hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 79
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aili, Carola
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nilsson, Lars-Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  HKR:s kursplanearbete: lokala praktiker perspektiverade i ljuset av nationella och transnationella policy-tendenser2010Inngår i: Vad händer med Lärarutbildningen i Kristianstad, i Sverige, i Europa? : Worklshop - Högskolan Kristianstad (AiS - VFU) - Stockholms Universitet - Linköpings Universitet, Kristianstad 17-18 mars, 2010 , 2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Aili, Carola
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nilsson, Lars-Erik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Professioner och inflytandet över professionsutbildningarna [Professions and the influence of professional programs]: en aktör-agentanalys av hur transnationell styrning transformeras till lokala reformer. [an actor-agent analysis of how transnational governance are transformed to local reforms]2010Inngår i: Professionsnätverket - Konferens 2010 "Den reglera[n]de professionen – professioner och politik”., 2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Andersson, Christian
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Svensson, Linus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Det är klart man tittar med fritidspedagogögon, men det är ju ändå deras lek.": En kvalitativ studie av fritidspedagogers förhållningssätt till lek2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera fritidspedagogers förhållningssätt till leken på fritidshemmet. Studien är en kvalitativ undersökning där observationer av fritidspedagogers förhållningssätt till barnens lek studeras. Genom intervjuer studeras också tre fritidspedagogers åsikter om leken på fritidshemmet. Resultatet visar att fritidspedagogerna ser på leken som en viktig och självklar del av fritidshemmet. Vår undersökning visar även på att denna lek inte ska störas av vuxna och att fritidspedagogens roll är att iaktta och observera barnens lek.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Att arbeta hälsofrämjande i skolan: en intervjuundersökning av pedagoger/personal2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stödjande och inspirerande miljö i hem och skolor, anses bidra till att introducera hälsosamma vanor i en tidig ålder. Undersökningen syftar till att beskriva hur pedagoger/personal som arbetar på två skolor i centrala skåne resonerar och agerar kring begreppet hälsa, med fokus på måltider, rörelse och sömn. Vi vill även få reda på hur de uppfattar att de arbetar med detta. Fem personer intervjuades (klasslärare, idrottslärare och kökspersonal). Resultatet visar att samtliga arbetar praktiskt med vad som de uppfattar ingå i hälsofrämjande arbete, men på olika sätt. Samtliga medverkande pedagoger arbetar praktiskt med hälsan, genom att till exempel vara goda förebilder, arbeta med teman, ha uteverksamhet med mera. Kökspersonalen förmedlar hälsan, genom den mat de serverar under skoldagen. Samtliga intervjuade är medvetna om att det finns vissa riktlinjer som de ska följa. Slutsatsen är att hälsan är viktig i skolan eftersom skolan har möjlighet att ge barnen kunskaper och etablera goda vanor för livet, men dessutom kan de undersökta skolorna/klasserna alltid bli ännu bättre på att arbeta med hälsofrämjande vanor.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Arntzen, Kamilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hallberg, Jennie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Den vuxnes roll är att lyfta leken en dimension eller bara observera": En fenomenografisk studie om förskollärares erfarande av deltagande i leken2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare erfar deltagandet i leken i förskolan. Forskningsfrågorna som studien utgår från är: Hur erfar förskollärare deltagandet i leken? och Hur erfar förskollärare svårigheter och möjligheter med deltagandet i leken?  Bearbetningen av insamlad data är inspirerad av ett fenomenografiskt perspektiv, där förskollärarna ges möjlighet att berätta fritt om erfarandet kring deltagandet i leken. Intervjuerna är därför av kvalitativ karaktär. Det framkommer i resultatet att förskollärare ser på sin roll kring leken på olika sätt, som observatör, tillförare och medlekare. Några förskollärare belyser svårigheter med deltagandet, till exempel tidsbrist. I analysen visas de kvalitativa skillnaderna mellan förskollärarnas erfarande av deltagandet i leken. I den hierarkiska triangel som presenteras i resultatet och analysen visas de kvalitativa skilda kategorierna, där den mest komplexa kategorin innefattar pedagogers erfarande om rollen som medlekare och i den mest basala kategorin visas pedagogers erfarande om att det finns svårigheter med deltagandet i leken.  Generellt kan det urskiljas av resultatet att förskollärarna är väl medvetna om nyare forskning som säger att deltagandet i leken på barns villkor är av stor betydelse. Dock påverkas deltagandet av många faktorer i det pedagogiska arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Axelsson, Annette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Johansson, Elisabeth
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ämnesintegrerat arbetssätt: Lärarnas arbete med organisering och planering2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika lärare inom grundskolan kan organisera och planera ett ämnesintegrerat arbetssätt och hur det ämnesintegrerade arbetssättet kan främja elevernas lärande och utveckling. Bakgrunden är att samhället har utvecklats och blivit styrt av mål, resultat och individualisering. Vilket har gjort samhället till ett kunskapssamhälle som i sin tur påverkat lärarrollen. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Vi har genomfört en kvalitativ studie med metoden intervjuer. Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor med åtta pedagoger, varav en av intervjuerna var en gruppintervju på tre personer. Av resultatet framgår det att lärarna anser att eleverna i ett ämnesintegrerat arbetssätt får en bredare kunskap som kan bidra till att eleverna blir självständiga och trygga samhällsmedborgare.  

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbetet-klart
 • 7.
  Bengtsson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Danielsson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hur integreras och inkluderas nyanlända elever i förskolan och grundskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer vi att med utgångspunkt i ett mångkulturellt samhälle lägga vikten på hur elever och barn utan det svenska språket integreras och inkluderas i förskolan och grundskolan. För att tydliggöra arbetet kommer vi att fokusera på det sociokulturella perspektivet. Vi kommer att undersöka hur lärare och skolledare använder sig av, och deras syn på integreringen och inkluderingen av nyanlända elever i förskolan och grundskolan. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill vi belysa och undersöka hur skolledare och lärare förhåller sig till integreringen och inkluderingen av elever med ett annat modersmål. Sammanfattnings-vis pekar resultatet på att det finns många vägar till en bra integration och inkludering av barn och elever i förskola och skola. Lärarna i vår studie anser att det är viktigt att vara tydlig och konkret och att bemöta alla barn på samma sätt oavsett bakgrund och att intresset för deras kultur kan leda till en god integration och inkludering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Blomander, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hansson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Påhlsson, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The mobile phone - a resource in schoolwork?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to investigate how students, teachers and special teachers use, or may want to use, mobile phones as a resource in everyday schoolwork. An analysis of the result was made base on two main theories. One i Säljös theory about the sociocultural perspective, where artefacts play an important part in the devolopment of human society. The other is Laurillardss thougts of social learning and the use of technology in teaching. The methods used were inquiries and semi-structured interwiews with individuals and groups. The result shows that students in compulsory school use the mobile phone as a calculator and för listening to music as a means to concentrate. Senior high school students use the mobile phone as a calculator, to seek information on the internet, and to communicate aboute schoolwork. The older the students, the more they appreciated the use of the mobile phones calendar and its reminder function. Both students, teachers and special teachers could see benefits in using the mobile phone in schoolwork, for example using apps, making recordings and reading e-books. Older students, and some teachers, wanted to use the mobile phone as a means for accessing shared knowledge.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Breisner, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Åberg, Adam
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Det står ju i läroboken: En komparativ studie av faktaurvalet i läroböcker i religionskunskap på gymnasiet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilket faktaurval författare till läroböcker i gymnasiekurserna religionskunskap 1 och Religionskunskap A gör i sin beskrivning av de abrahamitiska religionerna. Påverkar detta urval elevers kunskap om de olika abrahamitiska religionerna och följer läroböckernas innehåll kraven i respektive kursplan.

  Studien granskar fyra olika läroböcker och om läroböckernas innehåll följer kunskapskraven i kursplanen för religionskunskap. Då en ny kursplan infördes höstterminen 2012 medför detta att studien även kommer att jämföra böcker som tillhörde den föregående kursplanen och den rådande. Metoden som används i studien är en komparativ textanalys med en hermeneutisk teoretisk utgångspunkt.

  Det som kännetecknar den goda läroboken är att den ska vara nyanserad och beskriva innehållet utifrån olika perspektiv, samt vara problematiserande och allsidig. Studiens resultat visar att det finns en brist i läroböckerna att anlägga olika perspektiv, ofta beskrivs ett generaliserande innehåll. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Brynolf, Margrethe
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Carlström, Inge
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Svensson, Kjell-Erik
  Wersäll, Britt-Louise
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Läraryrkets många ansikten2009 (oppl. 2)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Läraren lever i en dynamisk relationsvärld som ger en kraftfull puls i hans eller hennes arbete. I ständiga här-och-nu-situationer måste uppkomna problem lösas, beslut tas och åtgärder genomföras under tidspress. Man kan verkligen tala om läraryrkets intensitet. Till det kommer en ökande differentiering, dvs. att lärarens roll utformas olika bl.a. beroende på i vilken kommun, i vilken skola och i vilket arbetslag som han eller hon tjänstgör.

  Med stor sannolikhet kommer läraryrket i framtiden att bli minst lika intensivt som idag och differentieringen om möjligt ännu större, vilket ställer stora krav på lärarutbildning och fortbildning. Den här boken är avsedd för det allmänna utbildningsområdet inom lärarutbildningen och ett bidrag till den kompetensutveckling av redan verksamma lärare som är nödvändig inför dessa utmaningar.

  Bokens antagande är att framtidens lärare kan klara av sin situation och forma sin lärarroll bättre än många upplever att de kan idag. För att detta ska kunna ske krävs att lärarna känner att de har stöd från samhället, att de känner att de är delaktiga och att det finns en allmän acceptans för att kunskap är viktig. Dessutom behöver lärarrollens samhällsansvar tydliggöras. Men framförallt ställer det krav på lärare och rektorer som måste våga vara flexibla, kreativa och våga utnyttja det friutrymme som finns.

  Här behandlas en rad aspekter av läraryrket, allt från lärarens samhällsansvar – och hur det vuxit fram i ett historiskt perspektiv – till den egna personliga professionalismen. Varje kapitel avslutas med en ”pedagogisk hörna”, ett smörgåsbord av frågor och uppgifter som stimulans för diskussion, utforskning och reflektion.

 • 11.
  Clementson, Thomas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ristevski, Sebastian
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gymnasieåren, en tid för stillasittande?: En kvantitativ studie om gymnasieelevers stillasittande beteende2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har media och forskare talat om att ett stillasittande beteende inte är bra för dig, och att du därför måste du träna regelbundet för att hålla upp en god hälsa. Nyligen publicerade rapporter visar nu att ett stillasittande beteende, definierat som muskulär inaktivitet ökar risken för de flesta av dagens folksjukdomar och förtida död. Dessa risker är oberoende av fysisk aktivitet mellan dina stillasittande perioder. Stillasittande tid bör betraktas som en separat hälsorisk och livsstilsvariabel.Vissa är mycket stillasittande på sin fritid och andra har ett mycket stillasittande jobb. Men det finns en grupp människor som inte kan påverka sin egen stillasittande tid under vardagar, nämligen barnen och ungdomarna i skolan. Denna undersökning riktar in sig på hur ungdomarnas dag i skolan kan se ut och se hur mycket tid de tillbringar stillasittande.Syftet med studien var att undersöka stillasittande beteende hos gymnasieungdomar på deras skoltid och på fritiden. Studien görs med en kvantitativ metod med enkäter som involverade 154 gymnasieelever. För att analysera data användes t-tester och Pearsons chi-square test.Resultatet visar att en genomsnittlig gymnasieelev tillbringar 58 % av sin vakna tid varje vecka stillasittande. De flesta av deras stillasittande timmar är under sina dagar i skolan och framför allt under sina lektioner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ekstrand, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  På jakt efter grunden till värdegrunden: En analys av begreppet grundläggande värden i skolans värdegrund2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete görs en värdefilosofisk reflektion över begreppet grundläggande värden i skolans värdegrund. Jag finner grund för tre möjliga tolkningar av begreppet; grundläggande värde som egenvärden, grundläggande värden som konventionella värden och grundläggande värden som målvärden. Jag undersöker också några möjliga konsekvenser av att se grundläggande värden som synonyma med någon av dessa tre möjliga definitioner. Sammanfattningsvis diskuterar jag några möjliga konsekvenser av detta arbetet för läraren. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Elmberg, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Folkesson, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Guillemain, Matthieu
  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, CNERA Avifaune Migratrice, La Tour du Valat, Le Sambuc, Arles.
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Putting density dependence in perspective: nest density, nesting phenology, and biome, all matter to survival of simulated mallard Anas platyrhynchos nests2009Inngår i: Journal of Avian Biology, ISSN 0908-8857, E-ISSN 1600-048X, Vol. 40, nr 3, s. 317-326Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Breeding success in ground-nesting birds is primarily determined by nest survival, which may be density-dependent, but the generality of this pattern remains untested. In a replicated crossover experiment conducted on 30 wetlands, survival of simulated mallard nests was related to "biome" (n=14 mediterranean and 16 boreal wetlands), breeding "phenology" (early vs late nests), and "density" (2 vs 8 nests per 225 m shoreline). Local abundances of "waterfowl", "other waterbirds", and "avian predators" were used as covariates. We used an information-theoretic approach and Program MARK to select among competing models. Nest survival was lower in late nests compared with early ones, and it was lower in the mediterranean than in the boreal study region. High-density treatment nests suffered higher depredation rates than low-density nests during days 1-4 of each experimental period. Nest survival was negatively associated with local abundance of "waterfowl" in the boreal but not in the mediterranean biome. Effect estimates from the highest-ranked model showed that nest "density" (d 1-4) had the strongest impact on model fit; i.e. three times that of "biome" and 1.5 times that of "phenology". The latter's effect, in turn, was twice that of "biome". We argue that our study supports the idea that density-dependent nest predation may be temporally and spatially widespread in waterfowl. We also see an urgent need for research of how waterfowl nesting phenology is matched to that of prey and vegetation.

 • 14.
  Eriksson, Anna-Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Learning study - en skolutvecklingsmodell för träningsskolan?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Learning study är en modell för skolutveckling samt en praxisnära forskningsmetod. Denna modell har under flera år används i svenska skolan i framförallt ämnet matematik och i grundskolan. Träningsskolan är en inriktning inom den obligatoriska grundsärskolan och syftet med följande examensarbete är att undersöka på vilket sätt learning study uppfattas vara en skolutvecklingsmodell för träningsskolans pedagoger samt huruvida elevernas lärande utvecklas med hjälp av modellen och teorin. Arbetet består av interventionsstudien learning study samt intervjuer med deltagande pedagoger. I studien ingår tre pedagoger med tre elever i enskild undervisning med det specifika lärandeobjektet "1" och "2" som symboler för antal. Lärandeobjektet behandlar kvantitet inom träningsskolans ämnesområde "verklighetsuppfattning". I ett variationsteoretiskt perspektiv planerades och analyserades forskningslektionerna av mig som forskare samt pedagogerna i denna learning study. Med inspiration av en fenomenografisk ansats analyserades därefter data av pedagogernas uppfattningar av learning study som skolutvecklingsmodell för träningsskolan. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att learning study kan användas som skolutvecklingsmodell även i träningskolan både i resultat av interventionsstudien samt pedagogernas uppfattningar. Då det inom den specialpedagogiska yrkesrollen ingår att leda utveckling av det pedagogiska arbetet med kunskap om sambandet mellan vetenskap och praktik kan denna studie ses som användbar inom mitt yrkesområde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ernestrand, Henrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Vi som inte fruktar döden: skildringen av samurajklassens hederskodex under Meijikejsarens styre i Den siste samurajen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay deals with the political upheavals which occurred in Japan with the Meiji Restoration of 1868 and its impact on the Samurai Class. This transitional period in Japanese history is portrayed in the film The Last Samurai from 2003, and it's the comparison between this Hollywood production and the current research on the subject on which this essay focuses. Two key figures who are portrayed in the film are Nathan Algren (Tom Cruise), an American soldier from the Indian Wars of the 1860/70s who travels to Japan to quell the Samurai rebellion but ends up in captivity; only to learn their codex of honor and way of life and eventually become a Samurai himself. The other character calls himself Katsumoto (Ken Watanabe) and becomes the representative of the Samurai's struggle for their existence. Their friendship and cultural exchanges will remain a cornerstone throughout the film. Katsumoto has his historical counterpart in Saigō Takamori – also known as The Last Samurai during the times of the Meiji Restoration and its aftermath. Closely intertwined with the Samurai come ideals in which the warrior must follow specific precepts and behavior patterns both on the battlefield and in civilian life. Bushidō (“the way of the warrior”) and the ritual suicide that is seppuku (“stomach-cutting”) therefore play a significant role in the film and become a symbol of the clash between the old values of the Samurai and the inevitable process of modernization according to Western standards. The film explores both the theoretical and practical dimension of bushidō and is a tribute to the Samurai; their ideals, living and learning philosophy and to their codex of honor. It also depicts the unexpected and forbidden friendship between a Samurai and a soldier with their separate Western and Eastern values – which ultimately results in their common defeat before the new age in Japan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext01
 • 16.
  Fengved, Carina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sturesson, Gunilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Teknik i förskolan: Hur barn samspelar kring en surfplatta2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att belysa förskolebarns kommunikation, samarbete, motivation och deras uppfattning om vad de lär sig. Detta har vi undersökt ur ett sociokulturellt perspektiv på vår litteraturbakgrund och sedan kopplat till observationer med efterföljande intervjuer. Vi har bearbetat vårt insamlade material genom att kategorisera olika sätt att interagera. Litteraturgenomgången visar att det är en fördel att använda datorn tillsammans med andra, vilket vi också sett i vår undersökning. Barnens konstanta språkande för att förklara och beskriva vad de ser på datorskärmen stimulerar språkutvecklingen och får dem att reflektera över sitt eget lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Fredriksson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kristiansson, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barn med ”större uppmärksamhetsbehov”: Hur bemöter förskolans pedagoger dessa individer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att kalla vårt examensarbete för; Barn med "större uppmärksamhetsbehov" – Hur bemöter förskolans pedagoger dessa individer. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och få en inblick i hur pedagogerna i verksamheten möter de barn som utmärker sig genom större uppmärksamhetsbehov. Vår frågeställning lyder som följande; Hur bemöter förskolans pedagoger barn med större uppmärksamhetsbehov? Vi, (Caroline & Jenny) har använt oss utav kvalitativa intervjuer som metod för vår undersökning. Resultatet utifrån tidigare forskning visar på att barn med större uppmärksamhetsbehov yttrar sig på olika sätt, i form av olika beteende och behov. Gemensamt är att barnens behov av uppmärksamhet behöver mötas på olika sätt beroende på var barnet befinner sig samt vilka behov som den enskilda individen uttrycker. I resultatet utifrån våra intervjuer kan vi se att det efterfrågas mindre barngrupper och mer personal till verksamheten för att lättare möta och tillgodose varje individ och dess behov.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Garphorn, Carolina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hedebris, Titti
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Utomhus - en plats för genus?: En kvalitativ studie av pedagogers förhållningssätt till pojkar respektive flickor i förskolans utomhusmiljö.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien genomfördes med en kvalitativ undersökning på tre förskolor i Skåne med syfte att få synliggjort hur pedagogers förhållningssätt till pojkar respektive flickor synliggörs i förskolans utomhusmiljö. Det empiriska materialet samlades in genom sex intervjuer på två förskolor och en kompletterande observation på en tredje förskola. Materialet spelades in med hjälp av en ljudupptagare och transkriberades därefter.

  Studiens teoretiska bakgrund är det sociokulturella perspektivet samt ett genusperspektiv. Detta med tanke på att barn lär i interaktion med sin omgivning samt att genus är ett av studiens fokus.

  Resultatet i studien visar att pedagoger har stora kunskaper inom genus och utomhusmiljö, dock visar resultatet en baksida där pedagogerna säger en sak men gör en annan. I studien dras slutsatsen; att pedagoger är väl medvetna om sin påverkan på barnen samt att utomhusmiljön inte används i arbetet med genus.

  Fulltekst (pdf)
  Utomhus - en plats för genus?
 • 19.
  Goldstrand, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Jönsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hur barn kan skapa sammanhang i sitt lärande: Om tematiskt arbete i förskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att skriva om tematiskt arbete i förskolan. Tematiskt arbete innebär att pedagogen integrerar flera olika ämnen under ett och samma tema. Grundidén är att barnen får möjlighet att utvecklas och lära sig om temat på olika sätt, både teoretiskt och praktiskt. Vårt syfte med denna undersökning är att belysa tematiskt organiserad verksamhet i förskolan. För att nå fram till detta undersökte vi hur en pedagog resonerar kring det tematiska arbetssättet samt hur det ter sig i den pedagogiska verksamheten. Undersökningen består av en kvalitativ studie där vi observerat verksamheten på en syskonavdelning vid tre tillfällen, samt intervjuat en av pedagogerna där. Bakgrunden till arbetet är att vi vill få en bredare syn på det tematiska arbetssättets utformning och för att få en bild över hur det kan se ut i praktiken. Resultatet har gett oss större kunskap om tematiskt organiserad verksamhet i förskolan. Vi har utifrån litteraturen och observationerna samt intervjun kommit fram till att den verksamhet vi besökt följer de grunder som litteraturen påpekar finns i ett tematiskt arbetssätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Granklint Enochson, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Redfors, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Students' attitudes about the human body and health in school settings2009Inngår i: ESERA: European Science Education Research Association: 2009 conference: 31 August - 4 September 2009, Ankara: Gazi University , 2009, s. 198-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In schools and in society it is argued about the importance of living a healthy life. The discus-sions are often focusing on different kinds of food. In this paper the focus is on students’ knowledge about the human body and how this is related to their thoughts about living a healthy life. 88 students in 9:th grade, in one Swedish school, were involved in the study. The study contains drawings and written questions, both open and multiple- choice, and interviews with students and teachers. We report that it is possible for the pupils to transfer knowledge from one context to another, (sandwich and painkiller) concerning pathways in the digestive system. But it is harder for them to connect different organ systems in their explanations, e.g. water's path through the body. More than half of the interviewed pupils believed that there is nutrition in water, but most of them were unable to specify what this nutrition consists of. It was also found that a few students believed that the body stores nutrition and energy when they skip a meal.

 • 21.
  Grüner, Nina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lindros, Mathilda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Skolan hänger ju på hela livet": Elever om bedömning - en kvalitativ studie i årskurs 42011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att synliggöra sex elevers medvetenhet om bedömning i skolans vardag. I forskningsbakgrunden presenteras tidigare forskning om bedömning och hur det kan göras till en del av den pedagogiska verksamheten. Särskild uppmärksamhet riktas mot bedömning inom svenskämnet. Sex kvalitativa elevintervjuer i årskurs fyra utgör det empiriska materialet. Analysen av dessa visar att eleverna är medvetna om att det förekommer viss bedömning men de har dock svårt för att se sambandet mellan bedömning, undervisning och sin egen kunskapsutveckling. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Gunnarsson, Gunnar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Waldenström, Jonas
  Olsen, Björn
  Änderna, influensan och jakten2010Inngår i: Svensk jakt: Svenska jägareförbundets tidskrift, ISSN 0039-6583, nr 6, s. 74-75Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Gunnarsson, Gunnar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Jourdain, Elsa
  Section for Zoonotic Ecology and Epidemiology, School of Pure and Applied Natural Sciences, University of Kalmar.
  Waldenström, Jonas
  Section for Zoonotic Ecology and Epidemiology, School of Pure and Applied Natural Sciences, University of Kalmar.
  Helander, Björn
  Department of Contaminant Research, Swedish Museum of Natural History, Stockholm.
  Lindberg, Peter
  Department of Zoology, University of Gothenburg.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Latorre-Margalef, Neus
  Section for Zoonotic Ecology and Epidemiology, School of Pure and Applied Natural Sciences, University of Kalmar.
  Olsen, Björn
  Section for Zoonotic Ecology and Epidemiology, School of Pure and Applied Natural Sciences, University of Kalmar.
  Zero prevalence of influenza A virus in two raptor species by standard screening2010Inngår i: Vector Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, E-ISSN 1557-7759, Vol. 10, nr 4, s. 387-390Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Disease can have severe impact on animal populations, especially in rare species. Baseline data for atypical host species are missing for a range of infectious diseases, although such hosts are potentially more affected than the normal vectors and reservoir species. If highly pathogenic avian influenza strikes rare birds of prey, this may have crucial impact on the predator species itself, but also on the food web in which it interacts. Here we present the first large-scale screening of raptors that regularly consume birds belonging to the natural reservoir of influenza A viruses. Influenza A virus prevalence was studied in two rare raptors, the white-tailed sea eagle (Haliaeetus albicilla) and the peregrine falcon (Falco peregrinus). Nestlings were screened for active (181 white-tailed sea eagles and 168 peregrine falcons) and past (123 white-tailed sea eagles and 6 peregrine falcons) infection in 2006-2007, and an additional 20 succumbed adult white-tailed sea eagles were sampled in 2003-2006. Neither high- nor low-pathogenic influenza infections were found in our sample, but this does not rule out that the former may have major impact on rare raptors and their food webs.

 • 24.
  Gunnarsson, Gunnar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Latorre-Margalef, Neus
  Munster, Vincent
  Fouchier, Ron
  Osterhaus, Albert
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Olsen, Björn
  Wallensten, Anders
  Haemig, Paul D.
  Fransson, Thord
  Brudin, Lars
  Waldenström, Jonas
  Sub-lethal effects of low-pathogenic influenza A virus infection in mallards (Anas platyrhynchos) caught on autumn migration in Ottenby, Sweden2009Inngår i: Abstracts, 2nd Pan-European Duck Symposium, 2009, s. 27-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 25.
  Hildinggren, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Olsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Barn med separerade föräldrar: En kvalitativ studie om hur förskolepersonalen beskriver sitt bemötande till barnen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studie är att undersöka   hur förskolans personal beskriver sitt bemötande till barn med separerade   föräldrar. Genom att intervjua sex pedagoger med utgångspunkt från hela   arbetslaget har vi kunnat skönja personalens bemötande mot barn och   föräldrar. Vi har valt att se på bemötandet genom att använda oss utav   anknytningsteorin. Resultatet visar tendenser på att personalen utgår ifrån   barnets bästa och lyfter situationen när personalen anser att behovet finns,   men även att föräldrarnas handlande i en separation spelar en stor roll för barnens välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  Barn med separerade föräldrar
 • 26.
  Isaksson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ljungbäck, Lina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Att stödja eller störa: En diskursanlaytisk studie kring pedagogers syfte med deltagande eller frånvaro i barns lek. Ett förändrat synsätt?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande studie utgår från kvalitativa intervjuer med sammanlagt sex pedagoger, som analyseras och diskuteras utifrån två rådande diskurser i förskolan. Diskurserna som presenteras i studien behandlar den deltagande såväl den frånvarande pedagogen i barns lek. Studien behandlar ett historiskt perspektiv för att undersöka om och hur synen på barnet i dess lek har förändrats i samråd med läroplanens intåg i förskolan.

  Det empiriska materialet sätts i relation till forskning utifrån diskurserna, och konsekvensen av de båda presenteras och problematiseras. Vår tanke är inte att framhäva den ena eller den andra diskursen, utan belysa två perspektiv där vi menar att det är av vikt att inte bara fundera kring vilket syfte pedagogen har, utan för vem detta syfte tilldelas. Resultatet tyder på att pedagogerna uttalar sig olika kring barnens lekkompetens i de två diskurserna.

  Vidare vill vi poängtera att genom studerande utav intervjuer utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, lägger forskaren vikt vid vad och hur respondenten framhäver sina argument. Studien behandlar därför inte pedagogers förhållningssätt utan deras uttalande om detta. Vi hoppas att med denna uppsats kunna inspirera till samtal och diskussion kring de rådande diskurserna och dess konsekvenser.

  Fulltekst (pdf)
  Att stödja eller störa
 • 27.
  Johansson, Betty
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Erlandsson, Maja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lust att lära - att tända en eld: åtta pedagogers syn på motivation och skapandet av lusten att lära hos elever i grundskolans tidigare år2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå vilken syn pedagoger i skolans tidigare år har på begreppet motivation, samt hur de förhåller sig till arbetet med att skapa och stärka elevens motivation till skolarbetet. Undersökningen lyfter en rad olika aspekter som påverkar vilken motivation som väcks hos eleven och har särskilt fokus på följande faktorer; utmanande aktiviteter, kontroll, vilja, känslor och affekter, lärarens förhållningssätt, feedback, självkänsla, relevans, meningsfullhet och mål. Utifrån en kvalitativ, fenomenologisk ansats med semistrukturerade intervjuer presenteras åtta pedagogers syn på motivation och hur de arbetar för att främja elevens lust att lära. I uppsatsen redogörs resultatet av intervjuerna i relation till bakomliggande teorier och aktuell forskning med hänseende till motivation. Slutligen betonas hemmets betydelse och vikten av att tillgodose elevens olika behov. Även skillnaderna mellan inre och yttre motivation tydliggörs. Allt för att optimera en fungerande lärandemiljö där elever, såväl som pedagoger, känner glädje i skolvardagen, motivation till skolarbetet och lust att lära.

  Sammantaget pekar vår undersökning på att det tycks finnas ett antal gemensamma faktorer som påverkar och främjar, eller i missgynnsamma fall, motverkar känslan av lust och motivation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Johansson, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Pettersson, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Fritidspedagogens yrkesroll under skoltid: En studie av fyra fritidspedagogers och tre rektorers perspektiv på den fritidspedagogiska professionen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att studera fritidspedagogens yrkesroll i förhållande till skolan, hur den uppkommit samt vilken framtida roll en fritidspedagog skulle kunna ha i detta avseende. Forskningsbakgrunden ger en bild av fritidspedagogsyrket i historisk belysning, hur denne integrerades i skolan och integreringens inverkan på yrket. Forskningsbakgrunden tydliggör även den fritidspedagogiska yrkesrollen, samt skolledningens betydelse för yrket. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra (4) fritidspedagoger och tre (3) rektorer fick vi fram vårt empiriska material. Resultatet diskuteras och problematiseras i förhållande till forskningsbakgrunden och egna slutsatser dras. Resultatet vittnar om, i enlighet med forskningsbakgrunden, att fritidspedagogens kompetens och roll under skoltid upplevs som relativt otydlig och ”luddig”. Generellt upptäckte vi dock att fritidspedagogerna spelar en viktig roll i barns utveckling och lärande, då respondenterna uttryckte att lärarna skulle få det svårt att uppfylla läroplanens mål om inte fritidspedagogerna kompletterade dem med sina särskilda kompetenser. Våra slutsatser är att fritidspedagogen har flera unika kompetenser som kan främja barns utveckling och lärande, vilket gör denne till en av lärarna i skolan. Dock behöver den fritidspedagogiska yrkesrollen förtydligas, vilket vi hoppas att denna uppsats bidrar till. 

  Fulltekst (pdf)
  Fritidspedagogens yrkesroll under skoltid
 • 29.
  Jönsson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sandberg, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Du är duktig på att skriva precis som din bror": En kvalitativ studie om syskonskarans prägling i skolmiljö2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Citatet, "Du är duktig på att skriva precis som din bror" är hämtat från en skrivbok där läraren kommenterat en elevs skrivläxa. Den här studien behandlar lärares reflektioner kring syskonskarans prägling i skolmiljön.

  Syftet är att genom intervjuer med arbetslag belysa hur syskonjämförelser görs i skolmiljö. Utifrån vår valda teori, socialpsykologin förklaras grupprocesser, interaktioner, roller och attityder för att besvara studiens syfte. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod med öppna intervjufrågor i arbetslag och med en hermeneutisk analysmetod tolkar vi det empiriska materialet.

  Vårt resultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning. I resultatet framgår det att lärarna i arbetslagen menar att deras syn på elever kan förändras utifrån erhållen information om syskonskaran och att det bidrar till att de vill minska informationsflödet i skolmiljön.

  I vårt diskussionskapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras för att avslutas med tankar om framtida forskning.

  Nyckelord: Syskonjämförelser, arbetslaget, lärarperspektiv, bemötande, information

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Kaplia, Svetlana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Några aspekter på motivation för lärande i matematik2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka orsaker till att elever i gymnasieskolan misslyckas i sina matematikstudier, varför de upplever matematik som ett svårbegripligt ämne och varför de har så svagt intresse för matematik samt hur lärare kan påverka elevers motivation för studier i matematik. Ambitionen med arbetet var att identifiera relationen mellan några motivationsaspekter: elevers förståelse för matematik och dess betydelse, elevers intresse för matematik och elevers självkänsla när det gäller studier i matematik, samt att undersöka vilken betydelse läraren har i detta sammanhang. För att svara på frågorna användes två olika metoder för att samla och bearbeta material: kvantitativ metod i form av en enkätundersökning och kvalitativ metod i form av elevintervjuer. I enkätundersökningen deltog 46 elever från årskurs 1, 2 och 3 på medie-, el- och hantverkarprogrammen. I intervjuundersökningen deltog 67 elever från fyra klasser i årskurs 1 på medie- och hantverkarprogrammen.

  Undersökningen visar att väldigt många elever upplever matematik som ett svårt ämne och att de har haft problem att förstå matematik under lång tid. Fler än en tredjedel av eleverna, som har dåligt självförtroende och uppger att de har dåliga kunskaper i matematik, tycker att orsaken ligger i att de inte kommer ihåg eller har problem med sitt minne. Fler än två tredjedelar av eleverna har dåligt självförtroende när det gäller sitt lärande i matematik och de känner sig osäkra för att de inte förstår matematik. De tror att mycket kan ändras i deras situation om läraren ser deras problematik och om de får tillräckligt med stöd för att klara kurserna i matematik. Undersökningen visar vidare att elevernas självkänsla beror på hur pass bra de förstår matematik. Slutsatsen är att elevers motivation påverkas av deras självförtroende, som är väldigt låg hos de elever som deltagit i undersökningen, deras förståelse av matematik, vilket definitivt är eftersträvansvärt, och deras intresse för matematik samt att matematikläraren har en betydande roll i detta sammanhang.

 • 31.
  Karlsson, Catarina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Malmberg Lindqvist, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Matematik och musik - en helhetssyn på lärande: En undersökning kring hur pedagoger i förskolan använder musiken för att främja barns matematikinlärning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på om pedagoger i förskolan använder sig av musik för att främja barnens matematikinlärning och i sådana fall på vilket sätt de gör det, eller om de använder sig av matematik och musik var för sig. I undersökningen medverkade fyra förskollärare och intervjuerna utfördes både enskilt och i par och vi utförde kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I arbetet tar resultatet av intervjuerna upp och kopplas till den valda litteraturen samt våra tankar kring arbetet med matematik och musik som en helhet. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna använder matematik och musik tillsammans, men ofta omedvetet. Dock har de en positiv inställning till ämnesintegrerat arbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Kemi, Jonatan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gylhian, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ett tvehövdad monster: Två kvinnoporträtt ur Grand final i skojarbranschen2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en hermeneutisk metod analyseras Kerstin Ekmans Grand final i skojarbranschen (2011) med syftet att porträttera och analysera protagonisterna, Lillemor och Babba, i förhållande till identitet som kvinna och författare. I diskussionen urtolkas en möjlig medveten intention med verket, som rör såväl genus och feminism som identitetsskapande. De båda protagonisterna utgör ett gemensamt författarskap, där deras personligheter smälter samman. Det är uppenbart att Lillemor, i flera anseenden, agerar Babbas ansikte utåt och att Babba fungerar som Lillemors kreativa begåvning. Ur ett feministiskt perspektiv påverkas deras förhållande av ett misogynt tillstånd, som samtidigt är oundvikligt för att nå framgång. En generell signifikans ligger i ett författarperspektiv, där denna som individ är personlighetskluven befäst i ett disharmoniskt tillstånd. Författarskapet är uppsplittrat i kropp och själ, där sociala normer styr kraven och där kvinnans utseende har en avgörande roll.

  Fulltekst (pdf)
  Ett tvehövdad monster: Två kvinnoporträtt ur Grand final i skojarbranschen
 • 33.
  Kempe, Mats
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Specialpedagogens arbete i en kommun: var, hur, med vad och varför?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att kunna förstå och klargöra hur den specialpedagogiska verksamheten i den undersökta kommunen är organiserad - hitta den röda tråden - för att få svar på vad man (politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer) vill få ut konkret i verksamheten av specialpedagogiska insatser, vilket även rimligen bör avspeglas vice versa. Arbetet är en fallstudie med en fenomenografisk forskningsansats som omfattar en legitimeringsstege avseende specialpedagogisk verksamhet på en kommunal arena. Undersökningen utfördes i två faser där först specialpedagogiska arbetsuppgifter kategoriserades till en matris i vilken studiens ingående specialpedagoger fick uppskatta och fylla i fördelningen av sina arbetsuppgifter och vidare intervjuades sedan politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer utifrån problemställningen: Vad vill man få ut konkret i verksamheten av specialpedagogiska insatser? Studien har sin teoretiska grund i ramfaktorteorin som visar vad som inte är möjligt och i KASAM-teorin som visar vad som är nödvändigt betraktade utifrån Foucaults maktperspektiv som utgår från den av makten drabbade, och i litteraturgenomgången behandlas stöd- och/eller spetspedagogik, lång- och/eller kortsiktiga perspektiv, implementeringsdjup samt specialpedagogens yrkesroll. Sammanfattningsvis pekade studiens resultat på att rektor var den som avgjorde hur den specialpedagogiska verksamheten organiserades lokalt sett och vidare på att det fanns potential att i högre grad utnyttja specialpedagogisk kompetens, i synnerhet på organisationsnivå. Studiens resultat bör betraktas som lokalt betingat med tanke på dess ringa deltagarantal och dess geografiska begränsning, dock bör det finnas ett visst mått av relaterbarhet.

  Fulltekst (pdf)
  matskempe_2011
 • 34.
  Knutsson, Kristina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Esse, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Vad säger barnen: En observationsstudie av barns nyfikenhet kring naturvetenskap i förskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur barn kommunicerar och samspelar med sin omgivning för att få svar på sina naturvetenskapliga frågor. Bakgrunden till studien är att flera forskare menar att barn är naturligt nyfikna och intresserade av naturvetenskap, men att läraren ofta missar barns frågor. I och med de nya tillkomna målen i förskolans läroplan är ämnet högaktuellt och problemformuleringen relevant: – Vad säger barnen och vilka frågor ställer de utifrån ett naturvetenskapligt innehåll samt på vilket sätt visar barn intresse för naturvetenskap? Litteraturdelen presenterar en kort historik, en sociokulturell utgångspunkt som ligger till grund för denna studie och analys samt flera perspektiv kring ämnet från tidigare forskningsresultat. Undersökningen är en småskalig kvalitativ fallstudie där empiriskt material har insamlats genom videoobservationer samt fältanteckningar. Observationerna är från en förskola på landsbygden i en undersökningsgrupp där 16 barn i åldern tre till fem år och fyra pedagoger medverkar. Svaret på problemfrågorna har tydligt framkommit i resultatet, vilket synliggör att barn ställer frågor och visar på olika sätt att de är intresserade och naturligt nyfikna av naturvetenskapliga fenomen. Titta här! Kolla! och Kom är några av de uttryck barnen använder sig av i studien. I diskussionen jämförs och diskuteras undersökningens resultat och analys med vad forskningen säger.

  Fulltekst (pdf)
  EXAMENSARBETE PDF
 • 35.
  Larsson, Henrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Framtidens medborgare: En ideologikritisk analys av den nya skolan i ljuset av demokrati och samhällsmedvetande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether the schools’ pupils have the capacity to understand societal change through social consciousness. In order to investigate that a theory has been developed specifying what social consciousness means and how it is used. The theory has been used as a tool in an ideology critical analysis of the steering documents on which the schools’ work is based. The results of the study show difficulties when it comes to providing the prerequisites which are necessary to create social consciousness among the pupils in school today. Subsequently, the pupils acquire an instrumental view of how democracy operates and therefore lose the comprehension of the intrinsic meaning of democracy itself.

  Fulltekst (pdf)
  Framtidens medborgare
 • 36.
  Leopold, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Han hamnar fel - men ändå rätt!: funderingar kring Hellströms Londonskildringar2008Inngår i: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad, ISSN 1653-0268, Vol. 8, nr 14, s. 4-6Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 37.
  Levenstad, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Det finns möjligheter med alla elever": Om blivande idrottslärares förväntningar - med fokus på mötet med elever med muslimsk bakgrund2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka förväntningar blivande idrottslärare har på sitt framtida yrke och hur deras funderingar och förberedelse kring att möta elever med muslimsk bakgrund ser ut. För att ta reda på detta har jag gjort en kvalitativ undersökning där jag har intervjuat nio blivande idrottslärare, i åldern 24-40 år, om deras förväntningar på sitt framtida yrke med fokus på mötet med elever med muslimsk bakgrund. I uppsatsen tar jag upp tidigare forskning och ger bakgrundsfakta om islam i Sverige med särskild tonvikt på det som eventuellt kan ha betydelse i mötet mellan elever med muslimsk bakgrund och den svenska skolan. Jag för även en diskussion kring det som framkommit i intervjuerna och som redovisas i den empiriska delen. Där lägger jag in mina egna funderingar i ämnet och det framkommer hur jag ser på uppsatsens innehåll och då framförallt på resultatet av intervjuerna. Det jag har kommit fram till är att idrottslärarstudenter anser att de känner sig rustade för sitt kommande yrke och mötet med elever med muslimsk bakgrund och kultur, trots att de inte har fått tillräcklig utbildning inom området ”att möta alla elever”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Li, Yaqing
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Through the Door: A Passage to a New World and an Entrance to the Heart2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is around C.S Lewis’s classic children’s novel The Lion, the Witch and the Wardrobe and it focuses on the metaphorical meaning of the door and what insights it provides each time it is opened. It argues that the journey into Narnia is also a psychological journey, representing spiritual awakening. It draws conclusion that through this psychological journey in Narnia, the protagonists has undergone spiritual rebirth and their psyche has been raised to new heights.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Lindeberg, Mona
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Knast, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Det kändes bra i hjärnan: En studie om hur barn i förskola och förskoleklass uttrycker sina känslor för musik med målandet som stöd2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå hur barns känslor kan påverkas av musik i den skapande verksamheten. Detta gör vi genom att utgå från vår hypotes att musik av skilda karaktärer påverkar barn på olika sätt. Undersökningen är baserad på 15 barn i förskola och skola. I den empiriska undersökningen utmanas barnen att uttrycka sina känslor till musiken via ett annat kreativt instrument nämligen, att måla. Utifrån en kvalitativ undersökning med observationer samt intervjuer presenteras barnens upplevelser utifrån två olika musikstycken. I enlighet med vår hypotes kunde vi se och få belägg för att musiken har en känslomässig och fysisk inverkan beroende på musikens karaktär. I resultatet kan vi se att barnens reaktioner av musiken är varierad, vissa barn kände olust inför den medan andra kände glädje och visade en hög energi. Resultatet visar även att musiken lockar fram en skapandelust hos barnen där samtalen mellan barnen var höga gällande färgval och motiv.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Lövenbo, Nina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hall, Eva
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Några barns uppfattningar om genus i en populär barnbok: En studie kring Mamma Mu åker rutsckana2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur några barn uppfattar och tolkar genus samt om och hur de i så fall identifierar sig med huvudrollsinnehavarna i Wieslanders bok Mamma Mu åker rutschkana. Dessutom är det av intresse att se om och på vilket sätt författaren till den valda boken skriver utifrån ett genusperspektiv. Boken i studien valdes subjektivt ut från en lista över de femtio mest utlånade barn- och ungdomsböcker på folkbiblioteken i Lunds kommun, 2010. Studien genomförs på en förskola i södra Sverige med tre flickor och tre pojkar i åldern fem år. Analysmetoden som används i studien är kvalitativ och bygger på en hermeneutisk analysmodell. Resultatet visar på att barnen såg Mamma Mu som en kvinna/flicka och Kråkan som en man/pojke samt att flickorna identifierar sig med Mamma Mu och pojkarna med Kråkan. Dessa identifieringar gör barnen utifrån kopplingen mellan deras kön och mellan deras personligheter. Dessutom kan vi se att text och bild påverkar barnen på olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter. Denna kunskap delar de med sig av till varandra vilket leder till att barnen får nya erfarenheter och en djupare förståelse av boken. Bokens författare antar främst barnens perspektiv när hon skriver vilket väl stämmer överens med genusperspektivet då det handlar om något större än enbart manligt och kvinnligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Martinsson Hartsner, Albin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Larsson, Niklas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ska jag vara helt sann i mig själv så skulle jag skita i det!: En kvalitativ studie om politikers och lärares attityder till betyg i ordning och uppförande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares och politikers attityder kring disciplinär bedömning i skolan, samt hur de ser på ett eventuellt införande av ordningsbetyg. Foucaults teorier om makt och kunskap ligger som utgångspunkt för studien och den undersökningsmetod som använts är semistrukturerade personliga intervjuer. Sju aktiva lärare från de årskurser då betyg ska sättas, det vill säga årskurs sex på grundskolan till sista året på gymnasieskolan, har intervjuats. Även en diskursanalys görs av politiska dokument, i form av motioner samt av materialet från intervjuerna. De forskningsfrågor vi utgick från är följande:

   

  – Hur behandlas frågan om ordning och uppförande i de politiska motionerna?

  – Hur ser aktiva lärare på ordning och uppförande i skolan?

  – Hur ställer sig aktiva lärare till ett eventuellt införande av ordningsomdöme och betyg i ordning och uppförande?

   

  Samtliga politiker i de motioner som granskats är överens om att problem angående ordning och uppförande finns i skolan, vilket även stödjs av tidigare forskning och respondenterna. Synen på hur problemen med ordning i skolan ska hanteras skiljer sig mellan olika politiska partier men även mellan politiker och lärare. Olika förslag på hur ordning ska hanteras lyfts fram både bland politiker och lärare. Den attityd som är mest påtaglig hos lärarna är att de inte vill ha ett ordningsbetyg, utan påpekar att det personliga mötet och relationen med eleven är viktigast för att skapa ordning och trivsel i skolan.

  Fulltekst (pdf)
  Betyg_i_ordning_och_uppförande
 • 42.
  Mohammed Sakran, Ebtesam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Persson, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lära med medier i skolan: ett pedagogiskt perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medier kan användas och integreras i skolan för att främja elevers lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Följande frågor vägledde undersökningen: Vilken roll anser pedagoger att medier har i lärandeprocessen hos elever? Hur integrerar pedagoger medier i sin undervisning för att erbjuda möjligheter för eleverna till att utveckla sitt lärande? Metoden i undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med sex pedagoger på tre olika skolor i låg- och mellanstadiet, från två olika kommuner i södra Sverige.

  De slutsatser som kan dras utifrån vår undersökning är att de intervjuade pedagogerna anser att medierna har en viktig roll i lärandeprocessen hos elever och att medier används och integreras i alla ämnen för att främja elevernas lärande, samt att användandet av medier i undervisningen verkligen erbjuder möjligheter för eleverna till att utveckla sitt lärande.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 43.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Digital music tools empowering young people with physical impairments2010Inngår i: Crossing borders: Nordic research in music education in an international perspective, 2010, s. 14-15Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hållbar utveckling: hållbar människa2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Play and flow in children's musical activities2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 46.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Play and flow in children's musical activities2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 47.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The play element in children's musical learning and creativity2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Music in different forms is significant in young people's lives. In this presentation play is applied as a theoretical perspective to reach a deeper understanding of children’s musical learning and creativity. This presentation discusses findings from two empirical studies where children ages 6-8 years engage in musical activities: a doctoral a study (Nilsson, 2002) of nine 7-8-year-old Swedish children individually creating music with synthesiser and computer software and a study of children ages 6-8 years, participating in a music project where they collectively learned traditional Swedish songs and dance forms in the classroom (Nilsson, 2006). One of the main aims of these studies was to explore the musical learning and creative processes of the participants. A theoretical framework, called ecocultural perspective and developed by the author, was applied in the analysis. This perspective is based on four theoretical areas: (i) musical learning and creative activities in informal and everyday situations, (ii) oral practice, (iii) theories of play and flow, (iv) how these three areas are linked to chance, uncertainty and unpredictable events. In the analysis of the collected material it was in both studies found that children’s musical learning and creativity could be regarded as different forms of play. Findings also indicate that in some cases the children’s musical learning and creative processes could be described as flow experiences. In this presentation findings will be further demonstrated and discussed from the above mentioned ecocultural perspective, where play is considered especially important as a way of creating meaning in musical activities.

 • 48.
  Nilsson, Bo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Uppföljning av lärarstudenters vetenskapliga skrivande på 31-60 hp-nivå2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Nilsson, Christian
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kemiundervisning: hur förberedda eleverna från grundskolan anser sig vara att möta gymnasieskolans kemiundervisning på det naturvetenskapliga programmet?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är en stor förändring för varje elev att lämna grundskolan och gåvidare till gymnasieskolan. Det ställs stora krav på att eleverna måstevälja rätt redan från början. Detta innebär att elevernas förkunskaper ärmycket viktiga dels för att få en bra start i utbildningen dels för attgenomföra sin gymnasieutbildning med en god måluppfyllelse.I denna undersökning kommer elever som går sitt första år på detnaturvetenskapliga programmet att få svara på frågor om förkunskapernai kemi var tillräckliga från grundskolan och hur starten på gymnasieutbildningenupplevdes.Kursplanen i kemi för grundskolans år 7-9 samt kursplanen för kemi A pågymnasieskolan ska analyseras utifrån hur kunskapsmålen i de olikaskolformerna möts när eleverna byter skolform.Respondenterna i denna undersökning fick svara på andelen lärarleddundervisning, svårighetsgraden i kemi på gymnasiet samt om derasslutbetyg från grundskolan mötte gymnasieskolans krav på kunskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Nilsson, Tina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Sandmark, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Musik och språk i förskolan: Fem förskollärares tankar och arbetssätt med musik för barns språkutveckling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att fördjupa oss i hur pedagoger arbetar och tänker kring musik, utifrån aktuell forskning och läroplan, för att främja yngre barns språkutveckling. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer av fem kvinnliga förskollärare på olika orter i södra Sverige. Förskollärarna som intervjuats arbetar med barn i åldrarna 1-5. Resultatet i undersökningen visade på att musiken används på varierande sätt på förskolorna, enligt pedagogerna. Det framkom att musik förekom i bland annat planerade sångsamlingar, men även spontant i vardagen av både barn och vuxna. Utifrån resultatet går det att utläsa att förskollärarna anser att musiken är viktig för språkutvecklingen, gemenskapen i gruppen samt att de använder musiken för att förtydliga innebörden i bland annat ord och begrepp. Pedagogerna använder förskolans läroplan aktivt och på ett varierande sett, dock syns en brist när det gäller att använda forskning kring musik och språk i verksamheten. I resultatet kan dock en potential till att forskningen skulle kunna användas mer skymtas då de flesta pedagogerna uttryckte att de har viljan, men inte tiden, att sätta sig in i forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 79
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf