hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 228
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlin, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  The British slave trade2008Inngår i: Encyclopedia of Blacks in European history and culture. Vol. 2 / [ed] Eric Martone, Westport, Conn.: Greenwood Press , 2008, 487-491 s.Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 2.
  Andersson, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Något fel är det med honom, han kommer säkerligen aldrig att bliva en god medborgare”: En studie om barnavårdsnämnden, skolan och de avvikande barnen i 1930-talets Malmö stad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study, a document analysis with a qualitative approach, explores children, under 18years, who have been subject to measures of child welfare in the city of Malmö during theyears 1935-1937. It also explores the school's role in this context. The questions that the studyis guided by is: How was children described in the Child Welfare documents in Malmö duringthe years 1935-1937? And what role did the school have in Child Welfare work and whatmotivated this? The theoretical approaches are Foucaults theories of power, control anddisciplining.It appears from the study that the school and child welfare authorities had a close cooperationwith the purpose to control the upbringing and disciplining of the children. It was through theupbringing that the deviant child would become a "normal", docile and good, industriouscitizen. The school, as well as the board, had to shoulder a part of the upbringing when theparents skills in their upbringing of the children was questioned by society.This study can hopefully provide knowledge and understanding of our social history, it mayhelp us to understand the great changes that have occurred and what is still unchanged.

 • 3.
  Andersson, Hans
  et al.
  Lunds universitet.
  Billberg, Ingmar
  stadsantikvarie, Malmö.
  Connelid, Pär
  Kula HB, Varberg.
  Regnéll, Joachim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Bebyggelse och odlingsmark i Skavarps äng2016Inngår i: Kan man leva på en ödegård: huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland / [ed] Hans Andersson & Mats Widgren, Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien , 2016, 77-137 s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 4.
  Andersson, Kristofer
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svedjebrukets slutskede: En studie av svedjebruket och landskapet i Algustorp, Röke socken, norra Skåne, ca 1800-19002017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Relativt lite forskning har de senaste årtiondena bedrivits gällande svedjebruket, i synnerhet förekomsten och utbredningen av svedjeland inom enskilda byar. Arealen svedjad mark i förhållande till arealen åkermark i byn Algustorp, Röke socken, norra Skåne utgör grunden för denna studie. Gunhild Weimarck publicerade 1953 en avhandling där arealen svedjad mark jämförs med arealen åkermark i Lönsboda, Örkened socken, nordöstra Skåne. För denna uppsats är jämförelser mellan de två byarna fundamental, det vill säga en komparativ studie där likheter och skillnader diskuteras utifrån olika parametrar. Uppsatsen ska dessutom ge ökad kännedom om svedjebrukets förekomst i fem närbelägna byar i anslutning till Algustorp, belysa svedjandets betydelse för agrarsamhället och framför allt redogöra för svedjelandens omfattning inom byn Algustorp. För att möjliggöra detta har källmaterial i form av frågelistsvar, jordeböcker och historiskt kartmaterial varit grundläggande för studien. Analyser av geografisk information i applikationen ArcMap har underlättat beräkningen av arealen svedjemark respektive åkermark i Algustorp. Resultatet visar att arealen svedjeland i Algustorp var mindre än byns åkerareal, till skillnad från Lönsboda, där svedjemarkens areal istället var större i förhållande till byns åkermark. Detta fenomen tycks bero på regionala skillnader, det vill säga olikartade markförhållanden i de olika byarna. Tillgången på odlingsbar mark framstår som mycket liten i Lönsboda. Därmed förekom större arealer svedjemark i Lönsboda till skillnad från Algustorp, där förutsättningarna för spannmålsodling till synes är mera gynnsamma. Det är med stor sannolikhet naturgivna förhållanden, främst jordartssammansättningen, som pådrivit ett större behov av att nyttja svedjebruk i Lönsboda.

 • 5.
  Andersson, Martin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  När järnhästarna kom till stan: En studie av järnvägsdebatten i Kristianstadsbladet 18592010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den diskussion som fördes kring järnvägen innan den södra stambanan grenade ut sig till Kristianstad. Studien tar sin utgångspunkt i år 1859, drygt fem år innan byggandet från dagens Hässleholm påbörjas. Genom att utgå från insändare till tidningen Kristianstadsbladet detta år vill uppsatsen belysa vilka frågor som var mest tongivande i diskussionen, vilket eventuellt motstånd som fanns mot järnvägen samt utifrån vilka aspekter och intressen man argumenterade. Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys med en historiematerialistisk ansats som utgångspunkt. Resultatet av studien visade att de mest framträdande frågorna i diskussionen var hur banan skulle finansieras och var exakt banan skulle gå. Studien visade även att det inte fanns något större motstånd mot järnvägsbygget, vilket så var fallet på vissa andra håll i Sverige. De vanligast förekommande argumenten för ett byggande utgick oftast ifrån ekonomiska aspekter kring järnvägens lönsamhet.

 • 6.
  Andersson, Robert
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Dygden har jag platt försummat: subjektskapande praktiker inom kriminalpolitiken2007Inngår i: Fredriksson, J., Larsson, E., Att rätt förfoga över tingen: historiska studier av styrning och maktutövning, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2007, 87-106 s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 7.
  Biederstädt, Jana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Landskapsförändringar och deras påverkan på dagens biodiversitetsmönster hos kärlväxter i ett skånskt jordbrukslandskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete studerades landskapsförändringar, i synnerhet olika typer av gräsmarkshabitat i fråga om artinnehåll och rikedom samt hur dagens diversitetsmönster har påverkats av den historiska markanvändningen. Undersökningsområdet har en area av ca 143 ha och är beläget i nordöstra Skåne. Resultatet visade att områdets areal av naturliga gräsmarker var mest omfattande kring 1783/98 och minst 1926-23. De naturliga gräsmarkernas omfattning har nästan halverats från slutet av 1700-talet till idag. Andelen betesmark som har hävdats från 1700-talets slut till 2014 utgör dock inte mer än 11 % av betesmarkernas totala areal. Väg- och dikesren uppvisade störst andel arter som var gemensamma med naturbetesmarkernas; minst var andelen i kultiverad gräsmark. Artrikedomen var minst lika hög i vägren, dikesren och skogsbryn som i naturbetesmarken medan den var lägre i kuliverad gräsmark. Artrikedomen var högst på vägrenen.

 • 8. Björklund, Inger
  et al.
  Håkansson, Anders
  Gravstensinventering1980Inngår i: Skånegenealogen, ISSN 1102-0873, nr 2, 22-25 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Gravstensinventering för Bonderup (M), Dalby (M), Gödelöv (M), Köpinge (L), Lyngby (M), Lyngsjö (L), Lövestad (M) och Veberöd (M).

 • 9.
  Blom, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Contrasting Attitudes Toward Marriage in Pride and Prejudice: Elizabeth Bennet's Disregard for the Contemporary Marital Conventions2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Through a liberal feminist perspective, this essay investigates the unconventional marital views of the fictional character Elizabeth Bennet. These are analyzed and compared to the traditional marital opinions of the novel's social environment. Moreover, the historical context is important in understanding the marital views in Pride and Prejudice, because the novel was written at a time when the views toward marriage changed significantly. This paper argues that Elizabeth's behavior, expressed opinions and rejections of Mr. Collins's and Mr. Darcy's proposals depict liberal feminist ideas of marriage. The literary review supports the notion that there are two contrasting attitudes toward marriage in Pride and Prejudice: the traditional view and the liberal feminist view. The thorough examination of Elizabeth Bennet's character strongly suggests that she represents the unconventional view of marriage, while characters such as Mr. Collins, Mrs. Bennet, and Charlotte Lucas voice the traditional view of marriage. Furthermore, an analysis of Mr. Darcy's attraction toward Elizabeth indicates that it was Elizabeth's very unconventionality that made Mr. Darcy fall in love with her.

 • 10.
  Edwardsson, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Historiemedvetande: En studie av läroböckers syn på Sovjetunionen över tid2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Min syfte med uppsatsen har varit att se om det genom att undersöka fyra olika läroböcker i historia utgivna under en 50-årsperiod, se om det kunde finnas någon förskjutning över tid när det gäller hur läroböckerna skildrat och belyst Sovjetunionen mellan åren 1917-1953.

  Till min hjälp att undersöka denna frågeställning, har jag i min aktuella uppsats och undersökning använt mig av en komparativ metod och det huvudsakliga teoretiska verktyget har varit historiemedvetande.

  De läroböcker som jag har använt mig av i studien har varit fyra stycken läroböcker med inriktning på gymnasieskolan och då framförallt de humanistiska och samhällsvetenskapliga linjerna eller programmen. De läroböcker som studerats är utgivna med ungefär 15 års mellanrum (1961, 1977, 1992 och 2009) och kan ses som en studie över tid i hur läroböcker har valt att fokusera på eller presentera en specifik historisk händelse eller företeelse, i detta fall Sovjetunionen mellan åren 1917-1953.

  Mina slutsatser och mitt resultat är att man delvis kan se en förskjutning över tid, men att det kan bero på flera olika och ting såsom den nya forskningen som tidigare inte varit känd för läroboksförfattare. De saker som gör att man kan urskilja en förskjutning över tid mellan de olika lärböckerna kan bland annat bero på att forskare sedan Sovjetunionens fall har fått tillgång till arkiv som tidigare var stängda för fristående forskare.

  En annan orsak kan vara att det kan vara lättare att tolka händelser och företeelser som ligger i ens omvärld, när tiden ger en lite distans till händelserna och det geografiska området som ligger i blickfånget för undersökningen. Det finns alltid en risk att försöka att analysera och försöka att förklara saker och ting som ligger i ens egen nutid och geografiska närområde. Med lite distans i tid blir perspektivet lite annorlunda och slutsatserna förhoppningsvis lite mer analyserande.

 • 11.
  Edwardsson, Peter
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kampen om historien: levande eller statlig historia i skolan?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är dels att försöka se vilka frågor eller argument som kommit fram i debatten kring det uppdrag som Forum för levande historia (FFLH) har fått av regeringen se hur olika historielärare ser på informationskampanjen. Undersökningen inriktar sig på att genom användandet av de teoretiska verktygen historiemedvetande och historiebruk, försöka se om det finns en diskrepans mellan den akademiska världen och skolans värld, mellan forskare på våra universitet och historielärare ute på våra skolor och det utifrån den debatt som uppstått kring Forum för levande historias senaste uppdrag – att belysa och informera om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Det resultat som undersökningen kommer fram till, är att utifrån mitt undersöknings-material kan det påvisas att det finns en synlig diskrepans mellan den akademiska världen och grund- och gymnasieskolan. På frågan om man kan härleda de olika inblandades agerande utifrån olika historiebruk, så tror jag också att jag har fått fram att så är fallet.

 • 12.
  Ernestrand, Henrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Vi som inte fruktar döden: skildringen av samurajklassens hederskodex under Meijikejsarens styre i Den siste samurajen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay deals with the political upheavals which occurred in Japan with the Meiji Restoration of 1868 and its impact on the Samurai Class. This transitional period in Japanese history is portrayed in the film The Last Samurai from 2003, and it's the comparison between this Hollywood production and the current research on the subject on which this essay focuses. Two key figures who are portrayed in the film are Nathan Algren (Tom Cruise), an American soldier from the Indian Wars of the 1860/70s who travels to Japan to quell the Samurai rebellion but ends up in captivity; only to learn their codex of honor and way of life and eventually become a Samurai himself. The other character calls himself Katsumoto (Ken Watanabe) and becomes the representative of the Samurai's struggle for their existence. Their friendship and cultural exchanges will remain a cornerstone throughout the film. Katsumoto has his historical counterpart in Saigō Takamori – also known as The Last Samurai during the times of the Meiji Restoration and its aftermath. Closely intertwined with the Samurai come ideals in which the warrior must follow specific precepts and behavior patterns both on the battlefield and in civilian life. Bushidō (“the way of the warrior”) and the ritual suicide that is seppuku (“stomach-cutting”) therefore play a significant role in the film and become a symbol of the clash between the old values of the Samurai and the inevitable process of modernization according to Western standards. The film explores both the theoretical and practical dimension of bushidō and is a tribute to the Samurai; their ideals, living and learning philosophy and to their codex of honor. It also depicts the unexpected and forbidden friendship between a Samurai and a soldier with their separate Western and Eastern values – which ultimately results in their common defeat before the new age in Japan.

 • 13.
  Fredriksson, David
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ägonamn i skånskt mellanbygdslandskap före laga skifte: En studie av ägonamn i Träne socken 1570-18172016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet består av undersökningar med koppling till ägonamnsforskning, dvs. forskning som berör namn på åker och äng. Syftet med detta arbete är att undersöka ägonamnen och den koppling ägonamnen har till kulturlandskapet över tid. Arbetet är grundat på historiska dokument med ursprung i Träne socken, en nordostlig skånsk socken, vilka möjliggör tre nedslag i historien; landeboken från 1570, en geometrisk avmätning från 1705 och enskiftet/storskiftet från 1812–1817. Dessa tre nedslag har valts då de alla har historiska dokument knutna till sig bestående av nedtecknade ägonamn som presenterar hela eller delar av Träne sockens ägonamnsförråd. Den inledande delen av arbetet har bestått av att excerpera, alltså sammanställa, alla ägonamn från de historiska källorna för vidare tolkning, detta har gjort att listan med ägonamn och deras tolkningar fått en betydande del i arbetet. Nästa steg har bestått av en kategorisering av ägonamnslistan (bestående av 10 olika kategorier för att täcka in olika namnelement) för att möjliggöra vidare analys som ska besvara frågan: ”vilken variation av ägonamn finns mellan olika byar i en socken?” Utöver kategoriseringen görs även en analys av ägonamnskontinuiteten till Träne kyrkbys prästhemman, vars ägonamn tas upp i de tre historiska källor, och som ska besvara frågan: ”vilken kontinuitet av ägonamn går att se i en enskild by?” Slutligen ska frågeställningen: ”vad säger ägonamnen om kulturlandskapets utseende och utveckling?”, avsluta och knyta ihop tidigare frågeställningar. Resultatet av ägonamnskategoriseringen visar att det svårligen går att se något distinkt mönster mellan olika byar i samma socken, möjligen går det att se att större byar har en mer jämn fördelning av ägonamn i de olika kategorierna jämfört med mindre byar. Kontinuitetsanalysen visar att ägonamnen till prästhemmanet i Träne kyrkby överlag har en stark kontinuitet, ägonamn till åker har dock en starkare kontinuitet än ägonamn till äng. Slutligen så ger ägonamnen i kombination med en karta en god beskrivning av olika element i landskapet. Dessa element kan även delas in i olika strukturer som i sin tur kan förklara uppkomsten och karaktären av ägonamnen i Träne socken.

 • 14.
  Gustafsson, Leif
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Arbetarkooperativ mellan två världskrig2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 15.
  Gustafsson, Leif
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Rörelser i rörelsen: tidiga föreningar för absolut nykterhet i Karlshamnstrakten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 16.
  Harmon, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sabani, Arberesha
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Genom vilka glasögon ser vi historien?: en analys av skolläroböcker i historia2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studieär att undersöka om eventuell eurocentrism förekommer i historieundervisningen i den svenska skolan. Elevernas upplevelse av den undervisning de erbjuds har också belysts i undersökningen. Lärare arbetar utifrån direktiv där intentionerna är att den svenska skolan ska vara en skola för alla; frågan är om dessa intentioner kommer till uttryck, med andra ord om de fungerar i praktiken. Särskilt fokus har lagts på det perspektiv som finns i skolläroböckerna. Således har undersökningen genomförts genom en kvalitativ analys av utvalda läroböcker på gymnasienivå, läro–och kursplaner, samt genom intervjuer med elever. Undersökningen visar att skolläroböckerna som analyserades har ett perspektiv som till stor del domineras av det västerländska perspektivet. Perspektivet som används i dessa böcker anses här således bidra till en reproduktion av ett ”oss”-och ett ”dem” tänkande.

 • 17.
  Holmberg, Hans
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Hjälten med den bräckta pannan: Georg Carl von Döbeln, 1758-18201981Inngår i: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, 56-66 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Holmberg, Hans
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Kungens dröm1981Inngår i: Kring Helge å: årsskrift för Föreningen Gamla Christianstad, S:a Annas gille, Villands härads hembygdsförening, ISSN 0280-3895, Vol. 1980-1981, 14-23 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Holmberg, Hans
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Om Brattingsborgspenningarna1982Inngår i: Årsskrift, ISSN 0281-2576, 17-21 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 20.
  Holmberg, Hans
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Personhistoriska notiser av Lars Feuk1982Inngår i: Årsskrift, ISSN 0281-2576, 30-43 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Hägertorp, Ulrika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  De sista ängarna: En studie över den historiska bördigheten i dagens skyddade ängar i Kronobergs län2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ängen var länge ett viktigt markslag som försörjde djuren med hö och lövfoder. Under 1800- och början av 1900-talet påbörjades en förändring och effektivisering inom jordbruket som ledde till att stora arealer äng plöjdes upp och lades om till åker.

  Studiens syfte är att undersöka vad det är för typ av ängsmark som hävdas idag och hur detta kan påverka dagens synsätt på hur en äng ursprungligen såg ut. Hypotesen som detta arbete bygger på är att det är de ängar som förr (1800-tal och tidigare) som klassades som de sämre inom byn som finns bevarade idag eftersom de bättre ängarna plöjdes upp till åker. För att testa denna hypotes har 31 byar med ängar som finns skyddade som naturreservat- eller Natura 2000-område undersökts i Kronobergs län. Med hjälp av historiska kartor och skiftesakter från 1800-talet studerades ängsboniteten i respektive by.

  Resultatet visar att det är de bättre ängarna som hävdas idag i de undersökta byarna och hypotesen har i detta fall visat sig vara felaktig. Eftersom många människor idag saknar erfarenhet av ängsbruk får de kvarvarande slåttermarkerna representera bilden av hur en äng ska se ut. Undersökningen har visat att det var ängar av låg bonitet som var vanligast på 1800-talet. De som finns bevarade idag hade framför allt en god till mycket god bonitet, vilket innebär att de inte är representativa och på så vis ger en felaktig bild. Inför framtiden bör man därför tänka på att integrera både natur och kultur i bevarandet av ängar. Genom att skydda marker av varierande bonitet, både de bra och de dåliga, får man olika naturliga förutsättningar och på så vis även olika artsammansättningar.

 • 22.
  Håkansson, Anders
  Svenska FN-sjukhuskompaniet, L14, Naqoura, Libanon.
  Varför är vi här?1987Inngår i: Vår tid i Libanon: minnesbok L14 jan-sept 1987 : svenska 14:e sjukvårdskompaniet i Libanon, Naqoura: Svenska 14:e sjukhuskompaniet i Libanon , 1987, 3- s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Jannisa, Gudmund
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Östtimor - ut ur kolonialismen, in i tystnaden2005Inngår i: Merdeka & Östtimor information, ISSN 1402-2559, nr 26-27, 4-7 s.Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Johansson, Zenita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Eustory - en introduktion: lokalhistoriska tävlingar för ungdomar!2009Inngår i: Aktuellt om historia, ISSN 0348-503X, nr 2, 7-13 s.Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 25.
  Johansson, Zenita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  När prästen bestämde!: om prästers auktoritet under 1800-talet i ett sociologiskt perspektiv2009Inngår i: Religionssociologi i brytningstider: en vänbok till Curt Dahlgren / [ed] Anna Davidsson-Bremborg, Göran Gustafsson och Gunilla Karlsson Hallonsten, Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet , 2009, 254-283 s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 26.
  Jonsson, Calle
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  USA:s vara eller icke vara: En svensk tidningsstudie om inställning till USA:s medverkan i Vietnamkriget.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  USA:s vara eller icke vara

  En svensk tidningsstudie om inställningen till USA:s medverkan i vietnamkriget.

  Studien ämnar att undersöka hur de tre tidningarna DN, Arbetet och Svd ställde sig till USA:s medverkan i vietnamkriget. Studien utgår från två olika tidsperioder en från 1965 och en från 1972 för att utskönja i fall någon förändring sker med inställningen över tid. Som teori användes Herman & Chomskys propagandamodell och som metod användes en kvalitativ komparativ textanalys.

  Analysen visar att DN och Arbetet var de två tidningar som var mest kritiska till USA:s närvaro medan Svd intog en mer USA-vänlig hållning. Det sker ingen större förändring över tid. Kritiken är dock något hårdare och mer rätt fram under den andra perioden.

 • 27.
  Larsson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kvinnligt vansinne vid Lunds hospital: En undersökning om hospitalsvården av avgångna kvinnor åren 1879, 1896 samt 19162010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom patientjournaler undersöka hur mentalpatienter har behandlats vid Lunds hospital under åren 1879,1896 samt 1916. Det som undersökts är vilka personer som intogs för vård, vilka intagningsskälen var, vilken diagnos som tilldelades de intagna samt vilken behandling de sinnessjuka fick. Källmaterialet har bestått av patientjournaler från avgångna patienter och detta material finns på Arkivcentrum Syd i Lund. Metoden som jag använt mig av har gått ut på att gå igenom journalerna och undersöka vilka diagnoser som tilldelades de sjuka, hur långa vistelsetiderna var, kvinnornas ålder och civilstånd, vilka intagningsorsakerna var samt vilka behandlingar och mediciner som ordinerades. Resultaten av undersökningen räknades sedan ihop och sammanställdes i tabeller vilka ligger som bilagor i arbetet. Jag har dessutom valt att exemplifiera mina resultat genom att referera eller direkt citera ur patientjournalerna. Resultaten av undersökningen visade att det främst var kvinnor ur under- och medelklassen som avgick från hospitalet under de undersökta åren. Anledningen till deras intagning vid hospitalet var att de inte kunde klara sig själva och var svåra att sköta i hemmet då de bl.a. kunde vara våldsamma, självmordsbenägna och allmänt oroliga. Bland de utdelade diagnoserna förekom bl.a. Melancholia, Mania, och Dementia. Behandlingen de intagna fick bestod av lugnande medel, tvångsmedel samt mediciner och behandlingar av andra kroppsliga åkommor.

 • 28.
  Larsson, Hans Albin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Demokratin föränderliga villkor2009Inngår i: Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet / [ed] J Christensson, Stockholm: Signum , 2009, 19-53 s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Larsson, Hans Albin
  Högskolan i Jönköping.
  Forskningsfronten flyttas fram igen: tankeklimat och produktion2004Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Larsson, Hans Albin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria2011Bok (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Därför, svenska skolpojkar, anmäl er med det samma!: Hellströms kampanj för scoutrörelsen hösten 19092010Inngår i: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad, ISSN 1653-0268, nr 19, 6-12 s.Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Flykten över Öresund (rec. av Bo Lidegaard. Landsmän. De danska judarnas flykt i oktober 1943): Lennart Leopold läser uppmärksammad dansk studie2013Inngår i: Kristianstadsbladet, ISSN 1103-9523, nr 2/10Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gustaf Hellström och scoutrörelsen2010Inngår i: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad, ISSN 1653-0268, nr 19, 4-6 s.Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gustaf Hellströms kampanj för scoutrörelsen 1909-1910: text- och bildbilaga till medlemsblad nr 192010Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Hitlerrikets motsats - om Gustaf Hellström och England2013Inngår i: Gustaf Hellström i tredje riket: vittnesmål från Hitlers nya Tyskland / [ed] Lennart Leopold och Sigurd Rothstein, Visby: Nomen , 2013, Ny, utök. utg., 7-24 s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Mot militarism och prästadöme: Gustaf Hellström, Ellen Key och Elin Wägner i kamp för scoutrörelsen våren 19102010Inngår i: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad, ISSN 1653-0268, nr 19, 18-27 s.Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 37.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sammanfattande synpunkter kring Gustaf Hellström och scoutrörelsen2010Inngår i: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad, ISSN 1653-0268, nr 19, 27-28 s.Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 38.
  Leopold, Lennart
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Rothstein, SigurdHögskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Gustaf Hellström i tredje riket: vittnesmål från Hitlers nya Tyskland2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den 30 januari 1933 inleds ett nytt skede i Europas historia, när Adolf Hitler utnämns till rikskansler. De därpå följande händel-serna väcker stort uppseende i hela världen och naturligtvis även i Sverige.

  Så gott som varje dag återger svensk press nyhetsbyråernas rapporter om det dramatiska skeendet i Tyskland – som branden i det tyska riksdagshuset, politiska motståndare som förföljs, häktas och mördas, parader, val i mars, bojkott av affärer och företag ägda av judar samt inrättandet av koncentrationsläger.

  Av sin tidning får Dagens Nyheters korrespondent i London, Gustaf Hellström, uppdraget att företa en reportageresa i Hitlers nya Tyskland, för att på plats försöka skapa klarhet i vad som egentligen händer. Hellström accepterar och tänker sig att han bör göra detta ”med så objektiva ögon som möjligt […] se mig omkring och söka, som jag gjort här i England, slå mig i slang med kreti och pleti och söka lusa ut stämningen”.

  För att dölja det verkliga syftet tar Hellström med sin hustru och maskerar sin färd som en vanlig turistresa, men i hemlighet har han bland annat genom kollegor på The Times skaffat sig värde-fulla kontakter och introduktionsbrev som sedan kommer väl till pass.

  De uppmärksammade reportagen publiceras i DN under andra hälften av maj 1933 och ges kort därefter ut i bokform på Bonniers förlag under titeln Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet

  I Gustaf Hellström-sällskapets bok återges originalbokens text, men därtill också ett par introducerande essäer samt kommentarer och förklaringar, skrivna av Lennart Leopold och Sigurd Rothstein, som är lärare och forskare vid Högskolan Kristianstad.

 • 39.
  Lozic, Vanja
  Malmö högskola.
  Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattningar om historieämnet2011Inngår i: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 77, nr 2, 191-192 s.Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Museums and the making of ‘ourselves’ in Bosnia and Herzegovina2012Inngår i: 9th European Social Science History Conference Glasgow, Scotland, UK Wednesday 11 - Saturday 14 April 2012, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The study explores the history of three national and regional museums in Bosnia and Herzegovina, how museums contribute to the construction of national and other identities through collections, selections and classifications of objects of interest and through historical narratives. Bosnia and Herzegovina has had a turbulent history and it is for that reason interesting to examine changes in representations of the region and its history over time. The analysis covers the period between 1880s and 2010 ant thus shows how history is constructed and represented in the period from the establishment of first museums to the period after the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the begging of the 1990s. Like in many other countries museums function as institutions that safeguard a group´s cultural heritage and significant narratives about groups´ past. The legacy of the past is through museums made available to larger audience and they are an important force in the formation of collective identities. The notion of museum as a cartographic space of national history, a space for the preservation of cultural and natural (different forms of material) artefacts and as a part of political struggle to define a group or different groups are starting point of this analysis. Museums form and reproduce the idea of common identity, history and geographic boundaries, plus, and this is important to bear in mind, educate and mobilize the population. In this context, the analysis of national museums makes it possible to call attention the impetus of museums and the processes of nation-building at work. Questions which are given the attention in this study are: • How is ‘ourness’ (i.e. national identity) constructed and shaped in national/regional museums in Bosnia and Herzegovina? • Which identities have been articulated during the history of museums?

 • 41.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  (Re)shaping history in Bosnian and Herzegovinian museums2015Inngår i: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 7, 307-329 s.Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The current article explores how political changes in the past 130 years have shaped and reshaped three major museums in Bosnia and Herzegovina (BiH). The overall aim is to describe structural processes of national museum building in BiH and the ways the museological representation of history is connected to state and nation making and to political transitions and crises. The analysed museums are the National Museum of BiH, the History Museum of BiH, and the Museum of the Republic of Srpska. The source material analysed consists of the directories and the titles of exhibitions; secondary material, which describes previous exhibitions; and virtual museum tours.

  The article illustrates that during the Austrian-Hungarian Empire, which established the National Museum in 1888, the museum played an important part in the representation of Bosnian identity (bosnjastvo). After World War II, in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, all three analysed museums were summoned to interpret the past in accordance with the guidelines of the communist regime. Since the 1990s, a highly ethnicized process of identity building and of the musealization of heritage, and history permeates all three museums analysed here. When it comes to the central exhibition-themes following the 1990s war, one could conclude that whereas the National Museum and the History Museum highlight the recent creation of an independent BiH and ostracize BIH-Serbs, the Museum of the Republic of Srpska asserts the ostensible distinctiveness of the Republic of Srpska and excludes the narratives about BiH as a unified and independent nation-state. If an agreement about the future of BiH and its history is to be reached, a step towards multi-vocal historical narratives has to be made from both sides.

 • 42.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Styrdokumenten då och nu: konstruktion av sjuksköterskesubjektet på HKR sedan 19772014Inngår i: Lärarlärdom: Högskolepedagogisk konferens 2014, Karlskrona, 2014, 65-78 s.Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I studien belyses de sätt utbildnings- och kursplaner för sjuksköterskeutbildningar vid Högskolan Kristianstad reglerar utbildningen. Studien syftar till att beskriva socialisering- sprocesser, förändringar i kunskapssynen och de sätt styrdokumenten definierat det normerande sjuksköterskesubjektet under perioden 1977-2012. Utgångspunkten är att en viktig del i högskolepedagogisk forskning är analysen av dokumentstyrningsprocesser. Genom att sätta styrdokumenten i ett historiskt sammanhang visar jag på de sätt styrdokumenten reglerar högskoleutbildningar och de sätt olika samhällsförändringar påverkar sjuksköterskeutbildningar. Analysen visar att sjuksköterskeutbildningarnas längd, struktur och antagningskrav har varierat under den analyserade perioden. Utbildningen har sedan Sveriges inträde i EU påverkats av internationella strömningar i allmänhet och EU-direktiv och lagar i synnerhet. Forskningsanknytningen har fått en allt mer framträdande plats i utbildningen och arbetsintegrerat lärande har allt sedan 1980-talets början inbegripit inte- grering av forskning, vetenskapligt förankrat arbetssätt, utbildningens teoretiska och praktiska delar och arbetslivserfarenheter.

  Det normerande sjuksköterskesubjektet har i ökad utsträckning fyllts med diskursiva krav på självreflektion, självbedömning, självutveckling, livslångt lärande, självständighet, serviceinriktat beteende, analytisk förmåga och ekonomisk resursmedvetenhet liksom kunskaper om så kallat helhetsperspektiv.

 • 43.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Vem är jag?: emancipation och historieämne i "mångkulturella skolor"2012Inngår i: Historiedidaktik i Norden 9. Del 2 :historisk kunskap: historisk kunskap / [ed] Eliasson,Per, Malmö: Malmö högskola , 2012, 124-145 s.Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Utifrån intervjuer med 36 gymnasieelever har jag kommit fram att historieämnet uppfattas som eurocentriskt. En utvidgning av historieämnets geopolitiska horisont ses som en möjlig lösning på problemet. En trolig förklaring till detta är att flera elever ser olika asiatiska länders (framförallt Kinas) potentiella ekonomiska expansion som en viktig anledning till att se sig omkring och utveckla kunskaper om omvärlden. Den globala ekonomin och mediernas syn på omvärlden är därmed en möjlig förklaring till det ökade intresset för andra delar av världen. Dessutom har majoriteten av eleverna för avsikt att resa och/eller studera utomlands efter studenten. Många elever har också regelbundet besökt sina föräldrars födelseländer samt påverkats av föräldrarnas och de utländska mediernas syn på omvärlden.

  Med utgångspunkt från intervjuerna har tre möjliga förslag till individualisering på basis av enskilda elevers etniska identifikationer utkristalliserats. För det första skulle man kunna låta eleverna specialisera sig inom ett visst område genom individuella arbetsuppgifter. För det andra kan stora så kallade invandrargruppers historia skrivas in i den historia som definieras som generell och som läses av samtliga elever. För det tredje har några få elever angett att en individualisering av historieämnet på basis av elevers etniska tillhörigheter kan göras inom den så kallade privata sfären eller som en del av modersmålsundervisningen.

 • 44.
  Marandidou, Daniella-Nila
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Militärkuppen i Grekland 1967: en kvalitativ studie av fem svenska tidningars rapportering av militärkuppen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 45.
  Mattisson, Jane
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Critical biography of Walter MacKay DraycottAnnet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Mattisson, Jane
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  How historians have treated the war2011Inngår i: Relevance: The Quarterly Journal of the Great War Society, Vol. 20, nr 1, 44-47 s.Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 47.
  Mattisson, Jane
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Julefriden 19142008Inngår i: Pennan & svärdet, ISSN 1403-3828, nr julenArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Mattisson, Jane
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Representation of the hero in World War One: the story of Walter MacKay Draycott, Princess Patricia Canadian Light Infantry (P.P.C.L.I.)2007Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This website focuses on the representation of one man’s experiences in World War One. That man, Walter MacKay Draycott, served in the Princess Patricia Canadian Light Infantry Regiment between 1914 and 1917. While his experiences as a private soldier at the front were by no means unique, his skills as a sketcher and topographer were extremely rare and thus much in demand.

  Draycott recorded his experiences during the War in four media: memoir, military sketch, diary and photograph. The two texts published here discuss all four media. The first text compares the memoir and the sketch; the second, the diary and the photograph. Both texts may be printed for easy reading. A short biography of Draycott’s life has also been provided.

  The memoir is the medium which best enables a scholar to understand the relationship between the four narratives: it addresses the production of the different representations, textual as well as pictorial, the circumstances under which they were created and also their importance to Draycott himself as well as to the general conduct of the War. The diaries were Draycott’s most long-term commitment to recording the war and form the basis of his memoir.

  In both texts published in the website I demonstrate that Draycott’s records are fiction as defined by Northrop Frye: all four media represent a hero who wavers between the ‘low-mimetic’ and ‘ironic’ modes proposed by Frye (Anatomy of Criticism). Paul Fussell, one of the great World War One scholars, argues that memoir is on the knife-edge between the low-mimetic and ironic modes (The Great War and Modern Memory). I extend Fussell’s argument to include not only written texts but also pictorial. Briefly, Frye argues that fiction may be classified by the hero’s power of action: if this is greater than ours, it belongs to the mode of myth or romance; if the hero’s power is similar to ours, it belongs to the low-mimetic mode of the eighteenth- and nineteenth-century novel; if the hero’s power is less than ours, it belongs to the ironic mode, which is characterised by bondage and suffering and relies heavily on demonic imagery. Draycott, the hero in bondage struggling for survival in a wasteland of death and destruction at the front, is represented differently in the four media discussed here. The memoir, diary and charts belong to the low-mimetic/ironic modes; but the photographs of (as opposed to those taken by) Draycott belong to the myth/romance mode as, unlike the other three media, they present a man in charge of his destiny, one who defies death and is pictured in surroundings which are clean, organised and under his control. Draycott is invariably in the foreground.

  Draycott was a true hero: he survived four gruelling years at the front, constantly risked his life in the line of duty, repeatedly missed death by a narrow margin, drew military sketches and charts that were vital to the war effort and saved many lives; and only when he was severely wounded did he accept, albeit reluctantly, that his contributions to World War One were over. In the post-war years, physical action gave way to literary creativity. With heroic bravery and energy, Draycott returned to his experiences at the front, edited his sketches and photographs and added commentary, reviewed his diaries, and compiled a 255-page memoir.

  Walter MacKay Draycott died on October 21st 1985. He left behind him an invaluable collection of World War One narratives which give rare insights into the life of a private soldier who was trained to observe and who had a passion for recording the minutest details.

 • 49.
  Mattisson, Jane
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Representation of the hero in World War One: Walter MacKay Draycott, Princess Patricia Canadian Light Infantry2007Inngår i: The British Columbia Genealogist, ISSN 0315-3835, Vol. 36, nr 4Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Mattisson, Jane
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  The individual at war: a case study in autobiography on the World Wide Web2012Inngår i: Foreign Literature Studies / Waiguo Wenxue Yanjiu (Wuhan), ISSN 1003-7519, Vol. 34, nr 2, 122-128 s.Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Using my website www. walterdraycot. corn as a starting point, this article demonstrates that the World Wide Web presents special opportunities for scholars of autobiography. I show how my research on Private Walter MacKay Draycot can be extended by considering additional forms of analysis and comparison facilitated by publication on the Web, thereby helping to correct the simplified story, i. e. myth of the war established by the poems and memoirs of among others Siegfried Sassoon, Robert Graves and Edmund Blunden.

12345 1 - 50 of 228
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf