hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 73
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson Gunnarsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Doyle, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skolplacering för grundsärskolans elever: var och hur genomför eleverna sin obligatoriska skolgång?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att undersöka grundsärskoleelevers skolplacering. Vårt syfte är att undersöka vad en skolgång i grundsärskolan idag, i praktiken kan innebära för eleven, med avseende på skolplacering, och vårt mer preciserade syfte är att undersöka elevers skolplacering i grundsärskolan, avseende kursplanstillhörighet, elevens fysiska placering och skolans organisation.

  Vi har, för att undersöka grundsärskoleelevers skolplacering, riktat oss med en enkät till 46 kommuner i 3 län i Sverige. Vi har också genomfört intervjuer med två personer som först deltagit i enkätundersökningen. Det visar sig i vår undersökning att grundsärskolan i praktiken, för de elever som är mottagna inom skolformen, kan se mycket olika ut både inom och mellan de kommuner som varit föremål för vår undersökning. Det saknas till stor del forskning om var och hur elever i grundsärskolan är skolplacerade, de undersökningar som finns är främst gjorda inom skolmyndigheterna. I framtiden skulle det vara av vikt om ytterligare undersökningar gjordes beträffande var och hur våra grundsärskoleelever är skolplacerade, inte minst för att kunna jämföra exempelvis skolresultat och trivsel med fysisk skolplacering. Det är av vikt att vara medveten om olikheten inom skolformen, för yrkesutövande, men även för att t.ex. kunna delta i den diskussion kring grundsärskola som finns såväl inom forskningen, som i den mer allmänna samhällsdebatten.

 • 2.
  Alexander, Holmquist
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Boksamtal, fungerar det? Hur lärare använder boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet med elevers läsförståelse är en viktig komponent i undervisningen. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare arbetar med boksamtal i samband med skönlitteratur för att utveckla elevers läsförståelse. Undersökningen visade hur lärare använde boksamtal som undervisningsmetod och vilken forskningsanknytning lärarna hade i sin undervisning med boksamtal och läsförståelse. De frågeställningar som besvarades var följande: Hur arbetar lärare med boksamtal i samband med läsning av skönlitteratur för att utveckla elevers läsförståelse? I vilken utsträckning bygger lärarnas undervisning och förhållningssätt på en vetenskaplig grund? Undersökningen utfördes i enkätform med syfte att vara kvalitativ med viss kvantitativ inriktning i form av en figur som tydliggjorde lärarnas ställningstagande. Frågorna i enkäten var utformade som essäfrågor, vilket gav lärarna möjlighet att motivera och utveckla sina svar. Lärarna diskuterade ett antal teoretiker och metoder som de grundade sin undervisning på. Deras svar diskuterades med stöd i aktuell forskning där Michael Tengberg, Mary Ingemansson och Annette Ewalds avhandlingar hade stor betydelse. Teoretiker som användes för att tolka lärarnas enkätsvar var bland annat Judith Langer och Aiden Chambers. I lärarnas utsagor syntes viss vetenskaplig grund när de använde boksamtal och visade medvetenhet på faktorer som kan avgöra elevers möjligheter till läsförståelseutveckling. Lärarna visade såväl likheter som olikheter i arbetet med boksamtal, vilket skapade en bredd i undersökningen. Utöver detta diskuterades eventuella konsekvenser för lärarnas metodval som visar brist på systematik i lärarnas arbete med boksamtal.

 • 3.
  Anderberg Hansen, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Andersson, Björn
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att vara en cirkel i en fyrkantig värld: En litteraturöversikt om HBTQ personers upplevelser av mötet med sjukvården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Heteronormativitet genomsyrar samhället och även sjukvården. Detta påverkar mötet mellan HBTQ personer och vårdpersonal. Homosexuella handlingar avkriminaliserades i Sverige 1944. Sedan dess har olika lagar tagits fram i syfte att minska diskrimineringen av HBTQ personer i samhället. 38 % av deltagarna i en studie har någon gång upplevt sig illa bemötta i sjukvården. 36 % legitimerade sjuksköterskor i Sverige skulle välja att inte vårda personer ur HBTQ gruppen om den möjligheten fanns. Syfte: Att beskriva HBTQ personers upplevelser av mötet med vårdpersonal i den somatiska sjukvården. Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysprocessen inspirerades av Forsberg och Wengströms modell. Resultat: Tre huvudkategorier med vardera två underkategorier. Upplevelsen av den skickliga vården, upplevelsen av den begränsade vården och upplevelsen av den diskriminerande vården. Det framkom att de flesta upplevde mötet med sjukvården som negativt. Heteronormativa antaganden var ett genomgående tema för resultatet, där både negativa och positiva möten grundade sig i dessa antaganden och frånvaron av dessa. Slutsats: Kunskapen kring olika sexuella läggningar och identiteter måste förbättras inom sjukvården för att skapa en accepterande miljö och ett bättre möte. Detta för att folkhälsan för HBTQ gruppen skall kunna förbättras. Kommunikativa hinder och heteronormativa normer måste belysas redan i utbildningen för vårdpersonal.

 • 4.
  Andersson, Alexandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svensson, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thelander, Martina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Bokvalet och dess uppföljningsarbete hos fyra lärare: En kvalitativ studie som undersöker lärares syn på bokvalet i undervisningen samt dess uppföljningsarbete2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi undersökt hur fyra olika lärare i årskurs 4-6 tänker kring hur de väljer ut skönlitterära böcker till sin undervisning samt hur uppföljningsarbetet går till i de intervjuade lärarnas klassrum. Vi har intervjuat fyra olika lärare och låtit deras elever svara på enkäter och därpå har vi analyserat och gjort en sammanställning av det material vi fått ta del av. Utifrån intervjuerna och enkäterna har vi kommit fram till att lärarna väljer högläsningsboken medan de låter sina elever välja den enskilda läseboken själva. Detta eftersom de anser att det är viktigt att eleverna får välja utifrån sina egna intressen. Vi har kunnat se att lärarna ser stora möjligheter med användandet av skönlitteratur av skönlitteratur i undervisningen vid arbete med ett specifikt tema eller arbetsområde. Svårigheterna med valet av skönlitteratur har visat sig vara bristande tid till att hjälpa alla elever med sitt skönlitterära bokval, sätta sig in i barn/ungdomslitteratur och finna klassuppsättningar. Genom studien har vi kunnat se att det brister kring uppföljningsarbetet av skönlitteraturen som läses i undervisningen eftersom eleverna inte får tid till reflektion av det lästa.

 • 5.
  Andersson, Anette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fairbanks, Mathilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Dokumentation i förskolan: en studie med fokus på förskollärarens dokumentationsarbete2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i denna studie har varit vetenskaplig bakgrund och kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med dokumentation i förskolan. Utvärdering av verksamhet är något som har blivit mer och mer uppmärksammat, då det har fått en egen rubrik i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares arbete med dokumentation ute i förskolan. För att försöka finna svar på våra frågor, valde vi ut fyra stycken legitimerade förskollärare. Genom att använda kvalitativ forskningsmetod ställde vi frågan hur de beskriver sitt arbete med dokumentation. Den tidigare forskning vi använt oss utav har bland annat inkluderat dokumentation och pedagogisk dokumentation. Gemensamma nämnare i resultat som vi kunde se var att synen på dokumentation var positiv. Det anses vara ett lärverktyg som hjälper verksamheten, barn och personal. Dilemmat kring dokumentationsverktyget var dock bristen på tid och etiska aspekter.

 • 6.
  Andersson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Engelska på lågstadiet i ett flerspråkigt klassrum: Utveckling av flera språk samtidigt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper focus on the question whether second language pupils in primary schools have an advantage or a disadvantage when being introduced to English as a school language, while their mother tongue and Swedish as a second language are still being developed. The aim is to find potential benefits or drawbacks that may be inherent in multilingual learning, and examine if various methods and approaches can be the basis for the actuation of pupils' performance in the subject. Research shows varying perspectives on what is considered best for the pupils. Therefore, a number of interviews have been conducted to find out what experienced teachers and students think about the topic. The study shows that it is advantageous to introduce English at primary school, but certain conditions need to be fulfilled. It also shows that a good introduction to the subject is dependent on a number of different methods and procedures. Among other things, the teaching language proved to be important for how the subject is perceived by the students, and how you choose to teach and what parts you want to accomplish.         

 • 7.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Salem, Nellie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Det är ju bara att börja äta": Upplevelser i mötet med vårdpersonal utifrån patienter med ätstörningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skeva kroppsideal i samhället och media ligger centralt i vår tid. Ohälsosam vikt kan upplevas som framgång i livet vilket kan skapa negativ fokusering kring mat som i värsta fall leder till ätstörningar. Det finns en bred komplexitet av faktorer till varför sjukdomen utvecklas och därför är bemötandet från vårdpersonal viktigt att studera för att få utvecklad kunskap om förhållningssätt. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med ätstörningar upplever mötet med vårdpersonal. Metod: En allmän litteraturstudie med deskriptiv design baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Analysen genomförd utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: De tre kategorierna Omsorgsfull vårdpersonal har betydelse, vikten av kontinuitet och tillgänglighet, värdet av personcentrerad vård följt av två underkategorier vardera utgjorde resultatet. Slutsats: Det framkom att bemötande och kompetens hos vårdpersonal var avgörande för patienternas återhämtning och hade en betydande del i mötet.

 • 8.
  Appelqvist, August
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ollesson, André
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Should I stay or should I go?: A study exploring how service influence e-loyalty2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Being an e-retailer within the Swedish fashion e-commerce industry while the biggest change in relationship marketing since the industrial revolution takes place, e-loyalty can be claimed to be more crucial than ever before. The ability influencing customer being loyal is claimed to be harder within e-commerce compared to traditional physical stores and also claimed to be more expensive. With this presented, knowing what influences e-loyalty can be a decisive advantage.

  Previous research has been conducted and showed as stated, customer trust and satisfaction have a positive relationship to customer loyalty and profitability of organizations. But in order to achieve a higher level of e-loyalty, this study aims to develop an understanding of how service can influence e-loyalty.

  Based on the theoretical framework in addition with the conducted informal discussion with practitioners within the studied industry, a conceptual model has been created. To test this model, a questionnaire was created and answered by 95 students at Kristianstad University. Through this, the collected data was evaluate and brought the conclusion that some factors previous literature has identified can be questioned. Therefore, more extensive research can be necessary in order to better understand the scientific gaps in the field.

  As the results indicate a variation within the control variable shopping frequency, we suggest that future research focuses on evaluating this variable further. With better understanding the different potential customers, a higher level of e-loyalty can be achieved.

 • 9.
  Arrskog, Jennie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Block, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skolbibliotekariers samarbete med pedagoger för att gynna elevers läslust och läsförståelse: en intervjustudie2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om skolbiblioteken som pedagogisk resurs för pedagoger och elever. Forskningsbakgrunden går igenom skolbibliotekets historia, internationell och nationell forskning, gällande styrdokument och lagar, resurser i skolbibliotek och några exempel på skolbibliotekssatsningar. Arbetet innehåller avslutningsvis en intervjustudie med beskrivningar från verksamma skolbibliotekarier om hur de samarbetar med pedagogerna. Vårt syfte med undersökningen är att utforska skolbibliotekariers möjlighet till samarbete med pedagoger för att utveckla elevers läsning. Vi har gjort fyra kvalitativa intervjuer med verksamma och fackutbildade skolbibliotekarier. Samtliga skolbibliotekarier arbetar på en F-9 skola och i samma kommun. Resultatet är en beskrivning av hur skolbibliotekarierna upplever sitt samarbete med pedagoger för att öka elevers läslust och läsförståelse. Arbetet innehåller även råd från respondenterna till verksamma pedagoger på hur de kan upprätta ett samarbete med skolbibliotekarien. Vår slutsats är att det finns en brist i rådande lagar som rör skolbiblioteken och att detta orsakar stora skillnader i vad skolbiblioteken erbjuder för resurser. Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna ger likartade svar angående bristen på styrning uppifrån och de ger även likartade beskrivningar av sitt samarbete med pedagoger i form av bokattaker, gruppläsning, matchning av litteratur till både elever och pedagogers undervisning.

 • 10.
  Augustinsson, Rebecka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  To have or not to have - Evidensbaserad undervisning i samhällskunskap2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har sitt fokus på evidens i klassrummet där samhällskunskap är ämnet. Evidens är ett begrepp som har blivit centralt när det diskuteras skolutveckling. Evidensbaserad undervisning innebär systematiserade metoder som är vetenskapligt prövade. Skolans praktik är ytterst komplex där läraren troligen behöver agera med stor skicklighet för att hantera olika oväntade situationer som inträffar. Evidensbaserad undervisning är baserad på naturvetenskaplig kunskapssyn medans samhällskunskapen är baserad på människans komplexitet. Problematiken med två olika kunskapssyner mynnar ut i att jag ställer samhällskunskapen i relation till evidensbegreppen, evidensbaserad samt informerad undervisning. Metoderna som används är kvalitativ metod som inkluderar intervju och observationer i klassrummet. Jag har haft ett systematiskt tillvägagångssätt vid tolkning av det empiriska material, vilket är tematisk analys. Genomgående visar observationerna på samtal och dialog som visar på dynamiken i klassrummet. I intervjun framträder läroplanen som central del i undervisningen samt en viss osäkerhet kring evidens begreppet. Vilket det empiriska materialet visar på. Resultatet mynnas ut i att förstå hur en evidensbaserad undervisning står i relation till samhällskunskapen samt vilka konsekvenser en evidensbaserad undervisning tycks ha i samhällskunskap. Jag argumenterar för behovet av att anpassa evidens begreppet och dess praktisering till ämnet, i detta fall samhällskunskapens mång och tvetydighet i klassrummet. En av slutsatserna är att evidensbaserad undervisning bör diskuteras vidare. Då mitt empiriska material varit tunt, borde forskning fokusera på att studera relationen mellan en evidensbaserad undervisning och samhällskunskap.

 • 11.
  Bashota, Dren
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Isenheim, Sascha
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur är det att vara patient på en akutmottagning?: en litteraturstudie baserad på patienters upplevelse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor besöker akutmottagningen vid försämrat hälsotillstånd. Patienterna omhändertas genom triagering beroende på patienten tillstånd. På en akutmottagning arbetar olika vårdprofessioner med varandra i team. Ett möte utspelar sig då patienten kommer i kontakt med vårdpersonalen. Patienten kan känna sig i en utsatt position då kontakt etableras med sjukvården. Patienterna uttrycker sina upplevelser i mötet och beskriver sin vistelse relaterat till bemötandet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara patient på akutmottagningen inom den somatiska vården. Metod: Studien är en kvalitativ innehållsanalys bestående av 10 vetenskapliga artiklar. Vi använde oss utav Fribergs (2012) analysmetod. Resultat: Kommunikationens betydelse, väntetiden, att bli sedd, förtroendet för vårdpersonal och patientens delaktighet var faktorer som påverkade patientens upplevelser. Dessa kunde ge positiva eller negativa upplevelser för patienten. Kategorierna är oberoende av varandra och kan vara tillfredsställande även om någon av kategorierna brister. Slutsats: Studier visar att relevanta arbetsmodeller kan implementeras för att påverka patienternas återkommande besök genom förbättrat bemötande och kommunikation.

 • 12.
  Blana, Roxana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utprovning och validering av nya dehydreringsprogram2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Dehydration process is an important histotechnical method of tissue samples undergoing histopathological analysis. Using different alcohols and intermedium, the samples are processed for diffusing the water out of the tissue. Impregnation with paraffin of the tissue in the later stagesis crucial for tissue stability in the remaining histotechnical methods. Sakura Tissue-Tek VIP 6 is atraditional dehydration instrument that realizes dehydrations during longer times with xylene asthe intermedium. However, LOGOS is another dehydration instrument operating with shorter times using Histolab Clear, a more environmental and cheaper intermedium.In the current study tissue samples were used from three different patient cases of each tissue:cutis, breast, intestine and prostate. Two different, new LOGOS- dehydration programs with Histolab Clear as intermedium were tested and validated in accordance with specific qualitycriteria. Parallel were tissue samples dehydrated from the same tissues in the traditional routineprogram, in order to evaluate by comparison, sections and staining quality of the new programs.Immunohistochemistry and routine staining were used for evaluation. The pathologist approved allroutine stains and disapproved some immunohistochemical analyses, depending on poorer staining and the quality of the sections.Because the amounts of the samples were insufficient in some cases, the number of the samples were determined to be expanded in order to investigate if the error occurs systematically or onlyto individual cases. Insufficient dehydration seemed to be fundamental as a cause of inferior results. Therefore, even the time of dehydration in Histolab Clear will increase by one hour, in the further validation. Optimization of dehydration time is required for approval of immunohistochemical analyzes. These analyzes are very important and definitive for the treatment of the patient, and therefore the new dehydration programs must give at least as good results as the conventional.

 • 13.
  Blomkvist, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nyberg, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det var en gång…: Elevers förmåga att skapa betydelse och sammanhang i berättelser– en textanalys2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att, genom en SFG-inspirerad textanalys, ge en bild av elevers förmåga att skapa betydelse och sammanhang i berättande texter. Frågeställningarna har varit ” Hur skapar eleverna sammanhang i berättelser, med avseende på textstruktur och logiska samband?” och ” Vilka likheter och skillnader i texterna finns mellan klassen som arbetar genrepedagogiskt och klassen som inte arbetar genrepedagogiskt?”. Materialet för studien är 24 berättelser, varav 12 är skrivna i en klass som arbetat med genrepedagogik och 12 är skrivna i en klass som inte arbetat med genrepedagogik. Texterna analyseras, med avseende på textstruktur och användandet av logiska samband, utifrån en systemisk funktionell grammatik. Resultatet av studien är att de elever som arbetat genrepedagogiskt har större medvetenhet, vad gäller att strukturera texter och binda samman satser för att skapa betydelse och sammanhang än de elever som inte arbetat med genrepedagogik.

 • 14.
  Bringsfjäll, Adrian
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Blinkowski, Philip
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bakom stängda dörrar.: En litteraturstudie om patienters upplevelser av isoleringsvård inom den somatiska vården.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ur ett globalt perspektiv där interaktionen mellan nationer ökar tenderar smittsamma infektionssjukdomar spridas snabbare. Smittsamma infektionssjukdomar kräver i samband med lagstiftning att den drabbade blir placerad i isoleringsvård. Isoleringsvård är ett globalt fenomen och syftar att förhindra ytterligare smittspridning under tiden för behandling. Problematik påträffas inom isoleringsvård då isolerade patienter med en smittsam infektionssjukdom inte upplever sig få vård på lika villkor som övriga patienter. Kunskapen om patienternas upplevelser och de faktorer som ligger till grund för upplevelserna är bristfällig. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av somatisk isoleringsvård vid smittsamma infektionssjukdomar. Metod: Allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienternas upplevelser av isoleringsvård kunde sammanfattas i fyra övergripande teman; stigma, orenhet, rädsla och oro samt depression. Slutsats: Majoriteten av patienterna inom isoleringsvård påpekade övervägande negativa upplevelser relaterat till isoleringsvård. En minoritet av patienterna hade förståelse till innebörden av isoleringsvård och kunde därmed bilda en acceptans. Upplevelserna grundade sig på flödet av information och kunskap mellan patient och vårdpersonal samt hur den professionella vårdrelationen yttrades. Kunskapen om patienters upplevelser av isoleringsvård är bristande och ytterligare forskning är väsentlig för att i framtiden säkra god och jämlik vård.  

 • 15.
  Dahlqvist, Julia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mercado Dioso, Aira
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Jag får med allt i musikaktiviteten”: Förskollärares resonemang och metoder för praktiskt iscensättande av sång och musik i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur sång och musik lyfts i förskolans verksamhet, både i förhållande till förskollärares resonemang och i deras praktiska iscensättande. Data har samlats in genom en kvalitativ forskningsmetod, i form av intervjuer med förskollärare och observationer av musikaktiviteter i förskolan.

  Resultatet visar att förskollärare ser sång och musik som en metod för att arbeta med strävansmål i förskolans läroplan, såsom lärande och utveckling inom språk och motorik. Sång och musik syftar till utveckling och lärande och får därmed instrumentella värden. Förskollärarna ser även att sång och musik kan vara ett redskap för att iscensätta glädjefyllda gemensamma aktiviteter, där barn tillåts delta efter egna förutsättningar. Därför kan sången och musiken även anses ha intrinsikala värden, det vill säga sång och musik är tillräckliga fenomen i sig själva utan anspråk på lärande. Studiens resultat visar också hur sång och musik används i syfte att stödja barns utveckling och lärande, med varierande intensitet av estetiska inslag såsom lek, fantasi, dramatisering och musikaliska grundelement.

  Studiens slutsats är att förskollärare främst ser sång och musik som en metod att arbeta med barns utveckling och lärande, vilket även syns i musikaktiviteters iscensättning. Studien visar emellertid att sång och musik även har egenvärden, samt att det är möjligt att hitta en balans i förhållande till sång och musik som innehåll och metod i förskoleverksamheten. 

 • 16.
  Eissa, Maryam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ekman, Kim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Språkutvecklande undervisning: en kvalitativ undersökning om språkutveckling i relation till lärarens utbildningsbakgrund2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället är inte längre etniskt homogent. I klassrummen runt om i Sverige möts barn från hela världen och ska tillsammans med lärarens hjälp nå de kunskapskrav som står skrivna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lärare behöver idag anpassa sin undervisning till mer än olika kunskapsnivåer, de behöver även beakta språkliga nivåer och måste kunna anpassa sin undervisning så det gynnar alla elevers både språk och kunskapsutveckling. I den här uppsatsen har vi undersökt hur två undervisande lärare med olika utbildningsbakgrund ser på språkutveckling och hur de arbetar med språkutveckling i sin undervisning. Syftet med undersökningen är att undersöka undervisningen i svenska, med fokus på språkutveckling för elever, hos två lärare och diskutera den utifrån deras olika behörigheter. En lärare med behörighet i svenska, och en lärare med behörighet i både svenska och svenska som andraspråk. Vi har genomfört observationer och intervjuer för att samla in material. Resultatet visar på stora skillnader mellan de två lärarna i både retorik och praktik. Vi tolkar resultatet som en effekt av lärarnas tidigare utbildning och kan se tydliga kopplingar mellan en lärares praktik och retorik och befintlig forskning om språkutveckling medan den andra läraren inte visar på kunskap om ämnet. Vi konstaterar att grundlärarutbildningen bör uppdateras och även innehålla behörighet i svenska som andraspråk då den kursen ger större och djupare kunskaper om språkutveckling och hur man hjälper elever utveckla ett starkt skolspråk.

 • 17.
  Englesson, Emilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Olsson, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Palliativ vård i hemmet: Anhörigas upplevelse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående som vårdas palliativt för cancer i hemmet. Bakgrund: Palliativ vård är den vård som man tar vid när tillfrisknandet inte är som mål längre, alltså vård i livets slutskede. Den palliativa vården består av fyra hörnstenar där den ena är stöd till anhöriga. Cancer kan vara en anledning till att man vårdas palliativt, oftast känner man smärta och aptitlöshet då, även depression är vanligt. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie, som bestod av tolv stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Bestod av kategorierna Anhörigas upplevelse av vårdpersonalen, Relation till sig själv och den man lever med, Anhörigas upplevelser av förändring och Anhörigas egna känslor under sjukdomstiden. Slutsats: De anhöriga upplevde inte att de inte hade den relationen till vårdpersonalen som de önskade. De anhöriga kände sig ensamma och utelämnade. De kände även ett tvång över att ta hand om sin närstående i hemmet, då de ej fick var med och bestämma detta. Även positiva känslor fanns och de upplevde att vårdpersonalen alltid fanns där för de och lyssnade när de anhöriga behövde prata. 

 • 18.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Herdmo, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tenten, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lärares arbete med flerspråkiga elevers ordförrådsutveckling - en undersökning av fyra lärares arbete2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet fokuserar på flerspråkighet och ordförrådsutveckling i undervisning och grundar sig på ett sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Forskare är eniga kring betydelsen av ett stort ordförråd som viktig för språkutveckling (Stanovich 1986; Vermeer 2001; Shepard & Sheng 2009). Tidigare forskning visar att flerspråkiga elever har svårigheter med att förstå och följa med i undervisningen till följd av bristande ordförrådskunskap. En återkommande slutsats i forskningen är att lärare besitter en bristande kompetens att skapa en relevant språkundervisning för flerspråkiga elever (Lindberg 2007; Liberg 2010; Musk & Wedin 2010; Vetenskapsrådet 2012). Med anledning av tidigare forskning och våra egna erfarenheter från Verksamhetsförlagda Utbildningar (VFU) bör frågan om hur lärare skapar en undervisning för att främja flerspråkiga elevers ordförråd, lyftas fram. I denna kvalitativa studie genomför vi intervjuer med fyra lärare, från fyra olika kommuner. Syftet är att undersöka hur lärare talar om sina möjligheter att skapa en undervisning för att flerspråkiga elever ska få möjlighet att utveckla ett ordförråd. Vårt resultat visar att de fyra lärarna inte har en bristande kompetens i att skapa en relevant språkundervisning. Lärarna visar en medvetenhet om ordförrådets betydelse och ser fördelarna med flerspråkighet i klassrummet. I undersökningen framkommer det att det finns för många bakgrundsfaktorer som påverkar lärarens undervisning för att kunna påstå att det är just lärarnas kompetens som brister. Resultatet pekar på att skolorna inte är effektiv i sin användning av resurser och riktlinjerna är otydliga.

 • 19.
  Erlandsson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förskolan - en plattform för främjandet av fysisk aktivitet: pedagogers uppfattning om fysisk aktivitet i förskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte handlar om att skapa en fördjupad förståelse kring betydelsen av att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan samt undersöka möjligheten för förskolan som en plattform för främjandet av fysisk aktivitet. Mer specifikt är studiens syfte att undersöka huruvida det finns förutsättningar för att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan. Studien är en kvantitativ enkätundersökning som avser att ta reda på pedagogers uppfattning om förskolans miljö samt deras kunskap kring fysisk aktivitet. Totalt besvarades enkäten av 36 st pedagoger verksamma inom förskolan. Utifrån frågeställningar och enkätsvar visar mitt resultat att pedagogerna som deltagit i min studie var förhållandevis nöjda med miljön då de ansåg att den var stimulerande för barns fysiska aktivitet. Däremot visade också resultatet att pedagogerna ansåg sig ha lite kunskap kring barns fysiska aktivitet och därmed kände de också endast lite trygghet i sin yrkesroll kring arbetet med fysisk aktivitet. Resultat visade vidare att pedagogerna endast i liten utsträckning valde att använda sig av fysisk aktivitet i den planerade pedagogiska verksamheten. 

 • 20.
  Fira, Clara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjöberg, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Språkets betydelse för integration: En kvalitativ studie där pedagogers erfarenheter av nyanlända barn undersöks2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera hur pedagoger beskriver arbetet med nyanlända barn i svensk förskola. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem förskollärare i Skåne och Blekinge. Undersökningen har sin utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv. Resultatet har delats upp i fyra olika teman: språket, mångkulturell förskola, fortbildning/erfarenheter och arbetssituation. Via våra intervjuade pedagoger har vi fått reda på att det inte finns några stora skillnader kring hur pedagoger beskriver arbetet med nyanlända barn i svensk förskola. Alla pedagoger är eniga om att språket spelar en stor roll i hur barnet klarar av att integreras i barngruppen.

 • 21.
  Flint, Louise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sumner, Alexandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sexuell hälsa - en prioriterad del av omvårdnaden?: samtalet ur ett sjuksköterskeperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen insjuknar 2800 kvinnor med gynekologisk cancer och behandlingen påverkar såväl kropp som själ och inte minst den sexuella hälsan. Samtal om sexuell hälsa har därför en stor betydelse för patienten för att kunna få information och kunskap i ämnet. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innebär bland annat att utföra samtal om den sexuella hälsan samt göra patienten delaktig i den egna omvårdnaden. Studier pekar även på att patienter inte får samtala om sexualitet i den utsträckning de önskar. Syfte: Beskriva sjuksköterskors uppfattningar om att samtala om sexuell hälsa med patienter under behandling av gynekologisk cancersjukdom. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier; Kunskapsbrist, Ansvar i samtalet, Arbetssituationens betydelse och Att beröra ämnet sexuell hälsa. Sjuksköterskor anser sig ha otillräcklig kunskap och utbildning i sexuell hälsa och hur gynekologisk cancer påverkar den. Flertalet sjuksköterskor anser att det inte ingår i deras profession. Tidens betydelse för att hålla samtal var en faktor som skapade hinder i sjuksköterskors möjligheter för utförandet såväl som organisationens kultur och personalbrist. Ett flertal sjuksköterskor uppfattar även sexualitet som ett obekvämt ämne som är svårt att tala om. Diskussion: Sjuksköterskor har olika uppfattningar om den sexuella hälsans plats i omvårdnaden. De behöver därmed såväl kunskap som vilja för att kunna samtala om sexuell hälsa i omvårdnadsarbetet för patienter under behandling av gynekologisk cancersjukdom. Det ställer krav på sjuksköterskeutbildningens innehåll och att organisationen inom vården avsätter erforderliga resurser så att samtalen kan komma till stånd.

 • 22.
  Forkman, Jonatan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Spindelfaunan i granplanteringar av olika åldrar: En undersökning från södra Skåne2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To determine whether the spider communities in spruce Picea abies plantations in southern Sweden differ between trees of various ages, the spiders from minor, young and older trees has been collected during May and June 2016. The minor trees were 1.5–2.0 m, the young trees were 19–20 m and the older trees were over 22 m high. The spiders were collected from five plantations of each age category and from ten trees in each plantation. The spiders from ten of the dead branches inside of each older plantation were collected as well. 59 different species were found and all together 970 spider specimens were collected. The results showed many different things, for example that the species on the dead branches were mainly web spiders and that many of the species on the minor trees prefer the field layer as habitat. My study was compared to three other spider studies, one from Sweden, one from the Czech Republic and one from Norway. The comparison showed differences in the collected spider species which could be explained by the various methods used in the different studies and whether the spiders in the study had been collected during early summer or throughout the whole season. The spiders collected in this study could in the future be used to detect changes in the spider fauna caused by climate change.  

 • 23.
  Frank, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jönsson, Julia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Unga vuxna är en patientgrupp som vårdas i livets slutskede på de flesta vårdavdelningar. Dessa patienter möter sjuksköterskan med stor sannolikhet någon gång i sitt yrkesliv. Sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla en god livskvalité för dessa patienter, något som kräver stor kompetens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede. Metod: Studien är en litteraturstudie och dess resultat baseras på elva artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Utgörs av tre kategorier: Sjuksköterskans professionella erfarenheter, Sjuksköterskans emotionella erfarenheter och Sjuksköterskans relationella erfarenheter. Diskussion: Tre centrala fynd urskildes: att sjuksköterskan behöver hantera sina svåra känslor, att sjuksköterskan får en ökad medvetenhet om livet samt att sjuksköterskan kände ett stort ansvar att uppnå en god död för patienten. Slutsats: Studiens resultat antyder att det behövs mer forskning kring erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede då sjuksköterskan kan uppleva omvårdnaden av denna patientgrupp som utmanande och påfrestande. 

 • 24.
  Fridland, Erica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Bengtsson, Mattias
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Fröken, får jag paddan?": En studie om förskollärares förhållningssätt till lärplattan i förskolans verksamhet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilket förhållningssätt som finns bland förskollärare till lärplattan. Vilka möjligheter och hinder anser förskollärare att det finns i relation till yrkesrollen och barnen. Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod, där verksamma förskollärare har intervjuats. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett fenomenografiskt perspektiv där olika kategorier inom forskningsområdet framkommit. Under diskussionsavsnittet diskuteras vilka möjligheter och hinder som det anses finnas i relation till yrkesrollen och barnen. Denna studie visar att det anses finnas flera möjligheter med lärplattan i relation till barnen, samtidigt finns det en hel del hinder när det gäller den egna yrkesrollen. En av grunderna till att man såg fler hinder till yrkesrollen beror på att kunskap och kompetens inom området saknas och därför är utbildning högt efterfrågat.

 • 25.
  Fridman, Jane
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Patienters upplevelser efter en överviktsoperation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Överviktsoperationer ökar i stadig takt med att övervikt och fetma ökar. Samtidigt beskriver patienterna upplevelser av en stigmatiserad  livsvärld som påverkar deras självbild och självidentitet. Patienterna erbjuds olika behandlingsmetoder som kost, fysisk aktivitet och förändrade  beteendemönster. Men den slutliga behandlingsformen blir ofta kirurgisk metod som innebär att minska magsäcken med målet att reducera vikt och ge patienterna möjlighet till en god livsstil.                  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser efter en överviktsoperation. Metod: En litteraturstudie med nio kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet framkom som tre kategorier som belyser patienters upplevelser efter en överviktsoperation: Förändrade känslor till kroppen, Förändrat ätbeteende, Sociala reaktioner och förändringar. Slutsats: Eftersom upplevelserna av överviktsopererade patienters livsstilsförändring är varierande, är stöd och hjälp av vårdpersonal ett behov som behöver utvecklas.

 • 26.
  Gagzis, Carolina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Giertz, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Det finns ingen mening att veta om man inte förstår”: En analys av samhällskunskapsämnets kärna i det senmoderna samhället2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den samhällsutveckling som skett innebär ett skifte från en modern till en senmodern tid. Det senmoderna samhället präglas av globalisering, konsumtion och individualisering till skillnad från den moderna tidens mer kollektivistiska anda. I och med samhällsförändringen har även synen på kunskap och vilka kunskaper som anses betydelsefulla förändrats. Det finns därmed en oklarhet i vad skolämnet samhällskunskap bör syfta till att lära ut. Med grund i detta tas följande frågor upp: Vilket ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt innehåll kan sägas utgöra kärnan i skolämnet samhällskunskap, såväl förr som nu? Hur förhåller sig samhällskunskapens kärna till de demokratiska ideal och samhälleliga värdegrunder som skolan, genom styrdokumenten, ska leverera? samt Vilken ämnesdidaktisk och ämnesteoretisk kärna bör samhällskunskapen ha för att leva upp till de demokratiska ideal och samhälleliga värdegrunder som skolan säger sig ska leverera? Syftet är därmed att definiera kärnan med utgångspunkt i en analys av skolans demokratiska ideal och värdegrunder. Resultatet av detta inbegriper en kärna som är både omtvistad, instrumentell och partikulär. En sådan kärna innebär en omöjlighet i att förverkliga ett medborgarideal och en reproduktion av värdegrunder samt demokratiideal. För att formulera en annan ingång till ämnet gör vi ett antagande att dagens samhällskunskapsämne inte är förståelseorienterad utan ändamålsenlig. Genom att istället för den rådande deliberativa ingången till ämnet framhäva en kritisk realistisk ingång till detta skapas ett samhällskunskapsämne som inte enbart reproducerar känd fakta utan gör ett anspråk till en förändring av framtiden.

 • 27.
  Gemfeldt, Elna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Magnusdotter, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Interaktion sker ju hela tiden: Förskollärares syn på interaktion, barngruppsstorlek och förskolans kvalitet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på barngruppens storlek relaterat till möjligheter och hinder för interaktion mellan barn och förskollärare samt hur förskollärarna beskriver att barngruppens storlek kan vara relaterat till verksamhetens kvalitet. För att besvara syftet har vi gjort kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare. Studiens resultat visar att interaktionen blir olika beroende på barngruppens storlek. Likaså framkommer det att verksamhetens kvalitet påverkas då barnantalet blir för högt i relation till antalet vuxna. En slutsats är att förskollärarnas eget förhållningssätt spelar stor roll om de väljer att se möjligheter eller hinder för interaktion i olika gruppstorlekar, men också hur de väljer att planera och organisera dagen, vilket även blir påverkande faktorer för verksamhetens kvalitet.

 • 28.
  Goss, Charlotte
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lagerqvist, Jonna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Uppföljning av ett utvecklingsprojekt kring den kommunikativa pedagogiken: Hur fungerar kommunikationen och bemötandet fem år senare i förskolan?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den reviderade läroplanen för förskolan (2016) lyfts vikten av att pedagoger och förskolan ska stimulera barnen till att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.

  Kommunikation är ett aktuellt och viktigt ämne och utifrån detta kommer vår studie till vårt examensarbete att handla om ”den kommunikativa pedagogiken” i förskolan. Studien är en uppföljning av ett utvecklingsprojekt om ”den kommunikativa pedagogiken”, där syftet har varit att följa upp hur sju förskolor använder sig av och arbetar med pedagogiken på sin arbetsplats idag. En kvantitativ webbenkätundersökning har gjorts, där pedagoger på förskolorna har fått ta del av enkäten digitalt via en länk. Detta har gjorts för att få fram så konkreta och utvärderingsbara svar som möjligt. Resultatet visade på att svaren vi fått in lyfter vår teoretiska utgångspunkt med det interaktionistiska perspektivet, då vi kan se att samverkan, samspel och ömsesidig påverkan har en stor roll för interaktionen människor emellan. I resultatet får vi svar på våra frågeställningar som även besvarar vårt syfte med om ”den kommunikativa pedagogiken” lever kvar inom verksamheten. Uppföljningsstudien kan fungera som en inspiration till hur man som pedagog kan arbeta med denna form av pedagogik i förskolan.

 • 29.
  Grimbark, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förekomst av arteria carotis interna stenos i en klinisk population och terapeutiska val – en deskriptiv studie.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Duplex ultraljud på carotiskärlen utförs på patienter exempelvis vid misstänkt stroke, Transitorisk Ischemisk Attack (TIA), Amaurosis fugax, preoperativt eller som uppföljning vid en sedan tidigare känd carotisstenos. Vid duplex carotisundersökning mäts flödeshastigheter i Arteria Carotis Communis (CCA), Arteria Carotis Interna (ICA) och Arteria Carotis Externa (ECA) och över eventuella plack samt i vissa fall mäts även diametern av kärllumen. Av störst kliniskt intresse är stenos i ICA, och när det refereras till stenos är det alltså stenos i carotis interna som avses. I denna studie ingick 160 patienter som under en 8 veckors period utfört undersökningen på Fysiologiska avdelningen vid Helsingborgs lasarett. Vid datainsamlingens start undersöktes patientjournalerna 4 veckor retrospektivt samt 4 veckor framåt i tiden vilket gav en prospektiv patientgrupp. Resultaten visade på att av totalt 320 undersökta kärl innehöll 23 kärl 40-69% stenos, 27 kärl innehöll 70-99% stenos och 4 kärl hade en total ocklusion, 38 patienter var även remitterade för ett Holter-EKG. Bland de retrospektiva patienterna hade 10 personer 70-99% stenos varav tre åtgärdades kirurgiskt och en medicinskt. 7 av dessa patienter var asymtomatiska, 2 patienter visade vänstersidiga stroke symtom och 1 patient visade andra symtom. 4 av dessa patienter hade en unilateral stenos varav 3 av dessa hade på höger ICA och 1 hade på vänster ICA.

  I studien ingick 81 kvinnor och 79 män, 8 av kvinnorna och 15 av männen hade en signifikant stenos, 4 av dessa män hade även 70-99% bilateral stenos. Det fanns en signifikant stenos i ett kärl tillhörande patientgrupp 50-59 år (=17), 7 st i grupp 60-69 år (n= 42), 12 st i grupp 70-79 år (n= 59) och 7 st i grupp 80-89 år (n=33). Grupp 0-49 år innehöll 6 patienter samt gruppen >90 år innehöll 3 patienter men i dessa två grupper hade inga patienter signifikant stenos.

  Diabetes, hypertoni och rökning är 3 välkända riskfaktorer för stroke, och i detta arbete utlästes dessa riskfaktorer från patientjournalerna. 3 patienter beskrevs som rökare, 41 hade hypertoni och 25 var diabetiker. 

 • 30.
  Gusevac, Stela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sambandet mellan personlighet, affekt och emotionsreglering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att verifiera sambandet mellan personlighetsdrag, affekt och emotionsreglering. Det undersöktes om hur specifika personlighetsdrag kan predicera användning av emotionsreglering. Utgångspunkten var tidigare forskning som visar korrelationer mellan dessa tre variabler. Undersökningen utfördes online och sammanlagt deltog 47 personer. Extraversion i sig visade sig kunna predicera både användning av Omvärdering och upplevelse av positiv affekt, medan Neuroticism bara verkar kunna predicera negativ affekt. Multipelregressionsanalysen visade att Öppenhet och Vänlighet leder till ökning användning av Omvärdering. Ökningen i Öppenhet var också relaterad till ökning av positiv affekt, samtidigt som Extraversion var relaterad till minskad användning av Supression.  Utöver det hittades positiva korrelationer mellan Supression och negativ affekt samt Omvärdering och positiv affekt, och negativt samband med vice versa. 

 • 31.
  Gustavsson, Pauline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Anneli
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vägen mot digital kompetens- En studie av pedagogers skilda uppfattningar om användandet av digitala verktyg i skriftspråksarbetet med barn i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera pedagogers skilda uppfattningar om användandet av förskolans digitala verktyg i skriftspråksarbetet med barn i åldern 3 - 6 år.

  Med frågor som hur pedagoger i förskolan tänker kring användandet av digitala verktyg samt hur de beskriver sin kunskap för att kunna arbeta med digitala verktyg har ett resultat framträtt. Detta har sedan kopplats samman med tidigare forskning och aktuell debatt.

  Aktuell debatt efterfrågar teknikorädda pedagoger vilket inspirerat oss till denna studie. För att få svar på forskningsfrågorna har kvalitativa intervjuer använts som metod. Resultatet visar att det finns en variation av uppfattningar om användandet av digitala verktyg i förskolan. Analysen utgår från ett fenomenografiskt perspektiv.

  Samtliga pedagoger efterfrågar kompetensutveckling samt riktlinjer för att göra de digitala verktygen meningsskapande. Vidare kan ett samband ses mellan intresse och användning, de pedagoger som anser sig ha ett intresse har också en större kunskap vilket leder till ett mer frekvent användande av de digitala verktygen.

 • 32.
  Haapaniemi, Jan-Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen och möjligheten att predicera upplevd stress2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns individuella skillnader i hur vi påverkas av stress och ett sätt att identifiera skillnaderna är att undersöka hur personlighetsdrag predicerar upplevd stress. Detta kan tillämpas vid rekrytering till yrken med särskilda krav på stresstålighet. Lazarus transaktionsmodell är ledande inom stressforskning och inom personlighetsteorier representerar femfaktormodellens (FFM) neuroticism, extraversion, öppenhet, samstämmighet och samvetsgrannhet de grundläggande personlighetsdragen. Enligt tidigare forskning utgör neuroticism en särskild sårbarhet för stress. Tre hypoteser prövades och undersökningens syftet var att predicera hur personligheten påverkar benägenheten att uppleva stress utifrån FFM, på dimensions- och facettnivå, samt att undersöka skillnader i upplevd stress beroende på kön. Etthundratolv studenter svarade på en enkät innehållande NEO-PI-R som mäter personlighetsdimensionerna samt Perceived Stress Scale (PSS) som mäter upplevd stress. Korrelationsanalyser, t-test och hierarkiska multipla regressioner gjordes. Hypoteserna om neuroticism och stress får stöd i resultatet men inte hypotesen om kön och stress. Oväntade resultat beträffande andra personlighetsdimensioner framkommer och möjliga orsaker till detta diskuteras.

 • 33.
  Hansson, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Andersson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Konflikter, ett medel för utveckling?: En studie om konflikter i arbetslag2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet i denna studie är att undersöka hur förskolepersonal beskriver konflikter i arbetslaget. Påverkar konflikter ett arbetslag? Vilka är de vanligaste faktorerna som kan ge upphov till konflikter och hur hanteras dem? I studien används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in empiri om förskolepersonalens tankar och erfarenheter. Sex stycken informanter med olika lång arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen har medverkat i intervjuerna. Resultatet av intervjuerna analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet samt ABC-modellen. Det sociokulturella perspektivet hjälper till att beskriva kommunikationens betydelse. ABC-modellen är en konflikthanteringsmodell och med den kan man bättre förstå hur konflikter kan lösas eftersom den hjälper till att förstå hur konflikter utvecklas. I resultatet har det framkommit att de flesta konflikter är fördelningskonflikter så som otydliga arbetsuppgifter samt ordningskonflikter i form av vem som ska göra vad och vilka regler som gäller på arbetsplatsen. Däremot är den största orsaken till konflikt är bristande kommunikation, men även rutiner föräldrar och chefer kan ge upphov till konflikter. Föräldrar på grund av missförstånd samt chefens otydliga ledarroll. Förskolepersonalen beskriver att konflikter kan få positiv påverkan på arbetslaget på så sätt att det utvecklar arbetslaget, de får bättre relationer med varandra och det kan leda till nya sätt att tänka. Den negativa påverkan på arbetslaget är vantrivsel, kommunikationen blir sämre och arbetslaget slutar utvecklas. I studien framkommer det också att konflikthantering ser olika ut beroende på hur man är som person, människors olika beteende spelar roll för konflikthantering.

 • 34.
  Hegner, Susann
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mustonen, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det flerspråkiga klassrummet: Hur läraren kan skapa en språkutvecklande undervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt och sociokulturellt perspektiv redogörs för lärarnas syn på språkutveckling, arbetssätt och resurser samt tillgång till forskning och fortbildning för en stöttande undervisning. Forskning visar att olika faktorer i undervisningen så som ordförrådets storlek, modersmålets användning, stöttning genom interaktion och kontexten påverkar flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska.

  Syftet med vår undersökning är att bidra till kunskap om hur lärarna säger sig skapa en språkutvecklande undervisning med särskilt fokus på det flerspråkiga klassrummet. Empirin i denna kvalitativa forskningsstudie samlades in genom intervjuer av nio lärare och jämfördes efter analys med forskningen. Resultatet av empirin visar att ett språkutvecklande arbete är centralt i undervisningen, framförallt i det flerspråkiga klassrummet. Det som har visat sig vara framstående i undervisningen är användning av arbetssätt som bjuder in till samtal, varierande användning av språket, beaktande av elevernas olika inlärningsstilar samt användning av olika uttrycksformer. Det framgick att den mest betydelsefulle resursen är studiehandledaren som kan stötta elever både i och utanför klassrummet. Vidare har majoriteten av respondenter deltagit i fortbildningar samt tagit del av forskning som berör språkutveckling.

  Slutsatsen är att lärare skapar undervisning där visuellt stöd är ett grundläggande redskap och använder olika arbetsformer och resurser som stöttar eleverna i deras språkutveckling. Dessutom krävs en medvetenhet kring att språkutveckling och behärskandet av ett andraspråk tar tid. Modersmålets användning som resurs förespråkas tydligt av forskning. Empirin har dock visat att det inte ges utrymme i undervisning genom aktiv tillämpning av modersmålet som stöd på ett sådant sätt som forskning framhåller.

 • 35.
  Hellberg, Lina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lärares retorik och praktik gällande formativ bedömning i svenskämnet: - En kvalitativ undersökning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärare kan sakna en fördjupad förståelse för arbetet med formativ bedömning, vilket kan leda till att de använder metoderna på ett oreflekterat och rutinmässigt sätt. Syftet med vår undersökning var att få en bild av lärares retorik och praktik beträffande deras bedömning, med särskilt fokus på den formativa bedömningen i svenskämnet. Metoderna som användes var semistrukturerade intervjuer och klassrumsobservationer. Resultatet visade att arbetet med formativ bedömning blir synligt i samtliga lärares retorik. I undervisningspraktiken blev formativ bedömning synligt i olika stor utsträckning. Samstämmigheten mellan retorik och praktik blev därför god och tills viss del i två av fallen. I det tredje fallet förekom ytterst lite samstämmighet. Slutsatsen som kunde dras var att kunskaperna kring begreppet formativ bedömning var olika långt utvecklat hos lärarna. Formativ bedömning är inte en metod utan handlar istället om ett förhållningssätt till lärande. Läraren ser då bedömning, lärande och undervisning som delar som samspelar med varandra och har fördjupad förståelse för arbetet med formativ bedömning. Det professionella lärandet är av stor vikt för att lärare ska få arbetet med formativ bedömning hållbart och gynnsamt. Om lärare tillsammans får utveckla en samsyn och fördjupad teoretisk förståelse kring formativ bedömning ges de möjlighet att utveckla ett formativt förhållningssätt. 

 • 36.
  Hellsten, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ferizi, Kaltrina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogisk dokumentation: Förskollärares uppfattningar om dokumentation via lärportaler2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien har undersökt förskollärares uppfattningar om pedagogisk dokumentation i lärportaler i relation till barnen; hur de har tillgänglighet till, kännedom om och följaktligen delaktighet i lärportalen. En annan avsikt har varit att jämföra lärportalen med pärmar som dokumentationsverktyg samt belysa eventuella utvecklingsmöjligheter med lärportalen. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet då pedagogisk dokumentation uppfattas som en situation där lärande sker i samspel med andra människor. Metoden som har använts är individuella semistrukturerade intervjuer. Resultatet av intervjuerna har analyserats, sammanställts och presenterats utifrån valda teman. Resultatet visar att lärportalen inte är särskilt tillgänglig för barnen, att pedagogerna inte aktivt pratar om lärportalen med barnen och att barnen således inte riktigt får kännedom om den. Bristen på tillgängligheten till, kännedomen om och följaktligen delaktigheten i lärportalen gör att den pedagogiska dokumentationen tenderar att utebli i arbetet med lärportalen.

 • 37.
  Hindorf, Camilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tillgren, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  I sjuksköterskans händer: om patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycket på svenska akutmottagningar har ökat de senaste åren med fler sökande och längre väntetider. Patienter som söker vård kan uppleva en bristande tillfredställelse. För att uppnå god patienttillfredsställelse är en avgörande faktor förhållandet mellan sjuksköterskan och personen som får vård. Patienttillfredsställelse beskrivs som ett resultat av interaktionen mellan förväntningen på omvårdnaden och upplevelsen av omvårdnaden som erhållits. Omvårdnad innebär bland annat att bry sig om, engagera sig och vara öppen för andra för att kunna förstå deras situation. Syfte: Att belysa patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar ur ett omvårdnadsperspektiv. Metod: Litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Studiens resultat visar att få information, bli delaktig, känna trygghet och uppleva förtroendefulla relationer ökar patienttillfredsställelsen och att sjuksköterskan har en betydande roll i patienternas upplevelse. Det visar även att patienterna upplever en oviss väntan och att vara i beroendeställning till sjuksköterskan. Slutsats: För att öka patienttillfredsställelsen kan införandet av personcentrerad vård och KASAM göra skillnad. Även omvårdnadshandledning och reflektion kan öka medvetenheten hos sjuksköterskan där patienten är en unik person med unika upplevelser.

 • 38.
  Holm, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Thoresson, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Att leva med svårläkta sår: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sår har i alla tider varit fruktade och behandling av sår var 2012 fortsatt en vanlig omvårdnadsåtgärd. Att leva med svårläkta sår kan påverka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt vara en belastning i vardagen. Inom begreppet svårläkta sår är bensår, fotsår, trycksår och maligna tumörsår vanligast. För att ett sår ska räknas som svårläkt ska såret ha en läkningsprocess på minst sex veckor. Syftet: Var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med svårläkta sår. Metod: En litteraturstudie har genomförts och resultatet har baserats på 16 kvalitativa artiklar. Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes. Materialet granskades och analyserades sedan induktivt. Resultat: Består av fyra kategorier: Den besvärliga kroppen, Den känslosamma tillvaron, Påverkan på sociala relationer och Att vara beroende av vård. I resultatet framkom att patienter hade många erfarenheter av svårläkta sår. Smärta, lukt, exsudat var något som påverkade patienters välbefinnande. Att leva med svårläkta sår kunde orsaka nedstämdhet och depression. För att hantera vardagen använde patienter olika copingstrategier. Patienter beskrev även att de sociala relationerna påverkades genom att patienterna kände sig som en börda och isolerade sig på grund av skam. Vård av svårläkta sår krävde många möten med sjuksköterskor, vilket kunde skapa en speciell relation mellan patient och sjuksköterska. Slutsats: Studiens resultat om patienters erfarenheter av att leva med svårläkta sår visar att patienter har många värdefulla erfarenheter att delge sjuksköterskor. Det är av vikt att forskningen fortsätter så sjuksköterskor kan ge den omvårdnad och behandling dessa patienter är i behov av.

 • 39.
  Hultzén, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Johannesson, Gabriella
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Framtiden var ljusare förr: En litteraturöversikt om personers erfarenheter av att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en obotlig och progressiv sjukdom med en  överlevnadstid på endast tre år. Den snabba progressen av förlorad muskelfunktion ger  funktionsnedsättande och allvarliga symptom. Detta samtidigt som den kognitiva förmågan är helt bibehållen.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med ALS.

  Metod: Litteraturöversikt där sökningar skedde på PubMed, PsycInfo samt Cinahl Complete.  Granskning och analys med hjälp av mall från Röda korset samt Fribergs modell. 

  Resultat: Nio kvalitativa artiklar inkluderades. Fyra huvudkategorier återfanns, nämligen Rädsla, Förluster, Betydelsen av socialt stöd samt Vikten av att finna mening och hopp. Rädsla upplevdes inför framtiden och döden. Att insjukna i ALS innebar förlust av fysisk funktion såsom relationer och integritet. Socialt stöd var av stor betydelse, liksom att finna mening och hopp.

  Slutsats: Rädsla inför en oviss framtid  och tankar kring döden var vanligt förekommande hos personer med ALS. Det är av stor vikt att  vårdpersonal är medvetna om de erfarenheter personer med ALS upplever. 

 • 40.
  Hård, Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Health communication in Swedish weblogs: with focus on food, health and nutrition2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine health communication in Swedish weblogs with focus on food, health and nutrition. The specific research questions further dealt with what messages that were communicated, as well as how, in text and images in the weblogs. The results were based on the analyses of six privately authored Swedish weblogs focusing on food, health and nutrition.

  Weblog posts of text and images were collected with the search engine Google during December 2015 and January 2016. Inductive content analysis was used to analyze the weblog text posts. The weblog image posts were analyzed in two steps; first with semiotic image analysis and then coded by the content analysis. The weblog posts communicated health messages in three main categories

  - different dimensions of health, food and nutrition and food and sustainability. The first category, different dimensions of health, included weblog posts with text or images communicating bad health/health barriers, good health, health inspiration/strategies and health prevention. The second category, food and nutrition, included weblog posts about diets, non-nutritious food, nutrients and nutritious food. The third category, food and sustainability, included weblog posts about economic/political aspects of food, environmental aspects of food and food security. The weblog posts were mostly normative (different dimensions of health) or authentic posts (food and nutrition) according to health communication. Some, but less, posts were about altruistic food (food and sustainability). The result also showed that the bloggers could been seen as mediators of attitudes and norms in relation to food, health and nutrition. The bloggers could also be seen as health educators or coachers.

 • 41.
  Ilankoon Mudiyanselage, Prasanthi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Women’s menopausal experiences: a qualitative study in Sri Lanka2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction:

  Menopause is an important health transition for women, which varies in onset, length, and expression through symptoms among women. Women‟s understanding of their menopausal experience and the way they manage the menopausal symptoms can be different among different communities.

  Aim:

  To explore and describe menopausal experiences among women in Sri Lanka

  Method:

  This study was carried out in Boralasgamuwa MOH area, Colombo District in the western province of Sri Lanka. An explorative and descriptive design based on qualitative approach was used by using semi- structured interviews with a purposive sample of 20 women. Data interpretation and analysis were done using manifest and latent content analysis.

  Findings:

  An overriding theme “Menopause is a natural change in life” was emerged from three categories: “Entering menopause”, “Managing menopause” and Not the end of life”. Women perceived menopausal changes as a natural change in life with health problems which are normal for this change. Women viewed as there is no difference of life, even  in case of  womb removal and were positive towards the life after menopause. Women had different self-care practices towards menopausal symptoms but mainly they engage with religious activities in order to avoid problems during menopause.

  Conclusions:

  The women perceived menopause as a natural change and managed these changes by mainly engaging religious activities and some self-care practices. It would be beneficial to have an educational programme for women in menopause in order to make them aware about the changes and challenges associated with menopause. This can be integrated to primary health care services in the Sri Lankan health care system as a health promotion activity towards menopausal women.

 • 42.
  Isgren, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Karlsson, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Naturvetenskap, vem bryr sig?: En kvalitativ studie av elevers intresse för naturvetenskap och hur undervisningen påverkar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers intresse för naturvetenskap och lärarens tankar om naturvetenskapsundervisningen. Studien syftar även till att undersöka lärarens tankar kring hur undervisningen skapar intresse hos eleven. Då resultaten i PISA och TIMSS är fortsatt låga samtidigt som forskningen visar att intresset påverkar resultatet blir denna studie viktig. Vidare visar forskningen att undervisningens upplägg kan påverka intresset för naturvetenskap. I grundskolans senare år minskar intresset för ämnet vilket kan tros bero på att ämnet upplevs som opersonligt och faktafokuserat. Det finns en generell uppfattning av att elever i skolans tidigare år har ett intresse för naturvetenskap, däremot har få studier genomförts på området. Denna studie blir därför viktig då syftet är att undersöka elevers intresse för naturvetenskap i skolans tidigare år.

  I undersökningen har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats med personliga semistrukturerade intervjuer. Den insamlade datan har resulterat i slutsatsen att de tillfrågade eleverna visar generellt en positiv inställning till naturvetenskap. Lärarnas engagemang är en bidragande faktor till elevernas intresse. Resultaten visar även på intresseskapande faktorer som inte lyfts i forskningen men som ses som viktiga för eleverna så som användandet av digitala verktyg och möjligheten att rita.

 • 43.
  Isgren, Jasmine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Bianca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Det viktigaste är ändå att barnen tycker det är kul att röra på sig”: -        En utvärdering av en mall för fysisk aktivitet i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet i föreliggande studie har varit att utvärdera en mall för fysisk aktivitet för pedagoger och barn i förskolan. Vi har även valt att lyfta hur pedagogerna resonerar om sin inställning till fysisk aktivitet i relation till barns behov och miljöns uppbyggnad. Mallen för fysisk aktivitet testades på en förskola och följdes upp med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger som deltog i projektet. I studien användes ett fenomenografiskt perspektiv för att tolka och bearbeta materialet och det analyserades med hjälp av Dahlberg och Fallsbergs tolkningsmetod. Det fenomenografiska perspektivet syftar mot att beskriva att en förståelse för något har sitt ursprung i tidigare erfarenheter. För att utveckla kunskapsnivån behövs en kritisk reflektion av tidigare kunskaper i relation till nya erfarenheter. Vi kunde utifrån materialet dra slutsatsen att behovet av en mall för att stimulera till fysisk aktivitet i förskolan fanns. Till viss del kunde den föreliggande mallen stimulera till mer fysisk aktivitet, då det utgjorde en bra inspirationskälla, men det kunde inte ersätta andra viktiga faktorer för att stimulera. Nyckeln i det hela handlade om att ha engagerade pedagoger för att uppmuntra till fysisk aktivitet.

 • 44.
  Johansson, Ann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arbetsuppgifter hos tandhygienister: inom ramen för formell kompetens2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tandhygienistyrket etablerades i slutet på 1960-talet. Sedan dess har utbildningen till tandhygienist förändrats och arbetsuppgifterna utökats. Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsuppgifter yrkesverksamma, legitimerade tandhygienister utför, inom ramen för formell kompetens. En enkätstudie skickades till 200 tandhygienister, slumpmässigt utvalda av Sveriges tandhygienistförening. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor om ålder, kön, omfattning av tandhygienistutbildning, examensår, yrkesverksamma år som tandhygienist, omfattning av arbetstid, arbetsgivare samt frågor om arbetsuppgifter och vilka patientkategorier man arbetade med.173 enkäter (86 %) inkluderades i studiens resultat. Den vanligaste arbetsuppgiften som tandhygienister utför dagligen är att diagnosticera parodontit kliniskt (78 %). Slutsatsen av studien blev att yrkesverksamma tandhygienister i Sverige utför alla arbetsuppgifter inom ramen för formell kompetens, dock i varierande utsträckning. Dagliga arbetsuppgifter som tandhygienister vanligen utför är att diagnosticera, risk/prognosbedöma och profylaxbehandla karies och parodontit på vuxna och barn.

   

 • 45.
  Johansson, Veronica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En studie om barns motoriska utvecklingsmöjligheter i förskolans inomhusmiljö2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn rör sig mindre idag än tidigare, vilket kan leda till minskad stimulans av barns rörelseutveckling. I förskolans läroplan finns strävansmål för att stimulera barns motoriska utveckling. Syftet med examensarbetet är att undersöka barns möjligheter till motorisk utveckling i förskolans inomhusmiljö, samt synliggöra samspel mellan barn, pedagog och material utifrån ett rörelseperspektiv under den fria leken. För att uppnå vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie, där vi observerade barn i den fria leken. Resultatet av vårt examensarbete visade att grov- och finmotorik förekommer i förskolans inomhus miljö under den fria leken. Resultatet visade även hur samspel i olika former stimulerade barns motorik. Tidigare forskning visar att motorik har positiva effekter på barns inlärningsförmågor. Vårt examenarbete stärker forskningen om motorikens betydelse för barns utveckling och lärande.

 • 46.
  Jovic, Silvija
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämförelse av två enzyme-linked immunosorbent assays för mätning av diabetesspecifika autoantikroppar i en pediatrisk population2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Typ 1 diabetes (T1D) är en autoimmunsjukdom som ökar för varje år och är den vanligaste typen avdiabetes bland barn och unga (98 %). Vid T1D bildar kroppen autoantikroppar mot beta celler som finns i bukspottskörteln. Betacellerna förstörs i en immunologisk process och då kan inte cellerna producera hormonet insulin. Följderna blir att individen inte kan tillgodogöra glukos i blodet. De autoantikroppar som har identifierats är mot de Langerhanska ö-cellerna är följande: ö-cellantikroppar (Islet Cell Antibodies, ICA), insulinantikroppar (Insulin Auto Antibody, IAA), glutaminsyradekarboxylas-antikroppar (glutamic acid decarboxylase antibodies, GADA), tyrosinfosfatas-liknande proteinet IA-2 antikroppar (tyrosine phosphatase-related islet antigen 2 antibodies, IA-2A) samt zinktransportör 8 antikroppar (zinc transporter 8 autoantibody, ZnT8A).

  I den här studien jämfördes två kommersiella ELISA kit för detektion av autoantikroppar i serum. RSR-2screen islet cell autoantibody (ELISA-kit, RSR, Cardiff, UK) identifierar IA-2 och GAD antikroppar och RSR-3screen islet cell autoantibody identifierar (ELISA-kit, RSR,) IA-2, GAD och ZnT8 antikroppar. I studien deltog en kontrollgrupp (n=100) och en grupp av nyligen diagnostiserade T1D-patienter (n=50). Resultaten för studien behandlades statistiskt för att bestämma ett positivt tröskelvärde för båda kiten (RSR-2screen: 2,7 Units/mL och RSR-3screen:15 Units/mL). Vid specificiteten 97,5% gav RSR-2screen sensitivitet 92 % och RSR-3screen sensitiviteten 94 %. Eftersom RSR-3screen gav högre sensitivitet drogs slutsatsen att den rekommenderas i första hand för screening i en frisk population samt bland individer som löper ökad risk att utveckla T1D.

 • 47.
  Jönsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gustavsson, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tills döden skiljer oss åt: En litteraturstudie om närståendes erfarenheter av att vara en del av palliativ vård i hemmet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler patienter i palliativt skede vårdas idag i hemmet. Den närstående tar då många gånger på sig ansvaret som vårdare. Palliativ vård går främst ut på att lindra patientens lidande och att stötta närstående. Syftet: var att beskriva närståendes erfarenheter av att vara en del av palliativ vård när anhörig vårdas i hemmet. Metod: Studien är en litteraturstudie och dess resultat baseras på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: utgörs av tre kategorier. 1. Möjligheter och svårigheter med en ny vardag som vårdare: handlar om hur närståendes roll och relation förändrades till den sjuke, hur närstående kunde känna sig bundna och en rädsla över att något skulle gå fel samt att de satte sig själv i andra hand. 2. Viljan att bli sedd och hörd: rör sig om närståendes erfarenheter avstöd och informations betydelse. 3. Att göra sig beredd inför mötet med döden och framtiden: behandlar närstående erfarenheter av att hantera mötet med döden och tiden efter att den sjuke avlidit. Slutsats: Kategorierna utgör saker som påverkade den närståendes erfarenheter i positiv eller negativ riktning. Studiens resultat antyder att stöd från omgivningen kan underlätta för den närstående. Emellertid krävs det mer forskning kring specifika insatser i form av stöd.

 • 48.
  Jönsson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nylén, Lotta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter som har en utvecklingsstörning: inom somatisk vård2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka en procent av Sveriges befolkning har en utvecklingsstörning. Dessa personer löper en högre risk att drabbas av såväl fysisk som psykisk ohälsa vilket bör innebära att de ofta påträffas inom vården. Många av de anmälningar som inkommer till IVO berör bemötandet och författarna anser därför att det är viktigt att undersöka hur sjuksköterskor upplever mötet med denna patientgrupp. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av mötet med personer som har en utvecklingsstörning inom somatisk vård. Metod: Litteraturöversikt som bygger på sex kvalitativa och sex kvantitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskor upplever att det är svårt att kommunicera med personer som har en utvecklingsstörning, både när det gäller att förstå patientens kommunikation och att själv kunna kommunicera så att patienten förstår. Detta leder till att sjuksköterskan undviker att prata med patienten om deras sjukdom och behandlingsalternativ, istället tas denna dialog med anhöriga. Sjuksköterskan upplever bristande kunskaper om utvecklingsstörningens natur och att de inte fått tillräcklig träning eller utbildning i hur man bemöter denna patientgrupp. Slutsats: Sjuksköterskor behöver utbildning inom diagnosen utvecklingsstörning samt i hur man kan kommunicera med olika hjälpmedel. Genom detta kan bemötandet till denna patientgrupp förbättras och sjuksköterskan känner sig förhoppningsvis tryggare i att möta dessa patienter

 • 49.
  Jönsson, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Magnusson, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Patienters upplevelser av humor i vården: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Humor ingår i kategorin kommunikation som är viktig i omvårdnadsprocessen. Definiera humor kan vara svårt och i studien definieras humor som en karaktärsegenskap där individen har ett sinne för det roliga och syftet är att bjuda in till skratt. Humor är personligt och kan ses som ett universellt språk. En produkt av humor är skratt som har många positiva fysiologiska effekter i kroppen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av humor i vården. Metod: En allmän litteraturöversikt med utgångspunkt i kvalitativa artiklar gjordes. Artiklarna hittades i omvårdnadsinriktade databaser. För att svara på syftet identifierades 16 artiklar. En induktiv analys genomfördes för att skapa en ny helhet. Resultat: De tre centrala fynden som identifierades var: humor förbättrade omvårdnaden, humor underlättade och påverkade relationen och humor användes som lindring. Slutsats: Rätt användning av humor förbättrar livskvalitén för patienter och kan användas som ett hjälpmedel genom sin sjukdom eller skada. Humor hjälper till att skapa och stärka relationer. Eftersom en exakt definition av humor saknas är det svårt att mäta och undersöka. Fler grundliga studier behövs. 

 • 50.
  Kanakis, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svensson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Är det något du försöker säga?Förskollärarens uppfattning av sina kompetenser att möta nyanlända barn i förskoleklass2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med fenomenologisk forskningsansats undersöka hur förskollärare uppfattar sina kompetenser att möta nyanlända barn i förskoleklass. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer vilket spelats in med diktafon, med åtta förskollärare, alla verksamma i förskoleklass. Materialet har sedan transkriberats och analyserats för att få fram resultat som har varit relevanta för att få svar på vårt syfte och frågeställningar.

  Resultatet visar att förskollärarnas olika kompetenser har stor betydelse för hur de ska bemöta de nyanlända barnen och skapa relationer tillsammans. Resultatet visar även att förskollärarens förhållningssätt och människosyn präglar deras arbete med nyanlända barn. Det framkommer även i studiens resultat, att förskollärarna efterfrågar konkret kompetensutveckling i form av utbildning, för att bemöta nyanlända barn på bästa sätt.

12 1 - 50 of 73
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf