hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 434
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Ewald, Kristina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olsson, Jens
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wassberg, Marie
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  På 1980-talet var det låneboom i Sverige. Det var lätt att låna pengar utan säkerhet. När sedan fastighetsvärdet sjönk och arbetslösheten ökade drabbades många av ekonomiska svårigheter. Det var under denna tid som behovet av en skuldsaneringslag kom, skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1994.

  Vid en skuldsanering skall den skuldsatte leva på existensminimum i fem år. Överskottet fördelas mellan borgenärerna. För att få skuldsanering måste vissa kriterier vara uppfyllda. Gäldenären skall ha sin hemvist i Sverige, vara privatperson och man ska inte kunna betala tillbaka sina skulder inom en överskådlig tid.

  Själva skuldsaneringsprocessen är uppdelad i tre steg. I första steget ska gäldenären själv försöka att förhandla med borgenärerna, i det andra steget förhandlar kronofogdemyndigheten med borgenärerna. Om någon av borgenärerna motsätter sig betalningsplanen går det vidare till det tredje och sista steget. I steg tre prövas fallet i domstol där det kan bli en tvingande skuldsanering.

  Det finns både fördelar och nackdelar med systemet. En fördel är att de som har hamnat i en ekonomisk kris kan få en möjlighet att reda upp sin situation. Negativt med systemet är onödigt tillkrånglat, vilket har lett till att långa och omständliga förhandlingar.

  Nu har regeringen utformat ett nytt lagförslag där man vill effektivisera och förenkla processen.

 • 152. Fahlbeck, Reinhold
  et al.
  Mulder, Bernard Johann
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Labour and employment law in Sweden2009 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 153.
  Falkborn, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Gustavsson, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olsson, Gustav
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Empirical cost calculation: Why do cost variations occur in the car manufacturing process?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Volvo Cars Corporation is a large multinational company known worldwide. The competition is constantly increasing as well as the demands and the expectations from the customers. As in most companies there are possibilities to improve performances, at least in certain areas. One part of Volvo Cars Corporation is Volvo Cars Body Components situated in Olofström. During their process of the New Car Program, where a new car model is developed, cost variations occur. Our aim in this dissertation is to identify the important factors causing cost variations and find possible ways to reduce them.

  The research is conducted with mainly two sources, qualitative interviews and secondary data. The empirical findings are then combined with the theoretical framework in order to achieve an understanding of the processes and the effect on the cost variations.

  In the behavioural case study several possible factors for cost variations are identified. The most important are Product Change Request’s in combination with Change Orders as well as Process Change Requests. Our main suggestion to reduce the risk that these variations occur is that more emphasis should be put on the first part of the New Car Program.

 • 154.
  Fastrup, Karolina
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Holmgren, Johanna
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Trygghet i skolan: en kvantitativ studie om den upplevda tryggheten bland elever i årskurs 92011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att se om det går att förbättra tryggheten i skolmiljön samt utanförskolan, och att få en bättre överblick på vad ungdomar själva tycker om trygghet och hur mycketden spelar in på deras tillvaro. För att kunna redogöra för hur eleverna ställer sig till begreppettrygghet och vad det innebär, har vi använt oss utav en kvantitativ undersökningsmetod därenkätundersökning med sammanlagt 2 högstadieskolor i årskurs 9 i norra och södra Sverige liggersom grund för vårt forskningsresultat. Vi sammanställde och analyserade vårt material med SPSS. Iresultatet så visade sig att majoriteten av eleverna kände sig trygga i och omkring skolan. Vi fannäven att det fanns samband mellan några utav variablerna, bl.a. fanns det ett samband mellanelevernas trygghetskänsla och deras betyg. Vi fann även ett samband mellan elevernastrygghetskänsla och deras tidigare utsatthet för våld.

 • 155.
  Flenhagen, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Håkansson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hur påverkas en auktoriserad revisor i sitt val av vidareutbildning? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur de auktoriserade revisorerna påverkas i valet av vidareutbildning, hur mycket tid de lägger ner på vidareutbildning samt hur de gör för att upprätthåller sin kompetens. Vi har använt oss av ett positivistiskt synsätt och utformade en enkät som bestod av nio frågor av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Uppsatsen utgår från intressentmodellen och instituionell teori. Vårt resultat blev att en auktoriserad revisor påverkas av olika sorters påverkan. Den normativa påverkan som en auktoriserad revisor påverkas av beror bland annat på kollegors och arbetsgivarens krav och branschorganisationen FAR SRS yrkesetiska regler. Den mimetiska påverkan handlar om att man vid osäkerhet försöker härma någon som är framgångsrik inom området. De auktoriserade revisorerna vänder sig till externa specialister. Den tvingande påverkan beror på Revisorslagen och Revisionslagen. För att kunna följa dessa lagar känner de auktoriserade revisorerna ett behov av vidareutbildning.

 • 156.
  Fors, Henrik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Christian
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Lottie
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Att byta eller inte byta revisionsbolag - det är frågan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om aktiebolag som erhållit oren revisionsberättelse byter revisionsbolag i större utsträckning än aktiebolag som erhållit ren revisionsberättelse samt försöka se och förklara om det finns några samband som ökar eller minskar bytesfrekvensen i de aktiebolag som erhållit oren revisionsberättelse. Variablerna som vi tror har samband med byte av revisionsbolag, och har testats i uppsatsen är följande: privat/publikt aktiebolag, typ av anmärkning, revisionsbolag, revisionskostnad, soliditet, omsättning och antal anställda.

  Uppsatsen utgår från den deduktiva ansatsen och de teorierna som används är agentteorin, signalteorin och tidigare studier. Vi har med hjälp av dessa utformat en egen modell som följer flödet från det att aktiebolaget erhåller oren revisionsberättelse tills beslutet på bolagsstämman om att byta eller behålla sitt revisionsbolag. För att realisera vårt syfte genomförde vi en dokumentstudie. 425 aktiebolag som för räkenskapsåret 2002 hade erhållit oren revisionsberättelse och 415 aktiebolag som hade erhållit ren revisionsberättelse medverkade i undersökningen. Uppsatsens resultat speglar hela aktiebolagspopulationen i Sverige.

  Resultaten av dokumentstudien analyserades av Chi-två testet eller Mann-Whitney testet. Vi fann att 10,59 % av aktiebolagen som erhållit oren revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 bytte revisionsbolag för räkenskapsåret 2003. 9,16 % av aktiebolagen som erhållit ren revisionsberättelse räkenskapsåret 2002 bytte revisionsbolag för räkenskapsåret 2003, dock fann testet ingen signifikans dem emellan. Vårt resultat är mycket positivt för revisorskåren eftersom bytesfrekvensen visar sig vara ungefär lika stor oavsett om revisionsbolaget skrivit en ren eller oren revisionsberättelse. De variabler som vi trodde skulle inverka på ett byte visade sig inte stämma med våra uppställda hypoteser. I multivariat korstabellsanalysen fann vi dock att några av våra variabler påverkade bytesfrekvensen. Aktiebolag som har hög omsättning och samma anmärkningsgrad tenderar att avge samma beslut om ett eventuellt byte av revisionsbolag. Detsamma gäller för de aktiebolag som har medel antal anställda och samma revisionskostnad samt de aktiebolag som har lågt antal anställda och samma anmärkningsgrad. Slutligen fann vi att aktiebolag som har samma revisionsbolag och samma anmärkningsgrad avger samma beslut.

 • 157.
  Frank, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Jepsson, Anne
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Balanserat styrkort: En kvalitativ fallstudie om att utveckla ett balanserat styrkort till Individ och familjeomsorg på Rosengård, Malmö2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om att utveckla ett balanserat styrkort till Individ och familjeomsorgen på Rosengård i Malmö. Individ och familjeomsorgen är en del av Socialförvaltningen. Det balanserade styrkortet är från början utvecklat för den privata sektorn, men har på senare tid börjat användas i den offentliga sektorn. Vi har använt oss av den institutionella teorin och den strategiska teorin.

  Syftet med uppsatsen är att se om ett balanserat styrkort kan fungera som ett kompletterande styrverktyg till budgeten och på detta sätt bidra till en mer effektiv verksamhet.

  Som metod har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie.

  I analysen framgick det att det balanserade styrkortet kan fungera som ett kompletterande styrverktyg till budgeten. För att Individ och familjeomsorg ska kunna effektivisera sin verksamhet bör de bryta ner sitt mål för verksamheten. På så sätt kan de lättare uppnå sitt mål över en fungerande verksamhet.

 • 158.
  Fredin, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Predal, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Revisorns roll - från client focus mot public interest2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats har varit att utreda om revisorns roll har förskjutits från ”client focus” mot ”public interest”. Vi har också tagit reda på vad revisorerna tycker om sin nya roll. ”Client focus” innebär att revisorerna utför tjänstejobb, de måste vara måna om sina klienter, dessa har rätt att byta revisor vid missnöje. De huvudsakliga uppgifterna som vi anser ligga i begreppet ”public interest” är skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott och uppgiften att i vissa fall skicka orena revisionsberättelser till Skatteverket. Det finns även en del uppgifter som vi varken kan placera under ”client focus” eller ”public interest” utan som vi anser ligger under båda begreppen, hit hör granskningen av miljöredovisningar och sociala redovisningar, eftersom den delvis är reglerad i lag och delvis är självvald.

  Vi har gjort besöksintervjuer hos fyra revisorer, frågorna har varit identiska med öppna svarsalternativ. Svaren har använts för att utvärdera resultatet av undersökningen, analysera och dra slutsatser.

  Resultatet av vår undersökning visar att ingen av de intervjuade revisorerna anser sig se mer till någon intressent än vad de ser till sin klient. Revisorerna anser att gränsen för när de ska anmäla brott bör vara tydligare och att de orena revisionsberättelserna som skickas till Skatteverket inte anses betungande. Av revisorernas svar så tolkar vi det som att granskningen av den lagstadgade miljöredovisningen och sociala redovisningen är viktigare för samhället än för revisorerna själva.

  Revisorerna ser ingen förskjutning mot ”public interest” och anser därför inte att de har fått någon ny roll.

 • 159.
  Fridén, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ström, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Effektiva styrsystem - vilka faktorer påverkar användningen?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om olika faktorer som kan påverka användningen av ett styrsystem. För att ett styrsystem ska vara effektivt krävs det att organisationen använder sig av det frekvent och på ett korrekt sätt. Användningen kan påverkas av olika faktorer och genom att få förståelse för dessa faktorer ökar organisationens förutsättningar att lyckas med styrsystemet.

  För att undersöka vilka faktorer som påverkar användningen av ett styrsystem valde vi att utföra en fallstudie på ett tjänsteföretag. Materialet till undersökningen samlades in genom en webbenkät. Denna enkät skickades ut till 99 kontorschefer på det utvalda företaget.

  För att kunna mäta användningen av styrsystemet delade vi upp den i frekvens, det vill säga hur ofta systemet används, och i korrekthet, det vill säga hur väl de centrala direktiven följs. De faktorer som vi fann påverka frekvensen i användningen är åldern på kontorschefen, kontorets storlek, förståelse för styrsystemet och känslan av att kunna påverka det. Vidare fann vi att kontorets storlek och förståelsen för systemet påverkar korrektheten i användningen.

  I undersökningen fann vi att en äldre kontorschef använder styrsystemet mindre frekvent. Detta bör uppmärksammas då kontorschefen är en nyckelperson som ska föra användningen av systemet vidare till övriga medarbetare. Ett större kontor, med ett högre antal heltidstjänster, använder styrsystemet både mer frekvent och mer korrekt. Vi anser att detta beror på att ett större kontor känner ett ökat behov av systemet, då de inte kan överblicka sin verksamhet lika enkelt som ett mindre kontor. Därför bör avsikten med systemet kommuniceras ut mer effektivt till de mindre kontoren, så att även de känner ett behov av det.

  Vidare fann vi att de kontorschefer som har en högre förståelse av styrsystemet använder det mer frekvent och mer korrekt. Detsamma gäller om de anser att övriga anställda på kontoret har en hög förståelse av systemet. Då förståelsen har stor betydelse för användningen av styrsystemet bör det vara grundat i ett för organisationen välkänt språk och dessutom bör de anställda få internutbildning inom området. Har kontorschefen känslan av att kunna påverka styrsystemet leder det till en mer frekvent användning. Därför är det viktigt att kontorschefen ges möjlighet att påverka utformningen och användningen av styrsystemet. Detta är även viktigt av den anledning att de som använder systemet aktivt, har lättare att se eventuella svagheter som behövs åtgärdas.

 • 160.
  Fritzon, Erik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Gunnarsson, Jonas
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lind, Mattias
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Utsläppsrätter i svenska årsredovisningar: Hur & Varför?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fenomenet utsläppsrätter introducerades i Sverige år 2005, detta medförde ett nytt redovisningstekniskt problem för företagen att ta ställning till. IASB:s tolkningskommitté IFRIC gjorde ett uttalande IFRIC 3 ”Emission Rights” som föreskrev att utsläppsrätterna skulle klassificeras som en immateriell tillgång. Detta uttalande drogs tillbaka då en ändring i IAS 38 var nödvändig för att undvika en ”missmatch” mellan intäkt och kostnad. I Inkomstskattelagen 17 kap. 22a-e § anges att utsläppsrätterna ska hanteras som lager och värderas till nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkomstskattelagen är dock bara en skatterättslig lag, detta medför att företagen har möjlighet att redovisa sina utsläppsrätter på många olika sätt så länge de följer god redovisningssed.

  Syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar sina utsläppsrätter i årsredovisningarna och vad som påverkar valet av redovisningsmetod. För att uppfylla syftet har vi gjort en totalundersökning på samtliga årsredovisningar från de svenska företag som blivit tilldelade utsläppsrätter. I en stor del av årsredovisningarna kunde vi inte utröna vilken redovisningsmetod företagen hade använt sig av, därför blev vi tvungna att komplettera dokumentstudien med en enkät för att kunna uppfylla vårt syfte. Utifrån den institutionella teorin har vi försökt förklara sambandet mellan företag och val av redovisningsmetod.

  Vårt resultat visar att redovisningen av utsläppsrätter i årsredovisningarna är väldigt varierande och att det är svårt att få inblick i hur företagen hanterar sina utsläppsrätter. Med hjälp av teorin kunde vi finna att storlek och bransch till viss del kunde förklara vilken redovisningsmetod företagen valde.

 • 161.
  Fröberg, Jimmy
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of the study is to describe and analyze bank officials' views about what auditors will do. The main motivation comes from the government’s proposals that the audit duty will be abolished and it can lead to that bank officials in a bigger extent can influence the audit’s formulation. It can also lead to that a consumer audit becomes reality.

  The study covers a sample of 302 bank officials where 153 have participated through a survey questionnaire.

  The results indicate that bank officials consider that auditors in a bigger extent will carry out reviews in order to prevent fraud and that the financial information shows a true and fair view and assessments of a company’s going concern. Bank officials consider also that the audit report in a bigger extent will contain information about the audit’s outcomes and auditors’ assessment of the audits’ outcomes.

 • 162.
  Fröhlich, Claus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Derliyski, Zlatomir
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Obtaining and Leveraging Customer Knowledge for Customer-Oriented Products - A State-of-the-Art View of Strategies and MethodsIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the theoretical part of this dissertation is to provide an overview of existing strategies and various methods, which can be utilised by companies to obtain and leverage customer knowledge. The goal of the survey conducted in the empirical part of the paper is to give a state-of-the-art view of how companies within selected industries and geographic regions involve (potential) users of their products in the innovation process. Further, the international survey aims at giving the reader insights as to the question whether there are any striking industry-specific or region-specific differences with regard to the use of instruments for obtaining customer knowledge presented beforehand. As to geographic differences with respect to customer involvement, the survey does not allow to draw conclusions. Concerning the diffusion of the methods in the chosen industries the research indicates notable differences.

 • 163.
  Färm, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Holmer, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Underprisöverlåtelse - var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att studera gränsdragningsproblematiken kring en hel verksamhet och en verksamhetsgren. För att kunna realisera vårt syfte använde vi oss av den så kallade rättskälleläran vilket innebär att vi läste lag och förarbetena till dessa. Vidare läste vi även rättsfall och doktrin.

  Efter att ha studerat rättskällorna insåg vi att lagen är väldigt vag i sin definition kring en hel verksamhet och en verksamhetsgren. Därför fick vi koncentrera oss på vad praxis säger. Utifrån den praxis vi studerat kunde vi se att det inte finns någon klar gräns mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren. Vi har kunnat se en klar tendens till att det mesta godkänns av SRN, när överlåtelsen inte godkänns av SRN saknas de formella förutsättningarna.

  Vi har sett att de förändringarna som gjorts från gammal praxis till dagens lag har lett till att det är lättare att få en tillgång klassad som en verksamhetsgren vid en underprisöverlåtelse. Vi har även funnit att gällande lag och nuvarande praxis motsäger varandra.

  Slutligen har vi presenterat vad vi anser som gällande rätt.

 • 164.
  Färm, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Holmer, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Påverkar FRII svenska insamlingsorganisationer?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of our study is to determine whether a membership in FRII exercise any influence over the fundraising organizations accounting and work, and if that’s the case we want to study the effects.

  We began with a search for information about the theories we intended to use in our study and to establish hypotheses. We came to the conclusion that the agency theory and the stakeholder model were the most relevant theories for our work. We also chose to discuss problems in accounting, legitimacy theory and standard setting.

  We decided to conduct a total opinon poll due to the fact that FRII only have approximately seventy members. We also decided to conduct a cross section approach which means that the attempt of our study is broad but rather shallow. It meant that we didn’t in detail investigated all the rules and recommendations of the FRII. We mailed the questionnaire to the respondents.

  We analysed the results of the questionnaire with tables of frequencies and diagram. We found that fundraising organizations accounting and work are indeed influenced by the membership in FRII and we could also se how.

  The dissertation is written is written in Swedish.

 • 165.
  Gan, Jun (Gan)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Wang, Hongfei (Harry)
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Chen, Gang (Sam)
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Intergovernmental Fiscal Transfer System - A new Model from a Comparison between Sweden and China2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Intergovernmental fiscal transfer is a kind of transition of fiscal revenues between the central government and a local government; it plays an important role in leveling social disparities, furthermore, it further promotes the long-term development of a country’s economy. As a well-known social welfare state in the world, Sweden has a rich experience of social equalization. Our dissertation carries out a comparison between Sweden and China in respect of the intergovernmental fiscal transfer system, by means of case study. In addition, we conduct some research into related theories, such as the rationale of intergovernmental grants and the decentralization issue, to provide necessary support for our argument. In conducting our research we adopt an inductive approach. The case studies help us identify nine factors that impact the fiscal transfer system, along with the performances they respectively have in these two countries. We make a further investigation into their impacts and propose suggestions to improve China’s transfer system. As the result of our research, we finally develop a new model which may help push China’s intergovernmental fiscal transfer system towards the direction of equalization.

 • 166.
  Grahovar, Marina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Åkesson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  A Common Corporate Governance Code - Mission Impossible?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The corporate governance codes are a way of creating trust for companies in national financial markets. The problem with implementing different codes within the European Union has lead to that the trust has been increased for the companies within the different countries but not internationally, within the European Union. This means that investors will have to look into each country code to decide if a company existing in a financial marketplace can be trusted. A resolution for creating trust internationally could be to create a common code for the European Union. Therefore the aim of our research is through a comparison of different corporate governance codes and institutional systems analyse what similarities and differences the codes and the systems have with each other and through our conclusions make a judgement if it is possible to unite the codes into one common code in the European Union.

  To reach our aim we made three different analyses. In the first analysis we compared four European corporate governance codes (the British, German, Spanish and Swedish) and concluded in which areas we thought the codes could be united. In our second analysis we compared the institutional systems in each of these four countries and concluded the main characteristics of each system that could influence the corporate governance codes. In our third analysis we tried to explain the differences in the codes by the differences in the institutional systems and through the comparison conclude in which parts the codes could be united and in which parts not.

 • 167.
  Granberg, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Maracic, Spomenka
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Pan, Yuk-Kee
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Different criteria that influence the selection processIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This paper presents the already well explored field on recruiting alternatives for a manager position in a subsidiary located abroad. The aim of the dissertation is to distinguish different criteria described in literature that influence the choice between home or host country manager. Furthermore, the aim is to find out if there are additional criteria that might influence the choice. The research is concentrated on Swedish companies that have subsidiaries abroad. A quantitative survey is chosen and information is collected via a homepage based questionnaire. The research accounts for 80 Swedish companies selected from a larger population. The analysed results are combined with propositions. The propositions are based on the theoretical framework which includes different theories about home/host managers and the criteria that influence the choice of one of the alternatives. Several conclusions are drawn after an elaborated analysis of the questionnaire.

 • 168.
  Green, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Karan, Sedef
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Rasmusson, Björn
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Factors indicating first-mover advantages and second-mover advantagesIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Many studies has been made in order to understand the concept of first-mover advantages and second-mover advantages but the researchers are divided in their opinions of which factors are influencing and to what extent these factors influence the companies. Therefore, the purpose of this dissertation was to develop a framework which unifies and explains the factors indicating first-mover advantages and second-mover advantages. Also the importance of these factors was tested in three different industries namely; the industry of private banking, the ice-cream industry and the mobile phone industry.

 • 169.
  Gudmundsson, Anneli
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lif, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Vilka incitament ger revisionsbyrån revisorerna att inte avskeda arbetsgivaren?Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering

  Varför och vad gör revisionsbyråerna för att behålla personalen och hur upplevs detta av revisorerna?

  Syfte

  Uppsatsens syfte är att undersöka varför och vad revisionsbyråerna gör för att behålla personalen och hur detta upplevs av revisorerna.

  Metod

  Uppsatsens metod är en förklarande undersökning som grundas på den positivistiska ansatsen och där vi utgår från den deduktiva metoden. Med tidigare forskning som grund har vi utvecklat en bild över vår teori. Teorin omfattar 24 underhypoteser som tillsammans ska svara på huvudhypotesen. Den empiriska metoden består av ett icke sannolikhetsurval och en enkätundersökning omfattande 12 kontorschefer och 169 övriga revisorer (varav 9 resp. 84 svararade).

  Slutsatser

  Vår huvudhypotes, att ILM är en reaktion på responsmekanismerna och inlåsningsverktygen är effektiva metoder för att säkerställa arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med undantag för kontrakt och senioritet, kan vi inte förkasta enligt vårt resultat. Detta innebär att revisionsbyråer använder sig av en företagsintern arbetsmarknad som är en respons på arbetskraftsbrist och behovet av att behålla klienter. Inlåsningsverktyg som frånvaron av senioritetsprincipen, frihet och flexibilitet, nuvarande partnerskap, byråns status, byråns goda utbildning, befordringsmöjligheter och rörlig lön har visats användas på ett effektivt sätt och vissa inlåsningsverktygs effekt kan variera beroende på revisorns ålder, kön och nivå. Revisorerna är en viktig tillgång för en revisionsbyrå, vilket gör att det borde ligga i revisionsbyråernas intresse att veta vad det är som gör att revisorerna stannar på byrån för att bl a minska risken att förlora klienter. Då antalet undersökta revisionsbyråer är få begränsas möjligheterna till att generalisera resultatet.

  ____________________

  The purpose of this paper has been to examine the question which strategies auditing firms use to enclose the staff in the firm and how effective this strategies are. The theory used in this paper can be derived from prior studies and the authors own theory and an interview. To conduct the purpose of this paper we have used a deductive method. Our findings from this study show that we cannot exclude the possibility that there are strategies used that are effective to enclose the staff. The answering frequency was 25 % for the head of the offices and 50 % for the auditors in our survey. The result may be of use for the auditing firm because the result shows among other things what make them stay and which strategies that is effective.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 170.
  Gudmundsson, Anneli
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lif, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Regebro, Anna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Variationer i revisionsprocessen - påverkar externrevisorns individuella förutsättningar revisionen?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this paper has been to examine the question whether accountants differ in their auditing depending on their individual characteristics. We have summarized our own theory based on previous research and our own ideas. To conduct this purpose we used a deductive method. Our findings from the study show that we cannot exclude the possibility that accountants vary in their auditing depending on their individual characteristics. The answering frequency to our survey was only 47 %, and this may have affected the outcome of our research. However, the result may be proof of varying professionalism, which could have an effect on the credibility for accountants. If auditing diversify it could lead to divergent final reports.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 171.
  Gudmundsson, Magnus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Josephson, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Vilka effekter har införandet av den svenska bolagstyrningskoden haft för revisorerna? 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Introduktionen av den svenska bolagsstyrningskoden leder till möjligheten att revisorerna påverkas på olika sätt. Själva revisionsarbetet förefaller inte vara utsatt för större förändringar, då granskningen av bolagens dokumentation kring bolagsstyrningskoden inte märkbart skiljer sig från den granskning som utförs vid förvaltningsrevisionen. Istället bör frågorna kring revisorernas ansvarighet, oberoende och professionalitet studeras närmare. Dessa faktorer är betydelsefulla för den tillförlitlighet som intressenter har för den information som bolagen publicerar och införandet av bolagsstyrningskoden skall inte kunna påverka dessa faktorer negativt.

  Ansvarigheten ser vi som det begrepp som primärt skall genomsyra revisorns samt styrelsens och bolagsledningens arbete, för att säkerställa att den information som bolagen publicerar är korrekt och tillförlitlig. Vi menar att införandet av bolagsstyrningskoder väcker nya frågor kring revisorernas ansvarighet. Detta är oundvikligt och nödvändigt eftersom revisionen spelar en nyckelroll för tilltron till företagens finansiella rapportering. Förtroendet för revisorer bygger på att de agerar professionellt och oberoende i förhållande till såväl redovisningsskyldiga som redovisningsberättigade.

  Studiens syfte har således varit att studera vilka effekter införandet av den svenska bolagsstyrningskoden har haft för revisorerna. För att uppnå detta syfte har vi utformat en modell där vi presenterar de faktorer som kan beskriva effekterna. De faktorer som vi har valt att studera är revisorns ansvarighet, oberoende, agentkostnader, egenintresse samt institutionella omgivning. Studien syftar inte till att utveckla eller korrigera existerande teorier, utan enbart till att studera bolagsstyrningskodens eventuella effekter och orsaken till dessa. För att söka förklaring i och förstå de frågor som ligger utanför agent-principal förhållandet har den institutionella teorin och legimitetsteorin använts som förklaringsansatser.

  Studien omfattar revisorerna till de bolag som, enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal, måste tillämpa den svenska bolagsstyrningskoden. Vi har valt att använda oss av explorativa intervjuer, survey samt djupintervju, som empirisk datainsamlingsmetod. Detta som en del av en triangulering för att se studieobjektet ur olika perspektiv, vilket ökar studiens tillförlitlighet.

  Grundpelaren för vår studie har varit den ansvarighet som skall genomsyra revisorns arbete. Studien visar på att införandet av bolagsstyrningskoden inte har haft några effekter på revisorns ansvarighet. Vi anser att detta är det enda korrekta resultat en studie av denna faktor bör påvisa. Ansvarigheten skall inte kunna påverkas av att ett nytt granskningsområde uppstår för revisorerna.

  Studien påvisar att införandet av bolagsstyrningskoden ej givit effekten att konsultverksamheten som byggts upp kring dess tillämpning anses utgöra ett hot mot oberoendet. En anledning till detta kan vara att i de större bolagen är det inte samma revisionsbyrå som har konsultuppdraget som utför revisionen. Större byråer anser även att professionaliteten inom branschen gör det möjligt att separera konsultverksamheten och revisionen på ett, för klienterna och dess intressenter, tillförlitligt sett. Mindre revisionsbyråer skapar lättare ett beroendeförhållande med revisionsklienten. Ett förhållande som, både internt och externt, kan ses som ett hot mot oberoendet. Stöd för detta finner vi i undersökningen, där respondenterna ifrån de mindre byråerna ansåg att införandet av den svenska bolagsstyrningskoden, och därtill utökade konsultverksamheten, är ett hot mot oberoendet.

  I vår referensram utgick vi från att agentkostnaderna förblir oförändrade, i och med införandet av bolagsstyrningskoden. Detta påstående måste vi nu modifiera till att hävda att agentkostnaderna har ökat, till följd av de konsulttjänster kring tillämpningen av koden som revisionsbyråerna säljer till sina klienter.

  Bolagens arbete med bolagsstyrningskoden resulterar i en årlig avrapportering. För revisorns granskning av dessa rapporter medger bolagsstyrningskodens nuvarande regelverk dock endast ett uttalande om bolagets organisering av den interna kontrollen. Vad som dramatiskt skulle förändra arbetet för revisorn och därtill kopplade arvode, skulle vara om granskningen även skulle innefatta ett revisorsuttalande om hur väl den interna kontrollen utfallit. Den ökade omfattningen av revisorns granskning skulle leda till betydligt ökade intäkter för revisionsbyråerna.

  Den nyttomaximerande revisorn kan anses ha fått ett nytt hjälpmedel, för arbetet med förvaltningsrevisionen, i form av bolagens styrelserapport om intern kontroll. Bolagens styrelserapporter tillhandahåller revisorn med överskådlig information om hur bolagens olika delar är organiserade.

  Vi anser att kodens nuvarande regelverk ger revisorerna utrymme att använda styrelserapporterna i sitt revisionsarbete, eftersom bolagen endast beskriver sin organisation av den interna kontrollen. Dock bör en framtida revisorsgranskning med efterföljande uttalande om hur väl den interna kontrollen utfallit, mana till eftertanke i frågan. Vi hävdar att denna situation onekligen kommer att leda till meningsskiljaktigheter mellan revisorns objektiva syn och bolagens subjektiva syn, på hur väl den interna kontrollen fungerar. Detta då bolagens direkt subjektiva syn manifesterar sig i publikationer av bolagsstyrningsrapporter där organisationsbeskrivningen är anpassad efter bolagens uttalande om hur väl den interna kontrollen fungerar och vice versa. Revisorns verifiering av dessa rapporter måste vara helt objektiv och revisorns informationsinsamling skall således vara helt oberoende.

  Granskningen av bolagens styrelserapporter ger effekten att omfattningen av revisionen kommer att öka, då revisorerna har mer att granska. På sikt anser vi dock att omfattningen kommer att minska. Detta som ett led i att bolagen blivit bättre på att dokumentera och rapportera sin interna kontroll; förbättringar som ger arbetslättnader för revisorerna. Arbetslättnaderna kommer att leda till minskade kostnader för revisionsbyråerna, vilket i sin tur påverkar byråernas resultat positivt – ceteris paribus. Ytterliggare påverkan finner vi i att marknaden på sikt kan komma att förvänta sig mer av revisorernas granskning än vad ABL medger. Marknaden kommer att, genom efterfrågan, styra granskningens omfattning och de uttalande som revisorn lämnar; en utförligare och mer transparent revision förväntas på sikt växa fram.

  Självklart påverkar lagar och regler revisorernas agerande, men den huvudsakliga påverkan kommer från marknaden. I ett specifikt uppdrag upplevs bolagens ledning, revisionsutskott och styrelses syn på frågorna kring bolagsstyrningskoden och den interna kontrollrapporten, som de mest påverkande faktorerna. Dock visade undersökningen även på att det framförallt är kollegor inom revisionsbyrån och de diskussioner som förs kring området som har det största inflytandet. Att inom revisionsbyråerna diskutera vad som är rätt eller fel samt vad som är bra eller dåligt, syftar till att nå den tillfredställande nivå på ”tryggheten” som marknaden efterfrågar.

  Vår studie kan inte uppvisa några större effekter på revisorernas arbete hänförliga till införandet av den svenska bolagsstyrningskoden. Den enda direkta påverkan vi kan finna är att omfattningen av revisorns granskning har ökat, dock är det för närvarande sällsynt att bolagsstyrningsrapporter och bolagens styrelserapport om intern kontroll ens blir granskade. Viss reservation kan göras för de antydningarna till samband som analysen av de 15 enkätintervjuerna gav. Den primära effekten som införandet av bolagsstyrningskoden har haft ligger i det, som revisorerna upplever, ökade fokus på intern kontroll hos deras klienter samt en mycket bättre dialog kring revisionsarbetet med bolagens styrelse och ledning.

  Sammanfattningsvis kan effekterna av införandet beskrivas med ett citat från en av våra enkätrespondenter:

  Den har fått bolagen att jobba mer aktivt med den interna kontrollen, mer strukturell dokumentation. Företagen har en mer fungerande riskanalys. Införandet av koden har lett till att företagen mer vet vad den interna kontrollen innebär och det har lett till en bättre kommunikation mellan revisorn och företagen.

 • 172.
  Gudmundsson, Magnus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ljungberg, Henrik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Söderberg, Filip
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Den internationella redovisningens framtida roll i Sverige - IFRS på bolagsnivå? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Throughout many years there have been discussions within the European Union (EU) regarding harmonization and improvement of accounting rules for companies with listed shares or other securities. The ambition exists to adopt, the within the union applied accounting standards, to those applied globally. These discussions lead the year 2002 to adoption by the council and parliament of international accounting standards (IFRS). The ordinance meant that all listed European companies have to adopt international accounting standards, accepted for application within the EU, for their consolidated accounts.

  During July 2003 the Swedish Government Official Reports issued a report (SOU 2003:71) stating, among other things, the differences and oppositions of implementing IFRS on a corporate level in Sweden, since corporate disclosure is regulated in Swedish law by Bokföringslagen (BFL) and Årsredovisningslagen (ÅRL). One of the main obstacles for the full implementation of IFRS is that a company’s annual report underlies the governmental taxation and an implementation of IFRS would affect this balance. If IFRS was to be introduced on a corporate level it would also be deemed illegal to use tax allocation reserves.

  Because of this we chose to investigate the contradictions arising with an implementation of IFRS and to examine how the companies position themselves in this question. Aided by agency theory, positive accounting theory, stakeholder theory and institutional theory we prepare hypotheses to be able to test and prove witch preferences that affect the companies’ opinion in the question of implementing IFRS on a corporate level. Then we formulated questions concerning these areas and sent out a web based poll to companies in the categories three (K3) and four (K4), to learn about their attitude towards implementing IFRS. Through testing for significance in SPSS we have concluded that most of the company leaders are negative to an implementation of IFRS on a corporate level. We have also noticed that the issue affecting a company leader in his or hers decision of implementing IFRS is the internal knowledge about IFRS.

  Keywords: IFRS, agency theory, positive accounting theory, stakeholder theory, institutional theory, consolidated account, corporate level

 • 173.
  Guldstrand, Mattias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Palm, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Förtroende mellan enmanansföretagaren och revisorn2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I litteraturen har framkommit att förtroendet är av stor betydelse i affärsverksamhet och intresset för förtroendet har ökat under senare år. Uppsatsen syftar till att undersöka hur förtroendet uppkommer, hur starkt det är, i vilka avseenden det finns, hur det bibehålls samt vad som krävs för att det ska upphöra mellan en enmansföretagare och dennes revisor. Valet att undersöka detta var för att det finns en föreställning om att enmansföretag står närmre revisorn än vad han bör göra.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer där respondenterna bestod av tre enmansföretag och två revisorer. En kvalitativ metod har använts för uppsatsen. Det har tydliggjorts ett antal faktorer som är viktiga för förtroende.

  Resultatet av undersökningen visar att det finns ett starkt förtroende för revisorn så länge förtroendet inte skadats samt att enmansföretagaren inte har en djupare relation än den yrkesmässiga. Uppsatsen har visat att revisorerna är noga med att följa de lagar och rekommendationer som finns.

 • 174.
  Gunarsson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Borgen: Enkel borgen eller proprieborgen?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När någon vill låna pengar kräver långivaren någon form av säkerhet för lånet. Ett sätt att säkerställa låntagarens betalningsförmåga är att någon går i borgen för låntagaren. Många människor har mycket knappa kunskaper om vad en borgensförbindelse innebär och åtagandet uppfattas bara som en formalitet. De lagregler som behandlar borgen är dispositiva, vilket innebär att det är avtalet som styr. Det är ofta en bank som är kreditgivare när ett borgensåtagande sluts och förbindelsen sker enligt bankens formulär. Banken är den starkare parten vid en borgensförbindelse eftersom den har mer kunskap om borgen än vad kredittagaren och borgensmannen har. Lagen är gammal och innehåller bara ett fåtal paragrafer där alla inte fyller någon funktion.

  Mitt syfte med uppsatsen är att se om en enkel borgen vore ett bättre konsumentskydd för privatpersoner än vad proprieborgen är. Detta genom att se om bankerna informerar om skillnaden mellan en enkel borgen, proprieborgen samt generell borgen och vilka för- och nackdelar de olika borgensåtagandena har. Syftet är också att se om det skulle vara bättre med en tvingande lagstiftning till konsumentens bästa.

  Jag har använt mig av den rättsdogmatiska metoden och undersökningen bygger på doktrinen, rättspraxis och de intervjuer som genomförts. Vidare har stor vikt lagts på de avtal som utfärdats av bankerna.

  Vid proprieborgen kan banken vända sig till vilken den vill av borgensmannen och gäldenären för att infria sin fordran om en betalning inte inkommit vid avtalad tid. Vid en enkel borgen måste banken först kräva gäldenären på betalning innan den vänder sig till borgensmannen vilket blir en trygghet för denne. Numera är det bara proprieborgen och generell borgen som används i bankvärlden. Enkel borgen används inte eftersom bankerna inte ser den formen som en tillräcklig säkerhet. Generell borgen används inte när det är en privatperson som går i borgen utan bara när det gäller kommersiella förhållanden.

  Under intervjuerna framkom det att enkel borgen skulle vara ett bättre alternativ för borgensmännen än vad en proprieborgen är. Vid en proprieborgen uppstår det en bekvämare situation för banken än vad det gör vid en enkel borgen. Därför anser jag att en enkel borgen skulle vara det enda alternativet då en borgensförbindelse skall ingås för att stärka konsumentskyddet och den skall vara tvingande till konsumenternas förmån.

 • 175.
  Gunnarsson, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Annika
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  SARBANES-OXLEY ACT - lagens påverkan på bolag i Sverige2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som svar på de många redovisningsskandalerna som inträffat i USA de senaste åren utformades år 2002 en ny lag, Sarbanes-Oxley Act. Lagen ställer bland annat högre krav på bolagens interna kontroller och finansiella rapporter. Sarbanes-Oxley Act tillämpas dock inte bara på bolag i USA, utan även icke-amerikanska bolag som är registrerade hos SEC tvingas att följa lagens bestämmelser. Detta innebär att flera bolag i Sverige måste implementera lagen, som för icke-amerikanska bolag träder i kraft sommaren 2006.

  Vi ville med undersökningen förklara hur bolag i Sverige påverkas av Sarbanes-Oxley Act. Utifrån tre teorier; institutionell teori, agentteori och transaktionskostnadsteorin, har vi utformat propositioner som försökt förklara Sarbanes-Oxley Act:s påverkan på bolagen.

  Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med nio bolag som implementerar Sarbanes-Oxley Act och sju kontrollbolag, vilka inte tvingas genomföra en anpassning till lagen. Då vår målpopulation var tolv bolag ur respektive grupp innebar detta en svarsfrekvens på 75 respektive 58 procent.

  Undersökningen visade att bolag i Sverige kommer att påverkas av Sarbanes-Oxley Act, dock inte i den utsträckningen som vi först trodde. Studien visade att de största effekterna av Sarbanes-Oxley Act kommer att vara kraftigt ökade kostnader, både för implementeringen och upprätthållandet av bestämmelserna. Dock kan vi konstatera att respondenterna till stor del är positiva till lagen, men anser samtidigt att delar av den inte hade behövts i Sverige.

 • 176.
  Gunnarsson, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Qvick, Pernilla
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Låneförbudet - Synnerliga skäl & särskilda omständigheter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet bakom låneförbudet var att införa ett skydd för bolagets borgenärer och förhindra att låntagare kunde undgå eller skjuta upp beskattningen. Låneförbudet delas in i två kategorier; närståendelåneförbudet och förvärvslåneförbudet,. Det är enligt regeringen viktigt att det finns en viss flexibilitet och därför innehåller lagen en bestämmelse om möjligheten till dispens. För att få dispens från närståendelåneförbudet krävs det att synnerliga skäl föreligger medan dispens från förvärvslåneförbudet kan ges om särskilda omständigheter finns. Om ett förbjudet lån föreligger ska detta beskattas enligt IL om inte synnerliga skäl föreligger.

  Uppsatsens syfte är att studera vilka faktorer som krävs för att synnerliga skäl och särskilda omständigheter ska föreligga. Vi vill även studera om syftena till låneförbudet frångås om dispens medges. För att uppnå uppsatsen syfte kommer vi att ta hjälp av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.

  De faktorer som vi har funnit avgörande för om synnerliga skäl föreligger är säkerhet, marknadsmässig ränta och återbetalningstid. Det är viktigt att poängtera att det är de här faktorerna tillsammans som har medfört underlåtelse av beskattning. Det har varit svårt att finna någon enskild faktor som varit avgörande, då domstolarna har gjort en helhetsbedömning i varje enskilt fall. De särskilda omständigheter som vi har funnit ge dispens från förvärvslåneförbudet är generationsväxlingsfall, då en delägare vill bli utlöst och om utomstående personer vill förvärva aktier i ett bolag. Även omstrukturering är en faktor som kan medföra att dispens medges. Efter en samlad bedömning av närståendelåneförbudet och förvärvslåneförbudet finner vi att dispens inte medför att syftet bakom låneförbudet frångås.

 • 177.
  Gustafson, Annika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ng, Sze Lit (Philip)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  von Schmiesing-Korff, Alice
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  A Time Efficient Supply Chain Model for an Apparel Company2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In most market places today competition has become stronger, not only between single companies but between networks of linked partners, known as supply chains. Consumer demands are changing more often and companies have to react quickly when new trends and consumer requirements appear, thus the competition becomes more time-sensitive. This is especially true in the apparel fashion industry because time is a crucial factor and can make the difference between the success or failure of a company in this business. This dissertation deals with the development of a supply chain model for a fashion apparel retailer with focus on short lead-times through the entire supply chain. The basis for this model constitutes on the one hand various theoretical models and time concepts from the literature and on the other hand a case from the succesful fashion retailer Zara. Furthermore, the authors of this dissertation conducted interviews with several store managers before and after they created the model. In the last section an analysis of the interviews conducted after the creation of the model is presented and evaluated. Based on the results of the interviews the authors did some modifications in their supply chain model.

  The newly created model should give an international fashion apparel retailer ideas to improve parts or even the whole supply chain of it.

 • 178.
  Gustafson, Carolina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ohlander, Lisa
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The Effect of the Euro on Consumer PricesIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The creation of the Economic and Monetary Union in Europe has had large impacts on the global political and economic arena.

  One of the aspects that is of particular importance for the European consumer is the effect of the euro on the prices. If the introduction of a new currency has meant raised prices it is a matter of real significance that needs to be examined. The following research attempts to analyse the harmonized price indices in seven countries. The purpose is to clarify whether the introduction of the euro has had an impact on the price level in the Member States of the European Union. The indices are presented in diagrams to uncover any deviating change in the indices at the time of the changeover. The findings from the data analysis show that the promised price reductions have not yet occurred and for some categories of consumer products the euro has had an effect on the price level. An effect of the euro is defined as a change in the price level, either increase or decrease, caused by the introduction of the euro. Future members of a monetary union need to establish control mechanisms to prevent raised prices in connection with the introduction of a new currency.

 • 179.
  Gustafson, Ramona
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Jansson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Varför kommer inte fler kvinnor upp i hierarkin och gör karriär inom revision? Är det en tidsfråga eller finns det ett glastak?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The number of women in Swedish firms of accountant is not lower then the number of men, but when we compared the number of chartered auditors, the number of women are low compared to men. This is connected to the public debate that is mainly emphasising that there are no differences between men and women and therefore the sexes should be treated equal. The method used is a qualitative study and the primary data was collected through interviews. The respondents consist of members, women as well as men, from eighteen auditors in Malmö and Kristianstad. The result shows that both male and female characters are needed in the work on the firm of accountants. There is a time question, and a glass ceiling that women themselves set, which will decide when women will do carrier extension as men do. Consequently we draw the conclusion that it is women who have other priorities and they are the ones to choose their own situation.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 180.
  Gustafsson, Elisabeth
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Kruslund, Magdalena
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Köhler, Desirée
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Finansiell leasing: Redovisning off-balance - varför?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Redovisning av leasing – efter form eller substans? RR 6:99 innehåller kriterier som ger ut-rymme för tolkning. Vid redovisning av finansiell leasing ska leasingobjektet tas upp i balansräkningen och operationella leasingavtal ska redovisas i sin helhet i resultaträkningen.

  Syftet har varit att förklara varför en del företag redovisar finansiell leasing off-balance. Vår studie har angripits genom en enkätundersökning riktad till 67 börsnoterade industriföretag, svarsfrekvensen var 54%. Slutsatsen är att vi av vår studie inte kan utläsa samband mellan val av redovisningsprincip och bonusavtal, kapitalmarknaden och företagsstorlek. Undersökningen visar, vad gäller företagen i vår studie dock en antydan till att företag som mer än andra företag behöver kapitalmarknaden för sin finansiering, tenderar att klassificera vårt leasingavtal som finansiellt. Vi kan inte påvisa att val av redovisningsprincip styrs av om företaget har tillverkning eller ej, tillverkande företag redovisar finansiell leasing off-balance i lika hög grad som ej tillverkande företag. Däremot finns det indikationer på att företagens redovisning av finansiell leasing styrs av revisionsbyråns påverkan, då tolkning av RR 6:99:s kriterium ”i det närmaste lika stort” skiljer sig åt mellan företagen beroende på vilken byrå de anlitar. Vi kan av vår studie utläsa att diffus ägarstruktur medför benägenhet att klassificera leasing som operationell, till skillnad från koncentrerad ägarstruktur. I vår studie saknas samband mellan hög andel utländskt ägande och aktivering av finansiell leasing men trenden synes ändå vara att en större andel företag med utländskt ägande, än företag med inhemskt ägande, aktiverar finansiell leasing i balansräkningen.

  __________________________

  Accounting of leasing - after form or substance? The accounting recommendation 6:99 of the Swedish Financial Accounting Standards Council contains criteria that allow space for differences of interpretation. The purpose of this study has been to explain why some companies account financial leasing off-balance-sheet. This study was based on a questionnaire survey and an experiment in the form of a simplified fictive leasing contract. The theories that our study was based on were the institutional theory, positive accounting theory and corporate governance. There were indications that the companies´ choice of accounting firm affects whether the company chooses to account financial leasing off-balance-sheet or not. We could also from our study, gather that companies with diffuse ownership structure tend to classify their leasing as operational, in contrast to companies with concentrated ownership structure. There seemed to be a tendency that a higher share of companies with foreign ownership, than companies with solely domestic ownership, activates financial leasing in their balance sheet.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 181.
  Gustafsson, Elisabeth
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Köhler, Desirée
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olsson, Karolina
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Vad styr valet av revisionsbyrå?2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vad styr valet av revisionsbyrå? Revisionsbyråers kunder kan ha svårt att uppfatta konkreta skillnader mellan byråernas revision, då dess utformning är standardiserad. Revisionens homogena utformning, kravet på oberoende i relation med företaget som ska revideras, vissa normer vid prissättningen av revision och kravet på saklighet i marknadskommunikationen medför begränsningar för revisionsbyråerna när det gäller differentiering av revisionstjänsten. Vi ville komma fram till vad i revisionsbyråernas marknadsföring som köpande bolag attraheras av samt vad som utmärker bolag som reagerar på en viss konkurrensfördel. Kundens köpbeteende kan förklaras utifrån dess preferenser och bakgrund. I vår studie har vi velat förklara köpbeteendet gällande revisionsbyråers tjänster, med utgångspunkt i de köpande bolagens karaktäristik. Detta innebär att vi har aggregerat individuellt beteende till organisatoriskt beteende och därmed betraktat det köpande bolaget som en handlande agent.

  Vi har genomfört vår studie med ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. Uppsatsens teori är uppbyggd utifrån tre perspektiv; det marknadsföringsteoretiska, det agentteoretiska och det institutionella perspektivet. Målpopulationen var 100 börsbolag och 100 onoterade bolag. Undersökningen har genomförts genom en webbenkät utformad med påståenden, vilka kan härledas till marknadsföringens 4 P:n, pris, produkt, plats och påverkan. Svarsfrekvensen blev slutligen 47 bolag, 24 %.

  En optimal marknadsföringsmix för revisionsbyråer borde, om vi får tro bolagen i vår studie, vara utformad med tyngdpunkten i produkt och påverkan. I produktens utformning framträder attraktion för företagsspecifik kompetens och förmåga att anpassa revisionen efter företagets komplexitet, vilket efterfrågas före konsultation och branschkompetens. Vad gäller påverkan, sociala nätverk skapar möjligheter för en position på marknaden och företagen i undersökningen anser att rekommendationer är mycket betydande för val av revisionsbyrå. Bolagen visar på viss känslighet för pris, men inte på bekostnad av upplevd kvalitet. Av vad som kan utläsas i vår studie, attraheras företagen inte påfallande av geografisk närhet. Platsen är det enda konkurrensmedel som inte är reglerat i revisionsverksamheter, vilket visar sig i de större revisionsbyråernas förmåga att exploatera sig dels lokalt men även internationellt.

  Vi har med försiktighet kunnat visa på att olika bolagskaraktäristik skapar olika preferenser vad gäller revisionsbyråerna. Ägarledda bolag tenderar att efterfråga konsultation till skillnad från bolag med många små ägare. En orsak tror vi kan vara att relationen med revisorn tillåts vara mindre oberoende i ett ägarlett bolag, till skillnad från diffust ägda bolag. De koncentrerat ägda bolagen i vår studie visar en antydan till att ha en föreställning om att revision uppfyller kontrollsyftet, till skillnad från bolagen med diffust ägande. Institutionella placerare synes inte vara känsliga för ryktesspridning men tenderar att attraheras av branschspecifik kompetens, liksom holdingbolag, vars aktieägare till stor del utgörs av institutionella placerare. Bolag som är utsatta för internationell påverkan, har en benägenhet till positiv attityd till revisionsbyråer med internationell spridning. Dock behöver inte ökad utsatthet för internationell påverkan medföra att attityden till internationella revisionsbyråer

  blir ännu mer positiv.

  Vi vill alltså påstå att bolagens karaktäristik har inverkan på valet av revisionsbyrå, då

  reaktionen på revisionsbyråernas marknadsföringsmix varierar beroende på hur bolagen ser

  ut. När det gäller marknadsföringsmixen, oavsett bolagskaraktäristik, framträder av de fyra P:na produkten, i form av företagsspecifik kompetens och påverkan, genom rekommendationer.

  ____________________

  Accounting firms have, due to legislation and ethical limitations, the possibility to market themselves. The marketing is however not so much about selling the auditing service itself, but about distinguishing the firm in relation to other firms of accountants. This study’s purpose has been to explain what dominates the choice of accounting firm. Our study was based on a questionnaire survey with an experimental element. The theory that our study was based on was based on three theoretical perspectives: the marketing theory perspective, the agency theory perspective and the institutional theory perspective. We could from our study conclude that an optimal mix of marketing should be designed with the main emphasis on product and promotion. There were indications that ownership structure of companies affects the attraction towards consultant services in firms of accountants. We can also from our study gather that companies with international influence were more attracted by accounting firms that are internationally situated than other companies are.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 182.
  Gustafsson, Emelie
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Vilken undersökningsplikt kan åläggas en skattskyldig person som yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Mitt syfte med uppsatsen är att utreda vilken undersökningsplikt som kan åläggas en skattskyldig person som yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt.

  Metod

  I denna uppsats har jag valt att arbeta utifrån en rättsdogmatisk inriktning, vilket innebär att jag tolkar och systematiserar gällande rätt utifrån ett sammanhängande och etiskt riktigt sätt.

  Slutsats

  Jag har inte kunnat uppnå syftet med min uppsats, att utreda vilken undersökningsplikt som kan åläggas en skattskyldig person som yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt. Det finns ingen litteratur om ämnet, och det är heller inte reglerat i lag eller praxis, och det därför är svårt att dra en trovärdig slutsats. Utifrån den gällande rätt som jag har tagit del av och jämfört med de faktiska omständigheterna i analysen, har jag inte kunnat finna att det torde finns någon som helst grund för den undersökningsplikt som LR i mål nr 6771-03 uppställer. Vidare finns det ingen grund för en sådan långtgående undersökningsplikt på grund av branschen som bolaget bedriver verksamhet inom. Även om undersökningsplikten som sagt inte är reglerat i lag eller praxis, tycker jag att LR ställer för höga krav och har tagit detta till sin spets.

 • 183.
  Gustafsson, Lina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Kvist, Lina
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Moberg, Sara
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  SMS-lån – marknadsmässig eller abnorm kredit? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Med bakgrund mot den ökade penningutlåningen och nya tekniken har det för denna uppsats varit intressant att undersöka den nya typen av kredit, SMS-lån. Detta är en relativt ny kredit på marknaden och krediten är synnerligen samhällsdebatterad. Frågor som diskuteras är om SMS-lån är en skuldfälla och om den är en ockerliknande kredit. Därför är det intressant huruvida den är lik andra krediter på den svenska kreditmarknaden eller om den är så pass extrem att den inte går att passa in i ett mönster som generellt skulle gestalta alla typer av krediter.

  Syftet är att undersöka om SMS-lånen avviker från andra krediters utformning och beteende. För att realisera detta syfte har krediten jämförts med andra krediter på marknaden. Detta har gjorts med hjälp av fokus på olika dimensioner såsom kreditprövning, säkerhet, kredittid och ränta. För att plocka fram de olika dimensionernas innehåll har det genomförts intervjuer som har kompletterat dokumentstudier.

  SMS-lånen har i jämförelse med de andra krediterna visat sig vara avvikande. Utifrån de dimensioner som studerats har ett generellt mönster för krediter framträtt. SMS-lånen skiljer sig avsevärt i den effektiva räntan varför krediten inte har kunnat placeras i detta mönster.

 • 184.
  Gustafsson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Mutor och bestickning - vad säger lagen, vad säger moralen?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  What is a bribe? Sweden has a strict legal provision in how to handle crimes of corruption in comparison to the rest of the world. In spite of the strict law companies seem to have problems understanding the differences between what is legal and what is illegal. Bribery and corruption are not only counter-acted within the law but are also a frowned upon socially and morally. The common thought is that to accept a bribe is more corrupt than to offer one. Even within the law there are differences between accepting a bribe and offering one. It has been a crime for a long time to accept a bribe but the law against offering one is relatively new. The private and the public sector of the society both have to answer to the same law, but there are different rules for prosecution. On the company Kontorsbolaget AB the purchasing department works against the private market and the selling department against the public sector. With this study I found that there are differences in how the separate departments handle and understand situations that have connections with corruption. The most interesting difference was that the purchasing department were stricter than the selling department in their conception of corruption. This difference may depend upon the fact that the selling department is the one who offers the bribe, which both in common thought and in the earlier law not is such a hard crime like accepting one, which the purchasing department is exposed to.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 185.
  Gustav, Anderson
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Frej, Robin
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Framgång på Internet genom att öka kundvärdet?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Elektronisk handel har frambringat många nya och olika synsätt att kommunicera på och detta har lett till att en helt ny elektronisk marknad har skapats. När ett virtuellt företag skapas eller ett företag väljer att komplettera sin befintliga verksamhet med elektronisk handel så krävs det en noggrann planering och det finns många faktorer som företag måste beakta och utföra korrekt för att projektet inte skall misslyckas. Handeln på Internet ökar för varje år men det finns fortfarande problem som bl.a. förtroende från konsumenter.

  Därför har vi valt att se närmare på hur ett E-handelsföretag kan bli framgångsrikt på Internet och öka sitt kundvärde. För att kunna nå fram till detta har vi samlat in det empiriska materialet genom intervjuer och analyserat detta utifrån den teoretiska referensramen. Litteratur och artiklar har noga studerats. Vi har intervjuat elva företag på Internet för att se hur de har blivit framgångsrika och vilka gemensamma faktorer som ligger bakom. Följande företag har intervjuats: Bra Ljud & Bild, Netonnet AB, Filmia, Shg, Inwarehouse, Komptronik och Scandinavian Photo. En del företag ville vara anonyma och är därför fingerade, dessa är: Foto-x, X-cd & Dvd, X-data, Bok-x. Alla dessa företag bedriver handel på Internet till konsumenter.

  För att skapa en långsiktig och framgångsrik E-handel är det viktigt att kompensera de fördelar som traditionell handel har kontra e-handeln, framförallt när det handlar om kundrelationer. De måste kunna erbjuda ett värde för sina kunder.

  I vår slutsats presenteras flera faktorer som våra undersökta företag har gemensamt. De mest kritiska faktorerna för att skapa ett högre kundvärde som vi har kommit fram till är: Utformningen av hemsidan, hålla nere priserna, sätta kunden i fokus och att satsa på marknadsföring.

 • 186.
  Gustavson, Ramona
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Jansson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Skyddsregler i tryggandelagenIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med vår uppsats är att utreda vad lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) stiftar om de olika skyddsreglerna. Krav på nöjaktig placering, begränsningar för återlån och skydd vid överlåtelse av verksamheten och hur dessa regler skyddar pensionsborgenärerna.

  Metod:

  Vi arbetar utifrån den rättsdogmatiska metoden.

  Slutsats:

  Fler företag vill bilda pensionsstiftelser och då behövs det också en bra reglering och lagstiftning på området. Vi har skrivit om bakgrunden till pensionsstiftelser, där vi har behandlat pensionsystemet och vilken lagstiftning som är aktuell på området. Vidare har vi presenterat vår huvudinriktning, vilka skyddsregler som finns i Tryggandelagen och tittat på vad de olika rättskällorna säger och kommenterar i ämnet. Det är dessutom ny lagstiftning på väg, som ska gälla i hela EU. Vi har kommit fram till att Tryggandelagen har bra skyddsregler men att det är svårdefinierade uttryck som finns i skyddsreglerna och snäva gränsdragningar.

 • 187.
  Gustavsson, Lina
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Pettersson, Emma
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Hur påverkas VD: ns belöningssystem av ägandet? – en studie av svenska noterade bolag2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  There is a strong debate in the media about the CEO compensation in the listed companies and whether they deserve their high rewards. Many previous studies have shown differences in the reward system depending on the ownership structure, mostly testing for only ownership concentration or ownership category. This study aims to investigate how the influence of the owners affects the CEO reward system, testing for both the level and the structure of the reward. The sample used in the investigation is Swedish listed corporations and consists of 251 observations. A survey was also conducted but due to low response rate and because the answers are not representative for the whole sample the survey will only be used as an illustration. The findings support the assumption that the higher the ownership concentration a lesser amount of stock options is used but the rest of the statistics on the ownership concentration does not show any significance. The results also show that the different categories of owners affect the reward system in different ways, it is difficult however to draw any general conclusions in which direction the affect goes. The ownership concentration on the board and the CEO confirms some of the study’s hypothesis while others result in the direct opposite of what was expected. This indicates that the board and the CEO do not react in the way that much of the existing theory predicts. Overall, the results indicate that a different way of measuring the ownership concentration and the categories of owners is preferable and may be interestingly conducted in another study.

 • 188.
  Gustavsson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Johansson, Anne-Marie
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Consumer Trust in E-commerce2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  An often mentioned reason for consumers not purchasing from Internet vendors, is the lack of trust. The lack of physical clues and physical interaction in the online environment make it more difficult to establish trust with the consumers. So, it is important for companies to learn how to manage consumers’ trust in e-commerce. Although, building consumer trust on the Internet is a challenge for online vendors.

  The purpose with this dissertation was to get a better understanding of consumer trust in e-commerce. We wanted to find important factors that help to establish consumer trust in e-commerce. These factors guided our empirical research, in which our purpose was to investigate how consumers perceive the importance of some selected factors, for them to feel trust to purchase online. We chose to use a survey as our research strategy and the primary data was collected through a questionnaire.

  We found that there are many factors that help establish trust, which are relevant for the consumers when purchasing online. Security and privacy are factors that are of great importance for the consumers to feel trust, to purchase online. Businesses are not able to directly control the trust their customers feel. They can just build environments that encourage people to feel trust. A marketplace can be trustworthy, but the participants have to feel the trust before the marketplace can be trusted.

 • 189.
  Gustavsson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Johansson, Ann-Marie
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Consumer Trust in E-commerce2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  An often mentioned reason for consumers not purchasing from Internet vendors, is the lack of trust. The lack of physical clues and physical interaction in the online environment make it more difficult to establish trust with the consumers. So, it is important for companies to learn how to manage consumers’ trust in e-commerce. Although, building consumer trust on the Internet is a challenge for online vendors.

  The purpose with this dissertation was to get a better understanding of consumer trust in e-commerce. We wanted to find important factors that help to establish consumer trust in e-commerce. These factors guided our empirical research, in which our purpose was to investigate how consumers perceive the importance of some selected factors, for them to feel trust to purchase online. We chose to use a survey as our research strategy and the primary data was collected through a questionnaire.

  We found that there are many factors that help establish trust, which are relevant for the consumers when purchasing online. Security and privacy are factors that are of great importance for the consumers to feel trust, to purchase online. Businesses are not able to directly control the trust their customers feel. They can just build environments that encourage people to feel trust. A marketplace can be trustworthy, but the participants have to feel the trust before the marketplace can be trusted.

 • 190.
  Gyllenberg, Christian
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lövdahl, Johan
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Strömberg, Marcus
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Gråzonen - Ideella föreningars redovisning mellan det vita och det svarta2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att förklara vad det är som driver de allmännyttiga ideella idrottsföreningarna in i gråzonen mellan den korrekta och helt felaktiga redovisningen.

  Vi valde att göra vår uppsats med hjälp av åtta fallstudier. Vi har utvecklat en egen teori som avser att förklara vilka faktorer som driver allmännyttiga ideella idrottsföreningar in i Gråzonen. Teori har vi utvecklat utifrån Positive Accounting Theory, den institutionella teorin och agentteorin. Från teorin har vi sedan utarbetat sex hypoteser som vi avser att pröva med en empirisk undersökning.

  Vi gjorde ett icke-sannolikhetsurval för att få med allmännyttiga ideella idrottsföreningar i urvalet som vi ansåg relevanta för undersökningen. Det innefattade att föreningarna skulle skilja sig gentemot varandra i storlek, medlemsstruktur och grundförutsättningar. Undersökningen omfattar två föreningar från fyra olika typer av idrotter, de är: ishockey, fotboll, golf och orientering.

  I slutsatserna har vi kommit fram till att endast en av åtta föreningar som vi undersökte inte befann sig i Gråzonen. Alla de övriga sju gjorde minst en sak som placerade dem där och genomgående för alla föreningarna var att alla gav sina medlemmar fri kost utan att redovisa det på ett korrekt sätt. Endast två av våra sex hypoteser kunde vi finna stöd för. Den första är att stora föreningarna kände mer av trycket utifrån än de mindre och på grund av det inte befann sig lika långt in i Gråzonen. Den andra är att på grund av medvetna val befinner sig föreningarna inne i Gråzonen.

 • 191.
  Ha, Heidi
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Persson, Therese
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Behovet av differentierad revisionsberättelse?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att utvärdera behovet av differentierad revisionsberättelse. Vi avgränsade oss till att undersöka intressenter till två fotbollsklubbar, därför att de tillhör associationsformen ideell förening och att de inte har ett vinstsyfte. Vi valde att undersöka en stor och en liten fotbollsklubbs intressenters uppfattning om revisionsberättelsens innehåll och utformning, i syfte att jämföra deras behov av differentierad revisionsberättelse.

  Utifrån intressenternas informationsbehov formulerade vi hypoteser som testades med hjälp av en postenkät. Vi skickade ut 146 enkäter och fick en svarsfrekvens på ca 70%.

  I undersökningen konstaterade vi att det finns behov av differentierad revisionsberättelse hos de olika intressenterna. Vi kom även fram till att intressenternas behov av differentierad revisionsberättelse tenderar att variera, oavsett föreningens storlek. Vi fann att medlemmar i en stor ideell förening tenderar att ha större behov av differentierad revisionsberättelse, eftersom de anser att den standardiserade revisionsberättelsen är obegriplig. Det visade sig att det finns indikation på att styrelseledamöter i en stor ideell förening har större behov av differentierad revisionsberättelse. Anledningen till detta kan vara att de tycker att den standardiserade revisionsberättelsen inte är informativ. Vidare har vi kommit fram till att sponsorer till en liten ideell förening indikerar att ha större behov av differentierad revisionsberättelse. Vi anser att anledningen kan vara att revisionsberättelsen i en liten ideell förening är kortfattad och innehåller inte så mycket information. Vidare visade resultatet att Skattemyndigheten har en tendens till ett likartat behov av differentierad revisionsberättelse i de båda föreningarna. Detta kan bero på att när de fastställer skatter och avgifter, utgår de ifrån lagbestämmelser och därför har föreningens storlek ingen direkt påverkan på behovet. Vi fann att bidragsgivare till en liten ideell förening har större behov av differentierad revisionsberättelse. Anledningen kan vara att de tycker att revisionsberättelsen inte är begriplig och att den inte är informativ.

 • 192.
  Haagen, Linda
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ocker: en studie om gällande rätt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Usury is not a new commonplace, although there are expressions for usury in the Bible. The definition for usury has changed through the years. The purpose of this essay is to elucidate the usury prerequisite in the contract law and compare with the 36 § in the contract law. The essay uses a traditional jurisprudential research method. The traditional jurisprudential method means that you use different kind of accounting practise such as legislation, legislative history of an enactment, codes of practise and doctrines. The criteria for usury are distress, want of judgement, license and dependent attitude. There must also have been a clear case of abuse. Distress situations are those where there the usurer knows that the victim is in need of money, to buy something and the bank had said no to raise a loan. Want of judgement is a situation where one part is not less intelligent but cannot understand the full extent of the action. License means that a person deals with the usurer without realising the consequences of the action. Dependent attitude means that one part is stronger than the other part and takes advantage of the weaker part’s incapability to think or act by himself or herself. A clear case of abuse is to conclude the value of different performances, between the demanded values.

 • 193.
  Habjanic, Helena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Music, Elvdin
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Revisionsutskott: påverkas revisionskvalitén?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Revisionsutskott – påverkas revisionskvalitén?

  Kurs: FEC 632

  Författare: Elvedin Music och Helena Habjanic

  Handledare: Fredrik Ljungdahl

  Nyckelord: revisionsutskott, bolagsstyrning, kod, revisionskvalité, revision

  Syfte: Att beskriva samt förklara om inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av revisionsutskott i svenska börsbolag har bidragit till att revisionskvalitén har blivit bättre.

  Metod: Forskningsansatsen har varit deduktiv där vi utgått från agentteorin. Undersökningen grundar sig på dokumentstudier där vår datainsamling har bestått av kvantitativ data som fåtts fram från olika årsredovisningar.

  Teori: Teoriavsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning till revisionsutskottens bildande. I syfte att förklara revisionsutskottens kontroll av redovisningen har agentteori tillämpats.

  Resultat: Ett inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av revisionsutskott har inte bidragit till att revisionskvalitén blivit bättre. Bolag som har inrättat ett revisionsutskott förbättrar dock den interna revisionen genom att förmedla risker och iakttagelser till ledningen.

 • 194.
  Hadzic, Belma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Larsson, Annethe
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Roslund, Teresa
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Dimensioneringen av revisionens budgetIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This study represents the different factors that may have an influence on the budgetproposal in the local government for the revision. The revision in the local government is an important part of councillors and public insight into the different activities. The budget for revision decides how much of the activities runned by the local government can be observed by the elected representative accountant. The aim of the study is to see how the following variable affect the dimension of the budget appointed for revision. We have used Institutional theory, theory that contains the role-play between guardians and advocates and Agent theory with help of accountability.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 195.
  Haijuan, Wang
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Yong Pin, Ni
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Bibo, Xie
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Main factors influencing nurse job satisfaction — A cross-country study 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Nurse job satisfaction is a hot topic in China because Chinese hospitals are suffering from lower nurse job satisfaction nowadays. The purpose of this dissertation was to investigate the nurses’ perception of job satisfaction attributes and how it varies with age and educational level.

  A questionnaire was developed to collect necessary data both from China and Sweden. Samples consisted of three regional hospitals in Ningbo China and one in Sweden, 150 and 46 respondents respectively to present Chinese nurses and Swedish nurses.

  Results show that both age and educational level are related to nurse job satisfaction. However, age and nurse job satisfaction are U-shaped related, and educational level and nurse job satisfaction are inverted U-shaped related. Second, intrinsic job characteristics are as important as extrinsic job conditions on nurse job satisfaction. Third, age and intrinsic job characteristics are negatively correlated, while age and extrinsic job conditions are not linear related. In addition, intrinsic job characteristics and extrinsic job conditions show the same importance level among different age groups except for the age group over 50. Fourth, educational level does not affect nurse perception of the importance level of both intrinsic job characteristics and extrinsic job conditions. Finally, although Chinese nurses place the same importance level of job satisfaction factors as Swedish nurses do, the level of job satisfaction are quite different between those two groups.

  Key words: nurse job satisfaction, intrinsic job characteristics, extrinsic job conditions, China, Sweden

 • 196.
  Halfvardsson, Terese
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Maracic, Jagoda
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Sjöberg, Peter
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Knowledge Harvesting from International Joint Ventures2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation explores and analyses factors which could facilitate Knowledge

  Harvesting, and also how important it is for the parent companies. Knowledge

  Harvesting is one of the knowledge processes within an international joint venture

  network that has not received much attention from the academic community. After

  relevant review of the literature in the area of international joint ventures and

  knowledge management, the authors of the dissertation created a model. The model

  consists of five factors: Motive, Absorptive capacity, Knowledge characteristics,

  Trust, and Control. Eight hypotheses are formulated in order to test the model. The

  empirical study is concentrated on Swedish companies involved in an international

  joint venture with a foreign company. A deductive approach is chosen in order to

  answer the research questions, and primary data is collected using an online survey.

  The results of the questionnaire are analysed in a descriptive manner and several

  conclusions are drawn.

 • 197.
  Hallgren, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ljung, Nils-Petter
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Temler, Linda
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Currency Risk Management - A case study of two Swedish mid-corps2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Foreign exchange risk is inevitable for companies that are involved in international business (in foreign exchange). Many Swedish companies are dependent on international trade and it is, therefore, important that they manage the foreign exchange risk in an appropriate way. Further, there are a variety of techniques available in order to manage the foreign exchange risk.

  The purpose of this dissertation is to describe how mid-corps can manage its foreign exchange exposure. Further, we will evaluate and describe the current foreign exchange activities in two Swedish mid-corps and suggest how their usage of the different methods and instruments can be improved. In order to find answers to our research questions we conducted interviews with two mid-corps. The results of the case study showed that the mid-corps perceive the foreign exchange risk as a major risk in international business, although they do not deal with it as much as they ought to, due to lack of time and knowledge. Therefore, the need should be provided externally from the banks for natural reasons. The companies have a need for currency risk management that must be satisfied. The banks have knowledge and products to satisfy the need, at the same time as it is in their own interest to sell the products and have a financially stable customer base. Hence, a win-win situation would be possible to achieve.

 • 198.
  Hammarlund, Patrick
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hansson, David
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hansson, Viktor
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Foreign market entry mode – Developing the Industry Internationalisation model 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The research on internationalisation goes back a long time. Despite this, there exist no theories on how different industries enter new markets, and by which mode of entry. This dissertation attempts to develop a model with the purpose to explain the differences in foreign market entry mode decision between industries. In order to describe these differences, the foundations of our model are the relative degree of firm specific assets and the need of local representation, and if the industry use the firm specific asset internally or externally.

  The suggested model is based upon concepts of prior theories on internationalisation, with a focus on Dunning´s Eclectic Paradigm. What separates the proposed model from the Eclectic Paradigm is the need of local representation, which differences are of great importance of different industries. The Uppsala Internationalisation model and Transaction Cost Analysis were also contributing in the development of the model. Propositions were created on each industry to test the validity of the model and the presumed entry mode decision. As this dissertation used a deductive approach, the model was developed by existing theories of internationalisation and then tested empirically by an internet-based questionnaire on companies on the Swedish stock market.

  The result demonstrated the applicability of the model. In addition, the analysis contains a detailed description of the findings on each industry, and summarises the model with a combined result. Finally, the conclusions are presented to summarise the work, the practical implementations and suggestions for further research.

 • 199.
  Hansen, Lotta
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Isaksson, Veronica
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Revisorns etiska dilemma,var går gränsen för oberoende? 2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Law and regulations regulate the auditors’ independence. An auditor should not only be independent in general, but independence in fact and independence in appearance. However, the regulations do not specifically describe how to act independence. It is the concerns of the auditor were he puts his limit for the independence. The main purpose of this study was to explain the Swedish auditors’ independence regarding gifts and relations with the auditor’s client.

  We used an online questionnaire in our survey. A sample of 526 auditors was chosen to represent the Swedish auditors. We wanted to observe how different groups of auditor concern about gifts and relations with the clients, why we classified the auditors in six different dependent variables such as gender, education, experience, firm size, fee size and province.

  The results showed that fee size affects the auditors’ tendency to accept gifts and have a relationship with the clients. Auditor tends to accept more gifts and have a closer relationship with clients who generate smaller fee. The study also showed that firm size affects the auditor’s tendency to have relationship with their clients. The big four are better inclined to have closer relationship with their clients than smaller firms.

 • 200.
  Hanssen, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Isaksson, Veronica
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Magnusson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Avvikelser från redovisningsrekommendationer?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från rekommendationerna. Vi gjorde en dokumentstudie med utgångspunkt från sekundärdata i form av årsredovisningar från aktiebolag i Sverige. I dokumentstudien påträffades en avvikelse från redovisningsrekommendationerna vilket medförde att någon statiskt analys inte kunde göras. Syftet med uppsatsen ändrade inriktning då vi ville förstå varför avvikelser från redovisningsrekommendationer i obetydlig grad figurerar och förklara varför man följer rekommendationerna utan att avvika när möjligheten finns. Undersökningen ändrades från en deduktiv till en induktiv ansats.

  Den fortsatta undersökningen har sin utgångspunkt i empirin. Vi kontaktade företagaren som gjort avvikelsen och även revisorn i det aktuella fallet kontaktades. Då företagaren inte hade någon kännedom om att en avvikelse var gjord bestämde vi oss för att endast intervjua revisorer. Insamlingen av primärdata skedde i form av personliga intervjuer och telefonintervjuer med godkända respektive auktoriserade revisorer på stora och små byråer.

  Den empiriska undersökningen visade att det finns en liten koppling mellan avvikelse och storleken på revisionsbyråer. Tre av sex stora revisionsbyråer har gjort avvikelser och diskussioner har förekommit på tre stora byråer. Medan på de små byråerna har varken avvikelser gjorts eller diskuterats.

1234567 151 - 200 of 434
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf