hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 56
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Julia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Det ser ut som ett dagis fast det är på skolan": Fem- och sexåringars förväntningar på förskoleklassen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskoleklassen är en skolform mellan förskola och skola där eleverna går under ett år. Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatt utbildning som ska utgå från en helhetssyn på eleven. Förskoleklassen har svårt att hitta sin roll med balans mellan lek och lärande samt vilket undervisningsinnehåll den ska ha. Syftet med denna studie är att undersöka vilka förväntningar elever i fem- och sexårsåldern har på den verksamhet som de ska möta när de kommer till förskoleklassen efter sin tid i förskolan. För att undersöka det genomfördes intervjuer med åtta barn på två olika förskolor. Resultatet visar att barnen har förväntningar på miljön, innehållet och om social gemenskap.  

 • 2.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thorsson, Gunilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den goda relationens betydelse: en aktionsforskning i grundsärskolan inriktning träningskola och gymnasiesärskolans individuella program.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera fyra teammedlemmars syn på hur den goda relationen mellan lärare och elever ligger till grund för att elever inom grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program når upp till målen i läroplanen språk och kommunikation. Mer preciserat vill vi belysa teammedlemmars uppfattningar av goda relationers betydelse för måluppfyllelse inom ämnesområdet “språk och kommunikation”. Alla elever påverkas och är berörda av den dagliga kontakten med vuxna i skolan oavsett skolform, att bli sedd och förstådd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Många gånger ser vi som speciallärare det som en självklarhet, vilket det inte alltid är. Under vår utbildning till speciallärare mot utvecklingsstörning har relationens betydelse ofta diskuteras och hur vi som speciallärare kan påverka elevens lärande.

  Med våra frågeställningar har vi fått fram en samlad empiri som ger oss ett resultat att analysera. Dessa lyder; vad är goda relationer i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program, vilka framgångsfaktorerna är kring en god relation i teammedlemmens förhållningssätt mot elevens utveckling i elevens proximala utvecklingszon, samt på vilket sätt har teammedlemmen fått en djupare förståelse genom att ha fördjupat sig i kursplaner och formativ bedömning för lärande.

  Studien genomfördes som en aktionsforskning i våra egna verksamheter, totalt deltog fyra teammedlemmar i en triangulering där vi använt stimulated recalls, observation och intervju vilket tillämpades under ett lektionstillfälle. Resultaten visar på att teammedlemmarna såg den goda relationen som en värdefull framgångsfaktor för att lyckas nå eleverna i sin undervisning. Flertalet av respondenterna ansåg att en viktig ingrediens var att ha tålamod och låta eleven få ta sin tid för att gå vidare i sitt lärande. Vår studie tar stöd av det sociokulturella perspektivet där elevers interaktion och aktiviteter i vardagliga sammanhang sker samt den dyadiska interaktionen, där elevers deltagande i möten och relationer ständigt äger rum.

  Av resultaten kan vi se att teammedlemmarna har ett stort behov av att få mera kunskaper kring de undersökta ämnesområden kollegialt lärande och formativ bedömning. Då vi har sett ett stort behov av teammedlemmars insikt i sitt eget lärande har vi funnit att aktionsforskning är av betydelse för utveckling av verksamheten i särskolan.

 • 3.
  Arnesten, Emilie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hydroarkeologi på Västgötaslätten: en kartstudie av sambandet mellan fornlämningar och förhistorisk hydrologi.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar hydroarkeologi genom flera kartstudier av fornlämningar och deras förhållande till det förhistoriska landskapets hydrologi i ett utvalt undersökningsområde där en förhistorisk hydrologisk situation har återskapats. Arbetet fokuserar på fornlämningar som idag ligger över en kilometer från en vattenförekomst, men som har vatten inom en kilometer på historiska kartor.

   

  Fornlämningar ligger i allmänhet relativt nära dagens vattenförekomster och bland de undersökta fornlämningarna dominerar typerna gravar och verktygslämningar. Majoriteten av fornlämningarna brukades under förhistorien och markanvändningen vid lämningarna har successivt övergått till en allt större andel öppen mark från 1700-talet till idag. Vattenförekomsterna har förändrats av såväl naturliga som antropogena orsaker och de mer omfattande antropogena förändringarna började omkring år 1800. Troligtvis har området ett helt annat hydrologiskt utseende idag jämfört med under förhistorien.

 • 4.
  Bengtsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ohlsson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Låt barnen slå på döda ting”: En kvalitativ studie om barns ochpedagogers sätt att hantera konflikter på2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar med att hantera de konflikter som uppstår mellan barnen, samt hur barnen hanterar konflikterna på egen hand. Vi har även studerat om pedagogerna använder sig av några konflikthanteringsstrategier och i så fall vilka. Studien har gjorts utifrån två olika teoretiska perspektiv, relationell pedagogik och det sociokulturella perspektivet som vi kopplat till vårt ämne. I bakgrunden lyfts begreppet konflikt samt innebörden av det, vilka olika konflikthanteringsstrategier det finns och dess innebörd samt kommunikationens betydelse för konflikthantering. Vi tar även upp om individens självbild och identitet samt på vilket sätt det kan vara viktigt att arbeta med för att skapa en bra atmosfär i förskolan. För att få svar på våra frågor har vi intervjuat pedagoger, samt observerat pedagoger och barngruppen i sin helhet utifrån en kvalitativ metod. Vår studie har visat att konflikter kan förhindras och lösas genom användning av olika konflikthanteringsstrategier utifrån vad för sorts konflikt som uppstår och vilka barn som är inblandade. Studien har även resulterat i att de flesta pedagoger hävdar att det är viktigt att diskutera konfliktens händelse med de inblandade och låta de delge sina åsikter krig händelsen. Övervägande pedagoger under utförandet av intervjuerna ansåg att arbeta med empiri och samspel är viktigt för att förebygga konflikten. De menar även att man måste diskutera hur man som individ ska vara mot andra människor.

 • 5.
  Bergsten, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Larsson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det är väl inget att dividera om: En kvalitativ studie av matematiklärares klassrumskommunikation2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur lärare som undervisar i matematik i årskurs 7-9 använder matematiskt språk i relation till ett vardagligt samt i vilken utsträckning de använder en kombination av de två språken. Studien var kvalitativ och metoderna som använts är observation med efterföljande samtal. Syftet med studien medför att ett lärarperspektiv var givet. De observerade lektionerna och samtalen resulterade i olika kategorier av begrepp vilka sedan resulterade i en teori kring hur lärare använder de olika språken vid genomgångar. Samtliga lärare använde både matematiskt och vardagligt språk vid genomgång medan endast ett fåtal använde språken i kombination. Studien visade att lärare använder sig av både matematiskt och vardagligt språk vid genomgångar med elever, men i varierande grad.

 • 6.
  Blom, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Contrasting Attitudes Toward Marriage in Pride and Prejudice: Elizabeth Bennet's Disregard for the Contemporary Marital Conventions2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Through a liberal feminist perspective, this essay investigates the unconventional marital views of the fictional character Elizabeth Bennet. These are analyzed and compared to the traditional marital opinions of the novel's social environment. Moreover, the historical context is important in understanding the marital views in Pride and Prejudice, because the novel was written at a time when the views toward marriage changed significantly. This paper argues that Elizabeth's behavior, expressed opinions and rejections of Mr. Collins's and Mr. Darcy's proposals depict liberal feminist ideas of marriage. The literary review supports the notion that there are two contrasting attitudes toward marriage in Pride and Prejudice: the traditional view and the liberal feminist view. The thorough examination of Elizabeth Bennet's character strongly suggests that she represents the unconventional view of marriage, while characters such as Mr. Collins, Mrs. Bennet, and Charlotte Lucas voice the traditional view of marriage. Furthermore, an analysis of Mr. Darcy's attraction toward Elizabeth indicates that it was Elizabeth's very unconventionality that made Mr. Darcy fall in love with her.

 • 7.
  Broman, Stina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Byrfors, Sigrid
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gravida kvinnors upplevelse av stöd vid förlossningsrädsla: en litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet kejsarsnitt på psykosocial indikation har ökat i Sverige. Vården erbjuder stöd, men få studier är beskrivna som följer upp vad stödet har haft för påverkan på förlossningsrädslan och förlossningen samt hur kvinnorna har upplevt hjälpen de fått. Den främsta bidragande orsaken till detta är förlossningsrädsla. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur olika typer av stöd och behandling till gravida kvinnor med förlossningsrädsla upplevts av kvinnorna och hur det påverkat deras förlossning. Metod: Litteraturstudie med summerande innehållsanalys. Resultat: Stöd och behandling gavs som rådgivande stödsamtal med specialist-team, intensiv terapi med KBT samt gruppterapi/samtal. Majoriteten av kvinnorna i studierna var nöjda med vården och stödet de erhållit. Trots detta visar det sig att stödet och behandlingarna har tveksam effekt på kvinnornas förlossningsrädsla. Studier visade att majoriteten av kvinnorna som fick behandling genom gruppterapi och/eller KBT ändrade sin önskan om ett planerat kejsarsnitt till att en vaginal förlossning. Slutsats: Förbättrad och individualiserad rådgivning kan vara av betydelse för att finna och erbjuda rätt typ av stöd och behandling till kvinnor med förlossningsrädsla. Målet är att förhindra att rädslan uppkommer eller blir värre, samt att finna bästa möjliga metoder att hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla till en bra graviditet och en positiv upplevelse av förlossningen.

 • 8.
  Brorsson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fornander, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En skola i ett mångkulturellt samhälle: En studie gällande två skolors arbete gentemot skolverkets allmänna råd2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning. I denna studie kommer vi rikta in oss på nyanlända elever och hur två exempelskolor arbetar med undervisning av nyanlända elever. Arbetet består av en forskningsbakgrund där vi belyser vad tidigare forskning beskriver inom ämnet för utbildning av elever med annat modersmål. Vi gjorde därför en kvalitativ studie där vi genom intervjuer med fyra grundskolelärare, på två skolor, i två kommuner, studerat hur skolorna och kommunerna följer skolverkets intentioner. Utifrån vår forskningsbakgrund, som är vår teoretiska utgångspunkt, har vi redogjort för hur exempelskolorna följer Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Vårt resultat har visat att exempelskolorna inte kan fullfölja de intentioner skolverket presenterar av olika anledningar. 

 • 9.
  Brännborn, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Dahlgren, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En förändrad praktik?: om digitalaverktyg i läs- och skrivundervisningen i skolans tidiga år2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolans digitalisering är en effekt av teknikens framgång i samhället. Det finns numera utskrivet i läroplanen att skolan ska bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla de färdigheter som krävs för att kunna använda sig av tidsenliga verktyg och därmed öka sin digitala kompetens.

  Syftet med det här arbetet är att belysa användningen av digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen i skolans tidiga år. Två klassrum har observerats under tre tillfällen vardera och intervjuer med två pedagoger har utförts. Dessa klassrum och pedagoger har valts ut strategiskt.

  Undersökningen resulterade i att digitala verktyg främst används i svenskundervisningen för att skriva, men även för att komplettera den övriga undervisningen. Genom att arbeta med digitala verktyg i undervisningen upplever lärarna att det är lättare att individualisera och för att eleverna ska få känna känslan av att lyckas.

 • 10.
  Bäckström Bäckman, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Havsstrandängar i Blekinge län: Förlust och bevarande av habitatet vid en förändrad havsnivå2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Globala klimatförändringar med en ökad havsnivå leder till att flacka landområden översvämmas, vilket drabbar värdefulla livsmiljöer och ekosystem längs med kusten. Den här undersökningens syfte är att genom en fjärranalys i ett geografiskt informationssystem kartlägga omfattningen av havsstrandängar i Blekinge län som hotas att försvinna till följd av en stigande havsnivå på 0,5 m respektive 1 m. För att vidare identifiera spridningsmöjligheter och en möjlig framtida utbredning för habitatet inåt land vid en förändrad havsnivå. Slutligen kommer fjärranalysens tillförlitlighet i avseendet att hitta spridningsmöjligheter utvärderas efter fältstudier i två utvalda referensområden. Resultatet visar att 98 % av Blekinges befintliga havsstrandängar hotas att försvinna till följd av en ökad havsnivå – men att det finns spridningsmöjligheter inåt land. Undersökningen har lokaliserat spridningsmöjligheter på mark med naturliga förutsättningar för att bli havsstrandäng, vilket anses vara en tillförlitlig tolkningsmetod som pekar på att habitatets utbredningsområde i länet kommer att minska. Det är därför viktigt att Länsstyrelsen i Blekinge arbetar för att så tidigt som möjligt skyddar och hävdar tänkbar utvecklingsmark tillsammans med dagens befintliga havsstrandängar för att underlätta arternas spridning i landskapet och bevara ett biologiskt värdefullt habitat till kommande generationer. 

 • 11.
  Carlsson, Malhin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hagström, Erika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Att förstå det man läser är en demokratisk rättighet”: En kvalitativ studie om hur lärare reflekterar kring läsförståelse av skönlitterära texter i skolans tidiga år2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en kvalitativ metod där fyra lärare deltar i halvstrukturerade intervjuer. Undersökningens syfte är att få kunskap om hur lärare resonerar kring hur elever utvecklar läsförståelse samt vilka moment lärarna anser viktiga att lyfta i undervisningen för att gynna sådan utveckling. De forskningsfrågor som bär upp studien är utformade dels efter vilka centrala aspekter som lärarna anser är relevanta för utveckling av läsförståelse samt hur undervisningen är utformad. Det empiriska material som inhämtats har bearbetats och analyserats utifrån sociokulturella teoribildningar.

  Undersökningsresultatet är att ordförrådet är av vikt för en god läsförståelse vilket lärarna kopplar samman med de sjunkande resultaten i internationella mätningar. Lärarnas uppfattning är att den primära socialisationen, tillsammans med den ökande datoranvändningen, påverkar elevernas försämrade läsförståelse. Vidare menar de att upplevelseläsningen inte får lika mycket plats under fritiden som förr, vilket påverkar de läserfarenheter eleverna kommer till skolan med, utvecklingen av ordförrådet, motivationen till läsning liksom den naturliga träningen för att automatisera avkodningen. Lärarna menar att de ständigt arbetar med att utveckla elevernas förmåga att göra inferenser när de läser. Undersökningen pekar på att olika undervisningsmodeller och inte minst samtal kommer till användning och två grundläggande utgångspunkter för undervisningen synliggörs, nämligen innehållsorienterad och strategiorienterad undervisning.

 • 12.
  Carserud, Olivia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Konventionell spirometri och minispirometri: Hur skiljer sig resultaten i ett kliniskt material?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  More spirometric analysis needs to be performed in order to discover lung diseases like chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A mini spirometer can quickly and easily be used for screening. Today, a plethysmograph is used at the hospital in Helsingborg at the department of clinically physiology. However, they also have a mini spirometer, which is seldom used. By comparing the mini spirometer with the reference (the plethysmograph), results may indicate whether it could be possible to use the mini spirometer for screening or in other situations at the department when immediate and reliable information about lung function is needed.

  As a total of 45 patients participated in this study. All were examined with the mini spirometre after the conventional spirometry using a reversibility test. Of these there were 41 who were used in the study.

  After the conventional spirometry, they performed 4 - 7 forced expirations followed by inspirations. Theparameters investigated were FVC (forced vital capacity), FEV1 (forced expiratory vital capacity in 1 second), and FEV1/FVC. For the conventional spirometry slow VC was used, according to clinical routine.

  With 95 % CI the mean ・} SD was calculated to be for FVC between the 2 methods -0,19 ・} 0,30 litre. For FEV1 the results were 0,04 ・} 0,13 litre and for FEV1/FVC 0,05 ・} 0,05 litre. Paired t-test resulted for FVC in t = 4,1. FEV1 gave t= 1,79 and for FEV1/FVC was t= 6,28. The t-values were compared with t critical= 2,03 which were taken from a table. A lower t- value than t critical suggests that the methods are comparable. When comparing the difference between the both methods, FEV1 agreed well, while FVC and FEV1/FVC was too large.

 • 13.
  Claesson, Anneli
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Falkenström, Marika
  Föräldrars upplevelser vid en neonatal transport av barnet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år transporteras cirka 2 500 nyfödda barn i Sverige till andra sjukhus på grund av tidig födelse, missbildningar, komplikationer eller för att de kräver en annan vårdnivå. Föräldrarnas upplevelser av transportprocessen kan på längre sikt påverka hela familjens hälsa och välbefinnande. För att kunna ge rätt stöd i samband med neonatala transporter ska sjuksköterskan ha kunskap och förståelse för hur föräldrarna upplever en neonatal transport av sitt barn. Syfte: Att beskriva föräldrarnas upplevelse vid en neonatal transport av barnet. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: upplevelse av förlust av kontroll, upplevelse av trygghet och upplevelse av delaktighet. Dessa delades in i subkategorierna: oförberedd, påfrestning, rädsla och oro, utlämnad, förtroende, lättnad, närvara vid transport, informerade föräldrar samt ansvar för informationsutbyte. Slutsats: Sjuksköterskans bemötande har betydelse för hur föräldrarna upplever en neonatal transport av barnet. I samband med en neonatal transport är det viktigt att det finns välutvecklade och användarvänliga verktyg som personalen ska använda för att kunna bemöta föräldrarna i deras situation och därmed kunna förbättra deras upplevelser. Kommunikation är nyckeln till att minska negativa upplevelser för föräldrarna vid en neonatal transport.

   

 • 14.
  Dakhil, Aseel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  HLA-typning: Jämförelse mellan mastermix med tillsatt eller inkluderat Ampli Taq DNA polymerase2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Transplantation is based on a satisfactory matching of the patient and donor genes for Human Leukocyte Antigen (HLA), which increases the chance of a successful transplantation. HLA gives individual cell surface markers. The Major Histocompatibility Complex (MHC) region, encoding HLA in humans, is the most polymorphic in the human genome. The genes are located on chromosome six and consists of 200 genes. Those genes encode protein products essential for the acquired immune system. MHC molecule’s role is to represent foreign substance for B- and T-lymphocytes. MHC is an important system as it contributes to the activation of the immune system to combat viruses, bacteria, parasites and cancer cells. HLA-typing is determined through certain antigens in the HLA system. The classical transplantation antigens are HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ and -DP. By amplifying the DNA with sequence specific primers in the Polymerase Chain Reaction (PCR), the amplicons can be detected and alleles present in the patient genome can be determined. The purpose of this study was to compare occurrence of non-specific DNA binding using master mix where Ampli Taq DNA polymerase is added and master mix with polymerase included in the PCR. Samples from 16 patients were tested with both master mix- solutions. The analyses were performed with primer plates for HLA-A, HLA-B and HLA-DRP1. The results showed that the master mix with Taq polymerase included should be applied, because it gave clearer specific band, better image quality and gave weaker and approximately 30% fewer non- specific DNA binding compared to the master mix with added Taq polymerase.

 • 15.
  Edel Asplund, Jennifer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlström, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Från normalitet till normalisering och målfokusering.: En induktiv studie av förskolans styrdokument 1980-20132015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte har varit att studera vad som över tid ansetts vara viktigast att svensk förskoleverksamhet förmedlar till barnet utifrån styrdokumenten. Under analysen av dokumenten framträdde en skillnad i språkbruket kring vad som är ”normalt” mellan de dokument som publiceras under 1980- talet och de som sedan kommer under slutet av 90-talet och 2000-talet. Därmed kom studien även att behandla hur normalitet och normalisering tar sig uttryck över tid i dokumenten. Resultatet av studien visar att det i första hand är tre mikroteman som utgör makropropositioner i dokumenten; Normalitet/ nomadisering, Framtidsfokus samt Gruppen/ individen. Vidare fann vi att i formuleringarna rörande barn förändras och antar en mer individinriktad form i början av 1990- talet. Vi har analyserat detta, och kommit fram till att det rör sig dels om en ansvarsförskjutning av förskolan från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet men även att det 1990, av James & Prout utkommer en text som lägger grunden för en ny barnsyn, barnet och barndomen får nu ett värde i sin egen rätt och författarna argumenterar för att ”vuxenhet” inte skall ses som det slutgiltiga målet, det färdiga resultatet av barndomen. Detta medför ett nytt sätt att forska, inte bara om, utan för och med barn, ett nytt paradigm tar alltså plats i de nyare styrdokumenten.

 • 16.
  Ekman, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjöstrand, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Parodontalt status hos patienter vid Tandhygienistprogrammet, Högskolan Kristianstad: en journalstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sju till 20 % av den svenska befolkningen har omfattande benförlust och 40 % har kronisk parodontit. Gingivit och viss förlust av tändernas stödjevävnader ses hos nästan alla vuxna. Syfte: Syftet med journalstudien var att beskriva parodontalt status hos patienter som undersökts av tandhygieniststuderande på tandhygienistprogrammet, Högskolan Kristianstad. Metod: En empirisk studie med kvantitativ metod har använts. Data från 103 patientjournaler har sammanställts. Resultat: Resultatet baseras på patienter med en ålder mellan 21-83 år. På patientnivå var medelvärdet för antal tänder 26,2, plackindex 45,7 % och blödningsindex 23,6 %. Tandköttsfickor 5-6 mm var vanligast vid tänderna 48 (13 %) och 38 (11,4 %). Tandköttsfickor >6 mm förekom vanligast vid tänderna 38 (2,3 %) och 26 (2 %). Slutsats: Medelvärdet för plackindex ligger mycket högt (45,7 %) och står inte i proportion till blödningsindex (23,6 %). Tandköttsfickor >6 mm var sällsynt och var vanligast förekommande vid molarer. Tandköttsfickorna tenderade att vara djupare posteriort i munnen och hos äldre individer.

 • 17.
  Elji, Rana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö. Kristianstad University.
  Metodjämförelse mellan två olika enzyme-linked immunosorbent assays (Medizym ICA screen och 2Screen islet cell autoantibody ELISA-kit) för mätning av islet cell antibodies, ICA2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Type 1 diabetes (T1D) is regarded as an autoimmune disease. Beta cells, which produces insulin in pancreas are attacked by islet cell antibodies (ICA). This leads to gradual destruction of the beta cell, which in turn cause high level of glucose in the blood because the regulator "insulin" has disappeared. In that case the patient needs to be treated lifelong with insulin. It has been shown that the ICA reactivity consisting of reactivities against different autoantigens such as: insulin autoantigen (IAA), glutamic acid autoantigen (GAD), insulinoma antigen-2 autoantigen (IA-2) and most likely also zinc transporter autoantigen (ZnT8). Determination of ICA in serum samples is important for the classification of diabetes, prediction of T1D and the development of autoimmune therapies.

  Nowadays screening of ICA is performed with ”Medipan ICA screen” which is a commercial enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA). Positives samples are further analysed by ELISA with the indirect immunofluorescence method (IF) to ensure a final positive answer.

  The purpose of this study was to evaluate and compare a new commercial ELISA kit ”RSR 2screen” with the Medipan ICA screen for use it in routine analysis to evalute if it has the same / higher specificity and sensitivity, and lower price compared with Medipan ICA screen.

  Serum samples from a control group (n = 199) and a patient’s group diagnosed with T1D (n = 100 were analyzed with both ELISA methods. The results were statistically evaluated to set a threshold value for positivity and to evaluate the method's sensitivity and specificity. The result showed that both ELISA- methods gave the same sensitivity (93%) and specificity (97.5%) and a high concordance (98.7%) was achieved. Analytical price per sample for the RSR 2screen was 4.2% lower than for the Medipan ICA screen. RSR 2screen can be used instead of Medipan ICA screen. 

 • 18.
  Engblom, Josefin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson Hellberg, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Modersmålsstöd i förskolan: En studie om likvärdighet och ansvar2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning slår fast att modersmålsstöd är viktigt för barns språkutveckling, både när det gäller att stärka barnen i dess kulturella bakgrund och när det gäller att utveckla deras kognitiva och sociala förmåga. Vårt syfte är därför att undersöka hur en specifik kommun organiserar modersmålsstöd i förskolan och hur detta återspeglas hos förskolechef och förskolepersonal, och i förlängningen hur det påverkar likvärdigheten för de aktuella barnen. Vi stödjer oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv för att kunna analysera vårt resultat och få kunskap om hur interaktionerna mellan nivåerna påverkar barnet. Vi undersökte en medelstor kommun i Skåne och valde att göra en fallstudie för att få svar på vår frågeställning. Studiens resultat pekar på att bristen av kommunikation mellan nivåerna i fallstudien och otydliga styrdokument leder till att barn blir utan modersmålsstöd.

  Slutsatsen av vår studie är att enhetschefen för modersmålssenheten, förskolechefen och förskolläraren inte har samma bild av vad modersmålsstöd är. Detta leder till att modersmålsstöd ser olika ut för olika barn och blir troligtvis inte likvärdig.

 • 19.
  Ernisa, Patricia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kartassis, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vad det innebär att vara Reggio Emilia inspirerad förskollärare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning vill vi bidra med kunskap om vad det medför att inspireras av Reggio Emilia filosofiska förhållningssätt. Studien undersöks utifrån en kvalitativ metod, där undersökarna intervjuar förskollärare som arbetar på ett par Reggio Emilia inspirerade förskolor. I denna studie utreder undersökarna utifrån ett inifrånperspektiv dels från en teoretisk kontext, där det studeras ett filosofiskt pedagogiskt sammanhang hur Reggio Emilias teoretiska förhållningssätt byggs upp; dels från ett empiriskt induktivt perspektiv, där det tas reda på vad det innebär att vara inspirerad. I denna studie studerar man innebörden av begreppet inspiration i förhållande till Reggio Emilia filosofiska förhållningssätt. I detta finner vi bland annat att: a) Inspirationen föds ur de vardagliga föreställningar som iscensätts inom den pedagogiska verksamheten; b) Inspirationen föds ur förundran och nyfikenhet. 

 • 20.
  Frank, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Matilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Konflikthantering i förskolan -en naturlig del i vardagen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konflikter är en naturlig del av livet och uppstår dagligen på förskolor mellan barnen. Studiens syfte är att undersöka om förskollärare använder sig av olika strategier vid konflikthantering. Detta för att barnen ska få en förståelse för konflikthantering. Vi har valt intervjuer som forskningsmetod för att undersöka vilka strategier förskollärare använder sig av vid konflikthantering. De sex förskollärare som har deltagit i vår studie har blivit observerade i barngruppen med uppföljande intervjusamtal. Under intervjusamtalet utgick vi från en konflikt som uppstod spontant under observationen där informanten var delaktig. Studiens resultat har visat att det förebyggande arbetet kring konflikter har stor betydelse för att barnen ska kunna lära sig hur man hanterar dessa. Resultatet visade att flera förskollärare använder sig av medling i konflikterna som uppstår mellan barnen. Resultatet visade också att det inte var någon av förskollärarna som hade fått någon kunskap om konflikthantering under sin utbildning eller av förskolecheferna. 

 • 21.
  Frimodig, Marielle
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Karlsson, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Matematiska samtal med kvalitet eller bara tomt prat?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ”se” hur lärares tankar om och deras interaktion med eleverna gällande muntlig kommunikation i matematik påverkar samtalskvaliteten. Vi ville ta reda på hur en bra kvalitet på den muntliga kommunikationen i matematik kan skapas och vilka faktorer som kan påverka kvaliteten. Detta ämnesval har vi gjort för att vi i vår kommande yrkesroll vill skapa en meningsfull undervisning, som ger eleverna goda möjligheter till ett fortsatt matematiskt lärande. Vi har utformat frågeställningar som fokuserar på hur lärare tänker och hur de arbetar med att föra matematiken framåt och därmed utveckla elevens lärande. För att besvara våra frågeställningar så valde vi att intervjua tre lärare och observera deras matematikundervisning. Varje lärare har intervjuats och observerats vid ett tillfälle.

  Ur aktuell forskning har vi kunnat urskilja tre faktorer som kan påverka den muntliga kommunikationens kvalitet i matematik. Dessa är: frågetyper, matematisk diskurs och samma mål. Med hjälp av dessa har vi analyserat våra insamlade data.

  En slutsats vi kom fram till är att det är svårt att göra en bedömning av den muntliga kommunikationens kvalitet i det matematiska klassrummet. Att endast analysera utifrån de tre faktorerna anser vi ger en orättvis bedömning av den muntliga kommunikationens kvalitet. Under arbetets gång identifierades tre nya faktorer som vi menar fungerar som ett komplement till de tre ursprungliga faktorerna. De tre nya faktorerna är: klassrumsklimatet, lärarens respons på elevernas matematiska svar och inputs samt klassrummets klassiska kommunikationsmönster.

 • 22.
  Gilca, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Regeringens begäran, lärarens möjlighet?: En studie av lärarutbildares resonemang kring entreprenörskap i grundlärarutbildningen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Entreprenörskap ska enligt regeringen löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet (Regeringskansliet, 2009). I Lgr 11 framgår det att skolans uppdrag är att ”[…] utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 2011a, s. 9). Med utgångspunkt i regeringens begäran och citatet från Lgr 11, handlar detta examensarbete om entreprenörskap i skola och grundlärarutbildning. Det existerar en accentuering på entreprenörskap i utbildningssystemet, då utbildning har en genomgripande och essentiell roll i att forma goda samhällsmedborgare (Riksdagen, 2010). Att etablera entreprenörskap i utbildningen menar Woxlin (2014) kan vara ett sätt att förbereda eleverna inför dagens och framtidens hastigt föränderliga samt komplexa samhälle.

  Syfte med arbetet är att synliggöra hur grundlärarutbildningen och lärarutbildare förhåller sig till och omsätter begreppet entreprenörskap i undervisningen, för att förbereda lärarstudenterna inför deras kommande uppdrag.

   

  Utgångspunkten för arbetet är följande frågeställningar;

  • Hur förhåller sig lärarutbildare till entreprenörskap i skola och grundlärarutbildning? 
  • Hur förbereds lärarstudenterna inför deras kommande uppdrag; att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap? (Skolverket, 2011a).

   

  Resultatet visar att entreprenörskap inte prioriteras i grundlärarutbildningen. Detta kan skapa problem, där varken lärarutbildare eller lärare tar ansvar för att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet (Regeringskansliet, 2009).

 • 23.
  Grané, Lina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Neta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns lärande i uterummet: En kvalitativ studie om förskolläraresuppfattningar av utomhuspedagogik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att belysa förskollärares uppfattningar av utomhuspedagogik.Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärare av utomhuspedagogik med fokus på hälsa?och Vilka uppfattningar har förskollärare av utomhuspedagogik med fokus på lärande? För att få svar påfrågeställningarna användes en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats. För att få svar påfrågeställningarna intervjuades fem förskollärare på fyra olika förskolor. Resultatet visade att de femförskollärarna upplever att de arbetar med utomhuspedagogik. Utifrån intervjufrågorna var det främsthälsan och barnens välbefinnande som lyftes fram. Även lärandet sågs som en viktig del, men ingen avförskollärarna upplevde att barnen lär sig bättre eller sämre utomhus. Istället handlar det om hurpedagogerna förmedlar lärandeobjektet.

 • 24.
  Jamell, Sanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Differences in desiccation and freezing tolerance in limnic and limno-terrestrial tardigrades2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Tardigrades are microscopic aquatic invertebrates that are known for their ability to survive extreme conditions. Different species of tardigrades tolerate extreme conditions to a varying degree. It has been suggested that limnic tardigrades would have a lower tolerance to desiccation compared to limno-terrestrial tardigrades. In this study limno-terrestrial species Ramazzottius oberhaeuseri and the limnic species Hypsibius dujardini is compared in regard to their tolerance to desiccation and freezing. The results show that there indeed is a difference in the tolerance and that Ramazzottius oberhaeuseri show better tolerance.

 • 25.
  Johansson, Titti
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Saarloos, Marleen
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Erfarenheter av att vårda patienter med meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) på sjukhus: Litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter oavsett smitta behandlas lika. Det är sedan tidigare känt att patienter med MRSA har påverkat sjukvårdspersonalens yrkesutövning då okunskap och rädsla har präglat deras tankar och uppfattning och därmed deras handlingar. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med meticillinresistenta staphylococcus aureus på sjukhus. Metod: Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar varav en är kvalitativ, sex är kvantitativa samt en som både är kvalitativ och kvantitativ. De vetenskapliga artiklarna granskades och sammanställdes. Resultat: Det framkom tre kategorier av sjukvårdspersonals erfarenheter. Rädsla och osäkerhet och dess konsekvenser för omvårdnaden, där sjukvårdspersonalen erfor rädsla och osäkerhet i mötet med patienter med MRSA. Känslorna påverkade omvårdnaden negativt. I den andra kategorin Tillämpningar av hygienrutiner i omvårdnaden vid MRSA framkom att korrekt handhygien erfaras tillämpas dock upplevdes en osäkerhet kring när extra smittskyddsåtgärder skulle erhållas. Under den tredje kategorin Behov av utbildning och förbättringar i arbetsmiljön framkom att sjukvårdspersonal påpekade vikten av mer utbildning, kunskap och förbättrad kommunikation i omvårdnaden vid patienter med MRSA. Diskussion: Rädslan hos sjukvårdspersonalen var stor och visade på att sjukvårdspersonalen var oroliga att föra MRSA-smittan vidare hem till sin familj. Likaså okunskapen om vilka hygienrutiner som var aktuella samt när dessa skulle tillämpas. Det fanns också ett stort behov av förbättringar kring hur yrkesutövningen skulle kunna förbättras kring omvårdnaden av patienter med MRSA för att öka vårdkvaliteten.

 • 26.
  Josephine, Andersson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns inflytande vid mellanmålet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Måltiden på förskolan är ett intressant ämne eftersom det sker varje dag, dock nämns måltiden varken i läroplanen för förskolan eller under förskollärarutbildningen. I uppsatsen kommer mellanmålet vara i fokus. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka barns inflytande vid mellanmålet. Hur mycket får barnen egentligen vara delaktiga genom sina åsikter och tankar samt om detta leder detta till inflytande? I uppsatsen har kvalitativa studier med inriktning på observation används för att nå ett resultat. Två förskolor har observeras vid fyra olika tillfällen. Resultatet som framkom var följande att de äldre barnen ges mer inflytande än de yngre barnen då pedagogerna var väldigt snabba på att hjälpa de yngre medan de motiverade de äldre barnen att försöka själva. Slutsatsen av studien är att barnen ges inflytande via sin delaktighet vid mellanmålet på förskolan.

 • 27.
  Jönsson, Andreas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ivarsson, Martina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nordlöf, Ania Ch
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Leken som pedagogiskt förhållningssätt2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka fritidslärares förhållningssätt till lek som ett

  pedagogiskt verktyg för att främja socialt samspel i fritidshemmet. I uppsatsen intervjuades fritidslärare från tre olika fritidshem som vi författare har en anknytning till. Vi använde kvalitativ metod och semistrukturerad intervjuform när vi intervjuade sex fritidslärare som arbetar med elever från årskurs F-3. I uppsatsen konstateras att det inte finns mycket tidigare forskning men vi har synliggjort en del.

  Vårt resultat visar att fritidslärarna vi intervjuat anser att leken har en viktig funktion och är väsentlig i elevernas sociala samspel. Men att använda leken som ett pedagogiskt verktyg för att främja socialt samspel för fritidslärarna är alla inte lika eniga om.

  Vår teoretiska grund vilar på ett sociokulturellt perspektiv, där lärandet och utvecklingen bidrar till kommunikationen och för det sociala samspelet för eleverna, som i grunden baseras på den enskilda elevens erfarenheter oc h kunskaper. Lev S Vygotskij är en av teoretikerna bakom den sociokulturella teorin. Vygotskij anser att lek handlar om att få grepp om sociala regler och normer som eleverna lär sig i leken. 

 • 28.
  Jönsson Lanevska, Alla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Tekniken ska vara vacker": användarupplevelsen av mobila webbsidors estetik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar att bidra till debatten om estetikens roll inom MDI genom att undersöka hur gränssnittets visuella estetik påverkar användarupplevelsen av mobila webbsidor. Som teoretisk utgångspunkt användes Tractinskys analysmodell med uppdelning av den upplevda estetiken i en klassisk och en uttrycksfull dimension. En jämförelse mellan sju webbsidor tillhörande e-handelsföretag inom modebranschen gjordes i studiens kvantitativa del. Jämförelsen gjordes även mellan företagens ordinarie webbsidor och mobilsidor. Sidorna med mest kontrasterande egenskaper användes som underlag för den kvalitativa intervjudelstudien.

  Studiens resultat visar att Tractinskys modell är ett användbart verktyg för beskrivning och analys av mobila enheters upplevda estetik. Mobilsidors upplevda estetik äger aspekter tillhörande den klassiska och den uttrycksfulla dimensionen. Estetiken har inverkan på såväl mobilsidans upplevda användbarhet som interaktionens meningsfullhet. Struktur och visuell balans är nödvändiga förutsättningar för användarens acceptans av en mobilsida. Personlig, engagerande och professionell design minskar de initialt höga trösklarna för ovana användare och påverkar det fortsatta användarbeteendet. De meningsskapande aspekterna så som identifikation och inspiration möjliggör en rikare användarupplevelse och bygger användarens relation till artefakten. 

 • 29.
  Karlsson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Utvärdering av en immunhistokemisk panel för malignt melanom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att diagnostisera malignt melanom och dess undergrupper används immunhistokemi för att färga in celler som uttrycker specifika protein. Särskilt desmoplastiska melanom kan initialt felbedömas baserat på utseendet som ärr, och det är därför viktigt att ha sensitiva antikroppar för att diagnostisera dem. Elva arkiverade patientprover (varav tre epiteloida melanom, fyra spolcelliga, tre desmoplastiska och ett akralt lentiginöst) färgades in med antikroppar mot CK18, HMB-45, Melan-A, S100, SOX10 och synaptophysin. Alla prover var negativa för CK18, nio var positiva för HMB-45 och Melan-A (de negativa var båda desmoplastiska melanom) och alla var positiva för S100 och SOX10. Synaptophysin var positiv i alla epiteloida melanom och det akralt lentiginösa melanomet, två av de fyra spolcelliga melanomen och negativ i alla desmoplastiska melanom. Fördelarna med SOX10, som tidigare studier i ämnet har påvisat, observerades inte i denna studie, troligen på grund av begränsningen i patientmaterial. Trots det verkar SOX10 vara ett användbart tillägg i melanompanelen, eller kanske till och med kan ersätta S100, baserat på tidigare studier.

 • 30.
  Kastenbom, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson Dahl, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Stress i förskolan: En enkätstudie om hur pedagoger i förskolan upplever stress på sin arbetsplats2015Independent thesis Basic level (professional degree), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör ämnet pedagogers upplevelser av stress i förskolan. Pedagogers välmående är ett viktigt och omdiskuterat ämne idag. Fler och fler pedagogers hälsa blir allt sämre och sjukskrivningarna ökar. För att pedagogerna i förskolan ska kunna utföra ett bra jobb tillsammans med barnen krävs det pedagoger som mår bra och därför är det viktigt att undersöka pedagogernas egna upplevelser av deras arbetssituation.

  Arbetet har avgränsats och undersökts utifrån fyra olika områden i förskolan; arbetsmiljö, arbetsrelationer, ljudnivå och barngruppens storlek. Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers upplevelser av stress i förskolan. Frågeställningen studien har utgått ifrån är: Hur upplever pedagogerna i förskolan stress på sin arbetsplats i relation till barngruppens storlek, ljudnivåer, arbetsrelationer samt arbetsmiljön och organisation?

  Studien utgår från en kvantitativ undersökning baserad på en enkät som skickats ut i två grupper på Facebook. Studiens resultat visar att pedagogerna upplever att de är stressade på sitt arbete. Resultatet visar även ett samband mellan framförallt pedagogernas upplevda stress och barngruppernas storlek, ljudnivån på förskolan samt arbetsmiljön. Avgränsningen arbetsrelationer visade att de flesta pedagogerna i studien trivdes med sina kollegor och sin chef, dock upplevde de fortfarande att de var stressade. Resultatet av pedagogernas egna upplevelser visar att det finns ett problem kring pedagogers arbetssituationer som behöver tas på allvar för att pedagogernas välmående ska förbättras.

 • 31.
  Khandan, Negin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö. Kristianstad University.
  Adsorption av Low Density Lipoprotein (LDL) till modifierade agaros matriser2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individer med homozygot familjär hyperkolesterolemi(FH), har höga halter av Low Density Lipoprotein (LDL) vilket leder till ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Behandling av dessa individer kan göras med extrakorporal elimination av LDL med hjälp av specifika reningskolonner. Syftet med studien var att utvärdera några agarosmodifierade adsorbenter för denna applikation.

  Adsorbenterna, modifierad polyakrylat (DALI), agaros (Zetaros), direkt sulfateradZetarose och taurin immobiliserad Zetarose, inkuberades med humant plasma spädd med PBS, och en volyms förhållande mellan matris och plasman på 1:5. Inkubering utfördes i rumstemperatur under 60 min med kontinuerlig blandning i rotator. Efter inkubation centrifugerades proverna och LDL bestämdes i såväl supernatant som pellet. Totalmängd adsorberade proteiner analyserades också i eluat från erhållen pellet. LDL bestämdes indirekt med hjälp av Friedewaldsformel (LDL = totalkolesterol (TC) –highdensitylipoprotein (HDL) - (0,45 x Triglycerider(TG)). TC och TG bestämdes enzymatiskt medan HDL kvantifierades som TC efter utfällning av LDL med dextransulfat. Resultaten visar tydligt att DALI har god adsorptionsförmåga.Dock uppvisar de modifierade Zetaroserna begränsad adsorptionskapacitet för LDL. Vid desorption av adsorbenterna visar SDS en bättre elueringsförmåga än NaCl relaterad till protein, vilket tyder hydrofoba proteiner. Metodiken som används i studien är lämplig för vidare studier av andra adsorbenter som förväntas användas i kliniska applikationer för elimination av LDL hos FH patienter.

 • 32.
  Khashayar, Mahdavisabet
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. Warfarin is also used as a preventive treatment before the disease. An overdose of Warfarin® may cause bleeding-complications and low dose cause blood clotting. The dosage of the drug is controlled by measuring prothrombin in plasma. The aim of this study was to investigate if prothrombin-complex value changes due to re-spinning and re-analysis after six hours. Fitty whole blood samples from warfarin-treated patients were divided into three subgroups, those with protrombinkomplex-values of 2-4 (n=20), >4 (n=15) and <2 (n=15). The samples were centrifugated and measured (Method A), re-centrifugated and measured (Method B) or re-analysed after six hours (Method C). All results were compared in a Bland-Altman plot as follows: Method B vs. Method A and Method C vs. Method A. The scatter graph yielded a strong correlation between Method A and Method B (R2=0.9984) and Method A and Methods C (R2=0.9977). The results from t-test showed a significance level (p<0.001) for both analyses (statistical significance=p<0.05). In this study we showed that prothrombin complex value ware stable after re-centrifugation and re-measurement after six hours. Statistical calculations yielded a strong correlation between the methods (A, B, C), and there was no significance difference between the methods.

 • 33.
  lamminsaari, Tero
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Uppsökande verksamhet i Osby kommun ur äldre personers perspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva äldres upplevelser och erfarenheter av uppsökande verksamhet i Osby kommun. Förebyggande hälsoinsatser för äldre bedrivs i Sverige med olika benämningar. I Osby kommun bedrivs de med benämning uppsökande versamhet. Uppsökande verksamhet med förebyggande insatser och råd kan stärka äldres egenvård och skjuta upp funktionsnedsättning samt förbättra den äldre personens välbefinnande och livskvalitet. Ur samhällsekonomiskt perspektiv kan uppsökande verksamhet också minska kostnader för vård och omsorg på sikt.

  Metoden är en kvalitativ intervjuundersökning med öppna frågor. Studie genomfördes under Juni- November år 2015 och tio äldre personer intervjuades. Av dessa var det fem kvinnor och fem män. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.

  I resultatet framkom två kategorier och sju subkategorier. Essenserna som hittades från intervjuerna var: förväntningar, tillit i mötet, attityder till förändring, information, utförarens kompetens och personlighet, vikten av relation och kreativitet. Resultatet visar tydligt att äldre upplever arbetet med uppsökande verksamhet värdefullt och vill se detta arbete fortsätta.

  Denna studie ger utan tvekan stöd att utföra uppsökande verksamhet och uppsökande verksamhet kan ses som en redskap för de äldre att skapa bra förutsättningar att bevara hälsan och ger möjlighet till ett aktivt och självständigt liv.

 • 34.
  Lundblad Jönsson, Veronica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Grönstrukturens betydelse för förskolans verksamhet: En fallstudie i Kristianstads kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftade till att få uppfattning om förskolans nyttjande av grönområden och om grönstrukturen har en betydelse för förskolans verksamhet.  Syftet med undersökningen var även att kunna bidra med underlagsmaterial till Kristianstads kommun, i uppbyggandet av en ny grönplan. Resultatet av undersökningen skulle bidra till att understryka varför grönområden är viktiga och varför ett befintligt grönområde ska bibehållas. 

  Metoden har varit enkätundersökning och enkäten skickades ut till förskolor inom två utvalda områden. Frågorna i enkäten gick ut på att få veta hur ofta förskolan besöker allmänna grönområden, hur många allmänna grönområden det finns inom gångavstånd från förskolans verksamhet, hur förskolan ligger i förhållande till de allmänna grönområdena och vilka typer av grönområden som förskolan besöker. 

  Resultatet visade att 87,5 % ansåg att grönstrukturen hade en betydelse för förskolans verksamhet. Det visade sig även att största andelen av förskolorna var ute mellan 1-2 dagar i veckan i ett grönområde, grönområdena låg igenomsnitt 15 minuters gångavstånd från förskolan.  Majoriteten av förskolorna gick till platser som parkområden, lekplatser och skogsområden. Undersökningen visade ingen signifikans mellan hur ofta förskolan är i ett grönområde utanför förskolans område och vilka typer av grönområden förskolan gick till.  

 • 35.
  Ly, Mimmi
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Szemenkár, Rebecka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Litteratursamtal i praktiken: En kvalitativ studie om litteratursamtal i grundskolans mellanår2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka hur litteratursamtal i grundskolans mellanår l kan se ut i klassrumspraktiken. Det övergripande syftet konkretiseras i de två forskningsfrågorna ”Vilka samtalsgenrer kan identifieras utifrån samtalsfrågornas karaktär?” och ”Vilka interaktionsmönster kan urskiljas i samtalen?”. Metoden för datainsamling är kvalitativ och utgörs av klassrumsobservationer. Det empiriska materialet analyseras därefter utifrån en teoretisk plattform som utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt utifrån tidigare resultat inom det forskningsfält som berör dialogicitet, interaktionsmönster och samtalsfrågors olika karaktär. Studiens resultat visar att det både förekommer öppna, autentiska och slutna frågor i de flesta av litteratursamtalen och att samtalen inte alltid kan relateras till endast en samtalsgenre. Därtill visar dessa samtal på tendenser till både ett dialogiskt och monologiskt samtalsklimat. Studien belyser flera olika exempel på hur litteratursamtal kan se ut i praktiken, samt skillnader i upplägg och innehåll inom dessa. Gemensamt för de studerade samtalen är dock att de alla utgår från huvudfrågor som läraren formulerar. 

 • 36.
  Malmros, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hållbar utveckling - i en ohållbar värld?: En jämförelse av grundskollärares uppfattning kring lärande för hållbar utveckling i skolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete behandlar grundskollärares syn på hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling, hur arbetet med detta läggs upp i skolor och vilket fokus detta ges i skolan. Arbetets syfte är att jämföra hur olika lärare, verksamma på skola i staden respektive på landsbygden, som arbetat olika länge samt undervisar i skilda ämnen, förhåller sig till hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i sin undervisning. Arbetet lyfter vilka likheter och/eller skillnader som återfinns hos lärarna. Syftet är även att titta på hur lärares synsätt och arbetssätt förhåller sig till styrdokument, läroplan och regeringsbeslut. Det har i studien visat sig att lärarna inte till fullo uppfyller statens intentioner.

  Utgångpunkt för arbetet är följande frågeställningar:

  - Hur är lärares synsätt på undervisning kring hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling?

  - Hur förhåller sig lärares synsätt gentemot det som styrdokument, läroplan och regeringsbeslut säger angående hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling?

  - Går det att se någon skillnad på lärares synsätt utifrån variablerna verksamhetstid, undervisningsämne och om läraren arbetar i en skola på landsbygd eller i en stad?

  Uppsatsen riktar sig till alla som vill skapa sig en bild över hur olika grundskollärare, verksamma i de yngre åldrarna, förhåller sig till hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i skolan och i sin undervisning samt vad som skiljer och/eller liknar sig i deras resonemang.

 • 37.
  Månsson, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fatta matte!: Matematisk förståelse ur ett lärarperspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med arbetet har varit att undersöka hur några lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 uppfattar begreppet matematisk förståelse samt vilken undervisning de anser är utvecklande för den matematiska förståelsen. Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer vilka har transkriberats, sammanställts och analyserats. Totalt har sex lärare intervjuats och varje intervju har varat i cirka 30 minuter. Resultaten visar att de intervjuade lärarna uppfattar begreppet matematisk förståelse på i huvudsak tre olika sätt. Det första är att matematisk förståelse består av förståelse för vad matematik är, det andra är att matematisk förståelse består av att kunna använda matematiken och det tredje är matematisk förståelse består av skillnader i kvaliteten i hur väl matematiken förstås. Resultaten visar också att flera av de intervjuade lärarna använder arbete i matematikboken som vanligaste undervisningsform, men att detta inte är en av de undervisningsformer som de ser som mest förståelseutvecklande. Istället nämner de att eleverna behöver få prata om och resonera kring matematik, testa olika lösningar, få förståelse för olika strategier och använda matematik i vardagen. Även att arbeta med konkret material anser flera av de intervjuade lärarna kan stärka elevernas matematiska förståelse.

 • 38.
  Nejdebring, Bianca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Frykholm, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Dyskalkyli: Pedagogers kunskaper och stödinsatser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att få en uppfattning om pedagogers kunskaper och erfarenheter kring dyskalkyli samt hur de stödjer elever som har eller misstänks ha diagnosen i sin undervisning. Vi har utgått från två frågeställningar. Den första är: Vilka kunskaper har matematiklärare, specialpedagoger och speciallärare om diagnosen dyskalkyli? och den andra är: Hur arbetar de för att hjälpa elever med konstaterad eller misstänkt dyskalkyli?  Vi har i vår studie utgått från det sociokulturella perspektivet på lärande, något som framkommer genom vår analys och diskussion. Vi har utfört en enkätundersökning och en semistrukturerad intervjustudie. Utifrån våra slutsatser kom vi bland annat fram till att det fanns kunskaper om dyskalkyli i de verksamheter som de deltagande tillhörde, men i väldigt olika utsträckning. Det fanns även kunskaper om olika stödinsatser för att hjälpa elever med diagnosen. Vi fick också fram att pedagogerna tyckte att det fanns för lite kunskaper om dyskalkyli i verksamheterna och att det är något som efterfrågas.

 • 39.
  Nilsson, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svensson, Fanny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Individanpassad läsundervisning: - ur fyra mellanstadielärares perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på hur några mellanstadielärare ser på och säger sig arbeta med en individanpassad läsundervisning. Vi utgår, i studien, ifrån en sociokulturell syn på lärande, vilket innebär att elever lär genom kommunikation och samspel med andra. Vygotskijs teori om ”den proximala utvecklingszonen” är också något som vi tar avstamp i. Teorin handlar om att med hjälp av någon på en högre kunskapsnivå kunna ta sig an utmanande uppgifter och därmed komma vidare i utvecklingen. Metoden för vår undersökning är intervjuer med lärare på fältet. Intervjuerna har vi sedan transkriberat, analyserat och diskuterat. Resultaten visar att de intervjuade lärarna ser på en individanpassad läsundervisning på olika sätt och säger sig även använda olika metoder för att tillgodose elevernas förutsättningar och behov.

 • 40.
  Näslund, Andriette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Förebyggande hembesök i Osby kommun: åtgärder äldre personer utfört efter hembesöket2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samhället står inför förändringar som innebär att andelen personer över 65 år har ökat och över tid även de närmsta åren kommer att öka. För att möta den ökande andelen äldre i samhället behövs förebyggande insatser. Ett sätt att arbeta förebyggande är att göra hembesök som syftar till att bibehålla självständighet och god hälsa. Osby kommun har sedan 2006 arbetat förebyggande med att besöka 75 åringar i ordinärt boende. För att kunna utvärdera effekten av verksamheten i Osby behövs det kunskap om hur personerna förhåller sig till rekommendationer som ges och vilka åtgärder de vidtar. Syfte: Denna studie syftade till att undersöka vilka åtgärder äldre personer utfört efter att de fått ett förebyggande hembesök. Metod: En kvantitativ ansats valdes för att utföra studien. Enkäter sändes ut till 147 personer som fått förebyggande hembesök under 6 månader. Frågorna som ställdes handlade om säkerhet i hemmet, träning och rörelse, mat och måltider samt kontakter angående hälsa. Svarsfrekvens var 83 personer vilket motsvarar 56%. Analyser av enkäten gjordes i analysverktyget SPSS utifrån signifikansprövning enligt McNemar och logistisk regression. Statistik togs fram på hur många som utfört åtgärder innan besöket och hur åtgärderna ökade efter rekommendationerna som lämnats under samtalet. Resultat: Resultatet visade att signifikans uppmättes på flera områden runt säkerhet i hemmet och träning och rörelse. Flera av de som fått förebyggande hembesök utförde åtgärder efter besöket inom dessa områden. Majoriteten av de äldre rörde på sig aktivt efter besöket och flertalet genomförde åtgärder som förbättrade säkerheten i hemmet. Ingen signifikans framkom i de logistiska regressionerna mellan kön, ålder, ensam/sammanboende eller läge på bostaden och de beroende variablerna, det vill säga insatser gällande säkerhet i hemmet, träning och rörelse, mat och måltider samt kontakter angående hälsa. Diskussion: Studien har ett litet urval vilket gör det svårt att dra slutsatser utifrån de framkomna resultaten. På det antal individer som besvarat enkäten framkom att samtalet hade effekt och att åtgärder utfördes efter de rekommendationer som gavs. Distriktssjuksköterskorna påverkar de som besökts till att bli delaktiga runt förändringar i sin vardag. Vidare behövs fler studier för att resultatet ytterligare ska kunna säkerställas.

 • 41.
  Odinsdottir, Gudny Björk
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Characteristics of Ion Torrent sequencing data for the detection of mosaics2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 42.
  Olsson, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sonesson, Mia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Teknik, ett viktigt skolämne?: Lärares respektive lärarutbildares resonemang kring teknikundervisningen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar om hur teknikundervisningen framträder i grundskolan har vi genomfört två undersökningar där syftet har varit att undersöka hur några lärare i grundskolans årskurs 1-3 resonerar kring teknikämnet samt angående sin teknikundervisning. Dessutom har syftet med andra undersökningen varit att undersöka hur några lärarutbildare resonerat kring teknikundervisningen på lärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I våra undersökningar har vi också undersökt vad lärare, respektive lärarutbildare uttryckt om teknikämnets förutsättningar i grundskolan och på lärarutbildningen. Vår teoretiska utgångspunkt har varit det pragmatiska perspektivet. I våra undersökningar har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet från våra två undersökningar visar att ämneskompetens är av stor vikt både för lärarna och lärarutbildarna för att de ska känna sig trygga att undervisa i ämnet. Det får vi bekräftat då samtliga lärare och lärarutbildare i våra undersökningar har gått fortbildning i teknik. Förutsättningar för undervisningen har visat sig vara beroende av material och lokal. Dessutom framkommer det, utifrån lärarnas resonemang, att det finns svårigheter att tolka målen i teknik där en anledning kan vara att det inte finns några kunskapskrav i årskurs tre. I Undersökningen med lärarutbildarna visar resultatet att det är viktigt att eleverna får sina 200 timmar i teknik och att lärarstudenterna kan hantera kunskapskraven för årskurs sex anpassat för de lägre årskurserna. Därutöver anser lärarutbildarna att det är viktigt att vidga studenternas syn på att teknik är mer än elektroniska artefakter.

 • 43.
  Ottosson, Oscar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Karlsson, Victor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Läsförståelse, det hör man ju vad det är".: en fokusgruppsstudie om tre lärares syn på läsförståelse2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har vi undersökt hur tre lärare i årskurs 4-6 definierar begreppet läsförståelse och hur de tolkar och konkretiserar styrdokumenten i sitt arbete. Utifrån en sociokulturell syn på lärande har vi genomfört en fokusgruppsintervju med tre stycken lärare verksamma på en skola i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna till en början gav en begränsad definition av begreppet läsförståelse men under samtalets gång breddade de sin definition. Den begränsade definitionen tolkar vi som att lärarna saknar ett utvecklat metaspråk gällande läsning. Vi kunde också konstatera att deras syn på läsförståelse stämde överens med styrdokumenten. Lärarna ansåg att läroplanen är tydlig och gav dem stöd i sin undervisning, trots att det lämnas stort tolkningsutrymme för lärarna. Slutligen konstaterar vi att Sverige kan vara i behov av att utveckla ett metaspråk och själva sätta upp kriterier för vad som ska anses vara god kunskap istället för stora aktörer som PIRLS och PISA.

 • 44.
  Panfalk, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Österberg, Ann-Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  De forna torpgläntornas landskap: en fallstudie av torplämningar i sydsvensk skogsbygd2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Landskapet har nyttjats av människan under lång tid, vilket lämnat spår i form av till exempel byggnadslämningar, stenmurar och röjningsrösen. Många av strukturerna i landskapet har torparna varit med att forma genom det arbete de lagt ner på att odla upp och stenröja markerna. Spåren efter torparnas byggnadslämningar ser vi än idag, men risken är stor att de försvinner på grund av igenväxning samt storskaligt skogsbruk. Syftet med arbetet var att undersöka torpens historia och de spår som de lämnat efter sig i landskapet. Metoden har bestått av två delar, en fältinventering där vi dokumenterat torplämningarna och de torpnära växterna samt en longitudinell studie, där vi genom att kombinera olika historiska källmaterial dokumenterat torpens livslinje. I byarna Boafall, Bökestad och Gillesnäs, på gränsen mellan Blekinge och Skåne, fanns det spår av torpbebyggelse i form av bland annat husgrunder, röjningsrösen och terrasser från före 1800-tal till mitten av 1900-talet. Torpens boningshus bestod framförallt av enkelstugor och hade en genomsnittsarea på 55 m². De vanligaste torpnära växterna i området var träjon, apel, nyponros och vintergröna. I tät skog fann vi färre arter per torp än i öppen - medeltät skog. De flesta torp lades ner från sent 1800-tal till första delen av 1900-talet. Torp som lagts ner under 1900-talet har en högre bevarandestatus än övriga torp. Torplämningarna som fortfarande finns kvar i landskapet menar vi har en hög prioritet för bevaring, då framtida generationer därigenom får möjlighet att uppleva en del av vårt historiska arv.

 • 45.
  Paulsson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  The Limitations of Rigid Gender Norms in Willa Cather’s My Ántonia2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines the limitations of societal gender norms and expectations of the late nineteenth-century and how the fictional character Ántonia Shimerda adheres to and fails to conform to them. In nineteenth-century America men and women were divided into two different spheres. Women were expected to stay within the four walls of the home and take care of cooking, housekeeping and raising the family’s children. The home was believed to be the only place where a woman could be truly happy. However, in the novel Ántonia proves that women can be happy performing physically demanding tasks outside of the expected sphere for women. To explore Ántonia’s gender fluidity this essay focuses on gender expectations and norms in the historical setting of the novel and analyzes the reasons for her to abandon her gender and the consequences this has in her life. The representation of a character that both adheres to and fails to conform to the nineteenth-century gender perceptions indicates the performative nature of gender. Cather creates a fluid gender in Ántonia, who proves to be both an independent and strong character that clearly illustrates the limitations of rigid gender norms.

 • 46.
  Rashid, Muhammad
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Kvinnors upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är kronisk luftrörs/lungsjukdom. World Health Organisation [WHO] informerar att KOL kommer bli den tredje största dödsorsaken globalt och 3 miljoner människor har dött på grund av KOL år 2012 i världen och samtidigt sjukdomen har ökat bland kvinnor.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att leva med KOL hos kvinnor.

  Metod: En litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga, kvalitativa artiklar. I de inkluderade artiklarna kunde man läsa om kvinnors upplevelser. Artiklar analyserades utifrån beskrivning av allmän textanalys.

  Resultat: Resultat presenterades i följande tre kategorier, upplevelser av fysiska svårigheter och begräsningar såsom förlorat styrka att göra vardagliga saker, att vara begränsad till sitt rum, begränsad aktiviteter och sömn svårigheter. Upplevelser av oro och rädsla såsom om att bli andfådd, att dö i sömnen eller att andningstekniken inte ska fungera. Upplevelser av skuldkänslor relaterad till rökning, att man sätter skulden på myndigheterna då man inte fick information om konsekvenserna.

  Slutsats: Patienter med sjukdomen KOL kan uppleva begränsningar i vardagen på grund av sjukdomen. Deras sociala liv kan också påverkas då de ofta blir bundna till sina hem. Det kan man påstå att det behövs vidare forskning.

 • 47.
  Risberg, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förändrad markanvändning, förändrad vegetation?: Vegetationspåverkan vid tillfällig uppodling och granplantering i gamla betesmarker2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De stora arealer med varierande utmarker som fanns innan jordbruksreformerna genomfördes i början på 1800-talet, är idag kraftigt reducerade. Detta på grund av att den tidigare så viktiga utmarken, i många fall, antingen blev uppodlad eller planterad med skog. I mitt arbete har jag valt att studera om tillfälliga störningar i form av uppodling respektive granplantering har påverkat vegetationen i nuvarande betesmarker. Två olika betesmarker valdes ut i Hörby kommun, Skåne. En del av den ena betesmarken blev uppodlad i början av 1900-talet medan en del av den andra betesmarken blev planterad med gran. Fältskiktet inventerades, dels i de områdena där den tillfälliga störningen förekommit samt i de områden som varit kontinuerlig betesmark. En jämförelsestudie mellan den kontinuerligt betade marken samt den störda marken gjordes sedan i de båda områdena. Resultatet som erhölls visade på att det inte fanns någon skillnad i artantalet på det område som varit uppodlad. I området där granplanteringen fanns visade resultatet däremot på en signifikant skillnad. En förklaring till att det inte fanns någon skillnad i det uppodlade området är sannolikt att tiden som gått sen marken återställdes till betesmark varit tillräcklig för att marken skulle bli lika artrik som den kontinuerligt betade marken. En annan viktig faktor var att de omgivande betesmarkerna sannolikt bidragit till att spridningen av arter underlättats. I den granplanterade marken har orsaken till ett lägre artantal troligen varit en effekt av den försurning som kan ske i marken av granen och dess barr. En mindre trolig teori till det lägre artantalet skulle också kunna bero på att arterna helt enkelt har problem att sprida sig till den granplanterade marken. Tack vare den omgivande betesmarken med lång kontinuitet ansågs det ändå finnas goda möjligheter för en gynnsam spridning av arter vilket i sin tur medför att artantalet kommer att öka med tiden.

 • 48.
  Rosengren, Sabina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Persson, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Datorplattan som ett estetiskt verktyg: En kvalitativ undersökning kring barns inställning till datorplattan i förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den digitala tekniken har blivit en stor del av förskolans verksamhet under de senare åren. På det sociala mediet Facebook fick vi kontakt med en förskola som arbetar aktivt med datorplattor i deras verksamhet. Studien grundar sig på en kvalitativ metod och vårt syfte har varit att undersöka barns syn på datorplattan samt deras användande på en förskola. Våra forskningsfrågor för denna studie är: Vad använder barnen datorplattan till och hur ser barnen på användandet av datorplattan i förskolan? Eftersom det ännu inte finns svensk forskning kring detta område har vi utgått från internationell forskning i vår studie. Vår litteraturgenomgång innehåller både teoretiska perspektiv och tidigare forskning som är relevanta för det valda området. I vår undersökning har fem barn deltagit i observationer och en gruppintervju. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån en fenomenografisk ansats och ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vårt resultat har visat att barnen använder datorplattan till att spela och att verktyget i sin tur blir ett hjälpmedel för barnens lärande. Något som varit centralt i undersökningen är användningen av estetiska appar. Datorplattan används till större del när barnen samarbetar med varandra, vilket barnen ser som turtagning. På förskolan benämner barnen datorplattan för lärplatta utan att visa förståelse kring dess innebörd. Den digitala tekniken har blivit en stor del av förskolans verksamhet under de senare åren. På det sociala mediet Facebook fick vi kontakt med en förskola som arbetar aktivt med datorplattor i deras verksamhet. Studien grundar sig på en kvalitativ metod och vårt syfte har varit att undersöka barns syn på datorplattan samt deras användande på en förskola. Våra forskningsfrågor för denna studie är: Vad använder barnen datorplattan till och hur ser barnen på användandet av datorplattan i förskolan? Eftersom det ännu inte finns svensk forskning kring detta område har vi utgått från internationell forskning i vår studie. Vår litteraturgenomgång innehåller både teoretiska perspektiv och tidigare forskning som är relevanta för det valdaområdet. I vår undersökning har fem barn deltagit i observationer och en gruppintervju. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån en fenomenografisk ansats och ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vårt resultat har visat att barnen använder datorplattan till att spela och att verktyget i sin tur blir ett hjälpmedel för barnens lärande. Något som varit centralt i undersökningen är användningen av estetiska appar. Datorplattan används till större del när barnen samarbetar med varandra, vilket barnen ser som turtagning. På förskolan benämner barnen datorplattan för lärplatta utan att visa förståelse kring dess innebörd.

 • 49.
  Sandberg, Carina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vilsson, Carina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kan stenen bli ett troll?: Finns skapande verksamhet utomhus på fritidshem?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om skapande verksamhet i fritidshem bedrivs utomhus eller inte. Pedagogerna i fritidshem har i uppdrag att ge barnen utrymme för kreativt skapande. Fritidshemmen har en utomhuspedagogik men finns det någon skapande verksamhet i utomhuspedagogiken? Vad anser pedagogerna att skapande verksamhet är? Syftet med studien var att studera hur pedagogerna använde sig av skapande verksamhet i ett utomhuspedagogiskt perspektiv i fritidshemmen. Studien har arbetats fram utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Vi skickade ut ett frågeformulär med öppen struktur till 75 st. fritidspedagoger. Pedagogerna fick svara på frågor om skapande verksamhet ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Vi fick tillbaka 16 svar och utifrån svaren valde vi fem pedagoger som vi besökte och observerade när de hade skapande verksamhet utomhus. Utifrån observationerna och frågeformulären sammanställde vi data för att kunna se om skapande verksamhet ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv förekommer på fritids. Resultatet i studiens empiriska data visar att pedagogerna anser att de har en skapande verksamhet utomhus. Det vi kan se är att pedagogerna bedriver skapande verksamhet utomhus men att den skapande verksamheten varierar. Från ett utomhuspedagogiskt skapande med utemiljön som redskap, till en verksamhet som bedrivs med material som plockas med inifrån för att sitta ute och skapa. Det vi kan utläsa från empirin trots att vi har få pedagoger som svarat, är att pedagogernas intresse om utomhuspedagogiskt skapande med utemiljöns material, varierar mycket på fritidshemmen vi har med i vår studie, vilket kan vara ett resultat som belyser hur det är på fritidshemmen i dag.

   

 • 50.
  Scharnell, Madeleine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Stjärnkvist, Krister
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogens vikt på sikt: Pedagogernas tankar kring leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att studera leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är forskning kring genus i leken. I studien har tre fritidspedagoger intervjuats. I intervjuerna framgår att fritidspedagogerna uppfattar att eleverna fortfarande väljer könsbundna lekar men att det håller på att förändras och att eleverna allt oftare väljer utifrån det egna intresset. Pedagogerna i studien tycker att de kan se förändring av könsmönster och könsroller och att lekarna inte är så könsbundna som de varit tidigare.

12 1 - 50 of 56
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf