hkr.sePublications
Change search
Refine search result
234235236237238239240 11801 - 11850 of 12153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 11801.
  Wiberg, Björn
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Gustavsson, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Linux vs: Windows - är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en likvärdig konkurrenssituation sett ur ett användbarhetsperspektiv?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna uppsats var att genomföra en kvalitativ undersökning kring om KDE kan ersätta Windows XP som användargränssnitt för normalanvändare på en persondator. Vi ville även ta fram de fördelar och nackdelar som KDE har i jämförelse med Windows XP, med eventuella förslag till förbättring.

  Metod

  Primärdata hämtades genom att testa operativsystemet på 25 personer som fick "tänka högt". Detta för att få en anblick om var det kan finnas problem. Även sekundärdata i form av litteratur inom området, tidskrifter, artiklar, rapporter och information från Internet har använts.

  Slutsats

  Resultatet visade klart och tydligt att testpersonerna var nöjda med Linux KDE efter det att de testat det men majoriteten skulle ej kunna tänka sig ersätta Windows XP med Linux KDE. Alltså är inte Linux KDE en möjlig ersättare till Windows XP.

 • 11802.
  Wiberg, Emelie
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Förekomst av depressiva symtom hos pappor2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Edinburgh Postnatal Depression Scale är en screeningmetod som fungerar för att fånga upp mammors symtom på förlossningsdepression, men även pappor kan drabbas av depression i samband med att de blir föräldrar. En Screeningmetod som fångar upp depressiva symtom hos pappor saknas i dagsläget.

  Syfte: Syftet var att; a) undersöka förekomst av depressiva symtom bland  pappor med barn under sex månader, b) jämföra utfallen mellan förstagångs och icke förstagångspappor, c) samt testa reliabiliteten av instrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale hos pappor.

  Metod: En pilotstudie med tvärsnittsdesign genomfördes. En kvantitativ ansats valdes och datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät. Ett reliabilitetstest av instrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale genomfördes.

  Resultat: Två av 31 pappor visar tecken till depression, flergångspappor visar fler tecken än förstagångspappor och skillnaden var signifikant. Edinburgh Postnatal Depression Scale har god reliabilitet med en Chronbach's alfa på 0,83.

 • 11803.
  Wiberg, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Political bias in hiring: people consider political opponents as less hireable than others without weighting criteria to justify why2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that characteristics like gender and ethnicity can affect the possibility to be hired. Decisions in hiring may also be justified by weighting the importance of hiring criteria and can thus seem unbiased. In other areas, bias due to political affiliation have been noted to be even more pronounced than bias due to ethnicity. However, effects of candidates’ political affiliation in hiring are not equally researched. This study aimed to fill this blank. Participants (N= 283) were randomized to a between-subjects design; A third read a resumé from a candidate affiliating with the The Left Party, a third read a resumé from a candidate affiliating with The Sweden Democrats, a party at the right end of the spectrum, and a third read a resumé from a candidate with no political affiliation. After reading the resumés, participants evaluated the hireability of their candidate. They also stated which hiring criteria, experience or education, was considered most important in this evaluation. Results showed that participants evaluated candidates with divergent political affiliation from the own as less hireable than candidates with unknown political affiliation, or a politicalaffiliation more similar to the own. Cues of political affiliation may thus be a disadvantage for an individual, applying for a job. However, biased evaluations were not justified to seem unbiased by weighting criteria. It is suggested that social norms do not imply hiding political bias to the same degree as bias due to for example gender or ethnicity.

 • 11804.
  Wiberg, Sandra
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Upplevelse av arbetsglädje och känsla av sammanhang - en enkätstudie bland anställda på en högskola 2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Man spends most part of the day at work and is therefore influenced by it’s ambience. That’s why it’s important that the environment at work is health promoting and can function as a supportive environment. The purpose of this study was to describe job satisfaction among employees and to analyse a possible connection between job satisfaction and employees experiences of SOC. The approach in this study was quantitative and the method used was a questionnaire. The sample consisted of employees at a university in the south of Sweden. The response rate of the questionnaire was 65,5 % meaning that 133 individuals answered. The result revealed a significant difference between employees with low SOC and employees with high SOC according to experience of job satisfaction. Employees with a high SOC did in fact enjoy going to work daily in a higher rate then employees with low SOC. This study shows that there is a relation between job satisfaction and high SOC. A high SOC is an important factor because employees with high SOC experience more meaningfulness, development, excitement and they also experience more involvement in the job.

 • 11805.
  Wiberg-Lind, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Larsson, Gunilla
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Att ha en förälder med cancer: En litteraturstudie om ungdomars reaktioner. / To have a parent with cancer: A literature review about adolescents reactions2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För ungdomar som är mitt uppe i frigörelseprocessen från föräldrarna kan det vara en känslomässig balansgång när en förälder insjuknar i cancer. Det är viktigt att denna oro uppmärksammas och bekräftas för att inte ge långsiktiga negativa konsekvenser. Syftet med litteraturstudien var att belysa ungdomars reaktioner när en förälder har cancer. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga studier inkluderades i resultatet. Fyra olika tema identifierades, familjens inverkan på ungdomars reaktioner, ångest och depressionssymtom, stressrelaterade symtom och motstridiga känslor och reaktioner. Det framkom att familjen hade en stor inverkan på ungdomars reaktioner. Ett gott känslomässig klimat och tillåtelse att uttrycka sina känslor minskade ångesten. Ungdomar som hade förmåga att separera känslorna kring föräldern med cancersjukdom och sitt vardagliga liv för övrigt visade sig ha lägre nivåer av ångest och stressymtom. Det visade sig att flickor till mödrar med cancer var de som visade upp fler reaktioner än vad pojkarna gjorde. Skolsköterskans uppgift kan vara att identifiera de ungdomar som är mest sårbara och behöver extra stöd då en förälder har cancer.

  Abstract in English:

  Adolescents in the process of teenage liberation from their parents can find themselves in an emotional balancing act if a parent falls ill to cancer. Therefore, it is important to acknowledge and recognize the potential negative consequences this will have for the adolescent in the long-term. The aim of this study was to highlight how adolescents react to a parent falling ill with cancer. The study was carried out using a general literature review of the results from nine scientific studies. Four different themes were identified: the family’s response to the youth’s reaction, anxiety and depression symptoms, stress related symptoms, and contradictory feelings and reactions. An environment with good emotional support and freedom to express one’s feelings reduced anxiety. Adolescents that had the ability to separate their emotional feelings about their parent’s cancer illness and their daily activities generally showed a lower level of anxiety and stress symptoms. The study showed that girls, with mothers that had fallen ill with cancer, exhibited more reactions than boys did. In cases where a adolescent’s parent falls ill with cancer, it is suggested that school nurses identify those adolescents that are most vulnerable and in need of extra support.

 • 11806.
  Wibäck, Mikael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ågren, Niklas
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Åkerlund, Marita
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Gröna Lammets värdekedja - Ekologiskt från gård till butik?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att beskriva Gröna Lammets värdekedja samt dess

  framtidsutsikter. Gröna Lammet är en ekonomisk förening som är KRAV-certifierad.

  Problemen vi identifierade under arbetets gång handlar främst om värdekedjans

  uppbyggnad och vilka som ingår i den. Vidare ställde vi oss frågan: är hela

  värdekedjan ekologisk?

  Vi har utfört intervjuer och studiebesök i föreningens kedja för att skapa en

  övergripande bild av hur processen från djur till konsument fungerar. Intervjuobjekten

  valdes framför allt efter tillgänglighet samt efter vilken information de skulle kunna

  tänkas ge oss. Analysen gjordes med hjälp utav befintliga teorier, litteratur samt

  artiklar. Vidare analyserades värdekedjan utifrån tre olika perspektiv: tekniskt,

  ekonomiskt och socialt.

  Föreningen sköter leveranserna från uppfödare till slakteri, men ut till slutkonsument

  anlitas inhyrda företag. Då åkeriernas transportsträckor ligger utanför föreningens

  kontroll medför detta att Gröna Lammet inte kan garantera ett slutligt totalt ekologiskt

  värde på produkterna. Vi presenterade en lösning till problemet genom en integrerad

  transportservice vilket skulle möjliggöra en mer omfattande ekologisk kontroll över

  värdekedjan.

  Uppfödarna bör inte beräkna all KRAV-kostnad på hela lammkroppen eftersom allt

  på lammet inte är förädlingsbart. En lösning till detta problem är framtagning av nya

  produkter från lammkroppen. Denna lösning ökar även föreningens intäkter eftersom

  nya produkter blir introducerade på nya marknader.

  Beroendesituationen mellan uppfödare och slakteri kan ses som gynnsamt för

  föreningen, de strävar förmodligen efter samma mål. Uppfödarna kan vara nyckeln till

  expansion och vi presenterade här hur föreningen kan hantera dessa parter.

 • 11807.
  Wickenberg, Per
  Lunds universitet.
  En ny och stor utmaning för högskolorna: skall främja en hållbar utveckling2007In: Eskilsson, Olle, Redfors, Andreas (red.), Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, p. 67-73Conference paper (Other academic)
 • 11808.
  Wickenberg, Per
  et al.
  Lund university.
  Axelsson, HarrietMalmö university.Fritzén, LenaVäxjö university.Helldén, GustavKristianstad University, Department of Mathematics and Science.Öhman, JohanÖrebro university.
  Learning to change our world?: Swedish research on education & sustainable development2004Collection (editor) (Refereed)
 • 11809.
  Wicklund, Beret
  et al.
  Norge.
  Larsen, Ann Sylvi
  Norge.
  Vikbrant, Gunilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Lærerstudenten som leser: en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter2016In: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, ISSN 2387-5739, Vol. 2, no 1, p. 119-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a study of literary experiences in a group of Norwegian and Swedish students in Teacher Education in the beginning of their studies. The authors have taught Norwegian and Swedish for many years in Teacher Education. We discuss the concept of «literary competence», attitudes to literature and reading, and what challenges teacher’s education face. The study is a result of cooperation betweenTeacher Education in the Nordic countries (Denmark, Sweden, Norway and Finland), financed by Norplus, in the project «Nabospra°k i lærerutdannelsen» (Neighbor languages in Teacher Education). The aim of the project has been to promote Nordic student’s mutual understanding of Nordic languages and culture, reading of literature and teaching abilities. This project has made it possible to see the situation not only in a Norwegian, but also in a Nordic perspective. The study shows that the students, who specialize in teaching Norwegian or Swedish on the lower levels in school, read less books than those who qualify for higher levels. The students are positive to reading books in general, and many of them read a lot for pleasure and relaxation, but mostly crime and international bestsellers. They have less experience from other genres in literature and classic texts, and a more reflecting attitude to reading.

 • 11810.
  Widell Rönnbrand, Mathilda
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vihma Andersson, Linn
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Betydelsen av beröringsmassage för patienter: - en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring är viktigt för patienten och i omvårdnaden berör sjuksköterskan patienten dagligen. Beröringsmassage är en strukturerad, mjuk och kroppsnära massage som kan utföras på hela kroppen. Beröringsmassage kan användas som ett komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av beröringsmassage i samband med vård och omsorg. Metod: En litteraturöversikt som har grundats i nio kvalitativa artiklar. Resultat: Patienters upplevelse av beröringsmassage presenterades som tre huvudkategorier: Kroppsliga-, psykiska- och existentiella upplevelser som innefattar underkategorier. Beröringsmassagen upplevdes bland annat som fysiskt avslappnande, ökade välmående, smärtstillande, ångest- samt stresslindrande och fick patienterna att känna sig prioriterade. Diskussion: Att kroppsliga besvär lindrades var ett intressant fynd där beröringsmassage upplevdes som smärtstillande och ökade kroppens rörlighet. Att patienterna upplevde sig sedda var ett väsentligt fynd i resultatet där det framgick att patienterna kände sig prioriterade samt fick en större känsla av omsorg vid beröringsmassagen. Beröringsmassage visade sig också påverka sinnesstämningen hos olika patientgrupper. Ångest och stress lindrades med hjälp av beröringsmassage. Slutsats: Det är viktigt att den som utför beröringsmassage är lyhörd och tänker på patientens bästa. Det är viktigt att kunskapen om beröringsmassage ökar med hjälp av forskning så att det kan användas som ett komplement i omvårdnaden för att främja patientens hälsa inom vård och omsorg.

 • 11811. Widenheim, Jan
  et al.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Birkhed, Dowen
  Förebyggande tandvård1997 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 11812. Widenheim, Jan
  et al.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Birkhed, Dowen
  Förebyggande tandvård2003 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 11813.
  Widerberg, Marie
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Portfolio i förskolan - med perspektiv på specialpedagogik2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Marie Widerberg (2010). Portfolio i förskolan med perspektiv på specialpedagogik. (Portfolio in primary school with perspective on special education.) Sektionen för lärarutbildningen, specialpedagog utbildningen 90 hp.

  Examensarbetets syfte är att med perspektiv på specialpedagogik, undersöka hur portfolion används på förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion enligt pedagogerna, det enskilda barnet och förskolans verksamhet? På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt? Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med portfolio? samt Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap? Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om portfolio, specialpedagogik samt specialpedagogens roll i förskolan. I studien använder jag mig av den kvalitativa (tolkande) forskningstraditionen med semistrukturerade intervjuer, narrativ metod och analys. Jag har intervjuat fem pedagoger och en specialpedagog som arbetar med och har kunskap om portfoliometodiken. Det empiriska materialet har sedan tolkats med hjälp av tidigare forskning på området och inspirerats av Antonovskys, Vygotskijs och Foucaults teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i undersökningen på att portfoliometodiken bör vara väl lämpad att använda som ett redskap för specialpedagogen, i samverkan med pedagogerna, där barnets förmågor och styrkor dokumenteras. Resultatet visar att portfolions främsta syfte är att synliggöra barnens lärande. Det i sin tur skapar utvecklingsmöjligheter, genom att ta med perspektiv på specialpedagogik i portfolioarbetet i en inkluderande verksamhet. Hur pedagogerna och specialpedagogen strukturerar upp arbetet med portfolio skiljer sig åt men det handlar till stor del om att ta tillvara stunder i vardagsarbetet. Resultatet visar att portfolion kan komma väl till användning i samtal och reflektioner, som bidrar till utveckling av dokumentationen i allmänhet och förskolans verksamhet i synnerhet. Reflektionsarbetet på förskolorna försiggår såväl emellan pedagoger, som mellan barn och pedagog. Det används främst i syfte att utmana barnen i deras lärande och mindre i syfte att utmana pedagogernas kompetensutveckling. Det som är angeläget är att pedagogerna får tid till handledning i att synliggöra dokumentationerna som görs i portfolion och "ta isär" begrepp. Stor betydelse bör läggas vid tidsaspekten, då denna studie i likhet med flera andra påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken. Min huvudslutsats blir att pedagogisk verksamhet med inriktning på portfoliometodik i förskolan är ansvarsfull och komplex. Det återspeglas i min studie.

  Nyckelord:  dokumentation, förskola, lärande, portfolio, reflektion, specialpedagog

  Marie Widerberg

  Examinator: Jerry Rosenqvist

  Handledare: Ann-Elise Persson

 • 11814. Widesjö, Sara
  Utmarkers förändring på Kristianstadslätten och Linderödsåsen: utifrån jordarter, storlek, markanvändning och djurhållning.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att komplettera den forskning som gjorts inom landskapsvetenskap och kulturgeografi utifrån ett utmarksperspektiv. Studien ska bidra till förståelse för utmarkernas placering och förändring under de senaste 200 åren. Detta görs genom att jämföra två områden med olika naturgeografiska förutsättningar, ett på Linderödsåsen och ett på Kristianstadslätten, utifrån faktorerna jordarter, utmarkers storlek, markanvändning och djurhållning.

  Utmarkerna var de områden som byns bönder i huvudsak använde till bete. I denna studie kommer det som lantmätaren klassat som utmark, hagmark eller fäladsmark i kartornas protokoll att räknassom utmark. Kartmaterialet av utmarker och inägor sammanställdes till två områden som det gjordes olika analyser inom och för att utföra detta användes geografiska informationssystem. Studiens resultat diskuteras framförallt i samband med tre andra studier som tar upp frågor kring utmarker och bete.

  Studiens analyser visar att jordarterna har haft en viss inverkan på utmarkernas placering. Utmarkernas areal skiljer sig mellan områdena vilket kan bero på de förutsättningar som jordarterna skapat. Markanvändningen förändrades, efter den agrara revolutionen ökade åkermarken och trädvegetationen på betesmarkens bekostnad. Från 1900-talets mitt fram till idag har markanvändningen förändrats ytterligare men inte lika drastiskt. Djurhållningen skiljde sigmellan områdena. På Kristianstadsslätten hade de en högre djurtäthet än på Linderödsåsen.

 • 11815.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Australien.
  Barclay, C J
  Australien.
  ATP splitting by half the cross-bridges can explain the twitch energetics of mouse papillary muscle2006In: Journal of Physiology, ISSN 0022-3751, E-ISSN 1469-7793, Vol. 573, no Pt 1, p. 5-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to quantify the fraction of cross-bridges that cycle during a cardiac twitch. Measurements of the energetics of contracting left ventricular mouse papillary muscle were made in vitro (27 degrees C) using the myothermic technique. Enthalpy output was partitioned into force-dependent and force-independent components using 2,3-butanedione monoxime (BDM) to selectively inhibit cross-bridge cycling. For isometric contractions and a contraction frequency of 2 Hz the net enthalpy output was 5.7 +/- 0.8 mJ g(-1) twitch(-1) and initial enthalpy output was 2.3 +/- 0.3 mJ g(-1) twitch(-1) (n = 11). Assuming that low concentrations of BDM did not affect Ca2+ cycling, force-independent enthalpy output was 18.6 +/- 1.9% (n = 7) of the initial enthalpy output. Enthalpy output decreased with increased contraction frequency but was independent of shortening velocity. On the basis of these values, it was calculated that the twitch energetics were consistent with ATP splitting by half the cross-bridges and the pumping of one Ca2+ into the sarcoplasmic reticulum for every three cross-bridge cycles. The simplest interpretation is that half the cross-bridges completed one ATP-splitting cycle in each twitch. The lack of influence of shortening velocity on energy cost supports the idea that the amount of energy to be used is determined early in a twitch and is not greatly influenced by events that occur during the contraction.

 • 11816.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Australien.
  Barclay, C J
  Australien.
  Resting metabolism of mouse papillary muscle2005In: Pflügers Archiv: European Journal of Physiology, ISSN 0031-6768, E-ISSN 1432-2013, Vol. 450, no 4, p. 209-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims of this study were to measure the resting metabolic rate of isolated mouse papillary muscles and to determine whether diffusive O2 supply is adequate to support the resting metabolism. Resting metabolism of left ventricular papillary muscles was measured in vitro (27 degrees C) using the myothermic technique. The rate of resting metabolism declined exponentially with time towards a steady value, with a time constant of 18+/-2 min (n=13). There was no alteration in isometric force output during this time. The magnitude of the resting metabolism, which depended inversely on muscle mass, more than doubled following a change in substrate from glucose to pyruvate and was increased 2.5-fold when the osmolarity of the bathing solution was increased by addition of 300 mM sucrose. Addition of 30 mM 2, 3-butanedione monoxime affected neither the time course of the decline in metabolic rate nor the eventual steady value. Analysis of the diffusive oxygen supply to the isolated preparation indicated that small papillary muscles (mass <1 mg), which have a very high resting metabolic rate early in an experiment, are unlikely to be adequately oxygenated.

 • 11817.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life.
  Coleman, M.D.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life.
  Rumpunen, K.
  Protection of human erythrocytes against oxidative stress by berries2012In: Journal of Berry Research, ISSN 1878-5093, E-ISSN 1878-5123, Vol. 2, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Berries contain several bioactive compounds that can protect against oxidative stress. In this study we evaluated the protective effect of different sequential extracts (ethyl acetate, ethanol and water) of seven berry species: bilberry (Vaccinium myrtillus), blackcurrant (Ribes nigrum), elderberry (Sambucus nigra), lingonberry (Vaccinium vitis-idaea), rose hips (Rosa sp.), sea buckthorn (Hippohae rhamnoides) and strawberry (Fragaria × ananassa). The protective effect was tested on human erythrocytes and the antioxidant capacity was also evaluated in vitro by the FRAP assay. In the erythrocyte assay all sea buckthorn extracts were superior in antioxidant effect to other berry extracts. The ethyl acetate extract of bilberries, and the ethanol and water extracts of blackcurrants, also protected the erythrocytes from oxidation. In contrast, water extracts of rose hips, bilberries and strawberries had a pro-oxidant effect on erythrocytes. The water extract of rose hips was superior to the other berry extracts in the FRAP assay. Thus, the results of the erythrocyte assay did not correlate with the results of the FRAP assay, but provided additional insights into the potential protective effects of berry extracts against oxidative stress.

 • 11818.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III.
  Coleman, Michael
  Storbritannien.
  Critén, Sladjana
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III.
  Karlgren-Andersson, Pernilla
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Blekinge Institute of Technology & Trinity College, Dublin .
  Persson, G Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. USA.
  Consumption of bilberries controls gingival inflammation2015In: International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1422-0067, E-ISSN 1422-0067, Vol. 16, no 5, p. 10665-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bioactive molecules in berries may be helpful in reducing the risk of oral diseases. The aim of this study was to determine the effect of bilberry consumption on the outcome of a routine dental clinical parameter of inflammation, bleeding on probing (BOP), as well as the impact on selected biomarkers of inflammation, such as cytokines, in gingival crevicular fluid (GCF) in individuals with gingivitis. Study individuals who did not receive standard of care treatment were allocated to either a placebo group or to groups that consumed either 250 or 500 g bilberries daily over seven days. The placebo group consumed an inactive product (starch). A study group, receiving standard of care (debridement only) was also included to provide a reference to standard of care treatment outcome. Cytokine levels were assayed using the Luminex MagPix system. The mean reduction in BOP before and after consumption of test product over 1 week was 41% and 59% in the groups that consumed either 250 or 500 g of bilberries/day respectively, and was 31% in the placebo group, and 58% in the standard of care reference group. The analysis only showed a significant reduction in cytokine levels in the group that consumed 500 g of bilberries/day. A statistically significant reduction was observed for IL-1b (p = 0.025), IL-6 (p = 0.012) and VEGF (p = 0.017) in GCF samples in the group that consumed 500 g of bilberries daily. It appears that berry intake has an ameliorating effect on some markers of gingival inflammation reducing gingivitis to a similar extent compared to standard of care.

 • 11819.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Critén, Sladjana
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Persson, Rutger G
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Measuring inflammatory markers in saliva in polyphenols research2016In: 29th International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC) / [ed] Finn, CE & Mezzetti, B, 2016, p. 201-206Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is currently an interest in the possible anti-inflammatory effects of intake of fruits and berries. The aim of this study was to determine whether the twice daily administration of a berry beverage rich in polyphenols had effects on salivary levels of a selected group of pro-inflammatory cytokines for one week in a pre-and post-study design. Levels of selected cytokines were compared in whole saliva and saliva obtained using commercially available collection devices (Salivette (R) Cotton and Salivette (R) Synthetic rolls). Twenty healthy subjects drank 200 mL of a berry beverage consisting of equal parts of bilberries (Vaccinium myrtillus), black currant (Ribes nigrum), lingonberries (Vaccinium vitis-idaea), sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) diluted with 50% water. Levels of cytokines, IL-1 beta, IL-8, IL-12 and TNF-alpha were assessed. Levels of cytokines differed between sources of collection but were highest in whole saliva. The use of cotton or synthetic rolls does not seem to be useful as a method for saliva collection and cytokine analysis. There was no significant change in the levels of selected cytokines at baseline and after intake of the berry beverage in whole stimulated saliva. There was a large inter-individual variation in cytokine levels.

 • 11820.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Critén, Sladjana
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Persson, Rutger G
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Measuring inflammatory markers in saliva inpolyphenols research2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is currently an interest in the possible anti-inflammatory effects of intake of fruits and berries. The aim of this study was to determine whether the twice daily administration of a berry beverage rich in polyphenols had effects on salivary levels of a selected group of pro-inflammatory cytokines for one week in a pre- and post-study design. Levels of selected cytokines were compared in whole saliva and saliva obtained using commercially available collection devices (Salivette® Cotton and Salivette® Synthetic rolls). Twenty healthy subjects drank 200 mL of a berry beverage consisting of equal parts of bilberries (Vaccinium myrtillus), black currant (Ribes nigrum), lingonberries (Vaccinium vitis-idaea), sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) diluted with 50% water. Levels of cytokines, IL-1β, IL-8, IL-12 and TNF-α were assessed. Levels of cytokines differed between sources of collection but were highest in whole saliva. The use of cotton or synthetic rolls does not seem to be useful as a method for saliva collection and cytokine analysis. There was no significant change in the levels of selected cytokines at baseline and after intake of the berry beverage in whole stimulated saliva. There was a large inter-individual variation in cytokine levels.

 • 11821.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Ekholm, A.
  Department of Plant Breeding and Biotechnology Balsgård, Swedish University of Agricultural Sciences, Kristianstad.
  Coleman, M.D.
  School of Life and Health Sciences, Aston University, Birmingham.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Rumpunen, K.
  Department of Plant Breeding and Biotechnology Balsgård, Swedish University of Agricultural Sciences, Kristianstad.
  Erythrocyte antioxidant protection of rose hips (Rosa spp.)2012In: Oxidative Medicine and Cellular Longevity, ISSN 1942-0900, p. 621579-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rose hips are popular in health promoting products as the fruits contain high content of bioactive compounds. The aim of this study was to investigate whether health benefits are attributable to ascorbic acid, phenols, or other rose-hip-derived compounds. Freeze-dried powder of rose hips was preextracted with metaphosphoric acid and the sample was then sequentially eluted on a C18 column. The degree of amelioration of oxidative damage was determined in an erythrocyte in vitro bioassay by comparing the effects of a reducing agent on erythrocytes alone or on erythrocytes pretreated with berry extracts. The maximum protection against oxidative stress, 59.4±4.0% (mean ± standard deviation), was achieved when incubating the cells with the first eluted meta-phosphoric extract. Removal of ascorbic acid from this extract increased the protection against oxidative stress to 67.9±1.9%. The protection from the 20% and 100% methanol extracts was 20.8±8.2% and 5.0±3.2%, respectively. Antioxidant uptake was confirmed by measurement of catechin by HPLC-ESI-MS in the 20% methanol extract. The fact that all sequentially eluted extracts studied contributed to protective effects on the erythrocytes indicates that rose hips contain a promising level of clinically relevant antioxidant protection.

 • 11822.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Erovic Ademovski, Seida
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Karlgren-Andersson, Pernilla
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Sättlin, Susanna
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Wallin Bengtsson, Viveka
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Hälsoklinik på Tandhygienistprogrammet2017In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 29-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11823.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Holmer, Helene
  Kristianstad Central Hospital, Kristianstad.
  Coleman, Michael
  England.
  Tudor, Marian
  Kristianstad Central Hospital, Kristianstad.
  Ohlsson, Ola
  Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Sättlin, Susanna
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Persson, G Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Systemic inflammatory impact of periodontitis on acute coronary syndrome2016In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 43, no 9, p. 713-719Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: A causative relationship between acute coronary syndrome (ACS) and periodontitis has yet to be defined. The aim of this study was to assess differences in levels of serum cytokines between individuals with or without ACS or periodontal comorbidity.

  MATERIAL AND METHODS: In a case-control study, individuals with ACS (78 individuals, 10.3% females) and matching healthy controls (78 individuals, 28.2% females) were included. Medical and dental examinations were performed to diagnose ACS and periodontitis. Serum levels of cytokines were assessed using Luminex technology.

  RESULTS: A diagnosis of periodontitis in the ACS and control group was diagnosed in 52.6% and 12.8% of the individuals, respectively. The unadjusted odds-ratio that individuals with ACS also had periodontitis was 7.5 (95% CI: 3.4, 16.8, p<0.001). Independent of periodontal conditions, individuals with ACS had significantly higher serum levels of IL8 (mean: 44.3 and 40.0 pg/ml) and vascular endothelial growth factor (VEGF) (mean: 82.3 and 55.3 pg/ml) than control individuals. A diagnosis of periodontitis made no difference in serum cytokine expressions.

  CONCLUSION: Elevated serum levels of VEGF were associated with ACS. Serum cytokine expression in individuals with ACS is unrelated to periodontal conditions. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 11824.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life.
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen Oral hälsa.
  Antibacterial activity of berry juices, an in vitro study2015In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 73, no 7, p. 539-543Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  The aim of the present study was to evaluate in vitro antibacterial activities of blackcurrant and sea buckthorn juices on bacteria associated with gingival inflammation.

  Materials and methods

  The growth of selected bacteria (Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Streptococcus gordonii, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa) was studied in vitro on agar plates. The content of phenols in the different extracts was measured with HPLC-ESI-MS.

  Results

  The spectrometric analysis identified that the highest level of the single phenols studied was found for ferulic acid (113 μg/ml) in blackcurrant juice. Sea buckthorn contained low levels of selected phenols. Total bacterial inhibition for all bacterial species studied was found at 20% berry juice concentration with pH varying between 4.1-5.4.

  Conclusions

  The present study identified that in vitro bacterial growth on agar plates was inhibited by blackcurrant and sea buckthorn juices and that low juice pH explains bacterial in vitro growth. This may have clinical implications in biofilm development, reducing the risks for both tooth decay and gingivitis.

 • 11825.
  Wihlborg, Annika
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Livet efter hjärtinfarkt.  En allmän litteraturstudie om kvinnors livssistuation.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 13000 kvinnor i Sverige i hjärtinfarkt. Det är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Sverige. Det är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Sverige. Biologiska skillnader mellan kvinnor och män innebär att sjukdom och hälsa kan upplevas olika. Kvinnor har beskrivit insjuknandet i hjärtinfarkt som en overklig känsla och en skam över att bli sjuk. Kvinnan ställs inför psykiska och fysiska utmaningar där balans mellan livsmod och tappad livsgnista blir tydligare än tidigare. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sin livssituation efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes.13 kvalitativa vetenskapliga original artiklar inkluderades. Resultat: Kvinnornas livssituation påverkades och förändrades av hjärtinfarkten. Nya tankar kring livet väcktes. Kvinnorna upplevde en osäkerhet inför framtiden, fysiska begränsningar på grund av trötthet och svaghet. Stöd och nära relationer var viktiga och stödjande i den nya livssituationen. Att komma till acceptans fick kvinnorna att våga se framåt. Diskussion: Som sjuksköterska är det betydelsefullt att känna till kvinnans förändrade livsvärld efter hjärtinfarkt för att kunna möta henne där hon är. Preventivt arbete med fokus på en personcentrerad omvårdnad där kvinnan känner sig sedd och bekräftad tas upp till diskussion.

 • 11826.
  Wihlborg, Helen
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Wänman, Maria
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vårdpersonalens upplevelser av omvårdnaden hos personer med demenssjukdom: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dementia is becoming more common and the risk of developing this disease increases with age. Dementia impairs the language, thinking abilities as well asmore general cognitive and intellectual functions. Nursing aims to make life as good as possible despite the effects of the disease. Nurses have felt that they need more skills inorder to ensure that dementia patients get proper nursing. Purpose: The report describes how nurses perceive the care given to dementia patients. Method: The report is based on a literature review of twelve qualitative and quantitative scientific papers. The papers were selected through searches in electronicdatabases, and they are examined and analyzed. Results: Findings indicated that knowledge and training are missing, difficult to communicate with dementia patients. Nurses giving the patients sedatives so they couldwork in tranquility. Discussion: Knowledge and training in the dementia disease and in how the care influence the dementia patient can lead to several positive aspects: the communication between the nurses and the patient can improve, the atmosphere can become more beneficial with increased warmth and laughter, and the dosage of sedatives can be decreased. We conclude that knowledge and training are crucial in the care of dementia patients and that the employer should continuously provide training opportunities to the nurses.

 • 11827.
  Wijesiri, H S Maliga S K
  et al.
  Sri Lanka.
  Samarasinghe, Kerstin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Loneliness among older people living in care homes in Sri Lanka2019In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVES: The aim of this study was to explore loneliness in older people (aged 65+) living in care homes in Colombo, Sri Lanka.

  BACKGROUND: Loneliness, defined as the subjective, unwelcome feeling of the lack or loss of companionship, is known to be associated with old age, especially among older people living in care homes. Although several studies have shown that loneliness is highly prevalent, we lack knowledge about older people's personal experience of loneliness when residing in a care home and the strategies that older people use by themselves on a day-to-day basis to alleviate loneliness.

  METHODS: The participants (n = 75) were randomly selected from three different types of care homes: governmental, non-governmental and private, and loneliness was screened using the Revised University of California-Los Angeles (R-UCLA) Loneliness Scale. The 15 participants with the highest score on the loneliness scale were purposively selected for individual interviews.

  RESULTS: The median loneliness score was 45 (range 20-80); no significant differences concerning loneliness were found between the care homes. No differences concerning loneliness were found for any demographic variable except marital status. Loneliness was experienced as coping with inner pain, which older people described as emotional suffering caused by feeling abandoned from the family network and fettered to the care home, anxious about their future and depressed. Participants managed their loneliness by accepting their loneliness, practising religion, staying in touch with family, engaging in daily activities and participating in social activities.

  CONCLUSION: Reliable and socio-culturally validated tools for screening loneliness and culturally applicable interventions targeting factors associated with loneliness are necessary in the care of older people residing in care homes. A person-centred approach involving family or significant others is recommended in clinical practice, and an increase in the number of nurses with specialist education in geriatric nursing seems urgent.

 • 11828.
  Wijk, Petter
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Persson, Daniel
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Tekniska och sociala faktorers inverkan på relationer i affärsnätverk - En kavalitativ studie av ett producerande företag 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Relationer har en central roll vid byggandet av företagsnätverk. Rapporten delar upp relationerna i tekniska och sociala relationer. Påverkan av tekniska system eller andra tekniska lösningar är tydlig och viktig att arbeta med för att uppnå en långsiktig affärsrelation. I rapporten undersöks hur tekniska lösningar påverkar de sociala faktorerna i en B2B relation. Fallföretagets perspektiv tas som utgångspunkt i rapporten och hur relationer med befintliga återförsäljare inom deras affärsnätverk påverkas av olika tekniska system.

  Syfte: Syftet är att utvärdera hur affärssystemet Axapta påverkar de sociala relationerna i ett kundnätverk, samt hur företaget kan gå tillväga för att stärka sina kundrelationer genom andra tekniska och sociala lösningar.

  Genomförande: Rapporten bygger på en litteraturstudie och en undersökning på ett fallföretag innefattande fem kvalitativa intervjuer.

  Resultat: Studien har resulterat att vi har fått en större förståelse för hur sociala och tekniska faktorer samverkar i en relation inom ett B2B-nätverk. Utifrån intervjuer och teori har vi arbetat fram en modell som visar att det finns vissa samband mellan de sociala och tekniska faktorerna i vårt fallföretags affärsnätverk och att dessa samband är mycket komplexa. Denna modell återfinns i vår slutdiskussion i slutet av rapporten. Vi har funnit att det finns många faktorer som bidrar till att konflikter uppstår i ett affärsnätverk och har därför gett konflikter en mer central roll i vår modell än vad Perry et al. (2002) gjorde i sin modell. Vi har också sett fler samband mellan de olika faktorerna än vad Perry har i sin modell.

  Nyckelord: Business to business, nätverk, relationer, tekniska faktorer och sociala faktorer.

 • 11829.
  Wik, Elin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Giuffrida, Stephanie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns lek, att närvara eller inte närvara, det är frågan: förskollärares berättelser om barns lek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolans arbetssätt där omsorg, fostran och lärande ständigt arbetats i symbios med varandra, har nu utmanats genom att förskolans läroplan reviderades i motivering till att utbildning och utveckling allt mer fått ta plats. Syftet med studien blir därför att få en uppfattning om hur förskollärare ser på sin egen delaktighet och närvaro i barns lek genom personliga intervjuer.  Undersökningen utgör ett sociokulturellt perspektiv som har sitt ursprung ur Vygotskijs teorier och tankar kring leken som en social och kulturell aktivitet, där sociala interaktioner och kommunikationer blir avgörande. Sammanfattningsvis påvisar resultatet att leken är viktig i barns liv och att förskollärare ser allvaret i att bibehålla denna lek genom att beskriva sin egen delaktighet i den på olika sätt.

 • 11830.
  Wikbourn, Emil
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindberg, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det behövs inte så mycket för att få till det lill: En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. Ett läroplansteoretiskt perspektiv ligger till grund för antagandet att en läroplan är en text som föreskriver ett önskat innehåll, men att personalen och yttre faktorer spelar in i vilken innebörd läroplanen ges i praktiken. Fokusgruppsdiskussioner med personal från fyra fritidshem har genomförts. Studiens resultat och analys pekar på att personalen har i uppdrag att tillgodose elevers önskemål och behov, samtidigt som de behöver skapa nya erfarenheter för eleverna och stimulera dem att utöva inflytande i verksamheten. Fritidshemmets kapitel i läroplanen har bidragit med tydlighet och fungerar som ett verktyg när fritidshemspersonalen ska definiera, motivera och argumentera för sin verksamhet. För att uppfylla sitt uppdrag behöver fritidshemspersonalen förutom ekonomiska och organisatoriska förutsättningar även samarbeta och arbeta för utveckling på både grupp- och individnivå.

 • 11831.
  Wikdahl, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Witting, Katarina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Minde the Gap: en fallstudie om framgångsfaktorer och delaktighet vid övergångar mellan skolmiljöer.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Preschool, preschool class and comprehensive school are separate forms of schooling in Sweden. As a consequence, Swedish children experience two transitions between three school forms in little more than a year’s time. The aim of this qualitative study is to provide a better understanding of successful transitions. The study data is based on semi-structured interviews and the sample consists of both teachers and pupils. The study is based on a sociocultural theory with inspiration from Wenger´s model of learning and Wengers-Trayners theory of situated learning and community of practice. All three frameworks´ focus is on the environments importance for the students learning and learning as a process of participation in communities of practice. Results show that the students see themselves as active participants in their own development and learning but they interpret participation differently. The teachers, on the other hand, agreed upon what constitutes learning as well as the content in the education. But when the pupil transit between settings, the teachers do not exchange knowledge, experiences and information about said content, nor successful working methods. Instead, the focus is put on the pupil as an individual. In order to promote continuity for all pupils experiencing transitions between settings, it is important that there is a shared approach between all professionals involved. Here, a teacher with a Postgraduate Diploma in Special Educational Needs could help align practice and bridge the gap.

 • 11832.
  Wiklander, Roy
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Kierkegaards stadier: en introduktion2007In: Sören Kierkegaard. Stadier på livets väg: studier av skilda personer. B. 1, Önneköp: Nimrod , 2007, p. 187-196Chapter in book (Other academic)
 • 11833.
  Wiklund, Carina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lövqvist, Catharina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur ungdomars välmående, neuroticism och extroversion hänger samman med en livsstil med självdestruktivt beteende2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan ungdomars inställning till självdestruktivt beteende, välmående, neuroticism samt extroversion och sätt att leva. Genom en faktoranalys skapades en livsstils variabel som sammanfattades till variablerna medveten och konsument. En stor del av studien behandlar ungdomar då de kan vara välmående men ändå skada sig själva på grund av den livsstil de har. I studien har 96 ungdomar deltagit. Undersökningen har utförts på tre olika gymnasieskolor i Skåne. Det är en kvantitativ undersökning som har utförts genom enkätformulär. Formuläret har berört aspekterna välmående, extroversion, neuroticism och livsstil. Resultatet visade ett samband mellan välmående och extroversion samt en livsstil som uteslöt självskada. Ungdomarna trodde de vanligaste orsakerna till självdestruktivt beteende berodde på depression, uppmärksamhet, konflikt i hemmet och i skolan.

 • 11834.
  Wilander, Björn
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  di Zazzo, Melina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kyrkogården under 1700-talet: Ett förslag till rekonstruktion av Hjortsberga kyrkogård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkogårdar har utvecklats fram till idag. Det syftar också till att ge förslag på hur en modern kyrkogård kan rekonstrueras samt skötas för att återspegla förhållandena under 1700-talet. Den valda kyrkogården är Hjortsberga i Ronneby församling.

  Dagens kyrkogård med klippta häckar och krattade grusgångar har en ca hundraårig historia. Före 1800-talet var den i huvudsak en anläggning med sparsam växtlighet som inte ägnades någon planering. Gräs var högvuxet och det hände även att kreatur betade innanför murarna.

  Arbetet bygger på litteratur- och arkivstudier såväl som intervjuer. Rekonstruktionsförslaget utgörs till stor del av en återgång på kyrkogården till ängsmark, samt nedtagande av planterade parkträd till förmån för lokala trädslag. Äldre brukningsformer kan då med fördel införas som till exempel lieslåtter och hamling. I arbetet diskuteras även etiska frågeställningar kring ingrepp på kyrkogården och vad de medför för sorgearbetet.

 • 11835.
  Williams, Lauren
  et al.
  University of Newcastle, Callaghan, NSW.
  Germov, John
  University of Newcastle, Callaghan, NSW.
  Freij, Maria
  University of Newcastle, Callaghan, NSW.
  Is the Slow Food movement driven by environmental sustainability, health concerns or conviviality?2010In: Nutrition & Dietetics, ISSN 1747-0080, Vol. 67, no Suppl. 1, p. 18-19Article in journal (Refereed)
 • 11836.
  Williamson, Heidi
  et al.
  England.
  Antonelli, Paolo
  Italien.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Davies, Gareth
  Nederländerna.
  Dèttore, Davide
  Italien.
  Harcourt, Diana
  England.
  Hedin, Gita
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Jurgutis, Arnoldas
  Litauen.
  Stepukonis, Faustas
  Litauen.
  Tural, Ümit
  Turkiet.
  Yalçın, A.D.
  Turkiet.
  Persson, Martin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Supporting patients with body dissatisfaction: a survey of the experiences and training needs of european multi-disciplinary healthcare professionals2018In: NursingPlus Open, Vol. 4, p. 8-13Article in journal (Refereed)
 • 11837.
  Williamson, Heidi
  et al.
  England.
  Antonelli, Paolo
  Italien.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Davies, Gareth
  Nederländerna.
  Déttore, Davide
  Italien.
  Harcourt, Diana
  England.
  Hedin, Gita
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Jurgutis, Arnoldas
  Litauen.
  Stepukonis, Faustas
  Litauen.
  Tural, Umit
  Turkiet.
  Dilara Yalcin, Ayse
  Turkiet.
  Persson, Martin
  England.
  Supporting patients with body dissatisfaction: a survey of the experiences and training needs of european multi-disciplinary healthcare professionals2018In: NursingPlus Open, ISSN 2352-9008, Vol. 4, p. 8-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Appearance-related concerns resulting from disfigurement or pressure to conform to beauty ideals, indiscriminately affect patients’ mental and physical health. Healthcare professionals face the challenge of addressing patients’ support needs. Therefore a European University Consortium developed a course to address learning needs. Prior to its design, a study with multi-disciplinary European healthcare professionals was conducted to maximize its relevance and acceptability. Healthcare professionals (n = 718; 48% nurses, 30% doctors, 22% allied health professionals) were surveyed regarding the nature and impact of patients’ appearance concerns, confidence in key areas associated with detecting/addressing concerns, and training/educational needs. Participants reported that this subject is highly relevant and 70% described the psychosocial impact of appearance concerns across the lifespan resulting from disfiguring conditions, disability, neurological disease, ageing and weight/shape dissatisfaction. Participants, irrespective of their experience, self-reported inadequate knowledge regarding appearance-specific care, 87% requested further information and 70% wanted access to an accredited course; barriers deterring participation in training were identified. Healthcare professionals across multiple specialties are caring for patients with a wide-range of appearance concerns that impact on physical and mental health and want to increase their appearance-specific knowledge and expertise. Results have informed training/courses which have the potential to improve patient care and ameliorate health-related outcomes.

 • 11838.
  Williamsson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Holmer, Annelie
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Upplevelser i samband med en obotlig cancersjukdom: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar samt självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BACKGROUND: One of the nurse’s areas of responsibility is to relieve suffering. Research has shown that nurses give an indication of an emotional load in the interaction with dying patients. This means that patients need of relieved suffering gets disregarded because of nurse’s fear of the unknown. Nurses can get an understanding through putting herself into the perspective of the patient, and through that she can reduce suffering. One way is to read autobiographies that describe experiences of diseases, which contributes to the nurse’s competence. AIM: The aim of the study was to illustrate people’s experiences of living with an incurable cancerdisease. METHOD: A qualitative literature review that was based on five phenomenological scientific articles and two autobiographies. Interpretation of the literature was based on Graneheim and Lundmans content analysis. RESULT: Two main categories for scientific articles and autobiographies developed into: "changes experiences in the relation to yourself", which included changes of identification and changes of the body and "changed experiences in the relation to others", which resulted in for example to be disregarded and to be a burden for others. CONCLUSION: The suffering can be identified and relieved if the nurses gets knowledge from patients own experiences of how to live with an incurable cancerdisease. Further research needs to be done in the topic of nursing dying patients, to acquire the knowledge needed to cope with the fear.

 • 11839.
  Willumsen, Elisabeth
  et al.
  University of Stavanger, Stavanger, Norway,.
  Åhgren, Bengt
  Nordic School of Public Health, Gothenburg.
  Odegard, Atle
  Molde University College, Molde, Norway.
  A conceptual framework for assessing interorganizational integration and interprofessional collaboration2012In: Journal of Interprofessional Care, ISSN 1356-1820, E-ISSN 1469-9567, Vol. 26, no 3, p. 198-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The need for collaboration in health and social welfare is well documented internationally. It is related to the improvement of services for the users, particularly target groups with multiple problems. However, there is still insufficient knowledge of the complex area of collaboration, and the interprofessional literature highlights the need to develop adequate research approaches for exploring collaboration between organizations, professionals and service users. This paper proposes a conceptual framework based on interorganizational and interprofessional research, with focus on the concepts of integration and collaboration. Furthermore, the paper suggests how two measurement instruments can be combined and adapted to the welfare context in order to explore collaboration between organizations, professionals and service users, thereby contributing to knowledge development and policy improvement. Issues concerning reliability, validity and design alternatives, as well as the importance of management, clinical implications and service user involvement in future research, are discussed.

 • 11840.
  Willysson Almström, Jenny
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Oral hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med användning av GOHAI2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga studier som har använt sig av det orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet GOHAI. Studien bygger på en allmän litteraturstudie som sammanställt forskning inom det ämne som är valt. Granskning gjordes av artiklar som använt sig av GOHAI vilka söktes via PubMed. Begränsning gjordes på deltagare ≥60 år, engelskspråkiga och med abstract tillgängligt. Studien baserades på 20 kvantitativa artiklar. Resultatet visade att studierna kom från olika delar av världen. Majoriteten av deltagarna bodde självständigt. Medelvärdet för GOHAI var mellan 30-50 för många av deltagarna i de studier som granskades. Fler kvinnor än män upplevde sämre OHRQoL, liksom de allra äldsta, protesanvändare, deltagare med dåligt tandstatus oh näringsbrist. Högutbildade hade bättre OHRQoL än lågutbildade. Konklusionen av studien är att äldre uppfattar sin OHRQoL som medelmåttig till dålig. I flera studier visades att framförallt kvinnors OHRQoL var sämre jämfört med mäns. 

 • 11841.
  Wilnerzon Thörn, Rose-Marie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre: en fenomenografisk studie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nursing assistants’, as frontline caregivers in the care of older people, have a unique opportunity to encourage physical activity and exercise in older people. Hence, the perceptions by these care providers of physical activity and exercise among older people are an essential factor. The aim of this study is to describe how nursing assistants perceive physical activity and exercise for older people, over the age of 65, receiving home care and home help. Method: Data was collected through interviews with 19 nursing assistants, selected by strategic sampling and analysed using a phenomenographic approach. Results: The findings show two different perceptions of physical activity for the older people: “physical activity is to move” described as everyday movements i.e. everyday activities and outdoors activities and “physical activity is to make an effort”, described as older people handling their day-to-day tasks and outdoor activities or struggling to be less inactive and performing healthy activities. Three different perceptions of exercise for the older people emerged: “exercise as physical activity”, described as movement performed, based on individual exercise programmes from the physiotherapist or through day-to-day tasks such as dressing, cleaning or shopping; “exercise as rehabilitation” described as part of the rehabilitation process or as a prescription to follow, and “exercise as an agent” described as enhancing the health and well-being of older people, principally related to mobility or enhancing the older people’s social activities. Conclusion: This study shows that there are a variety of perceptions of physical activity and exercise among nursing assistants which can be important for health professionals to be aware of, in order to provide targeted support. This study also shows two different approaches by nursing assistants towards older people: a health-promotion one and a preventive one; it would seem to be important to be aware of these approaches, if a shift towards promoting health and well-being should be implemented in the care of older people. 

 • 11842.
  Wilnerzon Thörn, Rose-Marie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Nursing Assistants’ Perceptions of Physical Activity and Exercise among Older People: a Phenomenographic Study2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nursing assistants’, as frontline caregivers in the care of older people, have a unique opportunity to encourage physical activity and exercise in older people. Hence, the perceptions by these care providers of physical activity and exercise among older people are an essential factor. The aim of this study is to  describe how nursing assistants perceive physical activity and exercise for older people, over the age of 65, receiving home care and home help. Method: Data was collected through interviews with 19 nursing assistants, selected by strategic sampling and analysed using a phenomenographic approach. Results: The findings show two different perceptions of physical activity for the older people: “physical activity is to  move” described as everyday movements i.e. everyday activities and outdoors activities and “physical activity is to make an effort”, described as older people handling their day-to-day tasks and outdoor activities or struggling to be less inactive and performing healthy activities. Three different perceptions of exercise for the older people emerged: “exercise as physical activity”, described as movement performed, based on individual exercise programmes from the physiotherapist or through day-to-day tasks such as dressing, cleaning or shopping; “exercise as rehabilitation” described as part of the rehabilitation process or as a prescription to follow, and “exercise as an agent” described as enhancing the health and well-being of older people, principally related to mobility or enhancing the older people’s social activities. Conclusion: This study shows that there are a variety of perceptions of physical activity and exercise among nursing assistants which can be important for health professionals to be aware of, in order to provide targeted support. This study also shows two different approaches by nursing assistants towards older people: a health-promotion one and a preventive one; it would seem to be important to be aware of these approaches, if a shift towards promoting health and well-being should be implemented in the care of older people.

 • 11843.
  Wilnerzon Thörn, Rose-Marie
  et al.
  Kristianstad kommun.
  Elgán, Carina
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Nurse assistant’s perceptions of physical activity and exercise among older people: a phenomenography study2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Nurse assistant has as first-line caregivers in care of older people, a unique opportunity to encourage physical activity and exercise in older people. Hence,the staff’s perceptions about physical activity and exercise among older persons are essential. The aim of this study was to describe how nurse assistants in their work perceived physical activity and exercise for older people over 65 receiving home care and home help services. Method: Data were collected through interviews with 19 nurse assistants selected by strategic sampling and analysed using a phenomenographic approach. Results: The findings show two different perceptions of physical activity: “physical activity is to move “as everyday movements that older people did in activities of daily living andoutdoors activities and “physical activity is to make an effort” which older people makes handling their daily living and outdoors activities or struggling to be less inactive with healthy activities. Three differen tperceptions of exercise emerged: “exercise as physical activity” as movements that could be done either through an individual exercise programs from physiotherapist or by activities of daily life such as dressing, cleaning or shopping; “exercise as rehabilitation” as part of the rehabilitation processor as a prescription to follow and “exercise as an agent” enhancing health and well being of older people principally related to the mobility or enhancing older people’s social activities. Conclusion: By describing nurse assistants perceptions of physical activity and exercise among older people, this study provides information about two different approaches used by nurse assistants inhome help services. Nurse assistants have two different approaches towards the older person: a health promoting approach and a preventive approach. An educational awareness about the different approaches could enable staff to engage and support the older person to be physically active and to exercise regularly. A supportive organisation with flexibility and a closely collaboration between social services and health professionals could facilitate and strengthening a health promoting and a preventive approach by nurse assistant.

 • 11844.
  Wilson, Mia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Mödrars upplevelser av förlossningsdepression: En litteraturstudie utifrån kvinnans perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förlossningsdepression är en av de vanligaste medicinska problem som drabbar nyblivna mammor. Forskning visar att 8-15 procent utvecklar en depression efter förlossningen. I de flesta kulturer uppfattas barnafödandet som en glädjefylld händelse. Att bli förälder förknippas med självförverkligande och hopp om framtiden. Denna bild står ofta i stark kontrast till verkligheten. Syfte: Syftet var att beskriva mödrars upplevelser av förlossningsdepression. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på sexton kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom att mammorna hade höga förväntningar på sig själva men också från omgivningen. När de inte kunde leva upp till allas förväntningar upplevde de sig som ”dåliga mammor”. Kvinnorna upplevde ofta ensamhet, hopplöshet, utmattning, skam och dålig självkänsla. Ett flertal kvinnor hade tankar på självmord och kände det som en sista utväg. Slutsats: De plikter, krav och ansvar som följer med att bli mamma kan vara en bidragande orsak till att vissa kvinnor drabbas av förlossningsdepression. Som nybliven mamma finns det stora förväntningar. Att bli mamma är en av de största förändringarna i livet och förlossningsdepression kan vara en reaktion på detta.

 • 11845.
  Wilsson, Anneli
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Förslag till placering av anläggningar för att förbättra vattenkvalitén i Tidan 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Considering water quality, landuse and reducion of wetland area in the watershed of Tidan, areas witch are in need of constructions to improve the water quality are identified. Constructions are suggested to be located within the smaller streams in the watershed, so that the water is treated before it reaches the stream Tidan.

 • 11846.
  Wiman, Olof
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Pedagogers arbetssätt med barn med autism2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning är att få kunskap om hur arbetet med autistiska barn i grundskolan, årskurs fyra till sex, går till och hur pedagogen kan tillgodose deras behov på bästa sätt.

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om autism. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på följande: Hur anser de intervjuade personerna att man ska arbete med barn med autism? Vad anser de intervjuade personerna att man ska tänka på som pedagog när man bemöter barn med autism?

  Utifrån det insamlade materialet som jag fick har jag analyserat det och resultatet pekar på att det finns ingen renodlad metod, utan pedagogerna plockar olika arbetssätt från olika metoder. Det framkommer också att pedagogerna bland annat använder sig av bilder samt att man har olika scheman när man arbetar med barn med autism för att göra det så tydligt som möjligt. Något annat som är viktigt som pedagog är att man individanpassar metoden till varje enskilt barn. En annan sak som resultatet pekar på är att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i undervisningen så att det som barnet med autism lär sig i skolan även kan förstärkas hemma också. Det framkommer även i resultatet att det finns en massa olika fördomar om autism. I resultatdelen framhåller jag även att det kan vara lätt att känna sig osäker när man är nyutbildad pedagog men då gäller det att visa en bestämd sida utåt. Det är även viktigt att tänka på sitt kroppsspråk när man arbetar med barn med autism. Det gäller att se glad ut när man verkligen är det för annars kan ett barn med autism misstolka uttrycket. I resultatdelen framhålls även att datorn och Ipad kan vara ett bra hjälpmedel för att arbeta med barn med autism. Det kan framkomma färdigheter som inte pedagogen har vetat om tidigare samt att datorn kan även öka kommunikationen mellan pedagog och barnet med autism när pedagogen sitter med. 

 • 11847.
  Winberg, Karin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Om risk, mål och makt: en kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen har upplevt många misslyckade projekt med katastrofal utgång, trots att risker varit kända och att visselblåsare slagit larm, men man har valt att inte lyssna. Varför? Jag bestämde för att titta på tre fall och se om det fanns något samband dem mellan, trots deras olikheter vad gäller tid, geografi och syfte samt jämföra det mot faktorerna risk, mål och makt. Min studie har visat att i organisationer eller grupper där demokrati och öppenhet råder är det lättare att föra dialog om risker, än det motsatta. Diskurser med starkt barriärbrytande målfokus är maktkoncentrat, och ofta ovilliga att lämna ifrån sig makt frivilligt. Dessutom är måluppfyllelse ibland viktigare än resultaten. När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, när prestigeförlust och skam väntar ifall man backar, då är det som att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill omöjligt att kliva av.

 • 11848. Winberg, M
  et al.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics: what are they like, where do they come from - and can we do something about them?2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11849.
  Winberg, Mikael
  et al.
  Umeå universitet.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Science for life: development of multi-concept instrument to study the impact of socio-scientific issues on students' interest in science2008Conference paper (Refereed)
 • 11850.
  Winell, Maria
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Att vara eller inte vara... tillsammans?: En studie om elevers uppfattningar om könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens lärare i idrott och hälsa har stor frihet att forma undervisningen på det sätt som de själva tycker är bäst för eleverna, eftersom vare sig läro- eller kursplan nämner något om undervisningsformen. Detta skall dock ske i samverkan med eleverna. Därför behöver man också veta vilka uppfattningar eleverna har kring undervisningsformen. Trots det finns det idag inte mycket forskning inom området. Vilka uppfattningar har elever kring undervisningsformen i idrott och hälsa, i detta fall den könsblandade och den könsuppdelade? Syftet med det här examensarbetet var att undersöka elevers uppfattningar om könsblandad och könsuppdelad i undervisning i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio. Sexton elever intervjuades för att få svar på detta. Resultatet visar att det finns både för- och nackdelar med de båda undervisningsformerna, men att den könsblandade undervisningen är mer populär än den könsuppdelade. En del elever menade att man gärna kan växla mellan de båda undervisningsformerna och andra var av den uppfattningen att undervisningsformen inte spelade någon roll. Elevernas uppfattningar har hänförts till kategorierna lektionsklimat, den sociala faktorn, läraren, pojkars och flickors olikheter, eleven själv samt aktiviteten.

234235236237238239240 11801 - 11850 of 12153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf