hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Back to basics?: om svenskämnet i skola och lärarutbildning efter 2000-talets utbildningspolitiska vändningar2009In: Sammandrag. Nordisk forskningskonferens i modersmålsdidaktik: Sjunde nationella konferensen i svenska med diaktisk inriktning. Första nordiska konferensen. / [ed] Kent Adelmann, Malmö: Malmö högskola. Lärarutbildningen , 2009Conference paper (Refereed)
 • 2.
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Jag lärde mig själv till slut": om hinder och möjligheter i Marias språkutveckling1993Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Litteraturdidaktiska utmaningar och dilemman i systemskiftenas tid2015In: Svensk forskning om läsning och läsundervisning / [ed] Michael Tengberg & Christina Olin Scheller, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 183-195Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Lärares frirum har begränsats2014In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 58, no 3, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Lärares frirum Svenskläraren
 • 5.
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Läskompetenser i en ny tid2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Traditionellt har den litteraturdidaktiska forskningen och debatten utgått från grundantagandet att läsning av fiktiva texter är något annat än läsning av sakprosa. Skiljelinjer har tidvis funnits mellan en mer kompetensteoretiskt inriktad litteraturdidaktisk forskning med huvudsakligen litteraturvetenskapliga teorigrunder och med fokus på ett text- och responsestetiskt orienterat intresse för det litterära läsandets egenart och sökandet efter en specifik litterär kompetens och hur en sådan utvecklas i en pedagogisk kontext (t.ex. Svensson, 1989; Torell, red. 2002) och en mer erfarenhetspedagogiskt och socialisationsteoretiskt grundad litteraturdidaktisk forskning med utbildningssociologiska, institutionskritiska, kulturanalytiska, ämneshistoriska och uttalat klassrumsorienterade utgångspunkter (t.ex. Malmgren, 1986 och 1997). I den litteraturdidaktiska diskussionen – och i klassrum – har "kompetenspedagogik" stått mot "erfarenhetspedagogik". Relativt stor consensus har dock rått om skönlitteraturens samhälleliga, kulturella och existentiella värden och inom utbildningssystemet har (den tryckta) skönlitteraturen genomgående haft en sällan ifrågasatt central roll.

  Idag upplöses skiljelinjerna mellan olika texttyper och tidigare gränsdragningar mellan olika medieformer blir otydligare. Vi lever i det som med en nött metafor brukar beskrivas som "ett nytt medielandskap" som bland annat innebär att fiktionen migrerar till – eller "konvergerar" med– nätet (Rustad, 2010; Lundström & Olin-Scheller, 2010), att människors sätt att skapa mening och innebörd i möte med texter förändras (Kress, 2003; Elmfeldt & Erixon, 2007; Holsanova, 2010), att litteraturens värden problematiseras (Persson 2007 och 2012; Skaftun 2009) och att lärare – och vetenskapssamhället – möter förändrade läskompetensbehov och nya litteraturdidaktiska utmaningar.

  Det övergripande syftet med presentationen är att initiera en fördjupad diskussion om de didaktiska dilemman lärare ställs inför med de (diffusa) text- och läskompetensbegrepp som framtonar i grundskolans styrdokument och förväntas utgöra en utgångspunkt och riktlinje för undervisningen. Mot en analys av den omformulerade ämneskursplanen i svenska (Skolverket, 2011a och 2011b) ställs frågan vilka dilemman den alltmer uttalat krav- och kompetensinriktade skolan ställer lärare inför. Vilka blir litteraturens värden och vilka litteraturdidaktiska strategier väljer erfarenhetspedagogiskt sinnade lärare och vilka didaktiska val gör mer kompetensdidaktiskt orienterade pedagoger i en skola där mätbara kunskaper och förmågor kommer alltmer i fokus (Lundström, Manderstedt & Palo, 2011). Vilka vägar tar den litteraturdidaktiska forskningen?

  Presentationen utgår från några av resultaten från en kvalitativ intervjuundersökning med ett urval "expertlärare" i grundskolans årskurs 3-6. Undersökningen ingår i en planerad explorativ studie där lärares litteraturdidaktiska strategier studeras mot bakgrund av den pågående statliga och kommunala implementeringen av en ny läroplan.

  Svensson, Cai (1989). Barns och ungdomars läsning: problemöversikt och förslag till forskning. Linköping: Linköpings universitet.

  Torell, Örjan (red.) (2002). Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Institutionen för humaniora vid Mitthögskolan i Härnösand.

  Malmgren, Lars-Göran (1986). Den konstiga konsten. Om litteraturläsning och litteraturpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

  Malmgren, Lars-Göran (1997). Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

  Rustad (2010). "Når litteratur går fra papir til skjerm". I: Engebrektsen, Martin (red.) Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammansatte tekster. Kristiansand: Højskoleforlaget.

  Lundström, Stefan & Olin-Scheller, Christina (2010). "Narrativ kompetens. En förutsättning i multimodala textuniversum?". I: Tidskrift för litteraturvetenskap. Vol 40, Nr 3-4, s. 107-117.

  Kress, Gunther (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

  Elmfeldt & Erixon (2007). Skrift i rörelse. Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Holsanova (2010). Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Stockholm: Språkrådet och Norstedts.

  Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturläsning efter den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur.

  Persson (2012). Den goda boken? Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur.

  Skaftun, Atle (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget.

  Skolverket (2011a). Lgr11. http://www.skolverket, hämtad 2012-05-15.

  Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. http://www.skolverket.se, hämtad 2012-05-15.

  Lundström, Stefan, Manderstedt, Lena & Palo, Annbritt (2011). "Den mätbara litteraturläsaren. En tendens i Lgr 11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen. I: Utbildning & Demokrati, vol 209:2, s. 7-26.

 • 6.
  Ewald, Annette
  Myndigheten för skolutveckling.
  Mellanårens läskulturer2007In: Perspektiv på praktik: svenska i klassrummet / [ed] M. Ellvin, L. Holmbom & E. Lidbaum, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2007, p. 61-70Chapter in book (Other academic)
 • 7. Ewald, Annette
  Utmanande mot inflytelserik läsforskning2000In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 1Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8. Ewald, Annette
  et al.
  Garme, Birgitta
  Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet2007Collection (editor) (Other academic)
 • 9.
  Ewald, Annette
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hägerfelth, Gun
  Grundskolans svenskämnen i en ny tid2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10. Mardones Larsson, Sandra
  et al.
  Bjare, Ulrika
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Elmeroth, Elisabeth
  Högskolan i Kalmar.
  Näslundh, Carina
  Svenska: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning2007Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf