hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 150
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abu Taka, Malak
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Güner, Emra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad bör en bankrådgivare förmedla?: en kvalitativ studie om hur bankrådgivare använder sig utav faktorer för att uppnå en god kundrelation2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagsläget har alla människor en sorts relation till sin bank. Relationen kan vara alltifrån sparande, lån, aktier och med mera. Produkter och tjänster mellan de olika bankerna har blivit likartade efter avregleringen år 1986. Detta har medfört att det har blivit alltmer viktigare för banker att vara konkurrenskraftiga i sina produkter och tjänster till sina kunder. I detta fall har fler banker investerat mycket på sina resurser för att få lojala kunder. Relation skapas i en bank då sammanhängande faktorer såsom kommunikation, åtagande, kompetens samt konflikthantering uppnås. Detta leder till studiens syfte, vilket är att utforska huruvida bankrådgivarna använder sig utav de psykografiska- och relationsfaktorerna för att kunna uppnå en god relation till sin kund.

  I studien har man använt sig utav hermeneutisk forskningsfilosofi, detta tillsammans med en abduktiv ansats, samt en kvalitativ metod. Denna metod används för att skapa en djupare inblick och förståelse för forskningsområdet. Genom intervjuundersökningarna har denna uppsats analyserats för att kunna ge svar på uppsatsens forskningsfråga, samt syfte. Grunden till intervjufrågorna kommer ifrån olika teorier. Intervjuerna ägde rum på Sparbanken 1826 i Kristianstad, där bankkunder, privatrådgivare samt personalansvarige intervjuades.

  Studien indikerar på om de psykografiska- och relationsfaktorerna används i en svensk bank. Studien påvisar att alla fyra relationsfaktorer används utav banken, däremot används inte samtliga psykografiska faktorer, då det endast är värdering som verkställs på banken.

 • 2.
  Adamborg, Isabella
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Alija, Veton
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Riskbenägenhet och Generation Y: en kvantitativ studie om hur riskbenägenheten påverkas hos Generation Y ur ett demografiskt perspektiv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomarna idag tillhör en generation som kallas för Generation Y och de särskiljer sig från tidigare generationer med ett antal karaktäristiska drag. Dock, är det inte endast dessa drag som kan urskiljas utan även ett annorlunda riskbeteende gentemot tidigare generationer. 

  Experter är eniga om att det finns ett flertal faktorer som påverkar individers riskbenägenhet och att faktorerna varierar beroende på individens ålder. Detta leder oftast till att när ämnet undersöks, riktar forskarna in sig på en viss åldersgrupp eller generation. Det begränsat med forskning som specifikt tar upp Generation Y och riskbenägenhet. Därav är syftet med denna forskning att undersöka hur utvalda demografiska faktorer påverkar riskbenägenheten hos studenter ur Generation Y. 

  Uppsatsen antog en positivistisk forskningsfilosofi med ett beskrivande syfte. Theory of Planned Behavior är den teori som hypoteserna grundats på. Den insamlade empirin utgjordes av en kvantitativ studie, i form av en enkätundersökning som har en begränsning till fem skolämbeten.

 • 3.
  Adilagic, Dalila
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Adilagic, Edin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Omsorgsfull bedömning: en studie av högstadieelevers upplevelser av utvecklande bedömning och vad lärares omsorg kan betyda för dessa upplevelser2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen beskriver vad som karakteriserar bedömning som en grupp högstadieelever upplever som utvecklande, samt vilken betydelse lärares omsorg kan ha för detta förfarande. Enligt forskning är kommunikationen mellan elever och lärare viktig när det gäller bedömning. Stor vikt läggs idag vid formativ bedömning som betydande faktor för elevers lärande i skolan. Formativ bedömning kräver ett samarbete mellan eleven och läraren. I undersökningen intervjuades elva elever i årskurs 9. Undersökningen visar att tydlig kommunikation mellan elever och lärare är av stor betydelse för att bedömningen ska upplevas som utvecklande. En utvecklande bedömning upplevs när läraren tydligt visar på elevers styrkor och svagheter. I undersökning framkommer också att elever känner sig bekräftade och upplever bedömning som utvecklande när läraren tar sig tid till bedömningen. Resultatet analyserades utifrån Noddings omsorgsetiska teori. Omsorg från lärares sida visade sig då ha stor betydelse för att bedömningen ska upplevas som utvecklande; för att elever ska uppleva en vilja att lära sig. Det vi kallar ”omsorgsfull bedömning” riktas både mot vad eleven kan i nuläget och mot hur eleven kan ta ett steg framåt. Vidare riktas den såväl mot eleven som individ som mot elevens prestationer.

 • 4.
  Amedi, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Khazal, Yasmin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämlikhet genom olikhet: en kvalitativ studie om hur man arbetar med och bemöter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur man på en skola arbetar med elever som har olika neuropsykiatriska diagnoser. Vidare är det av intresse att undersöka hur dessa elever bemöts av andra på skolan. De neuropsykiatriska diagnoserna som kommer att presenteras är, ADHD, Autismspektrumstörningar (Autism och Aspergers), tvångssyndrom (OCD), Tourettes syndrom, inlärningssvårigheter (dyslexi) samt DAMP. Fokus kommer att ligga på den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD som är den vanligaste. Stämplingsteorin har använts i studien då den är högst aktuell på grund av att man än idag stämplar individer utifrån vad man anser vara normalt eller avvikande. I studien har kvalitativa intervjuer använts. Fem pedagoger på en skola har intervjuats och resultatet visar att pedagogerna upplever att de har en tydlig bild av hur man ska arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tydlighet, struktur och repetition är riktlinjer i detta arbete. Vidare visar resultatet att dessa elever inte ses som ett problem. Däremot ställer det högre krav på pedagogerna eftersom de måste anpassa undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Klimatet på skolan är en viktig faktor för acceptansen, den öppna miljön bidrar till en acceptans för det som är annorlunda och gör att stämpling inte förekommer i lika stor utsträckning. Resultatet visar att det finns både fördelar (gemenskap och inklusion) och nackdelar (svårt att koncentrera sig och nå mål) med den integrerade skolformen .

 • 5.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Grahn, Cindy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Har aktiv fondförvaltning något värde?: en kvantitativ studie om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I decennier har problematiken kring förvaltning belysts och i mångt och mycket har motpolerna aktiv- och passiv förvaltning jämförts. Tidigare forskning har påvisat att passiv förvaltning är att föredra framför aktiv förvaltning, bland annat på grund av de dyra förvaltningsavgifterna samt att förespråkarna antar en effektiv marknad. Ämnesområdet är ett väl utforskat område dock i högsta grad aktuellt. Tidigare forskning har inte belyst aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder och därmed gavs implikation till fortsatt analysområde för den här studien.

  Syftet med uppsatsen är att analysera om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder kan förklara den riskjusterade avkastningen med hänsyn tagen till förvaltningsavgiften. En deduktiv ansats kommer tillämpas för utveckling av existerande teori. Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ metod tillämpats för att analysera information som tilldelats av fondbolagens fondrapporter för att genomföra tester på olika tidsperioder.

  Uppsatsens resultat grundas på 81 aktivt förvaltade fonder vilka indikerar att det ej går att påvisa att en högre aktivitetsgrad leder till en högre riskjusterad avkastning. Likaså kan inte en högre förvaltningsavgift motiveras av aktivitetsgraden. Utfallet av analyserna beskrivs genom tabeller för att visualisera de statistiska analyserna. Förslag till fortsatt forskning inkluderar undersökning av vad fondbolagen definierar som krav för att klassificeras som aktivt förvaltade fonder.

  Utifrån att aktivitetsgraden är en ny infallsvinkel i utvärdering av aktiv förvaltning torde studiens resultat vara av intresse för gemene man då vi alla är investerare mer eller mindre i det privata livet. Investerare antas vara intresserade att veta vad som motiverar den höga förvaltningsavgiften samt hur investerade pengar blir förvaltade då konklusionen av studien är att aktivitetsgraden inte ger mervärde.

 • 6.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Landhager, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Keep the spirit": cultural differences after an acquisition process2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mergers and acquisitions have received much attention through the years due to the waves of modernity it has implicated. Three crucial aspects that can shape a merger or an acquisition are culture, leadership and human resource management. These aspects are studied and analyzed in a Swedish company that has been involved in an acquisition process with a French company. 

  The purpose of this dissertation is to explore the role of culture, leadership and human resource management in an acquisition process between a French/Swedish company. An abductive research approach is adopted for the research since a mixture between inductive and deductive research approach is used. The method chosen was semi-structured interviews, which was fulfilled with the management team in the chosen company as well as with a consultant. 

  The findings of the study are that the three aspects have an impact on the acquisition process where culture is the most central. The culture had a significant impact on the acquisition process and affected the leadership and the human resource management within the company as well. In the company studied, the human resource management was lacking and found that communication is crucial during an acquisition process. 

  The limitations are that only one company is studied and the aspects are limited to culture, leadership and human resource management. The original value of the study can give a clearer picture on how the three aspects affect each other and the total acquisition process. Suggestions for further research include analyzing additional processes and cultures, not only the ones chosen in this dissertation.

 • 7.
  Andersson, Rebecka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Smajli, Dorentina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Självupplevd oral hälsa hos patienter som strålats mot huvud- och halscancer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur patienter som strålats mot huvud- och halscancer upplevde sin orala hälsa efter avslutad strålbehandling. Studien är kvalitativ och består av intervjuer med åtta informanter. Intervjuerna har utförts med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna spelades in på bandspelare och varade i ca 10-20 minuter. Intervjumaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visade att majoriteten av informanterna upplevde sin orala hälsa negativt efter avslutad strålbehandling, dessa benämns i fysisk effekt och psykisk begräsning. Informanterna upplevde smärta samt muntorrhet efter avslutad strålbehandling. Resultatet visade även att nutritionsbegränsingar uppstod och att de var tvungna till att göra kostförändringar, även sväljning och tuggning försvårades. Informanterna upplevde generellt att det var jobbigt att äta i stora sammanhang då rädslan för att sätta maten i halsen förekom. Strålbehandlingen påverkade även informanterna psykiskt genom att de ofta var låga i humöret. Slutsatsen av studien visar att dessa patienter upplever smärta, har problem med att äta och påverkas psykiskt samt att de hämmas socialt.

 • 8.
  Angelin, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt hos elever: en kvalitativ intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt ökar idag bland svenska barn och skolsköterskor inom elevhälsan har en viktig del i arbetet för att få ner barns övervikt.   Syfte: Beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt hos elever i högstadiet och gymnasiet. Metod: Nio skolsköterskor har intervjuats individuellt med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades utifrån en innehållsanalys. Kategorier och subkategorier utformades sedan för att få en överblick av skolsköterskornas erfarenheter. Resultat: Skolsköterskorna möter vanligtvis eleverna vid hälsosamtalet och detta samtal är ofta grunden till hälsoarbetet när de har identifierat övervikt hos eleven. Skolsköterskorna eftersträvar att individualisera hjälpen eleverna får och de använder sig ofta av metoden motiverande samtal för att motivera eleverna till att genomföra en förändring.  De utgör även en rådgivande funktion då de kan bistå med olika kost- och motionsråd.  Skolsköterskorna förklarar att det även behövs ett samarbete för att få eleverna att bli aktiva och gå ner i vikt. Dels inom den egna professionen men framförallt interprofessionellt samarbete i skolmiljön. Föräldrarna involveras i detta arbete av några skolsköterskor samtidigt som andra anser att eleven måste få känna sig självständig i detta arbete. Konklusion: Skolsköterskornas arbetssätt har både likheter och skillnader. Att utveckla gemensamma strategier och riktlinjer för deras arbete kan därför vara en del av att förbättra det hälsofrämjande arbetet med övervikt hos elever.

 • 9.
  Annika, Eriksson
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Boel, Jeppsson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mathematics Recovery Programme: en aktionsstudie i tidiga insatsers betydelse för elevers aritmetiska förståelse2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande rapport är att ta reda på om och hur elevers aritmetiska och numeriska förmågor utvecklas med hjälp av Mathematics Recovery Programme (MRP), Wright et al (2000). För att kunna besvara syftesfrågan har fyra elever undervisats enskilt under en sjuveckorsperiod i enlighet med detta program. Eleverna har observerats och intervjuats i undervisningssituationerna med hjälp av metoderna teaching experiment (Steffe och Thompson, 2000) och flexibla intervjuer (Ginsburg et al, 1998).

  MRP har sin teoretiska grund i radikalkonstruktivistiska teorier och vår studie har en deduktiv ansats då vi utgick från dessa teorier i vår undervisning och i efterföljande analys. Enligt konstruktivistiska teorier konstruerar eleverna själva sin kunskap i för dem meningsfulla sammanhang, i interaktion med andra. Undervisningen måste utgå från och bygga på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, för att eleverna ska kunna vidareutveckla sin matematiska förståelse.

  Studiens resultat visar att de fyra eleverna gör framsteg. Bidragande orsaker till detta var lärarens observationer och reflektioner av arbetet under lektionerna och den efterföljande analysen av de videoinspelningar som gjordes under lektionerna. På detta vis kunde läraren utmana elevernas tankar på den nivå där de befann sig. Materialets utformning och möjligheten till mikrojustering var även det en bidragande orsak till elevernas framsteg. I dialog med läraren synliggjordes det som eleverna visste och kunde, både för dem själva och för läraren.

  Vår slutsats är att enskild strukturerad undervisning under en begränsad tid av välutbildade lärare/speciallärare hjälper elever i deras matematiska utveckling. Specialläraren i matematik spelar här en viktig roll i att utforma undervisning för elever i matematiksvårigheter som bygger på och vidareutvecklar deras aritmetiska förmågor.

 • 10.
  Arkoazi, Nadia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Rantzow, Veronica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oral hälsa hos barn med och utan astma2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som är vanligt förekommande i alla åldersgrupper. Över 300 miljoner människor världen över beräknas ha sjukdomen.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka om den orala hälsan hos barn med astma skiljer sig från den orala hälsan hos barn utan astma.

  Metod: Metoden som användes var en allmän litteraturstudie och litteratursökningarna gjordes i den medicinska databasen PubMed. Resultatet baseras utifrån en sammanställning av 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarna var kliniska studier och 11 av dessa hade en kontrollgrupp där barn med och utan astma jämfördes. Övriga två artiklar studerade antingen hur den orala hälsan påverkades av kombinationsbehandling med specifika läkemedel eller jämförde den orala hälsan hos barn med olika duration och medicinering mot astma.

  Resultat: Några av de inkluderade studierna fann att barn med astma hade en ökad kariesförekomst jämfört med barn utan astma, medan andra studier visade att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna. Avseende plack, blödning och kariesrelaterade bakterier var resultaten också motstridiga. Barn med astma som medicinerades med β2-stimulerare kombinerat med kortikosteroider hade ett minskat salivflöde och en ökad nivå av kariesrelaterade bakterier.

  Slutsats: Det finns motstridigheter kring om den orala hälsan hos barn med astma skiljer sig från den orala hälsan hos barn utan astma. Kombinationsbehandling med β2-stimulerare och kortikosteroider medför ett reducerat salivflöde och en ökad nivå av kariesrelaterade bakterier hos barn med astma.

 • 11.
  Axelsson, Linn
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jonskog Eriksson, Elinor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sambandet mellan parodontit och KOL2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic lung disease. The disease is the fourth leading cause of death and more than 5 percent of the adult population worldwide is affected.

  The aim of this study was to investigate the association between periodontitis and COPD.

  Search for material for the literature review was done in the medical database PubMed where the keywords were: "Chronic obstructive pulmonary disease" and "Periodontal health or periodontal disease". The result is based on twelve studies that were extracted and analyzed. The studies have investigated pocket depth, attachment loss, plaque index, bleeding on probing and bone loss. Ten studies compared a COPD group with a healthy control group, one study compared two COPD groups and one study examined a COPD group and a group with other lung diseases.

  Most studies found that people with COPD had a higher incidence of pocket depth, attachment loss, plaque index, bleeding on probing and bone loss. The conclusion of the literature review is that there is an association between periodontitis and COPD and that smoking is a link between the two diseases.  

 • 12.
  Axgart, Robert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hellman, Adam
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Redovisningsval: en studie om faktorer som påverkar bostadsrättsföreningars val av regelverk2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I början av 2014 infördes ett nytt regelverk för hur företag och ekonomiska föreningar ska avsluta sina räkenskapsår. Inte förrän media började rapportera om problemet tidigare i år har diskussionen satts igång och flera organisationer har gjort uttalande och förenklingar. De har visat sig vara svåra att tolka och implementera och för en del bostadsrättsföreningar kan tillämpningen vara ödesdiger. Valet står mellan två regelverk i det så kallade K-projektet.Syftet med studien är att utifrån bostadsrättsföreningarnas perspektiv utforska vilka faktorer som påverkar och hur de påverkas beroende av redovisningsvalet styrelsen gör. Detta kommer utföras genom att studera ekonomiska förvaltare som förser föreningarna med rekommendationer och information. Studiens problemformulering är därför vilka faktorer påverkar föreningarnas val av regelverk.Studien kommer utgå från ett abduktivt resonemang vilket är väsentligt för en explorativ studie. Tillsammans med teorier om rationella beslut, principal-agent förhållande, intressenter och risk, kommer vi att skapa en förståelse för hur föreningar fattar beslut. För att uppnå detta mål och få en bra helhetsbild kommer vi att utgå från kvalitativa undersökningar med semi-strukturerade intervjuer. För att styrka studiens tillförlitlighet utgick vi ifrån tillförlitliga metoder som är en central del för en god forskning. Vi har varit konsekventa och opartiska där vi utgick från samma material vid samtliga intervjuer för att forskningsfrågan ska anses korrekt framförd.Genom att analysera empirin har vi kunnat skapa exempel på möjliga scenario i resultaträkningar för att enklare kunna göra kopplingar till teorin. Resultatet av studien konstaterade att det är flera faktorer som påverkar valet som styrelsen gör. Det visade sig att styrelsen är beroende av information utifrån och att det finns flera intressenter som har ett egenintresse i valet.

 • 13.
  Axgart, Robert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hellman, Adam
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Redovisningsval: en studie om faktorer som påverkar valet och dess konsekvenser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I början av 2014 infördes ett nytt regelverk för hur företag och ekonomiska föreningar ska avsluta sina räkenskapsår. Inte förrän media började rapportera om problemet tidigare i år har diskussionen satts igång och flera organisationer har gjort uttalande och förenklingar. De har visat sig vara svåra att tolka och implementera och för en del bostadsrättsföreningar kan tillämpningen vara ödesdiger. Valet står mellan två regelverk i det så kallade K-projektet.

  Syftet med studien är att utifrån bostadsrättsföreningarnas perspektiv utforska vilka faktorer som påverkar och hur de påverkas beroende av redovisningsvalet styrelsen gör. Detta kommer utföras genom att studera ekonomiska förvaltare som förser föreningarna med rekommendationer och information. Studiens problemformulering är därför vilka faktorer påverkar föreningarnas val av regelverk.

  Studien kommer utgå från ett abduktivt resonemang vilket är väsentligt för en explorativ studie. Tillsammans med teorier om rationella beslut, principal-agent förhållande, intressenter och risk, kommer vi att skapa en förståelse för hur föreningar fattar beslut. För att uppnå detta mål och få en bra helhetsbild kommer vi att utgå från kvalitativa undersökningar med semi-strukturerade intervjuer. För att styrka studiens tillförlitlighet utgick vi ifrån tillförlitliga metoder som är en central del för en god forskning. Vi har varit konsekventa och opartiska där vi utgick från samma material vid samtliga intervjuer för att forskningsfrågan ska anses korrekt framförd.

  Genom att analysera empirin har vi kunnat skapa exempel på möjliga scenario i resultaträkningar för att enklare kunna göra kopplingar till teorin. Resultatet av studien konstaterade att det är flera faktorer som påverkar valet som styrelsen gör. Det visade sig att styrelsen är beroende av information utifrån och att det finns flera intressenter som har ett egenintresse i valet.

   

 • 14.
  Barieva, Philippa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Vi har olika förutsättningar och jag måste prioritera utefter hela min situation”: en intervjustudie om distriktssköterskornas upplevelser av arbetet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler svårt sjuka patienter får vård i hemmet. Områdesansvarig distriktssköterska i kommunal hemsjukvård ansvarar ensam för både omvårdnad och medicinska insatser kring patienten. En hög arbetsbelastning ökar risken för att göra fel när distriktssköterskan har ansvar för många patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskornas upplevelser av arbete inom kommunal hemsjukvård med omvårdnadsansvar för patienter i ordinärt boende. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes i studien. Genom ett strategiskt urval har 14 distriktssköterskor från fyra kommuner intervjuats. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: ”Arbetsglädje”, ”Stödjande resurser” och ” Upplevelser av svåra situationer”. Distriktssköterskornas upplevelse av arbetsglädje kunde relateras till patientkontakten, användandet av sin kompetens, allmänhetens förtroende, variation i arbetet, trivseln på arbetsplatsen och samarbetet med andra i vården.  Distriktssköterskornas kompetens, relation med patienten och anhöriga, teamarbete och arbete i grupp, samarbete med andra vårdenheter, stöd från ledningen, arbetsmiljö och hjälpmedel och administrativt arbete är stödjande resurs i distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskor i studien hade individuellt olika belastning i arbetet och förutsättningar till stödjande resurser i sitt arbete, därför upplevde de olika mycket arbetsglädje och upplevelser av svåra situationer såsom etiska dilemman, oförutsägbarhet, otillräcklighet, frustration och irritation. Slutsats: Fungerande stödjande resurs i distriktssköterskans arbete kan öka distriktssköterskornas upplevelse av arbetsglädje. Tillsammans med resurser och kontinuerlig kompetensutveckling finns förutsättningar för att uppleva arbetsglädje, vilket behövs för att uppfylla distriktssköterskornas skyldighet att ge bra vård till patienterna. Ytterligare forskning behövs inom området eftersom kommunal hemsjukvård är i ständig utveckling i alla kommuner och det är oklart vilket sätt som är bäst att bedriva den.

 • 15.
  Bastawy, Duaa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Perez Avalos, Denly Beatriz
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  CSR in aid organizations: facing scandals and criticism2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Corporate social responsibility (CSR) is a term that is developing and becoming more relevantover the years. The increased demand among consumers is driving organizations to be moresocially responsible and involved in environmental and social issues. Moreover, since aidorganizations implement CSR in their everyday work, this study will include how aidorganizations use CSR to achieve their social mission. What is more relevant for this study ishow scandals and critique are faced in aid organizations and how CSR can be used in order toregain a respectful position. Therefore, the research question for this dissertation is “How canCSR be used when facing scandals and critique in aid organizations?”

  In order to answer our question, a qualitative method will be conducted. Interviews with fourdifferent aid organizations will be used as the method of our data collection, in order todiscover different aspects of working with CSR.

  The results of our research is that critique occurs, since the social attitude among individualsis changing. The difficulty of separating aid organizations from each other is a fact, whichindicates an inefficient knowledge and awareness among society. A scandal that occurs in oneaid organization, affects the other aid organizations trustworthiness within the same market.Moreover, the brand suffers and CSR is therefore used when rebranding and wining backsocieties trust.

 • 16.
  Bekirovski, Emir
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Belkadi, Zinedine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad påverkar svenska börsnoterade företags upplysningsmängd vid rapportering av icke-finansiell information2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att identifiera hur olika faktorer påverkar icke-finansiella upplysningar som tillhandahålls av svenska börsnoterade företag i deras externa icke-finansiella rapporter. Studien kombinerar inslag från olika redovisningsteorier, tidigare litteratur samt vetenskapliga artiklar med fokus på icke-finansiell rapportering. En kvantitativ metod har använts för att undersöka mängden upplysningar genom en innehållsanalys. Vid uttagning av data och skapande av statistik har Spearman's rho korrelationsmatris och multipel regression analys använts. Totalt har 51 externa ickefinansiella rapporter undersökts. Resultatet av studien visar en koppling mellan mängden av ickefinansiell information och företagens storlek, sektor, CSR-initiativ samt om en extern part certifierat deras icke-finansiella rapport

 • 17.
  Bektasevic, Amina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Metaj, Shqiponja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Räntefritt sparande: en kvalitativ studie som berör svenska bankers förhållningssätt till räntefritt sparande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efterfrågan på räntefria banktjänster har ökat i Sverige, vilket främst beror på den utvecklande invandringen som efterföljer religiösa principer i sitt vardagsliv. Detta har vidare resulterat i att allt fler individer i det svenska samhället väljer att avstå från stora lån samt sparande då det strider mot deras religion. Individer som således är i behov utav kapital, vänder sig istället till vänner samt släktingar för att exempelvis kunna ha möjlighet till att köpa en bostad.

  En av de mest väsentliga faktorerna till varför konventionella banker inte utvecklar räntefria sparalternativ är på grund av reglering samt lagstiftning. Historiskt sett har det traditionella systemet i bankerna funnits under en väldigt lång tid, vilket resulterar i en effektiv reglerings- samt tillsynsorgan. Bankerna anser även att en utveckling av räntefritt sparande kräver en efterfrågan som är större än vad den är i dagsläget.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konventionella banker förhåller sig till räntefritt sparande samt hur den yttre omgivningen, exempelvis andra banker samt finansiella aktörer, påverkar banken. En abduktiv ansats har använts tillsammans med en hermeneuistisk kunskapssyn, med en kvalitativ metod som genomsyrar uppsatsen. Intresset kring att utreda hur konventionella banker förhåller sig till räntefritt sparande har bland annat varit för att få en djupare förståelse för ett område som det inte har forskats mycket kring. En kvalitativ metod tillämpades i sin tur genom utförande av intervjuer bestående av sex intervjupersoner. Detta för att uppfylla syftet med studien.

  Studien har resulterat i att bankerna tillämpar olika strategier för att ha en möjlighet att erbjuda kunder räntefritt sparande. Det är på så sätt eftersom de inte har en samlad produkt där alla banktjänster ingår. Denna studie påvisar även att bankerna påverkas av förändringar samt produktutveckling i andra banker. Vidare påverkas de också av nya regleringar samt lagar från finansiella aktörer, som Finansinspektionen. Den förändring som har haft en tydlig påverkan på bankerna är att arbetet har begränsats väldigt mycket, vilket har medfört till att fler medarbetare arbetar utanför sina handlingsramar för att på så sätt kunna uppnå de mål som ställs på dem.

 • 18.
  Bengtsson, Martin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pettersson, Sven-Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Påverkar en diskussion av ett signalement med ett annat vittne realismen i konfidensbedömningarna vid en identifiering i en bildkonfrontation?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte hur realismen i vittnens konfidensbedömningar av sina identifikationsminnen påverkas av att vittnena diskuterar rapporterade signalementen med varandra innan de, var för sig, gör utpekanden i en vittneskonfrontation. Deltagarna fick se en filmatisering av ett fingerat bilinbrott och därefter avge ett skriftligt signalement. Hälften av deltagarna (n=32) fick sedan diskutera sig fram till ett gemensamt signalement (parvillkor) medan andra hälften (n=32) fick avge ett muntligt signalement (individvillkor). Därefter fick deltagarna individuellt göra utpekanden i en sekventiell bildkonfrontation och göra konfidensbedömningar. Realismen i konfidensbedömningarna beräknades enligt kalibreringsmetodik och resultaten för de båda villkoren jämfördes med t-tester. Vi fann att realismen för parvillkoret var signifikant bättre än för individvillkoret för måttet kalibrering. Vi fann också att konfidensen i parvillkoret var signifikant högre i de fall de avgett samma svar än i de fall de avgett olika svar. Olika möjliga förklaringar till resultaten presenterades.

 • 19.
  Bergström, Susanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Håbring, Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hyllad, ratad eller anonym: en studie om svenska konsumenters attityder till opastöriserad mjölk2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Sweden, all milk needs to be pasteurized. Unpasteurized milk [ OPM ] may only be sold in a smaller scale directly from the farmer to the consumer. The law was introduced in 1939, to prevent tuberculosis, which poses no threat today. There are other reasons, such as keepability and risk of pathogenic bacteria, why milk is pasteurized. Despite these risks, many consume OPM. The Swedish food agency proposed 2013 a new law to prohibit all sales of OPM. This proposal received numerous opinions from proponents of OPM. There is limited research on Swedish consumers' attitudes and values regarding OPM. Praised, rejected or anonymous: a study of Swedish consumers' attitudes on unpasteurised milk is a bachelor thesis in food and meal science, Kristianstad University. The study was carried out with a questionnaire designed to explore the attitudes to OPM of Swedish milk consumers, and what they are based on. The results showed that the consumers attitudes about OPM was connected to a higher value. Amongst others, the attitudes were more critical and OPM was seen as a risky product. Most of the consumers oponions were based on childhood, memories and social connections. Despite OPMs higher values, the study shows that due to precationary OPM may not be ready to emerge in this caution and health conscious society Sweden is today.

 • 20.
  Berner, Linnea
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Robin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Beroende Oberoende: om gränsen mellan rådgivning och revision i små bolag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisorn står inför ett fundamentalt dilemma, där oberoende måste prioriteras under revisionen samtidigt som konsulttjänster utgör en viktig inkomstkälla och kräver en god relation till klienten. Detta dilemma kan vara extra problematiskt i små bolag eftersom risken för socialt beroende antas vara större när färre individer är involverade. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur revisorer resonerar kring gränsen mellan rådgivning och revision i små bolag. För att uppnå syftet med studien har sju revisorer intervjuats och materialet har studerats utifrån social identitetsteori. Resultaten indikerar att revisorer för små bolag har stark identifikation med klienten, vilket kan göra att deras oberoende riskerar att nedprioriteras till förmån för klientens behov. Förslag till framtida forskning kan vara att göra en liknande kvalitativ studie som denna, men istället fokusera på stora bolag. Denna studie ger ett bidrag till diskussionen om beroende och oberoende eftersom denna studie visar att förståelsen för hur oberoendet konstrueras kan öka genom att studera hur revisorer identifierar sig

 • 21.
  Berntsson, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Penetrationstest2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbete behandlar grunderna i penetrationstestning, vilket är en metod föratt kontrollera säkerheten i datorer och nätverk genom att försöka sätta in sig isamma tankesätt och metoder som en potentiell angripare kan ha.Den teoritiska delen går igenom processen för hur ett penetrationstest kan gå tilloch vad som är viktigt att veta och att tänka på under penetrationstestet.Det presenteras även några populära och användbara verktyg som kananvändas för penetrationstestning, nämligen Nmap, Backtack, Nessus ochMetasploit, samt en nogrann beskrivning av några av de mest vanligtvisförekommande allvarliga sårbarheterna.I genomförandedelen utförs ett penetrationstest i en labmiljö, och sätter då deninformation i den teoritiska delen i praktik. De verktygen som används gåsigenom mer detaljerat och olika metoder för att använda dessa verktyg ipenetrationstestningssyfte testas.Penetrationstestet gås igenom stegvis, och börjar med att hitta maskiner pånätverket och även hitta detaljerad information och möjligheter för angrepp. Deninformationen används sedan för att hitta sårbarheter i maskinerna, och slutligenutnyttjas dessa sårbarheter för att installera ett remote-access program och gekontrollen till den angripande datorn.

 • 22.
  Bigdeli, Arezou
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Andersson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Psykisk ohälsa i primärvården: en litteraturstudie om patienters upplevelser av mötet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Mental illness is a growing public health problem which can cause significant disabilities and lead to poor quality of life. As primary care nurses often are the first to encounter these patients they need knowledge to be able to respond appropriately to this group.

  Aim: The aim was to describe how the sufferer of mental illness experiences the introduction to primary care. Method: The literature review was based on the results of 11 scientific articles which were analyzed with the inspiration of a metasynthesis method.

  Results: Four categories emerged: the experience of being treated like a human being, the importance of a therapeutic space, the experience of time and availability as well as the importance of competent personnel and the importance of continuity. Patients described different aspects deemed important when encountering nursing staff. Conclusion: Patients experienced that they received good care when they felt listened to and seen as individuals with their own thoughts and feelings. Person-centered care lead to patients feeling acknowledged. 

 • 23.
  Borg, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skolan är på min sida: elever med stöd av elevassistent – vad relationen mellan elev och assistent innebär för elever på gymnasiets nationella program2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur elever som går på gymnasiets nationella program och som har stöd av en elevassistent upplever sin studiesituation.  Studien undersöker vad relationen mellan elev och elevassistent har för betydelse för elevens skolgång ur elevens och ur skolans perspektiv.

  Studien är inspirerad av Antonovskys salutogena förhållningssätt där hälsa står i fokus. Utifrån sociokulturell teori och relationell pedagogik belyses hur interaktion och relation mellan elev och assistent skapar förutsättningar för välmående, lärande och utveckling. Med hjälp av enskilda intervjuer, med stöd av föreställningskarta, samlas elevers och elevassistenters upplevelser in. En gruppintervju med specialpedagoger samt dokumentanalys av skolans dokumentation kring de intervjuade eleverna i form av ansökan om elevassistent, åtgärdsprogram och uppföljande samtal visar skolans bild av elevernas studiesituation.

  Att välja att tacka ja till stöd av elevassistent är en lång process för gymnasieeleven. Den kan sträcka sig över elevens hela första gymnasieår, vilket då inkluderar skolans ansökningsprocess. Elevens självkänsla och självförtroende minskar under denna tid och både elever, assistenter och specialpedagoger beskriver elevernas känsla av misslyckande. Resultatet visar att elever som har stöd av assistent har en eller flera funktionsnedsättningar. Alla intervjugrupper beskriver att stöd av assistent innebär en ökad känsla av sammanhang för de intervjuade eleverna. Assistenten ses av eleven som ett stöd, en vän och en förebild som bidrar till att sätta kunskaper i fokus och ge studierna mening. Relationen kan också bidra till inkludering genom att eleven känner sig delaktig och agerar mer aktivt både i det pedagogiska och i det sociala sammanhang som klassrummet utgör. På så vis motverkar relationen med assistenten upplevelsen av stödet som särskiljande. Assistenten bidrar till att studierna blir begripliga och hanterbara genom att finnas till hands för eleven och på ett konkret sätt stödja planering, fokus och dialog kring skoluppgifter. Flera elever önskar samtidigt mer kontakt med mentor och lärare. Målet med stödet är enligt skolans personal att eleven ska bli alltmer självständig under sin gymnasietid.

  Specialpedagogen ses som en viktig handledare, både av elev och assistent. Eleverna ser specialpedagogen som den som har överblick över studierna.  Assistentens roll och uppdrag är otydlig i skolans dokumentation och behöver förtydligas.  Assistentens kunskap om eleven och elevens styrkor behöver få större påverkan på den pedagogiska praktiken genom samverkan med mentor och undervisande lärare, något som ytterligare kan öka elevens men också personalens känsla av sammanhang.

 • 24.
  Brusewitz Collin, Emanuel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svensson, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The principal agent2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Problem: How can segments on Aktietorget explain how a lemon market can not only survive but grow?

  Purpose: The purpose is to try to explain how Aktietorget can grow under lemon market conditions by gauging investor groupings investment tendencies.

  Method: Quantitative archival study regarding returns and price per share depending on investor identity.

  Conclusion: Finance industry investor yields higher returns, which implicates the possibility of rational investing. This is attributed to either identity inherited capabilities or them being agents in the place of the principal. The private investor on the other hand is full principals and has a tendency towards low price per share. All other capital on Aktietorget conforms to the lottery characteristics of Aktietorget.

   

 • 25.
  Calloway, Sherine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Äter jag inte stark mat är jag inte riktigt människa”: en pilotstudie om mat- och måltidskultur i förhållande till ”proper meals” för fem singalesiska kvinnor boende i Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En typiskt singalesisk måltid tar lång tid att göra, den ska bestå av flera smårätter och gärna med kryddor från hemlandet. Har den kulturella måltidssynen hos de singalesiska kvinnorna förändrats, förstärkts eller påverkats av att vara i ett annat land och i så fall varför? Är det fortfarande den singalesiska husmanskosten som anses vara ett ”proper meal”? Syftet är att undersöka fem singalesiska kvinnors egna uppfattningar om ämnet ”proper meal” från ett singalesiskt perspektiv och undersöka om deras uppfattning har förändrats under tiden de bott i Sverige. Studien är kvalitativ och för att undersöka hur singalesiska kvinnor uppfattade och tänkte kring dessa frågor har en pilotfokusgrupp samt en skarp fokusgrupp skulle utgjort metoden för datainsamling.

   En lunch eller middag ska enligt denna studie vara singalesisk och därigenom bestå av en kött- eller fiskrätt, serveras med ris och två till tre grönsaker som tillbehör för att den ska vara en riktig måltid både till vardagar och helger. Kopplingen till ”proper meals” kan göras från ett singalesiskt perspektiv för vardags-, helg- och även festmåltider. Det framstod också hur matlagningen var förknippad med identiteten och den kulturella tillhörigheten.

 • 26.
  Cederholm Bretz, Truls
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Holgersson, Joel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Socioemotional wealth: en påverkningsfaktor av beslut i svenska familjeföretag?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Familjeföretagsformen är en fascinerande och vida spridd företagsform som med spännande särdrag utvecklar och driver företag på sitt eget sätt. De särskiljande dragen som sätter sin prägel bland de olika familjeföretagen leder till att forskning inom företagsformen har blivit så fängslande och färgrik. Dessa särdrag kommer mer ingående att förklaras senare i uppsatsen, men ett samlingsnamn på de dessa familjeföretagsspecifika särdragen är socioemotional wealth.

  Vidare så skapas värdeskapande i företag genom att på ett eller ett annat sätt genomföra eller utveckla olika strategier. Vägen till en effektiv och effektfull strategi inleds således med att beslutsfattaren inhämtar relevant information. Här inledes därmed ett informationsinhämtande som ska hjälpa beslutsfattaren med att utveckla sin strategi på bästa möjliga sätt. Olika grader av rationalitet kan dock komma att användas av beslutsfattaren, när det kommer till informationsinhämtningen.

  I denna uppsatsen kommer syftet med arbetet att vara att ta reda på hur socioemotional wealth påverkar de strategiska besluten som fattas i ett familjeföretag. Fokuseringen kommer alltså ligga på hur socioemotional wealth påverkar strategiska beslut, centralt inom hur det påverkar de strategiska besluten kommer sedermera ligga i hur det påverkar graden av rationalitet i de strategiska besluten.

  Genom att anta en deduktiv ansats i uppsatsen så kommer syftet att angripas med teorier inom närliggande ämnen. Vidare så kommer en kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning, att användas i arbetet för att inhämta empiri, från familjeföretag, för att därefter testa empirin och fynden gentemot hypotesen.

  Fynden som uppsatsen hittar kommer delvis att styrka de resultat som den tidigare forskningen inom området socioemotional wealth har hittat, att familjeföretag innehar en hög grad av socioemotional wealth i sina företag. Dock så lokaliseras det inga signifikanta empiriska bevis som skulle styrka att det fanns ett samband på att en hög grad av socioemotional wealth skulle ge en låg grad av rationalitet i det strategiska beslutsfattandet i familjeföretag.

 • 27.
  Ceimertz, Tove
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Janford, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Inte mest, utan bäst!: hur revisorer resonerar kring relationen till klienter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En revisor bidrar till att kvalitetssäkra den finansiella information företag lämnar ifrån sig och revision ses som en kvalitetsstämpel gentemot tredje part. När det inte längre är revisionsplikt för små bolag har konkurrensen hårdnat i revisionsbranschen. Revisionsbyråerna har därför tilltagit åtgärder så som marknadsföring för att behålla och attrahera nya klienter. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer resonerar kring relationen till klienter och hur de upplever att den påverkas av de åtgärder som krävs för att behålla och attrahera klienter.

  Studien har fördjupats i tre begrepp som i sin tur är kopplade till teorier. Det studeras hur revisoryrket som profession, marknadsföring och oberoende påverkar klientrelationen och dessa stöds av agentteorin, professionsteorin och institutionell teori. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där personliga intervjuer använts för att samla empiri från sex erfarna revisorer.

  Revisorerna lägger stor vikt vid att relationerna till klienterna är goda. Det är viktigt dels för att klienterna ska vara nöjda och stanna kvar, men även för att det är genom ryktesspridning revisorerna får flest nya klienter. Revisoryrket är en profession och revisorerna är medvetna om hur de uppträder såväl inom arbetet som utanför. Marknadsföring strider mot professionen men är något revisorer börjat använda sig av i större utsträckning. Revisionsbyråerna använder sig av varumärkesmarknadsföring medan revisorerna främst riktar in sig på personlig marknadsföring. Enligt lag måste revisorer vara oberoende gentemot sina klienter och detta är de noga med. Inget får hota deras oberoende eftersom det kan förstöra deras rykte som revisor.

  Slutsatsen är att revisorer värderar klientrelationen högt. De är medvetna om vad som kan påverka och hota deras roll som revisor i relationen och vet hur de ska agera för att undvika dessa. Förslag till vidare forskning är att studera detta ut klientens perspektiv, vilket sedan kan jämföras med denna studies resultat. 

 • 28.
  Christensson, Liselott
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Man vill ju jobba med barnen!": en kvalitativ studie om lärares upplevelser av hälsa på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bilden av lärares arbetssituation som presenteras i media är vanligtvis negativt vinklad. Exempelvis visar en undersökning att endast en tredjedel av lärarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö som god. Ungefär hälften av de upplevda problemen med arbetsmiljön kan härledas till den administrativ arbetsbelastning. Trots detta upplever majoriteten av lärarna i grundskolan sitt arbete som meningsfullt och känner stöd från sina kollegor. Det finns således två parallella och delvis motstridiga bilder av hur lärare upplever sin arbetssituation.

  Syftet med denna studie var att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka vilka frisk- och riskfaktorer lärarna på en F-6 skola anser att de har på sin arbetsplats samt hur dessa faktorer kan påverka lärarnas upplevelse av hälsa i sitt arbete. Metoden som användes vid datainsamlingen var kvalitativa individuella intervjuer med sex lärare. Resultatet visade en delad bild av lärarnas upplevelser av sin arbetsmiljö. De friskfaktorer som var starkast och som lärarna var mest samstämmiga kring var elevarbetet och meningsfullheten kring de elevnära arbetsuppgifterna samt det stöd de upplevde från arbetskolleger och chefer. Majoriteten av lärarna menade att de upplevde obalans mellan elevarbete och övrigt arbete. Lärarna menade att dokumentation och andra uppgifter tog större utrymme av deras arbetstid än vad de önskade och flera av dem uttalade önskemål om att få mer tid för planering av lektionerna. Konklusionen är att lärarna mår bra av och tycker om att undervisa och vill ha mer tid för detta.

 • 29.
  Christensson, Per
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekwurtzel, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Patienters hantering av smärta samt skillnaden mellan mäns och kvinnors smärthantering: en empirisk studie på inneliggande patienter på sjukhus2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är något alla upplevt och det är en av de vanligaste orsakerna till att folk söker kontakt med hälso- och sjukvården. En av sjuksköterskans främsta uppgifter är därmed att lindra smärta. Det finns forskning som pekar på att människor uttrycker och hanterar smärta på olika sätt beroende på bland annat vilket kön de tillhör. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur inneliggande patienter på sjukhus hanterar smärta samt hur skillnaden mellan män och kvinnor ser ut. Metod: Undersökningen genomfördes som en punktprevalensstudie med en kvantitativ ansats. Resultat: Resultatet är baserat på 99 patienter som samtliga var inneliggande på ett sjukhus. Resultatet presenteras i form av text, tabeller och figurer för att det ska vara överskådligt och tydligt. Diskussion: Studien visar att en majoritet av patienterna agerar aktivt för att lindra smärta och att de meddelar vårdpersonal om smärta upplevs. Slutsats: Studien stödjer tidigare fynd i det avseendet att patienter generellt agerar aktivt för att lindra smärta. Studiens resultat, visade att det troligen inte existerar någon skillnad mellan könen gällande smärtlindring, motsäger tidigare forskning. En möjlig förklaring är att sätten att hantera smärta är bundna till individen och dennes personlighet istället för till könet.

 • 30.
  Dahl, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ljunggren, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Boendeassistenters kunskap om munhälsa och inställning till munvård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Personer med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, vilket kan medföra hinder med att sköta den dagliga munhygienen. I omvårdnaden i bostad med särskild service för vuxna ingår skyldighet att stödja funktionsnedsatta med deras personliga behov.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka boendeassistenters kunskap om munhälsa. Ytterligare ett syfte var att undersöka boendeassistenters inställning till munvård samt faktorer som påverkar deras inställning till munvård.

  Material och metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittstudie baserad på en enkät med 31 strukturerade frågor samt en öppen fråga.  Enkäten besvarades av 43 boendeassistenter i en kommun i södra Sverige.

  Resultat: Resultatet visar att majoriteten (n=34) av boendeassistenterna anser att de boende behöver dagligt stöd med munhygienen. Det största hindret är att de boende inte vill ha hjälp med munhygienen. En stor del (n=31) av boendeassistenterna anser att de har tillräcklig kunskap om munvård för att stödja de boende med den dagliga munhygienen. Resultatet visar att 29 av boendeassistenterna har kunskap om fluor och 38 har kunskap om gingivit.

  Slutsats: Resultatet tyder på att boendeassistenterna i viss mån har kunskap om munhälsa och att de anser att de boende behöver dagligt stöd med munvården. Vidare anser boendeassistenterna att det största hindret till att stödja med munvården är att de boende inte vill ha hjälp vilket påverkar boendeassistenternas inställning till munvård.

 • 31.
  Dahl, Wiktor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tillman, Alexander
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad påverkar möjligheterna till en framgångsrik crowdfunding-kampanj?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För entreprenörer som arbetar med projekt i en "start up"- fas kan det vara svårt att lyckas med finansieringen. Detta beror på att det inte finns någon ekonomisk historik att visa upp för finansiärerna. För att lyckas få in tillräckligt med kapital för att kunna finansiera ett projekt kan man vända sig till olika typer av investerare. De vanligaste sättet är att man antingen vänder sig till banker, venture capital-bolag eller affärsänglar. Vad som motiverar dessa aktörer är olika, men det gemensamma för dessa aktörer är att det är svårt att få dem att investera i ett projekt.

  Under senare tid har det dock skapats ett nytt sätt för entreprenörer att få in kapital till sina projekt. Detta nya fenomen kallas för crowdfunding, vilket innebär att entreprenörer lägger ut sina projekt på internet. Entreprenören beskriver sig själv, sitt projekt och motiverar vad pengarna ska användas till. Sedan har vem som helst möjlighet att investera valfri summa till projektet, som motprestation får finansiären någon form av belöning. Crowdfunding har under de senaste åren blivit mer och mer populärt och fler entreprenörer väljer att använda sig av det.

  Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som lockar individer till att satsa kapital i crowdfunding-projekt. Studien har baserats på information från 260 stycken projekt där olika faktorer har tagits fram som kan tänkas påverka möjligheten att lyckas. Dessa faktorer baseras på entreprenören, projektets produkt samt investerarens avkastningen.

 • 32.
  Dahl, Wiktor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tillman, Alexander
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad påverkar möjligheterna till en framgångsrik crowdfunding-kampanj?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För entreprenörer som arbetar med projekt i en "start up"- fas kan det vara svårt att lyckas med finansieringen. Detta beror på att det inte finns någon ekonomisk historik att visa upp för finansiärerna. För att lyckas få in tillräckligt med kapital för att kunna finansiera ett projekt kan man vända sig till olika typer av investerare. De vanligaste sättet är att man antingen vänder sig till banker, venture capital-bolag eller affärsänglar. Vad som motiverar dessa aktörer är olika, men det gemensamma för dessa aktörer är att det är svårt att få dem att investera i ett projekt.

  Under senare tid har det dock skapats ett nytt sätt för entreprenörer att få in kapital till sina projekt. Detta nya fenomen kallas för crowdfunding, vilket innebär att entreprenörer lägger ut sina projekt på internet. Entreprenören beskriver sig själv, sitt projekt och motiverar vad pengarna ska användas till. Sedan har vem som helst möjlighet att investera valfri summa till projektet, som motprestation får finansiären någon form av belöning. Crowdfunding har under de senaste åren blivit mer och mer populärt och fler entreprenörer väljer att använda sig av det.

  Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som lockar individer till att satsa kapital i crowdfunding-projekt. Studien har baserats på information från 260 stycken projekt där olika faktorer har tagits fram som kan tänkas påverka möjligheten att lyckas. Dessa faktorer baseras på entreprenören, projektets produkt samt investerarens avkastningen.

 • 33.
  Delfin, Carl
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  The neural basis of aberrant salience attribution in unmedicated patients with schizophrenia spectrum disorders2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Due to abnormal functioning of the brain’s reward and prediction system patients with schizophrenia spectrum disorders are thought to assign salience to non-relevant objects and events and to form context-inappropriate associations. The brain’s ventral striatum is critical in the formation of associations, and aberrant associations are believed to create delusional content during psychosis. The study wanted to examine the neural response, particularly in the ventral striatum, combined with subjective reports as patients learn associations in an aversive Pavlovian conditioning paradigm. The stimuli were randomized and involved circles of different colors. The conditioned stimuli (CS+) was followed by an unconditioned stimuli (US), consisting of an unpleasant sound, in 50% of events. The unconditioned (CS-) stimuli was followed by a low, not unpleasant sound in 50% of events. The degree of striatal activation was thought to be associated with the severity of patient’s illness. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) blood-oxygen-level dependent (BOLD) responses were examined in eleven unmedicated non-institutionalized patients with schizophrenia spectrum disorders and 15 matched healthy controls. No significant within group differences in neural or subjective response to the [CS+ > CS-] contrast were found. No significant associations between severity of illness and degree of striatal activation in response to CS+ or CS- were found. Significant differences in neural activation for the [CS+ > CS-] contrast were found in the ventral striatum, the right inferor frontal gyrus, and the right angular gyrus, with patients exhibiting stronger activation compared to controls. The results and implications are discussed along with suggestions for future research.

 • 34.
  Dessner, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svensson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Allas rätt till lika bemötande i vården: en allmän litteraturöversikt om homosexuella personers upplevelser i vården2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Rättigheterna för homosexuella personer har på senare år förbättrats, men inom vården förekommer fortfarande heteronormativa antaganden.

  Syfte: Belysa homosexuella personers upplevelser av mötet med vården.

  Metod: Allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ karaktär analyserades.

  Resultat: Det framkom både positiva och negativa upplevelser i mötet med vården. Resultatet presenteras i de två huvudkategorierna ”Diskriminering och stigma” och ”Respekt”.

  Slutsats: För att fler ska få en positiv upplevelse i mötet med vården är det viktigt att som sjuksköterska vara öppen för olika familjekonstellationer och inte göra heteronormativa antaganden.

 • 35.
  Diep, Lisa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Stedt, Amanda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  In HOs we trust: how crises affect brand image and trustworthiness in humanitarian organizations2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the past five years the Red Cross has been involved in two different internal crises. All of them can be related to trustworthiness and brand image. Why would someone keep donating money to an organization that has been involved in fraud and suspicion of corruption?

  The purpose of this dissertation is to explore how non-governmental (NGO) and non-profit (NPO) organizations rebuild their brand image and trustworthiness after a crisis. We will look at the problem from both the organization’s and the public’s point of view. The dissertation is based on theories about brand image, trustworthiness and crisis management. For the theoretical framework a model was created from these different theories. This study is conducted as a qualitative case study with a realistic philosophy.

  The findings and analysis shows that the Red Cross has an elaborated crisis management with a good base that can be adapted to suit each situation. However, there are some miscommunications between the organization and the public. Therefore, we suggest three improvements that can be made: communicate directly to the public, investigate immediately when suspicions occur, communicate the internal functions to the public. The first conclusion is that their form of reactive crisis management is that they have a weak pre-emptive crisis management, which consists of diffuse guidelines. After the crisis, these guidelines are adapted to the crisis. The second conclusion is that the organizations brand image and trustworthiness was affected negatively directly after the crisis occurred. However, today both the brand image and the trustworthiness have become stronger than before the crisis. Recommendation for future research is that it can be conducted in another area and include the behavior aspects of the respondents. In addition, the crisis communication team could be investigated.

 • 36.
  Dilek, Maya
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nordin, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skåne - en stark dryckesregion?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine consumers and producers view on beverages and it’s meaning for Skåne (a region in southern Sweden) and how to create a strong culinary region using beverages. It gets more common to connect food and tourism, where food and beverages can be used to attract visitors. The research methods used were qualitative and quantitative and the data was collected by survey and semi-structured interviews. The respondents weren’t aware of current beverage projects in the region. Most of the respondents expressed that products from Skåne brings added value, the informants shared the same view. The informants also expressed the importance of collaboration and solidarity, the problems of communication and visibility by the customers and finally the importance to experience the beverages as more than just a ‘drink’. There are many advantages by marketing beverages and region together, and it can be positive for both parts.

 • 37.
  Edbladh, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Johnsson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att leva med ALS: en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en neurologisk sjukdom som i Sverige drabbar cirka 200 personer varje år. Sjukdomen är progressiv och gör att den drabbade personen förlorar kroppsliga funktioner och avlider oftast inom fem år. Att arbeta med personer som har en dödlig sjukdom kräver inte bara kunskap om sjukdomen utan också om hur personer upplever att leva med sjukdomen. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med Amyotrofisk lateralskleros. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Analysen gjordes genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier presenterar upplevelserna av att leva med ALS. Dessa benämns En kropp i förändring, Relationer till andra påverkas, Hopp & hopplöshet, Kontroll & kontrollförlust samt Existensen utmanas. Slutsats: Personer som lever med ALS upplever ofta negativa känslor vilket påverkade deras livskvalitet i negativ riktning. Det uppmärksammades i mindre utsträckning även positiva känslor i samband med sjukdomen. För att kunna tillgodose en tillfredställande vård med grund i de individuella upplevelserna finns det behov av mer forskning inom ämnet. Genom mer kunskap om hur sjukdomen upplevs ökar förutsättningarna för personal att möta dem i deras individuella behov och därmed kan individens välbefinnande under sjukdomsförloppet öka.

 • 38.
  Edlund, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksson, Robin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisorns roll i familjeföretaget: företagarnas perspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study explains the relationship between corporate governance and the auditor's role in Swedish family firms with the definitions micro, small and medium sized enterprises (SMEs) and how this relationship is affected by the firms strategy. The study is based on a survey sent out to 3000 Swedish SMEs, of which 280 responses from family firms could be used. Our findings showed that the auditor in the family firms didn’t have a specific role or contributed added value to the firm, and that the strategy didn’t affect the outcome. Furthermore, we found correlation between the perceptions of the auditor's role and added value depending on the family firms type of corporate governance. The correlations in our findings support the agency theory, thus its agency problems and information asymmetry between shareholders and the board of directors.

 • 39.
  Ekenros, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svensson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tobaksvanor och uppfattningen om tobakens påverkan i munhålan bland grundlärarstuderande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga tobaksvanor och uppfattningen om tobakens påverkan i munhålan bland grundlärarstuderande.

  Material och metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ design genomfördes i form av en enkätundersökning. Enkäten delades ut till 76 grundlärarstudenter där samtliga valde att delta.

  Resultat: Resultatet visade att det var 13 respondenter som rökte och 4 som snusade, varav en var blandbrukare av snus och cigaretter. Debutåldern för rökning var mellan 11-20 år och för snusning mellan 16-20 år. Den övervägande delen av respondenterna hade uppfattningen att tobak har någon form av påverkan i munhålan. En stor del av respondenterna uppfattade att rökning har en mycket stor betydelse för att utveckla tillstånden dålig andedräkt (73,3%) och missfärgning av tänderna (78,9%), medan majoriteten av respondenterna uppfattade att missfärgning av tänderna (82,7%) har en mycket stor betydelse vid användningen av snus.

  Slutsats: Resultatet visar att det var fler tobaksanvändare i denna studie i förhållande till tobaksvändningen i övriga Sverige. Studien visar att den övervägande delen av grundlärarstudenterna uppfattade att rökning och snusning påverkar utveckling av olika tillstånd i munhålan.

 • 40.
  Eklund, Hulda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jartelius, Annelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Orala problem som förekommer vid ätstörningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ätstörningar som anorexia nervosa (AN) och bulimia nervosa (BN) innebär ett folkhälsoproblem som kan orsaka oral ohälsa

  Studiens syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka orala problem som förekommer vid AN och BN.

  Material och metod: Studien genomfördes i form av en litteraturstudie. Material samlades in via sökningar i databasen Web of Science. Resultatet baserades på en sammanställning av sju vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Resultatet visade att ett flertal studier har redovisat förekomst av orala förändringar vid diagnoserna AN och BN. Mest förekommande var dentala erosioner och hypertrofi av glandula parotis. Men även förekomst av karies, parodontal sjukdom samt orala slemhinneförändringar och infektioner framgick.

  Slutsats: Slutsatsen med denna studie visar att de mest förekommande orala problemen som uppstår vid AN och BN är dentala erosioner samt hypertrofi av salivkörtlarna, även orala slemhinneförändringar och infektioner förekommer.

 • 41.
  Ekman, Rebecca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Roth, Marianne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Stickrädsla och lindrande omvårdnadsåtgärder inom hälso- och sjukvården: en litteraturstudie ur ett patientperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett nålstick kan ses som ett enkelt ingrepp men för somliga kopplas detta till en stark rädsla och oro. Stickrädsla är vanligt förekommande och kan bero på tidigare negativa erfarenheter. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa förutsättningar för patienten att hantera sin stickrädsla och tillgodose patientens grundläggande omvårdnadsbehov. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka stickrädsla hos vuxna patienter och deras erfarenheter av lindrande omvårdnadsåtgärder. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på fem kvantitativa artiklar, tre kvalitativa och en där båda metoder tillämpats. Resultat: Resultatet innefattar fyra kategorier; Reaktioner vid och inför nålstick; Strategier för att hantera och minimera stickrädsla; Faktorer som förstärker rädslan och Faktorer som minskar rädslan. Slutord: För att patienten ska få en individanpassad vård behöver sjuksköterskan ha kunskap om stickrädsla och lindrande omvårdnadsåtgärder i samband med stick hos vuxna patienter med stickrädsla.

 • 42.
  Eliasson, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ipad - en möjlighet för träningsskolan: en kvalitativ undersökning av elevers utveckling av kommunikation och delaktighet i träningsskolan med hjälp av iPad.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att kartlägga på vilket sätt digitala lärverktyg har betydelse för elevs utveckling av färdigheter inom området kommunikation och delaktighet i träningsskolan.

  Det sociokulturella perspektivet har använts som teoretisk ram för att undersöka elevers kommunikation och delaktighet i mötet med artefakten iPad.

  Undersökningen ger en översikt kring tidigare forskning av kommunikation och delaktighet. Genom en tillbakablick på specialpedagogiken beskrivs hur arbetet med elever i träningsskolan har svängt genom tiderna. Styrdokument och begrepp beskrivs och förklaras, betydelsen av skolutvecklingssatsningar presenteras. Den pedagogiska utmaningen att möta alla elever belyses, med fokus på speciallärarens roll i träningsskolan.

  Undersökningen är kvalitativ med inspiration av aktionsforskning och etnografisk ansats. Med hjälp av videobservationer ville jag se var svårigheter och begränsningar ligger för elever i träningsskolan vad gäller kommunikation. Jag ville också se på vilket sätt elevens delaktighet och kommunikationsförmåga ökar genom iPad.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att iPad är en artefakt som på ett lustfyllt sätt stärker elevens kommunikativa och språkliga utveckling, ökar motivation, nyfikenhet, samarbete och samspel. Ipad ger förståelse och fördjupat lärande genom visualisering och ger eleven möjlighet att genomföra elevstyrt utvecklingssamtal. Eleven visar hög delaktighet i skolan utifrån de sex aspekter som observerats. Det framkommer tydligt att pedagogens närvaro har stor betydelse för hur kommunikation och delaktighet utvecklas.

  Undersökningen visar att med en genomtänkt syn på lärande, en förståelse för uppdraget kan iPad öppna möjligheter för elev i träningsskolan att nå ökad måluppfyllelse, men det är pedagogen som måste utnyttja möjligheterna i sin planering av undervisningen. Inget av detta sker automatiskt genom att dela ut iPads till alla. Det handlar om vårt sätt att tänka kring vårt uppdrag och det handlar om synen på vad kvalitet i undervisningen består av.

  Uppsatsen kan bidra till att skapa en ökad medvetenhet kring digitala lärverktyg och dess betydelse för elevers utveckling av färdigheter inom området kommunikation och delaktighet, i träningsskolan.

 • 43.
  Elledil, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisorers uppfattningar om ett strukturellt arbetssätt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera erfarna revisorers uppfattning om ett

  strukturellt arbetssätt i form av checklistor för både erfarna och mindre erfarna revisorer.

  Empirisk metod: Studien bygger på en kvantitativ metod i form av en enkätstudie utskickad

  till alla Sveriges auktoriserade revisorer. Svarsfrekvens var 4,8 procent. Svaren analyserades

  genom Pearson korrelationsmatris, multipel linjär regression och t-test.

  Resultat: Resultatet visar en generell positivitet till checklistanvändande, dock är revisorers

  uppfattning att de är mer positiva till att de mindre erfarna revisorerna använder sig av

  checklistor.

  Teoretiskt perspektiv: Applicerar teori om professioner, struktur och omdöme på revisorer

  med olika erfarenhet.

 • 44.
  Emilsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Fredin, Agnetha
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Skolsköterskans omvårdnadsåtgärder vid vaccinering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolbarn kan utsättas för onödig smärta vid vaccinering vilket kan leda till ofullständigt vaccinationsskydd samt minskat förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal. I Sverige vaccineras barn i skolålder av skolsköterskan. Vaccinationer är den vanligaste orsaken till procedursmärta hos barn. Syfte: Att beskriva skolsköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska smärta och oro vid vaccinering. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie baserad på 14 artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Avledning som omvårdnadsintervention är av betydelse vid vaccinering av skolbarn. Enligt litteraturstudiens resultat innebär avledning information/undervisning, medverkan, träning, miljöanpassning, specifik omvårdnad samt olika former av stöd och läkemedelshantering. Diskussion: Avledning utifrån resultatet är delvis överförbart till liknande situationer som till exempel venprovtagning. Trots att stöd finns för omvårdnadsåtgärd vid vaccinering saknas implementering för det. Slutsats: Skolsköterskan behöver identifiera barns behov och utifrån det välja omvårdnadsintervention. Skolsköterskan ska värna om en god kommunikation samt förtroendefull relation med barn. Vaccinationen kan då genomföras med minskad smärta och oro för barn.

 • 45.
  Ericsson, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekonomens handlingsutrymme i familjeföretag: –  en kamp mellan familj och rättesnöre i redovisningsarbetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Handlingsutrymmet kan vara olika stort mellan olika ekonomer och det finns både interna och externa faktorer som påverkar ekonomens handlingsutrymme. I vilken grad handlingsutrymmet ges beror i stora drag på miljön, organisationen och individen. Familjeföretag innebär ett emotionellt samspel mellan familjemedlemmarna som kan inneha olika positioner i företaget, vilket påverkar både familjemedlemmarnas professionella och familjära förhållande till varandra. Familjeföretag förknippas med en motvilja att rådfråga extern ekonomisk kompetens vid viktiga ekonomiska beslutsfattande trots att externa ekonomer har en benägenhet att minska den finansiella risken genom sin kunskap och erfarenhet. Syftet med studien är att utifrån familjeföretagets ekonom, som inte tillhör familjen, utforska ekonomens upplevda handlingsutrymme i redovisningsarbetet. Syftet är också att belysa vilka mönster som finns gällande det givna handlingsutrymmet, preciserat som likheter och skillnader mellan ekonomerna i familjeföretagen. Dessa syften har lett oss till forskningsfrågan; Hur upplever ekonomen i familjeföretaget sitt handlingsutrymme i redovisningsarbetet och vilka mönster finns i det givna handlingsutrymmet? Genom att använda en abduktiv ansats fungerar teorier så som agentteorin, ekonomens handlingsutrymme, ekonomens roll, familjeföretagande och beslutsfattande som inspirationskälla för att hitta orsaker som indikerar på hur ekonomens handlingsutrymme gällande redovisningsarbetet i familjeföretag påverkas av olika faktorer. För att kunna få en förståelse för detta utfördes en kvalitativ undersökning baserat på semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen av studien är att det visar sig att samtliga ekonomer i de aktuella familjeföretagen upplever att deras handlingsutrymme räcker gott och väl för att de ska kunna sköta sina redovisningsuppgifter regelmässigt rätt. Däremot får ekonomen inte särskilt mycket handlingsutrymme vad gäller företagets ekonomiska verksamhetsbeslut, detta för att kontrollen hålls nära familjen vilket lämnar lite utrymme för ekonomen att bidra med sin ekonomiska erfarenhet och kunskap utanför redovisningsarbetet. I vissa fall finns det en kamp mellan familjen och rättesnöret vad gäller ekonomens handlingsutrymme i redovisningsarbetet, där ekonomen väljer att följa företagsnormer så länge denne kan hitta en förklaring till det moraliska dilemmat som ekonomen hamnat i.

   

 • 46.
  Ericsson, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekonomens handlingsutrymme i familjeföretag: en kamp mellan familj och rättesnöre i redovisningsarbetet?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Handlingsutrymmet kan vara olika stort mellan olika ekonomer och det finns både interna och externa faktorer som påverkar ekonomens handlingsutrymme. I vilken grad handlingsutrymmet ges beror i stora drag på miljön, organisationen och individen. Familjeföretag innebär ett emotionellt samspel mellan familjemedlemmarna som kan inneha olika positioner i företaget, vilket påverkar både familjemedlemmarnas professionella och familjära förhållande till varandra. Familjeföretag förknippas med en motvilja att rådfråga extern ekonomisk kompetens vid viktiga ekonomiska beslutsfattande trots att externa ekonomer har en benägenhet att minska den finansiella risken genom sin kunskap och erfarenhet. Syftet med studien är att utifrån familjeföretagets ekonom, som inte tillhör familjen, utforska ekonomens upplevda handlingsutrymme i redovisningsarbetet. Syftet är också att belysa vilka mönster som finns gällande det givna handlingsutrymmet, preciserat som likheter och skillnader mellan ekonomerna i familjeföretagen. Dessa syften har lett oss till forskningsfrågan; Hur upplever ekonomen i familjeföretaget sitt handlingsutrymme i redovisningsarbetet och vilka mönster finns i det givna handlingsutrymmet? Genom att använda en abduktiv ansats fungerar teorier så som agentteorin, ekonomens handlingsutrymme, ekonomens roll, familjeföretagande och beslutsfattande som inspirationskälla för att hitta orsaker som indikerar på hur ekonomens handlingsutrymme gällande redovisningsarbetet i familjeföretag påverkas av olika faktorer. För att kunna få en förståelse för detta utfördes en kvalitativ undersökning baserat på semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen av studien är att det visar sig att samtliga ekonomer i de aktuella familjeföretagen upplever att deras handlingsutrymme räcker gott och väl för att de ska kunna sköta sina redovisningsuppgifter regelmässigt rätt. Däremot får ekonomen inte särskilt mycket handlingsutrymme vad gäller företagets ekonomiska verksamhetsbeslut, detta för att kontrollen hålls nära familjen vilket lämnar lite utrymme för ekonomen att bidra med sin ekonomiska erfarenhet och kunskap utanför redovisningsarbetet. I vissa fall finns det en kamp mellan familjen och rättesnöret vad gäller ekonomens handlingsutrymme i redovisningsarbetet, där ekonomen väljer att följa företagsnormer så länge denne kan hitta en förklaring till det moraliska dilemmat som ekonomen hamnat i.

 • 47.
  Eriksson, Oscar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Pedersen, Henrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Manipulation av informationsflöde vid aktieåterköp: studie om bolag noterade på Stockholmsbörsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aktieåterköpen har haft en stor utveckling globalt sett den senaste tiden och sedan det blev rättsligt tillåtet i Sverige år 2000 använder allt fler företag aktieåterköp som metod för att distribuera pengar till sina aktieägare. Tidigare forskning visar att företagsledningar innehar en stor handlingsfrihet när det gäller publicering av nyheter och de kan till stor del styra hur företagets interna nyhetsflöde utges till marknaden. Tidigare studier åskådliggör att företagsledningar utnyttjar denna handlingsfrihet och strategiskt publicerar information för att gynna sig själva. Manipulation av nyhetsflödet vid aktieåterköp är dock ett mycket outforskat område där de få studier som förekommer har genomförts i USA.

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och klargöra om och i vilken omfattning svenska företagsledningar manipulerar nyhetsflödet vid aktieåterköp med avsikten att gynna sig själva. Studien ska förklara om svenska företagsledningar medvetet ändrar innehållet och tidpunkten för deras nyheter i samband med aktieåterköp. 

  Tidigare amerikansk forskning påvisar att företagsledningar publicerar fler negativa nyheter innan ett aktieåterköp med intentionen att få en nedåtdrivande aktiekurs där aktierna återköps till ett lägre pris. Efter aktieåterköpet publiceras fler positiva nyheter för att driva upp aktiekursen igen. Uppsatsens studie visade att svenska företagsledningar publicerade fler negativa nyheter innan ett aktieåterköp och till viss del fler positiva nyheter efter ett aktieåterköp. Resultatet i uppsatsen innehöll en för hög signifikansnivå och därför var inte resultatet tillräckligt tillförlitligt för att vara statistiskt signifikant. Resultatet tolkas som att svenska företagsledningar inte manipulerar nyhetsflödet i samband med aktieåterköp i lika stor omfattning relativt företagsledningar i USA. Anledningarna till det är främst på grund av de påtagliga skillnaderna i ägarstruktur mellan Sverige och USA.

  Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida forskning där det vetenskapliga arbetet om ämnesområdet skulle kunna utvecklas genom att utöka undersökningen till fler delar av Europa. På så sätt skapas en bredare bild över hur vanligt förekommande manipulation i samband med aktieåterköp är i olika delar av världen.

 • 48.
  Espelund, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Håkansson, Otilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vem bär kostnaden för regeländringar inom finansiella marknader?: en kvantitativ studie ur aktieägarnas perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As a consequence of a turbulent financial market with recurring recessions, the Basel regime was developed, an institutional change with the purpose to create enhanced financial stability through increased capital requirements and increased scrutiny of internal procedures. The Basel regime is an often recurring element in social debates where various aspects are discussed, one of which is whether it maintains its purpose to secure financial stability or whether it is cost effective, and if not, who gets affected by these potential costs.

  The majority of previously conducted research within this area agrees with the opinion that changes in the regulatory framework within the financial markets, such as the Basel regime, has led to reduced risk of bankruptcy for the banks which has contributed to increased global financial stability. However, research illustrates that these types of changes in the regulatory framework impose a financial burden leading to contradictions in the division of these costs between costumers and shareholders. This dissertation has been conducted from a shareholders perspective, out of which the study ́s three hypothesis has been created from.

  The data in this study is built upon the stock price from the three largest available banks’ shares (based on total assets), in the 26 countries which are represented in the Basel committee from (2007) to (2013). Calculations of the shares’ systematic risk (beta-value), return, and risk-adjusted return (Treynors ratio) throughout a period of time have been conducted in order to later be tested and lead to statistically significant results and thereby display whether the hypotheses were valid or not.

  The result of the study indicated that the systematic risk of these shares have declined from (2007) to (2013), which is a confirmation that the Basel regime has fulfilled its purpose in reducing the risk within the banks. However, the study has not been able to show that the return or risk-adjusted return had been condensed, a result which suggests that it is not the banks’ shareholders who carries the costs for alterations of the regulations within financial markets.

 • 49.
  Forsberg, Sarah
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Winsa, Mira
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vegetabiliska skolmåltider: hållbara alternativ till blandkost som inspiration till skolkök2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet var att utveckla recept och tillaga hållbara och vegetabiliska lunchalternativ till en blandkostmeny. De nya måltiderna skulle vara välsmakande och näringsriktiga enligt Nordiska näringsrekommendationer (2012). Med hjälp av creative design togs tio vegetabiliska luncher fram och näringsberäknades med hjälp av Dietist Net. Det utfördes ett gillandetest och en gruppdiskussion med 19 gymnasieelever. Erhållen feedback användes i förbättringsarbetet av måltiderna. Slutsatsen blev att genom att planera menyn efter måltider och med grönsaker som ungdomarna redan tycker om så skulle de lättare kunna vänja sig vid den vegetabiliska maten. Det fanns heller inga svårigheter att ta fram recepten, däremot vad det svårt att nå upp till önskad mängd av vitamin D, zink och järn i måltiderna, det fanns även svårigheter att hålla sig till de Nordiska näringsrekommendationerna (2012) för innehållet av salt i måltiderna. När det gällde de ekonomiska kraven fanns det heller inga direkta skillnader i kostnad vid jämförelse av de vegetabiliska menyerna med blandkostmenyerna, då vegetabiliska råvaror generellt sett är billigare än animaliska råvaror. Oatlys berikade havredrycken samt iMat var viktiga för att tillgodose måltiderna med tillräckliga mängder av B12 och vitamin D, de var dock även de mest kostsamma ingredienserna. Ekonomiskt kan det justeras enkelt beroende på vilka mål skolorna har med den vegetabiliska kosten. Genom att varva de vegetabiliska måltiderna med blandkostmåltider eller använda sig av mejeriprodukter i recepten istället går det att få ner priset på måltiderna.

 • 50.
  Freij, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olsson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  How does managerial leadership influence organizational ambidexterity?: a study of the public sector2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Organizational ambidexterity is a widely researched and known phenomenon amongst academics; however there are still research gaps. Most of the studies are in private sector; however, lately researchers have called for more studies in the public sector.

  The purpose of this dissertation is to explain casual relationships between different leadership styles and their influence on organizational ambidexterity in public sector organization. The dissertation use a positivistic philosophy and a deductive approach; hence, a cross sectional design is used. The quantitative method chosen was a web based survey, distributed by e-mail to 171 managers operating in waste management and water and sewerage industries in the Swedish public sector.

  The findings of the study are that are that it is not possible to differentiate a higher level of organizational ambidexterity in any public organizational form. Another finding is that organizational ambidexterity can be positively influenced by managerial leadership in the local government administration

  The limitations of this dissertation are that only two industries are included and that the results cannot be generalized for other populations due to a small sample. The implications of this study are that organizational ambidexterity is a concept that is present in the public sector and can be influenced by managerial leadership under certain circumstances

123 1 - 50 of 150
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf