hkr.sePublications
Change search
Refine search result
199200201202203204205 10051 - 10100 of 12424
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10051. Rodén, Marie-Louise
  Vetenskap eller mytbildning?1988In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, no NovemberArticle in journal (Refereed)
 • 10052. Rodén, Marie-Louise
  Vägar till makt i 1600-talets Rom: Olimpia Maidalchini och Drottning Kristina1995In: Drottning Kristina: Aktör på historiens och livets scen / [ed] Eva Borgström & Anna Nordenstam, Humanistitiska fakulteten, Göteborgs universitet , 1995, p. 50-73Chapter in book (Other academic)
 • 10053. Rodén, Marie-Louise
  et al.
  Fritz, Birgitta
  Riksarkivet.
  Martini, Aldo
  Vatican Archives.
  Cristina di Svezia a Roma: mostra di documenti1989Book (Other academic)
 • 10054.
  Rodén, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Godor, Daniele D.
  Mästersångaren från Västerås: Set Svanholm2015Book (Other academic)
 • 10055. Roel, During
  et al.
  Persson, H. Thomas R.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för arbetsliv.
  Mario, Biggeri
  Enrico, Testi
  Marco, Bellucci
  Research background, theoretical framework, and methodologies for social entrepreneurship2018In: Social entrepreneurship and social innovation: ecosystems for inclusion in Europe, Milton Park, Abingdon, Oxon, UK: Routledge, 2018, 1, p. 13-23Chapter in book (Other academic)
 • 10056.
  Rogers, Peter
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Equality in the magical world: how Harry Potter provides guidance for the 'real world'2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10057.
  Rogmark, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Rydh, Karolina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Hälsa och psykosocial arbetsmiljö i grundskolan - en studie av lärares upplevelser av sin arbetsmiljö och sin lärarutbildning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Statistik visar att fem procent av alla sjukskrivna i Sverige är lärare. Sjukskrivningar orsakade av den arbetsrelaterade ohälsan har under senare år alltmer även kommit att förknippas med psykosociala faktorer. Syftet med studien är tvådelat. Vi ville för det första undersöka hur grundskollärare anser att den psykosociala arbetsmiljön påverkar deras hälsa. För det andra ville vi undersöka om lärarna anser att lärarutbildningen har bidragit till deras förmåga att hantera den psykosociala arbetsmiljön eller om hälsofrämjande insatser behövs. Datainsamling skedde genom tio intervjuer på tre grundskolor i Skåne. I vårt resultat framkom att det finns vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kunde påverka lärares hälsa, varav ett exempel är läraryrkets gränslöshet. Andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön kunde vara

  rollkonflikter samt brist på bekräftelse och belöning. För att förhindra att vissa av faktorerna orsakade hälsoproblem ansåg lärarna att arbete med detta kunde integreras i lärarutbildningen. Förslag till det kunde innebära t.ex. konflikthantering, reflektion över lärarrollen, samt att verksamma grundskollärare kunde föreläsa i lärarutbildningen. Slutsatsen blev den att det fanns faktorer i lärares psykosociala arbetsmiljö som kunde påverka deras hälsa negativt och att en del av dessa faktorer skulle kunna arbetas hälsofrämjande med redan under lärarutbildningen.

  Statistics show that in Sweden teachers make up five percent of the total number of people on sick leave. During recent years the number of people on sick leave caused by work-related health problems have also come to be associated with psychosocial factors in the environment. The aim of our study is divided into two parts. First, the aim was to examine to what extent elementary teachers between the grades 1-9 consider their psychosocial environment to influence their health. Secondly, our aim was to examine if they found the teacher education to have contributed to their coping ability of the psychosocial working environment or if health promotion was needed. The collection of data was made by ten interviews in three different elementary schools in Skåne, Sweden. The results show that there are some factors in teachers’ psychosocial environment that could affect their health, for example the boundless nature of the teaching profession. Other factors could be role conflict and lack of confirmation and reward. To prevent some of the factors from causing health problems the teachers’ opinion was that health promotion could be integrated in the teacher education. Suggestions for this could involve more attention paid to the ability of handling conflicts and reflection on teacher role. Another example was to involve elementary teachers in lectures during teacher education to share their experiences of being a teacher. We have come to the conclusion that there are psychosocial factors in teachers working environment that could influence their health in a negative way and that it is possible to work in a health-promoting manner with these factors already in the teacher education.

 • 10058.
  Rogoziński, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Det synliga och osynliga politiska våldet.: en kritisk diskursanalys av begreppet ”våldsbejakande extremism” och statens arbete mot politiskt våld i Sverige.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan flera år förs ett arbete i Sverige för att motverka ”våldsbejakande extremism” och ”radikalisering”, samtidigt som delar av detta arbete har kritiserats både utifrån sin hur det har definierat sina begrepp och hur det praktiskt har genomförts. Av denna anledning är det av intresse att närmare granska detta arbete, denna undersökning har undersökt frågeställningarna (I) hur olika typer av politiskt våld har betraktats över tid, (II) vad inbegrips i termen ”våldsbejakande extremism”, samt (III) hur den svenska statens arbete mot våldsbejakande extremism ser ut. Detta har gjorts utifrån en kritisk diskursanalys av flertalet dokument framtagna på det offentligas initiativ (däribland rapporter, handlingsplaner och direktiv), samt en översiktlig idéhistorisk genomgång menad att ge en historisk bakgrund till analysen. De statliga dokumenten har främst undersökts utifrån hur de definierar sina begrepp samt vilka förslag som förs fram för att motverka politiskt våld, medan den idéhistoriska genomgången görs som en del av uppsatsens teoridel. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet är framförallt Pontara, Benjamin, Žižek, Galtung och Weber. I undersökningen framkommer att staten framförallt agerar ur en hegeliansk och dualistisk uppfattning om staten som den aktör som kan överbrygga samhällets motsättningar samt att statens agerande inte bör betraktas efter samma måttstock som andra samhällsaktörers. Begreppet ”våldsbejakande extremisms” definition varierar i de olika dokument, men den vanligaste definitionen är att våldsbejakande innebär ett aktivt eller passivt stöd till ideologiskt motiverat våld, medan extremism definieras som att inte acceptera en demokratisk samhällsordning där politiska mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och demokratiska processer. Vidare beskrivs tre miljöer som pekas ut som våldsbejakande, vit makt-miljön, den utomparlamentariska miljön samt den islamistiska miljön, dock tonas ideologierna ner till förmån för individuella och miljömässiga riskfaktorer till så kallad radikalisering. Fokuset i de statliga dokumenten ligger på förebyggande arbete i olika form, och ofta på lokal nivå. I de statliga dokumenten diskuteras överhuvudtaget inte statens egen våldsanvändning, vilket kan tolkas som att det våld som utövas av en demokratisk stat per definition är legitimt och lagligt. Detta osynliggör statens laguppehållande våld. Bland de olika våldsbejakande miljöerna finns en bredd av uppfattningar kring våld, moral och politik, vilket leder till en problematik då de klumpas ihop till en generaliserad modell över all våldsbejakande extremism, och risken är att förståelsen blir grumlig och åtgärderna ineffektiva. Därutöver är det problematiskt hur grupper och individer reduceras till att vara en potentiell risk, samt att offentliganställda uppmanas att närmast åsiktsregistrera dem som de kommer i kontakt med professionellt.

 • 10059.
  Rolandsson, Sara
  et al.
  Lund University.
  Andersson Sjöland, Annika
  Lund University.
  Brune, Jan C.
  Lund University.
  Li, Hongzhe
  Lund University.
  Kassem, Moustapha
  University of Southern Denmark.
  Mertens, Fredrik
  Lund University.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap I. Kristianstad University, Research Environment PRO-CARE. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Eriksson, Leif
  Lund University.
  Hansson, Lennart
  Lund University.
  Skog, Ingrid
  Lund University.
  Bjermer, Leif
  Lund University.
  Scheding, Stefan
  Lund University.
  Westergren-Thorsson, Gunilla
  Lund University.
  Primary mesenchymal stem cells in human transplanted lungs are CD90/CD105 perivascularly located tissue-resident cells2014In: BMJ Open Respiratory Research, ISSN 2052-4439, Vol. 1, no 1, p. e000027-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Mesenchymal stem cells (MSC) have not only been implicated in the development of lung diseases, but they have also been proposed as a future cell-based therapy for lung diseases. However, the cellular identity of the primary MSC in human lung tissues has not yet been reported. This study therefore aimed to identify and characterise the ‘bona fide’ MSC in human lungs and to investigate if the MSC numbers correlate with the development of bronchiolitis obliterans syndrome in lung-transplanted patients. METHODS: Primary lung MSC were directly isolated or culture-derived from central and peripheral transbronchial biopsies of lung-transplanted patients and evaluated using a comprehensive panel of in vitro and in vivo assays. RESULTS: Primary MSC were enriched in the CD90/CD105 mononuclear cell fraction with mesenchymal progenitor frequencies of up to four colony-forming units, fibroblast/100 cells. In situ staining of lung tissues revealed that CD90/CD105 MSCs were located perivascularly. MSC were tissue-resident and exclusively donor lung-derived even in biopsies obtained from patients as long as 16 years after transplantation. Culture-derived mesenchymal stromal cells showed typical in vitro MSC properties; however, xenotransplantation into non-obese diabetic/severe combined immunodeficient (NOD/SCID) mice showed that lung MSC readily differentiated into adipocytes and stromal tissues, but lacked significant in vivo bone formation. CONCLUSIONS: These data clearly demonstrate that primary MSC in human lung tissues are not only tissue resident but also tissue-specific. The identification and phenotypic characterisation of primary lung MSC is an important first step in identifying the role of MSC in normal lung physiology and pulmonary diseases.

 • 10060.
  Rolf, Helene
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Strömberg, Anki
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Konflikthantering utifrån handlingsplaner – en undersökning om lärares bemötande av elevers beteendeproblem samt hantering av konflikter mellan elever2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, (Utbildningsdepartementet, 1998) står att tendenser till trakasserier i skolan ska bekämpas aktivt. Enligt Regeringens proposition 2005/06:38 skall alla skolor ha utarbetat en likabehandlingsplan mot kränkande behandling av elever. Utifrån detta har vi valt att undersöka om lärare bemöter och hanterar konflikter mellan elever enligt skolans handlingsplan, samt hur lärare arbetar förebyggande för att motverka konflikter. Syftet med undersökningen är att bli mer medvetna hur lärare kan hantera samt arbeta för att förebygga konflikter där elever tar till våld. Litteraturstudien i undersökningen ger en beskrivning av elevers beteendeproblem, förebyggande åtgärder och hantering av konflikter. Som metod för undersökningen har vi använt oss av observationer, intervjuer och dokumentanalys. Resultatet av empirimaterialet visar att skolorna i undersökningen arbetar förebyggande för att motverka fysiskt våld, men de följer inte alltid sina handlingsplaner i konflikthanteringen. Carlander (1990) anser att det inte går att följa en färdig mall om hur konflikter bör lösas, det finns lika många tillvägagångssätt som det finns konflikter. I diskussionsdelen jämför vi resultatet med vår litteraturstudie.

 • 10061.
  Rolfson Persson, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Störning i sumpskogar: en studie av sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i Älmhults kommun.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sumpskogar är skog som har minst 30% krontäckning på våt mark. Sumpskogar är viktiga för den biologiska mångfalden och kan ha höga naturvärden då det ofta finns en kombination av hög ålder på träden och mycket död ved. Skogsområden med höga naturvärden kan bli klassade som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. Efter stormen Gudrun genomfördes ett projekt kallad Projekt Stormanalys som visade på att nyckelbiotoper och andra skogiga biotoper med höga naturvärden inte blev lika hårt drabbade som produktionsskogen.

  Studiens syfte är att inventera sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i Älmhults kommun för att kartlägga naturliga och mänskliga störningar.

  En fältinventering genomfördes där metoden var att jag gick i strövlinjer inne i nyckelbiotopen och i nära angränsning med en sökvidd på ca 20–30 meter där naturliga och mänskliga störningar noterades.

  Resultatet visar av 18 inventerade nyckelbiotoper utan skydd att alla lokaler hade någon form av störning. Naturliga störningar förekom i 16 av 18 lokaler, medan mänskliga störningar fanns i 6 stycken vilket innebär en tredje del av inventerade lokaler. I nära anslutning var vindfällen högst representerat med 15 lokaler.

  Det visar sig att storleken på störningarna är generellt liten och de naturliga störningarna kan få fortsatta positiva effekter för den biologiska mångfalden. Även nyckelbiotopernas betydelse och värde börjar få en bättre förståelse hos markägarna men det finns vissa undantag. En hel del jobb kvarstår i den frågan.

 • 10062.
  Romboli, Peter
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Romboli, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En kvantitativ jämförelse av utbrändhet och användandet av copingstrategier mellan italienska och svenska lärare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I västvärlden sprids stressjukdomar och antalet sjukskrivningar ökar med rasande fart och bara i Europa påverkar detta över 40 miljoner yrkesarbetare. Det är främst personal med kontaktyrken som drabbas. Tidigare studier visar kulturella skillnader vilket kan vara viktigt för mer förståelse och kunskap. Copingstrategier mot stress har studerats för att öka förståelse hur vi reagerar vid stress. Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan italienska och svenska lärares utbrändhet och användande av copingstrategier. Det utfördes en tvärkulturell undersökning mellan Italien och Sverige. En enkät användes med deltagande lärare från båda länder. Resultatet visar tendenser till skillnader, men inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Italienska lärare visar lägre nivåer av emotionell utmattning och depersonalisation men lägre nivå av personlig prestation. Italienska lärare skattade copingstrategin religion högre än svenskar, vilket kan innebära att italienska lärare använder sig av emotionsfokuserade copingstrategier i större utsträckning än svenskar. Tendenserna är intressanta för framtida studier inom utbrändhet och coping.

 • 10063.
  Romerius, Patrik
  et al.
  Department of Pediatrics, Skåne University Hospital, Lund.
  Giwercman, Aleksander
  Department of Laboratory Medicine, Skåne University Hospital, Lund.
  Moëll, Christian
  Department of Pediatrics, Skåne University Hospital, Lund.
  Relander, Thomas
  Department of Oncology, Skåne University Hospital, Lund.
  Cavallin-Ståhl, Eva
  Department of Oncology, Skåne University Hospital, Lund.
  Wiebe, Thomas
  Department of Pediatrics, Skåne University Hospital, Lund.
  Halldén, Christer
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Giwercman, Yvonne Lundberg
  Department of Clinical Sciences, Lund University, Malmö.
  Estrogen receptor α single nucleotide polymorphism modifies the risk of azoospermia in childhood cancer survivors2011In: Pharmacogenetics & Genomics, ISSN 1744-6872, E-ISSN 1744-6880, Vol. 21, no 5, p. 263-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  Cancer treatment in childhood leads to permanent azoospermia in a significant number of boys and those who are diagnosed with cancer before puberty do not have the option of pretreatment cryopreservation of spermatozoa. However, there is an interindividual variation in the sensitivity to gonadotoxic effects of cancer therapy, which probably is due to genetic factors. Identification of genetic markers for the risk of azoospermia in childhood cancer survivors may help in identifying boys to whom testicular cryopreservation should be offered.

  METHODS:

  Fifty-one single nucleotide polymorphisms (SNPs) being markers of 12 different haplotype blocks in the androgen receptor, estrogen receptor (ER) α and ER β genes were examined in 127 adult childhood cancer survivors.

  RESULTS:

  In ERα, markers of one specific haplotype block (rs2207396, rs9340958, rs9340978) were associated with an increased risk of azoospermia. Compared with those with the GG genotype, patients being heterozygous for the A allele in rs2207396 had a significantly increased risk of azoospermia [odds ratio (OR): 3.8; 95% confidence interval: 1.5-9.5; P=0.008], this OR being even higher in the subgroup treated with alkylating drugs (OR: 8.8; 95% confidence interval: 2.1-36; P=0.004). In this subgroup, 48% of the patients carried the A allele of rs2207396, this proportion being 70% among the azoospermic patients.

  CONCLUSION:

  Use of genetic markers of high risk of posttreatment azoospermia may, in the future, prove an important clinical tool in selection of boys to whom preservation of testicular tissue before cancer therapy should be offered.

 • 10064.
  Ronner, Jonna
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Uhre, Jenny
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Hur bemöts flickor och pojkar i klassrummet, ur ett genusperspektiv?: En studie av en pedagog i årskurs ett2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på hur pojkar och flickor bemöts ur ett genusperspektiv i klassrummet. Bakgrunden till att vi valde att undersöka detta ämne är att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar har sett tendenser på att pedagogerna gör skillnad på pojkar och flickor vad det gäller bemötande. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av en observation och fallstudie. I vår litteraturbakgrund kunde vi utläsa att skillnad i pedagogers elevbemötande omedvetet gjorts ur ett genusperspektiv. I vårt resultat av fallstudien har vi kunnat konstatera att det inte gjordes någon skillnad i bemötande genom kroppsspråk och kroppskontakt mellan pedagog och elev oavsett kön. Däremot syntes skillnad i bemötandet vid tonläge och ordval. Vi kunde tydligt se att pojkarna dominerade talutrymmet och att pedagogen gav pojkarna extra uppdrag för att hålla dem lugna. Vi tyckte oss kunna utläsa att pedagogen försökte se alla eleverna varje dag och att hon ansåg sig ”ha koll” på genusperspektivet i klassrummet, tyvärr syntes inte detta alltid i undervisningen. Vi anser att genusperspektivet är viktigt att ha med sig både i sitt bemötande och i undervisningen och att detta skulle framgå ännu tydligare i våra läroplaner för att alla pedagoger skall ha en god kunskap.

 • 10065.
  Ronnstam, Mandy
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet i fritidshemmet: en kvalitativ intervjustudie bland lärare i fritidshem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur uppmuntrar vi eleverna till rörelseglädje? Är dagens elever mer fysiskt inaktiva än vad de är aktiva? I följande studie undersöks hur elever är fysiskt aktiva idag och hur fritidspedagoger ser på fysiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar om fysiska aktivitet och rörelse i fritidshemmets verksamhet. För att kunna belysa detta används en kvalitativ intervjustudie med fritidspedagoger på sex olika fritidshem i en kommun i sydöstra Sverige. I litteratursökningen inför studien framkommer det att elever idag är mer stillasittande än tidigare och att det fysiskt inaktiva aktiviteterna har allt större plats i elevernas liv. Fysiska aktiviteter är till fördel för koncentrationen hos elever och lärarnas intresse för fysiska aktiviteter motiverar och uppmuntrar eleverna till ett mer fysiskt aktivt liv. Slutsatsen av forskningen är att fritidspedagogerna gärna ser att de fysiska aktiviteterna blir fler i undervisningen, samt att det är viktigt att ibland tvinga eleverna till rörelse för att utmanas och motiveras till rörelseglädje.

 • 10066.
  Roos, Kerstin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Omvårdnadsdokumentation för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som behandlas med Non-invasiv ventilation: en journalgranskning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) som behandlas med Non-invasiv ventilation (NIV) har risk för trycksår och malnutrition. Observation och övervakning av patienterna är viktigt för att kunna följa behandlingsförloppet och tidigt upptäcka en eventuell försämring samt förebygga komplikationer. Dokumentation av given omvårdnad måste kunna följas för att utvärdera och säkerställa kraven på en god och säker vård. Syfte: Syftet med studien var att granska omvårdnadsdokumentationen för patienter med KOL som behandlats med NIV på en medicinsk akutvårdsavdelning. Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv systematisk journalgranskning i 75 journaler med en granskningsmall. Resultat: Omvårdnadsprocessens steg fanns inte dokumenterad i sin fullständighet för trycksår eller nutrition i någon journal. Dokumentationen av omvårdnadsprocessen för trycksår var oberoende av antal vårddygn, kön och ålder men beroende av antal dygn med NIV.  För nutrition var dokumentationen av omvårdnadsprocessen beroende av antal NIV- och vårddygn men oberoende av kön och ålder. Dokumentationen för omvårdnad och behandling med NIV var utspridd i journalen under olika rubriker. Slutsats: Studiens resultat visade att det fanns brister i omvårdnadsdokumentationen.

 • 10067.
  Roos-Jansåker, A.-M.
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Renvert, Helena
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Surgical treatment of peri-implantitis using a bonegraft substitute with or without a resorbable membrane: 3-year radiographic control2009In: Europerio 6: Stockholm, Sweden, 4-6 June 2009 / [ed] Tonetti, Maurizio, Renvert, Stefan, 2009, p. 24-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Infection and inflammation in tissues adjacent to dental implants are common. There are few controlled studies assessing interventions. We assessed if mechanical debridement with titanium curettes, is equally effective as an ultrasonic device in reducing clinical signs of inflammation and the total bacterial load. Materials and methods: Thrity two subjects (mean age 62.5 S.D ± 11.7) with one implant each demonstrating peri-implantitis were randomized in two intervention groups. Clinical and microbiological data were obtained before and during 6 months. Group one received debridement using titanium hand-instruments and group two received ultrasonic treatment using a coated working end. Results: At the different time-points, data analysis by independent t–test, or Mann–Whitney U tests failed to demonstrate group differences. Comparing baseline data with results at 6 months (merged groups) demonstrated that overall PI scores and at implants decreased (mean diff: 20.2%, S.E ± 6.3, 95%CI: 7.0 to 32.7, P < 0.002) and (mean diff: 27.2% S.E ± 7.9, 95%CI: 11.3 to 43.1, P < 0.001). Bleeding scores at implants improved (P < 0.01). PPD scores at implants did not improve (P = 0.30). Conclusions: No differences in treatment outcomes between the two treatment methods studied were found. While PI and BOP scores improved no effects in PPD were identified.

 • 10068.
  Roos-Jansåker, Ann Marie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Helena
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part I: implant loss and associations to various factors.2006In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 33, no 4, p. 283-289Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of the present study was to evaluate the long-term result of implant therapy, using implant loss as outcome variable.

  MATERIAL AND METHOD: Two hundred and ninty-four patients had received implant therapy (Brånemark System) during the years of 1988-1992 in Kristianstad County, Sweden. The patients were recalled to the speciality clinic 1 and 5 years after placement of the suprastructure. Between 2000 and 2002, 9-14 years after implant placements, the patients were again called in for a complete clinical and radiographic examination.

  RESULTS: Two hundred and eighteen patients treated with 1057 implants were examined. Twenty-two patients had lost 46 implants and 12 implants were considered "sleeping implants". The overall survival rate was 95.7%. Implant loss appeared in a cluster in a few patients and early failures were most common. Eight patients lost more than one fixture. A significant relationship was observed between implant loss and periodontal bone loss of the remaining teeth at implant placement. Maxillary, as opposed to mandibulary implants, showed more implant loss if many implants were placed in the jaw. A significant relationship between smoking habits and implant loss was not found.

  CONCLUSION: A history of periodontitis seems to be related to implant loss.

 • 10069.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Department of Periodontology, Public Dental Health Service, Kristianstad.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Long-term stability of surgical bone regenerative procedures of peri-implantitis lesions in a prospective case-control study over 3 years2011In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 38, no 6, p. 590-597Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  P>Objectives To evaluate the extent of bone fill over 3 years following the surgical treatment of peri-implantitis with bone grafting with or without a membrane. Material and Methods In a non-submerged wound-healing mode, 15 subjects with 27 implants were treated with a bone substitute (Algipore (R)) alone and 17 subjects with 29 implants were treated with the bone substitute and a resorbable membrane (Osseoquest (R)). Implants with radiographic bone loss >= 1.8 mm following the first year in function and with bleeding and/or pus on probing were included. Following surgery, subjects were given systemic antibiotics (10 days) and rinsed with chlorhexidine. After initial healing, the subjects were enrolled in a strict maintenance programme. Results Statistical analysis failed to demonstrate changes in bone fill between 1 and 3 years both between and within procedure groups. The mean defect fill at 3 years was 1.3 +/- (SD) 1.3 mm if treated with the bone substitute alone and 1.6 +/- (SD) 1.2 mm if treated with an adjunct resorbable membrane, (p=0.40). The plaque index decreased from approximately 40-10%, remaining stable during the following 2 years. Conclusion Defect fill using a bone substitute with or without a membrane technique in the treatment of peri-implantitis can be maintained over 3 years.

 • 10070.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Helena
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part II: presence of peri-implant lesions2006In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 33, no 4, p. 290-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of this study was to analyse the proportions of peri-implant lesions at implants after 9-14 years of function.

  MATERIAL AND METHODS: Two hundred and ninety-four patients underwent implant therapy during the years 1988-1992 in Kristianstad County. These individuals were recalled to the speciality clinic 1 and 5 years after placement of the suprastructure. Between 2000 and 2002, 218 patients with 999 implants were examined clinically and radiographically.

  RESULTS: Forty-eight per cent of the implants had probing depth > or =4 mm and bleeding on probing (peri-implant mucositis). In 20.4% of the implants, the bone level was located 3.1 mm apical to the implant shoulder. Progressive bone loss (> or =1.8 mm) during the observation period was found in 7.7% of the implants. Peri-implantitis defined as bone loss > or =1.8 mm compared with 1-year data (the apical border of the bony defect located at or apical to the third thread, i.e. a minimum of 3.1 mm apical to the implant shoulder), combined with bleeding on probing and or pus, were diagnosed among 16% of the patients and 6.6% of the implants.

  CONCLUSION: After 10 years in use without systematic supportive treatment, peri-implant lesions is a common clinical entity adjacent to titanium implants.

 • 10071.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Kristianstad University, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Surgical treatment of peri-implantitis using a bone substitute with or without a resorbable membrane: a 5-year follow up2014In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 41, no 11, p. 1108-1114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To compare two regenerative surgical treatments for peri-implantitis over five years.

  MATERIAL & METHODS: Twenty-five individuals with peri-implantitis remained at study endpoint. They were treated with a bone substitute and a resorbable membrane (13 individuals with 23 implants) [Group 1], or with bone substitute alone (12 individuals with 22 implants)[Group 2]. All study individuals were kept on a strict maintenance program every third month.

  RESULTS: 5-year follow up demonstrated clinical and radiographic improvements in both groups. No implants were lost due to progression of peri-implantitis. Probing depths were reduced by 3.0 mm ± 2.4 mm in Group 1, and 3.3 mm ± 2.09 mm in Group 2 (NS). In both groups, radiographic evidence of bone gain was significant (p < 0.001). At year 5, the average defect fill was 1.3 mm (S.D. ± 1.4 mm) in Group 1 and 1.1 mm (S.D.± 1.2 mm) in Group 2 (mean diff; 0.4 95% CI -0.3,1,2, p=0.24). Bleeding on probing decreased in both groups. Baseline and year 5 plaque scores did not differ between groups and was reduced from 50% to 15%.

  CONCLUSION: Both procedures resulted in stable conditions. Additional use of a membrane does not improve the outcome. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 10072.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Helena
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part III: factors associated with peri-implant lesions2006In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 33, no 4, p. 296-301Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of the present paper was to analyse, on patient and implant basis, factors related to peri-implant lesions.

  MATERIAL AND METHODS: Two hundred and eighteen patients treated with titanium implants were examined for biological complications at existing implants 9-14 years after initial therapy. The effects of several potentially explanatory variables, both on patient and on implant levels, were analysed.

  RESULTS: On the implant level, the presence of keratinized mucosa (p = 0.02) and plaque (p = 0.005) was associated with mucositis (probing depth > or =4 mm + bleeding on probing). The bone level at implants was associated with the presence of keratinized mucosa (p = 0.03) and the presence of pus (p < 0.001). On the patient level, smoking was associated with mucositis, bone level and peri-implantitis (p = 0.02, <0.001 and 0.002, respectively). Peri-implantitis was related to a previous history of periodontitis (p = 0.05).

  CONCLUSIONS: Individuals with a history of periodontitis and individuals who smoke are more likely to develop peri-implant lesions.

 • 10073.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Renvert, Helena
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Submerged healing following surgical treatment of peri-implantitis: a case series2007In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 34, no 8, p. 723-727Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim was to study a regenerative surgical treatment modality for peri-implantitis employing submerged healing. Material and Methods: Twelve patients, having a minimum of one osseointegrated implant with peri-implantitis, with a progressive loss of >= 3 threads (1.8 mm) following the first year of healing were involved in the study. After surgical exposure of the defect, granulomatous tissue was removed and the implant surface was treated using 3% hydrogen peroxide. The bone defects were filled with a bone substitute (Algipore((R))), a resorbable membrane (Osseoquest((R))) was placed over the grafted defect and a cover screw was connected to the fixture. The implant was then covered by flaps and submerged healing was allowed for 6 months. After 6 months the abutment was re-connected to the supra-structure. Results: A 1-year follow-up demonstrated clinical and radiographic improvements. Probing depth was reduced by 4.2 mm and a mean defect fill of 2.3 mm was obtained. Conclusion: Treatment of peri-implant defects using a bone graft substitute combined with a resorbable membrane and submerged healing results in defect fill and clinical healthier situations.

 • 10074.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Renvert, Helena
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Surgical treatment of peri-implantitis using a bone substitute with or without a resorbable membrane: a prospective cohort study2007In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 34, no 7, p. 625-632Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of this prospective cohort study was to compare two regenerative surgical treatment modalities for peri-implantitis. Material and Methods: Thirty-six patients having a minimum of one osseointegrated implant, with a progressive loss of bone amounting to >= 3 threads (1.8 mm) following the first year of healing, combined with bleeding and/or pus on probing, were involved in this study. The patients were assigned to two different treatment strategies. After surgical exposure of the defect, granulomatous tissue was removed and the infected implant surface was treated using 3% hydrogen peroxide. The bone defects were filled with a bone substitute (Algipore((R))). In 17 patients (Group 1), a resorbable membrane (Osseoquest((R))) was placed over the grafted defect before suturing. In 19 patients (Group 2), the graft was used alone. Results: One-year follow-up demonstrated clinical and radiographic improvements. Probing depths were reduced by 2.9 mm in Group 1 and by 3.4 mm in Group 2. Defect fill amounted to 1.5 and 1.4 mm, respectively. There was no significant difference between the groups. Conclusion: It is possible to treat peri-implant defects with a bone substitute, with or without a resorbable membrane.

 • 10075.
  Roos-Jansåker, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Renvert, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Egelberg, J
  Treatment of peri-implant infections: a literature review2003In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 30, no 6, p. 467-485Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The purpose of the present paper is to review available information on the treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis.

  Materials and Methods: The results of animal research and human studies are presented. Proposed strategies for the treatment of peri-implantitis presented in the literature are also included.

  Results: Most of the information accessible at this time derives from case reports. The reports provide evidence that efforts to reduce the submucosal infection may result in short-term improvements of the peri-implant lesion. They also indicate that regenerative procedures in intrabony peri-implant defects can result in the formation of new bone.

  Conclusions: Several uncertainties remain regarding the treatment of peri-implantitis. Properly conducted long-term follow-ups of consecutively treated cases would seem to be a realistic avenue for accumulation of more information. This may assist in establishing the predictability, magnitude and stability of improvements that can be achieved.

 • 10076. Roosqvist, Å
  et al.
  Svensson, C
  Segerby, Cecilia
  Malmö University.
  Yrkesverksamma lärarstudenter resonerar om medelvärde2018Conference paper (Other academic)
 • 10077.
  Rosander, Henrik
  Kristianstad University College. Kristianstad University College, School of Teacher Education. Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Pojken, trollen och den vackra lilla prinsessan: En jungiansk analys av Walter Stenströms konstsaga Pojken och trollen eller äventyret.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att förstå Walter Stenströms konstsaga Pojken och trollen eller äventyret, med hjälp av Carl Gustav Jungs psykologi, och utifrån Jungs psykologi analysera eventuella allmänmänskliga drag i sagan. Analysen av sagan bygger på en hermeneutisk grund, varpå texttolkningen utgår från närläsning som metod, som innebär att texten detaljstuderas.

   

  Analysen visar att sagan kan tolkas ur ett vuxenpsykologiskt perspektiv, där olika arketypiska symboler är frekventa, och som i sin tur svarar mot olika psykiska utvecklingsförlopp. Kungen symboliserar individens medvetna sida, och drottningen den omedvetna sidan. Trollen symboliserar individens bortträngda emotioner, och prinsessan symboliserar individens innersta kärna, som med Jungiansk terminologi benämns som Självet. Pojken i sagan symboliserar den arketypiske hjälten som befriar och återställer balansen inom individen.

     

  Analysen visar också att sagan kan tolkas utifrån ett barnpsykologiskt perspektiv, där de arketypiska symbolerna fungerar som projektionsobjekt. Barnet kan då projicera sina emotioner på dessa projektionsobjekt, vilket i sin tur leder till att barnet lättare kan sortera i sin inre värld. Analysen visar även att sagans arketypiska symboler kan hjälpa barnet att stärka sin egen Jagutveckling. 

 • 10078.
  Rosander, Henrik
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Pasic, Selma
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  "Människor är det enda djur som kan slita ut din själ och pissa på den" - En studie i hur gymnasieelever ser på ondska2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att jämföra hur gymnasieelever kan tänka kring ondska i förhållande till några välkända filosofernas sätt att tänka kring ondska. För att kunna ta reda på detta så gjorde vi en undersökningen på två gymnasieskolor, i två olika klasser i årskurs 3. Metoden som används var en kvalitativ undersökningsmetod, där eleverna fick skriva små uppsatser utifrån ett frågeformulär med öppna frågor. Resultaten nåddes genom analyser av dessa uppsatser, och som analysverktyg användes olika filosofiska tänkares syn på ondska. Resultaten visade att flertalet av eleverna inte hade varit med om något som de skulle vilja kalla för ondska. Många skulle hellre vilja kalla det för elakhet. Resultaten visade också att några utav dem som hade upplevt ondska beskrev detta som mobbning. Resultaten visar även att samtliga elever inte såg ondska som något transcendent, utan som något högst mänskligt, något som fanns inom människan.

 • 10079.
  Rosander, Jörgen
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Heina, Fredrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rör sig barn på lika villkor? – en observationsstudie om elevers motoriska kontroll efter årskurs 5 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Elevers motoriska kontroll är en viktig del i inlärningen och kan främja den i andra ämnen. I media idag kan man följa debatten om hur viktigt det är att eleverna i skolan når målen i svenska och matematik. I denna studie undersöks ifall elever uppnått målet i kursplanen för årskurs 5 som gäller motorisk kontroll. Målet säger att ”eleven skall behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelser till musik” (Grundskolans kursplan för idrott och hälsa, s. 2). Studiens syfte är att se ifall eleverna uppnår detta mål. Undersökningen har gjorts genom att använda MUGI’s observationsschema där elevernas motoriska kontroll undersökts. I observationsschemat finns givna rörelsemönster för eleverna att följa, undersökningen gjordes genom strukturerade observationer. 78 elever har ingått i studien, 6 av dessa elever når inte kursplanens mål i idrott och hälsa för motorisk kontroll. I studien tas det upp vad som kan ha påverkat att det blivit att alla elever inte nått målsättningen och tänkbara åtgärder.

 • 10080.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  Personlighet, IQ och inlärningsstilar som förklaring till betygsskillnader: resultatet av tre empiriska studier2014In: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet / [ed] Anders Persson & Roger Johansson, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet , 2014, p. 215-228Chapter in book (Other academic)
 • 10081.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  The importance of personality, IQ and learning approaches: predicting academic performance2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the present doctoral thesis was to examine to what extent personality traits and approaches to learning contribute to academic performance in upper secondary school (high school), after controlling for the well-known fact that general intelligence accounts for a large part of the variance. The general proposition of the thesis is that personality traits are stable dispositions and therefore predispose an individual to behave or act in a specific manner (Costa & McCrae, 1976). Additionally, another important determinant of academic performance is students’ approaches to learning, the way someone studies and makes sense of a particular school subject (Biggs, 1999). Study I examined how personality traits, divided into facets, predict academic performance in different school subjects. The results from several SEM analyses showed that personality, specifically Conscientiousness, has a positive influence on academic performance. In addition, there was a negative relation between Extraversion and academic performance and a positive relation between Neuroticism and academic performance. There were also interesting findings on the facet levels for all traits. The major conclusion of this study is that personality traits, both on the factor level and on the facet level, are important to academic performance in general, but sometimes more specifically to different school subjects. In Study II, the aim was to investigate the unique contribution of learning approaches to academic performance. A second aim was to explore possible gender differences in learning approaches. It was found that learning approaches contributed uniquely to academic performance, over and above personality and general intelligence. Differences between girls and boys were found, both with respect to the use of learning approaches and the consequences of these learning approaches for performance results. Based on a longitudinal design, the aim of Study III was to explore to what extent personality traits predict academic performance. Conscientiousness, Extraversion and Neuroticism were found to predict overall academic performance. Results suggest that personality traits, as measured at the age of 16, can predict academic performance at the age of 19, and more specifically: the grades of conscientious students improved from age 16 to age 19. This study extends previous work by assessing the relationship between the Big Five and academic performance over a three-year period.

 • 10082.
  Rosander, Pia
  et al.
  Department of Psychology, Lund University.
  Bäckstrom, Martin
  Department of Psychology, Lund University.
  Stenberg, Georg
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Personality traits and general intelligence as predictors of academic performance: a structural equation modelling approach2011In: Learning and individual differences, ISSN 1041-6080, E-ISSN 1873-3425, Vol. 21, no 5, p. 590-596Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to investigate the extent to which personality traits, after controlling for general intelligence, predict academic performance in different school subjects. Upper secondary school students in Sweden (N=315) completed the Wonderlic IQ test (Wonderlic, 1992) and the IPIP-NEO-PI test (Goldberg, 1999). A series of hierarchical structural equation models showed that general intelligence, Conscientiousness, Extraversion and Neuroticism were significantly linked to overall academic performance. There were also different findings for a lower level of personality traits, e.g. different personality traits were associated with different subjects. The findings are discussed with regard to previous results on personality traits as determinants of academic performance in different school subjects and the fact that lower level traits may facilitate achievement in particular subjects.

 • 10083.
  Rosander, Pia
  et al.
  Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.
  Bäckström, M.
  A longitudinal study of personality traits and intelligence as predictors of academic performance: the importance of conscientiousnessArticle in journal (Refereed)
 • 10084.
  Rosander, Pia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  Bäckström, Martin
  Lunds universitet.
  Personality traits measured at baseline can predict academic performance in upper secondary school three years late2014In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 55, no 6, p. 611-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to explore the ability of personality to predict academic performance in a longitudinal study of a Swedish upper secondary school sample. Academic performance was assessed throughout a three-year period via final grades from the compulsory school and upper secondary school. The Big Five personality factors (Costa & McCrae, 1992) - particularly Conscientiousness and Neuroticism - were found to predict overall academic performance, after controlling for general intelligence. Results suggest that Conscientiousness, as measured at the age of 16, can explain change in academic performance at the age of 19. The effect of Neuroticism on Conscientiousness indicates that, as regarding getting good grades, it is better to be a bit neurotic than to be stable. The study extends previous work by assessing the relationship between the Big Five and academic performance over a three-year period. The results offer educators avenues for improving educational achievement.

 • 10085.
  Rosander, Pia
  et al.
  Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.
  Bäckström, Martin
  Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet.
  The unique contribution of learning approaches to academic performance, after controlling for IQ and personality: are there gender differences?2012In: Learning and individual differences, ISSN 1041-6080, E-ISSN 1873-3425, Vol. 22, no 6, p. 820-826Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study investigated the unique contribution of learning approaches to academic performance, also taking gender differences into account. The participant sample consisted of 476 school pupils (53% girls and 47% boys) from two upper secondary schools in Sweden who completed two self-reported measures related to personality and learning approaches and one cognitive ability test. A series of hierarchical regressions were performed with participants' school subject-specific grades as the criterion variable and learning approaches as the predictor variable, after controlling for all variance related to IQ and personality. The results showed that learning approaches accounted for 6% and 16% of the variance in academic performance for girls and boys, respectively. The results are discussed in terms of possible explanations for and implications of the gender differences found.

 • 10086.
  Rosander, Ulla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Hansson, Charlotte
  Landskrona stad.
  Bengtsdotter, Ditte
  Landskrona stad.
  Är maten näringsriktig i Landskronas skolor?2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den nya skollagen som trädde i kraft 2011 kräver att skolelevernas mat ska vara näringsriktig och att den ska vara näringsberäknad. Samtidigt är det nationella målet för offentliga måltider att maten ska innehålla minst 25% ekologisk mat. För att undersöka överensstämmelse mellan näringsinnehåll i skolluncher med de svenska rekommendationerna för skolluncher i tre Landskrona skolor och två stockholmsskolor med högre och lägre andel ekologiska ingredienser.

  Metod: Dubbelportionsmetoden användes för att samla in en identisk portion som den planerade under en vecka för varje av de ingående fem skolorna. För varje skola utgjorde en veckas insamlad lunch, ett prov (Composite sample), som analyserades på ett ackrediterat laboratorium för energi och näringsinnehåll. Proven analyserades tre gånger. Resultaten beräknades till ett dagsmedelvärde för varje skola.

  Resultat: Energiinnehållet var i stort sett i linje med rekommendationerna, men undantag av skola S4 där innehållet var högre. Innehåll av vitaminer och mineraler var högre i skola S4 som hade högst andel av ekologiska ingredienser. Luncherna från S4 innehöll samtidigt en högre andel grönsaker, större andel ekologisk/kravmärkt mat och lagade samtidigt all mat på plats, men studiens design (litet antal skolor/undersökningsveckor) innebär att det inte är möjligt att statistiskt analysera skillnader. Saltinnehållet i de analyserade luncherna var över rekommendationen i samtliga skolor.

  Slutsats: Resultatet visar den att näringsmässiga kvaliteten på skollunchen kan påverkas av andel ekologiska livsmedel, andel vegetabiliska livsmedel, förekomst av fullkorn och graden av halvfabrikatanvändning. Resultaten tyder på att 200 ml mjölk behövs för att uppfylla kraven för riboflavin-, kalcium- och troligen även för magnesium-rekommendationerna.Det krävs fler och större studier för att kunna statistiskt säkerställa eventuella skillnader mellan skolorna och rekommendationerna och mellan de olika skolorna.Resultatet indikerar att det är möjligt att äta en näringsriktig lunch, förutsatt att andelen grönsaker är tillräcklig, att saltinnehållet minskas och att ett glas mjölk, eller en näringsmässigt motsvarande produkt, ingår i måltiden.

 • 10087.
  Rosander, Ulla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rumpunen, Kimmo
  Department of Plant Breeding at the Swedish University of Agricultural Sciences, Balsgård.
  Lindmark-Månsson, Helena
  LRF Dairy.
  Paulsson, Marie
  Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University.
  Gullberg, Bo
  Department of Clinical Sciences, Lund University.
  Holm, Ingvar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Nutrient content of consumed elementary school lunches: a pilot study from Sweden2013In: Journal of Child Nutrition & Management, ISSN 1559-5676, Vol. 37, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose/ObjectivesPurpose was to investigate the nutrient content of Swedish school meals consumed by students in the context of national recommendations regarding food composition and intake.

  Methods Composite samples of lunch meals consumed by six students during a five-day period were collected using the double portion method and analyzed for total energy, macronutrients, and micronutrients.

  ResultsThe consumed meals contained lower than recommended levels of energy, protein, omega-3 fatty acids, carbohydrates, vitamin C, folate, and vitamin E, whereas the amount of sodium consumed was too high.

  Applications to Child Nutrition ProfessionalsThe low protein content of students’ diets indicates that more food should be consumed. Students also specifically need to increase their consumption of food rich in omega-3 fatty acids and carbohydrates, while higher intake of vitamin C and vitamin E can be achieved via increased vegetable consumption. Dairy products should be included in the meal or as a supplement in order to ensure sufficient intake of riboflavin, calcium and magnesium. Levels of sodium should be reduced.

 • 10088.
  Rosander, Ulla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rumpunen, Kimmo
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Could a smoothie, rich in nutrients and bioactive substances, improve school performance?2015In: Annals of Nutrition and Metabolism, ISSN 0250-6807, E-ISSN 1421-9697, Vol. 67, no Suppl. 1, p. 212-, article id 149/1319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Fruits and vegetables contain vitamins, minerals and other bioactive substances, which are important for intellectual performance. In a previous study it was shown that approximately two third of the pupils were hungry the last lesson before lunch. The average fruit and vegetable intake at lunch was much lower than the recommendations.

  Objectives: The purpose of this pilot study was to investigate effect on attention and school performance of a vegetable smoothie, rich in berries, fruits and vegetables, served at the mid-morning brake.

  Method / Design: In total 250 Swedish children aged 10-12 years participated. The study was designed as a cross-over trial with two study periods of ten schooldays. The children were randomly divided into two groups and were administered either an active smoothie (smoothie 1; group A) or a fruit-based placebo with the same energy content (smoothie 2; group B). Both smoothies were designed to provide 5% of the daily energy. After a three week wash-out period, group A was administered smoothie 2 and group B, smoothie 1. Statistical tests were performed using SPSS package, version 22.0, using Independent-Samples T test. Analysis included processing speed (PTO), concentration performance (CP) and percentages of error (Ep) as assessed by the D2-test

  Results: Preliminary analyses indicate that PTO and CP increased during the intervention period, whilst Ep decreased, for both groups. The effect was stronger in the group drinking the active smoothie, than in the group drinking the placebo. The effect might partly be caused by the addition of water and energy

  Conclusions: Attention, and thereby also school performance, may be improved by mid-morning consumption of a smoothie containing water, energy and preferably nutrients and other bioactive substances.

 • 10089.
  Rosander, Ulla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rumpunen, Kimmo
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Food'n fruit - promoting healthier eating at school: could a smoothie, rich in nutrients and bioactive substances, improve school performance?2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Effect on attention of a vegetable smoothie, rich in berries, fruits

  and vegetables, served at the school mid-morning brake. Viktoria

  Ohlsson. Kristianstad University

  Purpose:

  The purpose of this pilot study was to investigate effect on

  attention of a vegetable smoothie, rich in berries, fruits and

  vegetables, served at the mid-morning brake. The smoothie was

  designed to provide only 5% of the daily energy. The effect was

  assessed by the D2-test of attention.

  Participants and setting:

  Pupils, aged 10 to 12 years, from twelve school classes in southern

  Sweden, were invited to participate in the study. In total 250

  children participated. Children suffering from serious food allergies

  or food intolerance were excluded from the study.

  Data collection:

  The study was designed as a cross-over trial with two study

  periods of ten schooldays. The children were randomly divided

  into two groups and were administered either an active smoothie

  (smoothie 1; group A) or a fruit-based placebo with the same

  energy content (smoothie 2; group B). After a three week washout

  period, group A was administered smoothie 2 and group B,

  smoothie 1.

  Prior to the study, all children answered a questionnaire about their

  consumption of fruit, berries and vegetables, physical activity habit

  and and their perceived hunger during the school day. Age, height

  and weight was also recorded.

  Data analysis:

  Analysis of the data focused on concentration performance as

  assessed by the D2-test.

 • 10090. Rosander, Ulla
  et al.
  Rumpunen, Kimmo
  SLU.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Åström, Mikael
  Department of biostatistics, StatCons.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Methodological considerations in a pilot study on the effects of a berry enriched smoothie on children’s performance in school2017In: Food & Nutrition Research, Vol. 61, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Berries contain bioactive compounds that may affect children’s cognitive function positively, while hunger and thirst during lessons before lunch affect academic performance negatively. This pilot study addresses methodological challenges in studying if a berry smoothie, offered to schoolchildren as a mid-morning beverage, affects academic performance.

  The objective was to investigate if a cross-over design can be used to study these effects in a school setting.

  Therefore, in order to investigate assay sensitivity, 236 Swedish children aged 10–12 years were administered either a berry smoothie (active) or a fruit-based control beverage after their mid-morning break. Both beverages provided 5% of child daily energy intake. In total, 91% of participants completed the study. Academic performance was assessed using the d2 test of attention. Statistical analyses were performed using the Wilcoxon signed rank test in StatXact v 10.3.

  The results showed that the children consumed less of the active berry smoothie than the control (154 g vs. 246 g). Both beverages increased attention span and concentration significantly (p = 0.000). However, as there was no significant difference (p = 0.938) in the magnitude of this effect between the active and control beverages, the assay sensitivity of the study design was not proven. The effect of the beverages on academic performance was attributed the supplementation of water and energy.

  Despite careful design, the active smoothie was less accepted than the control. This could be explained by un-familiar sensory characteristics and peer influence, stressing the importance of sensory similarity and challenges to perform a study in school settings. The employed cross-over design did not reveal any effects of bioactive compound consumption on academic performance. In future studies, the experimental set up should be modified or replaced by e.g. the parallel study design, in order to provide conclusive results.

 • 10091.
  Rosander, Ulla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rumpunen, Kimmo
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Åström, Mikael
  StatCons.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Technical Research Institute of Sweden.
  Methodological considerations in a pilot study on the effects of a berry enriched smoothie on children's performance in school2016In: Food & Nutrition Research, ISSN 1654-6628, E-ISSN 1654-661X, Vol. 60, no 1, article id Poster presentation no. P307Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Background and aims: In many countries, the consumption of fruit, berries, and vegetables is about half the recommended. Berries contain bioactive compounds that may affect cognitive functions. School children are often hungry and thirsty during the lectures before lunch and this affects performance. Could a berry-smoothie decrease thirst and hunger, and thereby affect school performance? The aim was to investigate if a cross-over design can be used to study the effects of a smoothie on performance in a school setting.

  Methods: Methodological challenges included developing an appetizing berry-smoothie and choosing a suitable experimental design that could be adapted to school conditions.

  In the pilot study, 236 Swedish children aged 10–12 years participated in a cross-over design and were administered either a berry-smoothie or a fruit-based placebo after the midmorning break. Both beverages provided 5% of the daily energy intake. Performance was assessed using the d2 Test of Attention measuring attention span and concentration. Statistical analyses were performed using the Wilcoxon signed rank test in StatXact v 10.3.

  Results: The consumption of both the smoothie and the placebo increased the attention span and concentration significantly.

  Conclusion: The children's performance in the d2 Test of Attention was positively affected by beverage consumption. The effect was attributed to the supplementation of water and energy. In this design, the study did not permit any conclusive results regarding the effect of bioactive compounds on performance. In a coming study, a third group, receiving no beverage, should be included aiming to identify the cause of the effect.

 • 10092.
  Rosberg, Emelie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Andersson, Jeanette
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lärmiljön och bemötandet är viktigt för en socialt hållbar framtid: en kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt för en socialt hållbar utveckling i en mångkulturell kontext2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna resonerar kring lärandet för den socialt hållbara utvecklingen i en mångkulturell kontext. Med hjälp av frågeställningarna: Hur resonerar förskollärarna kring sitt arbete för en socialt hållbar framtid? Vilka strategier anser sig förskollärarna använda i arbetet med den socialt hållbara utvecklingen? På vilka sätt uppfattar förskollärarna att de arbetar med olika språk och kulturer? Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av fyra intervjuer med fem förskollärare på tre förskolor i en skånsk kommun. Det sociokulturella perspektivet är det teoretiska perspektivet som har använts i studien men även hermeneutiken, som är en vetenskapsteoretisk utgångspunkt användes. Resultatet visar att lärmiljö och bemötande är två aspekter som ses som viktigt i arbetet med den socialt hållbara utvecklingen. Det syns även att förskolorna har det sociala med som en del i den övergripande planeringen och att det arbetas aktivt med det sociala i samband med exempelvis värdegrundsarbete och konflikthantering. Kultur och språk synliggörs på olika sätt, genom uppmärksamma olika högtider och kulturella firanden. Men det upplevs ibland som ett dilemma, speciellt om det inte finns barn eller vuxna med andra kulturer eller språk i barnens närhet. 

 • 10093.
  Rosberg, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Ekborg, Margareta
  Malmö högskola.
  Ideland, Malin
  Malmö högskola.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Malmberg, Claes
  Högskolan i Halmstad.
  Ottander, Christina
  Umeå universitet.
  Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet2016 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur farligt är det att sola? Är ekologisk mat alltid det bästa alternativet? Är det bra att ta fem kronor extra betalt för plastkassarna i affären? Vilka konsekvenser får den globala uppvärmningen och vad kan vi göra som individer och på ett strukturellt plan? Den här typen av frågor möter eleverna: samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan arbeta med SNI i grund- och gymnasieskolan.

  Genom att stödja eleverna i att utveckla kompetenser som att formulera frågor, arbeta källkritiskt, planera undersökningar samt värdera resultat och information, stärker lärare elevernas möjligheter att använda sina kunskaper i samhällslivet. Författarna har under tre år bedrivit ett forskningsprojekt om SNI i grundskolan. Erfarenheter och resultat från detta projekt ligger till grund för boken som riktar sig till lärarstudenter och lärare i både grund- och gymnasieskola.

 • 10094.
  Rosberg, Maria
  et al.
  Lunds universitet.
  Johansson, Sveneric
  Lunds universitet.
  Analysis of a 4f-5g supermultiplet of Fe II around 1 μm1992In: Physica scripta. T, ISSN 0281-1847, Vol. 45, no 6, p. 590-597Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Fourier-transform spectrum from an iron-neon hollow-cathode lamp has been studied in the region 9000-11 000 Å. The 3d6(5D)5g subconfiguration of Fe II has been established by means of about 220 newly identified 4f-5g transitions. The 5g configuration is well represented by J K coupling, which is demonstrated by the application of the quadrupolic approximation. A consistent pattern in the FWHM for various types of Fe II transitions has been observed. Calculated oscillator strengths are given for all observed lines and their relative accuracy is estimated from observed intensities. The new data offer unprecedented tools for diagnostics of stellar atmospheres.

 • 10095.
  Rosberg, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Can puppets help student teachers to learn and to teach science?2007Conference paper (Refereed)
 • 10096.
  Rosberg, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Students’ attitudes towards and interest in science2008Conference paper (Refereed)
 • 10097.
  Rosberg, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Students’ attitudes towards and interest in science2009In: ESERA: European Science Education Research Association: 2009 conference: 31 August - 4 September 2009, Ankara: Gazi University , 2009, p. 223-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is about students’ attitudes towards and interest in science in the lower secondary school in Sweden. The study was part on of a larger project, an evidence-based research project to understand more about how and why students in secondary school develop interest, knowledge and self-efficacy working with socio-scientific issues. The project involved 1427 students completing an attitude questionnaire. Many of the questions have been used in different context and therefore it will also be possible to compare the results from this study with others to see if there are any tendencies of change about students’ attitudes towards and interest in science. The results show that students’ interest to learn more science declined as they progressed through the lower secondary school, Grade 7 to Grade 9, particularly for the girls. Previous studies have also given the same picture. This indicates that school science is an important area that needs to be investigated more on how different learning situations in school affect the attitudes towards science.

 • 10098.
  Rosberg, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Students’ attitudes towards and interest in science: a report from the research project “Science for Life”2008Conference paper (Refereed)
 • 10099.
  Rosberg, Åse-Lill
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Annette
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Föräldrars upplevelse av omvårdnad inom barnhälsovården i Sverige under barnets första levnadsår2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Parent’s experience of parenting in the child’s first year of life differs considerably as it makes a great change in their lives. The majority of families in Sweden visit the Child-Health Care units during the child’s first year. Aim: The aim of this study was to illuminate the parents’ experience of Swedish Child Health Care. Method: The method was based on a literature review of eight scientific articles from Sweden. Results: There were three areas of the Child Health Care which were considered important by the parents. These were the reception, advice and help and security. The result showed that parents wanted to be received respectfully by the nurse and to feel secure at the visit and get advice and help. Some parents were negative as to their reception advice and help and their security Fathers’ thought that the nurse should meet and see them more often. Conclusion: The negative experiences of the parents could be made use of to improve the Child Health Care in future. It is important that the nurse satisfies the parents’ needs of a respectful reception, proper advice and help and security by listening to parents’ wishes.

 • 10100.
  Rosenberg, Carina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Werngren, Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att hitta förhållningssätt och arbetsmetoder för att skapa en god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter. I litteraturdelen belyser vi olika faktorer som kan vara avgörande för barnets uppväxt. Vi vill i vår lärarroll tidigt kunna upptäcka signaler och symtom hos dessa barn. För att möta barnet på ett naturligt sätt har vi valt att redogöra för leken och kommunikationens betydelse som arbetsmetoder. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer där de intervjuade har bestått av sex kvinnliga lärare med lång erfarenhet inom förskola/skola. I resultatet från intervjuerna fick vi många olika svar som grundade sig på lärarnas egna kunskaper och erfarenheter. Trygghet och tillit var ord som ofta återkom i lärarnas svar.

199200201202203204205 10051 - 10100 of 12424
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf