hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 12440
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Ahlberg, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Losell, Celina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lövkvist, Marie-Christine
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors arbetsbelastning - en faktor för patientsäkerhet: En litteraturstudie.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Background: Every year, more than 1000 cases of adverse events are reported in the Swedish health care system. These adverse events cost approximately 240 million Swedish kronor each year. By explaining the factors that cause nurses to make mistakes when they have too great a workload, it is hoped the awareness of health care staff will increase. Aim: To perform a literature review which describes factors that can endanger patient safety when nurses experience too great a workload. Method: A systematic literature review encompassing both quantitative and qualitative material. The material in the chosen articles was analysed with a content analysis method. Findings: When nurses experienced too great a workload they do not always follow routines, which had the effect of endangering patient safety. A shortage of nurses and under-manning results in a

  workload which suggests patient safety is not always maintained. Conflicts and misunderstandings between nurses and other healthcare staff also contribute to an increased risk of mistakes occurring. Conclusion: The study showed that too great a workload resulted in a decreased patient safety. Not following routines, nursing shortages and staff failing to communicate effectively were factors which could lead to mistakes affecting patient safety occurring.

  Keywords: nurse, workload, patient safety, nursing care.

 • 102.
  Ahlberg, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Stenebo, Jennie
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Är verkligheten indelad i ämnen? - en undersökning av elevers upplevelser av ämnesövergripande arbetssätt i tematisk form 2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Our purpose with this essay was to explore students’ experiences of interdisciplinary working method in thematic form. With a starting point from Lpf-94, the curriculum for the upper secondary school and several theories of learning, we wanted to explore if interdisciplinary working method in practice could create an environment for a meaningful learning situation. The study took place in an upper secondary school class, study preparatory, third grade, who works interdisciplinary in thematic form. Our study was qualitative and we used an open structural questionnaire where the students confidentially were able to describe the working method, explain which subjects that participate in the work, and bring forward good respectively bad factors about the method. In the analysis we found many indicators among the answers, such as own responsibility, deeper learning, motivation, commitment and learning for the future, that the theories mean lead to a meaningful learning situation. From this we draw the prudent conclusion that an interdisciplinary working method in thematic form, can create an environment for learning and a meaningful learning situation.

 • 103.
  Ahlberg, Susann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Det livslånga lärandet - att lära för livet: narrativ från vuxenstudiernas värld2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att om möjligt bidra till en större kunskap och ett större intresse för det som kan utgöra en av grundbultarna i uttrycket ”livslångt lärande”, nämligen studier i vuxen ålder vid Komvux. Vidare är syftet att försöka framhäva betydelsen av att hela livet få möjlighet att både som person och som vetande människa växa och genom att få chansen till detta också vara en del av ett ständigt förändrande kunskaps- och informationssamhälle. Litteraturmässigt behandlas detta utifrån vad tidigare forskning lyft fram som karaktäristiskt för vuxenstuderande. Det tidigare forskning framhäver, ställs i undersökningen mot det som framkommit i denna studie. Undersökningen har utnyttjat en narrativ metod och analys, i form av insamlandet av narrativ (livsberättelser), där informanterna på ett ärligt och trovärdigt sätt delger sin bild av sina egna vuxenstudier. Teoretiskt används därför såväl hermeneutiken som narratologin, detta för att det är texter som behöver tolkas och detta gör själva berättandet i narrativen ytterst viktigt. Resultatet visar att till skillnad från vad tidigare forskning visat är målgrupperna för vuxenstudier idag något förskjuten och detta kan ha att göra med förändrade tider, såväl i samhället som utbildningsmässigt. Informanternas narrativ (livsberättelser) visar prov på att de som personer införlivat en helt ny syn på inte bara sig själva utan också på vad utbildning är, samt vad kunskap är och kan användas till. En större tro på det livslånga lärandet växer i narrativen (livsberättelserna) fram likt kunskapens träd.

   

  Nyckelord: Aktantmodell, Hermeneutik, Komvux, livslångt lärande, målgrupp, narrativ.

 • 104.
  Ahlberg, Susann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  För evigt ung: Kitty Drew genom årtiondena2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Kitty-böckerna har sedan 1950-talet lockat unga flickor att läsa och bli en del av en fiktiv spännande värld. Det var en ny typ av flickbok, som lyfte fram en ung, vacker och kompetent kvinnlig detektiv som radikalt skilde sig från tidigare traditionella böcker avsedda för flickor. Med en långseriebok som än idag är en del av unga flickors gränsliv mellan barndom och ungdom hjälper författarsyndikatet Carolyn Keene unga flickor att glömma verkligheten runt sig och iklä sig rollen som hjältinnan Kitty.

  Syftet med uppsatsen är att visa vilka inslag som indikerar vilket årtionde boken för in läsaren i. Med hjälp av reader-response-teorin kommer också sådant läsaren själv i relation med texten skapar att lyftas fram. Läsning av Kitty-böckerna i vuxen ålder har också uppenbarat sådant som helt saknas, sådant som skulle kunna vara relevant i böcker skrivna ursprungligen i Amerika. Viktiga händelser som hänt varje årtionde i den verkliga världen är icke-existerande i den fiktiva världen, som trots allt ger sken av att utspela sig i det verkliga Amerika

  Nyckelord: Kitty Drew, flickbok, långseriebok, reader-response-teorin, mottagarorienterad

 • 105.
  Ahlberg, Susann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Munkarna på heden: Cistercienserna i Herrevad2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 1144 anlände abbot Robert, elva konverser och nio lekmän från cisterciensklostret i Citeaux till Herrevad, där ärkebiskop Eskil upplåtit mark till dem för att bygga upp ett cistercienserkloster på då dansk mark. I 400 år tronade klostret på heden och blev ett maktcentrum i regionen. Klostermedlemmarna som vigt sitt liv åt att hedra och tjäna Gud blev därmed ett inslag i bygden som satt spår långt in i vår tid. Hantverk som klosterorden tog med sig och sedermera utvecklade blev också en del av bygdens. En bygd som med sin placering gav mycket tillbaka till dem som brukade den, det var perfekta förhållanden att driva ett självhushållande kloster i.

  Syftet med uppsatsen är att klargöra vilken denna klosterorden var för att på så vis kunna väcka ett nytt intresse för något som fallit i glömska inte bara på lokal nivå utan också som en del av Skånes historia. Fortsatt är intentionen med uppsatsen att peka på det som levt kvar i bygden och därmed blivit en del av dagens samhälle som vi kan tacka dessa medeltida munkar för.

 • 106.
  Ahlenius, Roxanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Färjh, Catarina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Livet måste levas framlänges men förstås baklänges": en empirisk studie om lärares inställning till begreppen historiemedvetande samt genetiskt och genealogiskt perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som historielärare finns olika nyckelbegrepp som är centrala för ämnet historia. Tre av dessa kommer studeras i denna uppsats där syftet är att studera historiemedvetande samt de genetiska och genealogiska perspektiven i relation till lärares verklighet och de båda läroplanerna Lpf94 och Gy11. Dessa tre begrepp är därmed uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kvalitativa intervjuer har utförts för att söka svar på uppsatsens frågeställningar och då texter och intervjusvaren varit i behov av tolkning har den hermeneutiska metoden använts.

  Studien visar att begreppet historiemedvetande är mångtydigt och svårdefinierat, både för lärare, teoretiker och forskare. En annan slutsats som kunde dras av studien visar att historieundervisningen är präglad av den kronologiska traditionen, vilket även kan benämnas som det genetiska perspektivet. Vad gäller styrdokumenten är begreppet historiemedvetande svårdefinierat även där och den nuvarande Gy11 är mer inriktat på kronologi än den tidigare.

 • 107.
  Ahlerup, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Naturen, kulturen och helheten: En studie i hur kulturreservatens informationstexter skildrar samspelet mellan natur och kultur i landskapet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den europeiska landskapskonventionen belyser att landskapet skapas genom påverkan av och i samspel mellan naturliga processer och mänsklig kultur. Konventionen har bidragit till en medvetenhet kring vikten av att uppmärksamma detta samspel och behovet av en integrerad natur- och kulturmiljövård. Kulturreservaten knyter genom sin intention att förmedla natur- och kulturhistoriska helheter an till landskapskonventionen. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kulturreservatens informationstexter skildrar samspelet mellan naturelement och kulturelement i landskapet. Informationstexter i nio kulturreservat har analyserats genom en innehållsanalys där förekomsten av fristående naturelement och kulturelement samt samspel mellan naturelement och kulturelement har kvantifierats. Resultatet visar att skildringar av samspel förekommer i 60% av reservatens informationstexter. Detta indikerar att uppdelningen av skyddsvärda områden i natur- och kulturreservat möjligen är obefogad då landskapet inte låter sig indelas i natur och kultur. 

 • 108.
  Ahlin, Ann-Charlotte
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Hansson, Anette
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Tidig läsinsats i förskoleklass: effekt av insats och elevers upplevelser2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En förutsättning för att kunna utvecklas till en delaktig samhällsmedborgare är att kunna läsa och skriva. Ett övergripande mål i läroplanen är att eleverna tillägnar sig skriftspråket vilket är ett medel för att kunna tillgodogöra sig utbildningen (Skolverket, 2011a). Skolan ska kunna möta alla barns olikheter så att de får den undervisning och det stöd de behöver för att kunna erövra och utveckla läs- och skrivförmågan. Flera studier har visat att ju tidigare eleverna i riskzonen för lässvårigheter identifieras och ju tidigare kostnadseffektiva läsinsatser genomförs, desto mindre risk för framtida skolmisslyckanden. Syftet med denna studie var att analysera huruvida ett specifikt undervisningspaket stöder utvecklingen av elevernas kunskaper om bokstäver, ljud och ordavkodning. Dessutom studerades elevernas erfarenheter av deltagande i läsinsatsen. Studien omfattade sju förskoleelever som bedömdes vara i riskzonen för lässvårigheter vilka bildade en experimentgrupp om fyra elever och en kontrollgrupp om tre elever. Vid insamling av data användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklassen (Skolverket, 2018) användes som för- och eftertest. Dessutom gjordes observationer av läsinsatsen samt elevintervjuer efter avslutad läsinsatsperiod. De mätbara resultaten kring elevernas kunskapsutveckling visade ett positivt resultat, men det gick inte att dra några slutsatser kring undervisningspaketets effektivitet. Utifrån resultatet kring elevernas upplevelser av läsinsatsen fann vi att eleverna var positiva till både läsinsatsen och läsning. En slutsats vi drar av detta är att det lekfulla inslaget i läsinsatsen tillsammans med det multisensoriska tillägget förmodligen har bidragit till att eleverna tyckte att det både var lustfyllt och motiverande. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det angeläget med tidiga insatser som kan göra eleverna läsförberedda och därmed öka chansen till inkludering och delaktighet.

 • 109.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Affect and nostalgia in contemporary narratives of transnational adoption2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on contemporary Scandinavian narratives of transnational/transcultural adoption from Korea. Recently there has been a surge in primarily autobiographical publications written by adoptees themselves, such as Maja Lee Langvad’s Hun er vred (2014), Sofia French’s På jakt efter Mr. Kim i Seoul (2005), and Astrid Trotzig’s Blod är tjockare än vatten (1996). It has been pointed out that the life writing of adoptees is the most “radical” literature in Sweden today, addressing the global inequalities at the heart of transnational adoption (Svenska Dagbladet, 18 October 2015). While recognizing the progressive impetus of these texts, this paper focuses on their retrospective aspects. The texts of Langvad, French and Trotzig all center on the writer’s return to Korea; a journey that is connected to an idea of the past as holding the key to a significant part of one’s identity. To the adoptee writers, the past is literally ‘a foreign country’ and the story of this past is riddled with gaps and uncertainties reflecting the adoptee’s unknown and often unknowable origins. My analysis suggests that nostalgia in adoption literature is closely related to various figures of maternity, and that the longing for the mother is often translated into a longing for the mother country and its culture. The texts articulate intense emotions, such as melancholia, anger, and a keen sense of loss, and the paper concludes by considering the role of affect in contemporary adoption literature.

 • 110. Ahlin, Lena
  African-American autobiography: from slave narratives to the Autobiography of an ex-colored man2004Ingår i: Nineteenth-century studies in Lund and Copenhagen: proceedings of a symposium organized by the Department of English, Lunds University, 9-10 November 2002 / [ed] Cecilia Wadsö Lecaros, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2004, s. 54-61Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 111.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  African-American autobiography: from the slave narratives to the Autobiography of an ex-colored man2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper analyzes James Weldon Johnson’s The Autobiography of An Ex-Colored Man as a response to the call of the nineteenth-century slave narratives, arguing that in Johnson’s text we can discern a changing concept of African American subjectivity. The analysis proposes that this changing concept of self is linked to a changing form for the story of that self.

 • 112.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  "All we wanted to do, now that we were back in the world, was forget": on remembrance and forgetting in Julie Otsuka's novels2015Ingår i: American Studies in Scandinavia, ISSN 0044-8060, Vol. 47, nr 2, s. 81-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article considers Julie Otsuka's representations of the World-War-II internment of Japanese Americans in When the Emperor Was Divine (2002) and The Buddha in the Attic (2011) from the perspective of collective remembrance, thus highlighting the interconnectedness of remembrance, forgetting, silence and race. Remembering and forgetting are understood as contingent on one another, and on the ideological currents and countercurrents that affect the construction of collective remembrance. The article argues that the content and form of Otsuka's novels mediate the cultural silence of the internment. In addition, they illustrate the changing nature of the narrativized remembrance of the internment as accounts of the lived experience of the Japanese Americans who went to camp are being replaced by trans-generationally transmitted, imaginatively recreated memories. The historical silence of the incarceration and its aftermath is sometimes explained in terms of "Japanese culture," but such a description risks reducing the impact of the racialization of Japanese Americans, and obscuring its effect on resistance. Finally, the analysis demonstrates that in Otsuka's texts, remembrance of the internment is characterized by a negotiation between repressive erasure and restorative forgetting.

 • 113.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  "And we knew it would only be a matter of time until all traces of us were gone": Julie Otsuka and the Japanese-American internment during World War II2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In her two novels When the Emperor Was Divine (2002) and The Buddha in the Attic (2011), Julie Otsuka explores the experiences of Japanese immigrants in the US before and during World War II.  In this paper, her works are considered as narratives of cultural remembrance employing certain motifs that articulate the experience of ‘relocation,’ or internment, of Japanese Americans during the war. The paper argues that the tropes of disintegration, guilt, imprisonment and dislocation are critical to Otsuka’s representation of the internment.  Furthermore, these tropes are most significantly mediated through gender and narrative perspective. The collective point of view, used partly in When the Emperor was Divine and throughout The Buddha in the Attic, resonates with Otsuka’s conception of the Japanese as a “communal people” allowing her to “tell everyone’s story.” This notion forms part of my examination of how the collective voice underscores the themes of collective remembrance and social critique.    

  Finally, the paper considers When the Emperor was Divine and The Buddha in the Attic in relation to Anne Whitehead’s observation (in Memory 2009:14) that “forgetting […] shapes and defines the very contours of what is recalled and preserved; what is transmitted as remembrance from one generation to the next.” Otsuka’s texts are regarded as memory work revolving around the tension between remembrance and forgetting. Silence and forgetting are a significant part of the practices of remembrance of the Japanese-American internment, suggesting the simultaneous resilience and vulnerability of the Japanese Americans.

 • 114.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  "And we knew it would only be a matter of time until all traces of us were gone": remembrance and forgetting in Julie Otsuka’s novels2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Julie Otsuka’s novel  When the Emperor Was Divine (2002), which has reached a large international audience and is widely taught in American universities and colleges, is about a Japanese-American family sent to an internment camp during World War II. Her second novel, The Buddha in the Attic (2011) also addresses the internment, albeit more briefly. This paper argues that Julie Otsuka’s novels impact the collective remembrance of the internment, as they bring together Otsuka’s own family past and the national past. In her texts, collective remembrance is the outcome of a negotiation between different groups with the purpose of “maintaining social cohesion and identity” (Whitehead 2009: 152), in which relations of power play a significant part.  Focus is placed on the interaction between remembrance and forgetting, which figures alternately as “a necessary and adaptive reaction to the alternative of painful or destructive memory [and as] the tacit ally of oppression and silence” (Conway and Singer 2008:279). Otsuka’s texts embody this tension, which is analyzed with emphasis on the racialization of the Japanese Americans.  By way of conclusion, the paper queries the possibility of resistance to the internment in relation to the category of race.

 • 115.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Between nullification and duplication in Jane Jeong Trenka’s identity narratives2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper deals with Jane Jeong Trenka’s The Language of Blood (2003) and Fugitive Visions (2009): two texts that detail the author’s childhood and adolescence as a Korean adoptee in the USA, and her subsequent repatriation to Korea. The starting point of the analysis is the recognition of “the relationship between writing and rights, and the extent to which … victimized individuals, can best express and protest their situation in literary and life writing representation” (Grice 2009). Tracing the intricate textual web of duplication and repetition that structure Trenka’s life writing, the paper argues that the texts function simultaneously as a “working through” of a family trauma and as a critique of transracial adoption. Furthermore, the joint narratives of gendered violence and marginalization faced by birth mother and daughter are seen as symbolic of the collective story of Korean womanhood.

 • 116.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  From Harlem to Copenhagen: African American authors in Europe2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper deals with images of Europe in African American fiction from the 1920’s. What are the implications for an African American author of including a European episode in her or his fiction? More specifically, I will look at how the European setting affects the representations of race and identity in African American women’s fiction from the inter war years. Special focus is placed on the works of Jessie Fauset’s There Is Confusion (1924) and Nella Larsen’s Quicksand (1928). In their different ways, these novels highlight many of the larger issues that are characteristic of the 1920’s, such as primitivism versus civilization, questions of cultural ‘belonging,’ the black artists’ relationship to modernity, and the establishment of an African American artistic tradition.

  I argue that the representations of Europe are symbolic geographies, allowing for criticism of social and historical conditions in America. Through the fictional encounters with European life, Nella Larsen and Jessie Fauset provide us with a lens through which we can see what we call “Western civilization.” The travels in Europe become a way of interrogating the role of the African American in the construction of this civilization. Performance is hereby an important trope, which relates to the authors’ understandings of culture, race and historical agency.

 • 117.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  ”From the pale calm of Copenhagen  to the colorful lure of Harlem.”: Europe and the literary representations of ‘race’ in Nella Larsen’s Quicksand2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper deals with the representation of Europe in Nella Larsen’s Quicksand (1928). Furthermore, how does the European setting affect the representations of race and identity in the novel? I discuss how the spatial change affects the protagonist Helga Crane’s notion of “race” and self, as the encounter with the European setting highlights the dialectic process of identity construction. Leaving America Helga thinks she will find relief from limiting notions of “blackness,” but instead she only finds re-articulations of the concept of “race” in Europe. In compliance with her Danish family’s expectations of exotic primitivism, Helga emphasizes her difference and, I suggest, passes for “black” The performative aspect of passing is discussed in relation to Larsen’s understanding of culture, “race” and historical agency. In her complex ways of conceiving culture and “race,” Nella Larsen still speaks to the present moment, and the late twentieth century debates concerning difference and identity politics.

  I read Larsen’s representations of Europe as symbolic geographies, allowing for criticism of social and historical conditions in America as well as Europe. Through the fictional encounters with European life, Nella Larsen provides us with a lens through which we can see what we call “Western civilization.” Helga’s travels in Europe, here told in a reversal of the conventions of the travel narratives of the white, European, male narrator, become a way of interrogating the role of the African American in the construction of this civilization.

 • 118.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  From the pale calm of Copenhagen to the colorful lure of Harlem: on being an African American in interwar Europe2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 119. Ahlin, Lena
  Från Harlem till Köpenhamn: svart amerikansk identitet i Nella Larsens Quicksand1999Ingår i: Hjärnstorm, ISSN 0348-6958, nr 67-68, s. 48-51Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 120.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Going forward with feedback: On autonomy and teacher feedback2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Language teachers often complain that they are becoming “composition slaves” (Hairston 1986) spending an inordinate amount of work on giving feedback on students' texts. This might be particularly true of L2 teachers as several studies indicate that students prefer teacher feedback to peer feedback, particularly in L2 learning (Zhang 1995; Ferris 1995; Hyland 1998). While the ultimate goal of teacher-written feedback is a student who is able to assess her own work critically and successfully edit her own text,  there is an obvious risk that the “over-dependence on teacher feedback [will] lower the students’ initiative and lead to fewer self-initiated corrections” (Miao, Badger and Zhen 2006). This paper probes the limits and implications of teacher feedback focusing on the question of whether teacher feedback generates dependent students. When does feedback go from being constructive to impeding development of independence? The idea of dependence is further considered in relation to current debates about the rise of “therapeutic education” in which students are discussed in terms of “vulnerability” (Füredi 2004; Ecclestone and Hayes 2009). To what extent should not only the cognitive but also the emotional needs of the students shape the nature of teacher feedback? The paper concludes by suggesting that the challenge for teachers is not to assume the role of therapists but to encourage reflective education through clarity about academic goals, and a sense of progression throughout the various stages of education.

 • 121.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Is silence always a virtue?: on collective remembrance and forgetting in Julie Otsuka’s novels2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Julie Otsuka’s novel When the Emperor Was Divine (2002), which has reached a large international audience and is widely taught in American universities and colleges, is about a Japanese-American family sent to an internment camp during World War II. Her second novel, The Buddha in the Attic (2011) also addresses the internment, albeit more briefly. This paper argues that Julie Otsuka’s novels impact the collective remembrance of the internment, as they bring together Otsuka’s own family past and the national past. In her texts, collective remembrance is the outcome of a negotiation between different groups with the purpose of “maintaining social cohesion and identity” (Whitehead 2009: 152), in which relations of power play a significant part.  Focus is placed on the interaction between remembrance and forgetting, which figures alternately as “a necessary and adaptive reaction to the alternative of painful or destructive memory [and as] the tacit ally of oppression and silence” (Conway and Singer 2008:279). Otsuka’s texts embody this tension, which is analyzed with emphasis on the racialization of the Japanese Americans.  The paper argues that forgetting of the incarceration has been vital to the American self-image and the maintenance of the ‘public virtue’ of equal rights for all citizens. By way of conclusion, the paper queries the possibility of resistance to the internment in relation to the category of race.

 • 122.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Kinship and text in contemporary narratives of transnational adoption2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the connection between life writing and kinship in a number of narratives by adoptees from South Korea to the US as well as Scandinavia, such as American Katy Robinson’s A Single Square Picture (2002), Jane Jeong Trenka’s The Language of Blood (2003) and Fugitive Visions (2009), and Soojung Jo’s Ghost of Sangju (2015); and Swedish Astrid Trotzig’s Blod är tjockare än vatten (1996), Sofia French’s På jakt efter Mr. Kim i Seoul (2005), and Danish Maja Lee Langvad’s Hun er vred (”She is Angry” 2014).

  I propose that these texts are examples of narrative kinning, an exploration and creation of kinship through text and between texts. Thus, my understanding of this term is twofold. First, for these writers, the texts provide a discursive space in which alternative modes of identity and kinship can be envisioned and embodied. Second, I suggest that the formal features of the texts are sufficiently similar to exemplify a form of narrative kinning, and that the Korean adoptee memoir could be considered a genre-in-progress. The paper traces similarities of voice, structure, themes and tone between American and Scandinavian narratives of transnational/transracial adoption. More particularly, the study shows how the first-person voice counters the parent-centric discourse of transnational/transracial adoption. Focusing on structure includes analyzing the search narrative and the home-away-home pattern, while themes like home and belonging; inauthenticity and adoption as consumption are probed. Finally, the analysis of tone suggests that the affective register of the memoirs ranges from melancholia to anger.

 • 123.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Nostalgia in contemporary narratives of transnational adoption2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There has been a surge of transnational adoption narratives--both American and Scandinavian-- in recent years, which raise a number of questions about identity, belonging and the role of the individual and historical past. This workshop presentation discusses how the past is represented in literature about transnational adoption, asking questions like: What is the meaning of yearning for a place (the birth country) and/or people one has very few memories of and yet feels connected to in a multitude of ways? How can we understand a nostalgia formed by what are often pre-verbal memories in these texts? To what extent is this nostalgia maternally coded?

 • 124.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Nostalgia, motherhood and adoption: two contemporary Swedish examples2019Ingår i: Humanities, ISSN 2076-0787, Vol. 8, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the notion of nostalgia in two recent Swedish narratives of transnational adoption: Christina Rickardsson’s Sluta aldrig gå, 2016, (published in English as Never Stop Walking in 2017), and Cilla Naumann’s Bära barnet hem (“Carrying the Child Home”, 2015). The two narratives deal with adoption from South America to Sweden, include autobiographical content, and enable a comparison between an adoptee memoir (Rickardsson) and a parent-authored text (Naumann). Both texts center on maternal images, but the analysis suggests that Rickardsson’s narrative echoes the borderland nostalgia characteristic of adoptee writing. The adoptee memoirs, being reflective in mode and restorative in purpose, occupy a borderland between the two forms of nostalgia described by Boym (2001), while interrogating the temporal, spatial and affiliative boundaries of transnational adoption. Naumann’s nostalgic enterprise incorporates the mirrors, doubles and ghosts of reflective nostalgia. These representations are a fruitful means to represent the “other” family, and the alternative lives that were left behind in the process of adoption. Ultimately, her text suggests the limitations of the autobiographical mode and illustrates the capacity of fiction to provide a symbolic register in which to articulate the unspeakable aspects of adoption.

 • 125.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  On nostalgia in contemporary narratives of transnational adoption2018Ingår i: Once upon a time: nostalgic narratives in transition / [ed] Niklas Salmose & Eric Sandberg, Trolltrumma Academia , 2018, s. 26-40Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 126.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  On the Legacy of Maxine Hong Kingston: The Mulhouse Book2014Ingår i: American Studies in Scandinavia, ISSN 0044-8060, Vol. 46, nr 2, s. 97-100Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 127.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  (Re-)examining the essay: alternative approaches to writing assessment2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As teachers of English, we guide our students through various courses in which the essay is often a privileged form of examination. Building on previous work (Freij & Ahlin 2014) in which we have argued for the importance of indirect feedback as key to encouraging critical thinking about and engagement with the text, as well as an important aspect of the acculturation into academia (see Freij and Ahlin 2014, 2015), we explore here non-traditional ways of examining skills pertaining to critical writing and -thinking. We have previously, inspired by the work of Diane Pecorari on the sequencing of micro-objectives (“Reverse engineering an essay,” 2014), argued that lecturers may find it increasingly important to structure tasks and assessment items in a manner that takes into account the multiple skills needed to complete them successfully, in order to avoid becoming what Hairston, already in 1986, called “composition slaves”. We see the teaching of transferable skills as crucial for the creation of autonomous students. In addition, central to the process of essay writing and the acquisition of transferable skills are clear identification and sequencing of the micro-objectives involved. Thus, students may practice the skills that they need, while building on gradually acquired/previous knowledge.

  This paper continues our previous work, and takes the first steps toward creating a bank of exercises that train the subskills of critical writing and -thinking. By moving away from the essay as the be all and end all of assessment, we are taking further steps towards identifying common ground: the hope is that our suggestions are not limited to the humanities, but can be used across the curriculum to strengthen the base on which students’ knowledge is built.

  Notably, as we are not merely concerned with students’ completion of individual tasks, but in their meta-cognition, which includes “reflection, self-knowledge of strengths and weaknesses, learning strategies, and monitoring learning” (Billing 2007, p. 486), the exercises presented here are not to be seen as a ‘remedy’ or a ‘quick fix’; rather, they are to be used as stepping stones and preferably integrated into a context that allows for progression over a substantial period of time.

  In other words, we argue that student autonomy and metacognition should be developed from the very beginning of our study programs. To reach this goal, our approach includes teaching students the “third language” from the bottom up (Freij and Ahlin 2015), which means viewing the tertiary experience as manifold. Returning to our adaptation of Wenger’s theory, we will discuss academic language not just from a point of view of producing the end result, but academic language as the key to 1) belonging in the academic community; 2) becoming a writer with a scholarly identity; 3) understanding writing as a meaning-making practice; and 4) performing scholarly practice and -identity (adapted from Wenger 1998).

 • 128. Ahlin, Lena
  Renoverad mansroll2004Ingår i: Sydsvenska dagbladet, nr 20/3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 129.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  The British slave trade2008Ingår i: Encyclopedia of Blacks in European history and culture. Vol. 2 / [ed] Eric Martone, Westport, Conn.: Greenwood Press , 2008, s. 487-491Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 130.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  The doctor and the pastor: on love and evil in Hjalmar Söderberg's Doctor Glas and Bengt Ohlsson's Gregorius2012Ingår i: Forum for World Literature Studies, ISSN 1949-8519, E-ISSN 2154-6711, Vol. 4, nr 2, s. 260-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 131.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  The global subjects of contemporary Korean American adoptee narratives2018Ingår i: The global subjects of Korean-American adoptee narratives, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the first decades of the 21st century, a range of autobiographical narratives dealing with adoption from South Korea to the U.S. have been published, such as Katy Robinson’s A Single Square Picture (2002), Jane Jeong Trenka’s The Language of Blood (2003) and Fugitive Visions (2009), and Soojung Jo’s Ghost of Sangju (2015). Embodying two cultures and two races, the transnational/transracial adoptee can be seen as an example of globalization from within U. S. culture. This paper focuses on how issues of identity, race and belonging are negotiated in the life writing of transnational/transracial adoptees. Eng and Han (2000) suggest that the Asian adoptee suffers from “racial melancholia,” which stems from having to navigate Asianness and whiteness without the support of an immigrant community. The relationship between affect and belonging is further probed through the use of Sara Ahmed’s discussion of the melancholic migrant (“Multiculturalism and the Promise of Happiness,” 2007), and the arguments concerning anger made by critical race theorists, such as bell hooks (Killing Rage, 1996). Yet another aspect of the global scope of the literature are the similar types of narratives that are now being written in Scandinavia. The paper concludes by drawing parallels between the works of Danish Maja Lee Langvad and Swedish Astrid Trotzig, and the American adoptee narratives.

 • 132.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  The Harlem renaissance: depicting the "New Negro"2009Ingår i: African-American poets / [ed] Harold Bloom, New York: Bloom's Literary Criticism , 2009, New ed., s. 147-164Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 133.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  The myth of colorblindness in contemporary Korean American adoption narratives2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the first decades of the 21st century, a range of autobiographical narratives dealing with adoption from Korea to the U.S. have been published, such as Katy Robinson’s A Single Square Picture (2002), Jane Jeong Trenka’s The Language of Blood (2003) and Fugitive Visions (2009), and Soojung Jo’s Ghost of Sangju (2015). These texts all share one or more of the following motifs characteristic of the transracial/transnational adoption narrative:  the search for roots and a return to Korea, including the reunion with parents and siblings; the revelation of hidden facts or distorted truths surrounding the adoption; and a critical look at the patriarchal structure of Korean society. In addition, color is an important theme and this paper discusses how the myth of colorblindness and the discourse of rescue—two common adoption myths—are debunked in the narratives.

  My analysis shows that while well intentioned, the notion of colorblindness rests on the erasure of racial identity which, as Eng and Han (2000) have shown, may lead to “racial melancholia.” Furthermore, rather than invalidating the significance of the color line, colorblindness has often served to reinforce racial divisions (see for example Arissa Oh, 2015). In other words, the denial of the adoptee’s difference hinges on upholding the ideal of whiteness. The paper concludes by considering how these observations relate to the adoptees’ negotiation of an Asian American identity and sense of belonging.

 • 134.
  Ahlin, Lena
  Lunds universitet.
  The "New Negro" in the Old World: culture and performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna avhandling studeras europaskildringarna i James Weldon Johnsons The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912), Jessie Fausets There Is Confusion (1924) och Nella Larsens Quicksand (1928) och hur dessa speglar afrikansk-amerikanernas roll i den västerländska civilisationen. I 1800-talets afrikansk-amerikanska litteratur figurerar Europa ofta som symbol för frihet och kultur. Detta synsätt förändras dock i Johnsons, Fausets och Larsens romaner, där Europa förknippas på ett mer tvetydigt sätt med idéer om vithet och civilisation.

  Huvudpersonerna i romanerna är aktörer som uppträder på scen, såsom musiker och dansare, men de spelar också sociala roller som har att göra med deras position i samhället. På så sätt återspeglar dessa roller konstruktionen av begrepp som ”svart,” ”vit” och ”kulturell autenticitet.” De sociala roller som svarta och vita spelar analyseras i avhandlingen med hjälp av konceptet performance.

  Huvudpersonernas sociala och sceniska ”performances” tolkas här i relation till Europas geo-kulturella symbolik. Denna diskussion berör uppdelningen mellan populär och fin kultur, euro-amerikansk och afrikansk-amerikansk kultur, folkkultur och nationell kultur. I denna diskussion spelar även musik en viktig roll. Romanernas hänvisningar till afrikansk-amerikansk musik, som blues, ragtime och jazz analyseras i avhandlingen med avseende på deras identitetsskapande funktion.

 • 135.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  The Past in the Present: contemporary representations of the Japanese-American internment during World War II.2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper focuses on literary representations of the incarceration of about 120,000 Americans of Japanese descent after the Pearl Harbor attack in 1941. After the attack Japanese Americans on the West coast of the U.S. were rounded up and “evacuated” (as the contemporary, euphemistic term was), or sent to prison camps. How does the memory of the internment help articulate a national identity in the early 21st century? In seeking to answer this question, the paper considers the work of third generation Japanese-Americans, like Julie Otsuka and Kimi Cunningham Grant, who are uncovering their own family past in their narratives, in relation to the work of Sandra Dallas, as a representative of the current interest in internment fiction by non-Japanese authors.  What might be at stake when the internment is depicted by authors like Dallas who do not have the same kind of personal relationship to it that the Japanese American authors do?  The question of guilt and the potential of fiction to generate “imagined” or “prosthetic memories” are key issues examined in this analysis.

 • 136.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Uppror mot en svartvit världsbild2008Ingår i: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 1/2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 137.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  "We don't think of these things here": on teaching African American texts in Sweden2007Ingår i: European scholars teaching African American texts / [ed] Simcikova, Karla, Ostrava: University of Ostrava , 2007, s. 33-44Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 138.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  When Washington was in Vogue and the African-American literary tradition: a re-definition of the Jazz Age?2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper deals with the Harlem Renaissance, but also with the present, in an attempt to explore how these two historical periods relate to each other and to the text of Edward Christopher Williams. It is thus centered on two related topics or lines of inquiry: the first is to introduce the book, When Washington Was In Vogue, which was originally published as a series of articles in the years 1925 and 26, and only published as a book in 2003. How does this “novel” differ from other, well-known Harlem Renaissance texts when it comes to the use of place, subject matter, and the kind of black life it represents? Second, how does it affect our understanding of the period? The paper suggests that When Washington Was In Vogue intervenes into the general understanding of Harlem Renaissance novels by presenting an example of a first-person epistolary novel which amount to an assertive affirmation of black subjectivity. The ‘I’ of Davy Carr’s fictional letters is a stable central consciousness with ample power to put his experiences into words. The confident and positive black voice we hear in this novel forms an example of how ongoing present research has an effect the description of the past: how the individual talent rewrites tradition. Davy’s perspective provides a vantage point that makes possible the assertion of a slightly different 1920s than we have been used to seeing in contemporary African-American fiction. The paper concludes by briefly considering the re-publication of Williams’s work in relation to the role of the literary critic and researcher—and of the literary marketplace.

 • 139.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  ’White noir’ in Sàpmi: Lars Pettersson’s novels2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Lars Pettersson’s three crime novels Kautokeino, en blodig kniv (“Kautokeino, a bloodied knife,” 2012), Slaktmånad (“Slaughter month,” 2014), and Mörkertid (“Time of darkness, ”2016) are all set in the region of Sápmi, land originally inhabited by the Sami people, north of the Arctic Circle. The paper argues that Pettersson challenges the contemporary neo-romantic trend of Swedish crime fiction, which is generally constituted of works devoid of political or social critique, and set in isolated, idyllic rural landscapes (see Kerstin Bergman 2012, 2014). In contrast, Pettersson’s novels deal with crimes taking place in a setting characterized by snow, ice and wind; and the harshness and inaccessibility of the environment echo in the behavior of the characters. The concept of “white noir” is proposed in order to explore the cynicism and alienation of the inhabitants of this snowy region, and to draw attention to Pettersson’s representations of how the racialization of the Sami people continues to affect present-day relationships. Finally, the potential of fiction to serve as a complement to journalism when it comes to the documentation of sensitive social issues, such as the treatment of the Sami people in Sweden, is considered.

 • 140.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Whose Memory?: Contemporary Narratives of the Japanese American World War II Incarceration2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses the contemporary surge of narratives about the post-Pearl Harbor incarceration of 120, 000 Japanese Americans. There are a number of incarceration narratives written by third-generation Japanese Americans, like Julie Otsuka’s When the Emperor Was Divine (2002) and Kimi Cunningham Grant’s Silver Like Dust (2011). These early 21st- century narratives no longer embody the lived memories of the generation that was imprisoned, but the mediated, imagined memories transmitted to the next generation in a way that resonates with Hirsch’s concept of “postmemory” (2008). In these writings, the personal and family past is often merged with the public past, as the unearthing of what actually happened at camp is closely linked to the search for identity and an answer to what it means to be a Japanese American. In contrast, the purely fictional works by non-Japanese authors, such as Sandra Dallas’ Tallgrass (2007) and Red Berries, White Clouds, Blue Sky (2014), raise the question of the ownership of memory.

  An important starting point for my analysis is the recognition that literature has an important role to play in “creating shared narratives and hence in collectivizing memory” (Rigney 2012), which begs the question of who gets to formulate these shared narratives. What might be at stake when this historical trauma is depicted by authors who do not have the personal relationship to it that the Japanese American authors do? Are Dallas and others broadening national self-understanding, or do they commodify the incarceration as an exciting topic of historical fiction lending itself readily to motifs of secrecy, betrayal, and guilt? These issues are explored in relation to Landsberg’s theory of prosthetic memory (2004) and Levy and Sznaider’s concept “cosmopolitan memory” (2002).

 • 141.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Whose memory?: contemporary narratives of the Japanese-American world war II internment2018Ingår i: History,memory and nostalgia in literature and culture / [ed] Regina Rudaityté, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 157-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 142.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Writing and Identity in Jane Jeong Trenka’s Life Narratives2017Ingår i: International Adoption in North American Literature and Culture: transnational, transracial and transcultural narratives / [ed] Mark Shackleton, Palgrave Macmillan, 2017, s. 121-142Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter explores the connection between writing and subjectivity in Jane Jeong Trenka’s two memoirs, The Language of Blood (2003) and Fugitive Visions (2009), suggesting that the two texts participate in a dialogue in which questions that were raised in the first work are revisited and reconsidered in the second. The result is a multilayered and at times conflicted life narrative, which offers no simple solutions to the complex questions of identity raised. While Trenka’s texts address the unspeakable aspects of adoption and the inability to recover parts of the past, they also address the materiality of adoption. Common adoption myths, such as the discourse of rescue, and the myth of color-blindness, are debunked. The chapter argues that there is a tension in the texts between the representation of adoption as trauma with individual as well as societal implications, and adoption as a productive site generating questions of identity and origin of universal relevance. Placing the form and act of narration in focus, the analysis suggests that the adoption narrative may function as an empowering imaginative space for the production of identity. In addition, the paper traces how sensory experiences are used to re-enact the past—or even instill new memories to replace the perceived gaps in the narrative of the past. The two texts suggest that an engagement with and translation of the non-verbal aspects of identity into text can provide acts of self-authorization that demonstrate the restorative potential of the transnational adoptee’s life narrative.

 • 143.
  Ahlin, Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Freij, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Feedback and (self-) assesment2016Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 2, s. 79-86Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 144.
  Ahlin, Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Freij, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Feedback and (self-)assessment2016Ingår i: Högskolepedagogisk debatt. Tema: återkoppling, ISSN 2000-9216, nr 2, s. 79-87Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 145.
  Ahlin, Sofi
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Studenters inställning till fysisk aktivitet på recept - Ger yrkesutbildningen förutsättningar för studenterna att arbeta med metoden?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är vetenskapligt underbyggt att det finns ett tydligt samband mellan omfattning av fysisk aktivitet och hälsotillstånd. Genom att öka den fysiska aktiviteten går det att komma åt en av de stora grundorsakerna till vällevnadssjukdomar, fysisk inaktivitet. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod i ett steg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och för att etablera en långsiktig förändring av samhällets syn på fysisk aktivitet. Utvärderingar visar såhär långt att mer motivation och kunskap krävs hos vårdpersonalen för att arbeta efter FaR-metoden. Syftet är att undersöka attityden till FaR bland sista-termins studenter på läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeut- utbildningen, samt om utbildningarna gett förutsättningar att kunna arbeta med metoden i framtiden. Metoden som användes var en kvantitativ enkätundersökning och genomfördes vid två lärosäten i Skåne län. Resultatet visade att studenternas attityd till FaR var positiv. Respondenterna visade dock ingen sammanhållen bild av innehållet utbildningarna. Diskussionen handlar till stor del om att redan i utbildningen introducera FaR så att studenterna känner självförmåga att hantera metoden i framtiden. Det anser vi kan skapa goda förutsättningar till ett positivt bemötande av FaR-metoden ute i arbetslivet.

  Studies show that regular, frequent physical activity can lead to a range of health benefits and prevent chronic illnesses. “Exercise on prescription” has emerged from the desire to have a more health promoting approach in the medical service and also to develop more active lifestyles. Evaluations show that practitioners need more knowledge and motivation in order to work with “exercise on prescription” interventions. The purpose of this study was to examine the attitudes towards “exercise on prescription” amongst last-term students on medical training, nurse training, physiotherapist- and occupational therapist training. And also examine if the vocational training has given the prerequisite to work with the method. Quantitative data analysis was used by handing out questionnaires to the students at two universities in the southern part of Sweden. Results show that the students expressed positive attitudes toward exercise on prescription but there is insecurity about their knowledge and readiness to work with it. Conclusions we made were that education can increase the students self-efficacy which we believe can provide for the students’ readiness to work with “exercise on prescription” in the future.

 • 146.
  Ahlm, Isabelle
  et al.
  Högskolan Kristianstad.
  Johansson, Åsa
  Högskolan Kristianstad.
  Toftaholms utmark: en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun2008Ingår i: Tsunami, ISSN 1651-5803, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samband med stormen Gudrun 2005 föll 70-75 miljoner m³ skog i Sverige. Många människor drabbades hårt ekonomiskt och känslomässigt, men finns det inte också något positivt i tragiken? Vilka fördelar skulle kunna uppstå ur denna omfattande och omskakande händelse i skogssverige? Rapporten om Toftaholms utmark syftar till att synliggöra de natur- och kulturvärden som bildats eller fått möjlighet att framlyftas tack vare stormen. En undersökning har gjorts av vilka naturvärden som uppkom i Toftaholmsområdet samt hur de skiljer sig åt mellan Natura 2000-området och produktionsskogen intill. ”Följde” Gudrun de rekommendationer som finns för skogsvård angående naturvärden? Många kulturvärden har varit gömda i hektar av granskog. Då stormen skapade fält av rotvältor framträder dessa kulturhistoriska skatter tydligare. När de stormfällda ytorna nu återplanteras finns risken att de åter faller i glömska. Vad kan vi göra för att dessa värden inte ska döljas och kanske gå förlorade? Finns det möjlighet att efter stormen sammanföra och kombinera olika intressen så som natur- kultur- och ekonomi, och på så sätt bevara flera av landskapets värden?

 • 147.
  Ahlm, Josefine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Ilmerstedt, Lotte
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Integration på två arbetsplatser2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet mångfald diskuteras allt oftare i samhällsdebatten och valet av uppsatsämne kändes därför naturligt. Syftet med vår undersökning var att beskriva etnisk mångfald och integration på två arbetsplatser inom bankvärlden.

  Undersökningen genomfördes på två banker som aktivt valt att anställa invandrare. Vi använde oss av en kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer och genomförde totalt tio stycken. Resultaten visade att bankerna befinner sig i ett startskede där det än så länge främst är i rekryteringsprocessen samt inom ramen för kundanpassning som tankar om tillvaratagande av etnisk mångfald återfinns. Det finns även en skillnad vad gäller hur de anställda med utländsk bakgrund integrerats i bankerna. I Bank 1 har det skett en viss anpassning till den svenska majoritetskulturens normer och värderingar och övervägande återfinns ett tillvaratagande av olikhet på grund av kulturell bakgrund inom arbetsgruppen. I Bank 2 har det främst skett en anpassning till majoritetskulturen och olikhet betonas inte.

  De anställdas upplevelse av att ha blivit anställda på grund av sina språkkunskaper är positiv och deras arbetssituation beskrivs som tillfredställande. Den påstådda ojämlikheten i samhället där människor med utländsk bakgrund är underordnade dem med svensk bakgrund återspeglas till viss del i de undersökta bankerna.

 • 148.
  Ahlman, Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Lindh, Helen
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Wikström, Barbro
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Patientens informationsbehov efter hjärtinfarkt2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bakgrund: Insjuknandet i hjärtinfarkt är oftast akut och kan påverka patienten under en lång tid. Vårdtiden är kort och patienten drabbas ofta av en kris. Förutom adekvat behandling behövs information för att känna trygghet och för att kunna göra livsstilsförändringar som förebygger återinsjuknande. Sjuksköterskan kan vägleda och motivera till ett hälsosammare liv både under och efter sjukhusvistelsen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens informationsbehov vid hjärtinfarkt under och efter sjukhusvistelsen. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 13 vetenskapliga artiklar har granskats. Resultat: Patienterna önskade information från olika källor. Informationen skulle vara lättförståelig och samstämmig. Individuell information var viktig och skulle vara uppdelad på flera tillfällen. Informationsbehovet såg olika ut beroende på om patienten var inskriven på sjukhus eller hade kommit hem. Slutsats: Patientundervisning under sjukhusvistelsen och efter utskrivningen är nödvändigt för att minska den informationsbrist som många patienter upplever efter hemkomst. Ett samarbete behövs mellan slutenvården och primärvården då all information inte kan ges vid ett tillfälle. Detta skulle kunna vara kostnadseffektivt då risken för återinsjuknande troligtvis minskar för en patient som är välinformerad.

 • 149.
  Ahlner Malmström, Elisabet
  Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.
  Barns lärande i relation till den egengjorda bilden och intutitionens roll i självstyrt lärande. Presenterad vid Lärarhögskolan Stockholm: Högskoleverket,  Konferenstema, Pedagogik – historisk forskning – perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle, 10 – 12 september1998Ingår i: Pedagogikhistorisk forskning: perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle. D. 3 / [ed] Olofsson, Monika, 1998, s. 518-527Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 150.
  Ahlner Malmström, Elisabet
  Lunds universitet.
  En analys av sexåringars bildspråk: bilder av skolan1998Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 101 - 150 av 12440
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf