hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 205
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Ismail
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Huseni, Saranda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tandtrådens effekt på plack och gingivit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka tandtrådens effekt på plack och gingivit. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i den medicinska databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån elva vetenskapliga artiklar. Tandtrådens effekt på plack och gingivit utvärderades, i form av reduktion av: plackmängd och blödning hos såväl barn, ungdomar som vuxna individer. Tio av artiklarna visade att tandtråd hade en effekt på ovanstående parametrar medan den kvarstående artikeln inte kunde visa några sådana effekter. Slutsatsen är att användning av tandtråd i samband med tandborstning har en effekt med avseende på reduktion av plackmängd och gingivit. Ytterligare forskning krävs för en noggrann utvärdering av tandtrådens effekt.

 • 2.
  Ackzén, Beata
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tuvesson, Clara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisorers välbefinnande i ett kommunikationssamhälle med fokus på digitaliseringens påverkan: en kvantitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukskrivningarna har ökat markant under de senaste åren på grund av psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen. En bidragande orsak är den ökade digitaliseringen som medför att mängden kommunikationssätt ökar. Detta leder till ständiga avbrott under arbetet av inkommande kommunikationssignaler, vilket gör att många känner att de inte hinner med de viktigaste arbetsuppgifterna. Vårt syfte är att undersöka hur kommunikationssättet skärm till skärm påverkar revisorers välbefinnande. Tidigare forskning tyder på att människor mår bra av sociala relationer och interaktioner med andra människor och att detta har en positiv effekt för individers välbefinnande. För att testa våra hypoteser har en enkät skickats ut till samtliga godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Resultatet visar att ökningen av kommunikationssättet skärm till skärm i samband med digitaliseringen inte behöver vara negativ för revisorers välbefinnande. Kommunikation via mejl kan ha en positiv effekt för revisorers välbefinnande i form av den kvalitet som uppnås. Resultatet visar även att kommunikationssättet telefon har visat sig ha en positiv effekt för revisorers välbefinnande. Dessa resultat kan vara till nytta för arbetsgivare att ta del av för att på så sätt kunna få sina medarbetare att uppleva ett högre subjektivt välbefinnande genom rätt sorts kommunikation. En begränsning med studien är att urvalet endast består av godkända och auktoriserade revisorer. Ett förslag på framtida forskning är att studera hela revisorskontexten för att kunna göra mer generaliserande antaganden. Ett annat förslag på framtida forskning är att använda en kvalitativ metod för att få ta del av respondenternas åsikter djupare.

 • 3.
  Aganovic, Adi
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Revisorns betydelse vid kreditbedömning; sett ur bankens perspektiv: effekten av en avskaffad revisionsplikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige med avsikt att underlätta villkoren för de minsta företagarna. Kraven för frivillig revision är att företagen inte överstiger mer än ett av följande värden; högst tre anställda, nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. Syftet med en revisor var att denne skulle generera trygghet och trovärdighet både internt och externt. Internt i företaget som har reviderats samt även externt för att minska osäkerheten för bolagets intressenter och att förstärka den finansiella informationen som tillförlitlig. Trygghet och trovärdighet används ofta gentemot banker vid kreditbedömning. Syftet med studien är att undersöka revisorns betydelse för bankernas kreditbedömning sju år efter att revisionsplikten avskaffats. Vilken betydelse har den för småföretag i Sverige sett ur bankernas perspektiv? Utöver revisorns betydelse vill jag studera vilka faktorer banker utgår ifrån när man gör sin kreditbedömning av småföretag och om det finns svårigheter kring kreditbedömningen. Utifrån en kvalitativ studie har sex banker/kreditgivare intervjuats där empiri samlats in för att svara på dessa forskningsfrågor. Studien visar att revisorn har betydelse vid bankernas kreditbedömning av småföretag efter avskaffandet av revisionsplikten. Revisorn fungerar som en kvalitetsstämpel där banken kan känna sig trygg i att siffrorna från den kvantitativa informationen stämmer samt att det skapar ett förtroende mellan kreditgivare och kredittagare. 

 • 4.
  Alexandersson, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bakom deras ryggar: En studie om intern kontroll2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter 2000-talets stora skandaler fick den interna kontrollen en central roll på de flesta företagen. En stark intern kontroll kan enligt tidigare forskning skydda företag ifrån bedrägerier, fel och misstag. Denna studien syftar till att förklara variationen i företags upplysningar om intern kontroll. En kvantitativ metod har använts för att lyckas besvara detta syfte och empirin har insamlats ifrån 235 börsnoterade bolags årsredovisningar. Uppsatsen har en teoretisk referensram som är byggd på tidigare forskning samt flera olika teorier. De teorier som kommer att användas är legitimitetsteorin, agentteorin, positive accounting theory och institutionell teori. Utifrån denna referensram har fem hypoteser utvecklats. Dessa hypoteser har sedan testats med hjälp av olika statistiska analyser. Resultatet ifrån denna studien indikerar på att det finns flera faktorer som kan påverka företagens upplysningar om intern kontroll i årsredovisningarna. Slutsatsen påvisade att storlek, ägarstruktur samt tillämpningen av COSO: ramverket påverkar mängden upplysningar som anges i bolagens årsredovisningar. Studien indikerade vidare på att bransch och revisionsbyrå inte påverkar mängden upplysningar som anges i årsredovisningarna.

 • 5.
  Alexson, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Andersson, Greger
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Återvändarna: en studie om problematisk skolfrånvaro och vägen tillbaka2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka faktorer som varit avgörande för att bryta före detta elevers problematiska skolfrånvaro. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur eleverna beskriver den skolbakgrund som föranlett problematisk skolfrånvaro, vilka insatser de upplever har gjorts för att bryta den problematiska skolfrånvaron samt vilka vändpunkter de kan identifiera och beskriva. Teoretisk ram för studien utgörs av Vygotskijs sociokulturella perspektiv kring hur elevers skolsvårigheter förstås ur ett relationellt perspektiv, den relationella specialpedagogikens brännpunkt, vilken har flera beröringspunkter med ett systemvetenskapligt synsätt. Studiens data samlades in genom strukturerade och halvstrukturerade intervjuer med elever som per definition varit så kallade hemmasittare. Konklusionen i rapporten belyser vikten av att eleverna har individer i sin närhet som är inlyssnande och förstående och som kan synliggöra, stödja och strukturera elevernas tillvaro i syfte att bryta sin problematiska frånvaro. Resultaten visade vidare att förutom externa insatser var stöttande föräldrar och inre motivation viktiga delar i processen att bryta sin frånvaro och återgå till studier.

 • 6.
  Ali, Ahmed
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  To, Sally
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Internrevision: En studie om internrevisionens roll och förväntade värde2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  An internal audit strives to create value and improve the business of a company. On behalf of the board of directors, the aim of an internal audit is to review and make recommendations on the company's internal controls, risk management and governance. The internal audit is not mandatory for most organizations. The internal audit has changed due to organizations' changing needs. Previous research indicates that the primary stakeholders are the management, the board of directors and the audit committee. The purpose of this paper is to create an understanding of the role and expected value of the internal audit in organizations. The study is based on qualitative research and a deductive research strategy with inductive elements. A qualitative case study survey has been conducted on MKB, complemented by further interviews on other companies to support the study. In order to create a better understanding, the study has been based on semi-structured interviews. In conclusion the size of the companies affects the size and scope of the internal auditing activities. The review of internal control and risk management are covered by most companies' internal audit. In several cases the internal audit reports to the management as the first instance. An internal audit adds value to organizations by serving as a quality assurance system. The expectations of internal audit's internal stakeholders can depend on the extent internal stakeholders are involved in deciding what to review.

 • 7.
  Alvnil, Therése
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Bengtsson Shepherd, Susann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Överlämningar från grundskolan till gymnasiet gymnasielärarens perspektiv: vem, vad, hur och när?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemområde: Övergången mellan grundskolan och gymnasiet är mycket komplex. Viktig information gällande elever i behov av särskilt stöd/extra anpassningar behöver överföras för att säkerställa att dessa elever även efter grundskolan får den hjälp de behöver.   

  Syfte: Att undersöka gymnasielärares upplevelser av överlämningar mellan grundskolan och gymnasiet gällande elever i behov av särskilt stöd/extra anpassningar.

  Teoretisk ram: Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Tidigare forskning inom områdena specialpedagogiska perspektiv samt fenomenet överlämning gås också igenom.

  Metod: En kvalitativ studie där sex semistrukturerade intervjuer med verksamma gymnasielärare bildar underlag för analysen.

  Resultat med analys: Studien visar att samarbete mellan grundskolan och gymnasiet såväl som samarbete med eleven själv och dennes vårdnadshavare är viktigt. Information som sammanställts och bearbetats innan den når undervisande lärare ses som meningsfull så länge den inte upplevs undanhålla något. Vidare framkommer att information om diagnoser endast ses som meningsfulla om information om tidigare lyckade strategier för den enskilda eleven inkluderas och att information om respektive elevs förmåga i den sociala kontexten upplevs underlätta relationsskapandet.

  Konklusion:  Överlämning som aktivitet är, med utgångspunkt från sociokulturell teori, situerad - det vill säga att alla delar hänger ihop och interagerar med varandra - och synen på vad som är meningsfull information om blivande elever varierar (ibland stort) från lärare till lärare.

  Implementering: Studien visar på fenomenet överlämningars komplexitet och kan således bidra med ökad förståelse för detta. Verksamma specialpedagoger, eller den/de yrkeskategorier som har huvudansvaret vid överlämningar mellan grundskolan och gymnasiet på den enskilda verksamheten, bör föra en kontinuerlig dialog med gymnasielärarna om deras syn på vad som är meningsfull information gällande blivande gymnasieelever i behov av särskilt stöd/extra anpassningar

 • 8.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lindström, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ambassadörer inom tobaksprevention: en kvalitativ studie om peer education2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: I Länsstyrelsen Blekinges projekt TBU, som står för tobaksfria barn och unga i Blekinge, har ambassadörer från gymnasiet använts för att nå ut med information om tobak till ungdomar i högstadiet. Arbetet med ambassadörer relaterar till metoden peer education som innebär att jämlikar utbildar jämlikar. Att använda jämlikar som är lik målgruppen i exempelvis ålder eller erfarenheter innebär en annan inlärningssituation än den som sker mellan till exempel lärare och elev. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambassadörernas arbete med peer education som tobaksprevention samt hur ambassadörer kunde påverkas av arbetet som peer educators. Metod: Metoden som använts i studien är intervjuer med ambassadörer samt en fokusgruppsintervju med TBU:s projektgrupp. Det insamlade empiriska materialet analyserades genom innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att ambassadörerna hade, eller utvecklade, ett intresse för sitt arbete och en förmåga att kommunicera med sin målgrupp, vilket de även nämnde som viktiga delar i rollen som ambassadör. Ambassadörerna hade också påverkats av sitt arbete, bland annat i form av stärkta kommunikationsförmågor och ökad kunskap, vilket även ansågs bero till största del på att ambassadörerna fick genomgå en utbildning innehållande olika delar och perspektiv. Konklusion: Det viktigaste i ambassadörernas arbete för att förebygga tobaksbruket hos högstadieelever var den utbildning som ambassadörerna fick under den första veckan av sitt arbete. Vi föreslår därför att TBU utvecklar ett konkret underlag för utbildningen med tydliga metoder och mål som tar hänsyn till att utveckla ambassadörernas intresse för ämnet och kommunikationsförmågor. Fortsatta studier kan förslagsvis undersöka hur högstadieeleverna upplevde relationen mellan ambassadörerna och dem.

 • 9.
  Andersson, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den skånska ängsarealens förändring under perioden 1865-1920: en häradsvis undersökning med utgångspunkt i jordbruksstatistiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jordbruksomvandlingen i Sverige under 1700- och 1800-talen förde med sig stora förändringar. Skiftenas genomförande med hopslagning av ägostycken möjliggjorde nu att allt mer mark kunde läggas under plogen och vallodling introducerades i allt större skala i åkerns växtföljd. Något som medförde ängarnas minskade betydelse för produktion av vinterfoder till djuren. Studien grundar sig därmed i att kartlägga ängens betydelse för Skåne under perioden 1865-1920, i ett led att förstå de faktorer och processer som kan ha påverkat jordbruksomvandlingen och ängarnas försvinnande. Utifrån jordbruksstatistiken har andelen äng jämförts i förhållande till åkern vilket har givit ängens relativa andel och förändring för de skånska häraderna över perioden. Andelen äng har genom en komparativ metod därmed kunnat jämföras med förutsättningar från bygdeindelning och Skånes jordarter. Resultatet visar att andelen äng i förhållande till åkern under perioden förhåller sig på låga nivåer. Dock har Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge en betydligt större andel äng än övriga härader. Den låga andelen äng i förhållande till åker tyder på att nya odlingstekniska lösningar införts. Metoder som rimligen inte var lämpliga för Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge.  

 • 10.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Wennerberg, Frida
  Våga fråga, för barnets bästa: En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige. Samtidigt är vårt land ett utav de länder där segregationen ökar allra mest (Lunneblad, 2013 b). För att stoppa segregationen finns inga snabba lösningar, arbetet måste utföras från grunden. Med anledning av det politiska världsklimatet och det faktum att Sveriges förskolor har och fortsätter att ta emot nyanlända barn genomfördes år 2011-2012 utvecklingsprojektet Barnets Bästa, i Göteborg. Syftet med projektet var att ge stöd till pedagoger som tar emot nyanlända barn (Göteborgs Stad, 2014). Svensk förskola är internationellt känd för att hålla en god kvalitét (Skolinspektionen, 2016) och har en god grund att ta emot nyanlända barn. För att möjliggöra en god integrering behöver dock de handlingsmodeller som finns, däribland Barnets Bästa, utvärderas. Syftet med vår studie var att, utifrån en fenomenografisk ansats, undersöka pedagogers uppfattningar om hur det var att arbeta med modellen Barnets Bästa i förskolans verksamhet. Vidare syftade studien till att undersöka pedagogers uppfattningar om hur modellen Barnets Bästa kunde bidra till att skapa en trygg miljö för nyanlända barn. Genom kvalitativa intervjuer sammanställdes resultatet som bearbetades med hjälp av tidigare forskning och litteratur. Resultatet visade att pedagogerna var nöjda med innehållet i Barnets Bästa och att modellen upplevdes så effektiv att pedagogerna ville utöka användningen av modellen till samtliga barn i verksamheten. Samtidigt uppfattade pedagogerna att arbetet med Barnets Bästa var tidskrävande och svårt att genomföra i praktiken. I diskussionen kopplades resultat samman med teori, forskning, styrdokument och metod.

 • 11.
  Andersson, Kristofer
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svedjebrukets slutskede: En studie av svedjebruket och landskapet i Algustorp, Röke socken, norra Skåne, ca 1800-19002017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Relativt lite forskning har de senaste årtiondena bedrivits gällande svedjebruket, i synnerhet förekomsten och utbredningen av svedjeland inom enskilda byar. Arealen svedjad mark i förhållande till arealen åkermark i byn Algustorp, Röke socken, norra Skåne utgör grunden för denna studie. Gunhild Weimarck publicerade 1953 en avhandling där arealen svedjad mark jämförs med arealen åkermark i Lönsboda, Örkened socken, nordöstra Skåne. För denna uppsats är jämförelser mellan de två byarna fundamental, det vill säga en komparativ studie där likheter och skillnader diskuteras utifrån olika parametrar. Uppsatsen ska dessutom ge ökad kännedom om svedjebrukets förekomst i fem närbelägna byar i anslutning till Algustorp, belysa svedjandets betydelse för agrarsamhället och framför allt redogöra för svedjelandens omfattning inom byn Algustorp. För att möjliggöra detta har källmaterial i form av frågelistsvar, jordeböcker och historiskt kartmaterial varit grundläggande för studien. Analyser av geografisk information i applikationen ArcMap har underlättat beräkningen av arealen svedjemark respektive åkermark i Algustorp. Resultatet visar att arealen svedjeland i Algustorp var mindre än byns åkerareal, till skillnad från Lönsboda, där svedjemarkens areal istället var större i förhållande till byns åkermark. Detta fenomen tycks bero på regionala skillnader, det vill säga olikartade markförhållanden i de olika byarna. Tillgången på odlingsbar mark framstår som mycket liten i Lönsboda. Därmed förekom större arealer svedjemark i Lönsboda till skillnad från Algustorp, där förutsättningarna för spannmålsodling till synes är mera gynnsamma. Det är med stor sannolikhet naturgivna förhållanden, främst jordartssammansättningen, som pådrivit ett större behov av att nyttja svedjebruk i Lönsboda.

 • 12.
  Andersson, Linn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Österberg, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Resurser i icke Big 4 byråer: En studie ur ett revisionskvalitetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisionskvalitet är ett återkommande ämne i såväl forskning som i media. Forskare belyser olika faktorer som påverkar revisionskvalitet och den här studien fokuserar på resurser. Majoriteten av tidigare forskning om revisionskvalitet har Big 4 byråer som utgångspunkt. För att skapa bättre förståelse för hela revisionsprofessionen studeras därför en mindre byrå i den här studien. Syftet är att utforska resurser för revisorer på icke Big 4 byråer, utifrån ett revisionskvalitetsperspektiv.

  Studien har både deduktiva och induktiva inslag där det deduktiva inslaget utgörs av en teoretisk referensram som ligger till grund för studien. Det induktiva inslaget har gjort det möjligt att studera resurser dels utifrån tillgången till, men även bristen på och användningen av resurser i icke Big 4 byråer. Det har även gjort det möjligt att lägga till ett ytterligare perspektiv då empirin påvisade faktorer som inte identifierats innan datainsamlingen påbörjades. Studiens empiri består till stor del av primärdata från deltagande observationer, men även från semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet visar att revisorerna på Revisionsbyrå A har tillgång till, och använder, samtliga resurser som tidigare forskning visat påverka revisionskvalitet positivt. Resultatet visar även tre nyfunna resurser som tillhör det nyfunna kapitalet materiellt kapital, och även de resurserna har en positiv påverkan på revisionskvalitet. Slutsatsen är att revisorerna på Revisionsbyrå A, utifrån dess tillgång till resurser, kan leverera hög revisionskvalitet.

  Studiens resultat är baserat på empiri från en mindre byrå och det teoretiska bidraget kompletterar tidigare forskning om revisionskvalitet i Big 4 och icke Big 4 byråer. Resultatet av studien är även ett bidrag till revision och revisionskvalitet praktiskt och empiriskt.

 • 13.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lindblom, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Det kontantlösa samhällets påverkan på SME-företag: En studie om de olika betalsättens effekter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av elektroniska och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet. De senaste åren har även mobila betalsätt vuxit fram. Effekten av denna utveckling bidrog till ett minskat behov av kontanter, vilket har påverkat företag. Företag har blivit tvungna att anpassa sig till de nya sätten att utföra betalningar men även anpassa sig till marknadens krav då konsumenters köpbeteende har förändrats.

  Syftet med denna uppsats är att synliggöra de effekter som det kontantlösa samhället har på svenska små och medelstora företag. Det har tillämpats en deduktiv utgångspunkt tillsammans med en kvantitativ metod. För att få en större förståelse kring betalsättens påverkan har det utvecklats en modell som mäter nio dimensioner av betalsätten.

  Resultatet visade att högre grad av utsatthet för det kontantlösa samhället leder till större grad av spårbarhet och en mindre grad av enkelhet i betalningen. Detta kan bero på att kontantlösa betalsätt medför en större grad av information och att företag fortfarande finner kontanter som ett enkelt betalmedel att använda. Resultatet visar även att många dagliga transaktioner i ett företag i viss mån leder till större utsatthet för det kontantlösa samhället och att ett företag som i hög grad är utsatt för det kontantlösa samhället har en låg grad av kontroll över timing.

  Eftersom forskningen kring betalmedels påverkan på SME-företag är begränsad kan denna studie vara av värde då den belyser just detta. Denna uppsats visar på just de effekter som förändringen mot det kontantlösa samhället kan har på SME-företag. 

 • 14.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Engervall, Magnus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  The Relationship Between Mindfulness and Work-Related Stress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stress is both a health risk and an economic risk for our society. Employers search for ways to offer possible stress reducers for their employees. Mindfulness as a stress reducer is a fairly new research area but with a good amount of research papers suggesting that mindfulness programmes over several weeks are successful in reducing subjective perceived stress as well as physiological stress, such as blood pressure and cortisol levels. This study aims to examine whether mindfulness could show positive effects on stress at work, after only one mindfulness session, compared to being on an extended break. Measurements includes the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), blood pressure and pulse. The results show that engaging in one single mindfulness session does have an effect on lowering blood pressure as well as lowering perceived tension, which is one of four parts of the SMBQ. 

 • 15.
  Andersson, Nadja
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Petersson Winroth, Markus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det nya måltidskonceptet, salladsbaren: risker vid livsmedelshantering i en offentlig miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Salladsbarer är ett trendigt och lättillgängligt måltidsalternativ som finns i de flesta dagligvaruhandelsbutiker. Personal och konsumenter hanterar dagligen livsmedel och utrustning vid salladsbaren. Det saknas idag information och kunskap om hur personers beteende kring en salladsbar kan påverka livsmedelssäkerheten.

  Syfte: Undersöka risker med offentlig livsmedelshantering vid en salladsbar.

  Metod: Dolda observationer av personal och konsumenters riskbeteende. Hygienkontroll av portionsförpackningar. Bakterieprovtagningar av ytor i anknytning till salladsbaren följt av en artbestämning. Studiens intention är att ge en kvalitativ bild av de hygienutmaningar som livsmedelshantering i en offentlig miljö kan innebära.

  Resultat/Slutsats: Resultatet av observationerna visar att det sker ett flertal olika riskbeteende i anknytning till salladsbaren, framför allt bland konsumenter, vilket kan leda till korskontamination. Hygienkontrollen visade att medelvärdet av samtliga portionsförpackningar låg inom gränsvärdet för godkänd hygienstandard. Analysen av bakterieprover tagna från olika ytor kopplade till salladsbaren visade att det förekommer en hög variation av olika bakterier. Det finns en risk för bakteriespridning genom personers riskbeteende kopplade till salladsbaren. Risker kan förebyggas genom ökad kunskap och information om hygien och normer för beteende kring salladsbarer.

 • 16.
  Andersson, Robert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fenologisk studie av björk (Betula alba) och ek (Quercus robur): En regional jämförelse av historiska och nutida fenologi- och temperaturdata2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med ett allt varmare klimat har observationer av främst växter visat sig vara värdefulla för vilka effekter en klimatförändring kan få på ekosystemen. Observationer av tidpunkten för dessa företeelser är det som benämns fenologi och utgör enligt flera studier indikationer på att jordens klimat förändras. Målet med min undersökning är att se om klimatförändringar har påverkat lövsprickningen i södra Sverige. För att mer specifikt undersöka tidpunkten för lövsprickning har jag avgränsat mig till björk (Betula alba) och ek (Quercus robur) i fyra län i södra Sverige. För att undersöka eventuella fenologiska förändringar har jag använt/jämfört historiska data från 1873–1923 med nutida 2008–2016 och beräknat hur lövsprickningsdatumen och temperatur har förändrats. För att kunna undersöka sambandet mellan lövsprickning och temperatur har månadsmedeltemperaturen använts för jämförelse tre månader bakåt räknat från lövsprickningsdatum. Resultatet visade att både temperaturen och lövsprickningen har förändrats. I undersökningsområdet har medeltemperaturen i genomsnitt ökat med 2°C, medan lövsprickningen har tidigarelagts för björk och ek med 16,5 respektive 11,5 dagar i genomsnitt. Resultatet visar också att de fenologiska förändringarna är statistiskt signifikanta. Däremot är det mer osäkert att förändringarna beror på temperaturen, trots starka kopplingar mellan temperaturförändringarna och fenologiska förändringar. Det skulle kunna vara variationen i temperaturen, snarare än medeltemperaturen som är viktigast för lövsprickningen.

 • 17.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Friberg, Viktoria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Stickrädsla och nålfobi hos vuxna: En litteraturstudie utifrån ett patientperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 25% av den vuxna befolkningen lider av stickrädsla. Hos vissa är rädslan så påtaglig att de väljer att undvika medicinsk behandling. Rädsla är en naturlig reaktion på ett hot som man vill fly ifrån. En starkare typ av rädsla kallas fobi. Sjuksköterskans skyldighet är att bemöta patienters upplevelser med respekt samt att ta hänsyn till dessa i samband med kontakt med stickrädda patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelser av stickrädsla och nålfobi. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på sju kvantitativa och två kvalitativa vetenskapliga artiklar har genomförts. Från analysen av artiklarna sammanställdes tre huvudkategorier. Resultat: De vanligaste förekommande upplevelserna i samband med nålstick hos patienter med stickrädsla och nålfobi är rädsla, ångest, avsky och skam. Det som påverkar dessa upplevelser är bland annat vårdmiljön och hur vårdpersonalen talar till dem. Distraktion och olika strategier kan vara till hjälp för att lindra patienters upplevelser av stickrädsla och nålfobi. Slutsats: Det framkom att stickrädsla och nålfobi är ett relativt vanligt problem inom sjukvården som medför negativa upplevelser och onödigt lidande för patienter. Mer forskning om vuxnas upplevelser kring stickrädsla och nålfobi behövs för att öka medvetenheten hos vårdpersonal. 

 • 18.
  Annell, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Terman, Felix
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  What does it take to make them stay?: how place satisfaction relates to willingness to stay of the creative class2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Swedish students in smaller university host cities leave in favor of more attractive places after having completed their studies. Failing to retain newly graduated students is a problem for university host cities as educated people are associated with the group referred to as the creative class. Members of the creative class are drivers of regional economic growth, and have historically proven to be important for creating and developing the well-being of cities. Different place attributes have been found to affect place satisfaction and consequently willingness to stay; while place attachment, more specifically social bonds, has been found to be important for the creative class when choosing a place to reside. The purpose of this study is therefore to explain how place satisfaction, moderated by place attachment, relates to the willingness to stay of the creative class. The study used a quantitative research approach by surveying students at Kristianstad University, where the validated Customer Satisfaction Index (CSI) was used to measure place satisfaction; resulting in a total of 306 responses. The result demonstrates that there is a strong positive relationship between place satisfaction and willingness to stay of the creative class, but also that the relationship is positively moderated by place attachment. The theoretical implications are that urbanity and diversity are the least important place attributes for the creative class. The managerial implications for Kristianstad are that the city needs to promote or develop its cost-efficiency and job situation to make creative people more willing to stay.

 • 19.
  Arnesson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjöstrand, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Det gäller att inte fega ur”: pedagogers berättelser om hur de går tillväga när de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare agerar om de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa, samt hur de uppfattar anmälningsplikten och vilket stöd som pedagogerna erbjuds när de gör en anmälan. För att få reda på detta har vi förutom forskning och litteraturstudier även intervjuat fem stycken verksamma förskollärare och två stycken verksamma förskolechefer på två olika förskolor i södra Sverige. Intervjuerna visar en medvetenhet och erfarenhet hos de olika förskollärarna när det gäller barn som far illa. Resultatet som vi kom fram till var att alla förskollärare som deltog i studien var väl medvetna om sin anmälningsplikt, men att tillvägagångssättet vid en anmälan såg olika ut. Majoriteten av respondenterna var medvetna om vilka tecken de skulle vara uppmärksamma på som kunde innebära att ett barn for illa. Samtliga respondenter ansåg att de hade rätt att få stöd av sin chef i anmälningssituationer. Inget annat stöd erbjöds respondenterna i dessa svåra situationer.

 • 20.
  Arnoldi, Michelle
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Leidzén, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vårdpersonalens uppfattningar av patienter med substansbrukssyndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missbruk och beroende av alkohol och narkotikapreparat är ett utbrett problem och en stor riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa. Människor med missbruk eller beroendeproblematik riskerar att bli stigmatiserade då det förekommer fördomar mot denna patientgrupp. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara lika för alla samt ges med respekt för allas lika värde. Trots detta förekommer det ojämlikheter i vården för vissa utsatta grupper vilket kan leda till ökat lidande och sämre hälsa och välbefinnande. Således finns det ett behov av att belysa uppfattningarna om patientgruppen för att kunna förbättra behandlingssituationer och på så sätt främja en bättre vård. Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonalens uppfattningar av patienter med substansbrukssyndrom som kan påverka mötet i den somatiska vården. Metod: En litteraturöversikt som baseras på elva empiriska studier. Resultat: Det framkom att negativa uppfattningar om patientgruppen är vanligt förekommande, men även att empati visades för patientgruppen då vårdpersonal såg personen bakom sjukdomen. I resultatet tas det också upp vad dessa uppfattningar fick för konsekvenser för patienterna. Slutsats: En ökad medvetenhet kring substansbrukssyndrom och vårdpersonalens uppfattningar kan leda till ett mer förstående förhållningssätt inom sjukvården och således ett ökat välbefinnande hos patienten. För att säkerställa god vård för patientgruppen är det emellertid väsentligt att stödja, handleda och utbilda vårdpersonal. Vidare forskning om huruvida svensk vårdpersonal uppfattar patientgruppen hade varit att föredra då det finns en kunskapslucka inom området. 

 • 21.
  Asfedai Larsson, Joel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Falk, Emil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nu mår man?: en kvalitativ studie om tidspress och välmående2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifrån ett välmåendeperspektiv.

  För att besvara syftet har en kvalitativ studie genomförts. Tidspress utforskas från tre håll: tidsdeadlinepress, tidsbudgetpress och arbetsbelastning. I begreppet välmående inkluderas life satisfaction, job satisfaction och work life balance. Studien bygger på empiri från åtta redovisningskonsulter aktiva på redovisningsbyråer i södra Sverige. Empiriinsamling har skett genom en metodtriangulering bestående av intervjuer, observationer och dokumentär forskning, detta för att öka studiens tillförlitlighet.

  Studiens resultat visar att uppkomsten av tidspress i redovisningsbranschen bland annat beror på dokumentationskrav, avbrott i arbetet och kundens förväntningar. Trots tidspress och ojämn arbetsbelastning trivs redovisningskonsulten med sitt arbete. Dock uppstår situationer där tidspressen tar överhanden, vilket resulterar i negativa konsekvenser för redovisningskonsultens välmående. Omfattningen av tidspress och arbetsbelastning redovisningskonsulten känner sig bekväm med kan hänföras till individens personliga egenskaper.

  Slutsatsen visar att redovisningskonsultens personliga egenskaper är avgörande för hur tidspress upplevs. Om tidspressen tar överhanden, vilket är individuellt och beror på personliga egenskaper, återspeglas det genast genom obalans mellan arbete och fritid, vilket resulterar i minskat välmående hos redovisningskonsulten. 

 • 22.
  Askari Saif, Mehrnoosh
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Peters, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Maten är att leva: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år dör ca 95 000 människor i Sverige och 60 % av dem beräknas behöva palliativ vård. De flesta lider av undernäring i form av anorexi och kakexi eller biverkningar av strålning och kemoterapi som är en gemensam orsak till aptitförlust eller aptitlöshet vilket orsakas av olika symtom. Dessa problem kan orsaka ett lidande. Genom personcentrerad vård och kompetenta sjuksköterskor med specialistutbildning kan patientens livskvalitet höjas. Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur palliativa patienter upplever sin aptitförlust. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Resultat: Studien visade att patienter med aptitförlust har en stor önskan om att bli hörda och att sjuksköterskan ska finnas där för att lyssna på dem. Upplevelser som önskan att överleva, skuldkänslor, förlust av kontroll på olika nivåer och relationer som är konfliktladdade påverkade patienters aptit negativt. Upplevelser och aptit har ett stort inflytande på livskvaliteten. Slutsats: Att arbeta efter personcentrerad vård kopplad till KASAM kan vara en lösning för att kunna öka patientens livskvalitet i samband med ökat matintag. Webbaserad utbildning som DUNÄT kan vara en stor hjälp till att öka förståelse för nutritionens vikt. Kollegial utbildning kan vara till hjälp för att öka medvetenhet om möjliga problem. En noggrann omvårdnadsanamnes gör det möjligt att rätt åtgärd kan inledas. Medvetenheten om att patienten är en unik person med unika upplevelser kan göra stor skillnad för alla inblandade.

 • 23.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hallqvist, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utomhusmiljön på fritidshemmet, en plats för barn eller barns plats?: En studie om fri lek ur barns perspektiv och ett barnperspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om vilka möjligheter utomhusmiljön kan ge i relation till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. Syftet med studien är att studera barn och fritidslärares uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och fria aktiviteter på fritidshemmet. Studien har för avsikt att lyfta fram barns perspektiv och ett barnperspektiv, och att bidra med kunskap om vilka möjligheter utomhusmiljön har i ett leksammanhang på fritidshemmet. Studien kan även bli en utgångspunkt för hur utomhusverksamheten på fritidshemmet kan utvecklas och hur medvetenheten kring utomhusmiljön kan öka. Studiens teoretiska perspektiv är barns perspektiv och ett barnperspektiv. Den valda kvalitativa metoden är intervjuer i form av samtalspromenader utomhus med ljudinspelning. Studien genomfördes på två olika fritidshem med skilda utomhusmiljöer för att få en bred bild av vilka möjligheter som kunde finnas i de skilda utomhusmiljöerna. Studiens resultat visar att olika utomhusmiljöer kan ge många och varierande möjligheter för barns lek och fria aktivitet, beroende på olika faktorer som belyses av både fritidslärare och barn. Utifrån deras uppfattningar, betonas utformningen av utomhusmiljön som en betydande del. I det sammanhanget framgår även vikten av barns platser som blir synliga både på ochutanför platser för barn.

 • 24.
  Bengtsson, Mikael
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Märgelgravar i Åstorps kommun: Förändringar i förekomst över tid och lokalisering i landskapet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Märgelgravar är småbiotoper i odlingslandskapet som ofta hyser höga naturvärden och är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden i slättlandskapet. De utgör också synliga kulturlämningar från 1800 - talets jordbruk och den agrara utveckling som skedde då. Märgelgravarna är idag skyddade som generella biotopskyddsområden. Biotopskyddsområdena bidrar till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen samt FN - konventionen om biologisk mångfald. Märglingen var som mest omfattande mellan cirka 1850 fram till 1890 i södra Sveriges slättbygd. Märgeln användes som jordförbättringsmedel och grävdes upp där det fanns kalkhaltig lera. Där den bröts bildades bestående gravar som ofta vattenfylldes. Syftet med studien är att kartlägga hur många märgelgravar som försvunnit i Åstorps kommun, var de ursprungligen placerades och vad som kännetecknar de som finns kvar idag. Undersökningen grundas på kartmateriel från ca. 1930, ca. 1970 och 2015 som bearbetats och analyserats i ett GIS - program. Resultaten visar att endast 23% av märgelgravarna finns kvar 2015 jämfört med 1930 och att de ursprungligen grävdes i lerjordar nära bebyggelse, men att de som finns kvar idag i högre utsträckning ligger längre ifrån bebyggelse och till större del i sluttningar. Borttagandet av märgelgravarna tros bero på de omfattande rationaliseringar som jordbruket genomgick speciellt efter andra världskriget, då de sågs som odlingshinder eller som lämpliga platser att dumpa sopor och rivningsmateriel i. 

 • 25.
  Bengtsson, Sophie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ingmarsdotter, Olivia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen?: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet.

   

  Syftet med studien är att utforska processen kring revisorns byråbyte, vilket inkluderar både orsakerna till och upplevelserna av bytet. Studiens forskningsfråga är därmed varför revisorer byter byrå och hur de upplever den processen. Studien bidrar teoretiskt med en djupare förståelse kring varför revisorer väljer att genomföra ett byråbyte. Studien indikerar hur ett byråbyte kan påverka revisorns socialisering samt dess professionella identitet. Studien bidrar även med kunskap om hur ett byråbyte kan påverka och påverkas av relationen mellan revisorn och klienten.

   

  Studien har två delar. Den första delen, som behandlar varför revisorer byter byrå, har utforskats främst med hjälp av personalomsättningslitteratur inom revisionsbranschen, i kombination med organisationsteorier. Studiens andra del, som syftar till att utforska revisorernas känslomässiga upplevelse i samband med byråbytet, är delvis induktiv. I denna del har socialiseringsteori, litteratur om professionell identitet och klientrelationer fungerat som utgångspunkt. För att kunna utforska dessa två delar har en kvalitativ datainsamlingsmetod, i form av intervjuer, genomförts.

   

  Slutsatsen av denna studie är att revisorer verkar byta byrå för att de söker sig från eller till vissa karaktärsdrag, alternativt söker själva omväxlingen som ett byråbyte ger. Upplevelsen av byråbytet skiljer sig åt beroende på vilken typ av byrå revisorn lämnar, och vilken typ av byrå revisorn kommer till. Byråbytesprocessen upplevs olika och skiljer sig framför allt åt för de revisorer som rört sig mellan Big 4 och Non-Big 4 och de som rört sig inom Big 4 alternativt Non-Big 4.

 • 26.
  Bengtsson, Svetlana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vad algebra är bra till?: Några gymnasieelevers förståelse av algebra.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt mina erfarenheter upplever många elever i skolan algebra som svårt. De uppfattar ofta algebraisk räkning som abstrakt och obegriplig och ser ingen mening med att lära sig det. Det är vanligt att eleverna så sent som på gymnasiet uppvisar svårigheter med variabelbegreppet och hur det används. Detta har gjort mig nyfiken. Vad är det som eleverna inte förstår och varför? Med min undersökning ville jag få en uppfattning om varför algebra är så svårt för många elever och vad man kan göra för att underlätta algebrainlärningen för dem. Under min tid som gymnasielärare har jag mött flest elever i matematiksvårigheter på de olika yrkesförberedande programmen. Jag antog att de eleverna har sämre algebrakunskaper än de övriga eleverna på gymnasiet. Därför fokuserade jag mig i min studie på en grupp elever som går på ett av gymnasieskolans yrkesförberedande program.

   

  Syftet med mitt examensarbete var att undersöka vilka svårigheter elever som går första året på gymnasieskolans yrkesprogram har när de arbetar med att formulera algebraiska uttryck och formler samt vad svårigheterna beror på. För att kunna besvara mina frågeställningar har jag intervjuat sex elever i grupp om två och två medan de löste några utvalda uppgifter.

   

  Resultatet visade att elever som ingick i studien hade svårt med att uppfatta generella uttryck vilket kan bero på bl.a. att eleverna inte har utvecklat tillräckligt hög abstraktionsnivån för att kunna hantera den symboliska algebran. För att hjälpa eleverna till att bättre förstå meningen med detta ställde jag mig en fråga om man genom att betona uppgifternas underliggande aritmetiska strukturer kan få en bättre ingång till algebran. Undersökningen som jag gjorde tydde på att denna åtgärd hjälpte eleverna att få en naturlig övergång till att använda bokstäver i generella uttryck samt till en bättre förståelse för vad algebra är bra för.

 • 27.
  Bernevik, Tina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sagdati, Larisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den tredje pedagogen: En studie om den inre lärmiljön i en förskola inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar vilka förutsättningar lärmiljön på förskolor inspirerade av Reggio Emilias filosofi erbjuder för barns meningsskapande. Reggio Emiliafilosofin kan sammanfattas som ett förhållningssätt där man ser barnet som kompetent och utforskande. Studiens syfte är att studera betydelsen av design för lärande och design i lärande i förskolor inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Detta gör vi genom att ta del av utvalda förskollärares uppfattningar. I studien intervjuades fem förskollärare som alla gav sin uppfattning om den pedagogiska lärmiljön inom Reggio Emilias filosofi. Vi har utgått från det socialsemiotiska perspektivet.

  Det empiriska underlaget består av en kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. Metoden valdes för att kunna belysa respondenternas uppfattningar av den inre lärmiljön i Reggio Emilia inspirerade förskolor.

  Studiens resultat visar att lärmiljön har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Med genomtänkta, flexibla och föränderliga miljöer som är iscensatta tillsammans med barnen och där utformningen utgår från barnens åsikter och intresse genererar miljön till ny kunskap och utveckling.

 • 28.
  Björk, Alexander
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Liebendörfer, Mauri
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Jaha, då har jag blivit vegetarian”: Tonåringars ändrade kostval ur ett föräldraperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning I Sverige har matkulturen länge vilat på en tradition som kretsat kring kött då det ansetts som den viktigaste delen av en måltid. Samtidigt har populationen av unga som väljer bort kött ökat de senaste åren. Men när valet görs när en ung människa fortfarande bor hemma påverkas inte bara denne själv utan hela familjen, och i synnerhet föräldrarna. Syfte Att undersöka hur en tonårings vegetariska kostval påverkade familjens måltidsprocess och hur föräldrarna upplevde de eventuella förändringar som uppstod. Bakgrund Den forskningsbakgrund som använts för studien var matkultur och kommunikation, livsmedel sam nutrition och hälsa - varför äter vi som vi gör, vad innebär måltidsprocessen och hur påverkar valen vårt välbefinnande? Material och metod Semistrukturerade grupp- och telefonintervjuer med föräldrar och tonåringar med kvalitativ innehållsanalys efter Graneheim och Lundman. Resultat Föräldrarna uttryckte samma initiala oro för deras barns näringsintag och deras egen okunskap kring att laga vegetarisk mat. De tog samtidigt ansvar och såg till att hjälpa barnen lösa det genom att själva ta reda på mer. Även om familjerna tidigare haft liknande måltidsmönster var det skillnad på hur omfattande omställningen blev. De upplevde att tonåringarna engagerat sig mer och blivit bättre på att laga sin egen mat. Slutsats Med bakgrund i aktuell forskning visar denna studie på tendenser att en omfattande ändring av kostval kan påverka flera faktorer i en familjs måltidsprocess, men att mer forskning behövs på ämnet för att förstå detta närmare.

 • 29.
  Björkman, Simon
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utveckling och optimering av en multiplex-PCR screen för högfrekventa humana trombocytantigen (HPA) alleler -1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-Amp Blood kit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är känt att humant trombocytantigen (HPA) kan innebära komplikationer vid transfusion av trombocyter. Om en patient erhåller trombocyter med humant trombocytantigen som personen redan utvecklat antikroppar emot kan komplikationer som feber, påskyndad nedbrytning av trombocyter som ger trombocytopeni samt post-transfusion purpura uppstå eftersom immunförsvaret då ser trombocyterna som fientliga.

  Från den 14:e veckan under graviditeten kan alloantikroppar från modern passera placentabarriären över till fostret. Om humant trombocytantigen skiljer mellan moder och foster kan modern utveckla antikroppar. Dessa antikroppar kan då förstöra fostrets trombocyter. Detta leder till en lägre koncentration av trombocyter hos barnet. I värsta fall kan detta leda till hjärnblödning med dödlighet på ca.20%. Om barnet överlever födseln kommer denne födas med fetal/neonatal alloimmuniserad trombocytopeni (FNAIT), d.v.s. medfödd trombocytopeni.

  Målet med denna studie var att utveckla en multiplex PCR-screen, snabbt positivt/negativt svar för högfrekventa Humant trombocytantigen alleler baserat på de mest frekventa som förekommer i dansk befolkning: HPA 1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-AmpTMblood kit. Negativa prov från screening genomgick allelic discrimination real-tids PCR för konfirmering av sann HPA- genotyp.

  En lyckad multiplex screenmix innehållande HPA 1a, -2a, -5a samt -15a genomfördes. Då HPA - 3a bildade ospecifika band fick denna plockas bort ur mixen. För HPA 15b bildades ingen PCR- produkt och kunde därför inte inkluderas. Totalt screenades 44 blodgivare från Region Skåne varav fyra var negativa för 15a. Detta konfirmerades med allelic discrimination där dessa genotypades till 15b och i likhet med den multipla screeningen inte visade amplifiering av 15a. Vidare optimering krävs där nya primers för 3a samt 15b måste designas för att skapa en komplett högfrekvent human trombocytantigen screen. 

 • 30.
  Blad, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Möller, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Specialpedagogens roll i förändringsprocesser2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Vidare syftar studien till att belysa pedagogernas syn på specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocessen.

  Den teoretiska ansatsen för studien har drag av det fenomenologiska forskningsfältet men reflekterande forskning står i huvudsak för vårt ramverk.

  Metoden som valdes var fokusgrupper, detta för att deltagarna genom denna metod delges stor frihet i att uttrycka sina tankar och åsikter. Resultatet av intervjuerna mynnade ut i fyra olika teman, pedagogers attityder till förändringar, återkoppling och reflektion, utbildning samt tid. Dessa teman resulterade tillsammans i en tydligare bild av vad vi specialpedagoger kan bistå med i förändringsprocesser.

  Vid implementering av förändringsarbete ser vi genom studien att aktionsforskning, till exempel genom forskningscirklar, som bidrar med relevant forskning och litteratur, kan vara till hjälp när det gäller att tänka nytt i förändringar. 

 • 31.
  Boklund, Albin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nuhanovic, Sanela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Frivillig upplysning om intellektuellt kapital2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intellektuellt kapital är en immateriell tillgång som hanterar företagets kunskap och som skapar värde för företaget. Det intellektuella kapitalet delas in i tre kategorier, humankapital, externt kapital och internt kapital. Hur företaget redovisar och mäter sitt intellektuella kapital är en viktig fråga för företaget eftersom det intellektuella kapitalet ökar och blir allt viktigare för företaget. Syftet med denna studie är att förklara företagets frivilliga upplysningar om intellektuellt kapital. Studien utgör en omfattande jämförelse mellan olika faktorer som kan förklara företagets frivilliga upplysning om intellektuellt kapital. Utifrån tidigare forskning, kombination av vetenskapliga teorier och resultatet från en tvärsnittsstudie har en bredare förklaringsmodell och hypoteser utvecklats. För att kunna undersöka förklaringsmodellen i denna studie har en innehållsanalys med ett urval av 221 företags årsredovisningar från år 2015 tillämpats. Med hjälp av en utarbetad checklista som består av olika variabler uppdelade i de tre kategorierna, har studien kunnat utföras. Variablerna har även analyserats utifrån huruvida dessa är företagsspecifika eller inte. Resultatet av studien visar att storlek, bransch och självständigt revisionsutskott förklarar frivillig upplysning om intellektuellt kapital både mängdmässigt och innehållsmässigt. Utifrån en kategorisering om faktorerna är företagsspecifik eller inte bidrar studien till en större teoretisk förståelse kring vilka faktorer som förklarar vilken typ av information som presenteras. Kategoriseringen visar även en större förståelse hur företag egentligen rapporterar frivillig upplysning om intellektuellt kapital. Företagsspecifika upplysningar visar därmed på vilket sätt intellektuellt kapital genererar värde för företaget. 

 • 32.
  Boman, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Steneberg, Sophie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Snacka för att greppa begreppet!: Fyra lärares bruk av och syn på språk och kommunikation i matematikundervisningen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunikation och matematiskt språkbruk skiljer sig åt i matematikklassrummet beroende på hur lärare och elever agerar. I denna studie har syftet varit att bidra med ökad förståelse för kommunikationen som förekommer i matematikundervisningen, samt för synen på hur formella och informella matematiska begrepp används av fyra lärare i matematikundervisningen. Syftet har även varit att bidra med fördjupad kunskap genom att undersöka dessa fyra lärares uppfattningar om kommunikation samt om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. Frågeställningen vi utgått ifrån är vilka formella och informella begrepp som förekommer under en lärarledd genomgång under en matematiklektion, hur lärarna ser på användning och betydelse av de formella och informella begrepp som förekommer i matematikundervisningen. Vi ville även se på vilket sätt läraren omvandlar elevernas vardagsspråk till formellt, matematiskt språk under genomgången och vilka uppfattningar dessa fyra lärare har om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. 

 • 33.
  Braathen, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Salomäki, Tea
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oro för brott: en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader.

  Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning. Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro är högre i städerna än på landet, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi kan inte med våra sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet. Däremot kan den högre oron för bl.a. våldsbrott och den högre konkreta oron i städerna förklaras av variabeln problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi ser också att variabeln utsatthet för mängdbrott inte kan förklara orosskillnaderna mellan landsbygden och städerna. Vi diskuterar resultaten utifrån teorierna om social desorganisation och risksamhället.

  Vi frågar oss beträffande resultatet med högre oro för inbrott på landet om det kan finnas outforskade fysiska och sociala problem som besvärar mer på landet än i staden. Våra slutsatser är att allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro kan minskas i region Syd genom att arbeta med de fysiska och sociala problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi diskuterar även behovet av ett bredare myndighetssamarbete för att kunna påverka oro för brott. Här påstår vi också att närpolisarbete kan minska oro för brott enligt tidigare forskning och broken windows- teorin trots att detta arbete inte nödvändigtvis sänker brottsligheten. Vi kan inte se att utsatthet för brott påverkar skillnaderna mellan stad och land. Skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och landsbygd i Sverige minskar också enligt tidigare forskning. Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig tillräckligt för att påverka orosskillnaderna i region Syd. Den mindre skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och land samt den högre oron för inbrott på landet talar sammantaget för negativa sociala förändringar på landsbygden i region Syd.

 • 34.
  Brewelius, Anneli
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olin, Madeleine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sund barn- och ungdomsfotboll: en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det framkommer i studiens inledning att det finns negativa hälsotrender bland barn och ungdomar, till exempel fetma, stillasittande och psykisk sjukdom. Det gör att föreningsidrotten blir en viktig stödjande miljö för fysisk aktivitet och har därmed stor betydelse för folkhälsan. Genom att känna delaktighet och inflytande i sin egen förening kan ett livslångs idrottande skapas. Syftet med studien var att studera en fotbollsverksamhet för flickor och pojkar (10–13 år) med fokus på hälsa, delaktighet och inflytande. En kvalitativ metod användes där ett strategiskt urval utgjorde studiens målgrupp. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med 15 spelare från en utvald fotbollsverksamhet. Fyra ideella ledare från samma förening intervjuades enskilt. En kvalitativ innehållsanalys användes när materialet analyserades där olika meningsenheter bildade kategorier. Resultatet visade att sociala aktiviteter, gemenskap inom laget, roliga saker inom fotbollen och aktivitetsglädje stimulerar ett livslångt idrottande som kan kopplas samman med hälsa. Genom att ledarna involverade spelarna skapades en delaktighet i föreningen. Detta uppfylldes i praktiken genom att fråga efter spelarnas synpunkter, kontinuerligt hitta på aktiviteter utanför fotbollen samt uppdelningen på träningarna skulle alltid vara för spelarnas bästa. Utifrån konklusionen är upplevd delaktighet och möjlighet till att påverka en av de komponenter som behövs för att spelare ska stanna inom idrotten. Ur ett folkhälsoperspektiv tycks det vara viktigt att behålla spelare då föreningsidrotten har en långsiktig positiv påverkan på individens psykiska, fysiska och sociala hälsa. Den utvalda fotbollsverksamheten satte spelarna i främsta rummet och lyckades därmed behålla spelarna. 

 • 35.
  Broman, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lundin, Patricia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  CRM systems management and use: From retail stores perspective2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explore how stores in the retail sector and in business to consumers´ relations, are engaged in the CRM systems use and management. The purpose is also to see if the information that is gathered by the headquarters is transferred down to the stores.

   

  The research follows a realistic philosophy combined with an abductive approach and a qualitative method. The choice of design to this research was an exploratory research combined with a case study strategy over a cross-sectional time horizon. The data was collected through semi-structured interviews with managers in the six different retail stores.   

   

  The findings from this thesis showed various results when it came to the use of the CRM system and the amount of information that the stores got access to from the headquarter/partner. None of the stores managed their CRM systems themselves, it was only managed by the headquarters or partners of the retail chains. The amount of information that was transferred down from the headquarters or partners, affected how much the stores used the CRM system. The stores that got much information had more knowledge about the CRM system and used it a lot more than stores that got less information.

   

  The limitations that can be found in this thesis is that it is only a small amount of stores within the retail market that has been examined, this might give a misleading result for the rest of the retail market and the global market as whole.

 • 36.
  Bruhn, Alina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hesselroth, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The development of sustainable food consumption: exploring drivers of sustainable food consumption from a consumer perspective.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Over the past decade, there has been a growing concern for the natural environment. In turn, that has led to a change in consumer behaviour and their willingness to consume sustainable food products. Although, what drives consumers to sustainable food products today, remains.

  The purpose of this study is to explore changes in sustainable food consumption, and the drivers behind these changes from a consumer perspective. To do so, drivers behind sustainable consumption was first identified from previous research, then later transferred into a conceptual model. A qualitative research method has been used through an interpretivistic approach to collects data. Data was collected through semi-structured interviews, to find what drivers consumers to consume sustainable food products.

  The results of this study showed that there has been a change among sustainable food consumers, compared to previous findings. The drivers that affect sustainable food consumption are defined within three different categories: positive-, negative- and depending drivers of sustainable food consumption. Furthermore, this study has contributed with new perspectives of what drives consumers towards sustainable food consumption.

  With a better understanding of what drives consumers towards sustainable food consumption this study can provide valuable information to companies involved in retail- or production of sustainable food products. 

 • 37.
  Bruze, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  A comparison of nutrient reduction between activated carbon and cocout fibre in wastewater treatment2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Two batch mesocosms were created on site in Da Nang, Vietnam to reduce nutrients in wastewater from fish processing factories. The mesocosms contained either activated carbon or coconut fibre which in earlier studies has shown promising results in wastewater treatment. Three aspects of the materials were compared; Chemical content, which measured levels of COD, total-nitrogen and total-phosphorus. Rate of biofilm formation, where biofilm were measured visually and through weight. The last aspect was microbiological presence where fours species of microorganisms were cultivated. The experiment showed no obvious difference between the materials but concludes that this is an experiment that could and should be developed further.

 • 38.
  Brånemo, Felix
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  IMPRO - elevers upplevelser kring inkludering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns det en koppling mellan inkludering och lärande för fem intervjuade IMPRO - elever.

  Arbetet börjar med att ge en översikt av tidigare forskning kring inkludering och lärande samt skolans påverkan. Det teoretiska ramverket som används i detta arbetet är det sociokulturella.

  Med hjälp av kvalitativa intervjuer intervjuades fem stycken elever på en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och resultaten från de intervjuade eleverna tematiserades efter vad eleverna valde att ta upp i intervjuerna.

  Elevernas upplevelser kring deras tid som IMPRO elev på gymnasiet är stommen i detta arbete. De teman som eleverna tog upp och var mest framträdande var: elevernas syn på sin situation och bakgrund, olika anpassningar, lärarens påverkan samt specialpedagogens roll.

  Dessa olika teman påverkar på olika sätt elevernas upplevelser och resultat. Ett övergripande tema som är återkommande i samtliga teman är inkludering. Inkludering är framträdande dels i samtliga elevers bakgrund på grundskolan på olika sätt men även i deras gymnasiestudier, även här på olika sätt. De olika anpassningar som görs främjar i elevernas fall, oavsett om de är i det ordinarie klassrummet eller inte, inkludering.

  Eleverna sammanfattar det som att flexibilitet, lärarens upplägg samt läraren som viktiga faktorer för att lyckas med sitt IMPRO ämne.

 • 39.
  Calmerbäck, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sandberg, Anna-Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att se möjligheter där andra ser hinder: uppfattningar om inkludering och tillgänglig undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att analysera hur pedagoger, elever och skolledare vid en gymnasieskola uppfattar fenomenen inkludering och tillgänglig undervisning genom att undersöka deras syn på möjligheter och utmaningar med att som elev inskriven i gymnasiesärskolan delta i undervisning på nationella program på gymnasieskolan. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med målet att finna variationer i uppfattningarna kring inkludering och tillgänglig undervisning hos de olika aktörerna. Tidigare forskning har visat att begreppet inkludering används på olika sätt vilket resulterar i att skolors arbete med inkluderingsprocesser tar sig olika uttryck beroende på vilken definition man utgår ifrån. Studier visar även att heterogena grupper kan ha en positiv effekt för både elever i behov av särskilt stöd och för elever utan samma behov samt att särskiljande lösningar ofta har en stigmatiserande effekt. Trots detta anser många lärare och rektorer att just heterogeniteten i klassrummen är en av de största utmaningarna. Tillgänglighet handlar om hur väl en verksamhet fungerar för personer med en funktionsnedsättning. En tillgänglig lärmiljö handlar om att ge alla elever förutsättningar att vara delaktiga och inkluderade i utbildning. En väl genomtänkt undervisning som är varierad, utmanande och i förväg anpassad efter alla elevers behov kommer att leda till att minska antalet elever i svårigheter. Ett sätt att göra detta är att använda sig av Universal design for learning, en uppsättning principer som utgår ifrån att alla elever lär på olika sätt och att läraren därför behöver använda sig av olika metoder för att möta alla elevers behov. Resultatet av vår studie visar att informanterna uppfattar att ett gemensamt förhållningssätt är viktigt för att kunna möta alla individer. Skolan ses som ett litet samhälle där alla ska ges möjlighet att möta mångfald och olikheter. För att inkludering och tillgänglighet ska kunna uppnås uppfattar informanterna att det krävs en vilja att inkludera alla elever samt att det är viktigt att olika professioner på skolan samarbetar. En annan viktig förutsättning för en lyckad inkludering är ett relationellt perspektiv samt en vilja att anpassa undervisningen efter de elever man som lärare har framför sig.

 • 40.
  Carlsson, Linn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jinnemo, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Alla är skolförberedda": pedagogers upplevelser kring övergången från förskola till förskoleklass2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet för studien är att studera hur pedagoger i förskola och förskoleklass upplever samverkan kring övergången mellan de olika skolformerna och hur pedagoger förhåller sig till behovet av handlingsplaner. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där tre pedagoger i förskola och tre pedagoger i förskoleklass, som alla har erfarenhet av övergången däremellan, deltog i undersökningen. Utgångspunkten för analysen ligger dels i vårt syfte med studien, dels i den tidigare forskning som gjorts där vår tolkning är styrande. Denna tolkning är att verksamheterna i de olika skolformerna ser olika ut och att det bästa för en framgångsrik övergång är att det finns kontinuitet och kommunikation mellan de båda samt att vårdnadshavarna känner sig delaktiga. Samtidigt pekar viss forskning på att samverkan mellan förskola och förskoleklass inte fungerar och att bristen på kommunikation är en betydande faktor. I förskoleklassen anser majoriteten att barnen saknar vissa kunskaper som anses viktiga för att börja skolan. Detta leder till att förskolan har blivit mer ämnesinriktad då pedagogerna där känner en press och ett ansvar att minska glappet mellan skolformerna. Resultatet i denna studie visar att det fanns tydlig kommunikation vid samverkan kring övergången då samtliga hade någon form av handlingsplan. De ansåg även att barn inte behövde ha några specifika ämneskunskaper för att börja skolan utan lyfte istället vikten av de praktiska och sociala förmågorna. Pedagogerna i förskoleklass ville gärna ta del av barnens erfarenheter från förskolan för att skapa kontinuitet

 • 41.
  Carlsson, Liselott
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  På väg mot en tillgänglig utbildning för elever inom autismspektrumtillstånd: En kvalitativ intervjustudie utifrån några informanters beskrivning av ett kommunövergripande skolutvecklingsprojekt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is a part of Master Degree within the field of Education science at Kristianstad University.

  The aim of this study is based on a few informants’ descriptions and experiences of the schools in a municipal school changed their work to increase inclusion for students with Autism Spectrum Disorders (ASD). The focus of the study is the changes which have been implemented, how it has influenced the student group's schooling and what success factors and challenges the school has encountered.

  According to the Swedish Education Act, shall the Swedish regular school be available to all scholars. However, several studies and accounts show that primary schools have found it difficult to meet the educational needs of students with ASD.  The national board of education (2009) and The Swedish schools inspectorate (2012) criticizing the school for not investigating the students' needs and supply adequate support.

  The study was conducted by a qualitative approach; data were collected through semi-structured - and focus interviews. The choice to use interviews are based on interesting to let each informant describes how their school, meet and educated students with ASD and what elements they consider important developments of an inclusive school for pupils with ASD.

  The implication of the results confirms that by increasing the knowledge about autism spectrum disorders of the instructors, the school has developed a more including learning environment for the students. By creating, a flexible organization in the school’s students gives the chance to be in school on their own terms. Belonging to a class on their own terms, with the possibility of instructing in different contexts, has increased the presence of many students.

 • 42.
  Carpenbo, Susanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kimhi, Yona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjöstedt, Morgan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Han Hon Hen Den?: Förskollärares uppfattning om kön, könsmönster och könsroller2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka hur förskollärare med erfarenhet av genusfrågor inom förskolan uppfattar och talar om sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller utifrån deras syn på kön. Undersökningen bygger på̊ kvalitativ metod som i detta fall innebär intervjuer. Det var sex förskollärare som intervjuades. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor samt i två av respondenternas hem enligt deras önskemål. I resultatet gick det att urskilja två olika sätt att förhålla sig till genusarbete i förskolan. En grupp hade större erfarenhet av forskning och arbete kring kön och genus. De såg kön som mer komplext utifrån queerteori. Den andra gruppen ansåg sig inte ha tillräcklig erfarenhet av genusarbete och såg kön som binärt. Gruppen med större erfarenhet reflekterade mer kring vikten av vuxnas agerande för att bryta mot olika normer, vilket påverkade deras arbete att konsekvent ha ett genus och normkritiskt tänk. Respondenterna med större erfarenhet av genusarbete hade ett normkritiskt förhållningssätt som grundläggande perspektiv på verksamheten. Den andra gruppen respondenter prioriterade områden där de istället fokuserade på det som uppstod tillfälligt i barngruppen. De kritiserade inte normer i lika stor utsträckning utan fokuserade istället på avvikare och försökte skapa en större tolerans kring avvikare av normer eller valde att kringgå känsliga ämnen på olika sätt. Dessa två förhållningssätt visade sig också när det gällde det intersektionella perspektivet. Studien visade att erfarenhet av genusarbete inte styrker en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras, vilket skolinspektionens rapport kring förskolans arbete med jämställdhet även visade.

   

 • 43.
  Chamali Wijesekara, Goigoda Gamage Wasanthi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Barriers in nurse- patient communication in Sri Lanka: bachelor degree nursing students’ perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Effective nurse-patient communication is an essential component for building a positive relationship between nurses and patients during their caring process. Many factors would affect as barriers for the nurse-patient communication and identification of these barriers will help to make the nurses and the relevant authorities aware and take necessary actions to overcome them. Therefore, the purpose of this study is to investigate barriers in nurse-patient communication from bachelor degree nursing students’ perspective. The study was conducted using quantitative cross sectional approach and a selfadministered questionnaire. The questionnaire was developed and validated by the researcher. The questionnaire was found as an adequately valid (Cronbach’s alpha =0.71) and reliable (ICC= 0.98; kappa agreement > 0.7 for individual items) instrument with adequate level of acceptability and content validity. The validated questionnaire was administered to a sample of 300 bachelor degree nursing students of the Colombo Regional Centre of the Open University of Sri Lanka. According to the results, more than half of the sample had more confident in patient communication and it showed that care environment related factor of ‘complex nursing tasks’ (p= 0.030) and nurse-relatedfactor of ‘job related stress’ (p= 0.023) were barriers for nurse-patient communicationin Sri Lanka. Therefore, hospital management and other relevant authorities need totake actions to create the working environment as the nurses’ job related stress is minimized and supportive to deal with complex nursing tasks, in order to improve their communication skills with patients.

 • 44.
  Changpook, Sakulket
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gieng, My
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Patienters upplevelser av besök på studentkliniken, Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplevde bemötande och kommunikation vid besök på studentkliniken, Högskolan Kristianstad. En kvalitativ studie genomfördes med användning av en intervjuguide. Åtta patienter intervjuades med hjälp av en digital diktafon och varade i cirka 30 minuter. En kvalitativ innehållsanalys tillämpades för analys av insamlad data. Resultatet visade att patienterna upplevde ett gott och vänligt bemötande när tandhygieniststudenterna, handledarna och personalen i receptionen hälsade på dem. Patienterna upplevde en god kommunikation och ansåg bland annat att de var delaktiga i konversationen och fick en begriplig information. Det som upplevdes mindre bra var att viss information under behandlingen var tjatig och att en patient inte upplevde sig ha en dialog när handledaren pratade med studenten. Slutsatsen av studien visar att samtliga patienter upplever ett gott bemötande på studentkliniken och att majoriteten upplever att kommunikationen är positiv. 

 • 45.
  Chavoshi, Negar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Christensen, Lina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jämförelse av sex symtom enligt Svenska Palliativregistrer hos personer med och utan trycksår.: en registerstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag finns det sex olika symtom som förknippas med livskvalitet i palliativt skede. Kort tid efter att en patient har avlidit dokumenteras förekomst av smärta, rosslighet, illamående, ångest, andnöd samt förvirring i Svenska Palliativregister av det vårdteam som har varit mest delaktiga i patientens omvårdnad. Syfte: Att jämföra symtomförekomst av sex symtom enligt Svenska Palliativregister hos personer med eller utan trycksår inom palliativ vård. Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv jämförande registerstudie. Resultat: Det fanns ett svagt positivt samband mellan smärta och förekomst av trycksår. Ett bifynd var att det även fanns ett signifikant samband mellan trycksårförekomst och vårdtid. Slutsats: Studiens resultat visar behov av vidare forskning. Spridning av kunskaper om trycksår och smärta kan stödja åtgärder för att öka livskvalitet hos svårt sjuka patienter.

 • 46.
  Christensson, Lucas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svensson, Oskar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The important part is that we have established a relationship, then we can conduct business: Cultural conflicts and dilemmas in international business2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Recent literature state that the relationship between buyers and sellers has gained more and more importance in business-to-business segments. The distribution of products may even end up in the shadow of these important relationships. The statement, of increased need for relationship marketing, is proven more tangible in cross-border interactions and communications. Managers who are maintaining and establishing international accounts have to acknowledge cultural differences, norms and preferences when keeping their international key accounts satisfaction. However, the practice around how cultural diversity implement the relationship process is something that could be further explored. Therefore, the purpose of this thesis is to explore cultural conflicts and dilemmas in manager’s relations with international key accounts.The thesis has a phenomenological approach, which aims at exploring personal business experiences of managers in practice. Thus, the aim is not to make general assumptions about either KAM, RM or business culture. The thesis is developed through five separate interviews with managers of different gender, practice and targeted customer culture. We mainly used Hofstede's (2017) framework when analyzing and discussing the implication of business culture on international relationships. Several strategies, both personal and business oriented, where noticed as a result of international and intercultural business collaborations. The result shows how complex the subject of business culture is and how limitations of managing cultural diversity can lead to conflicts and dilemmas.

 • 47.
  Claesson, Amanda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jonsson, Albin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The Confusion of Content Marketing: a study to clarify the key dimensions of content marketing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Content marketing is a popular marketing strategy, which has increased significantly during the last years. The term content marketing is new but companies have been working with parts of the strategy for decades. The new digital era changed the communication from a one-way to a two-way communica- tion. Customers now have a demand for relevant content that is valuable for them.

  The purpose of this dissertation is to develop an understanding of this marketing strategy, and clarify the key dimensions that distinguish content marketing from other marketing strategies. This thesis rests on a realistic philosophy with an abductive approach.

  Based on previous research different definitions of the marketing strategy are used to develop a model of the key dimensions of content marketing. A qualitative data collection with semi-structured interviews is performed on seven participants in order to explore what is seen as important aspects, and to gather new insight about the unclear marketing strategy.

  The findings indicate a differentiation between companies, but there is a consensus of the most im- portant aspects. Findings of how the strategy is done results in a new model, and a new definition of the marketing strategy. Suggestions for further research include examining how companies measure con- tent marketing.

  The results contribute with a clarification and further description of what content marketing is, and the most important aspects to consider when working with the strategy. The results of this study are useful as a guideline for people starting to work with content marketing, with the aim to understand the market- ing strategy. 

 • 48.
  Coralic, Alen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Secic, Eldar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The Entrepreneurial Process Revisited: Immigrant entrepreneurship and cultural perceptions.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explore how culture influences the perception of entrepreneurship, in the context of immigrant entrepreneurs in a non-core region in Sweden. Our theoretical framework consists of previous research about the entrepreneurial process, and cultural differences on national, local and business level. A conceptualization of the entrepreneurial process is combined with a three-layer theoretical framework of culture. Namely a national, a local and a business culture. The source for this empirical research are Balkan immigrants that came to Sweden during the 1990s because of the Balkan war, and are now entrepreneurs in Karlskrona, Sweden. The research method used in this thesis is interpretivistic with an abductive research approach. The empirical data was gathered through in-depth interviews. The empirical results have helped us understand that the perception of the entrepreneurial process distinguishes itself depending on culture. The main findings in our research imply that the Balkan entrepreneurs in Karlskrona, Sweden, feel that they became entrepreneurs because of non-satisfaction within social conditions. And that the Balkan entrepreneurs have adapted more to the Swedish culture in their way of working as entrepreneurs. They believe that adaption is the key to entrepreneurial success when creating value and developing a firm. However, the Balkan entrepreneurs feel that they are still under influence by the Balkan culture as well. This thesis contributes with an insight on how the entrepreneurial process is influenced by culture.

 • 49.
  Dako, Charlotte
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Anette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förskolechef med uppdrag att leda personal i pedagogisk verksamhet: utmaningar och möjligheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har genom två fall undersökt hur utbildningschefer, förskolechefer och förskollärare ser på förskolechefens uppdrag att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi vill med denna undersökning få en uppfattning om förskolechefers utmaningar och möjligheter utifrån deras uppdrag.

  Studiens syfte är att bidra till att öka kunskapen om förskolechefens uppdrag att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten. Detta utifrån utbildningschefers, förskolechefers och förskollärares variation av uppfattningar om möjligheter och utmaningar kopplade till uppdraget.

  Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och analysera resultatet utifrån en fenomenografisk forskningsansats som lägger fokus på informanternas variationer av uppfattningar om fenomenet. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer vilka alla spelats in med diktafon. Våra informanter var två utbildningschefer, två förskolechefer och två förskollärare, från två olika kommuner.

  Allt vårt material har sedan transkriberats och analyserats. Detta för att få fram ett resultat som har varit relevant utifrån vårt syfte.

  Resultatet visar att samstämmigheten gällande utmaningar och möjligheter för förskolecheferna är stor i de både fallen trots olika organisationsstrukturer.

  De möjligheter vi identifierat i våra två fall visar på att de ibland sammanfaller med utmaningar i informanternas intervjusvar. Det är ekonomiska ramar, styrdokument och kommunövergripande mål som uppfattas både som utmaningar och möjligheter. De utmaningar som förskolechefen i fall 2 upplever som störst just nu är rekrytering av förskollärare och i fall 1 att hitta nya sätt att vara fysiskt närvarande i verksamheten.

 • 50.
  Debeljak, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, Isabella
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Do sustainable personalities exist?: A study examining the link between recruiters' personalities and the communication of sustainability2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The world that we live in today is neither fair nor sustainable. Since the acknowledgements of theseissues have changed increased in recent years, the preferred attributes in the job seeking process havechanged. Previous research has recognized a positive relationship between the incorporation of thethree components of sustainability into the activity of attracting employees and the amount of attractedemployees. Therefore, one could question why not all companies communicate their sustainabilityengagement to potential employees. Research within this area is scarce, but some researchers state thatthe managers’ personalities can have an effect on the sustainability communication. Therefore, thepurpose of this dissertation is to examine the relationship between the recruitment manager’spersonality and the level of sustainability communication in the process of attracting employees. This study uses a cross-sectional research design, with a positivistic philosophy and a deductive approach.A quantitative questionnaire was sent out to recruiters, with respondents selected using a systematicrandom sampling method. The limitations of this study is that the sample was restricted, it was limitedto a Swedish context and the results could not be explained only examined.This study indicates that no sustainable personalities seem to exist. However, the major contributionof this dissertation is that it display the ignorance of the UN2030 Sustainable Development Goals. Weconclude that this could partly explain the lack of significant relationships between the five personalitytraits and the level of communication of the three components of sustainability.

12345 1 - 50 of 205
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf