hkr.sePublications
Change search
Refine search result
201202203204205206207 10151 - 10200 of 12016
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10151.
  Sheruye, Arash
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sjösten, Johan
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Medborgarlöften inom Lunds kommun: en brottspreventiv samverkansmodell?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. Baserat på fyra frågeställningar har studiens syfte varit en blottläggning av samverkan mellan medborgarna, kommunen och polisen som har gett upphov till medborgarlöftet i kampen mot brottsligheten i Lund. Denna samverkan har ett brottsförebyggande syfte. För att kunna besvara frågeställningarna har arbetet koncentrerats på två kriminologiska teorier, rational choice- och rutinaktivitetsteorin. I vår studie har vi använt oss av en kvantitativ metod som gör gällande sekundäranalys av offentlig statistik. Valet av den här metoden föll sig naturligt då den är lämpar sig väl för den studie av brottslighet inom Lunds kommun som vi ämnat att beakta. Metodvalet är även motiverbart utifrån ett tids- och ekonomiskt perspektiv då den stora mängden av kvantitativa data i form av inrapporterade polisanmälningar, som vi analyserat, upptas av polismyndigheterna och sedermera bearbetas av Brottsförebyggande rådet och presenteras i statistisk form. Som en avgränsning har vi valt att fokusera på åren 2010-2015. Vi har analyserat fyra olika brott inom kommunen: brott mot trafikbrottslagen, tillgrepp av icke motordrivet fortskattningsmedel, cykel, brott mot narkotikastrafflagen samt en analys av samtliga anmälda brott inom kommunen. Den totala mängden anmälda brott indikerar under perioden 2010-2015 en svag eskalerande trend och tendens gällande brottsutvecklingen och den totala mängden anmälda brott. En genomsnittsberäkning visar att det i snitt anmäls 14 924 st. brott årligen mellan åren 2010 till och med 2015.

 • 10152.
  Shulman, L M
  et al.
  Israel.
  Hampe, C S
  USA.
  Ben-Haroush, A
  Israel.
  Perepliotchikov, Y
  Israel.
  Vaziri-Sani, Fariba
  Lund University.
  Israel, S
  Israel.
  Miller, K
  Israel.
  Bin, H
  Israel.
  Kaplan, B
  Israel.
  Laron, Z
  Israel.
  Antibodies to islet cell autoantigens, rotaviruses and/or enteroviruses in cord blood and healthy mothers in relation to the 2010-2011 winter viral seasons in Israel: a pilot study2014In: Diabetic Medicine, ISSN 0742-3071, E-ISSN 1464-5491, Vol. 31, no 6, p. 681-685Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims

  To determine whether antivirus and/or islet cell antibodies can be detected in healthy pregnant mothers without diabetes and/or their offspring at birth in two winter viral seasons.

  Methods

  Maternal and cord blood sera from 107 healthy pregnant women were tested for islet cell autoantibodies using radioligand binding assays and for anti-rotavirus and anti-CoxB3 antibody using an enzyme-linked immunosorbent assay.

  Results

  Glutamic acid decarboxylase (GAD)65 autoantibodies and rotavirus antibodies, present in both maternal and cord blood sera, correlated with an odds ratio of 6.89 (95% CI: 1.01-46.78). For five, 22 and 17 pregnancies, antibodies to GAD65, rotavirus and CoxB3, respectively, were detected in cord blood only and not in the corresponding maternal serum. In 10 pregnancies, rotavirus antibody titres in the cord blood exceeded those in the corresponding maternal serum by 2.5-5-fold. Increased antibody titres after the 20(th) week of gestation suggested CoxB3 infection in one of the 20 pregnancies and rotavirus in another.

  Conclusion

  The concurrent presence of GAD65 antibodies in cord blood and their mothers may indicate autoimmune damage to islet cells during gestation, possibly caused by cross-placental transmission of viral infections and/or antivirus antibodies. Cord blood antibody titres that exceed those of the corresponding maternal sample by >2.5-fold, or antibody-positive cord blood samples with antibody-negative maternal samples, may imply an active in utero immune response by the fetus. What's new? <list list-type="bulleted" id="dme12404-list-0001"> It has been hypothesized that viral infections initiate islet cell autoimmunity. Previous research suggests an association of viral infection in utero and islet autoimmunity. We found a significant correlation between glutamic acid decarboxylase 65 autoantibodies and anti-rotavirus in healthy mothers at delivery and in cord blood. The presence of antibodies in cord blood with antibody-negative mothers suggests an independent fetal immune response. Our findings support the hypothesis that viral infections during pregnancy damage fetal islet cells, triggering islet autoimmunity.

 • 10153.
  Sidling, Jaana
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Vilka effekter ger den nya lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats är att beskriva effekterna av att det införs en skattereduktion på hushållsnära tjänster. I uppsatsen har det använts både teori och empiri för att försöka att beskriva en enskild händelse. Jag försöker att beskriva vad effekterna blir nationellt, om det är skillnader i olika regioner samt vilken målgrupp som berörs av skattereduktionen. För att kunna göra det på bästa sätt var det nödvändigt att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Användningen av primärdata och sekundärdata har krävts för att kunna ge en heltäckande bild över effekterna av skattereduktionen. Det har även utförts fyra ostrukturerade intervjuer via telefon och e-mail med entreprenörer inom branschen hushållsnära tjänster. Slutsatsen av mitt arbete visade sig vara att nationellt sett har effekterna av införandet av skattereduktion på hushållsnära tjänster varit positiv. Den hushållsnära branschen har en ökning av nystartade företag på 80 procent. Det är stora regionala skillnader i ökning av företag. Det är storstads regioner som ökar mest både som köpare av tjänsterna och av nystartade företag. Målgrupper som visar intresse av att köpa hushållsnära tjänster finns i nästan samtliga samhällsklasser men det är barnfamiljer, höginkomsttagare och högutbildade som är den största kundgruppen.

 • 10154.
  Siess, Andreas
  et al.
  Tyskland.
  Hepperle, Daniel
  Tyskland.
  Wölfel, Matthias
  Tyskland.
  Johansson, Michael
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Worldmaking: designing for audience participation, immersion and interaction in virtual and real spaces2018In: Interactivity, game creation, design, learning, and innovation / [ed] Anthony L. Brooks & Eva Brooks & Cristina Sylla, Cham: Springer, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 10155.
  Sievers, Martin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares lärande: Intervjuer med fem lärare om deras syn på erhållen kompetensutveckling i två gymnasieskolor2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fem lärare på två gymnasieskolor. Intervjuerna visar att lärarna är mest nöjda med den individuella ämnesinriktade kompetensutvecklingen. Däremot är de mindre nöjda med den ämnesöverskridande kompetensutvecklingen, speciellt då den sker i form av skolgemensamma studiedagar. Utifrån tidigare forskning kan detta hänga ihop med att de har betydligt mindre inflytande över denna typ av utbildning än de har över sin egen individuella kompetensutveckling. De gjorda intervjuerna visar också att lärarna inte upplever att beslut om kompetensutveckling i skolan fattas utifrån rationella överväganden grundade på genomarbetade utvärderingar och analyser. Viktigare faktorer tycks istället vara lärarnas eget intresse, vilken tid de har att delta i kompetensutveckling och hur mycket pengar som finns avsatta för kompetensutveckling.

  Undersökningen pekar även på en paradox: Samtidigt som medinflytande och rationalitet är viktiga förutsättningar för en god kompetensutveckling så riskerar dessa faktorer att stå i något av ett motsatsförhållande till varandra. Om besluten om kompetensutveckling grundas mer på rationella beslutsunderlag, riskerar lärarnas inflytande att minska, vilket kan påverka deras lärande negativt, även om kvaliteten i utbildningen ökar. Detta tyder på att det är viktigt att hitta rätt balans mellan inflytande och rationalitet för att skapa optimala förutsättningar för lärande i en organisation.

 • 10156.
  Sigfridsson, Jörgen M.
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ljungkvist, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ett steg närmare individualiserad matematikundervisning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra begreppet individualisering och att vi själva skulle planera och genomföra en individualisering som skiljer sig från den traditionella kvantitativa hastighetsindividualiseringen. Vi valde att genomföra en individualisering som bygger på vissa valmöjligheter samt variation i arbetssätt och innehåll. Inom vårt planerade arbetssätt arbetar samtliga elever inom samma område och vårt arbetssätt skulle kunna ingå under en kvalitativ individualisering. Vår individualisering har genomförts i en sjätteklass inom området längd. Utifrån genomförandet har vi sedan undersökt vilka val eleverna har gjort och vad som styr deras val. Den metod som valdes till att undersöka detta var samtal med eleverna samt minnesanteckningar som eleverna gjorde i samband med sina val. Resultatet visar att eleverna inte är särskilt positivt inställda till att arbeta med textuppgifter istället väljer de främst räkneuppgifter med lite text. Många elever tycker dessutom om att arbeta praktiskt med matematik. Resultatet talar även om att merparten av eleverna väljer uppgifter som erbjuder dem variation av såväl innehåll som arbetssätt.

 • 10157.
  Sigurdson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  German, Agneta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Finns det anledning till handledning? Om lärares och skolledares syn på special- pedagogens handledningsuppdrag i förskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kritiskt granska och jämföra lärares och skolledares syn på specialpedagogens handledningsuppdrag i förskolan. Utifrån syftet ställs frågorna; vilken syn finns det kring det specialpedagogiska handledningsuppdraget och ses handledning som ett redskap för kompetensutveckling?

  Studien fokuserar på områden som främst rör förskola, specialpedagogik och handledning. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta lärare och sex skolledare i förskolan från fem kommuner.

  Utifrån syftet kartläggs följande områden i litteraturdelen: skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik, specialpedagogens uppdrag, handledning, förskola i förändring samt skolledarens roll. Kapitlet avslutas med teorier som socialkonstruktivism, social systemteori och utvecklingsekologi, som avser skapa en helhetssyn kring en människas livsvärld, andra världar runtomkring samt förbindelser dem emellan.

  Studien visar att samtliga respondenter har kännedom om specialpedagogens handledningsfunktion, men synen på specialpedagogisk handledning skiljer sig åt. Skolledares syn beskrivs huvudsakligen såsom samtal, reflektion och en möjlighet till förändrat synsätt. Enstaka efterfrågar tips och idéer.

  Lärarna ser handledning, som tips, idéer och efterfrågar den kunskap som specialpedagogen besitter. Någon ser reflektion som kompetenshöjande. Samtliga respondenter ser att specialpedagogisk handledning är utvecklande för yrkesrollen. En slutsats är att handledningsbegreppet bör tydliggöras för att kunna efterfrågas.

  Specialpedagogisk handledning, konsultation, ges när det efterfrågas. Kontinuerlig handledning i permanenta grupper förekommer inte.

 • 10158.
  Sigvartsen, Niels Petter
  et al.
  University of Oslo, Norway.
  Jensen, Jimmy
  University of Oslo, Oslo University Hospital, Norway.
  Temporal difference modelling of aversive conditioning and extinction: An fMRI study2009In: Front. Neur. Conference Abstract: Neuroinformatics 2009, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The prediction error (PE) signal from temporal difference (TD) models have been shown to correlate with activity in specific brain regions in both human and animals during conditioning tasks. One of the key regions involved is the ventral striatum (VS). The purpose of this study was to investigate how the TD model predicted VS activations during aversive conditioning and extinction. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) Blood-Oxygen Level Dependent (BOLD) data were acquired on a 1.5 T GE Signa scanner. Thirty-three healthy subjects completed a 33% partially reinforced classical conditioning paradigm using coloured circles as the conditioned stimulus (CS) and aversive cutaneous electrical stimulation (CES) as the unconditioned stimulus (US). After a short break a second scanning session was performed where the subjects were divided into three groups (N=11 in each group): 1) a control group that repeated the paradigm; 2) an extinction group that repeated the paradigm with the CES turned off without their knowledge; and 3) an intervention group that were told that the CES would be turned off before they repeated the paradigm. Thus, in the second session the extinction and intervention groups saw the CS but without US. A modified TD algorithm was used to generate a salience PE signal vector which was used as a regressor in the fMRI analyses. Pre-processing and analyses of data were done using SPM5. Final analysis of the first session and preliminary analysis of the control and extinction groups from the second session are reported here. Analysis of the first session included all 33 subjects and PE activations bilaterally in the VS, anterior insula and anterior cingulate were obtained. Analyses from the second session showed that activations were predicted by salience PE bilaterally in the VS and the anterior insula in the control group while the extinction group recruited the VS and the ventro-medial PFC. The findings from the first session and the control group in the second session replicated previous studies. However, the results of the second session in the extinction group extend that fMRI BOLD behave according to salience PE to a more general level in aversive learning ranging from acquisition to maintenance to extinction of associations.

 • 10159.
  Sihlberg, Lisa
  Kristianstad University.
  Skogsdynamik på hällmarker på Sotenäset i Bohuslän:fallstudie Åby säteri2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tree core samples from Scots pine (Pinus sylvestris) growing on mountains on the former outfields of Åby manor were analysed according to crossdating of annual rings (e.g. Niklasson, Zackrisson & Östlund 1994) in order to examine the forest succession in a local scale. According to extensive pollen analyses by Fries the rocky outcrops were bare because of the harsh harvesting of the forest until 1850 (Fries, p. 43). Lindner (1935 also described the surrounding rocky outcrops as bare during the same period of time.The results in this studie shows that several trees had germinated before 1800-1850 with a peak of the regeneration in 1860. When comparing the average growth of the analysed older Scot pines and young Scot pines from both open and secluded forests it showed that the analysed older trees had germinated on relative open grounds, with some some forest vegetation, on the outfields before 1800, giving hard evidence of a decreasing misuse of the forest and an increased regeneration on the rocky outcrops of Åby manor almost 100 years earlier than the results according to Fries and Lindner. The manor function could have helped keeping the forest since trees could be collected elsewhere.

 • 10160.
  Sijin, Fang
  Kristianstad University College. Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  An Analysis of Gender Differences in Minimal ResponsesBased on the Cartoon Show The Simpsons 2008Student paper first termStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on the cartoon show The Simpsons, the present investigation finds out that  there are differences in the communicative competence between male and female speakers, especially the selected characters from the cartoon show, in terms of their use of minimal responses. The focus will be on the frequency, type and function of male and female usage of minimal responses.

 • 10161.
  Sijin, Fang
  Kristianstad University College, School of Teacher Education. Kristianstad University College.
  Chinese Gloss or English Gloss: Which Is More Effective for Incidental Vocabulary Acquisition through Reading?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Based on the survey of Chinese students in a Sweden university,the present study finds out that Chinese EFL learners at a low level can benefit from incidental English vocabulary acquisition through reading aided by glosses, that they prefer glosses in reading materials, and whether Chinese gloss and English gloss differ in effectiveness on incidental vocabulary learning.

 • 10162.
  Sikström, Sverker
  et al.
  Lund University.
  Hellman, Johan
  Lund University.
  Dahl, Mats
  Lund University.
  Stenberg, Georg
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Marcus
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  The role of sparsely distributed representations in familiarity recognition of verbal and olfactory materials2018In: Cognitive Processing, ISSN 1612-4782, E-ISSN 1612-4790, Vol. 19, no 4, p. 481-494Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present the generalized signal detection theory (GSDT), where familiarity is described by a sparse binomial distribution of binary node activity rather than by normal distribution of familiarity. Items are presented in a distributed representation, where each node receives either noise only, or signal and noise. An old response (i.e., a "yes" response) is made if at least one node receives signal plus noise that is larger than the activation threshold, and item variability is determined by the distribution of activated nodes as the threshold is varied. A distinct representation leads to better performance and a lower ratio of new to old item variability, than a more distributed and less distinct representations. Here we apply the GSDT to empirical data on verbal and olfactory memory and suggest that verbal memory relies on a distinct neural item representation, whereas olfactory memory has a fuzzy neural representation leading to poorer memory and inducing a larger ratio of new to old item variability.

 • 10163.
  Silva, Joakim
  Kristianstad University.
  Tjänsteplanering kräver samverkan2013In: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, no 16, p. 23-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10164.
  Silver, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Tillberg, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Att leva med en familjemedlem med kronisk obstruktiv lungsjukdom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BACKGROUND: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a slow progressive disease affecting the family caregivers by limiting their lifestyle. Subsequently the situation can be experienced as stressful for both the afflicted and the relatives. To easier understand the needs of the caregivers of family members suffering from COPD have, it is important to get an insight into their experience of every-day life, so that medical staff can help, support and promote their health according to their needs. AIM: To illustrate caregivers’ experiences of living with a family member suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease. METHOD: A general literary study where scientific articles were searched for through electronic databases and through manual searches. Seven articles were included and analyzed through content analysis. RESULT: Family caregivers experienced social isolation, a shift in roles, heavy work load without possibility of relief, and constant worry for their sick family member. They also lacked information and support from the nursing staff. CONCLUSION: Family caregivers of family members suffering from COPD need help and support in order not to develop stress related diseases caused by not being able to cope with the situation. By creating comprehensibility, manageability, and meaningfulness the nurse can help the family caregiver to cope with their situation and prevent ill-health.

 • 10165.
  Simcikova, Karla
  University of Ostrava.
  Teaching intercultural awareness through literature2007In: Eskilsson, Olle, Redfors, Andreas (red.), Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, p. 255-264Conference paper (Other academic)
 • 10166.
  Simic, Milica
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Kreditbedömning av kunskapsintensiva service- och tjänsteföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De olika kriserna samt låg- och högkonjunkturer som inträffat har medfört till att bankerna blivit mer återhållsamma i sin kreditgivning. Det som kan påverka bankers kreditbeslut är kreditbedömningsprocessen. I tidigare studier sägs det att det kan finnas skillnader i vad banktjänstemän studerar under kreditbedömningen, medan andra menar att storbanker har komparativa fördelar av att studera ett företags kvantifierbara information. Kunskapsintensiva service- och tjänsteföretag (KIBS) åtskiljs från vissa branscher genom att huvudsakligen bestå av immateriella tillgångar och är därav även säkerhetsbegränsade. De immateriella tillgångarna anses vara svåra att värdera och vissa intressenter påpekar att de finansiella rapporterna i dessa typer av företag har tappat sin relevans.

  Syftet är att utreda hur banktjänstemän i storbanker kreditbedömer KIBS dvs. vad för bedömningskriterier som de tar hänsyn till samt vad deras förhållningsätt till bland annat KIBS immateriella tillgångar samt finansiella rapporter har för någon påverkan på det. Med detta menas om det har någon påverkan på vilka bedömningskriterier (information) som tas hänsyn till samt på något delmoment som bedöms. Det ska på så sätt klargöras om kreditbedömningen därför skiljer sig mellan branscher. Under studien utgår man från bland annat Berger och Udells teori kring indelning av information och nyinstitutionell teori. Semistrukturerade intervjuer har använts för att få förståelse kring bankers kreditbedömning och urvalet har begränsats till tre storbanker, där sammanlagt sex intervjuer utförts. Kompletterande frågor besvarades via mejl och telefon.

  Resultatet blev att kreditbedömningen inte åtskiljdes mellan branscher. Banktjänstemännen i storbankerna fokuserade till skillnad från i tidigare studier både på kvalitativ samt kvantitativ information och därav ansåg även att de finansiella rapporterna var relevant. De immateriella tillgångarna påverkade räntenivån under kreditbedömningen beroende på hur de var bokförda. Om någon immateriell tillgång är bokförd som en tillgång, dras den av från det egna kapitalet och alla förutom en av banktjänstemännen accepterade inte immateriella tillgångar som säkerhet. Det som kunde åtskiljas var vilka säkerheter som bankerna kunde erhålla från KIBS. Vissa bedömningskriterier ansågs även vara i synnerhet viktiga ur banktjänstemännens perspektiv vid kreditbedömning av KIBS.

 • 10167.
  Simic, Rebeka
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Tinglöf, Frida
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Förändringar för företag efter konvertering till IFRS: en kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på företag efter konvertering till IFRS. Den vetenskapliga metod som används i studien är hermeneutisk. Studiens empiri är insamlad genom intervjuer. Respondenterna bestod av fem medarbetare från två olika börsnoterade företag. Dessa respondenter valdes ut då de hade arbetat på samma företag både före och efter konverteringen till IFRS samt kunskap om företagsekonomi. Den teoretiska referensramen utgå från aktuell forskning kring IFRS, organisatorisk förändring och företagskultur. Institutionell- och legitimitetsteorin kan förklara varför företag konverterar till IFRS, ett företags strävan och arbete för att behålla legitimitet och därför utgår studien ifrån dessa. Resultat och slutsatser visar att medarbetare hade en positiv inställning till förändringen och att företagen har behållit den företagskultur som fanns på arbetsplatsen före IFRS konvertering och börsnotering. Studien visar att medarbetare upplever en ökad legitimitet från både interna och externa intressenter. Vidare visar studien att medarbetarna upplever en förändring av sina arbetsuppgifter, där främst arbetssätt har förändrats i form av mer struktur och tydligare direktiv. Även arbetsplatsen har förändrats med nya större lokaler och fler anställda. IFRS konverteringen upplevs av medarbetarna har ökat företagets resurser, utöver fler medarbetare, har även kunskap och expertis hos medarbetare ökat.   

 • 10168.
  Simon, Gail
  et al.
  England.
  Kebbe, Lisen
  Kebbe & Sandström, Sweden.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vedeler, Anne Hedvig
  Norge.
  Creating dialogical pop-up installations in public spaces2017In: Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice,, ISSN 2516-0052, Vol. 1, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we share reflections from our research into spontaneous coordinations through the creation of pop-up dialogical installations. We offer a collage of anecdotes from our professional practice, from our personal lives and from dialogical installations. These episodes highlight themes from our everyday practice and show us what we do and what we value, but through new doorways. From our work on the streets, we see how i) making something with, and for, people requires daring; ii) we are always involved in reconfiguring dialogical space as we go; iii) we exchange planning for preparation; iv) dialogue is always influenced by, and influencing of, context; v) collage in writing and mixed media allows us to experiment with new configurations of words, and share some mo(ve)ments from the installations.

 • 10169.
  Sims, Tom J
  et al.
  University of Washington, Seattle WA.
  Lernmark, Ake
  University of Washington, Seattle WA.
  Mancl, Lloyd A
  University of Washington, Seattle WA.
  Schifferle, Robert E
  Department of Periodontics and EndodonticsSUNY at Buffalo, NY.
  Page, Roy C
  University of Washington, Seattle WA.
  Persson, G. Rutger
  University of Washington, Seattle WA.
  Serum IgG to heat shock proteins and Porphyromonas gingivalis antigens in diabetic patients with periodontitis.2002In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 29, no 6, p. 551-562Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Past studies have reported a correlation between the presence and severity of periodontitis and serum antibody titers to species-specific antigens of Porphyromonas gingivalis or to cross-reactive antigens, such as lipopolysaccharide (LPS) and heat shock proteins (HSP), shared between P. gingivalis and other bacteria. Our recent study of periodontal treatment outcome in insulin-dependent (type 1) diabetes mellitus patients with severe periodontitis (IDDMI/periodontitis) resulted in two key findings: 1. serum glutamic acid decarboxylase autoantibody (GAD65 Ab) levels were significantly associated with periodontal pocket depth change (PDC) and 2. serum IgG titers to P. gingivalis cells were positively associated with GAD65 Ab level in seropositive (GAD65 Ab +) patients. We have therefore hypothesized that profiles of serum autoantibody levels and IgG titers, to P. gingivalis-specific antigens may be useful in assessing risk for refractory periodontitis in such patients.

  AIM: To determine whether PDC resulting from non-surgical periodontal treatment can be predicted using profiles of baseline IgG titers to P. gingivalis-specific antigens, human HSP, and GAD65.

  METHODS: PDC was assessed two months after non-surgical periodontal treatment of 7 GAD65 Ab + and 11 GAD65 AbIDDM/periodontitis patients. Pretreatment titers to GAD65, recombinant human heat shock proteins (HSP90, HSP70, and HSP60), and various P. gingivalis antigens were measured using radioligand precipitation or enzyme-linked immunosorbent (ELISA) assays and compared to the same measurements for 154 recent-onset IDDM patients and 46 non-diabetic controls.

  RESULTS: Median titers (ELISA units) to HSP90 and HSP70 were significantly higher than non-diabetic controls for GAD65 Ab + (p degrees = 0.002) and GAD65 Ab- (p = 0.034) IDDM/periodontitis patients, respectively. Multivariate regression analysis indicated significant partial correlation of PDC with log-transformed titers to HSP90 (r = - 0.62, p = 0.008), HSP70 (r = + 0.62, p = 0.009), GAD65 (r = - 0.60, p = 0.01) and P. gingivalis LPS (r = - 0.5 1, p = 0.04). Furthermore, hierarchical clustering of baseline profiles of log-transformed HSP90, HSP70, and GAD65 Ab titers sorted patients into two distinct clusters with significantly different median PDC (1.45 min, n = 10 vs. 0.65 min, n = 8; p = 0.016, Mann-Whitney).

  CONCLUSION: Pretreatment profiles of serum antibody titers to HSP90, HSP70, GAD65, and P. gingivalis LPS may be useful for predicting which patients with IDDM/periodontitis will have a poor response to non-surgical periodontal therapy.

 • 10170.
  Sinanovic, Miran
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Hur mår gymnasieflickorna?: en kvalitativ studie om flickors tankar kring kroppsideal, levnadsvanor och utseende2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental illness is increasing among high school girls. At the same time the use of social media is increasing which is considered to be a major part of Western society. Increased body weight is considered to be associated with dissatisfaction whit the appearance. A dissatisfaction whit body perception can lead to problems such as depression, anorexia nervosa, self-injury and drug abuse. Never before has it been considered as difficult as it is today to fit into the today's society regarding apperance and it has been a negative trend over recent years. Through increased self-confidence and physical activity can body perception be improved. The purpose of the study was to investigate the thoughts of high school girls regarding how body perception, body ideals and living habits affect their health. Through semistructured interviews of six high school girls the study's empirical content was obtained from which further a inductive qualitative concentanylsis was conducted. The results of the study showed that the thoughts differ and aspects which affect the health most are considered to be the circle of friends and social media. Furthermore, the result showed that the individuals need to find factors in life to create and maintain good health, these factors differ from each individual. In addition to this, the result showed that physical activity, in excessive amounts, did contribute to a better health. From a public-health perspective is it important to increase the health of the population and prevent mental illness, especially among the young people who are the future of Sweden. Further studies on the subject can lead to more and better methods and strategies to prevent mental illness among high school girls.

 • 10171.
  Sineux, Benoît
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Psykiska övergrepp inom äldrevården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: Physological abuse consists of threats, harassment, humiliation, telling off, refuse to talk, social isolation, abandonment as well as attitudes that lead to a feeling of insecurity and desperation. Institutional elder abuse is very elusive and an overall picture is still considered missing.

  Aim: The purpose of this essay was to review psychological abuse within the elderly care.

  Method: This essay is based on a literature study with systematic search.

  Result: This article review led to main categories and the result of the study is presented after these. The first ones gives a picture of the kind of psychological abuse that occured within the the elderly care. The second one deals with the possible explanations for psychological abuse within elderly care. The result showed that verbal assault was the most common form of psychological abuse against elderly. A more discreet form of abuse took place when caregivers used depersonalization or infantilization. Isolation and threats occured at a lesser extent.

  Conclusion: A caregiver with an inappropriate behavior towards elderly often means well basically but could psychologically abuse elderly patients because of one´s stress, fear, ignorance or anger. Stereotyped attitudes towards eldery (so-called ageism) could also, consciously or unconsciously, influence attitudes in institutional settings. The banalisation of psychological abuse, if the abuse is not questioned, will continue. Therefor we must ensure that carers have access to adequate knowledge in order to develop an appropriate attitude towards elderly.

 • 10172.
  Siotis, Camilla
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Magisterutbildning med ämnesbredd, med inriktning mot IT-stödd distansutbildning: en projektrapport2007Report (Other academic)
 • 10173.
  Siotis Ekberg, Camilla
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Do preschool children not forget over time?2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Th result of recognition tests on 4- and 6-year-olds resulted in a forgetting curve for 6-year olds over 48 h, but not for 4-year-olds, who kept the same level of correct recognition.

  A tentative exmplanation is that the older children were more mentally active during the longer retention intervals, causing more false trails than the youger children. The older children, may be more active over time in processing  the material to a much greater degree, for instance in categorizing the animals. Thereby, the 6-year-olds may loose some of the specificity of the perceptual traces over time, making presented and distraction animals less distinct from one another. Thememories of the  4-year olds are then thought to remain more stabe, as they do not get re-processed in the same manner.

 • 10174.
  Siotis Ekberg, Camilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Ibland leka lika barn bäst: en metod för gruppindelning av studenter2018In: Högskolepedaogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 35-49Article in journal (Other academic)
 • 10175.
  Siotis Ekberg, Camilla
  Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame. Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Överblick över IT-stödd distansutbildning2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10176.
  Siotis Ekberg, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Briem, Valdimar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Lunds universitiet.
  de Lima, Sonia
  Pyskiatriska öppenvården, Region Skåne.
  Dödsolyckor på spåret och deras psykologiska konsekvenser för lokförarna2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är slutrapporten från vår undersökning av psykiska konsekvenser för lokförare av de påkörningar de varit med om på järnvägsspåren. Tidigare har det publicerats tre delrapporter i projektet (Briem, de Lima & Siotis, 2004; Briem, Siotis & de Lima, 2007a, 2007b), och resultaten pekar entydigt i samma riktning. De indikerar att dödsolyckorna på järnvägsspåren har långvariga och ofta svårartade psykiska effekter på lokförarna. Förutom att orsaka lokförarna obehag och lidande kan detta påverka deras hälsa och arbetsprestation, och därmed också säkerheten på järnvägen. Vi har funnit tydliga stressindikationer hos lokförarna både i våra intervjuer och i observation av deras beteende. Dessa tecken på underliggande stress till trots, var det vanligt med påståenden från lokförarna om att allt stod psykosocialt bra till med dem. Även defensiv copingstil och ändrad känsla av sammanhang i tillvaron, vilket ibland framkom i testresultaten, vittnar om underliggande stresstillstånd. Vi har också funnit indikationer på repressiv anpassning, ibland även tecken på PTSD, särskilt i fall där det inte fanns tillräckligt socialt stöd. I jämförelser av lokförares reaktioner med motsvarande reaktioner hos järnvägsanställda i andra befattningar fann vi bl.a. en samverkan mellan allmänna livshändelser och traumatiska händelser i arbetet, samt skillnader i stressindikationer mellan män och kvinnor. Dessa skillnader från övriga anställda kan delvis bero på yrkesspecifika sociobiologiska egenskaper i lokförargruppen, vilken av tradition huvudsakligen består av män med hög medelålder, det senare beroende på rekryteringsfaktorer och tid i yrket. Inom själva lokförargruppen fanns i flesta avseenden endast obetydliga skillnader. Vi kan konstatera två saker: (i) Lokförarna i de tre undersökta urvalen tillhör en gemensam population, trots skillnader beroende på deltagarnas individuella egenskaper som ålder och kön. (ii) Lokförargruppen uppvisar betydande skillnader från övriga deltagare med hänsyn till ett flertal egenskaper och testresultat, och utgör således en av egna karakteristika präglad grupp som på vissa avgörande punkter särskiljer sig från övriga järnvägsanställda. Våra huvudsakliga resultat indikerar att det finns ett permanent, ofta lågstämt, traumatiskt stresstillstånd hos många av de lokförare som varit med om en påkörning med dödlig utgång. Tillståndet kvarstår ibland årtionden efter händelsen, och kan förvärras om lokförarna upplever fler olyckor som liknar den ursprungliga traumatiska händelsen. Även andra, stressiga händelser kan förvärra tillståndet. Komplexiteten i dessa samband visar att det är nödvändigt att ta hänsyn till många olika faktorer vid hantering av psykologiska följder av allvarliga olyckor på järnvägen. Det är viktigt att ha en medvetenhet om behovet av bearbetning och stöd som kan uppkomma hos de olycksdrabbade lokförarna vid olika tillfällen efter traumatiska olyckor. En trolig anledning till att psykiska problem ofta dröjer kvar hos lokförarna är att någon regelrätt terapeutisk insats sällan sätts in efter en traumatisk händelse. Den support som ursprungligen givits av lokförarnas egen kamratförening är dock ovärderlig i och med att den lindrar de akuta stressreaktionerna, men den ersätter inte de professionella åtgärder som i många fall behövs. Vi har i detta projekt lagt grunden till effektiv bedömning av lokförarnas psykiska välmående. Det som nu återstår är att genom en fortsatt forskningsinsats komma fram till effektiv behandling och eventuella terapiformer för denna så utsatta grupp.

 • 10177.
  Siotis Ekberg, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Briem, Valdimar
  Kristianstad University.
  de Lima, Sonia
  Psykiatriska öppenvården, Region Skåne.
  Lokförare och dödsolyckor på spåret: Psykologiska och säkerhetsmässiga aspekter.: Delrapport 3, september 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lokförare är en för olyckor särskilt ustsatt grupp. I genomsnitt inträffar två allvarliga olyckor i veckan på järnvägsspåren, och statistiskt sett kommer varje lokförare att vara med om minst en påkörning med dödlig utgång under sitt yrkesliv. Att vara vittne till en dödsolycka skapar i de flesta fall svår stress, och det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga, om än inte nödvändigtvis invalidiserande, psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. I innevarande projekt undersöktes de psykiska följderna för lokförare av traumatiska händelser på järnvägen. Trettiotre personer anställda vid tågdrift inom Södra banregionen deltog i denna delstudie, 28 lokförare och 5 personer i annan befattning. Deltagarna svarade på ett antal frågor om sig själva, om de olyckor de varit inblandade i och om sitt psykiska tillstånd. Först analyserades dessa data ("Malmö II") enskilt, och sedan analyserades svar från 26 av lokförarna (de som hade mer än 5 års tjänstgöring) tillsammans med motsvarande data från vår första delstudie i innevarande projekt (Briem, de Lima, & Siotis, 2004). Resultaten tyder på att urvalen i allt väsentligt kan ses som representativa för samma population, och att flera individuella faktorer påverkar utfallet hos individerna. Detta diskuteras i relation till tidigare forskning och lokförarpopulationens psykosociala egenskaper.

 • 10178.
  Siotis Ekberg, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Briem, Valdimar
  Kristianstad University.
  de Lima, Sonia
  Psykiatriska öppenvården, Region Skåne.
  Lokförare och dödsolyckor på spåret:Psykologiska och säkerhetsmässiga aspekter.: Delrapport 2, 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lokförare är en för olyckor särskilt ustsatt grupp. I genomsnitt inträffar två allvarliga olyckor i veckan på järnvägsspåren, och statistiskt sett kommer varje lokförare att vara med om minst en påkörning med dödlig utgång under sitt yrkesliv. Att vara vittne till en dödsolycka skapar i de flesta fall svår stress, och det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga, omän inte nödvändigtvis invalidiserande, psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. I innevarande projekt undersöktes de psykiska följderna för lokförare och annaninblandad personal av traumatiska händelser på järnvägen. Fyrtioåtta personer anställda vidlokal tågdrift i Stockholm deltog i projektet, 27 lokförare och 21 i annan befattning. Deltagarnasvarade på ett antal frågor om sig själva, de olyckor de varit inblandade i och sitt psykiskatillstånd. Resultaten tyder på att de traumatiska effekterna kan ta sig komplexa uttryck, och attflera individuella och psykosociala faktorer påverkar utfallet hos enskilda personer. Härframstår som viktigast individens kön, tidigare trauman, samt fysisk eller psykologisk närhet tillden fokala olyckan. Anledningarna till detta diskuteras i relation till tidigare forskning. Möjliga åtgärder för att lindra stressen, omedelbart eller på längre sikt, diskuteras också.

 • 10179.
  Siriwardana, Indrani Manel
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Knowledge, Attitudes and Practices of Dengue Fever Prevention among School Teachers in a Medical Officer of Health Area in Central Sri Lanka: A qualitative study2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dengue fever (DF) is the most common mosquito-borne viral disease that affects humans. It has become a major health problem in Sri-Lanka. School teachers can act as knowledge of dengue transferring and behaviors related to dengue changing agents of students in particular and community in general. 

  Aim: This qualitative study aimed to get insight on knowledge, attitudes and practices of dengue fever prevention among, school teachers in a Medical Officer of Health Area in Central Sri-Lanka.

  Method: Data was collected through focus group discussions and semi-structured interviews. The material was analyzed by using qualitative content analysis.

  Findings: The analysis comprises four main categories and nine sub categories which describe school teachers’ knowledge, attitude and preventive practices of DF.The study showed that the participants knew most about the mode of spread and symptoms of dengue fever. Participants made contribution at home as well as in schools to control vector breeding. Participants reiterated that although the government took some preventive measures, they were inadequate.

  Conclusion: School teachers can be used as change agent in dengue prevention in the community due to their positive attitudes towards dengue prevention and their social position.

 • 10180.
  Siverståhl Svärd, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Johansson, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En skola för alla, barn med diagnosen ADHD: En kvalitativ studie med erfarna lärare inom området2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där syftet är att genom intervjuer med lärare, försöka få mer och ny kunskap om hur man kan underlätta och hjälpa barn med diagnosen ADHD i en skola för alla. Vi har intervjuat lärare och en fritidspedagog från åk F – 5, alla med olika erfarenhet och tjänster. Våra informanter består av två lärare, två specialpedagoger och en assistent/fritidspedagog. Alla medverkande jobbar på skolor i mindre orter.

  Undersökningen ger ett resultat om hur en lärare bemöter barn med diagnosen ADHD i en skola för alla. Efter genomförandet av denna studie vill vi särskilt belysa följande punkter att ha i åtanke då man bemöter barn med ADHD i en skola för alla;

  • Att ha kunskap om vad ADHD är, och gärna gå fortbildning.
  • Att ha en bra och tydlig struktur över den dagliga verksamheten.
  • Att anpassa undervisning med lättare uppgifter, kortare och mer konkreta.

 • 10181.
  Sivhed, Elna R.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Populär historia - historiesyn kontra kursplan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar tidskriften Populär Historia. Tidskriften används av många skolor och jag har själv använt den i undervisningen. Dock undrar jag om den har en historiesyn som ligger i samklang med kursplanen för historia A på gymnasiet. För att få en bra bild av både Populär Historia och kursplanen redogörs de för separat. Tidskrift och kursplan jämförs sedan och skillnader respektive likheter presenteras.

  Innehållet i tidskriften visar sig inte vara helt i samförstånd med kursplanen utan skiljer sig på många punkter. Något som kan bero på att tidskriften och kursplanen har olika uppfattningar om vad historia är, och vad historia bör förmedla.

 • 10182.
  Sivhult, Petra
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Rast på en gymnasiesärskola: en fallstudie om rastens betydelse på gymnasiesärskolan utifrån det sociokulturella perspektivet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudies problemområde är en närmare granskning av en gymnasiesärskolans raster. Syftet med arbetet är att synliggöra en gymnasiesärskolas specialpedagogers, speciallärare samt elevers upplevelser kring rastens betydelse samt de aktiviteter som förekommer. Fallstudien presenterar också tidigare forskning kring raster samt forskning kring fysisk aktivitet. Den teoretiska ramen är det sociokulturella perspektivet som står i fokus vid granskning av det insamlade materialet i form av semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer.  

  Resultatet visar att det finns en samstämmighet bland både elever och pedagoger (specialpedagoger/speciallärare) att rasten definieras i form av elevens egen tid till att kunna vila och återhämta sig mellan lektionerna. Rastens definition är även den tid under skoldagen då eleverna har störst möjlighet att välja aktiviteter som de vill sysselsätta sig med. Vidare visar resultatet att eleverna överlag önskade lugna raster med möjlighet till socialt umgänge samt möjlighet att kunna sitta i lugn och ro med sina datorer och mobiler. Fallstudien visar även att det förekom mest stillasittande rastaktiviteter som inte inbjöd till mycket fysiskt aktivitet och att det inte heller eftersöktes av eleverna. Vidare vid resultatgranskningen framkom det att utifrån det sociokulturella perspektivet var det inte alltför mycket samspel eller kommunikation som utspelade sig emellan eleverna under rasttiden.

  Fallstudiens konklusion är att eleverna överlag var nöjda med sina raster och inte hade något större behov av förändring inom området. Samtidigt visar fallstudien att det behövs ytterligare forskning kring raster och även i kombination med fysisk aktivitet inom gymnasiesärskolan.

 • 10183.
  Sivhult, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sköld, Christina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Självförtroendet är betydelsefullt! – en undersökning om självförtroendets betydelse för läs- och skrivutvecklingen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för vårt arbete var vår övertygelse om att självförtroendet inverkar vid elevers läs- och skrivutveckling. Syftet med arbetet var att göra en jämförelse mellan författares och verksamma pedagogers syn på vilka faktorer som är betydelsefulla för elevens självförtroende i samband med läs- och skrivutveckling. För att kunna göra denna jämförelse genomförde vi intervjuer med verksamma pedagoger och tog på så vis reda på deras åsikter. Undersökningen visade att alla pedagogerna tyckte att elevens självförtroende påverkar dess läs- och skrivutveckling vilket även förstärks av författarna i litteraturgenomgången. De faktorer som, enligt de intervjuade pedagogerna, är betydelsefulla för elevens självförtroende är främst hemmet och föräldrarna, krav och beröm. Denna uppfattning kommer till viss del även till uttryck i den litteratur vi läst, även om denna oftast har en annan fokus i resonemanget som gör det djupare. Vår undersökning visade också att de verksamma pedagogerna anser att pedagogen kan stärka elevens självförtroende, allmänt genom sitt förhållningssätt och specifikt genom sin ansträngning att anpassa undervisningen till varje elevs behov. Denna syn har de intervjuade pedagogerna gemensamt med författare som t.ex. Atterström (2000) och Smith (2000).

 • 10184.
  Sjöbeck, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Zigon, Emelie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Kollegialitet och individualism: en identitetskonflikt i revisorers vardag?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research of organizational structure and control in the audit profession suggest that there is a contradiction in that auditors should both nurture collegialities while they at the same time have their own responsibility for their individual development and career. This creates a competitive situation among colleagues who in return are expected to maintain a good social relationship and team spirit with each individual. Subsequently, being part of the collegiality and being highly individualistic, gives rise to a theoretical dilemma where these opposing forces are supposed to coincide with each other.The purpose of this paper is to create a bigger understanding of how auditors at major accounting firms can handle the conflict that arises. In order to explore this dilemma, we conducted a qualitative study based on an abductive approach. We have made seven semi-structured interviews from a localistic view. In addition, we have limited our sample to auditors in the Big 4 of southern Sweden.Furthermore, we have chosen to analyse the conflict from an identity perspective to better understand how auditors can relate to both collegiality and individualism. Through this study we have concluded that it only looks like a paradox in theory. Our empirical evidence suggests that this is not a practical problem. This principal contradiction dissolves in the everyday chaos where one is automatically suppressed by the other. Our conclusion that auditors do not see this as a practical problem, does not lead to that the theoretical dilemma is unimportant. It rather requires a deeper understanding of the phenomenon. The conclusion also results into questioning what this means for the theory of control and organizational structure.This phenomenon can also be applied to other parts of society. Today's labour market is considered increasingly individualized where each individual is responsible for their own success, while they at the same time are supposed to consider the collegiality and collaborate with others as well as the company at large. Therefore, our study provides a social contribution in the form of increased understanding of how individuals deal with the conflict between collegiality and individualism.

 • 10185.
  Sjöbeck, Hanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Walters, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Fysisk aktivitet och dess eventuella påverkan på studieresultaten – en studie i årskurs 9 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat i grundskolan. Uppsatsen syftar också till att studera om ett högt betyg i idrott och hälsa medför att eleverna har ett högt snittbetyg i alla ämnen. En enkätundersökning har genomförts på 61 elever samt en fristående betygsundersökning för att söka ett eventuellt samband. Resultatet av undersökningarna visar att gruppen högaktiva elever har ett högre snittbetyg i kärnämnena i jämförelse med gruppen lågaktiva elever. Undersökningarna pekar på att ju högre betyg eleverna har i idrott och hälsa desto högre snittbetyg i alla ämnen har eleverna, som grupp. Resultatet på undersökningen tyder på att fysisk aktivitet påverkar studieresultaten positivt, men någon säker koppling mellan fysisk aktivitet och studieresultaten kan inte göras.

 • 10186.
  Sjöbeck, Johanna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Rökfri arbetstid?: En enkätstudie bland kommunanställda2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Smoking is a health problem with a negative impact on virtually all body organs. Smoking can cause, for example, lung cancer, cancers in other organs and cardiovascular disease. There is also a social aspect of smoking. If individuals have many smokers in their environment, the risk to start smoking is increased, and for those who already smoke the chance of quitting will be less. Many municipalities today face smoke-free working to reduce smoking and passive smoking adverse effects. The Kristianstad municipality has not introduced smoke-free working. The purpose of this study was to investigate the employees in Kristianstad municipality attitudes to smoke-free working hours as a basis for a change. The method used was a quantitative cross-sectional study by questionnaire. The data collection was conducted in four administrations with a web questionnaire and the number of respondents was 207. The results showed that a majority of the employees in Kristianstad municipality wants to introduce smoke-free working. It was concluded that smoke-free working has strong links with smoking habits, the social environment and education.

  Keywords: Smoking, attitude, social, educational attainment, participation.

 • 10187.
  Sjöbeck, Johanna
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Utvärderingsrapport för projektet Medarbetare i fokus2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 2011 startade Stöd- och serviceenheten i Kristianstads kommun projektet Medarbetare i fokus (MIF) för att arbeta med värdegrund och kompetensutveckling. Projektet utvärderades av extern utvärderare från Högskolan Kristianstad. Utvärderingens syfte var att följa projektet genom lärande utvärdering med fokus på process och resultat samt att ge återkoppling för lärande, anpassning och utveckling. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder användes för att utvärdera projektet. Resultatet visade att medarbetare hade under hela projektets gång hade positiva upplevelser av hälsa, arbete, balans i vardagen och kundrelationen. Projektet drevs av en engagerad ledningsgrupp vars arbete präglades av långsiktigt tänkande och fokus på hållbarhet. För att genomföra projektet utbildades processtöd och internutbildare. Medarbetarna upplevde kompetensutvecklingen som positiv, men en del hade svårt att se koppling mellan kompetensutveckling och dagligt arbete. Värdegrundsarbetet präglades av samarbete mellan processtöd och enhetschefer som skapade diskussioner gällande värdegrund på enhetens arbetsplatser. De upplevde ofta sitt arbete som positivt men också svårt på grund av kontextuella faktorer. Slutsatserna blev att en engagerad projektledning var en förutsättning för projektets framgång och för att på sikt kunna främja en hälsoskapande arbetsplats. Utbildningarnas innehåll utgick från medarbetarnas önskemål och upplevda behov vilket främjade delaktighet och engagemang från medarbetarna. Vissa svårigheter att direkt omsätta innehållet i projektets utbildningar till praktik framkom vilket skapade svårigheter i att direkt nå implementering och förändring i det dagliga, praktiska arbetet med kunderna. Internutbildare skapade förutsättningar för en lärande organisation och hållbar utveckling då kunskap kan fortsätta utvecklas i organisationen även efter projekttiden. Stöd och långsiktighet behövdes för att nå längre på sikt och för att tankar skulle kunna omsättas till praktiska handlingar. Goda upplevelser av hälsa, arbete, balans i vardagen och kundrelation skapade förutsättningar för att på sikt nå en hälsoskapande och lärande organisation.

 • 10188.
  Sjöbeck, Johanna
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Nilsson, Caroline
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Healthy life for mentally retarded: a qualitative study from a staff perspective2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Health is an important concept that there are many different definitions of. There are definitions of Health believes that health is about feeling good and having a good ability to act. The concept highlights the importance of that every individual should have the opportunity to do what she values as important. People which are mentally retarded have limits they can no do what they want and live their lives in the same way as normal gifted can. These limitations are physical, mental and social. People which are mentally retarded are aging faster than normal gifted people. It is relevant to work to promote residents' health and work for a healthy aging to happen. Literature Review: Literature in the fields of mentally retarded, health and aging show that there is a need to work to promote healthy aging of the mentally retarded and therefore we find it interesting to work with this subject. Aim: To find out how a healthy life can be promoted with disabilities according to staff attitudes towards the mentally handicapped. Method: The study is qualitative and individual interviews were carried out at eight people who work on housing for the mentally retarded. The interviews were recorded on tape and then transcribed. The material was treated confidential. Results: Staff in the housing for mentally retarded emphasize the importance of eating healthy and being physically active. They mean that a good social life increases the chance of a healthy aging and that cultural activities have good effect on health. They also see that they themselves have an important part in promoting healthy aging of the mentally retarded. Discussion: Mentally retarded living in housing for the mentally retarded is dependent on the staff working there. Therefore the staff has an extremely important role in encouraging the residents' healths and works towards healthy aging. This they can do in a variety of ways both in terms of physical, mental and social health.

 • 10189.
  Sjöbeck, Lovisa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Svensson, Malin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Say forever you'll be mine: En kvantitativ studie om skapande av kundlojalitet inom SMF-bankrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The digitalization continues influencing the banking sector, which leads to increased competition, similar products provided by the banks and low switching barriers. The cost of recruiting a new customer is claimed to be five times more than retaining an existing one and customer loyalty is a key determinant for the banks long-term financial performance. Hence the ability to create lasting relationships is a competitive advantage in the banking sector. The importance of customer loyalty has long been acknowledged, however previous research has been limited in exploring customer loyalty in online banking to the same extant, due to the possibility for customers to use various online-banking services being limited until 2015. Previous studies have often described customer loyalty from the banks perspective and is conducted outside of Sweden. Unlike previous research, this study focuses on how customer loyalty is created in online-banking among Swedish SMEs. Since SMEs are assumed to grow and contribute to the banks long-term performance and since they stand for 99,9% of the firms operating in Sweden, there’s a great interest to the banks to understand which factors that influences the customer loyalty in online-banking among SMEs.

  The empirical data was collected with a questionnaire, and the result of the study, based on 209 respondents, indicates that service quality and customer satisfaction have a significant positive influence on customer loyalty. This study concludes that in order to create long-lasting relationships, the Swedish banks should for example focus on developing user-friendly digital services and treat SMEs as valuable customers.

 • 10190.
  Sjöberg, Andreas
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Energibalans för rötkammaranläggningen vid centrala reningsverket i Kristianstad för olika driftalternativ2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det Svenska miljömålet om återföring av växtnäring till produktiv mark, har gjort att ett initiativ till certifieringsregler för återföring av avloppsslam tagits fram. Som en viktig del i dessa certifieringsregler krävs det att slammet måste vara hygieniserat. På centrala reningsverket i Kristianstad vill man använda sig av termofil rötning som hygieniseringsmetod. Termofil rötning innebär en höjning av temperaturen i rötkamrarna med ca 19 °C.

  Denna rapport syftar till att göra en jämförelse av energiutbyte och ekonomi vid olika driftsbetingelser för rötkammaranläggningen.

  I rapporten ingår energibalans som inkluderar uppvärmning av slammet, värmeförluster från rötkammarens väggar, samt energiinnehållet i den producerade rötgasen. En jämförelse görs mellan alternativen mesofil och termofil rötning, samt mellan nuvarande uppvärmning och tilläggsisolering av rötkamrarna. Termofil rötning innebär ett ökat energibehov beroende på uppvärmning och värmeförluster, eftersom en högre temperatur erfordras än vid mesofil rötning. Resultaten visar att rent energimässigt skulle det bästa alternativet vara isolera rötkamrarna och behålla mesofil rötning. Resultatet baseras på att gasproduktionen förblir den samma vid termofil rötning. Om gasproduktionen skulle öka med mer än 14 % vid termofil rötning, blir alternativet med termofil rötning och tilläggsisolering det mest lönsamma alternativet från energisynpunkt.

 • 10191.
  Sjöberg, David
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nyemissioner och aktiekursutveckling – Vilken roll spelar redovisningen? 2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att företag väljer tidpunkten för nyemissioner och emitterar när företagsledningen anser att företaget är övervärderat, vilket innebär att aktiesparare betalar ett högt pris för aktierna. Enligt tidigare studier, främst från USA och England, har detta visat sig leda till långsiktiga negativa effekter på aktiekursen. Forskning har även visat att det förekommer redovisningsmanipulation i samband med nyemissioner på den amerikanska och engelska marknaden. Vinster tidigareläggs i ett försök att missleda marknaden att övervärdera aktien och företagsledningen kan därmed sätta en högre emissionskurs.

  Studien har två syften. Det första syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan nyemissioner och aktiekursutveckling i Sverige. Det andra syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan redovisning som tidigarelägger vinster och nyemissioner i Sverige. I studien finns även fokus på faktorn ägarstruktur, vilket är vanligt inom mer redovisningsinriktade studier. Syftet är att förklara att agentens möjligheter till att agera opportunistiskt kan begränsas av ägarstrukturen, vilket kan ha betydelse för emissionsbeslutet, men också för den finansiella redovisningen inför nyemissionen. För detta finner dock studien inget stöd. Jag kan heller inte styrka att det förekommer redovisningsmanipulation eller att redovisningsmanipulation påverkar aktiekursen efter nyemissioner.

  Studien visar dock att det finns en negativ effekt på aktiekursutvecklingen efter nyemissioner i Sverige, men att den avtar efter 1,5 till 2 år efter nyemissionen. Emitterade företag har en genomsnittlig negativ aktiekursutveckling på 24,8 % jämfört med icke-emitterande företag de 2 första åren efter nyemissionen. Studien visar även att branschtillhörighet har inverkan på hur marknaden bemöter nyemissioner.

 • 10192.
  Sjöberg, Jennifer
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lam, Cuong
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hur personer med ångest upplever taktil massage som behandlingsmetod2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:Touch is an important part of nursing that the nurse applies naturally. Touch has a calming function and tactile massage can therefore be applied to calm patients with anxiety problems. Aim: The aim was to highlight how people with anxiety experience tactile massage as a treatment. Method: A literature review with a systematic approach was applied. The study is based on eleven scientific articles. Results: Individuals with anxiety disorders experience life as immense suffering. The massage brings a feeling of well being for body and soul into the person's chaos which also assists with scope to escape from time, space and thoughts. The massage entailed feelings of affirmation and respect which, however, also was seen as an infringement of the personal sphere. Discussion: To be experienced as chosen was seen as extremely valuable. Body and mind was significant for individual self-development and overall harmony. Privacy was important to point out since the body was perceived as a personal and private area. Conclusion: It is important that the nurse notes the effects of tactile massage. This leads to greater understanding and knowledge regarding the treatment that will allow a better and more optimal care offered.

 • 10193.
  Sjöberg, Katarina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Storjohann, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Bemötandet av personer som försökt att ta sitt liv: en litteraturöversikt med utgångspunkt från sjuksköterskan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden there has been an increase of suicide attempts for the last 20 years and every year almost 1 million people in the world die due to suicide. Many of these people have been in contact with healthcare personnel in the past because of previous suicide attempts. According to Ida Jean Orlando's theory of interaction, nurses react emotionally in the encounter with the patient and acts on these emotions, which directly influences the interaction. The aim of this essay was to examine nurses' attitudes towards patients who have tried to commit suicide. The study conducted was a literature review based on 13 articles checked using the audit template of Röda Korset. The themes of the study were: treatment: positive attitudes and negative attitudes, communication, environment and feelings. The findings discussed were the connection between experience and a positive attitude, that the nurses´ attitudes affected the patient and that open, direct communication of the suicide attempt was important. The nurse´s attitude does affect the interaction with the patient and it is important to work on improving nurses' and health-care personnel's attitudes toward this certain group of patients.

 • 10194.
  Sjöberg, Kjell
  et al.
  SLU.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. SLU.
  Pöysä, Hannu
  Finland.
  Nummi, Petri
  Finland.
  Andungar i forskningens tjänst2000In: Svensk jakt, ISSN 0039-6583, Vol. 138, no 5, p. 80-82Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10195.
  Sjöberg, Kjell
  et al.
  Umeå University.
  Gunnarsson, Gunnar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Nummi, Petri
  Finland.
  Pöysä, Hannu
  Finland.
  Density dependent survival of mallard ducklings in boreal lakes: a field experiment2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From earlier field studies and experiments we have found that the nutrient status of lakes in the boreal region of northern Europe might influence the production of ducklings among dabbling ducks. For ducks, this might be important in the choice of breeding strategy. In this study we created a 2-year cross-over field experiment in northern Sweden where mallard hens and broods (10 ducklings) were introduced on 10 oligotrophic lakes (i.e. poor lakes) in two different densities; 4 hens with broods (high density) on 5 lakes and 1 hen with brood (low density) on the remaining 5 lakes. The adult ducks were wild birds, caught and brought to a game farm where they hatched their eggs. Within a few days after hatching they were released on the lakes in the beginning of June when wild mallards have their hatching peak. After introductions the survival of broods, ducklings and hens were monitored daily the first 12 days and then every third day until day 24. The second year there was a switch of treatments in the lakes. The results after one year indicate that the survival rates of broods, ducklings and hens are density dependent. In lakes with high densities of introduced mallards the survival rates was higher compared to low density lakes.

 • 10196.
  Sjöberg, Kjell
  et al.
  SLU.
  Gunnarsson, Gunnar
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Nummi, Petri
  Finland.
  Pöysä, Hannu
  Finland.
  Experimentally manipulating early and late breeding in mallards2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We used imprinted ducklings and wing-clipped female mallards with broods as a complement to observational field studies. Because mallard ducklings search for food by themselves, the food searching efficiency and behaviour of imprinted ducklings and ducklings together with a wing-clipped female ought to reflect the general conditions in the lake they search for food, if not in a strict quantitative way, at least it should reflect the relative differences in conditions for the lakes used in the experiments. We were interested in why mallards start breeding so early and how climate change might influence early and late breeding ducks. In a cross over experiment conducted 2004 and 2005, we studied the result of releasing two sets of female mallards with ducklings. The first one was done close to the same time as wild mallards normally started their breeding season in the region. The other set of broods was delayed 12 days. The eggs for the late release of ducklings were kept at low temperature and 12 days later they were put under sitting mallard females. The hens and broods were subsequently released with an interval of 12 days (one brood in each of 10 lakes in the first release, and the late release in ten other lakes). The next year the lakes were reversed. Survival of ducklings was followed every day during the first 12 days, and later every 4 days up till 24 days. Invertebrates in the lakes were sampled as well (of both benthic and pelagic origins). The data are analyzed in relation to food abundance during the early and late part of the two breeding seasons.

 • 10197.
  Sjöberg, Kjell
  et al.
  Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå.
  Gunnarsson, Gunnar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Pöysä, Hannu
  Finnish Game and Fisheries Research Institute, Joensuu Game and Fisheries Research.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Nummi, Petri
  Department of Forest Sciences, University of Helsinki.
  Born to cope with climate change?: experimentally manipulated hatching time does not affect duckling survival in the mallard Anas platyrhynchos2011In: European Journal of Wildlife Research, ISSN 1612-4642, E-ISSN 1439-0574, Vol. 57, no 3, p. 505-516Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two main hypotheses proposed to explain the seasonal decline in reproductive performance in birds are (1) deterioration of environmental conditions and (2) lower parental quality of late breeders. Previous experimental work addressing these hypotheses generally have problematic biases pertaining to delay of hatching, costs of re-laying and incubation, as well as variation in the quality of eggs, territories, offspring and parental traits. We address these biases in an experimental test of the timing hypothesis (i.e. (1) above) in a precocial bird. Using a 2-year cross-over design and game-farm mallard (Anas platyrhynchos) eggs originating from a number of hens and a standardised delay procedure, we introduced early and late broods with a foster female onto boreal oligotrophic lakes and monitored subsequent duckling survival. Standardised invertebrate sampling was done concurrently to get a measure of lake-level abundance of aquatic prey, a likely causative agent of putative seasonal difference in duckling survival. Survival data and covariates (duckling age; days) were analysed by an information theoretic approach. There was no effect of treatment (i.e. manipulation of hatching date) on duckling survival, which was higher in 2005 than in 2004. In contrast to observational studies from more seasonal wetlands, our experiment demonstrates that duckling survival on boreal lakes was not affected by a 12-day delay in hatching date. Since we did not find any consistent trends in abundance of aquatic prey, i.e. neither clear peaks nor differences between treatment periods, we hypothesise that moderate climate change has minor effects on resource abundance and hence also on mallard duckling survival in boreal environments.

 • 10198. Sjöberg, Kjell
  et al.
  Gunnarsson, Gunnar
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pöysä, Hannu
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nummi, Petri
  Experimentally manipulating hatching time in mallards2009Conference paper (Refereed)
 • 10199.
  Sjöberg, Kjell
  et al.
  Department of Animal Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå.
  Pöysä, Hannu
  Finnish Game and Fisheries Research Institute, Evo Game Research Station.
  Elmberg, Johan
  Department of Animal Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå.
  Nummi, Petri
  Department of Applied Zoology, University of Helsinki.
  Response of Mallard ducklings to variation in habitat quality: an experiment of food limitation2000In: Ecology, ISSN 0012-9658, E-ISSN 1939-9170, Vol. 81, no 2, p. 329-335Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Occurrence of Mallard (Anas platyrhynchos) pairs and broods was studied on 86 boreal lakes in two areas in south Finland during 1988-1997 (35 lakes) and 1989-1996 (51 lakes), and field experiments were conducted to determine whether food limitation is an important factor regulating population densities. In general, pairs and broods used and avoided the same lakes, but in both study areas, the proportion of lakes that were unoccupied every year was higher for broods (71% and 69%) than for pairs (26% and 31%). We hypothesized that lakes without breeding Mallards, and especially broods, were too poor to raise young in, and we tested that in field experiments on 22 lakes in boreal Sweden. Based on concentration of total phosphorus in the water, these lakes were divided into two groups: 11 "poor" lakes and 11 "rich" lakes. Mallard ducklings imprinted on humans were used to address brood-stage food limitation by studying mass change. Thirty-one individually marked ducklings were divided into three experimental groups: 12 ducklings were used in poor lakes, 12 ducklings in rich lakes, and 7 ducklings were used as controls receiving no experimental treatment in the field. Each group was studied in 11 daytime trials on 11 different lakes, except the control group which was kept in a pen with free access to food. Ducklings of all groups spent nights together as a big 31-individual group in the same pen and with free access to food. Ducklings foraging on poor lakes gained significantly less body mass than those feeding on rich lakes. At night, when ducklings of both groups had equal and free access to food, ducklings that had been feeding in a poor lake that day gained more mass than those that had been feeding in a rich lake. Overall, similar to 95% of daily mass gain was accounted for by daytime gain in the control group, the corresponding percentage was 35% in the rich-lake experimental group and 11% in the poor-lake experimental group. Thus, we have observational, as well as experimental, evidence to conclude that many boreal lakes are inferior breeding habitat for Mallards, especially during the brood stage. Our results suggest (1) that it is important to recognize at what stage of the yearly reproductive cycle food limitation may occur, (2) that brood stage may be more important than nesting stage for possible population limitation and regulation in breeding Mallards, and (3) that the reason why so many lakes in the boreal region lack breeding Mallards may be food limitation.

 • 10200.
  Sjöberg Larsson, Carita
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Steen, Ann
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  ”Vilka lärare skickar ni ut från högskolan och vilka lärare får vi ute?”: samtalets betingelser för handledning under verksamhetsförlagd del av lärarutbildning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This article elucidates the professional dialogue between student teacher and supervisor and it´s conditions as a supervising method in professional academic education. The aim of the study is to discuss how students articulate the conditions of the professional dialogue and the positioning of themselves and supervisors are made. The student taped discussions were analysed. Inspired by positioning theory we analysed the students discussions in order to interpret and elevate patterns showing the conditions concerning the professional dialogues for the students teacher education. The main findings are the students positioning themselves as listener and the supervisor is positioned as communicator of rights, obligations and oughtness. The communicator is positioned to a great number of responsibilities in the professional dialogues and the listener is positioned themselves passive. The professional experienced knowledge and the scientific knowledge will integrate in professional dialogues to challenge the students in their future profession. The contents, form and function of the professional dialogue are situated the students workplace. The conditions of the professional dialogue may vary due to the specific terms that the supervisor have.

201202203204205206207 10151 - 10200 of 12016
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf