hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ackefelt, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Henriksson, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svåra samtal: chefers uppfattning och hantering av svåra samtal.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att belysa det svåra samtalet mellan chef och medarbetare i arbetslivet. Att hålla i svåra samtal är en chefsuppgift som författarna anser bör uppmärksammas. Undersökningen som gjorts är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie där fem chefer och fem personalchefer deltagit och delgivigt sina tankar och funderingar kring hur de arbetar med svåra samtal. Resultatet visar att det finns olika samtalskategorier som anses vara svåra. Det samtal som respondenterna ansåg var svårast att hålla var det att framföra kritik till medarbetare, därefter kom missbrukarsamtal. Undersökningen visar också vikten av att chefer har någon person att diskutera med, gällande svåra samtal. Med bakgrund av denna önskan är en av våra rekommendationer att de inleder mentorskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Ahlm, Josefine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ilmerstedt, Lotte
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Integration på två arbetsplatser2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet mångfald diskuteras allt oftare i samhällsdebatten och valet av uppsatsämne kändes därför naturligt. Syftet med vår undersökning var att beskriva etnisk mångfald och integration på två arbetsplatser inom bankvärlden.

  Undersökningen genomfördes på två banker som aktivt valt att anställa invandrare. Vi använde oss av en kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer och genomförde totalt tio stycken. Resultaten visade att bankerna befinner sig i ett startskede där det än så länge främst är i rekryteringsprocessen samt inom ramen för kundanpassning som tankar om tillvaratagande av etnisk mångfald återfinns. Det finns även en skillnad vad gäller hur de anställda med utländsk bakgrund integrerats i bankerna. I Bank 1 har det skett en viss anpassning till den svenska majoritetskulturens normer och värderingar och övervägande återfinns ett tillvaratagande av olikhet på grund av kulturell bakgrund inom arbetsgruppen. I Bank 2 har det främst skett en anpassning till majoritetskulturen och olikhet betonas inte.

  De anställdas upplevelse av att ha blivit anställda på grund av sina språkkunskaper är positiv och deras arbetssituation beskrivs som tillfredställande. Den påstådda ojämlikheten i samhället där människor med utländsk bakgrund är underordnade dem med svensk bakgrund återspeglas till viss del i de undersökta bankerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Ahlqvist, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ekstrand, Marlene
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”En skola för alla – en politisk vision” Pedagogers syn på sin kompetens för att möta alla elever 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka och granska hur skolan möter eleverna ur pedagogernas perspektiv.

  Arbetet ger en överblick över tidigare forskning om att möta alla elever. Vår utgångspunkt var det relationella perspektivet där pedagogens undervisning ska anpassas efter elevens förutsättningar. Den specialpedagogiska verksamheten bör ses i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet. All personal på skolan måste ha stöd av rektor för att kunna möta alla elever så att eleverna kan utvecklas efter sina egna individuella förutsättningar.

  Vi gjorde en kvalitativ enkätundersökning med pedagoger som arbetar på F – 6 skolor i fem olika kommuner i södra Sverige.

  Vårt forskningsresultat visar att pedagogerna är villiga att ändra sitt arbetssätt till förmån för eleverna genom att ta till sig nya idéer som utvecklar undervisningen. Utifrån elevens förutsättningar planeras undervisningen och tillsammans med elev och föräldrar görs eleven delaktig i arbetet för att eleven ska nå sina mål. Respondenterna anser att pedagogen ska vara engagerad, tydlig, ha en vuxen roll i mötet med eleverna och en god ämneskunskap samt kunskapen om att använda olika pedagogiska metoder.

  Elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt till, det vanligaste stödet är undervisning i liten grupp. För att kvaliteten ska behållas i en skola för alla måste det till resurser anser pedagogerna. Det finns tankar bland pedagogerna om att en skola för alla är en politisk vision.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Korstrycken formar skolvardagen2004In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 1, p. 92-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares livsberättelser. Recension av Eva Rhöse, Läraridentitet och lärararbete - fem livsberättelser (2003), samt Ivor F. Goodson och Ulf Numan, Livshistoria (2003):  2005In: Pedagogiska magasinet, no 1, p. 90-91Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärarkåren har inte varit mer missgynnad än andra2000In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 3, p. 60-63Article in journal (Refereed)
 • 7.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärarna själva sänker sin status1999In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 2, p. 8-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  När lärare definierar ”de avvikande fallen” i sin yrkesutövning i termer av andras kunskapssystem eller andras problem, och därmed också andras misslyckande, så avhänder de sig möjligheten att utveckla en verklig kompetens för den verksamhet de är satta att bedriva. Det hävdar Carola Aili som anser att lärarna saknar ett akademiskt kunskapssystem.

 • 8.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Syns teorier i lärares arbete?2004In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 1, p. 90-91Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Teori och empiri stämmer inte överens2004In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Aili, Carola
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Time-formatives and intermittent work: school and teachers' work in practice2007In: Aili, C., Nilsson, L-E., Svensson, L.G., Denicolo, P. (eds), In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 193-225Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Aili, Carola
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Brante, Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Qualifying teacher work: everyday work as basis for the autonomy of the teaching profession2007In: Teachers and Teaching: theory and practice, ISSN 1354-0602, E-ISSN 1470-1278, Vol. 13, no 3, p. 287-306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers' work in tuition-free (non-classroom) time was investigated to see to what degree teachers do work that could be considered as qualifying for the status of professional autonomy. The question arises in Sweden and elsewhere as both teachers and the state actively, and in tandem, strive to professionalise the work of the teacher. Abbott's work on the division of expert labour is taken as a point of departure. Based on data collected by an organisation sampling method, the article describes what teachers do in their tuition-free time. The study data consist of 1166 reports from 59 Swedish teachers' daily work situations in school years 1-12. Qualifying teacher work is related to teachers' ways of handling divergent cases, discretionary work and problem solving. Situations where teachers can use specific professional knowledge are described. One of the main findings is that in 22.2% of the situations studied, such professional knowledge can be applied. This corresponds to at least 7.5 hours of the Swedish teachers' weekly working hours; with the reservation that 10 hours of teachers' weekly 45 hours working time is not examined. This time corresponds roughly with the non-regulated working time, that is, time when the teachers do not have to be at school.

 • 12.
  Aili, Carola
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Brante, Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lindqvist, Per
  Högskolan i Kalmar.
  Nordänger, Ulla Karin
  Högskolan i Kalmar.
  Hultman, Glenn
  Linköpings universitet.
  Sjöberg, Mats
  Linköpings universitet.
  Svensson, Lennart
  Linköpings universitet.
  Ranagården, Lisbeth
  Högskolan i Halmstad.
  Gannerud, Eva
  Department of Education, Göteborg University.
  Lindgren, Ulla
  Umeå universitet.
  Research on teachers' professional lives: time to build a research network. Paper presented at NERA's 31st Congress, 6-9 March, Copenhagen2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers’ work has during the last ten years gone through great changes. The effects of postmodern society has made the work more and morecomplex and difficult to handle and understand for those involved as well as outsiders. Researchers are trying to keep up with things. The developmentof knowledge of teachers’ work takes place on different levels, in separate disciplines, from various starting-points and with different foci.To be able to describe, understand and explain the »new« work of teachers in a vigorous way there is need of getting these research initiativestogether. Arenas should be established where interchanges and coordination between researchers could take place. In order to make this happen wehave the intention of building a Swedish (our aim is to expand the network to the Nordic countries after the establishment in Sweden) network ofresearch on teachers’ professional lives.Besides presenting the intention and design of our network we also bring along some examples of research projects in line with the network ideas.

 • 13.
  Aili, Carola
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Fly inte fältet!2003In: Pedagogiska magasinet, ISSN 1401-3320, no 1, p. 8-14Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Aili, Carola
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Lars-Erik
  Kristianstad University College.
  Tensions: let the doctor give an example2007In: Aili, C., Nilsson, L-E., Svensson, L.G., Denicolo, P. (eds), In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 7-13Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Aili, Carola
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Lars-ErikKristianstad University College.Svensson, Lennart G.Göteborg University.Denicolo, PamelaUniversity of Reading.
  In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  What is it like to be a professional in today's Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by individuals in offical positions. The authors' analyses are set against a background of rising rates of sick leave, more cases of mental burnout, decreasing resources and constant demand for professional improvement. Rapid changes in organizations, such as new forms of leadership, new technology and management by documents and the call for client-oriented practices are part of the professional working life.

  The individual professional is the prime focus of this book. Tensions that arise between the individual and the organization/profession are illustrated by a range of examples of problems that public officals, such as teachers, policemen and nurses, are confronted with on a daily basis. The authors discuss subjects such as increased individualization, complexity in relationships, intensified pace and fragmentation of work.

  The title In Tension between Organization and Profession intends to signal an invitation to further the research about a dynamic field where today's professionals meet the requirements of their professions and organizations.

 • 16.
  Aili, Carola
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Håkan
  Sydskånska gymnasiet.
  Persson, Kerstin
  Sydskånska gymnasiet.
  Mentorskap: att organisera skolans möte med nya lärare2003Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författarna tar i denna bok ställning för lärarkårens möjligheter att vara expert på det egna arbetsområdet. De menar att ett mentorsystem inte bara är ett stöd för nyanställda utan också kan bidra till enskilda skolors utveckling. Bra mentorsystem kan bidra till att nyanställda anpassar sig till goda traditioner och arbetssätt men också till att lärarkollegiet anpassar sig till ny bra kunskap som nyanställda har med sig. Författarna utgår från att såväl anpassning och stabilitet som utveckling och förändring behövs i skolan.

  Boken tar avstamp i frågor som rör lärarkårens professionalisering. Att bygga upp ett mer genomgripande system för mottagande av nyanställda innebär att många av skolans anställda blir delaktiga i principiella diskussioner kring lärararbete och skolorganisation. Detta kan bidra till kunskapsutvecklingen inom hela kåren och en färdighet i att behandla kvalitets- och utvecklingsfrågor.

  Stort utrymme ges åt att beskriva lärararbetets karaktär och den nyanställdes situation. Författarna har själva arbetat med mentorsutbildning och mentorsystem och försökt göra detta med teoretisk medvetenhet. Utifrån dessa erfarenheter ges läsaren verktyg från interaktionistisk socialpsykologi och handlingsteori för att kunna handskas med lärararbete och mentorsystem. Rent praktiska frågor behandlas också i boken, t.ex. kommunikation i handledningssituationen, grupprocesser när nya medarbetare tillkommer, mentorsutbildning, mentorsbank, mentorshandledning och upplägg av introduktionsprogram.

  Boken är avsedd för lärare med uppdrag att vara mentorer, för nyanställda lärare samt för utvecklingsansvariga som arbetar med att bygga upp mentorsystem eller bedriver annat utvecklingsarbete. Boken är också tänkt att användas som kurslitteratur i utbildningar av mentorer.

 • 17.
  Amani, Homan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Attityder gentemot doftsättning – Studie av studenters attityd gentemot artificiella och naturliga dofter 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Luktsinnet anses inte vara människans mest nyanserade sinne och används ofta för att upptäcka potentiella faror. Luktsinnet använd dock inte endast som en överlevnadsinstinkt utan den ger oss möjligheten att emotionellt värdera vår omgivning. Denna studie avser att undersöka skillnader i attityd som kan finnas gentemot olika dofter; artificiellt eller naturligt framtagna dofter. Studien avser även att undersöka attityder mot generell doftsättning. Ett experiment har legat i grund för studien där det förväntade utfallet var att naturligt framtagna dofter anses vara mer behagliga än artificiella och att miljöer får högre acceptans för doftsättning än vad doftsättning av produkter får. Sammanlagt var det 20 dofter som användes under experimentet. Varje doft fanns framställd både naturligt och artificiellt. Experimentets undersökning omfattade 50 deltagare som svarade på enkäter. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan doftsättning av miljö och produkt. Däremot kunde ingen skillnad mellan artificiella och naturliga dofter påvisas. Ett av studiens utfall överraskade då det inte överrensstämde med det förväntade utfallet. Denna överraskande utfall var att naturligt framtagna dofter inte ansågs vara behagligare än artificiellt framtagna dofter fastän naturligt framtagna dofter var mer igenkännbara och enklare identifierades med dess ursprungliga källor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Anderberg, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Friårets införande - vad innebär det för arbetsförmedlingen som organisation? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa uppsats undersöks hur arbetsförmedlingen hanterar situationen då en ny åtgärd, i detta fall friåret, ska implementeras i organisationen. Utgångspunkten ligger i ett strukturfunktionalistiskt samhällsperspektiv då vi väljer att se arbetsförmedlingen och friåret som funktioner i samhället. Fokus i uppsatsen är att se hur åtgärden friåret påverkade arbetet inom arbetsförmedlingen. Det tas även upp vad arbetsförmedlingen är för en organisation och vad arbetsförmedlingen respektive friåret fyller för funktion i samhället. Friåret anses behövas då arbetsmarknaden och arbetslivet ställer allt högre krav på individen och samhället. Genom friåret ges möjlighet till rekreation och arbetslösa får chans att komma in på arbetsmarknaden. Friåret ses av denna anledning som en nödvändighet i dagens samhälle och det är arbetsförmedlingens uppgift att administrera detta. När friåret infördes förändrades arbetet på arbetsförmedlingen genom att de fick ytterligare krav ställda på sig för att lyckas lösa denna uppgift, som visade sig innebära vissa svårigheter i praktiken. Det betydde högre arbetsbelastning och en stressig tid. Vi anser att när nya åtgärder ska införas behövs klara riktlinjer och mycket tid för att arbetet ska kunna genomföras lyckat. Arbetsförmedlaren kan inte göra ett bra arbete om han själv längtar efter ett friår på grund av sin höga arbetsbelastning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svanberg-Månsson, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Miljön i förskolan – ett specialpedagogisk redskap? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att utgå ifrån att skolan är en skola för alla. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om fysisk och psykosocial miljö. Denna studie vill belysa hur det med hjälp av förändringar i den fysiska och psykosociala miljön i förskolan går att arbeta för en skola för alla barn. Den fysiska miljön innefattar innemiljö med lokaler, färg, material, inredning och utemiljön visar på möjligheter där barnen kan få utlopp för sitt rörelsebehov och chans att leka ostört. Den psykosociala miljön innefattar olika förhållningssätt, pedagogik och metoder. Vårt syfte är att undersöka om och i så fall hur lärare i förskolan beskriver att de arbetar med den fysiska och psykosociala miljön, så att den anpassas efter alla barns förutsättningar och behov. Med utgångspunkt från vårt syfte gjorde vi en kvalitativ undersökning genom intervjuer med tolv lärare i förskolan. Lärarna i förskolan ansåg att både den psykosociala och den fysiska miljön påverkade barnen. Många påpekade att den psykosociala miljön var viktigast. Resultatet av studien visar att de lärare i förskolan som intervjuades utgick från sin barngrupps behov och arbetade hela tiden med ett förändringsarbete, för att förskolan skulle vara så bra som möjligt, för de barn som vistades där.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Andersson, Anne-Maj
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Carlsson, Jörgen
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Gustavsson, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läsinlärning och lässvårigheter En kvalitativ studie i hur pedagoger arbetar med läsinlärning och lässvårigheter i skolår 1 och 2 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Olika tider och samhällen har olika krav på god läsfärdighet. I vårt informationssamhälle är kraven på god läsfärdighet stora. Skolan har ett mycket stort ansvar för att barnen lär sig att läsa och skriva.

  Det övergripande syftet med studien var att undersöka vilka förebyggande åtgärder mot lässvårigheter som förekommer, vilka kunskaper pedagoger har om läsinlärning och lässvårigheter, hur pedagoger arbetar med läsinlärning samt hur pedagoger stödjer elever som är i lässvårigheter.

  Vår litteraturgenomgång visar att pedagogerna bör behärska många metoder och arbetssätt och ha kunskaper om barns språkutveckling och om språklig medvetenhet. Tidig upptäckt av svårigheter som följs av tidiga insatser är nödvändiga för att komma tillrätta med svårigheterna. Litteraturgenomgången visar också att specialpedagogerna/speciallärarna spelar en stor roll i arbetet med lässvårigheter.

  Studien bygger på 25 intervjuer med pedagoger som arbetar med läsinlärning och lässvårigheter i skolår 1 och 2, och har ett särskilt intresse för detta. Resultaten tyder på att pedagogerna har en gedigen och bred kunskap och att de arbetar som litteraturen föreskriver. Det framkommer också att samtliga respondenter upptäcker svårigheter tidigt och sätter in åtgärder direkt. Undersökningen visar också att villkoren och arbetet för specialpedagogerna/speciallärarna ser olika ut och att den traditionella speciallärarrollen fortfarande dominerar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Ann-Sofie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Specialundervisning i engelska Om vikten av motivation och självförtroende för att lyckas i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning har varit att ta reda på vad elever i behov av särskilt stöd i år åtta och nio vill lära sig i engelska. Jag kommer också att se hur det stämmer detta med kursplanens mål och samt hur eleverna vill lära sig engelska. Undervisningen i engelska kan organiseras på olika sätt till exempel med learner autonomy eller nivågruppering. Det viktigaste för att eleverna ska lyckas i skolan är dock att de har ett gott självförtroende. Ett gott självförtroende får elever som lyckas. Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag har intervjuat tolv elever i behov av särskilt stöd om vikten av att kunna engelska och hur de upplever engelskundervisningen i skolan. Resultatet av min undersökning visar att respondenterna har liten eller ingen kännedom alls om betygskriteriernas innehåll. Respondenterna upplever det som att de lär sig mest engelska i skolan. Jag anser att för att eleverna ska lyckas i skolan bör lärarna arbeta med elevernas självförtroende så att de känner att de lyckas. Jag anser också att undervisningen i skolan måste varieras och vara flexibel för att alla elever ska kunna göra ett bra resultat i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Kristensson, Malin
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Maria
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  ”Ett papper som hamnar någonstans?” En kvalitativ undersökning om åtgärdsprogram i förskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn i förskolan har rätt till stimulans efter sina behov och förutsättningar. De barn som behöver extra stöd ska få det. För barn i behov av särskilt stöd och deras föräldrar samt lärare kanske åtgärdsprogram kan vara ett hjälpmedel i arbetet. Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet samt behovet av åtgärdsprogram i förskolan. Vi vill även undersöka specialpedagogens roll och delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogram. I litteraturbearbetningen belyses förskolans historia, förskolans ansvar, specialpedagogik, utvecklingsekologi, barn i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Den empiriska delen av uppsatsen har utförts med kvalitativa enskilda intervjuer. Målgruppen består av tolv lärare från tre olika småstäder.

  Studien visar att alla förskolorna i undersökningen använder sig av åtgärdsprogram, trots att de till skillnad från skolan inte är skyldiga att göra detta enligt lag. Åtgärdsprogrammen används dock i skiftande omfattning. Det är inte alla förskolor som har hjälp och handledning av specialpedagoger inför och under samtal angående åtgärdsprogram. Några av respondenterna framhåller att dokumenten inte alltid är anpassade till förskolan utan att de får använda sig av de dokument som är utformade till skolan. Flertalet av lärarna menar att det finns ett behov av åtgärdsprogram. De anser att det framför allt gynnar barnet, men att åtgärdsprogrammet också kan vara till hjälp för personal och föräldrar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Andersson, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Frostgård, Ida
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jungheim, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att återgå till arbete – hur individen upplever att återgå till arbete efter långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen behandlar individens upplevelser av återgången till arbete efter långtidssjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Ansatsen var fenomenografi och insamlandet av undersökningsmaterialet skedde genom intervjuer. Resultatet visar att respondenterna i de flesta fall har varit drivande i sin egen återgång och att motivation är ett centralt begrepp i detta sammanhang. I resultatet framkom också att stöd är viktigt för en lyckad återgång. Varifrån stödet kommer varierar, men det är framför allt det professionella stödet, i form av samtalsterapi, som har visat sig vara viktigt. Resultatet tyder även på att det vid återgången är vanligt att känna ilska, både mot sig själv och mot sin omgivning. Undersökningen visar också att kontakten med arbetsplatsen är av stor vikt för en lyckad återgång.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svensson, Fredrik
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Specialpedagogens kompetens – vilket behov har gymnasielärare av den? En beskrivande studie om gymnasielärares uppfattningar om specialpedagogens kompetens och begreppet ”särskilt stöd”2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka vilket behov lärare på gymnasieskolan upplever sig ha av stöd från specialpedagogen när det gäller handledning, utveckling och undervisning. Detta gav också en bild av gymnasielärarnas uppfattning om begreppet särskilt stöd, specialpedagogens arbetsuppgifter samt väckta reflektioner. Studien är av kvalitativ art och datainsamlingsmetoden är intervjuer och fältobservationer av delvis etnografisk karaktär. Åtta gymnasielärare har intervjuats. Analysarbetet var fenomenografiskt och innebär att lärarnas uppfattningar om sitt eget behov av specialpedagogens kompetens beskrivs och presenteras i form av uppfattningskategorier. Dessa utgör också huvudresultatet i studien. Kategorin ”Specialpedagogens arbetsuppgifter” speglar vad lärarna känner till om specialpedagogens olika arbetsuppgifter. I ”Tankar om särskilt stöd” beskrivs hur lärarna tänker kring begreppet särskilt stöd. ”Den reflekterande praktikern” tar fram olika aspekter kring hur lärarna under samtalen reflekterade över sig själva i sin lärarroll.

  Slutsatserna i studien är att lärarna på den undersökta skolan inte upplevde sig ha något behov av handledning av specialpedagogerna när det gällde skolutveckling men tog emot råd och tips på hur de kunde stötta elever i behov av särskilt stöd. De sa sig uppfatta specialpedagogens kompetens som något viktigt när det gällde att hjälpa enskilda elever att nå uppsatta mål och betygskriterier. Begreppet särskilt stöd ses av lärarna ur ett starkt individperspektiv. Lärarna ser behovet av stöd som ett problem som finns hos eleven och de förutsättningar varje elev har. Lärarna reflekterade också över sin egen undervisning och sin roll som lärare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Andersson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vilka lärandemöjligheter finns i ett call-centerföretag? Om utvecklingsinriktat lärande, delaktighet, kommunikation och variation 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här C-uppsatsen syftar till att öka förståelsen för vilka lärandemöjligheter som finns i ett call-centerföretag. Fokus ligger på utvecklingsinriktat lärande och tre faktorer som ingår i utvecklingsinriktat lärande. Dessa tre faktorer är delaktighet, variation samt kommunikation och variationen påverkar delaktigheten genom att man blir insatt i andra arbetsuppgifter och områden i företaget. Studien genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, observationer och en handledare med anknytning till ämnet pedagogik. Resultatet visar att möjligheterna till lärande i det undersökta företaget utgörs av god kommunikation mellan kolleger och det goda arbetsklimatet. De hinder för lärande som finns i företaget utgörs av låg variation och låg delaktighet. Studien visar också att den personal som arbetat länge i företaget generellt sett har ett stort intresse av företaget och bland dem finns en stark ambition att öka delaktigheten och variationen bland annat med hjälp av varierade arbetsuppgifter, intervjuarråd och fler möten för intervjuare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Andersson, Medeleine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jönsson, Marie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Identifiering och pedagogiska åtgärder för barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att ta reda på om det går att identifiera de barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan. Vi frågade oss hur pedagogerna i så fall kan identifiera barnen samt hur vi kan underlätta för barnen i deras senare läs- och skrivinlärning.

  För att ta reda på detta har vi intervjuat fyra logopeder och en specialpedagog som arbetar med barn med språkstörningar eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Resultaten visar att det går att identifiera barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter redan i förskolan. Barnen har svårt att rimma, kan inte sätta ihop/ta isär ord, kan inte lyssna ut ljud i ord, är inte intresserade av att lyssna på böcker. Det bör nämnas att alla barn som har dessa svårigheter i förskolan inte får läs- och skrivsvårigheter senare i skolan.

  Våra slutsatser är att pedagogerna kan hjälpa barnen genom att träna deras språkliga medvetenhet, vilket alla barn har nytta av även de som inte ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt att ju tidigare barnen blev identifierade desto mindre svårigheter får de senare i skolan.

  Vi ger även en översikt över tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i litteraturen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Andersson, Stefan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lokal skolutveckling: ett praktiskt försök med verksamhetsutveckling i en kommuns skolor2003Report (Other academic)
 • 28.
  Andersson, Stefan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skolans arbetsorganisation: en framgångsfaktor?2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar skolan utifrån ett arbetsorganisatoriskt perspektiv med fokus på lärande och utveckling. Med utgångspunkt från teoribildning kring ’den lärande organisationen’ och med stöd av empiriskt material från fem skolor i Sölvesborgs kommun diskuteras det organisatoriska lärandets förutsättningar och nytta med inriktning på skolan och dess verksamheter. Det empiriska materialet tyder på att dagens skolorganisation och utbildningstänkande försvårar etablerandet av den lärande organisationen. Bl.a. visar materialet på att lärare inte använder den egna arbetsenhetens (arbetslagets) möjligheter till reflektion och kunskapsutveckling. Lärare arbetar i alltför stor utsträckning isolerade från varandra utan konkret och tydlig handledning från kolleger eller ledning. Den pedagogiska diskussionen inom lärarkollegiet förefaller att i huvudsak handla om utbyte av tips och idéer snarare än om de pedagogiska förutsättningarna, villkoren och möjligheterna. Resultatet tyder även på att det saknas planering och uppföljning av verksamheten och därmed också en möjlighet till diskussion kring verksamhetsmål och -uppfyllelse på såväl kollegial som ledningsnivå.

  Den slutsats som dras är att det krävs konkreta och lokalt förankrade utvecklingsprojekt – byggda på aktionsforskningens idé och form – som ger förutsättningar för den enskilda skolan och dess personal att bryta etablerade tanke- och handlingsmönster och att utveckla det organisatoriska lärandet.

 • 29.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Carlström, Inge
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Min skola och samhällsuppdraget: praktik - reflektion - utveckling2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken ger en lättillgänglig introduktion till hur skolan påverkas av de förändringar som sker såväl i samhället som helhet som inom den pedagogiska forskningen och idétraditionen. De verktyg som behandlas gäller till exempel kartläggning av den egna skolans praktik, målformulering och utvärdering. Frågor om skolans samhällsuppdrag, både lärarens och rektorns ledarskap i skolan samt skolkultur och professsionalism med mera berörs. För lärarstuderande är boken en utmärkt utgångspunkt för de verksamhetsförlagda utbildningsmomenten.

 • 30.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Carlström, Inge
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Verksamhetsutveckling med stöd av IKT: ett kompetens- och skolutvecklingsprojekt på lokal nivå2003Report (Other academic)
 • 31.
  Andersson, Veronica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Stojovska, Marijana
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Service med ett leende - arbetstillfredsställelse och motivation bland tågvärdar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetstillfredsställelse och Motivation i arbetet handlar till stora delar om vilka förväntningar individen har på sitt arbete samt vad denne upplever som meningsfullt och tillfredsställande. Vad är det som gör att individer trivs och motiveras i sitt arbete när miljön de befinner sig i präglas av ständig förändring och omorganisering? Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur tågvärdars arbetstillfredsställelse ser ut samt utreda vad som motiverar tågvärdar i deras yrke. Samtidigt var det viktigt att utreda vilka faktorer som inverkar positivt respektive negativt på deras arbetsupplevelse. En kvalitativ forskningsansats har tillämpats. Eftersom ett avgränsat system kan identifieras har fallstudien använts som metod. Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts bland tågvärdar. Resultatet visar att lönen har stor betydelse för tågvärdarna. Även ledarskap, återkoppling, delaktighet och respekt nämns som viktiga ingredienser för arbetstillfredsställelse och motivation. Utöver detta diskuteras frågan: Kan individen binda sig till en organisation om individen upplever att organisationen inte kan binda sig till individen?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Andrés Hallberg, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bengtsson, Irene
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Några elevers tankar kring bemötande i skolan – ur ett genusperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna studie var att belysa elevers tankar kring bemötande i skolan utifrån det faktum att de är pojkar respektive flickor. Vi genomförde en kvalitativ studie med en öppen forskningsdesign bestående av dialoger med fyra pojkar och fyra flickor. Studien visade att pojkars och flickors uppfattningar om hur det är att vara pojke respektive flicka i dagens skola överensstämde väl. Pojkar konstruerades som problembärare och ointresserade av skolarbetet emedan flickorna var duktiga och intresserade. Både pojkar och flickor var medvetna om att de bemöts olika av pedagogen, men reflekterade inte över, eller ifrågasatte detta. Hos eleverna kunde vi inte urskilja några större skillnader i pojkars och flickors upplevelser av bemötandet. Sammanfattningsvis visar studien att det genusrelaterade bemötandet har stor betydelse för den enskilde individens utveckling vilket gör det viktiga att arbeta med dessa frågor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Arcini, Ingrid
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Glans-Martinsson, Rita
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Behålla/väcka lusten att lära En kvalitativ studie av några pedagogers tankar om undervisning 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur sju pedagoger genom bemötande och interaktion kan få barnen att utvecklas i positiv riktning och behålla lusten att lära. I litteraturstudien har vi bl.a. belyst begrepp om hur hjärnan fungerar och vad neuropedagogik är. I neuropedagogiken arbetar man med att på ett aktivt och medvetet sätt stimulera människans kreativitet, tankeförmåga, kunnande och emotionella liv. I en kvalitativ undersökning beskriver sju informanter hur de med varierad undervisning kan få eleverna att använda alla sina sinnen och ge stimulans till båda hjärnhalvorna. Pedagogerna arbetar med barn från förskolan till och med högstadiet. Vi kom fram till att olika inlärningsstilar och motoriska aktiviteter påverkar barns inlärning och självkänsla. Genom att göra eleverna medvetna om sina starka sidor ger pedagogerna dem strategier för att kunna hantera sina svaga sidor. Resultaten visar hur medveten stimulans av barnens olika inlärningssätt ökar lusten för att lära. Faktorer som är viktiga för att behålla/väcka lusten att lära är glädje och nyfikenhet. I vår undersökning kom vi fram till att skolan fortfarande arbetar med segregerade grupper. Skolans styrdokument lyfter fram betydelsen av en inkluderande undervisning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Arcini, Thorsten
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Matematikundervisning inom förskola och träningsskola eller ”Man måste kunna matte för att kunna köpa och betala i affären” 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att få ökad kunskap om pedagogernas syn på hur matematikundervisningen bedrivs inom förskola och särskola på träningsskolenivå. Vidare att få kunskap om de beröringspunkter som de båda skolformerna hade samt visa exempel på forskning som enligt pedagoger fanns rörande matematikundervisningen inom förskola och träningsskola. Metoder för att få ökad kunskap i detta har varit genom litteraturstudier samt intervjuer med förskollärare som är verksamma inom förskolan samt med specialpedagoger och speciallärare verksamma inom särskolan. Huvudresultatet i undersökningen visar att trots att verksamheterna har olika styrdokument och i sig är två olika skolformer så finns det beröringspunkter. En beröringspunkt var att man såg matematikundervisningen tillsammans med övrig verksamhet som en helhet och en naturlig del i arbetet på förskolan och inom särskolans träningsskoleklasser. De båda verksamheterna har liknande arbetssätt i den praktiska vardagliga matematik-undervisningen. Forskning som rörde matematikundervisning på träningsskolenivå fanns ytterst lite av inom Sveriges gränser. Det var svårt att dra generella slutsatser ur ett litet material som detta men viljeyttringen har varit att lyfta fram betydelsen av medvetenhet kring matematik-undervisningen inom träningsskolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Arnström, Maarit
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Wimhed, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Tipstant eller bollplank En studie om lärares upplevelser av specialpedagogens arbetssätt 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka specialpedagogens arbetsuppgifter i förskolan och grundskolan, sedda ur andra pedagogers synvinklar. Vi har valt att fokusera på handledning och det förebyggande arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om förhållningssätt, integrering, inkludering samt segregering. Denna undersökning är en semistrukturerad intervjumetod, utförd i två olika kommuner där målgruppen är nio lärare i förskolan samt nio lärare i grundskolan. Specialpedagogens arbetsuppgifter är att undervisa, utveckla, utreda samt rådgiva. Detta görs inom områden på individ-, grupp- och organisatorisk nivå.

  Studiens resultat visar att handledning och konsultation har stor betydelse vid utveckling av professionen. Bollplank och tipstant är de begrepp som förekommer i handledningssammanhang i vår undersökning i grundskolan. I förskolan talar lärarna om att bli bekräftade av specialpedagogen. Specialpedagogens viktigaste arbetsuppgift i förskolan är att handleda medan det i grundskolan är att undervisa.

  Resultatet pekar även på att specialpedagogen inte har samma förutsättningar i de båda skolformerna. I förskolan arbetar specialpedagogen utifrån ett relationellt perspektiv medan grundskolan fortfarande har kvar mera av det kategoriska perspektivet. Att det relationella perspektivet råder i förskolan kan bero på att där inte finns några uttalade förväntningar på specialpedagogen där denna har en relativt ny yrkesroll. I grundskolan har specialpedagogen en uppgift som mer liknar den gamla speciallärarens arbete, vilken är att sätta in stödåtgärder då målen ska uppnås, samt att fylla i kunskapsluckor. Förskolans arbetssätt genomsyras av ett förebyggande förhållningssätt, vilket även finns till viss del i grundskolan men för de flesta är det omedvetet. Alla vill barnen och elevernas bästa men resurserna räcker inte till.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Ashouri, Ehsan
  et al.
  Hamrin, Anna-Mia
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Håkansson, Kent
  Persson, Sebastian
  Sturesson, Simon
  Betydelsen av bokstaven s i slutet av engelska ord2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 177-211Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Asplund, Jeanette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Gunnarsson, Barbro
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mitt barn går på skoldaghem: en intervjustudie ur föräldrars perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I vår C-uppsats skriver vi om skoldaghemmet sedd utifrån förälderns perspektiv.

  Syftet med denna uppsats var att nå en ökad förståelse för hur det känns för föräldrar till barn som måste byta från skola till skoldaghem. Vi ville också ta reda på anledningen till bytet samt de känslor som väcks. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med föräldrar till barn på skoldaghem. I litteraturgenomgången tar vi upp hur specialundervisningen sett ut i Sverige och vilka elever som skolan anser vara i behov av särskilt stöd. Vi tar också upp hur olika författare ser på integrering. Där går det även att läsa om skoldaghemmens uppkomst samt teoretiska utgångspunkter, både från Antonovskys begrepp KASAM och från Sandéns utgångspunkt om barns jagmedvetenhet. I metoddelen beskriver vi tillvägagångsättet och våra övervägande inför att vi valde att göra en kvalitativ undersökning.

  Det som framkommer i resultatet är att många föräldrar kämpat länge för att deras barn ska få en skolmiljö där de kan tillgodogöra sig undervisningen. Många av respondenterna kände oro och olust inför skoldaghemsplacering men med facit i hand är de flesta nöjda med placeringen. I resultatet beskrivs även hur det gått för dessa elever samt hur planeringen för tillbakagången till ordinarie skola sett ut. I diskussionen knyter vi samman litteraturen med tidigare forskning och jämför med resultat från vår undersökning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Assarsson, Andréas
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jag gör allting & jag är lite överallt - en studie kring flexibilitet i två organisationer och några av dess anställda 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien fäster vikt på hur det moderna arbetslivet skiljer sig ifrån tidigare former av arbetsliv. Skillnaden ligger i att det moderna arbetslivet innebär ständiga förändringar gällande yrkesroller och organisation medan tidigare form av arbetsliv snarare kunde beskrivas som statiskt. Denna uppsats studerar hur flexibilitet påverkar två organisationer och deras anställda. Studien har fokuserats på hur anställda inom respektive organisation uppfattar sin yrkesroll inom sin organisation. Vid en given yrkesroll skapar detta förväntningar på den anställde ifrån kollegor och arbetsgivare. Beroende på vilken typ av flexibilitet som kan tillskrivas en yrkesroll skapas en viss typ av anställd inom organisationen. Studien granskar hur flexibilitet bidrar till att skapa generella arbetare och speciella arbetare. I min uppsats försöker jag även närma mig vissa problem, som sjukfrånvaro, och beteenden, som sjuknärvaro, har uppstått i arbetslivet i stort och försöker sätta dessa problem i en kontext som är starkt präglad av olika typer av flexibilitet. Studien ämnar även visa på hur stor dynamik som finns i det moderna arbetslivet och hur denna dynamik kan förstås genom olika aspekter av flexibilitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Augustinsson, Sören
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Om organiserad komplexitet: integration av organisering, lärande och kunnande2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. The contents of these concepts are treated as details, but are also to some extent integrated in order to understand organised complexity, which in this case means organisations. A feature of organised complexity is the dynamic character of relations and the fact that the results can be unpredictable. The phenomenon in itself is neither organised nor disorganised, but its most distinguishing feature is what is in between. These perspectives are represented within theories of complex adaptive systems. In this way, the last mentioned theories are used as an entirety, with the three themes, in order to understand organised complexity. By having themes (in this case organisation, learning and knowing) as a starting point, the result is that these central parts can be integrated with support in complex adaptive processes, where nine principles are considered somewhat more important than others. These principles are: self-organising, the future is under constant construction – a never-ending creation, circular causality, process is focused rather than result, paradoxes exist simultaneously, change is normality, small events and fluctuations rather than larger ones lead to change, time aspects are always present, and positive as well as negative feedback is given. These nine principles are crucial, also for the outcome of rational reason. In addition to this, there are roles, relations and interactions, general important concepts in order to understand the process within the three themes and thus organised complexity. In order to look into these concepts and their integration, two case studies are used: a study of a tax office and an ethnographic study of machine operators. The stories, and thus the descriptions, that emerge from the interviews are more ambiguous than logical and rational. In each organisation respectively, different kinds of interaction take place between the different roles, but also between the individual and his or her idea of the content of the role he or she has. Thus, the individual paradoxically appears simultaneously as individual and role. Moreover, relations are ambiguous: to the task, the work management and to other roles. In all these relations, meaning is constructed from roles and interactions, meaning that tends to repeat itself in selforganising processes. First and foremost, these processes take place out of circular causality rather than a simple reasoning of cause and effect. The creation of meaning with the time aspects of the past, the present and the future exist simultaneously as vital parts of interactions. For the machine operator this takes place in relation to the task, the machine, the supervisor, technicians, other operators and others, for tax administrators in relation to staff reductions and other changes initiated by the management. If the nine principles constitute largest possible entirety, then details are represented by the themes and their contents. In all the themes and in theories of complex adaptive processes, role, relation and interaction are recurring concepts. Together, they constitute some of the concepts that enable an analysis of connections between action and interest that are characterised as organised complexity which is constructed by interaction of details.

 • 40.
  Augustinsson, Sören
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Perspektiv på lärande och förändring i organisationer2000Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ger olika perspektiv på och söker förståelse för anställdas handlande i organisationer utifrån temat lärande och förändring. Uppsatsen grundar sig på en studie av nitton organisationer med tio till tjugoanställda. Metoden är intervjuer och dokumentstudier. I uppsatsen presenteras, i impressionistisk stil, fyra klart åtskilda organisationstyper som återberättas utifrån begreppen struktur, kultur, lärande och förändring. Organisationerna är ett tillverkningsföretag, en kvartersbutik, två kommunala förskolor under samma enhet samt ett privat vårdhem. Studien har skett i organisationer som startat kompetens- och arbetsorganisatorisk utveckling med stöd från programkontor inom Mål 4.

  Resultatet av studien visar på att organisationsstruktur och organisationskultur ger ett antal möjliga perspektiv på och förståelse av processer för lärande och förändring. I strukturen och i kulturen finns inbyggt hinder och möjligheter för utveckling av arbetsorganisation och lärande. De fyra organisationerna uppvisar fyra från varandra klart skilda strukturer som ger olika möjligheter till lärande för de anställda. Enligt studien ger den organisationsstruktur som vårdhemmet uppvisar störst möjlighet till lärande. Möten, tät kommunikation, dialog och diskussioner gynnar enligt forskningen lärandet. I vårdhemmet finns dessa faktorer närvarande. Den organisation som uppvisar de största hindren för lärande och förändring är butiken med dess begränsningar inbyggda i verksamhetens struktur, dvs en enkel och rutinmässig verksamhet som ger små möjligheter till lärande. I produktionsföretaget finns i verksamhetens innehåll möjligheter till lärande, men organisationskulturen motverkar en sådan förändring. Ingen av organisationerna uppvisar några arbetsorganisatoriska förändringar. Resultaten pekar på att organisationsmedlemmarna är fångade i sin egen självbild vilket reducerar möjligheterna till förändringar. Detta fenomen är en trolig orsak till att en av Mål 4 projektens intentioner att åstadkomma arbetsorganisatorisk utveckling inte har ägt rum. Slutsatsen av studiens empiriska del är att det inte räcker att satsa på kompetensutveckling för individen. I ett inledningsskede bör de arbetsorganisatoriska förutsättningarna först utvecklas så att kompetensutveckling av individen sker i en miljö där kunskaperna kan används och ges möjligheter att utvecklas.

  En ytterligare teoretisk utveckling med utgångspunkt i syftet sker genom att låta fixeringspunkten falla på individen, till skillnad från den empiriska delen där organisationen är i centrum för studien. Ur idén om livsvärlden framträder en bild av de processer som är verksamma i den sociala konstruktionen. Dessa är; social integration, kulturen som en resurs för den kunskap som individen använder för meningskapande och handlande samt socialisation till en personlighet och identitet som också har unika drag för varje individ. Främst sker den sociala konstruktionen och rekonstruktionen genom språkliga handlingar, men även annan typ av handlande ingår i skapelseprocessen.

  Utifrån Habermas modell av livsvärlden argumenteras för att vid en utveckling av lärande i organisationen bör individen vara integrerad i organisationen som helhet och samtidigt ha möjlighet att utveckla en egen personlighet och identitet i organisationen.

  Slutsatsen av studien är att vid arbete med t ex arbetsorganisatorisk utveckling bör olika dimensioner i organisationen beaktas. I uppsatsen föreslås tre dimensioner; objektiva-, sociala-, och subjektiva världen. Den objektiva världen relaterar till t ex arbetsfördelningen, den sociala till kulturen och den subjektiva till den enskilda individens föreställningsvärld och upplevelser samt personlighet.

 • 41.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplatser: en insats för hälsa, välbefinnande och kreativitet...2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konst i arbetslivet är en konst i sig. Ungefär så kan rapporten sammanfattas då arbetslivet består av komplexa sammanhang på samma sätt som konst är komplext. Mötet mellan två komplexa världar är svårt, eller t o m omöjligt, att beskriva som ett samband mellan orsak och verkan. Därför har vår forskning haft fokus på både konstnärerna och arbetsplatserna. Konstnärerna har skrivit berättelser och intervjuats och på arbetsplatserna har personal och chefer intervjuats. Detta ger en bild av vad som kan ha hänt i de lokala sammanhang där konst och arbetsliv har mötts genom Skiss-Skåne. Bilden som konstrueras är oskarp, vilket är skäligt när två komplexa världar möts. Skiss-Skånes syfte var att konstnärlig kompetens ska ha effekter på arbetsplatserna och dess arbetsmiljö, främst personalens välbefinnande och hälsa. Även att som konstnärer bidra till nytänkande och utveckling fanns med i syftet. På så sätt har för konstnärerna andra arbetsområden än de mera traditionella tydliggjorts. Konstnärernas möten med arbetsplatserna, där det fungerat bra, kan något förenklat sammanfattas med orden roa och oroa vars innehåll har skapats genom konstnärens kompetens och synsätt. Konstnärens närvaro och relation till personalen har inneburit ett ifrågasättande av deras praktik. Personal har då tvingats till att tolka och försöka förstå vad som har skett i mötet. Arbete består ofta av relativt väl avgränsade uppgifter och mål vilka, enligt organisationsforskningen, har en strävan till att sätta fokus på konstruktioner av rutiner och att upprätthålla det kända och existerande. Genom att genomföra aktiviteter som är utmanande i mötet mellan konstnären och arbetsplatsen kan befintliga rutiner oroas. På så vis kan konstnärernas kommunikation med anställda och chefer främja en förändring av det vardagliga handlandet på en arbetsplats. Ny mening kan ha konstruerats i mötet mellan konstnärer och anställda, i smått och i stort, med andra förtecken än de enbart strikt rationella och instrumentella. I vilken om fattning och exakt när detta har skett är svårt att uttala sig om. Varje relation innehåller samtidigt konkurrens och samarbete. Konkurrens innebär att maktförhållandena tydliggörs och utmanas. I alla relationer finns makt närvarande. Samarbete är förutsättningen för ett samtal. På så sätt, när det är som bäst, innehåller mötet konkurrens i form av makt såväl som samarbete för att etablera ett kreativt innehåll i relationen mellan konstnären och personalen. Mötet innehåller också paradoxer som exempelvis det kända och okända som båda samtidigt finns närvarande. Att roa innebär att locka fram positiva känslor som glädje och skratt. I mötet mellan det kända och okända, roandet och oroandet sätts kreativa processer igång som kan ha lett till att individers välbefinnande har gynnats och nya tankar som utvecklar verksamheten kan ha konstruerats. Genom att agera med utgångspunkt i det för personalen okända som kan gränsa till fiktion och fantasi så kan konstnärerna ha bidragit till förnyelse av personalens vardagliga kommunikation och till att skapa ny mening. Detta skiljer sig från de flesta konsulters infallsvinklar. På så sätt är konstnärernas bidrag ett nytt och hoppingivande inslag i det Skånska arbetslivet. Om ovanstående är den positiva bild av projekten så finns där också problem. Om arbetsplatsen inte ges möjlighet att känna sig inkluderad i ett projekt så är risken stor att det förskjuts eller i bästa fall bara blir en kul grej som stör personalen i deras arbete. Ramar och struktur för varje enskilt projekt är också nödvändigt. Om dessa är för vida finns en risk att kreativiteten och bidraget till välbefinnande uteblir, för konstnär såväl som hos personalen. Det är viktigt att det finns möjligheter för att de tillsammans kan skapa en arena där självorganisering av relationers innehåll tillåts ske. På så sätt utmanas också konstnärens makt utav personalen. Detta sker genom att konkurrens (makt) och samarbete är ständiga processer som finns närvarande i relationen. Behovet av ödmjukhet i det lokala mötet är stort. En sådan ödmjukhet har konstnärerna i hög grad också uppvisat, även i de projekt som inte kan anses fullt ut lyckade. Beroende på lokala specifika förutsättningarna har resultaten inte alltid blivit vad som har förväntats. Genom att i större omfattning beakta det lokala och organisationens specifika förutsättningar så kan effekten i kommande projekt, där möten mellan två komplexa världar sker, ytterligare förbättras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 42.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Skiss Skåne: projekten som ständiga konstruktioner i små världar: en sammanfattning av forskarrapporten "Skiss Skåne – konstnärer på arbetsplatser"2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I projektet Skiss Skåne har konstnärer varit anställda på olika arbetsplatser för att med sin kompetens bidra till minskad sjukfrånvaro och främja hälsa, kreativitet och nytänkande. Samtidigt är målet också att de ska bredda sin arbetsmarknad. Det är ett svårt uppdrag. Så vitt vi vet har ingen presenterat någon slutlig plan för eller lösning av sjukfrånvaroproblematiken och hur kreativitet utvecklas i olika sammanhang. Org-anisationer är komplexa och därmed oförutsägbara, vilket gör att sådana specific-erade planers genomförande inte är realistiska verktyg för att minska sjukfrånvaro och öka välbefinnandet på arbetsplatser. Enligt oss är utsikterna därför små för att kunna ta fram en specificerad plan för t ex hur sjukfrånvaron skall minskas.

  De resultat av Skiss Skåne som kan avläsas är yttringar av vad som konstrueras genom dynamiska och mångfacetterade relationer. I centrum för projektens resultat står en omfattande kommunikation mellan människor och mellan människor och teknologi. På så sätt är resultaten i detalj specifika för varje enskilt projekt. Projektens resultat har ingått i komplexa sammanhang och är därför svåra att mäta. Däremot kan vi med stöd i tidigare forskning påvisa de mönster och principer som ligger bakom de resultat och processer som projekt inom ramen för Skiss Skåne har genererat, för att stödja välbefinnande, hälsa och kreativitet på arbetsplatserna.

  Intervjuer av konstnärer, personal och chefer samt berättelser som konstnärerna har skrivit har syftat till att beskriva och förstå vad som sker i mötet mellan konstnärer och personal samt ge exempel på resultat som uppnåtts. Detta har satts i relation till vår tidigare forskning med dess olika teorier och perspektiv inom främst hälsa, välbefinnande, organisering, lärande och kreativitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Carlsson, Peter
  Kartläggning av personalens syn på vilka konsekvenserna blir av en sammanslagning av E och T vid högskolan Kristianstad2004Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Ericsson, Ulf
  Slutrapport från EU projekt: Tango Verkstad och kunskapsutveckling i små och medelstora verkstadsföretag2004Report (Other academic)
 • 45.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Anders
  OsbyNova AB.
  Regional hållbar utveckling: fallet OsbyNova2005In: Lindelöf, Jan (red.). Lärande hela livet: en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 109-121Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att upprätthålla en hållbar långsiktig utveckling såväl i näringslivet som i offentlig sektor är en av de stora utmaningar som vi har framför oss. Ett recept har sedan slutet av 1980-talet varit omfattande satsningar på utbildningar av olika slag. Emellertid vet vi idag att relationen mellan utbildning och tillväxt är icke-linjär. för att utbildning skall kunna bidra till tillväxt krävs att denna omsätts i handling. Det är alltså relationen mellan de villkor som finns i det dagliga handlandet mellan personal och mellan personal och ledning, och de kunskaper som avses utvecklas i en utbildning, som är kritiska. Förståelsen av relationen mellan individers drivkrafter för utbildning, utbildningsprocessen och de konkreta villkor som finns för att kunskaperna skall användas är bristfällig (Augustinsson och Persson, 2003). Samma bristfälliga förhållanden kan vi finna i projekt där staten och EU ställt medel till förfogande för kompetensutveckling i företagen. Effekterna har inte alltid blivit de förväntande i förhållande till de resurser som satts in (Augustinsson och Richard, 1999). Frågan som bör ställas är: Varför händer så lite trots att insatserna varit omfattande?

  En bidragande orsak är att tillväxt ansetts kunna administreras och planeras fram, vilket inneburit att de komplexa processerna för utveckling av företagen förbisetts i för hög grad. Även om offentliga satsningar med ekonomiskt stöd till kompetensutveckling har byggt på företagens villkor, har mallar, regler och förutsättningar för projekten reglerats på förhand. Istället bör större hän- syn tas till hur den komplexa praktiken faktiskt fungerar. Praktiken består av människor som befinner sig i en mängd relationer med olika innehåll. Det är ur dessa relationer som allting växer fram, även tillväxt. Missar man denna enkla realitet kommer satsningar, med stora planer som skall förverkligas genom planering, gå om intet. Utveckling tillhör det okända och kan alltså inte planeras fram, möjligen stödjas (Stacey, 2003).

  Utveckling och tillväxt är synonymt med framtid. Hade framtiden varit möjlig att planera och förutse hade vi fortfarande befunnit oss utanför grottan med förhoppningsvis eld och mat (Arendt, 2004). Tillväxtens innehåll är alltså på förhand okänd beroende på dess ständiga konstruktion i nuet. Vilka konsekvenser får detta för hur vi ser på tillväxt? Vad har vi för alternativ till att administrera och planera tillväxt?

  För att ge ett exempel på vilka konsekvenser dessa ändå ganska elementära tankegångar får vid stöd till företag redovisas OsbyNova-projektet. Dess syfte är att lokalt stötta främst företag i deras utveckling. Projektet har sedan 1999 utvecklats ur mängder av mikroprocesser mellan olika lokala aktörer. Ur lokala relationer och idéer växte ett frö som utvecklades till en buske, numera ett träd, där rötter, stam, grenar och löv har konstruerats i en växelverkan mellan sig. Olika slags energitillförsel i form av människors engagemang har berikat utvecklingen av projektet. Hur OsbyNova ser ut idag är mer en fråga om slump och tillfällighet parerat med engagerade människor vars visioner och mål har förankrats och utvecklats i konkret samverkan med regionens befintliga företag. vår beskrivning skildrar de mönster som framträder som resultatet av alla de relationer och processer som tillsammans har konstruerat vad OsbyNova är idag. Projektet såsom det idag framträder är alltså resultatet av många människors relationer. OsbyNova som det ser ut idag hade 1998 inte kunnat förutses mer än grottmänniskan kunde ha förutsett Osby!

  Detta bidrag är disponerat så att först skildras fröet och röttema. Därefter framväxten av en stam som är en metafor för de fastare strukturer som OsbyNova idag har tagit. Därefter ges en ögonblicksbild av de grenar och löv som OsbyNova numera består av. Slutligen drar vi några slutsatser om hur dessa processer kan förstås utifrån ett fåtal nedslag i nya sätt att förstå regional utveckling.

 • 46.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Richard, Elvi
  Växjö University.
  Balancing and bridge-building with difficulties...: clinical nursing teachers2007In: In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service / [ed] Aili, C., Nilsson, L-E., Svensson, L.G., Denicolo, P., Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 227-245Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  B. Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Muhrén, Vendela
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Social Kompetens – Vägen till anställning? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur personalrekryterare ser på begreppet Social Kompetens i samband med rekrytering, framförallt vid rekrytering av människor som i sitt yrke arbetar för människor, tillika serviceyrken. Innan vi påbörjade uppsatsen antog vi att den Sociala Kompetensen var viktig för att kunna få anställning. Vi har i studie 2, som är vår huvudsakliga studie, genomfört sju intervjuer med människor som i sitt yrke rekryterar och genomför anställningsintervjuer. Då det existerar liten forskning kring förekomsten av Social Kompetens i platsannonser valde vi även att göra en sådan undersökning, studie 1, som till viss del även låg till grund för urvalet av intervjupersoner till studie 2. I platsannonser efterfrågas Social Kompetens främst för tjänster där man arbetar för människor, vård/omsorg/läraryrken, men även inom serviceyrken. Personalrekryterare använder inte begreppet Social Kompetens vid utformning av kravprofiler för platsannonser och det är vanligare att personalrekryterare inte efterfrågar Social Kompetens i platsannonser än att de gör det. Trots detta är den Sociala Kompetensen oftast en avgörande faktor för om individen faktiskt får anställning eller inte men definitionen av Social Kompetens är inte entydig bland personalrekryterare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Baeck, Karin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hallengren, Carina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Friskvårdsbidragets inverkan på hälsan – En kvantitativ studie om attityder till friskvårdbidraget 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hälsa och friskvård är vanliga begrepp idag. Dagligen finns det rubriker i tidningar om hur viktigt det är att motionera, äta rätt och leva hälsosamt för att må bra. För lite motion och ett stillasittande arbete kan leda till vällevnadssjukdomar såsom övervikt, som i sin tur ökar risken för högt blodtryck, typ II diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Ohälsa får ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för arbetsgivaren. Företag kan spara pengar genom att arbeta med friskvård. Trots medvetenheten av alla goda effekter som arbete med friskvård ger, är det ändå svårt att få människor att börja motionera regelbundet. Med utgångspunkt i att attityder och reella möjligheter till motion är viktiga faktorer när man ska förklara varför människor motionerar, eller inte, har en totalundersökning gjorts på ett bolag inom en större koncern.

  Syfte är att bidra till kunskaper om vilka framgångsmöjligheter olika interventioner har för olika målgrupper. Studien undersöker sambandet mellan attityden till friskvårdsbidraget och den personliga inställningen till friskvård och hälsa.

  Metod: genom en kvantitativ tvärsnittsundersökning i survey form har 147 enkäter samlats in med hjälp av respondenter på ett bolag inom IKEA

  Resultat: ett statistiskt samband kan påvisas mellan attityden till friskvårdsbidraget och den personliga inställningen till friskvård och hälsa. Resultaten är dock inte generaliserbara till andra populationer än den undersökta, men ger ett klart intryck av vad dessa respondenter anser om sitt friskvårdsbidrag och deras inställning till hälsa och friskvård. Resultaten diskuteras utifrån andra studier gjorda inom området hälsa och friskvård.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Bagge Carlson, Anncie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Odén, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samarbete runt invandrarelever i skolsvårigheter och Interkulturella aspekter på det specialpedagogiska uppdraget 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till den här studien finns i de resultat som framkom av studie I: Elever med svenska som andraspråk i mångkulturella skolor – Bakgrundsfaktorer Tester och Utredningar (Odén och Bagge, 2006). Det resultat vi där kom fram till pekade mot att samarbetet runt invandrarelever i skolsvårigheter var bristfälligt. Det är samarbetet som vi valt som ingång till studie II. Det syfte som vi enades om var att undersöka det interkulturella samarbetet runt några elever i skolår F-5 med invandrarbakgrund, före och i samband med att en provskolgång/inskrivning i särskolan diskuteras. I detta ville vi särskilt beakta specialpedagogens roll. Ett delsyfte var att undersöka vilka tankar om ett interkulturellt perspektiv på skolutveckling/samarbete som skolledare och pedagoger har, samt specialpedagogens roll i detta sammanhang. Vi har gett studien en teoretisk inramning genom att presentera ett ganska brett spektra av infallsvinklar. Dessa infallsvinklar har på olika sätt betydelse för studiens syfte. Som forskningsstrategi för studie II har vi använt oss av fallstudier, två skolfall och fyra elevfall. Skolorna som deltog valdes ut genom ett lottningsförfarande. Underlaget fick vi genom en enkätundersökning som skickades till samtliga F-5 skolor i den aktuella kommunen. Valet av fallstudier gjorde det möjligt att använda både kvalitativa intervjuer och dokumentgranskning. Respondenterna var skolaktörer som deltog i det vardagliga arbetet med de fyra eleverna. De granskade dokumenten omfattar allt från den kommunala planen till dokumentation i samband med de enskilda eleverna. Dom resultat vi kom fram till efter en hermeneutisk analys pekar mot stora brister i samarbetet runt elever med invandrarbakgrund och i skolsvårigheter. Men vi finner även en medvetenhet om att arbetet med kulturmöten är ett område som behöver utvecklas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Bamberg, Rebecca
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Berg, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kommunikativa skillnader mellan en privat och en offentlig organisation - en komparativ fallstudie av företag under omorganisering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens globala samhälle utövar ett tryck på organisationerna, vilket gör att många organisationer måste genomgå organisationsförändringar för att bättre kunna möta de nya kraven. Syftet med vår undersökning var att undersöka om förändringsrelaterad kommunikation skiljer sig åt mellan privata och offentliga organisationer. Undersökningen utformades som en komparativ fallstudie. Då skriftlig information angående organisationsförändring ibland är det första som når medarbetarna valdes dokumentanalys som metod. I analysen har vi utgått från tre perspektiv på organisationsförändring, nämligen det strukturella perspektivet, HR-perspektivet och det symboliska perspektivet, samt Kotter och Cohens normativa åttastegsmodell. Resultaten visade att det fanns betydande skillnader i kommunikationen mellan de båda organisationerna. Den offentliga organisationen låg i linje med den normativa modellen. Så var ej fallet med den privata organisationen. De slutsatser vi kommit fram till är att den interna kommunikationen spelar en stor, men ej avgörande roll för en lyckad förändringsprocess, information angående förändring bör utgå från mottagarens förförståelse för att undvika missförstånd samt att mellanchefer har en nyckelroll i den interna kommunikationen. Det går dock ej att dra några generella slutsatser utifrån undersökningen då det inte finns tillräckligt med empiriskt material för att understödja detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf