hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 173
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Cathrine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hägg, Jennie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bemötande vid långvarig ryggsmärta: patienters upplevelser av möten med vårdpersonal - en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Cirka 80 procent av Sveriges befolkning kommer någon gång i livet att drabbas av ryggsmärta. Ryggsmärta är en av de största anledningarna till att patienterna söker vård vilket ställer stora krav på sjukvårdspersonalen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med långvarig ryggsmärta upplever möten med vårdpersonal. Metod: Under litteraturstudiens gång har elva vetenskapliga artiklar analyserats och sammanställts. Detta resulterade i två presenterade kategorier. Resultat: Att känna sig delaktig i sin egen vård visade sig vara viktigt för patienterna. När vårdpersonalen lyssnade på patienterna och accepterade dem som experter på deras egen smärta kände de sig mer delaktiga. Patienternas känsla av misstro berodde på att de kände sig betraktade som hypokondriker och lögnare. De önskade också att få tillbringa tillräckligt med tid med sin vårdpersonal. Slutsats: Det är viktigt att vårdpersonalen tillåter patienter att vara delaktiga i sin vård. Genom att erbjuda patienterna tillräckligt mycket tid för samtal om deras smärta blir det möjligt att skapa en förståelse för det individuella lidandet och att minska misstron.

 • 2.
  Abrahamsson, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Idrotten har alltid varit en stor del av mitt liv": en intervjustudie med fotbollsspelande flickor 14-20 år.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den organiserade idrotten engagerar många barn och ungdomar. Dock finns tendenser bland ungdomar att de med stigande ålder slutar vara aktiva inom föreningslivet. Ett flertal studier har gjorts för att undersöka orsakerna till avhoppsproblematiken inom den organiserade idrotten. Denna studie utgick däremot från ett hälsofrämjande perspektiv. Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika skäl flickor i åldrarna 14-20 angav för fortsatt idrottsutövande. Kvalitativ metod användes och tio semistrukturerade intervjuer gjordes med flickor från två fotbollsföreningar i södra Sverige. Resultatet av studien visade att flickornas upplevelser och erfarenheter kunde inordnas under sex kategorier: Glädje, Hälsa och välbefinnande, Social miljö, Socialisation/ habitus, Kompetens och Motiverande klimat. Slutsatsen i studien visade att idrottsrörelsen i Sverige kan ses som en arena som når ut till ett stort antal barn och ungdomar. Idrotten upplevdes ha stor betydelse för de intervjuade flickorna. Det är därför viktigt att kunskap och resurser finns för att utforma idrotten efter utövarnas behov.

 • 3.
  Ahlström, My
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hendriksson, Sanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Stevic, Bojan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den hälsosamma kosten: uppfattningar, resonemang och livsmedelsval2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många konsumenter är idag mycket hälsomedvetna och önskar att äta en hälsosam kost, men möter i sin vardag ett flertal problem. Livsmedelsval kan handla om ställningstaganden och identitet, prismedvetenhet och miljömedvetenhet. Många faktorer påverkar synen på vad som är en hälsosam kost. Livsmedelsvalet blir därför ett komplext vardagsproblem för konsumenten. Det påverkas i viss mån av begrepp från den mediala debatten kring livsmedel, kost och hälsa. Syftet med den här studien var att undersöka vad ett urval av konsumenter äter och vad de anser att de borde äta. Ett ytterligare delsyfte var att studera vad en hälsosam kost kan vara enligt respondenterna i studien. Detta gjordes genom sex semi-strukturerade intervjuer och ett livsmedelsfrekvensformulär på webben med fyrahundra respondenter. Det fanns skillnader mellan respondenternas uppskattade konsumtion av olika livsmedel och deras uppfattningar om hur ofta dessa livsmedel bör ingå i en hälsosam kost. Respondenternas uppfattning om hur den hälsosamma kosten ska se ut samstämmer till stor grad med Livsmedelsverkets näringsrekommendationer från 2004 samt förslaget till Nordiska Näringsrekommendationer från juni 2012. Män och kvinnors uppfattningar om hur ofta livsmedel passar in i den hälsosamma kosten skiljde sig åt. Mäns bild av hälsosam kost inkluderar i högre grad livsmedel som exempelvis korv och processat kött, godis och snacks, medan kvinnors bild oftare  inkluderar frukt, bär och grönsaker. Respondenten var överlag välinformerad och visste hur en hälsosam kost bör komponeras enligt nuvarande riktlinjer.

 • 4.
  Ahmed, Halgan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vilka faktorer förekommer, och hur utförligt beskrivna är de, i kommuners beslutunderlag vid fastställande av VA-taxan?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med följande studie är att analysera vilka faktorer som förekommer i beslutsunderlagen vid fastställandet av VA-taxan, samt hur utförligt beskrivna dessa är. Detta för att utförligt förstå vad beslutsunderlagen grundar sig på i kommuner runt om i Sverige.

  Metod:

  Att utgå från den hermeneutiska filosofin, torde en ökad förståelse realiseras, då vi använder den kunskapen genom att utföra en pilotstudie. Detta innebär att vi under studiens gång har rört oss mellan teorin och empirin, och erhållit en abduktiv forskningsansats.

  Teori:

  Studien utgår ifrån tidigare forskning inom området som har använts för att identifiera våra traditionella samt icke traditionella faktorer.

  Empirin:

  Den datainsamlingsmetod vi har använt är en semitstrukturerad djupintervju baserad på fem olika kommuners VA-verksamheter, samtliga med traditionella verksamhetsformer.

  Analys:

  Vi genomförde en omfattande analys för att upptäcka skillnader och likheter mellan kommunerna samt förekomsten av faktorerna. Samtliga kommuner tar hänsyn till traditionella faktorer då dem förekommer, däremot varierar det mellan de icke traditionella faktorerna och dess förekomst.

  Slutsats:

  Studiens slutsats visar att våra traditionella faktorer är mer framstående mot det icke traditionella. Det visar sig även att de icke traditionella faktorerna förekommer i större utsträckning än vad som framgår i tidigare studier

 • 5.
  Amedi Dokic, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Khazal, Yasmin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Grammatik - viktigt men ganska tråkigt: en sjundeklass syn på grammatikundervisning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i en sjundeklass i södra delen av Sverige förhåller sig till grammatikundervisningen samt hur de menar att läraren kan förbättra undervisningen i grammatik. Arbetet sammanställer akademisk litteratur och tidigare forskning om grammatik och grammatikundervisning i den svenska skolan för att hjälpa oss att besvara de angivna frågeställningarna. Den empiriska undersökningen gjordes i form av en enkätstudie där 14 elever deltog. Studien genomfördes på en grundskola i södra Sverige. Enkätundersökningen visar att de flesta av eleverna har förstått innebörden av begreppet grammatik. Eleverna tycker att grammatikundervisningen är viktig men tråkig och ganska lätt. Studien visar även att eleverna har en god bild av vilken nytta de har av grammatik både idag och i framtiden.

 • 6.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hansson, Tommy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Muslimska personers upplevelser av att leva med diabetes: en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Islam är den näst största religionen i världen och människor rör på sig mer än någonsin över landsgränser vilket ställer krav på sjuksköterskans kulturkompetens i omvårdnadsarbetet. Diabetes är en folksjukdom som har ökat globalt sett de senaste åren och därför finns det i dagens mångkulturella samhälle ett behov av att undersöka hur olika grupper upplever att det är att leva med diabetes och vilka krav detta ställer på sjuksköterskan i dennes yrkesutövning och i utvecklandet av den kulturella kompetensen. Syfte: Syftet var att undersöka muslimska personers upplevelser av att leva med diabetes. Metod: Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapligt granskade artiklar, sex kvalitativa och två kvantitativa. Artiklarna har granskats och analyserats och lett fram till ett resultat presenterat i tre kategorier. Resultat: Resultatet visar upplevelser av att känna sig missförstådd av sjukvårdspersonal i samband med sin religionsutövning samt att patienter ibland undviker att delge vårdpersonal information om tex fasta. Det framkommer även att det finns en tilltro till alternativa behandlingsmetoder framför de som rekommenderas av vården. Diskussion: Det finns ett behov utav att öka kunskapsläget hos vårdpersonal för att kunna inge förtroende och trygghet vid transkulturell omvårdnad och rådgivning i samband med diabetesvård hos muslimska personer.

 • 7.
  Andersson, Kristoffer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mattisson, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nedskrivning av goodwill: organisatoriska, individuella och miljömässiga faktorers påverkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna forskningsstudie är att förklara om företag som är noterade på Stockholmsbörsen bidrar till nedskrivning av goodwill. Detta kommer att försöka förklaras utifrån individuella, organisatoriska och miljömässiga faktorer.Teoretisk referensram: Forskningsstudien utgås utifrån agentteorin, positiva redovisnings teorin och den institutionella teorin. Utifrån de valda teorierna formas hypoteser utifrån individuella, organisatoriska och miljömässiga faktorer.Metod: Forskningsstudiens är en dokumentstudie som har utgångspunkt som tillämpar en deduktiv ansats. Vidare har forskningsstudie tillämpat en kvantitativ ansats och hämtar insamlad data utifrån företag på Stockholmsbörsen.Analys: Forskningsstudiens analys använder sig av statistiska tabeller för att analysera företagens insamlade data. Här används Pearsons bivariata korrelationstest och multipla regressionsanalyser för att hitta samband mellan beroenda och oberoende variabler.Slutsats: Forskningsstudiens slutsats visar att ett fåtal hypoteser uppnår signifikantnivå. Härigenom förkastas inte hypoteserna eftersom att helheten för modellerna inte är signifikanta går det inte att dra några slutsatser gällande hur de valda faktorerna har sin påverkan kring nedskrivning av goodwill.

 • 8.
  Andersson, Linneá
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kvinnors upplevelse av olika typer av stöd under och efter bröstcancerbehandling2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste 20 åren har bröstcancer ökat med 1,3 % i Sverige. Under behandling och tiden efter krävs stort stöd från omgivningen då den drabbade försetts i en livskris. Stödet är individuellt och kan vara både emotionellt, psykosocialt och praktiskt. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av olika typer av stöd under bröstcancerbehandling och tiden efter. Metod: Litteraturstudie baserad på 13 kvalitativa artiklar. Resultat: Kvinnorna kunde få stöd från olika personer i omgivningen och på olika sätt. Det som var gemensamt var att alla upplevde att de behövde mycket stöttning för att ta sig igenom sjukdomen. De flesta var nöjda med sin behandlingsperiod men de som inte fick rätt stöd önskade att de hade fått det. Diskussion: Det var viktigt för kvinnorna att få stöd under och efter en bröstcancerbehandling. Det som prioriterades var att bli lyssnad på, få relevant information, kunna ställa frågor och att någon brydde sig om dem. Slutord: Sjuksköterskan ställs inför en utmaning i mötet med en patient som är med om en svår livskris och ska försöka göra upplevelsen så bra som möjligt. Får patienten tillräckligt med stöd kan detta innebära att denna tar sig igenom sjukdomen lättare.

 • 9.
  Andersson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den mobila arbetsplatsens måltid: lastbilschaufförers upplevelser av mat, måltider och stress under arbetstid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lastbilschaufförers syn på mat och måltider. Vad de värderar i val av mat och måltidssituation och vad som påverkar hur måltiden genomförs i det mobila arbetet. Vidare studeras hur mat- och måltidsvanor påverkas av den upplevda stressen och tidspressen i arbetet, samt strategier att hantera denna. Ett ytterligare syfte är att belysa arbetsledningens och fackets syn på och arbete med mat- och måltidsfrågor.

  Studien är kvalitativ, och semi-strukturerade intervjuer har genomförts, med fyra lastbilsförare och en transportledare/personalansvarig på ett åkeri i nordöstra Skåne, samt ett fackligt skyddsombud.

  De nyanställda och oerfarna förarna uppfattades vara mest utsatta för stressens negativa sidor. Med erfarenhet byggdes förmågan upp att hitta på sina körturer, och även strategier för att hantera och motverka stress på. Förarna i studien beskrev sig alla vara erfarna av yrket och tyckte inte att stress utgjorde ett problem för dem.

  I arbetets måltid värderade förarna tre faktorer; det sociala, den nyttiga maten och måltiden som tillfälle till återhämtning. Det sociala i måltiden - att umgås med kollegor och samtala under tiden man åt ansågs vara den viktigaste beståndsdelen i en trivsam måltid.

  I studien intervjuades även transportledare/personalansvarig från åkeriet och ett fackligt skyddsombud. Frågor gällande mat och måltid var vid tidpunkten knappt berörda. Dessa frågor bedömdes ändå vara viktiga. Vem som ansvarade för ett eventuellt upptagande av mat- och måltidsfrågorna i arbetet var inte klarlagt.

 • 10.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tufvesson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Barnavårdsutredningar i tid eller otid?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate social workers and managers experiences of ending child welfare investigations within the statutory period of four months. We also investigated their experience of investigation time is used in practice. To get answers for our purpose, we conducted a qualitative study. We strategic selected three social workers and four managers to our interviews.

  The results showed that both social workers and managers have experience with child welfare investigations that are not completed within the statutory time. A township that departed had no experience. Reasons for child welfare investigations not being completed within four months were high case load, staff shortages and that the documentation was neglected due to new urgencies. This was due to an organizational problem. The results showed that there was a distinction between the reasons for an extension of the investigation which is legal with what is stipulated in practice. Our conclusions are that high workload leads to child welfare investigations prolonged longer than the statutory period and that investigations may have lower quality. When laws are not followed and documentation are neglected that affects the client's legal security.

 • 11.
  Andreasson, Mikael
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Förflyttad till en annan värld: en litteraturstudie om immersion och användargränssnitt i digitala spel2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har med denna litteraturstudie närmare undersökt begreppet immersion och dess koppling tillgränssnitt i digitala spel inom FPS-genren (First-Person Shooter). I studien presenteras först tidigare forskning som skett inom områdena för immersion, användargränssnitt samt digitala spel. Utifrån detta lyfts det sedan upp tre saker i problemformuleringen: att immersion kan påverka människor, att gränssnitt är en viktig länk mellan spelet och spelaren samt att genren även har en betydelse vid utformandet av gränssnitt. Syftet med studien har varit att undersöka aktuell teori vilket har ökat min förståelse för immersion, användargränssnitt samt digitala spel. En kvalitativ inriktad forskning med hermeneutiken som metod har använts vid utförandet avstudien.

  Jag presenterar i resultatkapitlet exempel på tre stycken spel i FPS-genren där det framkommer att två av dessa spelen har gränssnitt som stödjer immersion varav det tredje spelet har ett gränssnitt som bryter immersionen. Från resultatet har sedan fyra stycken riktlinjer extraherats med syftet att ge gränssnittsdesigners tydliga instruktioner om vad som gäller vid utvecklingen av gränssnitt som stödjer immersion i FPS-genren. Slutsatsen har med studien blivit att gränssnitt kan påverka immersion i både en positiv och negativ mening.

 • 12.
  Appelgren, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Henningsson, Josefin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat: allmän litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe non-surgical treatment options for the diseases mucositis and peri-implantitis found in present literature. The literature review also illustrates the effect of the treatment opptions on soft tissue with mucositis and peri-implantitis surrounding dental implants. The study reviews twelve scientific articles that have been processed from the aim of the study. The result shows six therapy options, Er:YAG laser, air abrasive, ultrasonic device, hand instruments, hand instruments in combination with antibiotics and hand instruments in combination with clorhexidin. The following methods are described according to how they are used and how they affect the soft tissue surrounding dental implants. The therapy options showed some improvements with reduced pocket depth, bleeding on probing (BOP) and gain in clinical attachment level (CAL). Several studies accentuate the importance of good self-care and regular visits for supportive care which have an impact on the survival of the implants and in avoiding progress of disease. All of the therapy options have positive effects but to different extent and it is not concluded how long the positive effect remains in the soft tissue. 

 • 13.
  Axelsson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  A cross-sectional pre- and postintervention study of hygiene routines amongst health care workers combined with a screening of microbes in wounds2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the fall of 2005 and the spring of 2006, there was a nosocomial infection outbreak caused by a multiresistant Escherichia coli producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) in a unit at the Central Hospital in Kristianstad. The bacteria were believed to be transmitted through patient contact with the hands of staff members. Since five of the cases of ESBL-producing E. coli were found in wounds of patients from the unit, wounds in other units needed to analyzed. In Sweden, patients with wounds are treated in hospitals as well as in municipal health care settings. The aim of this study was to investigate, improve and evaluate hygiene routines among the hospitals’ and municipal health care facilities’ staff members. In addition, a screening for the microbial flora, including multi antibiotic resistance, in patients’ wounds in these facilities was carried out.

  The study used a cross-sectional pre- and postintervention design. The data collection was designed as naturalistic observational study with participant observations and interviews. The study was performed at two central general hospitals, three general hospitals and six counties municipal health care settings in Sweden. The coverage area were 370 000 inhabitants. The data from the investigation in 2006 were analyzed and presented in individually written reports for each unit. The national regulations on basic hygiene were implemented in 2007. A poster was distributed to all participating units and displayed for patients and visitors. The message of the poster stated: “[We respect patient hygiene safety by: wearing short sleeves; long hair wearing up; have short unpainted nails; not wearing jewellery on our hands or arms; disinfect our hands before and after every patient and care procedure. Please remind us if we forget!]“. In 2006, 214 units, 2541 staff members in a patient care situation and 218 staff members were observed when treating wounds. In 2008, 221 units, 2339 staff members in a patient care situation and 142 staff members were observed when treating wounds.

  The working clothes provided by the employer significantly increased for municipal staff members (from 39% to 62%) as did the use of plastic aprons also (from 53% to 75%). Staff members with either short hair or long hair wearing it up was significantly decreased for municipality staff members (from 94% to 88%). The correct absence of jewellery increased significantly (from 53% to 69%), as did the correct absence of nail polish, build up nails, and infected cuticles (from 74% to 77%)). The use of gloves increased significantly for all staff members (from 83% to 89%). The staff members were observed during a wound treatment situation, and the correct absence of jewellery increased for hospital staff members (from 75% to 89%). The use of gloves decreased (from 91% to 80%). The use of plastic apron significantly increased (from 27% to 52%). In the microbiology screening study, a total of 394 patients with 438 wounds were included. The most frequent microbe was Gram-positive cocci, which was found in 458 (60%) of the 760 isolates and in 353 (81%) of the wounds. Two ESBL-producing isolates were found, one Escherichia coli and one Enterobacter aerogenes.

  The findings suggest that the combined interventions and the method used with multidisciplinary teams as well as multiple strategies for interventions might have a positive effect on focusing on hygiene routines. Knowledge of the local bacteria flora and their antibiotic resistance as well as the type of wounds, is of importance when deci ing what antimicrobial treatment to suggest, and the monitoring needs to be continuing.

 • 14.
  Basic, Edita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Språk som hinder: kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och patienter som är immigranter med annat modersmål2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När omvårdnadspersonal möter patienter som är immigranter med ett annat modersmål så räcker inte språkkunskaperna alltid till. Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadspersonals upplevelser av att kommunicera med patienter som är immigranter med annat modersmål. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar genomfördes. Artiklarna granskades utifrån Röda Korsets Högskolas granskningsmall. Resultat: Utifrån det givna innehållet så sammanställdes resultaten under tre kategorier: Språkbarriären som hinder för vård, här uppmärksammas att ”språkbarriären” som uppstår i kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och patientkategorin immigranter, är ett hinder i vården. Språkbarriären som stressfaktor, häri betonas att språkbarriären kan ses som en stresskälla för omvårdnadspersonalen. Språkbarriären som kräver tillfälliga tolkar: ett behov och ett hinder, här presenteras de så kallade tillfälliga tolkarna, d.v.s. tvåspråkiga anställda eller patienternas anhöriga, detta kan både uppfattas som ett behov och hinder i kommunikationen. Slutsats: Socialstyrelsen betonar att vårdpersonal ska ge alla patienter bra vård och omsorg oavsett patientens modersmål. Strategierna för att bekämpa språkbarriärer bör vara specifika för olika yrkeskategorier. Behovet att anlita utbildade tolkar för att säkerställa en tillfredsställande kommunikation mellan vårdpersonal och immigranter är viktigt. För att bekämpa språkbarriärer krävs insatserna från forskare, beslutsfattare och vårdpersonal.  

 • 15.
  Beda, Boniface
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnad av personer med självmordsrisk: en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självmord är ett existentiellt problem och varje självmordshandling är ett rop på hjälp. Det är drygt en miljon människor, som begår självmord varje år över hela världen, men det är tio gånger fler som försöker ta sitt liv. Uppskattningsvis dör 1500 personer varje år till följd av självmord i Sverige. En del av dessa personer har varit i kontakt med vården under sin sista månad i livet på grund av självmordsproblematik. Syftet: Att beskriva sjuksköterskans preventionsåtgärder i omvårdnaden av personer med självmordsrisk.

  Metod: En litteraturstudie som baseras på 11 vetenskapliga artiklar som består av både kvantitativa och kvalitativa studier. Resultat: I analysen av artiklarna framkommer fyra kategorier som beskrivs: Att utöka kunskaperna om prevention, förmåga att identifiera riskfaktorer, ett terapeutiskt förhållningssätt samt ett preventivt socialt stödsystem. Diskussion: Resultatet visar att sjuksköterskan kan använda sig av alla kategorierna för att ge ett gynnsamt stöd till personer med självmordsrisk. De fyra kategorierna är beroende av varandra för att förbättra omvårdnaden till självmordsnära personer. Om preventionen brister inom någon kategori försämras patientens möjligheter att hantera sin livssituation.

  Slutsats: Föreliggande arbete skulle kunna bidra till att ge information till sjuksköterskor om preventionsåtgärder för att förebygga och hantera självmordshandlingar samt höja livskvaliteten hos självmordsbenägna personer.

 • 16.
  Behrami, Faton
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jonasson, Mikael
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kundlojalitet: en studie om vilken påverkan de demografiska aspekterna har på kundens lojalitet mot sin bank.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Sweden today almost all people are connected to a bank in some way. It can range from loans, savings, shares, etc. They have a current account where salaries, student aid etc. is paid. Due to the large selection of banks, it has become more important for banks to be competitive in their services to their customers so they don’t change bank. This has led to that more and more banks are trying to get their customers to be more loyal to the bank by being more competitive. Loyalty is the result of several interrelated factors such as customer satisfaction and service. This leads to the purpose of this study to investigate if the demographic aspects have any influence on loyalty.

  Through a questionnaire survey, this study examined whether there is an influence of the demographic aspects on loyalty. The questionnaire consisted of questions based on previous research. It was distributed to people in Kristianstad on three different locations. Overall response rate to the questionnaires distributed gave us a participation of 110 respondents. The results were then statistically processed in order to test if there is a significant difference in loyalty within the various demographic aspects.

  According to this study, we could not find any differences in the demographic aspects. However, we were able to find small differences in the mean values ​​between the different groups in the demographic aspects

 • 17.
  Bekirovski, Emir
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Belkadi, Zinedine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur organisatoriska, individuella och klient faktorer påverkar revisorns granskning och bedömning av klientens risker och osäkerheter?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisorer upprätthåller en viktig funktion som oberoende partisk bedömare av företags information som regleras genom lagar och förordningar. Revisorns huvudsakliga uppgift kan beskrivas att fungera som en kvalitetssäkrande länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Med hjälp av revision kan information som redovisningsskyldiga lämnar ut erhålla en ökad trovärdighet för de redovisningsberättigade närmare bestämt intressenterna kopplade till informationen. Revisorers tillvägagångssätt för att genomföra denna kvalitetssäkring kan variera och har debatterats. Ett inslag är att revisorer varit en del av problematiken till följ av kriser och krascher på grund av att dom torde ha upptäckt felaktigheter och rapporterat detta som i sin tur kunde ha varit förebyggande för incidenterna. En revision kan således se annorlunda ut beroende på vem som utför arbetet. Vi har därför valt att i denna uppsats studera hur revisorer granskar och bedömer sina klienters risker och osäkerheter.

  Fokus i arbetet ligger på hur revisorer granskar och bedömer sina klienters osäkerheter som befattas av revisionsprocessen, riskbedömningar och deras struktur. Vår studie syftar till att beskriva och analysera hur revisionen kan varierar beroende på organisatoriska och individuella faktorer samt klienterna. Utifrån sex revisorers uppfattning och utförande av sin revision. Studien baseras på en empirisk undersökning i form av sex kvalitativa intervjuer.

  Det empiriska materialet tyder på att revisorer granskar och bedömer klienters risker och osäkerheter på ett likartat sätt. Däremot kan det förekomma mindre detaljskillnader från individ till individ. Slutligen kunde vi tydligt se att klienten har en stor påverkan på tillvägagångsättet som revisorerna granskar och bedömer sina klienters risker och osäkerheter.  

 • 18.
  Belenge, Cyril
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Cannabissmuggling till Sverige: Om brottsbekämparnas beskrivningar och perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på brottsbekämparnas tankar och idéer angående fenomenet cannabissmuggling till Sverige, hur de anser att man bäst skall göra för att minska eller få stopp på smugglingen av cannabis. Undersökningsgruppen består av åtta brottsbekämpare som arbetar i brottsbekämpande myndighet (polisen & Tullen) med god insyn i cannabisproblematik. Brottsbekämparna intervjuades med en semistrukturerad kvalitativ intervju och fick då berätta med egna ord om sina erfarenheter av att bl.a. bekämpa smuggling av cannabis. Resultatet analyseras med hjälp av rutinaktivitetsteorin och rational choice-teorin samt tidigare forskning. Slutsatser som dras i denna studie är att smuggling av cannabis är svårt att stoppa. För att det skall ske en minskning eller kunna få stopp på smuggling av cannabis till Sverige krävs en del samhällsförändringar enligt intervjupersonerna. Smugglingen i sig är inget nytt fenomen, det handlar om att det smugglas stora mängder i legala som i illegala transporter samt att fler och fler människor smugglar in för eget bruk med ett nytt tillvägagångssätt. För att förhindra och försvåra cannabissmuggling till Sverige krävs ett kollektivt ansvarstagande och kollektiva insatser, samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter både nationellt och internationellt för att förhindra och försvåra cannabissmuggling till Sverige.  Studien visar också att det råder enighet bland respondenterna om det rådande kontrollsystemet som inte upplevs som så effektivt på grund av byråkratiska organisationer inom myndigheterna. Samtliga respondenter pekade på brister gällande både bemanningar vid gränspassagen och uppmanade till ett nytt sätt att arbeta för att kunna kontrollera så många som möjligt genom samverkan med andra likasinnade myndigheter i utlandet och i Sverige.   Det man skall också komma ihåg är att brottsbekämparna vet en hel del om cannabissmuggling och dess utveckling, beträffande såväl dess volym, struktur som utvecklingen över tid. Vidare finns det anledning att fråga sig vilka belägg som presenteras för de hotbilder som tas fram. Dåligt underbyggda hotbilder kan även de leda till missriktade motåtgärder. Om fel metoder samt fel hotbilder prioriteras är risken stor att antalet oskyldiga människor kontrolleras vid gränsen. Det handlar följaktligen inte enbart om negativa konsekvenser för den personliga integriteten som hotas eller brottsbekämpningens effektivitet, utan även om medborgarnas utsatthet för kränkning. I förlängningen har detta stor betydelse för såväl brottsbekämparnas som det politiska systemets legitimitet. 

 • 19.
  Bergman, Tove
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jönsson, Anette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur ägare i mikroföretag använder informationskällor: egenskaper och erfarenheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mikroföretag skiljer sig från små och stora företag. Ägaren är en central del i mikroföretag och oftast även den enda beslutsfattaren. Detta innebär att ägaren som person inverkar på de beslut som tas i företaget. I beteendeteori diskuteras objektivitet och rationalitet vid beslutsfattande. Där betonas det att individer har mycket svårt att bortse helt ifrån sig själva. Med andra ord är det de egenskaper och erfarenheter ägaren bär på som utgör grunden för hur man fattar beslut. Detta leder in på uppsatsens syfte vilket är att förklara hur egenskaper och erfarenheter hos ägaren i mikroföretag påverkar användningen av informationskällor vid investeringsbeslut.

  För att svara på syftet utgick uppsatsen från epistemologin och en positivistisk ansats. En kvantitativ forskningsmetod användes för att utnyttja den korta tidsplan som fanns. Genom en kvantitativ forskningsmetod fanns det möjlighet att samla en större mängd data på kort tid. Detta mynnade ut i en webbaserad enkät som kunde analyseras statistiskt.

  Resultatet visade att utifrån uppsatsens datamaterial förklarar inte egenskaperna och erfarenheterna hos ägaren i mikroföretag antalet informationskällor de använder vid investeringsbeslut. Det gick inte heller att förklara vilka informationskällor ägarna använder beroende på vilka egenskaper och erfarenheter de har. Däremot visar den att ägarna i mikroföretag är flexibla, innovativa, har kontrollbehov och är riskvilliga, vilket kan vara av värde vid fortsatt forskning. Uppsatsens modell förkastas inte, däremot borde den testas igen.

 • 20.
  Bergström, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Johansson, Susanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Upplevelse av smärta och tandvårdsrädsla: hos patienter på Högskolan Kristianstads tandvårdsklinik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan upplevelse av tandvårdsrädsla och smärta hos patienter vid tandhygienistbehandling. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns samband mellan kön och ålder i relation till tandvårdsrädsla och smärta. Studien genomfördes med användning av enkäter på patienter som behandlades av tandhygieniststudenter på Högskolan i Kristianstad. I studien ingick 78 respondenter, varav 39 män och lika många kvinnor i åldrarna 21-81 år. Enkäten bestod av två delar. Den första delen bestod av Dental Hygienist Anxiety Scale (DHAS) som användes för att mäta tandvårdsrädsla. Det fanns också två frågor om kön och ålder. Andra delen bestod av Visual Analogue Scale (VAS) som användes för att mäta smärtupplevelsen under fem behandlingsmoment, tandstensborttagning, röntgen, injektion, fickdjupsmätning samt behandling i helhet. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad mellan upplevelsen av smärta och tandvårdsrädsla (p=0,000) samt smärta och tandvårdsrädsla relaterat till ålder (p=0,011) (p=0,002). Ingen statistisk signifikant skillnad sågs gällande smärta och tandvårdsrädsla i samband med kön (p=0,682) (p=0,064). Slutsatsen var att ett samband kunde ses mellan smärta och tandvårdsrädsla. Den yngre åldersgruppen upplevde högre grad av smärta och tandvårdsrädsla än den äldre gruppen. Ingen skillnad kunde ses mellan kvinnors och mäns upplevelser av smärta och tandvårdsrädsla.

 • 21.
  Berisha, Donjeta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nordenberg, Johanna
  Högskolan Kristianstad.
  Förklarar finansiella företagsegenskaper kapitalstrukturen i små svenska företag?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning som rör kapitalstruktur, visa om de tre valda finansiella företagsegenskaperna förklarar kapitalstrukturen i små onoterade svenska företag. De teoretiska ansatser som testas är främst pecking-order och trade-off. En kvantitativ ansats har använts i uppsatsen där sex hypoteser bildats utifrån de teoretiska ansatserna. Uppsatsen är av positivistisk karaktär och har en deduktiv ansats.

  Analysen baseras på både enkla och multipla regressionsanalyser av nyckeltal som beräknades från material som hämtats i årsredovisningar från de 220 utvalda företagen. Samtliga av de utvalda företagen slumpades fram från en lista över små företag som ej är registrerade på någon börslista. Resultaten indikerar att de teoretiska ansatserna som utformats för att förklara kapitalstrukturen i stora företag inte förklarar densamma för svenska små företag. Det finns samband som stödjer de teoretiska ansatserna och hypoteserna men förklaringsgraderna för de finansiella företagsegenskaperna i relation till skuldsättningen i företagen påvisar att sambanden är svaga. 

 • 22.
  Berman, Mathilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Brattenhof, Birgitta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Smärtpatienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig smärta har funnits hos människor i alla tider och idag ses den långvariga smärtan som ett stort folkhälsoproblem. Långvarig smärta förändrar livsvärlden mer eller mindre. Samtidigt har anmälningar om brister inom bemötande ökat, där sjuksköterskan omnämns. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen hos personer med långvarig smärta i deras möte med sjuksköterskan. Metod: En litteraturstudie framställd ur vetenskapliga artiklar. Artiklarna har blivit analyserade genom kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser. Resultat: Det visade sig vara viktigt att smärtpatienten blev bemött på ett värdigt och respektfullt sätt av personalen inom sjukvården. Bemötandet kunde ha värdefull betydelse för den fortsatta smärtutvecklingen och behandlingen. Ett holistiskt synsätt inom vården av smärtpatienter kunde visa sig vara värdefullt. Bemötandet av sjukvårdspersonalen spelade en viktig roll för personens möjligheter att förbättra sin återhämtning vid smärta. Konklusion: Betydelsen av sjuksköterskans bemötande och förståelse för patienten, kan ha stor betydelse för framtiden och utvecklingen av smärtan. Ytterligare forskning inom omhändertagande av smärtpatienter finns det ett stort behov av för att kunna tillgodose patienternas vård- och bemötande behov.

 • 23.
  Berndin, Rikard
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mehmeti, Arjeta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "De öppnade portarna för mig och sa `hej då`": en kvalitativ studie om personers berättelser som frihetsberövande på grund av misstanke till ett brott och tiden efter frisläppningen.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Being detained means that a person loses their freedom and have limited contact with others. Police can on suspicion of a crime arrest a person, in order that the suspected person won´t be able to eliminate evidence. Being convicted of a crime and go to prison is terrible, but what about the experiences of being detained on suspicion of a crime you did not commit? Our purpose with the study is exploring stories of people who have been detained. It´s about their time as detainees to the time they got free from suspicions of the crime. We have done a qualitative study about the voice of those persons who got their freedom deprived. The study was conducted by telephone interviews with different people in Sweden. Eight interviews was conducted, two which were women and the rest men. All of those that got interviewed had different backgrounds and stories. Among the interviewees there was some who had been in a substance abuse or/and criminality period. All interviewed has been detained suspected for a crime but have later been released because the suspicions couldn´t be substantiated. The interviewees have been detained under various and different times, some under a longer time and others shorter. The results show that people who have been detained experienced time as locked up annoying and frustrating. It also indicates that there was not enough of support for the detainees neither during time while they were locked up or afterwards. Furthermore the survey’s results shows that there have been certain mental illness among some of the respondents because of the institution.

 • 24.
  Biala, Denisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  The Representation of Female and Male Characters in Regard to Topic Management in Conversation Investigated in the American TV Sitcom Happy Endings2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the present investigation is to find out how male and female characters are represented in terms of topic management and thereafter how dominance or/and cooperation may be achieved by the aid of the topic changes and topic shifts in a conversation. Both male and female exclusive conversations and mixed-gender conversations are investigated in the TV show Happy Endings.

 • 25.
  Bile-Samatar, Suad
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Patel, Hina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Orala problem vid Parkinsons sjukdom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Parkinson's disease is a progressive degenerative neurological disorder. In Sweden there are 15 000-20 000 individuals affected by the disease.

  The aim of this study was to investigate the prevalence of oral diseases in individuals with Parkinson's disease. The material for the literature review was gathered in the medical database PubMed. Keywords used for the data research were ”Parkinson’s disease”, “oral diseases”, “dry mouth”, ”gingivitis”, “caries” and “periodontitis”. The result was based on a compilation of eleven scientific papers that have been reviewed and analyzed; eight articles were controlled clinical studies. One article examined the oral health clinically and the self-perceived oral health. Two articles examined the self-perceived oral health whereas one had a control group. 

  The results showed that individuals with Parkinson's disease had more gingivitis and the prevalence of periodontal disease was significantly higher in Parkinson's disease than control groups. Untreated caries and lower salivary flow was more occurring in individuals with Parkinson's disease.

  The conclusion of the review is that individuals with Parkinson's disease have a significantly higher incidence of poor oral health compared to individuals who did not have Parkinson's disease.

 • 26.
  Bin, Lin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Cao, Yue
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Liang, Li
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Environmental protection and energy conservation: Hybrid vehicles and combustion vehicles2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose/aim This study is about environmental protection and energy conservation in the China vehicle market. Based on that, we focus on and comparison of combustion vehicles with hybrid vehicles.Design/method/approach Data was collected through questionnaire. The analysis includes a description of the sample and chi-square tests. We analyze two different particular engines (combustion engine vehicles and hybrid electric vehicles) and our single environment. We compare these two engine vehicles, and analyze the trends of the market. We use scientific data and existing theories to analyze the vehicles, including “lifecycle costs” “CO2 emissions”, “Greenhouse gas”, “Consumers perception”, “Full Costing”, “PPC (Production Possibilities Curve)”, “Supply Demand Curve”, and “Green Taxes”.Findings We conclude that hybrid engine vehicles are environmentally friendly and energy conserving, but they have higher lifecycle costs. The analysis also shows that different ages, education levels and regions affect the customers’ preferences for these two kinds of vehicles.Originality/value Our original idea is the problems of hybrid vehicles and how to support and popularize hybrid vehicles depends on the exact national conditions and policies implemented. However, consumers might not be able to accept the “environmental protection and energy conservation” concept immediately, because it’s difficult to change the consumption concept of a generation or culture. Therefore, the government should carry out policies that are suitable for their local region to update the consumption concepts of the consumers and promote the new energy vehicles. Thus, the goal of environmental protection and energy conservation can be reached.

 • 27.
  Björcke, Fresia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olafsen, Olafsen
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vårdpersonalen och munbedömningsinstrumentet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Munnen kan inte ses som separat från resten av kroppen eftersom munhälsan påverkar den generella hälsan. Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av användandet av munbedömningsinstrument för vårdpersonalen. Metod: Allmän litteraturstudie. Resultat: Genom en innehållsanalys framkom de två subkategorierna; Ger möjlighet att upptäcka och Tydliggör fortsatt behov av munbedömning. Dessa ledde till kategorin; Munbedömningsinstrumentet ger struktur. Diskussion: Genom att göra en munbedömning på patienten kan vårdpersonalen lindra/förebygga lidande eftersom munhälsoproblem upptäcks och kan åtgärdas. All vårdpersonal måste förstå varför munvård och munbedömningar är viktigt och munbedömningsinstrument behöver vara tillförlitligt och lättanvänt. Rutiner måste finnas i varje vårdverksamhet, ett munbedömningsinstrument bör väljas ut med omsorg och anpassas till verksamheten.Konklusion: Användandet av ett munbedömningsinstrument kan leda till ökad struktur i vårdpersonalens munvårdsarbete.

 • 28.
  Björnsson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Holst, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gärningskvinnan: en kvalitativ studie om frivårdsinspektörers syn på den kvinnliga brottslingen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  How do probation inspectors describe their female clients and female offenders? Are there any discrepancies in treatment between male and female clients? In what way is the social interaction between female clients and inspectors constructed and described?  These are the issues we have explored in this study. Qualitative semi-structured interviews with a total of nine probation inspectors; six women and three men, were used in order to examine the probation inspectors’ constructions of clients and the construction of interaction between them. By applying Foucault’s theory of power relations, Hirdman’s gender theory and Olsson’s theory of preconceptions when analyzing the results five themes were identified; descriptions of the work of the female client, descriptions of the interaction with the female client, descriptions of the female offender, descriptions of backgrounds why women commit crimes and descriptions of society's view on the female offender. The results of this study show that probation inspectors victimize the female offenders by referring to the impact of external circumstances. The interaction is described to be more difficult when working with female clients than with male clients; which is explained by the deeper and more complex problems of female clients. The interviews also indicate that female offenders in some ways are treated differently than male offenders by their probation inspectors. Conclusively we argue that the female offenders in a higher degree than male offenders violates to the social norms of how to act and behave.

 • 29.
  Blad, Tobias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, Kristian
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Är etiska fondinvesteringar försvarbara: vad kostar etik?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Recently, the selections of ethical funds are increased; at the same time investors with social and moral preferences have increased in the capital market. There are currently debates on whether ethical funds perform better or worse than funds without ethical criteria. This also involves a vivid discussion on whether investors know about the consequences of investing in ethical funds. Therefore, this study involves theories about the rationality and decision theory, in addition to what mainly control the investment decisions. The study also discusses portfolio theory since this is one of the underlying theories behind fund management and its development.

  The purpose of this study is to explain if ethical limitations in the selection of securities affect risk and return in the fund portfolio. This study has positivistic research approach and a quantitative method. The method involves some calculations and equations used that will be presented.

  The study indicates that ethical funds actually deliver better risk adjusted returns than its Swedish benchmark index. It also indicates a trend that ethical funds deliver better excess returns than funds without ethical preferences. Furthermore, the study concludes that no statistical difference between the ethical funds and the benchmark in terms of risk in investment can be demonstrated.

  One limitation of the study is that the survey mainly includes the Swedish market with Swedish company stakeholders. This means that there may be a need for research in a global market where also cultural aspects need to be considered.

  It has not previously been quite clear how ethical fund performance in the Swedish market, and at a time when demand for ethical choice increases, the goal of this study was to clarify the performance of ethical funds.

 • 30.
  Blomberg, Anders
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Stefaniak, Sonya
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom sluten psykiatrisk vård2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: All sjukvård som bedrivs i Sverige är frivillig, även den psykiatriska vården. Dock kan vården ibland ske med tvångslagar mot patienters vilja. När sjuksköterskan begränsar en patients autonomi i form av tvångsåtgärder kan det bidra till att sjuksköterskan upplever det etiskt jobbigt även om syftet är att göra gott för patienten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvingande åtgärder mot patienter med psykossjukdom inom psykiatrisk slutenvård, ur ett etiskt perspektiv. Metod: En litteraturstudie med tio kvalitativa artiklar bearbetades och analyserades av författarna. Utifrån analysen kunde kategorier skapas utifrån de fynd författarna fann i flera av artiklarna. Resultat: Vid utförandet av tvångsåtgärder upplevde sjuksköterskor etiska dilemman. Genom relation, ändamål och reflektion upplevde sjuksköterskorna att patienternas autonomi kunde respekteras och behandlas bättre. Diskussion: Med grunden i kategorierna från resultatet diskuterades de etiska upplevelserna av att utföra tvingande åtgärder. Ett centralt begrepp som kunde beskriva förhållandet mellan sjuksköterska och patient var paternalism. Lagarna HSL och LPT diskuterades och ställdes i konflikt mot varandra.

 • 31.
  Bohman, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa": en kvalitativ studie om det goda ledarskapet, sett ur ledarnas perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Engagerade, kompetenta medarbetare är en grundförutsättning för att sjukvården ska fungera idag och i framtiden. Framgångsrikt medarbetarengagemang kräver bland annat ett tydligt ledarskap där medarbetarna ges möjlighet till egenmakt. Förutom uppgiften som samordnare av mänskliga och materiella resurser visar och tydliggör ledaren organisationens värderingar, riktlinjer, mål och färdriktning. För att detta ska lyckas krävs färdigheter och kunskaper inom olika områden där folkhälsovetenskap och pedagogik troligen spelar en större roll än vad många ledare själv är medvetna om. Syftet med studien är att belysa hur ledare som utmärker sig positivt i bedömningen av ledaregenskaper resonerar kring sitt ledarskap samt hur de beskriver utövandet av sitt ledarskap. Studien syftar även till att undersöka hur och i vilken omfattning olika modeller för hälsa och lärande finns med i det ledarskap som studeras. För insamling av data användes kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär med sju första linjens chefer på ett universitetssjukhus som, i av sjukhuset fastställda parametrar för gott ledarskap, visat bra resultat. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att cheferna till stor del använder olika modeller för hälsa och lärande, till exempel känslan av sammanhang och lärandets loopar, om än omedvetet. Genom tydlighet och delaktighet skapas förtroende, förståelse och drivkrafter så att alla arbetar mot samma mål och medarbetarna känner sig som en viktig del av ett sammanhang. Genom att fokusera på hur cheferna som inkluderades i studien resonerar kring sitt ledarskap och hur de använder olika modeller för hälsa och lärande kan erfarenheterna från studien förhoppningsvis användas i framtida ledarskapsutbildningar, chefsrekryteringar och ledarförsörjningsprogram. Erfarenheterna kan spridas så att fler chefer, på olika nivåer, ökar sina kunskaper och sin medvetenhet kring modellerna för hälsa och lärande i syfte att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och stannar kvar och där patienterna får den bästa tänkbara vården.

 • 32.
  Braha, Krenare
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karupovic, Azra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Invandrarföretagares användning av bootstrapping: en kvalitativ studie om invandrarföretagares användning av bootstrapping beroende på företagets livscykel och företagarens egenskaper2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Både entreprenörskap och invandring har ökat kraftigt i Sverige, såväl som globalt. Idag finns det över en miljon bolag i Sverige där enmansföretag (74,8%) och mikroföretag (21,7%) utgör den största delen. Detta ger en klar syn över att det svenska näringslivet domineras främst av mindre företag. Bakom många av dessa mindre företag står individer med utländsk bakgrund. Under 2010 talades det om att var sjunde företag som startas i Sverige, drivs av en individ med rötter från en annan del av världen.En av de viktigaste drivkrafterna för ett lands ekonomiska tillväxt är företag, vilket är en stor anledning till att fokus ligger på hur dessa väljer att finansiera sin verksamhet. Problemet för många invandrarföretagare är svårigheten med att erhålla extern finansiering under företagets livscykel, vilket leder till att alternativa finansieringsmetoder används som bootstrapping. Bootstrapping betyder att ”ta sig själv i kragen” samt att se till att bli ”självförsörjande”. Forskare menar på att företagarens egenskaper också spelar en väsentlig roll vid val av finansiering.Syftet med denna uppsats är att utforska huruvida invandrarföretagarens användning av bootstrapping påverkas av företagarens egenskaper och företagets livscykel. En hermeneutisk forskningsfilosofi har använts tillsammans med en deduktiv ansats och en kvalitativ metod. Detta för att skapa en djupare förståelse för ett okänt område. Den kvalitativa undersökningen har genomförts med hjälp av åtta respondenter för att ge svar på studiens problemformulering och syfte.Uppsatsen indikerar på att invandrarföretagare främst använder sig av ägarfinansierad under introduktions- samt tillväxtfasen. Studien påvisar att fördröjande bootstrapping även är en vanlig metod som invandrarföretagare använder sig utav under tillväxtfasen. En annan metod som också är användbar men inte i lika stor utsträckning är relationsorienterad bootstrapping. De mest påverkande egenskaperna vid användning av bootstrapping är företagarens kontrollbehov över verksamheten samt riskbenägenhet mot externa finansiärer.

 • 33.
  Bromér, Niklas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kuchak, Barwin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Förändringar i redovisningsbranschen och dess inverkan på redovisningskonsultens yrkesroll och yrkesidentitet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att se hur yrkesrollen och yrkesidentiteten hos redovisningskonsulter förändras på grund av de externa förändringar som ständigt sker i branschen.

  Teoretisk ansats: Litteraturgenomgången är uppbyggd kring två delar. Den första är yrkesrollen och den andra är yrkesidentiteten.

  Metodologi: Studien använder sig utav en kvalitativ metod för att skapa en förståelse kring hur redovisningskonsulterna själva ser på hur förändringarna har påverkat deras yrkesroll och yrkesidentitet.

  Slutsatser: Slutsatsen som denna studie har kommit fram till är att fyra externa förändringar: auktorisationen av redovisningskonsulter, införandet av Reko, avskaffandet av revisionsplikten och införandet av K2 och K3 regelverken påverkar redovisningskonsulternas yrkesroll och yrkesidentitet. De har fått en utbredd yrkesroll och den sociala biten har blivit viktigare och även de personliga egenskaperna har förändrats.

 • 34.
  Byström, Annette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik: en fallstudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna fallstudie av en specialpedagog belyses uppdraget att stödja lärande och utveckling. Detta uppdrag påverkar och påverkas av den relationella och komplexa värld som skolan är, där lärare befinner sig i ett fält av politiska beslut och styrningseffekter. Syfte med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag organiseras, med särskilt fokus på utveckling, och inom detta syfte undersöka hur specialpedagogiska frågor hanteras i skolans praktik. Metoden utgörs av intervjuer och deltagande observationer. Resultatet visar på ett mångfacetterat uppdrag, där specialpedagogens expertroll bygger på särskild kunskap, men där hennes förmåga att stödja lärare till ökade prestationer, är beroende av nära relationer och en specialpedagogik och pedagogik i förening. De hinder som uppstår tycks bero på styrningsmekanismer som leder till brist på tid för reflektion och nära samarbete, där specialpedagogiska frågor kan förstås och leda till åtgärder.

 • 35.
  Carlsson, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Henriksson, Pontus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En jämförande studie av in- och utpendling över komungränser: Pendlingsmönster i Kristianstad och Karlstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 36.
  Cavdarovski, Jove
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Wallvik, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kapitaltäckningsregler med valfrihet: en kvalitativ studie om bankers frihet att välja beräkningsmetod för kapitalkravet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how a bank’s features and internal factors have affected its choice of method in calculating the capital requirement.

  Theoretical and Empirical Method: The research strategy of this study has been of a qualitative nature with a deductive approach. The choice of method was depth interviews with respondents from a targeted sample of Swedish banks. These respondents were chosen based on the knowledge they possess as key employees in the capital requirement process and their involvement in choosing their banks’ method for calculating the capital requirement. The interviews were semi-structured, with open questions that allowed a dialogue with the respondents in which they could express their opinions and knowledge regarding the factors affecting their banks’ choice of method.

  Theoretical Approach: The study is based on the new institutional economics theory of how institutions affect organizational behavior. It’s also based on earlier research within the regulation Basel II by, among others, Hakenes and Schabel (2011), Rime (2005) and Wahlström (2009).

  Conclusions: The results of this study show that banks have identified different factors that affect their choice of calculation method for the capital requirement. The choice the banks are facing is to keep the standardized method, develop an advanced internal based method, create partnerships with other banks or focus on alternative clientele portfolios. The two factors that were considered to be have the greatest significant for the choice of calculation method were resources associated with the implementation of the IRB approach models and how the banks’ clientele portfolio was designed. How these were distributed and to what extent they influenced the choice was highly individual for the chosen banks.

 • 37.
  Cerrudo Sampol, Macarena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Fajersson, Isabella
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  How green are you?: a study on Baby Boomers and Generation Y2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sustainability has been an important and discussed issue during the last decades. Sustainability has been defined as “meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” This concern for the environment includes both the business world as well as individuals. As the green market continues growing, and in order to keep up with consumers’ new wants and needs firms may have to adjust their marketing strategies to them. Marketing practice has taken a new approach towards sustainability and many organizations have started to implement sustainable marketing.

  The purpose of this dissertation is to investigate Baby Boomers and Generation Y values towards sustainability and if they act in accordance to their own values. Furthermore, the results and the analysis will help to find if there are any similarities or differences between these generations and their values towards sustainability and sustainable consumption. Previous researches have been focused on sustainability, consumer behavior, and only a few of them included the study of a generation. However, there are not any currently researches in academic literature that includes both generations and their values towards sustainability. This study is based on a qualitative research on Baby Boomers and Generation Y. Two focus groups have been conducted in order to get a deeper understanding of these generations’ values towards sustainability. However, it is important to point out that it is not possible to draw general conclusions from the results. The results show that there are common values and differences between the generations.

  This thesis has laid a good foundation for possible future research about the generations and sustainability. The results from the study may be of some valuable for Swedish retail businesses and sustainable/organic products manufactures. Moreover, it could help marketers to adapt their marketing strategies to suit these generation’s needs.

 • 38.
  Chen, Xiyu
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Yang, Lu
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Zhang, Jing
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The Future of IKEA: watch your expansion steps2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose/ aim: The aim is to examine if IKEA expand too fast. We try to find answers to this problem. This is a huge problem to IKEA and other large-scale companies which plan to expand in the world.

  Design/methodology/approach: Data on customers’ feelings has been collected through questionnaires. The analysis includes a description of the sample and statistic test. After the test, the relationship between price and quality will be found.

  Findings: The analysis showed that the expansion of IKEA is fast enough to affect the quality of the products. There is a positive relationship between the quality and price. The rule is that the higher the price the better the quality. The data collected from the questionnaires shows that people think that the quality of IKEA’s products has decreased. In the analysis, the details are showed. What happened, and why did it  happen?

  From this we suggest that IKEA should slow down the steps to expansion and pay more attention to the quality of the products.

  Originality/ value: The topic about IKEA’s expansion is a totally new area, which hasn’t been researched upon before. Most people think IKEA is a miracle and they always hope IKEA will build more stores in the world, but with this we disagree. Based on these findings we would argue that IKEA should slow down the steps to expansion and pay more attention to the quality of the products. This study has value for all the large-scale companies that want to find a way to analyze if a company expands too fast.

 • 39.
  Dahl Petersson, Charlotta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Rojas Carvajal, Carlos
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Uhlmann, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svenska baljväxter från förr: en sensorisk beskrivning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Baljväxter har flera miljö- och näringsmässiga fördelar och spås att bli framtidens föda. I Sverige finns det en värdefull kulturskatt som består av svenska baljväxter från förr som har samlats in av Programmet för odlad mångfald, POM. För att nå ut till konsumenter kan en sensorisk beskrivning vara en framkomlig väg som samtidigt ger ett mervärde för produkten och befrämjar en ökad konsumtion av baljväxter.

  Syfte: Syftet med detta examensarbete, inom ämnet mat och måltidskunskap, är att ta fram sensoriskt beskrivande ord för sex svenska baljväxter från förr. Examensarbetet ska sedan beskriva de utvalda svenska baljväxterna med hjälp av de framtagna sensoriskt beskrivande orden för att kunna presentera eventuella sensoriska skillnader.

  Material och metod: Sex olika sorters baljväxter ingick i undersökningen som bestod av en kvalitativ gruppdiskussion där sensoriskt beskrivande ord togs fram och ett andra steg en kvantitativ intensitetsbedömning av de olika sorterna. Båda undersökningarna gjordes av en expertpanel utvalda för sin kunskap om baljväxter.

  Resultat: De sensoriska ord som beskriver baljväxter är sötma, syrliga, beska, kastanj, nötig, smörig, frisk och fyllig smak samt med en varierande eftersmak. Munkänslan beskrivs med orden mjölig, krispig, fast och len. Intensitetsbedömningarna visade på små smakskillnader mellan baljväxterna men trots detta fanns särskiljande attribut för de sex olika baljväxtsorterna.

  Slutsats: De beskrivande sensoriska ord som detta examensarbete har utmynnat i kommer att hjälpa konsumenten att hitta rätt och öka mervärdet på produkterna. Samtidigt bevaras den svenska kulturskatten och konsumenten kan utveckla sin kulturella identitet tillsammans med alla de fördelaktiga egenskaper baljväxter besitter.

 • 40.
  Dahlbom, Rebecka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olsson, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Familjeföretag och användningen av finansiell information vid beslutsfattande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Familjeföretag är en ständigt växande företagsform och står idag för hälften av allt företagande i Sverige. Familjeföretag har visat sig skilja sig från icke-familjeföretag i olika hänseenden, och dessa skillnader har forskats mycket kring. Bland annat har forskning visat att familjeföretag i mindre grad använder sig av finansiell information vid beslutsfattande än icke-familjeföretag, samtidigt som de visar sig prestera bättre än dem. Detta trots att finansiell information har påståtts vara ett viktigt underlag vid beslutsfattande för företag generellt. Detta väcker intresse för att undersöka hur familjeföretagare använder sig av finansiell information när de fattar beslut, och vilken roll den har. 

  Syftet med studien är att utifrån familjeföretagarens perspektiv utforska användningen av finansiell information, genom att studera beslutsprocessen vid långsiktiga och återkommande satsningar som familjeföretagare ställs inför. Studiens forskningsfråga är därför hur familjeföretagare använder sig av finansiell information som underlag vid beslutsfattande.

  Genom att gå in i undersökningen med en abduktiv ansats, fungerar teorierna rationell beslutsteori, begränsad rationalitet och beslutsirrationalitet som inspirationskälla för att kunna hitta mönster och tendenser som pekar på hur familjeföretagare använder sig av finansiell information när de fattar beslut. För att kunna få en förståelse för detta, görs en kvalitativ undersökning baserat på semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsatsen av denna studie är att användningen av den finansiella informationen påverkas av hur mycket familjeföretagsanda som finns i företaget, vilket förklaras av graden av öppenhet och behovet av kontroll. Större familjeföretagsanda bidrar till att den finansiella informationen används i mindre grad vid långsiktiga beslut, och i större grad vid återkommande beslut. Företag med mindre familjeföretagsanda tenderar att använda lika mycket finansiell information som icke-finansiell information vid både långsiktiga och återkommande beslut.

 • 41.
  Delfin, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksson, Maja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  När räddningen slutar i självmord: en studie om unga flyktingars självmordsbeteende i Sverige, utifrån personals erfarenheter i sociala verksamheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background and aim: The number of refugees and unaccompanied children are increasing in Sweden and these people belong to one of the groups that are at higher risk for developing suicidal behavior. At the same time the lack of research on the subject is mentioned several times by different sources. The aim of this study is therefore to investigate suicidal behavior among young refugees between the ages 13 to 18 years in Sweden, from personnel experiences in social services.

  Method: We have chosen a qualitative approach with seven narrative interviews that each lasted for about one hour and were recorded. The interview guide was semi structured. The respondents in this study consist of one student counselor, workers from two child psychiatry departments and four different residential care homes for unaccompanied children and young persons.

  Results and conclusions: The respondents had the understanding that young refugees have been through a lot, lost their families and experienced difficult traumas and a tough refuge. The result from the collected data showed that the personnel thought the cause of the suicidal behavior is the long wait during the asylum process, the trauma they have experienced and lack of social networks. Suicidal behaviors among the young refugees were often thoughts and suicide attempts with pills, through self-starving, hanging, or cutting themselves. We have noticed an opinion that a connection between being a refugee and suicide is possible and that a shorter asylum process might help reduce the suicidal behavior among young refugees.

 • 42.
  Ding, Linyang
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hu, Fengqi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Pang, Min
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Luxury Market: a study of purchasing intentions for luxury goods in China2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose/aim

  Culture, lifestyle and economy are the three factors that influence the purchasing intentions for luxury goods. The aim of our dissertation is investigating if the importance of the factors will be changed or not, with the changing generations in China.

  Design/methodology/approach

  In this dissertation, we use questionnaire to collect data, and then use mathematics and statistics to test our hypotheses.

  Findings

  The results show that the importance of the factors could be changed, with the changing generations in Beijing and Qingdao. In contrast, the importance of the factors could not be changed, with the changing generations in Ningbo. So, we cannot establish in China, the importance of the three factors could be changed or not, with the changing generations.

  Originality/value

  In this dissertation, our original ideas are the different generations and the factors which effective influence the Chinese consumer´s purchasing intentions of luxury goods. We collected data in different cities in China to figure out if there is any connection between the three factors and three generations. The risk of the research is the sample size, we will have errors in that respondents.

 • 43.
  Durak, Ines
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kaya, Burak
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Islamiskt bankväsende: en kvalitativ studie om internationaliseringsprocessen för islamiska banker2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The first official Islamic bank was established in 1975. The characteristic of an Islamic bank is that the bank is based on an interest free system. The interest free system is a requirement for an Islamic bank. The Islamic bank system is based on Sharia laws which are laws that are followed by Muslims and it is based on the text from the Quran. The Islamic Banks had a rapid expansion between 1993 and 2003, the expansion was about 23 percent and since 2003 have the expansion been about 20 percent. Today are there more than 300 Islamic bank offices in approximately 75 countries with a total asset about 250 billion dollars. The recent expansion of those Islamic banks has made it interesting for us to study the internationalization process for these banks.

  The purpose of the survey is to reconnoiter the factors that escalate internationalization process of Islamic banks.

  The survey approach is qualitative method by interviews. The interviews were reciprocated by five bank officers from five different Islamic banks. Three of the bank officers responded the questions by mail, while two of the bank officers responded the interview by telephone.

  The study shows that Islamic banks have serious opportunities for internationalization.

  A number of elements accelerate the internationalization process of Islamic banks. The elements that accelerate the internationalization process of Islamic banks are networks, knowledge, diversity, history, population.

 • 44.
  Duran, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Välkommen till den Europeiska Unionen: en litteraturstudie om ensamkommande barn i EU2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Unaccompanied minors who are fleeing and being sent way from their countries of origin are nothing new. In 2011, 12 225 unaccompanied minors where registered in The European Union, none undocumented minors included. Most of the minors are coming from Afghanistan and Somalia. The aim of this essay is to investigate how The European Union’s migration policies are applied in reality and how United Nation’s Convention on the Right of Children are put in practice by the member states of The European Union and Norway. This will be investigated through a qualitative literature essay. The results of this essay illustrate that unaccompanied minors are being subjects of The European migration policies like Dublin II regulation, and are being held in detention around in Europe. The unaccompanied minors’ fundamental rights are taken from them, rights like education, health care and social welfare. The unaccompanied minors are not seen as children by the authorities; instead they are seen and treated as refugees and illegal migrants.

 • 45.
  Ebertz, Barika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Factors influencing women's intentions to obtain the Human Papillomavirus (HPV) vaccine2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Cervical cancer is second most common cancer in women. The 15% incidence of cervical cancer in women worldwide can potentially be reduced by the vaccine against human papillomavirus (HPV). It is therefore important for all healthcare professionals including registered nurses to understand what affects women’s intentions and willingness to receive HPV vaccination so that they can overcome any inappropriate barriers and promote public health. Aim: The aim of this article was to describe factors influencing women’s intentions to obtain the HPV vaccine. Method: The following databases Cinahl, Medline, PsycINFO, Summon @ HKR and Pubmed were searched for articles that studied factors influencing women’s intention to obtain the HPV vaccine. Ten studies met the inclusion criteria, five qualitative and five quantitative. Results:  Four main categories were identified that influenced women’s intention to obtain the HPV vaccine: knowledge, attitudes, the influence of other people and the safety of the vaccine. Discussion: Better access for women to accurate information is the key to increase women’s intention to obtain the HPV vaccine and improving public health. Conclusion: Correct information about HPV and HPV virus is needed to increase women’s intention to obtain the vaccine.

   

 • 46.
  Edlund, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksson, Robin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisionspliktens påverkan: hur förklarar små företags organisatoriska faktorer överensstämmelsen mellan förväntningar på och utfall av revisionspliktens avskaffande?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige tillsatte regeringen den 7 september 2006 en utredning för att se över regelförenklingar för små svenska aktiebolag. Utredningen visade att en stor del av små företags kostnader kunde härledas till revisionen. Lagen om frivillig revision infördes den 1 november 2010. Där målet var att göra det enklare, billigare och mer lönsamt att driva företag. Lagen har nu varit gällande för företagen i två år och därmed blir det relevant att göra en studie om hur små svenska aktiebolag påverkats av förändringen.

  Syftet med uppsatsen är att förklara hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat små svenska aktiebolag, detta kommer att göras genom att jämföra hur förväntningarna på avskaffandet överensstämmer med utfallen och förklara hur olika organisatoriska faktorer påverkat utfallen.

  Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi vill utföra en bred undersökning för att göra jämförelser och dra generella slutsatser. Jämförelserna är mellan de förväntningar som fanns innan avregleringen av revisionsplikten och det faktiska utfallen. Studien har genomförts med en webbenkätstudie med 68 respondenter som kompletterats med en dokumentstudie.

  Med undersökningen har vi funnit slutsatsen att de organisatoriska faktorerna inte påverkat företagens uppfattningar om de förväntningarna som fanns på revisionspliktens avskaffande. Vidare har vi kunnat påvisa att revision inte upplevs vara av värde för små svenska aktiebolag. 

 • 47.
  Edén, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Svenska skolbarns hälsovanor: Samband mellan fysisk aktivitet och kostvanor- en registerstudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolbarn rekommenderas hög nivå av fysisk aktivitet vilket endast uppnås av 10-20 procent. Sedan1980-talet har skolbarns matvanor försämrats men enligt Statens Folkhälsoinstitut har det skett en förbättring de senaste åren då fler skolbarn äter frukt och grönsaker. Skolsköterskan har en viktig uppgift att gynna våra skolbarns hälsa genom ett holistiskt förhållningssätt. Syfte: Att undersöka om det finns en relation mellan svenska skolbarns självrapporterade fysiska aktivitet och deras kostvanor utifrån Folkhälsoinstitutets enkät Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 och 2005/06. Metod: Studien var en tvärsnittsstudie utifrån registerdata hämtad från Statens Folkhälsoinstitut. Totalt ingick 11216 svenska skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år. Materialet analyserades bivariat och med multivariata regressionsanalyser. Resultat: Det påvisades ett samband mellan hög fysisk aktivitet och manligt kön, goda frukostvanor och högt grönsaksintag samt att föräldrarna har ett arbete. Det var 1,4 gånger så vanligt att pojkar rapporterar att de har en hög fysisk aktivitet jämfört med flickor. Högt grönsaksintag har det starkaste sambandet med hög fysisk aktivitet. Största andelen av skolbarnen i båda enkätundersökningarna äter frukost dagligen och har arbetande föräldrar. Slutsats: Skolsköterskan bör arbeta holistiskt med elevernas levnadsvanor med hänsyn till den starka samvariationen mellan fysisk aktivitet, kostvanor och socioekonomi som påvisats.

 • 48.
  Ekberg, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hald, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kan specialpedagogisk handledning reducera stress för pedagoger?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att belysa vilka copingstrategier pedagoger i förskolan och grundskolan har för att hantera sin egen stress och om specialpedagogisk handledning kan underlätta. Studien bygger på sex enskilda djupintervjuer och femtio enkäter som besvarats av slumpmässigt utvalda pedagoger på förskola, fritidshem och grundskola. Med hjälp av djupintervjuerna och enkäterna vill vi visa hur pedagoger uppfattar sin arbetssituation.

  Vårt syfte baseras på två frågeställningar: Vilka copingstrategier har pedagoger i förskolan, grundskolan och fritidshem för att hantera stress? Upplever pedagoger att specialpedagogisk handledning skulle underlätta deras reflektion och stresshantering?

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om pedagoger och stress.

  Sammanfattningsvis pekar resultatet av vår undersökning att pedagogerna upplever sitt arbete som meningsfullt, glädjefullt och betydelsefullt, men att deras arbetsbelastning är för hög. Pedagogerna använder sig av olika copingstrategier för att hantera sin stress. De upplever att de får stöd från kollegor. Resultatet visar att deras chefer inte i tillräcklig omfattning har möjlighet att kunna bekräfta, stödja, vägleda dem. Pedagogerna anser att om de erbjöds specialpedagogisk handledning skulle detta underlätta deras arbetssituation.

  Kunskapsbidraget som denna studie kan bidra med är att belysa vikten av en hållbar utveckling och ett hållbart ledarskap inom pedagogisk verksamhet. Resultatet kan tillämpas genom att specialpedagogisk handledning kan bidra till att reducera pedagogers stress och kommer tredje part tillgodo, därmed barnen.

   

 • 49.
  Ekman, Katarina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Jag fattade ju aldrig att det var så kort tid kvar”: att vara anhörig till en person som i livets slutskede vårdas inom avancerad palliativ hemsjukvård och på Hospice2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård i Sverige bedrivs både på sjukhus, Hospice, kommunala boendeformer och i patientens hem. Oavsett var vården bedrivs spelar de närstående en central roll och har rätt till individuellt anpassade stödåtgärder. För att kunna ge närstående detta behövs kunskap om deras erfarenheter och vilka domäner i livet de behöver stöd i. Syftet med studien var att beskriva och tolka erfarenheter av att vara anhörig till en person som i livets slutskede vårdas inom avancerad palliativ hemsjukvård, och dör på Hospice. Elva kvalitativa intervjuer genomfördes med närmast anhörig till patienter som vårdats vid en enhet för avancerad palliativ vård i södra Sverige. Datamaterialet analyserades med en fenomenologisk-hermeneutisk metod, inspirerad av Ricoeur. Fenomenet att vara anhörig till en person i livets slutskede innebar att delta i ett drama med okänt manus. Tre huvudteman framträdde – förändring, utsatthet och stöd. Fenomenet tolkades i ljuset av Eriksson teori om lidande, där lidandet beskrivs som ett drama. Då vårdpersonalen var medaktörer till den anhörige och bekräftade hennes lidande, lindrades lidandet. Stöd innebar att underlätta för den anhörige och den sjuke att vara regissörer i sitt eget lidandes drama, även då den sjuke fanns på Hospice. Detta stöd kan utvecklas med hjälp av familjefokuserade kommunikationsmodeller.

 • 50.
  Ekström, Ted
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kristensson Eriksson, Simon
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Datalagring: nätverkslösning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har många kundföretag problem med datalagringen vilket beror på att behovet av att lagra data började öka kraftigt under 2000-talet och har fortsatt öka sedan dess. När kundföretagen började använda sig av virtualisering så expanderade även datastorleken. I samband med att datastorleken växte ville företagen att data inte skulle lagras lokalt utan att den skulle vara lagrad på en central plats som en serverhall och vara överskådlig.

  Studien utfördes på tre sätt, först undersöktes vilka datalagringslösningar som fanns och det skedde genom litteraturstudier. Därefter kontaktades företag som använde olika lösningar för datalagring. Nästa steg var att kontakta de leverantörer som kundföretag använde sig av och som levererade lösningarna.

  Under arbetets gång upptäcktes olika lösningar på problematiken med ett ökat datalagringsbehov. Resultatet visade att kundföretagen använde centrala datalagringslösningar som NAS (Network Attached Storage), SAN(Storage Area Network) och NUS (Network Unified Storage). De här systemen var optimerade och hade säkerhet för att lösa behovet av datalagring.

  Efter genomförd undersökning gjordes en analys av såväl litteraturstudien som intervjumaterial. Syftet var att försöka ge en rekommendation på olika alternativ av lösningar som såväl nyblivna som befintliga kundföretag bör välja för att lösa sina behov.

1234 1 - 50 of 173
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf