hkr.sePublications
Change search
Refine search result
244245246247248 12301 - 12350 of 12390
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 12301.
  Öien, Gustaf
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Är generell självtillit relaterad till fysisk aktivitet på fritiden, prestation och koncentration i gymnasieskolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning hade som syfte att se om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Vidare undersöktes om prestation och koncentration under lektioner i skolarbetet kunde förklara detta samband. Studien utfördes på en gymnasieskola och bygger på 84 elevers enkätsvar. Eleverna skattade sin egen fysiska aktivitet, självtillit, prestation i skolämnena och koncentration under lektionerna. Studien visade på ett positivt samband mellan hård fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Vidare fanns ett samband mellan självtillit och prestation. Prestation och koncentration var inte någon av de mekanismer som kunde förklara sambandet mellan fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Ingen av variablerna visade någon skillnad mellan könen.

 • 12302.
  Önnerfjord, Veronica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "En bra barnbok läser man på tio minuter": om litteraturarbete i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att övergripande belysa litteraturarbetet i förskolan. Undersökningen placerar sig inom det forskningsfält som intresserar sig för barns literacy som social praktik och kulturellt meningsskapande och utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och språkutveckling. Studien har en kvalitativ forskningsansats, där intervjuer med förskolepedagoger och observationer av förskolors textmiljöer har använts för att samla in det empiriska materialet. Det är i första hand pedagogernas verbaliserande tankar och föreställningar om användandet av barnlitteratur i förskoleverksamheten som studien visar samt hur textmiljöerna är utformade. Analysen av intervjuerna kompletteras av observationer av förskolornas textmiljöer. Studiens resultat visar att pedagogerna uppfattar litteratur som en viktig del av förskolans verksamhet, dels som ett kulturarv att förvalta men också som ett pedagogiskt redskap. Det framkommer att förskolornas textmiljöer ser olika ut och att flera pedagoger tycker att det är svårt att utveckla inspirerande miljöer som lockar till läsning, berättande och samtal. Studien visar även att förskolornas bokbestånd är ålderdomligt och av varierande kvalitet samt att högläsning förekommer på alla förskolor men olika mycket och i olika situationer. 

 • 12303.
  Örlebäck, Jennica
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Erixon, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Specialpedagogernas arbetsuppgifter: en enkätstudie med specialpedagoger på stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The special educators role has been changeable over time and in this study we want to see which similarities and differences we can see between the stages F-6, 7-9 and upper secondary school. We also want to get a picture of which assignment's that the special educator does regularly and if the special educator has assignments that is not specified in the education ordinance. To reach our result we have done a quantitative study with online- questionnaire with a random selection with a theoretical support in systems theory. In the study it reveals that the special educators irrespective of which stage they are working in have similar assignments, all of the special educators express that they are a part of the student health and the work they do together. Some special educators also expressed that they want to be more involved in the development of the school. In the result it also shows that many of the special educators has assignments that is not included in the education ordinance as break guard and substitute and we can not only see it in one stage, we can see this emerge in all stages.

 • 12304.
  Örn, Nina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Beijer, Emma
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Barns psykiska hälsotillstånd - efter flykt från krig och våld2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagsläget beräknas 20 miljoner människor vara på flykt världen över. År 2006 fick Sverige in 6320 ansökningar om uppehållstillstånd gällande barn. Flyktingbarn kan ha varit med om traumatiska händelser i hemlandet, såsom krig och våld vilket kan förändra deras psykiska hälsotillstånd. Syfte: Att belysa barns psykiska hälsotillstånd efter flykt från krig och våld. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat: Flyktingbarn mår psykiskt dåligt när de emigrerat, problem som visar sig är posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, rädsla, sömnproblematik och psykosociala problem. Diskussion: Ju fler traumatiska upplevelser barnen varit med om desto sämre mår de psykiskt. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om flyktingbarnens bakgrund och deras psykiska hälsotillstånd för att kunna ge ett adekvat bemötande och god omvårdnad. En omvårdnadsteori sjuksköterskan kan arbeta utifrån är Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsmodell som syftar till att försöka förstå en kultur inifrån och förstå kulturens egna sätt att uppfatta sjukdom.

 • 12305.
  Örndal, Margareta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Knutsson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bengtsson, Annika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Elever i sociala och emotionella svårigheter 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie har som syfte att undersöka vad specialpedagoger anser är viktigt att tänka på i arbetet med de elever i förskola/skola som befinner sig i sociala och emotionella svårigheter. Vi avser även att undersöka vilken roll specialpedagoger anser sig ha gentemot övriga pedagoger i detta arbete. Studien ger en översikt av tidigare forskning om bemötandets betydelse samt vikten av socialt samspel. Hur eleverna blir bemötta i förskola/skola kan vara avgörande för deras fortsatta utveckling. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med specialpedagoger sökte vi och fick svar på syftet samt våra frågeställningar: Vad anser specialpedagoger är viktigt att tänka på i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter? Vilken roll anser specialpedagoger sig ha i arbetet med dessa elever och hur anser de sig kunna stödja övriga pedagoger i detta arbete? Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att alla intervjuade specialpedagoger anser att samarbetet med föräldrarna till är av stor vikt för att skapa gynnsamma förutsättningar för eleverna. I det konkreta arbetet med eleverna lyfte specialpedagogerna upp begrepp som tydlighet, struktur och relationer.

 • 12306.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Pia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University.
  Cross-cultural adaptation and validation of the Oral Impacts on Daily Performances OIDP) in Swedish2008In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 32, no 4, p. 187-195Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim was to assess the validity and reliability of a Swedish version of the Oral impacts on Daily Performance (OIDP) index measuring oral health-related quality of life. MATERIAL AND METHODS: After translation and cultural adaptation, a 3-site sample of 204 adults (20-86 years) was interviewed using the OIDP. Moreover, the study included a self-administered questionnaire and a clinical examination. RESULTS: A total of 39.7% reported at least one oral impact on daily life. The most common performances affected were eating and cleaning teeth (both 20.6%). Oral effects on psychological performances caused the highest impacts. No gender or age differences were demonstrated with respect to having at least one impact. However, among those affected, women, old and young subjects scored higher than men and other ages, respectively, on the OIDP. The face and content validity were deemed good in pilot interviews with laypersons and dental professionals. The construct validity was confirmed, as the OIDP score was consistently associated with self-perceived oral health OR 2.13 (95% CI 1.10-4.10) and other self-rated variables, e.g. satisfaction with oral health OR 2.43 (CI 1.34-4.41), also when accounting for age, gender and socioeconomic differences. Associations were estimated using logistic regression. Lacking 10 or more teeth was associated with a higher OIDP score, which supports the criterion validity of the instrument. In a test-retest analysis Cohen's kappa was 0.77. CONCLUSIONS: The Swedish version of the OIDP appears to be a valid and reliable measure for assessing oral impacts on daily performances.

 • 12307.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Pia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University.
  Oral impacts on daily performances: associations with self-reported general health and medication2009In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 67, no 6, p. 370-376Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. The aim of the present study was to examine the impact of general diseases and medication on oral health-related quality of life (OHRQoL) in a Swedish adult population using the Swedish version of Oral Impacts on Daily Performances (OIDP). Material and methods. A three-site sample of 200 adults (20-86 years; participation rate 70%) was interviewed using the OIDP, and a medical anamnesis was performed in 2006-7. A self-reported questionnaire provided complementary socio-economic data. Results. The burden of medical diagnoses and medications was greatest among the older participants in the study. The mean number of medicines in regular users was: ≥60 years, 3.6 (SD 2.6); 40-59 years, 1.9 (SD 1.5); and 20-40 years, 1.9 (SD 1.8) (p =0.013). There were no gender differences in general health or medication variables. Self-reported health, medical diagnoses and medication were significantly and consistently associated with the OIDP score: subjects with ≥1 diagnosis, OR 2.22 (95% CI 1.19-4.14) and subjects with ≥1 medicines, OR 1.85 (95% CI 1.01-3.40) versus those without diagnoses or medication. However, there was a clear gradient: OIDP scores increased with increasing numbers of diagnoses and medicines. Conclusion. The Swedish version of the OIDP was found useful for measuring impacts of general health and medication on OHRQoL. Dental care should pay special attention to patients with medical conditions or who are on medication, because these patients are more likely to experience oral impacts on daily performances.

 • 12308.
  Östberg, Håkan
  Kristianstad University.
  Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 20122013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinventoryof the 1983 survey was carried out to study whether there has been any change in the fenragwort population in Kristianstad Vattenrike since the last inventory. The results show that therehas been no overall change in the number of fen ragwort in Kristianstad Vattenrike, on certainpremises they have increased in number while in others they have fallen. However, the inventoryshows that almost half of the locations with fen ragwort have disappeared during the same period.The main reason for this is that fen ragwort did not manage to competitive with other vegetation,taking in consideration this has been smaller premises with young plants. In addition to competitionother factors such as prolonged high water, grazing and caterpillars from Tyria jacobaeaecontributed to the decrease. Despite this the future looks stable for fen ragwort in KristianstadVattenrike where several very strong premises exist in the region.

 • 12309.
  Östberg, Mattias
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Österberg, Jakob
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  CSR commitment in SMEs: a study on owners' perception of stakeholders2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility (CSR) is an important subject in business administration, and has been for many years. Over the past few years it has been become an increasingly debated topic. The CSR subject mainly focuses on multinational enterprises (MNEs), resulting in a research gap concerning CSR in small and medium size enterprises (SMEs). SMEs outline the majority of all companies on the European market; therefore, it is empirically interesting to further investigate how SMEs perceive CSR commitment.

  The purpose of this dissertation is to explain how CSR commitment of internal and external stakeholders influences CSR commitment in SMEs.

  The research was conducted with a quantitative survey. The data collected with the survey was tested and analyzed with both an explanatory and exploratory research strategy. Explanatory research was performed in order to test the derived hypotheses and explain the research question. Exploratory research was then performed in order to provide a further understanding of how SMEs view stakeholders and their CSR commitment.

  These two research strategies revealed that internal and external stakeholders influence CSR commitment in SMEs. However, SMEs perceive some stakeholders similarly because of their relationship with the company. There are three main concepts of CSR commitment: environmental, social and financial responsibility. Results showed that financial CSR is considered distinctly different from the two other measured CSR concepts. The theoretical contributions may be of importance to owners of SMEs and MNEs in order to gain a deeper understanding of CSR as a subject. Also, findings can help scholars interested in further researching CSR commitment in SMEs. The methodological contributions of this dissertation are of relevance for future research on the subject, since the developed instrument for measuring CSR commitment was successful. Without an established measure for this area, this instrument enables further development and thereby more valid research regarding CSR commitment and SMEs.

 • 12310.
  Östbring, Vivian
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Stephan Molin, Emma
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Styrd norm eller lärandeverktyg?: Några lärares förhållningssätt till mångfald i klassrummet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle präglas av en mångfald som självklart avspeglar sig i skolan. Syftet med vår undersökning är att skaffa oss kunskap om lärares förhållningssätt gentemot denna mångfald. Vi är även intresserade av att se vilka eventuella möjligheter och begränsningar lärare ser i undervisningen ur ett mångfaldsperspektiv. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ forskning där intervjuer med några lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare år samt gymnasiet har gjorts. Vid sammanställningen av dessa intervjuer som genomförts med lärare från de senare skolåren uppkom en stor variation av uppfattningar kring vad mångfald är och vad det får för betydelse för läraryrket. Dock kan vi ändå dra slutsatsen att det existerar en medvetenhet om att man bör ta till vara på denna mångfald.

 • 12311.
  Östenberg, Pernilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En animefilms möjligheter: film som gemensamt textarbete i en årskurs tre2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här magisteruppsatsen skrivs inom huvudområdet svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Undersökningen behandlar gemensam textläsning och textarbete i en årskurs tre utifrån filmen Min granne Totoro. Filmen är en animefilm som kan placeras inom populärkulturgenren. Lärarens val av text var tänkt att bidra till att vidga såväl elevernas textvärldar som skolans repertoar av texter. Uppsatsens syfte är att undersöka reflektioner, tolkningar och kunskaper kring textens innehåll som kommer till uttryck i elevernas skrivna och talade texter, och på vilka olika sätt arbetet med filmen skapar utrymme för medskapande och delaktighet, och även på vilka sätt och när eleverna utvecklar sitt språk och uttrycker förståelse av den egna identiteten och sin omvärld under textarbetet. Dessutom har studien som syfte att undersöka hur eleverna förhåller sig till en läsgemenskap med film som pedagogiskt redskap.

  Undersökningen har en kvalitativ metodansats och genomförs som lärarforskning i den lågstadieklass där författaren själv undervisar.

  Filmen tas emot positivt av eleverna och i analysen av deras skrivna och talade texter blir det tydligt att de är intresserade, engagerade och aktivt tar del av varandras tankar och förståelse. Analysen av det empiriska materialet visar även att en rad olika reflektioner, tolkningar och kunskaper kommer till uttryck i elevernas skrivna och talade texter, samt bilder. En slutsats som dras är att i elevernas tolkning och förståelse av texten, är samtal, text och bild tillsammans viktiga för att öka deras förmåga att skapa sig nya föreställningsvärldar. Då kan texten tala till och med dem i ett meningsskapande samspel.

 • 12312.
  Österblad, Evelina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Matrådens påverkan på skolmaten: en studie om matrådens funktion i Halmstad kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Halmstad kommun finns det riktlinjer som säger att det bör finnas någon form av matrådpå samtliga skolor i kommunen. Matrådet fungerar som en plattform där elever ochrepresentanter från olika personalgrupper möts och diskuterar ämnen som berör elevernasmat- och måltidssituation. Syftet med den här studien är därmed att ta reda på hur matråden på tre olika skolor iHalmstad kommun arbetar idag och om arbetet är uppskattat av avnämarna. Riktlinjerna, innefattar politiska beslut, som ska följas men kommunen vet i dagens läge inte hurmatrådens arbete fungerar och därför behövs en utredning kring detta. För att ta reda på hur matrådets arbete fungerar har ett antal nyckelpersoner medanknytning till skolorna intervjuats, sammanlagt 14 personer har deltagit i undersökningen. Intervjuerna kompletterades av två olika enkätundersökningar där både elever ochföräldrars åsikter kring skolans matråd samlats in. Måltidsarbetet visade sig skilja markant mellan skolorna då det inte fanns matråd på allaskolor och personal och lärare hade olika inställning till måltidsarbetet. På den skola därmatrådet fungerade bra kände sig eleverna delaktiga i måltidsarbetet på skolan och personaloch elever var engagerade i måltidsarbetet. Var det tvärt om, att måltidsarbetet intefungerade, kände varken föräldrar eller elever sig delaktiga i arbetet. De politiska riktlinjerna,som anger att matråden bör finnas, var inte kända av alla respondenter och därmed skermåltidsarbetet inte enligt riktlinjerna. Kan inte eleverna påverka måltiden i skolan genom matrådet sker det för eleverna ingensynbar förändring och matrådets arbete fungerar inte som det ska. Det är viktigt att elevernafår möjlighet till att vara med och påverka maten och de får därmed känna sig delaktiga iskolans arbete. Är både personal och elever engagerade i måltidsarbetet finns en tydligmöjlighet att påverka. Finns viljan är ingenting omöjligt, och detta visar en av skolorna tydligti den här studien.  

 • 12313.
  Österdahl, Liselott
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Stubbendorff, Frida
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Team: hur och varför?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det blivit allt populärare att organisera olika typer av verk­samheter i team. Vår avsikt med detta examensarbete var att skapa en förståelse för vad ett team är, när team är det bästa arbetssättet, hur man förankrar ett team samt vilka faktorer organisationer bör ta i beaktande i strävan att skapa ett väl fungerande team. I vår empiriska undersökning genomfördes semistrukturerade intervjuer med ledningen och teamledarna inom en organisation som nyligen infört en teambaserad organisation. I resultaten speglas ledningens och teamledarnas upplevelser av denna process. Våra resultat visar att det finns många faktorer som bör tas i beaktande då man organiserar verksamheten i team. Det som ter sig mest problematisk i den här skildrade processen är att hitta en balans mellan tillräckliga riktlinjer för teamen samtidigt som att ge dem tillräcklig autonomi för att de ska känna sig delaktiga. Ett sätt att hantera problematiken skulle kunna vara att ledningen försöker se till de individuella behoven hos respektive teamledare för att utifrån dessa komma fram till vilket stöd och vilken typ av riktlinjer som skulle kunna vara lämpliga. Teamledarna skulle också kunna ta hjälp av varandra för att tillsammans definiera rollen, få en klarare bild av vad upp­giften innebär och vilka behov de har för att kunna leva upp till egna och andras förvänt­ningar.

 • 12314.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The present doctoral thesis aimed to explore what it means to be a first-level manages in a Swedish municipal social care administration, seen from the managers’ perspective. The empirical data derives from a participative, constructivist project which intended to contribute to new practice-based knowledge and to the learning and development of the participating managers. The participating managers reflected over their work and their managerial role by the use of a combination of repertory grid interviews, personal diaries and group discussions. Qualitative descriptive phenomenological analyses of the extensive material painted a vivid and nuanced picture of their work situation and professional role. In Paper I the project and the used methods were described in detail. Short extracts of data illustrated the potential of the general approach of combining constructivist techniques in participative and action oriented projects. The first brief results illustrated by “A day in a team manager’s working life” and by three “leadership dilemmas”: The spider in the web; The border patrol; and The open door, presented a picture of the managers’ complex work situation and how they were stimulated to address the problems arising. Paper II showed the many facets of social care management, where six “faces” portrayed the complex managerial role. The results indicated that managers in this and other welfare organizations need to construe and re-construe their managerial role in order to balance the contrasting demands on their role, thereby ac-complishing a personal equilibrium. Paper III further explored the managers' leadership role ideal, grounded in the concept of care. Several aspects of the managers' work situation resulted, on their own or in conjunction, in difficul-ties fulfilling their caring leadership ideal. These difficulties of which the managers spoke were arranged into three distinct patterns: problems, dilemmas and paradoxes. The results gave insight of the nature of these difficulties, the implications which these might have on the managers, their staff and the delivery of service, and the discussed remedies. Taken together the results raises new questions about municipal managers’ abilities and possibilities to handle ideals and requirements which are difficult to consoli-date particularly in times or resource scarcity. Is it possible to be an at the same time caring and efficient manager? How can mangers’ options to handle the complexity of modern welfare organisations be strengthened?

 • 12315.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Being a “good” or “good enough teacher”: a longitudinal constructivist teacher project2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers are the most important school based factor for students’ learning outcomes (Santoro, Reid, Mayer & Singh, 2012). Teachers are also central to school improvement efforts (OECD, 2005). Teachers’ options to work in accordance with their professional ideals are of significant importance to their health and wellbeing (Hultell, 2011).

  In this project Swedish teacher teams reflected over their work during a three-year period. Time shortage caused by technical problems, staff-shortage and extensive administrative workload hampered their opportunities to do a good job, causing stress, guilt and dissatisfaction. The group process was appreciated since it allowed the in depth exploration of aspects of the teachers’ work and professional role.

  This indicates that constructivist projects where teachers can share meanings of the concepts “good” teaching and being a “good” or a “good enough” teacher can help them balancing diverging concepts such as “effective knowledge delivery” and “relations and care for pupils ”.

 • 12316.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Construing and re-construing individual experiences by combing repertory grid interviews and diary-in-group method2004Conference paper (Refereed)
 • 12317.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Construing teachers’ quality work: a principal view2014In: The 7th Nordic Working Life Conference - Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life: Book of Abstracts and Programme / [ed] Tommy Isidorsson, Göteborg, 2014, p. 187-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers are the most important school based factor for students’ learning outcomes and educational success. Whereas teachers’ pro-spects of enhancing their students’ development and study results, are significant for their work satisfaction and wellbeing. This suggests that the endorsement of quality teaching will improve student results and teacher wellbeing. Many teachers have difficulties performing in accordance to their professional standards, sick rates are alarmingly high, and several teachers leave the profession. This calls for a re-search approach where teachers’ prospects of performing quality teaching, are related to their options to perform quality-driven profes-sional teacher work, i.e. the work performed to support quality teach-ing. Such an approach take into account factors related to local school leadership, and the organisation of teacher work. This paper aims to bring together teachers’ and principals’ perspectives on quality-driven professional teacher work, in order to gain new knowledge and give implications for praxis. The principals and teachers construe teachers’ options to perform quality-driven professional work in relation to the implementation of a new curriculum and a new grading system, quali-ty certification processes and an ongoing work hour project, and to some extent also to the teachers’ personality and ambitions. The teachers’ also mention factors related to local oranisation processes, and the relations to pupils and fellow teachers. 

 • 12318.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Construing teachers’ quality work: a team perspective2015In: PCP at 60: past, present and future, 2015Conference paper (Refereed)
 • 12319.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Diary-in-group method: A constructivist participative group technique2016In: Constructivist approaches and research methods: A practical guide to exploring personal meanings / [ed] Pam Denicolo, London: Sage Publications, 2016, 1, p. 178-180Chapter in book (Other academic)
 • 12320.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Diary-in-Group method: contributions to new practice-based knowledge and to the learning and development of the participants2013In: SAGE Research MethodsArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case describes the Diary-in-Group method (personal diary notations combined with group sessions) as used in a participative and action-oriented project which intended to contribute to new practice-based knowledge on what it means to be a first-level manager in a Swedish municipal social care administration, and to the learning and development of the participating managers. The project's methodological framework derived from personal construct psychology and phenomenology. The method generated a large amount of data which were analysed using a qualitative descriptive phenomenological approach. The analyses aimed to give voice to the impromptu views and opinions of the managers, thereby contributing to an understanding of the complexity of the managers' organisation and work situation as well as of how this was reflected in their experiences in which various aspects collided. The results raised new questions about municipal managers' ability to handle ideals and requirements which are difficult to consolidate, particularly in times or resource scarcity. In this case, the Diary-in-Group method and its function, and the quality and relevance of the results, are discussed in relation to the project aims.

 • 12321.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Father, friend, visionary leader or business executive?: Swedish senior municipal directors' constructions of leadership2003In: Psychological constructivism and the social world / [ed] Chiari, Gabriele & Nuzzo, Maria Laura, EPCA Publications , 2003, p. 220-229Chapter in book (Other academic)
 • 12322.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Head teachers: street level bureaucrats or pedagogues?2003In: Psychological constructivism and the social world / [ed] Chiari, Gabriele & Nuzzo Maria Laura, EPCA Publications , 2003, p. 213-219Chapter in book (Other academic)
 • 12323.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Is it possible to be a caring and efficient manager?: problems, dilemmas and paradoxes handled by Swedish social care managersArticle in journal (Refereed)
 • 12324.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Is there a perfect match?: Construing and re‐construing leadership, quality and professional development in a social care organisation 2014In: Refresh your constructs!: Constructive alternativism in education, psychological care and democracy, 2014, p. 24-25Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social care organisations provide services vital to the care recipients’ health and wellbeing.

  The qualified work tasks performed in these organisations are performed and often led by professionals with considerable professional jurisdiction, such as nurses and physiotherapists.

  This paper discuss the effects of an organisational change process in a social care organisation, from the professionals’ and the managers’ perspectives.

  From the professional point of view, the team organisation, designed to meet requirements for increased efficiency and quality, had brought on several contra productive effects.

  These professions, formerly organised in specialist units, were assigned to several teams and therefore required to report to several managers.

  Both managers and professionals found unclear managerial roles and jurisdictional conflicts bothersome.

  The professional groups feared that loss of peer-group and managerial support would lead to de‐professionalisation.

  Their perceived remedies were scheduled meetings with all staff categories, and increased options to develop their professional knowledge.

 • 12325.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Looking into the box: Swedish social care managers make meaning of their work and role2011In: Personal Construct Theory & Practice, ISSN 1613-5091, Vol. 8, p. 38-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a participative project where Swedish social care managers explored their work and their managerial role by means of repertory grid interviews and collegial reflection. The qualitative, phenomenological data analysis provides a multifaceted picture of what it means to be a social care manager, seen from the managers’ perspective. The results indicate that managers in this and other welfare organisations need to construe and re-construe their managerial role in order to balance the contrasting demands on their role, thereby accomplishing a personal equilibrium. The managers’ meaning-making process can be supported by constructivist techniques such as those used in this project.

 • 12326.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Rektorer: gräsrotsbyråkrater eller pedagoger?2004In: Ledarskap i kommuner: forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser / [ed] Utbult, M, Abrahamsson, L, Stockholm: Svenska kommunförbundet , 2004Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12327.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Spiders Caught Up by the Web : Social Care Managers Reflect Over Their Work Situation2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   Swedish municipal social care managers and their staff often feel inadequate in their efforts to live up to legal requirements, organisational quality objectives, and their own professional ideals

  This study reports from a constructivist and participative project in which Swedish social care managers reflected over their work and their managerial role by the use of repertory grid interviews, personal diaries and group discussions.

  The qualitative phenomenological analyses of the extensive material show that the managers construed time as a crucial factor in relation to their work situation and managerial role, the staff members and the quality of the services produced.

  The results give a vivid and nuanced picture of the managers’ experiences of time consuming work processes, time shortage, time thieves and other time related difficulties, but also of time managing strategies and alternative solutions.   

  Managers’ insights regarding their own work are of major importance in terms of performance and efficiency and their personal health. In this project the managers’ meaning making processes were supported by the use of constructivist techniques.

 • 12328.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Time to care? : Pictures from a social care organisation2012In: Raising Constructivist Voices: anticipating 21st century challenges, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   Swedish municipal social care managers and their staff often feel inadequate in their efforts to live up to legal requirements, organisational quality objectives, and their own professional ideals

  This study reports from a constructivist and participative project in which Swedish social care managers reflected over their work and their managerial role by the use of repertory grid interviews, personal diaries and group discussions.

  The qualitative phenomenological analyses of the extensive material show that the managers construed time as a crucial factor in relation to their work situation and managerial role, the staff members and the quality of the services produced.

  The results give a vivid and nuanced picture of the managers’ experiences of time consuming work processes, time shortage, time thieves and other time related difficulties, but also of time managing strategies and alternative solutions.   

  Managers’ insights regarding their own work are of major importance in terms of performance and efficiency and their personal health. In this project the managers’ meaning making processes were supported by the use of constructivist techniques.

 • 12329.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Villkor för lärararbetets organisering: delstudie 2 - lärares kollegiala reflektioner över arbetet2013Report (Other academic)
 • 12330.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  “What have you bee up to today?”: construing and re-construing head teacher’s work and role2014In: Refresh your constructs!: constructive alternativism in education, psychological care and democracy, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Head teachers are expected to be pedagogic leaders who support their teachers’ professional development in order to improve long term teaching quality and goal achievement. Research shows that many heads perform a multitude of administrative and hands-on tasks, while trying to balance diverging and sometimes incomprehensive objectives and expectations.

  This paper reports from a project where six Swedish head teachers reflected over their tasks and role, using the diary- in-group-method.

  The results show how the participants construe their role in relation to their complex and multifaceted work situation, and to their personal and professional ambitions. They all seem to have a personal approach to their role, which allow them to balance the contrasting demands and to accomplish a personal equilibrium.

  The participants appreciated the research process, which provided individual reflection on the diverse tasks that filled their days, and collegial feedback and reflection on important aspects of their professional role.

 • 12331.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  "Är det kanske strukturen det är fel på?": verksamhetsnära, kommunala omsorgschefer reflekterar över sin chefsroll och arbetssituation2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta paper rapporterar från ett projekt där tio verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterade över sin roll och arbets­­­­­situation. Det empiriska materialet består av chefernas dag­böcker samt transkriptioner från tio gruppsessioner. Vid tiden för projektet genom­gick organisationen en omfattande politiskt beslutad förändrings­­process, som syftade till förbättrad ekonomisk effektivitet och service­kva­litet, tydli­gare resultat­­ansvar samt rätt kompetensförsörj­­ning. En ny vision, Rätt kval­i­tet i varje möte, och ett nytt kv­a­­li­­­­­tetssäkringssystem infördes. I samband här­med genomfördes också en officiell om­­defi­­nition av verk­sam­­hetens avnä­mare från pensionärer/omsorgstagare till kunder. Nya chefs­­­posi­­tioner ersatte tidigare nivåer och nya chefer rekryterades. De nyligen tillsatta che­fer­­na gavs ansvar för ett ökat antal anställda samt för nya pro­fes­sionella grupper såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbets­te­ra­peuter. 

  Chefernas situation präglades av tidsbrist, över­belastning, hög chefs­­­­om­sättning samt bristande stöd uppifrån. Kom­plexiteten och svåröver­skåd­lig­heten i chefernas yrkesvardag antyds av de av dem använda uttrycken strukturen och systemet, som tycks stå för olikartade, överord­nade villkor utanför deras kontroll, något av en tusenhövdad drake som perso­ni­fierar ”allt ont från ovan”. Resultaten indikerar att cheferna hamnat i kläm mellan två samexisterande och svår­­fören­liga värde­system, Välfärdsstaten och New Public Management, vilka åter­finns i beslut fattade på olika samhälls­nivåer. Effekterna av beslu­ten blir synliga på verk­sam­hets­­nivån, där cheferna ham­­nar i para­doxala situa­tioner som gör att de känner sig tvin­gade att agera på ett sätt som strider mot deras övertygelse och profes­sio­nella ideal och som med­för nega­­tiva och orimliga konse­kvenser för alla in­blan­­dade.

   Chefernas upplevda möjligheter att tackla de svårigheter som upp­står kan rela­teras till deras faktiska handlingsutrymme och till deras upplevda hand­lingsfrihet, vilken varierar i betydande grad.

 • 12332.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela
  University of Reading.
  Johansson, Curt R.
  Lund University.
  Head teachers caught in the middle or on top of things?2007In: In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service / [ed] Aili, Carola., Nilsson, Lars-Erik., Svensson, Lennart G., Denicolo, Pamela, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 133-153Chapter in book (Other academic)
 • 12333.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela M.
  School of Health and Social Care, University of Reading.
  Extending the catalytic and transformative potential of grids using a congruent technique: an exemplar study of management development2006In: Personal Construct Theory & Practice, ISSN 1613-5091, Vol. 3, p. 38-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a project where constructivist techniques (repertory grid interview, focus group and diary-ingroup) were combined in participative, action research. The process sustained the development of leadership and praxis through (1) individual reflection grounded in personal experiences and (2) group reflection through the shared and revised construing of pertinent issues. Throughout the project the participating managers addressed matters important to them in their professional role. The short extracts of data presented give an insight in the managers’ complex work situation, the dilemmas that they are facing and how they were stimulated to address the problems arising.

 • 12334.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Tullgren, Charlotte
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Bäckström, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Relation or evaluation?: Swedish preschool teachers' expressions concerning quality work2012In: The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 8 – 10 March 2012: abstract book, Aarhus: Department of Eduation, Aarhus University , 2012, p. 160-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish preschools are welfare institutions required to achieve and demonstrate high quality. The preschool teachers are responsible not only for the quality of the daily activities at the preschool, but also for the evaluation and development of these activities. The latter can be problematic especially in times of diminishing financial resources. This raises question on how quality is defined and evaluated.

  Our analysis of the national steering documents showed two coexisting discourses concerning quality and quality work in the Swedish preschools: I) a relational discourse within which quality was closely related to relations and reflections, and II) a new public management (NPM) discourse within which quality was related to measurability and effectiveness.

  A following study of discursive expressions of quality and quality work among preschool teachers showed that the participants’ statements to a high extent corresponded with the relational discourse found in the national steering documents. The teachers regarded themselves responsible for maintain good relations to the children and their parents, and to their colleagues. The relational discourse was to some extent challenged by the NPM discourse. This discourse was found in statements stressing a correspondence between activities and curriculum, and the local guiding principle: perform, evaluate, and develop. Evaluations were made by mandatory reports to the municipal administration and locally produced inquiry forms to the parents.

  In this paper we present a study which aims to explore discursive expressions about how quality could be achieved in preschool work among preschool teachers. The methodological frame of reference is inspired by critical discourse analysis, which enables the study of discourses and their relations to socio cultural practices, hereby allowing a critical perspective on society. Data was collected during a seminar where preschool teachers reflect upon their work and how they define quality or lack of quality.

 • 12335.
  Österling, Jesper
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Skapa grön infrastruktur för nyckelbiotoper med kantzoner runt värdefulla Vatten.: GIS-analys i Dalarna för bättre biodiversitet i skogsbruket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker förslaget att kombinera utökade kantzoner med nyckelbiotoper med en matrix av hyggesfri skog. Om det här förslaget hade varit framgångsrikt i praktiken hade det medfört många fördelar för biodiversiteten i skogar och vattendrag. Genom analys med GIS-program analyserar studien ifall nyckelbiotoper har en tendens med att ligga nära vatten, och hur mycket skog och nyckelbiotop hade inkluderats i ett antal hypotetiska utökade kantzoner. Studiens resultat visar dock att det inte finns ett kausalt samband med att nyckelbiotoper skulle ligga nära vatten, och mängden skog och nyckelbiotop som skulle ha inkluderats i de hypotetiska kantzonerna är försumbart.

 • 12336.
  Östholm, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Christine
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Fysisk aktivitet på recept och dess följsamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Insufficient physical activity is a public health problem. The Swedish recommendation is to be physically active for a minimum of 30 minutes every day, which is fulfilled by about half the adult population. Recent research has shown that sedentary behavior is an independent risk factor. Physical activity on prescription (FaR®) is an individually adapted and written prescription, a method to encourage physical activity. The National Board of Health and Welfare has observed that counseling combined with a written prescription convey better adherence than just counseling. Purpose: The purpose was to describe important factors improving the adherence to FaR®. Method: A literature overview was conducted with intent to go from a thought process to knowledge. Result: Factors like the prescriber, patient’s prerequisites, communication and regularity has been identified as meaningful to the process of FaR® and it´s adherence. Discussion: The knowledge of these factors creates a possibility to further developments of FaR®. The role of the prescriber is important, to interpret and individually adapt the prescription to make the best prerequisites and provide good adherence. Conclusions: To identify these factors, the prescriber, communication, patient’s prerequisites and regularity, creates opportunities to further generate the quality of FaR ® and it´s adherence.

 • 12337.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Alla elevers inflytande över sitt eget lärande2017Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Innehållet i artikeln lyfter betydelsen av att alla elever ges möjlighet att utöva inflytande i det egna lärandet. Lärarens relationskompetens betonas som en central aspekt i lärmiljön för att skapa undervisning som ger eleverna möjlighet att påverka undervisningens utformning och innehåll. I arbetet med elevers aktiva medverkan i lärandeprocessen beskrivs utvecklande av metakognitiva strategier och kamratlärande som framgångsrika arbetssätt. Genom artiklen får läsaren möjlighet att reflektera över er egen undervisning i syfte att öka elevers inflytande samt hur utvärdering och återkoppling kan användas som stöd i arbetet. Syftet är att läsaren utvecklar en djupare medvetenhet kring hur olika förutsättningar som ges för elever att utveckla kunskap om och förståelse för sin egen lärprocess kan bidra till ett ökat lärande.

 • 12338.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Research environment Special Education (SpecPed). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Att anpassa undervisningen efter eleverna2017Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Innehållet i artikeln lyfter praktiknära forskning som synliggör hur olika skolor har arbetat med att skapa inkluderande undervisning för att möta elevers olikheter. I denna forskning ger lärare exempel på hur de arbetar med stödjande strukturer i lärmiljön. 

  I artikeln belyses även Universal Design for Learning (UDL) som är ett ramverk för inkludering när det gäller planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 

 • 12339.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Att erbjuda elever möjlighet att ta till sig kunskaper på olika sätt2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här texten tar sin utgångspunkt i att information behöver presenteras på ett tillgängligt sätt för elever, eftersom olika elever har olika strategier för att känna igen, tolka och förstå olika typer av information. Det innebär att undervisningen behöver planeras så att varierande och flexibla metoder används för att presentera information. En undervisning som är tillgänglig för den variation av elever som finns i en klass är grunden för att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. Målsättningen med att utveckla en tillgänglig lärmiljö är att alla elever ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och att kunna utöva inflytande över sin utbildning. Med utgångspunkt i att det finns en naturlig variation i elevgruppen som undervisas, kan vi anta att eleverna behöver erbjudas en varierande undervisning som bygger på att eleverna lär på olika sätt och har olika strategier för att t.ex. känna igen mönster. Det innebär att när nytt stoff eller ny information skall introduceras för en grupp, behöver presentationen bygga på elevernas olika sätt att lära och att ta till sig information. 

 • 12340.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Deltagandets kontextuella villkor: fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis should be regarded as a contribution to the development of knowledge about the interaction taking place in the educational setting for pupils with PIMD in Sweden, the training school (Sw. Träningsskola), and the contextual and interactional conditions that characterizes this educational setting. The study is expected to contribute to a deeper understanding of the pedagogical praxis in the training School and the pupils’ possibilities to be agents within the processes of interaction, participation and learning. The thesis aims to contribute to the development of knowledge about the contextual and interactional conditions that training school pedagogic practice is characterized by.

  The study's overall purpose is to analyze the participation and interaction in the context of five training school classes. A particular focus is placed on teaching organization and the interaction patterns appearing in the pedagogical practice and what kind of consequences the interaction has for the pupils’ participation. Participation in this study refers to how the teams and students jointly create interaction in classrooms, the patterns produced by the interaction.

  The study draws on a theoretical framework that is influenced by ethnometodological work and from the dramaturgical framework by Goffman, where the participant’s social actions and methodical ways of making sense in a social setting are in focus. The design of the data collection is inspired by an ethnographic approach and is constructed as a classroom study.

  The empirical material was collected by classroom observations and by video recordings. The data derive from video recordings that were made during spring 2009 and spring 2010 in five training school classes and all together twenty  pupils (age 8-19, eleven boys and nine girls) and 28 members from the teams (nine special teachers,  two music teachers,  one psychical education teacher and 16 assistants) participated in the study.

  The results are showing that the pedagogical practice in training school was defined by six different areas: Circle time, One-to-one tuition, Group joint education, Snack time/ lunch, Breaks and play-time and Transitions.  In the interaction between the pupils and the staff the pupils’ positions was constructed as: The attentive and responsive pupil, The experiencing pupil, The choice making and autonomous pupil, The exploring pupil, The pupil that shows civil inattention, The pupil as a recipient of care and The playing pupil.  A starting point for further research involves studying how students' participation is constructed in more inclusive settings i.e. in interaction with other children who do not have such extensive disabilities. 

 • 12341.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Research environment Special Education (SpecPed). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Elevassistenter: en möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet2017In: Specialpædagogik, ISSN 0107-0649, Vol. 37, no 3/4, p. 106-117Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande text är att diskutera vad elevassistentrollen karaktäriseras av i relation till elevernas möjlighet till att vara delaktiga i såväl undervisning som sociala aktiviteter i skolan.  Yrkesgruppen har dock inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i den skandinaviska utbildningsforskningen. Det finns överhuvudtaget bristfällig information om gruppen i t.ex. officiell statistik och det är svårt att överblicka hur många elevassistenter som arbetar i de Skandinaviska länderna för närvarande.   I de nordiska länderna har, precis som i England, elevassistenter sedan några decennier tillbaka blivit en central aktör inom skolan som arbetar nära eleverna, främst de med olika typer av funktionsvariationer. De anställs i allmänhet som en specialpedagogisk insats och förväntas att arbeta med en elev som är i behov av stöd i undervisningen. I de nordiska länderna är dock informationen om yrkesgruppen knapphändig och det går inte att får fram någon tillförlitlig statistik kring hur många som arbetar som elevassistenter i de olika nordiska länderna, vad de har för utbildning, om de är män eller kvinnor, hur gamla de är, hur många år de varit inom yrket och inte minst hur villkoren för deras pedagogiska arbete ser ut. Den svenska forskningen om yrkesgruppen är ringa och dessvärre finns ytterst lite officiell statistik att tillgå om gruppen. Vid några inledande sökningar med sökordet ”elevassistent*” i libris.se, swepub.se och DIVA resulterar i ett fåtal forskningspublikationer, en handfull handböcker för elevassistenter och ett 50-tal studentuppsatser på kandidat- eller magisternivå.

  Både skandinavisk  och mer internationell forskning pekar på att användningen av elevassistenter är väl etablerad i många länder och ofta en grundläggande förutsättning för inkluderande arbetssätt. I forskningen poängteras dock att det finns brister i kunskapen om hur yrkesgruppen, främst gällande vad deras yrkesutövning karaktäriseras av, vilken typ av utbildning de har och hur deras arbete bidrar till en öka måluppfyllelse hos eleverna sett både till akademiska prestationer och socialisering. I gemensam utgångspunkt för är dock att elevassistenter i allmänhet anställs och används i skolan för att göra det möjlighet för elever med funktionsvariationer att delta i undervisningen. För att summera finns det stöd i både större forskningsöversikter och enstaka studier för att problematisera elevassistentens arbete och yrkesroll i både s.k. mainstream undervisning och i specialundervisning. Sammanfattningsvis verkar elevassistenterna oavsiktligt att ersätta lärarnas roll och bidra till en minskad kontakt och interaktion mellan elever med funktionsvariationer och andra elever. I flera studier framkommer också att elevernas måluppfyllelse kan påverkas negativt utifrån hur elevassistenten väljer att agera i förhållande till eleven. Dessutom kan elevassistentens närvaro bidra till en känsla av utanförskap och stigmatisering hos eleven bidra till osjälvständighet och ett ökat vuxenberoende.

 • 12342.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Research environment Special Education (SpecPed). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  First-teachers as school improvement agents2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish school system has go through a number of extensive reforms since 2011: a new school legislation and new curriculum for the compulsory school. In 2013 a new career reform was launched with the aim to provide new career paths for teachers within the profession,reward skilled teachers and create conditions for school development. This reform has introduced a new category of teachers - ‘first-teachers’ – which are expected to work with school improvement with the aim to improve student achievement. The study is conducted within the tradition of participatory-oriented research using a research circle as a methodological framework. This paper aims to describe and analyze eight special teachers’experiences of working their first year as “first-teachers” in schools with self-contained classrooms for students with intellectual disabilities. The research circle described in this paperis carried out together with the eight members with myself as the participating researcher. The data presented in this paper is a small portion of data from an ongoing project about “firstteachers”work with school improvement processes. The study is conducted within the tradition of participatory-oriented research using a research circle as a methodological framework. The research issue concerns the questions the participating special teachers ask themselves in their everyday work with together with other special teachers, paraprofessionals and students with intellectual disabilities. In the research conducted in a research circle, the aim is that there should be an interaction between researchers and professionals so that both parties change theirview of the research problem. All participants is working in schools with self-containedclassrooms for students with intellectual disabilities. The work of the research circle is led byme over a period of over two semesters and will include a total of ten meetings and is documented with a digital voice recorder and with field notes. The analysis of the data materialis influenced by the work of Lipsky (2010) on street-level bureaucracy.

 • 12343.
  Östlund, Daniel
  Malmö högskola.
  Interactional resources used in dialogues between pupils with profound and multiple learning difficulties and staff in the special school. Paper presented at the Nordic Educational Research Association's (NERA) 38th Congress, March 11-13, Malmö, Sweden2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Much of the research on school settings for pupils with profound and multiple learning difficulties (PMLD) has focused on the pupils special needs as learners and on what special skills teachers need to work effectively with the pupils (Ware, 2005[1]; Nind, 2007[2]). In a Swedish context there has been some research from an interaction point of view on pupils with PMLD focusing the interaction with their parents (Wilder, 2008[3]), some research (Anderson, 2002[4]) with a focus on interaction between pupils and staff has been made in a training school context. In the work with my thesis the overall aim is to explore, describe and analyze the use of interactional resources in everyday life in the special school and to explore how the pedagogical praxis is constructed out of the use of the participants’ interactional resources.  The study also tries to explore what kind of learning- and socialization processes the special school setting offers the participants.

  This paper tries to explore interactional resources used by staff (teachers and assistants) and pupils with PMLD in everyday life situations in special school classrooms with a focus on what resources is used when members of the staff or pupils are trying to initiate and maintain interaction with each other.

  The study draws on a theoretical framework that is influenced by ethnometodological work, where the participant’s social actions and the participant’s methodical ways of making sense in a social setting are in focus.

  The design of the project is inspired by an ethnographic approach and is constructed as a classroom study. The empirical material is collected by participatory observations, by video recordings and by focus group sessions with the members of the staff. The data presented in this paper derive from video recordings that were made during spring 2009 in two training school classes and all together eight pupils (age 8-17 - two boys and six girls) and 10 members from the staff (two special teachers, music teacher, psychical education teacher and six assistants - all women) participated in the study. In this paper a small portion of the total video recordings (about 50 hours) is transcribed and analyzed. Detailed transcripts have been made out of the data from video recordings using conversation analytic notations considering both verbal and non verbal actions in the interaction between pupils and staff members. The analytic approach is inspired by Conversation Analysis (CA) and provides detailed analysis of the use of interactional resources used when the participants in the material initiates and tries to maintain interaction with each other.

  The results in this study are supposed to be of relevance for the understanding of the pedagogical praxis in the special schools and by studying interaction between pupils and staff in the special schools this paper also intend to explore patterns in the interaction and bring new perspectives on teaching and interaction in the special school for pupils with profound and multiple learning difficulties.

  [1] Ware, J. (2005). Profound and multiple learning disabilities in Lewis, A. & Norwich, B. (2005). Special teaching for special children?. Berkshire: Open University press.

  [2] Nind, M & Thomas, G. (2007). Reinstating the value of teachers’ tacit knowledge for the benefit of learners: using ‘Intensive Interaction’. Journal of Research in Special Educational Needs Volume 5  Number 3 2005 pp. 97–100.

  [3] Wilder, J. (2008). Proximal processes of children with profound multiple disabilities. Stockholm: Stockholm University, Department of psychology

  [4] Anderson, L. (2002). Interpersonell kommunikation: en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Diss. Lund : Univ., 2002

 • 12344.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Interactional resources used in resistance- and disciplinary work between pupils with PMID and teams in the everyday life in training school2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis should be regarded as a contribution to the development of knowledge about the social actions taking place in the educational setting for pupils with PMID in Sweden (the training school) and the contextual and interactional conditions that characterizes this educational setting. The study's overall purpose is to analyze the participation and interaction within the framework of the training school's contextual conditions.  Participation in this study refers to how the teams and students jointly create interaction in classrooms, the patterns produced by the interaction and how participants interact with each other and tries to achieve coordinated and joint actions and joint intersubjectivity. A special focus is placed on patterns of interaction and organization of interaction in the classroom.

  This paper tries to explore interactional resources used by teams (teachers and assistants) and pupils with PMID in everyday life situations in classrooms with a focus of their use of interactional resources in resistance- and disciplinary work.  

  The study draws on a theoretical framework that is influenced by ethnometodological work and from the dramaturgical framework by Goffman, where the participant’s social actions and methodical ways of making sense in a social setting are in focus. The design of the data collection t is inspired by an ethnographic approach and is constructed as a classroom study. The empirical material was collected by classroom observations and by video recordings. The data presented in this paper derive from video recordings that were made during spring 2009 and spring 2010 in five training school classes and all together eight pupils (age 6-19, eleven boys and nine girls) and 27 members from the teams (nine special teachers,  two music teachers,  one psychical education teacher and 16 assistants) participated in the study.

  In this paper a small selection of the total video recordings (about 40 hours) is transcribed and analyzed. The analytic approach is inspired by Goffmans dramaturgical framework and by an ethnometodological perspective and provides detailed analysis of the use of interactional resources used by pupils doing resistance and the team's work with disciplining the pupils in everyday life situations. The results in this study are supposed to be of relevance for the understanding of the pedagogical praxis in the training schools and by studying interaction between pupils and teams within this context this paper also intend to explore patterns in the interaction and bring new perspectives on the on pupils and teams doing resistance- and disciplining the pupils. The study is expected to contribute to a deeper understanding of the pedagogical praxis in the training School and the pupils’ possibilities to be agents within the processes of interaction, participation and learning.

 • 12345.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Low-incidence learners in Sweden: supporting systems and social interactions in education2015In: Including Learners with Low-Incidence Disabilities / [ed] Chris Forlin, Elizabeth A. West, Emerald Group Publishing Limited, 2015, p. 221-240Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on the participation and social interaction of pupils with low-incidence disabilities in the Swedish educational system with the goal of relating policies and practices in education for learners with low-incidence disabilities. Sweden has a welfare system that ensures that all low-incidence learners and their families receive support in education and in their everyday life. The research section concentrates on studies that focus on participation and social interaction in an educational context (training school), which is an adapted education program for low-incidence learners characterized by its high staff ratio and individualized forms of teaching. Despite legislation, policies, and intentions that Swedish schools shall include all pupils, it is still a challenge for the Swedish school system to provide education for low-incidence learners in inclusive environments. Research shows that low-incidence learners primarily have vertical relations with teachers and assistants in school, and that there is a lack of horizontal relationships with peers. The greatest challenge is to create learning environments that contribute to building relationships between low-incidence learners and learners without disabilities.

 • 12346.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Lärande genom tillgängliga och multimodala arbetsformer2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den här texten är skolans utveckling till att använda varierande arbetsformer som utvidgar elevernas möjligheter att ta till sig undervisningens innehåll och elevernas möjligheter att visa vad de lärt sig i fokus. En utökad repertoar av arbetsformer i undervisningen ökar elevernas engagemang och möter den variation av olikheter som alltid finns i en grupp eller en klass. Utgångspunkten är det som inom Universal Design for Learning, UDL, benämns som ”multiple means of action and expression”. Om det i en grupp eller klass finns en elev som har en synnedsättning, en elev med Downs syndrom, en tredje som möter utmaningar i relation till de exekutiva funktionerna kommer det att finnas en variation i hur de navigerar i lärmiljön. Det kan även förväntas att de bearbetar information och uttrycker sig på olika sätt. Genom att ge eleverna valmöjligheter i förhållande till hur de vill ta del av och bearbeta stoff i undervisningen och även ger möjligheter att för eleverna att välja hur de vill visa vad de lärt sig, ökar elevinflytandet och det bidrar till att eleverna blir mer engagerade i sitt lärande (Meyer, Rose & Gordon, 2014).

 • 12347.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Lärande och socialisation i träningsskolan: ett försök till en interaktionistisk analys2008Conference paper (Refereed)
 • 12348.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Lärarprofessionalisering: några perspektiv på särskollärares arbete, undervisning och utbildning2007Report (Other academic)
 • 12349.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Om inkludering är något mer än fysisk placering: vad kan det då vara?2019In: Samverkan för inkludering: som möjlighet och utmaning, Örebro, 2019, Vol. 1Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Daniel Östlund är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad och ingår i forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik med ledningsansvar för forskningsgruppen Specialpedagogik. Hans forskning omfattar områden som bedömning inom grundsär- och gymnasiesärskola, speciallärares/specialpedagogers relationella kompetens och hur särskilt stöd till elever utreds och genomförs. Daniel har under de senaste åren varit med och tagit fram innehåll till moduler inom Specialpedagogik för lärande till Skolverket. Han har tidigare arbetat som elevassistent, fritidspedagog och specialpedagog.

  Daniel Östlunds presentation bygger på ett pågående forskningsprojekt The significande of SEN assessment, diagnoses and Psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany som  tar upp frågor om utredning av och beslutsfattande om specialpedagogiska behov inom elevhälsoteam. Projektet genomförs med Dr Thomas Barow, Göteborgs universitet. I projektet har medlemmar från elevhälsoteam med en utredande funktion (specialpedagog, speciallärare, logoped, psykolog) och med en beslutsfattande funktion (rektorer) i Sverige och i Tyskland intervjuats. Dessutom har ett 60-tal utredningar samlats in och analyserats. I presentationen kommer  främst underlagen från Sverige att presenteras.

 • 12350.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Om speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är svaret - vad är då frågan?2012In: Bildning för alla!: en pedagogisk utmaning / [ed] Thomas Barow & Daniel Östlund, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 2012, p. 145-158Chapter in book (Other academic)
244245246247248 12301 - 12350 of 12390
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf