hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 13 of 13
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Charpentier, Julius
  et al.
  Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS.
  Knutagård, Hans
  Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS.
  Axelsson, Jakob
  Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS.
  Ung och positiv: om unga hivpositivas livssituation2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det blir allt fler personer som lever med hiv idag tack vare de nya bromsmedicinerna som kom i mitten på 1990-talet. Det sker även en ökning av antalet personer som bor i Sverige som smittas av hiv, speciellt män som har sex med män. Samtidigt ser det ut som om fl er yngre personer blir smittade och att dessa personer inte har nåtts av det traditionella hivpreventiva arbetet. Dessutom saknas det kunskap om hur unga personer med hiv lever.

  Detta är upprinnelsen till att SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) har gjort en studie om gruppen.

  Studien erbjuder intressant läsning då den visar på ett paradigmskifte när det gäller livssituationen för de unga som får hiv nu gentemot de som fi ck hiv tidigare. Personerna i studien anser bland annat att hiv inte är den dominerande faktorn i deras liv utan de väljer att fortsätta leva sitt liv som innan de fi ck hiv och på samma sätt som deras jämnåriga vänner gör. De fl esta är inte med i någon förening för hivpositiva. De upplever kontakten med behandlande läkare som positiv och viktig, men vill gärna ha övrig information och kontakt genom internet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Eriksson, Niklas
  et al.
  RFSL Rådgivningen Skåne.
  Knutagård, Hans
  RFSL Rådgivningen Skåne.
  Sexmänsäljer.se/x: nöje blir funktion2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande rapport är att öka kunskapen om de män som säljer sex till män via internet, deras situation och deras behov, vilket sedan kan bli en grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen. För att uppnå detta är kartläggning samt kunskapsgenerering viktiga delar. Därför har vi förutom kartläggningen arbetat med att utveckla de teoretiska resonemangen i syfte att skapa begreppsliga verktyg som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet i en samtida kulturhistorisk kontext. Vi menar härigenom att det blir möjligt att på ett mer adekvat sätt utforma insatser för målgruppen.

  RFSL Rådgivningen Skåne har med ekonomiskt bidrag från Folkhälsoinstitutet och Region Skåne kunnat undersöka situationen för män som säljer sex till män på internet. Detta för att se vilka motiv och strategier de har i sin sexsäljarverksamhet, men även vilka problem de stöter på och vilka handlingskompetenser de har för att hantera problemen. Därtill för att se vilka deras hiv-preventiva strategier är. Kunskapen om män som säljer sex till män och speciellt med internet som arena är knapphändig, både nationellt och internationellt.

  Föreliggande rapport kan på så sätt ses som ett första försök att beskriva och förstå fenomenet för att kunna påverka och förändra det.  Rapporten ger vid handen att ett kulturhistoriskt verksamhetsteoretiskt perspektiv ger ett användbart angreppssätt för förståelsen av fenomenet. Detta då manlig sexsäljarverksamhet, liksom all ”prostitution” är förankrad i en kulturhistorisk kontext, en kontext som idag gör det möjligt att sälja sex via internet till hela världen, något som inte var möjligt för bara ett tiotal år sedan.

  Undersökningen bygger på intervjuer med fem män som säljer sex till män via internet och en som är i färd med att börja. Männen var mellan 18 och 28 år, alla svenskfödda med svenska föräldrar utom en. Alla respondenter hade annan huvudförsörjning på minst studiemedelsnivå. Två av männen har blivit utsatta för våld, den ene för våldtäkt och den andre för misshandel. En av respondenterna vill inte prata om sin uppväxt, medan de andra beskriver den som en god, kärleksfull och trygg uppväxt.

  Författarna beskriver hur respondenterna länge har fantiserat om att sälja sex innan de börjar och gjort marknadsmässiga efterforskningar. De har även en handlingsberedskap med sig in i sexsäljarverksamheten. De har tillägnat sig den genom att de tycker om mycket sex. De har sex med olika och mer eller mindre anonyma partners och ser inget problem med åldersskillnad. De söker kontakter på olika platser och arenor. De är dessutom vana att umgås, knyta kontakter och ragga på internet. Slutligen har de ett nyfiket sökande efter spänning och nya upplevelser för personlig utveckling.

  Av rapporten framgår att männen i undersökningen upplever pengar framförallt som fördelar, något som underlättar eller möjliggör det liv de vill leva utifrån samhällets värderingar av ett bra socialt och lyckat liv. De problem som de möter är stigmatisering av dem, trakasserier och våld. Mötet med köparen i det verkliga livet innebär också risker. Sexsäljarverksamheten kan även påverka deras känsloliv och deras relationer. Slutligen tar det tid att sälja sex via internet. Alla är faktorer som räknas in i kalkylen om de ska fortsätta eller inte.

  Internet som arena för att sälja sex gör att respondenterna varken har profitörer eller främjare i sin verksamhet. De har god kunskap om hiv/STI och praktiserar säkrare sex.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Knutagård, Hans
  RFSL Rådgivningen Skåne.
  "... det var bara en bögdjävel": på väg mot en strategi att förebygga och motverka homofientligt våld2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten ”... det var bara en bögdjävel” handlar om hur vi kan förebygga och motverka homofientlighet, som tillsammans med rasism, främlingsfientlighet och olaga diskriminering ingår i det övergripande begreppet hatbrott. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv analyseras litteratur, intervjuer och ett antal fall av homofientligt våld, merparten tingsrättsdomar. Författaren kommer fram till att själva handlingen är homofientligt våld, medan den verksamhet som leder fram till handlingen är: ungas könskonstruerande våld i mötet mellan representanter för majoritets- och minoritetskulturer i olika kulturhistoriska kontexter. Detta könskonstruerande våld lärs in som inre handlingsberedskaper. Det homofientliga våldet, i vid definition, måste därför förebyggas och motverkas både på ett strukturellt och personligt plan. I det förebyggande och motverkande arbetet är det därför viktigt att flytta fokus från den utlösande handlingen av homofientligt våld till de handlingsberedskaper och de verksamheter som leder fram till detta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Knutagård, Hans
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  [Förord samt fackgranskning till:] Pamela Trevithick. Socialt arbete2008Inngår i: Socialt arbete: Teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, 2008, 1, s. 7-8Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 5.
  Knutagård, Hans
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Gay and bisexual men raped by men: an invisible group in social work in Sweden2015Inngår i: Lesbian, gay, bisexual and trans health inequalities: international perspectives in social work / [ed] Julie Fish, Kate Karban, Bristol: Policy Press, 2015, s. 267-279Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 6. Knutagård, Hans
  Introduktion till verksamhetsteori2002Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Verksamhetsteori erbjuder ett kvalitetsverktyg som gör att forskare från olika discipliner och praktiker från olika verksamhetsfält kan mötas i både analys och genomförande.

  Introduktion till verksamhetsteori ger en överblick över den kulturhistoriska verksamhetsteorins tillkomst, från Vygotskij, Luria och Leontiev fram till våra dagars spännande riktningar inom pedagogik, organisationsteori och mänsklig utveckling. Centrala resonemang, begrepp och modeller förklaras och exemplifieras genom praktiska exempel.

  Författaren ger läsaren ett antal teoretiska verktyg som kan användas praktiskt och som gör förändringar möjliga även i komplicerade situationer.

  Boken är i första hand skriven för pedagoger, socionomer, psykologer och andra samhälls- och beteendevetare, som arbetar med eller som genom sin utbildning kommer att arbeta direkt eller indirekt med barn och unga samt deras familjer.

 • 7.
  Knutagård, Hans
  Socialhögskolan, Lunds universitet.
  "men du har ju blivit våldtagen": om våldtagna mäns ordlöshet2009Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand men who have been raped by other men, their experience of the rape and how they act. I have conducted 18 qualitative interviews with these men. During the process of analyzing the material I have used Randall Collins’ concepts of interaction ritual chains and forward panic together with Thomas J. Scheff’s concepts of emotional energy and shame. The rape made the interaction ritual chains break and the men had no words for these experiences. Through previous interaction ritual chains they have been shaped by the social construction of masculinities, sexualities and homosexuality. None of them worked. Instead they experienced that the social bond was threatened and that they internalized the shame of the rape and got drained of their emotional energy. This has put the men in a position where there were no words. Without words they are invisible in society and they are not able to process their experience of the rape by seeking professional help.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Knutagård, Hans
  Socialhögskolan, Lund.
  Sexuell normalitet2007Inngår i: Normer och normalitet i socialt arbete / [ed] Svensson, Kerstin, Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 141-153Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Knutagård, Hans
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  The story of a male sex worker2015Inngår i: Public health, social work and health inequalities / [ed] Bruce D. Friedman and Joav Merrick, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015, s. 249-263Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Knutagård, Hans
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Krantz, Britt
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Begreppet mentalisering: ett verktyg för handlingskompetens i och genom PPU?2012Inngår i: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen: en antologi / [ed] Magnus Ottelid, Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet , 2012, s. 68-78Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Knutagård, Hans
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Krantz, BrittHögskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.Jedemark, MarieHögskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  A Nordic perspective on the cultural and the activity approach in theory and practice2014Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Knutagård, Hans
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Krantz, Britt
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Jedemark, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Foreword2014Inngår i: A Nordic perspective on the cultural and the activity approach in theory and practice / [ed] Knutagård, Hans; Krantz, Britt; Jedemark, Marie, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2014, , s. 136s. 5-Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Knutagård, Hans
  et al.
  RFSL Rådgivningen Skåne.
  Nidsjö, Elisabeth
  RFSL Rådgivningen Skåne.
  Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  RFSL Rådgivningen Skåne har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län kartlagt och uppmärksammat situationen för ungdomar i Skåne (13–25 år) som riskerar hedersrelaterat hot och våld på grund av sexuell läggning. Kunskapen inom detta område är bristfällig, både nationellt och internationellt. Rapporten kan därför ses som ett avstamp till att beskriva och förstå fenomenet för att kunna påverka och förändra det. Kartläggningen bygger dels på enkätsvar från länspolisen, 7–9-skolor och gymnasieskolor, socialförvaltningar och ungdomsmottagningar i Skåne, dels på berättelser från utsatta ungdomar. Genom detta arbete har författarna kommit i kontakt med eller hört berättas om 53 ungdomar, med anknytning till Skåne, som utsatts för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning sedan år 2000.

  Författarna beskriver att hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning förekommer i ”verksamhetssystem i vilkas kultur finns en heteronormativ hederskodex, som kräver våld för att återföra medlemmar till denna eller för att exkludera dem”. Kartläggningen visar att hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning inte är signifikant för en kultur, etnicitet eller religion. Istället finns det överallt där ovanstående gemenskaper eller familjeverksamheter verkar. Kartläggningen visar även på en variation av ungdomar, som vanligtvis inte förknippas med hedersrelaterat våld, till exempel funktionshindrade och adopterade.

  Kartläggningen visar klart på att ungdomarnas utsatthet är osynlig i skolan, inom socialtjänsten, på ungdomsmottagningar och hos polisen. Inte bara en osynlighet på grund av det hedersrelaterade våldet, utan framför allt utifrån deras sexuella läggning. Detta har troligen sin grund i att yrkesverksamma har bristfällig kunskap om sexualitet, ungdomars sexuella utveckling och situationen för homo- och bisexuella ungdomar.

  Av rapporten framgår att dessa ungdomar är utsatta för traumatiska händelser och att de mår dåligt. För vissa leder detta till ett självdestruktivt liv med inslag av självmordstankar. Samtidigt lyser råd, stöd och åtgärder riktade mot denna grupp med sin frånvaro. Samma sak gäller samarbete mellan myndigheterna och samarbete med frivilligorganisationerna trots regeringens ambitioner och trots att hedersvåld stått högt på den svenska agendan

  I kartläggningen kommer det fram att de yrkesverksamma saknar kunskap och erfarenhet för att hjälpa de ungdomar som på grund av sexuell läggning utsatts för hedersrelatera  våld. På så sätt kan de varken agera i tid eller på ett korrekt sätt. Dessutom saknas förebyggande åtgärder liksom tidiga insatser, samt intensiva åtgärder för hela familjen efter hedersvåldshändelserna, oavsett om de haft dödlig utgång eller ej. Det behövs, med andra ord, en rad insatser på olika nivåer i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 13 of 13
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf