hkr.sePublications
Change search
Refine search result
228229230231232233234 11501 - 11550 of 12230
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 11501.
  Välitalo, Jimmi
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Persson, Malin
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Konflikter i skolan: En kvalitativ studie om hur pedagoger uttalar sig om konflikthanteringsarbete i skolan2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att synliggöra vilka konflikthanteringsmetoder sex pedagoger på skolor i en mellanstor kommun i sydöstra Sverige säger sig arbeta med. Pedagogerna är verksamma inom årskurs 1-3 samt fritidshemmet. Syftet är också att redogöra för pedagogernas erfarenheter och åsikter om den konflikthanteringsmetod som möjligtvis används. Vi vill även synliggöra vilka faktorer som kan bidra till konflikter i skolan. De forskningsfrågor vi arbetar utefter är: Vilka konflikthanteringsmetoder används? Upplever pedagogerna att arbetet ger resultat? Vilka slags konflikter upplever pedagogerna finns mellan elev/elev och elev/pedagog i skolan?

  Arbetet ger en översikt av hur konflikthantering kan se ut i skolan, vilka faktorer som kan påverka konflikter och dess uppkomst samt hur man som pedagog arbetar med konflikthantering i skolan. Genom intervjuer med verksamma pedagoger har vi sökt svar på ovanstående frågor. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att de skolor som deltagit i undersökningen arbetar medvetet med konflikthantering genom olika metoder. Likaså ser orsaker till konflikter likvärdiga ut på samtliga skolor trots att de använder olika metoder för att förebygga konflikter. Däremot finns det skillnader i resultatet som konflikthanteringsarbetet ger, då endast en av pedagogerna som medverkat i undersökningen anser sig kunna se resultat av den konflikthanteringsmetod som används av denna person.

 • 11502.
  Västskär, Mirjam
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Språkstörning och matematiksvårigheter: några gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research problem in this thesis concerns mathematical difficulties in pupils with specific language impairment (SLI) in upper secondary school. A large amount of research shows that there is a connection between specific language impairment and mathematical difficulties and a report from SPSM (2018) states that routines concerning pupils with SLI in upper secondary school are deficient. The purpose of the thesis is to make this group more visible by examining how some pupils with SLI in upper secondary school experience, and have experienced, their mathematical difficulties. Since the study is based on the student perspective, semi-structured interviews were chosen as a method. The five participants have all been diagnosed with SLI and attend upper secondary school.

         The students' stories and experiences are discussed based on the model of attribution theory, which describe how we attribute our adversities and successes. It appears that all the students have been struggling with mathematics throughout their schooling. Students explain their difficulties predominantly with stable, i.e. unchanging, factors, external as well as internal. Neither the students themselves nor the teachers they encountered have linked the mathematical difficulties with the diagnosis SLI.

         Based on the results, the importance of more knowledge among mathematics teachers about the relationship between SLI and mathematical difficulties is discussed, as well as the importance of collaboration between mathematics teachers and special education teachers. Furthermore, organizational changes that could facilitate this student group are discussed and moreover that one should consider how repeated failures result in reduced motivation. This is particularly relevant for students, who explain their setbacks with stable, unchanging factors, as it reduces the ability to take advantage of their capacity.

 • 11503.
  Wachtmeister, Anna
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Läslust och intresse för skönlitteratur i tonåren: Är dagens skolungdomar intresserade av att läsa skönlitteratur?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vårt samhälle finns det många sätt att förnöja sig på till exempel, film, dataspel med mera, men trots detta stora nöjesutbud finns det fortfarande många böcker. Ratar dagens ungdomar skönlitterära böcker, framför annan underhållning? Är skönlitteratur främst en del av skolans värld där vissa saker måste göras? Denna undran har resulterat i denna uppsats där jag gör en mikroundersökning av dagens ungdomars intresse för skönlitteratur. Mina informanter blev två årskurser på en 6-9 skola, valet föll på en åttonde och en nionde klass. Ett frågeformulär och fyra samtalsgrupper senare fanns det underlag för att se om eleverna var positivt inställda till skönlitteratur. Utifrån detta underlag har nu denna undersökning av tonåringars läsintresse och läsvanor resulterat i att en majoritet av dessa ungdomar var positivt inställda till skönlitteratur. Även tidigare forskning runt detta ämne tas upp. Förutom intresse för skönlitterär läsning, behandlas även vad som kan vara orsaker till att det finns ett intresse eller varför det är svagt.

 • 11504.
  Wackenfors, Marianne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jonsson, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bergström, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Språkstörning ett socialt och kommunikativt handikapp 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Språkstörning är ett funktionshinder som inte kan kompenseras fullt ut och som kvarstår genom livet men ändra karaktär över tid. Vårt syfte med denna studie är att undersöka på vilket sätt språkstörningen är ett handikapp för barn i ålder 4 - 16 år i ett socialt och kommunikativt sammanhang.

  Studien baseras på intervjuer av pedagoger, specialpedagoger och logopeder. Vi har även undersökt uppfattningen hos föräldrar till barn i språkklass med hjälp av enkäter.

  Resultatet av våra intervjuer bekräftar de erfarenheter vi själva har från arbete med språkstörda barn. En språkstörning är ett socialt och kommunikativt handikapp. Våra resultat indikerar även att detta kan föregås av ärftliga faktorer då vi uppfattar att föräldrar hade svårigheter att besvara enkäterna.

  Sammanfattningsvis menar vi att barn med språkstörning behöver mycket hjälp av särskilt utbildad personal för att kunna förstå omgivningen och få fler sociala relationer.

 • 11505.
  Wadestig, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Fridholm, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Påverkar autistiska personlighetsdrag förmågan att minnas ansiktsemotioner?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med autismspektrumtillstånd har en nedsatt social förmåga och tidigare forskning har visat att dessa personer har ett annorlunda sätt att se på och tolka information uttryckt i ansikten jämfört med normalt utvecklade individer. Vi har i vår studie mätt förekomst av autistiska personlighetsdrag mätt med Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001) och minnesförmåga för ansiktsemotioner genom ett two-alternative forced choice test där bilder på ansiktsemotioner uttryckta i höger- respektive vänsterhalvprofil och uttryckta företrädelsevis i övre respektive nedre delen av ansiktet presenterades för de 71 försöksdeltagarna. Vi har kunnat visa ett negativt linjärt samband (r = -.30, n = 71, p = .013) mellan autistiska personlighetsdrag och minnesförmåga för ansiktsemotioner, där ett större antal autistiska personlighetsdrag var korrelerade med en sämre minnesförmåga. Vi fann också generellt en försämrad minnesprestation för de emotioner som främst uttrycks i övre delen jämfört med nedre delen av ansiktet (Wilks lambda = .494, F (1, 69) = 70.713, p < .0005, effektstorlek = .51), men däremot ingen signifikant skillnad för om emotionerna presenterades i höger eller vänster halvprofil. Inte heller framkom någon interaktionseffekt mellan autistiska personlighetsdrag, halvprofil och var i ansiktet emotionen främst uttrycks.

 • 11506.
  Wagachchige Muthucumarana, Muditha
  et al.
  Sri Lanka.
  Samarasinghe, Kerstin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Elgán, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Caring for stroke survivors: experiences of family caregivers in Sri Lanka – a qualitative study2018In: Topics in Stroke Rehabilitation, ISSN 1074-9357, E-ISSN 1945-5119, Vol. 25, no 6, p. 397-402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Stroke is a life-changing event for both stroke survivors and their family caregivers. After receiving acute care at the hospital, family members are expected to take care of stroke survivors at home and to continue treatment and rehabilitation. The new role of "informal caregiver" is a challenge that creates many difficulties for family caregivers that are not explicit in the Sri Lankan context.

  OBJECTIVES:

  This study aimed at exploring family caregivers' experiences of providing informal care for dependent stroke survivors.

  METHODS:

  The sample was chosen by purposive sampling with a maximum variation by age, ethnicity, religion, educational level, relationship, and monthly income. Ten informal family caregivers to stroke survivors with hemiplegia who had been treated at the National Hospital of Sri Lanka participated in in-depth interviews analyzed using conventional content analysis.

  RESULTS:

  Qualitative content analysis of data resulted in an overriding theme, "Caring with love, against all odds," along with four categories, "Life alterations," "Lack of resources," "Compassionate care," and "Coping strategies." Although the increased workload, restricted social life, physical problems, and knowledge and financial deficits were challenging for the family caregivers, self-strength and supportive social networks helped them to compassionately care for their stroke survivor.

  CONCLUSIONS:

  The phenomenon of family caregivers providing informal care for stroke survivors was explicated as compassionate care, notwithstanding numerous difficulties. The findings motivate further research and strategies to minimize family caregivers' burden and facilitate the positive aspects of caregiving to promote the health and well-being of both stroke survivors and their families.

 • 11507. Wagner, Ulrik
  et al.
  Persson, H. Thomas R.
  University of Southern Denmark.
  Overbye, Marie
  Sponsor networks and business relations orchestrated by team sports clubs2017In: Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 7, no 4, p. 426-443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the role of sponsor networks in local community revealing that firms engage in sponsor networks primarily for business reasons, and suggests that team sport clubs plays an important role in local society beyond being mere entertainment industries.

 • 11508.
  Wahlgren, Jannice
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sjöberg, Isabelle
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Saltkonsumtion till saltreduktion - sensorisk skillnad i saltreducerad industriell rotfruktssoppa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Man has always been dependent of salt in order to live, but in today's society we are overconsuming salt, which is also a contributing factor in common lifestyle diseases such as cardiovascular problems. Many companies in the food industry today works actively to reduce salt in their products, and this work is a challenge in which the sensory attributes such as taste, aroma and texture should not be changed. The present study therefore aims to find out whether the reduced salt content as well as an exchange for a salt substitute product industrial Root vegetable soup contributes to the difference in the sensory experience to the reference product. It is also of interest to study the assessors' attitude of lower sodium. By making root vegetable soup in two salt-­reduced versions where triangle tests used to see if there where any difference between these and the soup in its original version. Triangle tests showed that the soups had a difference of significance compared to the original product. The evaluators were also asked to write qualitative comments for flavor, aroma and texture which mainly showed that the assessors considered the reduced soups as something more mild in flavor. However, it turned out that the assessors had a relatively positive attitude for the soups, regardless performance of the soups.

 • 11509.
  Wahlgren, Katarina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Olsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Kursu, Satu
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Patientens upplevelser av smärta vid venösa bensår och dess påverkan på livet: Patient´s experiences of pain at venous leg ulcer and the effects on their daily life.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: Patients with leg ulcer suffers often of woundpain. Healthcare professionals will strive after having knowledge and understanding for how woundpain influences the patient's quality of life. Aim: The aim is to elucidate the patient's experiences of pain at venous leg ulcer and the effects on their daily life. Method: The procedure has been a systematic literature overview with a systematic search in different databases. The search resulted in nine scientific articles. Results: In the result, four central categories arrived; how the patient's lives were changed, how the patient's psychic health was changed, how the patient's experience of nursing and how the patient's thoughts about the future where. Conclusion: Although each people is unique so exists that certain phenomena that are too many common patients with difficult healing leg ulcer and that has importance for their quality of life. It is important with a good communication average patient and nurse when it comes to handling the pain at venous leg ulcer.

 • 11510.
  Wahlgren, Margareta
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Kan abstrakt matematik engagera samhällsvetare?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kursen Matematik B är gemensam för alla program på gymnasieskolan idag.

  Knappt 40% av eleverna på samhällsprogrammet fick IG på det nationella provet

  läsåret 08/09. Jag försöker i min undersökning hitta svar på varför så många av

  samhällseleverna misslyckas med kursen. Undersökning visar att dessa elever har

  ett stort behov av att arbeta med verklighetsanknutna uppgifter. Den abstrakta

  matematiken i Matematik B upplevs av många som svår och meningslös.

  Under den kvalitativa delen av undersökningen har jag observerat elever när de

  tillsammans har arbetat med att översätta en konkret situation i en kontext till ett

  abstrakt matematiskt uttryck. Resultatet av undersökningen visade att elever som

  arbetade tillsammans ökade både sitt engagemang och sin förmåga att lösa

  uppgifter. Oberoende av om de hade ett avancerat matematiskt språk att

  kommunicera med eller om de använde ett enkelt språk lyckades de med sin

  uppgift i högre grad när deras samtal flöt ledigt under tiden de samarbetade.

  Intervjuerna jag genomförde visade elevernas pragmatiska inställning till

  matematikstudierna, de arbetar för att klara sina prov och få bra betyg, inte för att

  utveckla sin kunskap eller sin logiska förmåga.

  I diskussionen tar jag upp behovet av att göra matematiken mer angelägen för

  samhällselever, både med avseende på kursens innehåll och vilka arbetsmetoder

  som bör utvecklas.

 • 11511. Wahlgren, S.
  et al.
  Lindahl, Ingrid
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Dinosauriers dans - ett matematikprojekt2013In: Modern barndom, ISSN 1400-0733, no 1, p. 26-29Article in journal (Other academic)
 • 11512.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  A Postcolonial Study of Fact and Fiction in Monica Ali's Brick Lane2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11513.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Kristianstad University, Department of Humanities and Social Sciences.
  Att vara eller icke vara, en tolkningsfråga: En historiografisk undersökning av de armeniska massakrerna 19152009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en historiografisk undersökning. Den granskar forskning som bedömer de

  armeniska massakrerna som folkmord och forskning som ifrågasätter detta. Händelserna är

  mycket omdiskuterade båda politiskt och historiskt.

  En bakgrundsöversikt belyser de sista tre decennierna av det osmanska rikets moderna historia

  och förspelet till händelserna under första världskriget samt påverkan av stormaktspolitiken

  under senare delen 1800-talet och början av 1900-talet på utvecklingen i Mellanöstern och

  främst inom det osmanska imperiet. Uppsatsen diskuterar vilken roll turkisk nationalism,

  turanism och panislamism spelade i händelserna och hur dessa påverkade relationen mellan

  ungturkrörelsen och armenierna.

  Hur tolkar forskarna källorna och vilken roll spelar källmaterialet i rekonstrueringen av

  historiska fakta bakom debatten om mordet på den osmanskt armeniska befolkningen 1915?

  Analyserna omfattar flera åsikter och attityder inom genocidforskning; det finns historiker och

  andra forskare som förnekar och förkastar idén att det var genocid; andra vill ha ett

  internationellt erkännande av massakrerna i Anatolien och klarhet om den turkiska statens

  skuld i denna fråga. Syftet med uppsatsen är att klarlägga förklaringarna och slutsatserna de

  utvalda forskarna har kommit fram till i sina analyser. Uppsatsen varken anklagar eller tar

  ställning för eller emot rubriceringen av massakrerna och förhåller sig neutral i största möjliga

  mån.

  Nyckelord: armenier, dashnak, hunchak, massakrer, ungturkar, ittihadister, CUP, turkism,

  turkisk nationalism, Turan och turanism, revolution, deportationer, omlokalisering, uppror,

  skuld, förnekelse och erkännande.

 • 11514.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Axelssönerna (Tott): Ett ekonomiskt imperium inom gränsadeln i 1400-talets Norden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores the economical and social paradigms surrounding one of the most influential

  Nordic border dynastic noble families in the second half of the fifteenth century - the Axelsson

  Totts. How mercantile possibilities and opportunities offered to them, reflected on their political

  actions and social bands. The Axelsson brothers of the Tott Dynasty would become of one of the

  most powerful noble families within the Nordic Union between 1444 och 1487.

  Axel Pedersen (Tott) would through well chosen marriage alliances into the noble families of both

  Denmark and Sweden, and with political prowess lay the foundation for one of the most dynamic

  family empires of the fifteenth century. In the year 1442, the Axelsson brothers swore loyalty to

  each other; to protect and defend their mercantile and economical interests in Denmark and

  Sweden. They would eventually control the trading routes in the border areas of the Union, and by

  exploiting the political chaos within the Union they would gain access and influence to the land

  trading routes for export and import within the Union and the shipping export routes in the Baltic

  Sea allowing them access to the Russian market through Finland and Estonia.

  The island of Gotland, with its tactical and important geographical position in the Baltic Sea

  became the key to the Nordic Union. Olof Axelsson (Tott) sailing under the Danish flag took

  possession of Gotland in 1449. Although technically a part of the Danish kingdom, in practice the

  island would remain independent and under the control of the Axelsson brothers until 1487 when

  the last surviving brother, Sir Ivar relinquished his rights to Gotland in favor of the Danish

  monarch, King Hans.

  The Axelsson brothers (Tott) would hold the key to The Nordic Union for almost four decades.

  Thus controlling the future of the union within the family by marriage, by political associations

  within and outside of the Union and most importantly by creating an economical empire based on

  personal family politics and border gentry aspirations.

 • 11515.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Better a Railing at the Top of the Cliff than a Hospital at the Bottom!": the use of Edward Lear's nonsense ABC as a didactical tool in the development of  pronunciation skills in young lerarners of English2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development and acquisition of English pronunciation in learners of English is a much neglected area of linguistic study. Research predominantly focuses on the pronunciation skills in adult English learners. However, there is no relevant data pertaining to the pronunciation skills in young English learners. Studies pertaining to pronunciation and oral proficiency are needed in order to fully assess the development and promotion of English language pronunciation in educational settings. It is necessary to encourage the active learning of pronunciation skills in young learners, in order for them to under pin the phonetical and phonological structures of the English language at the earliest stages of their language acquisition. The natural curiosity that young children display for sounds, rhymes and words is a resource that should be exploited by teachers in order to promote and encourage proficient pronunciation at the earliest stage of a child’s Second Language Acquisition (SLA).

  The current study focuses on the use of nonsense language in Second Language educational settings in order to introduce phonology and phonetics at the earliest stage of English language acquisition to encourage correct pronunciation in young L2 learners of English. The materials chosen for the study are selected verses from Edward Lear’s nonsense ABC. The nonsense ABC is introduced as a teaching/learning tool to help young primary school children in Sweden develop their pronunciation skills and avoid fossilized language patterns at a later stage of Second Language Acquisition. Young language learners need a solid foundation on which to build their language skills in order to develop as mature Second Language learners.

  The findings of this investigation showed that the introduction of nonsense language as a practical and didactical tool for the development of pronunciation had a positive effect on the development of pronunciation skills in the beginner English Language Learners (ELL) who actively participated in the study.

 • 11516.
  Walldén- Mårtensson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Wemfors, Anna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Om att leva i den "snåla världen": En kvalitativ studie om ensamstående föräldrars och barns upplevelser och strategier i dagens konsumtionssamhälle.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Poverty among children has received a great deal of attention in the media the past few years. The group in which poverty among children has increased most is among single parents; therefore we have chosen to examine this group in this study. The purpose of this study is to take part in single parents and their children’s experiences of living within a very tight budget and the strategies they use. We found it interesting to put this information in relationship to the consumer society we live in today. Single parents and some of their children have participated in this study.

  Using focus groups in which the constellations were different group discussions were led that were based on different themes that are relevant to this study. A qualitative study has been done in which interest in the interviewed peoples own experiences and stories has been in focus. This has been done using an abductive approach. With the help of previous knowledge and literature studies we have found our preliminary theories. These theories were then applied to the interviewers; this led to the theories used in the study. The theoretical perspective used is from Bourdieus thoughts about the concept lifestyle along with Goffmans reasoning about the importance of rolls in the social scene where individuals act to reflect themselves. We have even found a perspective of stress theories to be interesting.

  One conclusion in this study is that the choice of strategies can be reflected in the individual’s lifestyle.  

   

   

 • 11517.
  Wallenbeck, A
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Yngvesson, Jenny
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Gunnarsson, S
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Ekologiska kycklingar: lyckliga och lyckade?2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11518.
  Wallensten, A.
  et al.
  Smedby Health Center, Kalmar County Council.
  Munster, V. J.
  Department of Virology and National Influenza Center, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Department of Mathematics and Science.
  Osterhaus, A. D. M. E.
  Department of Virology and National Influenza Center, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Fouchier, R. A. M.
  Department of Virology and National Influenza Center, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Olsen, B.
  Department of Infectious Diseases, Umeå University.
  Multiple gene segment reassortment between Eurasian and American lineages of influenza A virus (H6N2) in Guillemot (Uria aalge)2005In: Archives of Virology, ISSN 0304-8608, E-ISSN 1432-8798, Vol. 150, no 8, p. 1685-1692Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Guillemots banded in the northern Baltic Sea were screened for influenza A virus (IAV). Three out of 26 sampled birds tested positive by RT-PCR. Two of these were characterized as subtype H6N2. Phylogenetic analyses showed that five gene segments belonged to the American avian lineage of IAVs, whereas three gene segments belonged to the Eurasian lineage. Our findings indicate that avian IAVs may have a taxonomically wider reservoir spectrum than previously known and we present the first report of a chimeric avian IAV with genes of American and Eurasian origin in Europe.

 • 11519.
  Wallensten, Anders
  et al.
  Smedby Health Center, Kalmar.
  Munster, Vincent J.
  Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Latorre-Margalef, Neus
  Kalmar University.
  Brytting, Mia
  Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Department of Mathematics and Science.
  Fouchier, Ron A.M.
  Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Fransson, Thord
  Swedish Museum of Natural History, Stockholm.
  Haemig, Paul D.
  Kalmar University.
  Karlsson, Malin
  Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Lundkvist, Åke
  Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Osterhaus, Albert D.M.E.
  Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Stervander, Martin
  Ottenby Bird Observatory, Degerhamn.
  Waldenstrom, Jonas
  Kalmar University.
  Olsen, Björn
  Kalmar University.
  Surveillance of influenza A virus in migratory waterfowl in northern Europe2007In: Emerging Infectious Diseases, ISSN 1080-6040, E-ISSN 1080-6059, Vol. 13, no 3, p. 404-411Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We conducted large-scale, systematic sampling of influenza type A virus in migratory waterfowl (mostly mallards [Anas platyrhynchos]) at Ottenby Bird Observatory, southeast Sweden. As with previous studies, we found a higher prevalence in fall than spring, and among juveniles compared with adults. However, in contrast to other studies, we found that prevalence in spring was sometimes high (mean 4.0%, highest 9.5%). This finding raises the possibility that ducks are capable of perpetuating influenza A virus of different subtypes and subtype combinations throughout the year and from 1 year to the next. Isolation of the H5 and H7 subtypes was common, which suggests risk for transmission to sensitive domestic animals such as poultry. We argue that wild bird screening can function as a sentinel system, and we give an example of how it could have been used to forecast a remote and deadly outbreak of influenza A in poultry.

 • 11520.
  Wallergård, Mattias
  et al.
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Lunds universitet.
  Österberg, Kai
  Lunds universitet.
  Johansson, Gerd
  Lunds universitet.
  Karlson, Björn
  Lunds universitet.
  A Virtual Reality Version of the Trier Social Stress Test: A Pilot Study2011In: Presence - Teleoperators and Virtual Environments, ISSN 1054-7460, E-ISSN 1531-3263, Vol. 20, no 4, p. 325-336Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the most common methods of inducing stress in the laboratory in order to examine the stress response in healthy and clinical populations is the Trier Social Stress Test (TSST). Briefly, the participant is asked to deliver a speech and to perform an arithmetic task in front of an evaluating committee. The committee, consisting of three trained actors, does not respond emotionally during the test, which makes the situation very stressful for the participant. One disadvantage of the TSST is that it can be difficult to hold the experimental conditions constant. In particular, it may be difficult for actors to hold their acting constant across all sessions. Furthermore, there are several practical problems and costs associated with hiring professional actors. A computerized version of the TSST using virtual humans could be a way to avoid these problems provided that it is able to induce a stress response similar to the one of the original TSST. The purpose of the present pilot study was therefore to investigate the stress response to a virtual reality (VR) version of the TSST visualized using an immersive VR system (VR-TSST). Seven healthy males with an average age of 24 years (range: 23-26 years) performed the VR-TSST. This included delivering a speech and performing an arithmetic task in front of an evaluating committee consisting of three virtual humans. The VR equipment was a CAVE equipped with stereoscopy and head tracking. ECG and respiration were recorded as well as the participant's behavior and comments. Afterward, a semi-structured interview was carried out. In general, the subjective and physiological data from the experiment indicated that the VR version of the TSST induced a stress response in the seven participants. In particular, the peak increase in heart rate was close to rates observed in studies using the traditional TSST with real actors. These results suggest that virtual humans visualized with an immersive VR system can be used to induce stress under laboratory conditions.

 • 11521.
  Wallerstedt, Birgitta
  et al.
  Linnaeus University.
  Behm, Lina
  Lund University.
  Alftberg, Åsa
  Malmö University.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University.
  Nilsen, Per
  Linköping University.
  Ahlström, Gerd
  Lund University.
  Striking a Balance: a qualitative study of next of kin participation in the care of older persons in nursing homes in Sweden2018In: Healthcare (Basel, Switzerland), ISSN 2227-9032, Vol. 6, no 2, article id E46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most of the care in nursing homes is palliative in nature, as it is the oldest and the frailest people who live in nursing homes. The aim of this study was to explore next of kin's experiences of participating in the care of older persons at nursing homes. A qualitative design was used, based on semi-structured interviews with 40 next of kin, and analyzed using qualitative content analysis. An overarching theme emerged, a balancing act consisting of three categories: (1) visiting the nursing home; (2) building and maintaining relationships; and (3) gathering and conveying information. The next of kin have to balance their own responsibility for the older person's wellbeing by taking part in their care and their need to leave the responsibility to the staff due to critical health conditions. The next of kin wanted to participate in care meetings and conversations, not only in practical issues. The findings indicate the need to improve the next of kin's participation in the care as an equal partner. Increased knowledge about palliative care and decision-making of limiting life-prolonging treatment may lead to a higher quality of care.

 • 11522.
  Wallgren, Lisette
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The complex service field-Is it possible to standardize? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The field of complex services contains several actors. First it is the complex service companies that supply a professional service supplier. The professional service provider acts in many cases as a consultant. Secondly, the professional service provider works together with the client to reach a more efficient marketing. That marketing is then directed towards the customer. The customer is the client’s client and the end result.

  The purpose with this dissertation is to investigate if it is possible to standardize the working procedure in order to make it as efficient as possible. We choose to investigate this based on interviews with two firms: Marklyss, a domestically operating firm, and GFK, an internationally operating firm. Our limitation is due to the ability to find participating firms.

  Based on the interviews, we analysed the collected information through different theories such as 7K and standardization versus adaptation model. This was done to find similarities and differences between the companies. We found that there were some similarities that could be used to create a standardized platform for the working procedure. Also we found some differences that could be investigated further if there is any possibility to find out why and if it is possible to transform it into a similarity.

 • 11523.
  Wallin Andersson, Nathalie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. Tvångsåtgärder är i Sverige olagligt och kan ej tillämpas i omvårdnaden då personer med demenssjukdom motsätter sig omvårdnaden. Att få personer med demenssjukdom att samverka i omvårdnaden kräver således andra åtgärder för att kringgå dessa dilemman. Syfte: Att belysa vårdpersonalens erfarenheter kring etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt där 11 artiklar granskades. Analysmetoden inspirerades av Forsberg och Wengströms tidigare etablerade modell. Resultat: Två huvudkategorier med två underkategorier under vardera. Erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman samt erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman. Det utkristalliserades i resultatet att tvång faktiskt förekommer i omvårdnaden av personer med demenssjukdom trots att de faller utanför befintliga lagrum. Det framkom dock i resultatet att ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom var en av nycklarna till att kringgå etiska dilemman. Vårdpersonalens utbildningsgrad påverkade i vilken utsträckning en personcentrerad vård utövades. Slutsats: Mer utbildning krävs för att öka vårdpersonalens kunskap i hur en personcentrerad omvårdnad skall bedrivas för att undvika att etiska dilemman uppstår. Därtill behöver vårdpersonal i större utsträckning beakta de etiska värdegrunderna för omvårdnad. Det leder till en förbättrad omvårdnad samt livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad bör således ingå redan i grundutbildningen för all vårdpersonal.

 • 11524.
  Wallin, Angelica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Didaktiska strategier inom naturvetenskap: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares didaktiska strategier vid arbete med naturvetenskap. Hur förskollärare motiverar val av metod vid lärandesituationer. Studien är kvalitativ med en teoretisk utgångspunkt i fenomenografin. Den kvalitativa metoden i studien är semistrukturerade intervjuer där svaren analyserats i olika kategorier för att försöka se olika samband för att sedan koppla till litteratur som har anknytning till studien. Via kategorierna synliggörs resultaten att intresse, engagemang och samtal med barnen anses som betydelsefulla delar vid barns lärande om naturvetenskap samt att barnens intresse står i fokus för val av lärandeobjekt och metod.

 • 11525.
  Wallin, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Yrkeselevers lärande inom Energi och Miljö: En jämförelse mellan olika undervisningssätt på Fordonsprogrammet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka kunskapsmässiga skillnader inom ett avgränsat avsnitt inom Naturkunskap A mellan två grupper av gymnasieelever som undervisades utefter olika pedagogiska synsätt. Vidare undersöktes elevernas egna reflektioner kring sitt lärande och vilka övriga färdigheter de upplevde sig ha utvecklat och om det framkom någon skillnad mellan grupperna. Metoden för studien var att dela upp eleverna i grupper varav en undervisades genom katederundervisning och en arbetade projektbaserat och ämnesintegrerat. Enkäter genomfördes för att belysa vilka förkunskaper som fanns initialt och sedan för att undersöka hur kunskapsutvecklingen såg ut ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Intervjuer med ett urval av eleverna genomfördes också för att få information om elevernas upplevelser av sitt eget lärande samt vilka färdigheter de ansåg sig ha utvecklat. Sammanfattningsvis så visar min studie att projektbaserad och ämnesintegrerad undervisning är en god metod att höja motivationen, öka engagemanget, utveckla helhetssyn, samarbetsförmåga, reflektions- och analysförmåga och därmed få ett djup i lärandet med bestående kunskaper. Katederundervisning är inte uteslutet som undervisningsform utan snarare pekar studien på att en kombination är det mest produktiva.

 • 11526.
  Wallin, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ämnesintegration på Fordons- och transportprogrammet: Några yrkesämneslärares perspektiv på ämnesintegration mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera de möjligheter och hinder som några yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet upplevde med ämnesintegrerad undervisning. Fokus låg på för- och nackdelar för elevernas lärande och förberedelse inför yrkeslivet. Vidare undersöktes hur ämnesintegrationen, som yrkesämneslärarna hade erfarenhet av, var strukturerad och vilka utvecklingsmöjligheter yrkesämneslärarna ansåg att ämnesintegration hade. Ämnesintegration definierades här som ett medvetet arbetssätt, där mer än en kurs och en lärare var involverad och kursmål från flera kurser bedömdes. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie med intervjuer av sex yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet som arbetade på samma gymnasieskola. Sammanfattningsvis visade studien att deltagande yrkesämneslärare ansåg att ämnesintegration var ett bra arbetssätt för att ge eleverna möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och förberedas inför yrkeslivet. Dock var deltagande yrkesämneslärare tveksamma beträffande den struktur skolan arbetade efter, en struktur som var baserad på de gymnasiegemensamma ämnena. De upplevde att detta medförde att eleverna eventuellt inte tillgodogjorde sig de fördelar som brukar lyftas fram med ämnesintegration. De såg en positiv utvecklingspotential för skolan med en genomarbetad ämnesintegrerad profil. Studien visade även att det fanns områden som skolan behövde utveckla för att ämnesintegration skulle bli ett framgångsrikt koncept, exempelvis att överbrygga olikheter mellan yrkesämneslärare och ämneslärare samt satsa på kompetensutveckling. 

 • 11527.
  Wallin Bengtsson, Viveca
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  Berglund, Johan
  Institute of Technology, Karlskrona.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL).
  A cross-sectional study of the associations between periodontitis and carotid arterial calcifications in an elderly population2015In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 74, no 2, p. 115-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate if the presence of periodontitis is associated with carotid arterial calcifications diagnosed on panoramic radiographs in an elderly population.

  MATERIALS AND METHODS: Study individuals were randomly selected from the Swedish civil registration database representing the aging population (60-96 years) in Karlskrona, Sweden. Bleeding on probing (BOP) and the deepest probing measurement at each tooth were registered. The proportions of teeth with a probing depth ≥5 mm and the proportion of teeth with bleeding on probing were calculated. Analog panoramic radiographs were taken and the proportion of sites with a distance ≥5 mm between the alveolar bone level and the cement-enamel junction (CEJ) were assessed. A diagnosis of periodontitis was declared if a distance between the alveolar bone level and the CEJ ≥5 mm could be identified from the panoramic radiographs at >10% of sites, probing depth of ≥5 mm at one tooth or more and with BOP at >20% of teeth.

  RESULTS: Readable radiographs were obtained from 499 individuals. Carotid calcification was identified in 39.1%. Individuals were diagnosed with periodontitis in 18.4%. Data analysis demonstrated that individuals with periodontitis had a higher prevalence of carotid calcifications (Pearson χ (2) = 4.05 p < 0.05) and with a likelihood of 1.5 (95% CI = 1.0, 2.3, p < 0.05).

  CONCLUSIONS: Data analysis demonstrated a significant association between periodontitis and carotid calcification.

 • 11528.
  Wallin Bengtsson, Viveca
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III.
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Assessment of carotid calcifications on panoramic radiographs in relation to other used methods and relationship to periodontitis and stroke: a literature review2014In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 72, no 6, p. 401-412Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives. To assess the literature on carotid calcifications defined from panoramic radiographs (PMX) and concurrent diagnosis of stroke and periodontitis.

  Materials and methods. A literature search screening for publications using search terms such as PMX and carotid calcification, stroke and periodontitis was performed in November 2012.

  Results. A total of 189 articles were retrieved, among which 30 were included in the review. The sensitivity for PMX findings of carotid calcifications (CC) compared to a diagnosis by Doppler sonography varied between 31.1–100%. The specificity for PMX findings of carotid calcifications compared to a diagnosis by Doppler sonography varied between 21.4–87.5%. Individuals with CC findings from PMX have more periodontitis and risk for stroke.

  Conclusions. There is a shortage of well-designed studies in older dentate individuals assessing the associations between periodontitis and radiographic evidence of CC and in relation to stroke or other cardiovascular diseases.

  Statement of Clinical Relevance. Carotid calcifications are prevalent in patients with periodontitis and such individuals may have an increased risk for stroke. The absence of signs of carotid calcification on panoramic radiographs is indicative of no calcification of carotid arteries.

 • 11529.
  Wallin Bengtsson, Viveca
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Persson, Rutger G
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa. USA.
  Berglund, Johan
  Institute of Technology.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Carotid calcifications in panoramic radiographs are associated with future stroke or ischemic heart diseases: a long-term follow-up study2019In: Clinical Oral Investigations, ISSN 1432-6981, E-ISSN 1436-3771, Vol. 23, no 3, p. 1171-1179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To assess if carotid calcifications detected in panoramic radiographs are associated with future events of stroke, and/or ischemic heart diseases over 10-13 years in individuals between 60 and 96 years.

  MATERIALS AND METHODS: Baseline (2001-2004) panoramic radiographs were assessed for evidence of carotid calcifications from individuals with no previous history of stroke and/or ischemic heart diseases. A radiopaque nodular mass adjacent to the cervical vertebrae, at or below the intervertebral space C3-C4, was interpreted as carotid calcification. Annual medical records were searched for ICD 10 codes through 2014.

  RESULTS: Signs of carotid calcification was demonstrated in 238/635 (37.5%) of the study individuals. Signs of carotid calcification was associated with future stroke and/or ischemic heart diseases (χ2 = 9.1, OR 1.6, 95% CI 1.2, 2.2, p < 0.002). In individuals 60-72 years, a significant association between radiographic signs of carotid calcification and stroke and/or ischemic heart diseases (χ2 = 12.4, OR 2.4, 95% CI 1.5, 4.0, p < 0.000) (adjusted for high blood pressure, diabetes type 2, BMI; OR 1.9, 95% CI 1.1, 3.5, p = 0.03). Individuals (60-72 years) with radiographic evidence of carotid calcifications had a mean cumulative stroke and/or ischemic heart diseases survival time of 12.1 years compared to those without such evidence (13.0 years) (log rank Mantel-Cox χ2 = 10.7, p = 0.001).

  CONCLUSIONS: Evidence of carotid calcifications in panoramic radiographs is associated with an event of stroke and/or ischemic heart diseases in 60-96-year-old individuals.

  CLINICAL RELEVANCE: Radiographic evidence of carotid calcifications is associated with stroke and/or ischemic heart diseases. Patients with signs of carotid calcifications should therefore be referred for medical examination.

 • 11530.
  Wallin, Jani
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet - en studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att enbart gälla skriven text till att även innefatta bild, musik, film och andra medier, de facto används och fungerar i skolans verklighet.

  I studien tecknas först en bild av det forskningsläge som ligger till grund för hela studien och som samtidigt anknyter till undersökningsämnet.

  Den metod som används är en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod där åtta respondenter, fyra lärare och fyra elever, intervjuas.

  Resultatet visar att det tycks finnas ett glapp mellan styrdokumentens tankar om det vidgade textbegreppet i skolan och hur det faktiskt ser ut i skolan.

  Uppsatsen avslutas med en diskussion där det i två teman, Textbegreppet i en vid definition och Olika syn på olika medier, diskuteras kring de empiriska resultaten i anknytning till den forskning som lyfts upp i studien. I studiens avslutande del, Avslutande reflektioner, poängteras glappet mellan styrdokumenten och verkligheten och en mer vid syn på textbegreppet uppmuntras.

 • 11531.
  Wallin, Nils
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  "Vatten gifver gräs": Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet.

  Tidigare studier rörande den senare utbredningen har främst rört Skåne under perioden 1865-1911 och baserats på Hushållningssällskapens statistik. Denna statistik är problematisk och till stora delar felaktig på grund av återkommande felrapporteringar, varför ängsvattningens omfattning under perioden måste revideras.

  För Malmöhus län reduceras de tidigare uppgifterna med 75 % vilket får konsekvenser även för anläggningstrenden över tid. Efter reduceringen återfinns ingen dominerande topp i anläggningstakten och hela ängsvattningsperioden kan förlängas in i tidigt 1900-tal. Ängsvattningens roll i den agrara revolutionen var således troligen mindre än vad som tidigare antagits. Samtidigt måste uppfattningen om ängsvattningssystemens storlekar och geografiska spridning revideras: systemen var många, små – ofta endast ett par hektar – och spridda över hela Malmöhus län, mellan 1865 och 1911 hade 172 socknar av 253 ängsvattning.

 • 11532.
  Wallin, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Mellblom, Jeanette
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Nyckeln till naturvetenskap: En studie av pedagogers arbete med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan. Skolverket (2009) framhåller en problematik som är att målen i den nuvarande läroplanen anses vara otydliga och pedagogers kunskaper kan behöva utvecklas när det gäller naturvetenskap. Det nya läroplansförslaget ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap samt höja ambitionsnivån för pedagoger i förskolan. Litteraturgenomgången visar vikten av att pedagoger är medvetna om kunskaps-, lärande- och barnsyn för att kunna möta uppdraget och den pekar på vikten av material och miljö för att stimulera barns upptäckande. Den teoretiska utgångspunkten baseras på ett sociokulturellt perspektiv där samspel, kommunikation, språk och artefakter är viktiga delar. I studien används observationer och intervjuer som verktyg för att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap samt hur de ser på sitt arbetssätt. Teori och praktik kan komplettera varandra i arbetet med naturvetenskap och resultatet av undersökningen visar att pedagogernas kunskaper inom ämnet har stor betydelse. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas kunskaper syns i arbetet genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det naturvetenskapliga området är av stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers kunskaper blir nyckeln till naturvetenskap.

 • 11533.
  Wallnäs, Kristina
  Kristianstad University College.
  En jämförelse av fytoplankton vid kust och utomskärs i Pukaviksbukten2006In: Tsunami, ISSN 1651-5803, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Östersjön är ett av jordens största bräckvattenhav, med stora skillnader i salthalten från norr till syd. Den speciella topologin gör havet känsligt för variationer i syrehalten samt för olika typer av föroreningar, genom att vattenutbytet med omgivande hav är liten. Detta resulterar i att det förekommer skillnader i artsammansättingen med mindre antal olika arter. Området som undersökts i detta arbete är en del av Pukaviksbukten. Denna bukt har blivit ett Ramsar område och omfattas av Natura 2000. Området kännetecknas av en speciell natur med känsliga arter och våtmarker. Iden bakom dessa projekt är att skydda och bibehålla speciella naturtyper för framtiden. Detta studien behandlar algförekomsten samt dom kemiska och fysiska parametrarna vid två stationer i Pukaviksbukten, utanför Blekingekusten. Dom två stationerna ansågs vara olika genom sina avstånd från kustlinjen, vattenturbulensen och näringshalten. Hypotesen var att en skillnad i artförekomsten skulle finnas mellan stationerna beroende på djup och provtagningsdagar. Proven tog vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Det första stationen var nära Mörrumsåns mynning och den andra nära Hanö.

 • 11534.
  Wallstedt, Johan
  Kristianstad University College, School of Engineering.
  Maskinskydd på rullriktverk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  ESAB is a world leader in production of welding consumables and equipment. The company manufactures, among other things, welding electrodes. A roller straightening unit is used in the cutting process to straighten the wire, which the welding electrode consists of, by adjusting some of the rollers during operation. According to ESAB’s standard and the European machinery directives, moving parts of machinery, such as rollers of the roller straightening unit, must be out of the operator’s reach. Guards and protective devices should achieve their safety function with minimal downtime and the least reduction in productivity. The main purpose with this project is to draw up protection device proposals for roller straightening units and based on drawings implement one suitable concept.

 • 11535.
  Waltersson, Ida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av tidigare forskning kring ADHD är syftet med denna studie att få en djupare inblick i hur pedagoger på en organisatorisk nivå bemöter ADHD elever i undervisningen. Detta görs genom att synliggöra de erfarenheter pedagoger i grundskolans senare år har inom området. Kunskap om att hantera elever med ADHD är värdefull eftersom det blir lättare att bemöta och undervisa elever med denna diagnos. Detta val gjordes för att diagnosen ADHD ofta förekommer i dagens skolor och i flera elevgrupper. Detta ställer stora krav på pedagogen att besitta tillräckliga kunskaper, såväl organisatoriskt som pedagogiskt, för att kunna hantera och bemöta dessa elever i olika undervisningssituationer. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning samt pedagogens roll kring ADHD. Undersökningen genomfördes på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Eftersom detta ämne behandlas utifrån pedagogens synvinkel, har undersökningsgruppen bestått utav fyra olika pedagoger. Intervjumetoden som valdes var den kvalitativa, som spelades in på mobiltelefon och därefter transkriberades och sammanfattades. I resultatet framgick att bemötandet av ADHD elever på organisatorisk nivå är av stor betydelse för det både eleven och pedagogen. I diskussionen belyses de olika undervisningsmetoder, med tyngdpunkt på organisationen i klassrummet, som pedagogerna använde kopplat till litteratur och syfte.

 • 11536.
  Wamsler, Christine
  et al.
  Lund University.
  Niven, Lisa
  Lund University.
  Beery, Thomas H.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Bramryd, Torleif
  Lund University.
  Ekelund, Nils
  Malmö University.
  Jönsson, K. Ingemar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Osmani, Adelina
  Lund University.
  Palo, Thomas
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Stålhammar, Sanna
  Lund University.
  Operationalizing ecosystem-based adaptation: harnessing ecosystem services to buffer communities against climate change2016In: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, no 1, article id 31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ecosystem-based approaches for climate change adaptation are promoted at international, national, and local levels by both scholars and practitioners. However, local planning practices that support these approaches are scattered, and measures are neither systematically implemented nor comprehensively reviewed. Against this background, this paper advances the operationalization of ecosystem-based adaptation by improving our knowledge of how ecosystem-based approaches can be considered in local planning (operational governance level). We review current research on ecosystem services in urban areas and examine four Swedish coastal municipalities to identify the key characteristics of both implemented and planned measures that support ecosystem-based adaptation. The results show that many of the measures that have been implemented focus on biodiversity rather than climate change adaptation, which is an important factor in only around half of all measures. Furthermore, existing measures are limited in their focus regarding the ecological structures and the ecosystem services they support, and the hazards and risk factors they address. We conclude that a more comprehensive approach to sustainable ecosystem-based adaptation planning and its systematic mainstreaming is required. Our framework for the analysis of ecosystem-based adaptation measures proved to be useful in identifying how ecosystem-related matters are addressed in current practice and strategic planning, and in providing knowledge on how ecosystem-based adaptation can further be considered in urban planning practice. Such a systematic analysis framework can reveal the ecological structures, related ecosystem services, and risk-reducing approaches that are missing and why. This informs the discussion about why specific measures are not considered and provides pathways for alternate measures/designs, related operations, and policy processes at different scales that can foster sustainable adaptation and transformation in municipal governance and planning.

 • 11537.
  Wang, Chenghong (Roger)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wang, Guocheng (Peter)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wang, Mingliang (Leo)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Analysis of the Competitiveness of the Ningbo Garment Industry2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation focuses on the topic of competitiveness of the Ningbo garment industry. The purpose is to find out the strengths and weaknesses of the Ningbo garment industry by applying different theories assessing its competitiveness. The theoretical framework discussion is based on a literature review about competitiveness and its assessment theories and relevant garment theories. We analyzed the case in a qualitative and a quantitative way. The Porter’s “diamond” model and the Tim Padmorre & Hervey Gibson’s GEM model are our theoretical frameworks. In the process of quantification in the analysis of the GEM model, the authors of this dissertation conducted questionnaires addressed to 22 specialists and 173 garment company’s managers in Ningbo. We came to the conclusion that the Ningbo garment industry has competitiveness at a national level. Since the documentary data are based on past material and the process of scoring is subjective, the results of this study are valid to some extent and may not entirely reflect its status quo. The paper concluded with the criticism of methodology and authors’ implications of how to improve the competitiveness of the Ningbo garment industry.

 • 11538.
  Wang, Chin-Wei
  et al.
  USA.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Wang, Hom-Lay,
  USA.
  Nonsurgical treatment of periimplantitis2019In: Implant Dentistry, ISSN 1056-6163, E-ISSN 1538-2982, Vol. 28, no 2, p. 155-160Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Periimplantitis has become an emerging challenge faced by practicing dentists worldwide. When treating periimplantitis, we should attempt to manage this problem via nonsurgical therapies that include addressing all modifiable systemic risk factors and local contributing factors. Hence, the aim of this narrative review was to examine published studies on nonsurgical treatment of periimplantitis and evaluate their effectiveness and limitations.

  Materials and Methods: A literature search was performed in MEDLINE via PubMed database up to December 31, 2017. Current published clinical approaches focused on mechanical debridement, adjunctive antiseptictherapy, adjunctive antibiotic therapy, laser-assisted therapy, and combination approaches were included in this analysis.

  Results: Nonsurgical therapy of periimplantitis may result in complete healing of the disease and the patient is then placed on a supportive maintenance program. If the disease is not resolved and surgical intervention is not an option, active nonsurgical retreatment may be considered. In many cases where disease is not resolved, surgical therapy or implant removal could be considered.

  Conclusions: Nonsurgical treatment of periimplantitis usually provides clinical improvements in reducing bleeding tendency and in some cases pocket reduction. Early diagnosis, detection, and intervention remain the key for managing periimplantitis.

 • 11539.
  Wang, Fangfang
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  English Article Acquisition : An Investigation among Chinese Students2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11540.
  Wang, Jiaoli (Lily)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Jiang, Xiaodong (Jack)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Motivation Mechanism for Chinese Public Departments2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Problems: The problem is that there is a lack of an academically reliable motivation theory originating from public organizations. However, there are motivation theories that have been tested on a variety of organizations. The fact that many public organizations have performance problems indicates that there is a need for a motivation theory which is applicable to public organization.

  Purpose: The prime practical purpose is to compare the perceived conditions within the Chinese civil servant system with western theories of what constitutes satisfying work conditions. A further purpose is to suggest normative hypotheses about how these theories might be used to increase work satisfaction in the Chinese civil servant organization.

  Methodology: To test our suggested motivation mechanism we conducted a survey using questionnaire and interview. Our research area is Ningbo and our case is a Ningbo Personnel Department.

  Conclusions: The research showed that the modified motivation theories could be used in the Chinese public departments and our created motivation mechanism could be used to improve the working efficiency in Chinese public departments at least in advanced areas.

 • 11541.
  Wang, Libo (Michael)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zhu, Bo (Pritt)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Competitors' Cluster - A Phenomenon in the Field of Retail Locating2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Cluster is a common phenomenon in developed countries. Horizontal clusters and vertical clusters are often seen in these countries. In the domestic retailing, a particular type of cluster—competitors’ cluster plays an important role in the past, nowadays and in the future. Though many researchers have investigated into clusters and talked a lot about the benefits firms could share by clustering together, few of them explained directly why the competitors of the same trade cluster together for competition. This dissertation tried to find explanatory factors that lead competitors to clusters by taking the electronics stores in Kristianstad as an example. Based on the cluster theory, the imitative behavior theory, Huff ’s model, the 4C theory, five underlying factors (the rivals, the costs, the traveling distance, the shopping area and the purchase volume) were put forward. Six propositions were set up to testify these five factors existing in formation of the cluster. A survey was conducted by using face-to-face interview on retailers and questionnaire on consumers. The results of the survey indicated that the propositions were valuable when it came to explain why the phenomenon of the competitors’ cluster emerged. The survey implied that when firms chose to locate the stores, from their own perspective, they wanted to constrain rivals and reduce costs by clustering. Meanwhile, firms also took the consumers’ attractiveness into their consideration. Shopping area and traveling distance were exact explanatory factors, which can reveal incentives of the retailing competitors’ cluster. The research will do help to the future retailing development in China and also can be helpful for the governments in China to plan the commerce distribution.

 • 11542.
  Wang, Qinghua
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  A practice of using research seminars in teaching advanced students2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research seminar, as a teaching form, is excellent in helping students achieve active learning. This work presents the author's experience on the using of research seminars at Kristianstad University.

 • 11543.
  Wang, Qinghua
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Kvalitetssäkring i högre utbildning2016In: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvalitetssäkring är ganska viktigt i högre utbildning. Som den sista kursen i ett utbildningsprogram, självständig examensarbete har en tung roll. I de flesta lärosäten, har ett examensarbete en handledare och en examinator. Examinatorn bestämmer vilket betyg ett arbete ska få eller om det ska bli underkänd. Jag har upptäckt två problem i systemet: 1. Bedömning från en individuell examinator är subjektiv och detta har flera konsekvenser, bl.a. icke-förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, orättvisa för studenter, och även ojämna kvalité hos universiteten och högskolor; 2. Handledare och examinatorer får en schablon resurstilldelning för varje student och faktiskt blir straffad när en student blir underkänd.

  Medan det första problemet är en allmän fråga, det andra kan vara ett specialfall för oss. Båda problemen undergräver kvalitetssäkringssystemet. Diskussioner här gäller att hitta en lösning till problemen. Bland annat, peer-review, grupp examinering, och arbetsbelastning baserad resursfördelning ska diskuteras.

 • 11544.
  Wang, Qinghua
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Lightweight session: key establishment for the internet of things2018Conference paper (Refereed)
 • 11545.
  Wang, Qinghua
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Using secret spreading codes to enhance physical layer security in wireless communication2017In: ICC 2017: 3rd International Workshop on Advanced PHY and MAC Technology for Super Dense Wireless Networks, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The broadcast nature of wireless communication make it intrinsically vulnerable to jamming and eavesdropping attacks. Spread-spectrum techniques spread narrowband signals over a wide bandwidth, and provide good resistance to noise and jamming attacks. However, spread-spectrum signals can still be intercepted if their used spreading codes are known. To tackle this issue, this paper proposes a lightweight design on generating secret spreading codes. A secret spreading code has all the desired properties of an ordinary spreading code, plus its unpredictability. Our method on generating secret spreading codes is shown to be resistant to cryptanalysis, and has little requirement on memory and computing resources.

 • 11546.
  Wang, Qinghua
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Huang, Xin
  England.
  Mengistu, Dawit
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap. dawit.mengistu@hkr.se .
  Session key agreement for end-to-end security in time-synchronized networks2018Conference paper (Other academic)
 • 11547.
  Wang, Qinghua
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Yigitler, Huseyin
  Finland.
  Huang, Xin
  Kina.
  Jäntti, Riku
  Finland.
  Localizing multiple objects using radio tomographic imaging technology2016In: IEEE Transactions on Vehicular Technology, ISSN 0018-9545, E-ISSN 1939-9359, Vol. 65, no 5, p. 3641-3656Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Low data rate wireless networks can be deployed for physical intrusion detection and localization purposes. The intrusion of a physical object (or human) will disrupt the radio frequency magnetic field, and can be detected by observing the change of radio attenuation. This gives the basis for the radio tomographic imaging technology which has been recently developed for passively monitoring and tracking objects. Due to noise and the lack of knowledge about the number and the sizes of intruding objects, multi-object intrusion detection and localization is a challenging issue. This article proposes an extended VB-GMM (i.e. variational Bayesian Gaussian mixture model) algorithm in treating this problem. The extended VBGMM algorithm applies a Gaussian mixture model to model the changed radio attenuation in a monitored field due to the intrusion of an unknown number of objects, and uses a modified version of the variational Bayesian approach for model estimation. Real world data from both outdoor and indoor experiments (using the radio tomographic imaging technology) have been used to verify the high accuracy and the robustness of the proposed multi-object localization algorithm.

 • 11548.
  Wang, Qinghua
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap. Aalto University, Finland.
  Yigitler, Huseyin
  Aalto University, Finland.
  Jäntti, Riku
  Aalto University, Finland.
  System monitoring and fault diagnosis in wireless sensor systems2012In: Aalto University Workshop on Wireless Sensor Systems, WoWSS 2012, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we discuss fault diagnosis for wireless sensor systems. Fault diagnosis is only possible if comprehensive system monitoring is in place. We thus also present architecture for in-depth system monitoring.

 • 11549.
  Wang, Shuang
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Xiang, Linjing
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Xing, Fei
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Green food development in China: focus on the east2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose/aim

  The aim of our dissertation is to increase consumers’ buying awareness of green food and promote green food consumption in eastern China.

  Approach

  We collect data through a questionnaire and present hypotheses through reading related scientific articles. The data analysis includes description of samples and statistical tests in the form of cross tabulations, chi squares and frequency tables.

  Findings

  The questionnaire researches consumers’ income and education levels, ages and price of green food, etc. We find ages and education levels have a significant influence on frequency of buying green food, while income levels and price have no strong influence.

  Originality/value

  An original idea is to research the current green food market, and based on it to increase the consumers’ buying awareness and promote green food consumption. Further, the empirical data is collected from different cities in the east where there is a higher demand of green food. The study has value for the debate concerning the group of people who are older and have lower education levels as our great target consumers. The result of income levels and price means consumers are more lay attention to green food quality.

 • 11550.
  Wang, T.
  et al.
  Kina.
  Jiang, H.
  Kina.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Wang, JK.
  Kina.
  Wang, L.
  Kina.
  The Minimal Eating Observation Form-II (MEOF-II): cross-cultural validation of the Chinese version for people with stroke2016In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 22, no 2, p. 207-212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale, Aims and Objectives: Eating difficulties are common among patients affected by stroke. A valid, reliable instrument for assessing eating difficulties in people with stroke is needed. The aim of this study was to translate the Minimal Eating Observation Form - version II (MEOF-II) for patients with stroke into Chinese and to comprehensively evaluate its reliability and validity.Methods: The scale of the original MEOF-II form was translated into Chinese using the cross-culture translation method, and 125 participants with stroke were assessed. Data were analysed by content validity index, Cronbach's alpha, correlations and exploratory factor analysis (EFA).Results: Reliability and validity were demonstrated for the scale. A three-factor structure was illustrated by EFA, and construct validity was demonstrated by good convergent and discriminant validity.Conclusions: The Chinese version (Ch-MEOF-II) shows good reliability and validity in this study and can be applicable to assess eating difficulties in people with stroke; The Ch-MEOF-II allows the early recognition of eating difficulties and thus provides guidance of proper clinical interventions. For future study, a confirmatory factor analysis may need to confirm the three-factor structure identified in this study. Furthermore, a cross-cultural comparison can be conducted with the availability of the three different validated language versions of the MEOF-II form.

228229230231232233234 11501 - 11550 of 12230
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf