hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 8 of 8
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Carl-Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Jag har en känsla av att du är inne i någon sorts kris”: En undersökning av tonåringens frigörelse i tre ungdomsromaner2010Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I processen att bli vuxen genomgår varje individ den ofta stormiga tonårstiden. Denna komplexa period medför att tonåringen successivt frigör sig från såväl barndom som vuxenliv. Genom att granska hur en sådan frigörelse skildras kan vi lära oss mer om hur tonåringen och dess frigörelse fungerar. Syftet med undersökningen har därför varit att undersöka de tonåriga huvudkaraktärernas frigörelse i ungdomsromanerna Räddaren i nöden av J.D. Salinger, En tid för allting av Tamara Bach, och Punkindustriell hårdrockare med attityd av Louise Halvardsson.

   

  Undersökningens forskningsbakgrund berör framför allt teorier inom utvecklings- och ungdomspsykologin, samt belyser tonårstiden utifrån några kulturella aspekter. Jag har använt närläsning som metod, och analyserat citat och refererat textavsnitt som legat nära undersökningens fokus.

   

  Min undersökning visar att huvudkaraktärerna frigör sig genom att reagera mot det som tillhör vuxenlivet i samhället. Samtidigt önskar de ha tillträde till vissa vuxna världar. Tonåringarnas frigörelse från föräldrar och andra vuxna grundar sig på en allmän kritisk hållning och på synliggörandet av brister hos de vuxna. Undersökningen åskådliggör även att karaktärernas frigörelse fördröjs på grund av olika omständigheter och levnadsvillkor.

 • 2.
  Grengby, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Förmedling av förståelse: en undersökning om hur gymnasiepedagoger bedriver undervisning i religionsämnet2009Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Uppsatsen syfte är att undersöka hur gymnasiepedagoger bedriver religionskunskap och om olika utövanden och trosföreställningar i en och samma religion framkommer i undervisningen. För att komma fram till ett svar har kvalitativa intervjuer gjorts med pedagoger.

   

  Det finns olika synsätt på och olika definitioner av religion, vilket litteraturen visar i uppsatsen. Litteraturen fastställer också att det finns olika utövanden i en och samma religion. Ninian Smart (1989) menar att för att förstå en religion krävs det även att man studerar hur religionen praktiseras av människorna.

   

  Uppsatsen behandlar även litteratur om hur skolans roll ser ut. Birger Lendahls (1986) anser att förståelse kan erhållas vid möten mellan elever och människor från olika religioner. Möten kan även framkalla kunskap. Kursplanen för religionskunskap på gymnasiet belyser vikten av att eleverna ska utvidga sin förståelse för att det finns olika förhållningssätt inom en religion. Ett av kursplanens syfte är att eleverna ska reflektera och förstå att det finns olika förhållningssätt till religion.

   

  Resultatet pekar på att det finns en strävan hos pedagogerna att bedriva en undervisning där olika aspekter synliggörs i religion. För att infria strävan använder pedagogerna samtal och diskussioner för att ge eleverna fakta och förståelse. Olika företrädare för religiösa samfund inbjudes också samt studiebesök görs. Pedagogerna i undersökningen ser olika på kursplanen, från förkastning av den till att den är utgångspunkten för undervisningen. Pedagogerna menar också att elevers bemötande av ämnet påverkar undervisningen.

   

  Nyckelord: undervisning, pedagog, förståelse, religion, kursplan, aspekter av religion,religionsdefinition, skola.

 • 3.
  Kirkland-Persson, Jennifer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Renud-Svensson, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Upplevt lärarstöd acceptans och Skolmotivation2009Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om elevers upplevda lärarstöd/acceptans har betydelse för elevers skolmotivation. 42 elever deltog i den enkätundersökning som genomfördes en gymnasieskola i två olika klasser. Deltagarna var i åldern 18-19 år. Samtliga deltagare fick besvara 29 items som var avsedda att mäta upplevt lärarstöd/acceptans, upplevt föräldrastöd, elevprestation och elevmotivation. Resultatet av studien visade signifikanta samband mellan upplevt lärarstöd/acceptans och skolmotivation. Detta kan tolkas som att lärarstöd är viktig för elevers skolmotivation.

   

  Nyckelord: stöd, acceptans, motivation

 • 4.
  Lidén, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Bergquist, Ann-Charlotte
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kort och gott: Relationen mellan form och innehåll i tre kortare prosatexter2010Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för uppsatsen är att studera relationen mellan vissa aspekter av form och innehåll i tre kortare prosatexter. Dessa aspekter är framförallt berättarinstans, berättelsens uppbyggnad, och det i två av texterna utryckliga temat förändring. De valda texterna är kortromanen På Chesil Beach av Ian McEwan (2007), novellen ”Döden i Damaskus” av Anna-Karin Palm (2001) och kortromanen Berömmelse av Daniel Kehlmann (2010).

  Litteraturvetenskapliga perspektiv och analysredskap är valda med tanke på att en av texterna påstår något om berättarens funktion, och att en av de andra texterna resonerar kring vad en berättelse är. De narratologiska verktygen faller sig därför naturliga. Den hermeneutiska metoden används i begränsad utsträckning för tolkningen av texterna. Resultatet av studien visar att texternas uppbyggnad i två av fallen tydligt medverkar till att gestalta texternas teman. Den vid första anblicken postmoderna texten BerömmelseRoman i nio historier (2010) visar sig ha en mer sammanhängande struktur än som kanske märks vid en första snabb genomläsning. I samtliga tre texter är karaktärerna bärare av temat.

 • 5.
  Nilsson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nilsson, Sophie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Rörelse i förskolan: En studie om pedagogers förhållningssätt, syfte och arbete med den planerade samt oplanerade rörelsen i förskolan  2010Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom rörelse utvecklas vi som personer, vi utvecklas motoriskt, vi får en känsla av välbefinnande och vi har lättare för att koncentrera oss. Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till den planerade samt till den spontana rörelsen i förskolan och hur de arbetar för att uppfylla läroplanens strävandemål om rörelse. Vilka svårigheter respektive möjligheter finns det med att få in rörelsen i vardagen på förskolan och hur övervinner pedagogen dessa? Undersökningen genomfördes i form av deltagande observationer samt personliga intervjuer. Genom observationer och intervjuer med sex olika pedagoger från tre olika förskolor har vi fått deras syn och perspektiv på dessa frågor. Resultatet visar att pedagogernas mål med rörelse är att barnen skall utvecklas motoriskt och samtliga pedagoger belyser pedagogens roll under rörelsen som viktig. Utomhusmiljön och utevistelsen är något som de flesta pedagogerna framhåller som särskilt viktigt gällande barnens rörelse och deras motoriska utveckling. Hur de arbetar med denna för att stimulera barnen, skiljer sig pedagogerna åt och det är deras personliga engagemang och målmedvetenhet som blir avgörande hur pass aktiva de själv är under utevistelsen. De möjliga hinder som pedagogerna ser med att få in rörelsen i vardagen är bland annat brist på utrymme, brist på kunskap och brist på resurser.

 • 6.
  Pajalic, Zada
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Omvårdnadens betydelse för gravida kvinnor med preeclampsi2001Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 7.
  Riddersporre, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sociala kategorier och stereotypa uppfattningars inverkan vid bedömning av gymnasieelever2010Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stereotypa uppfattningar om människor grundar sig på egenskaper som

  associeras med sociala kategorier. Denna tillhörighet ger olika

  referenspunkter, så kallade standards, vid bedömning av andra. Utifrån

  teorin om shifting standards och antagandet att gymnasieprogram kan ses

  som sociala kategorier, undersöktes om och hur bedömningar av elever från

  olika typer av gymnasieprogram varierade och påverkades. Åttiotre

  personers enkätsvar som analyserades. Antingen bedömdes en typisk elev

  samt en specifik elev, eller enbart en specifik elev, från ett studie- eller

  yrkesförberedande program. Hypotesen var att en aktiverad effekt av en

  generell standard för en programtyp skulle skilja sig åt mellan

  programtyperna. Det fanns en signifikant skillnad i uppfattning om den

  typiska eleven från respektive programtyp. Dock fanns inga signifikanta

  skillnader kring den specifika eleven mellan programtyperna och således

  aktiverades ingen effekt av standarden.

 • 8.
  Svensson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Velin, Cindie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Monokulturellt i det mångkulturella: en kvalitativ studie om hur historielärare bedriver undervisning med en mångkulturell elevsammansättning2011Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I forskning om den mångkulturella skolan ges stort utrymme åt undervisning som bedrivs där i stort. Litet fokus riktas dock specifikt till historieundervisningen och historieämnet. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare i historia bedriver sin undervisning med en mångkulturell elevsammansättning.Den teoretiska utgångspunkten utgörs av socialkonstruktivismen, metoden i sin tur är kvalitativ och tar sin utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer av respondentkaraktär. Respondenterna utgjordes av sex stycken lärare i historia som undervisade på mångkulturella högstadieskolor i nordöstra Skåne. Råmaterialet från intervjuerna analyserades med hjälp av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalys.Resultatet visade att det fanns två diskurser beträffande historieundervisning med den mångkulturella elevsammansättningen. Den ena diskursen betonade en monokulturell undervisning, där stor uppmärksamhet riktades mot europeisk historia. Den andra diskursen betonade en interkulturell undervisning med hänsyn till elevernas skiftande ursprung. Den monokulturella diskursen fick stort utrymme vilket ur socialkonstruktivismens postkoloniala synvinkel kan tolkas som att den anses stå högre och vara mer berikande än den interkulturella.

1 - 8 of 8
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf