för att främja närvaro. Till detta redovisas forskning och styrdokument på området skolnärvaro. Vid kategoriseringen framkom att mindre än en femtedel av de studerade dokumenten innehöll referenser till forskning och något över hälften av policyerna innehöll beskrivningar av både ett förebyggande och åtgärdande arbete. Vidare framkom att elevers och vårdnadshavares delaktighet behöver förstärkas för att skapa ett engagemang som ger möjlighet till ett främjande arbete. Vid analysen framkom även att relationens betydelse lyser starkt i det förebyggande arbetet, men är frånvarande i det åtgärdande. En tänkbar anledning till denna differens kan vara relationers abstrakta format. Studien visar på att ett främjande arbete som bygger på relationer behöver utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Ericsson, Alexandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nordgren, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Teknikämnet ur lärares perspektiv: att nå en likvärdig utbildning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. Arbetet är utfört utifrån ett fenomenografiskt perspektiv genom semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. Genom att analysera resultatet med hjälp av kategoriserade matriser har vi sedan kunnat urskilja vissa framträdande faktorer. Dessa avser bland annat lärares tolkning av kursplanen i teknik, elevers och lärares teknikintresse, antal undervisningstimmar och teknikämnets framtid. Undersökningen kopplas dessutom ihop med Deweys tankar om pragmatismen eftersom dessa bidrar till ett holistiskt lärande. En slutsats som går att dra efter den genomförda undersökningen är att teknikutbildningen inte är likvärdig.

  Download full text (pdf)
  Teknikämnet ur lärares perspektiv
 • 170.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Palmquist, Amanda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Eleven, läraren och texten: hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–62019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats:

  • Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning?
  • Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?

   

  I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. Studien grundas på fyra verksamma lärares berättelser om läsundervisning. Den har utförts med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med standardiserade frågor.

   

  Lärarna är samstämmiga i fråga om vikten av att lära i ett sammanhang, och vad gäller samtalets betydelse för elevens läsförståelse. De har relativt god förankring i forskningen även om de inte nämner det explicit. Den forskare som framförallt nämns är Judith Langer som också betonar vikten av att samtala och reflektera över det lästa som en faktor för att nå djupläsning. Langer beskriver även ett sociokognitivt perspektiv på literacy och menar att lärandet bör ske i ett sammanhang som är begripligt för eleven.

   

  Lärarna i studien berättar om vikten av att lära i ett sammanhang för att lärandet ska bli begripligt för eleverna, vilket innebär att lärandet sker i en kontext som är relevant för dem. Arbete med djupläsning innebär att samtala om texten och att reflektera över det lästa, vilket kan ske både gemensamt och individuellt. Samtliga lärare berättar att högläsning är vanligt förekommande i det gemensamma arbetet kring djupläsning. I studien antyds möjligheten att lärares relativt goda kunskaper om djupläsning har haft en positiv inverkan på läsinlärningen generellt. Detta skulle kunna vara en fruktbar utgångspunkt för vidare studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 171.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Digital loggbok för reflektion och lärande under VFU2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under VFU-period i NT-kurs för blivande grundlärare 4-6 implementerar och utvärderar studenterna en av dem utvecklad undervisningssekvens. Projekt har undersökt hur studenterna under VFU interagerar med två kurslärare genom en digital loggbok. 

  Tio skriftliga loggböcker under genomförd VFU-period i grundskolan, årskurs 4, 5 eller 6 har samlats in. Studenterna var ombedda att dagligen ”skriva av sig” om sina erfarenheter. De fick instruktion att skriva fritt om sådant som kändes angeläget. Följande forskningsfrågor formulerades:

  1. Vad skriver studenter om då de får möjlighet att föra loggbok under sin VFU? 
  2. På vilka sätt har kurslärarnas feedback påverkat innehållet i loggböckerna?

  Sammanfattningar av analysresultat med fokus på NT-didaktik presenteras på konferensen.

 • 172.
  Eriksson, Moa
  et al.
  Nationellt Resurscentrum för Fysik.
  Linder, Cedric
  Uppsala University.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Towards understanding learning challenges involving sign conventions in introductory level kinematics2018In: Physics Education Research Conference Proceedings 2018 / [ed] A. Traxler, Y. Cao & S. Wolf, Washington, DC: the Physics Education Research Topical Group (PERTG) and the American Association of Physics Teachers (AAPT) , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Coming to appropriately appreciate the meaning of algebraic signs is an important aspect in introductory

  kinematics. However, in this educational context, the “disciplinary relevant aspects” of algebraic signs across

  vector and scalar representations are extremely difficult to discern. Our study explores the “relevance

  structure” that one-dimensional kinematics problems evoked for introductory level university physics

  students across two very different educational systems which have, in PER terms, progressive teaching

  environments: Sweden (n=60) and South Africa (n=24). The outcomes of two previous PER studies are used

  to provide the analytic basis for formulating categories of relevance structure. Aspects of a contemporary

  PER-developed social semiotics perspective (referred to here in terms of communication practices) are used

  to discuss implications for teaching in the given educational context of introductory kinematics.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Eriksson, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lindquist, Anneli
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Delaktighet i grundsärskolan: tio elevers och fyra speciallärares tankar och arbetssätt kring delaktighet2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During our studies, to special education teacher, deeper understanding has incurred about the importance of the pupils´ participation, for their learning outcome. But what is the definition of participation and what does it look like for pupils with learning disability school?The purpose of the study is to investigate perceived participation of a group of pupils in special school for pupils with severe learning difficult in their education. The study intends to show how a group special education teacher work with the pupils’ participation. The participation concept is complex and can be defined in different ways. We have chosen to base the concept of participationon SPSM’s participation model, based on Janson´s study, that contain the following six aspects; availability, accessibility, coordinated actions, acknowledgement, engagement and autonomy.The study is based on qualitative semi structured interviews consisting of ten pupils in the school year 7-9 in the learning disability school and four special education teachers active in the learning disability school. The reliability of the study has been verified using the criteria; credibility, transferability, reliability and the possibility to strengthen and confirm the results. The research ethnics of The Swedish Research Council have been followed continuously.The result and conclusion of the study shows that the pupils experience their participation as relatively good, with only a few areas that may be improved. The special needs education teachers for instance work with the pupils participation by having a clear structure and purpose, vary their teaching, using AKK and other learning tools, enrich several senses, make use of the pupils interests, create a we-feeling, decide pair- and group division and different ways of repeatation. The areas that may be improved are mainly the participation aspects; autonomy, coordinated actions, acknowledgement and engagement.To offset further research a more extensive study with more pupils and special education teachers would be of interest, but also to perform the same study with pupil assistants, guardians and principals.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Disciplinary discernment: Reading the sky in astronomy education2019In: Physical Review Special Topics : Physics Education Research, ISSN 1554-9178, E-ISSN 1554-9178, Vol. 15, no 1, p. Disciplinary discernment: Reading the sky in astronomy education-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This theoretical paper introduces a new way to view and characterize learning astronomy. It describes a framework, based on results from empirical data, analyzed through standard qualitative research method- ology, in which a theoretical model for a vital competency of learning astronomy is proposed: reading the sky, a broad description under with various skills and competencies are included. This model takes into account not only disciplinary knowledge but also disciplinary discernment and extrapolating three dimensionality. Together, these constitute the foundation for the competency referred to as reading the sky. In this paper, these competencies are described and discussed and merged to form a new framework vital for learning astronomy to better match the challenges students face when entering the discipline of astronomy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Disciplinärt urskiljande av representationer i matematik: vad ser studenterna och vad ser de inte?2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att lära sig matematik innebär att lära sig "läsa" och "skriva" alla de semiotiska resurser som används för att kommunicera ämnet. Med erfarenheter från andra discipliner, så som astronomi och fysik, vet man att det är svårt för studenter att urskilja disciplinära affordanser av semiotiska resurser och därmed lära sig ämnet och bli en del av disciplinen. Preliminära resultat visar på att detta också gäller för urskiljandet av matematiska semiotiska resurser av olika typ. Den teoretiska utgångspunkten för analys av dessa resurser är en generell hierarki som beskriver olika grader av disciplinärt urskiljande: "The anatomy of disciplinary discernment" (Eriksson et al., 2014). Vi kommer att visa och diskutera ett antal exempel hämtade från funktioner och integraler, där disciplinära affordanser identifieras, både synliga och implicita ("appresented"), av olika komplexitetsgrad och dimensionalitet. Med dessa exempel som utgångspunkt diskuteras möjliga strategier för undervisning och lärande.

  Download (pdf)
  presentationsbild
 • 176.
  Eriksson, Urban
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Pendrill, Anne-Marie
  Lund University.
  Up and down, light and heavy, fast and slow: but where?2019In: Physics Education, ISSN 0031-9120, E-ISSN 1361-6552, Vol. 54, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vertical amusement rides let your body experience the tickling sensation of feeling light, but also feeling much heavier than as usual, due to velocity changes as you move up and down. Family rides offer different possibilities to visualize the forces that are experienced by your accelerating body. This paper presents a number of different ways to view and experience the motion in a small vertical amusement ride. A smartphone includes an accelerometer that can provide a graph of the forces acting during the ride. A movie from the smartphone camera lets students recall the motion which can then be analysed in more detail. The complementary representations may help students develop a deeper understanding of the relation between force and motion. The affordances of these different semiotic resources are analysed in some detail. In addition, we discuss responses from a number of students to questions about where you feel light and where you feel heavy. We find that the experience of the body is an underused resource in physics teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 177.
  Eriksson, Urban
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Pendrill, Ann-Marie
  Nationellt resurscentrum för fysik.
  Up and down, light and heavy, fast and slow: but where?2019In: Physics Education, ISSN 0031-9120, E-ISSN 1361-6552, Vol. 54, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vertical amusement rides let your body experience the tickling sensation of feeling light, but also feeling much heavier than as usual, due to velocity changes as you move up and down. Family rides offer different possibilities to visualize the forces that are experienced by your accelerating body. This paper presents a number of different ways to view and experience the motion in a small vertical amusement ride. A smartphone includes an accelerometer that can provide a graph of the forces acting during the ride. A movie from the smartphone camera lets students recall the motion which can then be analysed in more detail. The complementary representations may help students develop a deeper understanding of the relation between force and motion. The affordances of these different semiotic resources are analysed in some detail. In addition, we discuss responses from a number of students to questions about where you feel light and where you feel heavy. We find that the experience of the body is an underused resource in physics teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Eriksson, Urban
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Steffen, Wolfgang
  UNAM.
  Extrapolation of 3D and its importance for teaching and learning physics and astronomy: an example from astrophysics2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning astronomy at higher level can be both exciting and challenging. Entering the discipline of astronomy involves learning the way that astronomers communicate knowledge, using a multitude of disciplinary specific semiotic recourses to understand the multidimensional universe. A new-to-the-discipline student will need to learn to “read” and “write” all these resources in her endeavour to learn astronomy and become part of the discipline. In this paper, we present a study where university students and professors are presented by different 2D and pseudo-3D resources—representations of astronomical objects—and asked about how these objects may look in 3D, i.e. we ask them to extrapolate three-dimensionality from 2D inputs. These inputs are 2D pictorial representation and world-class 3D rotating volumetric models presented on flat screens. Data were collected using a web-based questionnaire from 53 participants in four different countries. From the results, we find that all participants struggle to find cues for depth perception in the 2D pictorial representations. As could be expected, the student participants were much worse in doing so than the astronomers, but with one exception: students used the offered motion parallax as their main cue when this was available. The astronomers used many cues in their struggle to perceive depth but surprisingly did not use the presented parallax motion to a large extent. We interpret this as follows: for the students, they lack the knowledge to use disciplinary cues and used the only cue that they know from experience, namely, parallax motion. For the astronomers, they used a multitude of disciplinary cues based on their extensive disciplinary knowledge, and did not find the new cue, motion parallax, as useful as the ones that they were used to use. In this paper, we present and discuss these results and its implication for teaching astronomy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Erlandsson, Karin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hällsén, Ellinor
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Digitala verktyg i svenskundervisningen: Möjligheter och begränsningar ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks hur pedagoger i grundskolans tidigare år talar om digitala verktygs möjligheter och begränsningar i svenskundervisningen. Med bakgrund i tidigare forskning har vi valt att fokusera på pedagogers förhållningssätt till användandet av digitala verktyg i ämnet. Syftet har varit att få förståelse och ökade insikter om vad som är avgörande för användandet. För att göra studien möjlig har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade fokusgrupper. Vi samlade in material från två fokusgrupper inom samma kommun, med sammanlagt åtta lärare som är verksamma inom grundskolans tidigare år. Utifrån en innehållsanalys har vi tematiserat och kategoriserat materialet för att finna mönster i hur pedagoger talar om våra frågeställningar. I efterföljande diskussion har vi utifrån tidigare forskning och ett sociokulturellt perspektiv dragit slutsatser. Resultatet visar att lärares enskilda intresse och kunskap är avgörande för hur digitala verktyg används i undervisningen. Deras förhållningssätt är därmed viktigt att belysa. Till fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka hur lärares förhållningssätt skiljer sig åt i olika kommuner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Esplund, Josefine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education. lärarutbildningen.
  Sundqvist, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Education. lärarutbildningen.
  Samek, Frida
  Kristianstad University, Faculty of Education. lärarutbildningen.
  “Att förbjuda är ju egentligen det sämsta man kan göra”: en kvalitativ studie om hur fritidshemslärare tolkar uppdraget kring säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur fritidshemslärare tolkar sitt uppdrag rörande ansvarsfull och säker kommunikation i digitala sammanhang specifikt kopplat till sociala medier, för att hjälpa barnen hantera det de möter i sin vardag. Studien ämnar också att belysa hur fritidshemslärare konkret arbetar med området gällande säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang kopplat till sociala medier. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där sex respondenter gavs möjlighet att uttrycka sina tankar utan givna svarsalternativ. Resultatet analyserades sedan utifrån John Dewey teorier om individ och utbildning och visade att uppdraget kring säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang kopplat till sociala medier är ett tolkningsbart uppdrag. Dessutom visade resultatet att tolkningen är komplex på grund av olika påverkningsfaktorer såsom tex fritidshemslärarnas egna intressen och förkunskaper kring sociala medier. Resultaten visade att det konkreta arbetet kring sociala medier med barnen främst består av dialog med problembaserade diskussionsfrågor. Det konkreta arbetet beskrivs antingen som systematiskt eller spontant men med liknande innehåll. Dessutom framkommer resultat som antyder att det konkreta arbetet delvis styrs av det behov den aktuella barngruppen anses ha.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Eugén, Ann-Kristin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Karlsson, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  De yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i planerad undervisning: ur ett förskollärarperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är hur förskollärare beskriver att de möjliggör de yngsta barnens delaktighet och inflytande i planerad undervisning. Då det var studiens syfte att undersöka förskollärares beskrivningar valdes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna är det sociokulturella perspektivet och det utvecklingspedagogiska perspektivet. Analysen utgår från begreppen förskollärares kommunikation, socialt samspel och hur de yngsta barnens intresse tas tillvara på i planerad undervisning. Resultatet visade att förskollärare möjliggör de yngsta barnens delaktighet och inflytande i planerad undervisning genom att använda dokumentation, vara aktiv och ta tillvara på barnens initiativ till samspel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Ewerman, Catarina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Specialpedagogens förebyggande arbete - hinder och möjligheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på det förebyggande uppdraget. Vidare syftar studien till att synliggöra vad som kan påverka specialpedagogers möjligheter att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet. För att nå syftet har fyra specialpedagoger, vars skolor har ett fungerande förebyggande arbete enligt Skolinspektionen, skrivit dagbok om sina arbetsuppgifter och blivit intervjuade.

  Tidigare forskning har visat att specialpedagogen ska och vill arbeta främst förebyggande men lägger mest tid på åtgärdande insatser. Däremot tyder forskningen på att det är på väg att vända och att specialpedagogers arbete blir mer och mer förebyggande. För att nå ett förebyggande arbetssätt behöver specialpedagogerna mandat från både ledning och pedagoger samtidigt behövs ett kontinuerligt och systematiskt arbete.

  Resultatet av studien visar att det förebyggande arbetet får ta ett stort utrymme av respondenternas specialpedagogiska arbete. Möjligheten att genomföra ett förebyggande arbete påverkas av rektors organisation, möjligheten till samverkan och tid för reflektion, enligt respondenterna. En framgångsfaktor i det förebyggande arbetet är ett välfungerande systematiskt elevhälsoarbete vilket frigör tid åt förebyggande arbete.

  Download full text (pdf)
  Specialpedagogens förebyggande arbete - hinder och möjligheter
 • 183.
  Falkelod, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ahlberg, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Inomhusmiljön på förskolan- hur viktig är den?: en intervjustudie om förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring den fysiska lärandemiljön inomhus och hur delaktiga barnen är i utformningen av den. Studien utgår från en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört intervjuer med fem förskollärare på tre olika förskolor. Det insamlade materialet har analyserats utifrån teorierna om loose parts och affordances. Resultatet i undersökningen visar att förskollärarna anser att den fysiska lärandemiljön är viktig och att den diskuteras ofta i arbetslaget. Förskollärarna säger vidare att de ofta ändrar om i miljön men hur mycket barnen görs delaktiga i processen varierar. Hur tillgängligt materialet kan vara för barnen lyfts men delar också förskollärarnas svar åt. Men alla ser problematiken i att ha en fysisk lärandemiljö där precis allt är tillgängligt för alla. En slutsats som vi kunnat dra utifrån resultatet är att förskollärarna förstår att den fysiska lärandemiljön är viktig för barns utveckling och lärande men att de ser olika hinder för att kunna skapa den fysiska lärandemiljö som de önskar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 184.
  Faraon, Montathar
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design. Södertörns högskola.
  Cronquist, Björn
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Kaipainen, Mauri
  Södertörns högskola.
  Social media affordances in net-based higher education2011In: Proceedings of the IADIS International Conference on International Higher Education (IHE 2011), 2011, p. 11-37Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the attitudes, conceptions and use of social media in net-based higher education. By using statistical and content analysis of data generated by two surveys directed to students (n = 109) and teachers (n = 77) involved in net-based higher education, we explore how social media influence the design of learning context in net-based higher education courses. By applying the affordance theory, we describe actual as well as preferred use of social media from an educational, social, and technical perspectives. The results showed that the potential use of social media have not yet been fully found in the context of net-based higher education. However, the perceived benefit of using social media differs in relation to educational topics. The potential use of social media in net-based higher education courses is discussed.

 • 185. Fich, Lars B.
  et al.
  Gimmler, Antje
  Petrini, Laura
  Jelic, Andrea
  Djebbara, Zakaria
  Jönsson, Peter
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  CAN THE DESIGN OF SPACES INFLUENCE THE PHYSIOLOGICAL REACTION TO PAIN – AND WHAT CAN ACTUALLY BE DONE THROUGH DESIGN2018In: ANFA: ACADEMY OF NEUROSCIENCE FOR ARCHITECTURESHARED BEHAVIORAL OUTCOMESSEPTEMBER 20-22, 2018 SALK INSTITUTELa Jolla, California, 2018Conference paper (Refereed)
 • 186. Fich, Lars
  et al.
  Wallergård, Mattias
  Hansen, Åse Marie
  Jönsson, Peter
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Stress hormones mediated by the built environment: a possibility to influence the progress of Alzheimer's disease?2017In: ARCH17 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE, RESEARCH, CARE AND HEALTH CONFERENCE PROCEEDINGS / [ed] Nanet Mathiasen & Anne Kathrine Frandsen, Copenhagen: Polyteknisk Boghandel og Forlag, 2017, p. 150-162Conference paper (Refereed)
 • 187.
  Finné Persson, Lisa
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”Det är svårt att se den egna kompetensen”: e studie om hur en grupp lärarstudenter resonerar om relationskompetens med stöd av digital video2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study, which is part of a research project called LÄRK at the University of Kristianstad, is to further examine how a group of pre-service teachers reason about relational competence, as well as examining their opinions regarding the importance of relational competence in the teaching profession. Furthermore, the study aims to investigate whether the project has had some kind of long term impact on the students’ ideas with regards to their way of reasoning about their pedagogical practice in stimulated recall interviews and how their understanding of their own relational competence may have been influenced by the process. The results show that the students have the conviction that relational competence is of great importance to the teaching profession and that good relationships based on trust and confidence are fundamental to learning. The results that have emerged also indicate that the students developed increased knowledge of relational competence and what distinguishes a teacher with relational competence. It is suggested that the students find it easier to apply a more general theoretical understanding of relational competence rather than engaging in a self-reflective analysis of their behavior in the recorded film sequences from VFU. It is likely that the project’s three educational sessions did not generate sufficient progression for students to develop a glimpse of the competencies that underlie the definition of relational competence. Although such an assumption supports the idea that relational competence should be initiated in an early stage in teacher education, the result indicates that more research is needed on the competence and how it should be implemented in teacher education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Fjelkner, Annika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi. Kristianstad University, Library & Higher Education Development. Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP.
  Håkansson, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Do personality traits matter?: a comparative study of student preferences for TLAs and assessment modes in two different majors2019In: Teaching & Learning Inquiry, Vol. 7, no 1, p. 78-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What, then, do we need to know about our students to better provide for more equitable outcomes? Who will succeed depend on many factors, and student personality traits is one factor less discussed in the engagement and First year experience literature. The aim of this study is to add to the teaching in higher education discussion by exploring how student differ regarding personality traits profile (IPIP-NEO-PI test; Goldberg, 1999), approaches to learning (R-SPQ-2F test; Biggs, Kember & Leung, 2001), and preference for teaching and learning activites and assessment modes. The on-line survey study was carried out in a small, teaching intensive Swedish university on students in a Business (n=144) and Pre-school teacher education program (n=179). Findings were that there seem to be systematic differences between the types of modes preferred, and also significant differences between the two majors regarding learning approach, motive and strategy. Findings are discussed in relation to Jarvis’ (2010) model of learning and disjuncture, Biesta’s (2005) discussion on educational relationships and risk, and Trowler’s (2008) concept of teaching and learning regimes (TLRs). There are two clear risks that teachers and curriculum developers face. First, teachers who are new or come from a different TLR may face the risk of alienating students and exposing them to extreme anxiety if using TLAs and assessment modes students are uncomfortable with and unused to. Second, teachers and curriculum developers run the risk of not challenging students enough, thus depriving them of valuable learning experiences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Fors, Therése
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Jönsson, Therése
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Är ute lika bra som inne?: om utevistelsen på förskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har riktat sig till ett stort antal pedagoger som arbetar i barngrupp på förskola i Sverige. Undersökningens mål är att undersöka hur stor del av dagen barnen tillbringar på den inhägnade gården samt hur ofta det förekommer planerad lärarledd aktivitet utomhus respektive inomhus? Vidare så är undersökningens mål att få fram vad respondenterna anser vara det huvudsakliga syftet med utomhusvistelse på förskolan. Studien har genomförts i form av en metodkombination där vi använt oss av en kvantitativ enkät med inslag av kvalitativ metod. De kvalitativa inslagen har skett genom följdfrågor samt en öppen kvalitativ fråga. Enkäten har därefter skickats ut i tre olika diskussionsforum för förskolan på Facebook. Undersökningens resultat visade åsikter kring att utevistelsen var viktig men att en del föredrog annan typ av miljö för lärarledda aktiviteter än gården, då främst skogen. Resultatet visade även att det oftast är arbetslaget som utformat och bestämt hur den egna gården ska se ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Forsberg, Erik
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Nilsson, Artur
  Lund University.
  Jørgensen, Øyvind
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Moral dichotomization at the heart of prejudice: the role of moral foundations and intolerance of ambiguity in generalized prejudice2019In: Social Psychological and Personality Science, ISSN 1948-5506, Vol. 10, no 8, p. 1002-1010Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study confronted the classical idea that generalized prejudice is rooted in a cognitive tendency to sort reality into rigid and simple categories with the more recent idea that prejudice is shaped by moral intuitions. In a diverse Swedish sample (N = 430), moral absolutism was more strongly associated with generalized prejudice against derogated and dissident (but not dangerous) groups than were other aspects of intolerance of ambiguity. But there was little direct association between any aspect of intolerance of ambiguity and generalized prejudice once indirect relations through binding moral intuitions (which elevated prejudice) and individualizing moral intuitions (which decreased prejudice) had been taken into account. These findings suggest that intolerance of ambiguity is associated with generalized prejudice mainly insofar as it leads to a distinctly moral dichotomization of persons into categories such as insiders and outsiders, law-abiding citizens and deviants, and the righteous and the impure.

 • 191.
  Forsberg, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Elevassistentrollen i gymnasiesärskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevassistenternas uppdrag inom särskolan, genom att lyssna till, jämföra och analysera speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenters utsagor kring undervisningen inom gymnasiesärskolan. Drivkraften bakom studiens inriktning utgår från forskarens upplevelser inom såväl lärar-, som elevassistentrollen. Elevassistentrollen är komplex, men samtidigt viktig. Forskaren var nyfiken på hur samarbetet mellan professionerna såg ut i gymnasiesärskolan. Arbetet har utgått från tidigare nationell och internationell forskning kring bland annat elevassistenters roll, utbildning och funktion i undervisningen. Studien utgick från kvalitativa metoder, där forskaren genom kvalitativa forskningsintervjuer sökte olika aspekter av informanternas bild av omgivningen kring elevassistenters uppdrag, vad elevassistenter bidrog med till undervisningen samt hur samarbetet mellan speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenter ser ut. Det teoretiska ramverk som studiens resultat har tolkats utifrån är Säljös (2016) beskrivning av sociokulturellt perspektiv, med betoning på begreppen

  mediering och situerat. Resultatet av studien visade att uppdraget för elevassistenter var mångfacetterat och handlade om både omsorgsuppgifter och pedagogiska uppgifter. Resultatet visade även att elevassistenten bidrog med teckenstöd, förflyttningar mellan aktiviteter och genom att stötta eleverna vid pedagogiska uppgifter. Även samarbetets förutsättningar belystes i resultatet och det beskrivs att god personkemi professionerna emellan var avhängigt för att samarbete skulle fungera optimalt. Resultatet påvisade också att det skilde sig markant åt mellan elevassistenter och speciallärare vad gällde uppskattning av kollegor. Samtliga speciallärare kände uppskattning i någon utsträckning, medan ingen av elevassistenterna upplevde uppskattning på sin arbetsplats. Resultatet från studien beräknas inte bidra med generell kunskap eller allmänglitliga slutsatser, men kan ge en fingervisning kring hur det kan se ut i gymnasiesärskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Fransman, Heléna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  - Jag vet inte, jag bara ser!: En fallstudie med ett yngre särskilt begåvat barn inom matematik, med fokus på att utveckla problemlösningsförmågan.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to support a younger mathematically gifted student to develop his problem solving ability in mathematics. The study was based on a micro-ethnographic study through participatory observations, where the analysis was based on Krutetskii's eight mathematical abilities. The result of the analysis shows that even younger, especially talented students in mathematics demonstrate Krutetskii's thoughts on mathematical abilities. The specific child in the study shows that there are several mathematical abilities within him. The problem is that the child does not get enough management and stimulation to develop his or her abilities. The child in the study needs adequate support to be able to reach full potential. Problem solving has been the focus of our meetings in order to develop the ability to motivate mathematical problems. The study has focused on two different types of problems, both closed and open issues. The result of the analysis also shows that the special education teacher needs to guide teachers in rich mathematical problems and treatment for particularly talented students in mathematics.

  Download full text (pdf)
  helenafransmanEXjobb
 • 193.
  Fredriksson, Jeanette
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Självbedrägeri på sociala medier: narcissistiska personlighetsdrag, uppmärksamhetssökande, generell självkänsla och socialt självbedrägeri på Facebook2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study with (N=255) test subjects, examined the relations between strategies for social self-deception, narcissistic personality traits, attention-seeking and the test subjects' perceived self-esteem on Facebook. Furthermore, it examined how these three aspects related to time spent on Facebook and number of friends on Facebook. A measuring tool was constructed to capture two main dimensions - 'situating' and 'persuasive', as per Roy Dings (2017) theory. An exploratory factor analysis resulted in only one dimension, and three multiple regression analyses showed that the three aspects did predict the usage of strategies for social self-deception, with narcissistic personality traits being the strongest predictor. Low self-esteem correlated to spending more time on Facebook, and narcissism correlated to having a higher number of friends on Facebook. Another discovery was that people, regardless of age, were nearly equally likely to use strategies for social self-deception on Facebook. Finally, limitations and suggestions for future studies are discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 194.
  Freij, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  “For Benjamin it’s all natural. But never really for me": metanostalgia in Lars Gustafsson’s “Austin, Texas”2018In: Once upon a time:: nostalgic narratives in transition / [ed] Niklas Salmose & Eric Sandberg, Växjö: Trolltrumma Academia/Linnaeus University Press , 2018, p. 68-81Chapter in book (Other academic)
 • 195.
  Freij, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Kattfot och blå viol2019In: The Bruce Dawe National Poetry Prize Anthology 2019, University of Queensland Press, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 196.
  Freij, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Lewis2017In: Two Thirds North, ISSN 2001-8452Article in journal (Other academic)
 • 197.
  Freij, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humaniora.
  Edfors, Ellinor
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Ljung Djärf, Agneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Auditing, Organisation and Society (AOS). Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Rehnstam-Holm, Ann-Sofi
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kristianstad: några reflektioner från beredningsgruppens arbete2014Conference paper (Other academic)
 • 198.
  Freij, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Germov, John
  Australien.
  A sociology licit and illicit drugs2019In: Public Sociology: an introduction to Australian society / [ed] John Germov and Marilyn Poole, Sydney: Allen & Unwin, 2019, 4, p. 211-236Chapter in book (Other academic)
 • 199.
  Freij, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora. England.
  Germov, John
  Australien.
  Drug use and abuse in Australia: social origins, impacts and responses2018In: Second opinion: an introduction to health sociology / [ed] John Germov, Docklands Victoria: Oxford University Press, 2018, 6Chapter in book (Other academic)
 • 200.
  Freij, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Germov, John
  Australien.
  Global risk and the surveillance state: a sociology of new terrorism2019In: Public sociology: an introduction to Australian society / [ed] John Germov and Marilyn Poole, Sydney: Allen & Unwin, 2019, 4, p. 420-448Chapter in book (Other academic)
1234567 151 - 200 of 677
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf