hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 137
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlqvist, Kerstin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Bruce, Barbro
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Tekniken som svar på etiken i praktiken: virituellt förberedd VFU!2018Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 2, s. 68-76Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Anderson, Lotta
  et al.
  Malmö University.
  Möllås, Gunvie
  Jönköping University.
  Ohlsson, Lisbeth
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Characteristics of independent schools directed at students in need of special support: a study of school website presentation2019Ingår i: Problems of Education in the 21st Century, Vol. 77, nr 3, s. 317-337Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the research was to explore how 55 Swedish independent schools, directed at (or limited to) students in need of special support (SNSS), describe their organisation, work and visions. The empirical data of the research consisted of the schools’ website presentations, which were processed and analysed in consecutive steps. The results showed that the students’ complicated school- and life situations were often combined with disabilities mainly in the neuropsychiatric field. The majority of the schools (76%) practiced both schooling and methods for treatment and care, differentiating their role from the mainstream track. Neuropsychiatric and psychological perspectives had a significant influence, reflected in how the schools describe their daily routines, therapeutic methods of treatment and access to specific categories of staff. Small groups, individual instruction and competent staff were described as specific features. Teaching content and didactic aspects were seldom highlighted. The focus on the websites was on socialisation and subjectification while qualification, i.e. knowledge development, had a more limited role. The study points to a need for further research exploring daily pedagogical practice in more depth and calls for a greater focus on student perspectives. Consequences for learning contexts are discussed in the concluding part of the article. The specialist role, the independent schools in the present study tended to take on are most urgent issues to discuss in an educational context striving for equity and inclusive learning environments. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Anderson, Lotta
  et al.
  Malmö University.
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed).
  Special needs teachers’ assignments and work in special schools for students with intellectual disability in Sweden2019Ingår i: Book of abstracts, Nordic Network for Disability research (NNDR) Inclusion and exclusion in the wefare society 8-10 march in Copenhagen, Denmark, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Special needs teacher (SNT) in special school for students with intellectual disability (ID) is a new profession, which has not been explored to greater extent and therefore it is important to highlight their professional role. The aim was to analyze what characterizes the SNTs work and assignments and what collaborations they engage in inside and outside the special school. Changes made to the policy document of the National Agency of Education 2011 and set new demands on SNTs, with stronger focus on skill assessment and improving the academic performance of students with ID. International research has also noted a trend towards an increased focus on academic skills in the teaching of students with ID. To collect data of SNT’s perceptions about competence, school assignments and collaboration, a questionnaire was constructed. The study group consisted of 88 respondents with special needs teacher degrees from three universities in southern Sweden. Lipsky's concept (1980) 'street level bureauucracy' constitutes the theoretical framework. The results showed that most SNTs had long work experience from a special school for ID before they started the special needs training program. When SNTs describe their work and assignments, classroom education is in the forefront. Other assignments e.g., supervision or subjectdevelopment exist, but not to the same extent as classroom teaching. It is also common for SNTs to collaborate with professionals both inside and outside the special school. A significant difference exists in interaction between primary and upper secondary school, as they have a common principal. One conclusion that was drawn was that SNTs have many collaboration partners, possess many different skills, and most of them continue as class teachers after the special needs teacher’s degree.

 • 4.
  Anderson, Lotta
  et al.
  Malmö Universitet.
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Speciallärare i särskolan: en profession i gränslandet mellan policy och praktik2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet är att analysera vad som kännetecknar speciallärare i särskolansarbete och uppdrag och vilken samverkan de bedriver inom ochutanför grund-och gymnasiesärskolan och vilka andra aktörer desamarbetar med. Efter det att Lgr 11 infördes finns ett utökat fokuspå akademiska färdigheter i särskolan, vilket ställer nya krav på lärarnaskompetens. Speciallärare med examen från tre universitet isödra Sverige deltog i enkätstudien. Resultaten visar att en majoritetav de svarande har lång erfarenhet innan de började sin utbildningtill speciallärare. De beskriver mötet med eleverna i klassrummetsom en viktig del av sitt arbete och uppdrag. Handledning eller ämnesutvecklingförekommer men inte i samma utsträckning somklassrumsundervisning. Samarbete med professionella utanförsärskolan är vanligt. En slutsats är att specialläraren har många samarbetspartners,besitter olika färdigheter och en majoritet fortsättersom klasslärare efter examen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Anderson, Lotta
  et al.
  Malmö Universitet.
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Swedish special needs teachers’ views on their work and collaborations in education for students with intellectual disabilities2019Ingår i: The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 57, nr 3, s. 225-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to analyze what characterizes the work of special needs teachers and what collaborations they engage in in schools for students with intellectual disability. Special needs teachers with degrees from three different universities in southern Sweden participated in the survey. The results show that a majority of the respondents had long experience before they started the special needs training program and they describe the direct encounters with students in the classroom as an important part of their work. Supervision and subject-development also exist, but not to the same extent as classroom teaching.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Andersson
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Övergång förskola-grundsärskola: samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan.

  Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel.

  Metod: En kvalitativ metod användes där data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Totalt fyra personer deltog i studien, två förskollärare och två speciallärare inriktning utvecklingsstörning.

  Teori: Resultatet analyserades genom ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultat: För att kunna besvara syftet genomfördes studien i två steg, där förskollärare, respektive speciallärare först fick ge en nulägesbeskrivning av arbetet med kommunikation och samspel i respektive verksamhet, utifrån en sammanställning av informanternas svar besvarades sedan syftet. Studien visar att barnet/eleven får möjlighet att utveckla kommunikativa/språkliga förmågor som att samspela, tolka och använda olika kommunikativa uttryckssätt i både förskolan och i grundsärskolan. Däremot menar två av förskollärarna och en speciallärare att delaktigheten i kommunikation och samspel med andra barn/elever är låg.

  Implikationer som framkommit utifrån intervjuerna med förskollärarna är att det kan finnas ett behov av kunskapsutbyte mellan de både professionerna kring didaktiska frågor för att barn med utvecklingsstörning ska kunna bli mer delaktiga i kommunikation och samspel. I samtliga intervjuer framkom att rutinen kring övergången mellan skolformerna kan behöva utvecklas. Det kan behöva skapas fler möten mellan professionerna för att säkra att barnen får behålla och vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i kommunikation och samspel från förskolan när de blir elever i grundsärskolan. För att minimera följderna av sena utredningar behöver rutinerna vid övergångarna utvecklas, så att processen kan starta utan onödig fördröjning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Helena
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Malmö universitet.
  Möten där vi blir sedda: en studie om elevers engagemang i skolan2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. The study is grounded in a socio cultural perspective on learning where learning is considered to originate from social actions, as well as theoretical perspectives on engagement. In the thesis learning is seen as development not as a process within the child but rather as development that takes place when the child participates in practices within their cultural community and in relations with others. Learning is looked upon as a perspective where the context of our lived experience of participation in the world is important. Learning should be seen as social participation. This kind of participation does not only shape what we do but also who we are and who we can become. In this thesis the concept of engagement is considered as both the wanting to do something, and what the student actual do, the agency of the student. An exploratory sequential mixed method has been used in the data collection, mainly with a student perspective. This means that both quantitative and qualitative methods of collecting and analyzing data has been used to be able to answer the research questions. The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about students’ engagement in school by identifying aspects that influence the engagement. The thesis consists of three different studies. One quantitative study, where 1298 student participated in a survey concerning student engagement with school, which was followed by two qualitative studies, where the descriptive analysis was broadened with interviews, one with students and teachers in two different classes and one with students from eight different schools. Apart from that, students have written reflections on how they experience their learning environments in school. The discussion concerns whether students in year seven are engaged with their school, both according to the psychological and according to the cognitive engagement. The discussion also concerns what aspects of engagement students and their teachers in two highly engaged classes have experienced. In the study students with different socioeconomically and cultural backgrounds take part. The concepts of students’ participation and influence in their schoolwork is also discussed.

 • 8.
  Andersson, Helena
  et al.
  Malmö Universitet.
  Plantin Ewe, Linda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Häggblom, Pia
  Högskolan Kristianstad, Bibliotek och högskolepedagogik.
  Lüddeckens, Johanna
  Malmö Universitet.
  The universal design for learning guidelines: grafisk arrangör 2.2 på svenska2020Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Andersson, Helena
  et al.
  Malmö Universitet.
  Plantin Ewe, Linda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Häggblom, Pia
  Högskolan Kristianstad, Bibliotek och högskolepedagogik.
  Lüddeckens, Johanna
  Malmö Universitet.
  Universal Design for Learning: svensk översättning textversion2020Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The evolution of CAST’s UDL Guidelines has been a dynamic, collaborative, and developmental process. We shared the first version of the Guidelines—Version 1.0—in 2008. Since that time, we have collected and specifically solicited feedback from the field. This feedback, along with the expanding research in the areas of UDL, education, cognitive science, psychology, and neuroscience, has led us to develop different representations of the Guidelines over time. Each of these representations has a particular goal and traces our learning not only as an organization but as a field more broadly.

  Version 2.2 (2018)

  This latest version—Version 2.2—does not represent the “correct” version. Instead, we see this version as yet another representation to more fully explore and articulate the promise of UDL. We have made several structural changes to the graphic organizer to better support educators and other stakeholders who are new to UDL and to more clearly articulate the goal of UDL. About the Graphic Organizer describes these structural changes in more detail, while our FAQ may help answer questions you have about the UDL Guidelines and their relationship to the UDL framework.

 • 10.
  Aspelin, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Lärares ansvar för relationer2019Ingår i: Didaktisk utvecklingsdialog: lärares och skolledares professionella utveckling / [ed] A. Olin, J. Almqvist, K. Hamza, L. Gyllander Torkildsen., Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 110-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Aspelin, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Lärares relationskompetens: vad är det? Hur kan den utvecklas?2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen ska uppnås, men även för att goda relationer är värdefulla i sig. Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling. I boken presenterar därför författaren teoretiska begrepp och forskning i syfte att bidra med ny kunskap om vad relationskompetens är och hur den kan utvecklas.

 • 12.
  Aspelin, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Omsorg och pedagogik2018Ingår i: Pedagogik som vetenskap: en inbjudan / [ed] Mattias Nilsson Sjöberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, s. 157-168Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Aspelin, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Relationskompetens i pedagogiska sammanhang: rapport från en forskningscirkel2018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna skrift rapporteras ett forskningscirkelprojekt ompedagogisk relationskompetens. Projektet hade sin bas påHögskolan Kristianstad och pågick under 2017, medrapportering våren 2018. I cirkeln samverkade nio förstelärarefrån Sölvesborgs kommun med en forskare från högskolan. Detsom utforskades var hur relationskompetens tar sig uttryck ipedagogisk praktik.I ett inledande kapitel introduceras projektet. Därefterpresenteras lärarnas studier. Rapporten ger konkret inblick i ett(alltför) outforskat område i skolvärlden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Aspelin, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed).
  Teaching as a way of bonding: a contribution to the relational theory of teaching2020Ingår i: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 53, nr 6, s. 588-596Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The general discourse on education stresses either the teacher’s or the student’s position. This article aims to contribute to a relational theory of teaching by discussing three significant concepts of teaching from the standpoint of Martin Buber’s relational philosophy. Feldman suggests that teaching implies being human in a particular way and in a particular context; Kelchtermans shows that a teacher’s ‘personal interpretative framework’ plays a crucial role in teaching and is constantly modified through interactions; Biesta defines the essence of teaching in terms of the relation between the teacher’s address and the student’s personal response. Although they all contribute to the relational theory of teaching, they also seem to neglect a vital dimension found in Buber’s philosophy – the exceptional moment when a teacher and a student turn to each other as ‘this particular other person’. As a supplement to the other concepts, this article outlines the concept of ‘teaching as a way of bonding’ and makes three suggestions: (1) bonding is a prerequisite for teaching; (2) there are qualitative differences between ‘social bonding’ and ‘relational bonding’; and (3) the teaching is ultimately best understandable in terms of ‘relational bonding’.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed).
  Eklöf, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  In the blink of an eye: Understanding teachers’ relational competence in terms of interaction and face-workManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Relational competence in teacher education: concept analysis and report from a pilot study2019Ingår i: Teacher Development, ISSN 1366-4530, E-ISSN 1747-5120, Vol. 23, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A supportive relationship between teachers and students has been shown to have positive effects on students’ performance and social development. Preservice teachers’ relational competence is, however, an unexplored area. The purpose of this study is to contribute to educational research about relational competence in teacher education by introducing a Swedish project which focuses on interpersonal aspects. The study has three parts. In the theoretical part, a conceptualization of teachers’ relational competence using Thomas Scheff’s theory of interpersonal relationships is outlined. In the empirical (pilot) part, a methodology for prompting preservice teachers’ analyses of teacher–student relationships is described, as well as a thematic analysis of their responses. The theoretical conceptualization is then used together with the empirical data in the third part, in order to identify development needs of preservice teachers in terms of relational competence. According to the conceptualization, relational competence includes three sub-concepts: communicative, differentiation, and socio-emotional competence. From the analysis of preservice students’ texts, the article identifies development needs in relation to the three sub-concepts. The concluding discussion focuses on lessons learned from the study regarding how to promote teacher students’ relational competence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed).
  Relationskompetens i specialpedagogiska utbildningar: hur framställs ämnet i kursplaner för specialpedagog- och speciallärarprogram i Sverige?2020Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 2, s. 117-142Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Research shows that the quality of the teacher-student relationship is crucial to students’ learning and development, especially for students in need of special support. In Scandinavia, the concept of relational competence is increasingly used to define a teacher’s ability to build supportive relationships. In this article, relational competence is discussed in the context of special education. The article investigates how relational competence is described in the curriculum for special education teacher training. Syllabuses (n = 142) at all Swedish universities that have programs in special education (n = 11) are included in the analysis, with a focus on the learning goals (n = 857). Content analysis provides both an overall and a more in-depth picture. The first study shows that there are relatively few learning goals relevant to relational competence. For example, the key concepts “relation,” “participation,” and “empathy” are very rarely used, and “care” and “trust” are completely absent. The second study shows, among other findings, that relevant content mainly concerns the special educator as a qualified interlocutor vis-à-vis colleagues. Hardly any goals include teacher–student or teacher–parent relationships. On the whole, the results indicate that relational competence is a neglected topic in this discourse, and that it has a fairly narrow focus. The implications of this lack are discussed, and suggestions for improvement are added. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed).
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Lärande i samverkan.
  'It means everything': special educators perceptions' of relationships and relational competence2021Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 36, nr 5, s. 671-685Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A compelling body of international research demonstrates that a positive, supportive teacher-student relationship is essential for students’ development, especially for at-risk students. In this article, the educator’s ability to build such relationships is discussed in terms of ‘relational competence’. Special educators’ relational competence is a largely unexplored topic. This article contributes by reporting on an interview study with 21 experienced special educators. The study focuses on the educators’ perceptions of their relationships and relational competence. Two research questions (RQs) are explored: (1) What is the role of social relationships in (successful) work as a special educator? and (2) How is the relational competence of special educators realised in practice? The results are presented in themes and subthemes, and are supported by significant quotes. Regarding RQ 1, the study shows that the informants perceive positive social relationships as fundamental in their work and relational competence as particularly important in their profession. The results for RQ 2 show that relational competence is realised by an accepting attitude in the ‘here and now’; by finding a personal connection to the student; and by building trusting relationships over a longer period of time. Comments on implications for special education teacher preparation are provided.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Aspelin, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed).
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö (SpecPed). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Lärande i samverkan.
  Pre-service special educators’ understandings of relational competence2021Ingår i: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 6, s. 1-12, artikel-id 678793Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research demonstrates that the teacher-student relationship is essential for students with special educational needs. This article investigates how pre-service special educators (n = 74) perceive teachers’ relational competence, as manifested in their relations with students exhibiting behavioral difficulties. The data comprises educators’ written analyses of teacher-student interactions simulated through digital video, both before and after being provided with explicit criteria on teachers’ relational competence. The findings reveal a change in the educators’ perceptions as they shift from a focus on teaching strategies and the learning environment toward an awareness of teacher-student interaction, and from the teacher’s management of problematic student behavior toward an acknowledgment of the communicative and socio-emotional challenges in contexts involving students with different needs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Balan, Andreia
  et al.
  Malmö universitet.
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Lärande i samverkan.
  Relationen mellan lärares intentioner och deras respons till elever: En studie om återkoppling som stöd för matematisk resonemangsförmåga på mellanstadiet2021Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 4, s. 81-113Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Formative feedback has the potential to support student learning and performance. However, teachers sometimes have difficulties realizing their intentions with formative feedback when responding to students’ questions or solutions. If the actual response provided does not agree with the teacher’s intentions, the formative potential may be diminished or lost. The purpose of this study is therefore to investigate whether teachers themselves are able to identify the correspondence between their stated intentions and their actual response to students. Four teachers participated in the study by responding to the mathematical reasoning performed by twelve students in grades 4-5 (the feedback situations were recorded) and then taking part in stimulated-recall interviews. The results show that the teachers were able to identify certain instances of correspondence, and/or differences, between their intentions and how they acted in the feedback situations. The differences identified by the teachers were justified based on the teachers’ individual beliefs – for instance, the belief that some mathematical methods belong to certain grade levels and should not be taught in advance – or on concerns about how the students would react.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Barow, Thomas
  et al.
  Göteborgs Universitet .
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Stuck in failure: comparing special education needs assessment policies and practices in Sweden and Germany2020Ingår i: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 6, nr 1, s. 37-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The definition for special education needs (SEN) and the policies for its assessment varies widely between countries. This paper aims to investigate similarities and differences through a Swedish-German comparative approach. Based on the distinction between categorical and relational perspectives as expressions of specific thought styles, 58 SEN assessment reports from both countries were qualitatively analysed. The results demonstrate the maintenance of the categorical perspective in terms of focusing on the pupil’s ‘failure’. This result is even more notable in the German examples than the Swedish cases. Exceptionally and in both countries, a relational perspective emerges, taking teaching and the social environment into account. In conclusion, we suggest a flexible SEN approach with a stronger emphasis on the relation between the individual and the learning environment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Barow, Thomas
  et al.
  Gothenburg University.
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  The significance of SEN assessment, diagnoses, and pschometric tests in inclusive education: studies from Sweden and Germany2018Ingår i: Testing and inclusive schooling: international challenges and opportunities / [ed] Björn Hamre, Anne Morin, Christian Ydesen, London: Routledge, 2018, s. 231-248Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Barow, Thomas
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Östlund, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  “The system shows us how bad it feels”: special educational needs assessment in North Rhine-Westphalia, Germany2019Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 34, nr 5, s. 678-691Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the context of the North Rhine-Westphalian school reform towards an inclusive education system, this article problematises the practice of categorisation. Our research aims to investigate the assessment of special educational needs (SEN) and thereby enrich the discussion of the relation between inclusion and diagnostics. For this study, we interviewed 14 SEN investigators and five decision-makers. We discuss the results on the basis of a qualitative content analysis and against the background of Fleck’s concept of thought styles. We mainly found inertia in special education traditions, expressed in the use of intelligence tests, the dominance of SEN teachers in the assessment process and the lack of participation of parents and pupils. We conclude that it is necessary to reform the SEN assessment rules. At the same time, we see major challenges in transforming existing thought styles into a more flexible and decategorising approach.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bruce, Barbro
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Hansson, Kristina
  Lunds universitet.
  An exploratory study of verbal interaction between children with different profiles of DLD and their classroom teachers in educational dialogues2019Ingår i: Child Language Teaching and Therapy, ISSN 0265-6590, E-ISSN 1477-0865Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children with a history of developmental language disorder (DLD) entering school are a challenge for classroom teachers. Teachers are often not very familiar with DLD, and language difficulties in school age children are often not obvious in context-supported everyday language. However, their language is still vulnerable. The teachers' way of talking with four children with DLD, two with predominantly production difficulties and stronger language comprehension and two with language comprehension difficulties were studied in two types of context, differing in their degree of structure. Variables for a quantitative analysis were number of words per minute and mean length of utterance (MLU) in words for both teachers and children, and the number of questions asked by the teacher. A qualitative analysis focused on identifying typical characteristics depending on context and the child's type of difficulties. In both contexts the teachers talked more than the children, but the difference was smaller in the less structured context, mainly because the children talked more. The two children with predominantly production difficulties seemed to take advantage of the opportunities to take initiatives offered in the less structured context. The children with comprehension difficulties function better in the more structured context, where their comprehension difficulties were less obvious. Studies with more rigorous design analysing more aspects of teacher's interactive behavior in different contexts and with children with different linguistic profiles are needed to provide teachers with information to raise their awareness of how to provide support adapted to the linguistic profiles of children with DLD.

 • 25.
  Bruce, Barbro
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Rubin, Maria
  Malmö högskola.
  Thimgren, Pia
  Malmö högskola.
  Åkerman, Roger
  Malmö högskola.
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och förhållningssätt2016 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

  Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att utvecklas till nyfikna och lärande människor. Som lärare behöver man förhålla sig till läroplaner och styrdokument och samtidigt lyssna på, läsa av och bekräfta barnen och eleverna, inte minst i situationer där man blir utmanad i sin lärarroll. Utmaningarna driver varje lärares professionella utveckling, vilket förutsätter självkännedom, mod att våga se och höra sig själv samt en beredskap att anpassa, utveckla och förändra sitt förhållningssätt utifrån barnen.

  Den här boken vänder sig till lärare på alla stadier, från förskolan till gymnasieskolan. Det pedagogiska uppdraget och stöd i och för lärandet tas upp i förhållande till respektive skolform. Ett särskilt fokus riktas på relationer och samspel, språk och kommunikation samt samtal och kollegial handledning.

 • 26.
  Byström, Annette
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Specialläraren: en specialistkompetens i skolans värld: en studie av speciallärarens (specialiseringspråk-, skriv- och läsutveckling) pedagogiska lärande- och utvecklingsuppdrag.2018Ingår i: Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, ISSN 2000-0022, Vol. 15, nr 3, s. 1-44Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Dahl, Christoffer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Discourse analysis in educational contexts2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Dahl, Christoffer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Discourse analysis in eductional contexts2021Ingår i: 7th Designs for learning 2021: Remediation of learning, 2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Svergies Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 1: Fugan2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I dagens program pratar vi om de galna vandrarna i Frankrike vid förra sekelskiftet. Fugan. En resandebesatthet som fick män att släppa vad de hade för händerna och börja vandra som i trans. När de kom till sans så var det inte ovanligt att de hade vandrat i 70 km i sträck. Vad var det egentligen som hände i Frankrike vid förra sekelskiftet?

 • 30.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Sveriges Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 10: Multipla personligheter2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I veckans ”Sjukt galet och helt Normalt” tittar Susanna Dzamic och Adam Droppe närmare på den våg av personer med multipla personligheter som dök upp i USA under 80- och 90-talet. På 15 år gick man från ett par hundra fall till 40 000. Och den här epidemin var ett amerikanskt fenomen. Hur kunde plötsligt 40 000 människor ha Multipla personligheter.

  Om de nu hade det? För vissa läkare hävdade att allt bara var en stor bluff.

 • 31.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Svergies Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 2: Andropausen2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  På 1990-talet hamnade många män i klimakteriet. Det öppnades Andropauskliniker och testosteronpreparat togs fram. Men vad var det som låg till grund för att denna ”nya” diagnos helt plötsligt dök upp när det faktiskt inte gjordes några nya vetenskapliga upptäckter? För att få svar på detta måste man gå utanför vetenskapen och se vad det var som hände i samhället och kulturen.

 • 32.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Svergies Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 3: Tourettesepidemin2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Tourettesepidemin i Le Roy, USA. Det var under Sensommaren 2011 som en egendomlig epidemi bröt ut. Unga flickor drabbades av spasmer, okontrollerade ryckningar och ljud som utstöttes ofrivilligt. Alla de drabbade var flickor mellan 13 och 17 år och de gick alla i samma skola, men snart spred sig epidemin och paniken…vad var det som hände?

 • 33.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Svergies Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 4: Onani2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Programmet som tittar närmare på intressanta och svårförklarliga diagnoser och sjukdomsfenomen.Fortfarande vid det förra sekelskiftet var 14% av männen och 2% av kvinnorna inskrivna på svenska mentalsjukhus med onani som orsak. Självbefläckelse ansågs kunna orsaka allt från astma och skelögdhet till epilepsi och plågsam död. Men hur uppstår Onani som diagnos?

 • 34.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Svergies Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 5: Narcissism2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I veckans ”Sjukt galet och helt Normalt” tittar Susanna Dzamic och Adam Droppe närmare på Narcissism. 

  Amerikanska forskare har pekat på att narcissismen under senare år har brett ut sig i samhället i sådan omfattning att man nu kan tala om en epidemi. Vår självupptagenheten får oss att köpa skönhetsoperationer och statusprylar på kredit, och grandiosa egon får människor att anlita fejkade paparazzi-fotografer som följer efter dem. Men har forskarna rätt? Brer narcissismen ut sig i samhället i epidemiska mått? Och vad beror det på i så fall?

 • 35.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Svergies Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 6: Koro - penispanik2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I veckans ”Sjukt galet och helt Normalt” tittar  Susanna Dzamic och Adam Droppe närmare på Koro – Penispanik. I Asien och Afrika är det inte helt ovanligt att män i panik uppsöker läkare för att få hjälp med att få tillbaka sina penisar. Ibland bryter epidemier ut då hundratals män dagligen uppsöker vård. Vad är det alla de här männen råkar ut för och hur ser västerländsk medicin på det här fenomenet. Och finns det kanske även en västerländsk variant?

 • 36.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Sveriges Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 7: De apatiska flyktingbarnen2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I början av 2000-talet insjuknade över 400 barn i samma mystiska sjukdom. De var alla från forna Sovjetunionen och Balkan och alla kom till Sverige med sina föräldrar som flyktingar för att söka asyl. De här barnen delade landet i två delar. Vissa hävdade att de simulerade och kanske t o m blev förgiftade av sina föräldrar för att få uppehållstillstånd och snart gick det ifrån att vara en medicinsk fråga till en politisk.

 • 37.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Sveriges Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 8: Coca-Cola epidemin i Belgien2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I veckans ”Sjukt galet och helt Normalt” tittar Susanna Dzamic och Adam Droppe närmare på Coca-Cola Epidemin i Belgien 1999. Allt började i en skolcafeteria i Antwerpen när några elever började må illa efter att de hade druckit Coca-Cola. Snart insjuknade allt fler och epidemin spred sig över gränsen till Norra Frankrike, Nederländerna och Luxemburg. Men när man tog prover på drycken så hittade man inget fel på innehållet. Ändå över 100 ungdomar efter att ha druckit läsk. Varför hände detta just där och då?

 • 38.
  Droppe, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Dzamic, Susanna
  Sveriges Radio.
  Sjukt, galet och helt normalt - del 9: Damp2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I veckans ”Sjukt galet och helt Normalt” tittar  Susanna Dzamic och Adam Droppe närmare på Damp. Diagnosen som försvann. I slutet av 80-talet lanserade svenska läkare diagnosen Damp och kom fram till att 120 000 svenska barn led av en neuropsykiatrisk störning. Diagnosen blev föremål för en av den svenska vetenskapshistoriens största och mest dramatiska kontroverser. Idag ställs i princip inte diagnosen längre. Hur kommer det sig?

 • 39.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Images of antiracism and the crisis of white patriarchy in Swedish primary school textbooks2021Ingår i: Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education: Proceedings of the 13th IARTEM Conference 2015, Berlin / [ed] Péter Bagoly-Simó & Zuzana Sikorová, Cham: Springer Nature Switzerland AG , 2021, s. 101-118Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter starts with a textbook evaluation that was originally carried out by the Swedish Schools Inspectorate in 2010, focusing on fundamental values in chemistry textbooks used in 14 primary schools (students aged 10–11 years). The aim is to discuss the results of this analysis in relation to national values and a national (Swedish) self-image, with respect to certain patterns and perceptions that were discernible in the textbook material, showing some cultural identities and discourses. In addition, parts of the material that were not included in the official report are presented in this chapter. The method used is eclectically used discourse analysis carried out within the fields of critical race and whiteness studies, as well as in relation to worldwide social changes, sometimes referred to as the crisis of multiculturalism, or the end of patriarchy. The first image to be identified in the textbook material, that was the foundation of the evaluation, is a so called reverse gender hierarchy, where men tend to be subordinated, whereas the second image is an imbedded white structure in the textbooks.

 • 40.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Images of the Crisis of White Patriarchy in Swedish Primary School Textbooks2019Ingår i: Changin Media - Changin Schools.: IARTEM 2017. 14th International Conference on Research on Textbooks and Educational Media / [ed] Bruillard, Eric, Anichini, Alessandra & Baron, Geoges_louis eds., 2019, s. 45-50Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 41.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Malmö högskola.
  Racial Structures in School Textbooks and what we can Learn from them2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Rasifiera(n)de strukturer och positioneringar: Diskursanalys med exempel från läromedel och SVT2021Ingår i: Diskursanalys: med utbildningsvetenskapliga perspektiv / [ed] Angerd Eilard & Christoffer Dahl, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 167-196Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Subtle Racial Patterns in Textbooks2020Ingår i: Researching Textbooks and Educational Media from Multiple Perspectives: analysing the Texts, Studying their Use, Determining their Impact / [ed] Stig Toke Gissel, Odense: UCL University College, 2020, s. 107-116Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Svensk antirasism och det vita patriarkatets kris i grundskolans läromedel2018Ingår i: Plats för makt: en vänbok till Monika Edgren / [ed] Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed, Makadam Förlag, 2018, s. 124-142Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Tillbakablick under den pågående metoo-rörelsen på ett forskningsprojekt om genusordningar i skolans läromedel2018Ingår i: Samhälle, genus och pedagogik - utbildningsvetenskapliga perspektiv: en vänbok till Inga Wernersson. / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Högskolan Väst , 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Malmö högskola.
  Whiteness and Antiracism in Swedish Primary School Textbooks2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 47.
  Eilard, Angerd
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Dahl, ChristofferHögskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Diskursanalys: med utbildningsvetenskapliga perspektiv2021Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I dagens mediebrus verkar uttryck för populism, faktaresistens och antidemokratiska ideologier bli allt vanligare. En viktig uppgift för skola och högre utbildning är därför att förse elever, studenter och lärare med kritiska analysverktyg så att de kan sovra i informationsflödet. Diskursanalys är ett sådant verktyg som förmår synliggöra hur språk och texter av olika slag, såväl tryckta som digitala, rymmer ideologier och makt. Diskursanalys uppfattas inte sällan som onödigt komplicerad och svårtillgänglig.

  Den här boken vill ändra på den uppfattningen. I boken medverkar tio forskare från olika akademiska discipliner. Samtliga har erfarenhet av diskursanalys från både undervisning och forskning. Bokens syfte är att visa hur diskursanalys konkret kan tillämpas på texter som knyter an till det utbildningsvetenskapliga området - lärobokstexter, läroplanstexter, digitala resurser och diskussionsgrupper samt medietexter - och hur detta kan utnyttjas i klassrummet.

  Boken riktar sig främst till studenter och lärare vid högskolor och universitet med intresse för diskursanalys med ett utbildningsvetenskapligt och didaktiskt perspektiv.

 • 48.
  Eilard, Angerd
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Dahl, Christoffer
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Inledning: Diskursanalyser för utbildningsvetenskapliga studier och sammanhang2021Ingår i: Diskursanalys: med utbildningsvetenskapliga perspektiv / [ed] Angerd Eilard & Christoffer Dahl, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 11-41Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Eklöf, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Gymnasiearbetet, om effektivitet, planering och lärarstöd2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I projektet följdes ett antal elevgrupper genom fokusgruppssamtal och klassrumsobservationer under deras gymnasiearbete (självständiga arbete). Samtalen har analyserats med hjälp av topikanalys (Marková, Linell, Grossen, & Salazar Orvig, 2007) och diskuteras primärt mot föreställningar om effektivitet (Imsen, Blossing, & Moos, 2017; Morrison, Ross, Morrison, & Kalman, 2019), rationalitet (Wegerif, 2017) och new public management (G Biesta, 2009; Gert Biesta, 2017)

  I denna text diskuteras studenternas utsagor kring arbetsprocess, utmaningar, lärande och lärarstöd.

  Resultatet visar en stark spänning i elevernas utsagor. Å ena sidan lyfter de fram den goda läraren som med planering, instruktioner och feedback guidar dem igenom processen på ett sätt som reducerar stress och får alla att känna att de har en möjlighet att lyckas om de bara följer lärarens instruktioner. Å andra sidan beskriver eleverna ett upplägg som i första hand är processorienterat och som försvårar eller förhindrar för dem att göra ett kvalitativt djupgående  arbete. Trots att eleverna upplever en sådan spänning så anpassar de sig till en ”skolans rationalitet” och ställer på det sättet viktiga frågor om vad som är effektiv undervisning? I förlängningen diskuteras också resultaten mot NPM som styrning och hur den valda strategin samspelar med det bedömnings och utvärderingssystem som svenska skolor måste förhålla sig till (Bunar & Ambrose, 2016).

   

   

  Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 33-46. 

  Biesta, G. (2017). The rediscovery of teaching: Routledge.

  Bunar, N., & Ambrose, A. (2016). Schools, choice and reputation: Local school markets and the distribution of symbolic capital in segregated cities. Research in Comparative and International Education, 11(1), 34-51. 

  Imsen, G., Blossing, U., & Moos, L. (2017). Reshaping the Nordic education model in an era of efficiency. Changes in the comprehensive school project in Denmark, Norway, and Sweden since the millennium. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(5), 568-583. 

  Marková, I., Linell, P., Grossen, M., & Salazar Orvig, A. (2007). Dialogue in focus groups: Exploring socially shared knowledge. 

  Morrison, G. R., Ross, S. J., Morrison, J. R., & Kalman, H. K. (2019). Designing effective instruction: Wiley.

  Wegerif, R. (2017). Dialogic education. In: Oxford Research Encyclopedia of Education.

 • 50.
  Forsberg, Maria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Elevassistentrollen i gymnasiesärskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevassistenternas uppdrag inom särskolan, genom att lyssna till, jämföra och analysera speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenters utsagor kring undervisningen inom gymnasiesärskolan. Drivkraften bakom studiens inriktning utgår från forskarens upplevelser inom såväl lärar-, som elevassistentrollen. Elevassistentrollen är komplex, men samtidigt viktig. Forskaren var nyfiken på hur samarbetet mellan professionerna såg ut i gymnasiesärskolan. Arbetet har utgått från tidigare nationell och internationell forskning kring bland annat elevassistenters roll, utbildning och funktion i undervisningen. Studien utgick från kvalitativa metoder, där forskaren genom kvalitativa forskningsintervjuer sökte olika aspekter av informanternas bild av omgivningen kring elevassistenters uppdrag, vad elevassistenter bidrog med till undervisningen samt hur samarbetet mellan speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenter ser ut. Det teoretiska ramverk som studiens resultat har tolkats utifrån är Säljös (2016) beskrivning av sociokulturellt perspektiv, med betoning på begreppen

  mediering och situerat. Resultatet av studien visade att uppdraget för elevassistenter var mångfacetterat och handlade om både omsorgsuppgifter och pedagogiska uppgifter. Resultatet visade även att elevassistenten bidrog med teckenstöd, förflyttningar mellan aktiviteter och genom att stötta eleverna vid pedagogiska uppgifter. Även samarbetets förutsättningar belystes i resultatet och det beskrivs att god personkemi professionerna emellan var avhängigt för att samarbete skulle fungera optimalt. Resultatet påvisade också att det skilde sig markant åt mellan elevassistenter och speciallärare vad gällde uppskattning av kollegor. Samtliga speciallärare kände uppskattning i någon utsträckning, medan ingen av elevassistenterna upplevde uppskattning på sin arbetsplats. Resultatet från studien beräknas inte bidra med generell kunskap eller allmänglitliga slutsatser, men kan ge en fingervisning kring hur det kan se ut i gymnasiesärskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 av 137
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf