hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 166
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abazi, Jeton
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sohani, Armin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Enticing consumers to enter fashion stores: a sensory marketing perspective2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the past years, there has been a re-emergence of sensory marketing in the paradigm of marketing. However, there is a lack of empirical studies done on the subject. Furthermore, the previous literature has focused on whether senses affects, rather than how they affect. Therefore, the purpose of this thesis is to study how sensory stimuli affects the consumers’ choice of entering physical fashion stores.

  This thesis is based on sensory marketing, consumer behaviour, and retail marketing theory. The theoretical framework in this thesis consists of an adapted sensory-stimuli-response model with the five main senses of sensory marketing as stimuli, emotional response of arousal and pleasure as organism, and entering or not entering as response. A qualitative research strategy was used to study the phenomenon.

  The empirical findings and the analysis showed that touch, sight, and sound were effective in enticing the consumer to enter by affecting their arousal. Furthermore, scent was on the opposite side as it was only affective in creating disinterest when bad. Lastly, taste displayed potential which warrants further research.

  This thesis might be of value for companies looking to implement sensory marketing as part of their marketing plan.

 • 2.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hagmo, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vi har ett viktigt uppdrag: Pedagogers upplevelser av specialpedagogen i förskolan och på högstadiet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att beskriva vad pedagoger i förskolan samt på högstadiet har för upplevelse av specialpedagogens uppdrag. Den metod som är vald för studien är semistrukturerade intervjuer för att samla in data. I vår studie har vi intervjuat tio pedagoger, varav fem är verksamma inom förskolan samt fem verksamma på högstadiet. Samtliga pedagoger är verksamma i olika verksamheter i den kommunala barnomsorgen och skolan, de arbetar dock inom samma kommun. Den teoretiska utgångspunkt som vi använt oss av är det sociokulturella perspektivet. Den tidigare forskningen visar att specialpedagogen förväntas göra många olika arbetsuppgifter som inte ingår i deras uppdrag ute på arbetsplatserna. Handledning är något som många gånger hamnar i skymundan på grund av det. Många gånger används inte specialpedagogens kompetens fullt ut. Specialpedagogen har många gånger enskild undervisning eller undervisning i liten grupp med elever som är i behov av särskilt stöd. Den tidigare forskningen visar även att specialpedagogen och rektorns relation är avgörande för om specialpedagogen ska kunna genomföra sitt arbete så som det är tänkt. Resultatet av studien visar att det finns en osäkerhet kring specialpedagogens uppdrag, främst hos pedagogerna på högstadiet. Resultatet visar även att dem inom förskolan har kunskap om hur de söker den specialpedagogiska kompetensen. Det visade sig att elevhälsateamets arbete kom pedagogerna tillkännedom, trots det ansåg pedagogerna på högstadiet att elevhälsateamet var en stor del av det förebyggande arbetet. Slutsatsen vi drar är att specialpedagogens uppdrag är otydlig och det behöver vara en tydlig organisation kring den yrkesfunktionen så att den kommer alla till del.

 • 3.
  Adamborg, Isabella
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hansson, Lina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Anställdas upplevelse av förändrad organisationskultur vid en sammanslagning: En kvantitativ studie utifrån anställdas karaktäristiska drag2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under åtskilliga år har organisatorisk förändring i form av sammanslagningar av organisationer varit en fortlöpande del av den operativa strategin för flertalet organisationer. Detta för att uppnå organisationell mångfald, tillväxt och rationalisering. Vad man emellertid har förbisett att ta hänsyn till är att vardera organisationen besitter en specifik organisationskultur som präglas av gemensamma och delade meningar om organisationens värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar. För att få till stånd en ny och framgångsrik enhet krävs en omskapad organisationskultur, där de anställda från de skilda organisationerna erfar en ny gemensam och delad mening om organisationens satta grundstenar.

  Vad denna studie vill bidra med är en ny vinkel beträffande en förändrad organisationskultur där man ser till de anställdas upplevelse utifrån de individuella karaktäristiska dragen; neuroticism, extrovert, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet, vilket kan komma ha betydande relevans för att uppnå en lyckad sammanslagning. Detta med anledning av att en individs beteende torde härstamma från personligheten, där personligheten belyser en individs karaktäristiska och organiserande sätt att känna, tänka och handla i olika situationer. Det är framförallt i situationer där vanor och rutiner förändras som de individuella karaktäristiska dragen blir intressanta att studera för att kartlägga hur en individ svarar på detta. En deduktiv ansats kommer därav att tillämpas med avsikten att studera en förändrad organisationskultur med en ny vinkel, vilket i detta fall är utifrån individuella karaktäristika drag. Med stöd från tidigare forskning byggs teser, vilket sedan prövas mot empirisk data som samlats in med hjälp av en organisation som genomgått en sammanslagning. Utifrån uppsatsens syfte har en kombination av metoder tillämpats i avsikt att analysera informationen från enkätundersökningen.

  Uppsatsens diskussion och slutsats grundas på de enkätsvar som samlats in från den specifika organisationens anställda, bortsett från ledningsgruppen. Utifrån resultaten kan det antydas att studien mätt det som var åsyftat att mäta. Däremot kunde denna studie inte påvisa att samband finns mellan dessa variabler, vilket förklaras i sista avsnittet bero på ett flertal aspekter. 

 • 4.
  Ahmed, Danial
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oldehed, Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Relationen mellan ägarstruktur, agentkostnad och risk i EU-länders banker2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare finanskriser har resulterat i ett större fokus på bankers risktagande. Kriserna har påvisat hur bankers kris kan få förödande effekt på den globala marknaden vilket har föranlett olika konsekvenser (bland annat i form av nya regelverk) för att hantera bankers tendens mot ett för högt risktagande. Bankers inställning till risktagande kan förklaras utifrån dess ägarstruktur där ägarna kan ha olika riskpreferenser.

   

  Forskningsstudier har påvisat att ett samband existerar mellan ägarkoncentration och bankers risk, dock utan någon konsensus om sambandets utseende. Syftet med studien är att undersöka hur ägarstruktur påverkar bankers konkursrisk, där banker inom EU-länder har undersökts. Vidare har karaktären på bankernas största aktieägare tagits i beaktning för att se om sambandet mellan ägarkoncentration och risk skiljer sig beroende på vilka ägare bankerna utgörs av. Därtill har sex hypoteser formulerats som syftar till att undersöka relationen mellan ägarstruktur, agentkostnader och konkursrisk utifrån agentteorin och teorier om bolagsstyrning. För studiens undersökning har  en kvantitativ metod använts tillsammans med en deduktiv ansats.

   

  Undersökningen visar, likt andra studier, att det existerar ett samband mellan ägarstruktur och bankers risk. Mer specifikt visar vår studie att sambandet ser olika ut för olika ägartyper. För vissa ägartyper har vi identifierat ett positivt samband mellan ägarkoncentrationen och bankers konkursrisk medan för andra ägartyper har vi istället identifierat ett negativt samband. Avslutningsvis visar studien att agentkostnader föreligger i större grad när aktieägarna har mindre kontroll över ledningen.

 • 5.
  Al-Asi, Karim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Axelsson, Victor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Är fyra år bättre än tre?: Hur påverkar akademisk bakgrund en revisors framtid?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I juni 2013 ändrade Revisorsnämnden utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor, numera räcker det således med tre års akademisk utbildning. Minst antal utbildningsår för auktorisation är fortfarande åtta, men den nya regleringen resulterar i att två av dessa utbildningsår valfritt kan fördelas mellan den akademiska eller praktiska utbildningen. Revisionsbranschen lockar årligen till sig en mängd nyutexaminerade studenter, varav de flesta troligtvis har ambitioner om att bli framgångsrika revisorer. Mot denna bakgrund torde det vara intressant för studenter, högskolor/universitet och revisorer att få reda på hur man bäst fördelar sina utbildningsår, för att inhämta de bästa förutsättningarna inför auktorisationsprovet. Syftet med denna studie därför är att förklara hur man bäst fördelar åren inom den akademiska respektive praktiska utbildningen för att uppnå auktorisationen på kortast tid, med bäst provresultat och med störst sannolikhet att bli godkänd. Studien fokuserar på att undersöka revisorer som har skrivit auktorisationsprovet minst en gång. Genom kvantitativ data från 76 respondenter, har vi lyckats få fram resultat som indikerar att ett års extra akademisk utbildning troligtvis resulterar i bättre förutsättningar inför auktorisationsprovet. Resultaten från undersökningen kunde inte verifiera studiens hypoteser. Det har däremot kunnat påvisas vilken roll byråerna har för förutsättningarna, inför auktorisationsprovet. Det vill säga, de revisorer som jobbar på en större byrå tycks bli auktoriserade på kortare tid samt uppnå bättre provresultat i jämförelse med revisorer på en mindre byrå. Vidare resulterade studien i att individer med en magisterexamen, eller högre, tenderar att jobba på en större byrå, medan individer med en lägre examensnivå tenderar att jobba på en mindre byrå.

 • 6.
  Albin, Rebecca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksson, Gustav
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Cut your hair and get a job: A study of how Swedish employers see business graduates from an ambidexterity perspective2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Employability is a field of research and a concept that has developed considerably over the past century. Today, employability contributes to discussions in higher education, psychology and even labour market politics. What influences employability is thus of great importance to a number of stakeholders. Since employability consists of assets that make an individual employable, the employer’s perception of employability is essential. An area within organisational strategy called ambidexterity discusses the competitive advantage that can be obtained by hiring staff with certain characteristics, indicating that there could be a relation between ambidexterity and employability.

   

  The purpose of this study is to explain how organisational ambidexterity influences employers’ preference in regards of employability. To do so, a conceptual model was developed from theoretical research. The model included: education, experience and personal characteristics. A questionnaire was used to collect data in order to explain the relation between ambidexterity and employability.

   

  The findings of the study did not show that organisational ambidexterity influences employer preferences regarding employability considerably even though indications that a relation exists were found. Moreover, the study findings indicated that other factors such as gender and age of recruiter might have an influence on employer preferences instead. 

 • 7.
  Ali, Hayder
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Spets, Rasmus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Virtualisering av skrivbordsmiljöer: en teknisk jämförelse2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till en jämförelse av olika skrivbordsvirtualiserings produkter och hur respektive miljö ser ut. I utredandeavsnittet presenteras information om skrivbordsvirtualiserings olika lösningar och hur de fungerar. Arbetet redogör för de två stora aktörerna inom detta område, Citrix och VMware. Utredandeavsnittet presenterar även lite information om Nvidias grafiklösningar i de olika miljöerna. Genomförandeavsnittet presenterar information från intervjuer med representanter från de två stora aktörerna. Arbetet presenterar även information från en representant från Nvidia, USA. Intervjuerna har skett via e-mail eftersom personligt möte varit väldigt svårt att lösa. Intervjuerna behandlar frågor om respektive lösning om hur de fungerar och även om användarvänlighet och åtkomst för användare. Fokus ligger på användarvänlighet och åtkomst för användare i respektive lösning. Efter arbetet kan det dras några slutsatser. Främst att de två miljöerna som undersökts är ganska lika när det gäller virtualisering av skrivbord. De är uppbyggda på liknande sätt och fungerar på nästan samma sätt när det gäller åtkomst för användare.

 • 8.
  Althini, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tedblad, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revidera Mera: en analys av små aktiebolags val av revisionsbyrå2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan lagändringen år 2010, gällande avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, ställs numera företag inför ett val. Likt samtliga företag så krävs ett ställningstagande om vilken revisionsbyrå som väljs att anlitas. Ett litet aktiebolag antas, på grund av mindre resurser, behöva överlägga för- och nackdelar i högre grad än större företag. Vilket leder till studiens syfte som är att ta reda på vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val av revisionsbyrå. Tidigare forskning och redovisningsteorier tyder på att det inte bara är små aktiebolags värderingar som leder till vilken revisionsbyrå som väljs, utan också företagets struktur påverkar valet. Därför är studiens avsikt att både analysera revisionsbyråers skiljande faktorer samt företagsstrukturen hos små aktiebolag. Detta görs med hjälp av en enkätundersökning som skickas ut till slumpmässigt valda företag i Sverige. Studiens resultat bekräftar en del av tidigare forskning. Det påvisas att sannolikheten att ett litet aktiebolag väljer en revisionsbyrå inom Big 4 ökar med företagets storlek samt företagets skuldsättningsgrad. Vidare tyder resultatet på att desto mindre priskänsligt företaget är och desto mer de värdesätter kvalité, personlig relation och varumärke, ju troligare är det att Big 4 väljs. Studien ämnar att ge en bättre förståelse kring revisionsvalet samtidigt som både små aktiebolag och revisionsbyråer kan fokusera på de faktorer som inverkar valet. Som framtida forskning anses revisorn som oberoende vara ett intresseväckande område att fördjupa sig mer i.

 • 9.
  Andersson, Catharina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Dam, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors erfarenheter av samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal är viktigt för patientsäkerheten. Hur samarbete upplevs varierar mellan de olika yrkeskategorierna. Sjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad och har en central roll i vårdteamet.

  Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hur samarbetet fungerar med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

  Metod: Allmän litteraturstudie där artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats ingår. Utvalda artiklar har genomgått en textanalys.

  Resultat: Tre kategorier framgick i resultatet: Informationsöverföringens betydelse för samarbetet, förståelsen för varandras yrkesroller och dess betydelse för samarbetet samt bemötandets betydelse för samarbetet. Kommunikation är genomgående i alla kategorierna för hur sjuksköterskan upplever samarbetet med undersköterskor och läkare.

  Diskussion: Sjuksköterskorna upplever sig inte lika delaktiga i beslut gällande patienternas vård som läkarna upplever att de är. Samtidigt har sjuksköterskorna svårt att vara delaktiga i omvårdnaden kring patienterna pga. tidsbrist, vilket leder till sämre samarbete med undersköterskorna. Även bemötandet har betydelse för samarbetet mellan professionerna.

  Slutsats: Hälso- och sjukvårdspersonal behöver bli bättre på att kommunicera med varandra för att förbättra samarbetet. För att uppnå detta behöver personalen bli bättre på informationsöverföring, visa förståelse för varandras yrkesprofessioner samt kunna bemöta varandra med respekt.   

   

 • 10.
  Andersson, David
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kobaslic, Bojan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Can I trust you?: The importance of trust when doing business on P2P online platforms2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report has focused on how important a buyers eWOM is compared to his/her visual information when sellers decide if they can trust this buyer. A focus company was Airbnb, an online P2P platform where private individuals can rent out their living quarters to other private persons. The method involved sending out online web surveys to approximately 200 students in Högskolan Kristianstad. Results from these surveys suggests that a buyer’s eWOM and visual information had little or no impact upon if a seller decides to trust this buyer or not. The variable that had the most significant impact upon trust and thus the host’s intention to rent was the variable risk propensity. 

 • 11.
  Andersson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eskesjö, Jimmy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Motivation för motionsidrott: äldre tonårsflickors beskrivning av motionsidrott2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det framkommer i studiens bakgrund att föreningsidrotten är en viktig aktör som bidrar till att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet i befolkningen. För att undvika låg fysisk aktivitet och avhopp inom föreningsidrotten krävs det att individen känner sig motiverad till att delta i idrottsföreningar. Syftet med studien var att undersöka motivationsaspekter bland äldre tonårsflickor som deltar i motionsaktiviteter i idrottsföreningar. En kvalitativ intervjustudie användes som metod för studien, med ett strategiskt urval som kom att bli lagidrottande tonårsflickor som motionsidrottar. Materialet analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys där nyckelord sorterades ut och kategorier bildades. Resultatet visade på att ett flertal aspekter är viktiga för tonårsflickors motivation för motionsidrott: kärlek till idrott, hälsoaspekter, att vara en del av laget, omgivningens betydelse, förutsättningar och bekräftelse. Självbestämmande och samhörighet visade sig vara viktiga komponenter för skapandet av motivation. Utifrån konklusionen borde dessa två komponenter stå centralt i diskussioner om hur föreningsidrotten bör organiseras för att kunna öka intresset för deltagande i idrottsföreningar.

 • 12.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hansson Persson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Måltidspedagogik i förskolan Reflektioner från nyckelpersoner inom förskolan i Uddevalla kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Många barn i Sverige tillbringar mycket tid i förskolan och äter därför flera av dagens mål inom verksamheten. Barnens matvanor och preferenser har visat sig vara avgörande för framtida matvanor och tillhörande hälsa. Måltidspedagogik har tillämpats som ett arbetssätt i Uddevallas kommunala förskolor för att använda maten som verktyg i den pedagogiska verksamheten.

  Syfte: Att undersöka möjligheter och hinder för att införa måltidspedagogik i förskolan i Uddevalla kommun samt hur resultatet av ändrat arbetssätt upplevs av nyckelpersoner.

  Material och metod: Individuella kvalitativa intervjuer samt en fokusgrupp har gjorts med nyckelpersoner inom de kommunala förskolorna. Intervjuerna ljudupptogs för att sedan transkriberas och analyseras genom det kvalitativa analysprogrammet MAXQDA. Som struktur vid analysen av insamlad data används Kingdons PSA-modell för att tolka implementeringsprocessen.

  Resultat och slutsatser: Resultatet visar att nyckelpersonerna upplever implementering av måltidspedagogik som positivt. Det är ett enkelt och lustfyllt arbetssätt som skapar ett gemensamt förhållningssätt kring mat och måltid för både vuxna och barn i förskolan värld. Flera faktorer samspelade för att en förändring av arbetssätt skulle kunna ske. Dock krävs fler studier för att fastställa om processen kan ske på samma sätt i andra kommuner.

 • 13.
  Andersson Lee, Malina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mat för små barn som inte tål mjölk: Om hur recept kan möta familjernas behov kring mat och måltider2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Familjer med små barn som inte tål mjölk upplever att de behöver praktisk hjälp med mat och måltider. Syftet var att undersöka om, och i så fall hur, recept kan möta de behov som familjerna upplever att de har.

  Totalt 15 recept togs fram. På två workshoppar fick 11 familjer testa recepten genom att provlaga och smaka de tillagade måltiderna. Under workshopparna intervjuades föräldrarna om vad de tyckte om recepten och om vilka behov de har.

  Resultatet visar att recept kan vara en praktisk hjälp för familjer med mjölkallergi – om recepten tar hänsyn till de behov kring mat som familjerna har. Familjernas behov är motstridiga, men det går att sammanföra dem i recept. För att kunna kombinera deras behov av bekvämlighet och ansvar för näringsriktig mat måste det vara snabb och enkel mat som samtidigt utgår ifrån små barns näringsbehov utan att innehålla mjölk. Även identitet, som är kopplat till smak, är viktigt. God mat är synonymt med bekanta smaker som är vanliga i många barnfamiljer. 

 • 14.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Fakhro, Hoda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur påverkas lönsamheten i företag av hållbarhetsredovisning?: en kvantitativ studie av svenska aktiebolag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka sambandet gällande hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Studien tar även hänsyn till branschspecifika faktorer, vilket tidigare forskning saknat. För att besvara studiens syfte har en kvantitativ forskningsmetod använts. Den teoretiska referensramen består av institutionell teori, legitimitetsteori och intressentteori, vilket hypoteserna formulerats utifrån. Studien analyserar hur omfattningen på hållbarhetsredovisningar år 2013 påverkat företagens finansiella lönsamhet år 2014. Företagens finansiella lönsamhet mäts med nyckeltalen ROE och ROA. Studien använde sig utav en regressionsanalys, där de oberoende variablerna var företagens bransch, företagens ålder, balanslikviditet, omsättning samt CSR antal ord. Det empiriska resultatet påvisade att det inte förekom något samband gällande hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Studien visade heller inget samband gällande företagens bransch och dess påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Studiens frågeställning besvaras således med att det inte finns något samband gällande hållbarhetsredovisningens påverkan på företagens finansiella lönsamhet. Slutsatsen stöds även av studiens kontrollvariabler, företagens ålder, balanslikviditet samt omsättning. Resultatet talar för att vid en regressionsanalys av ROE och ROA skall ingen av de valda variablerna inkluderas i modellen. Resultat skall tolkas med försiktighet. Studien analyserade sambandet under en kort tidsperiod vilket leder till att studien brister i den långsiktiga aspekten.

 • 15.
  Andersson, Sabina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksen, Selma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att vara eller inte vara hållbara?: En eventstudie om effekten av ny hållbarhetsinformation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag engagerar sig allt mer i hållbarhetsfrågor, men då kostnaderna för hållbart arbete ofta är höga är det viktigt att det hållbara arbetet genererar någon form av vinst till företaget. Då största delen av privat sparande i Sverige sker i fonder, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto är det därför intressant att undersöka om hållbarhetsinformation genererar en prispåverkan på hållbarhetsfonder.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida hållbarhetsinformation är viktig för investerare vid val av fonder. Med utgångspunkt i en eventstudie undersöks effekten av hållbarhetsinformation på fonders avkastningar, vilka jämförs med avkastningar i MSCI World Index, genom hypotesprövningar. För att testa hypoteserna studerades totalt 75 hållbarhetsrankade fonder i ett eventfönster på fem dagar, samt bara för eventdagen.

  Resultaten av hypotesprövningarna tyder på att ny hållbarhetsinformation värderas negativt av investerare för såväl hela eventfönstret som för dagen då informationspubliceringen ägde rum, vilket är i linje med viss tidigare forskning. Dock begränsas resultatet till bara en av de tre delar som utför studiens underlag för hållbarhetsinformation. Då studien utgår från en ny hållbarhetsranking kan det tänkas att marknaden behöver en längre period, som undersökts i denna studie, för att värdera hållbarhetsinformationen.

  Implikationen av slutsatsen för företag kan vara att det i dagsläget inte finns ekonomiska incitament, genom ökat marknadsvärde, för företag att arbeta mer hållbart. För marknaden kan resultaten innebära att ökad hållbarhetsinformation på marknaden troligen inte bidrar till ökning av investeringar i hållbarhetsfonder.  Vidare studier krävs för att avgöra vilka slags åtgärder som behövs vidtas för att nå en mer hållbar fondmarknad. 

 • 16.
  Andersson, Tim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Najdovska, Snezana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur resonerar klienten?: Klient–revisor relationen utifrån ett klientperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Klientrelationer kategoriseras på olika sätt då det är en indikator på vilka egenskaper som eftersöks i relationen. Genom att förstå av vilken typ av relation som eftersöks blir det således starkt kopplat till en framgångsrik relation. Klient-revisor relationen skiljer sig från en vanlig köpar-säljar relation då relationen är begränsad av lagar och regler. Vilken typ av relation som skapas är ett strategiskt val från klientens sida. Således är det intressant att se relationen ur ett klientperspektiv då relationen tidigare främst studerats ur ett revisorsperspektiv.

  Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur klienter resonerar kring sin relation till revisorer. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ studie med en abduktiv ansats gjorts. Studien bygger på tio semistrukturerade intervjuer med klienter som verkar i bolag av varierande storlek; små bolag, medelstora bolag och koncerner.

  Teorin kategoriserar klient-revisor relationen som främst en relationsbaserad relation. En relationsbaserad relation bygger på tre centrala delar; kommunikation, samarbete och tillit. Vår empiri tyder på att dessa tre centrala delar är viktiga i relationen, men beroende på vilken typ av bolag klienten verkar i förs olika resonemang kring relationen. Klienterna trycker på vikten av att revisorn förstår klientens verksamhet och kan anpassa sig efter klients behov. Således upplevs kommunikationen och samarbetet fungera bättre samt att det skapas ett mervärde i relationen. Tilliten är starkt kopplat till revisorns profession och beskrivs som en förutsättning för relationen.

  Studien bidrar med en ny dimension av klient-revisor relationen där klienten är i fokus. Att förstå klientens perspektiv ger revisorer möjligheter att utveckla en bra relation då byggandet och underhållandet av klientrelationer är centralt för revisorer. Ett förslag till vidare forskning är att genomföra samma studie fast med klienter inom samma storlek på bolag för att få en mer koncentrerad bild av hur klienterna resonerar.

 • 17.
  Annell, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Terman, Felix
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Finding the CSR Sweet Spot: Establishing a Measurement for the Consumer Demand for CSR2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The concept of CSR is increasingly important in society, and firms are expected to be profitable while ethical. Deciding how to best engage in CSR activities can be difficult, but using a supply-and-demand framework can help firms to maximize their CSR activities. However, the demand for CSR has been proven difficult to measure, but can perhaps be established when dividing the demand into different components. The purpose of this study is therefore to investigate how consumer awareness, attitude, and buying behavior, in relation to CSR, affect each other; to establish a measurement for consumer demand for CSR. To find an answer, an explanatory and a deductive research approach was used and consumers were surveyed in a quantitative study to establish a measurement for the consumer demand for CSR. This study provides both managerial and theoretical implications to the field of CSR. The theoretical implication lies in contributing empirical evidence into the discussion of supply-and-demand for CSR. Practically, this study informs managers, in the fast fashion industry, that consumer attitude can be used as a measurement when establishing the consumer demand for CSR. It is suggested for future research that it would be interesting to use other control variables to further elaborate on the findings of this study.

 • 18.
  Ardby, Karl
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Christiansen, Simon
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Etiska fonder - Ett hållbart alternativ?: en kvantitativ studie om hur etiska fonder presterar i förhållande till konventionella fonder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utbudet av etiska fonder har växt explosionsartat på den globala marknaden. I Sverige, som är världsledande inom CSR, ökar såväl utbudet som efterfrågan på att investera i företag som tar hänsyn till socialt och etiskt ansvar. Dock finns det tvetydigheter inom forskningen om dessa etiska fonder presterar bättre eller sämre i avkastning och risk än vanliga konventionella fonder. Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska fonder med restriktioner i form av etik presterar i avkastning och risk jämfört med svenska konventionella fonder. Empirin som ligger till grund i studien baseras på etiska- och konventionella fonders dagskurser över en femårsperiod. Empirin analyseras utifrån modern portföljvalsteori, där resonemangen i synnerhet baseras på Markowitz forskning. Genom tre olika riskjusterade avkastningsmått, genomsnittlig risk samt avkastning över femårsperioden kommer studiens datamaterial att utvärderas. Resultatet visar att etiska fonder genererar lägre avkastning i förhållande till konventionella fonder när inte hänsyn till risk tas. Samtidigt kan studien inte påvisa en signifikant skillnad vare sig i risk eller i riskjusterad avkastning mellan de två olika fondtyperna. Samtidigt konstaterar studien att restriktionen som etiska fonder bär på inte påverkar diversifieringen tillräckligt mycket för att kunna påstå att etiska fonder presterar signifikant sämre än konventionella fonder i termer av risk och riskjusterad avkastning. Studien har antagit att varje restriktion påverkar diversifieringen lika mycket. Detta är något som framtida forskning kan undersöka djupare om, för att se vilka etiska preferenser som hämmar prestationen mest och vad varje etisk preferens kostar investeraren i förlorad avkastning och eventuellt ökad risk.

 • 19.
  Arvidsson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tv-reklam för söta drycker: En studie av hur antalet reklaminslag förändrats under åren 1999-20142016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Tv-reklam för söta drycker kan leda till ökad konsumtion av ohälsosamma och energirika drycker med högt sockerinnehåll. Under år 2014 inhandlades i genomsnitt 92 liter läskedryck i Sverige per konsument, vilket är en ökning med tio liter jämfört med år 2000. Vid regelbunden konsumtion av söta drycker ökar risken för att utveckla såväl övervikt och fetma som karies.

  Syfte: Syftet är att undersöka om antalet reklaminslag för söta drycker på tv har förändrats under åren 1999-2014 och om det finns några skillnader mellan olika tv-kanaler när det gäller antalet reklaminslag.

  Material och metod: I studien undersöks tv-reklam för de söta dryckerna läsk, saft och juice med utgångspunkt från ett Exceldokument baserat på reklamdata från TvChecks databas. Genom att filtrera data efter livsmedelsnummer och år kunde olika tabeller och diagram skapas för att se vilka förändringar som skett i antalet reklaminslag för söta drycker under åren 1999-2014.

  Resultat: Tv-reklam för söta drycker har ökat markant mellan åren 2013 och 2014. De tv-kanaler som i genomsnitt visat mest reklam för söta drycker är Kanal 5 och TV3, samtidigt som TV4 och TV7 sänt minst tv-reklam i genomsnitt under åren 1999-2014. Utöver detta syns en tydlig ökning av antalet reklaminslag för drycker sötade med sötningsmedel under perioden 1999-2014 från 586 till 8716 reklaminslag.

  Slutsats: Antalet reklaminslag för söta drycker har ökat markant under åren 2013-2014, samtidigt som antalet reklaminslag under åren 1999-2009 legat på en relativt konstant nivå.

 • 20.
  Badin, Iulia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Personlighet, val av utbildning och prestation: en studie av svenska studenter inom humaniora och ekonomi2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom ramarna för Femfaktormodellen var det övergripande syftet med föreliggande studie att undersöka relationen mellan personlighet och val av utbildning respektive akademisk prestation på den valda utbildningen i ett svenskt stickprov. Vidare undersöktes om Hollands (1997) teori, som utvecklades för snart 20 år sedan i USA, kan vara av betydelse i dagens Sverige. Totalt deltog 177 studenter som vid tidspunkten för datainsamlingen läste program inom humaniora (N = 121) eller ekonomi (N = 56) vid olika svenska universitet. Dessa fyllde i en webbenkät innehållande IPIP-NEO-PI testet (Goldberg, 1999) samt frågor om utbildning, prestation och yrkesintressen enligt RIASEC – modellen (Holland, 1997). Multivariata kovariansanalyser visade att det finns skillnader i personlighet mellan humaniorastudenter och ekonomistudenter som dessutom verkar inte bero på socialisationsprocessen. Separata korrelationsanalyser för de två grupperna visade på skillnader i samband mellan personlighet och prestation beroende på utbildning. Multipla linjära regressionsanalyser visade att det inte är samma personlighetsfaktorer som predicerar prestation då endast humaniorastudenterna undersöktes och då hela urvalet undersöktes vilket kan vara ett tecken på att olika personlighetsfaktorer predicerar prestation i olika utbildningar. Slutligen visade resultatet på skillnader i utbildningsmiljöer mellan humaniora och ekonomi utifrån RIASEC modellen. För gruppen humaniora, men inte för ekonomi, visade resultatet också på att ”fit” mellan individens profil och typ av utbildningsmiljö ledde till högre prestation. Dessa resultat diskuteras i relation till tidigare forskning inom området. I ett bredare perspektiv diskuteras också innebörden av dessa resultat både för praktiken samt vilka aspekter framtida studier bör ta hänsyn till.

 • 21.
  Beijer, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Bedömningsarbete som grund för att skapa goda lärmiljöer i matematik.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få svar på vilken möjlig roll speciallärare i matematik har för att stödja lärares utveckling av bedömningsarbete i matematik samt hur speciallärare i matematik i denna bedömningsprocess kan medverka till att skapa goda lärmiljöer i matematik.

  Teorier som jag använder mig av i studien är Vygotskijs sociokulturella teori, där kommunikation och identifikationen av elevernas närmaste utvecklingsnivå anses avgörande för utveckling och lärande, samt Wiliams teoretiska grund kring formativ bedömning som beskriver fem nyckelstrategier för att skapa effektiva lärmiljöer för eleverna.

  I arbetet studerar jag hur lärarna ser på bedömningsmaterial, vilket syfte de har med användandet och hur de använder resultatet av bedömningsmaterialen.

  Undersökningen gjordes i form av semistrukturerade intervjuer där sju lärare, i årskurserna 1-6, med ansvar för matematikundervisning i grundskolan ingick.

  Studiens resultat visar bland annat på att lärarna ser positivt på användandet av bedömningsmaterial som de menar är en viktig del i arbetet av att undervisa i matematik. Användandet av bedömningsmaterial sker främst med syftet att värdera elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Lärarna anser att bedömningsmaterialet underlättar deras arbete och fungerar som en avstämning där lärarna kan få syn på de elever som är i behov av stöd. Resultatet av bedömningarna används främst för att göra anpassningar på gruppnivå. Det framgår även enligt intervjusvaren att samtliga lärare anser att de är i behov av vidareutbildning inom matematikundervisning och bedömning. Detta för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov enligt det resultat som framkommer vid användningen av bedömningsmaterial. Specialläraren ses bland annat som ett stöd vid genomförandet av uppföljningar av bedömningar samt vid diskussioner kring anpassningar i undervisningen till de elever som är i behov av stöd.

 • 22.
  Bengtsson, Madeleine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, Emmie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  En god revisor i Balans: kännetecken för och beskrivning av revisionsprofessionen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As the growth of the auditor continues the evolution of the profession is constant. The growth in the industry and the development of the profession makes the role as an auditor more complex, which makes it hard to know what is expected of them. The purpose of the study is to identify what qualities, skills, accumulated knowledge, formal knowledge and experience that describes a good auditor over time. The study is relevant to be conducted over time to acknowledge the auditors and the public that changes to the professions impacts the expectations of a good auditor.

  To make assumptions based on the study there has been quantitave gathering of data. The document study was conducted through analysis of the newspaper Balans from year 2004 to year 2016. For each year five out of ten papers were examined, with the exception of year 2016 when three papers were examined and bringing the total of 63 examined papers.

  The profession theory and the theory of expectation are the theories that the study is based on. The model in the study reflect the result of accumulated knowledge reduced influence and the qualities of the auditor increased importance in the description of a good auditor. Meanwhile the skill, formal knowledge and experience has had a stagnant description of a good auditor.

  To make more progress it is advised to have surveys were the participants are auditors and the public. This would enforce the general assumptions that has been concluded in this study. 

 • 23.
  Bengtsson, Matilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kajborn, Jaqueline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vårdrelaterade infektioner: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) har ökat under de senaste åren, vilket har medfört lidande för patienterna, 750 000 extra vårddagar och en kostnad beräknad till 6,5 miljarder kronor. Sjuksköterskan kan minska patientens lidande genom att finnas där för hen. VRI är den vanligaste typen av vårdskada och utgör cirka 35 procent av alla vårdskador. En del VRI har uppkommit på grund av ökad antibiotikaanvändning och felanvändning av antibiotika. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av vårdrelaterade infektioner. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som baserades på 12 vetenskapliga studier. Kvantitativa och kvalitativa studier användes. Sökningen av vetenskapliga studier gjordes i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL Complete. Resultat: Tre kategorier framträdde: Stöd, hygienrutiner och kunskap. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde sig ha tillräcklig kunskap och erfarenhet om hygienrutiner. Kunskapstester påvisade motsatsen. Slutsats: Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av stöd, handhygien och kunskap kan liknas vid en cykel där alla delar är beroende av varandra och behövs för att förebygga VRI. Utbildning av sjuksköterskorna är viktigt då VRI är ett ökande samhällsproblem. 

 • 24.
  Bengtsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  “Utan sociala medier har jag varit supersocial”: En netnografisk studie av vad som sker när nätgenerationens aktiva användare av sociala medier går offline.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mycket av människors vardagliga kommunikation sker idag digitalt, i en virtuell värld, där man ofta är mer närvarande än i det faktiska nuet. Denna uppsats handlar om vad konsekvenserna blir för aktiva användare ur nätgenerationen när de går offline från sociala medier under en veckas tid. Resultatet i den här uppsatsen bygger på empiri som samlats in genom en netnografisk studie. Studien har gått ut på att observera och följa 12 deltagares upplevelser och hur de påverkats av att vara utan sociala medier under en veckas tid. Den data som genererats i denna undersökning är resultat från deltagarnas personliga dagboksanteckningar, ifyllda enkäter och två intervjuer. Undersökningens syfte är att ta reda på vad som händer när man går emot strömmen i dagens samhälle och loggar ut. Om man själv påverkas och hur det tas emot av omgivningen. Deltagarna uttryckte det som tufft till en början att vara utan sociala medier, men medger att de efter studien avslutats, kunde se flera positiva effekter med att vara offline. Flertalet av informanterna upplevde en viss lättnad i att inte ständigt finnas tillgängliga online. Resultatet av den här studien visar att användningen av sociala medier är till stor del en rutinmässig vana, som man klarar sig bra utan. Studiens deltagare har saknat kommunikationen via sociala medier i jobb- och skolsammanhang, annars anser de sig inte ha missat något av större värde. Resultatet visar även att majoriteten av deltagarna mått bättre av att vara offline än online, och de kommer att vara mer observanta på sin sociala medie användning i framtiden och försöka dra ner på den. Deltagarna anser det vara mycket mer värt att vara närvarande i nuet kontra den virtuella världen, att man varit mer social utan sociala medier. Denna studie är ett viktigt kunskapsbidrag för designers inom digital teknik då studier som behandlar ickeanvändning är ett relativt outforskat område och en kartläggning av icke-användningen kan vara en bra metod för att hjälpa designers att designa bra och användarvänlig design i framtiden. Jag ser denna studie som en förstudie för framtida forskning av icke-användning där studien pågår under en längre tid.

 • 25.
  Bergendorff, Marcus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nicklasson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Delaktighet och kunskapsutveckling: - hur elever i inkluderande särskoleverksamheter upplever lärande2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur åtta elever i inkluderande verksamheter med diagnosen lindrig utvecklingsstörning upplever sin skoltid med fokus på lärande och delaktighet. Genom elevernas berättelser ville vi få en bild av hur de upplever delaktighet på olika nivåer i undervisningen. Målsättningen var att utifrån ett inifrånperspektiv försöka ta reda på hur de insatser syftande till delaktighet och inkludering som de aktuella eleverna deltagit i haft inverkan på deras kunskapsutveckling - enligt eleverna själva - samt vilka didaktiska metoder och strategier som de anser gynnar det egna lärandet. Genom en fenomenologiskt inspirerad kvalitativ ansats undersökte vi respondenternas upplevelser och erfarenheter kring delaktighet och kunskapsutveckling. Som datainsamlingsmetod för detta ändamål valdes semistrukturerade intervjuer med karaktär av samtal. 14 samtal genomfördes och transkriberades. I centrum för samtalen låg respondenternas egna utsagor. Resultatet visade att de tillfrågade eleverna på det stora hela har bestämda uppfattningar om vad de anser vara viktigt att lära sig under sin skoltid för att få så bra förutsättningar som möjligt inför framtiden. De anser i mångt och mycket att de får möjlighet att lära sig just detta, men påtalar samtidigt att de utmaningar de ställs inför inte alltid är på rätt nivå. Eleverna kan ge många exempel på under vilka förutsättningar de lär sig bäst gällande sådant som anpassningar i miljö, material och vuxenstöd - men de framhåller inte inkludering som den viktigaste faktorn för utveckling av sina kunskaper. Snarare tyder resultatet på att delaktighet i grupper där elevernas stödbehov tillgodoses och där de kan uppleva gemenskap utan att skiljas ut anses vara de viktigaste förutsättningarna för trivsel och lärande.

 • 26.
  Bergentz, Cornelia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gamification och miljö: vägen till miljövänligare transportval via motiverande spelmekanismer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare mänskliga aktiviteter påverkar de klimatförändringarna som vi ser idag. Ett miljövänligare val i en stadsmiljö är att använda kollektivtrafiken, men både bilar och bussar släpper ut mängder av koldioxid och farliga partiklar. Det optimala hade varit att få fler människor att välja cykeln istället för bilen eller kollektivtrafiken eftersom användningen av cyklar inte påverkar miljön eller människors hälsa negativt.

  För att ändra människors beteende genomfördes en studie om vilka gamification-mekanismer som skulle kunna fungera inom detta område. Målgruppen tillhörde till största del spelarkategorin fria själar men blev motiverade av mekanismer från alla olika kategorier. Man kan utifrån resultatet dra slutsatsen att ifall man ska använda sig av gamification inom detta område behöver man jobba på olika sätt mot olika målgrupper och framför allt hitta vilka olika grupper som finns och vilka mekanismer som motiverar de olika gupperna för att ta fram de mest optimala mekanismerna.

 • 27.
  Berggren, Margareta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekdahl, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära - patienternas upplevelser: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Globalt begår över 800 000 personer suicid varje år, det är en person var 40:e sekund. Av dessa är det cirka 1 100 personer som begår suicid i Sverige. Under det senaste decenniet har suicid minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Suicid är den näst vanligaste orsaken till död hos 15-29 åringar. Det finns en klyfta i form av brist på kommunikation mellan vårdpersonal och personer som är suicidala. För att minska denna klyfta bör vårdpersonalen lyssna mer uppmärksamt till dessa personers upplevelser. Syfte: Att belysa vad personer som är suicidnära upplever betydelsefullt i mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturstudie med grund i analys av åtta kvalitativa artiklar. Resultat: Från analysen framträdde fyra teman som belyser vad personer som är suicidnära upplever betydelsefullt i mötet med vårdpersonal. Dessa teman var: att bli respekterad och känna värdighet, att bli bekräftad, att känna förtroende och att känna hopp. Slutsats: Få studier inom detta ämne är gjorda ur patientens perspektiv och denna litteraturstudie kan därför bidra till att utvidga befintlig kunskap genom att sammanställa forskningen inom området. Förhoppningen är att den här litteraturstudien ska lyfta ämnet suicid hos vårdpersonalen, men även i samhället. Genom att lyfta fram och belysa personernas upplevelser skapas förutsättningen för att väcka en diskussion och i bästa fall slå hål på de fördomar och tabun som finns.

 • 28.
  Berglund, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Stereotyper i politiken: finns de och hur ser de ut?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att se om det förekommer stereotypiska bilder av värderingar hos människor som anser sig höra till höger respektive vänster på den politiska skalan i Sverige. Studien har genomförts som en experimentell inomgruppsdesign där fokus legat på fyra  enligt psykologisk teori olika grundvärderingar som anses stå i motsats till varandra - selftranscendence och selfenhancement samt normativism och humanism. I Sverige finns ingen tidigare forskning på området, men forskning som utförts i andra länder indikerar att politiska opponenter utvecklar stereotypiska bilder av varandra och att detta kan påverka förhandlingar samt eventuellt också leda till överdrivna konflikter dem emellan. Den aktuella studien utgjordes av personer som skattar sig själva att höra till vänster (N=92) respektive höger (N=42) på den svenska politiska skalan. Resultatet visade att det skiljer sig markant i hur deltagare generellt skattade typiska personer som röstar antingen åt vänster eller höger inom den svenska politiken vad gäller deras grundvärderingar och slutsatsen kunde därför dras att det existerar stereotypiska värderingsbilder för de olika ändarna på den svenska höger- och vänsterskalan. Personer som själva skattar sig höra till vänster inom den svenska politiken visade sig också ha en tendens att i något högre grad utveckla stereotypiska värderingsbilder än personer som skattar sig till höger. För vidare forskning föreslås att jämföra stereotypiska värderingsbilder med verkliga värderingsskillnader mellan människor som skattar sig höra till höger respektive vänster för att kunna dra bättre slutsatser kring vilken påverkan dessa skulle kunna ha vad gäller konflikter inom politiken.

 • 29.
  Bergquist Fransson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att skjuta upp arbetsuppgifter: Finns det en relation mellan medarbetarens prokrastinering och en effektiv organisation ?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varför väljer vissa människor att skjuta på uppgifter till sista stund, trots att det kan få negativa konsekvenser? Tidigare studier inom prokrastinering har till största delen varit fokuserade på studenter och skolarbete, men detta beteende och strategi finns även inom andra livs- och yrkesområde och för att få en bredare bild över hur dessa påverkas behövs ytterligare forskning. Denna studie undersöker om det finns en relation mellan prokrastinering och effektiva organisationer. Studien genomfördes genom en enkätundersökning som besvarades av 157 personer fördelat på från två företag som jobbar med teknik och process i Sverige och i Norge. Enkäten bestod av frågor från Pure Procrastination Scale (PPS), samt frågor gällande faktorer som relaterar till en organisations effektivitet. Studiens huvudresultat visade att organisations-faktorerna mål och möjlighet har en relation till prokrastinering samt att män har högre tendens till att prokrastinera än kvinnor.

 • 30.
  Bergvall Olsson, Annette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Strukturerad matematikundervisning bland gymnasiesärskolans elever.: Kan det öka elevernas matematiska förmåga?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Syftet med detta arbete är att undersöka om de arbetsmetoder som anses vara framgångsrika vid inlärning av elevers taluppfattning hos elever inom den ordinarie grundskolan, även fungerar med elever som har bedömts ha en utvecklingsstörning och då placerats inom särskolan.

  I detta arbete undersöktes en elev.

  Olika nationella och internationella styrdokument som styr undervisningen i särskolan inleder litteraturgenomgången. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring utvecklingsstörning, funktionsnedsättningar och behov av diagnoser. Vidare beskrivs modern matematikundervisning för elever med normal begåvning, vikten av att få en gedigen kunskap inom taluppfattning och att ha en inre tallinje. Att kunna förstå vardagliga matematikord framhålls i arbetet ha en avgörande betydelse för att kunna förstå matematikundervisnig. Många elever har matematiksvårigheter och det är viktigt att sätta in resurser för att undvika livslånga problem som påverkar det vuxna livet. Matematiksvårigheter delas upp i allmänna och specifika svårigheter. Inom särskolan är det främst allmänna matematiksvårigheter som nämns då eleverna har svårigheter på flera områden. Vikten av att lyckas i matematik är stor, för att våga prova olika lösningar. Har misslyckandena varit många under elevens skoltid är risken stor att självförtroendet har fått sig en törn och då kan vägen till att vilja försöka lösa en matematikuppgift vara lång. Här gäller det att utmana lagom mycket så att eleven lyckas.Sist i litteraturdeln presenteras forskning kring matematikundervisning och utvecklingsstörning.

  De teorier som använts i uppsatsen är dels Vygotskijs teori om den proximala zonen dels den Radikalkonstruktivistiska teorin som anses utarbetad av Ernst von Glasersfeld med Piagets kognitionsteori som influens.Valet av metoden Teaching experiment innehåller metoderna flexibel intervju, videofilmning och transkribering. Enligt denna metod kan läraren enligt Vygotskijs teorier om den proximala zonen, videofilmningoch transkribering, för sin egen del, undersöka elevens kunskapsnivå och förstå var eleven befinner sig samt se vad nästa steg ska vara och genom samtal leda eleven vidare. Detta kräver kunniga och deltagande lärare som har kartlagt elevens kunskaper.

  Elevens kunskapsnivå undersöktes enskilt med hjälp av test från McIntosh´s (2011) test, ett självuppskattningstest (Adler, 2007), positionsbräde och eget material eftersom McIntosh anser att hans testinte ger en fullgod bild av testdeltagarens kunskapsnivå inom taluppfattning. Eleven träffade författaren under ett tiotal tillfällen ca 30-40 min /gång. Undersökningsperioden avslutades med en återupprepning av samma test som vid uppstarten som jämförelse.

 • 31.
  Björkhem, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Intensivundervisning i matematik: En uppföljningsstudie av intensivundervisning i matematik i åk 2 och 32016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en uppföljningsstudie av ett projekt där 30 elever i åk 2 och 3 fick intensivundervisning i matematik för ungefär två år sedan. I studien ingår 13 av de elever som fick intensivundervisning, samt deras lärare och vårdnadshavare. Resultatet har analyserats utifrån enkäter, intervjuer samt resultat från talförståelsetest.

  För analys av arbetet används Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen samt Kilpatrick m.fl:s modell för utveckling av matematiskt kompetens. Enligt Vygotskijs teori bör undervisning för att vara fruktbar utgå ifrån det eleven kan och fokusera på det eleven ännu inte kan, men klarar av med hjälp av någon annan. Kilpatrick m.fl:s modell innebär att matematikundervisning behöver beröra fem olika delar för att hjälpa eleven att uppnå matematisk kompetens nämligen logiska resonemang, problemlösning, begreppsförståelse, förtrogenhet och goda färdigheter.

  Resultatet på testerna visar att en del elever förbättrade sina matematikkunskaper under intensivundervisningen och fortfarande ligger bättre till i matematik jämfört innan intensivundervisningen. Många elever har dock fallit tillbaka till samma nivå som de hade före intensivundervisningen. Ett fåtal elever förbättrade aldrig sina resultat. Resultaten från utvärderingarna som elever och vårdnadshavare gjort visar däremot att nästan samtliga elever och vårdnadshavare upplever att eleverna förbättrade sina matematikkunskaper under intensivundervisningen och att de fortfarande tycker att matematik är lättare och roligare nu än de tyckte innan de fick intensivundervisning. Eleverna har fått bättre självförtroende och mer positiv inställning till matematik. En del elever har fått mer positiv inställning även till skolarbete som inte handlar om matematik.

 • 32.
  Blennborn, Oliver
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hallström, Carl-Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The Not So Green Mile: Greenwashing’s effect on brand image when moderated by customer loyalty, using Volkswagen as a case study2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Our planet is facing an environmental crisis in form of an ongoing increase in temperature caused by greenhouse gas emissions generated by humans. Volkswagen was recently proven guilty of greenwashing, claiming to be environmental friendly when in fact conducting poor environmental performance, causing society to react. Previous research states that this form of greenwashing needs to be studied further. The purpose of this study is to explain whether individual level of customer loyalty has an effect on brand image when greenwashing has been proven. Brand image has been divided into brand attitude and symbolic brand value. The study has a deductive approach and a cross-sectional design was used. The study is of a quantitative nature, handing out an electronic questionnaire in Kristianstad, Lund and Malmo using a non-probability sampling method.

  This study has found that greenwashing has a negative effect on brand attitude but fails to prove that greenwashing has a negative effect on symbolic brand value. Furthermore, increasing level of customer loyalty has a positive effect on brand attitude but has no effect on symbolic brand value when greenwashing has been proven. Thus, high levels of loyalty can be used to rescue brands in crisis.

  The limitations of this study are that the results found regarding symbolic brand value were of no significance and Volkswagen as a case may not be suitable for future research. Instead this study enables a generalization of greenwashing’s affect on brand image when moderated by customer loyalty, and can be applied to similar cases. 

 • 33.
  Blixt, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Forss, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Should I stay or should I go?: den anställdes förväntningar och hur de påverkar arbetet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kvalitativt undersöka vilka förväntningar medarbetare har utifrån en profession då de påbörjar en anställning, samt att undersöka individernas upplevelser om dessa förväntningar sedan inte visar sig stämma överens med verkligheten. Begreppen förväntningar på arbetsplatsen, det meningsfulla arbetet, det psykologiska kontraktet och relationer definieras med hjälp av tidigare studier gjorda inom ämnet.

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex kvinnor på medarbetarnivå inom den offentliga sektorn. Utifrån analyser av intervjuerna lyfts begrepp som tas upp i teoriavsnittet.

  De intervjuades förväntningar visade sig stämma föga överens med den verklighet de idag arbetar i då stress och tidsbrist gör att medarbetarna känner att avkall måste göras på de saker som de beskriver gör deras arbete meningsfullt. Det visade sig att en förväntan om ett meningsfullt arbete existerade hos de anställda i den offentliga sektorn, med vård och utbildningsrelaterade arbeten, då de aktivt sökte sig till den profession de idag innehar. Relationerna till kollegor var av stor vikt för den nuvarande situationen på arbetet och något som framhölls som viktigt.

  Vikten av att känna till de anställdas förväntningar på sitt arbete då anställningen påbörjas, samt hur detta kan kommuniceras mellan arbetstagare och arbetsgivare för att minska det glapp som kan finnas mellan förväntningar och verklighet de anställda arbetar i.

 • 34.
  Blomberg, Daniel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlsson, Markus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Användarupplevelser av appar för TV: Viktiga faktorer vid design av applikationer för TV i hemmiljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då marknaden för interaktiva applikationer till TV har blivit mer tillgänglig för utomstående utvecklare skapas en ny arena där nya interaktiva applikationer kan ta plats. Vid design och utveckling av digitala tjänster och produkter är det viktigt att ta hänsyn till det tänkta sammanhanget. I vår kandidatuppsats undersöker vi användarupplevelser av applikationer för TV i hemmiljö och utforskar egenskaper och uppfattningar vad gäller navigering och den sociala kontexten utifrån deltagarnas situation som kan vara viktiga att tänka på vid design av applikationer för TV. Detta gör vi med hjälp av sex användargrupper med två vuxna i varje grupp i blandad ålder och med varierande erfarenhet, genom observationer och intervjuer kring deras användning av utvalda applikationer till Apple TV. Undersökningen visar att kontexten har en avgörande roll och att intresset för applikationer och interaktiv TV främst ligger i gemensam användning medan mer individuella aktiviteter sker genom annan teknik så som datorer, smartphones och tablets. Upplevelserna av applikationer för TV visade sig påverkas av bland annat tidigare teknisk erfarenhet där även ålder inverkar. Men även om vissa moment upplevs som besvärliga var inställningen positiv, vilket betyder att det finns fler aspekter än bara användbarheten som påverkar upplevelsen. Viktiga faktorer för användarupplevelser vid design av applikationer för TV handlar bland annat om det varierande avståndet användare har till teven samt storleken på denna.

 • 35.
  Bohman, Marcus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Magnusson, Per
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Smakprofil av Tilapia (Niltilapia): en jämförelse av vakuumförpackad Tilapia över tid.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fler svenskar vill konsumera mer inhemskt producerad fisk. Scandinavian Aquasystems odlar och försöker introducera fisken tilapia på svenska marknaden. Tilapia är en fisk som precis börjat göra intåg i Europa men är stor runtomkring resten av världen. En smakprofil som berättar hur länge produkten är sensoriskt tjänlig kan vara av hjälp. Denna undersökning syftade till att skapa en sensorisk smakprofil för fisken tilapia och till att se hur smakprofilen förändrades vid lagring i vakuumförpackning. För att skapa smakprofilen användes metoden QDA. Resultatet gav många egenskapsord var av vissa kunde klassificeras som färskhetsrelaterade och vissa som förskämningsrelaterade. Det kunde även konstateras att färsk, odlad tilapia har en antydan av saftigare och mer mjäll textur. Vid lagring finns en möjlighet att tilapia får en intensivare smak av dy och metall, samt en intensivare doft av dy.

 • 36.
  Bosakova, Zuzana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ekonomisk jämförelse mellan trappstegsgaller och hålplåtsgaller: en fallstudie vid Kristianstads Centrala reningsverk2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kristianstads reningsverk är dimensionerat för 205 000 pe. En ny utbyggnad av verket är inplanerad för att förbereda för ökade krav på reningsgraden respektive större utveckling av staden. Verket ska i det närmaste öka sin kapacitet till 350 000 pe.Det första reningssteget är av avgörande betydelse då dess avskiljningsgrad kan påverka respektive medfölja hela den efterföljande processen, från dess början till dess slutgiltiga produkt: slammet. Utan den mekaniska förbehandlingen skulle föremål och partiklar följa med vattnet in i verket och förorsaka driftstörningar i form av igensättning i och slitage av maskiner och pumpar.Reningsverket i Kristianstad har otillräcklig separering av föroreningar i den första fasen av reningen, dvs. mekanisk rening i form av galler. Trappstegsgallret släpper igenom alldeles för stora mängder föremål, såsom bindor, tops, hår, fibermaterial och servetter av olika material.Syftet med studien är att undersöka ekonomiska konsekvenser av att byta filter. Otillräcklig eliminering av fasta föroreningar i det inkommande vattnet genom trappstegsgallret, förorsakar onödiga kostnader för verket. En likhetsgranskning mellan nuvarande utgifter och eventuellt investering i det nya hålplåtsgallret ligger centralt i projektet. Undersökning av annuitetsmetoden vid inköp av varor påvisar att investering i det nya gallret som skulle kosta ca 3 mkr (grundinvestering) och genom beräkningar med hjälp av annuitetsmetoden skulle kapitalsatsning vara vid konstant inbetalning av summan 513 tkr per år under ekonomiskt livslängd 15 år. Differensen mellan satsning i de nya gallerna samt underhållsutgifter (397 tkr) för de nuvarande Step-Screen gallret är 513 tkr minus 397 tkr pekar på resultat 116 tkr. Det tyder på att investering i det nya gallret EscaMax kommer att kosta varje år 116 tkr mer än det görs i dagsläget. Det måste nog poängteras att det togs ingen hänsyn till underhållskostnaderna för de nya hålplåtsgallerna i beräkningar.

 • 37.
  Brocker, Ann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kvinnors förhållningssätt till kropp och ätande: om ätbeteende, kroppsmissnöje och ålders samband med den självmedvetna emotionen skam2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen som är en korrelationsstudie från ett sociokulturellt perspektiv vände sig till kvinnor i en normalpopulation. Deltagarna var mellan 19 och 59 år. Ett syfte var att undersöka samband mellan kroppsmissnöje, skam och känslor, attityder och beteenden kopplade till ätande. Kroppsmissnöje konceptualiserades och mättes som missnöje med kroppsform. Skam konceptualiserades och mättes som body shame (skam över den egna kroppen). Enligt feministiska objektifieringsteorier lärs flickor tidigt att se sin egen kropp från en utomstående observatörs perspektiv. En del av de flickor och unga kvinnor som i kulturen erfar sexuell objektifiering internaliserar normer som objektifierar deras kroppar. Detta förutsätts kunna leda till skamkänslor och ätproblem. Eftersom kroppsnormerna är orealistiska är de omöjliga att mot-svara och misslyckandet med detta genererar ytterligare skamkänslor. Menopausen kan för många individer innebära mindre exponering för sexuell objektifiering varför skamkänslor kan antas minska. Ett ytterligare syfte var därför att undersöka ålders samband med skam. Resultatet indikerar att såväl kroppsmissnöje som skam är riskfaktorer för utvecklandet av attityder och beteenden kopplade till ätproblem. Kroppsmissnöje korrelerade starkt positivt med skam och det förelåg ett svagt negativt samband mellan ålder och skam.

 • 38.
  Bronk, Jakub
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Larsson, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Faktorer som påverkar försiktigheten i redovisning: en studie av svenska börsnoterade företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Försiktighetsprincipen är och har länge varit en av de viktigaste principerna inom svensk redovisning. Sedan år 2005 måste dock samtliga börsnoterade företag i Sverige upprätta sin redovisning i enlighet med det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS). Tidigare forskning har anmärkt att IFRS ger relativt mycket utrymme för subjektiva bedömningar och har ett komplicerat förhållande till försiktighet som är ett omdebatterat ämne bland redovisare.Att upprätta redovisning är en subjektiv process där personliga egenskaper hos redovisaren och redovisarens omgivning har en inverkan på sättet den upprättas. Uppsatsens syfte är därför att förklara vilka faktorer som påverkar tillämpningen av försiktighet i redovisning i svenska börsnoterade företag. Studien fyller ett gap kring styrelsesammansättningens påverkan på mängden försiktighet i redovisning som inte är ett väl utforskat område, speciellt angåendesvenska förhållanden. Den undersöker även hur ägarstruktur och företagets storlek påverkar redovisningen i fråga om tillämpningen av försiktighet. För att genomföra studien har nödvändig data inhämtats från databaser och årsredovisningar. Market-to-Book valuehar använtssom en metod för att mäta försiktighet i redovisning. Studienhar kommit fram till några intressanta resultat som bidragit till forskningen kring försiktighetsprincipens framtid. Det har nämligen visat sig att företag med en större andel kvinnori styrelsen tenderar att vara mer försiktiga i sin redovisning. Större företag har även påvisats visa mindre tendenser till en försiktig redovisning vilket inte var förenligt med studiens ena hypotes. Försiktighet i redovisning är ett omdiskuterat ämne och det finns fortfarande mycket kvar att undersöka. Framtida forskning skulle kunna undersöka hur andra faktorer påverkar redovisningens försiktighet exempelvis redovisares personlighetsdrag. Andra metoder borde även användas för att mäta graden av tillämpning av försiktighetsprincipen.

 • 39.
  Bröms, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hultenmo, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Personlighet hos ultralöpare och cyklister: En jämförande studie av the Big Five hos deltagare i Ultravasan och Cykelvasan 20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler människor deltar i lopp som sträcker sig över långa distanser. Denna studies syftevar att undersöka om dessa människors personligheter skiljer sig åt beroende på vilkengren de deltar i, och i så fall på vilket sätt. Med utgångspunkt i femfaktorteorin (Big Five)och med hjälp av ett självskattningsformulär, Revised NEO Personality Inventory, undersöktesoch jämfördes 214 löpare i Ultravasan 2015 och 145 cyklister i Cykelvasan 2015.Frågeställningen som föranledde arbetet var ifall löparnas personlighet skiljer sig från cyklisternas.Resultaten visade att löpare har en högre grad öppenhet i jämförelse med cyklisterna.Löparna hade även en lägre grad av extraversion i förhållande till cyklisterna,en skillnad som var statistiskt signifikant. Generellt sett visade resultaten små skillnadermellan löpare och cyklister.

 • 40.
  Buhre, Rasmus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Wallström, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Transsexuellas upplevelser av vårdmöten: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I det dagliga vårdarbetet förekommer det allt oftare möten med personer som identifierar sig med motsatt kön än det biologiskt medfödda, det vill säga transsexuella. Genom att titta på deras upplevelser av vårdmöten ville vi skapa en djupare förståelse samt kunskap kring möten med transsexuella. Syfte: Syftet var att beskriva transsexuella personers upplevelser av möten med vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Först söktes artiklar systematiskt som sedan granskades kritiskt. Därefter sammanställdes resultaten från de utvalda studierna för att skapa en djupare förståelse utifrån vårt syfte Resultat: Baserat på åtta artiklar varav fyra var från Kanada, två från USA och två från Storbritannien. Sammanlagt deltog 522 personer i studierna. Upplevelserna som beskrivs i resultatet är otillfredsställande, respektive tillfredsställande möten med vårdpersonal. Upplevelser av otillfredsställande möten framgår genom diskriminering, obehag och bristande kunskap medan de tillfredsställande upplevelserna representerades av bekräftelse, acceptans, respekt, omtanke och stöd. Slutsats: Det framkom tre centrala fynd ur resultatet. Dessa var att tillit är essentiellt för tillfredsställande upplevelser, det var vanligt förekommande med diskriminering samt att det fanns okunskap inom området bland vårdpersonal. Identifiering av fynden kan leda till att vården förändras så att personer som är transsexuella kan känna mer tillfredsställelse i sina upplevelser av vårdmöten.

 • 41.
  Bunis, Josefin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlsson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nygren, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Från partyprinsessa på Stureplan till bostadslös heroinist på Plattan”: en kvalitativ studie om 12 kvinnors upplevelser kring sina brottsaktiva perioder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utifrån kvalitativa intervjuer redogörs i denna studie för 12 före detta brottsaktiva kvinnors livsberättelser med fokus på hur deras brottsaktiva perioder påbörjades och hur de tog sig ur dem. Studien fokuserar även på hur kvinnorna själva såg på sina identiteter samt hur deras upplevelser kan förstås ur ett genusperspektiv. Intervjuerna har analyserats utifrån Hirschis teori om sociala band, Sutherlands teori om differentiell association, Goffmans teorier om roll, identitet och stigma samt Messerschmidts begrepp om genus, maskuliniteter och femininiteter. I resultatet framkom bland annat att trauman i barndomen bidragit till att kvinnorna börjat begå brott. Dessa trauman gjorde att de sökte sig till likasinnade och fick en chans att forma sin identitet. Alla kvinnor hade också någon form av missbruk vilket var den största orsaken till det kriminella livet. Kvinnorna tog sig ur sina brottsaktiva perioder först när situationen blev ohållbar och de fick nog av sin kriminalitet och sitt missbruk. Den egna viljan tycks vara nyckeln, både till att påbörja men också avsluta sitt kriminella leverne. Gällande genusskillnader framkommer det att rättsväsendet och de kriminella själva tycks behandla kriminella kvinnor annorlunda jämfört med kriminella män. I regel handlar detta om att ett feminint genus alltid är underordnat ett maskulint genus. Flera av kvinnorna i studien förklarade att de intagit ett maskulint genus för att klara sig i den kriminella världen. En brottsaktiv man tycks uppfylla den mest idealiserade formen av manlighet medan en brottsaktiv kvinna anses bryta alla normer gällande femininitet.

 • 42.
  Carlström, Marcus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlsson, Rickard
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Figurer i årsredovisningar: går de att lita på?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har gjorts för att minska bristen på forskning om vilseledande information via figurer i årsredovisningar och på så vis bidra till diskussionen om hur figurer tillämpas i redovisningen. Syftet med uppsatsen är att förklara hur vilseledande av information via figurer i årsredovisningar påverkas av företagsspecifika egenskaper.

  Studien har tagit ett positivistiskt perspektiv och tillämpat en deduktiv ansats för att kunna uppfylla studiens syfte. Vidare antas det att företagsledningen agerar opportunistiskt och kommer vilseleda informationen i figurerna som presenteras i årsredovisningarna. Därför bygger den bakomliggande teorin på agentteorin, Positive Accounting Theory och Impression Management. För att skapa hypoteserna har tidigare forsking gällande frivillig redovisning och vilseledande av figurer använts.

  Den empiriska metod som användes var en dokumentstudie där syftet var att samla in kvantitativa data från årsredovisningar. Studien är gjord på totalt 152 företag som är listade på Stockholmsbörsen och hela 1149 figurer mättes för att upptäcka mängden vilseledande information.

  Studiens resultat visar att företag som anlitar en revisionsbyrå från Big 4 presenterar färre vilseledande figurer. Dessutom verkar det som att företag som betalar ut en hög ersättning till styrelsemedlemmar och VD redovisar en större andel vilseledande figurer. Studien kan också påvisa att i företag med en större ägarspridning förekommer det färre vilseledande figurer.

  Avslutningsvis bidrar studien med bevis som indikerar att högre agentkostnader påverkar hur företagsledningen agerar, eftersom en högre ägarspridning leder till mindre vilseledande information via figurer. Där finns även bevis för att företagsledningen använder sig av vilseledande av figurer för att förbättra intrycket av sig själva och på så vis rättfärdiga en hög ersättning. 

 • 43.
  Chibli Thunell, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Social gemenskap och livskvalitet på äldre dagar: en kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige och i många andra välfärdsländer ökar den förväntade livslängden. Det kan innebära att belastningen på hälso- och sjukvården kommer att stiga alltmer. Därför är det viktigt att samhället kan hjälpa äldre personer att leva ett friskt och självständigt liv så länge som möjligt. Uppsatsen lägger fokus på en av de faktorer som anses vara en viktig del i ett hälsosamt åldrande; en social gemenskap. Motsatsen är en social isolering som påverkar individens hälsa och livskvalitet negativt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur social gemenskap upplevs som hälsofrämjande och bidrar till livskvalitet hos äldre personer som är självständiga i sin vardag. För att undersöka frågan har personer över 65 år som definierats som självständiga intervjuats. En kvalitativ metod har alltså använts. Resultatet visar att en social gemenskap är betydelsefull på olika sätt för individens hälsa och livskvalitet. En mänsklig rättighet är att människor ska kunna uppnå goda förutsättningar för en hög levnadsstandard och en social gemenskap utgör en viktig del. Därför måste samhället tillhandahålla förutsättningar för den äldre befolkningen att kunna ta del av en social gemenskap. Med denna hälsofrämjande åtgärd kan vinster göras i både folkhälsa och samhällsekonomi.

 • 44.
  Christensen, Robin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Feldt, Hugo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Konsultation vs. Oberoendet: En studie om revisionsbyråers tjänster ur intressenternas perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Revisorsyrket utvecklas ständigt. Från att tidigare ha ansetts vara en räknande ensamvarg sittandes på sitt kontor är nu revisorn en fullfjädrad konsult med kommunikation som sin vardagliga huvudsyssla. Allteftersom revisorns arbetsuppgifter byts ut från att till största del bestå av revision till att bestå mer och mer av konsulttjänster, kan revisorns ställning som en oberoende granskare av företags räkenskaper ifrågasättas.

  Syftet med uppsatsen är att först utforska vilka konsulttjänster, eller Non-Audit Services (NAS), som erbjuds av en revisionsbyrå. Sedan tar studien reda på vad olika intressentgrupper tycker om att revisionsbyråer bistår sina revisionskunder med NAS. Avslutningsvis undersöks intressentgruppernas uppfattning om biståendet av NAS påverkan på oberoendet. Studien byggs upp av agentteorin och intressentteorin, där revisorn ses som en oberoende granskare som ska säkerställa att företagsledningen agerar optimalt för företagets ägare och intressenter.

  För att få reda på vilka tjänster som NAS innefattar görs först en pilotstudie med intervjuer av fyra revisorer med varierande erfarenhet. Sedan görs en enkätundersökning där frågorna tas fram utifrån informationen från pilotstudien. De intressenter som enkäten skickas ut till är Bankanställda, Investerare/Aktieägare, Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult, Skatteverket, Studenter och Andra företag.

  Resultatet av studien visar att samtliga intressentgrupper ställer sig positiva till att revisionsbyråer bistår sina revisionskunder med NAS, där gruppen Revisor var mest positiva och Studenter och Investerare/Aktieägare minst positiva. Vidare anser samtliga intressentgrupper att biståendet av NAS endast påverkar oberoendet i liten utsträckning, där Revisor anser att det påverkar minst och Investerare/Aktieägare anser att det påverkar mest. Slutsatserna är att intressenterna ser NAS som något positivt och att dess påverkan på oberoendet är lägre än dess positiva sida för företagare.

 • 45.
  Christensen, Robin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Feldt, Hugo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Konsultation vs. Oberoendet: en studie om revisionsbyråers tjänster ur intressenternas perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisorsyrket utvecklas ständigt. Från att tidigare ha ansetts vara en räknande ensamvarg sittandes på sitt kontor är nu revisorn en fullfjädrad konsult med kommunikation som sin vardagliga huvudsyssla. Allteftersom revisorns arbetsuppgifter byts ut från att till största del bestå av revision till att bestå mer och mer av konsulttjänster, kan revisorns ställning som en oberoende granskare av företags räkenskaper ifrågasättas.Syftet med uppsatsen är att först utforska vilka konsulttjänster, eller Non-Audit Services (NAS), som erbjuds av en revisionsbyrå. Sedan tar studien reda på vad olika intressentgrupper tycker om att revisionsbyråer bistår sina revisionskunder med NAS. Avslutningsvis undersöks intressentgruppernas uppfattning om biståendet av NAS påverkan på oberoendet. Studien byggs upp av agentteorin och intressentteorin, där revisorn ses som en oberoende granskare som ska säkerställa att företagsledningen agerar optimalt för företagets ägare och intressenter.För att få reda på vilka tjänster som NAS innefattar görs först en pilotstudie med intervjuer av fyra revisorer med varierande erfarenhet. Sedan görs en enkätundersökning där frågorna tas fram utifrån informationen från pilotstudien. De intressenter som enkäten skickas ut till är Bankanställda, Investerare/Aktieägare, Revisor/Revisorsassistent/Redovisningskonsult, Skatteverket, Studenter och Andra företag.Resultatet av studien visar att samtliga intressentgrupper ställer sig positiva till att revisionsbyråer bistår sina revisionskunder med NAS, där gruppen Revisor var mest positiva och Studenter och Investerare/Aktieägare minst positiva. Vidare anser samtliga intressentgrupper att biståendet av NAS endast påverkar oberoendet i liten utsträckning, där Revisor anser att det påverkar minst och Investerare/Aktieägare anser att det påverkar mest. Slutsatserna är att intressenterna ser NAS som något positivt och att dess påverkan på oberoendet är lägre än dess positiva sida för företagare.

 • 46.
  Cret, Rebecca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Dakhil, Muntadher
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kunskap om barns munhälsa samt kostvanor hos svenskfödda respektive utlandsfödda föräldrar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra kunskap om barns munhälsa hos svenskfödda respektive utlandsfödda föräldrar. Metoden var kvantitativ och en enkät med 18 frågor har använts för datainsamling. Undersökningsgruppen var svenskfödda samt utlandsfödda föräldrar och enkäterna delades ut på en barnavårdscentral. Resultatet baseras på 142 besvarade enkäter, 78 (55 %) svenskfödda föräldrar och 64 (45 %) utlandsfödda föräldrarna. Det var 46 (59 %) svenskfödda föräldrar respektive 52 (81 %) utlandsfödda som ansåg att de har tillräckligt med kunskap om barns munhälsa. Studiens slutsats tyder på att det finns en signifikant skillnad i kunskap mellan grupperna gällande tandvårdsvanor (p=0,001), fluorets funktion (p=0,001) och om en mjölktand är känsligare än en permanent tand (p=0,001). De svenskfödda föräldrarna tycks ha mer kunskap än de utlandsfödda föräldrarna.

 • 47.
  Dalstam, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kudo, Catrin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att pappor upplever att de känner sig utanför i kontakten med barnavårdscentralen. En av barnhälsovårdens uppgifter är att ge stöd och råd till föräldrar, för att främja barns utveckling. Pappor som inte är delaktiga, kan leda till otrygg anknytning mellan barnet och föräldern, vilket kan påverka barnets fortsatta utveckling. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen. Studien hade en kvalitativ ansats. Individuella semistrukturerade intervjuer gjordes med tolv distriktssköterskor som arbetade på olika barnavårdscentraler i södra Sverige. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: Möjligheter att vara närvarande, pappans känslor kan påverka delaktigheten och pappor som är aktiva på BVC (barnavårdscentralen). Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att papporna inte var särskilt delaktiga i kontakten med barnavårdscentralen, vilket ofta berodde på att pappan arbetade. Distriktssköterskorna upplevde att papporna kunde känna sig bortglömda, när fokus främst var på mamman och barnet. Distriktssköterskorna upplevde att papporna hade andra frågor och var intresserade av andra ämnen än mammorna. Majoriteten av distriktssköterskorna upplevde att pappornas delaktighet i kontakten med barnavårdscentralen ökade, och att det delvis berodde på att distriktssköterskan själv hade ändrat inställning till pappors delaktighet och därmed mer aktivt bjöd in papporna nuförtiden.

 • 48.
  Dang, Tung
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Granberg, Per
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Finansiella rådgivare: en studie av faktorer som kan påverka en finansiell rådgivare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som ofta beskrivs hamna i en svår position mellan sin arbetsgivare och kunden. Arbetsgivaren kan sätta press på att sälja produkter, medan kunder eftersträvar att få en lämplig rådgivning som är anpassad utifrån kundens förutsättningar. Få studier har studerat hur olika finansiella rådgivare tänker och agerar i en rådgivningssituation mellan de två parterna, samt även hur rådgivarens professionalism påverkar. Vi skapade därför en modell som belyser hur arbetsgivare, professionalism och kundvärde påverkar en finansiell rådgivare.

  Syftet med denna studie är att skapa förståelse om hur faktorer från arbetsgivaren, professionalism och kundvärde påverkar finansiella rådgivares agerande utifrån rådgivarens olika individuella egenskaper.

  Teorierna som används i studien är nära relaterade till vad som kan påverka och förklara en finansiell rådgivares agerande. Agentteorin används för att visa på svårigheten i relationen rådgivare har till sina kunder och sin arbetsgivare. Teorin förklarar även hur belöningssystem används för att påverka finansiella rådgivare till att agera enligt arbetsgivarens önskningar.

  Metoden som användes för att erhålla data var först en förstudie med två intervjuer, som användes för att få information inför skapandet av studiens undersökningsmodell. Därefter användes en kvantitativ metod i form av webbenkäter som skickades ut till 348 finansiella rådgivare, vilka ligger till grund för studiens empiriska data.

  Slutsatsen visade att det existerar ett samband mellan rådgivare med lite erfarenhet, ung ålder, och till viss del även kvinnor vad gäller att känna sig pressade av arbetsgivaren. Erfarna finansiella rådgivare agerade mer utifrån kundvärde och värderar sin professionalism högre.

  Framtida forskning kan göra en kvalitativ studie som grundligt undersöker om studiens resultat är samma och utforska om det existerar fler faktorer inom undersökningsmodellen som kan påverka en finansiell rådgivare.

 • 49.
  Daun, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olsson, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Generation Ys investeringsbeteende: En kvantitativ studie om demografiska faktorers påverkan på långsiktig finansiell planering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Generation Y is the cohort that are facing the risk of being affected if the public pension system runs out of funds. Luckily enough time are at their favor with roughly 30 years until retirement. By creating a better understanding about what factors effects the individual investor the most it becomes easier to motivate a higher level of saving and investments. That can prevent an increased number of elderly living in poverty.

  Previous research has for a long period of time studied different aspects of invest behavior. The aim of the thesis is to explain the impact of different demographical factors on the long term financial planning behavior of Generation Y in comparison with Generation X. The study was performed with a quantitative method, a positivistic philosophy and deductive approach. The results show that the only demographic factors affecting Generation Y are age and ethnicity. Other variables affecting the investment behavior was financial knowledge and overconfidence.

  The key conclusion is that demographic factors does not affect Generation Y to the same extent as with previous Generations. Financial knowledge on the contrary turns out to be the singlehanded most affecting factor on the long term financial planning of the Generation. 

 • 50. Davidsson, Johanna
  et al.
  Wallin, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sharing is caring: A case study of co-creation on Facebook2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The increasing usage of social networking sites, such as Facebook has changed the way that corporations and customer interact with each other. New ways of customer-corporation interactions evolve constantly, enabling customers to participate and co-create value with the corporations. An organisation that has taken this a step further is Skånetrafiken, which uses Facebook as a channel for its customer service. This thesis focuses in the interactions that occur between Skånetrafiken and its customers, which in this case takes place on Facebook.

   

  The purpose of this thesis is to explore the what, how and why customer and corporation interaction occur on Skånetrafiken's Facebook page. In order to approach the phenomenon of co-creation, we conducted a case study as a research design and strategy. Data collection methods we used were observations on Skånetrafiken’s Facebook page, an interview and a focus group discussion.  

   

  The findings indicate that there must be an engagement for the co-creation process to begin and that the co-creation process is continuous rather than a fixed model. It further turned out that different types of interactions occur, not only customer-to-corporation, but also customer-to-customer and customer-to-employee interactions.

  The limitations of the study imply that the findings cannot be generalised on all organisations since only one organisation have been examined. This thesis further gives a practical implication by presenting an applicable framework for co-creation on Facebook. Additionally, few if any have previously studied phenomenon of co-creation on Facebook, which contributes to the original value of the thesis.

1234 1 - 50 of 166
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf