hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 19 of 19
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Ann-Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Elin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Det är ju ofta tjejerna inte vill spela och alla killar vill": hur elever agerar och tänker kring genusperspektivet i idrottsämnet.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv synliggöra genusmönster i skolans idrottsundervisning. Detta för att bidra till kunskap om och förståelse för hur genusmönster kan prägla idrottsundervisningen ur ett såväl barn- som genusperspektiv. Om tidigare könsmönster, speciellt i skolans idrottsämne, ska kunna förändras måste vi få mer kunskap om barns tankar kring detta. Enligt Halldén (2003) är barns inflytande betydelsefullt vid förändringar av barnens rätt i samhället. I studien problematiseras frågeställningarna enligt följande:

  • Hur uppfattar pojkar och flickor i de tidiga åren i grundskolan skolans idrottsämne ur ett genusperspektiv?
  • Vilka positioner och relationer skapas av pojkar och flickor inom ramen för skolans idrott i de aktuella klasserna?

  I studien användes kvalitativa undersökningar med observationer av idrottslektioner samt enskilda elevintervjuer för att få inblick i elevernas perspektiv på skolans idrottsämne. Resultaten av undersökningarna visar att elever uppfattar skolans idrottsämne som jämställt men att pojkar och flickor förväntas tycka om olika idrottsgrenar. Undersökningen visar hur bakomliggande förväntningar och normer är betydelsefulla för elevernas sätt att agera ur ett genusperspektiv. Skillnaderna tar dock inte sin utgångspunkt i elevernas intresse för olika aktiviteter utan de beror på skillnader i könens natur samt de normer som eleverna förväntas leva upp till.Ämnesord: Genus, jämställdhet, kön, könsroll, normer, barnperspektiv, idrottsundervisning, föreningsidrott

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Borgström, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Veronika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hur tolkar förskolebarn genus i en könsneutral barnbok?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkningar och uppfattningar av den könsneutrala boken Kivi och monsterhund. Vår undersökning grundade sig i boken Kivi och monsterhunden som är den första Svenska könsneutrala barnboken som utkom januari 2012.Med hjälp utav kvalitativa intervjuer ville vi se hur barnen tolkade karaktären utifrån ett genusperspektiv. Vår teoretiska bakgrund ligger i det sociokulturella perspektivet sett utifrån ett genusperspektiv.Resultatet visar att barnens sätt att tänka var realistiskt, och kopplas till tidigare erfarenheter. Majoriteten av undersökningsgruppen ansåg genom bara att höra sagan att huvudkaraktären var en pojke. Det framgick aldrig varför barnen tolkade sagan som de gjorde.När de intervjuade väl fick se den diskuterade litteraturen stod de fortfarande fast vid att karaktären var en pojke, medan de som svarat på annat vis ändrade de sig till pojke.

  Fulltekst (pdf)
  Hur tolkar förskolebarn genus i en könsneutral barnbok?
 • 3.
  Brömster, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Normmedvetna lärares jämställdhetsperspektiv på undervisningen: En intervjustudie2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Granskningar visar dock att det finns brister i skolors jämställdhetsarbete och det finns en rad jämställdhetsproblem i skolan. Många av problemen kan kopplas till könsnormer, varför svenska skolmyndigheter förespråkar ett normmedvetet förhållningssätt. Samtidigt visar granskningar att lärare saknar kunskap om just normer. Syftet med studien är att undersöka normmedvetna grundskollärares uppfattningar om hur ett jämställdhetsperspektiv kan genomsyra undervisningen i enlighet med vad som beskrivs i läroplanen, för att bidra med verktyg för hur lärare kan arbeta med ett jämställdhetsperspektiv på undervisningen. Studien utgår från ett normkritiskt perspektiv och består av kvalitativa intervjuer med sex grundskollärare som uppfattar sig själva som normmedvetna. Resultatet visar flera sätt på vilka normmedvetna lärare beskriver att ett jämställdhetsperspektiv kan genomsyra undervisningen: strategier för att fördela talutrymmet jämställt, reflekterande frågor för att synliggöra egna föreställningar om kön, förslag på övningar för att kritiskt granska normer om kön och etnicitet, konkreta exempel på representation i undervisningsmaterial samt tankar om hur gruppindelning och varierade arbetssätt kan bidra till jämställdhet. Lärarna utgick ofta från ett intersektionellt perspektiv, men en del lärare saknade kunskap om hur olika normer påverkar varandra. Vidare identifieras flera dilemman med ett normmedvetet jämställdhetsarbete: att synliggöra könsskillnader utan att befästa olikheter mellan könen och att normmedvetenhet tycks förutsätta en vilja att kritiskt granska sig själv, något som bygger på intresse samtidigt som det är problematiskt om jämställdhetsfrågan ses som en intressefråga. Därutöver diskuteras dilemmat att konkretisera jämställdhetsuppdraget för att bidra med verktyg och samtidigt belysa risken med att mekanisera jämställdhetsuppdraget. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Carpenbo, Susanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kimhi, Yona
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjöstedt, Morgan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Han Hon Hen Den?: Förskollärares uppfattning om kön, könsmönster och könsroller2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka hur förskollärare med erfarenhet av genusfrågor inom förskolan uppfattar och talar om sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller utifrån deras syn på kön. Undersökningen bygger på̊ kvalitativ metod som i detta fall innebär intervjuer. Det var sex förskollärare som intervjuades. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor samt i två av respondenternas hem enligt deras önskemål. I resultatet gick det att urskilja två olika sätt att förhålla sig till genusarbete i förskolan. En grupp hade större erfarenhet av forskning och arbete kring kön och genus. De såg kön som mer komplext utifrån queerteori. Den andra gruppen ansåg sig inte ha tillräcklig erfarenhet av genusarbete och såg kön som binärt. Gruppen med större erfarenhet reflekterade mer kring vikten av vuxnas agerande för att bryta mot olika normer, vilket påverkade deras arbete att konsekvent ha ett genus och normkritiskt tänk. Respondenterna med större erfarenhet av genusarbete hade ett normkritiskt förhållningssätt som grundläggande perspektiv på verksamheten. Den andra gruppen respondenter prioriterade områden där de istället fokuserade på det som uppstod tillfälligt i barngruppen. De kritiserade inte normer i lika stor utsträckning utan fokuserade istället på avvikare och försökte skapa en större tolerans kring avvikare av normer eller valde att kringgå känsliga ämnen på olika sätt. Dessa två förhållningssätt visade sig också när det gällde det intersektionella perspektivet. Studien visade att erfarenhet av genusarbete inte styrker en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras, vilket skolinspektionens rapport kring förskolans arbete med jämställdhet även visade.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Engelbrektsson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Sånt tar man upp när det kommer spontant”: en undersökning av hur lärare arbetar med HBT-frågor i den svenska skolan i förhållande till likabehandlingsplanerna2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället har genomgått stora förändringar vilka också märks och kommer till uttryck i skolans värld. I takt med samhälleliga förändringar har också samlevnadsformerna förändrats. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i den svenska skolan arbetar med HBT-frågor i undervisningen. Särskilt fokus ligger på årskurserna 4-6 eftersom läroplanen anger vad som bör ingå i pedagogernas arbete i de olika ämnena i årskurs 4-6. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på huruvida undervisning och lärarens arbete samspelar med det som likabehandlingsplanen säger om förebyggande arbete mot mobbning av HBT-personer. Studien visar i detta fall att pedagogerna på de intervjuade skolorna inte lägger någon större vikt vid att arbeta med HBT-frågor i skolan samt att de inte heller riktigt kan stå upp för det likabehandlingsplanen beskriver, då de under intervjuerna inte nämner några förebyggande åtgärder för mobbning av HBT-personer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Freij, Maria
  et al.
  University of Newcastle.
  Germov, John
  Broom, Dorothy
  The gender order2013Inngår i: Second opinion: an introduction to health sociology / [ed] John Germov, Oxford: Oxford University Press, 2013, 5Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 7.
  Frick, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Faktorer som påverkar jämställdheten inom sjuksköterskans profession: rulltrappan eller glastaket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jämställdheten i Sverige anses framstående men ändå har vi en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa. Sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad. Att kvinnliga sjuksköterskor är i majoritet innebär dock inte att det är flest kvinnor i de högsta ledande befattningarna. Uppfattningar om genus påverkar sättet att se på yrket och integrerar med jämställdhetsperspektivet. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar jämställdhet inom sjuksköterskans profession. Metoden är en litteraturgenomgång av fjorton kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar jämställdheten. Manliga sjuksköterskor tar rulltrappan i sin karriär medan kvinnorna drabbas av glastaket. Sjuksköterskor såväl manliga som kvinnliga har upplevelsen av att det finns en fördel i att vara man men även nackdelar. Stereotypen om hur vi ska vara i våra könsroller styr vår vardag både på arbetet och i hemmet och blir till ett hinder för utveckling av jämställdheten och integreringen av fler manliga sjuksköterskor. Viljan att förändra situationen är svag då toppen av organisationen utgörs av män som vill bevara makten. Slutsatsen är för att åstadkomma jämställdhet i samhället och i organisationen med förändrade attityder och bryta ner de traditionella stereotypa uppfattningarna, behövs fortsatt och utökad undervisning och information om genusproblematik i skola, arbetsplatser och samhälle.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Gao, Gao
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Taboo Language in Sex and the City: An Analysis of Gender Differences in Using Taboo Language in Conversation2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

   

  Taboo language is a broad definition, and researchers have defined it in various categories. Using taboo language, to a great extent, is widely considered as offensive and inappropriate, as well as a specialty of men rather than women. Men and women are often said to use taboo language differently. This study aims to analyze the use of taboo language in conversations of women’s, men’s and mixed-gender talk in some episodes from the American TV series Sex and the City. The study will examine the differences and similarities of using taboo language in male and female speech in terms of gender differences, and conversational strategies in general.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Johansson, Madelene
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Olsson, Petra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns samtal om genus: med utgångspunkt från illustrationerna i två barnböcker2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur barn i förskolan använder sina tidigare erfarenheter när de samtalar om genus utifrån illustrationerna i två utvalda barnböcker. De två barnböcker som används i studien är "Grodan och fågelsången", och "Hej och godnatt-vi har lekfnatt". Syftet med studien är att undersöka hur barnen i förskolan använder sina tidigare erfarenheter när de samtalar om genus. Med detta syfte lyfts även frågeställningarna vilka yttre faktorer fokuserar barnen på när de beskriver genus utifrån illustrationerna i barnböckerna samt vilka erfarenheter använder barnen när de samtalar om genus. Studien är genomförs på två olika förskolor och barnen som ingår i studien är 3-5 år. Den kvalitativa studien genomfördes med högläsning ur två barnböcker med efterföljande gruppsamtal som kan liknas vid ostrukturerade intervjuer. Sammanlagt har fyra gruppsamtal genomförst vid vilka varje grupp har fått lyssna på två böcker. Resultatet visar att de erfarenheter barnen använder sig av när de samtalar om genus är präglade av vuxnas uppfattningar och barnens egna upplevelser. Barnen använder även yttre faktorer som kläder, färger och röster när det samtalar om genus  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Jönsson, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lindberget, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Karriärkvinnan: att vara kvinna och chef i mansdominerade branscher2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att beskriva, förstå och försöka förklara de erfarenheter och upplevelser som kvinnliga chefer har. Den valda frågeställningen lyder: “Hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i förhållande till sitt chefskap och sin egen väg dit?”. De avgränsningar som gjorts är att de kvinnliga cheferna arbetar i mansdominerade branscher inom den privata sektorn, eftersom det finns andra regler vad beträffar anställning inom den offentliga sektorn. Tidigare forskning behandlar ämnet kvinnligt chefskap, där begrepp som kultur och identitet tas upp, som sedan fortsätter hålla relevans för hela uppsatsen. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer på mellan 30-60 minuter, där de kvinnliga cheferna fick berätta om sin väg till och upplevelser av chefskapet i mansdominerade branscher. Analysen av materialet skedde sedan genom en blandning mellan en narrativ och en tematisk analys, där teman och subteman för berättelserna valdes ut. I resultatet framkom att kvinnorna mött motstånd från både kvinnor och män, vilket kan kopplas till den kultur som finns både i företag och samhället i stort. Det framgick även att det skedde en identitetskonflikt mellan kvinnan som mamma och kvinnan som chef och att det kunde uppfattas som ett hinder för avancemang. Efter tolkning av tidigare forskning och vårt resultat kan vi dra slutsatsen att det finns en tendens att kvinnor själva blir sitt eget hinder, på grund av socialiseringen i samhället, vilket medför till bibehållande av “glastaket”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Karlsson, Sofie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap. 1992.
  Kvinna och rättslös: en kvalitativ studie om jämlikhetsproblematiken inom svenskt rättsväsende och manifestationerna #rättslösa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under senare delen av 1990-talet och genom 2000-talet har kritiken mot den rättsliga hanteringen av sexualbrott växt sig allt starkare och hösten 2017 spred sig #metoo som en löpeld över sociala medier världen över. En stor del av kritiken berör behandlingen av brottsoffret i den rättsliga prövningens resonemang och argumentation. Offrets uppgifter och beteende är föremål för noggranna bedömningar i dessa mål och hamnar i centrum i en process som ska röra en förövares beteende. Denna studie syftar till att undersöka det svenska rättssystemets jämlikhetsproblematik enligt deltagare från manifestationerna #rättslösa. Studien undersöker även manifestationernas mål och ståndpunkter. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och med empiriskt material från semi-strukturerade intervjuer analyseras frågor om jämlikhet inom Sveriges rättssystem och manifestationernas #rättslösas ståndpunkter. Den teoretiska referensramen är Ås (1978) teori om härskartekniker och Christies (1986) teori om det ideala offret. Resultatet och analysen visar en rad olika problem i förhållande till jämlikhet inom rättssystemet, bland annat föreställningar om det kvinnliga brottsoffret och ifrågasättande av hennes berättelse. Resultatet och analysen visar också på hur gemenskap konstrueras inom manifestationerna och hur viktigt deltagande kan bli för den enskilde deltagaren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Klingberg-Allvin, Marie
  et al.
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Berggren, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Binh, Nguyen Thanh
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Bijay, Bharati
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Johansson, Annika
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Married men's first time experiences of early childbearing and their role in sexual and reproductive decision making: a qualitative study from rural Vietnam2012Inngår i: Culture, Health and Sexuality, ISSN 1369-1058, E-ISSN 1464-5351, Vol. 14, nr 4, s. 449-461Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Male partners' involvement in women's sexual and reproductive health has been increasingly emphasised in international health. A qualitative approach with open-ended qualitative interviews was used to explore young, married men's first time experiences of early childbearing, their sexual and reproductive decision making and the meanings they make of their role as husbands and fathers. The results offer a nuanced picture of the men's vulnerability in becoming young fathers and having to assume their role as family decision-makers, while still being inexperienced in matters related to the health of their wives and newborn child. Constraints to gender equality and traditional norms and values continue to pose barriers to both young men and women making independent decisions in relation to marriage and childbearing. Men's involvement is necessary in healthcare programmes designed to improve women's sexual and reproductive health and the health of the newborn. Young, first-time fathers, in particular, need support and empowerment.

 • 13.
  Lundevall, Gabriella
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Rönn Westling, Natalie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Nyhetsmediernas rapportering om mördare: En kvalitativ innehållsanalys av svenska tidningsmedier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur manliga- och kvinnliga mördare porträtteras i nyhetsmedia samt de eventuella skillnader som finns i porträtteringen. Fokus ligger på att se om det finns ett tydligt mönster för hur dessa fyra mördare porträtteras i media samt skillnader mellan en manlig mördare och en kvinnlig mördare som har begått snarlika brott. Tidigare forskning har visat på att det finns skillnader i porträtteringen när det kommer till manliga förövare och kvinnliga förövare. Man har kunnat se att kvinnliga förövare smutskastas mer av media än manliga förövare. För att undersöka porträtteringen av mördare i media utgår denna studie utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Materialet i studien består av 40 svenska nyhetsartiklar varav 10 artiklar på vardera mördaren från olika svenska tidningar. Detta material har sedan analyserats med hjälp en innehållsanalys. Resultatet från analysen visar att kvinnliga mördare porträtteras i media utefter det brott de har begått samt deras normbrytande beteende. När det kommer till de manliga mördarna så porträtteras dessa endast utefter det brott som de har begått. Slutsatsen som kan dras av studien är att det finns ett mönster hur man porträtterar manliga mördare mot hur man porträtterar kvinnliga mördare. Kvinnliga mördares beteenden och karaktär anses vara mer avvikande vid denna typ av brott än manliga mördares. Vilket gör att man kan dra likheter från tidigare forskning och därav se ett mönster i porträtteringen i media. Svenska nyhetstidningar har en tendens att beskriva kvinnliga mördare på ett komplext sätt genom att porträttera deras brott samt normbrytande beteende vilket leder till ett större fokus och mer skriverier kring kvinnliga mördare i nyhetsmedia än manliga mördare.

  Fulltekst (pdf)
  Nyhetsmediernas rapportering om mördare:En kvalitativ innehållsanalys av svenska tidningsmedier
 • 14.
  Möller, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Cehlin, Beatrice
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är?: en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. Följaktligen vill vi studera hur chefer kategoriserar utifrån kön samt vilka effekter det kan ge på mångfalden. Tidigare forskning visar att ledare strävar efter social likhet för att det ger trygghet, vi har lättare för att skapa nära relationer med de som är lika oss själva. Vi har därför valt att göra en vinjettstudie och individuella intervjuer med åtta chefer. Resultatet har analyserats med hjälp av textanalys. Resultatet visar att chefer tenderar att rekrytera den kandidat de känner mest likhet med, det behöver dock inte vara den stereotypa spegelbilden utan bara en del av den. Cheferna är medvetna om problematiken bakom spegelbilds rekrytering och den brist på mångfald det bidrar till. De har däremot inte tillräcklig med kunskap eller förståelse för att lägga den tid som krävs för att uppnå detta i sina rekryteringsprocesser. Studiens resultat visade att män och kvinnor inte får några stämplar beroende på sin könstillhörighet kopplat till tjänst, däremot kunde vi se tydliga stämplar kopplat till personliga egenskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Möllerström, Madelene
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ohlsson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pojkar kan också ha baddräkt: en studie om pedagogers tankar kring traditionella könsmönster2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En studie som tar stöd av utvecklingspsykologiska teorier och är baserad på intervjuer på en F-5 skola. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till traditionella könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Lgr11 säger att skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och detta är undersökningens bakgrund. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem pedagoger som har olika utbildningar – förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger, men samtliga arbetar på samma skola. Vår slutsats är att arbete mot traditionella könsmönster sker varje dag och det är de små utmaningarna för barnens föreställningar som spelar stor roll i deras utveckling. Resultatet visar även att pedagoger som vi har intervjuat gärna skulle vilja bli observerade i sin yrkesroll för att kunna utveckla sina arbetsmetoder kring traditionella könsmönster.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Scharnell, Madeleine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Stjärnkvist, Krister
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogens vikt på sikt: Pedagogernas tankar kring leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att studera leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är forskning kring genus i leken. I studien har tre fritidspedagoger intervjuats. I intervjuerna framgår att fritidspedagogerna uppfattar att eleverna fortfarande väljer könsbundna lekar men att det håller på att förändras och att eleverna allt oftare väljer utifrån det egna intresset. Pedagogerna i studien tycker att de kan se förändring av könsmönster och könsroller och att lekarna inte är så könsbundna som de varit tidigare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Stjernkvist, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Thuresson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Prinsessor tacklar alltid hårdast: hur förmedlar två utvalda barnböcker genus till barn i förskolan?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus.

  För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. Därefter genomfördes en intervju med slumpmässigt utvalda barn som deltagare. Vi valde sedan att läsa böckerna för barnen. Dokumentationen, videofilmning, gjorde det möjligt för oss att analysera barnens spontana reaktioner under intervjun och läsningen.

  Vi såg att barnens tidigare erfarenheter speglade deras uppfattning kring vad som anses vara flicksaker respektive pojksaker. Barnens uttryck i intervjun kring materiella saker uppfattade vi könsstereotypiskt. Däremot var barnen öppna för nya synvinklar under läsningen av böckerna. Barnen konstaterade i diskussionen att alla kan leka med allt och de ifrågasatte inte när böckerna överskred könstypiska normer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Umans, Timurs
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Globalisation in the lecture room?: gender and cultural diversity in work groups2011Inngår i: Issues in educational research, ISSN 0313-7155, E-ISSN 1837-6290, Vol. 21, nr 1, s. 88-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper empirically investigates the relationship between cultural and gender diversity and performance in groups of business students working on complex assignments. The study finds that gender diversity in student groups has a positive influence on group outcomes, while cultural diversity, irrespective of its conceptualisation, leads to negative group outcomes. Process variables such as communication, conflict and effectiveness of problem solving were found not to be influenced by demographic diversity or to have any effect on group outcomes. While the non-finding in group process investigation might be attributed to methodological difficulties, the negative influence of cultural diversity in student groups on performance indicates the further need for facilitation of coaching students in intercultural communications and cross-cultural understanding among educators.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Ågren, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svärd, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Spegel spegel på väggen där: en studie av hur genus framställs i Disneyfilmer2012Independent thesis Basic level (professional degree), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Due to criticism towards Disney concerning reproducing gender in a stereotypical way in their animated movies, we decided to investigate this since Disney has affected both our own generation and many to come. The investigation focused on gender, particularly on the depiction of women. It also investigated gender roles from a perspective of time by choosing 14 movies; at least one from each decade, starting from the first movie, Snow white and the seven dwarfs from 1937, to the last one, Tangled from 2010. The investigation discovered that women were underrepresented and often depicted in a stereotypical way, meaning that they were always beautiful and almost always rescued by brave princes. Female power was always depicted as negative. However, changes in how the movies depict gender over time have been found, for example, women have become more active and have started to participate in fight- and career related issues, even rescuing the men at times. When it comes to the princes, they turned out have more personality in the later movies and they did not always have to be handsome to gain true love. However, these changes are mostly beneficial for men since the women still have to fulfill the ideal beauty and can still not fulfill their dreams on their own.

1 - 19 of 19
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf