hkr.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 97
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Relational competence in teacher education: concept analysis and report from a pilot study2019In: Teacher Development, ISSN 1366-4530, E-ISSN 1747-5120, Vol. 23, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A supportive relationship between teachers and students has been shown to have positive effects on students’ performance and social development. Preservice teachers’ relational competence is, however, an unexplored area. The purpose of this study is to contribute to educational research about relational competence in teacher education by introducing a Swedish project which focuses on interpersonal aspects. The study has three parts. In the theoretical part, a conceptualization of teachers’ relational competence using Thomas Scheff’s theory of interpersonal relationships is outlined. In the empirical (pilot) part, a methodology for prompting preservice teachers’ analyses of teacher–student relationships is described, as well as a thematic analysis of their responses. The theoretical conceptualization is then used together with the empirical data in the third part, in order to identify development needs of preservice teachers in terms of relational competence. According to the conceptualization, relational competence includes three sub-concepts: communicative, differentiation, and socio-emotional competence. From the analysis of preservice students’ texts, the article identifies development needs in relation to the three sub-concepts. The concluding discussion focuses on lessons learned from the study regarding how to promote teacher students’ relational competence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Balan, Andreia
  et al.
  Helsingborgs kommun.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3. Christian, Lundahl
  et al.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Klapp, Alli
  Hultqvist, Lina
  Lindh, Julia
  Forsgren, Hanna
  Jaara Åstrand, Johanna
  Fel att låta 24 timmar avgöra elevers betyg2017In: AftonbladetArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Green, Jenny
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Juter, Kristina
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Ottosson, Torgny
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Formative mathematics assessment in upper secondary school2014In: Proceedings of the 38 th Conference of the International Group for the Psychology of           Mathematics Education in Vancouver, Canada 2014 / [ed] P. Liljedahl, C Nicol, S. Oesterle & D. Allan, 2014, Vol. 6, p. 312-312Conference paper (Other academic)
 • 5. Grettve, Anna
  et al.
  Israelsson, Marie
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Att bedöma och sätta betyg: tio utmaningar i lärarens vardag2014Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Författarna diskuterar dessa utifrån tio konkreta utmaningar i lärarens bedömningsvardag. Exempel på detta är hur man kan samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling, använda själv- och kamratbedömning och ta ställning i frågor om digitalt dokumentationsstöd.

  Boken belyser hur samverkan mellan praktisk erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen. Ambitionen är också att visa det som inte låter sig fångas i entydiga riktlinjer från myndigheter eller i forskning. Den enskilda läraren har, trots allt, ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning.

  Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskola. Boken kan användas som diskussions- och reflektionsunderlag och i arbete med bedömning och betygssättning.

 • 6.
  Holmstedt, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Aspelin, Jonas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Learning to see new things: using criteria to support pre-service teachers’ discernment in the context of teachers’ relational work2018In: Frontiers in education, Vol. 3, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how preservice teachers’ understanding of relational competence can be supported through the use of digital video and explicit criteria. The study is a mixed method intervention study, where preservice teachers analyzed the teacher-student relationship as depicted in a short video sequence with the support of explicit criteria. These analyses were analyzed with content analysis according to the criteria and a thematic comparison of preservice teachers’ analyses before and after the access to explicit criteria. Findings suggest that the use of explicit criteria supported preservice teachers’ discernment of significant dimensions of teacher-student relationships, so that they were able to discern and discuss aspects of the teacher-student relationship with a specific focus on teacher-student interaction and with greater detail and nuance. The study also provides some tentative evidence that modelling the use of criteria may support preservice teachers’ use of the criteria.

 • 7.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Att bedöma förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi2011In: Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap / [ed] Lars Lindström, Viveca Lindberg, Astrid Pettersson, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011, 2, p. 217-231Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet visas ett konkret exempel på hur man kan arbeta med formativ bedömning i kemiämnet.

 • 8.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  Att bedöma naturvetenskapligt arbetssätt2005In: Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap / [ed] Lindström, Lars, Lindberg, Viveca, Stockholm: HLS förlag , 2005, p. 219-239Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Malmö högskola.
  Att bedöma autentiska uppgifter: en rapport om utmaningar och möjligheter vid bedömning av förväntade läranderesultat i högre utbildning2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i juli 2007, då en ny högskoleförordning trädde i kraft. Denna nya struktur innebär bland annat ett resultatbaserat perspektiv på utbildningen. I enlighet med detta, förväntas svenska lärosäten upprätta kursplaner för alla sina kurser, där man med konkreta och examinerbara läranderesultat (eng. learning outcomes; se t.ex. Adams, 2004) anger vad studenterna förväntas kunna vid godkänd kurs. Motsvarande gäller för högskoleförordningen, där det anges vad studenterna förväntas kunna vid erhållen examen. Dessa förväntade läranderesultat ska dels omfatta de mål som specificeras i högskoleförordningen för den aktuella examen, dels de eventuella mål som lärosätet har specificerat för respektive examen, ämnesområde och inriktning.

  En viktig fråga i relation till ovanstående är hur man vet att de förväntade läranderesultaten verkligen realiseras. Enligt European Network for Quality Assurance in Higher Education ska överensstämmelse mellan förväntade och förverkligade läranderesultat kvalitetssäkras på flera nivåer, både internt och externt (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2009). Samtidigt karaktäriseras svensk högre utbildning av starkt decentraliserade bedömningspraktiker. Externa examinatorer är inte tillåtna och annan metodik för att åstadkomma större likvärdighet i bedömningen av examensmålen har inte utvecklats. Istället ges ett separat betyg för varje enskild kurs och ingen aggregering eller sammanvägning av kursbetyg är möjlig. Examinationsformerna utvecklas i nära samspel med undervisningen och särskilda resurser för examinationen avsätts vanligen inte (Lindberg-Sand, 2011).

  Vi har således en situation där examination av läranderesultat sker i ett ytterst decentraliserat utbildningssystem, och där det oftast faller på examinatorerna att – inom ramen för enskilda kurser – både avgöra huruvida de förväntade läranderesultaten realiseras samt uppskatta bedömningens kvalitet och relevans. Även om inte examensmålen prövas direkt, utan konkretiseras och relateras till innehållet i respektive kurs, ställer ovanstående höga krav på lärarnas bedömningar. Detta bland annat eftersom målen ofta är såväl omfattande och mångdimensionella, som bestående av komplexa kunskapsformer (t.ex. värderingsförmåga och förhållningssätt). Vidare uttrycks läranderesultaten, för att vara direkt utvärderingsbara, i termer av observerbara handlingar. Bedömning av handling (s.k. "performance assessments") ställer emellertid delvis andra krav på lärarnas bedömningspraktik än traditionella kunskapsbedömningar. Även om övergången till ett resultatbaserat läroplanssystem har som yttersta syfte att förbättra utbildningen, är det således svårt att avgöra vad förändringen kan tänkas innebära för kvaliteten på bedömningar och betygssättning. Hur kan de komplexa kunskapsformer som anges i examensmålen examineras? Vilka utmaningar står man inför? Och vilka möjligheter står till buds? Det är dessa frågor som föreliggande rapport handlar om.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Att rusta eleverna för gårdagen, nutiden eller framtiden2019In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det sägs ibland att vi utbildar eleverna för att vi vill rusta dem för framtiden. Men kan man det, när vi inte vet hur framtiden ser ut? Eller rustar vi snarare för gårdagen? Anders Jönsson ställer frågan om det inte vore bättre att rusta eleverna för nutiden istället.

 • 11.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  Bedömning2007In: IUP, bedömning och betygsättning / [ed] Jakobsson,A., Lundström, L., Malmö högskola , 2007, p. 34-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Malmö högskola.
  Bedömning av lärarkompetens med stöd av matriser i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen2010Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Bedömning av lärarstudenters förmåga till analys2012In: Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning / [ed] Helge Strömdahl, Lena Tibell, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 174-188Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Bedömning i didaktisk belysning2011In: Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år / [ed] Sven Persson & Bim Riddersporre, Stockholm: Natur och kultur, 2011, p. 318-334Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Detta kapitel behandlar bedömning ur ett didaktiskt perspektiv, det vill säga varför man bedömer i skolan, vad man ska bedöma samt hur man kan bedöma elevernas kunskaper. Dessutom diskuteras vem som bedömer och när.

 • 15.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Bedömningsmatriser - inte bättre än sin användare2013In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, Vol. 23, no 2, p. 37-40Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Bedömningsreformen som kom av sig…2016In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Debatt eller censur?: om kontroversiella frågor i klassrummet2017In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Editorial: Transparency in assessment – exploring the influence of explicit assessment criteria2019In: Frontiers in Education: Assessment, Testing and Applied Measurement, Vol. 3, article id 119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In many schools and higher education institutions it has become common practice to shareassessment criteria with students. Sometimes it is required for accountability purposes, at othertimes criteria are used as ameans to communicate expectations to students. Although it is generallyand widely accepted that explicit assessment criteria should be shared with students, challengesto that assumption have been made. On the one hand, research has shown that explicit criteriamay positively affect student performance, reduce their anxiety, as well as support students’ useof self-regulated learning strategies. On the other hand, there are fears that explicit criteria mayhave a restraining influence on students’ learning, as well as limiting their autonomy and creativity.Taken together, the question guiding this Research Topic is when, and under which conditions,transparency in assessment is productive for learning. The contributions to this Research Topicvary from conceptual approaches to more empirical oriented intervention studies.

 • 19.
  Jönsson, Anders
  Malmö university.
  Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the ”Interactive examination” for student teachers2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to explore some of the problems associated with introducing authentic assessment in teacher education. In the first part of the dissertation the question is investigated, through a literature review, whether the use of scoring rubrics can aid in supporting credible assessment of complex performance, and at the same time support student learning of such complex performance. In the second part, the conclusions arrived at from the first part are implemented into the design of the so-called “Interactive examination” for student teachers, which is designed to be an authentic assessment for teacher competency. In this examination, the students are shown short video sequences displaying critical classroom situations, and are then asked to describe, analyze, and suggest ways to handle the situations, as well as reflect on their own answers. It is investigated whether the competencies aimed for in the “Interactive examination” can be assessed in a credible manner, and whether the examination methodology supports student learning. From these investigations, involving three consecutive cohorts of student teachers (n = 462), it is argued that three main contributions to research have been made. First, by reviewing empirical research on performance assessment and scoring rubrics, a set of assumptions has been reached on how to design authentic assessments that both support student learning, and provide reliable and valid data on student performance. Second, by articulating teacher competency in the form of criteria and standards, it is possible to assess students’ skills in analyzing classroom situations, as well as their self-assessment skills. Furthermore, it is demonstrated that by making the assessment demands transparent, students’ performances are greatly improved. Third, it is shown how teacher competency can be assessed in a valid way, without compromising the reliability. Thus the dissertation gives an illustration of how formative and summative purposes might co-exist within the boundaries of the same (educative) assessment.

 • 20.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Facilitating productive use of feedback in higher education2013In: Active Learning in Higher Education, ISSN 1469-7874, E-ISSN 1741-2625, Vol. 14, no 1, p. 63-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although feedback has a great potential for learning, students do not always make use of this potential. This article therefore reviews research literature on students’ use of feedback in higher education. This is done in order to find answers as to why some students do not use the feedback they receive and which factors are important in influencing students’ use of teacher feedback. Findings show that utility is not only a key feature for students’ use of feedback but also that some factors, such as lack of strategies for productively using feedback or lack of understanding of academic discourse, may hinder students’ possibilities to use the information formatively.

 • 21.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Facilitating students’ active engagement with feedback2018In: Handbook of instructional feedback / [ed] A. A. Lipnevich & J. K. Smith, Cambridge: Cambridge University Press, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter brings together research on students’ use of feedback in order to provide a picture of what kind of research has been conducted and what we currently know about how to facilitate students’ engagement with their feedback. 

 • 22.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Formativ bedömning2011In: Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? / [ed] Agneta Hult och Anders Olofsson, Stockholm: Natur och kultur, 2011, p. 212-227Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om formativ bedömning, det vill säga bedömningar vars huvudsakliga syfte är att stödja elevernas lärande. Detta syfte skiljer sig från summativa bedömningar, vars primära funktion är att kontrollera vad eleverna lärt sig eller att sortera dem i urvalssyfte. Kapitlet kommer att försöka svara på följande frågeställningar: Vad är det som utmärker formativ bedömning? Finns det några bevis för att formativ bedömning fungerar? Hur kan man arbeta med formativ bedömning i klassrummet och vilka svårigheter finns med att arbeta formativt? 

 • 23.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Formativ bedömning2016In: Utvärdering och bedömning i skolan / [ed] A. Hult & A. Olofsson, Stockholm: Natur och kultur, 2016, 2, p. 137-152Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Formativ bedömning för elevernas skull2015In: Bedömning som utvecklar: möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt / [ed] Lena Vestin, Stockholm: Lärarförlaget , 2015, p. 6-18Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Förord2015In: Motivation och lärande / [ed] Skaalvik, Einar M., Skaalvik, Sidsel, Stockholm: Natur och kultur, 2015, p. 6-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Förord2015In: Lärandematriser: att få eleven att förstå / [ed] Johan Alm, Stockholm: Gothia Fortbildning , 2015, p. 7-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Förord: lärarens kontinuerliga bedömningsarbete2013In: Bedömning för lärande i klassrummet / Trude Slemmen, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013, p. 5-6Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  Improved student performance through increased transparency2008Conference paper (Refereed)
 • 29.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  Interaktiv examination för självbedömning och lärande2006In: Naturfagsdidaktikkens mange facetter: proceedings fra Det 8. Nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag / [ed] Bering, Lisbeth, Dolin, Jens, Krogh, Lars Brian, Sölberg, Jan, Sörensen, Helene, Troelsen, Rie, Aarhus: Aarhus universitetsforlag , 2006, p. 451-456Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An important skill for both students and in-service teachers, is the ability to assess their own competency. Self-assessment skills are seen as a way to identify own learning needs, which is a prerequisite for professional development. However, in order to develop, self-assessment skills need practice and feedback. This text describes an Internet based mode of examination where student teachers assess their own competency, analyze classroom situations simulated through digital video, and reflect on their answers in relation to professional analyzes. Results show that most students overestimate their ability when self assessing. When comparing with professional analyzes, mostly differences in attitude is identified. Further learning needs formulated is primarily related to practical training in the classroom.

 • 30.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  Investigating the development of analytical skills in teacher education2009Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Likvärdig bedömning genom nationella prov?2013In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, no 1, p. 6-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Lärande bedömning2017 (ed. 4)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedöm­ning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

  • Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
  • Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
  • Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
  • Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

  Budskapet i ”Lärande bedömning” är viktigare och mer aktuellt än någonsin. Trots att ”bedömning för lärande” fått starkt fäste i Sverige, används formativ bedömning i stor utsträckning för att höja elevernas resultat på prov, snarare än som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling, eller för att stödja elevernas ansvar för det egna lärandet. Ofta saknas ett formativt förhållningssätt och skolans långsiktiga mål har i flera sammanhang ersatts med ett fokus på provresultat.

 • 33.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Lärande bedömning2013 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

  • Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
  • Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
  • Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
  • Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

  Med hjälp av praktiska exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11 visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. Bokens tredje upplaga har fått en ny, tydligare struktur. Den har också utökats med ytterligare exempel på forskning om formativ bedömning samt med förslag på hur man kan arbeta med exempelvis återkoppling och kamratbedömning. Den nya upplagan innehåller dessutom en diskussion om nationella prov, likvärdighet och sambedömning.

 • 34.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Lärande bedömning2011 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor: 

  • Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?

  • Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?

  • Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?

  • Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

  Med hjälp av praktiska exempel visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. I bokens andra upplaga är alla exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11.

 • 35.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  Lärande bedömning2009Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den här boken ges ett nytt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att så många elever som möjligt lär sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömning kan stötta elevernas lärande. Budskapet kan sammanfattas i fyra punkter:  • Tydlig kommunikation gör att eleverna vet vad de förväntas kunna. • Kontinuerlig bedömning, som en del av undervisningen, hjälper eleverna att nå målen genom att ge dem återkoppling både på vad de uppnått och hur de ska gå vidare. • Utvärderingar efter avslutat avsnitt, visar vad eleverna klarade av och vad som kan bli bättre till nästa gång – både vad gäller elevernas insatser och lärarens undervisning. • Elevernas kunskaper sammanställs med jämna mellanrum för att identifiera styrkor och svagheter, och planera för hur svaga områden kan stärkas. Med hjälp av praktiska exempel visas också på flera olika sätt att bedöma resultat och vilket värde det har i olika situationer.

 • 36.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Lärarstudenters kompetens i självbedömning2011Conference paper (Other academic)
 • 37.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Meeting the needs of low-achieving students in Sweden: an interview study2018In: Frontiers in Education: Special Educational Needs, Vol. 3, no 63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1994, a major curriculum reform was implemented in Sweden. A norm-referenced grading system was replaced by national goals and performance standards. The intention was that students not reaching the minimum standards would be identified and support provided. This optimistic vision has not been entirely realized. In 2017, 25.9% of all Swedish students graduated from compulsory school without receiving a passing grade in all subjects. To understand how students at risk of not receiving passing grades are identified and provided with support, interviews have been conducted at 10 Swedish schools. Findings suggest that the schools in the sample are successful in identifying students in need of support, but not necessarily in identifying the specific needs of individual students. The identification may also differ between students with learning difficulties and students with behavioral problems. Furthermore, the findings suggest that schools and teachers in the sample have different approaches when providing support to low-achieving students. This support can be categorized as supporting and relational, simplifying, or general and practical. These approaches, in turn, may provide different opportunities for students’ engagement with schoolwork and eventually their performance. By discussing the findings in relation to self-determination theory and self-efficacy, the combination of challenging tasks and scaffolding support, as well as providing structure in combination with caring relationships, are identified as important facilitators of increased student motivation and effort.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Om evidens och att iscensätta forskningsresultat i klassrummet2019In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Diskussionen om evidens tenderar att ramla in i den gamla vanliga ”antingen eller” mentaliteten kring mätbarhet och generaliserbarhet. Anders Jönsson efterlyser en pragmatisk syn på forskning, som utgår från vad som är användbar kunskap, istället för en polariserad uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa data.

 • 39.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Prov eller bedömning?: att tolka och använda provresultat och omdömen2017 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är prov respektive bedömning och varför ser de ut som de gör? Den mest grundläggande skillnaden består i att prov och bedömningar används för att dra slutsatser om olika saker. Genom prov vill man pröva elevernas kunskaper, medan man genom bedömning vill pröva kvaliteten på elevernas lösningar. Eftersom elevernas lösningar är observerbara kan de bedömas direkt och omdömen formuleras. Elevernas kunskaper är däremot inte omedelbart tillgängliga och måste därför mätas indirekt, genom att sammanställa resultat från provuppgifter till ett provresultat. Denna grundläggande skillnad ger i sin tur upphov till skillnader i hur prov och bedömningar utformas och genomförs, samt hur utfallet kan tolkas och användas. 

  Prov och bedömning är alltså i grunden är olika saker, trots att man ibland använder dem som synonymer. Detta får konsekvenser för hur man tolkar provresultat respektive omdömen från bedömningar, samt hur man använder dem på ett rimligt sätt för formativa och summativa ändamål. 

 • 40.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rubrics as a way of providing transparency in assessment2014In: Assessment & Evaluation in Higher Education, ISSN 0260-2938, E-ISSN 1469-297X, Vol. 39, no 7, p. 840-852Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study where rubrics have been used to convey assessment expectations to students (n = 176) in three different assessment situations in professional education. These situations are: (1) the development of a survey instrument, which was part of a course in statistics and epidemiology; (2) an inspection of a house, which was part of a course about the functions of buildings for real estate brokers and (3) a workshop in communication with patients, which was part of a course in the evaluation of diagnostic procedures and treatments of oral infections in dental education. In all situations, students’ perceptions and uses of the rubrics were investigated. Findings suggest that it is indeed possible to convey expectations to students through the use of rubrics, in the sense that students not only appreciate the efforts to make assessment criteria transparent, but may also use the criteria in order to support and self-assess their performance. Important features of the rubrics, which were found to facilitate students’ understanding and use of the criteria in these situations, are presented and discussed.

 • 41.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rubrics as a way of providing transparency in formative assessment2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is no easy way to convey the meaning of goals (or intended learning outcomes), criteria, and standards to students. On the contrary, there are a number of studies stressing the difficulties students encounter when trying to decipher feedback and the content of course documents (e.g. Price et al., 2010). Still, there are some studies showing that when sharing scoring rubrics with students, they tend to appreciate the transparency provided and sometimes they also perform better when having access to a rubric (e.g. Andrade & Du, 2005; Jonsson, 2010). Furthermore, in a couple of studies, students’ self-regulation strategies have improved when using rubrics (Panadero, 2011). Obviously, there is some kind of paradox in relation to transparency, where students on one hand do not seem to understand the goals, criteria, and standards, but on the other hand, they appreciate transparency and are also – at least under some circumstances – able to actually use this transparency to affect their learning. The purpose of this paper is to discuss this paradox in relation to an investigation of how rubrics are used and perceived by students in professional education.

 • 42.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Själv- och kamratbedömning2012In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, Vol. 22, no 1, p. 21-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Skolans märkliga mätpolitik2017In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Student performance on argumentation task in the Swedish National Assessment in science2016In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 38, no 11, p. 1825-1840Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the influence of content knowledge on students’ socio- scientific argumentation in the Swedish National Assessment in biology, chemistry and physics for 12-year-olds. In Sweden, the assessment of socio-scientific argumentation has been a major part of the National Assessment during three consecutive years and this study utilizes data on student performance to investigate (a) the relationship between tasks primarily addressing argumentation and tasks addressing primarily content knowledge as well as (b) students’ performance on argumentation tasks, which differ in relation to content, subject, aspect of argumentation and assessment criteria. Findings suggest a strong and positive relationship between content knowledge and students’ performance on argumentation tasks.The analysis also provides some hypotheses about the task difficulty of argumentation tasks that may be pursued in future investigations.

 • 45.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Students’ use of feedback in higher education2011Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Malmö högskola.
  Students’ use of feedback in higher education2010Conference paper (Refereed)
 • 47.
  Jönsson, Anders
  Malmö högskola.
  The use of transparency in the “Interactive examination” for student teachers2007Conference paper (Refereed)
 • 48.
  Jönsson, Anders
  Malmö University.
  The use of transparency in the "Interactive examination" for student teachers2010In: Assessment in education: Principles, Policy & Practice, ISSN 0969-594X, E-ISSN 1465-329X, Vol. 17, no 2, p. 183-197Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Vad är egentligen ”fakta”?2017In: Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727, no 11 decemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Varför är det så svårt att sätta likvärdiga betyg?2018In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
12 1 - 50 of 97
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf