hkr.sePublications
Change search
Refine search result
240241242243244 12101 - 12150 of 12200
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 12101.
  Åstrand, Anna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vet de ens om att jag är här?: Att vänta på akutmottagningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The Emergency department is units were urgently ill and wounded patients can receive treatment and care. The most urgent patients are those who will be treated first, leaving the non-urgent patients to wait. This system of priority can causes a prolonged waiting time. Purpose: to describe the patients’ experience of waiting in the Emergency department. Method: Literature review. Results: The analysis revealed five categories; to feel abounded, acceptance, dissatisfied, anxiety and uncertainty. A lot of studies showed that information concerning estimated waiting time could calm the patients. Absent information and contact with the staff could give anxiety. A pro-longed waiting time had a negative effect on the total experience. The environment and organization on the Emergency department, affected the patient to feel distrust and stress. However, there were patients who described that they were satisfied with the care they received. Discussion: The patients have needs of getting information, get noticed and get in contact with the staff. The nurse has to possess knowledge in the experiences of patients. Conclusion: The five categories can, alone or connected affect the patients’ experience. The staff at the Emergency department must try to understand the patients need for information and contact, and there through try to improve the patients’ experience.

 • 12102.
  Åstrand, Jan
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  En studie av specialpedagogik i Litauen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt som specialpedagogik tillämpas på en gymnasieskola i Litauen. Hur agerar pedagogerna i klassrumssituationen när det även förekommer en elev med en fysisk funktionsnedsättning och som följer samma kurs som övriga elever. Hur initieras specialpedagogiska insatser eller åtgärder och har elev och föräldrar kunnat ta aktiv del i hur åtgärderna skall utformas? Vad är specialpedagogernas roll i elevarbetet och i lärarkåren när det gäller elever med en fysisk funktionsnedsättning. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har jag samlat in kvalitativa data som sedan har bearbetats med en hermeneutisk ansats. Jag har genomfört fem intervjuer med elever, lärare och specialpedagoger. I form av direkta observationer har jag genomfört sju klassrumsstudier och analyserat dessa med hjälp av aktuell forsningslitteratur med en hermeneutisk ansats. Observationerna har varit fokuserade på pedagogernas struktur i inlärningssituationen, men det sociala spelet och samarbetet mellan eleverna och mellan en fysiskt funktionshindrad elev och övriga i klassen har också observerats. Sammanfattningsvis pekar resultatet från studien på att specialpedagogiska utredningar görs och tillämpas i undervisningen av fysiskt funktionshindrad elev. Studien visar även på att specialpedagogiska insatser för en elev kan få negativ effekt i ett socialt perspektiv. I skolorganisationen är implementerat ett team bestående av specialpedagog och pedagoger, vars uppgift är att förbereda mottagandet av fysiskt funktionshindrade elever, samt att vara ett pedagogiskt stöd för lärare som i sin undervisningsgrupp har en eller flera fysiskt funktionshindrade elever. Begreppen inkludering och integrering har i mångt och mycket varit i fokus i studien.

 • 12103.
  Åvik Persson, Helene
  et al.
  Lund University.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University.
  Fürst, Carl-Johan
  Lund University and Region Skåne.
  Ahlström, Gerd
  Lund University.
  Behm, Lina
  Lund University.
  Early and late signs that precede dying among older persons in nursing homes: the multidisciplinary team's perspective2018In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 18, no 1, article id 134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Nursing home residents in Sweden are old, frail and usually have multiple morbidities which often make dying a prolonged suffering. It has been found that older persons at nursing homes receive far less palliative care than younger persons, partly because it is difficult to identify when the final stage of life begins. The identification may help the staff to enable the older person and their families to participate in planning the care in accordance with their own preferences and values. With this in mind the aim was to explore the experiences of early and late signs preceding dying in older persons in nursing homes from the multidisciplinary team's perspective.

  METHODS: The focus group method was used to interview 20 health-care professionals on the basis of semi-structured questions. Four focus groups were conducted at four nursing homes in two counties in southern Sweden. The groups included different professionals such as assistant nurses, registered nurses, occupational therapists, physiotherapists, social workers and unit managers. The analysis was conducted according to the focus group method developed by Kruger and Casey.

  RESULTS: The analysis revealed one major theme, from unawareness to obviousness, which illustrates that the participants experienced dying as a happening, not a process, and found it difficult to identify early signs. Even though it was a new way of thinking, several suggestions of early signs were presented. The main category "Going into a bubble" illustrates early signs, which meant that the older person showed signs of wanting to withdraw from the outside world. The main category "The body begins to shut down" illustrates late signs, which meant that the older person showed signs that indicate that the body starts to prepare for death.

  CONCLUSIONS: This study conveys new knowledge concerning the multidisciplinary team's collective experience of early and late signs that precede dying. This knowledge can increase the understanding of when a palliative care approach needs to be in place at nursing homes. The use of a palliative care approach in care planning requires consensus in the perception of the dying process of frail older persons.

 • 12104.
  Óðinsdóttir, Guðný Björk
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Droplet digital PCR analys av somatisk mosaicism hos familjer med Hemofili A2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12105.
  Öberg Tuleus, Marianne
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Till frågan om vem – en relationell pedagogisk rekonstruktion av tillgänglighet inom högre utbildning2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågan om tillgänglighet uppmärksammas idag såväl internationellt som nationellt och lokalt i sociala och samhälleliga sammanhang där mänskliga rättigheter, likabehandling, delaktighet och inkludering diskuteras. Tillgänglighet preciseras då vanligen som fysisk, informativ, kommunikativ, kognitiv eller psykosocial tillgänglighet. Vikten av tillgänglig utbildning och ett tillgängligt arbetsliv betonas återkommande i frågor om likabehandling och diskriminering. När frågan om tillgänglighet ställs inom högre utbildning i Sverige förefaller funktionshinder och funktionsnedsättning vara en dominerande utgångspunkt (se t ex sus.su.se). I Tillgänglighetsplanen för Högskolan Kristianstad definieras tillgänglighet som "Individens möjligheter till full delaktighet oavsett funktionsnedsättning, d.v.s. att ingen utestängs på grund av utformningen av eller innehållet i lärosätets lokaler, verksamhet och information" (Dnr 2014-114-96, min kursivering).

  Studien syftar till att belysa och problematisera frågan om tillgänglighet inom högre utbildning, med utgångspunkt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utgångspunkten tas i frågan om vem som uppmärksammas när tillgängligheten brister. Härmed utmanas ett (outtalat) antagande om att vissa människor, till exempel studenter med funktionsnedsättning, alltid riskerar att möta en bristande tillgänglighet, medan andra människor aldrig gör det. Med andra ord, vems tillgänglighet framträder då våra antaganden om människans vara-i-världen utgör den lins utifrån vilken människors behov eller brister tar form?

  En övergripande ambition för denna teoretiska rekonstruktion är att visa på betydelsen av relationell pedagogik för frågan om tillgänglighet (för alla). Inledningsvis beskrivs en svensk utbildningskontext där en dominerande diskurs om tillgänglighet tar form. Därefter förankras de relationella begreppen sam-varo och sam-verkan inom utbildningssammanhanget verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Begreppen används som verktyg för att synliggöra vem som framträder i den verksamhetslagda utbildningens "pedagogiska brännpunkt" (Aspelin & Persson 2011, s. 79-93). Avslutningsvis diskuteras möjliga implikationer av den relationella pedagogikens bidrag till frågan om tillgänglighet inom högre utbildning.

 • 12106.
  Öberg Tuleus, Marianne
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Tillgänglighet och VFU – en projektpresentation2015Conference paper (Other academic)
 • 12107.
  Öberg Tuleus, Marianne
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Tillgänglighet och VFU – projekt ToVFU2015Conference paper (Other academic)
 • 12108.
  Öberg Tuleus, Marianne
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Plantin Ewe, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Tillgänglig undervisning för alla – en strategi för kvalitetsutveckling?2015Conference paper (Other academic)
 • 12109.
  Öfverman, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Utvecklas och förstärks ett Typ A-beteende i yrkeslivet eller utvecklas det i ett tidigare skede före påbörjad yrkesutbildning ?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka om Typ A-beteende utvecklades och förstärktes i yrkeslivet eller om det utvecklades i ett tidigare skede före personen hade påbörjat sin utbildning och bara hade vaga föreställningar om vad som skulle krävas i yrkesrollen. Typ A-beteende förkortat TAB karakteriseras av ett antal olika personlighetsdrag ett av de mer framträdande är att personen är extremt tävlingsinriktad och högpresterande. Urvalsramen omfattade tre yrkeskategorier i Västra Götalands län. Deltagarna från de tre yrkeskategorierna var 21 polismän 14 lärare och 16 ingenjörer. Deltagarna fick genomföra ett av författaren egenkomponerat test för denna undersökning. Detta test efterfrågade vilka egenskaper undersökningsdeltagarna trodde skulle krävas i yrket före de påbörjade utbildningen respektive vilka egenskaper de ansåg krävas i yrket idag. Det framkom att det var kravbegreppen i nuläget som hade starkast koppling till TAB och att det inom grupperna endast var Polisernas rapporterade uttryck av kravbegreppen som hade en signifikant koppling till TAB. Inom gruppen betydde egenskaper/förmågor nu mer än egenskaper/förmågor före utbildning och sociala uttryck nu mer än sociala uttryck före utbildning vilket tyder på att denna grupp påverkats av sitt arbete. Ingenjörerna var den enda gruppen som uppvisade ett TAB . Det framkom även att sociala uttryck bland ingenjörerna ansågs betydligt mindre betydelsefulla jämfört med de andra två grupperna.

 • 12110.
  Öhlander, Claes
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  West, Saga
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vilken erfarenhet har patienter med schizofreni av mötet med omvårdnadspersonal inom psykiatrisk vård?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en av allvarlig och ofta livslång psykisk sjukdom som påverkar många delar av den drabbades liv. Mötet mellan omvårdnadspersonalen och patienten inom den psykiatriska vården är avgörande eftersom det lägger grunden för möjligheten till en god hälsa. Omvårdnadspersonalens uppgift är att involvera patienten i dennes omvårdnad och att se patienten som en hel människa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka erfarenheter patienter med schizofreni har av mötet med omvårdnadspersonalen inom den psykiatriska vården. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes baserad på tio vetenskapliga artiklar, vilka kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Resultatet visade att det fanns tre genomgående erfarenheter av mötet; Behov av en dialog; Behov av att bli involverad och Behov av att bli sedd som en person. För att få en djupare förståelse för patienternas erfarenheter av mötet krävs ytterligare forskning som utgår ifrån patientperspektivet. Sådan kunskap och förståelse kan påverka patientens vård och behandling i positiv riktning. 

 • 12111.
  Öhman, Helene
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Esbjörnsson, Ann-Kristin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att ge stöd gällande amning vid första hembesöket2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att amma är förenat med betydande hälsovinster för både barn och mor ändå ses amningsfrekvensen sjunka i världen. För att lyckas med amning behöver familjen mycket stöd i ett tidigt skede efter hemkomsten från BB. Vid bristande stöd ses amningen avslutas tidigare än planerat. Tidigare studier har visat att många mödrar upplever bristande stöd relaterat till skiftande kunskaper hos BHV-sjuksköterskorna. Syfte: Syftet var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av att ge stöd till nyblivna mödrar gällande amning vid första hembesöket från barnhälsovården. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med 16 semistrukturerade intervjuer. Både distriktsjuksköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar i barnhälsovården deltog. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys analyserades intervjuerna. Resultat: I resultatet framträdde ett övergripande tema: Att ett holistiskt förhållningssätt i mötet med mödrarna ger möjlighet att utforma ett individuellt stöd. Kategorierna som framträdde var skapa relationer, underlätta vid svårigheter samt förmedla trygghet utifrån kompetens. Slutsats: Resultatet i denna studie visar att för att BHV-sjuksköterskorna ska kunna känna sig trygga i sitt amningsstöd framkom tre viktiga aspekter: det första hembesöket, samarbetet mellan de olika instanserna som familjerna möter i samband med att bli föräldrar och tid för BHV-sjuksköterskor att utbyta erfarenheter med varandra. Studien visar också att attityder gällande amning i samhället påverkar BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att ge stöd vid amning.

 • 12112.
  Öhman, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Språk och kommunikationsarbete i särskolan med fokus på barn med Downs syndrom: fem lärares upplevelser och tankar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språk och kommunikation genomsyrar skolans alla ämnen och barn med funktionsnedsättningen Downs syndrom associseras med särskilda svårigheter inom språk och kommunikation vilket utifrån ett skolperspektiv medför att det finns ett stort behov av att utöka vår kunskap inom skolans verksamheter kring vilka faktorer som påverkar denna grupp av barn i positiv riktning i språk och kommunikationsarbetet. Undersökningens syfte har varit att belysa hur speciallärare med specialisering utvecklingsstörning och specialpedagoger upplever språk och kommunikationsarbetet kring barn med Downs syndrom. Studien har tagit utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden för undersökningen har varit semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer att pedagogerna upplever att det i språk och kommunikationsarbetet är grundläggande att utgå från elevens individuella behov och förmågor. Det är även viktigt att utgå från elevens intressen och att arbeta i för eleven meningsfulla situationer. Personalen kring eleven har stor betydelse. Pedagogerna upplever att meningfullt och verklighetsanknutet arbete är framgångsrikt. Praktiskt arbete, ordbilder och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är några framgångsrika arbetssätt som pedagogerna lyfter fram. i resultatet kan fyra gemensamma teman ses hos pedagogerna i deras upplevelse av språk och kommunikationsarbetet: individualisering, delaktighet, meningsfullhet och rätt personal.

 • 12113.
  Öhman, Sofie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  De utsatta skolbarnen: Sambandet mellan mobbning och psykosomatiska symtom - en registerstudie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Bullying is a serious problem in Swedish schools. Headache, stomachache, back pain and tiredness are frequent psychosomatic symptoms. An important task for the school nurse may be the prevention of bullying. Aim: was to study potential links between the experience of being the victim of bullying and the occurrence of psychosomatic symptoms among school children in grades 5 and 7. Method: The study was a cross sectional study based on register data was obtained from the Folkhälsoinstitutet. This study included a total of 7596 schoolchildren between the ages of 11 and 13 years. Material was analysed with bivariate and multivariate regression models. Results: Schoolchildren who felt bullied were found to have more psychosomatic symptoms than schoolchildren who were not bullied. (OR= 2.73). The girls had more psychosomatic symptoms than boys. (OR= 1.76). Schoolchildren in grades 7 had more psychosomatic symptoms than children in grade 5. (OR=2.73). Schoolchildren that were stressed by school work showed more psychosomatic symptoms. (OR= 3.38). The girls were less often bullied than boys. (OR=0.86). School children who are not happy in school were more often exposed to bullying than students who enjoyed school. (OR=1.52). Conclusion: Bullying and stress of schoolwork is a danger to school children’s health. School children who are bullied feel even worse in school.

 • 12114.
  Öien, Gustaf
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Är generell självtillit relaterad till fysisk aktivitet på fritiden, prestation och koncentration i gymnasieskolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning hade som syfte att se om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Vidare undersöktes om prestation och koncentration under lektioner i skolarbetet kunde förklara detta samband. Studien utfördes på en gymnasieskola och bygger på 84 elevers enkätsvar. Eleverna skattade sin egen fysiska aktivitet, självtillit, prestation i skolämnena och koncentration under lektionerna. Studien visade på ett positivt samband mellan hård fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Vidare fanns ett samband mellan självtillit och prestation. Prestation och koncentration var inte någon av de mekanismer som kunde förklara sambandet mellan fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Ingen av variablerna visade någon skillnad mellan könen.

 • 12115.
  Önnerfjord, Veronica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "En bra barnbok läser man på tio minuter": om litteraturarbete i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att övergripande belysa litteraturarbetet i förskolan. Undersökningen placerar sig inom det forskningsfält som intresserar sig för barns literacy som social praktik och kulturellt meningsskapande och utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och språkutveckling. Studien har en kvalitativ forskningsansats, där intervjuer med förskolepedagoger och observationer av förskolors textmiljöer har använts för att samla in det empiriska materialet. Det är i första hand pedagogernas verbaliserande tankar och föreställningar om användandet av barnlitteratur i förskoleverksamheten som studien visar samt hur textmiljöerna är utformade. Analysen av intervjuerna kompletteras av observationer av förskolornas textmiljöer. Studiens resultat visar att pedagogerna uppfattar litteratur som en viktig del av förskolans verksamhet, dels som ett kulturarv att förvalta men också som ett pedagogiskt redskap. Det framkommer att förskolornas textmiljöer ser olika ut och att flera pedagoger tycker att det är svårt att utveckla inspirerande miljöer som lockar till läsning, berättande och samtal. Studien visar även att förskolornas bokbestånd är ålderdomligt och av varierande kvalitet samt att högläsning förekommer på alla förskolor men olika mycket och i olika situationer. 

 • 12116.
  Örlebäck, Jennica
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Erixon, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Specialpedagogernas arbetsuppgifter: en enkätstudie med specialpedagoger på stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The special educators role has been changeable over time and in this study we want to see which similarities and differences we can see between the stages F-6, 7-9 and upper secondary school. We also want to get a picture of which assignment's that the special educator does regularly and if the special educator has assignments that is not specified in the education ordinance. To reach our result we have done a quantitative study with online- questionnaire with a random selection with a theoretical support in systems theory. In the study it reveals that the special educators irrespective of which stage they are working in have similar assignments, all of the special educators express that they are a part of the student health and the work they do together. Some special educators also expressed that they want to be more involved in the development of the school. In the result it also shows that many of the special educators has assignments that is not included in the education ordinance as break guard and substitute and we can not only see it in one stage, we can see this emerge in all stages.

 • 12117.
  Örn, Nina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Beijer, Emma
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Barns psykiska hälsotillstånd - efter flykt från krig och våld2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagsläget beräknas 20 miljoner människor vara på flykt världen över. År 2006 fick Sverige in 6320 ansökningar om uppehållstillstånd gällande barn. Flyktingbarn kan ha varit med om traumatiska händelser i hemlandet, såsom krig och våld vilket kan förändra deras psykiska hälsotillstånd. Syfte: Att belysa barns psykiska hälsotillstånd efter flykt från krig och våld. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat: Flyktingbarn mår psykiskt dåligt när de emigrerat, problem som visar sig är posttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest, rädsla, sömnproblematik och psykosociala problem. Diskussion: Ju fler traumatiska upplevelser barnen varit med om desto sämre mår de psykiskt. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om flyktingbarnens bakgrund och deras psykiska hälsotillstånd för att kunna ge ett adekvat bemötande och god omvårdnad. En omvårdnadsteori sjuksköterskan kan arbeta utifrån är Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsmodell som syftar till att försöka förstå en kultur inifrån och förstå kulturens egna sätt att uppfatta sjukdom.

 • 12118.
  Örndal, Margareta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Knutsson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bengtsson, Annika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Elever i sociala och emotionella svårigheter 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie har som syfte att undersöka vad specialpedagoger anser är viktigt att tänka på i arbetet med de elever i förskola/skola som befinner sig i sociala och emotionella svårigheter. Vi avser även att undersöka vilken roll specialpedagoger anser sig ha gentemot övriga pedagoger i detta arbete. Studien ger en översikt av tidigare forskning om bemötandets betydelse samt vikten av socialt samspel. Hur eleverna blir bemötta i förskola/skola kan vara avgörande för deras fortsatta utveckling. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med specialpedagoger sökte vi och fick svar på syftet samt våra frågeställningar: Vad anser specialpedagoger är viktigt att tänka på i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter? Vilken roll anser specialpedagoger sig ha i arbetet med dessa elever och hur anser de sig kunna stödja övriga pedagoger i detta arbete? Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att alla intervjuade specialpedagoger anser att samarbetet med föräldrarna till är av stor vikt för att skapa gynnsamma förutsättningar för eleverna. I det konkreta arbetet med eleverna lyfte specialpedagogerna upp begrepp som tydlighet, struktur och relationer.

 • 12119.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Pia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University.
  Cross-cultural adaptation and validation of the Oral Impacts on Daily Performances OIDP) in Swedish2008In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 32, no 4, p. 187-195Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim was to assess the validity and reliability of a Swedish version of the Oral impacts on Daily Performance (OIDP) index measuring oral health-related quality of life. MATERIAL AND METHODS: After translation and cultural adaptation, a 3-site sample of 204 adults (20-86 years) was interviewed using the OIDP. Moreover, the study included a self-administered questionnaire and a clinical examination. RESULTS: A total of 39.7% reported at least one oral impact on daily life. The most common performances affected were eating and cleaning teeth (both 20.6%). Oral effects on psychological performances caused the highest impacts. No gender or age differences were demonstrated with respect to having at least one impact. However, among those affected, women, old and young subjects scored higher than men and other ages, respectively, on the OIDP. The face and content validity were deemed good in pilot interviews with laypersons and dental professionals. The construct validity was confirmed, as the OIDP score was consistently associated with self-perceived oral health OR 2.13 (95% CI 1.10-4.10) and other self-rated variables, e.g. satisfaction with oral health OR 2.43 (CI 1.34-4.41), also when accounting for age, gender and socioeconomic differences. Associations were estimated using logistic regression. Lacking 10 or more teeth was associated with a higher OIDP score, which supports the criterion validity of the instrument. In a test-retest analysis Cohen's kappa was 0.77. CONCLUSIONS: The Swedish version of the OIDP appears to be a valid and reliable measure for assessing oral impacts on daily performances.

 • 12120.
  Östberg, Anna-Lena
  et al.
  Karlstad University.
  Andersson, Pia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University.
  Oral impacts on daily performances: associations with self-reported general health and medication2009In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 67, no 6, p. 370-376Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. The aim of the present study was to examine the impact of general diseases and medication on oral health-related quality of life (OHRQoL) in a Swedish adult population using the Swedish version of Oral Impacts on Daily Performances (OIDP). Material and methods. A three-site sample of 200 adults (20-86 years; participation rate 70%) was interviewed using the OIDP, and a medical anamnesis was performed in 2006-7. A self-reported questionnaire provided complementary socio-economic data. Results. The burden of medical diagnoses and medications was greatest among the older participants in the study. The mean number of medicines in regular users was: ≥60 years, 3.6 (SD 2.6); 40-59 years, 1.9 (SD 1.5); and 20-40 years, 1.9 (SD 1.8) (p =0.013). There were no gender differences in general health or medication variables. Self-reported health, medical diagnoses and medication were significantly and consistently associated with the OIDP score: subjects with ≥1 diagnosis, OR 2.22 (95% CI 1.19-4.14) and subjects with ≥1 medicines, OR 1.85 (95% CI 1.01-3.40) versus those without diagnoses or medication. However, there was a clear gradient: OIDP scores increased with increasing numbers of diagnoses and medicines. Conclusion. The Swedish version of the OIDP was found useful for measuring impacts of general health and medication on OHRQoL. Dental care should pay special attention to patients with medical conditions or who are on medication, because these patients are more likely to experience oral impacts on daily performances.

 • 12121.
  Östberg, Håkan
  Kristianstad University.
  Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 20122013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinventoryof the 1983 survey was carried out to study whether there has been any change in the fenragwort population in Kristianstad Vattenrike since the last inventory. The results show that therehas been no overall change in the number of fen ragwort in Kristianstad Vattenrike, on certainpremises they have increased in number while in others they have fallen. However, the inventoryshows that almost half of the locations with fen ragwort have disappeared during the same period.The main reason for this is that fen ragwort did not manage to competitive with other vegetation,taking in consideration this has been smaller premises with young plants. In addition to competitionother factors such as prolonged high water, grazing and caterpillars from Tyria jacobaeaecontributed to the decrease. Despite this the future looks stable for fen ragwort in KristianstadVattenrike where several very strong premises exist in the region.

 • 12122.
  Östberg, Mattias
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Österberg, Jakob
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  CSR commitment in SMEs: a study on owners' perception of stakeholders2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility (CSR) is an important subject in business administration, and has been for many years. Over the past few years it has been become an increasingly debated topic. The CSR subject mainly focuses on multinational enterprises (MNEs), resulting in a research gap concerning CSR in small and medium size enterprises (SMEs). SMEs outline the majority of all companies on the European market; therefore, it is empirically interesting to further investigate how SMEs perceive CSR commitment.

  The purpose of this dissertation is to explain how CSR commitment of internal and external stakeholders influences CSR commitment in SMEs.

  The research was conducted with a quantitative survey. The data collected with the survey was tested and analyzed with both an explanatory and exploratory research strategy. Explanatory research was performed in order to test the derived hypotheses and explain the research question. Exploratory research was then performed in order to provide a further understanding of how SMEs view stakeholders and their CSR commitment.

  These two research strategies revealed that internal and external stakeholders influence CSR commitment in SMEs. However, SMEs perceive some stakeholders similarly because of their relationship with the company. There are three main concepts of CSR commitment: environmental, social and financial responsibility. Results showed that financial CSR is considered distinctly different from the two other measured CSR concepts. The theoretical contributions may be of importance to owners of SMEs and MNEs in order to gain a deeper understanding of CSR as a subject. Also, findings can help scholars interested in further researching CSR commitment in SMEs. The methodological contributions of this dissertation are of relevance for future research on the subject, since the developed instrument for measuring CSR commitment was successful. Without an established measure for this area, this instrument enables further development and thereby more valid research regarding CSR commitment and SMEs.

 • 12123.
  Östbring, Vivian
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Stephan Molin, Emma
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Styrd norm eller lärandeverktyg?: Några lärares förhållningssätt till mångfald i klassrummet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle präglas av en mångfald som självklart avspeglar sig i skolan. Syftet med vår undersökning är att skaffa oss kunskap om lärares förhållningssätt gentemot denna mångfald. Vi är även intresserade av att se vilka eventuella möjligheter och begränsningar lärare ser i undervisningen ur ett mångfaldsperspektiv. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ forskning där intervjuer med några lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare år samt gymnasiet har gjorts. Vid sammanställningen av dessa intervjuer som genomförts med lärare från de senare skolåren uppkom en stor variation av uppfattningar kring vad mångfald är och vad det får för betydelse för läraryrket. Dock kan vi ändå dra slutsatsen att det existerar en medvetenhet om att man bör ta till vara på denna mångfald.

 • 12124.
  Östenberg, Pernilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En animefilms möjligheter: film som gemensamt textarbete i en årskurs tre2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här magisteruppsatsen skrivs inom huvudområdet svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Undersökningen behandlar gemensam textläsning och textarbete i en årskurs tre utifrån filmen Min granne Totoro. Filmen är en animefilm som kan placeras inom populärkulturgenren. Lärarens val av text var tänkt att bidra till att vidga såväl elevernas textvärldar som skolans repertoar av texter. Uppsatsens syfte är att undersöka reflektioner, tolkningar och kunskaper kring textens innehåll som kommer till uttryck i elevernas skrivna och talade texter, och på vilka olika sätt arbetet med filmen skapar utrymme för medskapande och delaktighet, och även på vilka sätt och när eleverna utvecklar sitt språk och uttrycker förståelse av den egna identiteten och sin omvärld under textarbetet. Dessutom har studien som syfte att undersöka hur eleverna förhåller sig till en läsgemenskap med film som pedagogiskt redskap.

  Undersökningen har en kvalitativ metodansats och genomförs som lärarforskning i den lågstadieklass där författaren själv undervisar.

  Filmen tas emot positivt av eleverna och i analysen av deras skrivna och talade texter blir det tydligt att de är intresserade, engagerade och aktivt tar del av varandras tankar och förståelse. Analysen av det empiriska materialet visar även att en rad olika reflektioner, tolkningar och kunskaper kommer till uttryck i elevernas skrivna och talade texter, samt bilder. En slutsats som dras är att i elevernas tolkning och förståelse av texten, är samtal, text och bild tillsammans viktiga för att öka deras förmåga att skapa sig nya föreställningsvärldar. Då kan texten tala till och med dem i ett meningsskapande samspel.

 • 12125.
  Österblad, Evelina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Matrådens påverkan på skolmaten: en studie om matrådens funktion i Halmstad kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Halmstad kommun finns det riktlinjer som säger att det bör finnas någon form av matrådpå samtliga skolor i kommunen. Matrådet fungerar som en plattform där elever ochrepresentanter från olika personalgrupper möts och diskuterar ämnen som berör elevernasmat- och måltidssituation. Syftet med den här studien är därmed att ta reda på hur matråden på tre olika skolor iHalmstad kommun arbetar idag och om arbetet är uppskattat av avnämarna. Riktlinjerna, innefattar politiska beslut, som ska följas men kommunen vet i dagens läge inte hurmatrådens arbete fungerar och därför behövs en utredning kring detta. För att ta reda på hur matrådets arbete fungerar har ett antal nyckelpersoner medanknytning till skolorna intervjuats, sammanlagt 14 personer har deltagit i undersökningen. Intervjuerna kompletterades av två olika enkätundersökningar där både elever ochföräldrars åsikter kring skolans matråd samlats in. Måltidsarbetet visade sig skilja markant mellan skolorna då det inte fanns matråd på allaskolor och personal och lärare hade olika inställning till måltidsarbetet. På den skola därmatrådet fungerade bra kände sig eleverna delaktiga i måltidsarbetet på skolan och personaloch elever var engagerade i måltidsarbetet. Var det tvärt om, att måltidsarbetet intefungerade, kände varken föräldrar eller elever sig delaktiga i arbetet. De politiska riktlinjerna,som anger att matråden bör finnas, var inte kända av alla respondenter och därmed skermåltidsarbetet inte enligt riktlinjerna. Kan inte eleverna påverka måltiden i skolan genom matrådet sker det för eleverna ingensynbar förändring och matrådets arbete fungerar inte som det ska. Det är viktigt att elevernafår möjlighet till att vara med och påverka maten och de får därmed känna sig delaktiga iskolans arbete. Är både personal och elever engagerade i måltidsarbetet finns en tydligmöjlighet att påverka. Finns viljan är ingenting omöjligt, och detta visar en av skolorna tydligti den här studien.  

 • 12126.
  Österdahl, Liselott
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Stubbendorff, Frida
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Team: hur och varför?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det blivit allt populärare att organisera olika typer av verk­samheter i team. Vår avsikt med detta examensarbete var att skapa en förståelse för vad ett team är, när team är det bästa arbetssättet, hur man förankrar ett team samt vilka faktorer organisationer bör ta i beaktande i strävan att skapa ett väl fungerande team. I vår empiriska undersökning genomfördes semistrukturerade intervjuer med ledningen och teamledarna inom en organisation som nyligen infört en teambaserad organisation. I resultaten speglas ledningens och teamledarnas upplevelser av denna process. Våra resultat visar att det finns många faktorer som bör tas i beaktande då man organiserar verksamheten i team. Det som ter sig mest problematisk i den här skildrade processen är att hitta en balans mellan tillräckliga riktlinjer för teamen samtidigt som att ge dem tillräcklig autonomi för att de ska känna sig delaktiga. Ett sätt att hantera problematiken skulle kunna vara att ledningen försöker se till de individuella behoven hos respektive teamledare för att utifrån dessa komma fram till vilket stöd och vilken typ av riktlinjer som skulle kunna vara lämpliga. Teamledarna skulle också kunna ta hjälp av varandra för att tillsammans definiera rollen, få en klarare bild av vad upp­giften innebär och vilka behov de har för att kunna leva upp till egna och andras förvänt­ningar.

 • 12127.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The present doctoral thesis aimed to explore what it means to be a first-level manages in a Swedish municipal social care administration, seen from the managers’ perspective. The empirical data derives from a participative, constructivist project which intended to contribute to new practice-based knowledge and to the learning and development of the participating managers. The participating managers reflected over their work and their managerial role by the use of a combination of repertory grid interviews, personal diaries and group discussions. Qualitative descriptive phenomenological analyses of the extensive material painted a vivid and nuanced picture of their work situation and professional role. In Paper I the project and the used methods were described in detail. Short extracts of data illustrated the potential of the general approach of combining constructivist techniques in participative and action oriented projects. The first brief results illustrated by “A day in a team manager’s working life” and by three “leadership dilemmas”: The spider in the web; The border patrol; and The open door, presented a picture of the managers’ complex work situation and how they were stimulated to address the problems arising. Paper II showed the many facets of social care management, where six “faces” portrayed the complex managerial role. The results indicated that managers in this and other welfare organizations need to construe and re-construe their managerial role in order to balance the contrasting demands on their role, thereby ac-complishing a personal equilibrium. Paper III further explored the managers' leadership role ideal, grounded in the concept of care. Several aspects of the managers' work situation resulted, on their own or in conjunction, in difficul-ties fulfilling their caring leadership ideal. These difficulties of which the managers spoke were arranged into three distinct patterns: problems, dilemmas and paradoxes. The results gave insight of the nature of these difficulties, the implications which these might have on the managers, their staff and the delivery of service, and the discussed remedies. Taken together the results raises new questions about municipal managers’ abilities and possibilities to handle ideals and requirements which are difficult to consoli-date particularly in times or resource scarcity. Is it possible to be an at the same time caring and efficient manager? How can mangers’ options to handle the complexity of modern welfare organisations be strengthened?

 • 12128.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Being a “good” or “good enough teacher”: a longitudinal constructivist teacher project2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers are the most important school based factor for students’ learning outcomes (Santoro, Reid, Mayer & Singh, 2012). Teachers are also central to school improvement efforts (OECD, 2005). Teachers’ options to work in accordance with their professional ideals are of significant importance to their health and wellbeing (Hultell, 2011).

  In this project Swedish teacher teams reflected over their work during a three-year period. Time shortage caused by technical problems, staff-shortage and extensive administrative workload hampered their opportunities to do a good job, causing stress, guilt and dissatisfaction. The group process was appreciated since it allowed the in depth exploration of aspects of the teachers’ work and professional role.

  This indicates that constructivist projects where teachers can share meanings of the concepts “good” teaching and being a “good” or a “good enough” teacher can help them balancing diverging concepts such as “effective knowledge delivery” and “relations and care for pupils ”.

 • 12129.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Construing and re-construing individual experiences by combing repertory grid interviews and diary-in-group method2004Conference paper (Refereed)
 • 12130.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Construing teachers’ quality work: a principal view2014In: The 7th Nordic Working Life Conference - Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life: Book of Abstracts and Programme / [ed] Tommy Isidorsson, Göteborg, 2014, p. 187-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers are the most important school based factor for students’ learning outcomes and educational success. Whereas teachers’ pro-spects of enhancing their students’ development and study results, are significant for their work satisfaction and wellbeing. This suggests that the endorsement of quality teaching will improve student results and teacher wellbeing. Many teachers have difficulties performing in accordance to their professional standards, sick rates are alarmingly high, and several teachers leave the profession. This calls for a re-search approach where teachers’ prospects of performing quality teaching, are related to their options to perform quality-driven profes-sional teacher work, i.e. the work performed to support quality teach-ing. Such an approach take into account factors related to local school leadership, and the organisation of teacher work. This paper aims to bring together teachers’ and principals’ perspectives on quality-driven professional teacher work, in order to gain new knowledge and give implications for praxis. The principals and teachers construe teachers’ options to perform quality-driven professional work in relation to the implementation of a new curriculum and a new grading system, quali-ty certification processes and an ongoing work hour project, and to some extent also to the teachers’ personality and ambitions. The teachers’ also mention factors related to local oranisation processes, and the relations to pupils and fellow teachers. 

 • 12131.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Construing teachers’ quality work: a team perspective2015In: PCP at 60: past, present and future, 2015Conference paper (Refereed)
 • 12132.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Diary-in-group method: A constructivist participative group technique2016In: Constructivist approaches and research methods: A practical guide to exploring personal meanings / [ed] Pam Denicolo, London: Sage Publications, 2016, 1, p. 178-180Chapter in book (Other academic)
 • 12133.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Diary-in-Group method: contributions to new practice-based knowledge and to the learning and development of the participants2013In: SAGE Research MethodsArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case describes the Diary-in-Group method (personal diary notations combined with group sessions) as used in a participative and action-oriented project which intended to contribute to new practice-based knowledge on what it means to be a first-level manager in a Swedish municipal social care administration, and to the learning and development of the participating managers. The project's methodological framework derived from personal construct psychology and phenomenology. The method generated a large amount of data which were analysed using a qualitative descriptive phenomenological approach. The analyses aimed to give voice to the impromptu views and opinions of the managers, thereby contributing to an understanding of the complexity of the managers' organisation and work situation as well as of how this was reflected in their experiences in which various aspects collided. The results raised new questions about municipal managers' ability to handle ideals and requirements which are difficult to consolidate, particularly in times or resource scarcity. In this case, the Diary-in-Group method and its function, and the quality and relevance of the results, are discussed in relation to the project aims.

 • 12134.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Father, friend, visionary leader or business executive?: Swedish senior municipal directors' constructions of leadership2003In: Psychological constructivism and the social world / [ed] Chiari, Gabriele & Nuzzo, Maria Laura, EPCA Publications , 2003, p. 220-229Chapter in book (Other academic)
 • 12135.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Head teachers: street level bureaucrats or pedagogues?2003In: Psychological constructivism and the social world / [ed] Chiari, Gabriele & Nuzzo Maria Laura, EPCA Publications , 2003, p. 213-219Chapter in book (Other academic)
 • 12136.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Is it possible to be a caring and efficient manager?: problems, dilemmas and paradoxes handled by Swedish social care managersArticle in journal (Refereed)
 • 12137.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Is there a perfect match?: Construing and re‐construing leadership, quality and professional development in a social care organisation 2014In: Refresh your constructs!: Constructive alternativism in education, psychological care and democracy, 2014, p. 24-25Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social care organisations provide services vital to the care recipients’ health and wellbeing.

  The qualified work tasks performed in these organisations are performed and often led by professionals with considerable professional jurisdiction, such as nurses and physiotherapists.

  This paper discuss the effects of an organisational change process in a social care organisation, from the professionals’ and the managers’ perspectives.

  From the professional point of view, the team organisation, designed to meet requirements for increased efficiency and quality, had brought on several contra productive effects.

  These professions, formerly organised in specialist units, were assigned to several teams and therefore required to report to several managers.

  Both managers and professionals found unclear managerial roles and jurisdictional conflicts bothersome.

  The professional groups feared that loss of peer-group and managerial support would lead to de‐professionalisation.

  Their perceived remedies were scheduled meetings with all staff categories, and increased options to develop their professional knowledge.

 • 12138.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Looking into the box: Swedish social care managers make meaning of their work and role2011In: Personal Construct Theory & Practice, ISSN 1613-5091, Vol. 8, p. 38-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a participative project where Swedish social care managers explored their work and their managerial role by means of repertory grid interviews and collegial reflection. The qualitative, phenomenological data analysis provides a multifaceted picture of what it means to be a social care manager, seen from the managers’ perspective. The results indicate that managers in this and other welfare organisations need to construe and re-construe their managerial role in order to balance the contrasting demands on their role, thereby accomplishing a personal equilibrium. The managers’ meaning-making process can be supported by constructivist techniques such as those used in this project.

 • 12139.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Rektorer: gräsrotsbyråkrater eller pedagoger?2004In: Ledarskap i kommuner: forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser / [ed] Utbult, M, Abrahamsson, L, Stockholm: Svenska kommunförbundet , 2004Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12140.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Spiders Caught Up by the Web : Social Care Managers Reflect Over Their Work Situation2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   Swedish municipal social care managers and their staff often feel inadequate in their efforts to live up to legal requirements, organisational quality objectives, and their own professional ideals

  This study reports from a constructivist and participative project in which Swedish social care managers reflected over their work and their managerial role by the use of repertory grid interviews, personal diaries and group discussions.

  The qualitative phenomenological analyses of the extensive material show that the managers construed time as a crucial factor in relation to their work situation and managerial role, the staff members and the quality of the services produced.

  The results give a vivid and nuanced picture of the managers’ experiences of time consuming work processes, time shortage, time thieves and other time related difficulties, but also of time managing strategies and alternative solutions.   

  Managers’ insights regarding their own work are of major importance in terms of performance and efficiency and their personal health. In this project the managers’ meaning making processes were supported by the use of constructivist techniques.

 • 12141.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Time to care? : Pictures from a social care organisation2012In: Raising Constructivist Voices: anticipating 21st century challenges, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   Swedish municipal social care managers and their staff often feel inadequate in their efforts to live up to legal requirements, organisational quality objectives, and their own professional ideals

  This study reports from a constructivist and participative project in which Swedish social care managers reflected over their work and their managerial role by the use of repertory grid interviews, personal diaries and group discussions.

  The qualitative phenomenological analyses of the extensive material show that the managers construed time as a crucial factor in relation to their work situation and managerial role, the staff members and the quality of the services produced.

  The results give a vivid and nuanced picture of the managers’ experiences of time consuming work processes, time shortage, time thieves and other time related difficulties, but also of time managing strategies and alternative solutions.   

  Managers’ insights regarding their own work are of major importance in terms of performance and efficiency and their personal health. In this project the managers’ meaning making processes were supported by the use of constructivist techniques.

 • 12142.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Villkor för lärararbetets organisering: delstudie 2 - lärares kollegiala reflektioner över arbetet2013Report (Other academic)
 • 12143.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  “What have you bee up to today?”: construing and re-construing head teacher’s work and role2014In: Refresh your constructs!: constructive alternativism in education, psychological care and democracy, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Head teachers are expected to be pedagogic leaders who support their teachers’ professional development in order to improve long term teaching quality and goal achievement. Research shows that many heads perform a multitude of administrative and hands-on tasks, while trying to balance diverging and sometimes incomprehensive objectives and expectations.

  This paper reports from a project where six Swedish head teachers reflected over their tasks and role, using the diary- in-group-method.

  The results show how the participants construe their role in relation to their complex and multifaceted work situation, and to their personal and professional ambitions. They all seem to have a personal approach to their role, which allow them to balance the contrasting demands and to accomplish a personal equilibrium.

  The participants appreciated the research process, which provided individual reflection on the diverse tasks that filled their days, and collegial feedback and reflection on important aspects of their professional role.

 • 12144.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  "Är det kanske strukturen det är fel på?": verksamhetsnära, kommunala omsorgschefer reflekterar över sin chefsroll och arbetssituation2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta paper rapporterar från ett projekt där tio verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterade över sin roll och arbets­­­­­situation. Det empiriska materialet består av chefernas dag­böcker samt transkriptioner från tio gruppsessioner. Vid tiden för projektet genom­gick organisationen en omfattande politiskt beslutad förändrings­­process, som syftade till förbättrad ekonomisk effektivitet och service­kva­litet, tydli­gare resultat­­ansvar samt rätt kompetensförsörj­­ning. En ny vision, Rätt kval­i­tet i varje möte, och ett nytt kv­a­­li­­­­­tetssäkringssystem infördes. I samband här­med genomfördes också en officiell om­­defi­­nition av verk­sam­­hetens avnä­mare från pensionärer/omsorgstagare till kunder. Nya chefs­­­posi­­tioner ersatte tidigare nivåer och nya chefer rekryterades. De nyligen tillsatta che­fer­­na gavs ansvar för ett ökat antal anställda samt för nya pro­fes­sionella grupper såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbets­te­ra­peuter. 

  Chefernas situation präglades av tidsbrist, över­belastning, hög chefs­­­­om­sättning samt bristande stöd uppifrån. Kom­plexiteten och svåröver­skåd­lig­heten i chefernas yrkesvardag antyds av de av dem använda uttrycken strukturen och systemet, som tycks stå för olikartade, överord­nade villkor utanför deras kontroll, något av en tusenhövdad drake som perso­ni­fierar ”allt ont från ovan”. Resultaten indikerar att cheferna hamnat i kläm mellan två samexisterande och svår­­fören­liga värde­system, Välfärdsstaten och New Public Management, vilka åter­finns i beslut fattade på olika samhälls­nivåer. Effekterna av beslu­ten blir synliga på verk­sam­hets­­nivån, där cheferna ham­­nar i para­doxala situa­tioner som gör att de känner sig tvin­gade att agera på ett sätt som strider mot deras övertygelse och profes­sio­nella ideal och som med­för nega­­tiva och orimliga konse­kvenser för alla in­blan­­dade.

   Chefernas upplevda möjligheter att tackla de svårigheter som upp­står kan rela­teras till deras faktiska handlingsutrymme och till deras upplevda hand­lingsfrihet, vilken varierar i betydande grad.

 • 12145.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela
  University of Reading.
  Johansson, Curt R.
  Lund University.
  Head teachers caught in the middle or on top of things?2007In: In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service / [ed] Aili, Carola., Nilsson, Lars-Erik., Svensson, Lennart G., Denicolo, Pamela, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 133-153Chapter in book (Other academic)
 • 12146.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela M.
  School of Health and Social Care, University of Reading.
  Extending the catalytic and transformative potential of grids using a congruent technique: an exemplar study of management development2006In: Personal Construct Theory & Practice, ISSN 1613-5091, Vol. 3, p. 38-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a project where constructivist techniques (repertory grid interview, focus group and diary-ingroup) were combined in participative, action research. The process sustained the development of leadership and praxis through (1) individual reflection grounded in personal experiences and (2) group reflection through the shared and revised construing of pertinent issues. Throughout the project the participating managers addressed matters important to them in their professional role. The short extracts of data presented give an insight in the managers’ complex work situation, the dilemmas that they are facing and how they were stimulated to address the problems arising.

 • 12147.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Tullgren, Charlotte
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Bäckström, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Relation or evaluation?: Swedish preschool teachers' expressions concerning quality work2012In: The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 8 – 10 March 2012: abstract book, Aarhus: Department of Eduation, Aarhus University , 2012, p. 160-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish preschools are welfare institutions required to achieve and demonstrate high quality. The preschool teachers are responsible not only for the quality of the daily activities at the preschool, but also for the evaluation and development of these activities. The latter can be problematic especially in times of diminishing financial resources. This raises question on how quality is defined and evaluated.

  Our analysis of the national steering documents showed two coexisting discourses concerning quality and quality work in the Swedish preschools: I) a relational discourse within which quality was closely related to relations and reflections, and II) a new public management (NPM) discourse within which quality was related to measurability and effectiveness.

  A following study of discursive expressions of quality and quality work among preschool teachers showed that the participants’ statements to a high extent corresponded with the relational discourse found in the national steering documents. The teachers regarded themselves responsible for maintain good relations to the children and their parents, and to their colleagues. The relational discourse was to some extent challenged by the NPM discourse. This discourse was found in statements stressing a correspondence between activities and curriculum, and the local guiding principle: perform, evaluate, and develop. Evaluations were made by mandatory reports to the municipal administration and locally produced inquiry forms to the parents.

  In this paper we present a study which aims to explore discursive expressions about how quality could be achieved in preschool work among preschool teachers. The methodological frame of reference is inspired by critical discourse analysis, which enables the study of discourses and their relations to socio cultural practices, hereby allowing a critical perspective on society. Data was collected during a seminar where preschool teachers reflect upon their work and how they define quality or lack of quality.

 • 12148.
  Österling, Jesper
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Skapa grön infrastruktur för nyckelbiotoper med kantzoner runt värdefulla Vatten.: GIS-analys i Dalarna för bättre biodiversitet i skogsbruket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker förslaget att kombinera utökade kantzoner med nyckelbiotoper med en matrix av hyggesfri skog. Om det här förslaget hade varit framgångsrikt i praktiken hade det medfört många fördelar för biodiversiteten i skogar och vattendrag. Genom analys med GIS-program analyserar studien ifall nyckelbiotoper har en tendens med att ligga nära vatten, och hur mycket skog och nyckelbiotop hade inkluderats i ett antal hypotetiska utökade kantzoner. Studiens resultat visar dock att det inte finns ett kausalt samband med att nyckelbiotoper skulle ligga nära vatten, och mängden skog och nyckelbiotop som skulle ha inkluderats i de hypotetiska kantzonerna är försumbart.

 • 12149.
  Östholm, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Christine
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Fysisk aktivitet på recept och dess följsamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Insufficient physical activity is a public health problem. The Swedish recommendation is to be physically active for a minimum of 30 minutes every day, which is fulfilled by about half the adult population. Recent research has shown that sedentary behavior is an independent risk factor. Physical activity on prescription (FaR®) is an individually adapted and written prescription, a method to encourage physical activity. The National Board of Health and Welfare has observed that counseling combined with a written prescription convey better adherence than just counseling. Purpose: The purpose was to describe important factors improving the adherence to FaR®. Method: A literature overview was conducted with intent to go from a thought process to knowledge. Result: Factors like the prescriber, patient’s prerequisites, communication and regularity has been identified as meaningful to the process of FaR® and it´s adherence. Discussion: The knowledge of these factors creates a possibility to further developments of FaR®. The role of the prescriber is important, to interpret and individually adapt the prescription to make the best prerequisites and provide good adherence. Conclusions: To identify these factors, the prescriber, communication, patient’s prerequisites and regularity, creates opportunities to further generate the quality of FaR ® and it´s adherence.

 • 12150.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Alla elevers inflytande över sitt eget lärande2017Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Innehållet i artikeln lyfter betydelsen av att alla elever ges möjlighet att utöva inflytande i det egna lärandet. Lärarens relationskompetens betonas som en central aspekt i lärmiljön för att skapa undervisning som ger eleverna möjlighet att påverka undervisningens utformning och innehåll. I arbetet med elevers aktiva medverkan i lärandeprocessen beskrivs utvecklande av metakognitiva strategier och kamratlärande som framgångsrika arbetssätt. Genom artiklen får läsaren möjlighet att reflektera över er egen undervisning i syfte att öka elevers inflytande samt hur utvärdering och återkoppling kan användas som stöd i arbetet. Syftet är att läsaren utvecklar en djupare medvetenhet kring hur olika förutsättningar som ges för elever att utveckla kunskap om och förståelse för sin egen lärprocess kan bidra till ett ökat lärande.

240241242243244 12101 - 12150 of 12200
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf