hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 770
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Rafah
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Feraget, Melisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i årskurs 3. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning med 123 deltagare i åldrarna 18-22 år. Enkäten bestod av 20 frågor med fasta svarsalternativ som berörde elevernas bakgrund, munhygien- och kostvanor. Resultat: Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna borstade tänderna två gånger om dagen med tandborste och fluortandkräm och 28 % använde något approximalt hjälpmedel. Mer än hälften av deltagarna åt lunch och middag varje dag, däremot var det endast hälften av deltagarna som åt frukost varje dag. Deltagarna hade ett lågt intag av sötsaker. Slutsats: Studien visade att deltagarna hade relativt goda munhygienvanor, däremot var användningen av approximala hjälpmedel och fluorpreparat bristfälliga. Vidare visade resultatet att deltagarna hade bristfälliga kostvanor då endast hälften av deltagarna åt frukost varje dag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdo, Manal
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Persson, Emilia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  En kvalitativ studie om idrottslärarens arbetssätt med högstadieflickor i relation till kroppsbilder2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Studien ger en övergripande bild av hur psykisk ohälsa har blivit ett allt vanligare tillstånd bland barn och unga. Därtill är flickor i tonåren en särskilt utsatt grupp med högre förekomst av psykisk ohälsa främst på grund av samhällets påtryckande normer och värderingar kring utseende. Forskning visar att det finns ett samspel mellan den psykiska ohälsan och kroppsmissnöjet och eftersom flickor i tonåren till stor del vistas i skolan är det av stor vikt att utforska hur skolan arbetar med den utsatta gruppen. Syfte: Studiens syfte var att utforska hur idrottslärare uppfattar att de arbetar med temat kroppsbild bland flickor i högstadiet. Detta för att öka förståelsen för möjliga faktorer som kan påverka kroppsbilden bland flickor i tonåren. Metod: För att kunna besvara studiens syfte valdes ett kvalitativt metodval i form av enskilda semistrukturerade intervjuer där totalt 10 deltagare fick representera resultatet. Resultat: Resultatet bygger på idrottslärarnas upplevelser och tankar kring hur de bör arbeta med ämnet kroppsbilder bland flickor. Då det inte finns några riktlinjer inom läroplanen för hur idrottslärare bör arbeta med problematiken behövs därför folkhälsoarbetet inriktas på att undersöka behovet hos målgruppen så idrottslärarens arbetssätt kan utvecklas. Konklusion: På grund av den begränsade forskningen finns det ett behov för att vidare studera kroppsuppbild utifrån en kvalitativ och kvantitativ aspekt för att ge en tydligare bild av idrottslärarens arbetssätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abou Nawfal, Nada
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Bladh, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med långvarig smärta2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige lider ca 18,7 procent av svår smärta eller värk och ca 1,3 miljoner människor antingen vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig. Smärta ska ha hållit i sig i över tre månade för att klassas som kronisk/långvarig smärta. Familjefokuserad omvårdnad är en teori som används för att inkludera anhöriga i vården. Eftersom anhöriga har en betydelsefull roll i omsorgen för en familjemedlems vård behöver hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksamma denna grupp för att ge de stöd och hjälp i ett tidigt skede. Det är därför av stor vikt att veta hur anhöriga upplever i samband med att vårda en familjemedlem.

  Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med långvarig smärta.

  Metod: En allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt baserat på kvalitativa artiklar.

  Resultat: Resultatet innehåller fyra huvudkategorier: Upplevelsen av att inte räcka till, Upplevelsen av kontroll, Upplevelsen av familjeroller och relationer samt Anhörigvårdares upplevelser av vårdpersonalen samt två underkategorier. Resultatet visar att anhöriga upplever tecken på psykisk ohälsa, de upplever brist på kontroll och hittar strategier för att öka kontrollen, familjeroller och relationer påverkas både negativt och positivt och de upplever att stöd och tillgänglighet från vårdpersonalen är viktigt.

  Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter med den aktuella studien utifrån trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen diskuterar fyra fynd: Symtom på psykisk ohälsa upplevdes av anhöriga som vårdade, Upplevelsen av kontroll har en central del i vårdandet, Förändringar i relationer och Sjukvårdspersonalens stöd och tillgänglighet var viktigt och betydelsefullt för de anhöriga. Det familjefokuserade omvårdnadsperspektivet diskuteras i förhållande till vissa fynd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4. Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Eek, Nina
  Jönsson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.
  Beck, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Att drabbas av sorg i samband med vuxen närståendes död: En allmän litteraturöversikt om anhörigas upplevelser av sorg och vad som förvärrar och lindrar sorgen2021Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sorg är en normal reaktion i samband med närståendes död. Sorg är inteen sjukdom men kan ge besvär som liknar dem som uppkommer vid sjukdom. Om sorgeninte kan hanteras av personen som drabbas av sorg kan den leda till kompliceradsorg och sorgeprocessen förlängs. Sjuksköterskor som arbetar inom vård och omsorgmöter anhöriga som upplever sorg i samband med närstående döende och död ochbehöver ha kunskap och förståelse för hur deras situation kan vara för att kunna geadekvat stöd för anhöriga i sorg.

  Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av sorg i samband med vuxen närståendesdöd.

  Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativstudiedesign. Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna Cinahl Complete, Pub-Med och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån kvalitativa kvalitetskriterieroch analysen av studiernas resultat genomfördes utifrån Fribergs analysmetod för litteraturöversikter.

  Resultat: Upplevelsen av sorg delas in i två kategorier och tio underkategorier. En känslomässigbelastning och att känna sig vilsen och oviss med underkategorierna Chockoch oförmåga att minnas, Smärta, Ångest och ledsenhet, Skuld och lättnad, Ensamhetoch saknad, Ovisshet samt Vilsenhet. Omgivningens agerande förvärrar och lindrarsorgen med underkategorierna Att mötas av personer som inte förstår, Att få informationsom ger förståelse samt Att få känslomässigt stöd.

  Diskussion: Studiens kvalitet diskuteras utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet,verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras de trecentrala fynden: upplevelser av skuld, ovisshet och betydelsen av känslomässigt stödvid sorg. Fynden diskuteras i relation till personcentrerad vård och sjuksköterskorsbehov av kunskap för att kunna möta personer i sorg.

  Fulltekst (pdf)
  Att drabbas av sorg isamband med vuxennärståendes död: En allmän litteraturöversiktom anhörigas upplevelserav sorg och vad somförvärrar och lindrar sorgen
 • 5.
  Adel-Khattab, Doaa
  et al.
  Tyskland.
  Montero, Eduardo
  Spanien.
  Herrera, David
  Spanien.
  Zhao, Dan
  Kina.
  Jin, Lijian
  Kina.
  Al-Shaikh, Zahra
  Tyskland.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa. Blekinge tekniska högskola.
  Meyle, Joerg
  Tyskland.
  Evaluation of the FDI chairside guide for assessment of periodontal conditions: a multicentre observational study2021Inngår i: International Dental Journal, ISSN 0020-6539, E-ISSN 1875-595X, artikkel-id S0020-6539(20)36555-2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: There is a need to develop easy-to-use tools to screen periodontal condition in daily practice. This study aimed to evaluate the FDI World Dental Federation "Chairside Guide" (FDI-CG) developed by the Task Team of the FDI Global Periodontal Health Project (GPHP) as a potential tool for screening.

  METHODS: Databases from 3 centres in Germany, Hong Kong, and Spain (n = 519) were used to evaluate the association of the FDI-CG and its individual items with the periodontitis case definitions proposed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the American Academy of Periodontology (AAP) for population-based surveillance of periodontitis.

  RESULTS: Statistically significant differences were observed among the databases for the prevalence of periodontitis and the items included in the FDI-CG. The FDI-CG score and its individual components were significantly associated with the periodontal status in the individual databases and the total sample, with bleeding on probing showing the strongest association with severe periodontitis (odds ratio [OR] = 12.9, 95% CI [5.9; 28.0], P < .001, for those presenting bleeding on probing >50%), followed by age (OR = 4.8, 95% CI [1.7; 4.2], P = .004, for those older than 65 years of age). Those subjects with a FDI-CG score >10 had an OR of 54.0 (95% CI [23.5; 124.2], P < .001) and presented with severe periodontitis. A significant correlation was found between the different FDI-CG scoring categories (mild, moderate, and severe) and the categories for mild, moderate, and severe periodontitis using the Centers for Disease Control and Prevention and the American Academy of Periodontology criteria (r = 0.57, Spearman rank correlation test, P < .001).

  CONCLUSION: The FDI Chairside Guide may represent a suitable tool for screening the periodontal condition by general practitioners in daily dental practice.

 • 6.
  Aghazadeh, Ahmad
  et al.
  Tand & Implantat Specialistkliniken, Solna.
  Persson, Rutger G
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa. USA.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa. Blekinge Institute of Technology, Irland & China.
  Impact of bone defect morphology on the outcome of reconstructive treatment of peri-implantitis2020Inngår i: International Journal of Implant Dentistry, E-ISSN 2198-4034, Vol. 6, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To assess if (I) the alveolar bone defect configuration at dental implants diagnosed with peri-implantitis is related to clinical parameters at the time of surgical intervention and if (II) the outcome of surgical intervention of peri-implantitis is dependent on defect configuration at the time of treatment.

  MATERIALS AND METHODS: In a prospective study, 45 individuals and 74 dental implants with ≥ 2 bone wall defects were treated with either an autogenous bone transplant or an exogenous bone augmentation material. Defect fill was assessed at 1 year.

  RESULTS: At baseline, no significant study group differences were identified. Most study implants (70.7%, n = 53) had been placed in the maxilla. Few implants were placed in molar regions. The mesial and distal crestal width at surgery was greater at 4-wall defects than at 2-wall defects (p = 0.001). Probing depths were also greater at 4-wall defects than at 2-wall defects (p = 0.01). Defect fill was correlated to initial defect depth (p < 0.001). Defect fill at 4-wall defects was significant (p < 0.05).

  CONCLUSIONS: (I) The buccal-lingual width of the alveolar bone crest was explanatory to defect configuration, (II) 4-wall defects demonstrated more defect fill, and (III) deeper defects resulted in more defect fill.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahlbin, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Karlsson, Elin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman inom palliativ vård: en litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Etiska dilemman förekommer ofta inom hälso- och sjukvården och något som sjuksköterskor dagligen stöter på. Etiska dilemman innebär att sjuksköterskor behöver fatta ett beslut. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Det är framförallt vanligt förekommande inom palliativ vård. Det är patienter som lider av obotlig livshotande sjukdom som vårdas palliativt. Palliativ vård syftar till att ge dessa patienter ett fint och värdigt avslut i livet, samt att minska deras lidande. Sjuksköterskornas profession som bland annat är omvårdnad tas också upp under bakgrund och diskuteras tillsammans med personcentrerad vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etiska dilemman inom palliativ vård. Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna som har använts har hittats i databaserna Cinahl Complete och Pubmed. Resultat: Resultatet utgår ifrån nio vetenskapliga artiklar. De nio studierna undersökte hur sjuksköterskor upplevde etiska dilemma och vad som låg till grund för dessa situationer. De huvudsakliga fynden var sjuksköterskornas upplevelse av osäkerhet vid bemötandet av en patient inom palliativ vård, bristande samarbete och konflikter. Sjuksköterskorna upplevde oro för patienten, maktlöshet, otillräcklig kommunikation, samarbetssvårigheter med kollegor och bristande relation gentemot kollegor, patient och patientens närstående. Diskussion: Studiens trovärdighet har bedömts utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Styrkor och svagheter med metoden har diskuterats. Under resultatdiskussion har följande fynd diskuterats bristande samarbete och kommunikation, relationer mellan sjuksköterskor och patient samt maktlöshet på grund av läkare och närstående. Personcentrerad vård, pliktetik samt konsekvensetik kommer också att diskuteras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahnbo, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Sjöström, Ebba
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation: en litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld i nära relationer är ett vanligt förekommande samhällsproblem både internationellt och nationellt. Våldet kan yttra sig på olika vis och i olika former. Våldet påverkar offret både kortsiktigt och långsiktigt, samt både fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan har en betydande roll i att upptäcka våldet samt att stärka kvinnan i att bryta den destruktiva relationen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation. Metod: Kvalitativa allmän litteraturstudie som inkluderar nio stycken kvalitativa studier. Resultat: Ur analysen framkom två huvudkategorier som var De egna känslornas påverkan samt Arbetsmiljöns påverkan. I kategorin De egna känslornas påverkan framkom de känslor som sjuksköterskan upplevde vid möten med kvinnor utsatta för våld i nära relation. Dessa känslor bildade tre underkategorier som var Oro och rädsla, Frustration och Osäkerhet. Kategorin Arbetsmiljöns påverkan presenterar sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsmiljön kan påverka mötet med våldsutsatta kvinnor. Kategorin rymmer två underkategorier Att inte räcka till och Stöd av kollegor. Diskussion: Studien diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen Tillförlitlighet, Veriferbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras tre centrala fynd från resultatet dessa är Oro och rädsla, Osäkerhet och Att inte räcka till. De tre fynden diskuteras utifrån olika samhällsperspektiv, etiska aspekter samt personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskors arbete med våldsutsatta kvinnor hindrades av osäkerhet på grund av kunskapsbrist, oro och rädsla, tidsbrist och den emotionella påverkan. För att främja arbete och ett personcentrerat förhållningssätt behöver sjuksköterskor erfarenhet, kunskap, utbildning och tid. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Al Omari, Omar
  et al.
  Oman.
  Abu Sharour, Loai
  Jordanien.
  Heslop, Karen
  Australien.
  Wynaden, Dianne
  Australien.
  Alkhawaldeh, Abdullah
  Jordanien.
  Al Qadire, Mohammad
  Oman & Jordanien.
  Khalaf, Atika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Oman.
  Knowledge, attitudes, prevalence and associated factors of cigarette smoking among university students: a cross sectional study2020Inngår i: Journal of community health, ISSN 0094-5145, E-ISSN 1573-3610, Vol. 46, nr 3, s. 450-456Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to assess the prevalence of smoking and associated sociodemographic and economic factors as well as students' knowledge about and attitudes towards smoking among university students in Oman. A proportionate random sampling technique recruited 401 students from three universities in a cross-sectional study. The prevalence of smoking was 9.0%. Significant differences in gender, place of residence, if participants had received medical advice, years spent at the university, student income/day, family members who smoked, knowledge and attitude scores were identified. Universities in collaboration with health care providers should be leading the development of strategies to reduce the prevalence of smoking and to sustain the current knowledge and attitude towards smoking. Gender-specific approaches to smoking interventions need to be developed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Al Omari, Omar
  et al.
  Oman & Australien.
  Al Sabei, Sulaiman
  Oman.
  Al Rawajfah, Omar
  Oman & Jordanien.
  Abu Sharour, Loai
  Jordanien.
  Al-Hashmi, Iman
  Oman.
  Al Qadire, Mohammad
  Oman & Jordanien.
  Khalaf, Atika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Oman.
  Prevalence and predictors of loneliness among youth during the time of COVID-19: A multinational study2021Inngår i: Journal of the American Psychiatric Nurses Association, ISSN 1078-3903, E-ISSN 1532-5725, s. 1-11, artikkel-id 10783903211017640Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Given the restrictions associated with COVID-19, feelings of loneliness among youth may increase.

  AIMS: The aims of the current study were to assess the prevalence of loneliness among young people at the time of COVID-19 and to identify whether selected variables related to the pandemic predicted the level of loneliness.

  METHOD: A cross-sectional study using WhatsApp and Facebook social media platforms was conducted to survey 1,057 young people aged 15 to 24 years from six Middle Eastern countries. Participants completed survey items including demographic and COVID-19-related questions; the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS); the Satisfaction With Life Scale (SWLS); and the UCLA Loneliness Scale.

  RESULTS: The prevalence of experienced loneliness was 1 (0.1%), 625 (59.1%), 429 (40.6%), and 2 (0.2%), reflecting low, moderate, moderately high, and high experiences for loneliness, respectively. History of depression or anxiety, being dissatisfied with life, and having depression at the time of COVID-19 were significant predictors of loneliness among youth. The model was significant (F = 44.95, p < .05) and accounted for 29.8% of the variance in UCLA Loneliness Scale scores.

  CONCLUSIONS: We found that the high prevalence rate of loneliness during the COVID-19 pandemic was correlated with depression and impaired life satisfaction among Middle Eastern youth. Thus, special attention and interventional action plans need to be developed taking into consideration the youths' special situation during COVID-19.

 • 11.
  Al Qadire, Mohammad
  et al.
  Oman; Jordanien.
  Ballad, Cherry Ann C.
  Oman.
  Al Omari, Omar
  Oman.
  Aldiabat, Khaldoun M.
  Oman.
  Shindi, Yousef Abu
  Oman.
  Khalaf, Atika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Oman.
  Prevalence, student nurses’ knowledge and practices of needle stick injuries during clinical training: a cross-sectional survey2021Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 20, nr 1, s. 1-7, artikkel-id 187Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The incidence of needle stick injuries is higher among nurses with a low level of knowledge on the prevention of needle stick injury, and who have not received the relevant training during their undergraduate study. The aim of this study was to determine the level of knowledge of the prevention guidelines and the prevalence of needle stick injury among students in Oman.

  Methods: An online cross-sectional survey using a questionnaire and involving 167 students from a governmental university was conducted. The questionnaire consists of 30 questions; eight general questions, knowledge related questions, and questions about risk factors, prevention measures, and actions in a case of needle stick injury. Ethical approval was obtained and the link to the survey was shared with students using their university email portal.

  Results: Of the participants, 81.2% were females; mean age was 23.3 (SD = 4.5) years. The mean total knowledge score was 6.6 out of 10 (SD = 2.1). In addition, 18.2% (n = 32) of the students experienced needle stick injury. Most of the injuries 71.9% (n = 24) occurred during medication preparation and administration. The main cause of NSI as reported by students was recapping the needles (59%, n = 19).

  Conclusions: This study demonstrates that student nurses have a moderate level of knowledge about needle stick injury prevention measures and lack many facets of safe infection control practice. These findings require the collaborative effort of nursing administrators from both academic and clinical areas, to develop effective strategies to reduce or eliminate the occurrence of needle stick injury.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Al Qadire, Mohammad
  et al.
  Oman.
  Ballad, Cherry Ann C
  Oman.
  Al Omari, Omar
  Oman.
  Alkhalaileh, Murad
  Saudiarabien.
  Sharour, Loai Abu
  Jordanien.
  Khalaf, Atika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Aljezawi, Ma''en
  Jordanien.
  Student nurses' knowledge about the management of chemotherapy-induced neutropenia: Multi-national survey2021Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 105, s. 1-6, artikkel-id 105053Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Chemotherapy-induced neutropenia is a serious global health concern. It is essential that student nurses who are the future of healthcare are equipped with the right knowledge to care for the unique needs of patients with neutropenia.

  OBJECTIVE: The study assesses student nurses' knowledge of neutropenia management and examines the difference in their knowledge with regard to their demographics.

  DESIGN: A descriptive cross-sectional survey design was used.

  SETTINGS: Participants for this survey were recruited from four nursing schools from three countries: Jordan, Oman, and Saudi Arabia.

  PARTICIPANTS: The study sample comprised 230 student nurses representing all three countries.

  METHODS: Online data collection was implemented. A message including the link to the study questionnaire was sent to students through their university portal. Demographic data and the neutropenia knowledge questionnaire were collected.

  RESULTS: The student nurses showed poor knowledge of neutropenia and its management (mean = 10.1 out of 30). The bridging students (M = 12.6, SD = 9.8) had significantly higher mean total knowledge scores than the regular students (M = 9.8, SD = 5.5) (t = 2.9, df = 38.9, p = 0.006). However, students who had received previous education about neutropenia management (M = 11.6, SD = 5.0) had significantly higher mean knowledge scores than those who had not (M = 9.5, SD = 5.6) (t = -2.73, df = 134.8, p = 0.007).

  CONCLUSIONS: The study findings underscore the overarching necessity to improve students' knowledge of neutropenia and its management. However, addressing this concern is multifaceted and requires deliberate effort from various agencies. Developing innovative strategies to increase the coverage of oncology nursing in the curriculum, improving faculty expertise, enhancing staff nurses' knowledge and skills, provision of funding, and adoption of oncology-related competencies in the nursing program need to be explored as key solutions.

 • 13. Alam, Farzana
  et al.
  Nilsson, Annika
  Petersson, Pia
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Trygghet och delaktighet: vård- och omsorgspersonalens syn på närståendes behov av stöd vid palliativ vård av äldre2019Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  När äldre inte klarar av att bo hemma längre flyttar de ofta till ett vård-och omsorgs-boende, lever den sista tiden där och är i behov av palliativ vård. Palliativ vård är ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan utifrån individens behov. De som arbetar nära den äldre och den närstående är vård- och omsorgsperso-nalen och det är distriktssköterskan som har det övergripande ansvaret för omvårdna-den. Stöd till den närstående är av största vikt inom den palliativa vården. Syftet med studien var att beskriva vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av att uppmärk-samma och stödja närstående till den äldre på vård- och omsorgsboende utifrån ett palliativt förhållningssätt. Datainsamlingarna gjordes i två omgångar, en fokusgrupp-sintervju 2017 och genomförda diskussionsgrupper 2010, analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och tolkades med hjälp av Dosseys "Theory of integral nur-sing". I resultatet framkom kategorierna att skapa trygghet för den närstående, önskan att göra den närstående delaktig och att få kunskap om palliativ vård. Kategorierna utmynnade i temat: I ett palliativt förhållningssätt stöds närstående genom att de får känna trygghet och delaktighet. Slutsatsen är att vård- och omsorgspersonalens in-tention är att stödja de närstående men behöver arbeta mer i ett partnerskap med de närstående för att de ska känna en helhet och därmed trygghet och delaktighet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Al-hussein, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Almashat, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Kariesförekomst hos barn med autismspektrumtillstånd (AST)2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies hos barn med autismspektrumtillstånd (AST) i jämförelse med barn utan detta tillstånd. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i den medicinska databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att i fyra av nio sammanställda artiklar var kariesförekomsten högre hos barn med AST jämfört med barn utan AST och i resterande fem artiklar visade resultatet lägre kariesförekomst hos barn med AST jämfört med barn utan samma tillstånd. Resultatet visade även att barn med AST hade flera riskfaktorer som kan öka risken för kariesförekomst. Slutsatsen är att litteraturstudien visade ett tvetydigt resultat avseende kariesförekomsten hos barn med AST i jämförelse med barn utan samma tillstånd. Det krävs mer forskning inom området.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Al-Juboori, Halah
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Ismael, Naser
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Munhygien- och kostvanor hos nyanlända asylsökande som är arabisktalande från Irak och Syrien: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Tandvården möter både barn och vuxna asylsökande som har omfattande tandvårdsbehov. I Sverige har asylsökande rätt till akut sjukvård och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kostvanor hos nyanlända asylsökande som var arabisktalande från Irak och Syrien. Metod: Metoden var en kvantitativ empirisk studie som utfördes med en enkät. Undersökningsgruppen var nyanlända asylsökande. Enkäterna delades ut på ett asylboende samt på ett migrationsverk. Resultat: Resultatet baseras på 105 besvarade enkäter där deltagarna kom från Irak (35%) och Syrien (65%). Majoriteten av studiedeltagarna (84%) borstade tänderna minst 1 gång per dag och använde fluortandkräm (87%). Det var 56% som inte använde något mellanrumshjälpmedel för att rengöra mellan tänderna och det var 64% som inte använde extra fluortillskott. Gällande kostvanor visade sig att 59% av deltagarna åt 1–3 måltider per dag och 40% åt 4–6 gånger per dag. Mer än hälften åt frukost dagligen, 90% åt lunch dagligen och 43% åt middag dagligen. Det var 33% som konsumerade läsk 1–2 gånger dagligen Slutsats: Nyanlända asylsökande hade bristfälliga tandborstvanor då de flesta borstade endast en gång per dag och att många inte använde approximala hjälpmedel. Även kostvanorna var bristfälliga då många åt för få huvudmål. Information om munhygien och kostvanor behöver förbättras till gruppen.

  Fulltekst (pdf)
  Uppsats2018
 • 16.
  Alkrdi, Amal
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Sneath, Monika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  När distriktssköterskan misstänker att ett barn far illa: en kvalitativ intervjustudie2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden utan utnyttjande eller våld. Tyvärr far barn illa på många sätt, vilka är en utmaning att identifiera. Distriktssköterskan har en skyldighet enligt lag att orosanmäla till socialtjänsten då ett barn misstänks fara illa, dock finns det försvårande faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten. Det är svårt att identifiera riskfaktorer för barn i fara under korta vårdmöten på vårdcentral. Samtidigt åligger det distriktssköterskan att arbeta på ett familjecentrerat sätt och ta hela familjens mående i beaktande. Syfte: att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att få kännedom om eller misstänka att ett barn far illa. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, som analyserades med konventionell innehållsanalys. Individuella intervjuer över telefon eller video hölls med 12 distriktssköterskor från varierande arbetsplatser inom primärvården, med erfarenhet från vårdcentral. Resultat: I resultatet framkom ett övegripande tema: barn i fara är ett komplext ämne för distriktssköterskan. Två kategorier framträdde i resultatet: distriktssköterskans samlade kompetens om barn som far illa samt faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten negativt. Distriktssköterskorna såg orosanmälan som en plikt, ibland saknades dock rätt förutsättningar. Det gjorde att distriktssköterskorna kunde tvivla på bedömningen och undvika orosanmälningar. Ett familjecentrerat arbetssätt underlättade. Slutsats: Inför beslut om orosanmälan behöver distriktssköterskan kartlägga familjens situation och barnets utsatthet, eftersom det oftast inte är tydligt att barnet far illa. För att känna trygghet i professionen behöver distriktssköterskan rätt förutsättningar på arbetsplatsen. Arbetsmomentet underlättas om distriktssköterskan har färdigheter i kommunikationstekniker med barn och föräldrar. Ytterligare insatser i form av samverkan med socialtjänsten behövs för att stärka distriktssköterskans anmälningsbenägenhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Alotaibi, Mohammad
  et al.
  Irland.
  Moran, Gary
  Irland.
  Grufferty, Brendan
  Irland.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Polyzois, Ioannis
  Irland.
  The effect of a decontamination protocol on contaminated titanium dental implant surfaces with different surface topography in edentulous patients.2019Inngår i: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 77, nr 1, s. 66-75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To investigate if it is possible to achieve complete decontamination of dental implant surfaces with different surface characteristics.

  MATERIALS AND METHODS: Twelve implant pieces with an Osseotite® surface and 12 implant pieces with a Ti-Unite® surface were attached on to the complete lower dentures of six patients and were allowed to accumulate plaque for 30 days. When retrieved, the implant decontamination protocol used, involved both mechanical (PeriBrush™) and chemical (3% H2O2) decontamination. The number of colony forming units per millilitre was determined and the dominant micro-organisms in selected samples was identified by 16s rRNA gene amplicon sequencing. The effect of the titanium brush on the implant surface was examined by SEM.

  RESULTS: Complete decontamination was achieved in five out of 24 implants (four Osseotite® and one Ti-Unite®). The mean CFU/ml detected after decontamination were 464.48 for Osseotite® and 729.09 for Ti-Unite® implants. On the surface of the implants in which complete decontamination was not achieved, all of the predominant bacteria identified were streptococci except for one which was identified as micrococcus. SEM images revealed that the surface features of the decontaminated implants were not significantly altered.

  CONCLUSIONS: Mechanical decontamination using a titanium brush supplemented with chemical treatment for one minute (3% H2O2) can achieve complete decontamination of implant surfaces in edentulous patients.

 • 18. Andersen, Anna-Eva
  et al.
  Moberg, Catherine
  Bengtsson-Tops, Anita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.
  Garmy, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Lund University.
  Lesbian, gay and bisexual parents' experiences of nurses' attitudes in child health care: a qualitative study2017Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, nr 23-24, s. 5065-5071Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe lesbian, gay and bisexual parents' experiences of nurses' attitudes in child health care.

  BACKGROUND: Lesbian, gay and bisexual people are often reluctant to disclose their gender identity for fear of discrimination. This fear may lead to avoidance of healthcare for themselves or their children and may negatively affect families' health and well-being.

  DESIGN: A qualitative inductive design was employed.

  METHODS: Semi-structured interviews were conducted with 14 lesbian, gay or bisexual parents (11 mothers and 3 fathers) with child health care experiences in southern Sweden. Interviews were analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS: Two themes were identified. One, a 'sense of marginalization', included lesbian, gay and bisexual parents' experiences of heteronormative attitudes among child health care nurses which led them to feel alienated and questioned as parents. Another, 'being respected for who you are', included experiences of being respected and included at child health care appointments.

  CONCLUSIONS: Findings paint a complex picture of lesbian, gay and bisexual parents' interactions with child health care nurses in that they experienced both positive and negative attitudes. Knowledge gaps about lesbian, gay and bisexual families within the child health care field must be filled.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Child health care nurses should work with the entire family to provide the best care for the child; however, discrimination in health care is common and often caused by a lack of knowledge. The number of children living with same-sex parents has increased more than ten-fold since the end of the 1990s. It is therefore important to explore lesbian, gay and bisexual parents' experiences with child health care nurses' attitudes to improve quality of care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Redinge Rosengren, Jennifer
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  När plikten kallar: en allmän litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att göra en orosanmälan när barn misstänks fara illa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och den första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Sjuksköterskor har, bland flera yrkeskategorier, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. I omvårdnadssituationen kan sjuksköterskor ha både direkt och indirekt kontakt med dessa barn. När barn far illa får det konsekvenser på både kort och lång sikt. Genom att beskriva hur sjuksköterskor upplever att göra en orosanmälan ökar kunskapen vilket skapar förutsättningar för att värna om barns framtida hälsa.  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att göra en orosanmälan i omvårdnadssituationer där barn misstänks fara illa. Metod: En allmän litteraturstudie som baserades på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Sökningen gjordes i tre databaser och HKR:s granskningsmallar användes till artikelgranskningen. Därefter följde analysprocessen av artiklarna med hjälp av Fribergs (2012) trestegs analysmall.  Resultat: Känslor av osäkerhet och oro uppkommer hos sjuksköterskor när barn misstänks fara illa. Tre huvudkategorier som har den personcentrerade omvårdnadsteorin som utgångspunkt utgörs av Upplevelser av förutsättningar i anmälningsprocessen, Upplevelser av vårdandets sammanhang vid en orosanmälan och Upplevelser av konsekvenser i mötet med familjen under personcentrerade processer. Sjuksköterskors upplevelse belyser en uttalad osäkerhet gällande när en orosanmälan måste göras. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Tre fynd från resultatet diskuteras utifrån McCormack och McCances (2010) personcentrerade omvårdnadsteori samt utifrån pliktetik och samhällsperspektiv. Fynden är, Förutsättningar: Utbildning ger kunskap, Vårdandets sammanhang: Känna stöd från kollegor, och Personcentrerade processer: Att möta familjen efter en orosanmälan.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Ellen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Denckert, Linda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Att vårda vid livets slut: En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. En central del inom palliativ vård är att arbeta personcentrerat och se personen utifrån ett helhetsperspektiv. Palliativ vård delas in i två faser och övergången i faserna ställs i regel genom ett brytpunktssamtal. I den avslutande fasen, livets slutskede är målet att lindra lidande och bevara patientens funktioner i största möjliga mån. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela patienten eftersom det ofta är komplexa symtom i livets slutskede. Sjuksköterskan bör tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Ett vårdande möte mellan sjuksköterskan och patienten i livets slutskede bygger på respekt, lyhördhet och förståelse. Att möta patienter i livets slutskede ställer höga krav på sjuksköterskan. Att vårda patienter i livets slutskede kan vara svårt för eftersom det väcker egna tankar och känslor kring döden. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ omvårdnad för patienter i livets slutskede på sjukhus. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar har gjorts. Informationssökningen är gjord i Cinahl Complete och Pubmed. Artiklarna och dess kvalitet granskades med HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen är genomförd tre steg enligt Friberg (2017). Resultat: Ett övergripande tema utformades; Att ge patienter palliativ vård i livets slutskede involverar både sjuksköterskan personligt och professionellt. Därefter formades två huvudtema; Upplevelsen relaterat till sjuksköterskan som person och upplevelsen relaterat till sjuksköterskans profession. Från huvudtemana mynnades fem subteman ut; Att uppleva utmaningar i vårdandet, att uppleva vårdandet givande, att tillgodose värdig vård, att upplevelsen förändras med utbildning och erfarenhet och att uppleva en inre etisk konflikt. Diskussion: Metoden diskuteras enligt begreppen; Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Av resultatet diskuteras tre intressanta fynd vilka beskrivs som; ”Tidsbristen på vårdavdelningarna kan bidra till att sjuksköterskan upplever skuldkänslor och otillräcklighet vid vård i livets slutskede”, ”En central del av vård i livets slutskede är att tillgodose patientens värdighet” och ”Inre etiska dilemman kan uppstå hos sjuksköterskan när hon står mellan medicinska vårdåtgärder och omvårdnadsåtgärder vid vård i livets slutskede”. Fynden relateras bland annat till Halldórsdóttirs (1996) teori caring and uncaring encounters in nursing and health care och utifrån göra-gott-principen och pliktetiken. Fynden diskuteras även ur ett samhällsperspektiv samt ger förslag på klinisk tillämpning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Emmie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Bohlin, Jasmine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Matens betydelse för ekologisk hållbarhet: en kvalitativ studie om restaurangchefers attityder och tillämpningar kring att servera måltider utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utifrån ett folkhälso- och samhällsperspektiv är livsmedelsproduktionen den största orsaken till globala miljöförändringar och även en riskfaktor för ohälsa. Samtidigt är kost en grundläggande bestämningsfaktor för hälsa. Restauranger har ett stort inflytande till att påverka en hållbar konsumtion och produktion, och för att gynna det globala ekosystemet. Samtidigt bär restauranger ett ansvar attservera miljövänlig mat, vilket är fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I denna studien var syftet att studera restaurangchefers attityder och tillämpningar kring att servera mat utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Metoden var en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultaten visade överlag positiva attityder kring att handlar åvaror som är säsongsbaserade, närproducerade och ekologiska i syfte om att värna om miljö-och hälsa. När det kommer till framtida utmaningar och lösningar fanns en oro kring att kunna tillfredsställa framtida generationers behov, kopplat till miljöförändringar. Nedskärningen av köttinstustrin lyftes av restaurangcheferna som den största utmaningen, i relation till att förbättra miljön och således folkhälsan. Det visade sig också att användandet av mat utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i vissa fall hämmas av ekonomiska resurser. Avgörande faktorer i relation till att servera mat utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv var både ekonomiska resurser och kunskaper kring ämnet. Däremot visade resultatet att kunskaper i de flesta fall var mer avgörande än ekonomiska tillgångar. Med detta resultat, kan slutsatsen dras att det finns ett ytterligare kunskapsbehov samt ekonomiskt behov inom ämnet för att restauranger ska agera mer ekologiskt hållbart.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, H. Ingemar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nilsson, P.
  Bringsén, Åsa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Positive work experience factors relate to salutogenic health-a survey among Swedish hospital employees2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 23.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Verona, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Plackavlägsnande effekten av elektrisk och manuell tandborste: En litteraturstudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den orala hälsan är en viktig del av den allmänna hälsan och kan påverka välbefinnandet. Plack kan bidra till en försämrad oral hälsa och orsaka parodontala sjukdomar och karies. Tandborstar är ett viktigt verktyg för att avlägsna plack och på marknaden finns elektriska och manuella tandborstar. Syftet med litteraturstudien var att utvärdera studier som jämfört den plackavlägsnande effekten mellan elektriska och manuella tandborstar. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie som baserades på randomiserade kliniska vetenskapliga studier publicerade i databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade på en större plackreducering med den elektriska tandborsten jämfört med den manuella tandborsten. Slutsatsen är att en elektrisk tandborste avlägsnar mera plack jämfört med en manuell tandborste. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24. Andersson, Martina
  et al.
  Cronvall, Caroline
  Beck, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Erfarenhet av att bedöma äldre personers problem i livets slutskede: en fokusgruppsstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2020Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Andelen äldre personer i Sverige ökar och en del äldre personer drabbas av en eller flera kroniska sjukdomar. Allt fler personer önskar att vårdas hemma vid livets slut och kan då vara i behov av allmän palliativ vård. Vid palliativ vård i livets slutskede är det en eftersträvan att lindra lidande och förbättra livskvaliteten genom att tidigt uppmärksamma och lindra personers fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Äldre personer i livets slutskede har ofta flera komplexa problem som påverkar varandra. För att lindra lidande behöver sjuksköterskor kunna bedöma och tolka olika problem som äldre personer kan uppleva i livets slutskede. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att bedöma problem som äldre personer besväras av i livets slutskede inom kommunal hemsjukvård. En kvalitativ metod har använts. Data samlades in med fyra fokusgruppsintervjuer. Totalt deltog 13 sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård från tre olika kommuner i studien. Data analyserades med Kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom ett övergripande tema: strävan efter kontinuitet för att lära känna personen genom återkommande hembesök underlättar bedömning av problem som behöver tillgodoses i livets slutskede samt kategorierna; att bygga en relation underlättar bedömningen, att samtala för att erhålla information, att observera kroppsspråket skapar en bild och att ta del av andras iakttagelser som stöd. Resultatet visade att relationen till den äldre var viktig för att bedöma den äldres problem och att sjuksköterskor till stor del förlitade sig på sin kliniska blick vid bedömningen. Vidare framkom att sjuksköterskorna sällan använde sig av skattningsinstrument, vilket de uttryckte en önskan att bli bättre på. Slutsatsen är att en ökad användning av skattningsinstrument skulle kunna förenkla bedömning av problem hos äldre personer som sjuksköterskorna inte sedan tidigare har någon relation till. Detta skulle kunna skapa en känsla av trygghet för sjuksköterskorna och stärka dem i deras professionella roll. Användningen av skattingsinstrument skulle kunna öka kvaliteten på den allmänna palliativa vården som utförs i kommunal hemsjukvård. För att sjuksköterskorna ska få stöd i att öka användningen av skattningsinstrument har organisationen en viktig roll för att skapa rutiner och se till att etablerade arbetsformer utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Oscar
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Slutsatser: empowerment och social mobilisering2016Inngår i: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2016, 1, s. 199-220Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 26.
  Andersson, Oscar
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Social mobilisering: en forskningsöversikt2016Inngår i: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2016, 1, s. 15-56Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Andersson, Pia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kragh Ekstam, Annika
  Region Skåne Koncernkontoret - Regionhuset.
  Impaired oral health in older orthopaedic in-care patients: The influence of medication and morbidity2021Inngår i: Clinical Interventions in Aging, ISSN 1176-9092, E-ISSN 1178-1998, Vol. 16, s. 1691-1702Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Fall-related injuries are prevalent in older patients and often lead to increased morbidity, medication, and impaired functions. We studied older trauma patients with the aim to describe their oral health in comparison to morbidity and medication.

  Material and Methods: The study included 198 patients, ≥65 years, admitted with an orthopedic trauma. Oral examinations included number of natural teeth, dental implants, missing, decayed and restored teeth, root remnants, and pocket depth. Data on comorbidities and medication were assembled. Statistical analyses were carried out with logistic regression models, adjusted for age, gender, comorbidity, and polypharmacy.

  Results: Overall, 198 patients participated, 71% women, mean age 81 years (±7.9), 85% resided in their own homes, 86% had hip fractures. Chronic diseases and drug use were present in 98.9%, a mean of 6.67 in Charlson comorbidity index (CCI), 40% heart diseases, 17% diabetes, and 14% dementia. Ninety-one percent were dentate (181), mean number of teeth 19.2 (±6.5), 24% had decayed teeth, 97% filled teeth, 44% <20 teeth, and 26% oral dryness. DFT (decayed, filled teeth) over mean were identified in patients with diabetes (p=0.037), COPD (p=0.048), polypharmacy (p=0.011), diuretics (p=0.007), and inhalation drugs (p=0.032). Use of ≥2 strong anticholinergic drugs were observed in patients with <20 teeth and DFT over mean (p=0.004, 0.003). Adjusted for age, gender, CCI, and polypharmacy.

  Conclusion: The study showed that impaired oral health was prevalent in older trauma patients and that negative effects on oral health were significantly associated with chronic diseases and drug use. The results emphasize the importance of identifying orthogeriatric patients with oral health problems and to stress the necessity to uphold good oral care during a period when functional decline can be expected.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28. Andrisan, Loredana
  et al.
  Molin, Klara
  Beck, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Att uppmärksamma och tillgodose äldre personers behov utifrån ett palliativt förhållningssätt på vård och omsorgsboende: omvårdnadspersonals perspektiv2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende befinner sig i livetsslut och är ofta svårt sjuka. Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättralivskvaliteten för patienter och deras familjer i samband med livshotande sjukdom.Förhållningssättet lämpar sig väl att använda vid vård- och omsorgsboende. Syfte:Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattningar om vad de gör och kan göra för att uppmärksamma och tillgodose äldres behov på vård- ochomsorgsboende utifrån ett palliativt förhållningssätt. Metod: Sju fokusgruppdiskussioner som representerades av omvårdnadspersonal på fyra olika vård- och omsorgsboende genomfördes, sex fokusgruppdiskussioner genomfördes 2010 och en 2017. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat:Genom analysen framträdde ett övergripande tema Att möta den äldre utifrån dennes tankar, känslor och värderingar och tre huvudkategorier Att lära känna den äldre, Att sörja för den äldres angelägenheter och Att den äldre ges valmöjligheter. Slutsats: Föratt kunna tillgodose äldre personers behov utifrån ett palliativt förhållningssätt behöver omvårdnadspersonal möta den äldre personen utifrån dennes tankar, känslor och värderingar vilket kräver resurser i form av tid men också handledning i att samtala omexistentiella frågor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andruškienė, Jurgita
  et al.
  Litauen.
  Kuzmienė, Ala
  Litauen.
  Martinkėnas, Arvydas
  Litauen.
  Jurgutis, Arnoldas
  Litauen.
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Andersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Psychosocial work experiences related to health: a study of Lithuanian hospital employees2015Inngår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 53, nr 3, s. 669-677Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Research in the area of workplace health promotion from a salutogenic perspective is lacking in Eastern Europe.

  OBJECTIVE: To evaluate the relationship between psychosocial work environment and health from a salutogenic perspective among Lithuanian hospital workers.

  METHODS: Using a cross-sectional design a questionnaire was distributed to staff in a large hospital in Lithuania. Out of 811 employees, 714 completed the survey: 151 physicians, 449 nurses and 114 other staff members (e.g., psychologists, technicians, therapists). A response rate of 88.0% was achieved. The Work Experience Measurement Scale (WEMS) and the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) were linguistically adapted and used for the first time in a Lithuanian context. Logistic and multiple linear regression models were used for the analyses.

  RESULTS: Supportive working conditions, positive internal work experiences and time experience contributed the most to good health, defined as a high SHIS index. Having an executive post was significantly related to good work experiences, i.e. a high WEMS score, while being at the age of 40-54 years was associated with a low WEMS score. Physicians had the highest score on supportive working conditions; while nurses had the lowest scores on autonomy.

  CONCLUSIONS: A salutogenic approach enables an organisation to identify how to improve working conditions for the employees by focusing on possibilities and resources. Individual activities for workplace health promotion among different work groups seem necessary.

 • 30.
  Angsmo, Ewa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Clausson, Eva
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Teider, Karin
  Vänersborgs kommun.
  Dokumentation av hälsobesök: epikriser2020Inngår i: Skolsköterskans dokumentation / [ed] Eva K. Clausson, Stockholm: Gothia fortbildning , 2020, s. 40-60Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Angsmo, Ewa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Clausson, Eva
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Teider, Karin
  Vänersborgs kommun.
  Exempel på hälsoplaner2020Inngår i: Skolsköterskans dokumentation / [ed] Eva K. Clausson, Stockholm: Gothia fortbildning , 2020, s. 62-77Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Arfvidsson Isaksson, Josefin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Stiberg, Zara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Emotionellt stöd inom palliativ slutenvård: närståendes erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige avlider varje år cirka 90.000-100.000 personer. Trettiofem till fyrtio procent av svårt sjuka avlider inne på sjukhus och 40–50% på någon form av hospice. Att vara närstående till någon som är svårt sjuk medför många emotionella svårigheter såsom oro, stress och ovisshet. Sjuksköterskan har en viktig roll då hen genom emotionellt stöd kan lindra onödigt lidande hos närstående.Syfte: Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av emotionellt stöd från sjuksköterskan vid den sena palliativa fasen inom slutenvård samt beskriva skillnader mellan palliativ vård på sjukhus och specialiserad palliativ vård.Metod: Designen var en allmän litteraturstudie med systematisk sökning efter empiriska vetenskapliga artiklar.Resultat: Närståendes erfarenheter delades upp i sex olika kategorier: tydlig och ärlig information gav känsla av lättnad och trygghet, tillgängligheten till sjuksköterska gav känsla av närhet och minskad ensamhet, samtalet gav känsla av att vara sedd och betydelsefull, praktiskt stöd gav känsla av tacksamhet och att bli omhändertagen, egentid och tillgång till privat utrymme gav känsla av ro och bevarad integritet, skillnader mellan palliativ vård på sjukhus och specialiserad palliativ vård.Slutsats: Närståendes erfarenheter visade att sjuksköterskan gav emotionellt stöd då hen gav tydlig och ärlig information, fanns tillgänglig, samtalade med närstående, gav praktiskt stöd samt möjliggjorde egentid och privat utrymme för närstående. Det visade sig att på hospice och liknande palliativa vårdenheter var erfarenheterna övervägande positiva medan erfarenheterna från sjukhus var både positiva och negativa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Argento, Daniela
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Einarson, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön för datavetenskap (RECS).
  Mårtensson, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Persson, Christel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Wendin, Karin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap. Danmark.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet.
  Integrating sustainability in higher education: a Swedish case2020Inngår i: International Journal of Sustainability in Higher Education, ISSN 1467-6370, Vol. 21, nr 6, s. 1131-1150Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to unveil how sustainability is integrated into the courses/programmes ofhigher education institutions. The research question addressed is: how do academics representing differentdisciplines cooperate and engage in the work of integrating sustainability into their teaching programmes.Design/methodology/approach – This paper draws upon the notions of practise variation andinstitutional work from institutional theory and empirically focusses on the case of Kristianstad University(Sweden). This case is based on an autoethnographic approach and illustrates the experiences shared by sixcolleagues, representing different disciplines, engaged in implementing sustainability in their courses/programmes.Findings – The findings highlight how academics representing different disciplines, with specific traditionsand characteristics, face the sustainability challenge. Despite being bound by similar sustainable developmentgoals, differences across disciplines need to be acknowledged and used as an asset if trans-disciplinarity is theultimate goal.Research limitations/implications – Although the intrinsic motivation of individuals to work withsustainability might be a strong driver, the implementation of sustainability within courses/programmes andacross disciplines requires joint efforts and collective institutional work.Practical implications – By highlighting how academics engage in the work of integratingsustainability, this study emphasizes that managers of higher education institutions need to account for thetime and additional resources needed to ensure that academics effectively cope with sustainability. Intrinsicmotivation may not last if organizational structures and leadership are not supportive on a practical level andin the long run.

 • 34.
  Arnarsson, Arsaell
  et al.
  Iceland.
  Nygren, Jens
  Halmstad University.
  Nyholm, Maria
  Halmstad University.
  Torsheim, Torbjorn
  Norway.
  Augustine, Lilly
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för psykologi.
  Bjereld, Ylva
  University of Gothenburg.
  Markkanen, Ilona
  Finland.
  Schnohr, Christina W
  Denmark.
  Rasmussen, Mette
  Denmark.
  Nielsen, Line
  Denmark.
  Bendtsen, Pernille
  Denmark.
  Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction2019Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 48, nr 5, s. 502-510Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS: The aim of this study was to investigate the prevalence of cybervictimization in the six Nordic countries and to assess its overlap with traditional bullying. A further aim was to examine potential associations between life satisfaction, on the one hand, and traditional bullying and cyberbullying on the other.

  METHODS: Analyses were based on data from the 2013⁄2014 Health Behaviour in School-aged Children study. It included 32,210 boys and girls, aged 11, 13, and 15, living in the six Nordic countries.

  RESULTS: The prevalence of cyberbullying by both pictures and by messages was around 2% in all the Nordic countries except Greenland. There it was considerably higher. The prevalence of being bullied in a traditional manner varied widely by country. For boys, this type of bullying was most frequent in the youngest age group and then decreased steadily in the older age groups. Girls were on average more likely to be cyberbullied. Cyberbullying was more common among 13- and 15-year-olds than 11-year-olds. Higher family affluence was unrelated to the risk of cyberbullying. However, it was related to traditional bullying and combined forms of bullying. Compared with intact families, cybervictimization was commoner among single-parent families and stepfamilies. Adjusting for age, gender, family affluence, and family structure, those subjected to cyberbullying had lower life satisfaction than those who were not bullied.

  CONCLUSIONS: We found relatively little overlap between cyberbullying and traditional bullying, indicating that the two may be separate phenomena stemming from different mechanisms, at least in the Nordic context.

 • 35.
  Arnoldsson, Viktor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Murati, Tauland
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Ungdomars användning och upplevelser av sociala medier i relation till psykisk stress: en kvantitativ undersökning ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 – 2016 med 100% i åldersgruppen 10 – 17 och med 70% i åldrarna 18 – 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. Ur ett genusperspektiv visar studier att det finns likartade motiv bakom användning av sociala medier hos killar och tjejer. Nämligen tenderar killar och tjejer att använda sociala medier för att ingå i en ungdomskultur. Syfte: Att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga gymnasieelevers användning av sociala medier ur ett genusperspektiv. Därtill undersöka om det fanns genusskillnader gällande upplevelser av koppling mellan användning av sociala medier och psykisk stress. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie gjordes genom enkätutlämnande. Studien grundade sig på en enkätstudie (n= 130) på en gymnasieskola i Skåne. Resultat: 88,5% av ungdomarna upplevde att det fanns en koppling mellan användning av sociala medier och psykisk stress. Ur ett genusperspektiv visade resultatet att det inte fanns skillnader mellan killar och tjejers "upplevelser". Dessutom visade resultatet även att det inte fanns skillnader mellan båda könen gällande "användning" av sociala medier. Konklusion: Eftersom det inte fanns några genusskillnader kan det vara tänkbart att tillämpa olika insatsåtgärder jämlikt för båda könen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Aronsen Torp, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Berggren, Vanja
  Lunds universitet.
  Erlandsson, Lena-Karin
  Lunds universitet.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap I. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Weight status among Somali immigrants in Sweden in relation to socio-demographic characteristics, dietary habits and physical activity2015Inngår i: Open Public Health Journal, ISSN 1874-9445, Vol. 8, s. 10-16Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Immigrants are considered globally to be a vulnerable subpopulation. Vulnerable population groups have a higher prevalence of obesity than the general population. Despite increased immigration of people from Somalia to Sweden in recent years, little research has been undertaken about obesity and obesity-related health risks among Somali immigrants. The present study aimed to investigate the prevalence of overweight and obesity, as well as possible relationships between weight status and socio-demographic characteristics, dietary habits and physical activity (PA) among Somali immigrants in Sweden.

  Methods:This quantitative cross-sectional study included 114 respondents. Data were collected by means of a questionnaire covering socio-demographic factors, PA and dietary habits. Weight and height were also measured.

  Results:Of the 114 respondents, 50.9% had a body mass index (BMI) of 25 or above.In bi-variate analysis, there were no statistically significant differences between those with a BMI below 25 and those with a BMI of 25 or more regarding PA or dietary habits. Multiple logistic regression analysis showed that female gender and being married were associated with having a BMI of 25 or above.

  Conclusion: Socio-demographic factors may be more strongly associated with high BMI than PA or dietary habits among the targeted group and should be taken into account as an issue affecting Somali immigrants in Sweden that warrants further research.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Arvidsson, Emil
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Buchholtz, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  “En ytlig bransch”: en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. Syftet med studien var att undersöka kroppsuppfattning och upplevt välbefinnande bland träningsinstruktörer som arbetar på gym. Detta för att öka förståelsen för möjliga faktorer som kan påverka kroppsuppfattningen och välbefinnandet. Metod: Studien har genomförts med hjälp av ett kvalitativt metodval i form av enskilda semistrukturerade intervjuer där totalt 10 deltagare har fått representera resultatet. Resultat: Sammanfattningsvis visade resultatet att de flesta informanter hade både negativa och positiva tankar om den egna kroppen, men där de positiva tankarna dominerade. Den egna kroppen ansågs vara ett värdefullt redskap där det var viktigt för deltagarna att underhålla sitt yttre då klienter ofta föredrog vältränade träningsinstruktörer. Somliga informanter tävlade även i bodybuilding, vilket tenderade att påverka deras välmående negativt. Det framkom även att det finns en större press kring kvinnors utseende än vad det gör för män ur ett samhällsperspektiv. Deltagarnas syn på hälsa sammanfatttas som ett holistiskt synsätt där flera viktiga komponenter behövde samspela med varandra. Konklusion: På grund av den begränsade forskningen finns därför ett behov för att vidare studera kroppsuppfattning utifrån en kvalitativ och kvantitativ aspekt för att ge en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar den.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Arvidsson, Inger
  et al.
  Lunds universitet.
  Leo, Ulf
  Umeå universitet.
  Oudin, Anna
  Lunds universitet & Umeå universitet.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Lunds universitet.
  Håkansson, Carita
  Lunds universitet.
  Österberg, Kai
  Lunds universitet.
  Persson, Roger
  Lunds universitet.
  Should I stay or should I go? Associations between occupational factors, signs of exhaustion and the intention to change workplace among swedish principals2021Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 18, nr 10, s. 1-20, artikkel-id 5376Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A high turnover among principals may disrupt the continuity of leadership and negatively affect teachers and, by extension, the students. The aim was to investigate to what extent various work environment factors and signs of exhaustion were associated with reported intentions to change workplace among principals working in compulsory schools. A web-based questionnaire was administered twice, in 2018 and in 2019. Part I of the study involved cross-sectional analyses of the associations 2018 (n = 984) and 2019 (n = 884) between occupational factors, signs of exhaustion, and the intention to change workplace, using Generalized Estimating Equations models. Part II involved 631 principals who participated in both surveys. The patterns of intended and actual changes of workplace across two years were described, together with associated changes of occupational factors and signs of exhaustion. Supportive management was associated with an intention to stay, while demanding role conflicts and the feeling of being squeezed between management and co-workers (buffer-function) were associated with the intention to change workplace. The principals who intended to change their workplace reported more signs of exhaustion. To increase retention among principals, systematic efforts are probably needed at the national, municipal, and local level, in order to improve their working conditions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Asamoah, Helen
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  De Zylva, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Behandlingsmetoder för dental erosion: En kvantitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att kartlägga behandlingsmetoder för dental erosion. Den metod som användes var en litteratursökning vilken gjordes under mars månad 2018, i databasen PuBMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 19 artiklar. Ämnen och metoder för behandling av dentala erosioner var Kaseinfosfopeptid - amorft kalciumfosfat (CPP - ACP), fluor, Polyvinylmetyletermalein syra (PVM/MA) syra, Er:YAG och CO2 laser, samt Euclea natalensis växt. Olika variabler såsom emaljförlust, dentinförlust, ythårdhetsförändring, remineraliseringsgrad och storlek på dentinkanaler mättes för att värdera effekten av utläkning vid dental erosion. I fyra av fem studier som testade kaseinfosfopeptid-amorft kalciumfosfat (CPP-ACP) i form av tuggummi eller tandkräm sågs en signifikant effekt på dental erosion. Fluor och fluor i olika kombinationer och formula såsom gel/lack, tandkräm och munskölj hade också en positiv effekt på dental erosion. PVM/MA syran gav en god effekt på dental erosion då alla öppnade dentinkanaler var stängda efter användning. Däremot visade behandling med Er:YAG och CO2 laser samt Euclea natalensis ingen stor effekt. Slutsatsen är att användning av CPP-ACP,  fluor och fluor i kombination med andra  ämnen  samt PVM/MA syra har goda effekter vid behandling av dental erosion

  Fulltekst (pdf)
  Behandlingsmetoder för dental ersosion
 • 40.
  Assarsson, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Anderberg, Kajsa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Att inte bli trodd gör extra ont": Patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakrund: Personer som lider av långvarig smärta är återkommande inom hälso- och sjukvården. Långvarig smärta beräknas kosta det svenska samhället cirka 80 miljarder kronor per år. Att behandla långvarig smärta kan vara svårt eftersom smärta ofta innefattar psykologiska faktorer så som känslor, tankar och/eller beteende. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande är en viktig del i omvårdnaden av patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta. Metod: En allmän litteraturstudie med elva inkluderade originalartiklar. Datainsamling gjordes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Granskningen utgick från en granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen utfördes i fem steg utifrån en modell av Friberg (2012b). Resultat: Patienter med långvarig smärta ansåg att det var viktigt att betraktas som en unika personer med individuella behov. Att bli behandlad med respekt och få sin smärtupplevelse bekräftad var viktigt i bemötandet. När hälso- och sjukvårdspersonalen visade intresse och gav adekvat information ökade patientens delaktighet. I resultatet presenteras negativa men även positiva upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Diskussion: Studiens kvalitet bedömdes utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegrepp. De tre centrala fynden kommunikation, tilltro och kunskap diskuterades i relation till etik, bemötande samt samhällsperspektiv. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Auf der Strasse, Rosa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Philipson, Ebba
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  My loneliness is killing me (and everyone else): En kvalitativ studie om hur incels diskuterar våld online2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur incels talar om våld, vilken betydelse våld har för incel-kulturen och incels identitetsskapande. Incels är ett relativt nytt fenomen, som ägnats mer uppmärksamhet i samband med ett antal våldsamma incel-attacker under 2010-talet. Attackerna har riktat sig mot civilsamhället, och har enligt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ofta föregåtts av att gärningsmannen spenderat tid på incel-forum (2020, s. 1). Denna iakttagelse om korrelationen mellan incelforum och incel-attacker föranledde utförandet av den här studien. Studiens material utgörs av 511 inlägg från våldsrelaterade diskussionstrådar på hemsidorna incels.net och incels.is, vilka undersöktes med en kvalitativ analys av meningsinnehåll. Resultatet visade att inlägg av våldsbejakande karaktär var mycket vanligt förekommande. Resultatet visade även att teman som kvinnohat, offerskap och icke-våldsbejakande ofta återkom. Det teoretiska ramverket för studien har varit en triangulering av Agnews teori om General strain, Connells maskulinitetsteori och Goffmans teori om stigma. Utifrån dessa teorier kan våldsbejakande diskurs förstås som en hantering av strain, ett iscensättande av maskulinitet och en reaktion på stigma. Resultatet i den här studien bekräftar till stor del tidigare forskning på incels, men det går att konstatera att ytterligare forskning krävs för att förstå varför incels är våldsbejakande, och vilken betydelse internetforum har för incel-kulturen och incel-attacker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Augustine, Lilly
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan i Jönköping.
  I skärlinjen mellan funktionsnedsättning och mobbning och dessa barns psykiska hälsa2021Inngår i: Barnsliga sammanhang: Forskning om barns och ungdomars hälsa och välmående / [ed] Eva K. Clausson & Eva-Lena Einberg, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2021, s. 81-93Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi är sociala individer, relationer med andra är drivkraften, det centrala i mänsklig anpassning och också grunden till lycka, vi som människor behöver känna tillhörighet och uppskattning (Rudolph, Lansford och Rodkin, 2016). Att inte få vara med är smärtsamt, att känna att man inte duger kan leda till en maladaptiv utveckling och sämre psykisk hälsa. Att få uppleva att man aktivt exkluderas, att man knuffas, eller kallas namn, sådant gör ont och kan skapa långvariga sår i själen. Om detta dessutom sker ofta, att det sker av personer som är mer gillade i den kontext man är i, eller att de är flera skapar också en känsla av maktlöshet. Att detta är fallet och att det är något många bearbetar länge kan nog också ses i den mängd med böcker och filmer där offer och förövare på olika sätt porträtteras. Sverige har länge stoltserat med att vi har låga nivåer av mobbning i skolan, lägre än i andra länder. På sistone har andelen individer som upplever att de blir mobbade i svenska skolan ökat (Bjereld, Augustine och Thornberg, 2020). Detta kan bero på flera saker, medvetenhet, hur man mäter, men sannolikt så visar det på en verklig förändring som skett. Detta då svenska studier över lag, användande olika studier och olika definitioner alla pekar på en uppgång de senaste 10 åren (Bjereld med fler, 2020), även om ökning är från låga nivåer och Sverige fortfarande ses som ett föredöme rörande frågor rörande mobbning (UNESCO, 2019).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Augustine, Lilly
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Psykologi. Jönköping University.
  Lygnegård, Frida
  Jönköping University.
  Granlund, Mats
  Jönköping University.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University.
  Linking youths' mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: lessons learned2017Inngår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, nr 19, s. 2293-2299Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Linking ready-made questionnaires to codes within the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version with the intention of using the information statistically for studying mental health problems can pose several challenges. Many of the constructs measured are latent, and therefore, difficult to describe in single codes. The aim of this study was to describe and discuss challenges encountered in this coding process.

  MATERIALS AND METHODS: A questionnaire from a Swedish research programme was linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version and the agreement was assessed.

  RESULTS: Including the original aim of the questionnaire into the coding process was found to be very important for managing the coding of the latent constructs of the items. Items from the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version chapters with narrow definitions for example mental functions, were more easily translated to meaningful concepts to code, while broadly defined chapters, such as interactions and relationships, were more difficult.

  CONCLUSION: This study stresses the importance of a clear, predefined coding scheme as well as the importance of not relying too heavily on common linking rules, especially in cases when it is not possible to use multiple codes for a single item. Implications for rehabilitation The International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version, is a useful tool for merging assessment data from several sources when documenting adolescents' mental functioning in different life domains. Measures of mental health are often based on latent constructs, often revealed in the description of the rationale/aim of a measure. The latent construct should be the primary focus in linking information. By mapping latent constructs to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version, users of the classification can capture a broad range of areas relevant to everyday functioning in adolescents with mental health problems. The subjective experience of participation, i.e., the level of subjective involvement, is not possible to code into the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version. However, when linking mental health constructs to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version codes, the two dimensions of participation (the being there, and the level of involvement) need to be separated in the linking process. This can be performed by assigning codes focusing on being there as separate from items focusing on the subjective experience of involvement while being there.

 • 44.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för arbetsliv. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Ericsson, Ulf
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för arbetsliv. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Nilsson, Henrik
  Linnaeus University.
  Making sense of assignment: on the complexity of being a school leader2018Inngår i: Nordic journal of comparative and international education (NJCIE), ISSN 2535-4051, Vol. 2, nr 2-3, s. 149-164Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  he primary aim of this paper is to narrow down the description of how school leaders interpret the assignment (the task) and identify the markers for how they look upon the conditions of doing a good job in Sweden. The aim is in the context of practice-based and process-oriented research. We use complexity and complexity theories to frame the emerging practice of leading and organizing. This is in contrast to technocratic homogenization—that is, law texts, steering documents, documentation, standardized methods, planning, and ceremonies. A questionnaire was conducted with three open questions (n=363 out of a possible 548 participants) and four focus groups (n=21). Complexity, dilemmas, and inconsistency emerge in the respondents’ answers the closer they are to everyday action. The results show that complexity theories put focus on a conflict between the image of schools as complicated and complex. Complicated is accompanied by generalizing and weak contextualizing of control systems, standardized methods, planning, law texts, and evidence-based education—that is, the concept of technocratic homogenization. Complexity theories emphasize the life in organizations, everyday practice as leaders, and a conflict between weak and robust contextualizing from the perspective as practice-based and process-oriented research.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Axelsson, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, H. Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Edén, Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Inequalities of quality of life in unemployed young adults: a population-based questionnaire study2007Inngår i: International Journal for Equity in Health, E-ISSN 1475-9276, Vol. 6, s. 1-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: It is well known that unemployment is a great problem both to the exposed individual and to the whole society. Unemployment is reported as more common among young people compared to the general level of unemployment. Inequity in health status and lifesatisfaction is related to unemployment. The purpose of this population-based study was to describe QOL among unemployed young people compared to those who are not unemployed, and to analyse variables related to QOL for the respective groups.

  Methods: The sample consisted of 264 young unemployed individuals and 528 working or studying individuals as a reference group. They all received a questionnaire about civil status, educational level, immigration, employment status, self-reported health, self-esteem, social support, social network, spare time, dwelling, economy and personal characteristics. The response rate was 72%. The significance of differences between proportions was tested by Fisher's exact test or by χ2 test. Multivariate analysis was carried out by means of a logistic regression model.

  Results: Our results balance the predominant picture of youth unemployment as a principally negative experience. Although the unemployed reported lower levels of QOL than the reference group, a majority of unemployed young adults reported good QOL, and 24% even experienced higher QOL after being unemployed. Positive QOL related not only to good health, but also to high self-esteem, satisfaction with spare time and broad latitude for decision-making.

  Conclusion: Even if QOL is good among a majority of unemployed young adults, inequalities in QOL were demonstrated. To create more equity in health, individuals who report reduced subjective health, especially anxiety need extra attention and support. Efforts should aim at empowering unemployed young adults by identifying their concerns and resources, and by creating individual programmes in relation not only to education and work, but also to personal development.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Axelsson, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Håkansson, Anders
  Department of Clinical Sciences, Malmö, Family Medicine, Lund University.
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Work ethics and general work attitudes in adolescents are related to quality of life, sense of coherence and subjective health: a Swedish questionnaire study2005Inngår i: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 5, s. 103-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Working life is an important arena in most people's lives, and the working line concept is important for the development of welfare in a society. For young people, the period before permanent establishment in working life has become longer during the last two decades. Knowledge about attitudes towards work can help us to understand young people's transition to the labour market. Adolescents are the future workforce, so it seems especially important to notice their attitudes towards work, including attitudes towards the welfare system. The aim of this study was to describe and analyse upper secondary school students' work attitudes, and to explore factors related to these attitudes. METHODS: The sample consisted of 606 upper secondary school students. They all received a questionnaire including questions about quality of life (QOL), sense of coherence (SOC), subjective health and attitudes towards work. The response rate was 91%. A factor analysis established two dimensions of work attitudes. Multivariate analyses were carried out by means of logistic regression models. RESULTS: Work ethics (WE) and general work attitudes (GWA) were found to be two separate dimensions of attitudes towards work. Concerning WE the picture was similar regardless of gender or study programme. Males in theoretical programmes appeared to have more unfavourable GWA than others. Multivariate analyses revealed that good QOL, high SOC and good health were significantly related to positive WE, and high SOC was positively related to GWA. Being female was positively connected to WE and GWA, while studying on a practical programme was positively related to GWA only. Among those who received good parental support, GWA seemed more favourable. CONCLUSION: Assuming that attitudes towards work are important to the working line concept, this study points out positive factors of importance for the future welfare of the society. Individual factors such as female gender, good QOL, high SOC and good health as well as support from both parents, positive experience of school and work contacts related positively to attitudes towards work. Further planning and supportive work have to take these factors into account.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Axelsson, Lars
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Brorsson, A.
  Håkansson, Anders
  Ejlertsson, Göran
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Variations in perception of unemployment and actions as unemployed: interviews with sixteen young adultsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Azawi, Rayan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kaminsky, Karla
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kost och munhygienvanor hos skiftarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga kostvanor och munhygienvanor samt uppfattning av den egna munhälsan hos skiftarbetare. Studien har utförts som en kvantitativ tvärsnittsstudie med användning av enkät. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 100 skiftarbetare från industri- och vård- och omsorgssektorn i Skåne. Det insamlade materialet analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0. Resultatet av studien visade att skiftarbetarnas kostvanor påverkades negativt av skiftarbete genom ökat småätande, intag av sötad dryck och oregelbundna måltider på grund av varierande arbetstider.  När det gäller munhygienvanor påverkades inte tandborstningen på samma sätt, däremot rengöringen mellan tänderna utförs inte regelmässigt. Studiens slutsats visade att skiftarbetarna hade goda munhygienvanor när det gäller tandborstning och fluoranvändning dock med mindre regelbunden rengöring mellan tänderna. Kostvanorna var bristfälliga med ökat småätande och sötade drycker mellan måltiderna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Lund University.
  Forslind, Kristina
  Lund University.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Measuring person-centred care in nurse-led outpatient rheumatology clinics2018Inngår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 16, nr 2, s. 296-304Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Measurement of person-centred care (PCC) outcomes is underdeveloped owing to the complexity of the concept and lack of conceptual clarity. A framework conceptualizing outpatient PCC in rheumatology nurse-led clinics has therefore been suggested and operationalized into the PCC instrument for outpatient care in rheumatology (PCCoc/rheum).

  OBJECTIVE: The aim of the present study was to test the extent to which the PCCoc/rheum represents the underpinning conceptual outpatient PCC framework, and to assess its measurement properties as applied in nurse-led outpatient rheumatology clinics.

  METHODS: The 24-item PCCoc/rheum was administered to 343 persons with rheumatoid arthritis from six nurse-led outpatient rheumatology clinics. Its measurement properties were tested by Rasch measurement theory.

  RESULTS: Ninety-two per cent of individuals (n = 316) answered the PCCoc/rheum. Items successfully operationalized a quantitative continuum from lower to higher degrees of perceived PCC. Model fit was generally good, including lack of differential item functioning (DIF), and the PCCoc/rheum was able to separate individuals with a reliability of 0.88. The four response categories worked as intended, with the exception of one item. Item ordering provided general empirical support of a priori expectations, with the exception of three items that were omitted owing to multidimensionality, dysfunctional response categories and unexpected ordering. The 21-item PCCoc/rheum showed good accordance with the conceptual framework, improved fit, functioning response categories and no DIF, and its reliability was 0.86.

  CONCLUSION: We found general support for the appropriateness of the PCCoc/rheum as an outcome measure of patient-perceived PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics. While in need of further testing, the 21-item PCCoc/rheum has the potential to evaluate outpatient PCC from a patient perspective.

 • 50.
  Bala, Sidona-Valentina
  et al.
  Lund University.
  Forslind, Kristina
  Lund University.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Samuelson, Karin
  Lund University.
  Svensson, Björn
  Lund University.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Person-centred care in nurse-led outpatient rheumatology clinics: conceptualization and initial development of a measurement instrument2018Inngår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 16, nr 2, s. 287-295Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Person-centred care (PCC) is considered a key component of effective illness management and high-quality care. However, the PCC concept is underdeveloped in outpatient care. In rheumatology, PCC is considered an unmet need and its further development and evaluation is of high priority. The aim of the present study was to conceptualize and operationalize PCC, in order to develop an instrument for measuring patient-perceived PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics.

  METHODS: A conceptual outpatient PCC framework was developed, based on the experiences of people with rheumatoid arthritis (RA), person-centredness principles and existing PCC frameworks. The resulting framework was operationalized into the PCC instrument for outpatient care in rheumatology (PCCoc/rheum), which was tested for acceptability and content validity among 50 individuals with RA attending a nurse-led outpatient clinic.

  RESULTS: The conceptual framework focuses on the meeting between the person with RA and the nurse, and comprises five interrelated domains: social environment, personalization, shared decision-making, empowerment and communication. Operationalization of the domains into a pool of items generated a preliminary PCCoc/rheum version, which was completed in a mean (standard deviation) of 5.3 (2.5) min. Respondents found items easy to understand (77%) and relevant (93%). The Content Validity Index of the PCCoc/rheum was 0.94 (item level range, 0.87-1.0). About 80% of respondents considered some items redundant. Based on these results, the PCCoc/rheum was revised into a 24-item questionnaire.

  CONCLUSIONS: A conceptual outpatient PCC framework and a 24-item questionnaire intended to measure PCC in nurse-led outpatient rheumatology clinics were developed. The extent to which the questionnaire represents a measurement instrument remains to be tested.

1234567 1 - 50 of 770
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf